ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 03/12/2014

הצעת חוק נציבות זכויות הילד, התשע"ג-2013, הצעת חוק נציבות זכויות הילד, התשע"ד-2013, הצעת חוק נציבות זכויות הילד, התשע"ה-2014

פרוטוקול

 
PAGE
2
הוועדה לזכויות הילד
03/12/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
<פרוטוקול מס' 85>
מישיבת הוועדה לזכויות הילד
יום רביעי, י"א בכסלו התשע"ה (03 בדצמבר 2014), שעה 9:30
סדר היום
<הצעת חוק נציבות זכויות הילד, התשע"ג-2013, של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס>
<הצעת חוק נציבות זכויות הילד, התשע"ג-2013, של חברי הכנסת אורלי לוי אבקסיס, קארין אלהרר, דוד צור>
<הצעת חוק נציבות זכויות הילד, התשע"ג-2013, של חברי הכנסת דב חנין, מוחמד ברכה, חנא סוייד, עפו אגבאריה>
נכחו
חברי הוועדה: >
אורלי לוי אבקסיס – היו"ר
יעקב מרגי

דב חנין

עדי קול
מוזמנים
>
מוריה כהן בקשי - עו"ד, משרד המשפטים

מיכל לאב שוורץ - עו"ד, משרד המשפטים

חנה סלוצקי - עובדת סוציאלית ראשית לחוק הנוער, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

אודיה איפרגן - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

טובה בן ארי - מפקחת על יישום חוק זכויות התלמיד, משרד החינוך

עדי סביר - עו"ד, עוזרת ליועצת המשפטית, משרד החינוך

מארה שכטר - משרד הבריאות

ד"ר יצחק קדמן - מנכ"ל המועצה הלאומית לשלום הילד

ג'וני קליין - מנכ"ל הקרן הישראלית למען יוניסף

שירן רייכנברג - עו"ד, הקליניקה לזכויות ילדים ונוער, האוניברסיטה העברית
ייעוץ משפטי
ורד קירו זילברמן
מנהלת הוועדה
רחל סעדה
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים
<הצעת חוק נציבות זכויות הילד, התשע"ג-2013>
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
בוקר טוב. אני שמחה לפתוח את הישיבה של הוועדה המיוחדת לזכויות הילד. היום ה-3 בדצמבר 2014, י"א בכסלו התשע"ה והשעה 09:30. הנושא שעל סדר היום הוא הצעת חוק נציבות זכויות הילד, התשע"ג-2013.
נזכיר שוועדת השרים לענייני חקיקה, באישור ממשלה, העבירה את הצעת החוק שלי שמספרה הוא פ/810. להצעת החוק הזאת צורפו במליאה עוד שתי הצעות חוק די זהות שקיבלו את אישור המחלקה המשפטית, האחת של חברת הכנסת עדי קול וחברים והשנייה של חבר הכנסת דב חנין וחברים.

אנחנו הסכמנו להמתין להצעת חוק ממשלתית. ההסכמה הייתה תוך חצי שנה שעברה מזמן. הסכמנו להמתין עוד קצת מאחר שידענו שיש איזושהי הצעה מתגבשת ממשלתית, אם לצערנו הרב הכנסת מתפזרת וכדי להתחיל את כל התהליך הזה מחדש – ואני חושבת שיש כאן אמירה כל כך חשובה בכל מה שנוגע לזכויות ילדים, לייצוג ילדים, שכמו בקידום מעמד האישה מסתכלים לגבי חוקים והשפעה שלהם ומבקשים את חוות הדעת שלהם לשינויים בחברה ואיך זה משפיע על אותה קבוצה - קודם כל, להרגיע, כאן אנחנו רק מנסים להציל כי איננו יודעים מי יהיה שר המשפטים בקדנציה הבאה, האם נוכל להעביר את הנושא החשוב הזה. לכן אנחנו רוצים להעביר את זה בקריאה ראשונה. כמובן אם יהיה נהיה בכנסת הבאה, לפרוטוקול אנחנו אומרים שיותר מאשר נשמח לשבת עם ההצעה הממשלתית, לרדת לרזולוציות יותר קטנות ולהביא את המוצר הטוב ביותר. אני לא יכולה לקחת סיכון - ותפקיד הוועדה הזאת הוא להבטיח שלא יהיה סיכון כזה – שבפעם הבאה כל מה שעמלנו עליו עכשיו יתמוטט. כמה כנסות ניסו להעביר את זה ולא הצליחו?
יצחק קדמן
יותר מדי. אפשר אולי למנוע את פיזור הכנסת? אנחנו באמצע העבודה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
בטרם נשמע את הצדדים, ראשית נעשה את המיזוג של הצעות החוק תחת הצעת החוק שלי שעברה את ועדת השרים וכפי שהתחייבו המציעים במליאה עת צירפו את הצעות החוק שלהם להצעת החוק שעבר את ועדת השרים. בבקשה, גברתי היועצת המשפטית, ורד.
ורד קירו זילברמן
לפי תקנון הכנסת, הצעות חוק שהוצמדו עולות לדיון בוועדה והוועדה רשאית למזג שתי הצעות חוק או יותר באותו נושא שהועברו אליה אחרי הדיון המוקדם ולהביאן כהצעת חוק אחת לקריאה הראשונה. האם זאת ההחלטה של יושבת ראש הוועדה?
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
כן.
ורד קירו זילברמן
אם זאת ההחלטה של יושבת ראש הוועדה ושל הוועדה, הוועדה צריכה להצביע על המיזוג, לאשר אותו ולהחליט איזה נוסח יהיה הנוסח שיידון לקריאה הראשונה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
מאחר שציינתי כבר שהנוסח המוסכם הוא הנוסח מספר פ/810, זה מה שעבר את ועדת השרים ולכן זה הנוסח המוביל.

אנחנו נצביע. אני רק מודיע שחברת הכנסת עדי קול יושבת כאן על הכיסא של חברת הכנסת פנינה תמנו-שטה. לגבי הצירופים, כבר במליאה צירפנו ולכן אין כאן בכלל שאלה.

אני מעלה להצבעה את המיזוג של הצעות החוק פ/1723 ו-פ/707 תחת הצעת החוק של פ/810. מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד
המיזוג אושר
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
התקבל פה אחד. התקבלה הצעת המיזוג.

עכשיו נפנה למשרד הרווחה והשירותים החברתיים.
אודיה איפרגן
מבחינת העמדה הממשלתית הכללית, אני מציעה שמשרד המשפטים יציג את עמדתו.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
את לא מנהלת את הדיון אלא אני מנהלת אותו ואני לא סתם פניתי למשרד הרווחה. בבקשה, חנה סלוצקי.
חנה סלוצקי
למעשה אנחנו ישבנו ודנו בנושא הזה. אין ספק שהנושא של ההקמה של נציבות ילדים הוא חשוב והוא משמעותי וכל מה שאמרה יושבת הראש מאוד מאוד משמעותי, אבל בהחלט לא עשינו את העבודה עד לסיומה. אני כן ממליצה שנשמע את משרד המשפטים לגבי הנושא.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
תודה רבה. טובה בן ארי, משרד החינוך, מפקחת על יישום חוק זכויות התלמיד במשרד החינוך.
טובה בן ארי
בעיקרון אנחנו בעד הצעת החוק.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
תודה. משרד המשפטים.
מוריה כהן בקשי
אנחנו נמצאים במצב קצת לא נוח.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
נכון. גם לי. תאמיני לי שהייתי מעדיפה לעשות את זה בדרך אחרת. את יודעת כמה פעמים היינו בקשר.
מוריה כהן בקשי
יש את הצד המהותי ויש את הצד הפורמלי. בצד המהותי, כידוע אנחנו תמכנו בקריאה הטרומית בהצעת החוק הזאת מתוך מחשבה שהיא תאוחד יחד עם הצעת חוק ממשלתית. הייתה עבודה מאוד אינטנסיבית, אני חייבת לומר, בנושא הזה במשרד המשפטים שבחנה גם את השאלה של המודלים השונים, עם יתרונות וחסרונות - אני אוכל אולי לפרט אחר כך קצת יותר לגבי יתרונות וחסרונות של כל מודל - כולל אפילו מחשבה של תקנים ושל מבנה. ממש ברמה הזאת. כולל גם תפקידים. קיווינו שנגיע תוך זמן קצר להביא את הדברים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
עברה יותר מחצי שנה.
מוריה כהן בקשי
אני יודעת.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
ההתחייבות שלי הייתה חצי שנה.
מוריה כהן בקשי
אני יודעת. ברמה הפורמלית, התוצאה של הסיטואציה הקשה הזאת היא שכיוון שהתמיכה הייתה - - -
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
זה גם כדי שההצעה שלכם והעבודה שלכם לא תרד לטמיון.
מוריה כהן בקשי
אני יודעת אבל אני נאלצת להגיד שברמה הפורמלית, כאשר ועדת שרים תמכה רק לקריאה טרומית, עמדת הממשלה פורמלית בסיטואציה כזאת, למרות שחלפה חצי שנה, היא שלקריאה ראשונה ברירת המחדל היא התנגדות. אני אומרת שזה ברמה הפורמלית.
יעקב מרגי
הבנו את זה. בפתיח הבנו את זה.
דב חנין
לצערי אני לא אוכל לשבת כי אני צריך לרוץ בין ועדות אבל אני רואה שבוועדה הזאת עושים דברים נהדרים ובאתי לברך אותך על כך.
יעקב מרגי
אני שמתי לב שבכל הדברים הנהדרים הוא נמצא.
דב חנין
אני הולך לנסות לעשות דברים נהדרים אחרים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
תודה.
מוריה כהן בקשי
כרגע, מהותית להצעה הזאת, לא נוכל לתמוך בה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
מאחר שאתם גם לא נדרשים להצביע כאן, זה בסדר. עקרונית הבנתי שכל המשרדים בעד. אני אגיד לכם, הדרך הטובה ביותר ולכן חיכינו עד עתה – ראיתם שלא מיהרתי, די לחצתי עליכם שתתקדמו עם הצעת החוק הממשלתית אבל נתתי את הזמן – כי החשש הגדול הוא שאנחנו נתפזר, הצעת החוק הזאת תתמסמס ואיננו יודעים מה יקרה בקואליציה הבאה, אם וכאשר תקום ומי יהיו האנשים הממונים. זאת תהיה חוסר אחריות משווע לעבור לסדר היום בלי לנסות להציל. זאת רק קריאה ראשונה ובקריאה השנייה והשלישית, עת נגיע אליה, נחיל עליה דין רציפות בכנסת הבאה, אם לא אני, אז החברים האחרים. אני רק אומרת שבהיותי יושבת ראש הוועדה, בהחלט בהמשך החקיקה הדברים ייעשו מול משרד המשפטים ובשיתוף ובהסכמה. תודה. קדמן.
מוריה כהן בקשי
עוד מילה אחת. ברמה המהותית אנחנו בעד הקמת נציבות אבל זה לא שדווקא במודל הזה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
לא יורדים לרזולוציות. ברזולוציות ידונו בין הקריאה הראשונה לקריאה השנייה והשלישית.
אודיה איפרגן
אני מבקשת שיובהר שגם עמדת משרד הרווחה עקרונית היא בעד נציבות אבל לא כפי שזה מופיע בהצעת החוק.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אנחנו נרד לרזולוציות.
יעקב מרגי
זה נאמר לפרוטוקול.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
זה בפרוטוקול. אל תדאגי.
יצחק קדמן
אני רוצה לנסות להציע משהו במישור הטקטי, גם לאור כל מה ששמענו. לצערנו הכנסת מתפזרת ואנחנו נכנסים לתקופה של שיתוק של לפחות עשרה חודשים להערכתי, דבר שהוא נורא ואיום מבחינת כל הנושאים שעומדים על הפרק. חלק מכם מעורב מאוד למשל בחוק האומנה שאנחנו עשר שנים דוחפים אותו ואנחנו ככה קרובים אבל זה נעצר.
מוריה כהן בקשי
הוא כנראה יעבור.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
יש עוד הצבעות ביום שני.
יצחק קדמן
אולי בקריאה ראשונה.

אני מציע כלקח מכל הדברים האלה לא להתעכב עכשיו יותר מדי על נוסחים ועל פרטים מפני שהכול כרגע לא משנה. צריך לעשות מאמץ, ואני בטוח שאת יודעת איך לעשות את זה, וזה יהיה מאמץ מאוד קשה, לפחות להעביר באיזה נוסח שלא יהיה את החוק בקריאה ראשונה.
יעקב מרגי
כך שיחול עליו דין רציפות.
יצחק קדמן
כדי שלא נתחיל בכנסת הבאה הכול מהתחלה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
נכון.
יצחק קדמן
יש לי הרבה מאוד הערות לנוסחים והצעות וכדומה, אבל אני לא נכנס לזה ואני מציע שגם האחרים לא ייכנסו לזה כדי שאפשר יהיה להביא את זה לקריאה ראשונה ולהבטיח רציפות בכנסת הבאה. זאת הצעתי.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
תודה.
שירן רייכנברג
אני עורכת דין ומנהלת הקליניקה לזכויות ילדים ונוער באוניברסיטה העברית. אני מבינה שלא נכנסים לרזולוציות.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
לא נכנסים.
שירן רייכנברג
אני לא אכנס אליהן אלא רציתי לומר שגם אנחנו בקליניקה מאוד תומכים בהצעה ונשמח לעזור ולעשות כל מה שאפשר כדי לקדם אותה במהירות האפשרית.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
מצוין. תודה.
ג'וני קליין
אני מנכ"ל יוניסף ישראל. גם אנחנו שמחים לראות שאחרי אשרור של האמנה יש סוף סוף הגשמה של סעיף 4.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
תודה.
יעקב מרגי
אין דבר יותר טוב מאשר בן אדם רואה שהחלומות שלו מתגשמים, אם זה בחוק ההונאה עליו דיברנו כל כך הרבה שנים ועכשיו נושא הנציבות די מתקדם. כפוליטיקאי מהאופוזיציה הייתי צריך לברך על פיזור הכנסת, אין ספק שזה מכניס את המדינה לשיתוק ואני חושב שנכון להעביר את ההצעה בקריאה ראשונה כדי שיחול עליה דין רציפות בכנסת הבאה כך שנוכל להתקדם הלאה.
אין לי ספק שאורלי תהיה גם בכנסת הבאה.
עדי קול
אני חייבת להגיד שכסטודנטית למשפטים כבר לפני המון שנים, הייתי חלק מוועדת רוט-לוי, דיברנו על הנציבות בוועדת רוט-לוי, כבר לפני עשרות שנים, ואני שמחה לראות שאנחנו מגיעים לזה עכשיו ומוציאים את הנושא הזה לפועל. אני מתרגשת מאוד. אין ספק שאנחנו חייבים להעביר את זה בקריאה ראשונה. אני מודה לאורלי על מאמץ שהיא עושה כדי להעביר את ההצעה בקריאה ראשונה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אני מודה גם לך ומודה לכולם. ברוח אופטימית זאת שכולם בעד רוח הדברים, אנחנו נעבור להקראה כדי שגם נספיק להכין את זה ולהניח את זה במליאה כדי שביום שני נוכל להצביע.
ורד קירו זילברמן
הצעת חוק נציבות זכויות הילד, התשע"ה-2014

1. מטרת החוק

מטרת חוק זה לקדם את השמירה וההגנה על זכויות ילדים, וזאת ברוח אמנת האומות המאוחדות בדבר זכויות הילד, שאושרה על ידי האומות המאוחדות ביום כ"סב בחשוון התש"ן (20 בנובמבר 2989) (בחוק זה – האמנה), להביא לתיאום בין משרדי הממשלה לגבי זכויות הילד בישראל ולהקים לשם כך את נציבות זכויות הילד.

2. הקמת הנציבות

מוקמת בזה נציבות לזכויות הילד (בחוק זה – הנציבות), שתפעל במשרד המשפטים.

3. תפקידי הנציבות

הנציגות תפעל לקידום מטרת החוק, ובין היתר –
(1) תמליץ ותייעץ למשרדי הממשלה לגבי הגנה על זכויות ילדים וקידומן.
(2) תציע תיקוני חקיקה וחקיקה חדשה בתחום פעולתה.
(3) תפעל להעמקת המודעות הציבורית בתחום פעולתה של הנציבות.
(4) תגיש חוות דעת בנושאים אלה:

(1) הצעות חוק.

(2) חתימה או אשרור על אמנות בין-לאומיות.

(5) תאסוף ידע ונתונים בתחומי פעולתה ותפיץ אותם בקרב משרדי הממשלה.
4. דין וחשבון
(1) הנציבות תגיש דין וחשבון שנתי שיפרט את פעולותיה וייתן תמונת מצב ונתונים לגבי יישום האמנה ומצב הילדים בישראל.
(2) הדין וחשבון השנתי יוגש לשר המשפטים (בחוק זה – השר) ולוועדה המיוחדת לזכויות הילד בכנסת (בחוק זה – הוועדה) ואם לא הוקמה בכנסת ועדה כאמור, לוועדתה עבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת. הממשלה תקיים דיון בדין וחשבון.

5. קבלת מידע

(1) הנציבות רשאית לדרוש מגוף מבוקר המנוי בסעיפים 9(1) עד (6) לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 (נוסח משולב), וכן מגוף מבוקר אחר המנוי בסעיף 9 לחוק האמור ושהחליט עליו שר המשפטים, באישור הוועדה (בסעיף זה – גוף מבוקר) כל ידיעה, מסמך או דין וחשבון (בסעיף זה – מידע), המצוי בתחום פעולתה של הנציבות והדרוש לה לשם ביצוע תפקידיה.
(2) מצא השר האחראי על הגוף המבוקר, כי מסירתו של המידע עשויה לסכן את ביטחון המדינה, את יחסי החוץ שלה או את שלום הציבור, רשאי הוא להורות כי לא יועבר אותו מידע. ואולם, אם ניתן להעביר לנציבות חלק מן המידע שאין בגילויו סכנה כאמור, יועבר אותו החלק.
(3) לא יימסר מידע לפי סעיף זה, אם מסירתו אסורה לפי כל דין.
6. נציב לזכויות הילד
(1) הממשלה, בהתייעצות עם שר המשפטים, שר הרווחה והשירותים החברתיים ושר החינוך, תמנה נציב לזכויות הילד.
(2) הנציב יהיה ממונה על ביצוע תפקידי הנציבות.
(3) כשיר לכהן כנציב אזרח ישראלי ותושב ישראל, בעל תואר אקדמי במקצוע שבתחום תפקידי הנציבות. הנציב יהיה עובד המדינה והודעה על מינויו תפורסם ברשומות.
7. עובדי הנציבות
עובדי הנציבות הם עובדי מדינה.

8. תקציב הנציבות

תקציב הנציבות ייקבע כסעיף תקציב נפרד, כמשמעו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

9. ועדה מייעצת
(1) שר המשפטים, שר הרווחה והשירותים החברתיים ושר החינוך ימנו ועדה מייעצת לנציבות. הודעה על מינוי הוועדה המייעצת והרכבה תפורסם ברשומות.
(2) בוועדה המייעצת יהיו חברים מומחים בתחום פעולתה של הנציבות, נציגי ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של ילדים, נציגי ממשלה ורשויות אכיפת החוק ונציגי ציבור.
10. ביצוע ותקנות

שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אנחנו נצביע על הנוסח הזה כפי שהוקרא.
יצחק קדמן
אם אפשר, הערות מאוד טכניות. בסעיפים 6 ו-9, אני מציע להוסיף את שר הבריאות. הבריאות היא דבר רלוונטי מאוד.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אנחנו כרגע לא נשנה כלום.
יעקב מרגי
לקראת הקריאה השנייה והשלישית.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
לקראת הקריאה השנייה והשלישית אנחנו נדון בכל הסעיפים בהרחבה.
עדי קול
בהצעה שלנו יש תפקידים נוספים לנציבות.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
לא נחכה לחוק הממשלתי כדי לרדת לסעיפים. אנחנו מתחייבים כאן.

אנחנו עוברים להצבעה.

מי בעד אישור הצעת חוק נציבות זכויות הילד, התשע"ה-2014?

הצבעה

בעד – פה אחד
הצעת החוק אושרה פה אחד
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
הצעת החוק אושרה פה אחד. הצעת חוק נציבות זכויות הילד פ/810/19 קיבלה את אישור הוועדה כהכנה לקריאה ראשונה ותגיע למליאה להצבעה בקריאה ראשונה. לאחר מכן היא תחזור לוועדה הזאת להכנה לקריאה שנייה ושלישית.

תודה רבה לכם. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 09:50.>

קוד המקור של הנתונים