פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
11/11/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
<פרוטוקול מס' 445>
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, י"ח בחשון התשע"ה (11 בנובמבר 2014), שעה 13:00
סדר היום
<שינויים בתקציב לשנת 2014>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
מיכל בירן

משה גפני

בועז טופורובסקי

דב ליפמן

יעקב ליצמן

אלכס מילר

אראל מרגלית

שמעון סולומון

אורית סטרוק

חמד עמאר

סתיו שפיר

מיכל רוזין
מוזמנים
>
יובל טלר - רפרנט שיכון, משרד האוצר

אלחנן גלט - המנהל הכללי, המשרד לשירותי דת

עמית קצין - עוזר מנכ"ל, המשרד לשירותי דת

דוד נחום - מרכז בכיר תקציבים, המשרד לשירותי דת

שלמה בן-אליהו - מנכ"ל משרד השיכון

מיכאל מרש - משרד השיכון
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
יפעת קדם
<שינויים בתקציב לשנת 2014>
היו"ר ניסן סלומינסקי
פניות מס' 292,293 של משרד הקליטה.
אופיר כהן
בקשה זו נועדה לתקצוב כ-74 מיליון שקלים תוספת לסל קליטה בשל עדכון מספרי העולים שהגיעו במהלך החודשים האחרונים - כמעל 25% גידול בעולים בהשוואה לצפי - ולתקצב את החלטת מהממשלה מ-22 ליוני 2014, שעניינה תכנית עידוד עלייה ממדינות אירופה ופרויקט לאומי לעידוד עלייה מכלל ארצות העולם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את 292,293, ירים את ידו?
הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים –אין

פניות מס' 292,293 אושרו
אראל מרגלית
זה עובר ישירות?
יעקב ליצמן
זה נכנס למשרד הקליטה.
אראל מרגלית
איך קוראים לחבר'ה האלה שקולטים את רוב העלייה מארצות הברית?
אופיר כהן
זה לא קשור.
שמעון סולומון
מה המשמעות של עידוד העלייה, ששולחים לשם שליחים, או שדואגים להם פה למקומות עבודה, לחינוך וכו'?
אופיר כהן
בתכנית לעידוד עלייה מדובר על החלטת ממשלה שמגדירה מה הממשלה מתכוונת לעשות. מדובר בהגדלת תקציב התמיכות לארגונים מעודדי עלייה.
שמעון סולומון
באיזה מדינות?
אופיר כהן
זה מדבר על תכנית עידוד עלייה מאירופה. מדובר בהגדלת תקציב התמיכות לארגונים מעודדי עלייה, סיוע בנושא התעסוקה, בעיקר בתחומי ההנדסה, טכנולוגיה, מדעים, רפואה, כלכלה, שיווק, חשיפה בפני אוכלוסיית היעד והגדלת המענק הניתן לעולים הנמלטים מאזורי חירום בהתאם לנהלי משרד העלייה והקליטה. אלו 4 הפעולות שההחלטה מיוני האחרון מגדירה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
העברה מס ' 298.
משה גפני
שיניתם את העברה. קודם הייתה העברה מסוג שונה.
טמיר כהן
הרב גפני, אתה צודק. הם משכו והגישו מחדש.
יובל טלר
הפנייה נועדה לצורך הארכת אופציה בחוזה עם חברת האבטחה במזרח ירושלים בסך 20 מיליון שקל.
משה גפני
למה זה דרך משרד השיכון?
אראל מרגלית
מה זה בדיוק מאבטח?
שלמה בן-אליהו
האבטחה במזרח ירושלים הוטלה על משרד השיכון על פי החלטת ממשלה.
אראל מרגלית
איפה?
מיכל רוזין
אין שום היגיון. זה היסטוריה. זה אריק שרון.
שלמה בן-אליהו
ההחלטה האחרונה הייתה ב-21 לינואר 2007, כשראש הממשלה היה אהוד אולמרט. זה אחרי התקופה של אריק שרון. נקבע שאבטחת המתחמים של הישוב היהודי במזרח ירושלים תישאר בתחום הפעילות של משרד הבינוי והשיכון, כפי שהדבר היה עד כה. הייתה גם עתירה לבג"ץ בנושא הזה, לבוא ולהגיד שהאבטחה צריכה להיות במשרד לביטחון פנים ולא במשרד השיכון.
מיכל רוזין
בג"ץ זה לא סניף של מרצ. לפעמים הוא גם מכריע נגדנו ואז אנחנו לא מציעים להחליף או לבטל אותו.
שלמה בן-אליהו
אני רוצה להסביר מבחינה מקצועית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה הבג"ץ החליט?
שלמה בן-אליהו
הבג"ץ הציע לעותרים, לאור מה שקרה בתצהירים, בחוות הדעת של המשרד לביטחון פנים ובעמדה של המשטרה, למשוך את העתירה שלהם. פורמאלית העותרים משכו את העתירה שלהם. בג"ץ הביע את דעתו בנושא. מעבר לתשובה הפורמאלית של בג"ץ, המקום הוא מקום רגיש.
אראל מרגלית
איזה מקום?
שלמה בן-אליהו
מזרח ירושלים.
אראל מרגלית
איפה?
מיכל רוזין
סילוואן.
שלמה בן-אליהו
לא.
אראל מרגלית
מזרח ירושלים במובן הרחב.
שמעון סולומון
סילוואן, אבו-תור, כל האזור הזה.
אראל מרגלית
אבו-תור זה לא סילוואן.
שמעון סולומון
שני דברים נפרדים.
שלמה בן-אליהו
בסמטאות שנמצאות שם יכולים להיווצר אירועים. האירועים יכולים להיות שילד קטן עושה למאבטח, לשוטר או לחייל מג"ב ככה, דבר שיכול לגרום להם להגיב בצורה נמהרת. אנחנו לא רוצים שזה יהיה. המאבטחים של משרד השיכון הם סטודנטים ותיקים.
סתיו שפיר
המשטרה לא יכולה - -?
מיכל רוזין
פעם ראשונה אני שומעת שחיילי צה"ל - -
שלמה בן-אליהו
מדובר במאבטח שמכיר שנים את המקום. זה לא כמו פלוגה שמתחלפת כל חודש, כל חודשיים, כל שבוע או כל שבועיים. הם לא מכירים היטב את השטח, הם לא מכירים את האנשים, הם לא מכירים את הרגישויות.
אראל מרגלית
איפה זה פיזית?
שלמה בן-אליהו
אני אתן לך מפה. לאנשים האלה יש את המיומנויות.
סתיו שפיר
מה זה משנה מי מעסיק את האנשים האלה, אם זה משרד השיכון או המשרד לביטחון פנים?
שלמה בן-אליהו
כאשר מגיע לפה נשיא ארצות הברית או שגריר והמשטרה צריכה לרכז כוחות, היא תיקח את המאבטחים האלה כי זה תחת הידיים שלה. כאשר זה תחת הידיים שלנו, לא מוציאים את המאבטחים מהמקום. יש משמעויות שונות מבחינת האבטחה. אם הייתי מנכ"ל המשרד לביטחון פנים - -
סתיו שפיר
גם משרד החינוך יכול להעסיק מאבטחים. רק לא המשרד לביטחון פנים.
שלמה בן-אליהו
במשרד המשפטים יש את משמר בתי המשפט. למה לא עושה את זה המשטרה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
גם במשרד החינוך יש את השומרים בגנים ובמעונות יום.
שלמה בן-אליהו
בג"ץ השתכנע שיש היגיון שהנושא מבחינה מהותית יהיה במקום שהוא לאו דווקא - -
אראל מרגלית
איפה זה? אנחנו רוצים להבין על מה מדובר.
יעקב ליצמן
אני אגיד לך איפה הם לא קיימים. בהר הזיתים הם לא נמצאים. אני מחפש אותם, אני לא יודע כמה זמן, ולא מוצא.
שלמה בן-אליהו
כדי שתהיה לך תשובה מדויקת הבאתי את האיש שנמצא בשטח ואחראי על האבטחה. הוא ייתן לך את המיקומים המדויקים.
מיכאל מרש
הפריסה של האבטחה של משרד השיכון במזרח ירושלים היא בכל העיר העתיקה, שזה הרובע המוסלמי, בלי הרובע היהודי, הרובע הנוצרי, אזור הר זיתים, אבו תור, סילוואן, ראס אל-עמוד, כל דרך יריחו וכל האזור של קדמת ציון, בית אורות, שמעון הצדיק.
אראל מרגלית
איפה זה בית אורות?
מיכאל מרש
בית אורות זה ליד אוגוסטה ויקטוריה.
שלמה בן-אליהו
מתחת לאוניברסיטה.
משה גפני
כמה מאבטחים?
מיכאל מרש
אנחנו מדברים על 370 מאבטחים.
משה גפני
הם נמצאים גם בהר הזיתים?
מיכאל מרש
כן, הם נמצאים גם בהר הזיתים. בהר הזיתים יש 6 מאבטחים ביממה. הם עובדים במשמרות.
שלמה בן-אליהו
ה-370 מאבטחים עובדים ב-3 משמרות. זה לא במשמרת אחת.
משה גפני
אפשר לזהות את המאבטחים האלה?
מיכאל מרש
רואים אותם. יש מצלמות. רואים אותם בכל זמן נתון. הם עובדים 24 שעות ביממה, כולל שישי ושבת.
אראל מרגלית
כמה עולה לנו ה-370 על האתרים האלה בשנה? יש להם רכבים? יש להם רק"ם?
מיכאל מרש
רק"ם לא, אבל רכבים כן. אנחנו לא צבא.
שלמה בן-אליהו
התקציב שיש לנו לנושא הזה הוא 72 מיליון שקל.
אראל מרגלית
בשנה.
יעקב ליצמן
זה בבסיס התקציב.
שלמה בן-אליהו
זה לא בבסיס. הגענו להבנה עם משרד האוצר שאנחנו עושים שינוי בשיטה של האבטחה, שאנחנו מכניסים הרבה יותר מצלמות במקום מאבטחים כדי לחסוך בעלויות. אנחנו נצא למכרז להחליף מאבטחים במצלמות. גם היום יש מצלמות, לא בהיקפים שהיינו רוצים שיהיו. הציוד האלקטרוני יחליף את המאבטחים האנושיים.
אראל מרגלית
תהיה לכם השקעה חד פעמית יותר גדולה.
שלמה בן-אליהו
אם יש את המכרז הזה, אז בשנה הבאה התקציב יכול לרדת ל-65, בשנה אחרי זה ל-55 מיליון שקל. זה הולך ופוחת בהתאם להשקעה שנשקיע.
אראל מרגלית
כמה ההשקעה בציוד הקפיטלי?
שלמה בן-אליהו
30 מיליון שקל.
סתיו שפיר
30 מיליון שקל זה לא מה שכתוב בתקציב. בתקציב 2015 כתוב 61.7 מיליון.
שלמה בן-אליהו
הסברתי עכשיו על 2014.
סתיו שפיר
התקציב ב-2014 התחיל ב-56.4 מיליון.
שלמה בן-אליהו
היום הוא 72.
סתיו שפיר
הוא עלה ל-67 לפני העברה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא שאל אותו כמה עולה ההשקעה . 30 המיליון שהוא אמר זה על ההשקעה במערכת, במצלמות, בכל זה. הוא שאל אותו שאלה פרטנית.
אראל מרגלית
איפה אני רואה את זה בתקציב?
שלמה בן-אליהו
זה לא נמצא בתקציב 2014. אני חושב שנבקש מכם את העברה השנה כדי לבצע את המצלמות.
סתיו שפיר
יש עוד העברה ל-2014?
שלמה בן-אליהו
כן.
סתיו שפיר
מה הולך להיות סך כל תקציב התקנה הזאת?
שלמה בן-אליהו
יש הבדל בין אבטחה למצלמות.
סתיו שפיר
זאת תקנה נוספת?
יובל טלר
אם יועבר כל הסכום השנה – לא בטוח שהוא יצליח לעבור בגלל שצריך לסיים חוזי התקשרות - הוא יגיע ל-110 מיליון שקל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
חד-פעמי.
יובל טלר
30 מיליון מתוכם הם חד-פעמיים. 80 מיליון מיועדים לאבטחה.
יעקב ליצמן
למה זה חד פעמי?
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה רק למצלמות.
מיכל רוזין
אני אמצא לך את זה בחצי, אם לא בפחות מזה.
שלמה בן-אליהו
את יכולה להשתתף במכרז.
סתיו שפיר
מי זכה במכרז?
שלמה בן-אליהו
לא זכו. עוד לא יצא המכרז. אנחנו לא נצא למכרז לפני שזה יעבור כאן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לפני שיהיה כסף הוא לא יצא למכרז.
שלמה בן-אליהו
אנחנו רוצים לרדד את האבטחה האנושית, להחליף אותה באבטחה יותר אלקטרונית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כתוצאה מזה התקציב הבסיסי שלכם ירד כל שנה ב-10 מיליון.
סתיו שפיר
הוא עלה כל שנה.
שלמה בן-אליהו
את צורת האבטחה, את המיקום של האבטחה, את מועד תחילת ביצוע האבטחה לאותו מקום אנחנו מקבלים אך ורק מהמשטרה. אין לנו שיקול דעת בנושא הזה. אם המשטרה באה ואומרת לנו שצריך לתגבר את האבטחה בעקבות האירועים האחרונים בציר הזה, במקום הזה, אנחנו מתגברים את האבטחה. אנחנו לא מפעילים שיקול דעת לגבי צורת האבטחה, תגבור האבטחה, מיקום האבטחה. הכל זה הנחיות מקצועיות של משטרת ישראל.
אראל מרגלית
אני רוצה להגיד משהו כירושלמי וכמי שהוא יושב-ראש השדולה לענייני ירושלים. מי שרוצה לשים את הדגש על בנייה בסילוואן, לא ישים את הדגש על בנייה בגבעה הצרפתית, בגילה וברמות. המיקוד הבלתי הגיוני הזה של התיישבות בליבת שכונות ערביות היא נזק לבנייה בירושלים. אנחנו בעד בנייה בירושלים, אנחנו בעד בנייה בגושים, אבל אנחנו נגד פרובוקציות ובנייה בלב שכונות ערביות. רמת האבטחה שאתה צריך לשים על משפחה אחת, 2 משפחות או 3 שנכנסות לתוך לב שכונה ערבית היא בלתי מתקבלת על הדעת. החיכוך שזה יוצר הוא בלתי מתקבל על הדעת. דווקא בתור אנשים שהם בעד ירושלים, שרוצים לבנות את ירושלים ולא רק להכריז על כל מיני דברים, אנחנו רואים את הדבר הזה כטעות. צריך להעביר את זה לגורמי המשטרה או לגורמים הביטחוניים המוסמכים, כי הם יודעים לאבטח את הדברים האלה. לא צריך להשאיר את זה בידי משרד השיכון. צריך להתיישב בבתים האלה פחות, להתיישב בשכונות היהודיות פרופר יותר, לפנות פחות, לא להפוך את המבנים האלה למן מאחזים. כל כך הרבה אנרגיה של אבטחה מושקעת ב-3,4 בתים, כל כך הרבה נזק ברמה הבינלאומית. כשרצינו לבנות 400 יחידות בגילה בימי טדי קולק, כשרצינו להעביר את הר חומה, כשהיינו צריכים לפנות מגבעת המטוס את המוקשים, היינו פותחים קליניקה בשייח' ג'ראח ולא מפנים משם 5 משפחות. העולם היה מסתכל על כל הסיפור הזה אחרת.
יעקב ליצמן
מה זו הוצאה מותנית?
יובל טלר
השינוי בהעברה הזאת הוא שינוי בהרשאה להתחייב ובכל שינוי בהוצאה מותנית.
יעקב ליצמן
במה זה מותנה? מי ייתן את ההכנסה? התושבים?
יובל טלר
הוצאה מותנית בהכנסה. בהעברה הזאת אין הוצאה מותנית בהכנסה.
יעקב ליצמן
עם כל הכבוד, תקרא את מה שכתבת. מאיפה הכסף? 20 מיליון שקל העברת. לא כתבת מאיפה זה בא. מאיפה אתה מוריד את זה? זאת הוצאה מותנית.
יובל טלר
מה שמתוקצב בהעברה הזאת זה תקצוב בהרשאה להתחייב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש פה הרשאה להתחייב. מההוצאה מותנית לא לוקחים. ה-20 מיליון יורדים מההרשאה להתחייב.
יעקב ליצמן
תסביר לי מאיפה זה.
יובל טלר
הרשאה להתחייב זו היכולת של המשרד לצאת להתקשרות בסך 20 מיליון שקל. תקציב אבטחת מזרח ירושלים נמצא במסגרת תקציבי הרשאה של משרד השיכון, במסגרת תקציבי הפיתוח שבהם יש שיעור גדול יותר של תקציבים שמועברים בהרשאה. קצב יציאת המזומן איטי יותר. מה שמתוקצב פה כרגע זה רק היכולת להתחייב.
יעקב ליצמן
אתה עדיין לא נותן לו את הכסף.
יובל טלר
אני נותן לו את היכולת להתחייב. אני מתחייב על זה שאני מתקצב לו מזומן.
יעקב ליצמן
כי אין לך מאיפה להביא לו כסף?
יובל טלר
יש לי מאיפה להביא.
יעקב ליצמן
אז למה לא העברת לו?
יובל טלר
בגלל שמדובר בתקציב פיתוח ההתחייבות נעשית בשלב ראשון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ליצמן, ככה תמיד עושים.
יעקב ליצמן
כל פעם אנחנו מעבירים מכאן לכאן. אתה נותן לו 20 מיליון שקל. אתה מוריד את זה מסעיף אחר. כאן הוא לא עושה את זה. אני לא מבין למה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מסעיף הרשאות.
יובל טלר
בגלל שקצב יציאת המזומן הוא לא בהתאם לקצב יצירת התחייבויות , תקצוב המזומן נעשה בשלב מאוחר יותר. עוד לפני סוף השנה נגיע לשולחן הוועדה.
יעקב ליצמן
למה השוני כאן מכל העברה אחרת? כשאתה בא לתת 20 מיליון שקל למישהו, אתה צריך להגיד שהוספת 20 מיליון שקל כאן והורדת 20 מיליון משם. אתה הולך להוציא את הכסף הזה.
יובל טלר
אנחנו נבוא לקראת סוף השנה או לפני סוף השנה - -
יעקב ליצמן
יש היום מצלמות בהר הזיתים?
שלמה בן-אליהו
כן.
יעקב ליצמן
לא. היום בבוקר לא היו, אתמול בבוקר לא היו. שרפו את זה. שלא יספרו לך סיפורים. שרפו אותן לפני חודש. לא תיקנו אותן.
שלמה בן-אליהו
שאלת אם באופן עקרוני יש מצלמות בהר הזיתים.
יעקב ליצמן
על הנייר יש.
שלמה בן-אליהו
לא על הנייר.
יעקב ליצמן
שרפו אותן לפני חודש ימים. לא התקנתם חדשות. כמה שאני צועק, כמה שדיברתי - -
מיכאל מרש
אתה מדבר על חלקת גור. המצלמות תוקנו. המצלמות נשרפו בחלקת האפגנים ובחלקת - -
יעקב ליצמן
המלצות נשרפו על יד חלקת גור בהר הזיתים.
מיכאל מרש
המצלמות בחלקת גור, כשהיינו לפני שבועיים בוועדת הפנים של הכנסת, לא עבדו כי נפל ארון חשמל. ניסו לפגוע בארון החשמל. תיקנו את זה. כרגע המצלמות של גור עובדות.
יעקב ליצמן
אני אומר לך ששרפו אותן. פגעו במערת גור ביום שישי אחר הצהריים. למה אתה מספר סיפורים? איפה כל השמירה? למה אתה הולך להוריד את השמירה ולהביא מצלמות? שמירה זאת שמירה. את המצלמות שורפים. אני רוצה שמירה.
מיכל רוזין
אני לא אחזור על הדברים האידיאולוגיים. אני מצטרפת לאראל בדברים האלה. הדברים ברורים וידועים. אנחנו רוצים לדבר על העניין התקציבי. אני חושבת שהוא לא פחות חשוב. זה תקציב שנולד בחטא. הוא נולד במשרד השיכון בגלל סיבות פוליטיות. אפילו השר שהיה בוועדת כלכלה ניסה להגיד שיש לזה איזה שהוא הסבר, נימוקים. ההיפך. כשאתה מקים מערך אבטחה נוסף על כוחות הביטחון הקיימים, אתה משלם לאנשים שינהלו את מערך האבטחה ומשלם על המינהל מסביב לזה. אין לי ספק שזה דורש עלות נוספת. גיוס האנשים האלה נעשה בפייסבוק, במודעות לסטודנטים: בואו תשמרו על בתים, תרוויחו 500 שקלים ליום. בבתים שנרכשו ואין בהן משפחות יושבים מאבטחים. הם שומרים על דירות ריקות. על זה אנחנו משלמים כסף. מישהו גוזר קופון על העניין של המצלמות. 30 מיליון שקלים למערך מצלמות נשמע לי - - הלוואי והייתי זוכה במכרז הזה. אין ספק שמצלמות יינזקו, יהיה בהן ונדליזם, ויכניסו עוד ועוד כוחות כדי לשמור על המצלמות ולתקן אותן. תכניסו עוד מאבטחים כדי שישמרו על אלה שמתקנים את המצלמות. עם כל הכבוד, אני לא מתייחסת לסוגיה האידיאולוגית שכולם יודעים מה עמדתי. אני מדברת פה על סוגיית תקציב המדינה. לא יכול להיות שמשקיעים פה סכומים על דירות שעומדות ריקות. לא יכול להיות שמקימים פה מערך נוסף על מערכים שכבר קיימים. אין סיבה שזה יהיה במשרד השיכון רק כי בזמנו זה התחיל ממשרד השיכון בגלל סיבות פוליטיות כאלו ואחרות. אין ספק שיהיה ונדליזם, תהיה השחתה של המצלמות. נצטרך לשלוח כוחות גדולים כדי לתגבר את המאבטחים ואת המתקנים שיתקנו את המצלמות.
סתיו שפיר
יש פה משהו מאוד מאוד תמוה. גם השיטה שחבר הכנסת רוזין התייחסה אליה, וגם העובדה שאתם אומרים שמשטרת ישראל לא יכולה למצוא את הדרך להעסיק כוחות שאם צריך יפעלו על אזרחי לאורך זמן בשכונה.
אראל מרגלית
או כל גורם ביטחוני אחר שהם רוצים לבחור.
סתיו שפיר
נשמע פשוט הזוי שמשרד השיכון - -
שלמה בן-אליהו
את לא סומכת על בג"ץ?
סתיו שפיר
המפלגה שאתה עובד איתה לא סומכת על בג"ץ ורוצה לפרק אותו. אני מדברת על מפלגת הבית היהודי. זה ממש לא מגיע מהכיוון שלנו. מה שנעשה פה, בלי קשר לפסיקת בג"ץ, זה מצב לא הגיוני, זה מצב מגוחך. התקציבים שלכם אדירים. אני מסתכלת על השנים הקודמות. את 2013 ו-2014 התחלתם עם תקציב בסיס של 56 מיליון שקל. הוא מתנפח. הוא גדל ב-2013 ב-50%. ב-2014 הוא גדל עוד פעם ל-67.9 מיליון. עכשיו אתם אומרים לנו שזה יגיע עד ל-110 מיליון שקלים?
שלמה בן-אליהו
חד פעמי.
סתיו שפיר
כמה דירות לדיור ציבורי היה אפשר לבנות בכסף הזה.
אראל מרגלית
ה-30 מיליון הוא חד פעמי. היה את בית יהונתן, היה את סילוואן.
סתיו שפיר
אני מבינה שהחלפתם את השם ממשרד הבינוי והשיכון למשרד הבינוי והשיטור. זה לא התפקיד שלכם. זה לא צריך להיות קשור אליכם. זה צריך להיות בסמכויות המשרד לביטחון פנים. מה שאתם עושים פה זה דבר פוליטי, הוא לא קשור לצרכים הביטחוניים. על הצרכים הביטחוניים משטרת ישראל יכולה לענות. אם היא לא עונה בצורה מספקת, צריך לדרוש ממנה לעשות את זה בצורה מספקת. תראו איזה סכומים אדירים. איך מתפרק הכסף הזה?
אראל מרגלית
ההתיישבות הזאת היא דבר פוליטי שמלבה את האש בירושלים.
שמעון סולומון
אני חושב שבנו בעבר הרבה יותר בתים בירושלים. מה ההבדל? שהיום רוכבים על זה. עושים פרסומים, עושים פרובוקציות, עושים כל כך הרבה ציניות מכל בנייה. כל הכתבות וכל מסיבות העיתונאים שעושים, לא תורמות למצב. ברמה האידיאולוגית מותר לך להגיד שצריך לבנות, רק שהם מנצלים את זה בדרך שהם עושים את זה היום, מה שגורם לפגיעה בירושלים.
אראל מרגלית
כל פעם שאתה מפנה משפחה אחת ערבית - -
שמעון סולומון
הון פוליטי. הם עושים מזה הון פוליטי.
משה גפני
אני זוכר שבשנים עברו משרד השיכון לא רצה את התקציב הזה, הוא אמר שמצידו יעבירו את זה למשרד לביטחון פנים. גם הוא לא רצה לקבל את זה. זאת הייתה תמונת המצב ל פני 3,4 ו-5 שנים.
מיכל רוזין
הכל פוליטי.
משה גפני
לא רצו את זה מקצועית. משרד השיכון לא רצה את זה. המשרד לביטחון פנים לא רצה לקבל את זה. היה שלב פה בוועדה שרצו להעביר את כל הכסף למשרד לביטחון פנים. המשרד לא רצה לקבל את זה, לכן זה נשאר במשרד השיכון. היום המצב שונה לגמרי. אדוני המנכ"ל, למה אתה צריך להגן על זה? בלאו הכי המשרד לביטחון פנים לא לוקח את זה. למה אתה צריך לעמוד פה בעימות עם הח"כים? היום זה מצב שונה לחלוטין, כי מזרח ירושלים היא ליבת הבעיה הביטחונית של מדינת ישראל. משם יוצאות כל המהומות. זה פשוט לא יאומן, אנחנו כמו איזו רפובליקת בננות, כמו איזו מדינת עולם שלישי. עוד מעט נעשה קבוצות כאלו שיגנו על אזרחים. שם נמצא הצבא, שם נמצאת המשטרה. זה המקום שבו יש את המהומות הכי גדולות. שם יש את הבעיות הכי קשות. הממשלה הייתה צריכה לבוא. איכפת לי משרד השיכון? הממשלה הייתה צריכה לבוא ולהגיד שהיא מבקשת להעביר את הכסף לכוחות הביטחון, למשטרה, למשרד לביטחון פנים. אני לא יודע למה צריך להגן על התהליך הזה. אני חושב שהיום זה הזמן שצריך להעביר את הכסף הזה. אם הייתי משרד השיכון, הייתי אומר שייקחו את הכסף ויעשו שם את האבטחה. זה ממש לא לעניין שמשרד השיכון בתוך העניין. יש להם הרבה עבודה עם מחיר מטרה, עם זה שיכניסו אותם בתור שבויים על מע"מ 0. יאיר לפיד לא מעביר את מחיר מטרה. מחיר מטרה יכול כבר היה להיות לפני חצי שנה, שנה.
אראל מרגלית
דיברנו על זה פה בוועדה.
משה גפני
הוא לא צריך ועדה.
אראל מרגלית
אנחנו הסכמנו פה.
משה גפני
על מחיר מטרה כולנו מסכימים. הוא שבוי בידי יאיר לפיד.
אראל מרגלית
המטרה מצוינת, רק הבעיה עם המחיר.
משה גפני
יש שני סוגי מחירים. על פי ההלכה אסור לעלות להר הבית, כי זה חיוב כרת. אנחנו הריבון פה במדינה. מדינת ישראל היא בעלת הבית של המדינה. זה היה עם אריק שרון ועם אחרים. זה מצית את הלהבות. הר הבית מביא מיליארד וחצי מוסלמים להיות מוסתים. אין שום סיבה לעלות להר, לא מבחינה הלכתית שזה חיוב כרת, ולא מבחינה שכלית והגיונית שזה מצית את כל העולם המוסלמי. זה יוצר לכולנו בעיות. מכניסים את כולנו כבני ערובה לכל הפיגועים האלה. אני קורא מכאן לכולם להפסיק עם התופעה הזאת. זה התחיל עם אריק שרון. כתוצאה מזה התחילה האינתיפאדה. גם שר הביטחון אמר את זה. למה לעלות להר הבית? זה גם חיוב כרת וגם מכניס את כולנו לתוך מצב שאנחנו לא מעוניינים בו.
יעקב ליצמן
אנחנו נגיש הצעת חוק שאסור לעלות להר הבית על פי ההלכה.
אורית סטרוק
אני מציעה לך, אדוני היושב-ראש, שכשתקיים את דיוני התקציב, תבקש מהשר לביטחון פנים להסביר לך איך הוא, שאמור לתת ביטחון למזרח ירושלים, מתכוון לעמוד במשימה הזאת. הסיבה שירושלים כולה נתונה היום תחת גל פיגועים – זה מגיע לתל אביב ולכל מיני מקומות אחרים - היא לא בגלל שיהודים עולים להר הבית.
משה גפני
כן בגלל.
אורית סטרוק
אלא בגלל שמשטרת ישראל לאורך שנות דור הזניחה את השכונות הערביות בירושלים.
מיכל רוזין
המשטרה? אולי החינוך, הרווחה, הבריאות, בינוי ושיכון.
אורית סטרוק
כאילו שהם ארץ גזירה ומקום שלא צריך להיות בו שלטון ישראלי. מיכל, אני מסכימה איתך ב-100% שגם החינוך - -
משה גפני
נראה לי שהבית היהודי נגדך.
מיכל רוזין
את צריכה להחליט אם זה שלנו או לא. כרגע את מתייחסת אל זה כישובי ספר.
אורית סטרוק
לא יכול להיות שהחינוך של ערביי מזרח ירושלים יהיה חינוך של הרשות הפלסטינית. צריך להיות שם חינוך. שמאושר על ידי משרד החינוך.
מיכל רוזין
קודם תשקיעי שם בבתי הספר.
אורית סטרוק
גם להשקיע בבתי ספר. כשאנחנו נפסיק להתייחס לשכונות הערביות בירושלים כאל מקום שאנחנו לא אחראיים עליו -.אני מסכימה מכל הבחינות - חינוך, רווחה, בריאות, משטרה -. אז יהיה לנו את הלוקסוס לדבר אם אנחנו מוציאים משם את המינימום שמגן על חיי התושבים, שזה המאבטחים והמצלמות - -
מיכל רוזין
לא אמרנו להוציא, אמרנו להעביר את זה למשרד לביטחון פנים. את לא מקשיבה. אל תכניסי לנו מילים לפה. אף אחד לא אמר כאן שצריך להפסיק לאבטח. אמרנו להעביר את זה למשרדים הנכונים, לא להשאיר את זה בבינוי ושיכון.
אורית סטרוק
אני חושבת שצריך לנצל את הדיונים שיהיו פה כדי לבדוק אם ממשלת ישראל מעוניינת שירושלים כולה תהיה בירת מדינת ישראל בכל המובנים. עד אז המינימום של לשמור על חיי האנשים שגרים שם זה הדבר ההכרחי שחייבים לקיים. אנחנו לא מדברים על סילוואן, אנחנו מדברים על עיר דוד.
שלמה בן-אליהו
אין דבר כזה שאנחנו שומרים על בתים ריקים. לא היה ולא נברא.
מיכל רוזין
שאני אביא לך דוגמאות של סטודנטים שמשלמים להם 500 שקלים כדי לשמור על בית ריק?
שלמה בן-אליהו
זה לא של משרד השיכון.
מיכאל מרש
הם לא של משרד השיכון, הם של העמותה המתיישבת.
מיכל רוזין
אני אביא את ההוכחות ההפוכות.
שלמה בן-אליהו
אנחנו לא עושים את זה. בדקנו את זה במקביל. מי שנמצא שם כרגע אלה אנשים מהעמותות. אנשים פרטיים שוכרים שומרים.
סתיו שפיר
אתם הולכים לשמור על הבתים החדשים בסילוואן?
שלמה בן-אליהו
הרב ליצמן ביקש לדעת על עניין המצלמות. הראו לו כרגע מה מצולם בחלקת גור.
יעקב ליצמן
ביום שישי אחר הצהריים שרפו את הדלת של האדמו"רים. המשטרה חיפשה את התמונות. עד עכשיו הם לא קיבלו. הוא אמר שהוא העביר את זה היום. אני לא יכול לעקוב אחריו כל רגע. עד אתמול זה לא היה.
שלמה בן-אליהו
הראינו לך באמצע הדיון עכשיו מה נמצא באתר.
יעקב ליצמן
אני לא מומחה. אני לא יודע אם זה המצלמות שלי או שלו. של מי התפקיד מבחינה תקציבית לתקן את המצלמות?
שלמה בן-אליהו
שלנו.
יעקב ליצמן
מה אתם עושים כשאין לכם כסף?
שלמה בן-אליהו
באים אליך.
יעקב ליצמן
הלוואי.
שלמה בן-אליהו
המצלמות לא נועדו להחליף את המאבטחים. המאבטחים יהיו. אנחנו נרדד את מספר המאבטחים. יש מקומות שבהם המצלמות נותנות פתרון, יש מקומות שבהם המצלמות לא נותנות פתרון. זה לא רק מצלמות, זה עוד אמצעים טכנולוגיים אחרים שנועדו לתגבר שם את האבטחה. זה לא בא להחליף את כל המאבטחים. זה מרדד את מספר המאבטחים. התחייבנו לרדת בעלות התקציבית. יש כבר אנשים שגרים שם. אני לא הגורם שמאכלס אנשים.
מיכל רוזין
אמרת שזה תקציב חד פעמי. אמרת תשלום חד פעמי של 30 מיליון שקל על המצלמות.
שלמה בן-אליהו
זה מכרז.
מיכל רוזין
מישהו פה גוזר קופון.
שלמה בן-אליהו
במכרז לא גוזרים קופון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם יהיה ב-10 מיליון, ייקחו ב-10 מיליון.
מיכל רוזין
אתה אומר שזה חד פעמי. אני אומרת לך – הנה ההוכחה עם ליצמן - שאין סיכוי ששנה הבאה אתה לא תתקצב את זה לפחות בשליש, כיוון שתצטרך לתקן את הנזק, תצטרך להביא אנשים שיתקנו. המאבטחים יגנו על אלה שמתקנים.
אראל מרגלית
לפי העיקרון החשבונאי, הפחת יהיה משהו כמו - -
מיכל רוזין
בוודאי. זה כן חד פעמי או לא חד פעמי? בואו נגיד את האמת.
שלמה בן-אליהו
אנחנו מנסים למצוא שיטה חלופית למצב הקיים, כי אנחנו יודעים שככל שיגדל שם מספר התושבים כך נצטרך להגדיל את מספר המאבטחים. אמרנו שננסה דבר שירדד את העלות התקציבית. מבחינת הנראות שלו זה אחרת - מצלמה במקום אדם שהולך שם. אמרנו שננסה. אנחנו עושים את הניסיון הזה. אנחנו חושבים שהוא יכול להצליח. אנחנו לא עושים את בכל מקום. אנחנו עושים את זה אחרי שלקחנו גורם מקצועי שאמר לנו איפה אפשר להחליף את המאבטחים.
יעקב ליצמן
לפני חודש ימים התחננתי שיתקנו את המצלמות. אמרו לי שאין תקציב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עכשיו יהיה לך תקציב. אתה עצמך מסביר למה יש צורך בתקציב.
מיכל רוזין
ניסן, לא יכול להיות שזה תקציב חד-פעמי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש תפישות עולם בהגנה. יש הרבה מקומות שצריך להחליט.
מיכל רוזין
אם זה 30 מיליון השנה, כמה יעלה בשנה הבאה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה לא 30. אם יהיה במכרז 20, יהיה 20. אם יהיה במכרז 10, יהיה 10. זה לא קשור לעכשיו.
שלמה בן-אליהו
קיבלנו את דעתך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה לא הכסף הזה עכשיו.
שלמה בן-אליהו
אומרים לי כאן שהמכרז של ה-30 מיליון שקל כולל תחזוקה.
מיכאל מרש
תחזוקה ל-5 שנים.
סתיו שפיר
האם אתם הולכים לשמור על הבתים החדשים בסילוואן?
שלמה בן-אליהו
אנחנו לא הולכים לשום מקום. אנחנו מקבלים הנחיות מהמשטרה איפה - -
סתיו שפיר
המאבטחים שלכם ישמרו על הבתים החדשים בסילוואן?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם ינחו אותם.
שלמה בן-אליהו
אם המשטרה תנחה אותנו שכן, אז כן. אם המשטרה תגיד לנו - -
סתיו שפיר
בכמה התקציב הולך לרדת אחרי שאתם עוברים למצלמות? בכמה ירד התקציב בשנה הבאה?
שלמה בן-אליהו
הערכה שלנו ששנה הבאה האבטחה תהיה 65 מיליון שקל, בשנת 2016 היא תהיה 55 מיליון שקל.
משה גפני
למה זה במשרד השיכון?
מיכל רוזין
אתם מתחייבים ש-5 שנים לא תבקשו תקציב נוסף?
שלמה בן-אליהו
לא אמרתי את זה. התקציב של 30 מיליון שקל כולל תחזוקה.
מיכל רוזין
הוא אמר שמדובר בתחזוקה ל-5 שנים.
שלמה בן-אליהו
אף מנכ"ל לא יתחייב לדבר כזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אף אחד לא יכול להתחייב.
משה גפני
למה זה לא במשרד לביטחון פנים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את העברה מס' 298, ירים את ידו?

הצבעה

בעד – 7
נגד –3

נמנעים – אין
פנייה מס' 298 אושרה
סתיו שפיר
רוויזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
פניות מס' 305 עד 306.
יובל טלר
הפנייה נועדה לתקצוב 35 מיליון ₪ לשירותי דת, מתוכם כ-16 מיליון ש"ח לסעיף התמיכות בנושא שירותי דת, כ-17 מיליון ש"ח לפעולות המינהלת לזהות יהודית, וכ-2 מיליון ש"ח לתקצוב תקני כוח אדם במשרד.
משה גפני
מה זה שמיטה?
יובל טלר
במסגרת מתן התמיכות.
משה גפני
תמיכות של מה?
יובל טלר
המשרד לשירותי דת מעניק תמיכות על פי חוק יסודות התקציב. הן נקראות תמיכות 3א'.
משה גפני
למה?
יובל טלר
מתוך זה 2 מיליון שקל להתמודדות עם שנת השמיטה.
יעקב ליצמן
מה זה העניין של התמודדות?
יובל טלר
בהחלטת ממשלה 1657 נקבע שהמשרד לשירותי דת יתמוך בפעילות להסברת ערכי השמיטה בחברה הישראלית - בכלל זה בתחום האמנות - בסך של כ-2 מיליון שקל. .
משה גפני
איך באמנות מסבירים את השמיטה? למה 6 מיליון? 2 מיליון הבנו.
יובל טלר
2 מיליון להתמודדות עם שנת השמיטה.
משה גפני
תגיד לי, אתם עושים צחוק מהעבודה?
יובל טלר
600 אלף שקל למועצת בתי עלמין ירושלים, 7.2 מיליון שקל תמיכה ביועצי נישואין והנצחת רבנים ראשיים, ועוד 4.5 מיליון שקל לפעילות ולחיזוק הקשרים הדתיים רוחניים בתפוצות.
אלחנן גלט
יש פה ריכוז של כמה תחומים. יש כאן המשך פעילות של המנהלה לזהות יהודית שהוקמה בשנה שעברה. היא פועלת במגוון תחומים, בעיקר במיזמים משותפים ובמכרזים שהוצאנו לעבודה עם סטודנטים, עם נוער, עם זוגות צעירים.
מיכל רוזין
זה לא תפקיד משרד חינוך?
אלחנן גלט
המנהלה עצמה הוקמה בהבנה, בשיתוף ובידיעת משרד החינוך. הפעולות שאנחנו עושים הן לא במסגרת החינוך הפורמאלי, הן במסגרת הפעילות בחינוך הבלתי פורמאלי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
משרד החינוך ביקש שזה יהיה שם. בהתחלה רצו לעשות את זה - -
אלחנן גלט
כבר יצרו תהודה מאוד משמעותית, בעיקר בקרב קהלים שאינם מהמגזר הדתי הקלאסי . המטרה נועדה ליצור דיאלוג, הבנה, הזדהות עם ערכים של יהדות. יש ביקוש רב מאוד לפעילות הזאת.
משה גפני
מי עומד בראש המינהלת?
אלחנן גלט
מנהל המינהלת היום הוא מר אלי לבנון, עובד המשרד.
משה גפני
מי היה לפני זה?
אלחנן גלט
אף אחד לא היה לפני זה.
משה גפני
מי היושב-ראש?
אלחנן גלט
אין יושב-ראש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי שעומד בראשו זה הרב רונסקי, לא?
אלחנן גלט
לא.
סתיו שפיר
מה תפקידו של רונסקי בכוחות?
אלחנן גלט
אין לו תפקיד במינהלת.
סתיו שפיר
הוא הקים את המינהלת.
אלחנן גלט
זה מה שאת אומרת.
סתיו שפיר
אתם אמרתם. אני לא מכירה את מה שקורה שם.
אלחנן גלט
מעולם לא שמעת ממני דבר כזה. זה לא נכון.
סתיו שפיר
רונסקי לא היה קשור במינהלת על פי כל הפרסומים?
אלחנן גלט
פרסומים של המשרד? באופן רשמי, כמנכ"ל המשרד - -
סתיו שפיר
ובאופן לא רשמי?
אלחנן גלט
לא. אני עונה לך בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
גם אם כן, אני יכול - -
מיכל רוזין
אפשר לדעת מה זה תמיכה בייעוץ נישואים?
אלחנן גלט
גם אני קורא את הפרסומים שאת מדברת עליהם. הרב רונסקי עמד כיוזם מאחורי המינהלת הזאת. לא היה לו שום תפקיד רשמי. יש לו הרבה זכויות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא היה הרב הצבאי הראשי.
אלחנן גלט
זה בנושא הזהות היהודית.
אראל מרגלית
הוא גילה לנפתלי על המנהרות.
מיכל רוזין
מה זה תמיכה בייעוץ נישואין?
אלחנן גלט
אני אסביר. נושא השמיטה מתוקצב על פי החלטת ממשלה בין משרד החקלאות למשרד לשירותי דת.
משה גפני
מה הנושא? החלטת ממשלה לא עוברת כאן. יש פה כאלה שלא מכירים בממשלה הזאת.
סתיו שפיר
אלי לבנון נכנס לפני 3 חודשים. מי היה לפניו?
אלחנן גלט
לא היה אף אחד לפניו.
סתיו שפיר
המינהלת קיבלה 17 מיליון שקלים בשנה שעברה בלי שהיה לה מנכ"ל?
אלחנן גלט
מי שניהל אותה זה צוות של 3 עובדים מתוך המשרד. אף אחד מהם לא עמד בראשה. עובדי המשרד עסקו בהקמת המנהלה.
יעקב ליצמן
מי החליט?
אלחנן גלט
אני.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זאת החלטת ממשלה.
סתיו שפיר
בראיון לעיתון "הארץ" הרב רונסקי מאשר את דבר מינויו לראש המינהלת. נאמרו פה דברים שעומדים בסתירה.
אלחנן גלט
לא נותר לי אלא לשאול על האמינות של עיתון "הארץ".
סתיו שפיר
זה ציטוט שלו.
אלחנן גלט
אולי הוא אומר דברים שאני לא יכול לעמוד מאחוריהם.
סתיו שפיר
אמרו שלרגל המינוי שלו לתפקיד הוא יצטרך לעזוב את הישיבה באיתמר. זה הפרסום. גם ב"כיפה" מתואר שהרב רונסקי הוא ראש המינהלת.
אראל מרגלית
איך זה מסתדר?
אלחנן גלט
בתוך הפעילות שאנחנו עושים לגבי שנת השמיטה, הן בתחום היתר המכירה, הן בתחום אוצר בית דין, נעשו צעדים מסודרים בזמן. המשרד מבקש לייעד תקציב בתחום ההסברה למגוון אוכלוסיות – דתי ושאינו דתי. עשינו מספר פעולות בתחום הזה. הכסף הזה נועד כדי לתת הזדמנות - -
משה גפני
מי עושה את זה?
אלחנן גלט
המשרד מבצע את הפעולות האלו בעצמו, דרך התקשרות, דרך מכרזים, דרך גופים שהוא עובד איתם.
מיכל רוזין
מי הקהל?
משה גפני
הוא אמר שמדובר בקהל כולו.
אלחנן גלט
הקהל כולו, תוך התמקדות ב-3 קהלי יעד. אחד זה הציבור החרדי, אחד זה נוער ומבוגרים, אחד זה הציבור הדתי לאומי והמגזר המסורתי או הציבור שאיננו שומר תורה ומצוות שיש לו זכות מלאה. הכסף הזה נועד לתת מענה לפעילות במגוון תחומים.
יש לנו הגדלת תקציב בנושא פעילות של מועצת בתי העלמין בירושלים. זה הר המנוחות, הר הזיתים. אנחנו משקיעים שם מאמץ גדול. בצד הפעילות הביטחונית שהוזכרה בסעיף הקודם, המענה הנכון יותר זה להביא יהודים שחוששים מלבוא, לסייע להם בהילולות, באירועים, בפעילות מגוונת בהר הזיתים.
משה גפני
מה זה ייעוץ נישואין?
יעקב ליצמן
בעברית קוראים לזה "צוהר".
היו"ר ניסן סלומינסקי
ממש לא.
אלחנן גלט
לצד הפעילות שלנו בעידוד רישום הנישואין והפעולה שעשינו שפתחה את אזורי הרישום, יש זיהוי ברור של העלאת גיל הנישואין והקשיים בהקמת משפחות במגזר היהודי.
מיכל רוזין
פתחתם משרד שידוכים?
משה גפני
זה נכון שפתחתם משרד שידוכים?
מיכל רוזין
הוא אמר שהם עוזרים למצוא זוגיות.
אלחנן גלט
אנחנו בהחלט עומדים לעסוק בפעילויות עם בני נוער בגיל של הקמת המשפחות, בין בקרב אלה שמצאו את בני זוגם, בין בקרב אלה שלא, כדי לסייע בתקופה הקריטית הזאת.
משה גפני
איפה זה יהיה?
אלחנן גלט
מי שרוצה להתייחס לעניין של העלאת אחוז הגירושים, יודע שככל שנעשה פעולת הכנה לזוגות צעירים בבנייה שלמה - -
מיכל רוזין
זה הזוי.
מיכל בירן
מה שקורה פה זה כנסת ישראל?
משה גפני
הזוג באילת יבוא למשרד לייעוץ נישואין?
אלחנן גלט
בעזרת מכרזים לגופים שעוסקים - -
יעקב ליצמן
אפשר להביא את היועצים לכאן?
משה גפני
לא על זה דיברתי. איך יבוא זוג מאילת?
אלחנן גלט
הוא לא יבוא לרח' כנפי נשרים, הוא יבוא לפעילויות בכל רחבי הארץ.
משה גפני
תהיינה פעילויות בכל רחבי הארץ?
אלחנן גלט
ודאי.
מיכל רוזין
מה ילמדו אותו? מה התוכן?
אלחנן גלט
אני לא יכול לתת לך הרצאה על התוכן, כיוון שאנחנו עוסקים בדבר חדש.
מיכל רוזין
האם יהיה ליווי מחקרי לעניין? האם אחרי שנתיים תגידו "וואלה, הצלחנו עם ייעוץ הנישואין להוריד את אחוז הגירושים בישראל"?
אלחנן גלט
כן.
מיכל רוזין
יש לזה תקציב של ליווי מחקרי?
אלחנן גלט
בכל הפעילות שאנחנו עושים אנחנו מעמידים חלק - -
משה גפני
מה זה כוח אדם?
אלחנן גלט
טכני לגמרי. מדובר בהעברת תקנים ממשרד ראש הממשלה אלינו.
משה גפני
זה עבר אליכם?
אלחנן גלט
כן. תקנים שעברו מרוה"מ אלינו.
משה גפני
זה נכון שהמינהלת לזהות יהודית מעבירה כסף לקרן הקהילות של טרופר?
אלחנן גלט
לא.
משה גפני
היא לא מעבירה? אנחנו חושדים שמעבירים כסף לקרן הקהילות של טרופר.
אלחנן גלט
אחד המיזמים המשותפים שהמשרד מבצע הוא בשיתוף פעולה עם קרן הקהילות. היא שמה matching של 50%.
משה גפני
שבראשה עומד דניאל טרופר.
אלחנן גלט
היא לקחה על עצמה את אחת הפעולות החשובות שאנחנו עושים בתחום הזה.
משה גפני
אתה מבקש עכשיו העברה של כסף?
אלחנן גלט
הכסף הזה כבר בוצע.
משה גפני
אנחנו ועדת כספים.
אלחנן גלט
זה של שנה שעברה.
יעקב ליצמן
השנה העברת?
אלחנן גלט
לא.
משה גפני
אתה מבקש העברה של כסף. חלקו יגיע לקרן קהילות, שבראשו עומד דניאל טרופר. הוא איש פוליטי.
מיכל רוזין
מר גלט, מי עושה את ההדרכות בייעוץ הנישואין? האם זה כולל ארגונים מגדריים, כמו נעמת, ויצו, שעושים הדרכות לבני נוער לזיהוי אלימות, לזיהוי מערכת יחסים לא בריאה, לגבי מיניות בריאה ודברים כאלה?
משה גפני
איך הגעת לאמונה? זה הכל צוהר. הצחקת אותם.
יעקב ליצמן
את מאוד תמימה. הכל תפור.
מיכל רוזין
האם מדובר רק בארגונים שהם מזרמים אורתודוכסיים, או שיש שם זרמים לא אורתודוכסיים?
משה גפני
זה לא רק אורתודוכסיים, זה גם צוהר.
יעקב ליצמן
צוהר הוא לא אורתודוכסי.
מיכל רוזין
אני מדברת על חילוניים, לא על צוהר. יש פריחה אמיתית של אנשים חילוניים. יש דבר מאוד יפה שנקרא "שבת חילונית", ועוד הרבה דברים מאוד יפים של קהילה חילונית. אל תתנו להם את השם מסורתי או שמות אחרים. האם הושקע גם בקהילות האלה תקציב? דרך אגב, הם עושים דברים מאוד יפים בשנת שמיטה. הם מדביקים עלים.

הדבר האחרון שרשום בעניין המינהלת זה חיזוק הקשרים הדתיים והרוחניים עם התפוצות, עם הגולה. האם אנחנו מחזקים את הקשרים רק עם הקהילה האורתודוכסית, כמו בארצות הברית, או שאנחנו מחזקים עם שאר מדינות העולם? רוב יהדות העולם היא לא אורתודוכסית. האם אנחנו פונים גם לקהילות האלו ומחזקים איתן את הקשר?
הדבר האחרון זה שהם פתחו משרד שידוכים בחסות המדינה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בקדנציה לפני כן ניסיתי לטפל בזה. כשמדינה שלמה במזרח הרחוק – אני לא יודע אם בהונג קונג או במדינה אחרת - ראתה שהרווקות הגיעה לגילאים גבוהים מאוד, היא לקחת את זה כמשימה.
מיכל רוזין
במדינת ישראל אין בעיה של נישואים וילודה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש בעיה של רווקות מאוחרת. היא, לצערי, הגיעה גם למגזרים שלנו. זו בעיה של מדינה.
מיכל רוזין
מי אומר שזו בעיה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אומר לך. זאת דעתי. את יכולה לחשוב אחרת.
סתיו שפיר
לגבי ויכוח רונסקי. אני מסתכלת פה על ראיון שנתן הרב רונסקי לחוקר הדת תומר פרסיקו. רונסקי מגדיר את עצמו – אני מניחה שגם יש הקלטה של הראיון הזה - כראש המינהלת לזהות יהודית. זה עוד לפני שהתקבלה החלטה רשמית. הרב רונסקי אומר שהמינהלת לא מחכה להחלטה רשמית, היא כבר מתחילה לעבוד. הוא אחר כך מתבטא עם מי המינהלת מתכוונת לעבוד, עם מי היא לא מתכוונת לעבוד. אנחנו מסתכלים על העמותות שמקבלות תמיכה מהמינהלת. אנחנו רואים שם אך ורק גורמים אורתודוכסים. אפשר להסתכל בין העמותות האלו ולראות פעילים מרכזיים במפלגת הבית היהודי. גם הייעוץ לנישואין של בית מוריה הוקם על ידי אבי וורצמן, סגן שר החינוך. מיותר לציין שמשרד החינוך לא רצה את המינהלת בתוכו ובגלל זה היא נמצאת במשרד הדתות, מה שמאפשר לכם, אנשי הבית היהודי, לנהל אותה היטב ולהעביר תקציבים לעמותות שלכם, כפי שגילינו בתחקיר של החטיבה להתיישבות. אני כבר מבינה שמשתמשים בקופה הציבורית כדי להעביר כסף לעמותות הפוליטיות שלכם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שמענו בשבוע שעבר מחיים ילין על כך שמעבירים למפלגת העבודה. הוא איש מפלגת העבודה.
סתיו שפיר
זה לא מה שהוא אמר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא הודיע ש-186 מיליון שקל שהם קיבלו יעברו לחטיבה לפעילות. הכוונה שמפלגת העבודה קיבלה כסף?
סתיו שפיר
אני פרסתי בפניך את כל המיליונים שהועברו לעמותות של הבית היהודי. הכל נמצא מולך. אתה לא רצית להיות אתמול בדיון של הוועדה לביקורת המדינה בנושא הזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
איזה שקר את אומרת. אני פתחתי פה והסברתי. את אומרת כאילו את לא מבינה כלום, אבל בסדר, זה לא שייך.
סתיו שפיר
ביקשתי מראש, אבל לא קיבלתי פירוט של כל העמותות והארגונים שמקבלים תמיכות מכספי המינהלת. אני רואה שהביצוע, על פי נתוני התקציב שנמצאים פה מולי, לא הושלם לשנה האחרונה. האם הכסף הזה עובר לשנה הבאה? קיבלתם 17 מיליון או 14 מיליון ב-2013. עכשיו אתם רוצים 17 מיליון נוספים רק למינהלת. איך הוא מתחלק, למי הוא מתחלק, מי מקבל אותו, מה היו הקריטריונים במכרז, ואיך מוודאים שהקריטריונים האלה פתוחים לכל הזרמים ביהדות, לא רק לזרם שמחובר אליכם פוליטית?
שאלה שנייה היא לגבי העמותות שפועלות בתפוצות. בשנה שעברה, כשהתבקשנו להעביר העברה כזו, אחרי מאמץ רב קיבלנו רשימה של מספר עמותות שפועלת בתפוצות. הלכנו לחפש אותן. לא מצאנו שום זכר לעמותות האלו ברישומים. תפרט לי בבקשה איזה עמותות מקבלות את הכסף, מה טיב הפעולה שלהן בחו"ל, ומדוע אנחנו בכלל משלמים לעמותות שפועלות בחו"ל מכספי מדינה של הציבור הישראלי. אני מבקשת את השמות שלהן ואיפה הן רשומות כעמותות. זה פשוט לא הגיוני שכספי ציבור ייזרקו על גורמים שבכלל לא רשומים בשום מקום, לא מדווחים, לא מפוקחים. מה זה הדבר הזה?
יעקב ליצמן
תסבירי לי את סעיף התמיכה בהקמת מוסדות דת. מה זה מוסדות דת? מה הקריטריונים? מי קיבל? תסביר לי גם לגבי התמיכה בשירותי דת. לאיזה שירותים אתם נותנים? קיבלת שם 30 מיליון שקל.
משה גפני
אני מצטרף לשאלות של חבר הכנסת ליצמן לגבי 30 המיליון לשירותי דת ולגבי 4 מיליון למבני דת. אני מבקש לדעת מאדוני המנכ"ל אם מהכסף הזה של ה-17 מיליון שקל עבור פעולות המינהלת לזהות יהודית, עובר כסף לקרן הקהילות? האם מתכוונים להעביר מזה כסף לקרן קהילות, שבראשה עומד דניאל טרופר יושב-ראש ועדת החוקה של הבית היהודי? אם אנחנו מאשרים את זה, אנחנו בעצם נותנים כסף לאנשים פוליטיים. אני מבקש לדעת למי הולך ה-6 מיליון 600 אלף בשנת השמיטה. האם זה הולך לאוצר בית דין? כמה הולך? יש פעולות הסברה להיתר מכירה. מי מארגן את פעולות ההסברה של היתר המכירה? נאמר פה קודם אמנות ודברים מהסוג הזה על שנת השמיטה. האם אתה יכול להסביר לנו מה זה אמנות של שנת השמיטה, איך עושים דבר כזה? זה יכול להיות מאוד מעניין. אולי נכניס לבתי הספר אצלנו את העניין של אמנות על שנת השמיטה. האם מדובר במחול, בריקוד?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מיכל חושבת שזה דבר יפה, אתה חושב שזה דבר נורא. אני תוהה איך תצביעו על אותו דבר.
משה גפני
יושב-ראש ועדת הכספים הטוב ביותר שהיה לציונות הדתית זה אתה. לא איכפת לך מהמדינה, מהממלכה, מהממלכתיות, מכלום. איכפת לך רק מהכסף שלכם. אדוני המנכ"ל, אתה אינך איש פוליטי מובהק. מדובר במשרת אמון. האם צוהר נמצא בעניין של ייעוץ נישואין? אני שאלתי את זה לגבי משרד החינוך, כשהעלו כמה פעמים את התרבות היהודית שמזוהה עם הציונות הדתית. העבירו פה כמה פעמים העברות. שאלתי על התרבות החרדית, למה שם נותנים לעניין לגווע. אמרו, כן, כן, כן, אבל לא עבר. אני רוצה לדעת האם יש כאן איזו שהיא עמותה חרדית בעניין הזה של הזהות היהודית. האם גם חרדים משתתפים בזהות היהודית, או שרק צוהר וטרופר?
יעקב ליצמן
הם לא מזוהים.
סתיו שפיר
האם אני נחשבת ליהודייה על פי מינהלת הזהות היהודית?
מיכל רוזין
לא, כי את לא מסורתית או דתייה.
משה גפני
אגב, אני רוצה לשבח את העבודה שלך במשרד.
אלחנן גלט
זה מוקלט. תודה רבה. אני בענווה ובהערכה אומר לך תודה רבה. זה לא מובן מאליו. מילים טובות לא באות בקלות.
הפעילות שלנו בחו"ל זאת יוזמה שמתקיימת כבר כמה שנים. ההסכם לביצוע הפעולות האלו נעשה בדרך של התקשרות עם ההסתדרות הציונית העולמית. אנחנו עובדים בעבודת matching מולם. בפועל הם מבצעים סדרת הסכמים עם עמותות בחו"ל.
סתיו שפיר
איזה עמותות?
אלחנן גלט
בעיקר בארצות הברית. השנה פתחנו גם פעילות במספר מקומות באירופה. אין לי כאן את רשימת העמותות. אפשר יהיה לקבל במדויק.
סתיו שפיר
ביקשתי אותה מראש. ביקשתי לפני כמה ימים.
אלחנן גלט
סתיו, נתנו שנה שעברה את הרשימה.
סתיו שפיר
אין כאלו עמותות. הן לא קיימות. העברתם לי רשימה של עמותות שלא קיימות. השנה לא הסכמתם להעביר לי אותה.
אלחנן גלט
בשנה שעברה, כשביקשתם את רשימת העמותות, קיבלתם את רשימת העמותות הפועלות בחו"ל. בדקתם את זה ברשם העמותות בארץ.
סתיו שפיר
בדקנו את זה גם בחו"ל.
אלחנן גלט
אני אומר לך שביקרתי באופן אישי בפעילות הזאת. אני בזהירות אומר שאני מזמין כל אחד מכם כדי לראות את הפעילות. נעשית פעילות לכל המגזרים, בעיקר במגזר החילוני – סטודנטים, בני נוער - בארצות הברית ובמקומות רבים עם ישראלים שפעם קרו להם "יורדים". מדובר בפעילות מבורכת ומדהימה שגורמת להזיל דמעות.
סתיו שפיר
למה זה התפקיד שלכם? יש את המשרד לעלייה וקליטה, יש את משרד החוץ.
אלחנן גלט
את מוסיפה שאלות לגיטימיות נוספות. אני אביא לך את ההסכמים עם ההסתדרות הציונית העולמית, ההסכמים שהם עושים עם עמותות בחו"ל. תוכלי לבדוק פעולה פעולה, לאן הולך הכסף והולכת הפעילות.
סתיו שפיר
למה לא יכולת להביא - -?
אלחנן גלט
בני נוער ישראלים, רוסים, בוכרים. מדובר בכל הקשת הלא דתית, החילונית. אפשר להזיל דמעה, אם מותר לי לומר בנימה אישית.
מיכל רוזין
זה בשיתוף עם משרד התפוצות?
אלחנן גלט
גם הוא עושה פעולות. אני לא יכול לענות לך על זה. אני לא יודע מה הוא עושה. אני יודע שגם הם עוסקים בנושא הזה. הפעילות שלנו נעשית מול ההסתדרות הציונית העולמית. היא מביאה תוצאות מדהימות.
מיכל רוזין
זאת לא עבודה כפולה?
סתיו שפיר
למה זה עובד מול ההסתדרות?
אלחנן גלט
הם יוזמי הפעילות הזאת מלפני 6,7 שנים. הם אלה שבאו בפני המשרד והציעו את שיתוף הפעולה הזה. יש להם את ניסיון העבודה בחו"ל עם הגופים האלה.
סתיו שפיר
יכול להיות שזה קשור לעובדה שהרב וסרמן, שהוא ראש סניף גבעתיים של הבית היהודי, יושב בהסתדרות הציונית?
אלחנן גלט
אני לא יודע. השאלות האלו אין לא אלי.
סתיו שפיר
אלו שאלות לניסן, שיושב בראש ועדה שמעבירה כספים לחברים שלו.
אלחנן גלט
אני לא יכול להתמודד עם הניסיון שלך להעביר את זה למגרש הפוליטי.
סתיו שפיר
זה במגרש הפוליטי. הכסף הזה הופך לכסף פוליטי. גם אתה איש פוליטי. אין שום דבר שהוא לא פוליטי.
אלחנן גלט
כשתבקרי בפעילות תוכלי להגיד שטעית ושמגיע ישר כוח.
סתיו שפיר
אם תעבירו לי את התשובות על השאלות שאני שואלת מראש, לא תהיה בעיה.
אלחנן גלט
קיבלת תשובות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
קיבלת רשימות שלא ידעת לבדוק. את מוציאה שקר כל הזמן.
סתיו שפיר
לא פירטתם לי את שמות העמותות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
את בדקת רשימות של קבוצות בארצות הברית אצל הרשם פה בארץ. יש גבול. בקק"ל אין לך ניגוד עניינים? איפה אין לך ניגוד עניינים? עומדים שם אנשי מפלגת העבודה שמתביישים הרבה פעמים בייצוג שלך.
סתיו שפיר
אל תדבר בשם אנשי מפלגת העבודה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא מדבר. אני שומע את הדברים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תדבר בשם הבית יהודי. אתה עושה את זה מעולה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ניגוד עניינים יש בכל דבר. ישב פה חיים ילין, איש מפלגת העבודה, שקיבל מאיתנו 350 מיליון. זה נקרא ניגוד עניינים? למה היא יכלה להצביע בשביל זה?
סתיו שפיר
למה זה עובר דרך ההסתדרות הציונית? מה הקשר לשיתוף הפעולה הזה? למה זה לא משרד התפוצות?
אלחנן גלט
הנושא הזה נמצא 6,7 שנים בפעילות שלנו. יש אינטרס מובהק של המשרד לשירותי דת, מלבד שירותי הליבה שהוא נותן, גם להרחיב את פעילותו בתחום הסברת ערכי היהדות בארץ ובחו"ל. ההסתדרות הציונית יזמה את הפעילות הזאת, היא משקיעה משאבים. בעזרת הניסיון שלה היא יוצרת את ההתקשרויות עם העמותות בחו"ל.
סתיו שפיר
ללא מכרז.
אלחנן גלט
בביקור שעשיתי ראיתי פעילות מבורכת בקרב ישראלים שפעם נקראו "יורדים" ובקרב קהילות יהודיות לא אורתודוכסיות מכל מגוון הקשת היהודית.
סתיו שפיר
למה לעבוד עם גוף שלא מחויב במכרזים?
אלחנן גלט
הפעילות בנושא הזהות היהודית התחילה בתקציב 2013. בוצעו הסכמים עם עמותות רבות, חלקם בעזרת מכרזים, חלקם במיזמים משותפים. ב-2014 אנחנו הולכים למכרזים עם מגוון ארגונים, לאו דווקא האורתודוכסיים. גם החרדים. כיוון שרוב הכסף יעבור במכרזים, אני לא יודע עדיין לאן זה יגיע. עניינו אנשים טרם יציאה למכרזים. אל תשכחו שרוב הכסף טרם הגיע אלינו. אנחנו מחכים להעברה הזאת היום. עניינו גם ארגונים כמו ארגון השומר החדש שעוסק בפעילות ציונית בגליל, בנגב ובמקומות אחרים בארץ בנושא שמירת קרקעות ועזרה לחקלאים. עניינו ארגונים כמו עלמא, שהוא ארגון שפועל בתחום היהודי, לאו דווקא במגזר האורתודוכסי. מי שמכיר את עלמא יודע בדיוק על מה אני מדבר. כל מי שייגש למכרזים האלה יוכל - -
סתיו שפיר
אתם מעבירים לעלמא תקציב?
אלחנן גלט
אנחנו לא מעבירים לעלמא תקציב, כי נפעל ב-2014 במסגרת מכרזים. ככל שנקבל מהם פנייה, נשמח לשתף פעולה גם איתם.
סתיו שפיר
למה ציינת אותם עכשיו?
אלחנן גלט
ציינתי קודם שפנינו אליהם בדיוני מקרו לפני שהכסף הגיע אלינו. הצענו להם להיות שותפים בפעילות שלנו.
סתיו שפיר
על פי נתוני האוצר, מ-14 מיליון שקלים ב-2013 שקיבלתם נוצלו רק מאה אלף שקל. יש לך כסף בקופה.
אלחנן גלט
את רוצה את העובדות, או שאת רוצה להיאבק עם הנתונים שאת מחזיקה?
סתיו שפיר
אלה נתונים של האוצר.
אלחנן גלט
כל כספי 2013 נוצלו במלואם. אנחנו מוכנים לביצוע של כל כספי 2014 במלואם.
סתיו שפיר
עלמא קיבלה כסף?
אלחנן גלט
לא.
סתיו שפיר
האם יש ארגון שאינו אורתודוכסי שקיבל מכם כסף?
אלחנן גלט
טרם. יש גידול תקציבי לסעיף מבני דת, שבו אנחנו מתקצבים בקריטריונים לרשויות מקומיות בניית מקוואות ובניית בתי כנסת. זה מגיע לכל העמותות.
יעקב ליצמן
יש כאלה שיש להם רשימה של קריטריונים והם לא מקבלים.
מיכל רוזין
למה זה המינהלת ולא המשרד עצמו?
אלחנן גלט
זה ישר למשרד, זה לא קשור למינהלת. חבר הכנסת ליצמן, תקבל את הרשימה ואת הקריטריונים. זה פורסם.
בנוגע לשמיטה. המשרד, בתוך חלוקת העבודה בין משרד החקלאות ובינינו, מבצע ישירות את ניהול מיזם היתר המכירה שכבר פועל ברחבי הארץ. סיפרתי קודם, ואני מספר עכשיו בצורה ברורה, שבעזרת התקציבים שקיבלנו פנינו לכל 6000 החקלאים. הגענו כמעט לכל חקלאי באופן אישי.
משה גפני
כמה כסף זה?
אלחנן גלט
מתוך כ-18 מיליון שקל לכל החקלאים - - החתמנו כל מי שהיה מעוניין בכך. הגענו כמעט עם 5500 חקלאים להסדרת היתר המכירה במסגרת שאנחנו פועלים. אנחנו מפעילים בקרה על ההתנהלות של הנושא הזה בתיאום עם יחידות הפיצוח של משרד החקלאות. אנחנו בודקים גם את הקמעונאים, לראות שהדברים מתנהלים כמו שצריך.
משה גפני
מה עם האמנות?
אלחנן גלט
אוצר בית דין מתנהל אצלנו.
משה גפני
כמה כסף זה אוצר בית דין?
אלחנן גלט
יש 11 מיליון שקל להוצאות בית דין. אנחנו לא יודעים כמה יקבלו, כי גם זאת קריאת קול קורא.
יעקב ליצמן
באוצר בית דין יש אמנות?
אלחנן גלט
ראינו שיש צימאון בנושא שמיטה השנה באופן שלא היה צפוי ולא היה קיים בשנים קודמות. קיבלנו פניות רבות להסברת ערכי השמיטה בקרב כל המגזרים, בוודאי בקרב המגזר החילוני. אנחנו נפעיל בקרב בני נוער, סטודנטים, חיילים פעילויות שבהם יטמיעו את ערכי השמיטה, הן בתחום אדם ואדמה, הן בתחום הקשר היהודי של השמיטה ובנושא מנוחת הקרקע כמו שבת. יהיו פעילויות שיאפשרו לצעירים לתחבר גם דרך אמנות.
משה גפני
כמה כסף?
אלחנן גלט
כרגע מועברים 2 מיליון שקל.
משה גפני
מי יפעיל את זה? אתם משרד קטן.
אלחנן גלט
אנחנו הולכים וגדלים. בעזרתך ובעזרת השם אנחנו גדלים. אנחנו שמחים על כך שגם בדרכים לא קונבנציונאליות שלא היו בעבר אנחנו מטמיעים את ערכי השמיטה.
משה גפני
. האם כסף עובר מהמינהלת לזהות יהודית לקרן קהילות שבראשה עומד דניאל טרופר?
אלחנן גלט
בשנה שעברה נחתמו הסכמים במסגרת מיזם משותף. אחד הארגונים שעשינו איתו מיזם משותף היה קרן קהילות, שהקצה מכספו כ-2 מיליון שקל. הוספנו אנחנו 2 מיליון שקל. איתו אנחנו עושים פעולות שעוסקות בהטמעת ערכי היהדות במשפחות ברחבי הארץ - חגים, שבתות.
משה גפני
זה קשור ליועץ המשפטי של המשרד?
אלחנן גלט
בוודאי. לא יעלה על הדעת שנפעל בלי ייעוץ משפטי.
סתיו שפיר
למה אתם עובדים עם ההסתדרות הציונית בלי מכרזים? למה אתם בוחרים לעבוד עם גוף בלי מכרזים על-מנת להעביר כסף לעמותות בחו"ל שספק בכלל אם הן רשומות?
אלחנן גלט
אני אעביר לך את הרשימה.

.
סתיו שפיר
לא אחרי ההצבעה. כל הח"כים פה אמורים להצביע על עמותות שהם לא יודעים אם הן בכלל קיימות? מה זאת החוצפה הזאת לא להעביר לחברי הכנסת רשימה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד 305 עד 306?
הצבעה

בעד – 8
נגד –4

נמנעים – אין
פניות מס' 305 עד 306 אושרו
יעקב ליצמן
רוויזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
פנייה מס' 299-304.
יובל טלר
הפנייה נועדה לתקצוב המשרד לפיתוח הנגב והגליל בסך של כ-87 מיליון ש"ח, מתוכם כ-40 מיליון ש"ח לתכנית האסטרטגית לעידוד ההתיישבות בנגב ובגליל כפי שנקבע בהחלטת הממשלה 741, עוד כ-30 מיליון ש"ח להקמת כפר הסטודנטים בשדרות ובירוחם, כ-17 מיליון ₪ להקמת מוסדות ציבור ותכנית מסע בגליל לעידוד השירות אזרחי, וכן להקמת הקריה השיקומית תל שבע והכפר השיקומי בנגב.
סתיו שפיר
למה כל העברות האלו באותה העברה?
יובל טלר
לא הייתה הרבה זמן העברה של המשרד לפיתוח הנגב והגליל.
סתיו שפיר
זה אשמתנו? אנחנו צריכים לקבל פנייה שיש בה 20 העברות שונות?
יובל טלר
אנחנו מנסים לרכז פניות לוועדה, לא להטריד את הוועדה בכל פנייה בנפרד.
סתיו שפיר
זה בנושאים שונים.
יובל טלר
כל התקציבים שמוקצים פה הם תקציבים למשרד פיתוח הנגב והגליל.
מיכל בירן
אם חלק מהתקציבים הם ראויים וחלק מהתקציבים לא ראויים, אז כשאתם שמים אותם באותה העברה אתם לא מאפשרים את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מיכל, זאת שאלה שאנחנו שואלים תמיד. מצד שני, אי אפשר שלכל סעיף תהיה העברה נפרדת. נכון שיש לפעמים דבר בולט שיש לנו ויכוח עליו.
מיכל בירן
אם הבעיה היא בזבוז נייר, אני בטוחה שאפשר לפתור את הבעיה הזאת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
גם בכנסת את מצביעה. תאמיני לי, אתמול הצבענו. יכול להיות שהיו כל מיני דברים שהייתי רוצה לשנות.
סתיו שפיר
אתמול ההצבעה הייתה לא חוקית בעליל.
מיכל בירן
אני לא חושבת שלהביא את אתמול כדוגמה זה - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא רק אתמול. בכל ההצבעות זה תמיד כך.
חמד עמאר
האם אתה יכול להגיד את שמות הישובים בהתייחס לסעיף 3?
יובל טלר
אני עוד לא יכול להגיד, כי רק עכשיו פורסם נוהל תמיכות על ידי המשרד.
חמד עמאר
אני יכול לקבל את השמות של הישובים?
יובל טלר
לכשיסתיימו המכרזים.
סתיו שפיר
ניסן, אם אתה לא אוהב את זה שמביאים לך מספר העברות בפנייה אחת, אתה יכול להגיד לאוצר "תודה, ולא תודה", שיחזירו את זה אליהם ויעבירו פניות מסודרות על כל סעיף וסעיף .
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו מגזימים. לא צריך על כל סעיף וסעיף.
סתיו שפיר
אי אפשר להצביע על 10 דברים שונים בלי לקרוא אותם. תן לנו בבקשה פירוט של כל הרשויות בכל מקום שכתוב בו "מתן סיוע לרשויות מקומיות או לקבוצות התיישבות". מה זה הקבוצות, הרשויות, איפה מקבלים, מי מקבל וכמה?
יובל טלר
יש לנו רשימת רשויות סגורה. הועברה הרשימה טרום הישיבה במייל שנשלח אלייך אתמול. במקומות אחרים, כמו למשל בהקמת מוסדות ציבור, שבהם לא הועברה רשימה, עדיין לא נסגרה הרשימה, כ רק עכשיו פורסם נוהל תמיכות. אנחנו עדיין לא יודעים לאן ייועד הכסף.
סתיו שפיר
אתה יכול לחזור על הרשימה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם שלחת לה, אני מציע שתעביר ונפיץ לכולם. מי בעד העברה מס' 299-304, ירים את ידו? מי נגד, ירים את ידו?
הצבעה

בעד – 7
נגד – 3
נמנעים – אין

פנייה מס' 299-304 אושרה
<הישיבה ננעלה בשעה 14:50.>

קוד המקור של הנתונים