ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 10/11/2014

הצעת חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע"ד-2014, הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים בכל הארץ), התשע"ג-2013, הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ג-2013, הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ד-2014

פרוטוקול

 
הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן
מושב שלישי
<פרוטוקול מס' 443>
מישיבת ועדת הכספים

יום שני, י"ז בחשוון התשע"ה (10 בנובמבר 2014), 12:45
סדר היום
<1. הצעת חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע"ד-2014>
<2. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ג-2013>
<3. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים בכל הארץ), התשע"ג-2013>
<4. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ד-2014>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר

בועז טופורובסקי

יצחק כהן

יעקב ליצמן

אלכס מילר

עפר שלח

רונן הופמן
רינה פרנקל
ייעוץ משפטי
שלומית ארליך

אייל לב-ארי
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אור שושני
<1. הצעת חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע"ד-2014>
2. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ג-2013

3. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים בכל הארץ), התשע"ג-2013

4. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ד-2014
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני פותח את הדיון על הרביזיות שהגישו על ההסתייגויות.
שלומית ארליך
אנחנו עכשיו ברביזיות על ההסתייגויות של הנושאים שנטען לגביהם טענת נושא חדש, שחזרו מוועדת הכנסת.

הרביזיה הראשונה הייתה על הסתייגות לשם החוק: חוק לשיפור הסקרים של מפלגת יש עתיד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד אישור הרביזיה – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.
שלומית ארליך
ההסתייגות השנייה עדיין לגבי שם החוק: חוק ניסיון נואש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד אישור הרביזיה – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
שלומית ארליך
לחלופין לשם החוק: חוק אין עתיד, שנועד לבזבז כסף ציבורי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד אישור הרביזיה – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
שלומית ארליך
לחלופין לשם החוק: חוק אפליה בוטה בתקצוב ערבים-יהודים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד אישור הרביזיה – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
שלומית ארליך
רביזיה על הגדרת דירת מגורים מוטבת, פסקה (1), שטח דירה 58 מ"ר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד אישור הרביזיה – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
יעקב ליצמן
אני אפילו לא יודע על מה מדובר. אני יודע כמו שאת יודעת.
רינה פרנקל
- - -
עפר שלח
דווקא הקריאו את זה.
שלומית ארליך
רביזיה לדירת מגורים מוטבת, פסקה (1).
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד אישור הרביזיה – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
שלומית ארליך
לחלופין, 150 מ"ר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד אישור הרביזיה – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
יעקב ליצמן
מי נמנע?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין, כולם הצביעו.
שלומית ארליך
רביזיה לגבי דירת מגורים מוטבת, פסקה (1), שטח דירה בין 60 מ"ר ל-180 מ"ר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד אישור הרביזיה – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
שלומית ארליך
לחלופין, 60 מ"ר עד 200 מ"ר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד אישור הרביזיה – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
שלומית ארליך
עדיין בהגדרת דירת מגורים מוטבת - -
יעקב ליצמן
עכשיו תסביר לי על מה הצבעתי.
עפר שלח
היא אמרה, 60 עד 200 מ"ר. אתה לא מקשיב.
שלומית ארליך
- - במקום ל-150 מ"ר, ל-160 מ"ר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד אישור הרביזיה – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
שלומית ארליך
הגדרת דירת מגורים מוטבת, פסקה (6)(א), במקום "1,000,000 שקלים חדשים" יבוא "1,600,000 שקלים חדשים".
יעקב ליצמן
את כל זה הספקת בזמן הזה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד אישור הרביזיה – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
שלומית ארליך
רביזיה להגדרת רוכש זכאי, פסקה (1), "תושב ישראל והורה לילד אחד לפחות הנמצא בחזקתו".
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד אישור הרביזיה – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
יעקב ליצמן
לחלופין, רוכש זכאי, פסקה (1), במקום האמור יבוא "תושב ישראל שמלאו לו 35 שנים לפחות".
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד אישור הרביזיה – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
שלומית ארליך
רוכש זכאי, בפסקה (4), בסופה, "ובלבד שביטול העסקה לא נבע מהליכי הוצאה לפועל".
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד אישור הרביזיה – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
שלומית ארליך
רוכש זכאי, פסקה (4), הרביזיה היא שהפסקה תימחק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד אישור הרביזיה – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
שלומית ארליך
שפסקה (5) תימחק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד אישור הרביזיה – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
שלומית ארליך
בהגדרת דירת מגורים מוטבת, פסקה (6)(א), רביזיה על כך שבסופה "ואם היא נמכרת לרוכש זכאי או מוטב שהוא מנוע – סכום של 250,000 שקלים חדשים".
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד אישור הרביזיה – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
שלומית ארליך
לחלופין, "ואם היא נמכרת לרוכש זכאי או מוטב שהוא מנוע והוכר כנכה לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) – סכום של 300,000 שקלים חדשים".
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד אישור הרביזיה – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
שלומית ארליך
רביזיה על לקבוע דיפרנציאציה של לוחם, תומך לחימה ועורפי – 1.2 מיליון, 1.4 מיליון ו-1.6 מיליון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד אישור הרביזיה – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
שלומית ארליך
רביזיה לקבוע שהמע"מ יינתן כמענק לרוכש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד אישור הרביזיה – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
שלומית ארליך
להגדיל את מענקי השחרור לפי טיב השחרור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד אישור הרביזיה – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
שלומית ארליך
הרביזיה הבאה: סעיף 19, בכל מקום, במקום "30 ימים" יבוא "45 ימים".
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד אישור הרביזיה – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
שלומית ארליך
לגבי חישוב מטר רבוע לעניין דירה – שייקבע על פי רישום ברשות מקומית לגבי חיוב ארנונה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד אישור הרביזיה – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
שלומית ארליך
רביזיה על הסתייגות שלפי התיקון - -
יעקב ליצמן
אולי גם עכשיו הם הצביעו על דברים אחרים.
שלומית ארליך
- - במקום "60 מ"ר עד 140 מ"ר" יבוא "בפריפריה ללא הגבלה ובמרכז הארץ עד 120 מ"ר".
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד אישור הרביזיה – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
שלומית ארליך
ברוכש זכאי, בהגדרה, אחרי המילים "שמתקיימים לגביו" יבוא "או לגבי בן זוגו".
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד אישור הרביזיה – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
יעקב ליצמן
אסור להשאיר אתכם לבד לרגע.
שלומית ארליך
סעיף 1(א) יימחק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד?
יעקב ליצמן
אני נגד, כי צריך להימחק כל החוק, לא רק סעיף 1.

הצבעה

בעד אישור הרביזיה – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
שלומית ארליך
לחלופין, בסוף הפסקה יבוא "לד באימוץ או ילד אומנה".
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד אישור הרביזיה – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
שלומית ארליך
בסעיף 9, במקום "שר האוצר" יבוא "שר הבינוי והשיכון".
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד אישור הרביזיה – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.
יעקב ליצמן
אתה נגד שר השיכון, ידעתי.
שלומית ארליך
לחלופין, "המנהל הכללי של משרד השיכון".
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד אישור הרביזיה – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
שלומית ארליך
בסעיף 9, בסופו יבוא "עוסק שיפר סעיף זה לא יוכל למכור דירות".
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד אישור הרביזיה – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
שלומית ארליך
בסעיף 13, סעיף קטן (ו), במקום "שר המשפטים" יבוא "שר הבינוי והשיכון".
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה כבר "שר הבינוי". מי בעד הרביזיה? מי נגד?
הצבעה

בעד אישור הרביזיה – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
שלומית ארליך
לחלופין, "מנכ"ל משרד הבינוי".
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד אישור הרביזיה – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
יעקב ליצמן
אם את כל זה הספקת בשעה אחת, אני אומר לך, לא עבדו כנראה, לא עשו פיליבסטר.
שלומית ארליך
לא היית פה, ליצמן.
יעקב ליצמן
רואים את זה.
שלומית ארליך
לחלופין, בסופו יבוא "באישור ועדת הכספים".
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד אישור הרביזיה – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
יעקב ליצמן
עפר, בזה אנחנו בעד. ועדת הכספים.
שלומית ארליך
לחלופין, "באישור ועדת המדע והטכנולוגיה".
היו"ר ניסן סלומינסקי
רגע, עכשיו ליצמן בבעיה. מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד אישור הרביזיה – פה אחד
הרביזיה לא נתקבלה.
יעקב ליצמן
רצית את זה, קיבלת. מה זה משנה מה? אם נתתם לו להספיק את כל זה בשעה אחת, אתם לא שווים כלום.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אבל הוא עמד על שלו ועשה כל פעם הפסקה, התייעצות סיעתית. תמשיכי.
שלומית ארליך
בסעיף 19, בכל מקום שכתוב "הודעה" יבוא "בכתב".
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד אישור הרביזיה – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
יעקב ליצמן
הצטמצם הפער ביניכם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, לא הצטמצם. ליצמן, באחוזים זה הצטמצם. הלאה.
שלומית ארליך
בסעיף 19, בכל מקום, במקום "30 ימים" יבוא "45 ימים".
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד אישור הרביזיה – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה. סיימנו.
שלומית ארליך
עוד אחת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רגע, רגע, עוד אחת.
יעקב ליצמן
הולכים הביתה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
רגע, יש עוד שתיים.
שלומית ארליך
בסעיף קטן (6)(א), רוכש מוטב, במקום "הסכום האמור בו" יבוא "1,700,000".
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד אישור הרביזיה – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
שלומית ארליך
וברוכש זכאי, במקום "הסכום האמור בו" יבוא "1,100,000".
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד אישור הרביזיה – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.

טוב, רבותיי, תמו כל הרביזיות.
יצחק כהן
רגע, אבל החוק לא אושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רגע, רגע. תמו כל הרביזיות ו... זהו.

עכשיו אנחנו בהצבעה אחת נאשר את...
יצחק כהן
מה עם - - - ההתנחלויות?
יעקב ליצמן
אמרתי לך שאני מוכן להצביע - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני רוצה להביע מחאה על האופוזיציה, שפתאום השאירה אותנו עם שעה אחת זמן מיותר, בניגוד לחישובים. חמור מאוד.
יצחק כהן
מה עכשיו?
יעקב ליצמן
אמרתי לך בבוקר שאין פיליבסטר.
בועז טופורובסקי
ניסן, בוא נצביע על קבוצות רכישה, יש לנו רוב.
יצחק כהן
הקבלנים לא פה, אבל אורי שני פה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני רוצה לסכם. מחר יש לנו יום לא פשוט, ישנם נושאים שדיברנו עליהם ובודדנו אותם, ואמרנו שנדון עליהם, כאשר לפחות אחד מהם, הנושא של חזקת הילד וכו', הוא מאוד מסובך ולא פשוט.
יצחק כהן
אתה לא עונה. מה עם קבוצות רכישה? תן תשובה ברורה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני עוד לא יודע. אנחנו בינתיים מקיימים - - -
יצחק כהן
זאת אומרת, היושב-ראש בעד והמערכת נגד.
יעקב ליצמן
פחות או יותר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז ביום שלישי נסיים את החלק הזה. מה יהיה עם החלק הזה? זה תלוי מאוד בהבנות עם האופוזיציה. זה מאוד תלוי ב - - -
יעקב ליצמן
מה תעשה אם מחר בבוקר גומרים הכול ואומרים "תצביע"?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אסביר לכם ותחליטו. הסעיפים שיעלו מחר זה סעיפים - - -
עפר שלח
למה אנחנו לא יכולים להצביע על הסעיפים שנפלו עליהן הרביזיות?
שלומית ארליך
כי אנחנו רוצים להכניס עוד תיקונים... אתה מתכוון להסתייגויות.
עפר שלח
בסעיפים האלה?
שלומית ארליך
יש סדר גודל של עשרה נושאים חדשים שהוזכרו כאן במהלך הדיונים, ונטענו לגביהם טענות, והבטחנו שנקיים בהם דיון מהותי ואמיתי.
עפר שלח
אבל הם שייכים לסעיפים ש - - - ?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא בהכרח.
יצחק כהן
הדיון לא התקיים.
יעקב ליצמן
לא היה דיון בכלל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עפר, הצבעה אני לא יכול לעשות, כי לא הודענו שנעשה הצבעה היום, אז לא נחטוף הצבעה עכשיו בשעה הזאת.
שלומית ארליך
לא, חלק מהם גם משתלבים ב - - -
יצחק כהן
עפר, אם זה מסתדר – הייתם חוטפים. אבל לא מסתדר, אז לא נחטוף.
עפר שלח
טוב שיש לי אותך שתסביר לי מה הולך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רגע, מה לא מסתדר? ההפך, הייתי מוכן לגמור את זה עכשיו.
יעקב ליצמן
אמרתי לך בבוקר שאנחנו מוכנים להצביע על החוק הזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אמרתי לך לתת לי רבע שעה, שנראה אותך אם אתה - - -
יעקב ליצמן
לא רצית את הרבע שעה. בוא נראה את הרבע שעה עכשיו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ליצמן, טיפה רצינות עכשיו. עפר, תהיה איתי גם. תראו, שמונת הנושאים האלה שנדון בהם, זה דברים שדיברנו עליהם, חלקם קטנים מאוד. למשל, שינוי בהגדרות, שטל, השמאי הממשלתי, ביקש. וחלקם כבדים, כמו למשל הנושא של החזקה, שאמרנו שנקיים על זה דיון רציני. אני מתכוון לעשות על זה דיון רציני, ובהתאם למה שנסכם - - -
יצחק כהן
- - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אני מדבר עכשיו ברצינות, כי זה נושא - - -
יצחק כהן
בשביל מה יש דיון רציני - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, לא, חבר'ה, פה זה דיון אמיתי ולא פשוט, הנושא של החזקות של הילד. אחרי שנגמור, אם תתגבש הצעה, יש שלוש אפשרויות. בואו אני אגיד לכם את האמת: יש אפשרות שמאחר שאלה דברים חדשים, אתם תרצו להגיש הסתייגויות.
יעקב ליצמן
נושא חדש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, נושא חדש לא אכפת לי. אבל אולי תרצו להגיש הסתייגויות, ואז, אם זה ייפתח, אפשר להגיש 20,000 הסתייגויות והחוק לא ייגמר.
יצחק כהן
נכון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ואז יהיו שתי אפשרויות. אפשרות אחת היא לגמרי להוציא את זה, להגיד שיהיה תיקון לחוק בעוד חודש או חודשיים, או האפשרות השנייה, שזה יהיה בהסתייגות שר – שר האוצר יגיש את זה כהסתייגות.
יצחק כהן
הסתייגות למה?
שלומית ארליך
את הכול. את הנושאים החדשים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
את הנושאים החדשים להגיש כהסתייגות. ברגע שהוא מגיש את זה כהסתייגות, אין אפשרות להגיש על זה הסתייגויות. ואז, באופן לא מכובד – נגיד את זה ככה – זה יגיע לוועדה או למליאה כהסתייגות שר, וייכנס לחוק. ולכן זה תלוי בנו: אם נרצה דווקא לעשות הסתייגויות, אז או שנוציא את זה או שזה ילך בדרך של הסתייגות שר.
יעקב ליצמן
את ההסתייגויות נגיש כמה שיותר.
יצחק כהן
נגיש, נגיש הסתייגויות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אני מדבר על הנושאים האלה רק.
יצחק כהן
- - -
יעקב ליצמן
- - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, ליצמן, מהסתייגויות למליאה לא אכפת לי, אני מדבר על הסתייגויות פה.
שלומית ארליך
לא, אין דבר כזה – אם זה עולה למליאה זה חייב להיות פה.
יעקב ליצמן
לא, הוא מתכוון לדיבור.
שלומית ארליך
אי אפשר דיבור, כי הם הגישו - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא משנה. גם אם אתה תנסה פה - - -
יעקב ליצמן
סליחה, מותר לי לוותר אחר כך?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן. לא רק זה – גם לא אכפת לי.
שלומית ארליך
כדי שזה יעלה למליאה זה חייב - - -
יעקב ליצמן
- - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, ליצמן, עזוב. אם אתה תגיש הסתייגות אחת או שתיים, אין בעיה, נדון על זה פה ונגמר. אם אתה רוצה הסתייגות אחת או שתיים ונדון על זה, נצביע וזה יעלה למליאה – זה בסדר. אבל אם תגידו שאתם רוצים לנצל את זה כדי להכניס 20,000 הסתייגויות, אז - - -
יצחק כהן
רגע, מה אתה רוצה? לעשות לנו תרגיל שתהיה הסתייגות שר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אני לא רוצה, אני אומר שזה מה שיקרה, אני יודע. ולכן אני אומר לכם: בואו נסכם מראש איך ננהל את זה מחר.
יצחק כהן
אני לא יודע - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז בואו תחשבו על זה ותגידו לי. אתה רואה? אני מנסה להיות הגון, אני רוצה דיון אמיתי, כי יש לפחות נושא אחד - - -
יצחק כהן
איך דיון אמיתי?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, הנושא של חזקת ילד, אני אומר לך שאני בעצמי לא שלם עם אף אחת מהאופציות. זה לא נושא פשוט, זה נושא מאוד מורכב. להערכתי הפתרון הכי טוב זה להוציא את הדרישה לילד; להכניס זוג נשוי, בלי הנושא של ילד. ולכן אני אומר שאם נעשה דיון אמיתי - - -
אלכס מילר
אבל ניסן, אתה מסכם עכשיו עם שניהם, אבל יש לך גם את מפלגת העבודה, יש לך גם - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר, ילך – ילך. לא ילך – לא ילך.

טוב, רבותיי, הדיון הסתיים.

<הישיבה ננעלה בשעה 13:00.>

קוד המקור של הנתונים