ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 04/11/2014

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (תיקוני חקיקה), התשע"ה-2014

פרוטוקול

 
PAGE
2
ישיבת ועדת המשנה של ועדת הכספים לביטוח
04/11/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
<פרוטוקול מס' 8>
מישיבת ועדת המשנה של ועדת הכספים לביטוח
יום שלישי, י"א בחשון התשע"ה (04 בנובמבר 2014), שעה 14:00
סדר היום
<הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
יצחק כהן – היו"ר
מיכל בירן
מוזמנים
>
דורית סלינגר - הממונה על שוק ההון, משרד האוצר

יואב גפני - עוזר הממונה על שוק ההון, משרד האוצר

שרונה פלדמן - מנהלת מחלקת ביטוח בריאות, משרד האוצר

עבדל גאבר חסדייה - מנהל מחלקת קופות גמל - אגף שוק ההון, משרד האוצר

יואב יונש - מנהל צוות ביטוח בריאות, אגף שוק ההון, משרד האוצר

אסף מיכאלי - מנהל מחלקה, משרד האוצר

נטע דורפמן רביב - משנה ליועץ המשפטי, משרד האוצר

דודי קופל - לשכה משפטית, משרד האוצר, משרד האוצר

אסי קליין - לשכה משפטית, משרד האוצר

אביבה וייס - אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, משרד האוצר

הילה דוידוביץ-- בלומנטל - משרד המשפטים

מרגנית לוי - משרד המשפטים

שמואל מלכיס - מנהל מח כלכלכית, איגוד חברות הביטוח

זוהר גרסטל - יועצת משפטית, איגוד חברות הביטוח

מיכל גלר עבאדי - יועצת משפטית, מגדל חברה לביטוח, איגוד חברות הביטוח

ירון אליאס - יועץ משפטי, איגוד חברות הביטוח

יוסי הלוי - יועץ משפטי, איגוד חברות הביטוח

עדי בן אברהם - יועץ משפטי, איגוד חברות הביטוח

יואב דותן - יועץ, איגוד חברות הביטוח

אריאל מונין - יו"ר הועדה לביטוח כללי, לשכת סוכני הביטוח
ייעוץ משפטי
אייל לב-ארי
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
יפעת קדם
<הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2012>
היו"ר יצחק כהן
שלום לכולם. אני פותח את הישיבה בהצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2012.
אייל לב-ארי
אנחנו חוזרים לסוגיה של סעיף (ה) המוצע. במהלך הדיון הקודם הוחלט שהמפקח מעביר לוועדה המייעצת את כל טיעוני המבטח שהובאו בפניו בכתב, או את עיקרי הטיעונים ככל שנטען טיעון בעל פה בפני המפקח. נותרה הסוגיה - זאת גם הייתה המלצת יושב-ראש הוועדה – שהמלצת הוועדה המייעצת למפקח תצורף להחלטת המפקח שניתנת לפי סעיף קטן (ה). סוגיה יותר מוקדמת היא בנושא הדיווח של המפקח לוועדה, שהציעה חברת הכנסת בירן. אלו שתי סוגיות פתוחות שנותרו מדיונים קודמים.
מיכל בירן
דורית, אני מאוד מעריכה אותך, אבל אני חושבת שהרפורמה הזאת קטסטרופאלית. אני אעשה כמיטב יכולתי למנוע אותה. הדבר שהכי מדאיג אותי זה הקונספט שהוצג פה. אתם תמשיכו לעשות את עבודתכם – אני חושבת שאתם עושים אותה מצוין – גם כשלא תהיו חייבים. אני חושבת שאף אחד במדינה הזאת לא עושה שום דבר בלי שהוא יהיה חייב.
היו"ר יצחק כהן
אף אחד לא שחרר אותה מחובה. לא מאחריות ולא מחובה.
מיכל בירן
ברגע שחברות הביטוח וקרנות הפנסיה לא יושבות כאן כי הן צריכות את האישור, וזה נכנס אוטומטית לתוקפו אם הן לא ענו אחרי חודש - -
דורית סלינגר
מיכל, זה לא נכנס אוטומטי.
מיכל בירן
זה אוטומטי.
דורית סלינגר
אנחנו מאשרים היום באי התנגדות תאונות אישיות, מחלות ואשפוז, אחריות מעבידים, אחריות כלפי צד שלישי, אובדן רכוש, השקעות. יש פה 7 סוגים שונים של פוליסות ביטוח שאנחנו מאשרים באי התנגדות. זה לא אומר שזה מגיע אלינו יוצא אחרי 30 יום כי לא התנגדנו. הצוות עובד על זה, קורא את זה, מסתכל על יחסי הכיסוי. הוא מתנגד כשהוא מוצא צורך להתנגד. הוא לא מנסח את הפוליסות. הוא לא בא ומחפש את המלל שיש בו מאפיינים כאלה ואחרים, אלא מתעסק במהות של הדברים. אנחנו כבר עושים את זה. זה לא קשור למי עומד בראש האגף. זה חלק מהעבודה של הצוות. מדובר במחלקות עתירות אנשים יחסית לשאר המחלקות. מחלות ואשפוז היום זה מהפוליסות הבולטות שיש במשק הישראלי. אנחנו עושים עכשיו פוליסה אחידה בנושא הזה. אנחנו מסתכלים על יחסי כיסוי, אנחנו מסתכלים על תמחור, אנחנו מסתכלים על כל הפרמטרים. אנחנו לא נותנים תעודת הכשר שעברנו על הניסוח. לזה יש חברות ביטוח משוכללות, מפותחות, בוגרות. שיטת הפיקוח שכבר פועלת בחלק מסוגי הביטוח היא צורת הפיקוח שלדעתנו היא הנכונה. היא זאת שקיימת במשקים מפותחים אחרים. זאת לא המצאה ייחודית של המשק הישראלי. אני חושבת שהיא מייעלת את העבודה, נותנת לנו את האפשרות לעשות פיקוח יותר טוב. תראי את זה לראיה בפוליסות הניתוחים שאנחנו עושים. זה בין היתר מראיית הרוחב שאנחנו רואים. אנחנו לא בוחנים כל פוליסה ופוליסה ואת האישור שלה. אני רואה חשיבות בלתי רגילה לעבור לנוסח של הפיקוח על פי עקרונות. החברות לא חושבות לרגע - הן עובדות איתנו הרבה מאוד שנים בסוגיית הפוליסות האלו - שזה מוריד מהפיקוח שלנו, מהיכולת שלנו לבוא ולשאול שאלות, להתנגד במידה הצורך, או לבקש הבהרות כאלו ואחרות.
מיכל בירן
דורית, אם זה היה ככה, אפשר היה למצוא פתרון כזה שבלי האישור שלכם על זה שעברתם - - אני לא נכנסת לפרטים. זה לא מה שמעניין אותי. לא משנה כרגע השורה התחתונה. אם אתם לא עונים תוך חודש - -את אומרת שאם יש לכם מה להגיד אתם תגידו. אולי יבוא ממונה אחר על שוק ההון שלא יהיה אחראי כמוך. אולי גם אף אחד לא יקרא ולא יתעמק כי יהיה תקציב, יהיו דברים לוחצים, תצטרכו לעמוד בדד- ליינים.
דורית סלינגר
מיכל, אנחנו משרד האוצר, אנחנו לא עוסקים בתקציב.
היו"ר יצחק כהן
אנחנו לא משחררים אותה מאחריות.
מיכל בירן
אני מצטערת, אני לא מסכימה איתך. את אומרת שזה מוצלח בניתוחים. לפני כמה זה היה?
שרונה פלדמן
מאז שיצא החוק והצו, משנת 81. ככה הפוליסות נוהגות תמיד. ציינו בישיבות הקודמות שזה לא תלוי מפקח. ככה כל הצוותים עובדים. בנינו מערכת שהחברות הסתגלו אליה. היא נועדה לעשות הכל כדי לוודא ששום דבר לא נעלם תחת הידיים.
מיכל בירן
ההצעה שלי, דורית, הייתה – אני חושבת שהיא מידתית ביותר – שאם אתם מתכוונים לעשות את כל מה שאתם עושים, תגיעו פעם בשנה לוועדת כספים, תציגו לנו דוח של איזה אחוז בדקתם, איזה סוג של דברים התבקשתם לשנות, איזה דברים היו בסדר ולא היה בהם צורך. פעם בשנה תדעו שוועדת כספים בוחנת אתכם אם הרפורמה הזאת עובדת או לא עובדת.
דורית סלינגר
כשמזמינים אותנו לוועדות אנחנו מגיעים.
מיכל בירן
אם לא יהיה אף ח"כ בכנסת שמתעניין בפנסיה, לא יהיה מי שיקרא לכם? זה התפקיד שלכם, זו העבודה שלכם.
דורית סלינגר
חברי הכנסת הנכבדים לא אחראים לקרוא לנו לזימון. אין מצב שיזמינו אותנו לדיון ולא נבוא.
מיכל בירן
אני לא אומרת שאתם לא באים.
היו"ר יצחק כהן
את מדברת על חובת דיווח.
מיכל בירן
לא רק זה. אם לא יהיה אף ח"כ ערני שיבקש להזמין אתכם, לא יזמינו אתכם.
דורית סלינגר
לגבי 7 סוגי הפוליסות האלו לא התבקשנו על ידכם. אנחנו עושים את זה בשוטף כל כך הרבה שנים, מ-81. הרבה מאוד מפקחים עברו. לא אני, לא קודמיי ולא קודמי קודמיי - הרבה מאוד שנים זאת צורת העבודה - התבקשנו לבוא ולדווח על זה. לחשש שאתם מגלים אין בסיס. אנחנו גם עושים את זה. לא ביקשת ממני לפני כשבועיים להגיד כמה התנגדתי למחלות ואשפוז או לאחריות מעבידים, שאלו פוליסות - -
מיכל בירן
אז הנה, אנחנו משפרים את זה. יכול להיות שב-81 אף אחד לא חשב להזמין אתכם.
דורית סלינגר
אנחנו נוזמן על ידי ועדת הכספים. אנחנו בשמחה נבוא.
מיכל בירן
איך יקרה המצב, כפי שהכנסת בנויה כיום, שמישהו פעם בשנה יקרא לכם? זה לא יקרה. זה לא יכול לקרות.
טמיר כהן
זה לא המנגנון.
מיכל בירן
זה גם לא התפקיד שלכם. טמיר מקבל את הנושאים השוטפים, משבץ דיונים. זה התפקיד שלכם. לכם צריכה להיות ההודעה הזאת כל שנה, שאומרת שבתאריך הזה והזה מוגש הדוח לוועדת כספים ויש עליו דיון. זה ישפר אתכם. גם את חברי הכנסת זה יאלץ להשתפר בפיקוח.
שרונה פלדמן
העבודה שלנו לא משתפרת בגלל שאנחנו צריכים לדווח לכנסת. יש לנו את החובות שלנו שכתובות בחוק.
מיכל בירן
אנחנו לא ניכס לוויכוח הזה, למרות שאפשר.
דורית סלינגר
יש לנו דוח שיוצא אחת לשנה, שהוא דוח הממונה. בדוח הממונה הזה אנחנו סוקרים הרבה מאוד דברים שקורים במהלך הפעילות. אין לי בעיה להכניס פרק נוסף לדוח הממונה, שיבוא ויסתכל על אישורי הפוליסות, מה התקבל, מה נדחה וכיוצא בזה.
היו"ר יצחק כהן
בדוח אנחנו דנים.
דורית סלינגר
זה אחת לשנה. זה פומבי.
היו"ר יצחק כהן
מקובל עלי.
מיכל בירן
דוח הממונה זה פתרון סביר, אבל אם זה לא כתוב בשום מקום - - ההצהרות לפרוטוקול במדינת ישראל לא תקפות לכלום. רק עכשיו נתנו לנו דוגמאות על כמה וכמה דברים שנאמרו לפרוטוקול. מי זוכר אותם? מה שלא בחקיקה לא קיים. את התשובה של דוח הממונה אני מוכנה לקבל, אבל הוא צריך להיות בחקיקה.
דורית סלינגר
אנחנו בדיוק עכשיו יושבים על הפרקים בפרוטוקול. אני אגיש כחלק מהפרוטוקול את הפרקים שאנחנו מתכוונים לשים בדוח הממונה על פי חוק.
מיכל בירן
איזו משמעות יש לפרוטוקול?
היו"ר יצחק כהן
בחוק זה משתנה. אם אתם מתכוונים לעשות את זה, אין לכם מה להתעקש.
נטע דורפמן רביב
אתם רוצים שבחוק הפיקוח יהיה פרק - -?
היו"ר יצחק כהן
המפקחת הציעה משהו אחר. אני מקבל את ההצעה של המפקחת.
מיכל בירן
אני מוכנה להתפשר על מה שהציעה המפקחת רק אם זה בחקיקה.
נטע דורפמן רביב
דוח המפקח הוא לא דוח סטטוטורי. הוא לא קבוע בחקיקה.
מיכל בירן
את יכולה להגיד שיש חובת דיווח פעם בשנה. היא תכניס את זה לדוח של הממונה. אם היא לא תכניס את זה לדוח של הממונה, היא תגיע בנפרד.
אייל לב-ארי
לגבי המיקום הטכני, אם זה בדוח המפקחת או בדוח נפרד, זה סיפור אחד.
היו"ר יצחק כהן
דוח המפקחת. יהיה רשום פה להכניס את זה לדוח המפקחת.
אייל לב-ארי
בחוק?
היו"ר יצחק כהן
כן. אז נהיה שקטים כי זה בפנים.
מיכל בירן
את החובה. איך היא תעשה את זה - -
היו"ר יצחק כהן
מצאנו את שביל הזהב בין מיכל לדורית.
אייל לב-ארי
היא תדווח לוועדה פעם בשנה. מה היא תדווח? איזה פרמטרים אתם רוצים?
מיכל בירן
אני רוצה שידווח באחוזים כמה מתוך השינויים נבדקו. אם תבדקו רק 30%, יכול להיות - -
דורית סלינגר
100% נבדק היום.
מיכל בירן
בסדר, היום זה כן. התפקיד שלנו לבדוק את זה. היום זה לפני הרפורמה. אני רוצה לדעת איזה אחוז בדקתם, איזה סוג של שינויים פעלתם ועצרתם.
נטע דורפמן רביב
אני לא בטוחה שאחרי כמה שנים ימשיך לעניין את חברי הכנסת איך זה מתנהל. אולי כדאי לעשות את זה בהוראת שעה. לא נשמע לי הגיוני להשאיר את זה בחוק לעולם ועד.
היו"ר יצחק כהן
הוראת שעה ל-3 שנים, זה בסדר?
מיכל בירן
לא ל-3. 3 שנים זה רק - -
נטע דורפמן רביב
לא סביר שבחוק תהיה חובת דיווח - -
מיכל בירן
אני נגד הוראת השעה, בדיוק מהסיבה שאת אומרת. זה לא מקרי שהתעסקתי בחיי הקודמים בפנסיה. זה מעניין אותי. זאת הוועדה הריקה ביותר בכנסת. אם היינו מדברים פה על ילדים שנזרקו ממעון, החדר ככל הנראה היה מלא. אני לא רוצה שזה יהיה תלוי בדברים מקריים. אנחנו חברי כנסת. כל הזמן יש נושאים חדשים, יש בעיות חדשות, יש חומרים חדשים. אנחנו קוראים את החומרים לדיון.
היו"ר יצחק כהן
השאלה אם את רוצה את זה forever, או כהוראת שעה.
מיכל בירן
אנחנו קוראים את החומרים לדיון שאנחנו יודעים שמתרחש. אם אתה אומר שיש דיון שבא הממונה לזה, אני חושבת שחלק מחברי הכנסת, גם כאלה שאין להם חיבה גדולה לפנסיה, יקראו את זה. אם סומכים על זה שזה נמצא איפה שהוא, יכול להיות שלא יהיה אף ח"כ שיתעניין בזה. המטרה שלי היא לא לסמוך על המקרה, אלא לחייב את הח"כים, בין אם הם מבינים שזה תפקידם או לא מבינים שזה תפקידם, לפקח על זה.
דורית סלינגר
מיכל, צריך להיות ענייני ושיהיה לזה תוכן. להכניס לתוך חקיקה – אני נסמכת על יועציי היקרים - את הנושא של דוח הממונה, שהוא דוח שאין לו מעמד, זה לא נכון. אני חושבת שבהוראת שעה תוכלי לראות את הדברים האלה. זה ייתן לך את מה שאת חוששת ממנו ואני פחות חוששת ממנו בצורה משמעותית. תהיה לך איזו שהיא גישה למידע ולנתונים.
נטע דורפמן רביב
הפיקוח על הביטוח עוסק בהרבה מאוד תחומים ובהרבה נושאים. יש נושאים אחרים שחשובים לציבור ומעניינים את הציבור. את לא מבקשת דיווח עליהם. עצם הסיבה שכרגע מבקשים את הדיווח זה בגלל השינוי שנעשה בצורת הכתיבה של הפוליסה. אם יבואו תלונות מהציבור שיש עם זה בעיה - -
מיכל בירן
הבעיה שהתלונות של הציבור יכולות פתאום להתגלות אחרי עשור או שניים, ואז לכו תחפשו - -
נטע דורפמן רביב
המשמעות של הדיווח זה לראות איך זה מתנהל. בעוד כמה שנים הדוחות האלה לא יעניינו ולא תהיה להם שום משמעות.
היו"ר יצחק כהן
מיכל, אחרי שנתיים זה כבר נכנס לשגרה. הם יפיקו לקחים. הוראת שעה לשנתיים זה - -
מיכל בירן
הייתי מוכנה לקבל את דוח הממונה. מבחינתי שלא יהיה כתוב בחקיקה איך בדיוק יחליט הממונה לשים את זה בדוח. זה שיש חובת דיווח פעם בשנה - -
נטע דורפמן רביב
אנחנו מציעים הוראת שעה לשנתיים.
מיכל בירן
אנחנו לא מסכימים.
דורית סלינגר
אנחנו לא נגיד את זה בחוק. יש נימוקים אחרים לדבר הזה. הדבר הזה משתנה בהתאם לעניין שהציבור מגלה בנושאים שונים. אנחנו יושבים עכשיו על התאמת דוח הממונה לדוח שנותן יותר בשר מאשר פרקים קבועים.
מיכל בירן
בגלל זה אמרתי שלא איכפת לי אם תחליטי שזה יהיה בדוח הממונה כי זה יסתדר לך עם קונספט, או שתרצי להגיע בנפרד. אני לא אומרת איך. זאת הפררוגטיבה שלך. צריך להגיד את העיקרון של חובת דיווח פעם בשנה.
דורית סלינגר
אין בעיה עם חובת דיווח של פעם בשנה, השאלה באיזה אופן והפורמליסטיקה של זה. אני חושבת שבזה עיקר הבעיה.
מיכל בירן
אני לא נכנסת לפרטים. אני קובעת חובת דיווח. אתם אמונים על זה. אנחנו מטפלים בהרבה נושאים אחרים. יכול להיות שלא נתעסק בכלל בפנסיה בוועדת כספים בעוד שנה. אתם אמונים על זה, זה הנושא שלכם. האחריות תהיה עליכם לדווח ולהביא את זה. אם יהיו חברי כנסת שלא יטרחו לקרוא, אין מה לעשות.
היו"ר יצחק כהן
סיכמנו על דוח הממונה. אחר כך נראה אם זה בפרוטוקול או בתוך החקיקה.
מיכל בירן
כרגע לא סיכמנו. עלה רעיון. אפשר להמשיך הלאה בינתיים.
היו"ר יצחק כהן
השאלה אם דוח הממונה יופיע בחקיקה או בפרוטוקול.
מיכל בירן
לא הסכמנו על כך שזה יופיע בפרוטוקול.
היו"ר יצחק כהן
על דוח הממונה הסכמנו. הדיווח יהיה בדוח הממונה. מה שנשאר פתוח זה אם זה יהיה בפרוטוקול או בחקיקה.
אייל לב-ארי
בסעיף קטן (ו) טרם הסתיים הדיון.
אסי קליין
בנוסח שהפיץ אייל חסר משהו שדובר עליו בדיון הקודם. דיברנו על כך שנחריג את ההפעלה של הסמכות בסעיף הזה לגבי קביעת פוליסה תקנית. הוספנו הגדרה לפוליסה תקנית. בסעיף היום, בפסקה (2), כתוב כך: "הוראות בדבר תנאי ביטוח בתכנית ביטוח וניסוחם, ככל שלא נקבעו בתקנות לפי סעיף 38". אנחנו רוצים כאן להוסיף: "שאינן הוראות הקובעות פוליסה תקנית". בסוף הפסקה אנחנו רוצים להוסיף: "לעניין זה, "פוליסה תקנית" – תכנית ביטוח שנוסח כלל תנאיה נקבע בהוראות".
נטע דורפמן רביב
צמצמנו את סמכות המפקח לקבוע פוליסות תקניות.
אסי קליין
הוא לא יכול לעשות את השימוש הזה בקביעת פוליסה תקנית. הוספנו הגדרה של פוליסה תקנית.
מיכל בירן
מה המשמעות של השינוי הזה?
אסי קליין
זה מצמצם את הסמכות של המפקח.
נטע דורפמן רביב
קבענו סמכויות למפקח לקבוע הוראות במצב שבו שר האוצר לא קבע הוראות. לא ביטלנו את סמכות שר האוצר לקבוע הוראות. עלתה השאלה אם יש פה סמכות מקבילה. אמרנו שבנוגע לפוליסות תקניות שר האוצר משתמש בסמכות שלו להוציא פוליסות תקניות. יש פוליסת תקנית ברכב חובה. הנושא הזה של פוליסות תקניות ימשיך להיות בסמכות שר האוצר. המפקח לא יוציא פוליסות תקניות. רצינו שיבוא לידי ביטוי בנוסח הזה שסמכות המפקח מצומצמת יותר לעומת סמכות שר האוצר.
דורית סלינגר
אני מציגה לוועדה המייעצת את הנושאים, את המכתב, את המלל וכיוצא בזה. יש דיון. מתקבלת החלטה.
היו"ר יצחק כהן
אם הם יבקשו את החומרים - -
שרונה פלדמן
זה חומרים שלהם.
יואב דותן
אנחנו מדברים על הפרוטוקולים של הוועדה המייעצת ועל הנמקה.
דורית סלינגר
הוועדה המייעצת מייעצת. ההחלטה בסוף מתקבלת על ידי המפקח. אמרנו שנגיש. אין מה לעשות, ועדה מייעצת היא ועדה מייעצת.
יואב דותן
עמדתנו המקורית הייתה שונה בעניין הזה.
דורית סלינגר
היא לא סמכות מחליטה. במידה ויש איזו שהיא חשיבה כזאת או אחרת, טיעונים, מכתב שמגיע - - דרך אגב, גם היום אנחנו עושים את זה. כשנגיש את כל החומרים, לרבות הטיעונים שיהיו לוועדת המייעצת, יהיה דיון והוועדה המייעצת תייעץ. אני אקבל החלטה שאותה אני אדווח החוצה כהחלטה סופית של המפקחת. זה הנוהל שעובד היום. אנחנו נעשה את זה בפורמט הזה. במקרה ויש איזו חשיבה לאחור לגבי פוליסות שנמכרו בעבר - -
יואב דותן
מזה נובע שתהיה לנו נגישות לפרוטוקולים של הוועדה המייעצת.
נטע דורפמן רביב
זה לא נובע מזה. זה כמו שזה קיים היום.
היו"ר יצחק כהן
בשביל מה צריך את הטריבונל הזה?
דורית סלינגר
זאת התייעצות.
היו"ר יצחק כהן
ביקשנו עוד עין צופייה.
דורית סלינגר
זה עוד עדין צופייה.
היו"ר יצחק כהן
זאת עיין צופייה בתור כספת. היא לא שקופה.
דורית סלינגר
יש את ההחלטה, יש את הנימוקים ללמה התקבלה ההחלטה. זה לא עניין של כן ולא.
יואב דותן
אני רוצה להזכיר איפה היינו בעניין הזה.
דורית סלינגר
לא היית. אתה כתבת.
יואב דותן
אני לא רומז שיש קביעות מוחלטות. אני מזכיר את הקונטקסט הכללי. על 88% מהרפורמה הזאת לא חלקנו ולא התנגדו. זה לא משום שאנחנו חושבים שהיא נוחה לנו. היא לא נוחה לנו. אנחנו חשבנו שהתפישה של המפקחת נעשתה כדי לקדם את האינטרס הציבורי כפי שהיא רואה אותו. אנחנו לא יכולים להגיד למפקחת איך להפעיל את אגף הפיקוח. זאת הייתה העמדה הבסיסית שלנו. כל הוויכוח הוא על מרכיב מאוד מאוד קטן ברפורמה הזאת, שהוא הרכיב הפוגעני ביותר. כולם מסכימים שהוא פוגעני באופיו. מדובר על הסמכות שניתנת למפקח לשנות בדיעבד או להכניס תנאים נוספים. זה יכול להיות בתוך פוליסות שכבר שווקו. זה יכול להיות שנים רבות לפני שהמפקח החליט להתערב. זאת סמכות רטרואקטיבית באופייה. הכל מסכימים שהיא סמכות בלתי שגרתית. היא צריכה להיות מופעלת במקרים קיצוניים בלבד. דומני שאיש איננו חולק על זה. אגף הפיקוח לא חולק על זה. הוא אומר שאלה מקרים קיצוניים ונדירים. כל השאלה שאנחנו דנים בה היא מה יהיו הבקרות ההליכיות שיחולו על הפעלת סמכות המפקח במקרים הנדירים והקיצוניים האלה. בעניין הזה העלינו 3 הצעות. סברנו שהחוק צריך לומר במפורש שסמכות המפקחת או המפקח תופעל אך ורק כאשר יש קיפוח של המבוטח. נעשה שינוי ברוח הזאת של ההצעה שלנו בנייר הזה. את זה עברנו. נשארו עוד 2 עניינים. כיצד תתקבל ההחלטה עצמה? אנחנו סברנו שההחלטה הזאת איננה צריכה להתקבל כהחלטה אדמיניסטרטיבית רגילה על ידי המפקחת, משום שזה לא עניין פשוט לשנות בדיעבד תנאים של פוליסת ביטוח שנמכרה לאלפי מבוטחים. ההשלכות של זה הן השלכות רחבות היקף. הצענו וחשבנו שההחלטה הזאת תתקבל על ידי טריבונל מסוים.
דורית סלינגר
כבר היה על זה דיון. שיטת ההתשה הסתיימה.
יואב דותן
אני לא חושב שאפשר להאשים אותנו בזה שאנחנו מנסים להתיש פה מישהו. זאת הייתה השקפתנו. אגף הפיקוח סירב בתוקף לקבל את העמדה הזאת. הנייר הזה, כפי שהוא עומד עכשיו, מציע שההחלטה תהיה החלטה אדמיניסטרטיבית לחלוטין. היא תתקבל על ידי המפקחת עצמה. היא תעשה את זה בהיוועצות עם הוועדה המייעצת כהגדרתה בחוק. עמדתנו היא שהדבר הזה איננו פותר את הבעייתיות הבסיסית בסוג החלטה מהסוג הזה. זה לא הפתרון הראוי. אמרנו שאם הולכים לפתרון הזה, שלכל הפחות הדיון הזה או הממשק הזה בין המפקחת לבין הוועדה המייעצת יהיה כזה שייתן לונו איזו שהיא אפשרות למעורבות אמיתית בתהליך הזה.
היו"ר יצחק כהן
לא מעורבות. שקיפות.
יואב דותן
אמרנו שאנחנו רוצים חשיפה של הפרוטוקולים של הוועדה המייעצת. אנחנו מבקשים שההחלטה תהיה מנומקת. זה המינימום שאפשר לבקש בהקשרים האלה. אנחנו חולקים על הפתרון בנייר הזה. אנחנו חושבים שהחלטה מהסוג הזה, שהיא החלטה מרחיקת לכת, צריכה להתקבל על ידי טריבונל. אם לא מקבלים את עמדתנו זאת, אז לפחות שהבקרות הפרוצדוראליות שנלוות להחלטות מינהליות רגילות - - אני לא מצליח להבין למה זה מעורר בעיה.
מיכל בירן
לאיזה בקרות אתם מתכוונים?
יואב דותן
אמרנו שהפרוטוקולים של הוועדה המייעצת - -
דורית סלינגר
זאת לא בקרה. בקרה היא לזמן את הוועדה המייעצת. לזה הסכמנו. אנחנו נזמן את הוועדה המייעצת, ניוועץ בה. רק אז נוציא החלטה מנומקת. היא תקבל את כל הנימוקים. את הפרוטוקולים הפנימיים של הוועדה אנחנו לא מפרסמים בשום אירוע אחר
יואב דותן
זה לא היוועצות בענייני מדיניות.
נטע דורפמן רביב
אנחנו סיימנו את ההקראה של הסעיף. הוועדה החליטה על ענייני נוסח. מה שנשאר זו הערה אחת של היועץ המשפטי של הוועדה. זה נסגר ב-29 ביוני.
היו"ר יצחק כהן
מה הנוסח?
נטע דורפמן רביב
בנוסף להצעה שהוספנו שהמפקח יעביר לוועדה המייעצת את כל טיעוני המבטח שהובאו בפניו בכתב ואת עיקרי הטיעונים, הציע יושב-ראש הוועדה שהמלצת הוועדה המייעצת תצורף להחלטת המפקח בסעיף קטן (ה).
מיכל גלר עבאדי
נטע, אם תסתכלי בעמוד 42 של הפרוטוקול של הדיון הקודם, תראי שהוא אמר במפורש שנחזור לסעיף הזה ונקבל החלטה בסוף הדיון.
נטע דורפמן רביב
יש הצעה של יושב-ראש הוועדה, שהמלצת הוועדה המייעצת תצורף להחלטת המפקח לפי סעיף קטן (ה).
היו"ר יצחק כהן
זה בסדר. מה לגבי השקיפות? הם יתקפו את החלטת הוועדה. השאלה אם אנחנו מסתירים מהם חומרים, או לא מסתירים מהם חומרים.
נטע דורפמן רביב
אנחנו פועלים לפי הוראות של חוק חופש המידע.
היו"ר יצחק כהן
חוק חופש המידע מפריע להם לקבל את הפרוטוקולים?
נטע דורפמן רביב
יכול להיות, אני לא יודעת. החוק היום קובע שלגבי דיונים של ועדה מייעצת חוק הפיקוח קובע. יש הרבה מאוד נושאים לא פחות חשובים שמתייעצים עם הוועדה הזאת.
יואב דותן
נושא המדיניות - -
נטע דורפמן רביב
החוק כיום קובע שדיוני הוועדה הם סודיים, אלא אם כן יושב-ראש הוועדה או שר האוצר קבעו שהם יהיו פתוחים. יושב-ראש הוועדה המייעצת יחליט לגבי הדיונים שלו. יש לו את הפררוגטיבה. המפקח לא מחליט. הפררוגטיבה של שר האוצר או של יושב-ראש הוועדה לקבוע אם הדיונים יהיו סודיים או פתוחים, לא המפקחת מחליטה. זאת לא אחריות שלה. אם יושב ראש הוועדה החליט שזה יהיה פתוח, מה שבהחלט יכול להיות, הם יוכלו לקבל את החומרים. מסיבות של הוועדה הם יהיו סגורים. אני יכולה לעבור על כל הנושאים שצריך להתייעץ עם הוועדה. אני חושבת שהם חשובים לא פחות. צריך לעשות דין שונה ומיוחד בהקשר של איך מתייעצים עם הוועדה המייעצת. לא הצלחנו להבין מהנוסח האם ההצעה של יושב-ראש הוועדה היא שההמלצה של הוועדה המייעצת תצורף.
אייל לב-ארי
לא, זה נשאר כעניין פתוח שהוועדה צריכה לקבוע.
נטע דורפמן רביב
את זה צריך לפתור. הנושא של הפרוטוקולים נדון באריכות בדיון הקודם. יש פה התשה. אנחנו דנים שוב ושוב . אחרי שמחליטים להגיע לסוגים מסוימים של פשרות - -
היו"ר יצחק כהן
נטע, אין התשה.
יואב דותן
בואו נתייחס לגופו של ענין. אני רוצה להסביר למה ההחלטה הזאת שונה מהחלטות אחרות שמתייעצים - -
דורית סלינגר
דנו בנושא הזה.
יואב דותן
לא דנו בנושא הזה.
דורית סלינגר
זה לא חריג.
יואב דותן
אני רוצה לנסות ולהסביר, אדוני יושב הראש, מה ההבדל בין ההחלטה הזאת להחלטות אחרות שבהן נועצים עם הוועדה. ברוב המקרים המפקח נועץ עם הוועדה בעניינים של מדיניות כללית. הבקרות הפרוצדוראליות ביצירת מדיניות שונות מאלו שבהחלטות מעין שיפוטיות. כאן אנחנו מדברים על החלטה מעין שיפוטית מובהקת. זאת החלטה שלוקחים פוליסה של מבטח ספציפי ומשנים לו אותה באופן שפוגע בצורה ישירה או עלול לפגוע בצורה ישירה בקניין או בחוזים של אותו מפקח. למה חוק חופש המידע פה יכול לא לעזור לנו, או שהוא לא מספיק ויש לומר בחוק שצריך לחשוף את הפרוטוקולים? כשחלילה יקרה המקרה, הם יטענו את 9(ב)(2) לחוק חופש המידע. הוא אומר היוועצויות פנימיות וקביעת מדיניות. אז נתחיל להתווכח על כל הסיפור הזה בבית המשפט. אני מכיר מספיק את חוק חופש המידע כדי לומר שאנחנו רוצים הבהרה ברורה בחוק. זאת דרישה מאוד מינימאלית.
מיכל גלר עבאדי
בשלילת רישיון יש שימוע בפני הוועדה.
דורית סלינגר
הוא לא חריג מדברים אחרים של הוועדה המייעצת. זה לא הנושא המשמעותי ביותר שהוועדה המייעצת דנה בו.
מיכל גלר עבאדי
אנחנו מוכנים לאמץ את ההסדר של סעיף 18, שחל לעניין שלילת רישיון.
יואב דותן
האופי המעין שיפוטי של ההחלטה הזאת מחייב בקרות מתאימות.
היו"ר יצחק כהן
בשלילת רישיון יש שימוע?
מיכל גלר עבאדי
סעיף 18 לחוק הפיקוח קובע: "ברישיון מבטח ניתן לקבוע תנאים והגבלות". מותר לשנות תנאים והגבלות שנקבעו בו.
נטע דורפמן רביב
יש בחוק סוגים שונים של התייעצות עם הוועדה. זה סוג חדש ומיוחד. יש התייעצויות עם הוועדה לגבי חוזים. כמעט בכל החוזים של המפקח על הביטוח מחייבים התייעצות עם הוועדה. יש דברים שהם ספציפיים. יש הרבה מאוד סוגים של התייחסות מול הוועדה. העניין של השקיפות זה משהו שיושב-ראש הוועדה המייעצת צריך להחליט עליו. חוק חופש המידע הוא חוק שהתכלית שלו היא לגלות מידע לציבור.
יואב דותן
אתם תטענו 9(ב)(2).
נטע דורפמן רביב
התכלית של חוק חופש המידע היא דווקא להגביר את השקיפות. שם יש איזונים. אני לא חושבת שהאיזונים בסעיף הזה צריכים להיות שונים מהאיזונים הכלליים בחוק חופש המידע.
יואב דותן
לנו אין שום התנגדות ללכת לפרוצדורה. אם החריגות של הפרוצדורה הזאת מפריעה לך כל כך, בואו נלך פה לסעיף 18. זאת פרוצדורה שאתם מכירים.
מיכל בירן
אפשר להבין מה יש בסעיף 18?
נטע דורפמן רביב
הם רוצים שיהיה סוג אחר. הם רוצים שזה יהיה בפני הוועדה המייעצת, לא בפני המפקח. אפשר גם לעשות דיון שלם למה לא צריך התייעצות עם הוועדה המייעצת. גם אני יכולה לחזור על טיעונים שאמרנו קודם. אנחנו הסכמנו להתפשר, הסכמנו להוסיף את הוועדה המייעצת.
היו"ר יצחק כהן
ההחלטה תהיה של כן ולא?
דורית סלינגר
היא לא תהיה של כן ולא, היא תהיה עם הנימוקים.
היו"ר יצחק כהן
זה יהיה שקוף?
דורית סלינגר
בוודאי.
היו"ר יצחק כהן
אם ההחלטה ונימוקיה יעברו, זה שקוף לגמרי.
יואב דותן
מדוע אנחנו לא יכולים לקבל בצורה מסודרת את הפרוטוקולים של הוועדה המייעצת?
דורית סלינגר
אתה תקבל את הנימוקים. על סמך הנימוקים האלה תוכל להחליט מה אתה רוצה לעשות.
שמואל מלכיס
בנושא הספציפי הזה אפשר לקבל - -
דורית סלינגר
הסמכות היא של השר ושל יושב-ראש הוועדה המייעצת.
נטע דורפמן רביב
שר האוצר לא יתערב בזה.
דורית סלינגר
אם יושב-ראש הוועדה המייעצת ירצה לתת לזה פומביות, הוא ייתן לזה פומביות.
יואב דותן
זה יהיה תלוי בהם?
דורית סלינגר
בוודאי. זה החוק.
יואב דותן
אנחנו דנים עכשיו בלשנות את החוק. בואו נשנה את החוק לזה שיש לנו זכות שימוע כמו סעיף 18 - -
דורית סלינגר
אני לא אשנה את החוק בשביל הנושא הזה.
יואב דותן
את ממילא עושה רפורמה בחוק. ממילא אנחנו כותבים פה חוק. אנחנו בכנסת.
אייל לב-ארי
אני לא רואה מה החשש לבוא ולחשוף כאן את המלצת הוועדה המייעצת למפקח בפני מבטח שהוחלט בעניינו. זה אפילו יכול, לדעתי, לפעול לטובתכם בסופו של דבר. זה יראה את מכלול השיקולים.
דורית סלינגר
כתוב בשחור על גבי לבן שזה על סמך ההחלטה. לא צריך בשביל זה את הפרוטוקולים, את מה שאמר זה ואת מה שאמר ההוא. למה?
אייל לב-ארי
אני נכנסתי להצעת יושב-ראש הוועדה.
מיכל בירן
איזה מידע אתם חושבים שייתנו לכם הפרוטוקולים שאין לכם בהחלטה?
יואב דותן
אנחנו נוכל לוודא שהוועדה המייעצת ירדה לשורש העניין, בדקה את העובדות. החלטה מהסוג הזה זאת החלטה שהמשמעויות שלה - -
היו"ר יצחק כהן
אתה תקבל החלטה מנומקת.
שמואל מלכיס
אנחנו לא יודעים על מה היא מבוססת.
היו"ר יצחק כהן
אני יושב בוועדה לבחירת שופטים. יש לחץ גדול לפרסם את הפרוטוקולים. אם יפרסמו את הפרוטוקולים, אף אחד לא ידבר שום דבר נגד אף אחד.
שמואל מלכיס
למה? אנשים מתביישים במה שהם חושבים ואומרים?
היו"ר יצחק כהן
הם צריכים לדבר חופשי בוועדה, בלי שהם יהיו מאוימים.
שמואל מלכיס
הם צריכים לתת חשבון על מה שהם מחליטים.
מרגנית לוי
הם לא מחליטים. הוועדה לא מחליטה.
שמואל מלכיס
זה לא משנה.
מרגנית לוי
זה כן משנה. כאן בדיוק טמון העניין.
שמואל מלכיס
אם יש חשיבות לייעוץ שלהם - -
היו"ר יצחק כהן
חשוב לך מה כל אחד אמר בוועדה, או שחשוב לך הנימוקים של ההחלטה?
שמואל מלכיס
לראות אם הם ירדו לעומק העניין.
היו"ר יצחק כהן
ההחלטה תהיה מנומקת.
שמואל מלכיס
אולי חיפפו.
דורית סלינגר
אתה תראה את זה בהחלטה עצמה.
היו"ר יצחק כהן
אתה לא מגיע לתכלית הראויה. מבחינתך מספיק שההחלטה תהיה מנומקת, שהם ירדו לשורש העניין. הם ינמקו את זה. תקבל את זה מנומק.
שמואל מלכיס
אם היה דיון חפיף - -
דורית סלינגר
מה זה הדבר הזה? אתה תיתן ציון לוועדה אם זה היה חפיף או לא חפיף?
שמואל מלכיס
אני מעלה אפשרות.
היו"ר יצחק כהן
הפרוטוקול כותב מה כל אחד אמר. זה מה שאתה רוצה?
שמואל מלכיס
כן, בנושא הספציפי הזה.
היו"ר יצחק כהן
לזה אני מתנגד. לא יהיה ייעוץ אובייקטיבי.
שמואל מלכיס
זאת החלטה של חברת ביטוח. מדובר בגורלם של המבוטחים.
היו"ר יצחק כהן
הם יעבירו החלטה מנומקת למפקחת. אתם תקבלו את הנימוקים של אלה ואלה.
יואב דותן
צריך להזכיר פה שוב את הקונטקסט שאנחנו מדברים עליו. ההחלטה הזאת היא החלטה מעין שיפוטית. היא מכוונת לעניין ספציפי. יש לה השלכות כבדות משקל על המבטח. מהבחינה הזאת היא החלטה הרבה יותר דומה לביטול רישיון של מבטח או לביטול רישיון חלקי שלו, מאשר להחלטה של מדיניות כללית. המאפיינים של ההחלטה הזאת צריכים להיות מאפיינים מעין שיפוטיים. על זה אנחנו מדברים. על טריבונל אמרו "לא". אני אומר שמינימום תנו לנו גישה למה הלך שם, כדי שנוכל אחר כך לבחון את ההחלטה הספציפית, על מה דובר ומה עמד מאחוריה.
היו"ר יצחק כהן
מה אמר כל אחד מחברי הוועדה?
יואב דותן
כן.
היו"ר יצחק כהן
מצטער, לא מקובל עלי.
שמואל מלכיס
למה הפרוטוקולים של הכנסת כן מפורסמים?
היו"ר יצחק כהן
זה משהו אחר. אתם תקבלו את ההמלצות של הוועדה המייעצת והמפקחת עם הנימוקים. אני מבקש שהיא תהיה כמה שיותר מנומקת.
אייל לב-ארי
הוועדה מחליטה שהמלצת הוועדה המייעצת תהיה מנומקת ותצורף להחלטת המפקח.
היו"ר יצחק כהן
שתהיה מנומקת.
שרונה פלדמן
זה לא מה שאמרנו. ההחלטה שלנו תהיה מנומקת.
היו"ר יצחק כהן
גם החלטות הוועדה המייעצת יהיו מנומקות.
שרונה פלדמן
ההמלצה של הוועדה לא תצורף. ההחלטה של הוועדה המייעצת שתוגש למפקח תהיה מנומקת. ההחלטה שתינתן על ידי המפקח תהיה מנומקת.
שמואל מלכיס
אנחנו לא נראה את ההחלטה של הוועדה המייעצת.
היו"ר יצחק כהן
פרוטוקול מפורט לא יהיה, אבל המלצה מנומקת והחלטת מפקחת כן יהיו.
דורית סלינגר
יש את ההחלטה של המפקחת. היא מנומקת. למה אתה מצפה?
היו"ר יצחק כהן
תכתבי באיזה שהוא מקום בהחלטה שאת מצרפת את החלטת הוועדה המייעצת.
שמואל מלכיס
מה יש פה להסתיר?
שרונה פלדמן
זה לא עובד ככה. כשיש דיון בוועדה המייעצת - -
היו"ר יצחק כהן
החלטת המפקחת תועבר עם המלצות הוועדה המייעצת.
דורית סלינגר
לאחר היוועצות עם הוועדה המייעצת.
היו"ר יצחק כהן
החלטת המפקחת תצורף עם המלצות הוועדה המייעצת.
דורית סלינגר
יש לנו בעיה עם זה. כשאני כותבת את החלטת המפקחת, היא מבוססת, בין היתר, על הדיון. אין סיבה לכתוב פעמיים.
היו"ר יצחק כהן
אל"ף, את לא חייבת לקבל את ההחלטה של הוועדה המייעצת. במידה וקיבלת, תכתבי שאת מצרפת את ההמלצות שלה.
דורית סלינגר
זאת הסמכות שלי.
היו"ר יצחק כהן
מה יכול להיות בלכתוב שיש נספח מצורף?
דורית סלינגר
לכתוב פעמיים?
היו"ר יצחק כהן
זה לא פעמיים.
שרונה פלדמן
זה כמו לצרף פרוטוקול.
היו"ר יצחק כהן
לא פרוטוקול. לא מה כל אחד אמר, אלא שורה תחתונה מנומקת.
דורית סלינגר
אנחנו נישאר חלוקים בנושא הזה.
היו"ר יצחק כהן
נחזור אליו.
אייל לב-ארי
אנחנו חוזרים לתיקונים שאסי הקריאה.
אסי קליין
(ז)
ההוראות לפי סעיף זה לעניין תכנית ביטוח


יחולו, בשינויים המחויבים ובשינויים שיורה


המפקח, לעניין כתב שירות בסעיף זה, "כתב


שירות – מסמך נלווה לפוליסת ביטוח הכולל


תנאים למתן שירות למבוטח על ידי ספק שירות.
היו"ר יצחק כהן
בזה כבר דנו.
מיכל גלר עבאדי
בדיון הקודם אמרנו שנשאר פתוח - -
היו"ר יצחק כהן
כתבי שירות לא נשאר פתוח.
מיכל גלר עבאדי
בדיון הקודם אמרנו שכל הסוגיה של כתבי שירות מורכבת ונשאיר אותה לדיון אחר.
היו"ר יצחק כהן
אני לא חוזר על זה. כבר דנו בזה.
מיכל גלר עבאדי
אני קראתי את הפרוטוקולים.
אסי קליין
כתב שירות היה פה לפני שני דיונים.

(ח)
בסעיף זה –


"יום עבודה" – יום מימי השבוע,
למעט כל אחד מאלה
(1) יום ו' בשבוע;
(2) יום מנוחה כמשמעותו בסעיף
18א(א) לפקודת סדרי השלטון

והמשפט התש"ח-1948 וערב יום

מנוחה כאמור;

(3) חול המועד;
(4) יום שבתום שנקבע בחיקוק;
מיכל גלר עבאדי
בדיון האחרון אמרנו שיש בעיה שעל כתבי שירות - כתבי שירות של חברות ביטוח וכתבי שירות של ספקים אחרים - יהיו שני דינים שונים. אסף אמר שזה נושא מורכב. אמרנו שאין לנו בעיה שזה נכנס בגדר 40(א), אבל לא להכניס סעיף נפרד.
קריאה
זה לא מה שהחוק אומר. החוק מדבר על - -
מיכל גלר עבאדי
אסף אמר שזאת סוגיה נפרדת.
היו"ר יצחק כהן
בכתבי שירות דנו לאורך ולרוחב.
אסי קליין
"תכנית ביטוח" – נוסח של חוזה ביטוח

שתנאיו נקבעו מראש כדי שישמשו

תנאים לחוזים רבים בין מבטח לבין

מבוטחים בלתי מסוימים, ויראו כתכנית
ביטוח גם כל אחד מאלה
(1) הרחבת כיסוי או צמצומו ותנאים
מיוחדים המוצעים לכלל ציבור המבוטחים

או לחלקים בלתי מסוימים שבו;

(2) ביטוח שנעשה לקבוצת מבוטחים.";

2) בסעיף 102(א) אחרי המילים "29(א)" יבוא "40(ה)";
מרגנית לוי
הצעת החוק לא כללה את הסעיף הזה. זה הוכנס באחד הדיונים. אנחנו מתנגדים לתיקון הזה. הכלל הרווח בביקורת השיפוטית בחוק שלפנינו הוא שהביקורת השיפוטית נעשית על ידי בג"ץ, לא על ידי בית המשפט המחוזי הרגיל. אנחנו מדברים על סמכות מינהלית. יש אמנם את סעיף 102, שהוא באמת מחריג סמכויות מסוימות, אבל צריך לזכור שהוא נחקק לפני הרפורמה של בתי המשפט לעניינים מינהליים.
היו"ר יצחק כהן
כבר דנו בזה. בית משפט מינהלי הוא כמו בג"ץ. בג"ץ לא נכנס לפרטי פרטים של סוגיות כל כך מורכבות. החלטנו שזה יהיה בית משפט מחוזי, כי אחרת לא יהיה שום סעד.
מרגנית לוי
אנחנו מבקשים להעלות את זה לדיון נוסף בוועדת הכספים. אנחנו מתנגדים לזה.
יואב דותן
אני חושב שהעמדה שלכם בעניין הזה היא שערורייתית.
מרגנית לוי
העמדה שלנו אינה שערורייתית. בג"ץ הוא בית משפט שיושב כבית משפט גבוה לצדק.
היו"ר יצחק כהן
עם כל הכבוד והערכה לבג"ץ, הוא לא נכנס לפרטים ולא לדיון פרטני. אמרנו שבית המשפט המחוזי יכול לתת להם סעד. כל החלטה פה תגיע לוועדת הכספים.
מרגנית לוי
בג"ץ דן בעניינים מאוד רגישים. זה לא נכון שהוא לא נכנס לפרטים. פשוט מתנהל שם הליך אחר . סדרי הדין בהליך הזה הם סדרי דין מינהליים, לא סדרי דין אזרחיים, כיאה לאיך שצריך לבחון החלטה מינהלית. זאת לא החלטה מינהלית, זאת סמכות מינהלית. אגב, אם הכנסת תחליט שעל סעיף 40(ה) ילכו למחוזי הרגיל, ייווצר מצב מגוחך שבו על 40(ד) ילכו לבג"ץ ועל 40(ה) ילכו למחוזי רגיל.
היו"ר יצחק כהן
התיקון הזה הוא תיקון מאוד מאוד קרדינאלי. אנחנו לא ב-100% יודעים מה יהיו ההשלכות שלו. מדובר פה במיליונים של מבוטחים. אנחנו מאוד מאוד רגישים. אנחנו רוצים שתהיה בקרה שיפוטית - -
מרגנית לוי
אתה לא סומך על שופטי בג"ץ?
היו"ר יצחק כהן
אני ממנה אותם.
מרגנית לוי
בג"ץ דן בביטול דברי חקיקה של הכנסת. נראה לי שהוא יכול לדון גם בסמכות המפקחת לפי סעיף 40(ה), על אף שהיא מאוד רגישה - -
היו"ר יצחק כהן
אנחנו סומכים על בג"ץ, אבל אנחנו חושבים שערכאת הערעור צריכה להיות בבית משפט מחוזי. אנחנו לא רוצים להטריח את בג"ץ כל הזמן.
מרגנית לוי
אתה יודע מה התוצאה תהיה? כשבתי המשפט הכללים ידונו בסמכויות מינהליות, הם יעשו ביקורת שיפוטית בתוך בית משפט מחוזי. אז תעלנה השאלות: לפי איזה סדרי דין עושים את זה, מה העילות של המשפט המינהלי בתוך האכסניה של בית משפט מחוזי.
היו"ר יצחק כהן
כשנגיע לגשר, נעבור אותו.
מרגנית לוי
זה לא נכון מבחינה משפטית. אני לא הייתי כשדנתם על זה פה בוועדה.
הילה דוידוביץ-- בלומנטל
גם לא התקבלה שום החלטה בנושא הזה שהייתה מקובלת עלינו.
ירון אליאס
זה לא ההסדר המעין שיפוטי הראשון בחוק הפיקוח על הביטוח שיש לגביו ערעור לבית משפט המחוזי.
מרגנית לוי
ההסדר של 102 נקבע טרם הרפורמה של בית משפט לעניינים מינהליים. על מנת למנוע את צוואר הבקבוק שנוצר בבג"ץ, הסמיכו את בתי המשפט המחוזיים. יש פסיקה ענפה. היא מדברת על כך שכשבתי המשפט הכלליים מבקרים החלטות מינהליות של פקידים ברשות המבצעת, הם עורכים ביקורת שיפוטית. אין שום היגיון בלהסמיך בית משפט כללי שיעשה ביקורת שיפוטית תחת בית משפט מינהלי, שהמומחיות שלו היא לעשות ביקורת שיפוטית.
יואב דותן
העמדה הזאת שמובעת על ידי משרד המשפטים נועדה למנוע או להחליש בצורה ניכרת את האפשרות לקיים ביקורת אפקטיבית על החלטה מהסוג שעליה אנחנו מדברים. מדובר כאן בהחלטה שהיא החלטה מעין שיפוטית. היא מכוונת לפוליסה, לסוג פוליסה מסוים. היא מקצועית באופייה. כאשר המפקח צריך לקבל את ההחלטה המקורית בהיוועצות עם הוועדה, הוא צריך להביא בחשבון היבטים מקצועיים אקטואריים טכניים מסובכים. בג"ץ, עם כל הכבוד, ואיש לא חושד בי שאין לי כבוד לבג"ץ או שאני לא מכיר אותו, איננו בנוי לקיים ביקורת אפקטיבית על החלטות מהסוג הזה.
היו"ר יצחק כהן
הוא בנוי, אבל הוא לא עושה את זה.
יואב דותן
בית המשפט העליון של מדינת ישראל הוא אולי בית המשפט העליון העסוק ביותר בעולם. אין כמעט תקדים למספר התיקים שבג"ץ צריך לטפל בהם. הפרוצדורה בבג"ץ היא פרוצדורה מהירה יחסית. היא נועדה למצבים בהם אין עניינים טכניים מסובכים ואין מחלוקות עובדתיות. זו בדיוק הפרוצדורה הלא מתאימה לקיים ביקורת או בקרה על החלטות מהסוג הזה. מי שטוען שהביקורת השיפוטית על החלטות מהסוג הזה תהיה בבג"ץ, טוען שלא צריך ביקורת שיפוטית מעמיקה ואפקטיבית. ברור שלאור האופי המיוחד והרטרואקטיבי של החלטה מהסוג הזה, חייבת להיות ביקורת אפקטיבית.
היו"ר יצחק כהן
אני חושב ששופטי בג"ץ יסכימו איתך.
יואב דותן
בתי המשפט המחוזיים שלנו מסוגלים לקיים ביקורת. הם עושים את זה בשורה ארוכה של החלטות מסוגים אחרים. אין עם זה שום בעיה.
היו"ר יצחק כהן
אני חושב שהאכסניה המתאימה זה בית משפט מחוזי.
נטע דורפמן רביב
צריך לזכור שסעיף 102 חוקק עוד לפני שבית המשפט המחוזי דן בכובעו כבית משפט לעניינים מינהליים. אם היינו מחוקקים את סעיף 102, הסבירות הייתה שסעיף 102 לא היה - - אם מחליטים לחרוג מהכלל, וזה הכלל, אז לא נכון לעשות את זה בבית משפט מחוזי.
היו"ר יצחק כהן
התיקון הזה הוא תיקון מאוד מאוד מורכב. את מבינה שדיון מעמיק הוא יותר מחוזי.
נטע דורפמן רביב
זה גם מחוזי.
מרגנית לוי
כך צריך להיות. זאת סמכות מינהלית. מערכת המשפט בישראלי בנויה כך שיש מערכת שיפוט מינהלית. זה לא משהו שאנחנו המצאנו לצורך הצעת החוק הזאת. זאת הייתה כוונת המחוקק כשהוא הקים את בתי המשפט לעניינים מינהליים במחוזי. זאת אותה כוונת המחוקק שהחיל דין רציפות ב-19 במארס 2014 על הצעת חוק השלום המינהלי, שתגיע בקרוב לדיונים בוועדת חוקה. סליחה שאני אומרת, אבל מוזר בעיני שאנחנו מקימים ערכאות מינהליות שכל תפקידן, כל יעודן וכל תכליתן לדון בסמכויות מינהליות על פי עילות הביקורת השיפוטית. הן מקובלות בארצות הברית, בקנדה, באנגליה, בצרפת, בגרמניה ואצלנו.
היו"ר יצחק כהן
גברתי, יש לי פה מיליונים של מבוטחים. את לא מסתכלת עליהם בכלל. אותך מעניינת הסמכות של בית המשפט המינהלי.
מרגנית לוי
לא נכון. אותי מעניין המבוטח. המשפט הראשון שהמאמנת שלי אמרה לי הוא שכשאני מסדירה ביקורת שיפוטית אני רואה אל מול עיניי את האזרח ואת הדרך להתוות לו את הדרך הכי טובה לתקוף את החלטת הרשות. אני רואה את האזרח ואת המבוטח, אני לא רואה את המבטח. נדמה לי שהם רואים יותר את המבטח מאשר את המבוטח.
יואב דותן
יכול להיות שלאחר חקיקת בתי המשפט לעניינים מינהליים, 102 בעצמו הוא מן אוקסימורון כזה שצריך לטפל בו. אם יטפלו בצורה מסודרת ב-102 לכל אורכו, יהיה לזה איזה שהוא היגיון. כל זמן שלא עושים את זה, צריך להכניס את ההחלטה הזאת אל-102 כי לשם היא שייכת. אם יבוא משרד המשפטים או משרד האוצר ויחליט שהוא עושה רוויזיה ב-102 ומזיז את 102 כולו לבתי המשפט המינהליים, יהיה דיון שלדעתי יהיה במקומו. כרגע 102 קיים. יש ערעור לבית המשפט המחוזי. המקום הנכון מבחינת ההיגיון של חוק הפיקוח על הביטוח על ההחלטה הזאת הוא ב-102.
מרגנית לוי
צר לי, אבל הטיעון שלך אינו קונסיסטנטי. כשטענת שאתה רוצה להסמיך את המחוזי הרגיל, אמרת שבית משפט מינהלי, לא משנה כרגע אם זה מחוזי מינהלי או בג"ץ מינהלי, לא מסוגל לערוך את אפקטיביות הביקורת שאליה אתה שואף.
יואב דותן
לא אמרתי את זה.
מרגנית לוי
זה נאמר כאן בחלל.
יואב דותן
אמרתי את זה על בג"ץ, לא על בית משפט לעניינים מינהליים.
מרגנית לוי
מעולה. בואו נסמיך את המינהלי. אנחנו בעד להסמיך את המינהלי לדון על כל 102. אגב, יש לנו בקנה עבודת מטה לבחינת כל חוקי הביטוח.
יואב דותן
בואו נכניס את זה ל-102. זאת הדרך הראויה לעשות את הדבר הזה.
מרגנית לוי
אם הוא מוכן למינהלי, בואו נסמיך את המינהלי. הדרך הראויה לא הייתה להכניס את זה בדיון שהנציגים שמטפלים בביקורת שיפוטית לא נמצאים.
יואב דותן
זו פעם שישית שאנחנו מעלים את זה. זה מופיע בכל הניירות שלנו. תקראי את חוות הדעת שלי לפני שנה וחצי. זה חדש? כתבתי חוות דעת לפני שנה וחצי. מה, זה מחטף?
דורית סלינגר
אני רוצה לצין שה-102 יותאם למה שיעשו במשרדי.
מרגנית לוי
זה כבר בקנה.
יואב דותן
גברתי המפקחת, אני לא פוסל את ההיגיון של לחשוב על 102 בקונספט של בית משפט לעניינים מינהליים,
מרגנית לוי
בוא נעשה את זה עכשיו.
יואב דותן
צריך לעשות את זה בצורה מסודרת.
מרגנית לוי
בדקתי את 102. עניינו של 102 הוא הסדרות עיסוק. מקומן של הסדרות עיסוק בבתי משפט לעניינים מינהליים.
היו"ר יצחק כהן
הערעור יהיה לבית משפט מחוזי.
הילה דוידוביץ-- בלומנטל
משרד המשפטים מתנגד. הוא יעלה את ההתנגדות בוועדה.
יואב דותן
אני לא מבין למה אתם צריכים להתנגד. אתם הולכים לדון על 102. מה החשש?
מרגנית לוי
זה לא עניין של חשש, זה עניין של מה נכון לעשות. זאת סמכות מינהלית.
אסי קליין
בנוסח שהפיצה הוועדה יש סעיף קטן (א) שמוסיף סנקציה לעניין סעיף שכבר נמחק – 32(ז). אנחנו מבקשים למחוק את זה.
היו"ר יצחק כהן
זה נמחק.
אסי קליין
(ב)
במקום פסקה (12) יבוא:


"(12) הנהיג תכנית ביטוח או כתב שירות, שינוי בתכנית


ביטוח או בכתב שירות, בלי שמסר הודעה למפקח על כוונתו


לעשות כן, בניגוד להוראות סעיפים 40(א) או 40(ז), לפי העניין;


(12א) הנהיג תכנית ביטוח או כתב שירות או שינוי בתכנית


ביטוח או בכתב שירות, על אף שהמפקח או עובד


הכפוף לו הודיע על התנגדותו לתכנית הביטוח או לכתב


השירות, כולו או חלקו, או לשינוי בתכנית הביטוח או


בכתב השירות, כולו או חלקו, בניגוד להוראות סעיפים


40(ב) או 40(ז).


(12ב) הנהיג תכנית ביטוח או כתב שירות או שינוי בתכנית


ביטוח או בכתב שירות בלי שקיבל לכך אישור מראש ובכתב


מאת המפקח, בניגוד להוראות לפי סעיפים 40(ג)(4) או 40(ז);


(12ג) הנהיג תכנית ביטוח או כתב שירות או לא הנהיג שינוי


בתכנית ביטוח או בכתב שירות, בניגוד להוראת המפקח לפי


סעיפים 40(ד) או 40(ז);

בתוספת השלישית, אחרי פרט (7) יבוא:


"(7א) הנהיג תכנית ביטוח – כתב שירות – שינוי בתכנית ביטוח


בלי שמסר למפקח הודעה על כך, בניגוד להוראות סעיפים


40(ג)(1) או 40(ז);


(7ב) הנהיג תכנית ביטוח או כתב שירות, שינוי בתכנית ביטוח


או בכתב שירות, בניגוד להוראות בדבר תנאי ביטוח או תנאי


כתב שירות, דמי ביטוח או דמי כתב שירות שנתן המפקח לפי


סעיפים 40(ה) או 40(ז)."

הסעיפים האלה עושים התאמה לסנקציות שהיו נתונות כבר כיום לעניין הטלת עיצום כספי והטלת קנס אזרחי. זאת פשוט התאמה.
נטע דורפמן רביב
אנחנו קובעים עיצומים כספיים על ההפרות של ההוראות שעכשיו קבענו בחוק.
מיכל גלר עבאדי
סעיף 40 לא הופיע בתוספת השלישית לחוק הפיקוח.
אסי קליין
עשינו אבחנה. הסנקציה המקורית שהייתה ב-104 התייחסה להנהגת תכנית ביטוח מבלי שהוא הגיש. זה או שהוא לא הגיש, או שלא אישרו לו והוא בכל זאת פעל על פיה. את ההפרות שהיו דומות לזה במהותן הכנסנו בסעיף 104, שזה בעצם קנס גבוה יותר. זאת סנקציה פלילית.
מיכל גלר עבאדי
זו לא שאלה של קנס. זה נטלי ראיה להטיל סנקציה פלילית - -
אסי קליין
זה לא נטלי ראיה שונים. כאן זה היה ממש אחד לאחד. תשימו לב איזה דברים הפעלנו. או שהפעלת כתב שירות בלי שבכלל מסרת הודעה, או שהתנגדו לך ובכל זאת הפעלת. זה בדיוק דומה להפרה שמצויה היום. מה שכן, עשינו אבחנה שדווקא בעיצום הכספי, שזה בעצם סנקציה פחותה יותר או סכום נמוך יותר, התאמנו לדברים שיותר מתאימים - -
היו"ר יצחק כהן
זו הסדרה של החוק הזה.
שמואל מלכיס
סוכן ביטוח שמנהיג כתב שירות ללא חברת ביטוח, חלים עליו הכללים האלה?
שרונה פלדמן
זה צריך להיבחן במישורים אחרים של התנהלות סוכן ביטוח. זה לא הסעיף המתאים.
דורית סלינגר
זה לא הנושא של הדיון כרגע.
מיכל גלר עבאדי
אם סוכן לבד מוכר שגריר, אין על זה פיקוח. אם הוא מוכר את זה דרך חברת ביטוח, יש על זה פיקוח מאוד קפדני.
שרונה פלדמן
אנחנו מדברים על עצם שיווק כתב השירות.
מיכל גלר עבאדי
זה לא מגן על המבוטחים.
היו"ר יצחק כהן
מה לגבי סוכן ביטוח שמנפיק את כתבי השירות?
נטע דורפמן רביב
הסעיף הזה מדבר על מבטחים.
ירון אליאס
מי שמוכר בפועל את כתבי השירות אלה הסוכנים.
שמואל מלכיס
אתם מפקחים גם על הסוכנים, לא רק על חברות הביטוח.
שרונה פלדמן
נכון, אבל אלה לא הסעיפים שמתייחסים להסדרה של סוכני ביטוח. אלה סעיפים שמתייחסים לגבי המוצר עצמו.
היו"ר יצחק כהן
אסף, מה קורה עם סוכן ביטוח שמוכר כתבי שירות והוא שרלטן? חלים עליו כללי הפיקוח האלה?
אסף מיכאלי
שאלה טובה, אבל היא לא רלוונטית לתיקון.
היו"ר יצחק כהן
נכון, היא לא רלוונטית. אני סתם שואל בתור אזרח מודאג.
אסף מיכאלי
המטרה שלנו היא להגן עליך בתור האזרח המודאג בכך שיתאפשר לנו לקבוע כללים ככל שאנחנו חושבים שיש לקונה בשוק שמתייחסת למכירה של כתבי שירות. זה התפקיד של המפקחת.
היו"ר יצחק כהן
על זה אנחנו מסכימים. דיברנו על זה. מה לגבי הסוכנים?
אסף מיכאלי
זאת המטרה היחידה של התיקון.
שמואל מלכיס
כבוד היושב-ראש, החוק הזה מגלה שכתב שירות הוא חלק מתכנית ביטוח.
דורית סלינגר
כתב שירות הוא לא חלק מתכנית ביטוח.
שמואל מלכיס
למה הכניסו את זה לכאן? תוציאו את זה מכאן.
דורית סלינגר
לא נוציא את זה, כי אתה מוכר את זה. מאחר ואתה מוכר את זה, זה חלק מהביטוח עצמו.
היו"ר יצחק כהן
שאלת שאלה לגבי הסוכנים. הם יבדקו איך אפשר להחיל את זה גם על הסוכנים.
שרונה פלדמן
ברגע שיצאו כללים מוגדרים לעניין שיווק כתבי השירות, וככל שסוכן ביטוח יפעל בניגוד לאותם כללים, יחולו עליו הוראות.
ירון אליאס
אתה צריך להבהיר לוועדה שיוצרים פה שתי מערכות דינים.

<(הישיבה נפסקה בשעה 15:30 ונתחדשה בשעה 15:35.)>
דודי קופל
אנחנו מדברים על כמה תיקונים בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים.
תיקון חוק הפיקוח
2.
בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (בחוק
על שירותים


זה – חוק קופות גמל)

פיננסיים (קופות


גמל)

(1) בסעיף 1, בהגדרה "קרן ותיקה", אחרי "קופת גמל לקצבה" יבוא
"שאינה קופת ביטוח";


זה בעצם תיקון מבהיר, תיקון של איזו שהיא שגגה שנפלה מלכתחילה בניסוח החוק.

(2) בסעיף 2(ו), בהגדרות "קרן חדשה כללית" ו-"קרן חדשה מקיפה"
בכל מקום, במקום "שאינה ק ופת ביטוח ואינה" יבוא "שאינה קופת

ביטוח, שאינה קופת גמל מרכזית לקצבה ושאינה";

זה גם תיקון מבהיר. הוא נועד להבהיר שקרן חדשה כללית וקרן חדשה מקיפה אינן קופת גמל מרכזית לקצבה, כיוון שקופת גמל מרכזית לקצבה היא קופת גמל לקצבה לפי ההגדרות.

(3) בסעיף 16 –
(1) בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא "הוראה בתקנון קופת גמל הסותרת
הוראה לפי חוק זה או הסותרת הוראת כל דין אחר כאמור, לא ינהגו

לפיה, ויראו כאילו נקבעה במקומה ההוראה לפי חוק זה או הוראת

הדין, לפי העניין";
אייל לב-ארי
מה קורה אם יש הוראה בתקנון שמטיבה וסותרת לעומת הדין?
היו"ר יצחק כהן
תמיד טובת הלקוח קובעת.
אייל לב-ארי
ברירת הדין כאן היא לא בהכרח לטובת - -
היו"ר יצחק כהן
טובת הלקוח קובעת.
דודי קופל
השאלה אם נראה באותה הטבה משום סתירה או לא נראה בה משום סתירה בהתאם לנסיבות העניין. התקרה לגביית מינימום בקופת גמל עומדת היום על 1.05% מהצבירה. התקנון יגיד שהתקרה היא 0.8. ודאי שלא נראה בכך סתירה.
היו"ר יצחק כהן
זה לטובת המבוטח.
דודי קופל
נכון, זה לטובת המבוטח.
היו"ר יצחק כהן
מה במקרה של סתירה שאתה עלול לפגוע במבוטח?
דודי קופל
צריך לראות את זה בהתאם לנסיבות.
היו"ר יצחק כהן
ככלל מנחה, טובת המבוטח - -
דודי קופל
ככל שזה לטובת המבוטח ולא עומד בסתירה להוראות דין, ילכו לפי התקנון לטובת המבוטח.
אייל לב-ארי
צריך לתקן את זה לפי - -
דודי קופל
מתי שתהיה סתירה והוראות הדין יהיו כאלו שלא תהיה כוונתן להיטיב עם המבוטח - אני לא יכול לחשוב כרגע על מקרה כזה – הוראות הדין יגברו. .
עבדל גאבר חסדייה
השאלה מה טובת המבוטח היא שאלה קצת מורכבת. בקרנות פנסיה יכול להיות מצב שטובת מבוטח אחד יהיה על חשבון שאר המבוטחים או שאר העמיתים.
אייל לב-ארי
בקרנות הישנות היה אפשר. היום זה אפשרי?
עבדל גאבר חסדייה
במנגנון של ביטוח הדדי זה עדיין קיים. יכול להיות מצב שבו אני נותן הטבה מסוימת בעלות כיסוי ביטוחי למבוטח אחד או לעמית אחד על חשבון שאר העמיתים. העניין הזה של טובת המבוטח הוא לא כזה אובייקטיבי. אני לא חושב שיש מצב שבו הוראות הדין היום - -
היו"ר יצחק כהן
היום לא. מה יהיה מחר?
נטע דורפמן רביב
החוק היום קובע שאסור לפעול אלא לפי התקנון. פה מבהירים שבמצב שיש דין אחר שמחייב לפעול על פיו, צריך לפעול לפי דין אחר. הקופה שפועלת לפי הדין האחר לא פועלת בניגוד לחוק הזה ולא חשופה לעיצום כספי. זה סעיף מבהיר. הוא אומר שאם יש דין אחר שלא מאפשר לפעול לפי תקנון, רואים בתקנון כאילו נקבע הדין האחר.
היו"ר יצחק כהן
מה גובר?
נטע דורפמן רביב
הדין האחר. תקנון זה הסכם.
אייל לב-ארי
לא בהכרח. הסכם קיבוצי יכול לגבור אם הוא מטיב.
נטע דורפמן רביב
אז יישאל מה הדין האחר.
עבדל גאבר חסדייה
זה סעיף שקיים היום כמעט בכל תקנון. אין תקנון היום שאין בו בפועל את הסעיף שאומר שאם יש סתירה, הוראות הדין גוברות - -
דודי קופל
זה חלק אינהרנטי מתוך הוראות התקנונים כיום.
נטע דורפמן רביב
אם ההסכם הקיבוצי, כפי שאמרת, הוא דין, אז אין פה בעיה. כשיש לי תקנון שהוא הסכמי בין החברה המנהלת - -
היו"ר יצחק כהן
יש לך גם דין שאומר לפעול לפי התקנון.
נטע דורפמן רביב
זה הסעיף. הסעיף אומר שצריך לפעול לפי התקנון. לא יכול להיות שבתקנון, שזה הסכמה, יהיו סעיפים שנוגדים את הדין. זאת הבהרה למה שצריך להיות.
אייל לב-ארי
אם זה מופיע לי כבר היום בתקנונים - -
נטע דורפמן רביב
זה צריך להיות בחוק. במצב שבו יהיה בתקנון מסוים לקונה ותהיה הוראה שסותרת את הדין, לא סביר לדרוש מהקופה לפעול לפי התקנון.
דודי קופל
(2) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
"(ג1) הממונה רשאי ליתן הוראות בדבר זכויות וחובות של

עמיתים בקופת גמל אשר ייקבעו בתקנון קופת גמל, ואולם
לגבי ביטוחים כאמור בסעיף קטן (ד)(6), יהיה הממונה רשאי

ליתן הוראות בדבר זכויות וחובות כאמור רק בעניינים בהם לא

נקבעו הוראות בתקנות לפי סעיף קטן (ד)(6); הוראות לפי סעיף

קטן זה יכול שיינתנו לגבי כלל קופות גמל, לגבי קופות גמל

מסוג מסוים או למטרה מסוימת או לגבי קופת גמל מסוימת.";
היו"ר יצחק כהן
תוריד את זה. הסכמתי לתיקונים טכניים קטנים.
עבדל גאבר חסדייה
הסעיף לא נוגע לאישור תקנונים של קופות גמל. תקנון של מוצר קובע את אופן ההתנהלות. הממונה יכול לקבוע הוראות לאופן ניהול קופות גמל, קרנות פנסיה. אם יש לגבי קרן פנסיה - -
היו"ר יצחק כהן
כן, אבל אם יהיה איזה משבר באיזו קופה והממונה , לא דורית - -
דורית סלינגר
אם יש צורך לבוא ולתת הוראות התנהלות מתוך סקירה של משפט - -
מיכל בירן
זה נשמע על פניו אחלה, רק השאלה אם יש פה איזה משהו שאנחנו לא רואים.
עבדל גאבר חסדייה
ההוראות של תקנות קופות גמל ותקנות קרן פנסיה הן רבות. יש דברים שהדין באופן כללי לא מתייחס אליהם. הסעיף הזה מסמיך את הממונה לבוא ולקבוע הוראות שייקבעו בתקנות קופת גמל. זה יכול להיות בצורה אחידה.
היו"ר יצחק כהן
הסכמנו שבכל זה נדון בנפרד. עזוב את זה.
דודי קופל
מדובר פה בעוד כלי. הממונה יכולה היום לבצע את אותה פעולה באמצעות חוזה. טכנית לפעמים נכון יותר לעשות את זה באמצעות תיקון התקנון.
היו"ר יצחק כהן
אנחנו נדון בזה בדיון הכולל.
דודי קופל
(3) בסעיף קטן (ד)(6), אחרי "בקופת הגמל" יבוא
"כשדני הביטוח נגבים מנכסי קופת הגמל או מתשלומים

לקופת הגמל" ובמקום "לעניין סוגי ביטוחים שבהם

יבוטחו עמיתים בקופת גמל" יבוא "לעניין סוגי ביטוחים

כאמור";

זה נועד להבהיר שכאשר יש ביטוחים חיצוניים שנרכשים על ידי קופת הגמל, הם עדיין כלולים בגדר אותו סעיף. קופות גמל רוכשות עבור עמיתיהן ביטוחים מחברות ביטוח חיצוניות.
עבדל גאבר חסדייה
אני מכניס את ההוראות של השר. כיסויים ביטוחיים קבוצתיים שניתנים דרך קופת גמל יכנסו לתחולת הסעיף הזה.
היו"ר יצחק כהן
את השאר מחקנו.
אייל לב-ארי
סעיף (4) ירד. סעיף 18 מדבר על מימון התקנון והמצאת עותקים ממנו. חברה מנהלת צריכה להמציא לכל עמית שמצטרף אליה היום עותק של התקנון. כאן נדרשת בקשה אקטיבית של העמית שמצטרף לקבל לידיו את התקנון בלא תשלום. זה דבר שהוא אינהרנטי עם ההצטרפות. מדוע אתם מטילים על העמית את החובה לבקש אקטיבית את התקנון? יכול להיות שהתקנון, במקרים מסוימים, הוא עדיין לא ההסכם המכהן. הוא נותן לו איזו שהיא מראה. מדוע לא להשאיר את המצב הקיים שמחייב?
דודי קופל
אנחנו נמצאים כיום בעולם שהרגולציה שלנו מחייבת את החברות המנהלות לשים את התקנונים באתרי האינטרנט. התקנונים האלה זמינים לכל דורש, כולל העדכונים שלהם. העדכונים האלה הם עדכונים דחופים יחסית. הם זמינים באתר האינטרנט. נכון לדעתנו לא לחייב את החברה המנהלת לתת עותק של התקנון שממילא תוך פרק זמן לא ארוך לא יהיה עדכני.
מיכל בירן
אפשר במקום זה לצריף דף חובה שמסביר שיש דבר כזה תקנון ואיפה אפשר למצוא אותו. כמה כלכלנים אמרו לי שהם מפחדים לפתוח את מה שהם מקבלים.
דורית סלינגר
החומר הזה הוא חומר שהולך ישירות.
מיכל בירן
אולי במקום לצרף את התקנון עצמו אפשר יהיה לצרף דף חובה שמסביר מה זה בכלל תקנון, למה חשוב לקרוא אותו, איפה אפשר למצוא אותו.
דורית סלינגר
אנחנו עושים את זה.
עבדל גאבר חסדייה
אנחנו עושים את זה אגב הסדרת ההצטרפות של העמית לקופת הגמל. צריך לזכור שהתקנונים היום הם 50,60 עמודים, אפילו יותר. העמית הפשוט לא יפתח ולא יבין את זה.
אייל לב-ארי
למה הוא מצטרף?
עבדל גאבר חסדייה
אם הא מצטרף לקרן פנסיה, אז קרן הפנסיה תצרף לו דף שבו יתומצתו הזכויות העיקריות שלו בתוך תקנון הקרן. לתת לו את הנספח המשפטי הארוך הזה, הוא פשוט לא יקרא אותו. זה לא רלוונטי לרוב המכריע של קבוצת העמיתים.
דורית סלינגר
אנחנו נמציא מידע קצר ותמציתי. הוא יהיה זמין ונגיש לכל מבוטח.
מיכל בירן
צריך שהוא ידע שקיים הדבר הזה של התקנון ואיפה אפשר למצוא אותו.
דורית סלינגר
ההערה הזאת כתובה בדף ההצטרפות שלו.
מיכל בירן
אני חשה אי נוחות.
היו"ר יצחק כהן
את מה שביקשת הוא ממילא עושה.
אייל לב-ארי
אפשר לבקש שהחברה המנהלת תמסור לעמית החדש את תמצית הזכויות.
עבדל גאבר חסדייה
זה כבר קיים. בכל טפסי ההצטרפות של החברות המנהלות יש קישור לאתר האינטרנט, איפה ניתן למצוא את התקנון של הקופה. אנחנו מסדירים את הנושא של מידע מתומצת. הנגישות היום לתקנונים היא לא מה שהייתה ב-2005. היכולת של העמית היום לקבל את התקנון היא הרבה יותר קלה.
אייל לב-ארי
אנחנו קובעים את הזכות של העמית לקבל תמצית - -
דורית סלינגר
זה בעבודה. זה נעשה.
מיכל בירן
מה איכפת לך שזה יהיה כתוב גם בחוק?
אייל לב-ארי
אנחנו כותבים שהוא יקבל את תמצית זכויותיו.
היו"ר יצחק כהן
יש בעיה לרשום את זה בשורה אחת?
אייל לב-ארי
תצורף תמצית הזכויות והחובות. אני לא כותב לכם מה יהיה בתמצית.
דורית סלינגר
בשביל מה, אייל?
היו"ר יצחק כהן
לא צריך, הוא עושה את זה ממילא.
נטע דורפמן רביב
הצעת החוק הזאת היא מ-2012. מכיוון שעשינו אז רפורמה בכל התחום של האכיפה והעיצומים הכספיים, קבענו שהתיקונים שנוגעים לעיצומים כספיים ייכנסו לתוקף עם תחילתו של אותו תיקון. מכיוון שאנחנו ב-2014, ומכיוון שכל העיצומים הכספיים וההפרות נוגעים לסעיפים שממילא ההתנהלות שלהם היא מכאן ואילך, אין צורך בסעיף תחילה שהיה קיים, לכן אנחנו מציעים למחוק את סעיף 3.
הייתה דרישה של חברות הביטוח להתייחס לסעיף 40(ה), לקבוע סעיף תחילה. אנחנו מציעים לקבוע סעיף תחולה שאומר שהוראות סעיף 40(ה) יחולו על פוליסות שהוצאו לאחר יום תחילתו של חוק זה, וזאת מבלי לגרוע מהסמכויות של המפקח לגבי פוליסות שהוצאו לפני - -
היו"ר יצחק כהן
בסמכות הקיימת.
נטע דורפמן רביב
הכוונה לסמכויות שהיו לפני התחילה.
אייל לב-ארי
צריך לרשום סמכויות שהיו ערב יום התחילה.
נטע דורפמן רביב
מכיוון שיש לנו מערכת מחשובית שאנחנו זקוקים לה לצורך החקיקה הזאת, אנחנו מציעים שהתחילה של החוק תהיה ב-1 בינואר 2015.
אייל לב-ארי
מדוע התחולה מצומצמת ביחס ל-40(ה) ולא לכל סעיף 40? סעיף 40 הוא סעיף חדש. כל תכניות הביטוח שייקבעו - -
נטע דורפמן רביב
ההתייחסות של הסעיף היא לגבי מבטח שמבקש להנהיג תכניות חדשות או שינוי בתכניות. ממילא ההתנהלות של חברת הביטוח אל מול המפקח היא לגבי תכניות חדשות. הייחוד בסעיף 40(ה) זה שהוא מאפשר התערבות בפוליסות קיימות. באו חברות הביטוח וביקשו לצמצם את יכולת ההתערבות בפוליסות קיימות שהיו לפני תחילתו של החוק. אנחנו אומרים שהייתה לנו הסמכות להתערב גם ככה. אנחנו מוכנים להכניס סעיף שאומר שסעיף 40(ה) יחול רק על פוליסות קיימות, כאשר זה לא גורע מהסמכויות שהיו לנו לפני תחילתו של החוק לגבי היכולת להתערב ולחייב חברות ביטוח לתקן פוליסות קיימות. היו על זה הרבה דיונים. לגבי תכניות קיימות, יש צורך לקבל אישורים לגבי עדכונים בהן. זה מהות סעיף 40.
היו"ר יצחק כהן
אני אבקש שכל התיקונים יהיו מכאן ואילך.
נטע דורפמן רביב
בגלל המערכת המחשובית - -
אייל לב-ארי
זה לא מופיע לנו כרגע - -
אסי קליין
אנחנו רצינו לבקש למחוק את הסעיף, כי הסעיף התייחס לתיקון לא רלוונטי. יש כיום את המערכת שעל פיה מגישים. צריך לעשות בה כמה התאמות כדי שזה יתאים לחומר.
נטע דורפמן רביב
אם החוק יעבור לפני 1 בינואר, אנחנו מבקשים שהוא ייכנס לתוקף ב-1 בינואר.
אייל לב-ארי
זה עוד לא נוסח שהובא בפני הוועדה.
נטע דורפמן רביב
מה שהובא בפני הוועדה זה 17 באוגוסט 2012. אנחנו בנובמבר 2014.
אייל לב-ארי
אתם רוצים תחילה של כל הסעיפים?
נטע דורפמן רביב
כן.
אסי קליין
המערכת היא הסבר לתאריך.
היו"ר יצחק כהן
יש לי שאלה למשרד המשפטים. במידה והם ירצו את הפרוטוקולים, הם יוכלו לקבל את הפרוטוקולים של הוועדה המייעצת?
הילה דוידוביץ-- בלומנטל
אם בית משפט יחליט שכן. בית המשפט יבדוק את הבקשה שלהם. גם לפי חוק חופש המידע יהיה למפקחת שיקול דעת אם למסור להם את הפרוטוקולים או לא.
מיכל גלר עבאדי
אמרנו שזה לא מספיק. אנחנו רוצים להחליט אם אנחנו רוצים ללכת לבית משפט או לא.
היו"ר יצחק כהן
אתם תלכו לבית משפט אם - -
מיכל גלר עבאדי
המקרים בהם אנחנו הולכים לבית משפט הם מאוד מאוד מצומצמים.
היו"ר יצחק כהן
אם הם יצטרכו את הפרוטוקולים, הם יוכלו לקבל את זה בבית משפט?
מרגנית לוי
בית משפט מוסמך לתת להם סעד כזה. זה נתון לשיקול דעתו.
היו"ר יצחק כהן
גם המפקחת?
שמואל מלכיס
נראה לי שהיא תרצה.
היו"ר יצחק כהן
היא תרצה. הגענו להסכמה, לשביל הזהב שזה יהיה בתוך דוח המפקחת.
מיכל בירן
מה שאני כופרת בו זה שהאמירות לפרוטוקול הן חסרות משמעות.
היו"ר יצחק כהן
זה בתוך הדוח. אם אנחנו מדברים על דוח המפקחת, אז אף פרק לא מופיע בשום חוק.
מיכל בירן
אני לא אומרת איך. אני רוצה שתהיה חובת דיווח.
דורית סלינגר
אם דוח המפקח עונה על הצרכים - -
מיכל בירן
אני רוצה שהחובה תהיה בחוק. איך לעשות את זה, תחליטו אתם.
דורית סלינגר
אין משמעות סטטוטורית למסמך הזה. המסמך הזה הוא משהו שאנחנו מוציאים שנים. זה חלק מפעילות האגף.
מיכל בירן
אני הולכת לקראתך בעניין שזה יהיה בדוח הממונה. אני רוצה שיהיה דוח רק על זה לוועדת כספים. זה לא צריך להיות דוח גדול, זה יכול להיות מסמך על מה שבדקתם השנה. אני מוכנה להתפשר על זה שיש דיווח באחריותם.
היו"ר יצחק כהן
היא רוצה עיגון באיזה שהוא מקום.
נטע דורפמן רביב
כשהכנסת מכניסה סעיפים שלא היו בהצעת החוק יש להם הסבר בפרוטוקול. אני מוכנה להצהיר לפרוטוקול שהיא תעביר דיווח.
מיכל בירן
מה שלא כתוב בחוק לא קיים.
אייל לב-ארי
היא לא מדברת על צורת הדיווח, רק על אופן הדיווח.
מיכל בירן
רק על חובת הדיווח. אני לא נכנסת לאופן.
דורית סלינגר
הצענו לעשות את זה כהוראת שעה.
מיכל בירן
שנתיים זה מעט מידי.
היו"ר יצחק כהן
כמה את רוצה?
מיכל בירן
5 שנים.
היו"ר יצחק כהן
3 שנים זה סביר.
מיכל בירן
אם הולכים על 3 שנים, אז בדיווח נפרד.
היו"ר יצחק כהן
הוראת שעה של 3 שנים, דיווח ומעקב ביצוע.
אסי קליין
המפקחת תדווח לוועדה על אופן יישום ההוראות. היא תראה מה ההיקף.
אייל לב-ארי
תהיה חובת דיווח כהוראת שעה ל-3 שנים.
קריאה
לא הצלחתי להבין מה סוכם לגבי סעיף 40(ה).
היו"ר יצחק כהן
היא תנמק את ההחלטה שלה על סמך החלטת הוועדה המייעצת. את הפרוטוקולים הם יוכלו לקבל בבית משפט.
מרגנית לוי
אמרנו שהמפקחת תפרט בהחלטתה את המלצות הוועדה המייעצת.
דורית סלינגר
היא תנמק את החלטתה. אם ירצו לערער החברים הנכבדים, הם יפנו לבית משפט ויקבלו - -
היו"ר יצחק כהן
החלטה מנומקת של המפקחת, בהתייעצות עם הוועדה המייעצת.
אייל לב-ארי
תצורף אליה החלטת הוועדה המייעצת?
קריאה
לא פרוטוקולים. החלטה מנומקת של הוועדה.
היו"ר יצחק כהן
תוכלו להשיג את הפרוטוקולים.
מיכל גלר עבאדי
אנחנו מדברים על ההחלטה ועל הנימוקים.
אייל לב-ארי
על אף האמור בסעיף קטן (ד), המפקח רשאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לאחר ששקל את הפגיעה האפשרית במבטח בשל כך, לאחר שנתן למבטח הזדמנות לטעון את טענותיו ובהתייעצות עם הוועדה, להורות למבטח להנהיג תכנית ביטוח או להנהיג את השינוי בתכנית ביטוח, לפי העניין, גם לגבי פוליסות שהוצאו על פי תכנית הביטוח לפני מועד מתן ההוראה, הכל כפי שיורה - -
היו"ר יצחק כהן
בהחלטה מנומקת.
אייל לב-ארי
ובלבד שמצא כי תכנית הביטוח או תנאי בה מקפח או גורם לפגיעה משמעותית או ממשית במוטחים, והכל בשים לב למכלול תנאי הפוליסה, ולנסיבות המקרה, לרבות הנסיבות בעת כריתת חוזה הביטוח; הוראה כאמור לא תחול על מה שבוצע לפי הפוליסה לפני יום מתן ההוראה; המפקח יעביר לוועדה המייעצת את כל טיעוני המבטח שהובאו בפניו בכתב או את עיקרי הטיעונים, ככל שהמבטח טען את טענותיו בפני המפקח בעל פה.
מיכל גלר עבאדי
זה לא מה שסוכם. מקודם דובר - -
שמואל מלכיס
שהמלצת הוועדה - -
ירון אליאס
זה לא הוגן. היה פה איזה סיכום של המינימום שבמינימום.
היו"ר יצחק כהן
יש לכם אפשרות לקבל את זה. את המלצות הוועדה המייעצת יש לכם - -
מיכל גלר עבאדי
אין לנו אפשרות. ישב פה פרופ' דותן והסביר. הייתה החלטה של הוועדה.
שמואל מלכיס
כבוד היושב-ראש, כבר הסכמת איתנו. איך הם הצליחו לשכנע אותך?
היו"ר יצחק כהן
אני השתכנעתי ממשרד המשפטים שתוכלו לקבל את כל החומר מתי שאתם רוצים.
מיכל גלר עבאדי
הם לא אמרו את זה. הם אמרו שנפנה לבית משפט לקבל את זה.
היו"ר יצחק כהן
ממילא אתם פונים לבית משפט.
מיכל גלר עבאדי
לא.
מרגנית לוי
יש לכם שני מסלולים: חופש מידע או בית משפט.
שמואל מלכיס
מקבלים החלטה מושכלת אם לפנות לבית משפט.
מיכל גלר עבאדי
הייתה מקודם החלטה רשמית. הייתה הסכמה והחלטה של הוועדה.
שמואל מלכיס
אמרת שלא תיתן לנו את הפרוטוקולים, תיתן לנו את ההמלצה של הוועדה.
היו"ר יצחק כהן
היא תכתוב את זה בהחלטה שלה.
מיכל גלר עבאדי
אנחנו רוצים את זה בחוק.
היו"ר יצחק כהן
מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים –אין

אושר

<הישיבה ננעלה בשעה 16:30.>

קוד המקור של הנתונים