ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 02/12/2014

חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 24), התשע"ה-2014

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
02/12/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
<פרוטוקול מס' 473>
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, י' בכסלו התשע"ה (02 בדצמבר 2014), שעה 11:50
סדר היום
<הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 25) (פטור מארנונה לאתרי הנצחה), התשע"ד-2014, של חה"כ מאיר שטרית, אלעזר שטרן, איתן כבל, עמר בר לב>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
דב ליפמן

יעקב ליצמן
אלכס מילר

מאיר שטרית
מוזמנים
>
אריה מועלם - סמנכ"ל וראש אגף משפחות והנצחה, משרד הבריאות

סיוון טייגמן - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד הביטחון

סיוון להבי - אגף התקציבים, משרד הפנים

אורית מלמד - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד הפנים

יוסי עדס - אגף התקציבים, משרד האוצר

צחי נוימן - יבואן רכב

אייל בן שמעון - יבואן רכב

גיל נדל - עו"ד, בא כוח חברת מאייר

שלומי לויאן - חברת דן

סא"ל (במיל) שלמה ענבר - יו''ר העמותה להנצחת חיל הקשר והתקשוב

תת-אלוף (במיל) אביהו דיסטלמן - חבר הוועד המנהל העמותה להנצחת חיל הקשר והתקשוב

פנחס מרינסקי - עו"ד, חבר העמותה ויועמ''ש העמותה להנצחת חיל הקשר והתקשוב

רות פרמינגר - עו"ד, ייעוץ משפטי, ארגון נפגעי פעולות איבה

מר אלגרף - אב שכול
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים
<הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 25) (פטור מארנונה לאתרי הנצחה), התשע"ד-2014>, של חה"כ מאיר שטרית, אלעזר שטרן, איתן כבל, עמר בר לב
היו"ר ניסן סלומינסקי
צהרים טובים. אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 25) (פטור מארנונה לאתרי הנצחה), התשע"ד-2014.
הייתה לנו הפסקה קצרה כי את הישיבה הקודמת סיימנו קצת לפני הזמן. הצעת החוק נדונה ועכשיו אנחנו עוסקים בהכנתה לקריאה שנייה ושלישית. אני לא יודע אם היא תצליח לעבור בכנסת הזאת או לא.
מאיר שטרית
אפשר להניח את זה מחר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו נעשה את שלנו. ההצעה נדונה בוועדה לקראת הכנתה לקריאה שנייה ושלישית והיו לנו התלבטויות, היו בירורים בין הלשכות, בין המשרדים ובין הגופים כי לכאורה זאת הצעת חוק שנראית פשוטה והיא באמת פשוטה וצריכה להיות טבעית אבל למרות זאת, בכל אופן היו רשויות – אולי רשות אחת – שכן גבו. מצד שני, התעוררו כל מיני דילמות כי אם אתר הנצחה הוא אתר הנצחה נטו, לא היו בעיות אבל בפועל יש אתרי הנצחה שהם מלווים כבר באלמנטים עסקיים או כלכליים – ואני לא אומר זאת לגנאי – כאשר לפעמים צריך להחזיק את האתר וצריך מקורות הכנסה ואז נשאלת השאלה, אם רוצים לתת פטור לאתר הנצחה ולא רוצים לתת פטור מארנונה לעסקים. לכן היו צריכים לגבש את ההצעה. ביקשנו שיעשו את הבירורים הנדרשים ויש לנו הצעה שאני מקווה שהיא מקובלת.

אני רוצה לקדם בברכה את ידידנו ואת כל האורחים שנמצאים כאן, כל אחד ואחד לפי כבודו ומעלתו, נציגי הממלכה ובעיקר את חתן השמחה, בר הכנסת מאיר שטרית.
מאיר שטרית
תודה רבה אבל לא חתן יחיד. אני רוצה לומר תודה לחבריי שהיו שותפים אתי להצעת החוק, לרובי ריבלין שירד מהחוק כי הוא נשיא המדינה אבל הוא היה חתום אתי על החוק, לאלעזר שטרן לאיתן כבל ולעמר בר-לב. זאת לא הצעת חוק פוליטית מסיבה כלשהי אלא כולנו שותפים. לא הסתובבנו סביב חברי הכנסת או שחברי הכנסת לא שמו לב להצעת החוק כי אם היו שמים לב, היו חותמים הרבה יותר כי אין כמעט מישהו שחושב שצריך לגבות ארנונה מאתרי הנצחה לחיילי צה"ל. בעיקר בעקבות צוק איתן, עוד יותר החריף את המצב ואני חושב שאנחנו צריכים לעשות הכול כדי להעביר את החוק הזה, אם אפשר אפילו מחר, או לכל המאוחר בשבוע הבא כדי להבטיח שכל אתרי ההנצחה האלה יהיו פטורים ממס.

הרעיון של משרד הפנים שנתחיל לחפש מי משלם דמי כניסה ומי לא, הוא מצחיק. דיברתי עם אנשי משרד הפנים ולשמחתי הצלחתי לשכנע אותם לרדת מהעץ הזה כי הם עלו על הגב של החוק שלי עכשיו להחליט אם יש להם הכנסה או אין להם הכנסה. שנית, איך הם יחזיקו את האתר? כפי שהיושב ראש אומר, איך יחזיקו את האתר אם אין להם יכולת לקבל אפילו הכנסה של אנשים שבאים לבקר באתר. יש לנו עניין שהתלמידים של בתי הספר ואנשים יראו את שמות החללים, את הזיכרונות שלהם, יש מקומות בהם מופיעות התמונות וסיפורי החיים שלהם וסיפורי הגבורה שלהם. יש לנו עניין. למדינה צריך להיות עניין לשדר את המוטו הזה לאנשים שידעו מה קרה במדינה ומי האנשים שתודות לקורבנם אנחנו חיים ומוגנים. אלה אנשים שלצערי חוזרים פעם אחר פעם אחרי כל מערכה ונמצאים לצערי במקומות האלה ומנסים להנציח אותם. לנסות לגבות משם כסף? העובדה שראשי הרשויות לא גובים את הכסף הלכה למעשה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
חוץ מרשות אחת.
מאיר שטרית
הם לא יכלו לפטור כי אסור להם לפטור. אני מאמין שהחוק הזה יפתור את הבעיה ואז יהיו פטורים.

לכן אדוני היושב ראש, אני באמת מודה לך על כך שלמרות הלחץ הקיים עכשיו, ואולי תשתחרר כי לא יהיה תקציב, אתה מקיים את הדיון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אי אפשר לדעת. אנחנו עוד לא בטוחים.
מאיר שטרית
אני מודה לך שלמרות הלחץ הנוכחי, הבאת את החוק להצבעה. אני מאוד מודה לך, לוועדה וליועצת המשפטית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בהזדמנות זאת אני רוצה לתת לך עוד משימה ואולי בזכות המשימה הזאת, אם יהיו בחירות, גם תקבל לגיטימציה מלמעלה להמשיך הלאה בכנסת הבאה. גבעת התחמושת. אני לא מדבר על הארנונה. אתה אמרת שזה שגובים כספים בכניסה, זה כדי לעזור לאתר להחזיק את עצמו.
מאיר שטרית
נכון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בגבעת התחמושת המדינה מצד אחד לא מאפשרת לגבות דמי כניסה ומצד שני הסכומים שהמדינה מתקצבת את המקום לא מספיקים וזה אתר כל כך מרכזי שבא לקבץ נדבות. הלב ממש נחמץ. צריך לטפל גם בזה. שיחליטו, אם לא זה, שהמדינה תממן את המקום באופן מלא.

אני מברך את אריה מועלם שנמצא אתנו ואת האורחים הנוספים. מה אנחנו עושים עכשיו?
מאיר שטרית
מצביעים.
שלומית ארליך
מקריאים את הנוסח.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מקריאים. אם מישהו מהנוכחים ירצה לדבר, הוא יוכל לעשות כן אחרי שנקריא.
שלומית ארליך
הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 25) (פטור מארנונה לאתרי הנצחה), התשע"ד-2014
1. תיקון סעיף 5ג

בפקודת מסי העירייה ומסי המשלה (פטורין), 1938, בסעיף 5ג(ה), אחרי פסקה (11) יבוא:

"(12)
אתר הנצחה ממלכתי או אתר הנצחה חילי שהוכרזו לפי סעיף 45 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998, שהם פתוחים לציבור, והכול אם אינם למטרות רווח ולגבי השטח המשמש אתר הנצחה כאמור ואשר אין בו פעילות עסקית".

כאן היה דיון בקריאה הראשונה, כפי שאמר חבר הכנסת שטרית, לגבי השאלה אם צריך להוסיף את המלים "ללא תשלום". בסופו של דבר הבנו שגם הממשלה הסכימה להשמיט את המלים האלה ולהשאיר את הנוסח כפיש הוא בנוסח הכחול.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם כן, יש לנו את ההצעה שאני מקווה שהיא מקובלת. אני מקווה שלא יפתחו נושאים חדשים.
מאיר שטרית
לשם כך, תצביע ואחר כך ידברו.
פנחס מרינסקי
אני פועל כאן בשם העמותה. אני אומר מראש שאני פועל בהתנדבות ואין כאן איזושהי פעילות אחרת.

אני אהיה קצר. הדבר היחיד שמטריד אותנו זה שבאותה רשות מקומית ספציפית הצליחו לקחת את החדרים בהם יש לוחות זיכרון ושמות הזיכרון ולחייב אותם כפעילות עסקית בתעריף עסקים 2 גבוה. אנחנו נחזור לאותה רשות מקומית והמלים "פעילות עסקית" יכולות להתפרש אצלם עוד פעם במין דרך שכזאת. לכן הבקשה שלנו היא אם אפשר להוסיף בסוף הסעיף הזה: "פעילות עסקית למטרת רווח". אם הפעילות העסקית מיועדת לייצר רווח, קחו ארנונה וקחו מה שאתם רוצים, אבל אם אין שום רווח שם, תעזבו אותנו כי אחרת מפרשים לנו כל דבר כפעילות עסקית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
סתם אני שואל. אם יהיה כתוב כמו שאתה אומר, הכוונה שיצטרכו כל פעם לבדוק. אם לא יהיה רווח, יקבלו כסף? מה זה נקרא רווח? רווח, הכוונה סך הכול מכל האתר יש רווח או רווח מהפעילות? יתחיל להיות סיבוך גדול שלא יצאו ממנו כי לא ידעו להגדיר מה זה רווח.
פנחס מרינסקי
הסיפא של הסעיף, אם אני מבין את הסעיף נכון, הניסוח שלו הוא לא מוצלח אבל אני לא נוגע בו, אומר שיש שני תנאים: האחד, הגוף שמטפל בזה הוא גוף לא כוונת רווח ואין לנו שום בעיה עם זה. התנאי השני אומר שאם חלק מתוך האתר משמש לפעילות עסקית, החלק הזה יהיה חייב בארנונה. גם את זה אנחנו מקבלים. אנחנו רק לא רוצים שיבואו ויפרשו לנו כל דבר שהוא לא עסקי אבל אחר כך נצטרך להתווכח מה זה. אנחנו אומרים שיש שם איזשהו חלק שאתם אומרים שהוא פעילות עסקית, אין בו שום רווח ואין בו שום דבר, אז תעזבו אותנו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תן לי דוגמה כדי שאני אבין.
פנחס מרינסקי
למשל מסעדה. יש טענה שבמקום מסוים מנהלים מסעדה, משכירים אותה למישהו חיצוני והוא מרוויח כספים, חייבו אותו בארנונה כמה שאתם רוצים. אין לי שום בעיה עם הדבר הזה ואני לא טוען לזה. אבל אם יש מקום שמגיע גוף ממלכתי להתארח בו ונותנים לו לאכול ולא מרוויחים על זה כלום – זאת אומרת, מה שעלה, זה מה שהוא משלם – ואין שום רווח המדבר הזה, שלא בגלל זה יאמרו שאנחנו עושים עסקים כי אף אחד לא עושה כאן עסקים.
אורית מלמד
הסעיף ברור כך ודווקא כל תוספת שהיא - תסבך.
מאיר שטרית
כל המוסיף גורע.
אורית מלמד
בדיוק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תחזרי שוב על הדברים.
אורית מלמד
הסעיף ברור כך וכל תוספת כפי שמוצע כאן, דווקא תסבך אותו. מבחינת פרשנות, תמיד אפשר לפרש.
מאיר שטרית
צודקת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאחר ויש פרוטוקול, אני רוצה לדעת לגבי הכוונה שלכם. נניח הדוגמה שהוא נתן, מגיע גוף, רוצים לארח אותו ולצורך כך מזמינים מישהו שייתן לו אוכל או שתייה קלה ואין כאן שום רווח. איך אתם מפרשים את זה?
אורית מלמד
אני לא רואה את זה כפעילות עסקית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ברגע שזה נכתב בפרוטוקול, זה מספיק לנו. אם כן, לא נשנה כאן. אם זה יתגלגל לדיון, יביאו את הפרוטוקול ויוכלו לראות את זה.
רות פרמינגר
אני מהעמותה להנצחת חללי חיל הקשר ובני יהוד. אני רוצה להביע את ההערכה הגדולה שלי לוועדה, לפעילות שלה, ליועצת המשפטית וכמובן ליוזם ההצעה. זה לא עניין ברור ומובן מאליו שהכנסתם אותנו לסדר היום ותבורכו בשם כל מי שנמצא רשום על לוח השמות של חללי צה"ל וכל החללים של הערים הראשונות בארץ שלנו. תודה.
מאיר שטרית
אמרה עורכת הדין מלמד שכל המוסיף גורע והיא צודקת. הערכה אם מישהו בא לאכול ולא משלם, יגבו ממנו ארנונה, הרשות המקומית צריכה להיות באטרף כדי לעשות דבר כזה.
פנחס מרינסקי
כבר היינו בסרט הזה.
מאיר שטרית
לכן אתה עורך דין. אני מציע שאת יחייבו אותך בארנונה על דבר כזה, לך לבית משפט נגדם ושהם יתביישו.
פנחס מרינסקי
זאת לא הכוונה שלכם.
מאיר שטרית
הכוונה ברורה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עשינו את מה שצריך. יש פרוטוקול וזה בסדר.

אריה, אתם רוצים להוסיף משהו או שזה מקובל עליכם ובשמחה?
אריה מועלם
אנחנו רוצים ראשית לברך את מגיש ההצעה ואת חברי הכנסת שהצטרפו להצעה ואת הוועדה שאכן מצאה את הזמן לדון בהצעת החוק. אנחנו בהחלט במשרד הביטחון מברכים על הצעת החוק כמו שהיא. הגופים בהם מדובר, העמותות בהן מדובר, כולם מלכ"רים כך שכל הפעילות שלהם מתואמת עם משרד הביטחון, אינה פעילות עסקית וכשיש פעילות עסקית כזאת, גם משרד הביטחון לא מעביר את התקציב לאותן עמותות.

לגבי אותה מסעדה עליה דובר, היא מחוץ לשטח ההנצחה של אותה עמותה כך שהדברים מתואמים אתנו. אני חושב שהנוסח כפי שהוא, הוא לטובת העמותות וצריך לברך עליו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה רבה. אנחנו בשמחה נעבור להצבעה. מי בעד אישור הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 25) (פטור מארנונה לאתרי הנצחה), התשע"ד-2014?

הצבעה

בעד – פה אחד
הצעת החוק אושרה פה אחד
היו"ר ניסן סלומינסקי
הצעת החוק אושרה פה אחד.

אדוני, יישר כוח גדול. יישר כוח לכולכם.

הוועדה ממליצה, מבקשת ופונה לרשויות המקומיות לשבת עם גופי ההנצחה ולמצוא את הדרך איך לפטור אותם מחובות העבר כי החוק מתחיל מהיום אבל חובות העבר בגין אתרי ההנצחה, שימצאו את הדרך איך לפטור את הגופים האלה.
אלכס מילר
למה לא עשית רטרואקטיבית?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. אנחנו לא רוצים רטרואקטיבית כי ברגע שאתה עושה רטרואקטיבית - - -
אלכס מילר
אפשר לעשות זאת. אני כבר עשיתי את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו לא רוצים רטרואקטיבית.
קריאה
זה לא אמור לגבי בתי כנסת?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מקווה שלא.
שגית אפיק
לא. יש סעיף אחר לגבי בתי כנסת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה רבה. אנחנו עוברים לדיון הבא.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:05.>

קוד המקור של הנתונים