ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 05/11/2014

תיקון תקנון הבורסה: מחיר מזערי של מניה ושינוי תנאי נייר ערך המיר

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
05/11/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
<פרוטוקול מס' 440>
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, י"ב בחשון התשע"ה (05 בנובמבר 2014), שעה 10:45
סדר היום
תיקון תקנון הבורסה: מחיר מזערי של מניה ושינוי תנאי נייר ערך המיר
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
מיכל בירן

יצחק כהן

אראל מרגלית

אלעזר שטרן
מוזמנים
>
מירב לשם - מחלקה משפטית, בורסה לניירות ערך
ייעוץ משפטי
אייל לב-ארי
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
הדס צנוירט
תיקון תקנון הבורסה
מחיר מזערי של מניה ושינוי תנאי נייר ערך המיר
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו עוברים לנושא האחרון: תיקון תקנון הבורסה: מחיר מזערי של מניה ושינוי תנאי נייר ערך המיר. בבקשה.
מירב לשם
מירב לשם, מהבורסה לניירות ערך. מדובר בתיקון שהוא בהמלצת רשות ניירות ערך. אנחנו מבקשים לעגן בתקנון הבורסה את ההנחיות הזמניות שהיו בתוקף בשנתיים האחרונות בעניין מחיר מזערי.

התקנות האלה באופן עקרוני, מיועדות להגדיר את הנזילות לאורך זמן ולשפר את תקינות המסחר במניות האלה. אני יכולה לתת שתי דוגמאות שיסברו את האוזן: הראשונה, כללי המסחר שלנו שהמחיר המינימלי למסחר הוא 1 אגורה. יש מניות שהשווי הכלכלי שלהן הוא פחות מ-1 אגורה. ברגע שהמחיר הוא פחות מ-1 אגורה, אין טעם לסחור בנייר.
אראל מרגלית
חייבים להגן על המשקיעים. זה בלוף.
מירב לשם
אני יכולה לתת היבט נוסף של זה. ככל שהמחיר נמוך יותר, השינוי במדרגות השער הן יותר גדולות, וזה גם פוגע בתקינות המסחר. אם השווי הוא נמוך מאוד, השינוי הוא מאוד גבוה. מכל הטעמים האלה, ברגע שהמניה מגיעה לשווי של פחות מ-1 אגורה, משנים את המסחר.
יצחק כהן
למה לא לדולר?
מירב לשם
ברגע שמניה מגיעה לשווי של 1 אגורה, המסחר מושעה. הוראות התקנון מסמיכות אותנו בהנחיות כללים לגבי התנאים לרישום למסחר. שם קבענו שרישום למסחר ששווי המניה יהיה לפחות 30 אגורות, כדי שלא יהיה מצב שנייר נרשם וישר אנחנו צריכים להשעות אותו. גם יש כללי שימור. הכול בהתאמה.
יצחק כהן
היו הוראות זמניות שנתיים, והכול בסדר?
מירב לשם
כן.
יצחק כהן
אדוני היושב-ראש, אני ממליץ לאשר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שאלות?

מאחר שזה תיקון לתקנון הבורסה, לא צריך להקריא.
תיקון תקנון הבורסה
מחיר מזערי של מניה ושינוי תנאי נייר ערך המיר. אני מציע לקבל את תיקון התקנון. מי בעד – ירים את ידו.

הצבעה

בעד – פה אחד

אושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אושר פה אחד.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:00.>

קוד המקור של הנתונים