ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 12/11/2014

תקציב משרד הבינוי והשיכון לשנת הכספים 2015 - בהשתתפות השר מר אורי אריאל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים