ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 02/12/2014

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 14), התשע"ד-2014 (הטלת מס קניה על חלקי חילוף לרכב)

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
02/12/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
<פרוטוקול מס' 474>
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, י' בכסלו התשע"ה (02 בדצמבר 2014), שעה 12:05
סדר היום
<צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 14), התשע"ד-2014 (הטלת מס קניה על חלקי חילוף לרכב)>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
בועז טופורובסקי

דב ליפמן

יעקב ליצמן

אלכס מילר

עיסאווי פריג'

סתיו שפיר
מוזמנים
>
ערן יעקב - סמנכ"ל תכנון, רשות המסים, משרד האוצר

גיא גולדמן - עו"ד, עוזר ראשי המחלקה המשפטית, רשות המסים, משרד האוצר

עמוס יוגב - ממונה סיווג, רשות המסים, משרד האוצר

קובי בוזו - מנהל תחום בכיר, תכנון וכלכלה, רשות המסים, משרד האוצר

ברוניסלבה חירמן - מרכזת בכירה, תחום כלכלת תחבורה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

ארז לוי - מרכז תקינה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

יהודה בר אור - יו"ר איגוד המוניות

אהרון גונן - מנהל יבוא, דן

שלומי לויאן - מנהל תביעות אחריות לחלפים, דן

צחי נוימן - בעלים, קבוצת אלון

חיים פילצר - סמנכ"ל קבוצת אלון

גיל נדל - משרד עו"ד גולדפרב, זליגמן ושות', מייצג את קבוצת מאיירס

אייל בן שמעון - סמנכ"ל מאיירס שיווק 1981 בע"מ
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים
<צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 14), התשע"ד-2014 (הטלת מס קניה על חלקי חילוף לרכב(>
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 14), התשע"ד-2014 (הטלת מס קניה על חלקי חילוף לרכב).

קיימנו דיון בנושא ומאחר ותפיסת הוועדה, וגם תפיסתי, הייתה שאנחנו מצד אחד מבינים שאם היו חלקי חילוף שפספסו אותם ולא מיסו אותם, צריך למסות אותם, אבל מצד שני אנחנו לא מוכנים שימסו אביזרים שנועדו לצורך בטיחות. לא רק שאנחנו לא רוצים למסות אותם אלא צריך למצוא דרכים להקל כדי למנוע תאונות דרכים. מאחר ומי שאמור לקבוע מה הם אביזרים בטיחותיים זה משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, ביקשנו משני הגופים – מרשות המסים וממשרד התחבורה – לשבת ולהביא לנו מתוך רשימת האביזרים בה מדובר, את אותם חלקי חילוף שהם אביזרי בטיחות אותם נרצה להחריג.

יש תשובה?
ערן יעקב
כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
משרד התחבורה נמצאים כאן?
ברוניסלבה חירמן
כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ערן, אתה תאמר והם יאשרו או הפוך. איך שתרצו.
ברוניסלבה חירמן
אנחנו התחלנו לשבת. סיכמנו שאנחנו נצטרך להמשיך לשבת.
יעקב ליצמן
אם סיכמתם להמשיך לשבת, אי אפשר לאשר את זה עכשיו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין להמשיך לשבת. בואו נראה למה הם הגיעו.
ערן יעקב
אבל ישבנו והסכמנו.
ברוניסלבה חירמן
הגענו להסכמות שחיישני רוורס וחיישני לחץ אוויר בצמיגים הם פריטים בטיחותיים שלא היו ממוסים עד היום ולכן הם לא צריכים להיות ממוסים גם עכשיו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתם צריכים להחליט אם אלה אביזרי בטיחות או לא. אם ימוסו או לא, זה החלק שלנו.
ברוניסלבה חירמן
אנחנו הגדרנו מתוך הרשימה שעמדה לפנינו ארבעה פריטים בטיחותיים שהם חיישני רוורס, חיישני לחץ אוויר בצמיגים, ונטילים מגומי ו-ונטילים מכניים, שניהם לצמיגים.
ערן יעקב
זה איננו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אתן לך לדבר.
ברוניסלבה חירמן
אנחנו הבנו שאנחנו נבחן יחד עם אביזרים אחרים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
דברי אתי עכשיו. תגידי מה מצאתם ואחר כך נשמע אותם ונחליט.
ברוניסלבה חירמן
זה מה שמצאנו. לגבי ונטילים, הבנו שבעבר הייתה הסכמה שכל הוונטילים מוסו. אני מתנצלת שאני נכנסת להיבטים של מס אבל כנראה בסיטואציה שנוצרה יש קשר שקצת קשה לנתק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש ונטיל מגומי ועוד אחד.
ברוניסלבה חירמן
ונטיל מכני.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה ממוסה היום?
ברוניסלבה חירמן
היום ממוסים כל הוונטילים.
שלומית ארליך
המכניים. היא מתכוונת למכניים.
קריאה
היום הכול ממוסה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
גם הגומי וגם המכני?
קריאה
כן. מהצו הזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מדבר לפני הצו. מה היה ממוסה לפני הצו?
קריאה
רק המכני.
שגית אפיק
ממתי ממוסה המכני?
קריאה
שנים.
ברוניסלבה חירמן
אבל גומי לא היה קיים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני רק רוצה את העובדות. הבנתי. אתם טוענים שכל ארבעת הדברים האלה, אלה דברים בטיחותיים.
ברוניסלבה חירמן
כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ערן, בבקשה.
ערן יעקב
אני אציג. ראשית, אני שוחחתי גם עם מנכ"ל משרד התחבורה, שוחחתי גם עם אנשים אחרים והוסכם גם על ידם בצורה מאוד ברורה שאביזרים כמו שנאמרו כרגע – ואנחנו מסכימים, כמו שלמעשה הוועדה ביקשה, להתייחס לאביזרים הבטיחותיים שהם חיישני רוורס ולחץ אוויר שבאמת הם אביזרים שיש להם גם אפקט של מציל חיים במובנים מסוימים – נכון וראוי שהם לא יהיו חייבים במסי קנייה וזה גם מתאים לתפיסה שלנו שאביזרים בטיחותיים פטורים.

יחד עם זאת, אני אומר את עמדתנו לגבי העניין של הוונטילים והוועדה כמובן תחליט. בסופו של יום, גם לגבי זה סוכם עם משרד התחבורה שמבחינתם מוסכם שהצו יעבור כמו שהוא כרגע והם ביקשו שנעשה דיון עתידי על הדברים האלה ונבחן אותם ביתר שאת.
ברוניסלבה חירמן
אין ויכוח.
ערן יעקב
אני יודע שאין ויכוח כי זה מה שסיכמנו. סוכם כך כי זה בשם האחידות, כי יש כאן את תעריף המכס שצריך לקיים אותו. אני רוצה להבהיר לוועדה שבסופו של יום אביזר הבטיחותי של ונטיל הוא אביזר בטיחותי אפשר להגיד כמו מראה ומראה משלמת מס, כמו שהפח של הרכב, כמו הטמבון של הרכב. כלומר, לעולם אתה יכול לכת עם הדבר הזה ולא לסיים אותו ואז אתה מגיע למצב כי מחר מדינת ישראל, ונכון שכך - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם כך, על מה יש לכם לדון?
ערן יעקב
לדון, כתפיסה בכלל.
שגית אפיק
לגבי כל אביזרי הבטיחות?
ערן יעקב
כן. הם רוצים שנעשה דיון. לא, לא על ארבעת אלה אלא בכלל הם אומרים בואו נבחן את הדבר הזה ונראה. אמרנו בסדר.
שגית אפיק
אבל לפחות לגבי שניים מביניהם אין מחלוקת.
ערן יעקב
לגבי השניים אין מחלוקת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא רוצה שנאשר את זה כך שעל שני סוגי הוונטילים יהיה מיסוי והם ידברו ביניהם, ואם הם יחשבו אחרת, הם יחזרו אלינו. אני רוצה להבין על מה יש לכם לדבר אם אתה אומר שהוונטילים הם כמו מראות ודברים אחרים. הרי לא תלכו לעשות שינוי כזה רדיקלי ולהוריד מיסוי מדברים אחרים.
יעקב ליצמן
מאיפה בא החוק הזה? מי מגיש אותו?
היו"ר ניסן סלומינסקי
רשות המסים. יש אביזרים שפשוט פספסו אותם ולא הטילו עליהם מיסוי.

אתם חושבים שהוונטילים הם אכן אביזרי בטיחות?
יעקב ליצמן
הוא חושב שלפני בחירות אנחנו נאשר דבר כזה?
ערן יעקב
לא קשור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה אתם באמת חושבים? אתם חושבים שבעוד חודש תחזרו ותגידו שזה כן מוצר בטיחותי?
ברוניסלבה חירמן
אנחנו חושבים שזה בטיחות אבל אנחנו מסכימים לדון על הנושא הזה יחד עם עוד אביזרים כי יש אביזרים חדשים שלא היו קיימים בעבר.
ערן יעקב
הטכנולוגיה השתנתה.
ברוניסלבה חירמן
גלאים למיניהם שלא היו קיימים בעבר. אנחנו הגענו להסכמה שאנחנו נדון בוונטילים כחלק מרשימה של אביזרים נוספים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עכשיו יש הסכמה, אבל יש לי תחושה שההסכמה כפויה.
ערן יעקב
לא, היא לא כפויה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בנושא אחד רק. למעשה יש כאן ויכוח על נושא אחד, על הוונטילים.
ערן יעקב
יש הסכמה. אני אפילו הסתמסתי עכשיו עם מנכ"ל משרד התחבורה וגם מבחינתו הוא אומר למעט אביזרי הבטיחות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
השאלה אם זה אביזר בטיחות או לא.
ערן יעקב
לא. הם בעצמם מתלבטים. גם הם לא יודעים. אני אומר לך שזה אביזר בטיחות כפי שהצגנו והם אומרים אתם צודקים. גם הם לא יודעים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מהרגע שנטיל את המיסוי, הרי להוריד את זה כבר לא יורידו.
ערן יעקב
למה לא?
היו"ר ניסן סלומינסקי
הפוך. אם לא נטיל, יש סיכוי שיטילו.
ערן יעקב
לא. אני אגיד לך למה זה לא נכון. רשות המסים, ואתם יודעים את זה, זה נעשה בוועדה הזאת, את כל האביזרים הבטיחותיים הוציאה ונתנה מגיני מס על ABS, על בקרת יציבות, על שורה שלמה של מהלכים שהם מצילי חיים אמיתית. רשות המסים פטרה ונתנה להם מגן מס בכסף בתוך התעריף למרות המסים הגבוהים שיש. כלומר, חד משמעית. אנחנו הבנו את זה מיוזמתנו וכך אנחנו רואים גם את חיישני הרוורס, כמו שהוועדה חשבה.
גיל נדל
אני מחברת מאיירס, יבואן של אותם ונטילים מגומי.
יעקב ליצמן
מה המילה הזאת?
ערן יעקב
שסתומים. שסתומי אוויר.
גיל נדל
אני רוצה לומר מספר משפטים קצרים. הוונטילים מגומי היו פטורים. רשות המסים גם החזירה כספים ליבואנים בגלל גביית יתר, עד לכניסתו לתוקף של הצו. האביזרים האלה מגומי, זאת לא טכנולוגיה חדשה אלא זה משהו שרץ כבר שנים עם טכנולוגיה ותיקה. מדובר על צמיגי טיוב-לס, תשעים אחוזים מהרכבים הפרטיים במדינת ישראל משתמשים בשסתומים האלה. היום בעצם, אם הוועדה מאשרת את התיקון המוצע, הוועדה דה פקטו ודה יורה מאשרת את העלאת מס הקנייה על האביזר הבטיחותי הזה. בשבוע שעבר היה כאן מהנדס אבי גונן והוא אמר בצורה ברורה את הדברים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לגבי המכני?
גיל נדל
לגבי המכני, זה לא משהו שאנחנו ניכנס עליו.
ערן יעקב
איש הסיווג של רשות המסים אומר שזה לא בדיוק כמו שעורך הדין ידידי טוען. זה לא בדיוק כך אבל אני לא רוצה להיכנס לזה. אם תרצה, בשמחה, אפשר לאפשר לו.
עמוס יוגב
אני מיחידת הסיווג הארצית של רשות המסים. עד היום, כולל היום, ונטילים חייבים במס קנייה. חייבים. בא בית המשפט והחליט שוונטיל רגיל שלנו, שאנחנו משתמשים, שהוא ממתכת עטופה בגומי, הוא ונטיל מגומי. זאת החלטה מאוד שונה ומאוד מיוחדת והיינו צריכים להתייחס להחלטה של בית המשפט. זאת אומרת, כולם שילמו. החלטת בית המשפט טרפה לנו את הקלפים. אז אנחנו אומרים שלא יתכן שאחד ישלם ואחד לא ישלם כי עד היום כולם שילמו ואותה חברה שגיל נדל מייצג תהיה פטורה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מתי היה פסק הדין?
עמוס יוגב
2011.
קריאה
2011 או 2012.
עמוס יוגב
אז התחלנו תהליך. זה היה חלק מרפורמה גדולה של חלפים שהכנסנו גם את הוונטיל. זה לא רק ונטיל, כמו שאתה רואה בצו, אלא יש הרבה חלקים שפשוט במסגרת המדיניות אנחנו מחייבים במס קנייה והכנסנו גם את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה אומר שבית המשפט אמר לכם לא להכניס את זה.
עמוס יוגב
לא. בית המשפט אמר שהוונטיל עשוי מגומי ולכן הוא נכנס לפרט מכס שהוא פטור.
ערן יעקב
עניין של סיווג מקצועי.
עמוס יוגב
כולם משלמים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל ונטיל מגומי לא משלם.
עמוס יוגב
לא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
למה? לא בגלל בית המשפט, אלא בסיווג שלכם למה ונטיל מגומי לא משלם?
עמוס יוגב
אני אסביר. כי יש פרט מכס בפרק 40 של חלקי גומי שהוא פטור ממסים. לא קשור לוונטיל של רכב. פרט מכס ספציפי שמתייחס בכלל לשסתומים. ונטיל זה שסתום. שסתום חד כיווני שנכנס אוויר לתוך הרכב ולכן הוא בא ואמר שזה לא נכנס בתוך שסתום בפרט 84-81 אלא נכנס כגומי, שסתום גומי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ועל גומי אין מסים.
עמוס יוגב
על גומי במקרה הספציפי הזה אין מסים. מה שאנחנו עושים, אנחנו מתקנים את זה ואנחנו אומרים שלא יכול להיות שאחד ישלם ואחד לא ישלם ואנחנו מאחדים את זה.
שגית אפיק
אבל עכשיו גיליתם שגם הגומי וגם המכני הם אביזר בטיחות.
קריאה
לא. אני לא בטוח.
שגית אפיק
זאת עובדה חדשה שהתגלתה עכשיו. זה לא. זה לא אביזר בטיחותי?
קריאה
זה משהו שגם הם רוצים לבחון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ערן, בראיית העתיד שלך, אני מניח שיהיו עוד אביזרים או דברים שתבואו לבקש העלאת מסים עליהם. נכון?
ערן יעקב
על פני זמן - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מניח שיש דברים שתבקשו. נכון? יש שתי אפשרויות לגבי הוונטילים. או להחליט לחייב אותם אלא אם כן תבואו אלינו ותפטרו, או הפוך, לפטור ואתם תדונו ותבואו לחייב. בסיטואציה הזאת, כדי לפטור, אתם לא צריכים אותנו אבל כדי לחייב אתם כן צריכים אותנו. כדי שבאמת נהיה גם בשליטה ונדע, עדיף שנפטור את זה עכשיו ואתם תקיימו דיון ואם יתברר שזה לא אביזר בטיחות, אני כבר אומר לכם עכשיו שאנחנו נאשר לכם את ההעלאה.
ערן יעקב
גם עכשיו משרד התחבורה – אני אומר לך את זה ואני יכול להראות לך את ה-SMS שקיבלתי כרגע מהמנכ"ל – טוען שהוונטיל, גם הם בעצמם צריכים לעשות את הדיון עם עצמם אם מדובר באביזר בטיחות או לא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז הם יעשו את הדיון הזה.
ערן יעקב
כי זה אביזר בטיחות כמו מראה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אומר שוב. אני מבין שצריכים לעשות את הדיון.
ערן יעקב
עד אז אתה יוצר סוג של הפליה מסוימת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. לא תהיה הפליה.
ערן יעקב
אין דרך לעשות את זה כרגע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
למה?
ערן יעקב
כי כרגע נוצר מצב שיש ונטיל אחד שהוא בצורה מסוימת.
יעקב ליצמן
כמה זמן המצב הזה נמשך, שיש אחד כזה ואחד כזה?
שגית אפיק
עד עכשיו. עד לפני שישים ימים הוונטיל מהגומי היה פטור והמכני שילם. ההפליה באמת הייתה קיימת.
ערן יעקב
שלוש שנים.
יעקב ליצמן
חבר'ה, זה לא היום שלכם.
ארז לוי
אני ממשרד התחבורה. אכן יש לנו תיאום עם אנשי רשות המסים בעניין. אכן זה מוצר בטיחותי ככל מוצרי הבטיחות כגון מראות, וישרים, טמבונים שיש עליהם היטל.
יעקב ליצמן
מטעם מי אתה?
ארז לוי
משרד התחבורה.
אייל בן שמעון
נציג חברת מאיירס שיווק, היבואנית של שסתומי גומי. לא אכנס להיבטים שכבר דיברו עליהם, אבל בקצרה. שסתום שנמצא ומורכב על הגלגל, הוא אותו אלמנט שדרכו אנחנו מנפחים את האוויר בגלגל. כלומר, אם נשברה לי מראה או נשבר לי טמבון, אני יכול להמשיך לנסוע עם הרכב. אם השסתום כשל, פשוט מאוד הרכב מתהפך ומתגלגל. לא גומי ולא ברזל. אם יש לי דליפת אוויר קטנה מהשסתום, הנזקים יהיו חמורים. אנחנו נותנים בעצם מוטיבציה שלילית לפנצ'ר מאכער שצריך להחליף את שסתומי הגומי האלה בחינם. אנחנו נותנים לפנצ'ר מאכער שבסוף הדרך צריך להחליף את השסתום גומי, אנחנו נותנים לו מוטיבציה שלילית בזה שאנחנו ממסים אותו על שסתום הגומי הזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, אני אשאל אתכם. האם יש עוד אביזרי בטיחות שלא שמו לב ויבוא יום קרוב שתבואו לדבר עליהם כמו מראות או דברים כאלה?
ארז לוי
לא. אבל בהסכמה כן הסכמנו שגלאים למשל, גלאי רוורס וגלאי לחץ אוויר שמשדר, על שניהם בהסכמה הגענו לכך שהוא בטיחותי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רמת הבטיחות של החיישנים היא הרבה יותר גבוהה מאשר של הוונטילים.
ארז לוי
ברור. כן. לוונטיל אין כל תקן ואין מפרט טכני שהוא צריך לעמוד בו לעומת צמיג או מערכת אחרת שנדרשת בתקינה ונבחנת ונבדקת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם כן, כרגע מה שיש לנו זה הנושא של שני המשרדים. אנחנו הרי לא המומחים ולכן אני אקבל את מה שאתם אומרים שאנחנו נחריג את חיישני הרוורס וחיישני אוויר לצמיגים ואת הנושא של הוונטילים אנחנו נשאיר אבל אתם תקיימו דיון נוסף ואני אשמח מאוד שלקראת סוף דצמבר תדווחו לנו מה קורה. אם הם ידווחו שאכן הוחלט שזה אביזר בטיחות דומה לחיישנים, נוריד את המיסוי.
שגית אפיק
אתה רוצה שהוועדה תחריג מהצו?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כרגע הוועדה תחריג את שני החיישנים.
שגית אפיק
את חיישן הרוורס וחייישן אוויר.
יעקב ליצמן
מה זאת אומרת להחריג?
היו"ר ניסן סלומינסקי
הכוונה שהצו לא יחול עליהם.
שגית אפיק
אנחנו צריכים להניח במליאה את הצו אחרי שהוועדה מאשרת אותו. אם הוועדה מחליטה לא לאשר שני פריטים, אנחנו פשוט נוריד אותם מהצו ונניח במליאה צו בלי שנשי הפריטים האלה. לגבי הפריט השלישי של ונטיל מגומי?
היו"ר ניסן סלומינסקי
על זה הם יקיימו דיון. כרגע הם יהיו.
יעקב ליצמן
למה אתה מצביע? אין טעם להצביע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נאשר את זה כי אחרת כל הצו פוקע. הצו פוקע ב-5 לחודש. הצו פועל עכשיו והוא פוקע ב-5 לחודש. אני צריך לאשר אותו.
גיא גולדמן
דברים אותם הוחלט להחריג ועליהם יופחת המס.
שגית אפיק
אתה רוצה שהוועדה תצביע על הצו כמו שהוא ואתם תביאו צו הפחתה?
גיא גולדמן
בדיוק. יש לי אותו מוכן אבל חסרה לי חתימת שר אוצר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ואם לא תביא לי צו הפחתה?
ערן יעקב
אנחנו תמיד מביאים לוועדה.
אלכס מילר
אני מציע שהם יביאו את הכול. למה הלחץ הזה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא.
שגית אפיק
הצו פוקע ביום שישי.
ברוניסלבה חירמן
זה לא מה שסוכם אתנו. סוכם שהחיישנים עכשיו יוחרגו מהצו.
ערן יעקב
כן, הם יוחרגו אבל צריך להביא צו חדש.
ברוניסלבה חירמן
שניהם ייכנסו לתוקף ב-5 לחודש?
גיא גולדמן
כולנו מסכימים שיש להחריג את הגלאים בהם דובר. הבעיה היא שאם מבטלים את הפרט הספציפי שהם נכללים בו, יבוטלו גם גלאים אחרים שיש הסכמה שלא יבוטלו. לכן אנחנו הכנו צו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בוא נעשה דבר יותר פשוט. אנחנו נאשר את הצו הזה נניח לשלושה שבועות ועד אז אתם תביאו לנו צו מתוקן. אם לא תביאו, תוקף הצו יפקע.
גיא גולדמן
אפשר לעשות את זה?
שגית אפיק
כן. נאשר לשלושה שבועות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עד אז תסיימו גם את הדיון על הוונטילים ועל כל הדברים כך שלא יישאר שום דבר.
שגית אפיק
את כל הצו אנחנו מאשרים לשלושה שבועות בלבד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ואז הם יביאו לנו צו בלי אביזרי בטיחות.
ברוניסלבה חירמן
בתום שלושה שבועות הצו פוקע.
ערן יעקב
כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא אם כן יביאו צו חדש. עד אז הם יצטרכו להביא צו חדש בלי כל האביזרים.
אלכס מילר
בוא נעשה דבר אחר. חבל, שלושה שבועות. עכשיו אני שומע ששר האוצר קורא לראש הממשלה לפטר אותו. אני כבר לא מבין מי שר האוצר, מי יהיה ומי יישאר.
יעקב ליצמן
תזכיר לי מי שר האוצר היום.
אלכס מילר
אתה שואל אותי?

אדוני היושב ראש, אני מציע, כך או אחרת אני עדיין בהתייעצות סיעתית בכל סוגיה הזאת עם הסיעה שלי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
על זה תכף נדבר.
אלכס מילר
אנחנו צריכים גם להחליט איך אנחנו בכל הסוגיה הזאת. אני מציע שתקבע את זה לשבוע הבא. שיביאו את הצו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל בינתיים הצו פוקע.
אלכס מילר
לא יקרה כלום.
שגית אפיק
צו לשבוע מספיק לכם?
ערן יעקב
כן.
קריאה
גם הניסויים הקליניים, אם אתם זוכרים, אמרנו תוך יום-יומיים וזה לקח שבוע.
שגית אפיק
יש לכם לבדוק גם את ונטיל הגומי ולא רק את המכני.

שבועיים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו נאשר לכם את זה לשבוע ובתום השבוע אתם תביאו את הצו המסודר בלי החיישנים ואחרי סיכום אתם, אבל שגם אם אני אשאל אותם כשאתם לא שומעים, הם יאמרו לי את אותה תשובה. אני לא יודע, לא שאלתי אותם ואני סתם אומר כי יש לי תחושה מסוימת אבל אולי סתם. תסכמו אתם גם את הנושא של הוונטילים.
ערן יעקב
היועץ המשפטי לוחץ על שבועיים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הנושא השני שקיים בצו זה הנושא של השופכן. משרד התחבורה, אתם קיבלתם על עצמכם לעשות בדיקה בנושא הזה ועיקרה של הבדיקה היה – כאן זה לא אביזר של בטיחות אלא הנושא המרכזי היה אם זה רק או למשל 95 אחוזים לרשויות מקומיות, כי אז זה סיפור אחד, אבל אם זה הופך לרכב של עוד הרבה אחרים שמנצלים את זה שהוא זול ואין עליו מיסוי, זה סיפור אחר. שאלתי אם בדקתם את הדבר הזה.
ברוניסלבה חירמן
אנחנו לא הספקנו במסגרת הזמן שהייתה לנו לבדוק את הנושא של שופכן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש לכם שבוע. תספיקו לבדוק?
ברוניסלבה חירמן
נשתדל.
אלכס מילר
זה סתם מבלבל את המערכת. נעשה את זה בשבוע הבא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל הצו פוקע בעוד יומיים.
אלכס מילר
אז יפקע.
ערן יעקב
לא. אי אפשר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יהיה בלגן שלם. הוא פוקע ויצטרכו לגבות. יהיה סיפור שלאדם מסוים יצטרכו לגבות ולחבר שלו לא. זה לא שווה. אני אומר להאריך לשבוע ועד אז הם יגיעו אלינו עם צו חדש בלי אביזרי הבטיחות.

ערן, אנחנו מסכמים. צו חדש בלי אביזרי הבטיחות. שנית, עם סיכום סופי לגבי הוונטילים. דבר שלישי, משרד התחבורה, אתם מגיעים עם תשובה שלכם לגבי הרכב עם השופכן, אם אלה רק רשויות מקומיות או לכל העם. אם זה רק לרשויות מקומיות, אני חושב שלא נחיל עליו את המיסוי.
ערן יעקב
זה לא רלוונטי לרשויות המקומיות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לכם לא רלוונטי. אני אומר מה רלוונטי לגבי.
ערן יעקב
בבסיס הרעיון הוא מאוד בעייתי כי יש כאן גם אחרים. זה לא משנה אם זה נמכר לרשות או נמכר לאדם פרטי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאחר וזה מוצר לא חדש, הם יבדקו מה קורה בפועל בלי קשר.
ערן יעקב
לא אכפת לי שיבדקו משהו אחר, אבל זה לא רלוונטי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בשבילך זה לא רלוונטי.
ערן יעקב
אין כאן שום רלוונטיות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זאת דעתך. דעתי – ואני מניח שחבריי יסכימו – שאם הוא מיועד רק לרשויות, אנחנו מסכימים שלא יהיה על זה מיסוי. לעומת זאת, אם זה לכל עם ישראל, צריך להיות מיסוי כמו שיש על כל רכב אחר.
ערן יעקב
הרשויות הן חלק מעם ישראל. זאת הפליה מוזרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני יודע, אבל מה אני יכול לעשות שכך הראש עובד?
ערן יעקב
אתה פוגע ביבואנים אחרים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה האחרון שיכול לומר לי על הבחנה משונה כי הרי יש מציאות שהוא פטור. לא אני יצרתי את המציאות.
ערן יעקב
המציאות הזאת נוצרה כי הייתה לקונה. העולם של החוק הוא רצוף. הייתה איזושהי לקונה שיוצרת מצב אנומלי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כמה זמן קיימת הלקונה הזאת? ארבע שנים? חמש שנים?
ערן יעקב
לא.
קריאה
מעל שמונה שנים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, נגמר. יהיה לנו זמן לדבר על זה בשבוע הבא. אני מציע לחבריי שמצביעים שאנחנו נאשר את הצו הזה לשבוע כי הוא פוקע בעוד יומיים. בשבוע הזה יהיה להם את הזמן לעשות שלושה דברים: ראשית, להגיש לנו צו חדש ממנו יוציאו את האביזרים הבטיחותיים שהם חיישני רוורס וחיישני אוויר לצמיגים, שנית, יגמרו את הדיון עם משרד התחבורה לגבי הוונטילים, אם זה בטיחותי או לא, שלישית, משרד התחבורה יסיים את הבדיקה שלו לגבי הנושא של השופכנים האלו, אם אלה רק לרשויות מקומיות או גם לחלק מעם ישראל.
יש לנו שבוע לקיים את הבדיקות ואת הדיונים בינינו. עכשיו אנחנו מאשרים לשבוע וכולנו יכולים להצטרף לזה.
שגית אפיק
זאת אומרת, האישור הוא עד 9 בדצמבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן. מי בעד הסיכום שלי לאשר את הצו לשבוע, עד ה-9 בדצמבר?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – מיעוט
אושר
היו"ר ניסן סלומינסקי
אושר כפי שסיכמנו. תבואו עם הסכמות ועם צו מוכן. בהתאם להסכמות ביניכם, תראו אם אתם מכניסים את הוונטיל או לא.

תודה.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:30.>

קוד המקור של הנתונים