ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 18/11/2014

הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 44) (תיקון), התשע"ה-2014

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
18/11/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
<פרוטוקול מס' 453>
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, כ"ה בחשון התשע"ה (18 בנובמבר 2014), שעה 13:45
סדר היום
<סעיפים 10 ו-11(ג) מתוך הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 45), התשע"ד-2014 (הגשת דוח מפורט כדוח תקופתי) (מ/877)>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
משה גפני

בועז טופורובסקי

יעקב ליצמן

אלכס מילר

סתיו שפיר
מוזמנים
>
זאב פורת - סמנכ"ל, רשות המסים, משרד האוצר

עו"ד איריס וינברגר - סגנית בכירה ליועמ"ש, רשות המסים, משרד האוצר

עו"ד גיא גולדמן - עוזר ראשי, מחלקה משפטית, רשות המיסים, משרד האוצר

בני ארז - ממונה מע"מ ומס קניה ת"א, רשות המיסים, משרד האוצר

איריס בן דוד - ממונה מע"מ ת"א 2, רשות המיסים, משרד האוצר

זילפה גלינדוס - ממונה מע"מ נתניה, רשות המיסים, משרד האוצר

גדעון לואיה - ממונה מע"מ באר שבע, רשות המסים, משרד האוצר

שי דותן - רשות המיסים, משרד האוצר

פרופ' אבי ישראלי - המדען הראשי, משרד הבריאות

ד"ר מינה ארינוס - מנהלת תחום ניסויים קליניים, משרד הבריאות

ד"ר קתרין אלה - מנהלת תחום רוקחות, משרד הבריאות

ד"ר טל לביא - מנהל ייבוא רוקחות, משרד הבריאות

עו"ד נילי חיים דיקמן - יועצת משפטית, משרד הבריאות

איתן אלון - לוביסט, הר"י
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
שלומית ארליך

אייל לב ארי
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אירית שלהבת
<סעיפים 10 ו-11(ג) מתוך הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 45), התשע"ד-2014 (הגשת דוח מפורט כדוח תקופתי) (מ/877)>
סתיו שפיר
מתי הרביזיה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כנראה מחר בבוקר.
יש לנו שני סעיפים שהדיון בהם אמור להסתיים עד שעה 14:00.
יעקב ליצמן
אנחנו בעד להצביע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
על סדר היום סעיפים 10 ו-11(ג) מתוך הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 45), התשע"ד-2014 – הגשת דוח מפורט כדוח תקופתי (מ-877).

בתיקון מספר 45, אם אני זוכר נכון, היו 7 סעיפים. לדון על כולם ידענו שלא נוכל, וגם לא היה קשר בהכרח בין סעיף לסעיף. לכן אנחנו כאן בוועדת הכספים הצלנו את זה והפיצול אושר בכנסת. בגין זה כבר אישרנו שני סעיפים מתוכו שבאמת היו הטבות. עכשיו אנחנו מגיעים לעוד שני סעיפים, ובשבוע הבא אני מקווה שנעביר עוד סעיף שקשור להפעלת המערכת.
יעקב ליצמן
למה דחיתם את זה לשבוע הבא?
זאב פורת
ראשית, זימנתי לפה ארבעה ממוני מע"מ, שיראו את עבודת החקיקה הלכה למעשה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם הם היו בחלקים הקודמים, אז היו הרבה יותר חברי כנסת והדיון היה הרבה יותר סוער. אנחנו ממתינים ליועצת המשפטית שגית אפיק.
יעקב ליצמן
חשבתי שאתה מחפש רוב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אלה דברים טובים וחשובים ואני מניח שאין עליהם ויכוח, אבל אם תגידו לי שכן אז נגייס אנשים.
זאב פורת
לגבי סעיף 10, כידוע מ-1 בינואר 2010 התחלנו בחובת דיווח מפורט לגבי אוכלוסיית עוסקים מסוימים. נכון להיום 65,000 עוסקים חייבים בדיווח מפורט של מע"מ. בחוק נקבע שהחל מ-1 בינואר 2015 הדיווח המפורט יהווה דוח מע"מ תקופתי. נכון להיום מגישים הן דוח מע"מ בבנק או באינטרנט ובנוסף חלה חובת דיווח מפורט. במקום שני דוחות, דוח אחד.

מכיוון שאופרטיבית הנושא עדיין לא ערוך וסגור לחלוטין אנחנו מבקשים דחייה, ואנחנו מוכנים לדחייה של שנתיים, כדי להקל, במירכאות או שלא במירכאות, על הציבור להמשיך להתנהל כפי שאנחנו מתנהלים עד היום. קרי: דוח מע"מ בנפרד ודוח תקופתי בנפרד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כשאתה אומר שהמערכת לא מוכנה, הכוונה למערכת של רשות המסים או למערכת של כל עוסק?
זאב פורת
למעשה העוסקים עצמם לא ערוכים למנגנון שבו הדוח התקופתי יהיה הדוח המפורט כי אזי התשלום אמור יהיה להתבצע באינטרנט כבר מיידית. התשלום עצמו אמור יהיה להתבצע באינטרנט ולא כולם ערוכים לכך. מחר יהיה לנו דיון אצל החשבת הכללית כדי לבקש להסיר מגבלה של גובה התשלום בכרטיסי אשראי, כדי לאפשר את הרחבת השימוש בתשלומים באינטרנט. זה כל כולו לרווחת הציבור, זה לא משהו שבא להקל עלינו או להכביד על מישהו. מדובר על המשך ההתנהלות כפי שהיא היום לעוד שנתיים נוספות, לצורך התארגנות.
סתיו שפיר
הייעוץ המשפטי לא נמצא בוועדה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
ביקשנו לקרוא ליועצת המשפטית. לכן משכתי את הזמן עד שהיא תגיע. אבל כבר ביקשת שהוא יציג את זה. בינתיים אשאל עוד. אתה מניח שבשנתיים האלה יצליחו להתארגן?
זאב פורת
כן.
יעקב ליצמן
בינתיים שר האוצר יתחלף...
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו אינטרסנטיים שיהיה דוח אחד, שהדוח התקופתי יהיה דוח מע"מ. המשמעות היא שהדוח המפורט צריך להיות מהימן יותר וצריך לשקף במלואן את העסקאות כולן, את התשומות כולן, כי הוא יהווה את הדוח התקופתי. היום אנחנו מאפשרים איזה מרווח, לא חייבים לדווח על מלוא העסקאות ועל מלוא התשומות אלא מסכום מסוים. מרגע שזה יהווה דוח תקופתי יהיו חייבים לדווח על 100% ולא רק על 98% או 97% מן העסקאות או מן התשומות. כלומר, תחול הכבדה מסוימת, לפיה כלל העסקאות והתשומות יצטרכו להיות מדווחות בצורה מפורטת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נכון להיום, אם מישהו כן- - -
זאב פורת
זה לא חל על כל האוכלוסייה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לגבי אותם 65,000 עוסקים, אם מישהו התארגן ורוצה כבר למסור- - -
זאב פורת
הוא יכול גם היום.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא יכול גם היום לדווח בדוח אחד?
זאב פורת
כן, בוודאי. זה פתוח לציבור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כלומר, אנחנו אומרים שמי מהציבור שעדיין לא התארגן נותנים לו עוד שנתיים להתארגנות.
זאב פורת
זה פתוח לחלוטין. אנחנו פתחנו את אפשרות הדיווח במקביל. זה פתוח בפני מי שרוצה, אבל אני לא מחייב אותו.
יעקב ליצמן
למה צריך אישור של הוועדה?
זאב פורת
כי זה נקבע כבר בחקיקה. מבקשים את אישור הוועדה לגבי הדחייה.
יעקב ליצמן
אם זה נקבע בחקיקה איך מספיקה רק הודעה שלכם כאן?
משה גפני
לא, זה הצעת חוק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הגיע הייעוץ המשפטי של הוועדה. אנחנו עוסקים בסעיפים 10 ו-11(ג) לחוק מס ערך מוסף. לפני שאנחנו דנים, האם יש לכם כייעוץ משפטי הערות על זה?
שלומית ארליך
לא הייתי כאן בזמן שניתן הסבר. ההסבר כלל גם התייחסות לעניין הסכומים?
גיא גולדמן
כתבנו שבהתייחס להוראת השעה הקודמת אנחנו מבטלים את הסכום, מכיוון שטכנית אם לא היינו מבטלים אותו היה יוצא שב-1 בינואר המעבר לגבי חברות ממחזור של 2 מיליון שקל למחזור של 1.5 מיליון שקל היה מתבטל. כדי לא לפגוע במעבר הזה, שוועדת הכספים כבר אישרה וכבר עבר בחוק, מחקנו את המספר "2 מיליון ש"ח". כאמור, יש לזה רק משמעות טכנית.
שגית אפיק
יש לזה משמעות מהותית לכולם.
שלומית ארליך
בעצם המשמעות היא שברגע שהוראת השעה פוקעת, בעצם אם הוראת השעה היתה פוקעת ולא הייתם מביאים את התיקון היינו עוברים לדוח תקופתי. נכון?
גיא גולדמן
נכון.
שלומית ארליך
ואז הסכומים באמת היו- - -
משה גפני
לא כתוב "הוראת שעה".
שלומית ארליך
התיקון שמתקנים פה הוא של חוק מס ערך מוסף בתיקון מספר 44.
משה גפני
זה לא הוראת שעה.
שלומית ארליך
תיקון מספר 44 יש בו הוראת שעה, בסעיף 6. בעצם רוצים להאריך את התחולה של הוראת השעה. הוראת השעה היתה אמורה לפקוע בסוף השנה הזו ובעצם מבקשים עכשיו להאריך אותה בשנה.
זאב פורת
שנתיים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הבנו, ואני שאלתי ונאמר לי שעדיין כל אדם יכול להגיש או בצורה הישנה, של שני דוחות, או בצורה החדשה, של דוח אחד.
שלומית ארליך
זה לא צורה ישנה או חדשה. בעצם מה קובעת הוראת השעה? היא קובעת שאתה צריך להגיש גם את הדוח התקופתי וגם דיווח מפורט, את הדוח המיוחד, אבל אתה יכול, באישור מנהל רשות המסים או באישור רשות המסים, לאחד את זה לדוח אחד, להגיש את זה כדוח אחד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם נניח אנחנו לא עושים כלום אז זה ייהפך לחובה של כל ה-65,000 האנשים האלה שחייבים עכשיו להגיש את זה בדוח אחד.
שלומית ארליך
נכון, שהוא דוח תקופתי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ואם אנחנו מאריכים את הוראת השעה, הכוונה שכל אחד יכול להמשיך כפי שהיה עד עכשיו למשך עוד שנתיים או להגיש בצורה החדשה.
שלומית ארליך
כן, למרות שלעניין הפרטים, הפרטים בדוח כפי שקיים היום הם אותם פרטים.
גיא גולדמן
הם אותם פרטים, נכון. מדברים על המעמד של הדוח הזה, האם הוא יחליף את הדוח התקופתי או יהיה דוח נוסף.
שלומית ארליך
גיא גולדמן, אולי תוכל להסביר מה המשמעות של הדחייה עכשיו ושל השארת הוראת השעה, אם מדובר באותם פרטים.
גיא גולדמן
כן, הפרטים החייבים בדיווח מפורטים כולם בסעיף 69(א) לחוק מע"מ. המשמעות היא שבמקום שהעוסקים יחליפו את הדוח התקופתי הקיים בדוח מפורט, הם ימשיכו כפי שהיה עד עכשיו, כפי שהיה בשנים האחרונות, להגיש אותו כדוח נוסף בסוף החודש.
שלומית ארליך
אז החשיבות היא לעניין המועדים בעיקר, מבחינתכם?
גיא גולדמן
כן. גם.
שגית אפיק
לא רק.
גיא גולדמן
וגם זה לא דוח לתשלום. דוח תקופתי הוא דוח שמשלמים אותו. הדוח המפורט היום הוא דוח נוסף שמוגש בסוף החודש והוא לא דוח לתשלום, הוא אך ורק לצרכי דיווח.
זאב פורת
דוח תקופתי למע"מ צריך להגיש עד 15 בחודש. את הדוח המפורט צריך להגיש עד 30 בחודש. זה זמן ארוך מאוד להתארגנות. המשמעות של קבלת החוק וכניסתו לתוקף, שהדוח המפורט יצטרך להיות מדווח עד 15 בחודש. כלומר, מקצרים ב-15 ימים למייצגים את האפשרות לשפר ולהתארגן ולאסוף את כל הנתונים והם צריכים להתארגן לזה. הבעיה היא לא אצלנו, הבעיה אצלם. כל מי שרוצה לשגר את הדוח המפורט כדוח תקופתי מוזמן, המערכת פתוחה, אין לנו שום מניעה. אנחנו לא רוצים לחייב אותם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתם רק אומרים שמי שלא בנוי לזה יוכל להמשיך לדווח בסוף החודש.
זאב פורת
אבל הוא יצטרך במהלך התקופה הזאת להתארגן. אנחנו מעדיפים שיהיה דוח אחד.
יעקב ליצמן
למה אתם מבקשים שנתיים? מה הבעיה?
זאב פורת
כי אני לא רוצה לבוא אליכם עוד פעם בשנה הבאה מכיוון שהם עדיין לא ערוכים.
יעקב ליצמן
אתה דווקא מאוד רצוי כאן.
זאב פורת
אני הולך לקראתם. אני הרי מכיר את ההתארגנויות, אני רואה איך זה הולך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם הם רוצים שנתיים, נאשר.
יעקב ליצמן
היות והוא ביקש שנתיים אנחנו נבקש 3 שנים.
משה גפני
אני ממש מתוסכל. איך נלחמתם איתי. אמרתם: מחר צריך להתחיל בזה.
שלומית ארליך
דיברנו על האלמנט של הוראת השעה ועכשיו רק הבהרה לעניין העוסקים. כפי שחוזר חבר הכנסת גפני ואומר, במקור עוד כשהבאתם את הוראת השעה, את תיקון מספר 44 לוועדה, רציתם שהמחזור של העוסקים יהיה 1.5 מיליון שקל.
גיא גולדמן
אכן נכון.
שלומית ארליך
ואז בסופו של דבר מה סוכם?
גיא גולדמן
בסופו של דבר סוכם שזה יהיה מחזור של 1.5 מיליון שקל לחברות בלבד, לא לכל העוסקים, והוא ייעשה בצורה הדרגתית.
יעקב ליצמן
זה כששר האוצר עשה זיגזג. נכון?
גיא גולדמן
הוחלט על מתווה הדרגתי, לפיו בשנת 2014 אלה יהיו חברות שמחזורן יותר מ-2 מיליון שקלים, והחל מ-1 בינואר 2015 אלה יהיו חברות שמחזור עסקותיהן 1.5 מיליון שקלים.
יעקב ליצמן
שר האוצר לחץ להוריד ופתאום הוא חזר בו.
שלומית ארליך
עוד לא הגעתי לשאלה. אם אנחנו מאריכים את הוראת השעה לשנתיים האם אין כאן מקום גם להשאיר את הסכום?
גיא גולדמן
אין קשר. הסיבות לתיקון שאנחנו מביאים היום הוא העניין הטכני, של מעמד הדוח ומועד ההגשה שלו. המתווה של החייבים בדיווח כבר אושר, כבר יצאו מכתבים לעוסקים, לחברות הללו. זה יקרה ב-1 בינואר הקרוב עם המעבר לחברות שמחזור עסקיהן 1.5 מיליון שקל. זה פורסם ואנחנו ערוכים לזה.
משה גפני
כאשר זה הגיע לכאן ביקשתי שייקח יותר זמן. אנשי רשות המסים ומשרד האוצר רצו לעשות את זה ממש מהיום למחר. אמרתי: לא תהיה התארגנות, טכנית זה דבר שייקח זמן. נדמה לי שזה מופיע בפרוטוקול. אמרו: לא, צריך להתארגן מייד. פתאום עכשיו זה מגיע לפה עם הארכה לשנתיים. אני חושב שההארכה שאתם מבקשים נכונה, אבל הייתם צריכים לשמוע בקולי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא אומר שההארכה שלכם צריכה להיות מלווה בהערכה לחבר הכנסת גפני שצפה את זה מראש.
זאב פורת
הבנתי.
משה גפני
אני חושב שאתם עושים נכון כשאתם מאריכים את זה בשנתיים. אני חושב שבפעם הבאה כשאתם באים לוועדת הכספים צריך שתשמעו גם להערכות שלנו. אני כל הזמן טוען, לא רק בהקשר הזה, שלא כל השכל נמצא בממשלה, שיש גם שכל שנמצא כאן. ראיתי שהם כל-כך מתעקשים אז בסופו של דבר אישרתי את זה. אמרתי שייקח זמן להתארגן. אבל אני שמח שהם באים עכשיו ואומרים: אנחנו ערוכים לזה אבל הציבור לא ערוך, לכן אנחנו מסכימים או מבקשים הארכה לשנתיים. אני רוצה להגיד לך שכאשר הממשלה מגיעה עם כל מיני הצעות אל תקבל אותן ככתבן וכלשונן, תפעיל גם את הראש שלך. תכבד את מה שהם אומרים אבל תראה את המצב כפי שהוא ולא לקבל "כזה ראה וקדש", אלא אם כן יש לך סיבות אחרות. אבל אם אין לך סיבות אחרות, רק סיבה מקצועית, צריך לא לעשות מהפכות כאלה בבת אחת אלא לקחת מרווח זמן ארוך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יותר משנתיים?
משה גפני
אני מתכוון לְמה שאני אישרתי בוועדה. מתי זה אושר פה?
שלומית ארליך
הדוח המפורט התחיל ב-2009. החוק עבר ב-2009.
שגית אפיק
ב-2010 זה אושר בוועדה.
משה גפני
רק רגע, נכון שאני צדקתי אז?
זאב פורת
נכון.
גדעון לואיה
זה כל ההארכה.
שגית אפיק
אתה צדקת גם בזה שכאשר עשית את הוראת השעה על הסכומים, הוראת השעה שעכשיו מסתיימת ובעצם נכנסת לתוקף הוראת הקבע לגביה, אמרת שאתה יודע ש-2015 יגיע ושאתה תאכל את עצמך.
יעקב ליצמן
אדוני היושב-ראש, אני מוטרד מכך שכולם מגויסים לדחות את המו עדים כפי שהובא לנו.
משה גפני
לדחות, אבל, חבר הכנסת ליצמן, הם לא דוחים גם את הסכומים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי קורא את הצעת החוק?
משה גפני
אילו הייתי יושב-ראש הוועדה הייתי דורש מהם לדחות גם את הסכומים, אבל אני לא יושב-ראש הוועדה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
את החזרה שאתם חוזרים מ-2 מיליון שקל ל-1.5 מיליון שקל, הוא רוצה גם את זה לדחות.
זאב פורת
הבנתי. אמרתי: מה פתאום.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר, הוא אמר "אילו הייתי יושב-ראש". הוא לא אומר את זה כמשה גפני.
גיא גולדמן
סעיף 1 – תיקון חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 44)
"בחוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 44), התשע"ד-2014, בסעיף 6(ב) –

(1) ברישה, במקום "ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014)" יבוא "... (31 בדצמבר 2016)";"
אנחנו כבר נראה איזה תאריך עברי זה יוצא.

(2) "בפסקה (2), פסקת משנה (ג) – בטלה."
שלומית ארליך
סעיף 2 – תחילה
"תחילתו של סעיף 6(ב) לחוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 44), התשע"ד-2014, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, ביום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015)."
יעקב ליצמן
נדמה לי שזה נושא חדש.
משה גפני
החוק הזה טוב לציבור.
בועז טופורובסקי
כמו מע"מ אפס.
משה גפני
יש לי הצעה, אני מבקש להאריך גם את נושא הסכום.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההצעה של חבר הכנסת משה גפני? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 1
נגד – 2

נמנעים – אין

ההצעה של חבר הכנסת משה גפני, לא נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.
יעקב ליצמן
רגע, זה לא נושא חדש?
שגית אפיק
אם אתה טוען טענת נושא חדש לנו אין מה להגיד. השאלה אם זה לא מופיע בחוק. תיקון משָנָה לשנתיים לא מופיע בחוק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את סעיפים 10 ו-11(ג) מתוך הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 45), התשע"ד-2014 – הגשת דוח מפורט כדוח תקופתי, ולאשר עם התוספת שקראה שלומית ארליך?

הצבעה

בעד – 3
נגד – אין

נמנעים – אין

סעיפים 10 ו-11(ג) מתוך הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 45), התשע"ד-2014 – הגשת דוח מפורט כדוח תקופתי, נתקבלו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הצעת החוק אושרה פה אחד.
משה גפני
זה עולה למליאה עם ההסתייגות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה רבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 14:04.>

קוד המקור של הנתונים