ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 24/11/2014

תקציב הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול לשנת 2015

פרוטוקול

 
PAGE
2
הוועדה המיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול
24/11/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
<פרוטוקול מס' 25>
מישיבת הוועדה המיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול
יום שני, כ"ד בחשון התשע"ה (24 בנובמבר 2014), שעה 12:00
סדר היום
<תקציב הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול לשנת 2015>
נכחו
חברי הוועדה: >
מוחמד ברכה – היו"ר
מוזמנים
>
יאיר גלר - מנכ"ל הרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול, המשרד לביטחון פנים

איתן גורני - סמנכ"ל הרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול, המשרד לביטחון פנים

איריס יוגב - ר' אגף תכנון ובקרה, הרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול, המשרד לביטחון פנים

רפ"ק סוני אינגר - קצין נוער ארצי, המשרד לביטחון פנים

איתן גולדפלם - ראש חטיבת תקציבים, המשרד לביטחון פנים

אמיר אדרי - אגף התקציבים, משרד האוצר

ד"ר פאולה רושקה - מנהלת המחלקה לטיפול בהתמכרויות, משרד הבריאות

ד"ר רוני ברקוביץ - סגן ראש אגף אכיפה ופיקוח, משרד הבריאות

ציון אפרתי - סגן ממונה יחידת הסמים והלבנת הון, רשות המכס

תמי דיסקין - מפקחת ארצית, השרות לטיפול בהתמכרויות, משרד הרווחה

קרן רוט איטח - מנהלת היחידה למניעת סמים אלכוהול וטבק, משרד החינוך

פיני קבלו - סמנכ"ל מרכז השלטון המקומי

אילת מליס כהן - יו"ר עמותת "ישראל אומרת לא לסמים"

ד"ר רזי רונן - עמותת "ישראל אומרת לא לסמים"

שמעון פרץ - יו"ר הוועדה למאבק בנגע הסמים במועצה המקומית מיתר

שלי לוי - מ"מ ראש צוות במרכז מחקר ומידע, כנסת

מתן שחק - מרכז מחקר ומידע, כנסת
מנהלת הוועדה
בת שבע פנחסוב
רישום פרלמנטרי
יעל, חבר המתרגמים
<תקציב הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול לשנת 2015>
היו"ר מוחמד ברכה
בוקר טוב לכולם, ברוכים הבאים, אני מתכבד לפתוח את הישיבה.
הנושא שעל סדר היום, תקציב הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול לשנת 2015.

הבוקר התבשרנו שנציג האוצר לא יגיע, אולם אחרי מגעים עם לשכת יושב ראש הכנסת, הם הבטיחו שהם יגיעו. חשבתי שללא נציג האוצר הדיון מיותר לחלוטין, מה גם שזה מהווה זלזול חמור בעבודת הכנסת וביכולתה למלא את תפקידה, במיוחד כשעל סדר היום עומד נושא הנוגע ישירות למשרד האוצר, גם מעצם הגדרתו וגם מעצם הצרכים הנובעים מההתנהלות בעניין התקציב בשנים האחרונות.
האמת היא, שאני הודעתי ללשכת יושב ראש הכנסת שאם הם לא יגיעו אנחנו נפזר את הישיבה. חשבתי לבטל את הישיבה בהתראה לכל הנוכחים, כדי לא להטריח אתכם לחינם.
הנה, נציג האוצר הגיע. למה היה לכם קשה כל כך, להגיד שאתם משתתפים?
אמיר אדרי
קודם כל, שינו את מועד ישיבת הוועדה ויש לנו עוד דברים אחרים חשובים, הצוות שלנו גם נמצא במצוקת כוח אדם, כך שאני הנציג היחידי מהצוות.
היו"ר מוחמד ברכה
הייתה התראת זמן סבירה, גם אחרי דחיית הישיבה, הייתה התראה של שבוע.
אמיר אדרי
יש לנו התחייבויות אחרות.
היו"ר מוחמד ברכה
הנושא שעל סדר היום, הוא תקציב הרשות וזה נוגע ישירות למשרד האוצר. אי אפשר היה לקיים את הישיבה ללא נציגות האוצר, אני חושב שההודעה מהבוקר אינה ראויה. לא הייתה צריכה להיות התערבות לשכת יושב ראש הכנסת, על מנת שתמלאו את תפקידכם בפני הכנסת.

בכל שנת תקציב, סוגיה זו עומדת על סדר יומה של הועדה והיא מתמקדת בשני היבטים. אתן את הכותרת, לאחר מכן נציג האוצר ידבר וכמובן מר גלר או להפך להחלטתכם, לאחר מכן נשמע את כולם. ישנו עניין שנוגע לשני דברים, הדבר ראשון, התקציב לא מתקדם גם בסכום שעומד לרשות הרשות, לא מתקדם שש-שבע שנים על אף המטלות, המשימות, התקנות ומרחב התפקידים שהיא ממלאת.

לדעתנו, להיות תקועים כשש שנים עם אותו סכום פחות או יותר, לדעתי זה דבר בלתי סביר. הדבר השני, אני חושב שזו תופעה לא ראויה שהרשות תוכל להתקיים בצורה סבירה רק מכסף קואליציוני או כסף פוליטי. אני חושב שתקציב הרשות צריך להיות בנוי בתוך תקציב המדינה ולא שהוא יושפע ממעמדו של השר בקואליציה או של מפלגתו. לדעתי התקציב צריך לבטא סדר עדיפות אמתי של הצורך בטיפול בנגע הסמים והאלכוהול. התופעה לא מצטמצמת אלא מתרחבת ולכן האפשרויות שעומדות לרשות הרשות צריכות להיות גדולות יותר.

אני מסתפק בפתיחה הזאת, בבקשה מר יאיר גלר מנכ"ל הרשות.
יאיר גלר
תודה רבה. תודה ליושב ראש, על דברי הפתיחה.

אכן בשנים האחרונות, היקף המשימות והקיף הפעילות של הרשות גדלו בצורה חסרת פרופורציה, הייתי אומר, שלכל התכניות שהגינו אותן לפני ארבע וחמש שנים נוספה המשימה המאוד מאוד כבדה של טיפול באלכוהול. מעבר לטיפול באלכוהול, אנחנו מיד נכנס יותר לפירוט - - -
היו"ר מוחמד ברכה
אבקש לשאול גם אותך וגם את נציג האוצר, קיבלת את הדף של מרכז מחקר ומידע של הכנסת?
יאיר גלר
לא.
היו"ר מוחמד ברכה
אני אבקש שהוא יגיע אליכם. קיימות שאלות שצריך לענות עליהן, גם על הפערים בין הנתונים שאנחנו מקבלים מכם לבין מה שמקבלים מהאוצר.
יאיר גלר
הנתונים שלנו מבוקרים על ידי רואי החשבון והמשרד לביטחון פנים.
היו"ר מוחמד ברכה
אני מניח שגם באוצר לא מאלתרים, לכן אנחנו מבקשים להבין איפה הבעיה.
יאיר גלר
כאמור, משנת 2010 פחות או יותר התחילה לפעול התכנית הלאומית לצמצום צריכה מפורזת של אלכוהול, למעשה הגידול היה בלתי נמנע. אנחנו נכנסנו להרבה מאוד תחומי פעילות חדשים. הדבר השני או המשימה השנייה שהותוותה גם על ידי השר לביטחון פנים, כמובן גם בהסכמה רחבה של כלל השותפים, ויושבים כאן הרבה מאוד שותפים, היא כניסה להרבה מאוד רשויות חדשות.
למעשה, הגידול היה באחוזים ניכרים. אם ניקח רק את המגזר הערבי, בשנת 2006 היו 4 רשויות והיום בסוף שנת 2014 אנחנו מדברים עוד מעט על 49 רשויות. אני לא מכיר אף גוף שגדל ב-1,200% תוך מספר שנים. בהחלט בעניין הזה מגיעות כל המחמאות למשרד לביטחון פנים שנתן לנו גיבוי לכל המהלכים, גיבוי ותמיכה הן בהגדרת המשימה והן בכיסוי המשאבי. אקדים ואומר שגם בעקבות ההתנהלות עם מנכ"ל המשרד, מר רותם פלג, אני מניח שגם את הפערים לשנת 2015 אנחנו בהחלט נדע לממש גם אם הם יצטרכו לספוג צמצום קטן כזה או אחר.

אם אצלול לתוך הדברים החדשים אותם אנחנו עושים, הייתי אומר שקודם כל צריך להבין ואולי זה המסר המרכזי שלנו, אנחנו מדברים על איכות חיים ועל רווחה של קהילה, של ציבור. אין ספק שלנושא הזה של סמים ואלכוהול או אלכוהול וסמים יש היום משקל משמעותי מאוד לכל אדם ואדם בחברה הישראלית. בכלל לא משנה אם זה עולה חדש, עולה ותיק, מגזר כזה או אחר, צעיר או מבוגר, דתי, חילוני. אין היום אדם במדינת ישראל שלא נתקל בזה ולא נפגש עם זה ושהדבר לא משפיע מהותית על אורח חיו. כך אנחנו תופסים את עצמנו וכך כמובן השר מוביל את העניין, שחלק משמעותי של החיים של החברה הישראלית הוא השימוש בסמים ובאלכוהול על כל הנגזרות ועל כל המגוון הזה.
הצעת התקציב, אדוני היושב ראש אתה כבר נגעת בעניין, קודם כל אנחנו הגענו עם בסיס תקציב ואתה זוכר את הזה היטב עוד מהקדנציה הראשונה כשהוא היה 10-11 מיליון שקל. היום אנחנו כבר יושבים על 30 מיליון שקל ובאים לבסס את התקציב.
היו"ר מוחמד ברכה
זו עלייה מאוד מאוד משמעותית.
יאיר גלר
מאוד משמעותית. יחד עם זאת, באותה נשימה אני אומר, אנחנו נצטרך בשנת 2015, אני כבר מצר על זה שאתה לא תהייה אתנו בהמשך השנה בהתמודדויות אל מול האוצר, אבל אני מקווה שעדיין כן, אין ספק שאנחנו נצטרך לשנת 2015 לשבת - - -
היו"ר מוחמד ברכה
אומנם היא לא תהייה יושבת ראש הוועדה, אבל נמצאת איתי מי שתחליף אותי בכנסת.
יאיר גלר
שלום וברכה. שתהייה הצלחה רבה. אנחנו נדבר. מצוין.

אין ספק שאנחנו נצטרך, אני כבר אומר את זה גם לידידיי במשרד לביטחון פנים, אנחנו נשב, אנחנו נפרק את התקציב, נלמד אותו אחת לאחת. להערכתי מתוך העמדה שלנו, בשנת 2015 אחרי שנסכם את המבנה הרצוי של התקציב לבוא למשרד האוצר לשנות את בסיס התקציב ולהגדיל אותו כדי שהוא יענה למשימות. אני לא מדבר על משימות פנטזיונריות, אני מדבר על דברים מאוד מאוד פרקטיים ומאוד אמתיים. אם אתה באמת רוצה לעשות עבודה טובה, להשפיע ולהגיע לכל הקהלים חייב להיות פה סוג של שינוי. אתה צודק, בשנים האחרונות נהינו גם מהמשרד לביטחון פנים וגם מכספים קואליציוניים שבהחלט איזנו אותנו ויצרו לנו פלטפורמה לעבודה. הלוואי ובעניין הזה משרד האוצר יכיר את המשימה, יבין את החשיבות וכאמור יענה לבקשותינו. זה מה שאני יכול להגיד.

התקציב כאן מבוסס על כ-34 מיליון שקל משום שזה מה שהוקצה לנו. מדובר על 32 מיליון פלוס מינוס של המשרד, תקן אותי איתן אם אני טועה, ועוד כספי חילוט שאנחנו מצליחים, כמובן שהם יכנסו לתוך תקציבנו. החילוט פועל, היום יש אצלנו אגף חילוט שעושה את עבודתו היטב ואנחנו מצליחים לקבל עוד כ- 2 מיליון שקל שמתווספים לבסיס התקציב.

מעבר לכך, מה שהיה חסר לנו או מה שצפוי כרגע, אני אומר כרגע נכון להיום סוף נובמבר 2014, אלו כספי תכנית האלכוהול שהופסקו. ממשלת ישראל הכירה בכך שתכנית האלכוהול צריכה להמשיך. אני כבר מדבר בשם משרדי הבריאות והחינוך והרווחה ומשטרת ישראל. התכנית הצליחה, אליבא דכל אדם שאני אוכל להציג לו את התוצאות, התכנית הזאת הצליחה. צריכת האלכוהול במדינת ישראל ירדה בין השאר גם בזכות פעולות של האוצר. העלאת המחירים הביאה לצמצום משמעותי מאוד במכירות האלכוהול.
היו"ר מוחמד ברכה
הצריכה ירדה באופן משמעותי.
יאיר גלר
היום באמת אין לנו טענה. לא רק שאין טענה, אלא להפך. השנה, משנת 2014, אין תקצוב של משרד האוצר, של ממשלת ישראל לעניין הזה. למעשה כל משרד מהיושבים פה תלוי ברצונו הטוב והכרת חשיבותו של השר הממונה. במקרה שלנו אנחנו בהחלט הסתייעו במשרד לביטחון פנים כי השר הממונה ראה בזה חשיבות. אתה צודק, כי אם יכול להיות איזה סוג של שינוי, אז יכול לבוא שר ולומר "אני מתעדף משימה 4,5,6 ואתה נשאר בצד". אני חושב שזו נקודה, שבהחלט הייתי שמח שמשרד האוצר יסייע בידנו.

הדבר השני שחייבים להגיד, אנחנו גדלים בכמות הישובים שאנחנו מטפלים בהם. אגף הקהילה שלנו גדל בצורה דרמטית משנה לשנה, מתוך מדיניות מובהקת להגיע לכל מקום ולכל מגזר - - -
היו"ר מוחמד ברכה
הרבה מעבר לגידול הטבעי והרבה מעבר לגידול בצריכה.
יאיר גלר
לגמרי.
היו"ר מוחמד ברכה
כי נפתחים ציבורים אחרים שהיו מוזנחים.
יאיר גלר
אגיד שוב, אנחנו מתקרבים היום ל-140 רשויות עם נציגים כשכל נציג כזה גורר אחריו גם הרבה פעילות. אנחנו מתקרבים ל-140 רשויות. שוב, איתן בוודאי יזכור, לפני 4-5 שנים כשהגיע השר לביטחון פנים מר אהרונוביץ, אנחנו היינו בערך ב- 50% ממה שהיום אנחנו פועלים. התקציב היה פחות או יותר אותו דבר, אבל היינו מקבלים אותו לא כבסיס תקציב אלא כתוספות במהלך השנה.
כמה דברים שאני רוצה לציין, לא אכנס לכל פרט ופרט כי זה לא הפורום וגם אין את השעות הארוכות של עבודה שהושקעה כאן. המקומות שבהם אנחנו מזהים, שאנחנו רוצים לגדול בהם ואנחנו חסרים פה, הן האוניברסיטאות והמכללות. זהו פרויקט שהתחיל לפני שנתיים והוא יחסית זול, היום אנחנו פועלים ב-23 אוניברסיטאות ומכללות, אנחנו רוצים להגיע ל-27, יש בסך הכול כ- 70 מוסדות אקדמיים. אנחנו לא רוצים את זה סתם, הסטודנטים הם צרכני הסמים והאלכוהול הגדולים ביותר במדינת ישראל. אנחנו יודעים את זה, יש לנו את כל הסקרים., אנחנו מדברים על 35%-40% של שימוש קבוע בסמים ובאלכוהול.
שם חייבים לעשות עבודה ואנחנו יודעים למה זה קורה, זה גיל שבו הילדים יוצאים מהבית, הם חופשיים, אין אבא אימא שמשגיחים עליהם, הם בדירות שכורות, לחץ חברתי, מתח לפני בחינות, לפחות זה מה שהם מספרים. יש לתופעה אלף ואחת סיבות. באוניברסיטאות אנחנו חייבים להשקיע הרבה יותר. זה גם הגיל האחרון שהם עדיין במסגרת שבה אתה יכול לבוא אליהם עם אדם מסוים, עם רכז, עם פעילות לנסות להשפיע.
היו"ר מוחמד ברכה
אחר כך תחפש אותם באופן אינדיבידואלי.
יאיר גלר
בדיוק, לכך התכוונתי.

תחום שבו אנחנו מאוד רוצים לגדול, הוא מקומות העבודה. במידה רבה אנחנו לא מצליחים בשנים האחרונות, רק השנה נפתחו לנו מספר מקומות כמו חברת חשמל, הרכבת, אותם מקצועות קריטיים. זה לא רק המקצוע הקריטי כי גם העובדים האלה הם בסופו של דבר הורים. אם היום יש נכונות של מספר מקומות עבודה גדולים לאפשר לנו להיכנס לפעילות שם - - -
היו"ר מוחמד ברכה
יש אפיון של מקומות עבודה שבהם יש נפיצות - - -
יאיר גלר
כן. נמל חיפה, חברת חשמל, מקומות שבהם מפעילים ציוד מכני כבד ואנחנו מאוד מאוד חוששים. סליחה, בלי לפגוע בכבודו של אף אדם פה, זה לא הפקיד במשרד. מפעיל עגורן שלפני כן צרך סמים או אלכוהול, הנזק שהוא יכול לגרום הוא גדול. הייתה כתבה לפני מספר חודשים על נמל חיפה, אני מניח שרוב האנשים כאן קראו אותה, כתבה על מה שקרה בנמל חיפה בהתנגשות גוררת באמצע הלילה על ידי אנשים שצרכו אלכוהול וסמים. השקיטו את זה מסיבות אחרות, אבל בהחלט המקומות האלה הם מאוד רגישים. לשם אנחנו רוצים להגיע.
אנחנו מאוד רוצים לתגבר פרויקטים קהילתיים. אנחנו פועלים היום. ברשויות יש באמת אנשים מצוינים שנבחרים, כולם מוכשרים לתפקיד. אתה חייב בסופו של דבר לאפשר להם לעבוד. יש matching מצוין עם הרשויות, אין לי טענה ורבע טענה נגד רשויות מקומיות, אבל הן מצפות כל הזמן שהממשלה תעשה יותר, תסייע יותר ובהחלט זה קיים.

אנחנו רוצים להגיע למכללות חרדיות ובכלל לגופים חרדיים שהיו חסומים לנו עד לפני שנה-שנתיים. פרצנו גם לשם והיום יש לנו היום מספר נציגים חרדים בכמה מקומות. אנחנו יודעים שהמגזר הזה מתנהג אחרת לחלוטין, אלו ערכים אחרים, זו תרבות, זו שפה שונה לחלוטין, צריך להשקיע שם את אותו השקעה ראשונית כדי להכניס אותם. יש שם תופעות קשות מאוד שאומנם לא מגיעות לציבור הרחב. הם לא מדברים על זה מכל הטעמים הברורים. בהחלט היום הם מאפשרים לנו להיכנס לישיבות ולרשויות דתיות וחרדיות ולפעול שם. כל המגזרים הגדולים האלה גם זקוקים לאנשי מקצוע - - -
היו"ר מוחמד ברכה
למשל בצבא.
יאיר גלר
בהמשך נגיע לצבא.

בשנה האחרונה נוספו שני מנחים כי בסופו של דבר המגזר הלא יהודי גדל בצורה דרמטית. נוסף עוד מנחה בדרום, אתה מכיר את מר סאלח בוקאי. לפני כחודשיים נוסף המגזר הדרוזי. 8 רשויות דרוזיות שהיום אנחנו פעילים, שוב בעקבות התוויית השר לביטחון פנים. כמובן שאנחנו מאושרים מההתוויה הזאת, לנו זה עושה בהחלט עבודה נהדרת.

לעניין פרויקט חופים, שפעיל עכשיו בקיץ. עכשיו אנחנו עובדים עם משרד החינוך על כל הנושא של מורים שפעילים שם יחד עם הרבה מאוד מתנדבים שלנו. אין ספק שהדברים האלה מאוד מאוד חשובים, הם צורכי משאבים, מיותר כבר להסביר.
הסבר על הדברים החדשים. אנחנו מפתחים עכשיו הרבה מאוד כלי אינטרנט. הנוער לא מסתכל בטלוויזיה, הוא לא קורא עיתונים, יש לו פעילות אחת שבה הוא מרוכז כל היום, זה מחשב, זה אינטרנט, זה הפייסבוק כמובן והטלפון הסלולרי. לשם אנחנו מכוונים את כל הפעילות שלנו. היום אנחנו עושים את זה גם ברוסית. מי שקורא רוסית רואה, מי שמפעיל היום Waze רואה את כל האזהרות שלנו ברוסית 'לא לשתות' וכדומה. אותו דבר גם בערבית, גם באמהרית ועכשיו גם בצרפתית. בשנים האחרונות הגיעו הרבה עולים מצרפת, אנחנו פעילים גם שם. כעת גם עם אנגלוסקסים שעולים, גם לשם אנחנו צריכים להגיע. יש מספר קהילות אנגלוסקסיות שמחייבות היום פעילות. לצערי הם הביאו אתם גם את התרבות הזאת ואם הם לא הביאו הם למדו אותה פה.

לגבי עניין החינוך אליו כיוונת, זהו נושא של צה"ל. צה"ל משתף פעולה בצורה בלתי רגילה. פתחו לנו את השערים, קורסי פיקוד, הכשרות כאלה ואחרות החל מקורס טירוניות, מכ"ים וקורסי קצינים. המטרה שלנו להגיע גם לפו"מ (פיקוד ומטה) ולמכללה לביטחון לאומי. חשוב מאוד שנהייה שם. מפקדים לוקחים אחריות. פעם הטירון או החייל כשהיה יוצא הביתה הוא היה שותה ביום שישי בערב וזה לא עניין את הפיקוד. היום זו אחריותם של המפקדים, המפקדים מזהירים את החיילים ומעבירים להם מערכים בימי חמישי בערב. הכול בריכוז והנחייה שלנו, פיתוח מערכים שלנו יחד, אני כבר מתנצל בפני כל השותפים, זה ביחד עם משרד החינוך ויחד עם משרד הבריאות, משרד הרווחה. אנחנו לא עושים שום דבר בעצמנו, הדברים האלה משותפים וכולנו חסרי משאבים, על זה כבר דיברתי. הצבא משתף פעולה בצורה בלתי רגילה על מנת לאפשר לנו כניסה לקורסים - - -
היו"ר מוחמד ברכה
זה היתרון של השולחן הזה, יושבים כאן כולם ומשתפים פעולה. למעט האוצר שהוא בצד השני.
אמיר אדרי
גם אנחנו משתפים פעולה, תתפלא.
יאיר גלר
חינוך התיישבותי, אליו נכנסנו גם כן בצורה מאוד מאסיבית בזמן האחרון. בפנימיות, גם שם יש צרות לא קטנות עם כל הסיפור של סמים ואלכוהול. הזכרתי כבר את הקהילות הדתיות והחרדיות. מדובר כאן על למעלה ממיליון איש שהיו מודרים, ממש מודרים מכל הפעילות שלנו מסיבות שלהם. נפתחו תנועות הנוער שהיום אנחנו פעילים ברובן בצורה בלתי רגילה וגם הן משתפות פעולה. גם אלו דברים חדשים שלא היו. כאשר דיברת בתחילת דבריך שהתקציב לא גדל, תנועות הנוער לא היו במשחק הזה לחלוטין והיום משתפים. מקומות עבודה כבר דיברנו. היום עושים התאמות לתכניות מגני ילדים, מגדלים על זה.
משרד החינוך, עכשיו הוא נותן לנו אישור להיכנס לגני ילדים, עם נושא הבחנה בין טוב לרע. תודה לאל, עוד לא מלמדים אותם מה זה סם, אבל להבדיל בין מה נכון ומה לא נכון, שזה סוג של לימודים. נכנסנו לנושא של נשים בהיריון, אנחנו עובדים הרבה מאוד עם רופאי נשים, בהמון מערכי הסברה. מסתבר שבין 10% ל- 15% מהנשים, לא יודעות שכאשר הן בהיריון או בהנקת התינוק יש סכנה גדולה מאוד כאשר יש צריכת אלכוהול. בעניין הזה, קיימת ממש בורות ואנחנו נדהמנו עד כמה היא גדולה. אמרנו, שלא יתכן ש-15% מהנשים לא מבינות שיש סיכון בשתיית אלכוהול. נמצאת כאן פאולה, המובילה יחד אתנו ויחד עם משרד החינוך, אמרנו כבר על השותפים. אין ספק שגם בזה יש צורך. בכלל נושא של רפואה נכנסו עם רופאי המשפחה. אתה ראית את זה לפני כמה זמן בהקשר של הקנביס הרפואי כשהם התנגדו. זה לא סתם שהם התנגדו לעניין קנביס לצרכים רפואיים. היום אנחנו פועלים אתם בעצה אחת, מחלקים דרכם גם הפניות לדרכי טיפול - - -
היו"ר מוחמד ברכה
נדמה שיש כעת קמפיין חדש ללגליזציה של הקנביס.
יאיר גלר
זה כל הזמן יהיה, זה עולה ויורד. עכשיו יחסית הייתה תקופת רגיעה, אבל אני מניח שהגל יבוא, יהיו בחירות ואני מניח שהגל יבוא.

התכניות שלנו עכשיו הן גם בנושא של תחלואה - - -
היו"ר מוחמד ברכה
אף פעם לא שאלתי, יש מישהו מהגורמים שיושבים סביב השולחן הזה שחושב שלגליזציה של קנאביס היא דבר חיובי? יש? האם יש גורם מקצועי או כל גורם שחושב שזה נכון?
יאיר גלר
יש, אבל מקצועית לא שמעתי הרבה.
איתן גורני
אמסטרדם היום הולכת אחורנית.
יאיר גלר
הם התחילו ב-2005 והם רק יורדים ויורדים. הם היו שמחים, לפחות ההנהלה של העיר אמסטרדם, לחזור למצב שלפני 2005, זה עושה להם רק נזקים.
היו"ר מוחמד ברכה
ראיתי כל מיני מחזות ליד קיוסקים, אנשים שנשכבים - - -
יאיר גלר
באמסטרדם.
איתן גורני
אמסטרדם הולכת היום אחורנית, היא מצמצמת ככל האפשר את השימוש. היא לא מחדשת רישיונות - - -
יאיר גלר
יושב כאן נציג האוצר, שהפשיל את השרוולים ואמר, "אני כבר כותב את השיקים".
קרן רוט איטח
הדיון הזה עושה לא טוב בקרב בני הנוער, אנחנו מרגישים את ההשפעות של הדבר הזה, זה נותן לגיטימציה לעניין וזה מסוכן.
יאיר גלר
הנתונים שבידנו אומרים, הם עדיין לא תפרסמו, שבאלכוהול בהחלט יש המשך מגמת ירידה, כפי שצפינו אומנם קטנה, אבל בהחלט יש מגמת ירידה. לעומת זאת, בגלל כל הדיבורים על לגיטימציה וקנאביס לצרכים רפואיים יש כבר עלייה בשימוש בקנאביס. ברגע שמתחילים לדבר על זה כמשהו לא מסוכן, כמשהו לא מזיק מיד אתה רואה את הצריכה עולה. אנחנו כל שלושה חודשים בודקים את עצמנו וכבר בשנת 2014 ראינו את התוצאות. סליחה ומבלי לפגוע בכבודם, אבל חלק מהקולגות שלך פה , אני לא רוצה להגיד שהם תרמו לעניין הזה - - -
היו"ר מוחמד ברכה
אני לא מדבר על חברים כאן, קולגות שמתקשרים למשרד ומבקשים שאצטרף - - -
יאיר גלר
רופאי משפחה היום מתחברים לעניין הזה, רופאי נשים התחברו לעניין הזה. שוב, העבודה אתם היא הרבה באמצעות פעולות הסברה לנשים באוכלוסייה הממוקדת.

כעת יש לנו מסלול התמכרויות חדש שנפתח באוניברסיטת חיפה. אנחנו בהחלט מסבסדים כי מדובר בתואר שני. זה היה חלום שלנו ולכן אנחנו מסבסדים חלק משכר הלימוד. זה דבר פנטסטי עבורנו.

אוכלוסיות חדשות, אנחנו רוצים להרחיב לקהילת הלהט"ב (הומואים, לסביות והטרנסג'נדרים) מבלי לפרט שם יש בעיה קשה אחרת. בהחלט יש פעילות הסברה נגד איידס ונגד דברים מהסוג הזה שחייבים לתת להם את ההסברה הזאת. את הכול כמובן אנחנו מרכזים.
בקהילה, דיברנו על הצרפתים, על אנגלוסקסים, ערבים, רוסים, דרוזים וצ'רקסים. השירות הלאומי גדל בצורה גבוהה מאוד, כמעט ב- 1,000%. אצלנו אנחנו מדברים על למעלה מ- 3,000 איש, היינו 30 לפני שנה. לא כולם אוהבים את זה בכל מקום, אבל לנו זה מאוד חשוב. המתנדבים האלה מופעלים, אנחנו מכשירים אותם, אנחנו מלווים אותם, אנחנו מטפחים אותם. הנושא הזה מבחינתנו הוא חשוב.

המדען הראשי, הקמנו מרכז ניטור כי האיחוד האירופי חייב אותנו ואנחנו גם הרגשנו צורך להקים מרכז ניטור ישראלי. הוקם מרכז ניטור, גם זה כמובן צורך את המשאבים שלו. לא היו נתונים מרוכזים במדינת ישראל. אדוני היושב ראש אני זוכר שישב כאן לידך יושב ראש האופוזיציה ושאלת אותו פעם 'כמה מכורים יש במדינת ישראל' – הוא לא ידע להשיב. זה נתון אחד, אבל יש כאן אינסוף נתונים שאנחנו צריכים אותם. אנחנו משווים את עצמנו לאירופה ולארה"ב – יש לנו מקום של כבוד. זה היה בהחלט פרק שהיה חסר.

נערכו הרבה מאוד מחקרים חדשים, כעת אנחנו עושים מחקר על עלות הנזק לכלל המדינה כדי לבוא למשרד האוצר ולהראות כמה ההשקעה תחסוך אחר כך את הנזקים החברתיים, כלכליים, תאונות דרכים, מרכזי טיפול כאלה ואחרים. אין ספק שהדברים האלה מאוד מאוד חשובים. ממשיכים את מחקר האלכוהול שגם הוא מאוד מאוד חשוב לנו כדי לראות אם במקומות שאתה משקיע יותר, האם אתה מוריד את הצריכה. אני מניח שתוך שנה וחצי-שנתיים יהיו לנו את כל התוצאות כאן.
נכנסנו לסקרים ברשויות המקומיות, כאן הייתה אחת הבעיות. אנחנו יודעים להגיד ברמה הלאומית מה אנחנו עושים, פונה אלי ראש רשות ושואל 'מה קורה אצלי', כעת עושים פיתוח של סקרים ומחקרים ישובים. המשטרה ממשיכה אתנו, סוני נמצא כאן והוא יכול לדבר על כך בהרחבה, לבצע מבצעים הרבה יותר גדולים במיוחד נגד סמי הפיצוציות. גם כאן הייתה הצלחה פנומנאלית, יש ירידה דרמטית. הסמים עברו לאינטרנט ולטלפון. אני מקווה שגם שם נמצא פתרון. היום זה סם רגיל ואין אדם צעיר במדינת ישראל שיגיד לך שזה לא מסוכן. אתה זוכר לפני שנה שהיו חוקים, באישור משרד הבריאות וכל מיני פטנטים – נגמרה הפרשה הזאת. מדינת ישראל הובילה כאן מהלך יפה, המשטרה עשתה כאן עבודה בלתי רגילה, היא ניקתה את הרחובות. אפשר היום להשיג את זה כמו שאתה משיג היום כל סם אחר.
אנחנו מחפשים אמצעי זיהוי חדשים. היום יש בעיה עם הזיהוי. עם אלכוהול אתה יכול באמצעות "נשיפון" או "ינשוף" כמובן לאתר. זיהוי טכנולוגי של נהג שצרך סמים זה הרבה יותר מסובך כי לעשות בדיקה דרך הדם אתה צריך לשלוח אותו לבית חולים. אנחנו מחפשים יחד עם חברות הייטק ויחד עם מפ"ט (פיתוח טכנולוגי) של המשטרה - - -
היו"ר מוחמד ברכה
אגב, שמעתי שעושים בדיקת סוכר בלייזר ולא בדקירה, כלומר זה לא פולשני ולא בהקזת דם של הנבדק.
יאיר גלר
יכול להיות. לכל פיתוח הייטק בישראל, יש במה להתפאר בנושא. בהייטק יש לנו קשר עם כמה חברות, הלוואי שנצליח למצוא פתרון שהוא גם קל לתפעול. ברגע שזה מתחיל להיות מסובך והנהג צריך לחכות 10 דקות זה כבר הופך את העניין למאוד בעייתי. אנחנו צריכים משהו בסגנון של "ינשוף" או "נשיפון" כדי לתפוס. יש על כך הרבה מאוד בדיחות, נעזוב את זה כרגע. אתה יכול להיות מכור להרואין וספוג הרואין ולא יתפסו אותך בכביש, אבל אם שתית בירה וחצי אלכוהול אתה כבר בבעיה קשה.

דיברתי על מסלול תואר שני, הרבה מאוד קורסים והכשרות חדשים שגם אותם אנחנו מפתחים. לומדות אינטרנטיות בנושא אלכוהול לאנשים שרוצים בצורה דיסקרטית להיגמל או להוריד את הצריכה – גם את זה אנחנו מפתחים. השיתוף הבינלאומי כמובן ימשיך.

את כל הדברים האלה כמובן אנחנו רוצים. אני אומר שוב, הכול בתיאום המשרד לביטחון פנים. בעניין הזה אנחנו בהחלט זוכים לגב, להבנה ולהכרה. זה לא אומר שאת כל מה שאנחנו מבקשים אנחנו נקבל, אבל יש נכונות של מנכ"ל המשרד, הוא מודע לכל העניין הזה. אני מאוד הייתי רוצה לקוות שנצא לדרך כמובן עם הרבה יותר מהמשאבים שיש לנו היום. אני מניח שחלק מהעניין ייפתר ואת החלק השני כבודו שיושב שם יסייע בידי.
תודה רבה, אני כל הזמן מדבר על חינוך ועל על עוד, אבל המשרד לביטחון פנים הוא השותף העיקרי שהוא המוביל. על כך תודה. זה הכי קצר שיכולתי.
היו"ר מוחמד ברכה
זה מצוין. אני מברך על הסקירה המאלפת. יכול להיות שהיינו צריכים לקיים את הדיון הזה מוקדם יותר. לנסות ולתרגם את הדברים החדשים לסעיפים תקציביים. זה צורך דיון שהוא הרבה יותר יסודי, אגב, שהכנסת לא רגילה לו. בדיונים על התקציב, הכנסת לא דנה ביעדי התקציב. יש פרלמנטים בעולם שבמשך כמה חודשים לפני כן מקיימים דיונים אסטרטגיים על תעסוקה, צרכים חברתיים וכו' וכו' ואחרי זה בונים את התקציב. לדעתי אנחנו במצב לא נורמאלי, מראים לך את העוגה ואומרים לך "אם אתה רוצה להוסיף למר גלר אתה תיקח מפאולה'.
יאיר גלר
אין ממה לקחת.
היו"ר מוחמד ברכה
זה מהלך שאני מנסה לקדם במשך הרבה שנים. שרים שהיו פעם שותפים שלי, ברגע שעברו לשולחן הממשלה הם מתנגדים לו.

בבקשה מר אדרי.
אמיר אדרי
אני אתייחס לנושא בהסתכלות משרד האוצר.

כידוע, התקציב הוא נתון, זאת אומרת שיש בעיית מחסור - -
היו"ר מוחמד ברכה
זאת בדיוק הבעיה.
אמיר אדרי
בכלכלה, בשיעור הראשון קוראים לה "בעיית המחסור".
יש תקציב מסוים וצריך לחלק אותו על הרבה תחומים. נשאלת השאלה מה יותר חשוב. למשל בתחום ביטחון פנים, האם צריך להקצות יותר כסף לשוטרים או להקצות כסף לטובת הרשות הלאומית למלחמה בסמים, יותר כסף לכבאות או יותר למלחמה בסמים, יותר לשב"ס. בסוף הכול בא כנגד משהו אחר כי התקציב הוא נתון. הוא לא בלתי מוגבל. הוא בנוי ויש לו קצב גידול מסוים.

בהינתן הבעיה הזאת, אנחנו בעצם צריכים לתעדף. איך אנחנו מתעדפים? אנחנו מתעדפים יחד עם המשרד לביטחון פנים. אנחנו יושבים אתם במסגרת דיוני תקציב. בכל פעם שמעבירים את תקציב המדינה המשרד הרלוונטי יושב עם האוצר ומתקיים דיון מקצועי. כמובן שמשרד האוצר לא יכול להיענות לכל הדרישות התקציביות של המשרדים כי אז בעצם נחרוג ממסגרת ההוצאה שלנו. אנחנו צריכים לתעדף.

במסגרת התעדוף, הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול קיבלה תקציב בסך של 32.1 מיליון שקל בבסיס. זה גידול ביחס לשנה שעברה. זה אומר שהם גם יחורגו מקיצוצים. אם אני מחיל קיצוצים התקציב יהיה נמוך יותר. במסגרת התעדוף המשותף של משרד האוצר ושל המשרד לביטחון פנים זה התקציב שהוחלט עליו.

שוב אני חוזר על כך, זו שאלה של סדרי עדיפויות. אתן לך דוגמה, המשרד לביטחון פנים קיבל תוספת של כ- מיליארד שקל בבסיס התקציב. יש חלוקה מסוימת כמה למשטרה, כמה לטובת המשרד. המשרד מפעיל מספר תכניות ולא רק הרשות הלאומית במלחמה בסמים. הוא מטפל גם ברשות להגנת עדים, יש לו תכניות כמו "מצילה", תכניות שמיועדות להקטין את הפשיעה ולשפר את רמת הביטחון האישי - - -
היו"ר מוחמד ברכה
יש מספר שנזרק כאן על השולחן הזה, על כך שהנזקים של האלכוהול ושל הסמים נאמדים בכל שנה בסכום שקרוב ל-3 מיליארד. בסופו זה יוצא מקופת המדינה. אני חושב שאפשר לקחת את הנתון הזה בחשבון ולהגיד שאנחנו הולכים בתכנית לעשר שנים כדי להגדיל את המלחמה, לתגמל ולתקצב את הרשות ואת הגורמים הנוגעים בעניין. הרי מה שיעלה כאן ירד משם ואולי אפילו הרבה יותר. אני חושב שזו גם תפיסה אסטרטגית ולא רק איך לנהל את המספרים של חנות המכולת של אותו יום.
אמיר אדרי
אני מבין את מה שאתה אומר. מה שאתה מציין, זה טיעון שאני שומע באופן קבוע מכל גוף מקצועי. בסוף ההשקעה הממשלתית לרוב, לא תמיד, מניבה תשואה, מניבה ערך, היא חוסכת דברים בעתיד. גם אם אני משקיע בחינוך זה יתרום לנו, אם אני משקיע בתחבורה זה חוסך זיהום אוויר מונע פקקים. בכל דבר יש ערך, גם השקעה במשטרה חוסכת פשיעה. לפשיעה יש עלויות שאפשר לכמת אותן, המשרד לביטחון פנים מכמת אותן. לכל דבר יש עלות ובכל דבר כדאי להשקיע, אבל יש מסגרת תקציבית וצריך לקבוע סדרי עדיפויות. לדוגמה לסדרי עדיפויות, בתקציב 2015 בין היתר נקבעו כמה דברים, הוחלט להשקיע יותר במגזר הערבי, זה אחד מסדרי העדיפויות שהוחלט עליו במסגרת תקציב 2015 על מנת לשפר את רמת הביטחון האישי של התושבים. הוחלט להשקיע יותר כספים בכבאות, במשטרה בכל מיני פרויקטים טכנולוגיים מעניינים - - -
היו"ר מוחמד ברכה
צריך לפתור את הבעיה. אומנם זה לא נושא הדיון. צריך להשקיע 100 מיליון לאיסוף כלי הנשק ואז 75% מהבעיות ייעלמו. זה הופך להיות שוק של נשק בישובים הערביים. זה מוצהר וגלוי.
אמיר אדרי
זה תפקיד המשטרה. בין היתר הם תוגברו על מנת למנוע תופעות כאלה. בסוף זה עניין של סדרי עדיפויות.

כמובן שאני מוכן תמיד לשבת עם מנכ"ל הרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול, לשבת ולשמוע ולנסות למצוא פתרונות.
היו"ר מוחמד ברכה
מר אדרי, יש לי שתי שאלות. האחת: למה לא הכול נמצא בבסיס התקציבים כשאתם יודעים שבעוד חודש-חודשיים יתווסף מפה ויהיה כסף משם גם פוליטי וגם מהמשרד? למה זה לא בתוך התקציב? השנייה: אנחנו צריכים לשמוע הסבר ממר גלר, מה פשר הפער בין הנתונים שאנחנו מקבלים מכם, הרי ה- ממ"מ מקבל, לבין הנתונים שמקבלים מהאוצר?
אמיר אדרי
הנתונים שלי תואמים לנתונים של ה- ממ"מ.
היו"ר מוחמד ברכה
הנתונים של ה- ממ"מ הם הנתונים שהם קיבלו מכם. למה זה שונה מהנתונים של הרשות? איפה התקלה?
אמיר אדרי
אני יכול לשער - - -
שלי לוי
בעמוד , יש טבלה שמראה את תקציב הרשות אל מול נתוני האוצר, הכנסות מתקציב המדינה לעומת נתוני המשרד.
היו"ר מוחמד ברכה
ברשותכם, אני מציע שחברתנו מה- ממ"מ תסביר את הדברים ואחר כך נחזור לדיון.
שלי לוי
מתן שחק, שכתב את המסמך, יוכל להתייחס ספציפית לנתונים. בגודל, הפער בין משרד האוצר ובעיקר חשב הכללי לבין הרשות כבר עלה בוועדה הזאת כמה פעמים כולל בדיון שהתקיים בשנת 2012. הוועדה ביקשה מפורשות בדיון משני הצדדים לשבת ביחד ולהסביר את הפערים , את מה שהם טוענים, או את הטענות שיש להם האחד כלפי השני. אגב, אני לא יודעת מה נעשה בעניין הזה.

במסגרת כתיבת המסמך מתן פנה הן לאוצר והן לרשות. הבאנו את הנתונים כמו שהם - - -
היו"ר מוחמד ברכה
כפי שקיבלתם אותם?
שלי לוי
כמו שקיבלנו אותם משני הצדדים. הצגנו אותם, כולל הניצול, כפי שכל אחד מהצדדים מעלה. כמו שמתן יגיד, יש פערים לא גדולים בין הנתונים ולכן חשבנו שבמסגרת הדיון פה כל אחד מהצדדים יעלה את ההסברים שלו. חלק מההסברים הועלו בפנינו. אני חייבת לומר שהיה לנו באמת קשה להחליט מה באמת ההסבר לפער ואיך בכלל הוא מתכנס לתמונה הכללית. אם רוצים לקיים כאן דיון באשר להקיף תקציב הרשות והתאמתו לצרכים וליעדים, אני חושבת שנושא המחלוקת צריך להיות הדבר הראשון שילובן פה עוד לפני שבכלל מגיעים לדיון כללי יותר. אם תרצו מתן יסביר בקצרה את הפערים.
מתן שחק
ריכזנו את הנתונים, גם את נתוני האוצר על תקציב הרשות וגם את נתוני הרשות מהכנסות המדינה ומהכנסות בכלל.

בעמוד 5 בסוף המסמך מרוכזים הפערים של כל אחת מהשנים בין 2009 לבין 2014. נתוני האוצר לעומת נתוני הרשות שנמוכים מנתוני האוצר. הפער נע בין כ- 16 מיליון בשנת 2009, הוא יורד קצת בשנת 2010 לכ-11.5 מיליון ובשנת 2011 נשאר כ-15.5 מיליון שקלים ויורד לאט לאט, מ-2012 ועד 2014, כאשר בשנת 2014 הוא עומד היום על כ-2 מיליון שקל. אלו הפערים.
איתן גורני
אני מבקש להתייחס בכמה מילים. אני עוסק בענייני תקציב הרשות כבר הרבה שנים יחד עם החשב שלנו.

הרשות מתנהלת עם הנהלת חשבונות מאוד מאוד מדויקת, כאשר יש לרשות רואה חשבון. מדי שנה בשנה רואה החשבון מגיש את המאזן של הרשות. מאזן מבוקר וחתום על ידי רואה חשבון. כלומר, הנתונים של הרשות הם נתונים מבוקרים כך שאנחנו עומדים בחוזקה מאחורי הנתונים של הרשות. יכול להיות שהשיטה שבה אנחנו מתנהלים חשבונית שונה. כאשר אנחנו נכנסים להתחייבות ההתחייבות נרשמת גם אם היא לטווח של יותר משנה אחת. ברגע שאנחנו חותמים חוזה, יוצרים התחייבות גם אם נשלם את הכספים שנה קדימה או שנתיים היא כבר מוכנסת.

הפער הזה פה ממש מדהים אותי. אני באמת לא יכול להסביר אותו גם פה וגם הטבלה של הניצול של הכספים. שלושת האנשים שיושבים כאן בחדר פלוס החשב, לקראת סוף שנה בחודשים: ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר אנחנו יושבים על התקציב, יושבים עם כל ראש אגף, רואים אם הוא ניצל או לא ניצל. היה ויש עודפי תקציב מול חוסרי תקציב בסעיף אחר אז הגברת איריס יוגב שיושבת כאן, היא ראש תקצוב ותכנון אצלנו, עושים העברות של כספים על מנת שלא יישארו. הנתונים בעמוד 3 בטבלה על הפערים, ניצול תקציבי בשנת 2009 בסך של 76 - - -
היו"ר מוחמד ברכה
זה שונה לגמרי.
יאיר גלר
אצלנו זה 99.9%, אין סיכוי.
קריאה
הוא בודק אותך מהגבוה, לכן זה כך.
איתן גולדפלם
אני חושב שיש כאן מהומה רבה על באמת כלום, אלו שיטות חישוב שונות.

השיטה לצורך העניין במשרד לביטחון פנים או החשב הכללי, משרדים ממשלתיים עובדים על מערכת מרכבה והשיטה היא אחידה בכל משרדי הממשלה. לצורך העניין, עודפי תקציב שעוברים משנה לשנה זו נרשמים השנה והם לא נרשמו בשנה שעברה. הרשות מתנהלת במערכת נפרדת, זו לא מערכת שמתנהלת על מערכת המרכבה הממשלתית ולכן שיטת החישוב בהצגת הנתונים היא שונה. זה הכול.

עודפי התקציב, למשל אם השנה 10 מיליון שקל, אני נותן דוגמה לנתון - - -
היו"ר מוחמד ברכה
הערכות האוצר גבוהות, סליחה - - -
איתן גולדפלם
נתוני החשב הכללי הם ממערכת מורכבת, זו מערכת כלל ממשלתית רוחבית, כל הנתונים - - -
היו"ר מוחמד ברכה
הנתונים של הרשות צריכים להיות יותר גבוהים מהנתונים של האוצר.
איתן גולדפלם
אני אומר, שאלו שיטות דיווח שונות וזה כל ההבדל. אריה החשב שלהם, יכול לשבת ולהסביר. אני לא מכיר את השיטה שלהם ולכן אני לא יודע. הנתונים של מערכת משרד האוצר או של החשב של הכללי הם נתונים ממערכת המרכבה.
היו"ר מוחמד ברכה
זה יכול להסביר את השוני באחוז הניצול ולא במספרים המוחלטים.
יאיר גלר
נכון, אבל קודם כל באחוז הניצול אין מצב ששקל אחד חוזר. אני אומר שזה בהחלט יכול להיות ואיתן צודק. כולנו פה כנראה צודקים. אני יכול להבטיח ליושב ראש ולכל היושבים פה, שקל לא חוזר, כל שקל מנוצל, הייעוד שלו לפעמים הוא בשיטה של שלוש-ארבע שנים התחייבויות, של העברה משנה לשנה. אין מצב כזה שמישהו נתן לי משאבים והם לא מנוצלים. אין חיה כזאת, פשוט לא קיימת.
איתן מהמשרד לביטחון פנים, גם דרש אתמול בצדק שנעשה סוג של השוואת נתונים ופירוק. אנחנו נעשה את זה, הכול שקוף בדוח רואה החשבון שמפורסם כל שנה. אגב, הוא הועבר גם למשרד האוצר. הרי הוא עובר בסוף למשרד האוצר לחתימה והשר שלנו חותם ושר האוצר חותם על המאזן, זה שקוף. אני חושב שמר אדרי בטח יכול לקבל את זה מלשכת שר האוצר אצלו. יש את העותקים, הכול שקוף, ברור ומנוצל עד השקל האחרון.
שלי לוי
בסדר גמור שאולי יש לכם מספרים, אבל אתם מבינים שכדי לקבל תמונה מלאה אתם צריכים לדבר באותה שפה וזה לא קורה. לא גילו עכשיו שזה שלא קורה, הסוגיה הזאת נדונה פה כבר משנת - - -
יאיר גלר
אבל תראי איך המספרים ירדו פה בפערים.
שלי לוי
אני חייבת להודות שחלק מההסברים שהעלאתם בפנינו יכולים אולי להסביר את המצב, אבל אתם מבינים שכרגע אין שום דרך גם לבדוק את זה כשיש ביניכם כאלה פערים.
יאיר גלר
אני שוב חוזר על המלצתי, קחי את מאזן רואה החשבון, הוא הכי מדויק, הוא ברמה של שקל אחרי שקל.
שלי לוי
אנחנו מציגים את הנתונים כמו שאנחנו מציגים לגבי כל גורם אחר, לכן אנחנו כן חושבים שיש כאן מקום ששני הצדדים ידברו באותה שפה כדי שיהיה אפשר להציג בפני הוועדה את הנתונים כמו שהם לדיון.
יאיר גלר
אני אומר לך, השפה החשבונאית היא - - -
איתן גולדפלם
הכול זה עודפים.
שלי לוי
זה בסדר גמור, אבל גם את זה צריך להראות, איפה כותבים את העודפים, איפה זה בא לידי ביטוי, איפה זה לא בא לידי ביטוי?
אמיר אדרי
יש את זה, יש את הכול.
שלי לוי
אלו הדברים שכל אחד מהצדדים מסר לנו.
קריאה
שני הצדדים צודקים.
אמיר אדרי
אני מכיר שיש רק שיטת רישום אחת וזו השיטה שמשרד האוצר עושה. זו השיטה שיש, יש עוד שיטות אבל השיטה הרשמית היא נתוני האוצר. כך עובדים כל משרדי הממשלה, אולי יש שיטה אחרת, אבל בסוף רשמית זה אמור להיות מוצג לפי מערכת האוצר. זה מה שאני מכיר ממשרדים אחרים. הפער על פניו ממה שאני רואה, לא עשיתי בדיקה מדוקדקת, כנראה זה פשוט עודפים. מה זה עודפים? לדוגמה,בשנת 2012 לא בוצע במזומן התקציב. יש 1,000 שקל , נוצל, שולם במזומן 900 שקל, נותר פער של 100 שקלים. את ה-100 שקלים האלה הם פשוט מגלגלים לשנה הבאה - - -
יאיר גלר
לצורך תשלום.
אמיר אדרי
לצורך תשלום, כלומר הם התחייבו, חתמו על חוזה ולא הספיקו לשלם את הכסף. בספירה של האוצר לכאורה זה כאילו ספירה כפולה, לכאורה. כלומר, הכספים שמופיעים בשנת 2012 של 52 במיליון והכספים שמופיעים בשנת 2013 חלקם כפולים.
היו"ר מוחמד ברכה
זה אחוז הניצול הנמוך יחסי.
שלי לוי
איך זה מסביר את הביצוע?
אמיר אדרי
בביצוע, ככל שיש הרבה עודפים, כמובן שזה מקטין את הביצוע.

מה אחוזי הביצוע שלהם, אחוז הביצוע שלהם בשנת 2013-2014 הוא גבוה. בשנת 2014 הוא קצת נמוך. סליחה, הוא סביר.
יאיר גלר
אני מגיע ל- 99 - -
אמיר אדרי
עדיין לא סיימנו את השנה, אני מניח שהוא יהיה במקום סביר.
איתן גורני
אני מבקש לתת דוגמה אחת, כשהתחלנו במחקר אלכוהול שהתקציב שלו גבוה מאוד, 600-700 אלף שקל, ברגע שחתמנו עם החברה שעושה את המחקר, כמובן אחרי מכרז וכל הנדרש, חתמנו על חוזה שנניח שהחוזה הוא 600 אלף שקל לצורך העניין, את ה- 600 אלף האלה כבר הפרשנו ברגע שחתמנו חוזה. התשלום התבצע על פני כמה שנים, 30% מקדמה, עוד 30% בשלב כזה וכזה וכך הלאה, בסוף נשלם את הכול. אנחנו, את כסף שמנו כבר בצד. כך עובדים גופים כלכליים, הממשלה עובדת אחרת. אנחנו לא עובדים באמת כמו משרד ממשלתי אלא כמו גוף כלכלי ציבורי.
היו"ר מוחמד ברכה
יש בעיה לעשות התאמה או הצלבה?
איתן גורני
אני לא יודע, אנחנו מסיבות של מסורת מאז ומתמיד עבדנו בשיטה הזאת.
איריס יוגב
יש אילוצים. אם מקבלים את כל התקציב ב- 1 בינואר, אז היינו יכולים לנצל. כשאנחנו מקבלים תוספת תקציב בנובמבר, בסוף שנה, אנחנו חותמים חוזים אבל אנחנו מבצעים אותם שנה אחרי ואז נוצר פער בתקציב.
יאיר גלר
כן, זאת הדוגמה שהוא נתן.
איריס יוגב
יש לזה סיבה. באמת, כל התקציב שלנו לא מופיע בבסיס התקציב ולפעמים התוספות - - -
היו"ר מוחמד ברכה
למה אנחנו נסביר דבר שלא צריך להסביר. בסופו של דבר כשמקבלים מספרים על התקציב ושלוחותיו, על תוספותיו ועל שינויו מהרשות או מהאוצר, הנתונים צריכים להיות זהים. זהו, אין כאן הרבה - - -
איתן גולדפלם
רק כדי שתראו שהמספרים זהים. בעמוד 3 אלו נתוני משרד האוצר החשב הכללי, בשורה של הביצוע, שם זה בעצם רישום הביצוע, המספרים פה והמספרים שהם סך ההוצאות בטבלה של הרשות, יש הפרש של פחות ממיליון שקל כל שנה. כלומר, ההוצאות - -
שלי לוי
עדיין יש הפרשים.
איתן גולדפלם
אבל ההפרשים מאוד קטנים.
שלי לוי
המשרדים האחרים גם אם לא לוקחים את הביצוע לפי האוצר ומסתכלים עליו כתקציב שנכנס באותה שנה לאותו גורם - - -
איתן גולדפלם
אני אומר שבסופו של דבר נתוני הביצוע של ההוצאה בפועל הם אותם מספרים.
שלי לוי
אוקיי, אבל לא זאת הדרך שבה מסתכלים. מרכז המחקר והמידע מסתכל על נתוני הגורמים השונים, זאת בדיוק ההתאמה שצריך לעשות, לא הביצוע לפי גורם אחד אלא מה סך התקציב שהוקצה ואיך הוא נוצל במהלך השנה, כולל התחייבויות וכולל הדברים הנוספים שאתם מעלים כאן.
יאיר גלר
אני מציע לצורך הסיכום, סליחה שאני מנהל כאן, בואו נשב ביחד. בשנה הבאה אני מבטיח שזה יראה קצת אחרת. אנחנו כבר בסוף נובמבר, אין לנו - - -
איתן גורני
אדוני היושב ראש, צריך לעשות מנגנון תרגום שיתרגם את שיטה א' לשיטה ב'.
יאיר גלר
ניתן יותר דברי הסבר ואז - - -
היו"ר מוחמד ברכה
טוב שאתה אומר לי מה צריך לעשות.
איתן גורני
אני מציע.
היו"ר מוחמד ברכה
הבעייתיות ברורה, אף אחד פה חס וחלילה לא מצביע על אי סדרים או אי תקינות. אני חושב שכנראה יש בעיות בשיטות החישוב כפי נאמר כאן. חשוב שדברים שמוצגים על הנייר לוועדה של הכנסת יהיו תואמים.

אמיר, סיימת?
אילת מליס כהן
אני מבקשת ברשותך - - -
היו"ר מוחמד ברכה
בקשר לתקציב?
אילת מליס כהן
לא. אני מבקשת לציין בקצרה. שלום, אני יושבת ראש עמותת "ישראל אומרת לא לסמים". לאור זאת שאין כאן ארגוני מתנדבים נוספים, אני רואה את עצמי כנציגת המגזר השלישי.
חשוב לציין שאנחנו וארגונים שדומים לנו עומדים לרשות הרשות הלאומית למלחמה בסמים. עבודתנו אינה דורשת תקציבים. למשל אחד הדברים שאנחנו יכולים להציע לרשות ללא תקציב, זו עבודה רחבה מאוד שנעשתה על חומרים בערבית. החומרים מוכנים, מתורגמים, ערוכים, הגרפיקה ערוכה. עזר לנו בזה ארגון שעובד ב- 170 מדינות, יש כאן אפילו אנשים מערב הסעודית שעזרו בחוברות האלה, מתנדבים. לכן אני חושבת שדווקא לאור הנושא של התקציב חשוב להיעזר בנו ובארגונים שדומים לנו ולנצל את זה שאנחנו עומדים לרשותכם. תודה.
היו"ר מוחמד ברכה
פאולה, את לא תגידי שום דבר היום? זה לא יכול להיות.
פאולה רושקה
אני יכולה לומר שגם לנו בעיות תקציב. אנחנו בהחלט רואים כמה שהרשות בשנים האחרונות הכפילה את הפעילות שלה, אפילו השלישה את הפעילות שלה. אנחנו שותפים להרבה אמוד דברים שהיא עושה יחד אתנו ועם עוד משרדים. אנחנו בהחלט מאמינים שאם יהיה תקציב מתחילת השנה נוכל כולנו לעזור ולעשות דברים ביחד.

אני גם מאלה שהתקציב שלהם תמיד מאוד נמוך, אז גם אני צריכה דיון מיוחד. נעזוב את זה.

אנחנו בהחלט מאמינים, שבשיתופי הפעולה אנחנו מצליחים להגיע להרבה מאוד מקומות.
היו"ר מוחמד ברכה
ברשותכם, אני מבקש לסכם אם אין למישהו משהו חשוב להוסיף.

ראשית, אני מברך קודם כל על שיתוף הפעולה וגם את המטריה המאוד חיובית שנותן המשרד לביטחון פנים לעבודת הרשות ברמה היומיומית וגם מבחינת התקציב.

שנית, אני חושב שהתקציב של הרשות במלואו צריך להיות מובנה בתוך התקציב הכללי ולהפסיק עם הנוהג שהוא יוצר פשוט מצב של סכנה של מקריות בעתיד.

שלישית, לעשות ההתאמה בשיטות החישוב.

רביעית, זו המלצה ליושב ראש הוועדה הבא, הצורך בקיום ישיבה על צרכי הרשות בזמן אמת של דיוני התקציב.

חמישית, אנחנו מבינים את מגבלות התקציב. כפי שציין מר אדרי צריך לאזן בין צרכים ובין עדיפויות. לדעתי זה גם פיקוח נפש וגם בריאות החברה כולה. יש מקום לתעדף את הרשות במיוחד לאור הסקירה המאוד מאלפת של המנכ"ל מר גלר על הרחבת הפעילות של הרשות. אני חושב שהמדינה צריכה לתמוך בזה, לתת כתף, לתת יד. בסופו של דבר כולנו נצא נשכרים.

אני מודה לכולם, הישיבה נעולה.
<הישיבה ננעלה בשעה 13:00.>

קוד המקור של הנתונים