ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 05/11/2014

תוספת מידע על מגמה רב שנתית בתקציב המדינה, תוספת מידע על מגמה רב שנתית בתקציב המדינה

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
05/11/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
<פרוטוקול מס' 439>
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, י"ב בחשון התשע"ה (05 בנובמבר 2014), שעה 10:25
<סדר היום:>
1. תוספת מידע על מגמה רב שנתית בתקציב המדינה
2. תוספת מידע על מגמה רב שנתית בתקציב המדינה:
יוגב, אני מבקש שלושה דברים
אל"ף, תעביר את הבקשה למי שצריך. מאלה שעסקו בנושא חריש עמוק, יכול להיות שיש להם המפתח עדיין לזיהוי. בי"ת- - -
<מיכל בירן:>
ניסן, שערורייה שנציג האוצר אומר לי שהוא לא יכול לדעת מה היה לפני שלוש שנים בתקציב זה או אחר.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בי"ת, אנחנו מאוד רוצים, יותר מרוצים, שלפחות שלוש השנים האחרונות, שזה יהיה 2013, 2014, 2015, זה כן שיהיה לנו להשוואה, גם בתקציב של המדינה וגם בהעברות הכספיות שלנו, שיהיה קל יותר לראות – ירד, עלה, ומגמה. משנה אחת קשה לראות מגמה. יכול להיות שהשנה הזאת היה משהו מיוחד. שנתיים שלוש, אתה כבר יכול לראות מגמה.
<אראל מרגלית:>
זה דבר אלמנטרי. זה כמו ביצוע מול תקציב. שים לב שגם במערכת הביטחון, שים לב כמה פעמים אנחנו באים ומדברים, נניח, באמצע השנה על תקציב שהוגש בראשית השנה, ומדברים אתנו עכשיו בכלל במונחים אחרים ממה שדיברו אתנו קודם. מה שמיכל אומרת, לדעתי, מאוד קריטי גם בשבילכם. ברגע שיש רובריקות, גם בביצוע מול תקציב וגם בהעברה משנה לשנה, אתה יכול להבין הרבה יותר טוב את הראש. אתה היום אומר שהקטגוריה הזאת לא רלוונטית או פחות רלוונטית.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ביצוע מול תקציב – אין בעיה, וזה מופיע בספר התקציב. אנחנו נרצה שזה גם יופיע בהעברות שלנו. מיכל ביקשה יותר מזה – השוואה גם לשנים קודמות. הם יכולים רק ל-2014 ו-2013, כי אז היה חריש עמוק, והשתנו כל הדברים. צמצמו 40 אחוז מהסעיפים, שינו ממילא את המספור והכול.

<מיכל בירן:>
אבל קיבלנו כאן תשובה שהם לא יודעים להגיד. אם זה דורש עבודה קשה, אז תעבדו קשה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לכן אמרתי, לחלק הראשון, שזה קשה – תעביר את הבקשה למעלה. אלה שכן עשו את זה, אולי יש להם הקוד, המפתח. לפחות לגבינו, מה שאתם כן יכולים לעשות, 2013, 2014 ועוד מעט יהיה 2015, זה כן אנחנו צריכים.

<אראל מרגלית:>
אני רוצה לומר משהו ביחס שבין השרים לפקידות הבכירה. ואני חושב שזה קשור לזה. במדינה שבה יש פקידות בכירה שיש לה כוח על פני תוכניות רב-שנתיות- - -

<יוגב גרדוס:>
אני פקיד זוטר.

<אראל מרגלית:>
אתה לא פקיד זוטר. זכותו של שר לבוא ולשנות את כל הקטגוריות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ראינו בביטחון, שם הם עושים תר"ש, אז בכלל יש התפלגות של שנים. אבל זה סיפור נפרד.
<אראל מרגלית:>
לדעתי צריך לשאוף בתקציב המדינה, גם אם אין תקציב דו-שנתי או תלת-שנתי, לעבוד לפי מתווה של תוכנית רב-שנתית, כלומר לפי מתווה שאפשר לשנות אותו. כלומר תקציב מגישים כל שנה, אבל כשיש תוכנית חומש, כי ברגע שאין תוכנית חומש, קשה לבצע שינויים גדולים בשנה אחת.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אנחנו מצפים מכל שר שיעשה תוכנית חומש, מה שטוב למדינה, ולפי זה יעבדו, גם אם לא הוא בהכרח יקצור את הפירות בסוף. מה שקורה, שהשרים היו עושים תוכניות רק עד סוף הקדנציה שלו כדי שהוא יוכל לקצור את הפירות. באחרונה שרים עושים תוכניות או מדברים רק לשבועיים, מסקר לסקר, כי כל מה שהם עובדים זה כדי לעלות בסקר, ומאחר שכל שבועיים מתפרסם סקר, אתה שומע הצהרות שמצהירים, עומד נדהם לפעמים. זה לפעמים תוכנית רק לשבועיים, זהו. הייתי בכנס קיסריה. הוא ישב שם, בעל הבית של אוסם ואחרים. גם שם אמרתי את זה. תוכניות עושים שרים – לא רוצה להגיד איזה שרים, אבל כולם הבינו וחייכו – זה רק מסקר לסקר, שבועיים.

<אלכס מילר:>
עוד לא ראיתי שר אחד שהמשיך את התוכניות והרפורמות של השר לפניו.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בביטחון יש.

<אלכס מילר:>
איזה תוכניות חומש יש בביטחון?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כל התוכניות עובדות עם תר"ש.

<אלכס מילר:>
אתה חושב שמישהו ימשיך את התוכניות של שר השיכון של היום? או של שר החינוך? תיאורטית אני מסכים, אבל לא בפרקטיקה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
יוגב, שמעת את הדברים. אתה חייב לי תשובה. תבוא אליי. ננסה לוודא שלפחות החלק שכן מעשי, שכן נקבל את זה.

<סתיו שפיר:>
הכול מעשי. אראה לך עכשיו במחשב איך זה מעשי.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אם נקבל 2013, 2014 ואחר כך 2015- - -
תודה רבה, הישיבה נעולה.
הישיבה ננעלה בשעה 10:48.

קוד המקור של הנתונים