ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 10/11/2014

קביעת סדרי דיון בהצעות חוק בקריאה הראשונה

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
10/11/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
<פרוטוקול מס' 127>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, י"ז בחשון התשע"ה (10 בנובמבר 2014), שעה 17:05
סדר היום
קביעת סדרי דיון בהצעות החוק הבאות בקריאה הראשונה – לפי סעיף 142 לתקנון:

1. הצעת חוק התקציב לשנת הכספים 2015, התשע"ה-2014, (מ/898)
2. הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2015), התשע"ה-2014, (מ/899).

3. הצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון מס' 31) (חברה ממשלתית ציבורית), התשע"ה-2014, (מ/899).

4. הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2015), התשע"ה-2014, (מ/899).
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר
זאב אלקין

בועז טופורובסקי

דב ליפמן

אברהם מיכאלי

אורי מקלב

יפעת קריב
מוזמנים
>
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורביץ
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
הילה לוי
קביעת סדרי דיון בהצעות החוק הבאות בקריאה הראשונה – לפי סעיף 142 לתקנון:

1. הצעת חוק התקציב לשנת הכספים 2015, התשע"ה-2014, (מ/898)

2. הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2015), התשע"ה-2014, (מ/899).

3. הצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון מס' 31) (חברה ממשלתית ציבורית), התשע"ה-2014, (מ/899).

4. הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2015), התשע"ה-2014, (מ/899).
היו"ר יריב לוין
רבותי, אני פותח את הישיבה. על סדר-היום קביעת סדרי דיון בהצעות החוק הבאות בקריאה הראשונה – לפי סעיף 142 לתקנון:


1. הצעת חוק התקציב לשנת הכספים 2015, התשע"ה-2014, (מ/898).


2. הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2015), התשע"ה-2014, (מ/899).


3. הצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון מס' 31) (חברה ממשלתית ציבורית), התשע"ה-2014, (מ/899).


4. הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2015), התשע"ה-2014, (מ/899).


אדוני, יושב-ראש הקואליציה, אני מבין שהגעתם להבנות של האופוזיציה עם הקואליציה באשר לסדרי הדיון.
זאב אלקין
בהחלט. אדוני, יושב-ראש הוועדה, אני רוצה לעדכן את חברי הכנסת בכך שבעקבות שיח שהתנהל במהלך היום בינינו לבין האופוזיציה, שמטעם האופוזיציה ריכז אותו חבר הכנסת איתן כבל – אני רוצה באותה הזדמנות להודות לו באופן אישי ולראשי סיעות האופוזיציה על הנכונות להגיע לסדרי דיון הוגנים ונכונים. נכונים גם לכנסת כולה ככנסת – הגענו לסיכום כדלהלן:
יתקיים דיון משולב בכל ארבע הצעות החוק ובסוף הדיון, כמובן הצבעה.
ארבל אסטרחן
הצבעות.
זאב אלקין
כן. ארבע הצבעות. הדיון יהיה במתכונת סיעתית כאשר כל סיעת אופוזיציה תקבל את הזמן שמחושב לפי הנוסחה הבאה: מספר חברי כנסת שיש לה כפול ארבע דקות. מה שמביא אותנו לסדר גודל של קצת פחות מארבע שעות, כשעושים את הכל ביחד. והם יוכלו לחלק את הזמן כפי שירצו ביניהם. כל סיעות הקואליציה ידברו ארבע דקות כל סיעה. זאת אומרת שכל סיעת קואליציה תעמיד דובר אחד מטעמה שידבר ארבע דקות.
היו"ר יריב לוין
יש פה אתגר מאוד גדול, להעמיד דובר מהקואליציה שידבר ארבע דקות כמו איש קואליציה ולא יצטרף לדוברי האופוזיציה. בוא נראה מי יעמוד באתגר הזה.
זאב אלקין
אני אסגור עם סיעת יש עתיד.
היו"ר יריב לוין
אתם זה כנראה יצליח.
זאב אלקין
כמובן, הדיון ייפתח על-ידי שר האוצר או סגנו ויסוכם על-ידי שר האוצר או סגנו, באופן טבעי. נדמה לי – כרגע הם לא פה – שהיתה בקשה של יושב-ראש האופוזיציה לדבר מייד אחרי שר האוצר.
ארבל אסטרחן
בפתיחה או בסיכום?
זאב אלקין
בפתיחה, נדמה לי. במידה ויש בקשה כזאת, כמובן מבחינתנו זה בסדר גמור.
ארבל אסטרחן
עם התניית זמן?
זאב אלקין
לא, על חשבון זמן סיעת העבודה. כמה שהסיעה שלו תקצה לו.
היו"ר יריב לוין
הוועדה מוסמכת לאשר את ההסדר גם לקריאה השנייה והשלישית או לא?
זאב אלקין
הוועדה מוסמכת, רק שכרגע אין סיכום, אדוני היושב-ראש.
אברהם מיכאלי
אדוני היושב-ראש, אתה רואה כמה מסוכן להגיע אתכם להסכמות?
זאב אלקין
ארבע-חמש שעות זה ייגמר, לדעתי.
בועז טופורובסקי
אפשר שנציגי הקואליציה יהיו בסוף?
זאב אלקין
נדמה לי שיש איזשהו סדר שמזכירות הכנסת מסדרת כדי לא להגיע לוויכוחים מי בהתחלה ומי בסוף. אנחנו מעדיפים שלא להתערב.
בועז טופורובסקי
אפשר שנציג יש עתיד יהיה בסוף?
זאב אלקין
נציג יש עתיד יהיה בסוף. זה שר האוצר או סגנו.
בועז טופורובסקי
רק הוא? אוקיי.
היו"ר יריב לוין
אני חושב שאתם בכל מקרה בסוף.
זאב אלקין
מבחינה זאת נציג סיעת יש עתיד יפתח את הדיון ויסכם אותו, כי זה או שר האוצר או סגנו.
בועז טופורובסקי
לא, אין לי בעיות. יש נציג סיעה. אני פשוט רוצה לדבר כמה שיותר רחוק כדי שאוכל ללכת למלון לנוח. זה הכל.
ירדנה מלר-הורביץ
כל סיעה מדברת באותו גוש או נפזר את הרשימה?
זאב אלקין
כל סיעה באותו גוש? אני מציע שהעניין הזה יסוכם מול מרכז האופוזיציה, חבר הכנסת איתן כבל, והוא כבר ייקח על עצמו את זה.
ירדנה מלר-הורביץ
בפעם הקודמת ראשי סיעות היה סיבוב אחד ואז חולק הזמן. אבל תחליטו ותגידו לנו.
זאב אלקין
כמובן, חברי הכנסת מהקואליציה ירצו לדבר בסיבוב האחרון, מתי שהוא יגיע, לפי גודל הסיעות. איך שאתם תשלבו אותם.
ארבל אסטרחן
האם מספיק לכתוב שמזכירות הכנסת תקבע את הסדר בין הסיעות בתיאום עם נציגי הקואליציה והאוופוזיציה?
זאב אלקין
כן, אפשר כך. אפשר כך. זהו.
היו"ר יריב לוין
אוקיי, רבותי. מי בעד לאשר את הסיכום בעניין סדרי הדיון כפי שהוצג על-ידי יושב-ראש הקואליציה?

הצבעה

בעד הבקשה לאשר את הסיכום בעניין סדרי הדיון – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין

הבקשה לאשר את הסיכום בעניין סדרי הדיון נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
הבקשה אושרה פה אחד.
זאב אלקין
זה תואם ואני עוד פעם אומר שאני מודה גם לחבר הכנסת איתן כבל וגם לראשי סיעות האופוזיציה.
היו"ר יריב לוין
רבותי, פה אחד לא היו מתנגדים ואין נמנעים. לפיכך סדרי הדיון אושרו ואנחנו נאחל לכולנו לילה מוצלח. תודה.
זאב אלקין
ערב מוצלח.
היו"ר יריב לוין
לא, לילה מוצלח. נגיע ל-11 בלילה.

<הישיבה ננעלה בשעה 17:20.>

קוד המקור של הנתונים