ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 02/12/2014

אישור הצעת קופות חולים מכבי, כללית ולאומית (תכנית גבייה) בהתאם לסעיף 8(א2) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, אישור הצעת קופות חולים כללית ומאוחדת (תכנית גבייה) בהתאם לסעיף 8(א2) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
02/12/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
<פרוטוקול מס' 475>
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, י' בכסלו התשע"ה (02 בדצמבר 2014), שעה 12:35
סדר היום
<1. אישור הצעת קופות חולים מכבי, כללית ולאומית (תכנית גבייה) בהתאם לסעיף 8(א2) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי;>
2. אישור הצעת קופות חולים כללית ומאוחדת (תכנית גבייה) בהתאם לסעיף 8(א2) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי;
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
משה גפני

בועז טופורובסקי

דב ליפמן

יעקב ליצמן

שמעון סולומון

עיסאווי פריג'

סתיו שפיר
מוזמנים
>
רויטל טופר חבר טוב - סמנכ"ל האגף לפיקוח על קופות החולים, משרד הבריאות

מתן אונגר - מנהל תחום, אגף לפיקוח על קופות החולים, משרד הבריאות

נתן סמוך - עו"ד, המשנה ליועצת המשפטית, משרד הבריאות

הלל דשן - ראש אגף תקציבים, כללית שירותי בריאות

דודי ניניו - ראש אגף כספים, מכבי שירותי בריאות

אורי גולדברג - כלכלן, קופת חולים לאומית

ימית ססי - מנהלת מחלקת חשבות מחוזות, חטיבת הכספים, קופת חולים מאוחדת
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
אייל לב ארי
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון – חבר המתרגמים
1. <אישור הצעת קופות חולים מכבי, כללית ולאומית (תכנית גבייה) בהתאם לסעיף 8(א2) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי>
2. אישור הצעת קופות חולים כללית ומאוחדת (תכנית גבייה) בהתאם לסעיף 8(א2) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום אישור הצעת קופות חולים מכבי, כללית ולאומית (תכנית גבייה) בהתאם לסעיף 8(א2) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.
רויטל טופר חבר טוב
ההצעה שמוגשת לוועדה מדברת על שינוי של תכנית הגבייה של קופות החולים. השינוי המשמעותי והעיקרי הוא בקופת חולים מכבי, בו אנחנו מבטלים את הגבייה עבור הרופא הראשוני שהיום עומדת על שמונה שקלים ומשנים גביות נוספות. אם יש בפניכם את החוק, ההשתתפויות העצמיות על רופא שניוני שהוא יעמוד כרגע על סכום של 26 שקלים. מבוטח שעובר מרופא לרופא באותו רבעון יהיה מחויב גם בתשלום רבעוני אלא אם כן הסיבה היא מוצדקת.
אייל לב ארי
מה זאת סיבה מוצדקת? נתתם פתח רחב.
רויטל טופר חבר טוב
לא, יש חוזר שלנו שמגדיר באיזה מקומות הקופה צריכה לפטור את המבוטח לא רק לגבי מכבי אלא לגבי כל קופות החולים. זה חוזר מספר 5/2012.
אייל לב ארי
נתתם להם להסדיר את זה.
רויטל טופר חבר טוב
אני אסביר למשל מהי סיבה מוצדקת. אם הרופא שלו יצא לחופשה, זאת סיבה מוצדקת או הרופא שלו חולה וכולי.

גובה ההשתתפות העצמית עבור ביקורים במכונים ומרפאות חוץ - בבקשה הייתה 32 שקלים. השתתפות עצמית עבור מכוני פיזיותרפיה הן של הקופה והן של ספקים – 32 שקלים. תקרת התשלום הרבעוני למשפחה תעמוד על 201 שקלים.
שגית אפיק
רויטל, את מתייחסת רק לבקשה שלהם מה-10 במרץ 2014?
רויטל טופר חבר טוב
לא. אני אתייחס גם לבקשה מאתמול כי יש בה שני סעיפים, בקשות שהן יותר שלנו כמדינה. אחת הבקשות מתייחסת לקופת חולים מאוחדת שאתם יכולים לראות בבקשה הראשונה מה-10.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זאת אותה בקשה שגם קיימת לשאר הקופות?
רויטל טופר חבר טוב
בדיוק. לשלושת קופות החולים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בשני הדברים שאתם רוצים להוסיף?
רויטל טופר חבר טוב
לא. אחד. הבקשה של מאוחדת על התרופות קיימת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו נגיע לזה עוד מעט. קודם כל תסבירי על שלושת הקופות את ההצעה.
רויטל טופר חבר טוב
אני אסביר את כל מה שהוגש ב-10 לחודש ואז נדבר על הדברים האחרים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר.
רויטל טופר חבר טוב
אני לא צריכה לחזור על מה שאמרתי עד עכשיו. הגענו למכוני פיזיותרפיה שם הגבייה הייתה שונה בין מכונים של הקופה ומכונים שמחוץ לקופה ועכשיו היא תהיה גבייה אחידה של 32 שקלים.

תקרת התשלום הרבעוני למשפחה תעמוד על 201 שקלים. פטור שיש כיום לחולים במחלות קשות מסוימות כמו טלסמיה, המופיליה, שחפת, ISCF, מחלות אונקולוגיות, המטואונקולוגיות, איידס, גושה וחולים המטופלים בדיאליזה, הפטור יישאר רק לתרופות שייעודיות למחלה כמו שקיים בקופות חולים אחרות ולא פטור גורף עבור כל התרופות.
גובה ההשתתפות העצמית במכוני הפרעה ותקשורת, ריפוי בדיבור, יעמוד על 32 שקלים.

גובה ההשתתפות העצמית עבור אישור או תעודה רפואית של הוצאות רישיון שייט, יעמוד על 102 שקלים. צריך לציין שהרישיון שייט זה שירות שהוא בעצם לא קיים בסל היום ואם אנחנו רוצים שקופות החולים ייתנו את השירות הזה על אף שהוא לא קיים בסל והן לא מחויבות לתת אותו, יש לזה תעריף משרד הבריאות.
יעקב ליצמן
כללית את אומרת שהכול יורד?
היו"ר ניסן סלומינסקי
תכף אני אשאל אותה. זה לא הכול יורד אבל בסך הכול.
שגית אפיק
לא הכול יורד.
יעקב ליצמן
מה לא יורד?
רויטל טופר חבר טוב
אני אסביר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היא תסביר כל אחד ואחר כך נשאל את זה.
רויטל טופר חבר טוב
קבוצות קידום בריאות שגם זה שירות שהוא פוצל, 28 שקלים למפגש.

הכנסת התקן תוך רחמי לנשים שלא בהתוויות סל, שזה גם שירות מחוץ לסל, 273 שקלים, שזה מתחת למחירון משרד הבריאות.

צריך להבין שכל השירותים שהם חוץ סל, הקופה לא מחויבת לתת אותם. אם אנחנו רוצים הקופה תיתן אותם - - -
יעקב ליצמן
מה שאת מורידה, פחות מעניין אותנו כי בכל ירידה אנחנו נתמוך. אני רוצה להבין אם יש כאן משהו שעולה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עוד מעט אני אבקש ממנה, אחרי שהיא תסיים את ההסבר. היא תרכז לנו מה יורד ומה עולה ומה המשמעות של זה.
רויטל טופר חבר טוב
אין בעיה. אני אעשה הפרדה. יש את הדברים שיורדים שזה בעיקר הרופא הראשון. לגבי השירותים שהם בתוך הסל. כנגד זה היות ויהיה הפסד הכנסה לקופת חולים מכבי, ואנחנו יודעים מה מצבן של קופות החולים, אין לנו מקורות תקציב לנושא הזה, יהיו מקומות שבהם יש עלייה והמקומות האלה הם המקומות שציינתי קודם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כדי שנבין אני אשאל אותך. אני אדם רגיל שמקבל שירותים של קופות החולים. הרשימה הזאת שיש דבר שאדם מקבל באופן תדיר מאוד ואז החכמה היא אם מעלים לו או מורידים, ויש דבר שהוא צריך אותו פעם בעשר שנים. לכן חשוב לנו לדעת היכן הירידה והיכן העלייה ומה סך הכול. בסעיף 1(ד), שהוא גובה ההשתתפות העצמית עבור ביקורים במכונים ובמרפאות חוץ, נדמה לי שאנחנו הגענו לסיכום שהסכום לא יהיה 32 שקלים אלא 31 שקלים.
רויטל טופר חבר טוב
נכון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו נכניס גם את זה. עכשיו תגידי לנו רק בסך הכול הכולל היכן יורדים והיכן עולים.
יעקב ליצמן
קודם כל, באופן כללי תאמרי לנו האם יורדים או עולים.
רויטל טופר חבר טוב
אני אסביר קופה-קופה. מה שהפחתנו זה את הרופא הראשוני שבן אדם מגיע אליו באופן שוטף ועד היום הוא היה משלם שמונה שקלים לרופא הראשוני ברבעון.
יעקב ליצמן
תסלחי לי, את זה שמענו. בא בן אדם ממשפחה כלשהי והוא חבר, בסוף החודש, אחרי עליות וירידות, הוא ישלם פחות או יותר? אם הוא ישלם פחות, אפשר לעשות את זה בדקה.
רויטל טופר חבר טוב
בסך הכול הכללי, הוא ישלם פחות אבל לא בהרבה.
בועז טופורובסקי
קופות חולים מבקשות להוריד את התשלום שהן מקבלות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הדברים שהן בתדיר, שם יש ירידה.
בועז טופורובסקי
למה? תדיר מאוד זה ביקור אצל רופא וזה עולה בשלושה שקלים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. שם יש ירידה.
רויטל טופר חבר טוב
יורד משמונה לאפס.
בועז טופורובסקי
זה ביקור רבעוני אצל רופא ראשוני. זה יורד לאפס.
רויטל טופר חבר טוב
כן.
בועז טופורובסקי
זה יפה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רויטל, תסיימי את ההצגה.
רויטל טופר חבר טוב
בסופו של יום במכבי כל הירידה לעומת העליות במקומות האחרים מביאה לזה שיש הפחתה בהכנסות של קופות החולים בהשתתפויות העצמיות ולא עלייה. זאת אומרת שבסופו של יום אנחנו באים להועיל למבוטח באמת במקומות שהוא צריך אותם באופן תדיר. אם לדוגמה אימא מגיעה עם ארבעה ילדים לקופת חולים, היום היא צריכה לשלם על כל אחד מהילדים שמונה שקלים לרבעון לביקור אצל רופא ראשוני שזה משהו הכי בסיסי שיכול להיות ולא קיים באף אחת מקופות החולים האחרות. למעשה אנחנו משווים את מצבה של מכבי למצבן של קופות החולים האחרות שכיום הגבייה עבור רופא ראשוני היא אפס כי בעצם זה יכול להוות חסם להגעה לרופא.
סתיו שפיר
זה נושא מורכב מכדי שנצביע עליו כרגע אחרי כמה דקות. אנחנו צריכים ללמוד אותו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לכן שלחנו את החומר אליכם, כדי ללמוד את זה.
סתיו שפיר
אנחנו צריכים לשמוע עמדה נוספת חוץ מהעמדה שלהם.
רויטל טופר חבר טוב
אני לא קופת חולים. אני ממשרד הבריאות. אני המפקחת עליהן.
סתיו שפיר
בסדר, בכל זאת יש כאן משהו קצת יותר.
יעקב ליצמן
סתיו, אני התחלתי לעשות את זה בתקופתי וזה התעכב זמן רב. צריך לאשר את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
גם אני חושב כך. ישבתי אתם ועשיתי את ההשוואות. בסך הכול הסכום יורד.
סתיו שפיר
צריך להעמיד את זה מול התנאים בקופות חולים אחרות.
רויטל טופר חבר טוב
יש את הטבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הטבלה הועברה לכולם.
סתיו שפיר
לא. לא קיבלתי טבלה כזאת.
רויטל טופר חבר טוב
שלחנו את זה.
סתיו שפיר
אנחנו לא קיבלנו אותה. הלוואי והיה לנו מייל שמקבל בדיוק את כל המיילים שהם מקבלים וזה מועבר אוטומטית לחברי הכנסת אבל זה לא קורה.
עיסאווי פריג'
אין דעה אחרת של ארגונים אחרים שעוקבים אחרי הדברים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
תכף נשמע. עוד מעט נשמע. היא תסיים ואחר כך נדבר.
יעקב ליצמן
הכלל אומר שאם בשורה התחתונה בן אדם משלם פחות במשך החודש, נניח שפה ושם יש משהו שעולה אבל אם בסוף יש ירידה, צריך לאשר את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בעיקר אתה צריך להסתכל על מה שמשתמשים הרבה ושם הם הורידו משמונה שקלים לאפס.
סתיו שפיר
אבל במקומות אחרים אנחנו רואים עלייה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אמרתי שיש עלייה אבל אני מסתכל על הסך הכול.
יעקב ליצמן
בסך הכול התשלום יורד.
רויטל טופר חבר טוב
יש הפסד הכנסה למכבי בסך הכול מבחינת כמה היא גבתה עד היום וכמה היא תגבה מחר אחרי השינוי.
עיסאווי פריג'
זה לא מסתדר שקופה תרצה להפסיד כסף.
רויטל טופר חבר טוב
היא לא מפסידה דרמטית אבל כן יש חשיבות למהלך הזה מבחינת הקופה כי בסופו של יום, ויאמרו את זה הנציגים של הקופה, היא לא רוצה לשים חסם בפני המבוטחים שלה בגישה לרופא הראשוני.
יעקב ליצמן
זאת תחרות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
התחרות החופשית עושה את שלה. אנשים משווים.
רויטל טופר חבר טוב
אני רוצה לציין עוד מספר סעיפים שמופיעים, חוץ מהסעיף של מכבי. קודם כל, צריך לשים לב שיש כמה שירותים שהם שירותים שהיום לא כלולים בסל הבריאות הממלכתי וכדי שהקופה תספק אותם, אנחנו כן רוצים לאפשר לה לגבות כי אחרת המבוטח ילך לרפואה פרטית וישלם הרבה יותר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה בכל הקופות?
רויטל טופר חבר טוב
ברוב הקופות, ואני אסביר. יש קופות שזה כבר אושר להן בעבר. בקופת חולים מכבי יש את הנושא של רישיון שייט שזאת גם הבקשה שהגשנו אתמול לגבי קופת חולים כללית כי גם שם יש לנו כמשרד רצון שהקופה תיתן את השירות הזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה זה השירות?
שגית אפיק
מה זה רישיון שייט?
רויטל טופר חבר טוב
משרד התחבורה מחייב להביא תעודה רפואית או אישור רפואי כדי להוציא רישיון שייט. זה כמו רישיון נהיגה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אל תצחקו. יש לי חבר שהוא רופא מומחה ובכיר, והוא מגיע לגיל פנסיה והוא רוצה רישיון שייט.
שגית אפיק
מה שחולק זה רק לגבי מכבי, כללית ולאומית. זה החומר שחולק לחברי הכנסת ואתמול אתם ביקשתם להחיל את אותו הדבר גם על - - -
רויטל טופר חבר טוב
סעיף 1(ט) שנמצא במכבי גם על כללית.
סתיו שפיר
גובה השתתפות עצמית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זאת תהיה תוספת.
סתיו שפיר
רק את סעיף (ט) שהוא רישיון השייט.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן.
רויטל טופר חבר טוב
כן, כי זה בעצם שירות שהוא לא כלול בסל וכללית לא חייבת לתת אותו. הגיעו אלינו הרבה פניות של מבוטחים שאומרים שהם צריכים ללכת לרופא פרטי, לשלם 600 שקלים והוא גם לא מכיר את ההיסטוריה הרפואית שלהם.
סתיו שפיר
בכל הדברים האחרים יש כאן הרעה בתנאים לחברי הקופה.
רויטל טופר חבר טוב
יש סעיפים, מסעיף ב' למעשה עד ח', שיש בעצם עלייה אבל היא עלייה קטנה.
סתיו שפיר
עלייה במחיר.
רויטל טופר חבר טוב
כן. לעומת ירידה משמעותית של שמונת השקלים לבן אדם בגישה לרופא הראשוני. זה רופא משפחה. רופא משפחה, ילדים ונשים. אלה שלושת מקצועות הרפואה הכי תדירים.
סתיו שפיר
כשבכל קופת חולים אחרת לא גובים על זה כסף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זהו. עכשיו היא רוצה להוריד.
רויטל טופר חבר טוב
אני רוצה שגם כאן לא יגבו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מכבי רוצה להוריד. יש תחרות והיא מבקשת להוריד את זה.
רויטל טופר חבר טוב
זה בדיוק מה שאנחנו רוצים לתקן. רוצים בעצם להשוות אותה מהבחינה הזאת לקופות האחרות כי זה באמת השירות הכי בסיסי שבן אדם זקוק לו.
סתיו שפיר
נכון, אבל אתם מעלים להם את כל המחירים האחרים.
רויטל טופר חבר טוב
בסדר. אין לי מקורות חיצוניים חדשים.
סתיו שפיר
חוץ מרישיון השייט.
רויטל טופר חבר טוב
רישיון שייט, קבוצות קידום בריאות וגם שירות שהוא מחוץ לסל והכנסת התקן תוך רחמי לנשים שלא בהתוויות הסל. שוב, מי שלא בהתוויית סל, היא צריכה לשלם על זה פרטי וגם כאן זה כבר אושר לגבי קופות חולים אחרות, גם כאן אנחנו רוצים לאפשר שהשירות הזה יינתן במסגרת רפואה ציבורית בסל על ידי הרופא שלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה דבר חשוב.
עיסאווי פריג'
למה רישיון השייט מתבטא בכסף? מעניין אותי.
רויטל טופר חבר טוב
זה לא כלול בסל. זה לא שירות שנותנים.
עיסאווי פריג'
כמה בכסף בסך הכול יעלו הקופות?
היו"ר ניסן סלומינסקי
תלוי כמה הרופא הפרטי ייקח ממך.
עיסאווי פריג'
אין לכם נתונים אחורה?
רויטל טופר חבר טוב
רופא פרטי על מפגש, לוקח לפחות במינימום שבמינימום בין 600 ל-800 שקלים. הוא לא מכיר אותך והוא צריך עכשיו לקבל איזשהו סיכום מהרופא שלך. זאת אומרת, זה לטרטר את האנשים ולשלם כסף לרפואה פרטית.
עיסאווי פריג'
במקרה הזה, ההשתתפות היא 102 שקלים.
רויטל טופר חבר טוב
כן. זה פחות ממחירון משרד הבריאות שזה המחיר המקסימלי.
סתיו שפיר
יש אפשרות שנקבל איזושהי חוות דעת מגורם חיצוני מה אומרת ההתייקרות הזאת לצרכן?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מבחינתנו היא חיצונית. היא המפקחת מטעם משרד הבריאות.
סתיו שפיר
מבלי חלילה לפקפק בעמדתך. עדיין. כמה הדבר הזה הולך בסוף להשפיע על הכיס של האזרח. אני לא חברת קופת חולים מכבי, אבל זה הולך להשפיע על הכיס של המבוטחים ואנחנו חייבים לוודא שזה הגיוני.
יעקב ליצמן
אני יכול לומר לך מידע אישי. כשאני הייתי עדיין במשרד, התחלתי עם זה. זה כבר הרבה זמן מתעכב ולא הבנתי למה. בעיקרון המדיניות נכונה. בעיקרון בהחלט המדיניות להוריד את ההוצאות נכונה. עכשיו אי אפשר להוריד את הכול ולכן מורידים את הדברים הבסיסיים היסודיים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ובמקום אחר קצת מעלים.
בועז טופורובסקי
אתה אומר כל הכבוד לשרת הבריאות.
יעקב ליצמן
עכשיו בטח כי היא הולכת הביתה.
עיסאווי פריג'
היא עשתה מה שאתה לא הצלחת לעשות.
יעקב ליצמן
הדיחו אותו. עכשיו הדחתי אותה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש מישהו מהגופים החיצוניים שרוצה להתייחס?
רויטל טופר חבר טוב
אני רוצה להמשיך. יש את סעיף 2 וסעיף 3 שלמעשה מדברים על השתתפות עצמית במכוני פיזיותרפיה והפרעה בתקשורת. בשני הסעיפים האלה המצב היום הוא שיש גבייה שהיא שונה בין מכונים שהם בתוך הקופה לבין מכונים שהם מחוץ לקופה. המשמעות היא שדווקא במקומות שבהם אין מכונים של הקופה, אלא מכונים חיצוניים, זה דווקא באזורי פריפריה, שם המבוטח צריך לשלם השתתפות עצמית יותר גבוהה ולכן מה שבאנו בשני הסעיפים הללו לעשות זה בעצם לאפשר גבייה אחידה שלא משנה לאן שולחים את המבוטח, אם שולחים אותו למכון של הקופה או למכון חיצוני, הוא ישלם את אותה השתתפות עצמית.

הסעיף האחרון שהוא סעיף 4. לכאן הצטרפה גם מאוחדת. זאת ההוספה של אתמול בעצם לכל קופות החולים. היום קופת חולים שמאפשרת במסגרת הביטוח המשלים שלה לתת תרופות בהנחה בחסות הביטוח המשלים, לא יכולה למכור את אותן תרופות גם לא במחיר מלא למבוטחים שאין להם ביטוח משלים. זה אומר, במיוחד באזורים של פריפריה בהם אין הרבה בתי מרקחת אלא רק בית מרקחת של קופת חולים, המבוטח מקבל הרבה פעמים מרשם לתכשיר שהוא לא בסל ואין לו ביטוח משלים, אז הוא צריך ללכת עם המרשם, הוא לא יכול לרכוש אותו בבית המרקחת של הקופה אלא הוא צריך ללכת לבית מרקחת פרטי שלא תמיד קיים בנמצא אלא לפעמים הוא נמצא רחוק והוא צריך להיטרטר אליו.

הסעיף הזה מאפשר לנו כרגולטור לפי רשימה לתת לקופה כן למכור למבוטחים שאין להם ביטוח משלים את אותם תכשירים במסגרת בית המרקחת כשאנחנו נוודא שההשתתפות העצמית תהיה מאוד קרובה למחיר הרכש של הקופה, כך שזה לא שהקופה תעשה כאן רווח על גב המבוטח.

אני סיימתי.
אייל לב ארי
תסבירי בבקשה גם את הסייג לגבי התרופות שכללות בשב"ן למבוטחים.
רויטל טופר חבר טוב
כרגע הסברתי. אם אתם רוצים, אני אסביר שוב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. אני פשוט דיברתי אתו.

אם כך, מי בעד לאשר את השינויים באישור הצעת קופות חולים מכבי, כללית ולאומית (תכנית גבייה) בהתאם לסעיף 8(א2) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי?
יעקב ליצמן
כולל של אתמול?
אייל לב ארי
לא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. עוד מעט אני אעבור לאתמול. מה-10 במרץ כולל השינוי שאנחנו הכנסנו שזה יהיה 31 במקום 32 שקלים בסעיף 1(ד). מי בעד?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – מיעוט

נמנע – 1

אושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אושר.

אתמול שלחו – ולפי הנהלים שלנו זה צריך לעבור לשבוע הבא אבל אנחנו לא יודעים מה בדיוק יקרה – שני סעיפים שכנראה אחד מהם הוא אותו דבר. תסבירי את שני הסעיפים. אם חבריי יסכימו, נצביע גם עליהם.
רויטל טופר חבר טוב
סעיף אחד מדבר על רישיון השייט עליו דיברנו כמו סעיף 1(ט) בבקשה של ה-10 רק לקופת חולים כללית.
יעקב ליצמן
מה שהיה בשלוש האחרות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה שהיה בשלוש האחרות, יהיה גם בכללית.
רויטל טופר חבר טוב
בדיוק.
סתיו שפיר
מה היה בשלוש האחרות?
אייל לב ארי
רישיון השייט.
סתיו שפיר
מה זה סעיף 2?
רויטל טופר חבר טוב
סעיף 2 הוא בדיוק כמו סעיף 4 בבקשה הקודמת שחלה על שלושת הקופות. זה אומר להחיל גם על קופת חולים מאוחדת שתקבע בהגשה שלה. זה על התרופות, שיהיה אפשרות למכור אותן בבתי המרקחת של הקופה.
סתיו שפיר
תסבירי את זה שוב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה סעיף טוב.
רויטל טופר חבר טוב
מדובר בתרופות, מדובר בתכשירים שלא כלולים בסל ונמצאים בביטוחים המשלימים של קופות החולים. היום קופת חולים לא יכולה למכור את התכשירים הללו למבוטחים שאין להם ביטוח משלים במסגרת בתי המרקחת של הקופה. זה אומר שבמיוחד באזורים בהם אין בתי מרקחת של הקופה כמו בפריפריה, המבוטח מקבל מרשם לתכשיר שלא כלול בסל והוא צריך לכתת רגליו ולחפש בית מרקחת פרטי ושם לרכוש את זה. הוא לא יכול לרכוש את זה במסגרת קופת החולים. הסעיף הזה מאפשר לנו לאשר גבייה בהתאם לעלויות של הקופה וכמובן שלא יהיה כאן איזשהו רווח גדול וכולי, ולאפשר להם למכור את זה למבוטחים שאין להם ביטוח משלים, את אותם תכשירים שגם כך היא מחזיקה בבית המרקחת שלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
במקום שהוא יצטרך ללכת לבית מרקחת פרטי.
רויטל טופר חבר טוב
בדיוק. אני מניחה שזה יוזיל לו.
סתיו שפיר
מה זה מניחה? זה יוזיל או לא יוזיל?
רויטל טופר חבר טוב
לדעתי זה גם יוזיל לו כי כשאנחנו נאשר את זה, נאשר את זה לפי רשימה ולפי מחירי הרכש והעלות. אני מניחה שקופות החולים ימכרו את זה בפחות כסף מאשר בתי המרקחת הפרטיים.
סתיו שפיר
הכול כפוף לאישור שלכם?
רויטל טופר חבר טוב
כן. זה כפוף לאישור שלנו כדי שנוכל לאשר את זה פר תכשיר, לראות את מחיר הרכש ובהתאם לאשר את ההשתתפות.
סתיו שפיר
מה מחייב את האישור שלכם? איפה זה מופיע בחוק?
רויטל טופר חבר טוב
זה מופיע עכשיו בסעיף. את יכולה לקרוא בסעיף.
סתיו שפיר
על פי רשימה של תכשירים ואת הרשימה וזאת רשימה שאתם מוציאים.
רויטל טופר חבר טוב
בדיוק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני שואל שוב, כדי שיהיה גילוי נאות. זה צירוף ששלחו אלינו.
סתיו שפיר
אני חושבת שזה דיון לא כל כך רציני. את זה לא קיבלנו מראש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
על הקודם כבר הצבענו.
סתיו שפיר
זה עולה עכשיו לראשונה בוועדה. את הקודם קיבלנו כמה ימים מראש. מאחר שמדובר בשינויים שישפיעו על הרבה מאוד אנשים, זה בעיני דורש דיון שהוא יותר מעמיק ממה שקורה כאן.
רויטל טופר חבר טוב
אני יכולה לומר משהו?
סתיו שפיר
אני מרגישה שזה לא רציני ולכן נמנעתי בהצעה הקודמת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני שואל את חבריי. מאחר וזה הגיע אתמול, התוספת על שתי הקופות, רק על שני הסעיפים האלה שהם רק לטובת המבוטחים - - -
יעקב ליצמן
זה אותו הדבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
וזה אותו הדבר. אנחנו לא יודעים מה יהיה בשבוע הבא. אני מציע, אם חבריי מסכימים, שנצביע גם על זה עכשיו.
יעקב ליצמן
כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם כן, מי בעד לאשר גם את הצעת אישור הצעת קופות חולים כללית ומאוחדת (תכנית גבייה) בהתאם לסעיף 8(א2) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי מה-1 בדצמבר 2014?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – מיעוט
אושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אושר.
סתיו שפיר
אני מתנגדת לאיך שזה עובר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר. זה אושר. שיהיה בהצלחה.
משה גפני
ההטבות האלה לא קשורות לבחירות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ממש לא.

תודה. שיהיה לכולם בהצלחה. שלא נזדקק, אבל אם נזדקק, שיהיה רק יותר טוב.

<הישיבה ננעלה בשעה 13:05.>

קוד המקור של הנתונים