ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 25/11/2014

1. צו ניירות ערך (תיקון התוספת החמישית לחוק), התשע"ד-2014 2. צו ניירות ערך (תיקון התוספת השישית לחוק), התשע"ד-2014, 3. צו הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות (תיקון התוספת השנייה לחוק), התשע"ד-2014 4. צו הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות (תיקון התוספת השלישית לחוק), התשע"ד-2014, 5. צו השקעות משותפות בנאמנות (תיקון התוספת הראשונה לחוק), התשע"ד-2014 6. צו השקעות משותפות בנאמנות (תיקון התוספת השנייה לחוק), התשע"ד-2014 7. צו השקעות משותפות בנאמנות (תיקון התוספת השלישית לחוק), התשע"ד-2014

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
25/11/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
<פרוטוקול מס' 462>
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, ג' בכסלו התשע"ה (25 בנובמבר 2014), שעה 12:15
סדר היום
<1. צו ניירות ערך (תיקון התוספת החמישית לחוק), התשע"ד-2014.
2. צו ניירות ערך (תיקון התוספת השישית לחוק), התשע"ד-2014>
<3. צו הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות (תיקון התוספת השנייה לחוק), התשע"ד-2014.
4. צו הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות (תיקון התוספת השלישית לחוק), התשע"ד-2014>
<5. צו השקעות משותפות בנאמנות (תיקון התוספת הראשונה לחוק), התשע"ד-2014.
6. צו השקעות משותפות בנאמנות (תיקון התוספת השנייה לחוק), התשע"ד-2014.
7. צו השקעות משותפות בנאמנות (תיקון התוספת השלישית לחוק), התשע"ד-2014>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
משה גפני

בועז טופורובסקי

יצחק כהן

דב ליפמן

שמעון סולומון

עפר שלח

סתיו שפיר
מוזמנים
>
שרה קנדלר - עו"ד, ממונה חקיקה, רשות לניירות ערך

אורית שרייבר - משפטנית בכירה, אחראית עצום כספי, רשות לניירות ערך

יעל אלבז - עו"ד, יועצת משפטית, המחלקה לפיקוח על קרנות נאמנות, רשות לניירות ערך

אורנה נחום - עו"ד, יוצת משפטית, היחידה לפיקוח על בעלי רישיון, רשות לניירות ערך

חנוך הגר - עו"ד, רשות לניירות ערך

מיכל גלברט - אגף התקציבים, משרד האוצר

אילן פלטו - מנכ"ל איגוד החברות הציבוריות

נתי שילה - עו"ד, היועץ המשפטי, איגוד החברות הציבוריות

אלי בבלי - עו"ד, יו"ר איגוד קרנות להשקעות משותפות בנאמנות

אופיר שמרת - עו"ד, איגוד קרנות להשקעות משותפות בנאמנות

מיכאל נתיב - המשמר החברתי

יאנה אליז - משרד עורך דין מאיר אסרף, מייצג הסתדרות האקדמאים במחר

זכריה רייך - שדלן, פרילוג
ייעוץ משפטי
שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים
<1. צו ניירות ערך (תיקון התוספת החמישית לחוק), התשע"ד-2014.
2. צו ניירות ערך (תיקון התוספת השישית לחוק), התשע"ד-2014>
<3. צו הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות (תיקון התוספת השנייה לחוק), התשע"ד-2014.
4. צו הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות (תיקון התוספת השלישית לחוק), התשע"ד-2014>
<5. צו השקעות משותפות בנאמנות (תיקון התוספת הראשונה לחוק), התשע"ד-2014.
6. צו השקעות משותפות בנאמנות (תיקון התוספת השנייה לחוק), התשע"ד-2014.
7. צו השקעות משותפות בנאמנות (תיקון התוספת השלישית לחוק), התשע"ד-2014>
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. אנחנו עוברים לנושא השלישי בסדר היום.
שלומית ארליך
יש לנו שבעה צווים.
משה גפני
אם אין בעיות, אפשר להצביע.
חנוך הגר
הנושא של הצווים האלה, הוא המשך של תיקונים בעניין ההקלות. לאור העובדה שמדובר בהקלות, על סדר היום יש צווים שהם לא מהווים הקלות אלא תיקון הכנסת פרט שגוי ואנחנו מבקשים כרגע לא לדון בהם ולא לאשר אותם אלא נביא אותם בנפרד בתיקון שהנושא שלו לא יהיה הקלות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בתוך השבעה האלה?
שלומית ארליך
בואו נתחיל מהתחלה. הצווים, עניינם בהפחתות של עיצומים כספיים. אנחנו נעבור עליהם ונכניס את התיקונים שהכנסנו ונאשר אותם.

הצו הראשון הוא צו ניירות ערך (תיקון התוספת החמישית לחוק), התשע"ד-2014.
חנוך הגר
עליו נדלג.
שלומית ארליך
למה?
חנוך הגר
כי יש בו רק את העניין של הפרט השגוי.
שלומית ארליך
זה הצו הראשון שמופיע בנוסח.
משה גפני
הוא לא מבקש לדון בצו הזה.
שלומית ארליך
אתם לא רוצים את הסעיפים?
קריאה
לא.
שלומית ארליך
כי יש כאן שני סעיפים.
משה גפני
הם ביקשו למשוך את זה.
שלומית ארליך
נמשך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מחפשים רק את הדברים המקלים. אחרי כן יגיע החלק השני.
משה גפני
עד הבחירות. זה אומר שעכשיו יהיו לנו שבועיים רק דברים מקלים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עד הפגרה. לפני הבחירות יש הרי פגרה.
משה גפני
יכול להיות שיוצאים לפגרת בחירות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נכון. לפני כן יש פגרה.
משה גפני
אגב, ועדת כספים עובדת גם בפגרת בחירות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה נכון. בעיקר אז. בסוף לא יהיו בחירות והקדוש ברוך הוא יעזור.
משה גפני
הקדוש ברוך הוא יעזור שיהיו בחירות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כל אחד מנקודת מבטו.
עפר שלח
אני חושב שיש בלבול בין הקדוש ברוך הוא לאלקין. אלקין חושב שיש בלבול בינו לבין הקדוש ברוך הוא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, נמשיך. אנחנו עוברים לצו השני.

צו ניירות ערך (תיקון התוספת השישית לחוק), התשע"ד-2014
שלומית ארליך
יש כאן איזשהו שינוי של התוספת. אנחנו ביקשנו להכניס בו עוד שינויים מהנוסח שנמצא בפניכם כיוון שראינו שכאשר העבירו את זה למלל במקום למספרים, נמחקו הדרגות של העיצומים הכספיים וזה לא תואם את החוק כמו שהחוק מגדיר את זה. לכן ביקשנו לעשות שינוי ולהחזיר את זה למבנה של טבלה. אנחנו נעביר לכם את הנוסח בטבלה אבל בינתיים תסבירו את המספרים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
קודם הוא יסביר על מה מדובר כי מה ששלומית אמרה עד עכשיו היה בגדר סינית.
חנוך הגר
לרשות לניירות ערך יש סמכות להטיל עיצומים כספיים על המפוקחים בגין הפרות.
משה גפני
יש כאן הפחתה?
חנוך הגר
כן. יש הפחתה.
משה גפני
כמה היה קודם?
היו"ר ניסן סלומינסקי
בואו ספרו לאט לאט.
חנוך הגר
לרשות לניירות ערך יש סמכות להטיל עיצומים כספיים. אני מדבר על הסמכות של הרשות בפני עצמה ולא על הוועדה לאכיפה מינהלית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עיצומים כספיים על מה?
חנוך הגר
על הפרות שקבועות בתוספת החמישית. בכל חוק זאת תוספת אחרת, אבל עכשיו נתמקד בחוק ניירות ערך, שזאת התוספת שלו, אז בתוספת החמישית קבועה רשומה ארוכה של הפרות. בגין ההפרות האלה אפשר להטיל סכומי עיצום. סכומי העיצום קבועים בתוספת השישית והם מקיימים הבחנה בין גופים ובתוך כל גוף מפוקח לקחו מדרגות לפיהן נקבע סכום העיצום. המדרגות אמורות לשקף את החוסן הפיננסי של הגוף. כל גוף, לפי המדד שלו. חתם לפי התחייבויות חיתומיות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ככל שהחוסן הוא יותר גדול, העיצום הוא יותר גדול?
חנוך הגר
כן. התיקונים שאנחנו מביאים היום מתמקדים בשתי נקודות עיקריות. האחת, הפחתת הסכומים נומינלית. זאת אומרת, פשוט הפחותה. השנייה, ברגע שהיו מדרגות, במצב שהיו מדרגות, בין מדרגה למדרגה מספיק שהרווחת שקל יותר, קפצת פתאום למדרגת עיצום גבוהה יותר. אנחנו רוצים לעבור לרצף. במקום שיהיו מדרגות שקופצות, יהיה איזשהו רצף ואז זה ישקף יותר נכון.
בועז טופורובסקי
יש שיקול דעת בעיצום?
חנוך הגר
שיקול הדעת בעיצום מובנה לתקנות ההפחתה. זאת אומרת, בתקנות הפחתה יש לנו תקנות אחרות שהן מאפשרות להפחית בהתאם לשיקולים שמופיעים בתקנות. גם אותם הפחתנו.
משה גפני
אין שיקול דעת לסכום העיצום.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מציע לכולנו לתת להם לסיים אבל לא לנסות לדון עכשיו בעצם העניין, למה עיצום כזה או כזה. זה קיים. מאחר ואתם באים לשנות ולהפחית, מקסימום שיהיה, אם נרצה נדון למה להפחית. אולי, אבל אני מניח שאת זה לא נעשה. אני מציע לא להתחיל לדון בכלל בעצם העניין, למה העיצום הוא מאה שקלים ולא סכום אחר. אם ירצו להעלות, אז נעביר לוועדת משנה. אם רוצים להוריד, בסדר.
משה גפני
עד חמישים מיליון שקלים, כפי שמופיע בטבלה, זה שלושים אלף שקלים?
חנוך הגר
כן.
משה גפני
כמה היה קודם?
חנוך הגר
שלושים אלף שקלים.
משה גפני
אם כן, אין הפחתה.
חנוך הגר
אמרתי.
משה גפני
איפה יש הפחתה?
חנוך הגר
מחמישים אלף, עד עכשיו הוא כבר קפץ למעלה. עכשיו אנחנו נותנים לו עלייה מדורגת.
משה גפני
כלומר, אם זה יהיה 50,001?
חנוך הגר
תכפיל את זה בשש חלקי 10,000.
קריאה
על החמישים הראשונים אתה משלם.
משה גפני
זה ילך ממש מדורג?
קריאה
כן.
משה גפני
אפשר להצביע. מי הכין את הטבלה?
שלומית ארליך
הרשות ואנחנו ביחד.
קריאה
הכנו אותה ושלומית עברה עליה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זאת ההפחתה היחידה או שיש לכם גם הפחתה נוספת?
חנוך הגר
בהמשך. לא בצו הזה אלא בצווים הבאים. גם בפרט 2 כאן יש הפחתה. יש הפחתה בשבעים מיליון.
משה גפני
אין העלאה.
חנוך הגר
אין העלאה.
משה גפני
אפשר להצביע על הצו הזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
צריך להקריא אותו.
משה גפני
יכול להיות שהרשות לניירות ערך גם קשורה לעניין הזה של הבחירות?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. רק בעקיפין. לא ישירות.
שלומית ארליך
צו ניירות ערך (תיקון התוספת השישית לחוק), התשע"ד-2014
1. תיקון התוספת השישית לחוק
בתוספת השישית לחוק –
(1) בכותרת במקום "(סעיף 52טו(א))" יבוא "(סעיפים 52טו(א), 52כ ו-52כא)".

ביקשתם להוסיף סעיפים שממילא מפנים לתוספת השישית ולכתוב את זה גם בכותרת של התוספת השישית.

(2) בפרט (1), במקום הטבלה שבו יבוא הון עצמי בשקלים חדשים, דרגה, סכום העיצום הכספי בשקלים חדשים. יש לנו עד חמישים מיליון, דרגה א', סכום העיצום הוא שלושים אלף שקלים. מחמישים מיליון ואחד עד 835 מיליון, דרגה ב', מכפלת ההון העצמי בשש לחלק ל-10,000. מעל 835 מיליון, דרגה ג', 500 אלף שקלים.

(3) בפרט (2), במקום הטבלה שבו יבוא היקף התחייבות חיתומית בשנה שהסתיימה לפני מועד מסירת דרישת התשלום בשקלים חדשים, דרגה, סכום עיצום כספי בשקלים חדשים. יש לנו עד שבעים מיליון, דרגה א', הסכום של העיצום הכספי, עשרים אלף שקלים, משבעים מיליון ואחד עד מאתיים מיליון, דרגה ב', היקף ההתחייבות החיתומית בשנה שהסתיימה לפני מועד מסירת התשלום בשלוש לחלק ל-10,000, מעל מאתיים מיליון, דרגה ג', 160 אלף שקלים.

(4) בפרט (3), במקום הטבלה שבו יבוא שווי התחייבות נטו בשקלים חדשים, דרגה, סכום עיצום כספי בשקלים חדשים. עד 417 מיליון, דרגה א', 250 אלף שקלים. מ-417 מיליון ואחד עד מיליון ו-667, דרגה ב', מכפלת שווי ההתחייבויות נטו בשש חלקי 10,000. מעל מיליארד ו-667, דרגה ג', מיליון שקלים סכום העיצום הכספי.
משה גפני
שתי שאלות. האחת, האם גם בצו צריך להקריא את הכול?
שלומית ארליך
כן, כיוון שכאן יש תיקונים.
משה גפני
שאלה שנייה. האם יש לכם את הטבלה הזאת חתומה על ידי יאיר לפיד.
שלומית ארליך
כן, יש. יעבירו אליך. אפשר להצביע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו מצביעים. מי בעד אישור צו ניירות ערך (תיקון התוספת השישית לחוק), התשע"ד-2014 כפי שהוקרא על ידי שלומית?
משה גפני
יש אופוזיציה אחראית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד
הצו אושר פה אחד
היו"ר ניסן סלומינסקי
הצו אושר פה אחד.

צו הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות (תיקון התוספת השנייה לחוק), התשע"ד-2014
חנוך הגר
כאן יש העברת הפרות מהתוספת החמורה יותר שמאפשרת הטלת עיצומים כספיים בסכום גבוה יותר וגם הגבלות עיסוק. היא מאפשרת אמצעי אכיפה רחבים יותר והתוספת השנייה בה גם סכומי העיצום נמוכים יותר וגם אין עוד אפשרויות להגביל עיסוק.
שלומית ארליך
גם כאן יש לנו תיקונים ואני מקריאה עם התיקונים.
צו הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות (תיקון התוספת השנייה לחוק), התשע"ד-2014
1. תיקון התוספת השנייה לחוק
בתוספת השנייה לחוק –
(1) בחלק א' -

(1) אחרי פרט (1) יבוא:
"(1א)
החזיק או רכש ניירות ערך או יחידות כהגדרתן בחוק השקעות משותפות, עבור עצמו, בניגוד להוראות סעיף 4(א).
(1ב)
ניהל תיקי השקעות עבור בן משפחתו או עבור תאגיד שהוא או בן משפחתו הם בעלי שליטה בו, בניגוד להוראות סעיף 4(ב)".

כל יתר הפרטים שנמצאים בפניכם, בעצם יימחקו. זה אותו עניין שכלל בהם פרט שגוי שבעצם דיברנו עליו קודם ואמרנו שאנחנו משמיטים מהנוסחים.

התחילה תהיה מיום הפרסום.

עוד עניין אחד. כיוון שבעצם, כמו שנאמר כאן, מעבירים את הפרטים האלה מהתוספת הרביעית לתוספת השנייה, אנחנו ביקשנו לעשות תיקון מקביל בתוספת הרביעית ולמחוק את הפרטים האלה משם. התיקון הזה כנראה נשמט כאן ולכן אנחנו נוסיף גם אותו.

קודם כל נצביע על הצו הזה ואז נעבור לצו שמשמיט את הפרטים בתוספת הרביעית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור צו הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות (תיקון התוספת השנייה לחוק), התשע"ד-2014 עם התיקונים כפי שהוקראו?

הצבעה

בעד – פה אחד
הצו אושר פה אחד
היו"ר ניסן סלומינסקי
הצו אושר פה אחד.
שלומית ארליך
עכשיו אנחנו מאשרים את הפרטים שנשמטים מהתוספת הרביעית.

צו הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות (תיקון התוספת הרביעית לחוק), התשע"ה-2014
שלומית ארליך
יהיה בו תיקון לתוספת הרביעית לחוק.

פרטים 9 ו-10 – אלה הפרטים המקבילים – לתוספת הרביעית לחוק, יימחקו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור צו הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות (תיקון התוספת הרביעית לחוק), התשע"ה-2014?
הצבעה

בעד – פה אחד
הצו אושר פה אחד
היו"ר ניסן סלומינסקי
הצו אושר פה אחד.

אנחנו עוברים לצו השלישי.

צו הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות (תיקון התוספת השלישית לחוק), התשע"ד-2014
חנוך הגר
זאת בעצם המקבילה לתוספת השישית שהקראנו קודם אלא שזה בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ. אותו הדבר. אנחנו רוצים כאן להפוך את המדרגות לרצף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עם אותה נוסחה.
חנוך הגר
נוסחה אחרת. כאן הנוסחה היא כמו במס הכנסה כאשר על העלייה בשווי הנכסים השולי, על זה אתה משלם עוד. זאת אומרת, את הבסיס אתה משלם כמו שהקטן שילם, אבל כל פעם שיש עלייה, אתה משלם עוד לפי היחס שנקבע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסך הכול זאת הפחתה.
חנוך הגר
בסך הכול זאת תמיד הפחתה או אותו הדבר. בחלק הגבוה של המדרגה, זה נשאר אותו דבר. כל הדרך זה יורד.
שלומית ארליך
מה שנאמר לא בא לידי ביטוי בנוסח שנמצא בפניכם ולכן גם כאן אנחנו נכניס כמה תיקונים קלים בנוסח.

אני מקריאה את התיקונים.

1. תיקון התוספת השלישית לחוק
בתוספת השלישית לחוק, במקום פרטים 1 ו-2 יבוא:

לעניין חברה בעלת רישיון ניהול תיקים –
בטבלה יש את השורה הראשונה שהיא שווי נכסים כולל בשקלים חדשים, הפרת הוראה המנויה בחלק א' לתוספת השנייה. כאן צריך להיות הפרת הוראה המנויה בחלק ב' לתוספת השנייה, לא הראשונה כמו שמופיע בנייר שלפניכם.

בשורה השנייה, משווי נכסים – אצלכם כתוב מנוהל בנוסף לסכום המזערי – המלים מנוהל בנוסף לסכום המזערי, יימחקו, ובמקום זה יהיה שיעור העיצום משווי נכסים כולל, סכום עיצום מזערי, שיעור העיצום משווי נכסים כולל – שוב, במקום מנוהל בנוסף לסכום המזערי – וסכום עיצום מזערי.

בטור שמתייחס לשווי הנכסים הכולל, בכל רישה צריך להיות על כל שקל משווי נכסים כולל, עד חמישים מיליון שקלים. בשורה השנייה זה על כל שקל משווי נכסים כולל מחמישים מיליון ואחד ועד 500 מיליון. לאחר מכן זה על כל שווי משווי נכסים כולל מ-500 מיליון ואחד עד חמישה מיליארד ועל כל שקל משווי נכסים כולל מעל חמישה מיליארד שקלים.

אלה התיקונים.
משה גפני
גם זאת הטבה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן. זאת הפחתה.
משה גפני
למה הגעתם למסקנה שצריך להיטיב עם הציבור?
חנוך הגר
זה לא להיטיב.
אילן פלטו
זה לא שבאמת הם מיטיבים. זאת פשוט מדרגה. בסוף זה בדיוק אותו הדבר.
חנוך הגר
הכי למטה והכי למעלה, זה אותו הדבר. כל הדרך, זה יורד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור צו הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות (תיקון התוספת השלישית לחוק), התשע"ד-2014 עם התיקונים שהוקראו מהנייר של הייעוץ המשפטי שעשה עבודה טובה ויישר כוח על כך?

הצבעה

בעד – פה אחד
הצו אושר פה אחד
היו"ר ניסן סלומינסקי
הצו אושר פה אחד.

מגיע לכם יישר כוח גדול, לייעוץ המשפטי.
משה גפני
הישיבה של היום היא ההוכחה שמתי שהאופוזיציה מתנגדת, זה גם באופן אחראי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו ממשיכים בצו הבא.

צו השקעות משותפות בנאמנות (תיקון התוספת הראשונה לחוק), התשע"ד-2014
חנוך הגר
אותו הדבר, כמו שעשינו בייעוץ. העברנו את ההפרה של החזקת ניירות ערך מהתוספת בגינה אפשר להטיל אמצעי אכיפה חמורים יותר לתוספת עם אמצעי אכיפה קלים יותר. גם כאן, אותו דבר אלא שזה בחוק השקעות משותפות בנאמנות. גם כאן יש שני צווים, תיקון התוספת הראשונה שמוסיף את הפרט, ותיקון התוספת השלישית ישמיט את הפרט.
שלומית ארליך
גם כאן יש תיקונים בנוסח ואני מקריאה אותם.

צו השקעות משותפות בנאמנות (תיקון התוספת הראשונה לחוק), התשע"ד-2014

1. תיקון התוספת הראשונה לחוק
בתוספת הראשונה לחוק –
(1) בכותרת, במקום "(סעיף 114)" יבוא "(סעיפים 114, 115 ו-124(א)(18))".
(2) בחלק א' -

האמור בפסקה (א): בפרט (5), בסופו יבוא "או כלל בהם פרט שגוי" – יימחק מהנוסח ולא יופיע בו.
אחרי פרט 5ג – לא 5ב כמו שמופיע אצלכם – יבוא:

"(5ד)
קנה או מכר נייר ערך הנסחר בבורסה, ביגוד להוראות לפי סעיף 21, שנקבעו בתקנות 2 ו-3 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (הגבלות אישיות על דירקטור, חבר ועדת השקעות ועובד של מנהל קרן), התשנ"ט-1999".

כל יתר הצו, פרט (ג) והתחילה יימחקו כי הם מתייחסים גם לעניין של קלט פרט שגוי.

ההוראה המקבילה בתוספת, תכף נגיע להוראה שבעצם משמיטה את זה מהתוספת האחרת ומעבירה את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור צו השקעות משותפות בנאמנות (תיקון התוספת הראשונה לחוק), התשע"ד-2014 עם התיקונים שהוקראו על ידי היועצת המשפטית?

הצבעה

בעד – פה אחד
הצו אושר פה אחד
היו"ר ניסן סלומינסקי
הצו אושר פה אחד.
שלומית ארליך
אנחנו נדלג על הצו הבא ונקרא את הצו האחרון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר.

צו השקעות משותפות בנאמנות (תיקון התוספת השלישית לחוק), התשע"ד-2014
חנוך הגר
כפי שאמרנו.
שלומית ארליך
יש כאן תיקון בנוסח.

1. תיקון התוספת השלישית לחוק

בתוספת השלישית לחוק –
פרט (1) נשאר אותו הדבר.

בפרט (2) צריך להיות בחלק ב' פרט (2) יימחק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור צו השקעות משותפות בנאמנות (תיקון התוספת השלישית לחוק), התשע"ד-2014 עם התיקונים שהוקראו על ידי היועצת המשפטית?

הצבעה

בעד – פה אחד
הצו אושר פה אחד
היו"ר ניסן סלומינסקי
הצו אושר פה אחד.

עוברים לצו שלפני האחרון שהוא הצו האחרון ליום זה.

צו השקעות משותפות בנאמנות (תיקון התוספת השנייה לחוק), התשע"ד-2014
חנוך הגר
זה הצו המקביל לשני הצווים הקודמים שהקראנו. אנחנו הופכים את זה ממדרגות לרצף. יש כאן הפחתה בסכום המקסימלי בדרגה הכי גבוהה. ממיליון זה הופך ל-750 אלף. גם הסכום המקסימלי יורד וגם הרצף מוריד את זה.
שלומית ארליך
התיקון היחיד בצו הזה הוא בשורה שמתייחסת לשיעור העיצום משווי נכסים. אצלכם בנוסח כתוב מנוהל וזה צריך להיות בניהול או בנאמנות, בכל מקום בהתאמה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור צו השקעות משותפות בנאמנות (תיקון התוספת השנייה לחוק), התשע"ד-2014 עם התיקונים?

הצבעה

בעד – פה אחד
הצו אושר פה אחד
היו"ר ניסן סלומינסקי
הצו אושר פה אחד.

רבותיי, אושרו לכם שישה צווים. עשיתם את היומית שלכם.

תודה. כל פעם תבואו עם הטבות ואנחנו נשמח לכך.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:40.>

קוד המקור של הנתונים