ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 12/11/2014

הצעת חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע"ד-2014, הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים בכל הארץ), התשע"ג-2013, הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ג-2013, הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ד-2014

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
12/11/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
<פרוטוקול מס' 447>
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, י"ט בחשון התשע"ה (12 בנובמבר 2014), שעה 9:15
סדר היום
<1. הצעת חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע"ד-2014>
<2. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ג-2013>
<3. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים בכל הארץ), התשע"ג-2013>
<4. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ד-2014>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
זהבה גלאון
גילה גמליאל

משה גפני

בועז טופורובסקי

אחמד טיבי

יצחק כהן

זבולון כלפה

דב ליפמן

יעקב ליצמן

אלכס מילר

אראל מרגלית

שמעון סולומון
חמד עמאר
עיסאווי פריג'

עפר שלח

סתיו שפיר
דוד צור
מוזמנים
>
מאיר אסולין - סמנכ"ל בכיר מסמ"ק - רשות המסים, משרד האוצר

ליאת גרבר - ממונת חקיקה רשות המסים, משרד האוצר

שוקי שרצקי - מנהל תחום שומת מקרקעין- רשות המסים, משרד האוצר

יניב מויאל - מנהל תחום פרוייקטים במנהל לבניה חדשה, משרד הבינוי והשיכון

נריה לאופר - בניה חדשה, משרד הבינוי והשיכון

נעמי מורביה - ארגון הנכים

דורון יהודה - ארגון הנכים

גלעד וייס
ייעוץ משפטי
אייל לב-ארי
שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
יפה קרינצה
<הצעת חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע"ד-2014>
היו"ר ניסן סלומינסקי
בוקר טוב, אנחנו חוזרים לדיון.
סתיו שפיר
לפני שאתה מגיע להצבעות, הערה קטנה. כשישבנו פה במהלך הפגרה יום אחרי יום במשך שעות ארוכות ודנו בהסתייגויות לחוק הזה, הגענו בסופו של דבר להסכמה. ההסכמה היתה שאנחנו מסירים את הדיון בהסתייגויות שלנו בתמורה לזה שיאיר לפיד יגיע לפה ונקיים ביחד אתו דיון מהותי בבעיות האמיתיות שיש בתוך החוק הזה. לא סתם פיליבסטר אלא בדיקה של הבעיות שיש בחקיקה הזו. גם אם אנחנו לא מסכימים אתה וחושבים שהיא חקיקה לא טובה, בטוח שאפשר לתקן בה דברים שיהפכו אותה ליותר טובה ממה שהיא היום.
בועז טופורובסקי
עכשיו גם ממציאים הסכמות.
סתיו שפיר
כבוד היושב-ראש, ההסכמה הזאת, הגענו אליה ביחד אתך. הבטחת שלפני שימשיך הדיון בחוק המע"מ יגיע לפה שר האוצר, שממעט להגיע לוועדה והגיע אליה בסך הכול פעמיים מאז שהוא נכנס לתפקידו, וידון יחד אתנו על הצעת החוק. הדבר הזה לא התקיים, פתאום קפצנו מיד להצבעות. סמכנו על המילה שלך.
עיסאווי פריג'
את מתכוונת שניסן לא מקיים הבטחות.
סתיו שפיר
אז מה קורה פה? אתה, לעמוד בהתחייבות שלך. עכשיו עזוב את הקואליציה-אופוזיציה, זו היתה התחייבות שלך מול - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
בחיים לא נתתי הבטחה ששר האוצר יבוא. אני לא יכול להבטיח במקומו.
סתיו שפיר
סליחה, חבריי באופוזיציה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
עשו לי טובה, אם החלטתם לנסות לפוצץ אז זה בסדר.
סתיו שפיר
חברים, רק אני שמעתי את ההבטחה הזאת?
היו"ר ניסן סלומינסקי
ליצמן, אני רוצה תשובה לדעת. בוא נשמע ואחר כך נתקדם.
זהבה גלאון
אדוני, יכול להיות שרק סתיו שפיר שמעה?
יעקב ליצמן
סליחה, הייתי עסוק בשיחה. אני שמעתי גם, אמרת לי אז שהוא יבוא להסביר.
סתיו שפיר
ניסן טוען שזאת המצאה.
משה גפני
היתה התחייבות שלך ששר האוצר יבוא. היתה התחייבות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני התחייבתי? אמרתי ששר האוצר יבוא - - -
משה גפני
אתה יכול לראות את הפרוטוקול.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תסתכל, אני התחייבתי שאם הוא לא יבוא לדיוני התקציב לא נתחיל את התקציב.
אחמד טיבי
היה צליל של התחייבות.
עיסאווי פריג'
זאת לא בושה להודות בטעות, ניסן.
סתיו שפיר
זה לא היה צליל, זה היה - - - אז בתמורה למה הסרנו - - - ?
היו"ר ניסן סלומינסקי
באמת. אני יכול להתחייב שהוא יבוא מתי שיבוא?
משה גפני
בסדר, אתה יכול להגיד שהוא לא רוצה לבוא. בסדר.
סתיו שפיר
אז בתמורה למה הסרנו את ההסתייגויות? ניסן, אז תספר לנו מה קרה, בתמורה למה הסרנו את ההסתייגויות אז.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בבקשה.
יעקב ליצמן
אדוני היושב-ראש, החלטנו יחד, סיעות האופוזיציה, להמשיך בנושא חדש ולכן אנחנו עומדים על זה שכל הנושאים שדנים עליהם כרגע, אנחנו מבקשים להעביר את זה לוועדת הכנסת לנושא חדש.
בועז טופורובסקי
כלומר לא אכפת לכם מנכים - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
בועז, בבקשה.
יעקב ליצמן
אני מוכן להתמודד אתך מי עשה יותר בשביל הנכים.
עיסאווי פריג'
אתה תפסיד במגרש הזה.
יעקב ליצמן
- - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו חוזרים להצבעות. בבקשה, שלומית. אנחנו עוברים לנוסח בלי התיקונים האחרונים, בלי הנושאים החדשים.
משה גפני
בסדר, יכול לאשר את זה בוועדת הכנסת.
עיסאווי פריג'
במגרש הזה אתה תפסיד, אל תיכנס אליו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, הייעוץ המשפטי - - -
משה גפני
לכם לא אכפת מהמדינה בכלל. אכפת לכם ממשהו? לא אכפת לכם מכלום.
בועז טופורובסקי
- - - ג'ובים, זה מה שמעניין אתכם.
נעמי מורביה
אדוני היושב-ראש, הנושא שלנו נמצא?
היו"ר ניסן סלומינסקי
הנושאים שלכם נמצאים בחוק. מה שהקריאה לכם אתמול זה מהחוק הישן.
שלומית ארליך
אסביר את המשמעות של הדברים. אם נותרת טענת נושא חדש ויושב-ראש הוועדה ביקש להביא את הדברים להצבעה, אנחנו משמיטים את הרשימה של הנושאים – שתי רשימות נושאים עומדות מולכם: החוק המלא בלי הנושאים החדשים הפתוחים שעדיין לא הכרענו בהם, והנוסח שעמד בפניכם גם אתמול, של הנושאים החדשים. המשמעות היא שאנחנו מביאים להצבעה עכשיו את ההצעה כמו שהיא בנוסח המלא, שלא כוללת את הנושאים החדשים שנמצאים אצלכם ברשימה בצד.
נעמי מורביה
למה לא הכנסנו אותנו מהתחלה?
עיסאווי פריג'
לא חשבו עליכם בהתחלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתם נמצאים בהתחלה. מה שהקריאו לכם אתמול נמצא בחוק הישן. מה שעשית עם הראש יפה וטוב, זה נמצא בחוק הישן. עוד מעט תראי.
יצחק כהן
אני לא מבין, הכול ילך לוועדת הכנסת? כבר הגעתם להבנות, אין סכנה יותר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רב יצחק, אנחנו לא ילדים. טוב, רבותי - - -
יצחק כהן
רגע - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא לא, אין רגע.
יצחק כהן
אני באמצע המשפט. מה הבעיה בוועדת הכנסת?
היו"ר ניסן סלומינסקי
רב יצחק, שנינו יודעים אז בוא לא נשחק.
יצחק כהן
את הכול אתם מציגים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו מצביעים אחד אחד.
יצחק כהן
אנחנו רוצים שהנכים יישארו, אנחנו רוצים שהחלק של גילה גמליאל יישאר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה שתוריד נושא חדש - - -
יצחק כהן
אז אני מוריד נושא חדש מהנכים ומגילה גמליאל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקיי.
יצחק כהן
שיהיה ברור – מהנושא של גילה גמליאל אני מוריד נושא חדש ומהנושא של הנכים נושא חדש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר גמור.
שלומית ארליך
נעבור סעיף סעיף, אקריא גם את הסעיפים שנמצאים בנושאים החדשים, חבר הכנסת כהן, ואז תגידו אם אתם מגישים נושא חדש לגביהם או לא.

אז אנחנו מתחילים בשם החוק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שם החוק: "הצעת חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת) (הוראת שעה), התשע"ה–2014".

מי בעד?
יעקב ליצמן
רגע, רגע, הוראת שעה - - -
משה גפני
שניה, שניה, שניה - - -
יעקב ליצמן
"הוראת שעה" זה לא נושא חדש?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כבר עברנו את זה הרי. זה היה בוועדת הכנסת וחזר.

מי בעד?
משה גפני
רק רגע, אדוני היושב-ראש. יש לי הסתייגות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין הסתייגויות.
משה גפני
אין דבר כזה, לא היה דיון על זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היה דיון על זה, תסלח לי, וזה היה בוועדת הכנסת וחזר.
מי בעד? מי נגד?
הצבעה
בעד – 6
נגד – 6
נמנעים – אין

שם החוק נתקבל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שישה בעד, שישה נגד, שם החוק נתקבל.
יעקב ליצמן
רביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר, רביזיה. שם החוק נשאר.
שלומית ארליך
אנחנו בנוסח של ה-22 עמודים שנמצאים בפניכם. בסעיף 1 יש נוסח מתוקן להגדרת גוש, דיברנו על זה אתמול. נוסח שביקש משרד המשפטים להכניס.
יצחק כהן
זה באמת נושא חדש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עזבי, תמשיכי.
שלומית ארליך
אז המשמעות היא שאנחנו מצביעים בלי ההבהרה הזאת.
משה גפני
ואין לנו הסתייגויות על זה? איך זה יכול להיות? תסבירי לי משפטית.
יעקב ליצמן
הבטיחו לנו הסתייגויות.
שלומית ארליך
זה לא נכנס לנוסח.
משה גפני
אני רוצה להגיש הסתייגויות עכשיו.
שלומית ארליך
אין, זה לא נכנס לנוסח.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא נכנס לנוסח, לא קיים.
סתיו שפיר
אנחנו צריכים להחזיר את כל ההסתייגויות שהסרנו כשניסן הבטיח שיאיר לפיד יגיע לפה. היתה הסכמה, ההסכמה לא מכובדת על-ידי אחד הצדדים אז ההסכמה מבוטלת.
שלומית ארליך
בסעיף 1, בהמשך גם יש את העניין של החזקה: "(א) הוא הורה לילד אחד לפחות הנמצא בחזקתו; " זו הגדרה של רוכש זכאי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה שסוכם אתמול, זה של גילה.
יצחק כהן
אני מוריד – זה לא נושא חדש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד סעיף 1?
משה גפני
רגע רגע - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין רגע.
יעקב ליצמן
כולל התיקונים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן, כולל.
שלומית ארליך
את הנכים הכנסת גם, נכון חבר הכנסת כהן?
יצחק כהן
כן.
שלומית ארליך
ואת הקבוצה של משרתי השירות הלאומי?
יצחק כהן
כן, ודאי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי נגד?

הצבעה

בעד סעיף 1 – 9
נגד – 1
נמנעים – אין
סעיף 1 אושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
סעיף 1 אושר.
יעקב ליצמן
רביזיה.
שלומית ארליך
אנחנו עוברים לסעיף 2.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד סעיף 2?
משה גפני
מה זה סעיף 2?
אראל מרגלית
תקראי את סעיף 2.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא לא, לא מקריאים.
סתיו שפיר
צריך לקרוא את זה, מה זאת אומרת?
אראל מרגלית
חבר'ה, בואו נקרא את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
קראנו את כל זה כבר.
יעקב ליצמן
לא קראנו.
אראל מרגלית
לא משנה, אנחנו - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא נתחיל לקרוא את הכול. אין כאן תיקונים, אם היו היא היתה אומרת.
שלומית ארליך
אין תיקונים בסעיף 2.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היא אומרת שאין תיקונים כאן. אם היו – היא היתה אומרת.

מי בעד אישור סעיף 2? מי נגד?

הצבעה

בעד סעיף 2 – 9
נגד – 6
נמנעים – אין
סעיף 2 אושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הסעיף אושר.
יעקב ליצמן
רביזיה.
שלומית ארליך
גם בסעיף 3 אין נושאים חדשים. זה בעמוד 7 לנוסח.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור סעיף 3? מי נגד?

הצבעה

בעד סעיף 3 – 9
נגד – 6
נמנעים – אין

סעיף 3 אושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
סעיף 3 אושר.
שלומית ארליך
גם בסעיף 4 אין נושאים שהם נושאים חדשים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור סעיף 4? מי נגד?

הצבעה

בעד סעיף 4 – 9
נגד – 6
נמנעים – אין

סעיף 4 אושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה, סעיף 4 אושר.
שלומית ארליך
אנחנו עוברים לסעיף 5 בעמוד 8. אין נושאים חדשים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור סעיף 5? מי נגד?

הצבעה

בעד סעיף 5 – 9
נגד – 6
נמנעים – אין

סעיף 5 אושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה, הסעיף אושר.
שלומית ארליך
גם בסעיף 6 אין תיקונים חדשים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד סעיף 6? מי נגד?

הצבעה

בעד סעיף 6 – 9
נגד – 6
נמנעים – אין

סעיף 6 אושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה, סעיף 6 אושר.
אראל מרגלית
לגבי הסעיף הבא אנחנו רוצים להתייעץ.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא לא, אין התייעצויות.
עיסאווי פריג'
באת לוחמני היום, מה קרה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד סעיף 7? מי נגד?

הצבעה

בעד סעיף 7 – 9
נגד – 6
נמנעים – אין

סעיף 7 אושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה, סעיף 7 אושר.
סעיף 8?
שלומית ארליך
אין תיקונים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור סעיף 8?

הצבעה

בעד סעיף 8 – 9
נגד – 6
נמנעים – אין

סעיף 8 אושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
סעיף 8 אושר.
עיסאווי פריג'
אנחנו נגד כי אנחנו לא מאמינים בחוק. זה כולו בולשיט, אקמול לסרטן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין הסברים.
מי בעד סעיף 9? מי נגד?

הצבעה

בעד סעיף 9 – 9
נגד – 6
נמנעים – אין

סעיף 9 אושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הסעיף אושר.
משה גפני
מה אתה עושה עם קבוצות רכישה?
עיסאווי פריג'
לא לא, היום הוא בא לוחמני, לא רואה אותנו ממטר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הם לא נמצאים בנוסח. הסברתי לך אתמול והסברתי גם להם. ישבתי אתם אתמול והסברתי להם.
משה גפני
אם הסברת להם אז הבנתי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד סעיף 10? מי נגד?

הצבעה

בעד סעיף 10 – 9
נגד – 6
נמנעים – אין

סעיף 10 אושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
סעיף 10 אושר.

עוברים לסעיף 11.
משה גפני
אדוני היושב-ראש, אני רוצה לקרוא סעיף בתקנון. סעיף 85 פסקה (ג) אומר: "הוועדה לא תסיים את הדיון בתיקון המוצע אלא לאחר החלטת ועדת הכנסת בטענת נושא חדש." ועדת הכנסת החליטה שהנושאים שחזרו לכאן אינם נושאים חדשים. עכשיו מסתיים הדיון. כתוב שאני יכול להגיש הסתייגויות – כל אחד יכול להגיש הסתייגויות לפני שמסתיים הדיון. הדיון בסעיפים האלה מסתיים רק כאשר ועדת הכנסת מחזירה את זה לוועדת הכספים. זה הסעיף שאומר: "הוועדה לא תסיים - - -"
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקיי.
משה גפני
מה אוקיי?
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר, כבר דיברנו - - -
משה גפני
מה, לא אכפת לך, לא תקנות - - - ? אתה מהיחידים שיודע למה אתה בא לכנסת ולמה אתה הולך, אתה יודע מה אתה צריך. אני לא יודע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
צילמו אותך, הכול. תודה.
יצחק כהן
די, די עם זה.
משה גפני
אתה אפילו לא בדיחה.
יצחק כהן
די עם זה. די, די. צילמו גם אותך.
עיסאווי פריג'
זה לא יפה.
משה גפני
צילמו אותך, לא צילמו אותך. אתה מדבר יותר ממני ברדיו החרדי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה נכון.
משה גפני
כל ערב הוא מתראיין. אני הצילומים...

אדוני, יש יועצת משפטית ואני מבקש תשובה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר, אז ייתנו לך תשובה.
משה גפני
לא, אין ייתנו תשובה. אני רוצה להגיש הסתייגות עכשיו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין הסתייגויות.
משה גפני
אתה לא תגיד, יש יועץ משפטי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כבר דובר על זה וכבר היה - - -
משה גפני
לא דובר. עכשיו זה הזמן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אין הסתייגויות.
משה גפני
עכשיו זה הזמן.
עיסאווי פריג'
אבל הוא אומר לך תקנון. תענה לו על-פי התקנון.
משה גפני
יש תקנון, עם כל הכבוד.
עיסאווי פריג'
יש תקנון – 85(ג). מה תשובתך לזה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
את רוצה לענות?
שלומית ארליך
כן. עכשיו אנחנו נמצאים בסעיף - - -
עיסאווי פריג'
לא, רגע. תעני על-פי התקנון. העלה סעיף תקנוני חשוב, תעני לו על זה.
משה גפני
אני מקבל את העמדה שלכם, אבל אני מקבל תשובה. יש בתקנון שהוועדה לא תסיים את הדיון בתיקון המוצע - עד שהוועדה לא מסיימת את הדיון אפשר להגיש הסתייגויות. התקנון קובע שאם טוענים נושא חדש זה הולך לוועדת הכנסת, והוועדה לא מסיימת את הדיון עד שוועדת הכנסת מחזירה. היא החזירה, עכשיו צריך לסיים את הדיון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אבל - - -
משה גפני
אתה לא משפטן, עם כל הכבוד. אתה אוסף כסף – לא שמשפטנים לא אוספים כסף. אבל החלק הזה, שאני יכול להגיש הסתייגות לפני סוף הדיון, זה התקנון. תסבירו לי למה לא, אני מקבל את זה. בניגוד ליושב -ראש הוועדה, אני מקבל את עמדת הייעוץ המשפטי. מקבל, אבל תגידו.
אייל לב-ארי
אי אפשר לקרוא את סעיף (ג) במנותק מסעיף קטן (ב). סעיף קטן (ב) על כך שהוצע בוועדה תיקון להצעת החוק ואז נטענה טענת נושא חדש. ואז סעיף (ג) אומר: הוועדה לא תסיים את הדיון בתיקון המוצע. התיקון המוצע הוא התיקון שלגביו נטען נושא חדש. משלא הוכנס התיקון המוצע בנוסח שעליו מצביעים - - -
משה גפני
הוכנס. אני מדבר על אלה שהוכנסו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא הוכנס שום נושא חדש.
משה גפני
תעשה לי טובה, בחייך.
עיסאווי פריג'
הם דחו את זה בוועדת הכנסת.
משה גפני
אנחנו טענו נושאים חדשים - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה לא מבין, הרי לא נכנס שום נושא חדש.
משה גפני
אתה טועה.
בועז טופורובסקי
אמרת שאתה תקבל את הטענה שלו.
משה גפני
אני אקבל, חד וחלק.
שלומית ארליך
חבר הכנסת גפני, בדיון האחרון - - -
משה גפני
דקה, שלומית. יש שני נושאים חדשים: האחד, שטענו עכשיו, על הנושאים החדשים שהגיעו עכשיו, שזה באמת לא הולך לוועדת הכנסת ועל זה אני לא שואל. זה בסדר. קודם היו בהצעת החוק נושאים חדשים שטענו עליהם והם הלכו לוועדת הכנסת - - -
עיסאווי פריג'
דחו אותם, זאת הבעיה.
משה גפני
ועדת הכנסת החליטה שהם לא נושא חדש. על זה אני טוען שפסקה (ג) עונה.
שלומית ארליך
אז אתה לא מדבר רק על קבוצות הרכישה - - -
עיסאווי פריג'
אבל השתמשו בכוח השלטוני ודחו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרי היה על זה הסתייגויות וגמרנו - - -
שלומית ארליך
אתה לא מדבר רק על קבוצת הרכישה, אתה מדבר על כל התיקונים שחזרו מוועדת הכנסת. עליהם קיימנו דיון לפני - - -
יצחק כהן
לא קיימנו.
יעקב ליצמן
לא קיימנו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה לא קיימנו דיון? רבותי, באמת. קיימנו דיון על כל ההסתייגויות וכל ההסתייגויות ירדו.
יעקב ליצמן
לא היו הסתייגויות, לא היה דיון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היה. באמת, מה קרה לכם?
משה גפני
אני טוען על פסקה (ג) - חזר מוועדת הכנסת, הסתיים הדיון. אני רוצה להגיש הסתייגויות.
שלומית ארליך
אבל התקיימו - - -
משה גפני
עוד הסתייגויות.
עיסאווי פריג'
- - - בוועדת הכנסת, אבל לא קיימנו דיון.
משה גפני
רגע, תנו לשמוע. אני לא שומע. אדוני היושב-ראש, אני לא שומע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
דקה, תנו לה להגיד משפט ונמשיך הלאה. בבקשה.
משה גפני
אתם לא אכפת לכם, לא תקנון לא שום דבר.
בועז טופורובסקי
היא נתנה לך תשובה.
משה גפני
אני לא שומע, אני לא יודע מה התשובה שהיא נתנה.
שלומית ארליך
כל ההסתייגויות שהגשתם בזמנו, הגשתם אותן גם על הנושאים החדשים. אמרנו את זה גם בדיונים הקודמים, חבר הכנסת גפני. התקיים דיון ברגע שחזר מוועדת הכנסת.
משה גפני
לא, יש דברים שלא התקיים דיון.
שלומית ארליך
התקיים דיון, הצביעו - - -
משה גפני
אני רוצה להגיש עוד הסתייגות. לא הסתיים הדיון. אני רוצה להגיש עוד, אני יכול?
שלומית ארליך
כבר דנו בהסתייגויות שלך ואישרנו אותן, גם ההסתייגויות ברשימה שלך.
משה גפני
אני רוצה להגיש עוד הסתייגות. אני יכול? אני לא יכול?
עיסאווי פריג'
על-פי חוק, הוא לא יכול? הוא לא יכול, על-פי התקנון?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד סעיף 11?
משה גפני
אתה לא אכפת לך תקנון, שום דבר.
שלומית ארליך
רגע, בסעיף 11 יש לנו שתי הערות. זה ברשימה של הנושאים הפתוחים. אם תסתכלו בסעיף קטן (א), יש שם נוסח מתוקן לעניין מועד פרסום רשימת הגושים. אתם משאירים את הנושא החדש לגבי זה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
שהוא רוצה להקדים את הפרסום.
עיסאווי פריג'
זה חשוב מאוד, זה מהותי.
יצחק כהן
משאירים.
שלומית ארליך
זה אותו דבר בסעיף קטן (ג), ובסעיף קטן (ו) היתה בקשה של משרד המשפטים להכניס תיקון לגבי - - -
יעקב ליצמן
בלי להסביר אפילו, אנחנו משאירים.
שלומית ארליך
דיברנו על זה אתמול.
יצחק כהן
אם זה לא הנכים ולא הסעיפים של גילה – אנחנו משאירים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקיי, אז זה יוצא וסעיף 11 נשאר.

מי בעד סעיף 11? מי נגד?

הצבעה
בעד סעיף 11 – 10

נגד – 6

נמנעים – אין

סעיף 11 אושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
סעיף 11 אושר.
משה גפני
לא הבנתי, הקואליציה רוצה את הסעיף הזה? אם לא נטען נושא חדש זה ייכנס?
עיסאווי פריג'
הם בכלל ידעו על מה הם מצביעים?
משה גפני
בדיוק. ניסן, אתה רוצה את הסעיף הזה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
בין כה וכה זה לא נכנס.
יעקב ליצמן
ביקשתי רביזיה. על כל הצבעה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
סעיף 12.
שלומית ארליך
בסעיף 12 יש תיקון בנוגע למועד פרסום ערך למטר מרובע דירתי.
יצחק כהן
זה נושא מאוד חדש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד סעיף 12? מי נגד?
הצבעה
בעד סעיף 12 – 10

נגד – 6

נמנעים – אין

סעיף 12 אושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה, הסעיף אושר.
יעקב ליצמן
רביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
סעיף 13.
שלומית ארליך
בעמוד 15, סעיף קטן (ז) יש נושא חדש שטענתם לעניין הגדרת "מדד". השמאי הממשלתי - - -
יצחק כהן
זה חדש.
סתיו שפיר
חבר'ה, אי אפשר לשמוע אותה.
משה גפני
רק שניה, גברתי היועצת המשפטית. אני יושב רחוק ואנחנו לא שומעים אותך. אני רוצה לדעת על מה אני לא מצביע.
שלומית ארליך
אתה לא מצביע על סעיף 13 בעמוד 15. בסעיף קטן (ז) היתה בקשה של השמאי הממשלתי לתקן את ההגדרה של המדד. ההגדרה פה לא מפנה נכון.
עיסאווי פריג'
ואת רוצה להצביע עליו בכל זאת? זה אכבר נושא חדש.
יצחק כהן
בוהק מרוב שהוא חדש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור סעיף 13 בלי התיקון?
משה גפני
אז זה נושא חדש?
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה בלי. זה לא נושא חדש, זה יוצא החוצה. זה לא קיים.

מי בעד אישור סעיף 13? מי נגד?

הצבעה
בעד סעיף 13 – 10

נגד – 6

נמנעים – אין

סעיף 13 אושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
סעיף 13 אושר.
יעקב ליצמן
יש לי רושם שהספירה לא מדויקת בדיוק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
למה? יש עשרה מול שישה.

מי בעד סעיף 14?
יעקב ליצמן
רגע רגע - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין שום דבר.

מי בעד סעיף 14? מי נגד?

הצבעה
בעד סעיף 14 – 10

נגד – 6

נמנעים – אין

סעיף 14 אושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הסעיף אושר.

מי בעד אישור סעיף 15? מי נגד?

הצבעה
בעד סעיף 15 – 10

נגד – 6

נמנעים – אין

סעיף 15 אושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הסעיף אושר.

מי בעד אישור סעיף 16?
יעקב ליצמן
יש פה נושא חדש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין נושא חדש.
יעקב ליצמן
שנה או שנתיים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה ישן.

מי בעד סעיף 16? מי נגד?

הצבעה
בעד סעיף 16 – 10

נגד – 6

נמנעים – אין

סעיף 16 אושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
סעיף 16 אושר.
עיסאווי פריג'
זה יפה שהורדתם את המאסר לשנה במקום שנתיים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור סעיף 17? מי נגד?

הצבעה
בעד סעיף 17 – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

סעיף 17 אושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
סעיף 17 אושר.
מי בעד סעיף 18? מי נגד?
הצבעה
בעד סעיף 18 – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

סעיף 18 אושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
סעיף 18 אושר.

מי בעד סעיף 19?
עיסאווי פריג'
איך בוחנים כוונות, ניסן? לסעיף הזה צריך פסיכולוג.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד סעיף 19? מי נגד?
הצבעה
בעד סעיף 19 – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

סעיף 19 אושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
סעיף 19 אושר.

מי בעד סעיף 20? מי נגד?
עיסאווי פריג'
אתה רץ יותר מידי.
יעקב ליצמן
זה 1 מיליון שקל לדקה.

הצבעה
בעד סעיף 20 – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

סעיף 20 אושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
סעיף 20 אושר.
עיסאווי פריג'
מי נמנע? יש גם אפשרות כזו, למה אתה לא מנצל אותה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כולם מצביעים, לכן.
עיסאווי פריג'
אני אמנע לאורך כל הסעיפים כי יש הצבעה נוספת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד סעיף 21? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד סעיף 21 – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

סעיף 21 אושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הסעיף אושר.

מי בעד סעיף 22?

הצבעה
בעד סעיף 22 – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

סעיף 22 אושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הסעיף אושר.

מי בעד סעיף 23? מי נגד?

הצבעה
בעד סעיף 23 – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

סעיף 23 אושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הסעיף אושר.

מי בעד סעיף 24? מי נגד?
הצבעה
בעד סעיף 24 – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

סעיף 24 אושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הסעיף אושר.

מי בעד סעיף 25? מי נגד?

הצבעה
בעד סעיף 25 – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

סעיף 25 אושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הסעיף אושר.

מי בעד סעיף 26? מי נגד?

הצבעה
בעד סעיף 26 – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

סעיף 26 אושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הסעיף אושר.

מי בעד סעיף 27? מי נגד?

הצבעה
בעד סעיף 27 – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

סעיף 27 אושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הסעיף אושר.
עיסאווי פריג'
סעיף 26 לא נוגד את הסעיף הקודם? לוקחים את זה בחשבון? טוב.
יעקב ליצמן
רביזיה על כל הסעיפים, כן?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן כן.
עיסאווי פריג'
למה ביקשתם בחבילה?
משה גפני
לא בחבילה, על כל סעיף בנפרד.
עיסאווי פריג'
צריך אחרי כל סעיף.
יעקב ליצמן
אמרנו קודם כול. צריך להסביר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד סעיף 28? מי נגד?

הצבעה
בעד סעיף 28 – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

סעיף 28 אושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הסעיף אושר.

מי בעד סעיף 29? מי נגד?
יעקב ליצמן
על 28 לא הצבעת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הצבעתי הרגע.
יעקב ליצמן
מה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה אפילו הצבעת.
יעקב ליצמן
הוא עובר מסעיף לסעיף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד סעיף 29? מי נגד?

הצבעה
בעד סעיף 29 – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

סעיף 29 אושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
סעיף 29 אושר.

מי בעד אישור סעיף 30?
עיסאווי פריג'
למה הורדתם את הסכמת שר המשפטים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי נגד?

הצבעה
בעד סעיף 30 – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

סעיף 30 אושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
סעיף 30 אושר.

מי בעד אישור סעיף 31? מי נגד?

הצבעה
בעד סעיף 31 – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

סעיף 31 אושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
סעיף 31 אושר.

מי בעד אישור סעיף 32?
משה גפני
יש נושא חדש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, היא אומרת שלא.
מי נגד?

הצבעה
בעד סעיף 32 – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

סעיף 32 אושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הסעיף אושר.
שלומית ארליך
סעיף 32א. הסעיף הריק בעמוד 21 למעלה, הנוסח חסר מכיוון שמדובר בנושא שמובא בפניכם ברשימה הנפרדת. זה לעניין בנייה צמודת קרקע.
יצחק כהן
לא לא, זה נושא חדש.
יעקב ליצמן
הייתי מצביע בעד.
עיסאווי פריג'
למה ריק?
יצחק כהן
זה התנחלויות.
משה גפני
רגע רגע, אתה מבין מהר. אני לא כל כך מהר, אני לאט-לאט.
יצחק כהן
זה מאחז החרולים.
משה גפני
לאט-לאט. קודם כול אני רוצה לדעת על אלקנה.
יעקב ליצמן
דווקא סעיף ריק – הייתי מצביע בעד.
משה גפני
גברתי היועצת המשפטית - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
סעיף 33 – מי בעד?
משה גפני
רגע, אני שאלתי שאלה. אתה יודע מה, נהל את הישיבה לבד. תיקח את - - - יצביעו לך כמו ניצבים ונגמר העניין. שאלתי לגבי צמודי קרקע. למה אתה גורם לי לצעוק? אני רוצה לדבר בשקט, בעדינות. אני שואל שאלה את היועצת המשפטית – סעיף 33. מה זה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה רוצה דווקא את זה לצעוק, אתה גם יודע מה אתה אומר.
משה גפני
אני לא רוצה לצעוק, אני רוצה רק שיצלמו אותי. לא צילמו אותי מספיק.
עיסאווי פריג'
מי נהנה?
משה גפני
אני שאלתי שאלה את היועצת המשפטית. אני מבקש תשובה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היא ענתה לך.
משה גפני
אז לא שמעתי, אז תן לי לשמוע. יש את הנושא שטענו לגביו שהוא נושא חדש. בסעיף 32א – על אף האמור בהגדרה וכו' בנייה רוויה - - - על בניה צמודת קרקע. יש לי שאלה: היות שאנחנו טוענים נושא חדש והיושב-ראש לא הולך לוועדת הכנסת, בנייה צמודת קרקע - - -
שלומית ארליך
לא נכנס.
משה גפני
יש הסתייגות שלי או שלנו על בנייה צמודת קרקע?
עיסאווי פריג'
אחרי שזה יוכרע כנושא חדש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא לא קיים.
משה גפני
מה לא קיים? אבל יש הסתייגות. יש הסתייגות או אין? אני רוצה לדעת האם אנחנו הולכים להתמודד על זה במליאה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא לא קיים כרגע.
משה גפני
מה לא קיים? אתה יודע מה קיים? את יודעת כמה הסתייגויות יש לנו? אנחנו מנהלים את הדיון הזה במליאה עד חנוכה.
שלומית ארליך
יש הסתייגות שלכם לגבי בנייה רוויה, שנוגע לנושא של בנייה צמודת קרקע.
משה גפני
יש הסתייגות?
שלומית ארליך
יש.
משה גפני
הנה. אתה יכול להמשיך.
עיסאווי פריג'
אתה לא מעודכן, ניסן.
יצחק כהן
אבל זה נושא חדש.
אראל מרגלית
מה שדקארט בעצם אמר: אני מסתייג משמע קיים.
משה גפני
יש הרבה הסתייגויות. אם הם חושבים שהם הולכים לחגוג הם פשוט טועים. הם יכולים עד אז לעשות אלף משברים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור סעיף 33? מי נגד?

הצבעה
בעד סעיף 33 – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

סעיף 33 אושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
סעיף 33 אושר.
משה גפני
תגיד לי, אתה נגד ההתנחלויות? זה המשמעות של - - -
קריאה
נגד אופקים.
משה גפני
אופקים הוא לא מכיר. אבל אלקנה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
רב מוישה, יום אחד נדבר על אופקים ונראה מה אתה עושה באופקים ומה אני עושה באופקים.
קריאות
אוו אוו - - -
משה גפני
יש לך פריימריס שם?
יצחק כהן
יש שם את הגרעין התורני.
משה גפני
אתה רוצה בבקשה - - - באופקים על מה שאתה עושה ועל מה שאני עושה? מאה אחוז, בוא נתמודד. אני מזמין אותך להתמודדות.
אראל מרגלית
גפני, אתה יודע מה בא לי להגיד להם? בא לי להגיד לבית היהודי: יום אחד נדבר על ירושלים ונראה מה אתם עושים בירושלים ומה אנחנו עושים.
יצחק כהן
הם עושים מהומות. הם עולים להר הבית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
גם על זה אני מוכן לדבר אתך, ונביא את ראש העיר כעד ולא יהיה לך נעים.
אראל מרגלית
ראש העיר כעד זה טיעון חלש. את ראש העיר תביא ל"פורמולה 1". אני מדבר על עשייה אמיתית – על חברות, על תרבות - - - לא על חמישה בתים בסילואן.
משה גפני
ניסן, אתמול קיבלתם בירוחם מנדט אחד, אנחנו קיבלנו שניים. קיבלנו כפול קולות מכם, עם כל המנגנון - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאה אחוז, יפה מאוד.
יצחק כהן
באשקלון נמחקו.
עיסאווי פריג'
בחירות אתמול בירוחם – מרצ קיבלה יותר מהבית היהודי.
אראל מרגלית
אבל מפלגת העבודה הביאה את ראש העיר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד סעיף 34? מי נגד?

הצבעה
בעד סעיף 34 – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

סעיף 34 אושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
סעיף 34 אושר.
שלומית ארליך
אנחנו נמצאים בעמוד 21, סעיף 34א רבתי. חברי הוועדה ביקשו להכניס סעיף של דיווח לוועדת הכספים. זה נושא חדש?
יצחק כהן
לא. אנחנו רוצים דיווח.
שלומית ארליך
הסעיף הזה, אתם רואים אותו ברשימת הנושאים החדשים. ברשימה השניה שיש לכם זה סעיף 9 בעמוד 3.
הסעיף אומר
" שר האוצר ידווח לוועדת הכספים של הכנסת על יישומו של חוק זה לא יאוחר מיום 31 במרס של כל שנת כספים, לגבי השנה שקדמה לה; הדיווח יכלול, בין השאר, את כל אלה - - -"
אראל מרגלית
רגע רגע, זה ההסכמות ששר האוצר יגיע לדבר על החוק?
יצחק כהן
הוא לא יגיע. הוא ישלח את אורי שני.
יעקב ליצמן
הוא לא יהיה שר האוצר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, אני מבקש.
שלומית ארליך
"הדיווח יהיה על מספר דירות המגורים המוטבות לפי חוק זה בחלוקה לפי דירות המגורים שנמכרו לרוכשים זכאים ולרוכשים מוטבים; התפלגות האזורים והיישובים שבהם ניתנה ההטבה לפי חוק זה. סכום ההטבה הממוצע שניתן לרוכש זכאי ולרוכש מוטב, לפי העניין; מספר דירות המגורים שניתן למוכרן כדירות מגורים מוטבות; העלות התקציבית הכרוכה בביצוע חוק זה."
יעקב ליצמן
משאירים את זה.
יצחק כהן
רק את זה.
משה גפני
מה הסנקציות אם הוא לא מדווח?
יצחק כהן
הוא לא יבוא לדווח, אל תדאג.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור סעיף 34א, כפי שהקריאה?
משה גפני
על זה אני יכול להגיש הסתייגויות?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא.
משה גפני
מה לא? אני יכול. יש לי הסתייגות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם אתה מגיש הסתייגויות לפני ההצבעה אני מושך את זה, זה הכול. אותו דבר.
משה גפני
הסתייגות אחת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. אין, אין.
משה גפני
מה אתה מושך, ששר האוצר לא ידווח לוועדת הכספים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן.
יצחק כהן
שידווח.
משה גפני
הסתייגות אחת - רק סנקציה על שר האוצר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. אין הסתייגויות ואין כלום. או שאנחנו מכניסים את זה או שלא.
משה גפני
טוב, מכניסים, מכניסים. בלאו הכי הוא לא יבוא. הוא לא יהיה שר האוצר בכלל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור סעיף 34א? מי נגד?

הצבעה
בעד סעיף 34א – פה אחד

נגד – אין

סעיף 34 אושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
סעיף 34א אושר פה אחד.

סעיף 35 – מי בעד אישור הסעיף? מי נגד?

הצבעה
בעד סעיף 35 – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

סעיף 35 אושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הסעיף אושר.
עיסאווי פריג'
תן חצי דקה לעיון.
יעקב ליצמן
לא שאלת מי נגד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שאלתי.
יעקב ליצמן
אתה מצביע על כל סעיף שני.
קריאה
עיסאווי, אתה נגד, לא?
עיסאווי פריג'
נכון, אבל שיקרא את הסעיף. הוא רץ כמו מכונה משומנת היום.
שלומית ארליך
בסעיף 36 בעמוד 22 למעלה - - -
יעקב ליצמן
גם נושא חדש.
שלומית ארליך
נושא חדש?
יעקב ליצמן
לא, תסבירי.
שלומית ארליך
זה תחילה ותחולה. יש נוסח מתוקן. היום הסעיף אומר ש"תחילתו 40 ימים מיום פרסומו והוא יחול על עסקה מוטבת שיום המכירה בה חל ביום האמור ואילך". הסעיף שביקשה רשות המסים לתקן יהיה כך שתחילתו תהיה ביום פרסומו והוא יחול על עסקה מוטבת שיום המכירה בה חל שבעה ימים מיום התחילה.
יצחק כהן
זה בוהק, נושא חדש.
משה גפני
שלומית, יש הסתייגויות שלנו על התחילה?
שלומית ארליך
יש.
משה גפני
בסדר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד סעיף 36 בלי התוספת? מי נגד?

הצבעה
בעד סעיף 36 – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

סעיף 36 אושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
סעיף 36 אושר.

סעיף 36א – מי בעד? מי נגד?
הצבעה
בעד סעיף 36א – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

סעיף 36א אושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הסעיף אושר.
שלומית ארליך
בסעיף 37 – החוק לא יחול לגבי דירות מחיר למשתכן ומחיר מטרה, לא יהיה כפל הטבה.
יצחק כהן
לא לא, מה פתאום.
עיסאווי פריג'
מה זה? אתם רוצים ואתם מחריגים את ההטבה? איך זה מסתדר? או שכן או שלא.
יעקב ליצמן
רוצים כפל.
יצחק כהן
נושא חדש.
משה גפני
לא הבנתי, לא הבנתי.
עיסאווי פריג'
זאת המטרה - שלא תבין. נותנים הטבה ומחריגים אותה.
משה גפני
רק רגע, צריך להתחשב בכולם, גם באלה שלא מבינים, כמוני למשל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רב מוישה, מספיק שאחד אומר "נושא חדש" זה לא נכנס. אז זה כבר לא רלוונטי.
משה גפני
אבל אני שואל מה אמרה היועצת המשפטית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היא הסבירה מה זה ואמרו נושא חדש, אז זה כבר לא רלוונטי. זה יוצא החוצה.
גילה גמליאל
מה זה לא רלוונטי? שתסביר.
משה גפני
שלומית, תסבירי ליו"ר ועדת הכספים לשעבר, מתוך ריספקט.
יצחק כהן
אין כפל מבצעים.
גילה גמליאל
אבל מה זה אומר.
שלומית ארליך
בסעיף 37 הוכנס תיקון על מנת שיהיה ברור שדירות מחיר למשתכן ודירות שהן מחיר מטרה, לא יחולו עליהן גם הטבות לפי חוק מע"מ אפס. זו המשמעות.
יצחק כהן
לא, מה פתאום. שיחולו. זה נושא חדש.
עיסאווי פריג'
חדש, בוהק.
שלומית ארליך
אני רוצה שיובהר שגם היום הנוסח אומר שיש סייג לתחולה.
יעקב ליצמן
תפסיקי להסביר לנו.
עיסאווי פריג'
רוצים לעזור לחלשים. שיחולו, מה העניין?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד סעיף 37 המקורי? מי נגד?

הצבעה
בעד סעיף 37 – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

סעיף 37 אושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הסעיף אושר.

מי בעד סעיף 38? מי נגד?

הצבעה
בעד סעיף 38 – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

סעיף 38 אושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הסעיף אושר.
עיסאווי פריג'
אני שואל שאלה: יותקנו תקנות תוך שבעה ימים מיום פרסום החוק, אז התקנון ידועות היום בעצם. מה אתה צריך להתקין אותן? אני שואל מבחינה הגיונית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא הבנתי את השאלה.
עיסאווי פריג'
טוב, אתה לא אתי. מה שחשוב – בעד ונגד. תמשיך, מה אגיד לך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, אני רוצה להודיע שהחוק אושר.
קריאות
לא לא לא - - -
עיסאווי פריג'
עוד לא אושר.
יעקב ליצמן
לא לא לא, לא אושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
החוק היסודי פלוס התוספות שהיו בהקשר של - - -
יעקב ליצמן
לא אושרו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני יודע. תאמינו לי, אני יודע. תנו לי לדבר מילה. בתוספת הנושא של חזקת - - -
שלומית ארליך
יש ארבעה נושאים - -
משה גפני
איזה אושר יש לך, אישרת את זה. איזה אושר, באמת. הצלת את המדינה. כמה כסף? כמה כסף?
יעקב ליצמן
1 מיליון שקל לדקה.
משה גפני
החוק לא יעבור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ארבעת הנושאים נכנסו לנוסח. החוק הזה אושר. יש רביזיות, אני יודע - - -
יעקב ליצמן
לא אושר.
משה גפני
לא אושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אמרתי – יש רביזיות. אני אוסיף את זה. חבר'ה, אי אפשר ככה.
משה גפני
יש רביזיה. לא אושר.
עיסאווי פריג'
אז למה אתה משתמש בטרמינולוגיה לא נכונה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אושר ויש על זה רביזיה לקריאה שניה ושלישית.
משה גפני
אם יש רביזיה אין - - -
עיסאווי פריג'
אל תגיד אושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוצבע עליו ויש רביזיה.
יצחק כהן
מה כן נכנס? תן לה, תן לה להסביר. יש ארבעה שהם - - -
שלומית ארליך
הנוסח הוצבע, יש עליו רביזיה, אם הרביזיות יאושרו אז החוק יאושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני יודע.
עיסאווי פריג'
גם אז לא יאושר, כי יש ועדת כנסת על נושאים חדשים.
שלומית ארליך
יש ארבעה נושאים שנכנסו לנוסח, והם: עניין החזקה, הורה לילד אחד לפחות, נושא הנכים, משרתי השירות הלאומי והנושא האחרון הוא הדיווח לוועדה.
יצחק כהן
אוקיי, מצוין.
היו"ר ניסן סלומינסקי
את מועד הרביזיה אודיע במהלך היום.
יצחק כהן
אני אומר לך, זה יום קשה לוועדת הכספים. לא היה כזה מעמד בוועדה הזו, אני מכיר אותה הרבה שנים. תדע לך שעשית פה מעשה נורא, וזה עדיין לא עבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, יש אפשרויות עדיין לבעלי תשובה לחזור. אחמד, בבקשה.
אחמד טיבי
אדוני היושב-ראש, הקשבתי קשב רב גם לדברים שלך וגם למה שאמר עמיתי, חבר הכנסת איציק, שהוא נציג אותנטי של האוכלוסייה שלו. הוא אמר שזה יום קשה, אני רוצה לומר לפרוטוקול שזה יום שחור לכנסת ולוועדותיה.
שמעון סולומון
מה רע בשחור?
אראל מרגלית
יש פה מצב אבסורדי, שבו רוב חברי ועדת הכספים, גם של הקואליציה, בשיחות אישיות – כולל אתה וכולל שרים - היו נגד החוק הזה. החוק הזה מעביר 21 מיליארד שקל בשבע השנים הקרובות למע"מ אפס.
עיסאווי פריג'
עוד לא עבר.
אראל מרגלית
אני מקווה שעוד נמנע אותו, אבל זה מצב קשה. יש מצב אבסורדי, שבו פקידי האוצר באו אלינו – אליך, אליי - מאחורי הקלעים ואומרים כמה הם נגד החוק הזה ולא מדברים בקול רם, חוץ מגיבור אחד שקוראים לו מיכאל שראל. בעצם אנחנו מעבירים פה משהו בקוניקטורה של אופוזיציה-קואליציה שהוא רע למדינת ישראל, כשיש חוק אחר שהוא הרבה יותר מוסכם על כל חברי הבית. 21 מיליארד שקל – תחשוב אתה מה אפשר היה לעשות אתם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה רבה. רבותי, הישיבה נעולה ותבוא הודעה בהמשך.
<הישיבה ננעלה בשעה 10:09.>
נספח

נוסח לישיבת הצבעות ביום 12/11/2014

הצעת חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת) (הוראת שעה), התשע"ה-2014
פרק א'
הגדרות ופרשנות

"הגדרות

1.
בחוק זה –
"בנייה רוויה" – בנייה של שש יחידות דיור לפחות לדונם במבנה אחד בשתי קומות לפחות;
"גוש" ו"חלקה" – כהגדרתם בפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש], התשכ"ט–1969‏;
"דוח מיוחד" ו"דוח תקופתי" – דוח מיוחד של עוסק החייב בדיווח מפורט ודוח תקופתי, כמשמעותם בפרק י"א לחוק מס ערך מוסף;
"דירת מגורים" – דירה המיועדת לשמש למגורים לפי טיבה, ובדירה שבנייתה טרם הסתיימה – למעט דירה שאין עמה התחייבות מצד המוכר לסיים את הבנייה;
"דירת מגורים מוטבת" – דירת מגורים הנמכרת לראשונה, שמתקיימים לגביה, ביום המכירה, כל אלה:
(1)
שטח הדירה הוא בין 60 מ"ר ל-150 מ"ר;
(2)
מפרט הדירה, כמשמעותו לפי חוק המכר (דירות), עומד בתנאים שקבע לעניין זה שר הבינוי והשיכון, בהסכמת שר האוצר;
(3)
היא בנויה או עתידה להיבנות בבנייה רוויה;
(4)
היא נמצאת בגוש שפורסם לגביו ערך למטר מרובע דירתי, לפי הוראות פרק ג';
(5)
ניתן לגביה היתר בניה, לרבות החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים; לעניין זה, "החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים" – החלטה בדבר אישור בקשה להיתר בתנאים שהתקבלה במוסד תכנון ;
(6)
מחיר הדירה, כולל מס ערך מוסף שהיה משולם לפי חוק מס ערך מוסף אילולא חוק זה, אינו עולה על הנמוך מבין הסכומים המפורטים בפסקאות משנה (א) או (ב):
(א)
אם הדירה נמכרת לרוכש מוטב – סכום של 1,600,000 שקלים חדשים, ואם היא נמכרת לרוכש זכאי – סכום של 1,000,000 שקלים חדשים;
(ב)
סכום השווה למכפלת הערך למטר מרובע דירתי בגוש שבו נמצאת הדירה, בסכום המתקבל מצירוף סכומם של אלה:
(1)
שטח הדירה במ"ר;
(2)
שטח מרפסת שמש או שטח גינה הצמודים לדירה או צירוף שטחיהם, כשהוא מוכפל ב-30%, ובלבד ששטח המרפסת, שטח הגינה או צירוף השטחים שיובא בחשבון לעניין זה לא יעלה על 20 מ"ר;
(3)
שטח מחסן במ"ר כשהוא מוכפל ב-40%, ובלבד ששטח המחסן שיובא בחשבון לעניין זה לא יעלה על 6 מ"ר;
(4)
מספר חניות, עד מספר מרבי של שתי חניות, כשהוא מוכפל ב-200%;
"חוק הביטוח הלאומי" – חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995‏;
"חוק המכר (דירות)" – חוק המכר (דירות), התשל"ג–1973‏;
"חוק מיסוי מקרקעין" – חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג–1963‏;
"חוק מס ערך מוסף" – חוק מס ערך מוסף, התשל"ו–1975‏;
"חוק התכנון והבנייה" – חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965‏;
"יום המכירה" ו"מכירה" – כמשמעותם בחוק מיסוי מקרקעין;
"היום הקובע" – יום כ"א באדר ב' התשע"ד (23 במרס 2014);
"יום התחילה" – יום תחילתו של חוק זה כאמור בסעיף 36;
"יחסים מיוחדים" – כהגדרתם בסעיף 106(א) לחוק מס ערך מוסף;
"מגרש" – כהגדרתו בחוק התכנון והבנייה;
"מחיר הדירה" – מחיר של עסקה למכירת הדירה כמשמעותו בסעיף 7 לחוק מס ערך מוסף, ובכלל זה מחיר בעד חניה, מרפסת שמש, גינה, מחסן, ותוספות אחרות שניתנו בקשר למכירת הדירה, בין שניתנו ביום המכירה ובין שניתנו במועד מוקדם או מאוחר יותר;
"הממונה" – הממונה לפי חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירה), התשל"ה–1974‏;
"עוסק במקרקעין" – עוסק שעסקו בבניית דירות ומכירתן, שחל עליו סעיף 8א לפקודת מס הכנסה‏:
"ערך למטר מרובע דירתי" – כמשמעותו בפרק ג';
"קרוב" – כהגדרתו בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה;
"רוכש זכאי" – יחיד הרוכש דירת מגורים, שמתקיימים לגביו כל אלה:
(1)
הוא תושב ישראל שמתקיים בו אחד מאלה:
(א)
הוא הורה לילד אחד לפחות הנמצא בחזקתו;
(ב)
מלאו לו 35 שנים לפחות;
(2)
הדירה הנרכשת היא דירתו היחידה; לעניין זה, "דירה יחידה" – דירת מגורים שהיא דירתו היחידה של הרוכש בישראל ובאזור, ויראו לעניין זה דירת מגורים כדירה יחידה גם אם יש לרוכש, נוסף עליה, דירת מגורים שהושכרה למגורים בשכירות מוגנת לפני יום כ"ב בטבת התשנ"ז (1 בינואר 1997), או דירת מגורים שחלקו של הרוכש בה אינו עולה על שליש;
(3)
לא היתה לו בעשר השנים שקדמו ליום המכירה, דירה למעט דירת מגורים שהושכרה למגורים בשכירות מוגנת לפני יום כ"ב בטבת התשנ"ז (1 בינואר 1997) או דירת מגורים שחלקו בה אינו עולה על שליש; לעניין מניין השנים לפי פסקה זו, יראו חלק משנה כשנה שלמה;
(4)
הוא לא ביצע עסקה לרכישת דירה לפני היום הקובע שבוטלה בתקופה שמהיום הקובע עד יום התחילה מאותו עוסק באותה חלקה או בחלקות גובלות באותו גוש שממנו נרכשת דירת המגורים המוטבת;
(5)
רכישת הדירה אינה מימוש של זכות לרכוש את הדירה שניתנה לו בתקופה שבין היום הקובע ל;
(6)
אין בינו או בין קרובו, ובין המוכר או קרובו, יחסים מיוחדים;
(7)
הוא רכש במישרין את מלוא הזכויות בדירה, לבדו או יחד עם בן זוגו;
לעניין הגדרה זו –
(א)
לעניין פסקה (1) – יראו רוכש כמי שמתקיים בו התנאי האמור באותה פסקה, גם אם רכש את הדירה במשותף עם בן זוגו שלא מתקיים בו התנאי האמור;
(ב)
לעניין פסקאות (2) עד (6) – יראו רוכש כמי שמתקיימים בו התנאים האמורים רק אם תנאים אלה מתקיימים גם בבן זוגו, למעט בן זוג הגר בדרך קבע בנפרד, ובילדיהם שטרם מלאו להם 18 שנים, למעט ילד נשוי;
"רוכש מוטב" – רוכש זכאי, שמתקיים לגביו אחד מאלה:
(1)
הוא שירת שירות צבאי, שירות לאומי–אזרחי, שירות לאומי או שירות אזרחי, במשך 12 חודשים לפחות; לעניין זה –
"שירות צבאי" – שירות סדיר לפי חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו–1986‏, למעט תקופות שאינן באות במניין זמן השירות לפי הוראות סעיף 18 לחוק האמור;
"שירות לאומי–אזרחי" – כהגדרתו בחוק שירות לאומי–אזרחי, התשע"ד–2014‏;
"שירות לאומי" – כמשמעותו בפסקה (3)(ב) להגדרה "ילד" שבסעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי;
"שירות אזרחי" – שירות אזרחי לפי חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס"ב–2002‏;
(2)
מתקיים לגביו אחד מאלה
(א)
הוא מקבל קצבה בשל נכות רפואית של 75% לפחות שנקבעה לו לפי דין;
(ב)
הוא מקבל קצבה לפי פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי, ונקבעה לו דרגת אי-כושר להשתכר בשיעור של 75% לפחות;
(ג)
הוא מקבל קצבה לשירותים מיוחדים לפי סעיף 206 לחוק הביטוח הלאומי;
(ד)
הוא מקבל קצבת ניידות מכוח הסכם שנערך לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי;
(ה)
הוא מקבל קצבת זקנה לנכה לפי סעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי;
(ו)
הוא מקבל קצבת סיעוד לפי פרק י' לחוק הביטוח הלאומי;
(ו1)
(ז)
הוא שירת שירות צבאי לתקופה קצרה מ-12 חודשים ושוחרר מהשירות מטעמי נכות, ובלבד שהוכר בשל כך כנכה לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט–1959 [נוסח משולב];
(ח)
לעניין הגדרה זו יראו רוכש כרוכש מוטב, גם אם רכש את הדירה במשותף עם בן זוגו, שאינו רוכש מוטב;
"שטח דירה", "שטח מרפסת שמש", "שטח גינה" ו"שטח מחסן" – כמשמעותם בטופס המפרט שנקבע לפי סעיף 3(א) לחוק המכר (דירות);
"תושב ישראל" – כהגדרתו בפקודת מס הכנסה, לרבות תושב האזור כהגדרתו בסעיף 3א לפקודה האמורה."


"הגדרות


2.

לכל מונח בחוק זה תהיה המשמעות הנודעת לו בחוק מס ערך מוסף, אלא אם כן נקבע במפורש אחרת.
פרק ב'
עסקה מוטבת

3.

בעסקה למכירת דירת מגורים מוטבת מעוסק במקרקעין לרוכש זכאי או לרוכש מוטב (בחוק זה – עסקה מוטבת), החייבת במס לפי חוק מס ערך מוסף, יהיה המס לפי החוק האמור בשיעור אפס, ובלבד שמתקיימים כל אלה:


(1)
העוסק במקרקעין והרוכש הגישו למנהל הצהרות לפי סעיף 4;


(2)
המנהל אישר לפי סעיף 5 כי העסקה היא עסקה מוטבת;


(3)
הרוכש לא מכר את זכויותיו בדירה, כולן או חלקן, עד תום חמש שנים מהמועד שבו נמסרה לו החזקה בדירה.

4.

(א)
רוכש דירת מגורים בעסקה מוטבת ימסור לעוסק במקרקעין, ביום המכירה, הצהרה כי מתקיימים בו התנאים הקבועים בהגדרה "רוכש זכאי" או "רוכש מוטב", לפי העניין; העוסק במקרקעין יצרף לפנקסים ולרשומות שהוא מנהל לפי סעיף 66 לחוק מס ערך מוסף, עותק של הצהרת הרוכש שנמסרה לו לפי סעיף קטן זה.


(ב)
על אף האמור בסעיף 73(א) ו-(ג) לחוק מיסוי מקרקעין, בעסקה מוטבת יגישו העוסק במקרקעין והרוכש למנהל את ההצהרות לפי הסעיף האמור, בתוך 20 ימים מיום המכירה; להצהרות יצורפו המסמכים כמפורט להלן, לפי העניין:(1)
העוסק במקרקעין יצרף הצהרה כי דירת המגורים היא דירת מגורים מוטבת וכי לא מתקיימים בינו או בין קרובו לבין הרוכש או קרובו יחסים מיוחדים, כי העסקה אינה כאמור בסעיף 37, וכי לא נתן לרוכש, בתקופה שמהיום הקובע עד יום התחילה, זכות לרכוש את הדירה, וכן יצרף כל מסמך אחר שיקבע המנהל כי הוא דרוש לצורך הוכחת הפרטים האמורים בפסקה זו;(2)
הרוכש יצרף הצהרה כי מתקיימים בו התנאים הקבועים בהגדרה "רוכש זכאי" או "רוכש מוטב", לפי העניין, וכי הטבת המס לפי סעיף 3 ניתנת לראשונה כאמור בסעיף 32, וכן יצרף כל מסמך שיקבע המנהל כי הוא דרוש לצורך הוכחת הפרטים האמורים בפסקה זו.


(ג)
הצהרות לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב) יהיו בטופס שיקבע המנהל.

5.

(א)
הוגשו הצהרות לפי סעיף 4, יחליט המנהל, אם העסקה היא עסקה מוטבת (בסעיף זה – החלטה מקדמית) והודעה על החלטתו תימסר לעוסק במקרקעין ולרוכש, ובלבד שלא יחליט המנהל כי העסקה אינה עסקה מוטבת, אלא לאחר שניתנה לעוסק במקרקעין או לרוכש, לפי העניין, הזדמנות להשמיע את טענותיהם בתוך 14 ימים, מיום שהוגשו לו ההצהרות כאמור; החלטה מקדמית תינתן בתוך 20 ימים מיום הגשת ההצהרות למנהל, ואם נשמעו טענות העוסק במקרקעין או הרוכש לצורך קבלת ההחלטה המקדמית – בתוך 20 ימים מיום שמיעת הטענות כאמור; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מסמכותו של המנהל לעשיית שומה לפי סעיף 78 לחוק מיסוי מקרקעין.


(ב)
אישר המנהל בהחלטה מקדמית לפי סעיף קטן (א) כי העסקה היא עסקה מוטבת ומצא המנהל לאחר מכן כי פרט שנכלל בהצהרה או במסמך שהוגשו לו לפי סעיף 4 היה שגוי או כוזב, רשאי הוא, בתוך חמש שנים מיום שהוגשו לו ההצהרות כאמור, לדרוש ממי שהגיש את ההצהרה לתקן אותה או להחליט כי העסקה אינה עסקה מוטבת, ובלבד שלא יחליט המנהל כי העסקה אינה עסקה מוטבת, אלא לאחר שניתנה לעוסק במקרקעין או לרוכש, לפי העניין, הזדמנות להשמיע את טענותיהם; החליט המנהל כי העסקה אינה עסקה מוטבת יראו את ההחלטה המקדמית כבטלה והמנהל יודיע על כך לעוסק במקרקעין ולרוכש באופן מיידי.


(ג)
הודיע המנהל לפי סעיף קטן (א) או (ב) כי העסקה אינה עסקה מוטבת, תהיה העסקה חייבת במס ערך מוסף בהתאם להוראות חוק מס ערך מוסף; הודיע המנהל כאמור לאחר שהעוסק במקרקעין דיווח בדוח התקופתי או בדוח המיוחד על העסקה כעסקה החייבת במס בשיעור אפס, יגיש העוסק במקרקעין דוח משלים לפי סעיף 71 לחוק מס ערך מוסף עד למועד הגשת הדוח התקופתי הקרוב.


(ד)
על אף האמור בסעיף קטן (ג), הודיע המנהל לפי סעיף קטן (ב) כי העסקה אינה עסקה מוטבת בשל כך שפרט שנכלל בהצהרה או במסמך שהגיש לו הרוכש לפי סעיף 4 היה שגוי או כוזב, יהיה החייב במס ערך מוסף, על אף הוראות סעיף 16 לחוק מס ערך מוסף – הרוכש, ויחולו הוראות סעיף 8 בשינויים המחויבים.


(ה)
על החלטת המנהל לפי סעיף זה רשאים העוסק במקרקעין והרוכש, לפי העניין, להגיש השגה; לעניין זה יחולו הליכי ההשגה, הערר והערעור לפי פרק שמיני לחוק מיסוי מקרקעין, ולא יחולו סעיפים 82 ו-83 לחוק מס ערך מוסף, ואולם אין בהגשת ההשגה, הערר או הערעור כאמור כדי לעכב את תשלום המס כאמור בסעיפים קטנים (ג) או (ד).

6.

על אף האמור בסעיף 3, הוגשו למנהל ההצהרות והמסמכים כנדרש לפי סעיף 4, רשאי העוסק במקרקעין, בתקופה שמיום הגשת ההצהרות ועד להחלטת המנהל לפי סעיף 5(א), לדווח בדוח התקופתי ובדוח המיוחד על העסקה כעסקה החייבת במס בשיעור אפס.

7.

על אף האמור בסעיף 47 לחוק מס ערך מוסף, עוסק במקרקעין חייב להוציא חשבונית מס לגבי עסקה מוטבת.

8.

(א)
מכר רוכש את זכויותיו בדירת מגורים מוטבת שרכש בעסקה מוטבת כאמור בסעיף 3, בתוך חמש שנים מהמועד שנמסרה לו החזקה בדירה, יהיה החייב במס ערך מוסף, על אף הוראות סעיף 16 לחוק מס ערך מוסף – הרוכש; המס כאמור ישולם בידי הרוכש בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מהמועד שנמסרה לו החזקה בדירה עד למועד התשלום בפועל; על גביית מס לפי סעיף זה יחולו הוראות פרקים שביעי, שמיני ותשיעי לחוק מיסוי מקרקעין לעניין שומה, השגה, ערר, גבייה, ריבית וקנסות.


(ב)
מכר רוכש את זכויותיו בדירת מגורים מוטבת שרכש בעסקה מוטבת כאמור בסעיף קטן (א), יצהיר על כך הרוכש למנהל, בהצהרה לפי סעיף 73(א) לחוק מיסוי מקרקעין, נוסף על הפרטים הקבועים באותו סעיף, בטופס שיקבע המנהל.


(ג)
נמכרה זכות בדירת מגורים מוטבת שנרכשה בעסקה מוטבת כאמור בסעיף קטן (א), שלא על ידי הרוכש בעסקה המוטבת, לשם פירעון משכנתה, שעבוד אחר או לפי פסק דין וכן במכירה בהליכי הוצאה לפועל, יחול סעיף 93 לחוק מיסוי מקרקעין, בשינויים המחויבים.

9.

לא יקבל עוסק במקרקעין המוכר דירת מגורים מוטבת בעסקה מוטבת כל תשלום או טובת הנאה בעד מתן זכות או עדיפות ברכישת הדירה, ולא יתנה את רכישתה ברכישת הצמדות נוספות לדירה, ברכישת ציוד, בשדרוג מפרט הדירה או בכל תנאי אחר שיקבע שר האוצר; לעניין זה, "הצמדות נוספות" – הצמדה של יותר ממחסן אחד או יותר משתי חניות לדירה.
פרק ג'
קביעת ערך למטר מרובע דירתי

10.

בפרק זה –


"דירה" – דירת מגורים, למעט דירה שצמודים אליה גינה או גג, שמתקיימים לגביה כל אלה:(1)
שטח הדירה הוא 60 מ"ר עד 140 מ"ר;(2)
היא בנויה או עתידה להיבנות בבנייה רוויה;(3)
יש בה שלושה עד חמישה חדרים;(4)
מחיר הדירה, כולל מס ערך מוסף, הוא 500,000 שקלים חדשים לפחות אך לא יותר מ-3,500,000 שקלים חדשים;


"המועד הקובע" – לגבי קביעת ערך למטר מרובע דירתי, לראשונה, כאמור בסעיף 12(ב) – כ"ט באדר ב' התשע"ד (31 במרס 2014), ולגבי כל עדכון של ערך כאמור לפי סעיף 12(ד) – ה-31 בדצמבר שקדם למועד העדכון;


"נתוני הממונה" – נתונים שדווחו לממונה לפי סעיף 3ה לחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה–1974;


"נתוני המנהל" – נתונים שדווחו למנהל לפי חוק מיסוי מקרקעין וכלולים במאגר לפי סעיף 105א לחוק האמור;


"עסקה" – עסקה למכירת דירה;


"השמאי הממשלתי" – השמאי הממשלתי הראשי במשרד המשפטים, או שמאי מקרקעין מטעמו שהוא עובד המדינה.

11.

(א)
בתוך 21 ימים מיום פרסומו של חוק זה יפרסם המנהל, ברשומות ובאתר האינטרנט של רשות המסים, רשימה של גושים שהעביר לו השמאי הממשלתי, שלגביהם ייקבע ערך למטר מרובע דירתי לפי הוראות פרק זה (בפרק זה – רשימת הגושים).


(ב)
ברשימת הגושים ייכללו גושים כמפורט להלן
(1)
גושים שלפי נתוני הממונה בוצעו בהם עשר עסקאות לפחות בתקופה של שנתיים שסיומה ביום כ"ט באדר ב' התשע"ד (31 במרס 2014), ומתוכן עסקה אחת לפחות שבוצעה בשנה שלפני המועד האמור;(2)
גושים שבהם רשות מקרקעי ישראל או משרד הבינוי והשיכון שיווקו מגרשים לבניית יחידות דיור למגורים, ומתקיימים לגביהם שניים אלה:
(א)
המגרשים שווקו במכרז שנערך באחת השנים 2011 עד 2013;
(ב)
המגרשים מיועדים לבנייה רוויה.


(ג)
חלף המועד האמור בסעיף קטן (א), רשאים בעל זכות במקרקעין או בעל זכות לגבי מקרקעין וכן רשות מקרקעי ישראל לפנות למנהל, בטופס שקבע, בבקשה להוספת גוש לרשימת הגושים, כמפורט להלן, לפי העניין:(1)
בעל זכות במקרקעין או בעל זכות לגבי מקרקעין – הוספת הגוש שהמקרקעין נמצאים בו, ובלבד שבחמש השנים שקדמו להגשת הבקשה למנהל ניתן היתר לפי חוק התכנון והבנייה לבניית דירת מגורים בבנייה רוויה במקרקעין האמורים או הוגשה בקשה לקבלת היתר כאמור;(2)
רשות מקרקעי ישראל – הוספת גוש שבניהולה.


(ד)
הוגשה בקשה להוספת גוש לרשימת הגושים לפי סעיף קטן (ג), יבחן המנהל אם התקיימו לגבי הגוש האמור התנאים האמורים באותו סעיף קטן; מצא המנהל כי התקיימו התנאים האמורים, יכלול את הגוש ברשימת הגושים לא יאוחר מתום 21 ימים מיום הגשת הבקשה; החלטת המנהל תישלח למבקש בתוך התקופה האמורה.


(ה)
נכלל גוש ברשימת הגושים ומצא השמאי הממשלתי כי לפי דיווחי הממונה לא התבצעה בגוש האמור, בשנה שקדמה למועד הקובע, עסקה אחת לפחות, רשאי הוא להורות למנהל למחוק את הגוש האמור מרשימת הגושים.


(ו)

12.

(א)
לצד כל גוש ברשימת הגושים יפרסם המנהל ערך למטר מרובע דירתי כפי שקבע השמאי הממשלתי לפי הוראות פרק זה; ערך למטר מרובע דירתי הוא המנה המתקבלת מחלוקת ערך למטר מרובע גולמי, כפי שנקבע בסעיף 13, ב-108%, ומעוגל לסכום הקרוב ביותר שהוא מכפלה של 100 שקלים חדשים.


(ב)
ערך למטר מרובע דירתי יפורסם כאמור בסעיף קטן (א), בתוך 40 ימים מיום פרסומו של חוק זה, ואם הוסף הגוש לרשימת הגושים לפי בקשה כאמור בסעיף 11(ג) – בתוך 90 ימים מיום הגשת הבקשה.


(ג)
מצא השמאי הממשלתי כי קיימת מורכבות מיוחדת בקביעת ערך למטר מרובע גולמי לפי סעיף 13 המהווה בסיס לחישוב ערך למטר מרובע דירתי לגבי גוש מסוים הכלול ברשימת הגושים, רשאי הוא לפרסם את הערך למטר מרובע דירתי לגבי אותו גוש, בתוך 14 ימים נוספים לאחר תום התקופה המנויה בסעיף קטן (ב).


(ד)
ערך למטר מרובע דירתי שפורסם כאמור בסעיף קטן (א) יעודכן ב-31 במרס בכל שנה, ולעניין העדכון הראשון – ביום כ"א באדר ב' התשע"ו (31 במרס 2016).


(ה)
ערך למטר מרובע דירתי לא ישמש ראיה בהליכים שעניינם שומת מקרקעין, לרבות הליכים לקביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה, לקביעת היטלי השבחה לפי התוספת השלישית לחוק האמור, לקביעת מס שבח ומס רכישה לפי חוק מיסוי מקרקעין, לקביעת חוב כספי לרשות מקרקעי ישראל לפי החלטות מועצת מקרקעי ישראל ולקביעת פיצויים לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943‏, ולפי החוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי ציבור, התשכ"ד–1964‏.

13.

(א)
בסעיף זה –


"מחיר למטר מרובע" – מחיר דירה כשהוא מחולק בשטח הדירה;


"ממוצע מחירים בעשירונים 2 עד 9" – המחיר הממוצע למטר מרובע בעסקאות, לאחר שנוכו הנתונים ביחס למחירים בעשירון 1 ובעשירון 10;


"ממוצע מחירים בעשירונים 3 עד 8" – המחיר הממוצע למטר מרובע בעסקאות, לאחר שנוכו הנתונים ביחס למחירים בעשירונים 1, 2, 9 ו-10.


(ב)
ערך למטר מרובע גולמי ייקבע לכל גוש, לשם קביעת הערך למטר מרובע דירתי באותו גוש, לראשונה, כאמור בסעיף 12(ב), או לשם עדכונו כאמור בסעיף 12(ד), לפי ממוצע המחירים בעשירונים 2 עד 9 של כל העסקאות שבוצעו, לפי נתוני הממונה, בגוש האמור בתקופה של שנה המסתיימת במועד הקובע, ואם לפי נתוני הממונה בוצעו באותה שנה פחות מעשרים עסקאות – לפי ממוצע המחירים כאמור של העסקאות האחרונות שבוצעו בתקופה של שנתיים המסתיימת במועד הקובע אך לא יותר מ-20 עסקאות (בסעיף קטן זה – עסקאות הייחוס לפי נתוני הממונה), והכול אם מתקיימים כל אלה:(1)
בוצעו עשר עסקאות ייחוס לפי נתוני הממונה, לפחות, בתקופה של שנתיים המסתיימת במועד הקובע;(2)
עסקאות הייחוס בוצעו בשתי חלקות שונות, לפחות;(3)
ההפרש היחסי לגבי מחצית לפחות מעסקאות הייחוס לפי נתוני הממונה אינו עולה על 0.075 (בסעיף זה – התנאי לפיזור הנתונים); לעניין זה, "ההפרש היחסי" – ההפרש שבין המחיר למטר מרובע בעסקת ייחוס מסוימת לבין ממוצע המחירים בעשירונים 2 עד 9, בערך מוחלט, כשההפרש מחולק במחיר למטר מרובע באותה עסקה.


(ג)
לא ניתן לקבוע את הערך למטר מרובע גולמי לפי הוראות סעיף קטן (ב) בשל כך שלא התקיים תנאי מהתנאים המנויים בפסקאות (1) או (2) של אותו סעיף קטן, ייקבע הערך למטר מרובע גולמי לגוש לפי ממוצע המחירים בעשירונים 2 עד 9 של כל עסקאות הייחוס לפי נתוני הממונה כאמור בסעיף קטן (ב), בתוספת עסקאות שבוצעו בגוש האמור לפי נתוני המנהל במשך תקופה של שנתיים המסתיימת במועד הקובע, ובלבד שבניית הדירות נושא העסקאות הנוספות האמורות הסתיימה בחמש השנים שקדמו למועד הקובע (בסעיף קטן זה – עסקאות הייחוס לפי נתוני הממונה והמנהל), והכול אם מתקיימים כל אלה:(1)
בוצעו 12 עסקאות ייחוס לפי נתוני הממונה והמנהל, לפחות, בתקופה של שנתיים המסתיימת במועד הקובע;(2)
עסקאות הייחוס לפי נתוני הממונה והמנהל בוצעו בשתי חלקות שונות, לפחות;(3)
התנאי לפיזור הנתונים מתקיים לגבי מחצית מעסקאות הייחוס לפי נתוני הממונה והמנהל, לפחות.


(ד)
לא ניתן לקבוע את הערך למטר מרובע גולמי לפי הוראות סעיף קטן (ג) בשל כך שלא התקיים תנאי מהתנאים המנויים בפסקאות (1) או (2) של אותו סעיף קטן, ייקבע הערך למטר מרובע גולמי בדרך הקבועה בסעיפים קטנים (ב) או (ג), לפי העניין, ואולם לשם קביעת עסקאות הייחוס לפי נתוני הממונה או עסקאות הייחוס לפי נתוני הממונה והמנהל, ייווספו גם עסקאות שבוצעו, לפי דיווחי הממונה או דיווחי המנהל, לפי העניין, בכל הגושים הגובלים לגוש שלגביו נקבע הערך למטר מרובע גולמי.


(ה)
לא ניתן לקבוע את הערך למטר מרובע גולמי לפי סעיפים קטנים (ב) עד (ד) בשל כך בלבד שלא מתקיים תנאי פיזור הנתונים, יחושב הערך למטר מרובע גולמי וייבחן תנאי פיזור הנתונים לפי סעיף קטן (ב), (ג) או (ד), לפי העניין, לפי ממוצע המחירים בעשירונים 3 עד 8.


(ו)
לא ניתן לקבוע את הערך למטר מרובע גולמי לפי הוראות סעיפים קטנים (ד) או (ה), או נקבע ערך למטר מרובע גולמי לפי סעיפים קטנים (ב) עד (ה) ומצא השמאי הממשלתי, על פי עקרונות וכללי שומה מקובלים או לפי כללים שקבע שר המשפטים לעניין זה, כי הערך שנקבע חורג באופן משמעותי מערך סביר בנסיבות העניין, יקבע השמאי הממשלתי ערך למטר מרובע גולמי לאותו גוש על פי עקרונות וכללי שומה מקובלים או לפי כללים שיקבע שר המשפטים לעניין זה.


(ז)
לשם קביעת ערך למטר מרובע גולמי לפי סעיף זה יתואמו המחירים שדווחו לממונה או למנהל בעסקאות הייחוס לפי שיעור שינוי המדד ממועד ביצוע העסקה למועד הקובע; לעניין זה, "המדד" – מדד מחירי הדירות שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, או כל מדד אחר שיבוא במקומו.

14.

פורסם ערך למטר מרובע דירתי על בסיס ערך למטר מרובע גולמי שקבע השמאי הממשלתי על פי עקרונות וכללי שומה מקובלים או לפי כללים שקבע שר המשפטים לעניין זה, כאמור בסעיף 13(ו), יודיע על כך השמאי הממשלתי למנהל, והמנהל יציין זאת ברשימת הגושים, לצד אותו ערך; הרואה עצמו נפגע מהקביעה כאמור רשאי להגיש השגה על כך לפני ועדת ההשגות כמשמעותה בפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, בתוך 30 ימים מיום הפרסום; שר המשפטים יקבע הוראות לעניין סדרי הדין להגשת ההשגה, לשמיעתה ולקבלת ההחלטה בה.

15.

ערך למטר מרובע גולמי וערך למטר מרובע דירתי ייקבעו בהתאם להוראות לפי פרק זה, הגוברות לעניין זה על כל הוראה סותרת לפי חוק שמאי מקרקעין, התשס"א–2001‏.
פרק ד'
עונשין

16.

(א)
אלה דינם מאסר שנה
(1)
רוכש שמסר לעוסק במקרקעין, לפי סעיף 4(א), הצהרה שאינה נכונה;(2)
רוכש או עוסק במקרקעין שמסר למנהל לפי הוראות סעיף 4(ב) הצהרה שאינה נכונה או מסמך אחר הכולל ידיעה שאינה נכונה;(3)
עוסק במקרקעין שדיווח בדוח התקופתי או בדוח המיוחד על עסקה למכירת דירת מגורים כעסקה החייבת במס בשיעור אפס, לאחר שקיבל הודעה מהמנהל לפי סעיף 5(א) או (ב) כי העסקה אינה עסקה מוטבת;(4)
עוסק במקרקעין שלא הגיש דוח משלים לפי הוראות סעיף 5(ג);(5)
עוסק במקרקעין שדיווח בדוח התקופתי או בדוח המיוחד על עסקה למכירת דירת מגורים כעסקה החייבת במס בשיעור אפס, בלי שהוגשו למנהל ההצהרות והמסמכים לפי סעיף 4, בניגוד להוראות סעיף 6;(6)
רוכש דירת מגורים בעסקה מוטבת שמכר את זכויותיו בדירה בתוך חמש שנים מהמועד שבו הדירה נמסרה לחזקתו ולא מסר למנהל הצהרה לפי הוראות סעיף 8(ב).


(ב)
עוסק במקרקעין שקיבל תשלום או טובת הנאה, בניגוד להוראות סעיף 9 או שהתנה את רכישת דירת המגורים בתנאי, בניגוד להוראות הסעיף האמור, דינו – מאסר חמש שנים או כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז–1977‏.
פרק ה'
עיצום כספי

17.

הפר עוסק במקרקעין הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה בשיעור של 50% מסכום מס ערך מוסף החל על העסקה שבקשר אליה נעשתה ההפרה:


(1)
מסר למנהל לפי הוראות סעיף 4(ב)(1) הצהרה שאינה נכונה או מסמך אחר הכולל ידיעה שאינה נכונה;


(2)
דיווח בדוח התקופתי או בדוח המיוחד על עסקה למכירת דירת מגורים כעסקה החייבת במס בשיעור אפס, לאחר שקיבל הודעה מהמנהל לפי סעיף 5(א) או (ב) כי העסקה אינה עסקה מוטבת;


(3)
לא הגיש דוח משלים לפי הוראות סעיף 5(ג);


(4)
דיווח בדוח התקופתי או בדוח המיוחד על עסקה למכירת דירת מגורים כעסקה החייבת במס בשיעור אפס, בלי שהוגשו למנהל ההצהרות והמסמכים לפי סעיף 4, בניגוד להוראות סעיף 6.

18.

(א)
היה למנהל יסוד סביר להניח כי עוסק במקרקעין הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה כאמור בסעיף 17 (בפרק זה – המפר), ובכוונתו להטיל עליו עיצום כספי לפי אותו סעיף, תימסר למפר הודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי (בפרק זה – הודעה על כוונת חיוב).


(ב)
בהודעה על כוונת חיוב יציין המנהל, בין השאר, את אלה:(1)
המעשה או המחדל (בפרק זה – המעשה) המהווה את ההפרה;(2)
סכום העיצום הכספי והתקופה לתשלומו;(3)
זכותו של המפר לטעון את טענותיו לפני המנהל, לפי הוראות סעיף 19;(4)
הסמכות להוסיף על שיעור העיצום הכספי בשל הפרה חוזרת, לפי הוראות סעיף 21.

19.

מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב לפי הוראות סעיף 18 רשאי לטעון את טענותיו, בכתב, לפני המנהל, לעניין הכוונה להטיל עליו עיצום כספי ולעניין סכומו, בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה, ורשאי המנהל להאריך את התקופה האמורה בתקופה נוספת שלא תעלה על 30 ימים.

20.

(א)
טען המפר את טענותיו לפני המנהל לפי הוראות סעיף 19, יחליט המנהל, לאחר ששקל את הטענות שנטענו, אם להטיל על המפר עיצום כספי, ורשאי הוא להפחית את סכום העיצום הכספי לפי הוראות סעיף 22.


(ב)
החליט המנהל לפי הוראות סעיף קטן (א) –(1)
להטיל על המפר עיצום כספי – ימסור לו דרישה, בכתב, לשלם את העיצום הכספי (בפרק זה – דרישת תשלום), שבה יציין, בין השאר, את סכום העיצום הכספי המעודכן ואת התקופה לתשלומו;(2)
שלא להטיל על המפר עיצום כספי – ימסור לו הודעה על כך, בכתב.


(ג)
בדרישת התשלום או בהודעה, לפי סעיף קטן (ב), יפרט המנהל את נימוקי החלטתו.


(ד)
לא ביקש המפר לטעון את טענותיו לפי הוראות סעיף 19, בתוך התקופות האמורות באותו סעיף, יראו את ההודעה על כוונת החיוב, בתום אותה תקופה, כדרישת תשלום שנמסרה למפר במועד האמור.

21.

בהפרה חוזרת ייווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה, סכום השווה לעיצום הכספי כאמור; לעניין זה, "הפרה חוזרת" – הפרת הוראה מההוראות לפי חוק זה, כאמור בסעיף 17, בתוך שנתיים מהפרה קודמת של אותה הוראה שבשלה הוטל על המפר עיצום כספי או שבשלה הורשע.

22.

(א)
המנהל אינו רשאי להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך משווי הסכום כאמור בסעיף 17, אלא לפי הוראות סעיף קטן (ב).


(ב)
שר האוצר, בהסכמת שר המשפטים, רשאי לקבוע מקרים, נסיבות ושיקולים, שבשלהם יהיה ניתן להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך משווי הסכום כאמור בסעיף 17, ובשיעורים שיקבע.

23.

העיצום הכספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום מסירת דרישת התשלום, ולגבי מפר שלא טען את טענותיו לפני המנהל כאמור בסעיף 20(ד) – ביום מסירת ההודעה על כוונת חיוב; הוגש ערעור לבית משפט לפי סעיף 28 ועוכב תשלומו של העיצום הכספי בידי המנהל או בית המשפט – יהיה העיצום הכספי לפי סכומו המעודכן ביום ההחלטה בערעור.

24.

המפר ישלם את העיצום הכספי בתוך 30 ימים מיום מסירת דרישת התשלום כאמור בסעיף 20.

25.

לא שילם המפר עיצום כספי במועד, ייווספו על העיצום הכספי לתקופת הפיגור, הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בסעיף 93 לחוק מס ערך מוסף (בפרק זה – הפרשי הצמדה וריבית), עד לתשלומו.

26.

עיצום כספי ייגבה לאוצר המדינה, ועל גבייתו תחול פקודת המסים (גבייה)‏.

27.

על מעשה אחד המהווה הפרה של הוראה מההוראות לפי חוק זה המנויות בסעיף 17 ושל הוראה מההוראות לפי חוק אחר, לא יוטל יותר מעיצום כספי אחד.

28.

(א)
על דרישת תשלום לפי פרק זה ניתן לערער לבית משפט השלום שבו יושב נשיא בית משפט השלום; ערעור כאמור יוגש בתוך 30 ימים מיום שבו נמסרה למפר דרישת התשלום.


(ב)
אין בהגשת ערעור לפי סעיף קטן (א) כדי לעכב את תשלום העיצום הכספי, אלא אם כן הסכים לכך המנהל או אם בית המשפט הורה על כך.


(ג)
החליט בית המשפט לקבל ערעור שהוגש לפי סעיף קטן (א), לאחר ששולם העיצום הכספי, והורה על החזרת סכום העיצום הכספי ששולם או על הפחתת העיצום הכספי, יוחזר הסכום ששולם או כל חלק ממנו שהופחת, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, מיום תשלומו עד יום החזרתו.

29.

(א)
הטיל המנהל עיצום כספי לפי פרק זה, יפרסם באתר האינטרנט של רשות המסים את הפרטים שלהלן, בדרך שתבטיח שקיפות לגבי הפעלת שיקול דעתו בקבלת ההחלטה להטיל עיצום כספי: (1)
דבר הטלת העיצום הכספי;(2)
מהות ההפרה שבשלה הוטל העיצום הכספי ונסיבות ההפרה;(3)
סכום העיצום הכספי שהוטל;(4)
אם הופחת העיצום הכספי – הנסיבות שבשלהן הופחת סכום העיצום ושיעור ההפחתה.


(ב)
הוגש ערעור לפי סעיף 28, יפרסם המנהל את דבר הגשת הערעור ואת תוצאותיו.


(ג)
על אף האמור בסעיף זה, לא יפרסם המנהל פרטים שהם בגדר מידע שרשות ציבורית מנועה מלמסור לפי סעיף 9(א) לחוק חופש המידע, התשנ"ח–1998‏, וכן רשאי הוא שלא לפרסם פרטים לפי סעיף זה שהם בגדר מידע שרשות ציבורית אינה חייבת למסור לפי סעיף 9(ב) לחוק האמור.


(ד)
פרסום כאמור בסעיף זה בעניין עיצום כספי שהוטל על תאגיד יהיה לתקופה של ארבע שנים, ובעניין עיצום כספי שהוטל על יחיד – לתקופה של שנתיים ושישה חודשים.


(ה)
שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע דרכים נוספות לפרסום הפרטים האמורים בסעיף זה.

30.

(א)
תשלום עיצום כספי לפי פרק זה לא יגרע מאחריותו הפלילית של אדם בשל הפרת הוראה מההוראות לפי חוק זה, המנויות בסעיף 17, המהווה עבירה.


(ב)
שלח המנהל למפר הודעה על כוונת חיוב בשל הפרה המהווה עבירה כאמור בסעיף קטן (א), לא יוגש נגדו כתב אישום בשל אותה הפרה, אלא אם כן התגלו עובדות חדשות המצדיקות זאת.


(ג)
הוגש נגד אדם כתב אישום בשל הפרה המהווה עבירה כאמור בסעיף קטן (א), לא ינקוט נגדו המנהל הליכים לפי פרק זה בשל אותה הפרה, ואם הוגש כתב אישום בנסיבות האמורות בסעיף קטן (ב) לאחר שהמפר שילם עיצום כספי – יוחזר לו הסכום ששולם, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלום הסכום ועד החזרתו.
פרק ו'
הוראות שונות

31.

לא ייתן המנהל אישור לפי סעיף 16(א)(2) לחוק מיסוי מקרקעין, לצורך רישום בפנקס המקרקעין של מכירת זכות במקרקעין המפורטת בפסקה (1) או (2), אלא אם כן מתקיים המפורט לצדה:


(1)
מכירת זכות בדירת מגורים שדווח לגביה בדוח תקופתי או בדוח מיוחד כעסקה החייבת במס בשיעור אפס – ניתן לגביה אישור המנהל לפי סעיף 5 כי היא עסקה מוטבת, ואם החליט המנהל לפי הסעיף האמור כי אינה עסקה מוטבת – שולם המס החל בשלה כאמור באותו סעיף;


(2)
מכירת זכות בדירת מגורים על ידי מי שרכש אותה בעסקה מוטבת לפני תום חמש שנים מיום קבלת החזקה בה – שולם המס החל בשלה לפי סעיף 8(א).

32.

הטבת מס לפי סעיף 3 לא תינתן לרוכש אחד יותר מפעם אחת; לעניין זה, יראו רוכש ובן זוגו, למעט בן זוג הגר בדרך קבע בנפרד – כרוכש אחד.

32א.


33.

הוראות חוק מס ערך מוסף החלות לעניין מס בשיעור אפס החל על עסקה כאמור בסעיף 30 לחוק האמור, לרבות ההוראות לעניין גבייה, דיווח, פיקוח, תפיסה, חקירה ועונשין, יחולו על מס בשיעור אפס החל על עסקה מוטבת לפי חוק זה, והכול אלא אם כן נקבע אחרת בחוק זה.

34.

שר האוצר ממונה על ביצועו של חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.

34א.


35.

בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו–1975, בסעיף 69א –


(1)
אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:"(ב1) בעסקה מוטבת כאמור בסעיף 3 לחוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת) (הוראת שעה), התשע"ד–2014, יפרט העוסק גם את פרטי הרוכש, ואם היו בעסקה כמה רוכשים – יפרט העוסק את פרטי הרוכשים בדרך שיקבע המנהל.";


(2)
בסעיף קטן (ז), אחרי פסקה (3) יבוא:"(4)
הוא עוסק במקרקעין המוכר דירת מגורים מוטבת בעסקה מוטבת כאמור בסעיף 3 לחוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת) (הוראת שעה), התשע"ד–2014."

36.

תחילתו של חוק זה 40 ימים מיום פרסומו, והוא יחול על עסקה מוטבת שיום המכירה בה חל ביום האמור ואילך.

36א.
חוק זה יעמוד בתוקפו עד תום שבע שנים מיום התחילה.

37.

הוראות חוק זה לא יחולו על עסקאות למכירת דירות מגורים בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל (בסעיף זה – המועצה) מס' 1295 מיום י' בחשוון התשע"ד (14 באוקטובר 2013), בהתאם להחלטת המועצה המאפשרת הקצאת מקרקעין במכרז שבמסגרתו נקבע מחירן הסופי של דירות שייבנו על המקרקעין, או בהתאם להחלטה דומה אחרת שתקבע המועצה, ועסקאות כאמור לא יובאו בחשבון לעניין חישוב ערך למטר מרובע דירתי לפי הוראות פרק ג'.

38.

תקנות ראשונות לפי פסקה (2) להגדרה "דירת מגורים מוטבת" יותקנו בתוך שבעה ימים מיום פרסומו של חוק זה; לא הותקנו תקנות ראשונות כאמור בתוך התקופה האמורה, רשאי שר האוצר, בהתייעצות עם שר הבינוי והשיכון להתקין תקנות ראשונות כאמור.
***************************************************************************************

קוד המקור של הנתונים