ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 26/11/2014

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 14), התשע"ד-2014 (הטלת מס קניה על חלקי חילוף לרכב)

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
26/11/2014

הכנסת התשע עשרהנוסח לא מתוקן
מושב שלישי
<פרוטוקול מס' 466>
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, ד' בכסלו התשע"ה (26 בנובמבר 2014), שעה 09:30
סדר היום
<צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 14), התשע"ד-2014 (הטלת מס קניה על חלקי חילוף לרכב)>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
מיכל בירן

משה גפני

בועז טופורובסקי

יצחק כהן

שמעון סולומון

סתיו שפיר
מוזמנים
>
ערן יעקב - סמנכ"ל בכיר, תכנון וכלכלה, רשות המסים, משרד האוצר

גיא גולדמן - עו"ד, עוזר ראשי, רשות המסים, משרד האוצר

עופר שרון - עו"ד, רשות המסים, משרד האוצר

אפרת אורנשטיין - ממונה אזורית מע"מ נצרת, רשות המסים, משרד האוצר

זילפה גלינדוס - ממונה אזורית מע"מ נתניה, רשות המסים, משרד האוצר

נטע סבח - ממונה אזורית, מע"מ ירושלים, רשות המסים, משרד האוצר

איריס בן דוד - ממונה אזורית מע"מ תל אביב 2, רשות המסים, משרד האוצר

דפנה עין דור - מנהלת אגף כלכלה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

אבי גונן - מהנדס ראשי לרכב, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

אור דורון - דוברת משרד התרבות והספורט

יהודה בר-אור - יו"ר ארגון הגג של בעלי ונהגי המוניות

חיים פילצר - קבוצת אלון יבואני רכב

גיל נדל - עו"ד, משרד גולדפרב זליגמן ושות', עורכי דין

צחי נוימן - מנכ"ל קבוצת אלון מוטורס, סוכנויות רכב בע"מ

חיים פילצר - קבוצת אלון מוטורס, סוכנויות רכב בע"מ

זכריה רייך - שדלן, פרילוג
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים
<צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 14), התשע"ד-2014 (הטלת מס קניה על חלקי חילוף לרכב(>
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. אנחנו בדיון על הסעיף השלישי בסדר היום, צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 14), התשע"ד-2014 (הטלת מס קניה על חלקי חילוף לרכב(.

אנחנו נתחיל את הדיון וערן יעקב שהיה צריך להוביל את זה, תקוע בפקק ולכן יצטרף אלינו בהמשך. לא נסיים את הדיון לפני שהוא יגיע כדי שגם נוכל לשמוע אותו אבל אני מניח שאתה תוכל להציג את הנושא ובוודאי יהיו כאלה שירצו להתייחס.
גיא גולדמן
ככלל, מוטל מס קנייה היום על חלקי חילוף לרכב בדיוק כפי שמוטל מס קנייה על מוצרי אלכוהול, על מוצרי טבק, על דלק. זאת מדיניות כללית, מיסוי אחיד על המוצרים האלה. במשך השנים הצטברו מספר פריטים שהיה צריך לעדכן את מס הקנייה לגביהם, גם בגלל שינויים טכנולוגיים שקרו, גם בגלל שהיכן שהוא שכחו אותם בדרך וכיוצא באלה. הצו שאתם רואים לפניכם הוא העלאת מס קנייה על שסתומים, על רצועות טיימינג, על מושבים לרכב, על מנעולים, על משאבות אוויר, על מסננים, על גלאים. יש גם הפחתה אחת אבל כמובן שלהפחתה לא צריך את אישור ועדת הכספים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה אומר שאלה דברים ששכחו אותם ועכשיו רוצים לעשות סדר?
גיא גולדמן
נכון. הסדרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כמה זמן שכחו אותם?
גיא גולדמן
יש כאלה שהצטברו במשך שנה ויותר, ויש כאלה לגביהם מדובר בחודשים. חיכינו לעשות צו אחד שיסדיר את כל הדבר הזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בתוך הדברים האלה יש גם אלמנטים שהם בטיחותיים?
גיא גולדמן
למשל בחיישני רוורס, אני יודע שהוחרגו החיישנים שמשמשים לבטיחות. אותו סוג שמשמש לבטיחות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא הבנתי. בתוך הרשימה יש גם חיישנים כאלו ואחרים? אותם אמצעים שנועדו לבטיחות של הרכב ושל הנוסע ברכב כמובן, יש ברשימה גם כאלה עליהם אתם רוצים להעלות?
גיא גולדמן
הכוונה היא להחריג אותם. להחריג את מה שמשמש לבטיחות. זאת הכוונה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כלומר, הם ברשימה ורוצים להחריג אותם או שהם לא ברשימה?
גיא גולדמן
לא. בגוף הפרט זה הוחרג.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם כך, אני מבין שצריך לחכות לערן.
גיא גולדמן
זאת הייתה ההמלצה הראשונה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
דפנה, את כן יכולה לפרט?
דפנה עין דור
לא. אני מהצד השני.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תציגי את הצד שלך וערן יציג את הצד שלו.
דפנה עין דור
אני מנהלת אגף כלכלה במשרד התחבורה. אנחנו קיבלנו את הזימון לישיבה ביום ראשון או שני. פעם ראשונה שאנחנו כמשרד מקצועי שומעים על הדבר הזה שיושם כבר לפני כארבעה חודשים. יכול להיות שהכול מצוין, הכול לא בטיחותי, אבל יכול להיות שלא. אני חושבת שאת קבלת ההחלטה מה בטיחותי ומה לא, הגורם המקצועי צריך לקבל. זאת הייתה צריכה להיות לפחות רמה של התייעצות וליידע אותנו. אנחנו לא יודעים ולא הספקנו לבדוק האם יש כאן כמה דברים שהם חשודים בעינינו כבטיחותיים. אנחנו עוד לא הצלחנו לאתר היכן הגלאים פטורים. יש לנו דברים בנושא של מושבים לרכב ויש לנו פרשנות שיכול להיות שגם הם בטיחותיים.
גיא גולדמן
כל דבר יכול להיות בטיחותי. כל אביזר.
דפנה עין דור
נכון אבל אנחנו לא יודעים. לנו, בכלים שניתנו לנו, בזמן שניתן לנו, אין עמדה בעד.

אני רוצה לציין שאנחנו כמשרד התחבורה פועלים בשיתוף כלל גורמי הממשלה במסגרת חוק רישוי שירותי רכב להגביר את התחרות בענף הרכב, להוזלת מחירים, להורדת יוקר המחייה והמהלך הזה, הכיוון שלו הוא הפוך.
בועז טופורובסקי
אם כן, למה עושים אותו? כמה כסף זה?
דפנה עין דור
ארבעה מיליון שקלים לפי דברי ההסבר. אנחנו לא יודעים על משהו מעבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
את רוצה להגיד שלא היה שום דו-שיח בין המשרדים?
דפנה עין דור
כלום. בדקנו את זה לעומק במשרד כדי לאתר אולי בכל זאת היה מישהו שדיברו אתו.
גיא גולדמן
אני רוצה להגיד למשל לגבי גלאים, לציין בפרט 85(12), במקום פרט משנה 9,000. תראו, גלאים. תשעים אלף גלאים, נכתב למעט אלה המיוחדים לאבזור הבטיחותי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לפני כן. אני מניח שלא אתם הוא המשרד שאחראי על הנושא של אמצעי בטיחות אלא כנראה זה משרד התחבורה. אני מניח שגם ביניכם יש הבנה ואנחנו לפחות לא נאשר העלאה על אמצעי בטיחות. אתם מביאים לנו רשימה שעדיין לא הוגדר מה כן ומה לא. אתה חושב שזה הליך טוב? אם אתם יודעים ויש לכם הבנה שעל אמצעי בטיחות צריכים להחריג, כמו שאתה אומר ואתה אמרת את זה עוד לפני שאני אמרתי, אז איך לא ביררתם מה הם אותם אמצעי בטיחות ואז או להוציא אותם או מראש לבוא ולומר שאלה אמצעי בטיחות, כי הרי מה נעשה עכשיו? מה מצפים מאתנו שנעשה? שנגיד שאנחנו מאשרים את זה פרט לאמצעי בטיחות ואחר כך תתחיל מלחמת עולם בין שני המשרדים מה זה נקרא אמצעי בטיחות. אם זה כך, מה עשינו?
גיא גולדמן
קודם כל אני אומר שכן הוחרגו כאן אמצעי בטיחות כפי שהקראתי לפני כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הקראת אחד, אבל השאלה אם אלה כל אמצעי הבטיחות.
גיא גולדמן
הכלכלנים שלנו עובדים עם משרד התחבורה כבר שנים על הדברים האלה.
דפנה עין דור
לא על אלה. זה בדיוק העניין. אנחנו עובדים אתם בתיאום.
מיכל בירן
האמנם לא היה דיאלוג עם משרד התחבורה?
דפנה עין דור
על זה לא היה.
מיכל בירן
את העמדה שלכם הבנו. יש מישהו שאתם יכולים להגיד שדיברתם אתו במשרד התחבורה על הנושא הזה?
גיא גולדמן
אני לא יכול להגיד. ערן יגיע בעוד כמה דקות והוא יתייחס. מבחינתנו הוא ניהל את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תנו לי להבין. הנקודה היא שהצו קיים.
שלומית ארליך
אני יכולה להסביר את הפרוצדורה. הפרוצדורה של צווי תעריף המכס היא כזאת שהצווים, עם פרסומם ברשומות, למעשה נכנסים לתוקף ואז לוועדה יש חודשיים לאשר, ואם היא לא מאשרת, הצו פוקע. לפי הספירה שלנו החודשיים מסתיימים ב-5 בדצמבר, כלומר, בשבוע הבא.
בועז טופורובסקי
ולכן למה זה הגיע עכשיו?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מתי פוקע הצו?
שלומית ארליך
הוא יפקע ב-5 לדצמבר אם לא נאשר.
בועז טופורובסקי
יש לנו את כל שבוע הבא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
גיא, יכול להיות שערן היה יכול להגיד לנו עם מי הוא דיבר.
גיא גולדמן
הוא דיבר עם מנכ"ל משרד התחבורה על הצו הזה.
דפנה עין דור
נכון, אבל אחרי שראינו באינטרנט את סדר היום של הוועדה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הגיע ערן.
משה גפני
אנחנו החלטנו השנה לא להקשות עליכם ולכן אנחנו נמצאים בסוף נובמבר ולא מאשרים תקציב, לא מאשרים את חוק ההסדרים, כדי שנטפל באביזרי הבטיחות של משרד התחבורה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ערן, הדברים הוצגו, עדיין לא הוצגו ממש כי חיכינו לך אבל אנחנו עכשיו נמצאים בקדם דיון. ברור לכולנו כאן שעל אביזרים שמהווים אמצעי בטיחות לרכב ולנוסע בו, אנחנו לא נעלה. זה ברור גם למשרדים וגם לנו. נשאלת השאלה מי קובע מה זה אותם אמצעים. ההיגיון אומר שמי שקובע את זה, זה משרד התחבורה והבטיחות בדרכים. נמצאת כאן דפנה שאומרת שלהם זה נודע רק ביום ראשון, אף אחד לא דיבר אתם לפני כן, היא לא יודעת להגדיר בשלוף מתוך הרשימה מה הם אותם אמצעים שנועדו לבטיחות ומה לא. יש דבר אחד שהוא ברור שכן, וזה כל אחד יודע ומצביע על זה, אבל יכול להיות שיש דברים נוספים.

שאלתנו הייתה האם יתכן שבאמת הוגשה הרשימה בידיעה שאמצעי בטיחות לא יהיו בפנים ולא דובר עם המשרד הרלוונטי מה הם אותם אלמנטים שיכולים להיכנס תחת ההגדרה אמצעי בטיחות. אלא אם כן אתה יודע שכן דובר אבל היא לא יודעת על כך שדובר ואין לה רשימה.
ערן יעקב
דובר וגם אני דיברתי עם מנכ"ל משרד התחבורה והוא שלח מכתב והכול בסדר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מתי?
ערן יעקב
מנכ"ל משרד התחבורה יודע והוא גם שלח לי מכתב.
דפנה עין דור
אחרי שזה יושם. ביום ראשון.
ערן יעקב
כן. אני רוצה להסביר את הקונספט. עם כל הכבוד למשרד התחבורה, בסופו של יום מה שמוצע כאן, הצו שמובא בפניכם, הוא בכלל עולם של פרצות של מס. בתעריף המכס יש 9,000 או 10,000 פרטי מכס או יותר. יש אלפי פריטי מכס. זה לא עניינו של משרד התחבורה אבל אני אומר במה כן עניינו והוא יכול להגיד את דעתו.

בסופו של יום, בתוך כל פרטי המכס האלה, אנחנו על פני זמן עושים תיקונים. כלומר, זה תהליך. אנחנו מגיעים לוועדה הזאת עם עשרות, מאות ואלפי תיקונים על פני זמן כי מדובר באלפי פריטים. יש שינויים טכנולוגיים ויש שינויים שנעשים על פני זמן.

מה שעניינו לכאורה של משרד התחבורה, ואני מקבל את עמדתך ואני חושב שיש בה טעם וצריך לחשוב, שככל שמדובר באביזר שהוא אביזר בטיחותי לכאורה, אבל אני לא מצליח להבין את הדיון כי בסופו של דבר כל האביזרים הם בטוחים. רשות המסים מילא היום נותנת מגן מס לאביזרים הבטיחותיים וגם אביזרים בטיחותיים שמגיעים לכאן - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
רגע. לא הבנתי. יש כאן רשימה. נכון? אנחנו נעלה ב-19.2 על אביזר מסוים שהוא אביזר בטיחותי ואתה נותן עליו מגן. אתה עושה מאתנו צחוק.
ערן יעקב
לא. אולי אני אקח צעד אחד אחורה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תתחיל מהתחלה. המיקרופון לרשותך.
משה גפני
אתה צריך להתחשב בזה שאני לא מבין.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אומר לו שיתחיל מהתחלה.
משה גפני
לפני שאתה מתחיל מהתחלה, מה הבעיה שמישהו ממשרדכם ישב עם משרד התחבורה?
ערן יעקב
אבל ישבנו. אני אגיע לשאלה הזאת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ראיתי שקשה לך להיכנס מהאמצע ולכן תתחיל מהתחלה.
דפנה עין דור
דיברו אתנו בדיעבד.
משה גפני
אני יודע שבממשלה הזאת שרים לא יושבים אחד עם השני אבל גם פקידים לא?
ערן יעקב
בסופו של דבר, הדבר היחידי שיכול להתפרש כמשהו בטיחותי ויש בו רציונל, זה היה של הגלאים, כל גלאי הרוורס למיניהם.
דפנה עין דור
גם מושבים לרכב, לפי הפרשנות שלנו.
ערן יעקב
בסדר, זאת פרשנות משרד התחבורה.
מיכל בירן
הוא המשרד המקצועי שאמון על זה.
ערן יעקב
לא. ממש לא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ערן, אני מציע שתתחיל מהתחלה כדי שהדיון יתקיים. יכול להיות שנשלח אתכם לעשות שיעורי בית אבל לפחות שהדיון יתקיים.
משה גפני
אם קשה לך, אני אגיד את מה שאתה הולך להגיד עכשיו.
ערן יעקב
תמיד אתה עושה זאת טוב ממני.

בסופו של יום, כלי רכב ממוסה ב-83 אחוזים מס. זה שיעור המס שיש על כלי רכב ויש הפחתות בהתאם לרמת הזיהום של כלי הרכב. ככלל, כל האביזרים או כל חלקי החילוף של הרכב ממוסים בשיעורים מופחתים בהשוואה לכלי הרכב בצורה משמעותית אבל למה הם עדיין ממוסים? כדי לא לייצר שיפטינג, כי יש בהם רציונל בתוך התהליך הזה. לצערנו גם כאשר הפחתנו מסים, לא ראינו שהיבואנים הרבה פעמים הורידו אבל זאת המציאות וזה עולם כלכלי ואני לא נכנס לדיון הזה כרגע.

על פני זמן נוצרים כל מיני שינויים בתוך פרטי המכס ואז יש יבואנים ואנשים שמנצלים את זה. זה אומר שלדוגמה יכולה להיות רצועת טיימינג אחת שתחויב במס ואחרת שלא, בגלל טעות שלנו, לקונה שנוצרה על פני זמן. אין שום רציונל בעינינו שהדבר הזה יהיה קיים.

לדוגמה, והבנתי שהיה כאן דיון על המושבים לרכב, מושב לרכב הוא חלק מכלי הרכב והוא בא עם כלי הרכב. ברור לכם שהכול ממוסה. ככל שהמושב הזה הוא לכלי רכב ייעודי, נכון וראוי שגם הוא ימוסה כי אחרת יש כאן תהליך ויכול להיות ניצול לרעה כזה ואחר ואין לו מקום. התפיסה שלנו הייתה שככל שהאביזר הוא בטיחותי ברמה כזאת שהוא מציל חיים – זאת יכולה להיות חגורת בטיחות – אנחנו הבאנו את זה, אנחנו המצאנו את הדבר הזה, עם כל הכבוד למשרדים האחרים. לדוגמה, אם זאת בקרת יציבות, אם זה ADS, אם אלה תהליכים כאלה ואחרים, נתנו מגן מס לאביזרים האלה. כך גם כאן. ככל שאתם חושבים ונראה לכם שאותו גלאי רוורס הוא אביזר בטיחות, ואני חושב שיש בזה רציונל, זה נראה לי גם הגיוני, יש מקום, כי ממילא כשזה בא עם הרכב, הוא פטור כי יש לו מגן מס.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה נכנס למחלוקת שהייתה. מה העיקרון? יש לכם כאן רשימה של דברים שאתם משום מה פספסתם ואתם רוצים להחיל עליהם מס של 19.2 אחוזים.
ערן יעקב
כן. בדיוק.
משה גפני
ערב הבחירות לא נאשר את זה. אתה הולך לאשר את זה ערב בחירות?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה אומר שאם נאשר, סימן שזה לא ערב בחירות.
משה גפני
לא צריך סימנים, אבל אתה תאשר אביזר בטיחותי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
קודם נשמע. אי עוד לא מאשר כלום.
משה גפני
אם אתם יכולים לאשר שלושה מיליארד שקלים למע"מ אפס, אתם יכולים לאשר את אביזר הבטיחות. אתם גם לא מרוויחים הרבה. יש אחד שממוסה ואחד שלא ממוסה. את הממוסה תבטלו. אל תוסיפו על מי שלא מוסה.
ערן יעקב
אי אפשר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מבין שבדקתם ובסך הכול מכל האלמנטים שלא ממוסים, מצאתם רשימה מסוימת ואין בלתה. דיברת על אלפי פריטים.
ערן יעקב
אני בטוח שנבוא לוועדה בעוד תקופה עם עוד שינוי. יש שינויים טכנולוגיים והעולם משתנה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
על האביזרים האלה יש צו שמחיל עליהם מס של 19.1 אחוזים.
ערן יעקב
כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ואתם רוצים שנאשר את זה כי תוקף הצו פג.
ערן יעקב
הצו הזה כבר קיים ארבעה חודשים. הייתה פגרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
התוקף פג ב-5 בדצמבר.
ערן יעקב
כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש כאן מישהו שרוצה להתייחס? אנחנו נקיים את הדיון. בסופו של דיון אני אשלח אתכם לקיים דו-שיח מסודר עם משרד התחבורה ואתם תחזרו אלינו לפני ה-5 בדצמבר אז נוכל לקבל רשימה להצביע. אני לא רוצה להטריח את כולם שוב ולכן נקיים את הדיון ונשמע את המבקשים להתייחס.
ערן יעקב
דיברו על כלי הרכב של הרכינה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. עדיין לא. הרכב הזה היה תקוע בפקק.
ערן יעקב
בתוך הדבר הזה שהבאנו, יש עוד סוג של כלי רכב שגם עליו אנחנו רוצים להחיל את שיעור המס שראוי כדי לא לייצר אפליה. בעולם המס, כלי רכב, עד שלושה וחצי טון, יש להם שיעור מס מסוים ומשלושה וחצי טון עד ארבעה וחצי טון, שיעור אחר שהוא 72 אחוזים ומארבעה וחצי טון ומעלה, פטור. אין מסים. יש כלי רכב מסוים שהוא מעל שלושה וחצי טון וכאן נוצר מצב אבסורדי שבו כלי רכב מסוים מקבל פטור ממס בגלל סוג של לקונה בעינינו. זה רכב רכינה ואותו רכב בדיוק שהוא לא רכב רכינה, חייב במס.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה זה רכינה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
שופכן.
קריאה
הוא עולה עם ציר ושופך מטען.
ערן יעקב
כן. אני יכול להראות לך איך הוא נראה. יש כאן תמונות, אם תרצה לראות איך נראה כלי הרכב הזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה אומר שני כלי רכב עם אותו משקל. כל ההבדל הוא רק שאחד יכול להרים והשני לא.
ערן יעקב
כן. יש כפתור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה קיים בפועל לגבי המיסוי עליהם?
ערן יעקב
72 אחוזים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי משלם ומי לא משלם?
ערן יעקב
זה עם הרכינה לא משלם. התפיסה הייתה שרכב דמפר, שאלה רכבים ענקיים שהם רכבי עבודה, לא ישלמו. לא הייתה כוונה לפטור כלי רכב שהם במהותם אותו כלי רכב ומה שמבדיל ביניהם זאת האפשרות שיש לך איזשהו כפתור שמאפשר לך להתרומם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זאת אומרת, זה שיכול להתרומם לא משלם מיסוי.
ערן יעקב
נכן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כמה משלם השני?
ערן יעקב
72 אחוזים.
בועז טופורובסקי
אתה רוצה לפטור את השני.
יעקב ליצמן
לא. לחייב את הראשון.
בועז טופורובסקי
איזו הפתעה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
גם ברכבים שאנחנו נוסעים אפשר לעשות אופציה כזאת. רעיון לא רע.
משה גפני
זה רכב של גלידה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
עוד מעט אפשר יהיה לעשות את זה ברכב נוסעים, בתא המטען. אתם אומרים שזאת טעות. כמה זמן הטעות הזאת קיימת?
ערן יעקב
הטעות קיימת שנים אבל לא נעשה שימוש בפרט הזה אלא רק בשנים האחרונות. רק בשנתיים האחרונות הופיע סוג כזה של רכבים. כלומר, בא מישהו ועשה מהלך חוקי בעינינו כי החוק אפשר לו את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא אומר שזאת הייתה טעות אותה רוצים לתקן ולומר שגם על זה יהיה מס קנייה.
משה גפני
שכנעת אותנו אבל עכשיו תגיד לי מה אביזרי הבטיחות שגם עליהם גובים.
ערן יעקב
אמרנו שנטפל בזה.
משה גפני
הצגתם כאן רכב שמוכר ירקות וזה בסדר גמור.
משה גפני
רק תאמרו מה אביזרי הבטיחות ונבין את העניין.
גיל נדל
שמי עורך דין גיל נדל, אני מייצג כאן את חברת מאיירס שיווק. נמצא כאן גם הבעלים אייל בן שמעון. אני רוצה להתייחס לפרט אחד בתוך אותו תיקון ולהראות בדיוק את האבסורד שיש כאן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תעשה את זה בקיצור.
גיל נדל
בקיצור, ישר ולעניין. אחד המוצרים שמבקשים למסות כאן הוא ונטילים לרכב. ונטילים לרכב, לפי פסיקת בית משפט השלום לפני שנתיים, נפטרו מגומי, נפטרו מתשלום מס קנייה. בין היתר לאור הוראות סיווג ודברים כאלה. נכון, עד לפני כניסת הצו לתוקף, המוצרים האלה היו פטורים ממס קנייה. כאשר הוונטיל מיובא יחד עם הצמיג, גם היום, לפי הצו הנוכחי, הוא פטור ממס קנייה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רגע. לא הבנתי למה. יש בו עניין של בטיחות?
גיל נדל
ודאי. זה ונטיל לצמיג. הצמיג הוא אביזר בטיחות פר אקסלנס וגם ערן יאמר זאת.
ערן יעקב
תדייק. כי הג'אנט חייב.
גיל נדל
הג'אנט לא חייב.
ערן יעקב
חייב. חייב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רגע. לא כך. זה לא דיון ביניכם.
ערן יעקב
הג'אנט חייב, חד משמעית.
משה גפני
הוונטיל חייב או לא חייב?
ערן יעקב
צריך להיות חייב.
משה גפני
עכשיו הוא הולך להיות חייב.
גיל נדל
נכון.
משה גפני
אתם לא מסכימים לזה.
גיל נדל
אני אומר שעד לפני כניסת הצו לתוקף, שנים הוונטיל מגומי היה פטור ממס קנייה ויש גם פסיקה של בית משפט שקבעה שהוונטיל הזה פטור ממס קנייה. זה היה לפני שנתיים. זאת לא פרצה, זאת לא לקונה, זה לא תיחמון אלא זאת פסיקה של בית המשפט.

באה רשות המסים והחליטה אחרת.
משה גפני
לפעמים פסיקה של בית המשפט, גם היא תיחמון. במקרה הזה לא.
גיל נדל
במקרה הזה לא. בסדר. באה רשות המסים בצו האחרון ומבקשת למסות את המוצר הזה. המוצר הזה הוא בטיחותי פר אקסלנס. הוא מתלבש על הצמיג. יותר מזה, כדי להמחיש שזה כל כך אמור להיות פטור ממס קנייה, כאשר המוצר הזה, הוונטיל, מיובא יחד עם הצמיג, הוא פטור כי הוא מסווג כמו הצמיג והצמיג פטור. כאן זאת בוודאי דוגמה להעלאת מס קלאסית על מוצר בטיחותי. לכן אנחנו מבקשים להחריג את המוצר הזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ברור. יש לנו כאן את הצו.
גיל נדל
אני יכול להפנות לפרט.
שגית אפיק
הצו למעשה כבר נכנס לתוקף.
גיל נדל
אני יודע. אנחנו משלמים מזה ארבעה חודשים. אנחנו מבקשים שבעניין הזה הוא לא ייכנס ושהוועדה לא תאשר אותו.
שגית אפיק
אם מבקשים החרגה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא רק זה אלא אתה גם רוצה שישלמו לך את ההחזר.
משה גפני
איך זה נכנס לתוקף?
שגית אפיק
מהרגע שפורסם, יש לו שישים ימים והוא נכנס לתוקף. יש לו שישים ימים להגיע לוועדת הכספים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עד ה-5 בדצמבר, אז מסתיימים החודשיים האלה.
משה גפני
ואם לא נאשר?
שגית אפיק
צריך להחליט מה עושים לגבי אחורה. לא נאשר, זה מעתה ואילך והוועדה צריכה לקבל החלטה לגבי אחורה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אמרתי להם שאני אשלח אותם והם יחזרו לפני ה-5 בדצמבר, בשבוע הבא, אחרי שהם ישבו ביניהם.
צחי נוימן
אני הבעלים של קבוצת אלון שמייבאת את הרכבים שהוצגו כאן.
משה גפני
למה הצבעת עלי? בגלל הגלידה?
צחי נוימן
בגלל שהתמונות אצלך.
משה גפני
את התמונות כבר העברתי.
צחי נוימן
אנחנו מייבאים את הרכבים האלה לארץ משנת 2007, כך שאלה לא שנתיים אלא יותר. הרכב הוא רכב קטן, הוא רכב עבודה ומיועד רק לשני נוסעים, נהג ונוסע. הוא נמסר לכל העיריות בארץ והמוסדות. הוא לא רכב שאפשר לנסוע עם האישה והילד אלא הוא רכב עבודה. הרכב היחידי בארץ מתחת לשלושה וחצי טון שרשות המסים אישרה לקזז עליו מס וכולם מקזזים עליו מס כי הוא בפועל משאית אלא שהוא פשוט נראה יותר קטן אבל הוא כלי עבודה לגמרי. הוא מגיע מהמפעל בצורת רכינה ומה שהוא עושה, כל אנשי העיריות הולכים ואוספים אתו את הזבל, נכנסים לאוטו, לוחצים על כפתור ושופכים את הזבל. זה כלי עבודה לכל דבר ועניין.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש רכב כזה בלי רכינה?
צחי נוימן
לא. אין רכב כזה בלי רכינה. כך הוא מגיע מהיצרן באוסטרליה, של פיאג'ו.
קריאה
אולי של חברה אחרת.
צחי נוימן
אני לא יודע. אנחנו מייבאים את פיאג'ו. יש רכבים אחרים, טנדרים אחרים שלא מתרוממים. לצורך העניין, קראתי את דברי ההסבר על החוק ואמרו שיגבו כאן עוד ארבעה מיליון שקלים מיסים. זה לא יקרה בפועל כי אנחנו לא נמשיך לייבא את הרכבים האלה ברגע שיוטל עליהם מס. היום זה רכב שנמכר בתשעים אלף שקלים לעיריות, לעומת רכב אחר שקיים בארץ ונמכר ב-180 אלף שקלים. לא רק לא יהיו יותר מסים אלא גם המדינה מהצד השני תוציא יותר כסף על הדברים האלה ולנו עכשיו – אני מדבר באופן פרטי עלינו – החברה תצטרך להיסגר.
יצחק כהן
למה? כמה מס יש על זה?
צחי נוימן
אמור להיות עכשיו 83 אחוזים מס על הרכב. במקום שהרכב יעלה תשעים אלף שקלים, הוא יעלה 180 אלף שקלים או 170 אלף שקלים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש עוד מישהו שרוצה להתייחס?
יהודה בר-אור
יושב ראש איגוד נהגי המוניות הארצי. אנחנו שומעים כאן עכשיו בצורה ברורה ביותר שאם אפשר - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
גם לך יש כפתור כזה לרכינה?
יהודה בר-אור
לא. אנחנו מסיעים אנשים בלבד וגם כך עושים לנו בלי סוף בעיות, כמו שכל הציבור יודע. אנחנו מקווים שעם השכל הישר נמנע את זה.

כאן ברור שאם אנחנו שומעים ש-19 אחוזים, ייקור החלקים אותו מציעים כאן, בכל מקרה לא יתגלגלו לצרכן, שזה אנחנו, במיוחד נהגי המוניות שצורכים הרבה יותר חלקים מכל אחד אחר, אז מה יקרה? עוד פעם ייקרו עכשיו את החלקים האלה ויאשרו את ה-19 אחוזים באמצעותם הוא מעוניין להכניס למדינה עוד כמה מיליוני שקלים ולהפיל עלינו עוד מיסים כאשר גם כך אנחנו עמוסים בהוצאות ולא מגיעים לשכר מינימום בעשר שעות עבודה ביום. אנחנו צריכים לעבוד יום ולילה כדי להגיע לשכר מינימום. היום רוצים להפיל עלינו עוד 19 אחוזים. אם אפשר היום להוריד בכלים שהם ממש חשובים – שסתומים, מסנני אוויר, שרשרת טיימינג וכל מה שכתוב כאן – אלה דברים שאנחנו צורכים ביום יום. הוא רוצה עכשיו עוד פעם שמישהו אחר ירוויח ושנוכל אנחנו ליהנות מההוזלה הזאת. אם יבוטל המס של ה-19 אחוזים, אנחנו כצרכנים נוכל ליהנות מזה. אני חושב שהגיע הזמן שקצת ילכו לקראת הצרכנים במיוחד לפני בחירות, כפי שאמר חבר הכנסת גפני, ולפני כל המצב הקשה הזה כאשר מחפשים איך להקל על הציבור.
יצחק כהן
הוא עוד לא אמר בחירות. הוא יגיד.
משה גפני
אני אומר שצריך לעזור לצרכנים וזה לא קשור בבחירות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ערן, המיקרופון לרשותך. אחר כך, אם דפנה תרצה, היא תוכל להוסיף.
ערן יעקב
אני אענה לפי הסדר. קודם כל, לגבי האביזרים. לא מדובר במיליונים אלא בהרבה פחות.
יהודה בר-אור
ארבעה מיליון.
ערן יעקב
לא. זה בגלל כלי הרכב. רוב האביזרים שציינת, ממילא גם היום חייבים. המיסוי כאן רק לגבי מקומות מסוימים או פריטים מסוימים בתוך שורה של פריטים שהם הרבה פעמים דומים שמסיבות מסוימות, אמרתי לקונות, או שינויים טכנולוגיים, לא מוסו. זה פעם אחת. לגבי הוונטיל שדובר כאן. קודם כל, הצמיג פטור. אני לא ראיתי צמיג שתלוי עליו ונטיל. אם יש, אני אשמח לראות. בדרך כלל הוונטיל בא בג'אנט והג'נאט חייב במס. שקודם כל הוועדה תבין את התמונה המלאה. הג'אנט חייב במס, הוונטיל בדרך כלל הוא חלק מהג'אנט.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הגלגל פטור ממס?
ערן יעקב
הצמיג פטור.
שגית אפיק
הטענה הזאת התקבלה בבית המשפט?
ערן יעקב
לא. בית המשפט זה עניין סיווגי, זה עניין של ויכוח סיווגי ומה שאמר עורך הדין, הוא צודק. נכון, היה תהליך כזה ולכן אנחנו כאן. הרבה פעמים, גם כשבית המשפט מחליט משהו, אנחנו באים ורואים שלטעמנו - - -
שגית אפיק
בעניין הזה העובדתי.
ערן יעקב
הוא לא התייחס לזה. הוא אמר שהוונטיל הזה, זה קשור לסיווג.
משה גפני
לפי מה שאתם אומרים, לא צריך בכלל את המשרדים המקצועיים בעניין.
ערן יעקב
לא אמרנו.
משה גפני
אז תשבו עם משרד התחבורה. למה אתם מבלבלים אותנו?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה רוצה להתייחס לגבי המשאית עם הרכינה או שאמרת את דבריך?
ערן יעקב
הסברתי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
דפנה, יש לך מה להוסיף?
דפנה עין דור
התייחסתי.
אבי גונן
אני מהנדס ראשי לרכב.
משה גפני
אתה עובד משרד התחבורה?
אבי גונן
כן. בעוונותיי.
משה גפני
לא, זה לא עוונות. דיברו אתכם?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. הם אמרו שלא דיברו אתם.
אבי גונן
לא דיברו אתנו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כשנסיים את הדיון, אני אשלח אותם לעשות שיעורי בית.
אבי גונן
אני רוצה להציג לוועדה מה המשמעות של ונטיל. ונטיל הוא אביזר מאוד בטיחותי שהוא בעצם כולא את האוויר בתוך הצמיג. בפועל, כשאתה מגיע לפאנצ'ר מאכער, בדרך כלל הוא לא מתעסק הרבה, הוא זורק את הוונטיל ושם חדש כי הוא לא עולה הרבה. ברגע שאתה מתחיל למסות דברים כאלה, הוא יחשוב פעמיים אם להחליף אותו או לא להחליף אותו. זה אביזר קרדינאלי מאוד, מאוד בטיחותי ואני חושב שכאלה אביזרים צריכים להשאיר אותם ללא מס. אני לא יודע מה הקשר שלו לג'אנט, אבל למה למסות אותו?
משה גפני
הקשר שלו לג'אנט הוא כמו הקשר בין הבית היהודי ל-יש עתיד.
בועז טופורובסקי
ערן, נכונה הטענה שנטענה על ידי היבואנים של הרכב שהרוכשים שלו הן רק עיריות? אם אנחנו מעלים את מס הקנייה, בעצם אנחנו גורמים לעלית המחיר לעיריות?
ערן יעקב
לא. עירייה שרוכשת מאזדה 3, זה בסדר? אנחנו לא עושים הבחנה בין הרוכשים.
שגית אפיק
השאלה אם רק העיריות רוכשות את הרכב הזה.
ערן יעקב
אני לא חושב. אין אדם פרטי שרכש רכב כזה?
צחי נוימן
שמונים אחוזים מהמכירות לעיריות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש רכבים דומים לזה שרצים בשוק? רכבים של החברה הזאת.
ערן יעקב
כן. רכב שהוא ללא רכינה חייב במס.
צחי נוימן
זה הרכב היחידי שהוא רכב עבודה. כל השאר הם רכבים שבן אדם יכול לנסוע אתו גם הביתה. רשות המסים בדקה ונתנה פטור ממע"מ. אנשים היום מקזזים מע"מ על הכלים האלה כי חוץ מזה שיש לו משקל פחות ממשאית, הוא משאית לכל דבר. חוץ מזה שהוא נראה קטן ומצחיק, הוא משאית לכל דבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה יודע להגיד על החברה שלך. אתה יודע להגיד שחברות אחרות לא מייבאות דברים מהסוג הזה? בלי רכינה.
צחי נוימן
בלי רכינה, יש טנדרים אחרים אבל המשמעות שלהם היא אחרת. זה רכב שאפשר לקחת בו עוד נוסעים, אפשר לעשות בו שימושים אחרים. זה רכב שאפשר רק לעבוד אתו. אין לו עוד מתחרים. שנבין את סדר הגודל, זה לא יותר ממאה כלים בשנה. לא מדובר כאן בעשרות אלפי כלים.
ערן יעקב
זה לא משנה לדין.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאחר וזה באותו צו, יש לכם שני נושאים. נושא אחד הוא רשימה של אלמנטים שלא מוסו ורוצים למסות אותם ב-19.2 אחוזים. הנושא השני שנכנס לאותו צו זה הנושא של הרכב עם הרכינה שעד היום לא מוסה ואותו רוצים למסות אבל כאן מדובר על מיסוי של 87 אחוזים.
ערן יעקב
72 אחוזים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
72 אחוזים. שני נושאים שלא קשורים אחד לשני אבל נמצאים באותו צו. אנחנו לא יכולים להתייחס לאחד בלי השני.

ברור לכולנו שמצד אחד אותם אלה שפספסו ולא מיסו אותם, נכון שצריך למסות אותם. מצד שני ברור לכולם שאנחנו לא רוצים למסות אלמנטים של בטיחות אלא להפך, צריך להקל עליהם. נכון שמשרד האוצר הכין רשימה שהוא יכול להגיד לנו מה כן ומה לא, אבל הגורם המקצועי הוא דווקא משרד התחבורה.

אנחנו עכשיו עושים דבר גדול ולמרות שקשה לנו לחבר בין השרים, אבל לפחות בין המומחים אנחנו כן רוצים לחבר. קיימנו את הדיון ובשבוע הבא נכניס את זה לסדר היום רק לצורך הצבעה. הכוונה שהדיון יהיה בינינו חברי הכנסת והאורחים לא חייבים לבוא מה גם שהם כבר דיברו. עד אז אתם תשבו ביחד, ואם יהיה צורך תשבו עד כניסת השבת ומצאת השבת, אם על 12 אלמנטים זה דורש כל כך הרבה זמן. אחר כך תבואו אלינו עם הסכמה מה כן ומה לא כדי שאנחנו יוכל להחליט.

אנחנו נשתדל להכניס את זה ליום שני אבל עד אז תגמרו את הדיון ביניכם.
בועז טופורובסקי
ערן, אני מבקש שתחשוב על הרכינה.
ערן יעקב
לא, אי אפשר. זאת הפליה.
גיל נדל
אם וכאשר יוחלט להחריג את הוונטילים שלנו, תאשרו לנו לפחות להיות מעורבים ולראות את הניסוח כך שלא יהיה מצב שהניסוח ילך לכיוון שיפספס את המוצר.
שגית אפיק
זה יגיע לכאן, לוועדה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אולי לא הובנתי. מי שירצה, ודאי שיוכל לבוא לדיון אבל אמרתי ששמענו אתכם. אם אתה תרצה לוודא בנוסח או משהו, אתה בהחלט מוזמן. אני לא עושה דיון סגור.

להבא, ערן, גם ממרומי האוצר, יש משרדים מקצועיים. כמו שאתה לא רוצה שמשרד אחר יבוא וידבר על מסים וכולי. לישיבה הבאה תבואו עם ישיבה מסודרת ומתואמת.

תודה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:10.>

קוד המקור של הנתונים