ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 29/10/2014

הצעת חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון - הארכת התקופה המרבית למאסר כפייה), התשע"ד-2013, טענת נושא חדש - מיזוג - הצבעות, הצעת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 15), התשע"ה-2014

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
29/10/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
<פרוטוקול מס' 123>
מישיבת ועדת הכנסת
יום רביעי, ה' בחשון התשע"ה (29 באוקטובר 2014), שעה 10:15
סדר היום
<1. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון – הארכת תוקף המרבית למאסר כפייה), התשע"ד-2013, של חה"כ מיכל רוזין וקבוצת חברי הכנסת (פ/1793/19)>
<2. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 15) (שיעור הגירעון בשנות התקציב ואילך וסכום ההוצאה הממשלתית בשנות התקציב 2015), התשע"ה-2014 (מ/892)>
<3. טענת נושא חדש - מיזוג - הצבעות>
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר
רוברט אילטוב

זאב אלקין

יצחק וקנין

דב ליפמן

אברהם מיכאלי

משה זלמן פייגלין

דוד רותם

איילת שקד
ישראל אייכלר
קארין אלהרר

יעקב אשר

ניסן סלומינסקי

רינה פרנקל
מוזמנים
>
איתי טמקין – משרד האוצר
גיא גולדמן – רשות המסים
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהל/ת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
שלומית כהן
<1. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון – הארכת תוקף המרבית למאסר כפייה), התשע"ד-2013, של חה"כ מיכל רוזין וקבוצת חברי הכנסת (פ/1793/19)>
היו"ר יריב לוין
אני פותח את הישיבה. אפתח בנושא קביעת ועדות לדיון. אתחיל בסעיף קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון – הארכת תוקף המרבית למאסר כפייה), התשע"ד-2013, של חה"כ מיכל רוזין וקבוצת חברי הכנסת (פ/1793/19).

הצעת החוק הזאת יושבת פה על שולחנה של הוועדה זמן ארוך לקביעת ועדה. הייתה בעניינה מחלוקת בין ועדת החוקה לבין הוועדה למעמד האישה. יושבת-ראש הוועדה למעמד האישה הודיעה שהיא מוותרת ומסכימה שהחוק יעבור לוועדת החוקה, חוק ומשפט. אני חושב שהיא ויתרה בצדק, כי החוק הזה צריך להיות נדון בוועדת החוקה, חוק ומשפט. ומשכך הדבר, אין שום סיבה להמשיך ולעכב אותו, ולכן אני מציע שאנחנו נאשר את העברתו לוועדת החוקה, חוק ומשפט.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

ההצעה להעביר את הצעת החוק לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
אושר פה אחד. תודה.

<2. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 15) (שיעור הגירעון בשנות התקציב ואילך וסכום ההוצאה הממשלתית בשנות התקציב 2015), התשע"ה-2014 (מ/892)>
היו"ר יריב לוין
אני עובר לנושא השני בקביעת הוועדות לדיון, קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 15) (שיעור הגירעון בשנות התקציב ואילך וסכום ההוצאה הממשלתית בשנות התקציב 2015), התשע"ה-2014 (מ/892).
ההצעה הזאת, שמקומה מטבע הדברים בוועדת הכספים, הוצע להעביר אותה לוועדת המדע והטכנולוגיה על מנת לקדמה בהליך מהיר נוכח העומס על ועדת הכספים. אבל אני חושב שבכל זאת שזה צריך להישאר בוועדת הכספים.
אברהם מיכאלי
הכי טוב ועדת מדע.
היו"ר יריב לוין
אם מישהו רוצה לנמק, אנחנו בוודאי נאפשר את זה.
משה גפני
אני נמצא פה בשביל לנמק.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת גפני, בבקשה.
משה גפני
הנושא הזה של הפחתת הגירעון הוא בוודאי נושא מאוד מדעי. שר האוצר וסגן שר האוצר, לפני כמה חודשים, עמדו במליאת הכנסת והסבירו שלהעלות את יעד הגירעון הוא דבר חמור מאוד מבחינה כלכלית. אז היה מצב שהם פגעו באזרחים בכל מיני נושאים, אמרו שהיה חסר כסף. לאחר מכן היו הכנסות גבוהות בהכנסות המדינה, ובמקום להחזיר את הכסף לאזרחים – היה אז מע"מ, היו אז כמה גזרות שהם עשו בקיצוץ רוחבי – הם אמרו שהם צריכים להפחית את הגירעון. כי הפחתת הגירעון היא דבר קריטי. המשמעות של העניין היא שהכסף יעלה יותר זול, דירוג האשראי של מדינת ישראל לא יהיה בסכנה. הסבירו פה באריכות. אני כמובן לא הבנתי כלום, בגלל שכל הזמן הם אומרים לי שאני לא מבין, הם מבינים. אמרתי להם שמדינת ישראל זה לא חברה לייצור פחיות בירה. יש פה אנשים, יש פה עניים, יש פה מעמד ביניים, יש עשירים, יש דברים שהם צרכים מאוד משמעותיים, ולכן במקום להפחית את הגירעון במידה מסוימת צריך להחזיר חזרה את הגזרות שהם עשו. והם התעקשו בכל תוקף שלא לעשות את זה. פתאום מגיע שר האוצר ומעביר בממשלה הצעת חוק, שעכשיו היא אמורה להידון כאן, עם הביקורת הציבורית הנוקבת לעניין הזה. במקום יעד גירעון של 2.5% הוא מבקש 3.4%. לא אז שדיברנו על פרומילים או על חצאי אחוזים. הוא הולך להעלות את זה באופן דרמטי, שאנחנו נשלם את המחיר. יש פה בעיה מדעית שאני צריך להבין את הראש של שר האוצר, כי בזה תלוי העניין. הרי לא יכול להיות דבר כזה שלפני כמה חודשים – אני לא יודע אם הייתם ערים לדיונים אז שהם אמרו שאי-אפשר להחזיר את ההוצאה הממשלתית.
היו"ר יריב לוין
אולי תקים ועדה אקדמית.
קארין אלהרר
צריך שולחן עגול.
משה גפני
לא ועדה אקדמית. טכנולוגיה, לחלוטין.
זאב אלקין
יש לי הצעת פשרה. את החוק נשלח לאן שהוא צריך ללכת, ואתה תקים אצלך ועדת משנה שתחקור מבחינה מדעית.
משה גפני
אני אגיד לך למה זה לא יכול ללכת לוועדת כספים. כי בוועדת כספים אנחנו נמצאים היום בבעיה. בוועדת המדע אנחנו מאשרים מה שצריך לאשר, מה שלא צריך לאשר לא מאשרים, מה שצריך לשנות משנים.
דוד רותם
מה זה קשור למדע?
משה גפני
נמצא כאן יושב-ראש ועדת הכספים. הוא הודיע השבוע בוועדת הכספים והוא אומר את זה גם בתקשורת: אני נגד חוק מע"מ אפס. אבל הוא הולך לאשר את זה. זאת אומרת, יש מצב כזה שראשי ועדות מתביישים להגיד את זה. הם מתחילים למרוח, לעגל פינות. הוא אומר: אני נגד החוק, ומאשר את זה. הוא יכול להיות נגד יעד הגירעון, בגלל שבאמת זה יהיה נזק עצום למעמד הביניים במדינת ישראל ולשכבות החלשות, בגלל שאנחנו נשלם את זה. מי ישלם את הגירעון? שר האוצר חושב שזאת אמירה באיזשהו פתק כמה יהיה כתוב, יעד הגירעון הוא 3.4%?
זאב אלקין
הכהונה שלך בוועדת הכספים שינתה אותך מהיסוד. לראות אותך נלחם בשביל יעד הגירעון, כדי שחס וחלילה לא להגדיל את תקציב המדינה – רק בשביל זה היה שווה שתהיה יושב-ראש ועדת הכספים.
משה גפני
על מה אני הולך להילחם זה עוד דבר.
זאב אלקין
האוצר גייר אותך.
משה גפני
אבל אני רוצה להבין את המציאות הזאת שבא שר האוצר, שהוא אחראי על הכלכלה של מדינת ישראל, שהוא אחראי על ההוצאות שלנו, שהוא אחראי על יוקר המחיה, על כל מה שנלווה לעניין הזה. לפני כמה חודשים הוא מדבר על יעד גירעון קטן, שזה לא היה פוגע באזרחי המדינה. פתאום הוא מטיס את זה ל-3.4%? הוא יודע מה המשמעות של העניין? הוא מבין שאנחנו בסופו של דבר, האזרחים הרגילים, אנחנו נשלם הרבה יותר בגלל שהכסף כאן יעלה יותר מאשר במצב הזה? הוא נגד כל העולם. באמת הוא אומר שלא מעניין אותו מהכלכלנים, לא מעניין אותו מנגידת בנק ישראל.
זאב אלקין
זה מוקלט מה שיש פה.
רינה פרנקל
הגירעון היה 5% והמע"מ 4%.
זאב אלקין
תאר לעצמך שיהיו בחירות בזמן כלשהו, ותבוא למשא-ומתן קואליציוני ואז יגידו שחבר הכנסת גפני מתנגד להגדלת יעד הגירעון. תבוא עם כל מיני תוכניות ותהיה בעיה.
משה גפני
לא, לא. אני לא מתנגד להגדלת יעד הגירעון אם אני אבין מה שר האוצר מתכנן.
היו"ר יריב לוין
אם עד עכשיו חשבתי שהבנתי, עכשיו אני באמת לא מבין.
משה גפני
הוא מכניס את זה כדי לבלבל אותי.
היו"ר יריב לוין
תקל עלינו, תעשה את זה בשלבים.
משה גפני
אני בעד הגדלת יעד הגירעון אם שר האוצר ידע להסביר מה הוא אמר לפני כמה חודשים ומה הוא אומר עכשיו. שיסביר על מה מדובר.
רינה פרנקל
הוא תמיד מסביר.
משה גפני
לא. הוא לא יודע להסביר. הרי אין צמיחה. הצמיחה היחידה זה הזקן שלו, אמרתי לו את זה.
היו"ר יריב לוין
מעיר לי חבר הכנסת ליפמן, ובצדק, שאומנם מאז שאני לא יושב-ראש הקואליציה כבר יש לי זמן ואני יכול להקשיב באריכות לכל דבר, אבל בכל זאת אני לא לבד פה. אז בוא נסכם שאתה תתכנס עוד שתי דקות לסיום ההנמקה. כי גם ככה נדמה לי שהיא מורכבת.
משה גפני
אני מתקדם לסיום, אבל אני רוצה להגיד לך, לא קשור ליושב-ראש הקואליציה ולא קשור ליושב-ראש הוועדה. בכל פעם שאני מדבר, לחברי "יש עתיד" אין זמן. למה אין להם זמן? הם צריכים להחליט משהו? הרי הכול מחליט להם איש אחד.
דב ליפמן
או לעבוד או ללמוד.
משה גפני
לעבוד? לעבוד על עצמם. הם לא יכולים לשמוע אותי, בגלל שאני אומר אמת.
דב ליפמן
אנחנו עובדים, מה לעשות. עובדים. לא רק מדברים.
משה גפני
אני לא מתייחס אליך, בשביל מה אתה מפריע לי? חתיכת אפס. מע"מ אפס זה אתה.
דב ליפמן
אתה מתייחס עכשיו, מה לעשות.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת גפני, אני חושב שכאשר אתה מדבר על הנושא הזה, אין טעם שתפנה אלי. יותר טוב שתדבר אל רוברט, הוא באמת לא מכיר את הדבר הזה. אז יעזור אם תוכל לעדכן אותו.
רוברט אילטוב
יושב-ראש הוועדה, החיוך מיום שני פשוט לא יורד ממך.
היו"ר יריב לוין
לזה אני מסכים.
רוברט אילטוב
אני מבין שירדה ממך אבן רצינית.
משה גפני
אתם לוקחים את העבודה שלכם מאוד בצחוק.
קארין אלהרר
בניגוד אליך.
משה גפני
בניגוד אלי. אני רוצה להסביר בדקה אחת לחברי ועדת הכנסת מה המשמעות של ועדת המדע והטכנולוגיה.
קארין אלהרר
והחלל.
משה גפני
לא, אנחנו לא החלל. אנחנו דנים גם על החלל, אבל עוד לא הוספנו את השם. אני חושבת שלכנסת בכלל צריך להוסיף את החלל עכשיו.
ועדת המדע והטכנולוגיה עוסקת בחידושים שקיימים בעולם המודרני. אני מכיר את הממשלות הרבה שנים. יש באמת חידוש בעידן המודרני, ששר האוצר – לא היה דבר כזה. זה חידוש מדעי שצריך לבדוק אותו טכנולוגית, איך זה קרה.
זאב אלקין
מאז שהוא נהיה יושב-ראש ועדת המדע, הוא פרופסור.
משה גפני
אין ועדה יותר מתאימה לעניין הזה מאשר ועדת המדע.
זאב אלקין
תחשוב מה יקרה כשהוא יהיה יושב-ראש הוועדה למעמד האישה, מה זה יעשה לו. מכל ועדה הוא לוקח משהו.
משה גפני
יש לו תוכניות מעניינות. עכשיו הוא מדבר אתי על ועדה לקידום מעמד האישה. אתה מזכיר לי את ביבי עם התוכניות שלו.

אם חברי הוועדה חוששים שאני אסחוב זמן או משהו, אני מציע שאם זה יעבור לוועדת המדע, אני מתחייב בעזרת ה' בתוך שבוע לקבל החלטה. לא חשוב איזה, אבל שאף אחד לא יחשוב שאני אסחוב זמן. אני הולך לאשר את זה מהר.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת גפני, אנחנו סומכים עליך. אל תראה בהצבעה שלנו האחרת משום זה שאנחנו לא סומכים על ההצהרה האחרונה שלך.

מי בעד להעביר את הצעת החוק לוועדת הכספים? מי נגד? מי נמנע?
הצבעה

בעד – 9
נגד – 3

נמנעים – אין
ההצעה להעביר את הצעת החוק לדיון בוועדת הכספים נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
לפיכך הוחלט שההצעה תעבור לדיון בוועדת הכספים.
<3. טענת נושא חדש - מיזוג - הצבעות>
היו"ר יריב לוין
אנחנו עוברים לנושא הבא, עניינו של החוק המכונה חוק מע"מ אפס. נתחיל בסוגיית ההצבעות על המיזוגים. מיזוג הצעת החוק הממשלתית חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע"ד-2014 (מ/876), עם שלוש הצעות חוק אחרות מתוך הארבע. שכן ביקש חבר הכנסת אייכלר שהצעתו לא תמוזג, ואני חושב שראוי שנכבד. לכן אציע למזג, נגד המיזוג של הצעתו של חבר הכנסת אייכלר.
איילת שקד
הוא לא רוצה למזג כי האוצר היה נגד ההצעה שלו?
היו"ר יריב לוין
יש גם הצעה של חבר הכנסת וקנין?
יצחק וקנין
הגשתי בכתב.
היו"ר יריב לוין
לא אכפה עליך את זה. מיותר לומר. אם כך, יש הצעה של חברת הכנסת רגב. אתה חתום על הצעה שמוביל אותה חבר הכנסת שטרית, אז הוא צריך לבקש, חבר הכנסת וקנין. יש הצעה של חברת הכנסת גמליאל והצעה של חבר הכנסת אייכלר. אז רק ההצעה של חבר הכנסת אייכלר יכולה לרדת, אני לא יכול להוריד את האחרות.
יצחק וקנין
אדוני היושב-ראש, אני חייב הבהרה. אני ביקשתי להוריד את שמי.
היו"ר יריב לוין
זה מותר לך, אבל זה לא פה.
ארבל אסטרחן
צריך להודיע את זה למזכירות הכנסת.
היו"ר יריב לוין
את זה מותר לך לעשות בכל שלב, לא כאן. אתה גם לא צריך את האישור שלנו לדבר הזה. אבל אנחנו ממזגים את ההצעות על-פי מספריהן. לפיכך אנחנו ממזגים את ההצעה הממשלתית שאת פרטיה קראתי קודם עם הצעות החוק הפרטיות הבאות: הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים בכל הארץ), התשע"ג-2013 (פ/489); הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ג-2013 (פ/1005); והצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ד-2014 (פ/2440).
משה גפני
הם הוציאו את השמות שלהם.
היו"ר יריב לוין
זה במליאה, לא פה.

מי בעד אישור בקשת המיזוג? מי נגד? מי נמנע?
הצבעה

בעד – 9
נגד – 3

נמנעים – אין

הבקשה למיזוג אושרה.
היו"ר יריב לוין
לפיכך בקשת המיזוג אושרה.
אני מעמיד להצבעה את הבקשה נגד המיזוג בעניין הצעת החוק של חבר הכנסת אייכלר, הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ד-2014 (פ/2462/19). מי בעד ההצעה? הוא מבקש שזה לא יהיה, אז לא נכפה את זה. מי בעד? מי נגד? הוא נגד המיזוג, כלומר זה נשאר לבד.
הצבעה

בעד – אין
נגד – רוב
נמנעים – אין

הבקשה לא למזג את הצעת החוק עם ההצעה הממשלתית נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
לפיכך הוחלט לא לאשר את המיזוג של הצעה 2462 עם שאר ההצעות.
משה גפני
אני מבקש הצעה לסדר.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת גפני, אני לא אמנע ממך להציע הצעה לסדר. אבל אבקש שזה יהיה בשתי דקות.
משה גפני
מכיוון שאנחנו הולכים לדון על הבקשות שלנו - - -
היו"ר יריב לוין
אנחנו לא הולכים לדון, אנחנו הולכים להצביע.
משה גפני
זה הולך להיות עכשיו להחלטה. אני מבקש שאם אכן מקבלים את ההצעות שלנו, הנושאים הם נושאים חדשים ולא חוזרים לוועדה. אבל אם זה חוזר לוועדה ולא יקבלו את ההצעות שלנו וזה הופך להיות נושא רגיל, שזה חוזר חזרה לוועדה וממילא צריך להתחיל לדון בו, אני חושב שמבחינת התקנון אנחנו נהיה רשאים בדיונים בוועדה להתחיל להכין הסתייגויות לפי אופי הדיון שיתקיים בוועדת הכספים. מדוע? מכיוון שבוועדת הכספים עד עכשיו לא היה דיון על הנושאים הללו. טענו "נושא חדש", ויעשו שינויים כאלה ואחרים. מטיבם של דיונים תמיד זה לא יוצא כמו שזה נכנס, זה משתנה במהלך הדיונים. בכל מקרה, גם אם זה נשאר אותו דבר, לאחר שנציגי הממשלה והארגונים השונים יאמרו את דברם, כמובן שעלול להיות מצב שבו אנחנו נבקש הסתייגויות.
ניסן סלומינסקי
האינפורמציה לא נכונה. הדיון התקיים.
היו"ר יריב לוין
אני לא נכנס לזה. אני לא מנהל פה את ועדת הכספים. לוועדת הכספים יש יושב-ראש, אני לא מתערב בסמכויותיו, אני לא קובע לו אם לאשר הסתייגויות או לא. זה עניין שלו, נקודה. כל הטענות האלה, טובות או לא טובות ככל שתהיינה, מקומן שם ולא פה. אנחנו לא יכולים להתערב בעניין הזה ולא נעשה את זה. אבל הודעתך נרשמה בפרוטוקול, אם יש לזה איזושהי רלוונטיות.
משה גפני
שלא יגידו שתיקה כהודאה.
היו"ר יריב לוין
מעכשיו נאמר את דברינו בהצבעה.

רבותי, אני אצביע סעיף-סעיף על כל טענה של "נושא חדש". הטענה הראשונה בעניין קביעת הצעת החוק כהוראת שעה (שם הצעת החוק וסעיפים 35 ו-36ב). מי חושב שמדובר בנושא חדש? ירים את ידו. מי נגד? מי חושב שלא מדובר בנושא חדש? מי נמנע?
הצבעה

בעד – 3
נגד – 9

נמנעים – אין

טענת "נושא חדש" לא נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
לפיכך 3 בעד ו-9 נגד, נמנעים אין. נקבע שסעיף א איננו נושא חדש.
סעיף ב, שטח דירה (סעיף 1, בהגדרה "דירת מגורים מוטבת" פסקה (1)). מי חושב שמדובר בנושא חדש? מי נגד? מי נמנע?
הצבעה

בעד – 3
נגד – 8

נמנעים – אין

טענת "נושא חדש" לא נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
3 בעד, 8 נגד, נמנעים אין. נקבע שזה לא נושא חדש.
סעיף ג, היתר בנייה (סעיף 1 בהגדרה "דירת מגורים מוטבת" – פסקה (5)). מי חושב שמדובר בנושא חדש? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 8

נמנעים – אין

טענת "נושא חדש" לא נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
3 בעד, 8 נגד, נמנעים אין. לפיכך נקבע שזה לא נושא חדש.

סעיף ד, מחיר הדירה לרוכש זכאי (סעיף 1, בהגדרה "דירת מגורים מוטבת" – פסקה (6)(א)).
ארבל אסטרחן
בפסקה ד אמרת, חבר הכנסת גפני, שאם אתה היחיד שביקשת "נושא חדש", אתה חוזר בך.
משה גפני
על המיליון שקל?
ארבל אסטרחן
על מחיר הדירה לרוכש זכאי.
משה גפני
כן, אני חוזר בי.
היו"ר יריב לוין
הוא היחיד? אז הוא חזר בו. אז זה ירד. אבל צריך להודיע ליושב-ראש ועדת הכספים.

סעיף ה נמשך על-ידי יושב-ראש ועדת הכספים כבר בראשית הדיון.
משה גפני
אני רוצה להגיד לחברי הוועדה, אין "נושא חדש" על המיליון שקל. בקבוצות רכישה היה נושא חדש רק של יושב-ראש הוועדה והוא משך את זה. ממילא זה הולך לדיון.
היו"ר יריב לוין
אני לא מתערב שם.
משה גפני
אבל תבין את הפוליטיקה בעניין.
היו"ר יריב לוין
אני אלמד אחר כך.
אני עובר לסעיף ו', בעלות על דירה כתנאי לרוכש זכאי (סעיף 1, בהגדרת "רוכש זכאי" – פסקה (3)). מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 8

נמנעים – אין

טענת "נושא חדש" לא נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
3 בעד, 8 נגד, אין נמנעים. לפיכך נקבע שזה לא נושא חדש.

סעיף ז', ביצוע עסקאות לרכישת דירה כתנאי לרוכש זכאי (סעיף 1 בהגדרה "רוכש זכאי" – פסקה (4)). מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 8

נמנעים – אין

טענת "נושא חדש" לא נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
3 בעד, 8 נגד, אין נמנעים. לפיכך נקבע שזה לא נושא חדש.

סעיף ח', מימוש זכות כתנאי לרוכש זכאי (סעיף 1, בהגדרה "רוכש זכאי" – פסקה (5)). מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 8

נמנעים – אין

טענת "נושא חדש" לא נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
3 בעד, 8 נגד, אין נמנעים. לפיכך נקבע שזה לא נושא חדש.

סעיף ט', שירות של פחות מ-12 חודשים של נכה צה"ל (סעיף 1, בהגדרה "רוכש מוטב" – פסקה (2)(ז)). מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 8

נמנעים – אין

טענת "נושא חדש" לא נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
3 בעד, 8 נגד, אין נמנעים. לפיכך נקבע שזה לא נושא חדש.
משה גפני
זה נכי צה"ל.
אברהם מיכאלי
הם שכחו הכול, שכחו נכי צה"ל, שכחו עניים.
היו"ר יריב לוין
סעיף י', צירוף מסמכים להוכחת פרטים (סעיף 4(ב)(1) ו-(2)). מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
הצבעה

בעד – 3
נגד – 8

נמנעים – אין

טענת "נושא חדש" לא נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
3 בעד, 8 נגד, אין נמנעים. לפיכך נקבע שזה לא נושא חדש.

סעיף י"א, שמיעת טענות (סעיף 5(א) ו-(ב)). מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 8

נמנעים – אין

טענת "נושא חדש" לא נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
3 בעד, 8 נגד, אין נמנעים. לפיכך נקבע שזה לא נושא חדש.

סעיף י"ב, הצמדות נוספות (סעיף 9). מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 8

נמנעים – אין

טענת "נושא חדש" לא נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
3 בעד, 8 נגד, אין נמנעים. לפיכך נקבע שזה לא נושא חדש.

סעיף י"ג, נתונים שדווחו למנהל (סעיף 10 בהגדרה "נתוני המנהל"). מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 8

נמנעים – אין

טענת "נושא חדש" לא נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
3 בעד, 8 נגד, אין נמנעים. לפיכך נקבע שזה לא נושא חדש.

סעיף י"ד, שנת שיווק מגרשים (סעיף 11(ב))(2)(א)). מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 8

נמנעים – אין

טענת "נושא חדש" לא נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
3 בעד, 8 נגד, אין נמנעים. לפיכך נקבע שזה לא נושא חדש.

סעיף ט"ו, פרק זמן לפרסום ערך למטר מרובע דירתי (סעיף 12(ב)). מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
הצבעה

בעד – 3
נגד – 8

נמנעים – אין

טענת "נושא חדש" לא נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
3 בעד, 8 נגד, אין נמנעים. לפיכך נקבע שזה לא נושא חדש.

סעיף ט"ז, הגדרת עשירון (סעיף 13(א)). מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 8

נמנעים – אין

טענת "נושא חדש" לא נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
3 בעד, 8 נגד, אין נמנעים. לפיכך נקבע שזה לא נושא חדש.

סעיף י"ז, אישור ועדת כספים (סעיף 13(ו), 29(ה), 34(א), 38)). מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 9

נמנעים – אין

טענת "נושא חדש" לא נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
3 בעד, 9 נגד, אין נמנעים. לפיכך נקבע שזה לא נושא חדש.

סעיף י"ח, שנות מאסר ויסוד נפשי (סעיף 16). מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 9

נמנעים – אין

טענת "נושא חדש" לא נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
3 בעד, 9 נגד, אין נמנעים. לפיכך נקבע שזה לא נושא חדש.

סעיף י"ט, הארכת זכות טיעון (סעיף 19). מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 9

נמנעים – אין

טענת "נושא חדש" לא נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
3 בעד, 9 נגד, אין נמנעים. לפיכך נקבע שזה לא נושא חדש.

סעיף כ, דרישת תשלום (סעיף 28(א)). מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 9

נמנעים – אין

טענת "נושא חדש" לא נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
3 בעד, 9 נגד, אין נמנעים. לפיכך נקבע שזה לא נושא חדש.

סעיף כ"א, פרסום פרטים נוספים (סעיף 29(א)(5). מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 9

נמנעים – אין

טענת "נושא חדש" לא נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
3 בעד, 9 נגד, אין נמנעים. לפיכך נקבע שזה לא נושא חדש.

סעיף כ"ב, תחילת החוק (סעיף 36). מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 9

נמנעים – אין

טענת "נושא חדש" לא נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
3 בעד, 9 נגד, אין נמנעים. לפיכך נקבע שזה לא נושא חדש.

סעיף כ"ג, הוראות מעבר לעניין מפרט (סעיף 36א). מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 9

נמנעים – אין

טענת "נושא חדש" לא נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
3 בעד, 9 נגד, אין נמנעים. לפיכך נקבע שזה לא נושא חדש.

סעיף כ"ד, סייג לתחולה (סעיף 37). מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 9

נמנעים – אין

טענת "נושא חדש" לא נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
3 בעד, 9 נגד, אין נמנעים. לפיכך נקבע שזה לא נושא חדש.

לפיכך נקבע שכל הבקשות לנושא חדש אינן נושא חדש, למעט סעיפים ד ו-ה שנמשכו על-ידי יושב-ראש הוועדה. אני מודה לכולם.
משה גפני
אדוני יושב-ראש הוועדה, אנחנו, אלה שסבורים שזה נושא חדש, מגישים רביזיה על כל החלטה שהתקבלה.
היו"ר יריב לוין
מאה אחוז. אתם זכאים ורשאים. אנחנו נודיע את המועד. תודה רבה.
<הישיבה ננעלה בשעה 10:45.>

קוד המקור של הנתונים