ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 18/11/2014

ישיבת ועדת הכספים

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
18/11/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
<פרוטוקול מס' 455>
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, כ"ה בחשון התשע"ה (18 בנובמבר 2014), שעה 14:25
סדר היום
<חילופי אישים של חה"כ אלכס מילר במקום חה"כ רוברט אילטוב (ועדת המשנה לעסקים קטנים ובינוניים – היו"ר, ועדת המשנה לקידום זכויות האוכלוסייה הדרוזית והצ'רקסית בישראל – חבר, ועדת המשנה למאבק בהון השחור – חבר)>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
משה גפני

בועז טופורובסקי

אלכס מילר
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
שלומית ארליך

אייל לב ארי
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אירית שלהבת
<חילופי אישים של חה"כ אלכס מילר במקום חה"כ רוברט אילטוב>

(ועדת המשנה לעסקים קטנים ובינוניים – היו"ר, ועדת המשנה לקידום זכויות האוכלוסייה הדרוזית והצ'רקסית בישראל – חבר, ועדת המשנה למאבק בהון השחור – חבר)
היו"ר ניסן סלומינסקי
הסעיף האחרון הוא חילופי אישים של חבר הכנסת אלכס מילר במקום חבר הכנסת רוברט אילטוב. מאחר ורוברט אילטוב עזב ועבר לוועדת הכלכלה ואלכס מילר נכנס במקומו, אנחנו מבקשים לעשות החלפה בכל התפקידים שהיו לחבר הכנסת אילטוב.
בסוגריים יש פירוט
ועדת המשנה לעסקים קטנים ובינוניים – היו"ר, ועדת המשנה לקידום זכויות האוכלוסייה הדרוזית והצ'רקסית בישראל – חבר, ועדת המשנה למאבק בהון השחור – חבר.
מי בעד לאשר את ההצעה? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 4
נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה, נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההצעה אושרה פה אחד.

חבר הכנסת אלכס מילר, אדוני, אני מברך אותך בהצלחה. אתה עומד בראש ועדת משנה חשובה מאוד ואתה חבר בוועדות חשובות גם כן. אנחנו מקווים לראות תוצאות. שיהיה בהצלחה רבה.

רבותי, הישיבה נעולה.
<הישיבה ננעלה בשעה 14:30.>

קוד המקור של הנתונים