ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 05/11/2014

שינויים בתקציב לשנת 2014

פרוטוקול

 
הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

<פרוטוקול מס' 437>
מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, י"ב בחשון התשע"ה (05 בנובמבר 2014), שעה 9:00
סדר היום
<שינויים בתקציב לשנת 2014>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר

דב ליפמן

יעקב ליצמן

שמעון סולומון

חמד עמאר

אלעזר שטרן
מוזמנים
>
יוסי עדס - רפרנט פנים, משרד האוצר
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
הדס צנוירט

<שינויים בתקציב לשנת 2014>
היו"ר ניסן סלומינסקי
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. זה יום קצר, של שעתיים פה. הוא קצת עמוס. בואו נתחיל בבקשות לרביזיה.
טמיר כהן
מדובר בפניות שהיו בדיון אתמול, וןהוגשו עליהן רביזיות.

פניות 236-232

יש פנייה 232 עד 236. משרד התיירות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה – ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – אין

נגד – פה אחד

לא אושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.

פניות 237
טמיר כהן
פנייה 237, משרד התקשורת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה – ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – אין

נגד – פה אחד

לא אושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.

פניות 238
טמיר כהן
פנייה 238, גם של משרד התקשורת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה – ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – אין

נגד – פה אחד

לא אושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.

פנייה 263
טמיר כהן
פנייה 263, רשויות מקומיות.
חמד עמאר
צריך להביא לנו פירוט.
טמיר כהן
אין בעיה.
יעקב ליצמן
לא קיבלנו תשובות על משרד השיכון.
טמיר כהן
העברתי לך לפני יומיים.
יעקב ליצמן
שאלתי על הגרעינים. לא קיבלתי תשובות. יש גרעינים כאן. אני רוצה להבין איפה הסעיפים, למה לא מסבירים את זה.
טמיר כהן
מה שקיבלנו, העברנו.
יעקב ליצמן
שם לא כתוב.
אלעזר שטרן
אני מציע לא להעלות את הרביזיה הזאת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא רוצה לעכב.
אלעזר שטרן
מה שחמד אמר- - -
טמיר כהן
זה שתי פניות שונות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
חמד ויתר על הרביזיה שלו.
חמד עמאר
ממשרד השיכון קיבלתי את כל התשובות.
אלעזר שטרן
אני מבין, אבל ממשרד הפנים לא קיבלת, ואני מבין שלא מצביעים על הרביזיה הזאת.
טמיר כהן
נכון.
אלעזר שטרן
אני אומר שצריך להיות באותו סטטוס.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה שביקשו, קיבלו. מה שביקשו, אותם הם העבירו, גם הם וגם האחרים העבירו. אם בקשה חדשה – אדאג שהוא יקבל את זה. לא ידעתי.
יעקב ליצמן
דיברנו על זה כל היום בבוקר ואחר כך וצעקנו עשרים פעם. גפני צעק על זה עשרים פעם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בוא נעלה את הרביזיה, ואני אדאג שתקבל את הרשימה הזאת.

פנייה 265
טמיר כהן
פנייה 265, משרד השיכון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה – ירים את ידו.
אלעזר שטרן
אבל אולי זה לא יספק אותו? למה עם חבר הכנסת עמאר אתה לא אומר אותו דבר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני נותן לו את הצ'אנס, כי אליו לא העבירו שום דבר. מה שביקשו, העבירו.
אלעזר שטרן
משרד הפנים זה לפחות שר שיש אמון בו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא נעזוב את זה.
אלעזר שטרן
למה? אני מתנגד.
יעקב ליצמן
יש פה כסף עבור גרעינים, ולא מופיע ברשימה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בוא נצביע על זה.

מי בעד הרביזיה – ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – אין

נגד – פה אחד

לא אושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה. ואני אדאג שתקבל את הרשימה.
יעקב ליצמן
קיבלתי. לא כתוב שום. הם שקרנים, הם גנבים.
אלעזר שטרן
אני לא אומר: הם שקרנים, הם גנבים. אני אומר שהוועדה הזאת, משרד האוצר, באיגוד הזה של כל הסעיפים יחד, עושה גם ממך צחוק. סתם מתייעצים אתנו.
יעקב ליצמן
ניסן, אתם תיפלו בזה. אתם לא חולמים, מאיפה זה יגיע. אני רוצה פירוט על זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עכשיו שאני יודע, אדרוש את זה.
אלעזר שטרן
גם אני שאלתי את השאלה הזאת. מה קיבלתי תשובה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אמר שלא יקבל ממשרד הכלכלה – קיבל.
יעקב ליצמן
דיברנו על זה. תוציא את הפרוטוקולים, ניסן. על מה צעקנו כל היום?
אלעזר שטרן
מה שעושים לנו הפוליטיקאים והפקידים של משרד האוצר, הם מתעללים בהם. הם שולחים אותם לכאן, להגן על דברים שהם מתביישים להגן עליהם בהקשר הזה, וכך זה נראה.

פניות 282-280
טמיר כהן
פניות 208 עד 282, של משרד ראש הממשלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה – ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – אין

נגד – פה אחד

לא אושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה. ואני אדאג שתקבל את הרשימה.

עכשיו יש שתי פניות שלא הספקנו אתמול, ויוסי נמצא פה.
טמיר כהן
יש לנו פנייה אחת של תיירות. 292, 293, של משרד הקליטה. לא נמצא נציג.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הם ידעו?
טמיר כהן
כן, ידעו על זה פעמיים.

הודעה 06014
טמיר כהן
ויש לנו פה הודעה 06014. יוסי.
יוסי עדס
יוסי עדס, רפרנט פנים, משרד האוצר. הפנייה נועדה להעביר עודפים בסך 30 מיליון ו-771 אלף ₪ לסעיף 18. העודפים הם עודפים עבור מימון בחירות לרשויות מקומיות שהתקיימו. בשלב זה משרד הפנים מעבד את הדוחות אחרי קבלת דוח מבקר המדינה על הבחירות שהתקיימו, ולכן התקבלו הסכומים, ואנחנו יודעים כמה להעביר.

צפויה עוד פנייה אחת עבור הבחירות האלה, כשיסתיימו הבדיקות של משרד הפנים אחרי כל הדוחות שיתקבלו על-ידי המבקר. הכסף הזה כאמור נועד לשמש מימון מפלגות לבחירות שהתקיימו בסוף 2013 ברשויות המקומיות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש שאלות?

מי בעד לאשר את ההודעה – ירים את ידו.

הצבעה

בעד – פה אחד

אושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההודעה אושרה.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 09:15.>

קוד המקור של הנתונים