ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 03/11/2014

קביעת ועדה לדיון בהצעות החוק הבאה:, רביזיה - טענת נושא חדש, הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון - ייצוג הולם לנשים במועצות דתיות), התשע"ד-2014, חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות, התשע"ו-2016, חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (תיקון מס' 6), התשע"ו-2015, חוק הסיוע המשפטי (תיקון מס' 12), התשע"ה-2014

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכנסת
03/11/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
<פרוטוקול מס' 124>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, י' בחשון התשע"ה (03 בנובמבר 2014), שעה 10:45
סדר היום
1. רביזיה על טענות נושא חדש לפי סעיף 85 לתקנון הכנסת בהצעות חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע"ד-2014, (מע"מ 0) (מ/876).

2. בקשת יושב-ראש ועדת החוק, חוק ומשפט למיזוג הצעות החוק:


א. הצעת חוק הסיוע המשפטי (תיקון מס' 12) (סיוע משפטי לחושפי מעשי שחיתות, עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין במקום עבודתם), התשע"ד-2014 (מ/865).

ב. הצעת חוק הסיוע המשפטי (תיקון מס' 12) (סיוע משפטי לחושפי מעשי שחיתות, עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין במקום עבודתם), התשע"ד-2014 (פ/2171/19).
3. קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק:


א. הצעת חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות התשע"ה - 2014

ב. הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון - ייצוג הולם לנשים במועצות דתיות),התשע"ד-2014.


ג. הצעת חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (תיקון - תקופת שהות במקלט לנשים מוכות), התשע"ד-2013
4. חילופין בוועדה המשותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת החוקה, חוק ומשפט לתקנות מכוח חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 18 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר
רוברט אילטוב

זאב אלקין

יצחק וקנין

בועז טופורובסקי

דב ליפמן

אברהם מיכאלי

אורי מקלב

משה זלמן פייגלין

יפעת קריב

דוד רותם

מאיר שטרית

איילת שקד
אבישי ברוורמן

עליזה לביא

שולי מועלם-רפאלי
אלכס מילר

דוד צור
מירי רגב
מוזמנים
>
אתי בנדלר
תומר רוזנר - המשנה ליועץ המשפטי לכנסת
יועץ משפטי לוועדת הפנים והגנת הסביבה

וילמה מאור - מנהלת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, הכנסת

דלית דרור - יועצת משפטית, המשרד להגנת הסביבה

שירה גבעון - מתמחה, המשרד להגנת הסביבה
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהל/ת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
הילה לוי
1. רביזיה על טענות נושא חדש לפי סעיף 85 לתקנון הכנסת בהצעות חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע"ד-2014, (מע"מ 0) (מ/876)
היו"ר יריב לוין
רבותי, אני פותח את הישיבה. יש לנו היום סדר-יום עמוס. לבקשתו של חבר הכנסת אבישי ברוורמן, יושב-ראש ועדת הכלכלה, אני אאפשר לו להקדים ולהתייחס לסוגיה של קביעת ועדות לדיון בהצעת חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות, התשע"ד-2014 (פ/894), אבל אחרי דבריו אנחנו נעבור מייד לרביזיות בנושא של מה שמכונה חוק מע"מ 0. ואחר-כך אנחנו נמשיך בסדר היום על-פי הסדר. בבקשה.
אבישי ברוורמן
אני מודה לך, אדוני היושב-ראש, יש לי דיון בנושא ערד בוועדה. אני רוצה לומר דבר מאד פשוט. אני מגיע לכאן מפעם לפעם ואני מסתכל מה באמת רוח הדברים הפוליטית. מה שקובע זה הפוליטיקה. ולכן אני רוצה לספר כאן בצורה הכי פשוטה – פנה אליי השר עמיר פרץ, שהוא השר להגנת הסביבה, שהוא רוצה להעביר את החוק בנושא האריזות לוועדת הכלכלה. היועצת המשפטית, אתי בנדלר, נמצאת פה. הנושא הזה נדון בעבר בוועדת הכלכלה ואמרתי: כמובן, נשמח לעשות את זה כשזה יגיע. השר פרץ אמר: אני רוצה את זה בוועדת הכלכלה. יפה.
עכשיו מתברר לי שמאחורי הקלעים יש סיכום שזה יילך לוועדת הגנת הסביבה. אני לא משחק יותר במשחק הזה. אני לא בא בשביל לתת את הנימוקים המשפטיים. ואני יודע שבסופו של דבר מה שקורה פה, מרימים את הידיים מי שרוצה ולכן, מבחינתי, קחו את זה לאן שאתם רוצים. עורכת הדין בנדלר יכולה להגיד שכל הנימוקים היורידיים העקרוניים קיימים. התחילו להתווכח אבל זה לא משנה. לכן, מה שמקובל מבחינת הרמת הידיים, תעשו כרצונכם. אני הולך לדון בערד. תודה רבה.
היו"ר יריב לוין
תודה רבה.
דלית דרור
אם אתה מרשה לי, מאחר ונאמרו דברים בשם השר פרץ, אני היועצת המשפטית של המשרד להגנת הסביבה. העמדה שהוא ביקש ממני לומר היא שהוועדה תחליט. אין לו עמדה דווקא כלכלה.
היו"ר יריב לוין
רבותי, אנחנו נדון בזה. אני רק רוצה לעשות את הדברים כפי סדרם. ביקש ממני חבר הכנסת ברוורמן בקשה אישית בגלל שהוא צריך לצאת וחשבתי שנכון להיענות לה. אבל אני מכאן עובר לסדר הדברים כפי שהם אמורים להיות.

אני עובר תחילה לרביזיות על החלטתנו לעניין הטענות – ההחלטות שהתקבלו בעניין טענות נושא חדש לגבי הצעת חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע"ד-2014, (מ/876). הרביזיות הוגשו על-ידי חברי הכנסת גפני ומיכאלי. אני אראה את חבר הכנסת מקלב כמי שבא בנעליו של חבר הכנסת גפני ושותפו לרביזיה. ולכן אני אאפשר לשניכם לנמק את הרביזיות. בבקשה, מי שרוצה להתחיל – חבר הכנסת מיכאלי, בבקשה.
אברהם מיכאלי
אני מכבד את חברי.
יצחק וקנין
אנחנו כבר אמרנו את זה בישיבה הקודמת. גם אני נכחתי בישיבה הקודמת וגם אמרתי שלדעתי כל הנושאים שהצגנו כאן הם באמת נושאים חדשים. זה לא איזה דבר שהיה בתוך הישיבות. נכון שהיו דיונים מאד אינטנסיביים בנושא של מע"מ 0. זה לא דבר שאנחנו מסתירים אותו, אבל להערכתי בנושאים שאנחנו העלינו לא היה דיון. כמעט ולא היה דיון מעמיק. לכן אנחנו חושבים שהם נושאים חדשים וגם אז טענו את זה. אנחנו מכירים את המציאות של הרמת הידיים.

אמרנו לאורך כל החקיקה שהחוק הזה הוא חוק מפלה. אין לו מקום בחקיקה הישראלית. בסופו של דבר, בגלל הדבר הזה אני אומר לכם שלא תהיה שום בשורה עם מע"מ 0. זהו חוק שהוא מעוות כולו, מתחילתו ועד סופו. הוא מפלה בין אוכלוסיות שונות. יכול להיות שזה טוב היום למפלגות מסוימות, אבל אני אומר שיש פה גלגל שחוזר ויחזור על כולנו. אני אומר את זה באחריות מלאה. ההפליה של הציבור החרדי והציבור הערבי תחזור אליכם בצורה הקשה ביותר. וההוכחה לכך היא שמע"מ 0 לא תהיה לו שום השפעה על רכישת הבתים במדינת ישראל.
היו"ר יריב לוין
תודה. חבר הכנסת מקלב, בבקשה.
אורי מקלב
תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חבר הכנסת וקנין לא הרחיב בנושאים החדשים אבל יש כאן נושאים חדשים מובהקים כמו החזקה משותפת בין בני זוג שאנחנו רוצים לתת לשניהם זכאות לקבל את הפטור ממע"מ, וזה יוצר בעיות רבות. הנושא של נכים – רק 100% ולא 75%, שזה יוצר בעיה קשה מאד. אדם משתחרר מצה"ל בגלל הנכות שלו, אבל נקבעו לו 75% נכות והוא לא יזכה בהטבה הזאת על אף שצה"ל פטר אותו מהצבא והוא לא ייחשב כאחד שלא שירת בצבא. ממילא הוא גם לא יוכל להיכלל בהטבה הזאת.
אבל אנחנו רוצים להגיד בענייני דיומא שהפערים שהיו בין אברהם לנח בפרשת השבוע, שאברהם נחשב כצדיק ונח לא נחשב כצדיק – המבול מתייחס אליו בגלל סיבה אחת: לאברהם היה אכפת מהבעיות של הדור והחטאים של הדור ונח התייחס לזה באדישות. הוא התעסק רק בצדקתו.

אנחנו נותנים עוד הזדמנות ועוד הזדמנות, ואנחנו לא בוחלים. אנחנו הרי עתידים לתת את הדין על החוק הרע הזה, על החוק שגורם להפליה. החוק הזה כבר עכשיו גרם לייקור הדירות. הוא לא נותן את הפתרון. אנחנו נותנים הזדמנות ועוד הזדמנות לכל אחד ואחד וכמובן, לאלה שמציעים את החוק, מדוע אתם עושים את זה.

אנחנו נמצאים היום שלושת רבעי שנה לאחר הרעיון של הגשת החוק והצעת החוק. היא לא רלוונטית. גם אם יש מי שחושב מקצועית – אנחנו לא מכירים מישהו שחושב מקצועית, רק פוליטית – אבל גם אם יש מישהו חשב פעם מקצועית ופוליטית שהחוק הזה יש לו מטרה והוא באמת יגיע לכך, להוזלת הדירות, לתת אפשרות לזוגות הצעירים לרכוש את הדירות, היום מוכח לעיני כל ישראל שהוא חטא למטרה. העיכוב בהצעת החוק גרם לכך שהחוק כבר איבד מהרלוונטיות שלו. הוא כבר לא רלוונטי מכיוון שמחירי הדירות עלו, בגלל שיש ביקושים גדולים. יהיה קשה לאזן את שוק הנדל"ן. מה שקורה בשוק הנדל"ן כולנו יודעים. כולנו מרגישים. כולנו יודעים איך שעצם הצעת החוק כבר ייקר את הכל. זה לא ייתן שום דבר, שום מענה ושום עזרה לכל אלה שירצו.
ולכן, גם היום נחזיר את החוק חזרה. למה היום מתעקשים? על מי סומכים היום? זה שמציע את החוק, על מי הוא סומך? איזו סמכות יש לו, גם סמכות מקצועית, גם סמכות כלכלית? על מה הוא מסתמך כשהוא ממשיך ומחוקק את החוק הזה?

כולם טוענים שהם יודעים שהחוק הזה לא יביא ולא יטיב את המצב, אז למה היום אנחנו שוב חוזרים על הדברים? אנחנו עושים שוב הצבעה ושוב הצבעה ועל כל הצבעה והצבעה אנחנו אומרים: טעיתם, טעינו אם אנחנו נצביע. לכן אנחנו מבקשים רביזיה כדי לקבל את כל הצעות החוק האלה כנושאים חדשים. ממילא החוק הזה בתקווה שהוא לא יחוקק בכלל.
היו"ר יריב לוין
תודה רבה. רבותי, אני עובר להצבעה על הרביזיות כסדרן. אני מזכיר שכל ההחלטות שהתקבלו היו לקבוע שהנושאים אינם נושאים חדשים, למעט שני סעיפים, סעיפים ד' ו-ה' שהוסרו על-ידי יושב-ראש ועדת הכספים ולכן הם גם לא מובאים בפנינו.

לפיכך, מי שמצביע בעד הרביזיה הוא בעד לפתוח את ההחלטה שאין מדובר בנושא חדש, ומי שמצביע נגד פירושו שהוא עומד על כך שההחלטה שאין מדובר בנושא חדש תעמוד בתוקפה וועדת הכספים תוכל לדון בה.
הסעיף הראשון – קביעת הצעת החוק כהוראת שעה (שם הצעת החוק וסעיפים 35 ו-36ב).

הצבעה מס' 1
בעד הרביזיה – 3
נגד – 9
נמנעים – אין

הרביזיה נדחתה.
היו"ר יריב לוין
3 בעד, 9 נגד, אין נמנעים. לפיכך הרביזיה נדחתה.

אני עובר לנושא השני: שטח דירה (סעיף 1, בהגדרה "דירת מגורים מוטבת – פסקה (1)).

הצבעה מס' 2
בעד הרביזיה – 3
נגד – 9
נמנעים – אין

הרביזיה נדחתה.
היו"ר יריב לוין
3 בעד, 9 נגד, אין נמנעים. לפיכך הרביזיה נדחתה.

ג. היתר בנייה (סעיף 1, בהגדרה "דירת מגורים מוטבת – פסקה (5)).

הצבעה מס' 3
בעד הרביזיה – 3
נגד – 9
נמנעים – אין

הרביזיה נדחתה.
היו"ר יריב לוין
3 בעד, 9 נגד, נמנעים אין. הרביזיה נדחתה.

אני עובר לסעיף ו. בעלות על דירה כתנאי לרוכש זכאי (סעיף 1, בהגדרה "רוכש זכאי" – פסקה 3)).
הצבעה מס' 4
בעד הרביזיה – 3
נגד – 9
נמנעים – אין

הרביזיה נדחתה.
היו"ר יריב לוין
3 בעד, 9 נגד, נמנעים אין. הרביזיה נדחתה.

ז. ביצוע עסקאות לרכישת דירה כתנאי לרוכש זכאי (סעיף 1 בהגדרה "רוכש זכאי" – פסקה (4)).
הצבעה מס' 5
בעד הרביזיה – 3
נגד – 9
נמנעים – אין

הרביזיה נדחתה.
היו"ר יריב לוין
3 בעד, 9 נגד, נמנעים אין. הרביזיה נדחתה.

סעיף ח. מימוש זכות כתנאי לרוכש זכאי (סעיף 1 בהגדרה "רוכש זכאי" – פסקה (5)).

הצבעה מס' 6
בעד הרביזיה – 3
נגד – 9
נמנעים – אין

הרביזיה נדחתה.
היו"ר יריב לוין
3 בעד, 9 נגד, נמנעים אין.

סעיף ט. שירות של פחות מ-12 חודשים של נכה צה"ל (סעיף 1, בהגדרה "רוכש מוטב" – פסקה (2)(ז)).

הצבעה מס' 7
בעד הרביזיה – 3
נגד – 10
נמנעים – אין

הרביזיה נדחתה.
היו"ר יריב לוין
3 נגד, 10 בעד, נמנעים אין. לפיכך הרביזיה נדחתה.

סעיף י. צירוף מסמכים להוכחת פרטים (סעיף 4(ב)(1) ו-(2)).

הצבעה מס' 8
בעד הרביזיה – 3
נגד – 10
נמנעים – אין

הרביזיה נדחתה.
היו"ר יריב לוין
3 בעד, 10 נגד, נמנעים אין. הרביזיה נדחתה.

סעיף יא. שמיעת טענות (סעיף 5(א) ו-(ב).
הצבעה מס' 9
בעד הרביזיה – 3
נגד – 10
נמנעים – אין

הרביזיה נדחתה.
היו"ר יריב לוין
3 בעד, 10 נגד, נמנעים אין.

סעיף יב. הצמדות נוספות (סעיף 9). מי בעד הרביזיה.

הצבעה מס' 10
בעד הרביזיה – 2
נגד – 10
נמנעים – אין

הרביזיה נדחתה.
היו"ר יריב לוין
2 בעד, נגד 10, נמנעים אין.

יג. נתונים שדווחו למנהל (סעיף 10, בהגדרה "נתוני המנהל". מי בעד?

הצבעה מס' 11
בעד הרביזיה – 2
נגד – 10
נמנעים – אין

הרביזיה נדחתה.
היו"ר יריב לוין
בעד 2, נגד 10. הרביזיה נדחתה.

סעיף יד. שנת שיווק מגרשים. (סעיף 11(ב)(2)(א)).

הצבעה מס' 12
בעד הרביזיה – 2
נגד – 10
נמנעים – אין

הרביזיה נדחתה.
היו"ר יריב לוין
בעד 2, נגד 9, נמנעים אין. הרביזיה נדחתה.

סעיף טו. פרק זמן לפרסום ערך למטר מרובע דירתי (סעיף 12(ב)).

הצבעה מס' 13
בעד הרביזיה – 2
נגד – 9
נמנעים – אין

הרביזיה נדחתה.
היו"ר יריב לוין
בעד 2, נגד 9, נמנעים אין.

טז. הגדרת עשירון. (סעיף 13(א)).

הצבעה מס' 14
בעד הרביזיה – 2
נגד – 9
נמנעים – אין

הרביזיה נדחתה.
היו"ר יריב לוין
בעד 2, נגד 9, נמנעים אין.

סעיף יז. אישור ועדת הכספים (סעיפים 13(ו), 29(ה), 34(א) ו-38).

הצבעה מס' 15
בעד הרביזיה – 2
נגד – 9
נמנעים – אין

הרביזיה נדחתה.
היו"ר יריב לוין
בעד הרביזיה 2, נגד הרביזיה 9, נמנעים אין. הרביזיה נדחתה.

יח. שנות מאסר ויסוד נפשי (סעיף 16).

הצבעה מס' 16
בעד הרביזיה – 2
נגד – 9
נמנעים – אין

הרביזיה נדחתה.
היו"ר יריב לוין
בעד 2, נגד 9, נמנעים אין. הרביזיה נדחתה.

יט. הארכת זכות טיעון. (סעיף 19).

הצבעה מס' 17
בעד הרביזיה – 2
נגד – 9
נמנעים – אין

הרביזיה נדחתה.
היו"ר יריב לוין
בעד 2, נגד 9, נמנעים אין. הרביזיה נדחתה.

כ. דרישת תשלום. (סעיף 28(א).

הצבעה מס' 18
בעד הרביזיה – 2
נגד – 9
נמנעים – אין

הרביזיה נדחתה.
היו"ר יריב לוין
בעד 2, נגד 9. הרביזיה נדחתה.

כא. פרסום פרטים נוספים (סעיף 29(א)(5)).

הצבעה מס' 19
בעד הרביזיה – 2
נגד – 9
נמנעים – אין

הרביזיה נדחתה.
היו"ר יריב לוין
בעד 2, נגד 9, אין נמנעים. הרביזיה נדחתה.

כב. תחילת החוק (סעיף 36).

הצבעה מס' 20
בעד הרביזיה – 2
נגד – 9
נמנעים – אין

הרביזיה נדחתה.
היו"ר יריב לוין
בעד הרביזיה 2, נגד 9, נמנעים אין. הרביזיה נדחתה.

כג. הוראות מעבר לעניין מפרט. (סעיף 36א).

הצבעה מס' 21
בעד הרביזיה – 2
נגד – 9
נמנעים – אין

הרביזיה נדחתה.
היו"ר יריב לוין
בעד הרביזיה 2, נגד 9, נמנעים אין. הרביזיה נדחתה.

כד. סייג לתחולה (סעיף 37).

הצבעה מס' 22
בעד הרביזיה – 2
נגד – 9
נמנעים – אין

הרביזיה נדחתה.
היו"ר יריב לוין
2 בעד, 9 נגד, נמנעים אין. הרביזיה נדחתה.

לצורך העניין, רביזיה אחת כוללת על כלל ההחלטה. מי בעד הרביזיה הזאת?

הצבעה מס' 23
בעד הרביזיה – 2
נגד – 9
נמנעים – אין

הרביזיה נדחתה.
היו"ר יריב לוין
2 בעד, נגד 9, נמנעים אין. לפיכך כל הרביזיות נדחו וההחלטות שנתקבלו בישיבה הקודמת שעסקה בנושא הזה עומדות בתוקפן לעניין נושאים חדשים.

2. בקשת יושב-ראש ועדת החוק, חוק ומשפט למיזוג הצעות החוק:

א. הצעת חוק הסיוע המשפטי (תיקון מס' 12) (סיוע משפטי לחושפי מעשי שחיתות, עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין במקום עבודתם), התשע"ד-2014 (מ/865).

ב. הצעת חוק הסיוע המשפטי (תיקון מס' 12) (סיוע משפטי לחושפי מעשי שחיתות, עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין במקום עבודתם), התשע"ד-2014 (פ/2171/19)
היו"ר יריב לוין
אני עובר לנושא הבא על סדר היום: בקשת יושב-ראש ועדת החוק, חוק ומשפט למיזוג הצעות החוק: א. הצעת חוק הסיוע המשפטי (תיקון מס' 12) (סיוע משפטי לחושפי מעשי שחיתות, עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין במקום עבודתם), התשע"ד-2014 (מ/865). ב. הצעת חוק הסיוע המשפטי (תיקון מס' 12) (סיוע משפטי לחושפי מעשי שחיתות, עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין במקום עבודתם), התשע"ד-2014 (פ/2171/19). נדמה לי שברור ששני החוקים עוסקים באותו עניין ואני מבין, אדוני היושב-ראש, שאתה מבקש לחבר אותם ולאפשר את מיזוגם על מנת לדון בהם במאוחד ולהביא אותם ביחד לקריאה השנייה והשלישית. מי בעד הבקשה הזאת?

הצבעה

בעד הבקשה למיזוג הצעות החוק – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין

הבקשה למיזוג הצעות חוק נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
בעד הבקשה פה אחד, נגד אין, נמנעים אין. לפיכך הבקשה הזו אושרה וההצעות מוזגו.

3. קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק:

א. הצעת חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות התשע"ה – 2014
ב. הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון - ייצוג הולם לנשים במועצות דתיות),התשע"ד-2014.

ג. הצעת חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (תיקון - תקופת שהות במקלט לנשים מוכות), התשע"ד-2013
היו"ר יריב לוין
אני עובר לסעיף 3 – קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק: א. הצעת החוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות, התשע"ה-2014, (מ/894). שמענו קודם את הסבריו של יושב-ראש ועדת הכלכלה המבקש להעביר את ההצעה לוועדה בראשותו. גברתי, יושבת-ראש ועדת הפנים, בבקשה.
מירי רגב
תודה לך, כבוד היושב-ראש, זה חוק סביבתי ממדרגה ראשונה. זה לא חוק צרכני, זה חוק סביבתי שמדבר על זה שאנחנו נמנע זיהום אוויר.
יצחק וקנין
אני מסכים אתך, אבל אל תגידי שזה לא צרכני. אנחנו נצטרך לשלם כל אחד.
מירי רגב
זה חוק סביבתי. זה חוק שעוסק בעיקר בסביבה. אין לנו שום כוונה להתעסק בנושאים של ועדת הכלכלה ואני מציעה שוועדת הכלכלה לא תעסוק בנושאים של ועדת הפנים. זה חד וחלק אמור להיות בוועדת הפנים והגנת הסביבה. גם היועצים המשפטיים מבינים את זה, גם של ועדת הכלכלה וגם של ועדת הפנים. ואם הם לא מבינים את זה בוא נשמע את היועצת המשפטית של ועדת הכלכלה ונשמע את היועץ המשפטי של ועדת הפנים והגנת הסביבה.
היו"ר יריב לוין
אתי, את רוצה להתייחס? את לא חייבת.
מירי רגב
אם היא מתייחסת, גם תומר יתייחס.
אתי בנדלר
אני מניחה שאין טעם שאני אתייחס, אבל אני רק רוצה להעמיד דברים על דיוקם. קודם כל, אני יושבת כאן לא בכובעי כיועצת משפטית של ועדת הכלכלה אלא כמייצגת הלשכה המשפטית. אני לא מציגה עמדה אישית של אתי בנדלר. והעמדה של היועץ המשפטי לכנסת היתה שזה יכול ללכת או לוועדת הכלכלה או לוועדת הפנים, עם העדפה מסוימת לוועדת הכלכלה ואני אסביר עכשיו מדוע.

אכן, אין ספק שמדובר בחוק שמטרתו היא סביבתית. על זה אין חולק. הדרכים כדי להשיג את המטרה הזאת הן דרכים כלכליות. תמריצים כלכליים כאלה או אחרים.
היו"ר יריב לוין
עונשים כלכליים.
אתי בנדלר
עונשים כלכליים, תמריצים כלכליים וככל הנוגע לצרכנים, שוב הטלת היטל על השקיות. זאת אומרת, יש אחריות יצרנים עם המנגנון הכלכלי שנקבע בהצעת החוק הזאת, ויש את ההיטל שמוטל על צרכנים לצורך רכישת השקיות האלה. שוב, מדובר כאן בסכומים שמחושבים בצורה כלכלית כדי מצד אחד לתמרץ אותם למנוע את רכישת השקיות ומצד שני לא ליצור אנטגוניזם נגד התהליך הזה.
אני רוצה לומר שהעמדה של היועץ המשפטי, שהצעת החוק הזאת יכולה להגיע או אפשר שהיא תגיע גם לוועדת הפנים, היא בגלל שהשר הממונה על הצעת החוק – תתקני אותי, ארבל, אם אני טועה – הוא השר להגנת הסביבה. דא עקא, שבמשך השנים ועדת הכלכלה דנה בחוקים שהשר הממונה עליהם הוא השר להגנת הסביבה. וכך, חוק הפיקדון נחקק בוועדת הכלכלה. החוק להסדרת הטיפול באריזות – גם זה סוג של אריזות עם מנגנונים כלכליים – נחקק בוועדת הכלכלה. חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני וסוללות נחקק בוועדת הכלכלה. נכון, בכל החוקים האלה בסופו של דבר יש להם מטרה סביבתית. לכן להגיד שזה לא קשור לוועדת הכלכלה - - -
מירי רגב
תכף ניתן לתומר לענות, אבל משום שאת אמרת שהחוק הזה מטרתו העיקרית היא מטרה סביבתית, היא הנותנת. את כל שאר הדברים נחמד שהעלית לנו כחלק מסקירה היסטורית. זה יפה אבל זה לא רלוונטי לחוק הזה. תומר, בבקשה.
תומר רוזנר
אני אוסיף לדברי יושבת-ראש הוועדה. מנגנונים כלכליים בחוקים סביבתיים הם מנגנונים מקובלים. הם נדונים כדבר שבשגרה בוועדת הפנים, כמו למשל המנגנון שהוא הקרוב ביותר למנגנון שמוצע כאן, המנגנון של היטל הטמנה. הוא נדון בוועדת הפנים. חוק איסוף ופינוי פסולת למחזור נדון בוועדת הפנים. אכן, היו חוקים שעסקו בנושאים דומים גם בוועדת הכלכלה, אך זה לא משנה את החלוקה לפי תקנון הכנסת. כפי שהבהירה המשנה ליועץ המשפטי לכנסת, ההחלטה יכולה להיות פה ויכולה להיות פה. אני חושב שהוועדה צריכה להחליט.
היו"ר יריב לוין
רבותי, קודם כל אני מודה על הדיון הזה. הוא מוכיח את מה שאני טוען כל הזמן, שכל מה שקורה בבית המשפט העליון זה רק פוליטי ובכלל לא עניין משפטי. כל אחד יכול להציג את זה מהזווית שלו וזה רק עניין של השקפת עולם ולפעמים גם אינטרסים, ולא מעבר לזה. רק בשביל זה היה שווה לקיים את הדיון.
יצחק וקנין
מעניין אם ברוורמן היה בקואליציה הייתם אומרים את אותו הדבר.
מירי רגב
כשהוא יהיה נדבר, אבל בינתיים הוא באופוזיציה.
היו"ר יריב לוין
אני אגיד לך את האמת, עוד יבואו ימים שהנושא הזה יעמוד למבחן.

רבותי, אני עובר להצבעה – מי בעד ההצעה להעביר את הצעת החוק לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה?

הצבעה

בעד ההצעה – 10
נגד – אין
נמנעים – אין
ההצעה נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
בעד ההצעה 10, אין נגד ואין נמנעים. לפיכך הוחלט פה אחד להעביר את הנושא לוועדת הפנים והגנת הסביבה.

אני עובר לנושא השני: הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – ייצוג הולם לנשים במועצות דתיות), התשע"ד-2014, של חברת הכנסת עליזה לביא וקבוצת חברי הכנסת. (פ/2406/19). אני מבין שכאן יש הבנה שהנושא יעבור לוועדת הפנים והגנת הסביבה. לפיכך, אם אין הערות או התייחסויות אחרות אני מעמיד את זה להצבעה.
הצבעה

בעד ההצעה – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין

ההצעה נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
בעד פה אחד. נגד אין, נמנעים אין. ההצעה אושרה.

אני עובר לנושא השלישי: הצעת חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (תיקון – תקופת שהות במקלט לנשים מוכות), התשע"ד-2013 של חבר הכנסת דוד צור וקבוצת חברי הכנסת, שמספרה 2020/19. בשעה טובה, חבר הכנסת צור, לא נגיע ל-2020 עם החוק הזה ובכל זאת נצליח, אני מקווה, להעביר אותו והתנצלותי בפניך. כדי לפשר פה בין כולם זאת מלאכה יותר מסובכת מאשר בקדנציה הקודמת.
דוד צור
ראשית, אני ניטרלי. אין לי בעיה ואני בטוח שזה יקודם כאן או שם. חבל שזה מתעכב כל כך הרבה זמן. העלו הצעה שיש ועדה משותפת - - -
היו"ר יריב לוין
לא, אל תיכנס לזה כי הכל ייתקע. תאמין לי, לא יהיה. דוד, האמן לי. רבותי, רגע, רגע. דוד, אני אחסוך את הוויכוח. הנושא של חוק הדיור הציבורי ואיפה הוא ידון הוא נושא שנוי במחלוקת קשה מאד. לכן, החקיקה שנוגעת לדיור ציבורי כרגע עומדת כאן כי לא מצליחים להגיע להבנות בעיקר בין עבודה ורווחה וכלכלה. יש כאן ויכוח גדול. אני לא רוצה להיכנס לוויכוח הזה וזאת היתה גם הסיבה שבגללה אי אפשר היה לקדם את ההצעה שלך. מאחר שההצעה שלך עוסקת בנגזרת מאד צרה שנוגעת לנושא של מקלטים לנשים מוכות ומאחר שאני לא רוצה לקבל כאן החלטה שמישהו יראה בה משום איזשהו תקדים בוויכוח הזה שיש לגבי הנושא הזה, אני חושב שהדרך היחידה לחלץ את הנושא הזה היא להעביר אותו לוועדה לקידום מעמד האישה. ובדרך הזאת, באופן חריג, נוכח העובדה שזה עוסק במקלט לנשים מוכות ומבלי שיש בזה איזושהי אמירה לגבי המקום שבו צריך להיות נדון כל נושא הדיור הציבורי, אנחנו נוכל לחלץ את ההצעה שלך ולא ליצור פה בעיות שלא נוכל לצאת מהן.
וילמה מאור
אני רוצה להביא את עמדתו של יושב-ראש ועדת העבודה.
היו"ר יריב לוין
כן, אני יודע. הוא גם דיבר אתי.
וילמה מאור
אני רוצה להבהיר שנושא הנשים במקלט לנשים מוכות נמצא בדיון קבוע בוועדת העבודה והרווחה, בין אם מדובר במענקים, אם מדובר ברווחה של אותן נשים. לכן, כאשר אנחנו הולכים לעסוק לא בעניין הדיור הציבורי אלא ברווחתן של אותן נשים, זה צריך להיות נדון אצלנו.
היו"ר יריב לוין
אני עונה לך בצורה ברורה ואני אמרתי את זה גם ליושב-ראש הוועדה. אני לא מתווכח על זה. אני לא קובע כאן קביעה שיש בה בבחינת תקדים לגבי המקום שבו צריך לעסוק בנושא של מקלט לנשים מוכות, אבל תבינו, וגם הסברתי לחבר הכנסת כץ ונדמה לי שהוא גם לפחות הבין אותי, גם אם לא הסכים אתי, איפה הבעיה. אני לא רוצה שהחוק הזה יהיה החוק המדד שלפיו נחתך לאן הולך נושא הדיור הציבורי בוויכוח שיש לנו בוועדת העבודה לבין ועדת הכלכלה. כל הנושא הגדול. רבותי, רגע. אני גם אומר כאן לפרוטוקול שאין בקביעה הזאת כאן משום תקדים לא לעניין של נשים מוכות ולא לעניין של מקלטים ולא לעניין של הדיור הציבורי.

יש כאן פשוט חוק שנופל קורבן לוויכוח הזה כבר תקופה ארוכה מאד, שעוסק בעניין בגזרה מסוימת. אני לא חושב שנכון על גב החוק הזה לקבל את ההכרעה הזאת. ניסיתי וקיוויתי ואני שמח על הוויכוח הזה כי רואה חבר הכנסת צור שלא סתם התעכבתי עם העניין הזה אלא שבאמת יש כאן בעיה אמיתית. לצערי הרב, לא הצלחתי להביא את ראשי הוועדות לאיזושהי הבנה והתוצאה היא שכל המערכת של החקיקה הזאת מתעכבת.

אני חושב שאת החוק הזה אפשר לחלץ ואין שום סיבה שהוא יתעכב, מבלי שיש בזה תקדים לאיזשהו כיוון ולאיזשהו גורם. מאחר שאני חושב שאם אני אעביר אותו לוועדה כזאת או לוועדה אחרת זה יקרין על כל נושא הדיור הציבורי, אני בכוונה רוצה להעביר אותו למקום שאיננו רלוונטי לשאר נושא הדיור הציבורי בשום דרך וזו הוועדה לקידום מעמד האישה, מבלי שיש בזה כדי להוות תקדים מכאן ולהבא לגבי כל מה שקשור למקלטים לנשים מוכות או כל הנושאים מהסוג הזה.
זה הכל. זה כפתרון של דחק למצב הנקודתי שאנחנו נמצאים בו כדי שלא נקבל איזושהי החלטה שתתפרש כקריאת כיוון בוויכוח הגדול שיש על הדיור הציבורי.

רבותי, מי בעד להעביר את הצעת החוק הזו לוועדה לקידום מעמד האישה?

הצבעה

בעד ההצעה – 7
נגד – אין
נמנעים – 1
ההצעה נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
בעד 7, נגד אין, נמנע אחד. לפיכך הוחלט להעביר את ההצעה לוועדה לקידום מעמד האישה. [

4. חילופין בוועדה המשותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת החוקה, חוק ומשפט לתקנות מכוח חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 18 והוראת שעה), התשע"ב-2012
היו"ר יריב לוין
אני עובר לנושא הרביעי והאחרון: חילופין בוועדה המשותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת החוקה, חוק ומשפט לתקנות מכוח חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 18 והוראת שעה), התשע"ב-2012. ביקש יושב-ראש סיעת הליכוד, חבר הכנסת אלקין, להתמנות כחבר בוועדה למקום השייך לסיעת הליכוד ואשר התפנה עם מינויו של חבר הכנסת צחי הנגבי לסגן שר החוץ. הבקשה היא, כמובן, טכנית במהותה. מי בעד הבקשה הזאת?

הצבעה

בעד הבקשה – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין

הבקשה נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
בעד פה אחד, נגד אין, נמנעים אין. הבקשה אושרה. תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:20.>

קוד המקור של הנתונים