פרוטוקול

 
הכנסת התשע-עשרה

PAGE
2
ועדת הכספים
29/10/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
<פרוטוקול מס' 434>
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, ה' בחשון התשע"ה (29 באוקטובר 2014), שעה 10:30
סדר היום
<שינויים בתקציב לשנת 2014>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר

זהבה גלאון

משה גפני

בועז טופורובסקי

יצחק כהן

דב ליפמן

יעקב ליצמן

חמד עמאר

עפר שלח

סתיו שפיר

יעקב אשר

אלכס מילר
מוזמנים
>
יעקב שנרב - משנה למנכ"ל, משרד השיכון

אריאל לוין - סמנכ"ל תקציבים, משרד השיכון

יוסי שבת - מימון ותקציבים, משרד השיכון

יובל טלר - רפרנט שיכון, משרד האוצר

אורי שיינין - רפרנט תעסוקה, משרד האוצר

אסף וסרצוג - רפרנט ביטחון פנים, משרד האוצר

שאול הויזלר - תקציבן, המשרד להגנת הסביבה

דוד דהאן - יו"ר הארגונים החברתיים בכנסת
ייעוץ משפטי
אייל לב ארי

שגית אפיק
שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
הדר אביב
<שינויים בתקציב לשנת 2014>
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, אני מתנצל, היינו בוועדת הכנסת לדון בנושאים של הוועדה, ונתנו לגפני לדבר וסוכם שזה יהיה על חשבון הדיבור שלו פה. אז פה אין לו כבר את הדיבור, כי הוא דיבר שם. אנחנו פותחים בנושא של הרביזיה.
טמיר כהן
פנייה ראשונה שנמצאת ברביזיה היא פנייה 219 של רשות מקרקעי ישראל.
יעקב ליצמן
רגע, איפה אתה הלכת?
טמיר כהן
זה בחוברת נפרדת. הפרדנו גם את זה, שיהיה לכם עוד יותר נוח.
יעקב ליצמן
אנחנו לא מחפשים נוח, אנחנו מחפשים לשרוף זמן. למה אתה דואג לנו לנוח?
סתיו שפיר
אנחנו מדברים על הפנייה מאתמול, שחלקה עובר דרך החטיבה להתיישבות?
טמיר כהן
אני מדבר על פנייה 219.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד?
סתיו שפיר
כן, עובר שם כסף דרך החטיבה להתיישבות, גוף שהתקציב שלו לא מפוקח ואי אפשר לדעת אם הכסף הזה יגיע ליעדו.
יעקב ליצמן
אה, זה נתיב העברות תקציביות?
סתיו שפיר
כן, "החור השחור" של הקומבינות פוליטיות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו.

הצבעה 1

בעד – מיעוט

נגד – רוב

בקשת הרביזיה לא אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
טמיר כהן
פניות 247 עד 256 של משרד ראש הממשלה.
סתיו שפיר
שתדעו, הפנייה כוללת עשרה נושאים שונים שאין בהם שום קשר.
משה גפני
אנחנו מדברים על גזלה של כסף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו?
משה גפני
תלמידי חוץ – הם מבטלים את זה - - -
סתיו שפיר
ניסן, זו פנייה תקציבית שלא היית צריך להביא בצורה הזו. היית צריך לפרק אותה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי נגד הרביזיה? ירים את ידו.
סתיו שפיר
להביא אותה נושא-נושא. אתה לא יכול לעסוק בעשרה נושאים שונים בפנייה אחת.

הצבעה 2

בעד – מיעוט

נגד – רוב

בקשת הרביזיה לא אושרה.
משה גפני
פשוט לא ייאמן. אתה אפילו לא מנסה להיראות שאתה עוזר לנו. אפילו לא מנסה להיראות.
יעקב ליצמן
הוא מקור הבעיה.
משה גפני
הוא הבעיה. הוא הבעיה. הוא הגנב.
יצחק כהן
כמה כסף גנבתם בסעיפים האלה?
משה גפני
הוא הגנב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו עוברים להעברות כספיות.
משה גפני
הוא אפילו לא מנסה להראות שהוא עוזר לנו. אפילו לא מנסה להראות. אחרי זה אתה הולך ומתפאר בעיתונות החרדית. איזה רמאים אלה.
יצחק כהן
רגע, דיברנו פה שהם צריכים לחשוף את המכרזים.
סתיו שפיר
אין בשביל מה.
משה גפני
מה עם המכרזים של "מסע" ו"תגלית"?
יצחק כהן
מה עם המכרזים?
משה גפני
לא מעניין אותו שום דבר. העיקר שהוא מקבל את הכסף שלו.
סתיו שפיר
ניסן, אין מה להזדרז. אתה איחרת ברבע שעה. אנחנו נעבור על ההעברות בסבלנות. יש פה שאלות. אל תרוץ.
היו"ר ניסן סלומינסקי
פנייה 259 עד 260.
סתיו שפיר
לא קיבלנו את הדפים.
משה גפני
אני הגעתי למסקנה שלא אכפת לך בכלל שאני צועק עליך. אתה משוויץ עם זה אצל האנשים שלך: הנה, גפני אומר לי "גנב". אתה משוויץ עם זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי מציג את ההעברה הזו?
סתיו שפיר
לא מעניין אותך לא המדינה, לא הממלכתיות, לא מעניין אותך כלום. מעניין אותך הכיס הקטן שלך. שתוכל לבוא לאנשים שלך: גפני תוקף אותי, הוא אומר שאני מושחת בגלל שאני מביא לכם כסף גנוב. תאמין לי שאתה גנב.
שאול הויזלר
בוקר טוב. שאול הויזלר, אגף תקציבים, מהמשרד להגנת הסביבה.
יעקב אשר
הם שודדים, הם לא גנבים. לאור יום.
משה גפני
לא מעניין אותו מהמדינה, לא מעניין אותו מכלום. רק שהוא יכול לבוא לאותם אנשים שם ולהגיד להם: הנה, גפני צעק עלי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תציג את זה, בבקשה.
משה גפני
זה מה שמעניין אותך, לא מעניין אותך שום דבר אחר. רק זה. תאמין לי, אני עובד בשירות שלך.
שאול הויזלר
מדובר בהעברה לרמת חובב. כמו שידוע לכולם - - -
משה גפני
מושחת.
יעקב ליצמן
גפני, בשביל 20 מיליון שקל, שווה לו.
משה גפני
מושחת.
שאול הויזלר
זה איזור שנגוע בפסולות בעיקר פסולות מסוכנות - - -
משה גפני
- - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
גפני, פעם ראשונה, אני מבקש.
משה גפני
מאה אחוז.
שאול הויזלר
- - - אם מישהו רוצה לעיין בהם - - -
יצחק כהן
איפה רשויות האכיפה?
סתיו שפיר
אני אף פעם לא קיבלתי אזהרה של פעם ראשונה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
קיבלת שלוש פעמים. תמיד קיבלת.
משה גפני
אתה אפילו לא מנסה לצייר כאילו שאתה עוזר לנו.
שאול הויזלר
- - - הפרויקט נמצא במשך השנים - - -
יעקב ליצמן
עם כל הכבוד, אדוני, אם אתה תמשיך ככה לדבר, אנחנו נפוצץ את הישיבה. אני אומר לך את זה מיד כאן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה אתה עושה עכשיו?
יעקב ליצמן
אני לא מוכן שהוא יברבר: בלה, בלה, בלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל מה אתה עושה עכשיו? אבל בלי שהוא מדבר, מה אתה עושה?
יעקב ליצמן
אני לא מוכן לזה. זה לא מעניין אותי. אם אתה לא יודע להשליט סדר – תתפטר. תעשה סדר בוועדה - - - אני רוצה לשמוע מה שהוא אומר.
יצחק כהן
לגבי הפטור ממכרז של "נתיב" – ביקשנו. לא, באמת ביקשנו. הם אמרו שיציגו את זה.
משה גפני
היה בישיבה הקודמת. הוא צודק.
יצחק כהן
הם אמרו שיביאו את הפטור ממכרז. מדובר פה על מיליארדים. יש פה הרבה תחנות בדרך. יש הרבה החלפת מזוודות בדרך. לא רק אתם גונבים. עוד אנשים גונבים פה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רב יצחק, אני מבקש. היית סגן שר, אני לא רוצה שנתחיל לעשות סדר על-ידי הוצאה של אנשים. אז אני לא רוצה את זה ואני מבקש ממך פעם ראשונה. בבקשה, רב יצחק, אני מבקש, אני אעשה את זה.
יצחק כהן
סליחה, סליחה, מקסימום אתה יכול להוציא אותי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אוציא.
יעקב ליצמן
תוציא, תוציא אותנו. מה אתה מבהיל אותנו? מושחתים הביתה. מושחתים הביתה. גנבים.
יצחק כהן
יש פה בעיה מוסרית. יש פה בעיה מוסרית. יש פה פטור ממכרז - - - אינטרסנטים.
יעקב ליצמן
אני אגיד לך כמה סעיפים יש היום שאתם גונבים כסף - - -
משה גפני
תוציא, אנחנו מעוניינים שתוציא אותנו.
יעקב ליצמן
אני יודע שיש גניבות כאן.
משה גפני
תוציא את כל החרדים, שכולם יראו את זה.
יעקב ליצמן
תוציא, תוציא. מושחתים הביתה. לך הביתה.
משה גפני
תוציא את החרדים.
יעקב ליצמן
מושחתים.
יצחק כהן
מה עם הפטור ממכרז?
משה גפני
לא, לא, לא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
גפני, פעם שנייה.
משה גפני
תוציא, תוציא, תוציא. שכולם יראו את זה.
יעקב ליצמן
ניסן, פעם ראשונה, ניסן, פעם שנייה, וניסן, פעם שלישית, ותצא החוצה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תמשיך, בבקשה.
משה גפני
ביקשנו מכרז, ביקשנו פטור ממכרז.
שאול הויזלר
למעשה מדובר בפרויקט - - -
משה גפני
ביקשנו פטור ממכרז. ביקשנו פטור ממכרז.
יצחק כהן
רוצים לראות את זה.
משה גפני
רוצים לראות את הפטור ממכרז.
יצחק כהן
רוצים לחשוף את השחיתויות. איפה הפטור ממכרז?
משה גפני
לא יכול להיות דבר כזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
גפני, אני מבקש ממך לצאת.
יצחק כהן
אל תבקש, תביא את הפטור.
משה גפני
מי צריך לצאת?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מבקש ממך לצאת החוצה.
יצחק כהן
לא, אתה לא יוצא. הוא לא יוצא.
משה גפני
- - -
יצחק כהן
הוא בסך-הכול ביקש בקשה לגיטימית, לראות את הפטור ממכרז.
היו"ר ניסן סלומינסקי
גפני, ביקשתי ממך לצאת החוצה, בבקשה.
יצחק כהן
הוא רוצה לראות את הפטור ממכרז.
משה גפני
אבל לא קראת לי שלוש קריאות.
יצחק כהן
אתה לא רוצה לראות את הפטור ממכרז?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה?
משה גפני
לא קראת לי שלוש קריאות. אני אצא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, סליחה. קריאה ראשונה - -
יעקב ליצמן
לא, אם הוא יצא - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
- - פעם שלישית, פעם שלישית.
יעקב ליצמן
גפני, תפחד מאוד. גפני, תפחד.
משה גפני
- - - אני אומר פה את האמת.
יצחק כהן
מ"נתיב" רוצים את הפטור מכרז. יש פה כמה אינטרסנטים שגוזרים קופונים. רוצים לראות את זה, לעזאזל.
משה גפני
איפה הפטור ממכרז? איפה הפטור? מה זה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
רב יצחק, פעם שנייה.
יעקב ליצמן
רגע, למה אתה מפלה אותי? למה אתה מפלה אותי? למה אתה מפלה אותי?
משה גפני
הכול בשביל 20 מיליון שקל שאתה מקבל?
יצחק כהן
אני רוצה לראות את הפטור ממכרז.
היו"ר ניסן סלומינסקי
גפני, בבקשה, צא החוצה.
יעקב ליצמן
גפני, צא החוצה.
משה גפני
כמה העברת כסף להתנחלויות? כמה קיבלת תמורת זה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
בבקשה, צא החוצה.
יצחק כהן
את הפטור הוא רוצה לראות.
משה גפני
את הפטור אנחנו רוצים לראות.
סתיו שפיר
על מה, שהוא שואל שאלות? על מה אתה מוציא אותו החוצה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
גפני, בבקשה, צא החוצה.
משה גפני
מה? מה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
בבקשה, צא החוצה.
משה גפני
מי יצא?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה, בבקשה.
יצחק כהן
לאן הגענו?
יעקב ליצמן
תביא סדרנים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בבקשה.
סתיו שפיר
על מה אתה מוציא אותו מהוועדה?
יצחק כהן
בוא, - - -
יעקב ליצמן
יוצאים החוצה? לא, יש שחיתות בעוד סעיף עוד מעט. יש שחיתות כאן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, בבקשה. גפני, בבקשה.
סתיו שפיר
תענה פעם אחת על השאלה.
יעקב ליצמן
יש שחיתות בסעיף, עוד מעט שאנחנו הולכים להביע, שחיתות כאן. אני אומר לכם, אני יודע מה אני מדבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
גפני לא צריך להצביע.
משה גפני
מה זה נוגע, "להצביע"? מה נוגע, "להצביע"?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אמרתי את זה לרב יצחק.
יצחק כהן
מושחתים, נמאסתם. מושחתים, נמאסתם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאה אחוז. טוב, אוקי, בבקשה.
יצחק כהן
אבל איפה רשויות האכיפה? איפה התקשורת? יש פה בעיה אדירה.
משה גפני
רק שנייה. אני יוצא.
יעקב ליצמן
בלי ידיים. בלי ידיים.
יצחק כהן
איפה התקשורת?
משה גפני
אני יוצא, רק שיצלמו איך שהוא מוציא את החרדים, שנוכל להראות את זה. פשוט, אתה שונא חרדים.
יעקב ליצמן
פעם ראשונה שיושב יושב-ראש, שאני לא רוצה להגדיר אותו כבר.
משה גפני
שונא חרדים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, בבקשה. תודה רבה.
משה גפני
מושחת ששונא חרדים.
קריאות
- - -
קריאה
עזבו אותו - - - אל תיגע בו. אל תיגע בו. אל תיגע בו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, רב יצחק, נו. רב יצחק.
סתיו שפיר
ניסן, נו, עזבו את השטויות ואל תוציא אותו מהוועדה. בואו ננהל פה דיון. ממילא נגמר הדיון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
גפני, בבקשה. גפני, בבקשה לצאת החוצה.
משה גפני
בסדר, אני יוצא, יוצא, יוצא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, אתה מוכן להסביר? אתה מוכן?
משה גפני
זה לא כבוד גדול לשבת אתך. זה לא כבוד גדול.
שאול הויזלר
אני חוזר שנית: שאול הויזנר מהמשרד - - -
סתיו שפיר
שאול, אי אפשר לשמוע אותך. אין מה, לא, לא מדברים פה בשביל הרקורד. מדברים כדי - - - אז תמתינו.
משה גפני
אתה שונא חרדים.
יצחק כהן
סתיו וזהבה, יש פה שחיתות, אנחנו רוצים פשוט לחשוף אותה.
סתיו שפיר
ותישארו פה, אל תצאו מכאן.
יצחק כהן
ביקשנו בישיבה הקודמת שיציגו - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
רב יצחק, רב יצחק, אני לא רוצה להוציא אותך. לא, לא. את רב יצחק עוד לא הוצאתי.
יעקב ליצמן
יש שחיתות - - -
משה גפני
שכולם ידעו את האמת עליך. אל תתיפייף בעיני הציבור החרדי.
סתיו שפיר
אל תצאו מפה. תישארו פה.
משה גפני
אפילו למראית עין לא עשית את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, בבקשה.
יעקב ליצמן
- - - בוא נראה אתכם גברים, בוא נראה אתכם מצביעים - - -
סתיו שפיר
ניסן, תתייחס לדברים שהם מדברים עליהם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שאול, בבקשה, תסביר.
סתיו שפיר
ועדה יחידה שמוציאים ממנה אנשים בכוח כי הם שואלים שאלות.
שאול הויזלר
מדובר במספר החלטות ממשלה מ-2004 ו-2005 - - -
יצחק כהן
- - - רוצים את הפטורים. רוצים לראות את הפטורים.
שאול הויזלר
בעקבותיהן תוקצבו למעשה 220 מיליון שקל.
יצחק כהן
מי הזכיינים? - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
רב יצחק, בבקשה. רב יצחק, בבקשה. רב יצחק, אני מבקש.
סתיו שפיר
שאול, אי אפשר. לא שמענו שום דבר. לא שמענו כלום. תתחיל מהתחלה ונשמע מה אתה אומר.
שאול הויזלר
אני מתחיל מהתחלה, בפעם השלישית.
סתיו שפיר
אבל מה לעשות? אתה מדבר - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
בבקשה, שאול.
שאול הויזלר
אני מתחיל מהתחלה. אני מתחיל מהתחלה.

שאול מאגף תקציבים במשרד להגנת הסביבה. מדובר במספר החלטות הממשלה מ-2004–2005 בנושא שיקום רמת חובב. למעשה הממשלה החליטה לתקצב בהרשאה להתחייב 220 מיליון שקל. אני מניח שרובכם מכירים את רמת-חובב – יש שם מפגעי ריח ומים חמורים מאוד. הפרויקט בוצע כמעט בכולו ומדובר ב-19.5 מיליון שקל האחרונים; מתקצבים את ההרשאה להתחייב. למעשה, העברת מזומן לתקצוב ההרשאה וההתחייבות שכבר ניתנה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מישהו רוצה?
סתיו שפיר
כן, יש לי מספר שאולות על הנושא הזה.
יצחק כהן
בלי שום קשר מבקש התייעצות סיעתית. התייעצות סיעתית אני מבקש.
יעקב ליצמן
אגב, למה צריך כסף לטיהור הממשלה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
בבקשה, סתיו.
יצחק כהן
ביקשתי התייעצות אחרי הדברים של סתיו.
סתיו שפיר
מה היה סך התשלום או התקצוב לטיפול ברמת חובב? כי חיפשתי בין סעיפי התקציב ואני רואה פה חמש-שש תקנות שונות לטיפול בפסולת הרעילה.
שאול הויזלר
יש תקנה אחת. הכול מופיע תחת תקנה אחת, וזה 220 מיליון שקל.
סתיו שפיר
זה הרבה מאוד – 0026034, 008, 007.
שאול הויזלר
זה הכול ב-83.
סתיו שפיר
7610993, 994.
שאול הויזלר
אני מצטער, אני לא מכיר את התקנות האלה. הכול נמצא בסעיף 83. סעיף 83 בתקנה 1. אם את רוצה את מספר התקנה, אני גם יכול להגיד.
סתיו שפיר
אז מה זה התקנה של הטיפול באתר הפסולת הרעילה ברמת-חובב?
שאול הויזלר
איזה מספר תקנה?
סתיו שפיר
שבה מופיע שהסיכום היה 28 מיליון בבסיס. בשנה שעברה הוא התחיל מ-25 ועלה ל-72, השנה הוא מתחיל מ-28.
שאול הויזלר
איזו תקנה?
סתיו שפיר
26034007.
שאול הויזלר
2603 לא היתה קיימת בשנה שעברה.
סתיו שפיר
סליחה. 83040141.
שאול הויזלר
83, זו התקנה של רמת חובב.
סתיו שפיר
אז אלה הסכומים. בשנה שעברה הוא לקח 72 מיליון.
שאול הויזלר
כן, אני חוזר שנית: הוקצבה הרשאה להתחייב של 220 מיליון, זו הרשאה להתחייב. יצאה התחייבות, וכל שנה בעצם מימנו את ההתחייבות. למעשה, שמו מזומן לממן את ההתחייבות שכבר יצאה.
סתיו שפיר
מה היה סך התשלום על הטיפול ברמת-חובב?
שאול הויזלר
220 מיליון.
סתיו שפיר
בסך הכול?
שאול הויזלר
בסך-הכול.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, מי בעד לאשר את 259 עד 260? מי בעד לאשר את ההעברה? ירים את ידו.
יצחק כהן
רגע, ביקשתי התייעצות סיעתית, ריבונו של עולם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מתי ביקשת?
יעקב ליצמן
הוא ביקש. לפני דקה הוא ביקש.
יצחק כהן
תשאל את המזכירות שלך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא ביקש?
יעקב ליצמן
הוא ביקש, הוא ביקש.
סתיו שפיר
הוא ביקש התייעצות סיעתית.
יצחק כהן
יש בהקלטה.
יעקב ליצמן
אגב, אתה לא יכול להצביע כבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ביקשנו אישור להאריך.
סתיו שפיר
לא, מה זה "אישור"? השעה 11:00.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר, ביקשת שלא. בכל אופן, אם יגיע אישור, אז ב-11:04 דקות תיגמר ההתייעצות.
סתיו שפיר
מה זה, אם יגיע אישור?
היו"ר ניסן סלומינסקי
ביקשנו אישור להאריך בעוד רבע שעה.
סתיו שפיר
אבל יש - - - יש לנו עבודה במליאה.
יצחק כהן
ניסן, אני חייב להיות למעלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר. אז אם יאשרו, יאשרו. אם לא יאשרו, לא יאשרו.
סתיו שפיר
מה דחוף לך עכשיו?
היו"ר ניסן סלומינסקי
דחוף לי שהתנהגות כמו ההתנהגות הזאת, זו בושה שאין כדוגמתה, לאנשים, לכנסת.
סתיו שפיר
התנהגות כמו ההתנהגות שלך היא בושה שאין כדוגמתה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקי, אז יש לנו ויכוח. שאלת אותי מה - - -
סתיו שפיר
נכון, יש לנו ויכוח. מה עכשיו דחוף לך לעלות על זמן מליאה בשביל להעביר עוד מיליונים? למה לא לעשות פה דיון רציני? אתה מנסה למנוע את זה שחברי הכנסת יוכלו להיות בדיון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש אישור לחצי שעה, אז אנחנו ב-11:04 דקות ממשיכים בהצבעה.

<(הישיבה נפסקה בשעה 11:00 ונתחדשה בשעה 11:04.)>
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, נגמרה ההתייעצות הסיעתית.
יעקב ליצמן
אלכס, - - - אתה חדש כי חזרת רק עכשיו. אבל אם אתה חושב שאתה הולך לעבוד מולנו, אני מציע לך, אל תעשה את זה.
אלכס מילר
תעשו מה שאתם רוצים, אבל למה אני צריך - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, אנחנו מחדשים את הישיבה.
יעקב ליצמן
- - -
אלכס מילר
תעשה מה שאתה רוצה. למה אני צריך להיות חלק מזה?
יעקב ליצמן
אז תדבר אתו. זה לא חוקי. 11:05, בעיית משמעת. אני רוצה לשמוע את גפני למעלה – אסור לי? אסור לי לשמוע אותו? אני רוצה להגיש שאילתה נוספת על משהו, אסור לי לעשות את זה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבות, יש לנו אישור מהיושב-ראש - - -
יעקב ליצמן
אני צריך לשמוע אותך ואת כל השטויות שלך?
היו"ר ניסן סלומינסקי
ליצמן, ליצמן, ליצמן.
אלכס מילר
אל תקשיב לי.
יעקב ליצמן
כן, אפשר לחשוב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ליצמן, ליצמן, ליצמן. אלכס, בבקשה.
יש לנו אישור להמשיך עד 11:30. ההתייעצות הסיעתית הסתיימה. מי בעד לאשר פנייה 259 עד 260? ירים את ידו. מי נגד?
יעקב ליצמן
רביזיה.

הצבעה 3
בעד – רוב
נגד – מיעוט
פנייה מס' 259 עד 260 אוּשרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הפנייה אוּשרה, יש רביזיה.
יעקב ליצמן
בין כך לא תאשר את זה. אז בשביל מה אתה עושה את זה? הרי הרביזיה אחרי חצי שעה כבר, אז בשביל מה אתה עושה את זה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
פנייה 263.
קריאה
הוא לא פה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יוסי לא פה. פנייה מס' 265, עמוד 31.
יעקב ליצמן
מה עם 263?
היו"ר ניסן סלומינסקי
הנציג לא פה. מי מסביר את 265?
יובל טלר
יובל טלר, רפרנט שיכון באגף תקציבים במשרד האוצר.
הפנייה נועדה לתקצוב כ-650 מיליון שקל בהרשאה להתחייב למטרות הבאות: 475 מיליון שקל לצורך ביצוע עבודות תכנון ופיתוח באמצעות חברות מנהלות, תקצוב של הרשאה בסך 110 מיליון שקל לביצוע עבודות תכנון ופיתוח במגזר הכפרי, תקצוב הרשאה בסך כ-60 מיליון שקל לביצוע עבודות תכנון ופיתוח במגזרי המיעוטים על-פי החלטות ממשלה, ועוד תקצוב של 11 מיליון שקל לתכנון תוכניות מתאריות לפינוי ובינוי.
יעקב ליצמן
איפה זה?
יובל טלר
שנייה, אני אסיים - - -
יעקב ליצמן
לא, לא. תסביר לי לאיפה הולך 11 מיליון שקל.
יובל טלר
10.5 מיליון שקל לתחזוקת תשתיות מערכות המחשוב.
יעקב ליצמן
אתה לא עונה לי. שאלתי אותך שאלה, אתה מתחמק לי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא שאל על סעיף 4.
יעקב ליצמן
איפה הולך 11 מיליון שקל האלו?
יובל טלר
לענות עכשיו או לסיים להציג את הפנייה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
תציג את הכול ואחר-כך תענה. בסדר.
יובל טלר
תקצוב הרשאה בשווי 8.5 מיליון שקל לצורך מיגון ישובי שדרות, ותקצוב הרשאה בסך 6 מיליון שקל לפיתוח העיר העתיקה באר-שבע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה רוצה טיפה להסביר מעבר למה שקראת ואחר-כך ישאלו כאן שאלות? המטרה המרכזית של זה היא להגדיל את ההיצע של הדירות?
יובל טלר
מתוך ה-650 מיליון, 640 מיליון שקל מיועדים לתכנון פיתוח תשתיות לצורך שיווקים, לקידום שיווקים.
יעקב ליצמן
איפה?
יובל טלר
יש רשימה. בכל הארץ.
יעקב ליצמן
איפה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
תקריא, בבקשה, את הרשימה.
יובל טלר
עבודות תכנון ופיתוח באמצעות חברות מנהלות באבו-גוש, באור-עקיבא, באילת, באשקלון, בבאר אורה, בבאר-שבע, בבית-שמש, בביתר, גדרה, דיר חנא, חריש, יבנה - - -
יעקב ליצמן
כמה כסף לבאר שבע וכמה לביתר?
יובל טלר
מדובר בתוספת תקציבית על בסיס מה שאוּשר. חשוב להגיד שתקצוב ההרשאה לפיתוח של חברות מנהלות, מדובר בהרשאה שניתנת כנגד הכנסות. לא מדובר בתקציב שהמדינה שמה - - -
יעקב ליצמן
אבל כמה כסף יוצא לך על זה, מספרית?
יובל טלר
בבאר-שבע התחייבויות נוספות של 120 מיליון שקל.
יעקב ליצמן
בביתר ובאבו-גוש?
יובל טלר
בביתר התחייבויות נוספות של 30 מיליון שקל. באבו-גוש התחייבויות נוספות של 200 אלף שקל. אבל זה עניין תוספתי. הוקצה כבר מתחילת שנה 6.5 מיליון שקל לצורך קדם מימון לתכנון מפורט.
יעקב ליצמן
כמה דירות באבו-גוש?
יובל טלר
אין לי מספרים פה.
יעקב ליצמן
11 מיליון שקל, למה זה?
יובל טלר
עושים תוכניות מתאריות בערים: גבעתיים, חולון, ירושלים, חיפה, הרצליה, נתניה ובת-ים.
יעקב ליצמן
אתה יכול לתת לי פירוט למקומות? תגיד לי מה המקומות.
יובל טלר
אין לי פה רשימה של השכונות בערים האלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז תרשום לך, ותעביר את זה - - -
יעקב ליצמן
רגע, זה נראה לי קצת - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
רב יעקב, הוא יעביר לך את הפירוט של השכונות.
יעקב ליצמן
הוא לא יעביר לי. אני מצהיר זה פעם עשירית לקדנציה הנוכחית: מעולם לא קיבלתי שום העברה לשום פרט שביקשתי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רק רגע. מה שמך?
יובל טלר
יובל טלר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה, אישית, תברר ותעביר לליצמן וגם לנו, לוועדה.
יעקב ליצמן
לא, אבל אני רוצה לדעת, תן לי פירוט לכל המקומות. עוד פעם, גבעתיים כמה?
יובל טלר
אני לא יודע להגיד מספרים ברמה של איזו שכונה.
יעקב ליצמן
אני חושד שיש כאן משהו לא בסדר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא מקריא את הרשימה שנתנו לו.
יעקב ליצמן
אני לא סתם מדבר. אני רוצה, לפני ההצבעה, אני רוצה לדעת מה קורה בסעיף הזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז הוא מפרט לך.
יעקב ליצמן
הוא לא מפרט. אני רוצה בכל מקום בדיוק כמה כסף. אני רוצה שאתה תסביר לי עכשיו, 11 מיליון שקל לאיפה הולך.
יובל טלר
ברמת העיקרון, תכנון תוכניות מתאריות. מדובר בתכנון של שכונות - - - יש להם תנאים ברורים. מינימום של 2,000 יחידות דיור.
יעקב ליצמן
תגיד לי, 2,000 יש בגבעתיים? איפה?
יובל טלר
בכל הערים שהזכרתי מקצים תקציבים לתכנון תוכניות מתאריות לשכונות. אני אבדוק את הרשימה של השכונות - - -
יעקב ליצמן
עם כל הכבוד - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
די, רב יעקב, רב יעקב, הוא אמר לך את הערים - - -
יעקב ליצמן
לא, לא. ניסן, על הסעיף הזה אני לא מוכן לעבור לסדר היום.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר, אז הוא יעביר לך את זה.
יעקב ליצמן
אני רוצה לפני שאני מצביע, אתה תיתן לי פירוט על 11 מיליון שקל, איפה זה הולך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רב יעקב, הוא אמר לך את הערים, הוא יעביר לך את הפירוט של השכונות בערים עצמן. נקודה. עכשיו יצביעו, אתה תגיש רביזיה. עד שיצביעו על הרביזיה, יהיו לך את הפירוט הזה גם.
יעקב ליצמן
אני מבטיח לך: לא יהיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא יהיה לך? נראה. הוא התחייב אישית.
יעקב ליצמן
אתה לא מתחייב לא להעביר את זה אם - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אני אומר: הוא הבטיח.
יעקב ליצמן
אני אומר לך שאתם מסתירים משהו כאן שאני יודע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
חמד, בבקשה.
יעקב ליצמן
אני יודע שאתם מסתירים כאן משהו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
חמד, בבקשה.
חמד עמאר
יש לי שתי שאלות. אחת בקשר - - -
יעקב ליצמן
היתה לי עוד שאלה. אני אעשה את זה אחר-כך.
חמד עמאר
היישובים עוספייה ודליה, הובטח 8 מיליון שקל בתכנון, גם מכיוון משרד השיכון. זה היה לפני יותר משנה. עד היום לא הועבר שקל אחד לנושא הזה ואני לא רואה אותו ברשימה עכשיו.
דבר שני, 59 מיליון שקל למגזר הלא-יהודי: אני קיימתי דיון כאן בוועדה, והתברר לי "זירו" הועבר כסף למגזר הלא-יהודי מכל התוכנית. מכל התוכנית שמדובר כאן על תקציב 120 מיליון שקל, עד היום לא בוצע, מ-2010, עד היום לא בוצע שקל אחד בתוכנית של התכנון. למי אתם מעבירים את ה-59 מיליון שקל?
יובל טלר
59 מיליון שקל מיועדים, בהנחיה לפי החלטת ממשלה, ליישובים. יש לנו תוכנית עבודה מאוד - - -
חמד עמאר
אין תוכנית עבודה. אני קיימתי דיון כאן. לא הועבר שקל, לא ביצעו בשקל אחד תכנון. לא ביצעו בשקל אחד תכנון, למה אני מעביר להם 59 מיליון שקל עכשיו? הרי לא בוצע תכנון.
יובל טלר
מדובר בתקציבים שונים. זה תקציבים שיועדו ליישובים מסוימים, ותקציבים עכשיו שמיועדים ליישובים אחרים - - -
חמד עמאר
לא היה יישובים - - - לתוכנית של פראוור של 800 מיליון שקל. אני קיימתי דיון כאן. 120 מיליון שקל – שקל אחד עד עכשיו לא בוצע, וזה מה שאמרה ממשרד השיכון, שעד עכשיו לא בוצע בשקל אחד. למה אני צריך להעביר להם 59 מיליון שקל עכשיו?
יובל טלר
59 מיליון מיועדים למטרות אחרות.
יעקב ליצמן
הבטחות אחרות.
חמד עמאר
ניסן, גם אני מבקש לא להעביר את זה עד שאני אדע בדיוק מה קורה עם ה-59 מיליון שקל - - -
יובל טלר
עבור ה-59 מיליון שקל, יש לי פה רשימה מדויקת, כולל תוכנית עבודה מלאה. אם אתה רוצה, אני יכול להעביר לך אותה כבר עכשיו.
חמד עמאר
אני ראיתי התוכניות, אבל לא ראיתי ביצוע.
יעקב ליצמן
מעניין, למה לדברים שלו יש לך תשובות על המקום, ומה שאני מבקש אין לך תשובות?
חמד עמאר
ראשי רשויות ישבו כאן, לא היה ביצוע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רק רגע, אבל למה אתה לא רוצה לאשר? אם לא יהיה אישור, ודאי שלא יכול להיות ביצוע.
קריאות
- - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אבל אתה רוצה לתת כסף.
חמד עמאר
התברר שאין ביצוע שם. אין ביצוע, לא ביצעו, בקשר ל-8 מיליון שקל של דליה ועוספייה.
יעקב ליצמן
עובדה, בשבילו יש לו את כל הפירוט.
חמד עמאר
- - - עד היום אני לא ראיתי, ושם תקועים בכל התוכניות, בגלל 8 מיליון שקל של משרד השיכון לא מצליחים להתקדם בכלל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
חמד, פה רוצים לאשר להעביר כסף, אז זו תהיה שטות לעצור. אתה יכול לדרוש את הפירוט ולקבל ממנו, לשאול תשובה למה ה-8 מילון - - -
חמד עמאר
היו כאן ראשי רשויות, אמרו שלא הועבר שקל אחד ולא היה ביצוע. הנושא הזה משנת 2010. אנחנו מדברים כמעט חמש שנים אחרי. עכשיו אני רוצה להעביר את זה לאוויר? אני רוצה לקיים עוד דיון בנושא הזה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אבל אתה רוצה בינתיים לעצור העברה של כסף אליהם. חבל. למה אתה רוצה לעצור? כאן רוצים לתת כסף.

לוין, מישהו מכם בקי בנושא של המגזר?
אריאל לוין
זו ישיבה ספציפית, להביא את האנשים הספציפיים.
חמד עמאר
אני הבאתי את האנשים הספציפיים ונאמר לי שלא בוצע כלום.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, השאלה ממשרד השיכון.
חמד עמאר
גם משרד השיכון היה כאן. לא בוצע. יש תקציב של 120 מיליון – אנחנו מדברים מ-2010, אנחנו בסוף 2014, כמעט חמש שנים. לא היה ביצוע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היתה פעם ישיבה אחת שאני הצטרפתי אליכם - -
חמד עמאר
זו אותה ישיבה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
- - והיה מישהו מהמשרד, שאחראי על המגזר, והוא נתן פירוט מלא שנעשו הרבה מאוד דברים.
חמד עמאר
זה על הדרוזים. כאן אני מדבר על תוכנית אחרת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז אולי להביא מישהו בקי?
חמד עמאר
אני הבאתי אותם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, מישהו משרד השיכון.
חמד עמאר
אני אומר לך: יש להם תקציב של 120 מיליון שקל, שלא ביצעו ב-120 מיליון שקל אפילו שקל אחד.
אריאל לוין
אני אעביר את זה לבדיקה של האנשים הרלוונטיים - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל הוא לא יודע לתת לך תשובה על זה. הוא יכול לתת לך עכשיו תשובה על הפירוט.
חמד עמאר
להצביע אין לי בעיה. אני מגיש רביזיה על זה. אני רוצה פירוט בדיוק מה נעשה, איפה נעשה, איזה יישובים ומה קורה עם ה-8 מיליון שקל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתם תבקשו ממי שאחראי על המגזר הזה, שיישב עם חמד וייתן לו את זה.

עוד שאלות?
יעקב ליצמן
שאלתי על המחשוב. מי מקבל את זה?
קריאה
כל התוכניות של המשרד הן נושא של המחשוב.
יעקב ליצמן
לא הבנתי, עד עכשיו עברתם בגוגל? מה עשית עד עכשיו?
קריאה
מפתחים תוכניות של החשבות - - -
יעקב ליצמן
מי מקבל את זה? יש מכרז?
קריאה
אין מישהו שמקבל. מעסיקים חברות - - -
יעקב ליצמן
זה מכרז. מי?
קריאה
אני אגיד לך במקרה הספציפי הזה: זה הארכה בעוד שנה של מכרז שזכתה IBM, היתה לה אופציה לעוד שנה ועכשיו מאריכים לה בעוד שנה את המכרז.
יעקב ליצמן
בלי מכרז?
קריאה
לא, עם מכרז. היה מכרז, במכרז יש אופציה לשנה נוספת. לפי המכרז מאריכים לה את זה, הכול לפי הדין, בשנה נוספת, 10.5 מיליון.
יעקב ליצמן
בסעיף 7 יש לך באר-שבע עוד פעם.
יובל טלר
נכון, סעיף 7 מדבר על החלטת ממשלה בנושא העיר העתיקה באר-שבע.
יעקב ליצמן
אבל מה ההבדל בין זה ל-4?
יובל טלר
סעיף 4 מדבר על תכנון תוכניות מתאריות לפינוי ובינוי.
יעקב ליצמן
אני שמעתי. את באר-שבע גם הזכרת שם. אז שאלתי, מותר לשאול בכל מקום, או לא?
יובל טלר
לא אמרתי: באר-שבע. תכנון תוכניות מתאריות לפינוי-בינוי זה בערים אחרות.
יעקב ליצמן
איפה?
יובל טלר
גבעתיים, חולון, לא בבאר-שבע בכלל.
יעקב ליצמן
דיברתי אתך על באר-שבע לפני שתי דקות.
יובל טלר
זה אמרתי בחלק של תכנון ועבודות פיתוח באמצעות חברות מנהלות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כשהוא אמר 120 מיליון וכל זה – זה היה בסעיף אחר, זה לא בסעיף הזה.
יעקב ליצמן
אתה לא תעביר את זה עד שהוא ייתן לי את הפירוט של 11 מיליון שקל? ואני אומר לך מיד שאני יודע שיש שם בעיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר, אני גם רוצה לשמוע אם יש בעיה, אבל הוא ייתן לך את זה.
יעקב ליצמן
הוא ייתן לי, ויהיה דיון על זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר,אוקי. רבותי, אם תמו השאלות, ואתה תעביר לו את זה, כי הוא יגיש רביזיה - - -
יעקב ליצמן
לא תמו השאלות. לא קיבלתי תשובות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר, הוא ייתן לך.

מי בעד לאשר את פנייה מס' 265? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה 4

בעד – רוב

נגד – מיעוט

פנייה מס' 265 אוּשרה.
חמד עמאר
רביזיה.
יעקב ליצמן
גם אני רביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רביזיה לשניכם.

תשתדלו להעביר לו את זה ושמישהו ישב עם חמד.
טמיר כהן
שיעבירו את זה גם אלינו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הכול תמיד עם העתק לוועדה.
טמיר כהן
דרך הוועדה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
דרך הוועדה.

פנייה מספר 267.
אורי שיינין
אורי שיינין, רפרנט תעסוקה באגף תקציבים. הפנייה נועדה לביצוע מספר שינויים בתקציב משרד הכלכלה. עיקריהם הוא הגדלת תקציב מעונות יום, סבסוד מעונות יום להורים עובדים ב-69 מיליון ש"ח, בהתאם לביצוע בפועל. בנוסף, יש פה הגדלה של הרשאה להתחייב של תקציב ההנדסאים והטכנאים, מימון הלימודים במכללות הטכנולוגיות, בהתאם למתווה רב-שנתי שנחתם באוקטובר האחרון בין המכללות לבין משרד הכלכלה ומשרד האוצר. בנוסף, יש עוד הסטות תקציבים שונות בהכשרה מקצועית, בתקצוב של הכשרות מקצועיות לאוכלוסיה האתיופית, תקצוב של פנימיות בבתי-ספר המקצועיים. אלה הדברים הגדולים שיש. הפירוט כפי שמופיע בפנייה.
יעקב ליצמן
סעיף 11: שירות לאומי – זה היה במכרז?
אורי שיינין
משק לשעת חירום במשרד הכלכלה, יש לו חמישה תקני שירות לאומי. הם פשוט החליטו שלא כדאי להם לצאת למכרז חדש אלא הם משתמשים במכרז של מִנהלת השירות הלאומי ודרכו הם מגייסים את המתנדבים.
יעקב ליצמן
אבל זה לא חוקי.
אורי שיינין
לא, לא. זה חוקי. כמה משרדי ממשלה עושים את זה. זו לא תופעה ייחודית.
יעקב ליצמן
זה שיש כמה גנבים, זה לא מכשיר את הגנב הראשון. אני שאלתי אותך אם זה חוקי או לא חוקי.
אורי שיינין
יש מכרז של המִנהלת, שהם פונים לגופים המוכרים בשביל לגייס X מתנדבים. יכול להיות שזה יהיה X ויכול להיות שזה יהיה 5+X, וזה מורכז ממתנדבים שמופעלים על-ידי המִנהלת ועל ידי עוד גופים, ועל-ידי עוד גופים קטנים ממשרדי הממשלה שיש להם מספר מצומצם של תקנים ולא שווה להם לעבור את התהליך המכרזי באופן נפרד, אלא עושים אותו באופן מרוכז דרך המִנהלת. זה לא תהליך חדש, זה משהו שקורה. זה כחוק.
יעקב ליצמן
מה עם סעיף 7: התאמת תקציב סבסוד הילדים – מה הקריטריונים שם? מה עושים שם?
אורי שיינין
התוכנית של בינוי מעונות יום, יש בה תקנות משנה, ועשינו התאמה של התקציב בתוך התקנות. בסוף אתם לא רואים את זה ברמת התוכניות, אבל ראינו לנכון לדווח על זה שיש שינויים ברמת התקציב.
יעקב ליצמן
אתה יכול להעביר לי מה התוכנית שלכם לגבי סבסוד?
אורי שיינין
כן, הוא עמד על 835 - - -
יעקב ליצמן
אני רוצה לדעת מה אתם עושים, מה התוכניות, מי מקבל ומה הקריטריון.
אורי שיינין
הקריטריונים לקבלת סבסוד למעונות יום - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, הוא מבקש שתעביר לו את זה.
אורי שיינין
אה, להעביר? אני אעביר.
יעקב ליצמן
אני רוצה לראות מי קיבל. אפשר לקבל רשימה מכם?
אורי שיינין
רשימה שמית אני לא יכול להעביר.
יעקב ליצמן
לא שמית. שם זה מקומות.
אורי שיינין
מה, לפי יישובים? תסביר לי בדיוק מה אתה רוצה.
יעקב ליצמן
מעונות ומשפחתונים, בטח. מי מקבל?
אורי שיינין
לפי יישובים?
יעקב ליצמן
לא רוצה יישובים. אני רוצה בכל יישוב מי מקבל. יש משפחתונים ברחוב שלי, אני רוצה לדעת כמה הוא מקבל.
אורי שיינין
אני אעביר את כל הנתונים שיש בידי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תוציא את הנתונים שיש לכם.
אורי שיינין
אין בעיה.
יעקב ליצמן
אתה מטעם האוצר?
אורי שיינין
מטעם משרד האוצר.
יעקב ליצמן
לא, אבל מתמ"ת. אתה תביא לי מתמ"ת.
אורי שיינין
אני אביא מתמ"ת. יש להם מערכת שמרכזת בצורה מאוד נוחה את הנתונים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, מי בעד לאשר את פנייה מס' 267? ירים את ידו. מי נגד?
יעקב ליצמן
רביזיה.

הצבעה 5

בעד – רוב

נגד – מיעוט

פנייה מס' 267 אוּשרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הפנייה אוּשרה ויש עליה רביזיה.

פנייה מס' 280 עד 282 – יש מישהו שמציג את זה? אין? משרד ראש הממשלה, לא?
יעקב ליצמן
מפחדים להציג את זה, יש שם כל מיני שירקעס.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם אין, נמשיך הלאה. איזה פניות יש לך?
אסף וסרצוג
הראשונה היא 283 עד 287.
שמי אסף וסרצוג, רפרנט ביטחון פנים ממשרד האוצר. הפנייה נועדה לתגבר את התקציב השוטף של המשרד לביטחון פנים בכ-100 מיליון ש"ח ואת התקציב השוטף בכ-67 מיליון ש"ח לטובת הנושאים הבאים:

65 מיליון ש"ח זה לטובת תגבור מערך הסיגינט של המשטרה בחטיבת המודיעין, בעיקר לטובת רכש של טכנולוגיות חדשות. 20 מיליון ש"ח זה לשם מימוש תוכנית רב-שנתית ברשות הכבאות, זה בהתאם לביצוע בפועל. 13 מיליון ש"ח זה תקצוב פורשים במשטרת ישראל, זה לטובת הקמת המכללה הלאומית לשוטרים, מפרישים שוטרים קיימים, זה היה חלק מהתכנון. 11 מיליון ש"ח זה תגבור תקציב קניות שב"ס. 10 מיליון ש"ח זה הקמת אורגן משטרתי באיזור שפרעם. 7.7 מיליון ש"ח זה הגברת הטיפול בתופעת השחיתות הציבורית, זה חיזוק המשטרה. ועוד כ-7 מיליון ש"ח עבור תגבור יחידות "צור", שזה טיפל ומעקב אחר עברייני מין, ויחידת "נחשון", שהיא יחידת הליוויים בשירות בתי-הסוהר.
יעקב ליצמן
רק תגיד לי, טיפול משטרתי בשחיתות הציבורית, לאיפה זה?
אסף וסרצוג
יש ביחידה להב 433 - - -
יעקב ליצמן
מי המושחתים?
אלכס מילר
מי שהורשע כבר.
יעקב ליצמן
הוא לא מבין בדיחות, מה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את פנייה מס' 283 עד 287? ירים את יד. מי נגד?

הצבעה 6

בעד – רוב

נגד – מיעוט

פנייה מס' 283 עד 287 אוּשרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הפנייה אוּשרה.
יעקב ליצמן
אני נמנע ואני לא מבקש רביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאה אחוז.
אסף וסרצוג
הפנייה הבאה, מס' 288 ו-289, היא מימוש החלטת ממשלה 1662 מיום 1 ביוני 2014. זה בעצם העברת התחום: יש את ועדת רעידות אדמה, התחום שלה עובר לרח"ל, נמצא בסעיף 16 ולכן פה מבוצעת ההעברה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את 288-289? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה 7

בעד – פה אחד

פנייה מס' 288–289 אוּשרה.
אסף וסרצוג
פנייה 290–291 היא פנייה שנועדה להעביר סכום של כ-1.7 מיליון ש"ח מהתקציב השוטף של המשרד לביטחון פנים לתקציב הפיתוח. זה בעבור שני נושאים: הנושא הראשון זה מערכת מידע. יש איזשהו פרויקט שבו מקימים מערכת מידע משולבת, ענן מידע שאליו הגופים מעלים את הנתונים והגופים האחרים ידעו למשוך אותו.
ונושא נוסף
לרשות הכבאות יש את מערכת "ניצן", מערכת הקשר המשטרתית, היא הורחבה גם אליה. היא צריכה להשתתף במשטרה לטובת התחזוקה. התחזוקה מתבצעת דרך המשטרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את 290–291? ירים את ידו.

הצבעה 8

בעד – פה אחד

פנייה מס' 290–291 אוּשרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בפנייה הראשונה, עדיין אין כאן שום תקצוב לתגבור של שוטרים?
אסף וסרצוג
לא, לא. יש הרבה מאוד תגבור שוטרים בפניות האלה. אתה מדבר על המשטרה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן.
אסף וסרצוג
אז יש פה תגבור מאוד-מאוד משמעותי של שוטרים. זה בהתאם לסיכום עם המשטרה. כל הנושא של מערך הסיגינט זה תגבור שוטרים, אורגן משטרתי בשפרעם זה תגבור שוטרים, יחידת שחיתות ציבורית זה תגבור שוטרים - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
כמה סך-הכול תוספת שוטרים יש?
אסף וסרצוג
הפנייה הזאת מתקצבת את הסכומים החד-פעמיים להקמה. בתקציב 2015 נוספו מאות רבות, עד קרוב לאלף שוטרים - - -

לצורך העניין, הקמת אורגן שפרעם, זה הכסף החד-פעמי להתחיל את ההקמה והשוטרים יגויסו בהמשך. כבר פורסמו התקנים שלהם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה רבה. סיימנו למעשה את כל ההעברות . הישיבה נעולה.
<הישיבה ננעלה בשעה 11:25.>

קוד המקור של הנתונים