ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 26/11/2014

תקנה 4 - תקנות מס ערך מוסף (תיקון), התשע"ה-2014

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
26/11/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
<פרוטוקול מס' 464>
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, ד' בכסלו התשע"ה (26 בנובמבר 2014), שעה 9:00
סדר היום
<תקנה 4 - תקנות מס ערך מוסף (תיקון), התשע"ה-2014>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
יעקב ליצמן

אלעזר שטרן
מוזמנים
>
זאב פורת - סמנכ"ל בכיר, גבייה ואכיפה, רשות המסים בישראל, משרד האוצר

גיא גולדמן - עו"ד, עוזר ראשי, רשות המסים, משרד האוצר

עפר שרון - עו"ד, ממונה מע"מ, רשות המסים בישראל, משרד האוצר

איריס בן דוד - ממונה אזורית מע"מ תל אביב 2, רשות המסים בישראל, משרד האוצר

זילפה גלינדוס - ממונה אזורית, מע"מ נתניה, רשות המסים בישראל, משרד האוצר

נטע סבח - מנהלת מכס ומע"מ, ירושלים, רשות המסים בישראל, משרד האוצר

נילי חיון דיקמן - עו"ד, יועצת משפטית, משרד הבריאות

טל לביא - מנהלת תחום, משרד הבריאות

מוטי איילון - עו"ד, משרד עורכי דין שקל

צחי נוימן - קבוצת אלון

חיים פוליצר - קבוצת אלון

יעקב אנוך - נשיא איגוד יבואני הרכב

מוטי אילון - חברת טריילוג

אייל בן שמעון - נציג חברת מאיירס שיווק

גיל נדל - עו"ד, ב"כ חברת מאיירס שיווק

יהודה בר-אור - יו"ר ארגון הגג של בעלי ונהגי המוניות בישראל

חניתה חפץ - לוביסטית, פוליסי, מטעם התאחדות התעשיינים

זכריה רייך - שדלן, פרילוג

עדי אביטן - לוביסטית, גורן עמיר, מטעם איגוד יבואני הרכב
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
שלומית ארליך
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
חבר המתרגמים
<תקנה 4 - תקנות מס ערך מוסף (תיקון), התשע"ה-2014>
היו"ר ניסן סלומינסקי
בוקר טוב. אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. היום הוא יום קצר ויש לנו סעיפים רבים. נשתדל לדון בהם טוב, לעומק וזריז.
הנושא הראשון בסדר היום הוא תקנות מס ערך מוסף (תיקון), התשע"ה-2014 שעניינה פטור ממע"מ על יבוא תרופות המשמשות לניסויים קליניים.
שגית אפיק
למעשה דנו בשבוע שעבר בסעיף 3 מתוך הצעת חוק המע"מ (תיקון מס' 45) והסעיף קבע פטור למתן שירותי פיקוח, תיאום ובקרה בקשר לביצוע ניסויים רפואיים בבני אדם לתושב חוץ, מס בשיעור אפס.
יעקב ליצמן
במס רכוש עד היום זה אפס. לא בוטל.
שגית אפיק
זה אפס. זה לא פטור. נכון. הוועדה ביקשה לראות את התקנות - הן גם צריכות להיות מובאות לאישורה – שרשות המסים הביאה בפניכם וזאת בעצם תקנה 4. תקנה 4 קובעת שפרט 501 – אצלכם בחומר זה בעמוד 2, תיקון תקנה 9(א) – בתקנה 9(א) לתקנות העיקריות, בתקנת משנה 9(א), אחרי 428 יבוא: 501.

תקנה 9(א) קובעת פטור ביבוא טובין הפטורים ממלוא המכס והיא למעשה קובעת שגם תרופות יהיו פטורות ממס ביבוא שלהן וזאת תקנה שרשות המסים הביאה בפניכם בעקבות הדיון בהצעת החוק. היא גם תקנה שדורשת אישור ועדת כספים.

לתקנה הזאת נלווה צו תעריף המכס כאשר צו תעריף המכס גם הוא צריך להיות בחומר שלפניכם והוא למעשה אומר מה זה פרט 501. פרט 501 יהיה פטור ממכס. תרופות שלגביהן אישר מנכ"ל משרד הבריאות שישמשו לצורך ניסויים רפואיים בבני אדם המבוצעים בישראל ובלבד שישמשו כאמור.

הצו הזה הוא למעשה צו הפחתה שלכאורה לפי החוק אין צורך באישור ועדת הכספים ביחס לצו הפחתה אבל רשות המסים הביאה בפניכם את כל החבילה כדי שתתנו את האישור שלכם ואז היא תוכל לצאת לדרך וגם לפרסם את הצו.

דייקתי?
קריאה
לגמרי.
אלעזר שטרן
על כמה מדובר? שיהיה לנו מושג. כמה כסף זה בשנה?
קריאה
אלה לא סכומים משמעותיים.
מוטי איילון
מיליונים ספורים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רק להוסיף שבשבוע שעבר אישרנו ושני חברי כנסת, ליצמן ואנכי, הגשנו על זה רביזיה כדי לוודא שהשר אכן יחתום על התקנות. סיכמנו בינינו שברגע שהשר יחתום, כפי שהודיעו לנו שהוא אמור לחתום, אנחנו מורידים את הרביזיות כך שלא צריך להתקיים על זה דיון.

אני מוריד את הרביזיה.
יעקב ליצמן
גם אני.
שגית אפיק
הייתה הסתייגות לחבר הכנסת גפני שגם היא הייתה מותנית בזה שהשר יחתום. אני מעריכה שחבר הכנסת גפני יסיר את ההסתייגות.
יעקב ליצמן
הסרנו את ההסתייגות.
שגית אפיק
השאלה אם הוא ירצה אותה במליאה או לא. אנחנו נבדוק את זה מולו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה סיפור נפרד.

אם כך, אנחנו נאשר.
שגית אפיק
אנחנו למעשה מאשרים את תקנה 4 בלבד. בתקנות מס ערך מוסף (תיקון) שהביאה רשות המסים יש עוד תקנות. אנחנו נשאיר אותן על שולחן הוועדה כרגע ועכשיו אתה מצביע על תקנה 4 לתקנות מס ערך מוסף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן. זה מאושר.
שגית אפיק
צו תעריף המכס.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו נאשר רק את הצו שהשר חתם עליו.
מוטי איילון
סליחה, לפני ההצבעה, יש לי הערות. אני בשם חברת טריילוג שהיא מהמובילות בנושא של ניסויים קליניים. אנחנו מברכים על התקנה וזה בסדר גמור אלא שיש לנו בעיה עם הצו. הצו מדבר על יבוא של תרופות. בניסויים קליניים אנחנו מדברים לאו דווקא על תרופות. לפעמים בתוך הערכות – בדרך כלל אלה ערכות – יש חלק תרופות וחלק בכלל לא מוגדר כתרופות כי זה עוד לא אושר כתרופה ולכן זה רק נקרא תכשיר על פי כללי משרד הבריאות. חלק אחר הוא בכלל פלצבו, כך שזה בכלל לא תרופה אלא זה דמה.

לכן ההגדרה של תרופות בלבד היא בעייתית.

מעבר לכך, הניסויים הקליניים הם לאו דווקא לגבי תרופות. הם גם לגבי תכשירים למיניהם.
יעקב ליצמן
אם זה תכשיר לתרופה, זה מאושר. אם לא, אז לא.
מוטי איילון
סליחה חבר הכנסת ליצמן, עוד שנייה. כרגע מתנהלים ניסויים למשל לגבי סטנדים. זאת לא תרופה אלא זה תכשיר. לכן ההגדרה של תרופות היא מאוד מצמצמת והיא עלולה לגרום לבעיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אצלי דבר כזה גם כן היה נחשב כתרופה.
גיא גולדמן
הצו הזה הוא פרי עבודה של חודשים שנעשתה מול משרד הבריאות, מול המדען הראשי, מול היבואניות, מול החברות. זאת הגדרה ממצה. אלה הדברים שהעלות הכלכלית שלהם היא גבוהה. כל הגורמים המקצועיים בחנו אותה ברשות המסים וזה הסיכום.
שגית אפיק
זה כולל את התכשירים שהוא ציין כאן?
מוטי איילון
לא.
יעקב ליצמן
הוא יודיע לפרוטוקול שזה כלול.
גיא גולדמן
אני לא יודע להגיד כל פרט ופרט - יש אין ספור דוגמאות שאפשר לתת – אם זה בפנים או לא. מדובר בעבודה מקצועית שנעשתה.
גברתי, את מייצגת את משרד הבריאות?
נילי חיון דיקמן
כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תסיים את דבריך ואני ארצה אחר כך לשמוע אותך לגבי מה כולל תרופה. האם מדובר בתרופה שהיא תרופה או גם במכשירים כמו סטנד.
גיא גולדמן
אין כאן סיווג שידע לתת כל מקרה לגופו אם כן או לא. מה אני כן יכול להגיד, שאנשי סיווג בחנו את הבקשה לגופה וזה המענה שהוחלט לתת והוא גם נותן את הפתרון.
יעקב ליצמן
השאלה היא האם זה כלול או לא כלול.
היו"ר ניסן סלומינסקי
גברתי, מה את יכולה להגיד לנו? תוכלי להסביר לנו מה כוללת המילה תרופות?
נילי חיון דיקמן
אני מהלשכה המשפטית של משרד הבריאות. המונח תכשיר מתייחס לכל תרופה שזה חומר כימי או ביולוגי שיש לה השפעה פרמקולוגית על הגוף וזה מוגדר במסגרת פקודת הרוקחים.
מוטי איילון
זה תכשיר.
נילי חיון דיקמן
זה תכשיר. בנוסף למוצרים שהם תכשירים יש מוצרים - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
רגע. וזה מוגדר בתוך תרופה. התכשיר עליו דיברת.
נילי חיון דיקמן
המונח המשפטי של תכשיר, הכוונה היא לתרופה. מעבר לתרופות, יש לנו גם ציוד רפואי שזה מדיקל דיווייס והוא מוסדר במסגרת חוק ציוד רפואי מ-2012. בחוק יש הגדרה מה זה ציוד רפואי. מדובר על כל מיני מוצרים שמשמשים את הרפואה אבל הפעולה שלהם היא מכנית או פיזיקלית ולא פרמקולוגית.
שגית אפיק
למעשה עולם התרופות כולו כלול בצו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כולל תכשירים רפואיים.
שגית אפיק
כולל תכשירים אבל עולם הציוד הרפואי לא כלול בצו הזה.
נילי חיון דיקמן
בשלב זה, זה לא נכנס. אנחנו שוחחנו עם הקולגות שלנו ודיברנו על כך שלצורך ניסוי קליני – כמובן שיש ניסויים קליניים בציוד רפואי, באותה מידה שיש בתרופות. לכן חשבנו שצריך גם לעבוד - ולא רק אם יש אפשרות - ולתת את הפטור גם למוצרים אלה. הם בהחלט הגיבו באיזושהי פתיחות וסיכמנו שאנחנו נהיה בקשר. זה דורש איזושהי בדיקה מקצועית שלהם.
אלעזר שטרן
לא היה יותר קל להגדיר מה זה ניסוי קליני ואז להגיד שכל מה שצריך בניסוי קליני נכנס?
גיא גולדמן
יש חקיקה חדשה שמכינים בנושא הזה. היא תגדיר בדיוק.
נילי חיון דיקמן
לגבי נותני שירותים לגביהם דיברנו בשבוע שעבר, בתיקון לחוק מדובר על מי שנותן שירותים לניסוי קליני ואז לא משנה אם השירותים ניתנים בתרופות או לא.
מוטי איילון
האם אני יכול להבין שבעצם הוצהר לוועדה שהתכשירים הם כן במסגרת תרופות?
היו"ר ניסן סלומינסקי
התכשירים.
מוטי איילון
תכשירים במסגרת תרופות. אמ"ר, לא.
נילי חיון דיקמן
לא.
שגית אפיק
עדיין לא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עדיין לא.

מי בעד אישור צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס'...), התשע"ה-2014?
הצבעה

בעד – פה אחד
הצו אושר
היו"ר ניסן סלומינסקי
הצו אושר. תודה.
שגית אפיק
אתה צריך להצביע גם על תקנה 4.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור תקנה 4 לתקנות מס ערך מוסף (תיקון תקנה 9(א)), התשע"ה-2014?

הצבעה

בעד – פה אחד
הצו אושר
היו"ר ניסן סלומינסקי
התקנה אושרה פה אחד.

תודה. בהצלחה בניסויים.

<הישיבה ננעלה בשעה 09:15.>

קוד המקור של הנתונים