ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 01/12/2014

חוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקוני חקיקה והוראות שעה), התשע"ה-2014

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
01/12/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
<פרוטוקול מס' 130>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, ט' בכסלו התשע"ה (01 בדצמבר 2014), שעה 21:20
סדר היום
<קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים ועובדים זרים מישראל (תיקוני חקיקה והוראות שעה) התשע"ה-2014, מ/904 - לפני הקריאה הראשונה.>
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר
אברהם מיכאלי

מירי רגב
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
רכזת בוועדה
עאליה עודה
רישום פרלמנטרי
אסתר מימון
<קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים ועובדים זרים מישראל (תיקוני חקיקה והוראות שעה) התשע"ה-2014, מ/904 - לפני הקריאה הראשונה>
היו"ר יריב לוין
אני פותח את ישיבת ועדת הכנסת. על סדר-היום: קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים ועובדים זרים מישראל (תיקוני חקיקה והוראות שעה) התשע"ה-2014, מ/904. החוק נמצא לפני הקריאה הראשונה. אני מציע להעבירו לוועדת הפנים, שם מקומו הנכון והראוי, חרף העובדה שנשמעו כל מיני הצעות, מוועדת העבודה והרווחה ועובדים זרים וועדות אחרות.
מירי רגב
ועדת העבודה והרווחה, שבכלל לא רלוונטית לעניין הזה, לא דנה בזה, ברור שזה ניסיון של האופוזיציה.
אברהם מיכאלי
הוועדה לזכויות הילד.
מירי רגב
הוועדה לזכויות הילד.
היו"ר יריב לוין
רבותי, מי בעד ההצעה להעביר את זה לוועדת הפנים?

הצבעה

בעד – פה אחד
הצעת חוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים ועובדים זרים מישראל (תיקוני חקיקה והוראות שעה) התשע"ה-2014, מ/904, תועבר לוועדת הפנים והגנת הסביבה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים.
אברהם מיכאלי
תודה רבה.
היו"ר יריב לוין
תודה רבה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 21:24.>

קוד המקור של הנתונים