ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 26/11/2014

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 16), התשע"ד-2014 (קביעת מעמד קטין חוזר ואזרח עולה)

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
26/11/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
<פרוטוקול מס' 467>
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, ד' בכסלו התשע"ה (26 בנובמבר 2014), שעה 10:15
סדר היום
<צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 16), התשע"ד-2014 (קביעת מעמד קטין חוזר ואזרח עולה)>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
משה גפני

בועז טופורובסקי

שמעון סולומון
מוזמנים
>
גיא גולדמן - עו"ד, עוזר ראשי, רשות המסים, משרד האוצר

דוריס קריאף - ממונה תיעוד וזכאות, המשרד לקליטת העלייה
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
שלומית ארליך

אייל לב ארי
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים
<צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 16), התשע"ד-2014 (קביעת מעמד קטין חוזר ואזרח עולה(>
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. אנחנו בסעיף 4 בסדר היום – צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 16), התשע"ד-2014 (קביעת מעמד קטין חוזר ואזרח עולה(.
גיא גולדמן
יש היום הקלות במכס ובמס קנייה לקטין חוזר ולאזרח עולה. זה קיים כבר שנים. אנחנו ביקשנו להעביר את האישורים שניתנים למעמד הזה – קטין חוזר ואזרח עולה – שלא רשות המסים תבדוק את זה אלא משרד הקליטה שעושה את העבודה הזאת ובודק את זה ויודע לעשות את זה. זה מקל גם על הזכאים שבמקום לרוץ אחרי שני גורמים ולבקש את האישורים – גם מהמכס וגם ממשרד הקליטה – הוא ירוץ אחרי גורם אחד.

בעניין מס קנייה, הוועדה כבר אישרה את מעבר האישורים למשרד הקליטה ועכשיו מונח בפניכם התיקון הנ"ל לגבי המכס.
היו"ר ניסן סלומינסקי
על פניו זה נשמע דבר טוב.

נשמע את משרד הקליטה.
דוריס קריאף
למעשה זה צמצום בירוקרטיה. קטין חוזר ואזרח עולה, דינם כדין עולים חדשים אבל זה מעמד שנקבע על ידי הרבה מסמכים, כאשר את אותם מסמכים שהמכס בודק למעשה, גם אנחנו בודקים. זה ממש בא כדי למנוע ממנו את הטרטור, לבוא גם אלינו וגם למכס עם הצגה של אותם מסמכים. אנחנו מדווחים, הם מכירים כבר בתעודות שלנו במשך שנים וכמו שאמרו, זה תוקן לגבי מס קנייה. זה צמצום בירוקרטיה.
שלומית ארליך
בעצם הוועדה אישרה את זה ב-2 ביולי 2014 ואז גם קיימנו דיון על ההבדלים בין הדרך בה עושה את זה רשות המסים לדרך שעושה את זה משרד הקליטה.
דוריס קריאף
הדרך היא אותה דרך למעט אזרחים עולים שאגף המכס ביקש שהם יתייצבו בצה"ל. אנחנו בממשקים מול צה"ל, כך שצה"ל מקבל את המידע מאתנו בממשק יומי. לא צריך גם לטרטר אותו לצה"ל כדי להתייצב שם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה נראה בסדר גמור.
שמעון סולומון
שאלה. בכמה שנים מדובר בנושא הזה של עולים חדשים?
דוריס קריאף
תקופת הזכאות למימוש הפטור? שלוש שנים.
שמעון סולומון
שלוש שנים מאז העלייה.
דוריס קריאף
כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני חושב שזה דבר טוב וצמצום רגולציה. זה אומר פחות לטרטר את העולה ואת האזרח.
שמעון סולומון
דרך אגב, אל תראה את זה כברור מאליו. אני מקווה שבאמת יהיו ביצועים. כמו שאני מכיר בהרבה תחומים, את הטיפול שלהם באופן מקצועי, ואני הייתי שם סימן שאלה גדול. אבל בסדר.
משה גפני
מה בסדר? אם לא תאשר, לא יהיה סימן שאלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 16), התשע"ד-2014 (קביעת מעמד קטין חוזר ואזרח עולה)?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – מיעוט
הצו אושר
היו"ר ניסן סלומינסקי
הצו אושר.

בהצלחה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:20.>

קוד המקור של הנתונים