ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 24/11/2014

אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה שמספרה 605-14), אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה שמספרה 592-14)

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
24/11/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
<פרוטוקול מס' 459>
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, ב' בכסלו התשע"ה (24 בנובמבר 2014), שעה 12:45
<סדר היום:>
1. אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה שמספרה 605-14)
2. אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה שמספרה 592-14):

קוד המקור של הנתונים