ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 18/11/2014

חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 49), התשע"ה-2014

פרוטוקול

 
PAGE
12
ועדת הכספים
18/11/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
<פרוטוקול מס' 454>
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, כ"ה בחשון התשע"ה (18 בנובמבר 2014), שעה 14:04
סדר היום
<סעיף 3 מתוך הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 45), התשע"ד-2014 (מס בשיעור אפס על שירותי פיקוח, תיאום ובקרה בקשר לביצוע ניסויים רפואיים) (מ/877)>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר

בועז טופורובסקי

יעקב ליצמן

אלכס מילר
מוזמנים
>
זאב פורת - סמנכ"ל, רשות המסים, משרד האוצר

עו"ד איריס וינברגר - סגנית בכירה ליועמ"ש, רשות המסים, משרד האוצר

עו"ד גיא גולדמן - עוזר ראשי מחלקה משפטית, רשות המיסים, משרד האוצר

בני ארז - ממונה מע"מ ומס קניה ת"א, רשות המיסים, משרד האוצר

איריס בן דוד - ממונה מע"מ ת"א 2, רשות המיסים, משרד האוצר

זילפה גלינדוס - ממונה מע"מ נתניה, רשות המיסים, משרד האוצר

גדעון לואיה - ממונה מע"מ באר שבע, רשות המסים, משרד האוצר

שי דותן - רשות המיסים, משרד האוצר

פרופ' אבי ישראלי - המדען הראשי, משרד הבריאות

ד"ר מינה ארינוס - מנהלת תחום ניסויים קליניים, משרד הבריאות

ד"ר קתרין אלה - מנהלת תחום רוקחות, משרד הבריאות

ד"ר טל לביא - מנהל ייבוא רוקחות, משרד הבריאות

עו"ד נילי חיים דיקמן - יועצת משפטית, משרד הבריאות

איתן אלון - לוביסט, הר"י
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

שלומית ארליך

אייל לב ארי
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אירית שלהבת
<סעיף 3 מתוך הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 45), התשע"ד-2014 (מס בשיעור אפס על שירותי פיקוח, תיאום ובקרה בקשר לביצוע ניסויים רפואיים) (מ/877)>
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו עוברים לנושא הבא: סעיף 3 מתוך הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 45), התשע"ד-2014 – מס בשיעור אפס על שירותי פיקוח, תיאום ובקרה בקשר לביצוע ניסויים רפואיים. זה גם פיצול של תיקון מספר 45. רבותי, זה דבר חשוב מאוד. מי מסביר את זה?
גיא גולדמן
המטרה של התיקון כפי שכתוב, לתת מס בשיעור אפס לעוסקים בישראל שנותנים שירותים לחברות תרופות זרות בקשר לביצוע ניסויים רפואיים בבני אדם.

על החשיבות של הניסויים והצורך לשמור אותם בישראל ועל התחרות מול חוץ לארץ הסבירו פה המדען הראשי ונציגי משרד הבריאות. רק אגיד שככלל יש לנו בסעיף 30(א)(5) שיעור אפס על שירות שניתן לתושב חוץ והבעיה לתת שיעור אפס מכוח סעיף 30(א)(5) לשירותים האלה היא שהם ניתנים גם לתושב ישראל, לבתי-חולים. לכן לא ניתן במצב החוקי הקיים היום לתת על השירותים האלה שיעור אפס. זה הרקע לתיקון החקיקה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
במצב היום ניתן לתת שיעור אפס רק לאדם פרטי אבל לא לבתי-החולים?
גיא גולדמן
לא. השירותים האלה רשות המסים רואה אותם כשירותים שניתנים לא רק לתושב החוץ, לא רק לחברות הזרות אלא גם לתושב ישראל, מכיוון שהם ניתנים גם לבתי-החולים. לכן יש בעיה לתת להם שיעור אפס.
יעקב ליצמן
מי יחליט? משרד הבריאות או משרד האוצר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לפני השאלה מי יחליט אני רוצה להבין מה מחליטים.
גיא גולדמן
בואו נעשה סדר. מי שנותן את השירותים הם העוסקים שנותנים שירותי פיקוח, תיאום, ניטור ובקרה לגבי המחקרים האלה. השירותים ניתנים לחברות הזרות.

לכאורה אם הם היו ניתנים לתושב חוץ בלבד היה אפשר לתת שיעור אפס מכוח סעיף 30(א)(5), לא היינו צריכים לבוא עם תיקון חקיקה. אבל מאחר ורואים את השירותים האלה גם כשירותים שניתנים לבתי-החולים בישראל אנחנו מציעים לבוא עם תיקון חקיקה ולקבוע שיעור אפס ייעודי לשירותים האלה, על שירותי תיאום, פיקוח ובקרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה מדבר על החלק הטכני ואנחנו רוצים להבין את המהות. המדען הראשי אולי יסביר לנו.
יעקב ליצמן
לפני שממשיכים אני אומר שיש לי הסתייגות. אני חושב שזה צריך להינתן גם לתושבי הארץ ולא רק לתושבי חוץ לארץ. בבקשה שיסביר. זה יוצר פה פרצה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
רגע, בואו נשמע אותו, לאט-לאט. המדען הראשי, פרופ' אבי ישראלי, בבקשה.
יעקב ליצמן
בעצם לך זה לא נוגע.
אבי ישראלי
בוודאי, לי אין שום עמדה לגבי ההסתייגות הזאת.
משה גפני
למה לא מביאים הכול יחד?
אבי ישראלי
אסביר גם את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
קודם כול שנבין על מה.
אבי ישראלי
נושא הניסויים בבני אדם הוא נושא חשוב מאוד. אנחנו מאוד רוצים לעודד את הניסויים לפי הכללים הנכונים. זאת אומרת, שהכול ייעשה לפי כללי האתיקה וכולי וכולי. הדברים האלה חשובים מאוד. ישראל מתחרה כדי לקבל גם את התרופות וגם את המכשירים וגם את הניסויים מוקדם ככל הניתן כדי לתת אותם לאנשים גם בחלק מן המקרים במחיר אפס בזמן הניסוי.

חבר הכנסת גפני ערך על זה דיון ארוך בוועדת המדע והטכנולוגיה בראשותו. הוא מאוד תמך ועודד לתת לדברים האלה פטורים ואני מודה לו על כך.

אנחנו מאוד מעוניינים, מצדי שכולם – אבל זה לא העניין שלי, אין לי עמדה בחלק הזה – יקבלו פטור על הניסויים האלה.

אני רוצה להסביר במה מדובר. כשעורכים ניסוי צריך שיהיה עליו פיקוח ובקרה כדי שיראו שכל מי שנכנס- - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה זה ניסוי רפואי לפי הכללים? אצלי זה מצלצל כמו כל מיני דברים.
אבי ישראלי
רוצים לתת לאנשים עם מחלת דם טיפול בתרופה חדשה.
יעקב ליצמן
אז בא מע"מ ואומר: תשלם לי מע"מ על זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כמובן יש כללים מתי מותר ומתי אסור?
יעקב ליצמן
כן, לפי כללי האתיקה.
אבי ישראלי
זה מה שהתכוונתי, הכול לפי הכללים. צריך לאשר את זה בוועדת הלסינקי לפי כל כללי האתיקה ובודקים מי האנשים שיכולים להיכלל בניסוי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הבנתי. אושר הנושא הזה.
אבי ישראלי
עכשיו הולכים לעשות את הניסוי. כשהולכים לעשות אותו קודם כול נותנים את התרופות, על זה ידברו בהמשך, ולא מוכרים אותן. לכן אמרנו שלא הגיוני שמי שנותן לנו את התרופות במתנה ישלם על זה מע"מ.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נניח "טבע" יצרה איזו תרופה שעכשיו רוצים לנסות על בני אדם. מי עושה את הניסוי, "טבע" או בית-חולים? שאני אבין איך זה עובד.
איריס וינברגר
"טבע" היא חברה ישראלית.
זאב פורת
מדובר על החברות הזרות שמספקות את התרופות לחולים ישראלים כדי שהניסוי יתבצע על-ידן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
חברה בארצות-הברית שיש לה תרופה מסוימת לחולי סרטן, אושר לתת את אותה תרופה בישראל.
אבי ישראלי
מי שעורך את הניסוי זה חוקר ראשי, שלו יש את האחריות. זה רופא, חוקר ראשי. החברה נותנת את התרופות. היא לא עורכת את הניסוי. מי שעורך את הניסוי הוא רופא שקיבל אישורים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רופא בבית-חולים?
אבי ישראלי
רופא בבית-חולים או בקהילה, זה לא משנה, תלוי במחלה. הוא יכול להיות בקהילה, אבל רופא שקיבל את כל האישורים. הוא משתמש בתרופה ובכל הדברים האלה. כאשר נותנים תרופה בניסוי לא מוכרים אותה ולכן על זה צריך לקבל פטור ממע"מ. את זה תיכף הם יסבירו.

חלק ב', כאשר עורכים את הניסוי צריך לראות שהוא נעשה על-פי כל הכללים כדי שנוכל להפיק ממנו תועלת וכדי לדעת אם באמת הוא עוזר או לא עוזר. את הדברים האלה עושים, יש חברות שעושות על זה פיקוח, בקרה ותיאום.
יעקב ליצמן
למה אתה לא מפחד ש"טבע" תיקח את התרופה הניסיונית ותעבור לאיסלנד או למקום אחר? היא תברח גם כן.
איריס וינברגר
"טבע" יכולה לקזז את התשומה. עם "טבע" אין בעיות.
יעקב ליצמן
רבותי, אני תומך בעצם הדבר, מה שאבי ישראלי אומר, אני בעד. לדעתי בהחלט צריך לעשות את זה. אבל אני חושב שהאפליה בין המקומיים לבין חברות מחוץ לארץ יוצרת עוול גדול.
שי דותן
אבל האפליה הזאת מובנית בחוק המע"מ.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, אני עוד בשלב שאני לא יודע שבכלל יש אפליות, עוד לא הגענו לזה, בדיוק חסמו אותו שם. אבי ישראלי, בבקשה תמשיך. חברה מחוץ לארץ נותנת תרופה לניסוי ויש כאן חברות בארץ שמפעילים כדי לפקח וכולי.
אבי ישראלי
רואים אם מי שנכלל בניסוי הוא בסדר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז מה הבעיה כאן?
יעקב ליצמן
"בריסטול מאיירס" רוצה לעשות ניסוי על בני אדם כאן ולכן הם באים עכשיו לומר: תפטרו אותם ממע"מ על התרופה. אני אומר שגם "טבע", כאשר היא עושה כאן ניסוי צריך לפטור גם אותה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה מבזבז את כל הזמן כי אבקש ממנו לחזור על הדברים כל עוד לא אבין. את מי פוטרים ממע"מ? את החברה מחוץ לארץ שנותנת את התרופה?
אבי ישראלי
את החברה הזרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה זה קשור לחברות שמלוות?
אבי ישראלי
לא צריך לגבות מע"מ מהחברה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מהחברה שנותנת את התרופה?
גיא גולדמן
צריך להבחין פה בין הפן הכלכלי לפן המשפטי. העלות המימונית נופלת על החברה הזרה. משפטית מי שחייב בתשלום המס הוא עוסק ישראלי שנותן את השירות לחברה הזרה. מי שבפועל נושא בנטל המס הזה הוא החברה הזרה. החברה הזרה לא יכול לנכות את מס התשומות על השירותים האלה ולכן היא צריכה את ההקלה הזאת. אם חברה ישראלית תקבל את השירותים האלה היא תוכל לנכות את מס התשומות ולכן השאלה לא מתעוררת פה, אין מע"מ אפקטיבי. לכן התיקון מתייחס לשירותים שניתנו לחברות זרות, זאת הסיבה.
איריס וינברגר
אולי ניתן איזה הסבר. אנחנו יוצרים פה חריג. כעיקרון, שירות לתושב חוץ, כאשר נושא ההסכם בפועל הוא מתן שירות גם לתושב ישראל, לא זכאי למע"מ אפס כי אנחנו אומרים שהעוסק שנותן את השירות בארץ, בגלל שנושא ההסכם זה עסקאות בארץ, זה תושבים ישראלים וכולי, אנחנו לא רוצים לתת פה מע"מ בשיעור אפס כי אנחנו לא רואים בזה ייצוא שירות אמיתי. פה יש מקרה מיוחד, שבגלל הבקשה המיוחדת של משרד הבריאות והייחודיות של הניסויים הקליניים והחשיבות שלהם החלטנו ליצור פה חריג לסעיף 30(א)(5) ואז לקבוע שיעור מע"מ אפס על הניסויים האלה.
יעקב ליצמן
עד עכשיו זה טוב במיוחד, אני מעודד מאוד מחקר, מעודד מאוד ניסויים. אני חושב שכך נכון לעשות ואני רוצה ללכת הלאה. אבל אני אומר, אם אתם כבר באים לוועדת הכספים ומבקשים מס בשיעור אפס רק לאנשי חוץ לארץ, אני חושב שזה לא נכון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל "טבע" מקזזת את זה אני מבין. נכון?
זאב פורת
"טבע" נשארת באותה סיטואציה כמו חברה זרה. למעשה אנחנו מעמידים אותן באותה קונסטלציה. ל"טבע" אנחנו מאפשרים לקזז את התשומות, לפיכך המע"מ האפקטיבי הוא אפס. חברה זרה לא יכולה לעשות את זה, לכן אנחנו קובעים מע"מ אפס כדי להיות באותה סיטואציה.
משה גפני
פרופ' ישראלי, איזה חלק לא מופיע?
אבי ישראלי
מה שכרגע לא מופיע זה פטור ממע"מ על התרופות.
משה גפני
למה זה לא מופיע?
אבי ישראלי
אני מבין שזה משהו טכני. הם יסבירו.
גיא גולדמן
הסיפור של פטור מייבוא מנוהל על-ידי המכס ונעשה לפי פרטי מכס. הוא נקבע בתקנות מע"מ. תקנה 9(א) מפנה לפרט המכס. יש טיוטה של התיקון הזה. ציפינו שהשר יחתום עליו הבוקר אך בגלל האירועים שהיו הבוקר השתנה לוח הזמנים שלו ברגע האחרון והוא לא יכול היה לחתום. יש פה את הטיוטות.
יעקב ליצמן
זאת אומרת, צריך להיות מע"מ אפס על תרופות.
גיא גולדמן
פטור בייבוא.
איריס וינברגר
פטור בייבוא על התרופות שמיועדות לניסויים.
יעקב ליצמן
רק לניסויים?
איריס וינברגר
כן, רק לניסויים.
גיא גולדמן
אגב, יש לנו את הנוסח פה.
יעקב ליצמן
נגיש הסתייגות על זה.
משה גפני
אולי נגיש כולנו הסתייגות. אם השר יסכים, נוריד את ההסתייגות. זה המון זמן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רצית להוסיף משהו?
איריס וינברגר
רק לומר את הסיבה של הפטור בייבוא.
יעקב ליצמן
הסיבה מובנת.
איריס וינברגר
מי ששילם את המע"מ הזה בייבוא היה החברות שמְשַלחות את התרופות האלה, כאשר הן לא מוכרות את התרופות האלה, התרופות האלה נמכרות על-ידי החברות בחוץ לארץ. לכן הן לא היו רשאיות בעצם לקזז את התשומות של הייבוא. לכן נוצר כאן עיוות אמיתי. כצעד משלים לעניין הזה של הניסויים הקליניים אנחנו, מצד אחד, קובעים מע"מ אפס לעוסקים המתאמים, ומצד שני, קובעים פטור ממע"מ בייבוא של התרופות. המנגנון לעשות את זה הוא צו תעריף המכס, שיפורסם על-ידי שר האוצר, ותיקון תקנה 9(א) שתזכיר את פרט המכס, שתאושר על-ידי ועדת הכספים.
יעקב ליצמן
אבל הקיזוז של חברה ישראלית לא חל על חברת חוץ לארץ.
איריס וינברגר
אז היא לא תצטרך לקזז כי לא יהיה מע"מ.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כלומר זה אותו דבר.
גיא גולדמן
כן, אותו דבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה שאנחנו נעשה, לפני שנשמע את ההערות של הייעוץ המשפטי של הוועדה, מאחר ואנחנו רוצים את החתימה של השר על תיקון תקנה 9(א), אם נאשר את הצעת החוק אני הרי צריך לחתום על זה.
יעקב ליצמן
לא, נבקש רביזיה.
שגית אפיק
זה הצעת חוק, זה עולה למליאה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אבקש רביזיה. אם יקחו כמה ימים וזה לא יגיע – אתה יודע מה, לא אוריד את הרביזיה עד שתביאו לי את החתימה של השר. בסדר?
איריס וינברגר
רק אעיר בעניין הזה שמדובר כאן על עוסקים שונים. אלה שתי הטבות שנוגעות לאותו נושא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מבין, אבל מאחר וגם אתם אומרים שהשר אמור היה לחתום על זה הבוקר- - -
גיא גולדמן
מתי תאשרו פורמלית את התקנה? את הצעת החוק אתם יכולים לאשר היום.
יעקב ליצמן
כאשר השר יחתום.
שגית אפיק
כאשר תביאו את התקנה נאשר אותה, בשבוע הבא.
יעקב ליצמן
לא, היום אחר הצהרים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם מחר זה יגיע אוריד את הרביזיה, זה הכול.
גיא גולדמן
אני מקווה שהוא יחתום על תיקון התקנות, אני לא יודע.
יעקב ליצמן
אני מקווה שאוריד את הרביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
משה גפני, אני מגיש רביזיה.
משה גפני
אני מגיש גם הסתייגות על אותו דבר.
יעקב ליצמן
גם אני מגיש רביזיה. אם השר יחתום אוריד אותה.
משה גפני
אני מגיש הסתייגות. מה הבעיה?

אני רק רוצה להגיד לך כיושב-ראש ועדת המדע והטכנולוגיה שאנחנו מנהלים את הדיאלוג הזה כבר שנה ורשות המסים אמרה שתביא את זה עד סוף המושב. היא אמרה את זה כבר מזמן.
גיא גולדמן
הטיפול שלנו בנושא הזה הסתיים. יש אפילו נוסח של התקנות.
משה גפני
אין לי טענות לאף אחד. אני אומר שאם מישהו חס וחלילה חולה וצריך את התרופה הזאת וצריך לשלם כסף, המציאות היא ש- - - לא יעזור לו. אין לי טענות, אני רק מברך אתכם על כך שהבאתם את זה עכשיו ואני רוצה שיבוא הכול באופן מושלם. אז ליצמן ויושב-ראש הוועדה מגישים רביזיה. תביאו את החתימה מן השר. אני מגיש הסתייגות. כל הדברים האלה ירדו ברגע שתגיע חתימת השר. אם זה לא יהיה אשאר עם ההסתייגות.
בועז טופורובסקי
מה ההסתייגות?
משה גפני
ההסתייגות מתייחסת לתיקון התקנה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל את ההסתייגות נצטרך להוריד. נכון?
בועז טופורובסקי
אתה רוצה שאני אציע לך נוסח להסתייגות?
משה גפני
בועז טופורובסקי, מה רע במה שאני אומר?
בועז טופורובסקי
אין שום דבר רע. רציתי להציע לך נוסח מיטיב יותר להסתייגות.
משה גפני
אם מישהו חס וחלילה חולה והוא צריך את התרופה הזאת ואומרים לו לשלם מע"מ, הוא לא יכול להגיד שהוא מחכה.
שלומית ארליך
רק עוד שאלה לגיא גולדמן או למשרד הבריאות. בעצם הסעיף מנוסח כרגע כדלקמן: "מתן שירותי פיקוח, תיאום ובקרה". האם באמת אלה שלושת השלבים הבלעדיים בעניין הזה? למשל שלב התכנון, שהבנתי שהוא שלב נוסף שקיים- - -
אבי ישראלי
הם לא מעורבים. יש חוקר ראשי. הם מעורבים בפיקוח על הביצוע, זה בסדר. זה לא בידיים שלהם.
גיא גולדמן
הנוסח תואם עם משרד הבריאות, עם הגורמים הרלוונטיים. עבדנו עליו, ישבנו בישיבות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, אם כך, יש הסתייגות, שאנחנו נוריד אותה.
משה גפני
יש הסתייגות. אם אכן התהליך שלך ושל ליצמן יקרום עור וגידים וזה יגיע לכאן אוריד את ההסתייגות.
שגית אפיק
אתה בעצם רוצה להכניס את הצו כהסתייגות לחוק. הוועדה תפיל את ההסתייגות הזאת והיא תעבור למליאה. ככל שהם יביאו את הצו, חבר הכנסת גפני יוותר על ההסתייגות ואנחנו אפילו לא נעלה אותה למליאה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לכן אני אומר, נצטרך להפיל את ההסתייגות.
יעקב ליצמן
אני מציע לך עוד שלב. אנחנו נפיל את ההסתייגות וניתן לו רביזיה בנוסף להסתייגות. מה זה משנה אם רביזיה או הסתייגות, זה אותו דבר.
שגית אפיק
אבל ברגע שיש הסתייגות על הרביזיה הוא יצביע על הכול. אם יש הסתייגות על הרביזיה אי אפשר להצביע. אתם מתחייבים להביא את זה עד השבוע הבא והיושב-ראש מתחייב להעלות את זה לדיון, להצביע על התקנות ולאשר אותן. אי אפשר לאשר אותן כעת, אין לכם את התקנות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
את מדברת על התקנות שלהם? בסדר.
שגית אפיק
אני רק רוצה לוודא, התקנות שתביאו יכללו רק את העניין של התרופות?
גיא גולדמן
יהיו כמה תקנות. אתם תאשרו את התקנה הזאת בלבד.
שגית אפיק
אנחנו נאשר אך ורק את התקנות של התרופות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כל אחת תהיה בנפרד.
שגית אפיק
הוא אומר שנאשר רק את התקנות של התרופות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את ההצעה של חבר הכנסת גפני שכולם שמעו אותה? מי נגד?

הצבעה

בעד – 1
נגד – 3

נמנעים – אין

ההצעה של חבר הכנסת גפני, לא נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.
משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה. לא אעלה אותה למליאה אם יגיעו התקנות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אצביע על הצעת החוק ואחר-כך נבקש רביזיה.
שלומית ארליך
סעיף 1 – תיקון סעיף 30
"בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, בסעיף 30(א), אחרי פסקה (18) יבוא:

"(19) מתן שירותי פיקוח, תיאום ובקרה בקשר לביצוע ניסויים רפואיים בבני אדם לתושב חוץ.""
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 2
נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 3 מתוך הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 45), התשע"ד-2014 (מס בשיעור אפס על שירותי פיקוח, תיאום ובקרה בקשר לביצוע ניסויים רפואיים), נתקבל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הצעת החוק נתקבלה פה אחד.

חבר הכנסת ליצמן ואני מגישים רביזיה. שוב, ברגע שתגישו לנו את חתימת השר על התקנות אנחנו נוריד את הרביזיה וחבר הכנסת משה גפני יוריד את ההסתייגות.

תודה רבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 14:25.>

קוד המקור של הנתונים