ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 10/11/2014

סיכום השלכות מסקנות הוועדה הציבורית לקביעת מוסד ציבורי לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
10/11/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
<פרוטוקול מס' 442>
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, י"ז בחשוון התשע"ה (10 בנובמבר 2014), שעה 12:30
סדר היום
<סיכום השלכות מסקנות הוועדה הציבורית לקביעת מוסד ציבורי לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
יעקב ליצמן

אלכס מילר

עפר שלח
מוזמנים
>
ארז אורעד - מנהל תחום בכיר מוסדות ציבור – רשות המסים, משרד האוצר

אפרת לקס - מנהלת מחלקה בכירה מוסדות ציבור– רשות המסים, משרד האוצר

צליל ברקו - לוביסטית (פוליסי), מייצגת את לשכת עורכי הדין
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
שלומית ארליך (עוזרת ליועצת המשפטית)
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אור שושני
<סיכום השלכות מסקנות הוועדה הציבורית לקביעת מוסד ציבורי לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה>
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, אנחנו פותחים את ישיבת הוועדה.
יעקב ליצמן
השופטת פריש לא באה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, היא לא באה היום.

רבותיי, בשבוע שעבר קיימנו דיון ממצה בנושא של סעיף 46, ולבקשתו של חבר הכנסת ליצמן לא קיימנו הצבעה, כי הוא אמר, בצדק, שתנסחו בכתב את כל מה שסיכמנו, והיום רק נצביע על זה.

אז הנה, נמצא לפנינו הסיכום, וזה באמת נוסח הדברים שנאמרו. הייעוץ המשפטי, שגית, בבקשה. זה מה שדובר עליו בפעם הקודמת?
שגית אפיק
זה מחולק לשני חלקים. החלק הראשון זה הרקע שמוביל לנוהל שנעשה בוועדה. הרקע מתאר את המלצות ועדת השופטת פריש, שלא כולן מאומצות בנוהל, לאור ישיבת הוועדה הקודמת. ברקע יש תיאור גם של הוועדה הפנימית שיש ברשות המסים, ועדה פנימית שבימים אלה הצטרפו אליה שני נציגי ציבור, והיא תשמש כוועדה מייעצת למנהל רשות המסים, מנהל מחלקת מלכ"רים. ולכן בסעיף 4 כתוב "לאחר אישורה של הוועדה הפנימית", אבל למעשה מדובר בהתייעצות עם הוועדה הפנימית, וזה גם מה שייכנס לנוהל שייכנס לפרוטוקול.

בחלק ב', בעמוד 2, מתואר הנוהל החדש. לפי הנוהל, כפי שאפשר לראות בפסקה 11, רשות המסים תוציא חוזר שיקבע את ההליך בתוך רשות המסים. החוזר הזה יובא לעיונה של ועדת הכספים, ואפשר יהיה לעבור עליו. בסעיף 12 יש תיאור של ההתייעצות בוועדה הפנימית, שכפי שאמרנו, מורכבת גם מנציגי ציבור. סעיף 13 מדבר על לוחות הזמנים ברשות המסים. עד היום לא היו לוחות זמנים, ומעכשיו, עד 12 חודשים ארז יסיים ההליך.
יעקב ליצמן
זה לא הרבה זמן?
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה עד.
שגית אפיק
זה עד. הוא ישתדל לעשות את זה מהר יותר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
וכפי שסוכם, אתה לא צובר הרבה - - -
שגית אפיק
אתה כל הזמן מביא קצת.
ארז אורעד
אנחנו עושים את זה בצורת פיפ"ו – first in first out, נכנס ראשון יוצא ראשון. אני מאוד מקווה שהקיצור הזה באמת יהיה רבע מהזמן שנהוג עד עכשיו; עד עכשיו היה נהוג ארבע שנים. אני שמתי את עצמי בסד זמנים, גם על מנת להתייעל.
שגית אפיק
אבל היושב-ראש גם מבקש ממך שלא תצבור הרבה עמותות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ארז, גם ביקשתי שלא תצבור אצלך הרבה. יש לך עשר עמותות? תעביר. עוד עשר? תעביר. אל תצבור.
ארז אורעד
כל פעם שאנחנו מקיימים דיון, בתום הדיון יוצאת הרשימה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאה אחוז, בסדר.
יעקב ליצמן
מה שחל כאן על 46 חל גם על 61?
שגית אפיק
כן, כן, גם על 61.
ארז אורעד
גם בהמלצות ועדת השופטת פריש כל מה שיחול על 46 חל על 61.
יעקב ליצמן
בסדר, זה לפרוטוקול.
שגית אפיק
מיד עם סיום ההליך מועברת הרשימה. כפי שאמר היושב-ראש, זו כבר לא תהיה רשימה של מאות עמותות, אלא רשימות קטנות. ברגע שמסתיים ההליך ברשות המסים, זה עובר לוועדה. עם הגעת הבקשות לוועדה, יושב-ראש הוועדה יפיץ באמצעות מזכירות הוועדה את הבקשות המאושרות, לכל חברי הוועדה. חברי הוועדה יהיו רשאים לשאול במשך חמישה ימים שאלות בכתב ביחס לרשימה שהופצה להם, ומנהל מחלקת מלכ"רים, ארז, יעביר את התשובות באמצעות מזכירות ועדת הכספים לחברי הכנסת השואלים, גם כן עד חמישה ימים ממועד קבלת השאלות אצלו. כל זה צריך להתרחש לפני הדיון בוועדה.
ארז אורעד
למעט מקרים חריגים שבהם צריך להעמיק ולבחון, או ימי עבודה שאנחנו לא נמצאים.
טמיר כהן
כן, אני רוצה לחזק את הדברים, כי יש תקופות שהכנסת סגורה, למשל חופשה מרוכזת ועוד חריגים בודדים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן, בוודאי.
ארז אורעד
השאיפה היא להתכנס לחמישה ימים.
יעקב ליצמן
הכנסת לא סגורה אף פעם.
טמיר כהן
גם בחופשה מרוכזת?
יעקב ליצמן
אני יודע שבחופשה המרוכזת ישבנו עד שמונה בלילה.
טמיר כהן
סוכות, פסח וכולי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הלאה.
שגית אפיק
הדיון בוועדה יתקיים עד 14 ימים ממועד קבלת השאלות. כל ההליך הזה נועד כדי לתת לוחות זמנים סבירים, גם לחברי הוועדה, לשאול את השאלות, לקבל את התשובות – הכול לפני ההצבעה. במצב שבו לא הוגשו שאלות במשך 14 ימים, יושב-ראש הוועדה רשאי להביא את הרשימה להצבעה כמקשה אחת, ואז ההצבעה תיקבע שוב בסדר-היום מבעוד מועד והרשימה תפורסם באתר.

אם חבר ועדת הכספים ביקש דיון ספציפי ביחס לעמותה מסוימת – כי לא מצאו חן בעיניו התשובות, הוא ראה שיש בעיה לגבי אותה עמותה – העמותה הזאת נשלפת מתוך הרשימה ומקיימים לגביה דיון נפרד, שבו ינכח גם ארז, המחלקה שלו, והם ייתנו את המענה המפורט לחברי הוועדה. הנוהל הזה הוא לשנה – שנה שבה גם הוועדה וגם רשות המסים בוחנים מה הדבר הנכון ביותר להתקדם בו – ובתום השנה הזאת ארז יגיע לכאן עם דיווח סטטיסטי על כל העמותות שהוא אישר ועל כל העמותות שהוא סירב להן, שזה חידוש, כי עד היום ועדת הכספים - - -
יעקב ליצמן
ארז הוא מאוד מכובד, שיבוא יותר מפעם בשנה.
ארז אורעד
תודה רבה, אבל אנחנו רוצים לבוא פחות, אנחנו רוצים לייעל את העבודה.
יעקב ליצמן
אין הרבה פקידים שאנחנו אומרים שיבואו כל פעם.
ארז אורעד
תודה רבה. אני רואה את זה כמחמאה.
שגית אפיק
ובמסגרת הדיון הזה הוועדה תוכל לדון גם - - -
יעקב ליצמן
הנה, שר האוצר למשל.
שגית אפיק
במסגרת הדיון הזה הוועדה תוכל לדון גם בנהלים, בחוזרים, בקריטריונים שלפיהם רשות המסים פועלת. זה יהיה דיון עומק רציני. זה הכול.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, ארז, זה מקובל?
ארז אורעד
מקובל.
יעקב ליצמן
אחרי זה יהיה חוק?
שגית אפיק
במקביל, אפשר לפעול לקידום חקיקה.
יעקב ליצמן
צריך?
שגית אפיק
אם הולכים לפי הנוהל הזה, לא חייבים.
ארז אורעד
הרשימות שאתם מאשרים אותן לאחר 14 יום – אין צורך בנוכחותי, מכיוון שזה עבר את כל התהליך הקודם. אני רק מדגיש את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אלא אם כן...
ארז אורעד
אלא אם כן יש עמותות פרטניות שבהן אני באמת אדרש להגיע, ואני אגיע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, מי בעד לאשר את הנוהל לאישור מוסדות ציבור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה בוועדת הכספים?
שגית אפיק
ואת סעיף 61 לחוק מס שבח למיסוי מקרקעין.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן. בעיקר את סעיף ב', "עיקרי הנוהל החדש". מי בעד?

הצבעה

בעד אישור הנוהל – פה אחד

הנוהל אושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אושר פה אחד. אדוני, תודה רבה. תמסור לשר שמאחר שהוא עשה את חלקו בזריזות ראויה לציון – באמת אני אומר הפעם – אז גם אנחנו השתדלנו מאוד לעשות את חלקנו בזריזות.
ארז אורעד
זה גם ראוי לציון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ומעכשיו אני מקווה שהכול יזרום למישרין, לתפארת עם ישראל ומדינת ישראל. תודה רבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:40.>
י"ז חשון תשע"ה

‏10 נובמבר 2014

הכנסת

יושב-ראש ועדת הכספים

נוהל לאישור מוסדות ציבור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה בוועדת הכספים
א. רקע
1. ביום 23/8/2012 ניתן פסק דין בבג"צ 10893/08 עמותה לויפאסנה בישראל נ' שר האוצר. עניינה של העתירה בבקשת עמותה לויפסאנה בישראל כי שר האוצר יכיר בה כמוסד ציבורי לצורך סעיף 46(א) לפקודה. בית המשפט דחה את העתירה, אך התייחס לצורך בהסדרת המדיניות ביחס לסעיף 46, והמליץ לשר האוצר לגבש בתוך שנה קריטריונים ברורים שיהיה בהם כדי לאיין את החשש מפני הפעלה מפלה של הסמכות המסורה לשר האוצר מכוח סעיף 46(א) לפקודה.

2. בעקבות זאת, ביום 3.12.13 מינה שר האוצר ועדה ציבורית לקביעת מוסד ציבורי לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (להלן – סעיף 46 וועדת פריש, בהתאמה) שתבחן את אמות המידה והקריטריונים שלפיהם יקבע מוסד ציבורי.
3. בחודש מאי 2014 הוגשו המלצות ועדת פריש לשר האוצר.
4. במסקנות ועדת פריש מדגישה הוועדה את הצורך בטיפול אובייקטיבי נטול פניות בבקשות של עמותות לפי סעיף 46. בהמלצות ועדת פריש נקבע כי סמכות האישור לעניין סעיף 46 תופקד בידי מנהל רשות המסים במקום שר האוצר. כמו כן, נקבע שמנהל רשות המסים יבדוק על פי קריטריונים סדורים את הבקשות לפי סעיף 46 ויעביר את החלטותיו לוועדה פנימית שתורכב גם מנציגי ציבור. לאחר התייעצות עם הוועדה הפנימית תוכן רשימה של עמותות שאושרה על ידי רשות המסים.
5. על פי ההמלצות, רשימה זו תועבר לוועדת הכספים ותופץ לחבריה לתקופה של 14 ימים, וזאת בהתאם למתכונת הנוהגת ביחס להודעות על עודפים מחויבים. ככל שוועדת הכספים לא תבקש לקיים דיון ביחס לעמותה ברשימה שאושרה על ידי רשות המסים – הרשימה תיכנס לתוקף כעבור 14 ימים. המלצה זו טעונה אישור חקיקה, ולפיכך בנוהל להלן נכלל מנגנון אחר.
6. המלצה נוספת בדוח היא שאחת לשנה מנהל מחלקת מוסדות ציבור ומלכ"רים יגיש לוועדת הכספים דוח ובו דיווח סטטיסטי על העמותות שאושרו ושסורבו לרבות התייחסות למטרותיהן, פעילותן, היקפן הכספי ושנות קיומן. ועדת הכספים תקיים דיון על הדוח כאמור לבחינת יישום המדיניות על ידי רשות המסים והוועדה הפנימית.
7. שר האוצר אימץ את מסקנות ועדת פריש ואף ועדת הכספים בישיבתה מיום 2/6/2014 בירכה עליהן.
8. ביום 1/8//2014 שר האוצר האציל את סמכותו למנהל רשות המסים, בהתאם למסקנות ועדת פריש. במקביל, החלה רשות המסים בהוספת נציגי ציבור לוועדה הפנימית וכן בהכנת חוזר להליך אישור לסעיף 46 ברשות המסים.
9. על מנת ליישם את ההמלצות המלאות של ועדת פריש יש לתקן את החקיקה הקיימת. עם זאת, מטרת המסקנות היא גם לפשט ולייעל את ההליך, וזאת לנוכח ההכרה בחשיבות פעילותן של העמותות, ולפיכך מוצע הנוהל להלן.
10. עד לקידומה של חקיקה שתעגן את המסקנות, ובהתאם להחלטת הוועדה מיום 5/11/2014, מוסכם שוועדת הכספים תפעל לפי נוהל עבודה שיפורט להלן.
ב. עיקרי הנוהל החדש
11. רשות המסים תוציא חוזר שיקבע את ההליך לאישור בקשות ברשות המסים, ברוח מסקנות ועדת פריש. החוזר יובא גם לעיונה של ועדת הכספים.
12. מנהל מחלקת מלכ"רים יתייעץ בוועדה פנימית טרם אישור בקשות של סעיף 46 ביחס לעמותות. הוועדה הפנימית תכלול גם נציגי ציבור. הליך האישור ברשות המסים ייעשה בהתאם לחוזר ובאופן שבו העמותות יאושרו לפי לוחות זמנים שייקבעו, כאשר הבקשות לאישור עמותות יטופלו לפי סדר הגעתן.
13. מנהל מחלקת מלכ"רים והוועדה הפנימית יסיימו את הליך אישור הבקשה של כל עמותה לפני תום 12 חודשים מיום שהוגשה הבקשה.
14. מיד עם סיום ההליך ברשות המסים ולאחר קיום ההתייעצות כאמור, מנהל רשות המסים יעביר לוועדת הכספים את העמותות שרשות המסים מבקשת לאשר בוועדת הכספים.
15. עם הגעת הבקשות, יושב ראש הוועדה יפיץ, באמצעות מזכירות ועדת הכספים, את הבקשות המאושרות על ידי רשות המסים לכל חברי הוועדה במייל ובאתר הוועדה.
16. חברי ועדת הכספים יהיו רשאים לשלוח, באמצעות מזכירות ועדת הכספים, למנהל מחלקת מלכ"רים שאלות ביחס לרשימה שהופצה להם במשך 5 ימים ממועד קבלת הרשימה. השאלות יוכנו מתוך הבנה של חברי הוועדה שנעשתה עבודה מקצועית פרטנית ואובייקטיבית ברשות המסים טרם האישור.
17. מנהל מחלקת מלכ"רים יעביר למזכירות ועדת הכספים תשובות לשאלות חברי הכנסת בכתב עד 5 ימים ממועד קבלת השאלות, והמזכירות תעביר את התשובות כאמור לחברי הכנסת השואלים, והכל בטרם הדיון על הרשימה. נשאלו שאלות לגבי עמותה ולא הושבו במועדים כאמור, יידחה הדיון בעניין אותה עמותה עד לקבלת תשובות בכתב כאמור, ולא יאוחר מ- 14 ימים ממועד קבלת השאלות.
18. לא הוגשו שאלות במשך 14 ימים מיום שחברי ועדת הכספים קיבלו את הרשימה, רשאי יושב ראש הוועדה להביא את הרשימה להצבעה כמקשה אחת. ההצבעה תיקבע מבעוד מועד על סדר יומה של הוועדה, והרשימה תפורסם באתר כחומר רקע לדיון בנושא ותשלח במייל לחברי הוועדה.
19. יושב ראש הוועדה יביא את רשימת העמותות להצבעה בתוך 14 ימים מרגע שחברי הוועדה קיבלו את רשימת העמותות, ולאחר שניתנה האפשרות לחברי הועדה לקבל מענה לשאלותיהם כאמור בסעיף 17.
20. ככל שחבר ועדת הכספים ביקש דיון ספציפי ביחס לעמותה מסוימת, תקיים הוועדה דיון ספציפי על אותה עמותה; עם זאת, הדיון הספציפי כאמור לא יעכב את ההצבעה והאישור של יתר העמותות הכלולות באותה רשימה.
21. בתום השנה הראשונה להפעלת הנוהל מנהל מחלקת מוסדות ציבור ומלכ"רים ברשות המסים יגיש לוועדת הכספים דוח מפורט שיכלול דיווח סטטיסטי על העמותות שאושרו ושסורבו באותה שנה לפי סעיף 46 לרבות התייחסות למטרותיהן, פעילותן, היקפן הכספי ושנות קיומן. כמו כן, יפורטו בדוח לוחות הזמנים לטיפול בבקשות על ידי רשות המסים. דוח כאמור יוגש אחת לשנה לוועדת הכספים ובמסגרת הדיון עליו תתייחס הוועדה גם להיבטים העקרוניים שלעניין יישומו של סעיף 46, ותבחן את הנהלים, הקריטריונים וההנחיות ביחס לסעיף 46.
22. נוהל עבודה זה הוא לשנה אחת, שבסיומה יבחנו הוועדה ורשות המסים את המשך העבודה הנכונה לאישור הרשימות ולקידום החקיקה בנושא זה.

קוד המקור של הנתונים