ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 07/12/2014

דיון בהמשך להחלטת הממשלה מיום 26/10/14 (החלטה מס' 2126) להציע לכנסת להכריז לפי סעיף 38 לחוק יסוד :הממשלה, על מצב חירום לתקופה של שנה אחת.

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדה משותפת לוועדת החוץ והביטחון וועדת החוקה, חוק ומשפט לעניין הכרזה על מצבי חירום
07/12/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
<פרוטוקול מס' 6>
מישיבת ועדה משותפת לוועדת החוץ והביטחון וועדת החוקה, חוק ומשפט
לעניין הכרזה על מצבי חרום
יום ראשון, ט"ו בכסלו התשע"ה (07 בדצמבר 2014), שעה 10:00
סדר היום
<דיון בהמשך להחלטת הממשלה מיום 26/10/14 (החלטה מס' 2126) להציע לכנסת להכריז לפי סעיף 38 לחוק יסוד: הממשלה, על מצב חירום לתקופה של שנה אחת.>
נכחו
חברי הוועדה: >
אריה דרעי – היו"ר
אברהם מיכאלי
מוזמנים
>
דניאלה בן אשר סיטון - עו"ד, משרד ראש הממשלה

עומר בבלי - עו"ד, משרד הביטחון

איל זנדברג - עו"ד, ראש תחום חקיקה, משרד המשפטים

גאל אזריאל - עו"ד, מנהלת מחלקה א', משרד המשפטים

ברק טייכמן - עוזר מנכ"ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

אסף פרידמן - יועץ ועדת החוץ והביטחון
ייעוץ משפטי
עידו בן יצחק
תובל צ'סלר
מנהל הוועדה
שמואל לטקו
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון - חבר המתרגמים
<דיון בהמשך להחלטת הממשלה מיום 26/10/14 (החלטה מס' 2126) להציע לכנסת להכריז לפי סעיף 38 לחוק יסוד: הממשלה, על מצב חירום לתקופה של שנה אחת.>
היו"ר אריה דרעי
אנחנו פותחים את הישיבה של ועדה משותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט בנושא של הכרזת מצב חירום לגביו אנחנו מתכנסים מפעם לפעם ומתקדמים לאט לאט כדי להגיע למצב שלא נצטרך יותר להכריז על מצב חירום. אני מבין שהתקדמנו, לא הרבה אבל התקדמנו.
אני ביקשתי כבר ביום חמישי ממירי היועצת המשפטית שנהיה מציאותיים. הכנסת עכשיו הולכת להתפזר ועד שהיא תתחיל לעבוד ועד שהוועדות יתחילו לעבוד, אני לא חושב שזה יהיה פחות מחצי שנה מינימום. נהיה ריאליים. אחר כך יהיה צריך להמשיך לעבוד.

לכן הפעם, להבדיל מפעמים קודמות, אני רוצה כן לתת לממשלה את מה שהיא מבקשת, את השנה, כי שלתת לה פחות משנה, זה סתם לעג לרש. אם לא היו בחירות, המינימום שהיינו נותנים לממשלה הייתה חצי שנה. המינימום. היות והבחירות האלה באות, צריך לספור אותן. אין מי שיעבוד כאן. הוועדות האלה לא עובדות ואף אחד לא יעסוק בזה. לכן אני מראש אומר שזה דבר פשוט, זה השכל הישר ולא סתם לתקוע מקלות דבר בו אין שום צורך. זאת השורה התחתונה.

ר' אברהם שעשית עבודה לא רעה בכנסת הזאת בדבר הזה, תגיד כמה מילות סיכום.
אברהם מיכאלי
אין כל ספק שבסיטואציה שנוצרה, אנחנו לא יכולים לעשות את החצי שנה כפי שנהגנו. משרדי הממשלה, עם כל הרצון הטוב שלהם, לא עומדים בקצב שאני דורש מהם וזה עניין של לחץ. כשאנחנו לוחצים אותם, הם זזים יותר מהר. בסיטואציה הזאת, חצי השנה תתחיל אחרי הבחירות. אנחנו בעצם עשינו כאן התקדמות, הוועדות בכנסת כבר קיבלו עוד יותר חומר ועוד יותר חומר והן עובדות על התקנות שהגישו משרדי הממשלה. משרדי הממשלה עצמם גם התקדמו ויש לנו כאן טבלה מפורטת אבל אני לא יודע אם יש היום טעם לפרט אותה. בשורה התחתונה, הבקשה שלנו למשרדי הממשלה היא לתת לזה סדר עדיפות. אגב, הם ממשיכים לעבוד והם לא בפגרת בחירות.
היו"ר אריה דרעי
כן, אבל הם זקוקים לכנסת. זאת הערה נכונה שלך. באמת צריך לפנות למשרדי הממשלה שימשיכו לעבוד בחצי השנה הזאת כרגיל ואולי יש להם פחות טרדות כי הם לא צריכים כל יום לרוץ לכנסת. בכל זאת, זה לוקח שעות. עכשיו הם יותר פנויים לקדם במסגרת החקיקה, הצווים והדיונים הפנימיים שלהם בין המשרדים, בין הצוותים, כדי לנסות לקדם את זה.
אברהם מיכאלי
חוץ מוועדת שרים שלא תהיה להם, יעבירו לוועדת השרים בבת אחת כמה וכמה חוקים.
גאל אזריאל
לגבי הכנת תזכירים, כמובן שמשרדי הממשלה ימשיכו לעבוד עליהם ויעשו את העבודה המקצועית. אם אפשר, להפיץ תזכירי חוק. אנחנו מבינים שזאת ממשלת מעבר, אבל כמובן כל מה שמגיע עד לוועדת השרים, היא לא תהיה וגם הכנסת לא תהיה כך שלצערנו כל מה שכבר התקדם בכנסת, נצטרך להתחיל את הכול מהתחלה.
אברהם מיכאלי
אפשר להתקדם עם התקנות. הרי יש הרבה תקנות בצנרת.
גאל אזריאל
הדינים שחלים על ממשלת מעבר לא מאפשרים להתקין שום סוג של תקנות בזמן של פגרת בחירות.
היו"ר אריה דרעי
אם אני לא טועה, בעדכונים שהייתם מעדכנים אותנו, כאילו הם בחלק ממשרדי הממשלה, בתוך עבודת המשרד.
גאל אזריאל
כן, זה ימשיך ואפילו יהיה אולי יותר זמן לדברים האלה.
היו"ר אריה דרעי
יהיה יותר זמן לעסוק בזה.

שמואל, אני לא יודע אם זאת הוועדה המתאימה, אולי ועדה יותר סודית, רוצים להכריז גם על הממשלה הזאת כעל מצב חירום לעוד שנה.
שמואל לטקו
זה בחדר ליד.
אברהם מיכאלי
עידו, אתה יכול להגיד במשפט אחד או שניים לגבי ההתקדמות שהייתה?
עידו בן יצחק
כן. מאז ההכרזה האחרונה שהייתה בקיץ ירדנו בשני צווים. כלומר, אנחנו עכשיו עומדים על 51 צווים. אחד מהם עוד לא פורסם ברשומות אבל כל ההליכים הפרוצדורליים של הביטול שלו כבר הושלמו בנושא של מחממי מים סולריים חשמליים דירתיים. הצו השני שבוטל הוא שירות למבחן נהיגה.

מבחינת הדברים שהייתה בהם התקדמות, שעברנו תהליך, אושר חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (תיקון מס' 22), תיקון של משרד הביטחון שאושר בוועדת החוץ והביטחון. שלושה חוקים אושרו בקריאה ראשונה כאשר אחד הוא בנושא של דבש, אחד בנושא של צעצועים מסוכנים ואחד בנושא של הדברת מזיקים. יש תקנות בנושא שיט שהובאו לוועדת הכלכלה.
היו"ר אריה דרעי
ואושרו?
עידו בן יצחק
עוד לא אושרו. רק הובאו. המשרד סיים את עבודתו עליהן.

הופצו שני תזכירים כאשר אחד הוא בנושא של מעליות ואחד בנושא של חומרי חיטוי וחומרים להדברת מזיקים.
אברהם מיכאלי
מתוך 51, כמה כבר עברו לכנסת?
עידו בן יצחק
23 נמצאים.
אברהם מיכאלי
כלומר, חצי עדיין במשרדי הממשלה וחצי בכנסת.
עידו בן יצחק
כן.
אברהם מיכאלי
זאת התקדמות.
עידו בן יצחק
אני יכול להגיד עוד שני דברים שאנחנו לא יכולים להגיד שהסתיים הטיפול בהם אבל כן נמצאים בשלב מתקדם.

יש צו בנושא גז שאמור להחליף שני צווים שוועדת הכלכלה כבר אישרה אותו אבל אישרה אותו רק כהוראת שעה ולכן השר הגיש עליה רביזיה והרביזיה הזאת צפויה להיות נדונה ביום שלישי. אני לא יודע אם היא תתקבל או לא ומה ההחלטה שתתקבל.

דבר שני הוא תזכיר החוק לפקודת בריאות הציבור (מזון) שזה תזכיר חוק גדול שמקדם משרד הבריאות ואמור להחליף באופן ישיר שלושה או ארבעה צווים ולאחר מכן לאפשר התקנת תקנות שיחליפו עוד כעשרה צווים. למיטב הבנתי התזכיר נמצא בשלב מאוד מתקדם ואמור להיות מפורסם תוך שבוע-שבועיים.
אברהם מיכאלי
יפה. אדוני היושב ראש, ועדת המשנה ישבה כמעט כל חודשיים. אני לא מרוצה מהקצב כי יש להם חודשיים להתארגן והם חוזרים עם תשובות חלקיות.
היו"ר אריה דרעי
אתה משכנע אותי להשאיר אותך גם בפעם הבאה בנושא הזה.

אני מביא להצבעה.
עידו בן יצחק
מבחינת תאריך מדויק, ככל הנראה הכוונה היא להביא את זה מחר לאישור הכנסת. התאריך יהיה עד ה-7 בדצמבר.
היו"ר אריה דרעי
אין בעיה. בסדר גמור.

מי בעד אישור החלטת הממשלה מיום 26/10/14 (החלטה מס' 2126) להציע לכנסת להכריז לפי סעיף 38 לחוק יסוד: הממשלה, על מצב חירום לתקופה של שנה אחת?

הצבעה

בעד – פה אחד
אושר פה אחד
היו"ר אריה דרעי
אושרה דחייה לשנה אחת.

הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:10.>

קוד המקור של הנתונים