ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 28/10/2014

הצעת חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע"ד-2014, טענת נושא חדש - מיזוג - הצבעות, פניות יושב ראש ועדת הכספים בדבר הצעת חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), תשע"ד - 2014, (מ/876):, מיזוג ההצעה עם הצעות החוק הבאות לפי סעיף 84(ד) לתקנון הכנסת:

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
28/10/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
<פרוטוקול מס' 122>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שלישי, ד' בחשון התשע"ה (28 באוקטובר 2014), שעה 10:00
סדר היום
<פניות יושב ראש ועדת הכספים בדבר הצעת חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע"ד-2014, (מ/876):>
<1. דיון בטענות נושא חדש לפי סעיף 85 לתקנון הכנסת>
<2. מיזוג ההצעה עם הצעות החוק הבאות לפי סעיף 84(ד):>
<א. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים בכל הארץ), התשע"ג-2013 (פ/19/489)>
<ב. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ג-2013 (פ/19/1005)>
<ג. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ד-2014 (פ/19/2440)>
<ד. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ד-2014 (פ/19/2462)>
נכחו
חברי הוועדה: >
בועז טופורובסקי – היו"ר
משה גפני

עיסאווי פריג'
מוזמנים
>
מזכירת הכנסת ירדנה מלר הורוביץ
עו"ד אייל לב ארי - יועמ"ש ועדת הכספים, כנסת ישראל
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
יעקב סימן טוב
<פניות יושב ראש ועדת הכספים בדבר הצעת חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע"ד-2014, (מ/876):>
<דיון בטענות נושא חדש לפי סעיף 85 לתקנון הכנסת>
<מיזוג ההצעה עם הצעות החוק הבאות לפי סעיף 84(ד):>
<הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים בכל הארץ), התשע"ג-2013 (פ/19/489)>
<הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ג-2013 (פ/19/1005)>
<הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ד-2014 (פ/19/2440)>
<הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ד-2014 (פ/19/2462)>
היו"ר בועז טופורובסקי
טוב, אני פותח את הישיבה. בהתאם למה שהוחלט אתמול, היום הנושאים על סדר היום וגם דיון בטענות נושא חדש לפי סעיף 85 לתקנות הכנסת, וגם דיון בנושא מיזוג ההצעה עם הצעות החוק הבאות לפי סעיף 84. אנחנו מדברים על הצעות החוק, ארבע הצעות החוק שנוגעות למע"מ אפס; הצעת חוק מס ערך מוסף, פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים - - -
ארבל אסטרחן
אותה אחת של חבר הכנסת ישראל אייכלר - - -
אתי בן יוסף
חבר הכנסת ישראל אייכלר, אבל לא הצבענו עליה.
היו"ר בועז טופורובסקי
נכון.
אתי בן יוסף
היא אחרונה - - -
היו"ר בועז טופורובסקי
הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים); הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים). וחבר הכנסת ישראל אייכלר, יש עם זה, הבנתי שהודיע על זה. הצבעות זה חלק מהדיון בעצם. הדיון מחולק לשני הנושאים: גם לנושא המיזוגים, גם לטענות הנושא החדש. ומה שהוחלט, שלכל חבר כנסת שמעוניין להביע דעתו בשני הנושאים, יינתנו עשר דקות שלמות להביע את דעתכם על כל הנושאים החדשים. אני מזכיר לכם שיושב ראש ועדת הכספים הסיר את טענת הנושא החדש מסעיף ה' שנוגע לקבוצות הרכישה, ולכן זה ירד מסדר היום של הוועדה הזו.

אני מניח שחבר הכנסת עיסאווי פריג', יש - - -
עיסאווי פריג'
תראה, אדוני היושב ראש, חברים, תקשיבו: עצם העובדה שאנחנו מקיימים דיון ללא הצבעות זה מרוקן את כל הדיון מתוכן.
היו"ר בועז טופורובסקי
למה?
עיסאווי פריג'
זה הופך את כל הדיון לפרסה אחת גדולה. אני אגיד לך למה: אתמול התכנסנו ונקבע שאנחנו ממשיכים את הדיון היום בדיון החדש, והדיון, זה טבעי – יש דיון ויש הצבעות. אתה לא יכול לקחת חלק מהדיון ולעשות ממנו הצבעות. זה פוליטיקה, ואני מוחה וחושב שאנחנו לוקחים את הנושא הכול כך חשוב למקומות חשוכים. כל התרגילים הפוליטיים מאחורי כל הפיצול בין הדיון לבין ההצבעות – שתהיה ילד טוב, תתנהג טוב, ואז אני אעביר את זה להצבעה. זו תעודת עניות לנו כמחוקקים. השיטה הזו בעיניי שיטה פסולה.
עכשיו למהות הדיון
אתמול התחלנו לדבר על סוגיית הסעיף החדש, ואתה בעצמך אמרת שיושב ראש ועדת הכספים הסיר את סעיף ה' – קבוצות רכישה. אני שואל אותך, גברתי היועצת המשפטית: יושב ראש ועדת הכספים החליט שקבוצת רכישה בסעיף ה' זה נושא חדש. עכשיו הוא מושך את זה. כשאני בא ומברר: תסבירו לי מה זה, מה זה נושא חדש? למחלקה המשפטית – אתה לא יכול לדון בזה, זו סוגיה שלנו ואנחנו נחליט על פי כל סעיף וסעיף. ריבונו של עולם, מה זה נושא חדש? מה זה נושא חדש? אני שמעתי אתמול, ידידנו, לא השתכנעתי. ברגע שאני, אתם כמחלקה משפטית צריכים להיות חסם בפנינו להבעת דעה או להגדרות או להתקדמות בחוק מסוים – אוי ואבוי לי. זה מה שאני, זאת התחושה שלי. משהו מוגדר נושא חדש, אתמול, יום למחרת הופך להיות לא נושא חדש. למה? כי הנסיבות צריכות ככה. והדברים לא מסתדרים הרבה. לא מסתדרים. והעובדה לכך היא סעיף ה', שיושב ראש ועדת הכספים משך את זה.
היו"ר בועז טופורובסקי
אבל הוא זה שהגיש את זה.
עיסאווי פריג'
למה לא ידע מקודם שזה לא נושא חדש? למה לקראת הסוף: אוקיי, אני מושך כי זה לא נושא חדש? מה הוא מחליט לפי מצב רוחו שזה נושא חדש או לא נושא חדש?
היו"ר בועז טופורובסקי
כן. כמו שמישהו מגיש הסתייגות ומחליט להסיר את ההסתייגות.
עיסאווי פריג'
אתה אומר כן, אתה אומר כן. אני עוסק בחקיקה ואנחנו עוסקים - - -, ואתה אומר לי: כן, לפי מצב רוחו?
היו"ר בועז טופורובסקי
הוא הגיש, הוא טען, הוא היחיד שטען שזה נושא חדש.
עיסאווי פריג'
אז יפה. בעצם העובדה שאתה - - -
היו"ר בועז טופורובסקי
עזוב, הוא יכול לחזור בו. לא כולם מושלמים.
עיסאווי פריג'
אנחנו לא מושלמים? כן, בהרבה דברים אנחנו לא מושלמים, רק כשאנחנו מתייחסים בחקיקה פוליטית.
היו"ר בועז טופורובסקי
יש חקיקה שהיא לא פוליטית?
עיסאווי פריג'
דבריי אני רוצה שיירשמו בפרוטוקול, שעצם הפרסה הזו שאתם עשיתם; אתמול התכנסנו והדברים היו אמורים להימשך היום ואתם פיצלתם את הדיון מההצבעה לדילים פוליטיים, ללחצים פוליטיים שיהיו בקואליציה, וכל זה מושלך על התקדמות חוק שעולה שלושה מיליארד שקל. זה ביזיון. בשביל זה יש לי משהו להגיד.
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכנסת עיסאווי פריג', אני דווקא חושב שזה מראה על רצינות, עצם העבודה שהקדשנו יום שלם; שאמרנו, עד המליאה מבחינתנו, אפשר לעשות דיון על כל השאלות וכל הסוגיות שיש לגבי הנושאים החדשים והמיזוגים. זה מראה על רצינות.
עיסאווי פריג'
אני חושב שהכוונות סותרות את המעשים שאנחנו רואים. הכוונות הן אחרות. הרצינות אולי נמצאת בתת המודע, שקשה להוציא אותה לפועל. זה צחוק מהעבודה.

אני מסכם את הדברים במילים האלה. תודה לך. הצבעה – נבוא להצבעה. עד ההצבעה אני מאוד מקווה שלא יהיו משברים פוליטיים, ואז לא תהיה הצבעה ויהיה דיון נוסף.
היו"ר בועז טופורובסקי
לא, זה - - -
עיסאווי פריג'
אתם צריכים להיות ילדים טובים - - -
היו"ר בועז טופורובסקי
אנחנו רוצים שמע"מ אפס יעבור כמה שיותר מהר.
עיסאווי פריג'
אתם צריכים להיות ילדים טובים עד סוף נובמבר.
היו"ר בועז טופורובסקי
אני אהיה ילד טוב רק אם אתה תהיה ילד טוב.
עיסאווי פריג'
לא, לא, לא, לא – עד סוף נובמבר. שעל פי השמועות זה אמור להיות עד סוף נובמבר. אז תהיו ילדים טובים.
היו"ר בועז טופורובסקי
מקווה שלפני.
עיסאווי פריג'
אל תקווה, ואם בכלל יהיה.

תודה, אדוני.
היו"ר בועז טופורובסקי
תודה רבה לך, חבר הכנסת עיסאווי פריג'.

אני רואה שאין עוד חברי כנסת שבאו להביע את עמדתם.
אתי בן יוסף
נציג ממשרד האוצר?
היו"ר בועז טופורובסקי
מישהו שעוד רוצה להגיד משהו לגבי הסעיפים האלה?
עיסאווי פריג'
- - - להגיד משהו על המסחרה, בחייאת דינק.
היו"ר בועז טופורובסקי
למה מסחרה?
עיסאווי פריג'
מסחרה, עזוב. אני לא ידעתי שאין הצבעות, אחרת גם אני לא הייתי מופיע. אבל ראיתי שידידי נמצא כאן – ישבתי. אבל זה דיון ריק מתוכן.
היו"ר בועז טופורובסקי
הוא לא ריק מתוכן.
עיסאווי פריג'
ריק מתוכן.
היו"ר בועז טופורובסקי
התוכן נוצק על ידי חברי הכנסת מהוועדה ומאנשים שבאים לוועדה.
עיסאווי פריג'
זה ריק מתוכן. חוק כל כך חשוב, עם השלכות מרחיקות לכת, עם עלות תקציבית משמעותית, מקיימים אותו בצורה - - -
היו"ר בועז טופורובסקי
אני חושב שאתה צריך לבוא בטענות לכל אלה שהעלו טענות נושא חדש, ושיש להם טענות כנגד או בעד המיזוג ולא באו להשמיע את טענותיהם כאן, בוועדת הכנסת. הם ביקשו שיהיה את הדיון בוועדת הכנסת והם לא באו.
עיסאווי פריג'
אבל אתם משנים את כללי המשחק - -
היו"ר בועז טופורובסקי
איך אנחנו משנים?
עיסאווי פריג'
- - וכללי כינוס הוועדה תוך כדי.
היו"ר בועז טופורובסקי
ההיפך, אנחנו הופכים את כללי המשחק ליותר - - -
עיסאווי פריג'
בחייאת. אתמול התכנסנו. למה הדיון לא נמשך אתמול?
היו"ר בועז טופורובסקי
אני לא יודע. אני לא - - -
עיסאווי פריג'
אני צריך להיות בשביל שיקולים פרלמנטריים וועדת חוקה, חוק ומשפט ואחרים? יש דיון אתמול, היה צריך להימשך.
היו"ר בועז טופורובסקי
היה שם, היה סיפור עם חוק הגיור. אתה בעד או נגד?
עיסאווי פריג'
יהיה בסדר.
היו"ר בועז טופורובסקי
אנחנו נשאיר את הוועדה הזאת בינתיים, את הדיון פתוח עד 10:30, נראה אם יגיעו חברי כנסת נוספים להשמיע את דעותיהם. אני מקווה שיגיעו. כי אנחנו כאן כולנו התכנסנו בשביל המשימה הזו. אם אני אראה שלא יגיעו נסגור את הישיבה. אבל כרגע, עד 10:30 הישיבה פתוחה למי שרוצה - - -
עיסאווי פריג'
תראה, אמרנו פוליטיקה חדשה? בוועדת הכספים, יושב ראש ועדת הכספים, גם יש מקרים שהצביע לבד והעביר.
היו"ר בועז טופורובסקי
תשמע, אני הייתי שמח להצביע עכשיו, תאמין לי.
עיסאווי פריג'
אתה יכול לעשות את זה, מה.
היו"ר בועז טופורובסקי
תאמין לי, אני הייתי שמח להצביע עכשיו. עם 10 חברי כנסת, בלי עשרה חברי כנסת, הייתי שמח להצביע עכשיו, אחרי שהדיון יסתיים.
עיסאווי פריג'
נכון. הכול, נכון. הכנסת ה-19 תיכנס בספר הגינס הישראלי.
היו"ר בועז טופורובסקי
בחקיקה שעזרה לחברה הישראלית לכל גווניה.
עיסאווי פריג'
לכל גווניה?
היו"ר בועז טופורובסקי
לכל גווניה.
עיסאווי פריג'
אבל אתם הובלתם בזה.

להתראות, אני מאחר - - -

<(הישיבה נפסקה בשעה 10:12 ונתחדשה בשעה 10:20.)>
היו"ר בועז טופורובסקי
ההנמקות הן על הכול: גם על הנושאים החדשים וגם על המיזוגים.
משה גפני
בסדר. אני לא חושב, אני לא שאלתו אותו, האמת, כי אני לא הספקתי – אני הייתי צריך להתראיין בגלי צה"ל על הגיור. אבל אני חושב שחבר הכנסת אורי מקלב לא ירצה שהשם שלו יהיה במיזוג.
היו"ר בועז טופורובסקי
אוקיי.
משה גפני
אתמול היה פה חבר הכנסת ישראל אייכלר - - -
ארבל אסטרחן
אבל זו הצעה שחברים נוספים חתומים עליה.
משה גפני
כן. אני לא חושב שחבר הכנסת אורי מקלב – אני לא שאלתי את - - -
ארבל אסטרחן
הוא לא יכול להישאר לבד. בשונה מההצעה של חבר הכנסת ישראל אייכלר שהוא החתום היחיד, זו הצעה שחתומים עליה חברים נוספים.
משה גפני
לא, אבל אני לא חושב – בסדר. אבל אני לא חושב, אני לא שאלתי אותו. אני מעריך שהוא לא יסכים שהשם שלו יהיה. אם ממזגים את זה אז יש ככה: - -
ארבל אסטרחן
אם ממזגים אז זה - - -
משה גפני
- - אז יש הצעה ממשלתית שבתוכה מצטרפים עכשיו שלושה חוקים נוספים, בגלל שחוק אחד ירד, שהוא חוק של חבר הכנסת ישראל אייכלר לבד. אני לא חושב - - -
היו"ר בועז טופורובסקי
- - - יורד גם?
משה גפני
כן.
ארבל אסטרחן
- - -
היו"ר בועז טופורובסקי
אוקיי.
משה גפני
עם כל ההצבעות בוועדת הכנסת תהיה גם הצבעה על הבקשה של חבר הכנסת ישראל אייכלר שלא למזג את החוק.
היו"ר בועז טופורובסקי
הבנתי. אוקיי.
משה גפני
זה מה שדובר אתמול וחבר הכנסת יריב לוין אמר שהוא לא מתנגד - -
ארבל אסטרחן
נכון. זה - - -
משה גפני
- - לבקשתו שלא למזג, וזה יישאר בוועדת הכספים, ומתי שיביאו יביאו.
ארבל אסטרחן
נכון.
היו"ר בועז טופורובסקי
אוקיי.
משה גפני
לכן אני ביקשתי את הצעות החוק האחרות - - -
ארבל אסטרחן
לראות מי עוד חתום.
משה גפני
כן, לראות מי עוד חתום. אני מעריך שגם חבר הכנסת אורי מקלב וגם חבר הכנסת יצחק וקנין - - -
ארבל אסטרחן
- - -
היו"ר בועז טופורובסקי
וגם חברת הכנסת סתיו שפיר וחבר הכנסת איציק שמולי.
משה גפני
לא, אני לא יודע.
היו"ר בועז טופורובסקי
וחבר הכנסת עמר בר לב.
ארבל אסטרחן
לא, לא בטוח.
אתי בן יוסף
זו אותה הצעה. לא, באותה - - -
ארבל אסטרחן
כן, היא אומרת - - -
היו"ר בועז טופורובסקי
לא, הוא מעריך - - -
משה גפני
יכול להיות שהם לא ירצו.
היו"ר בועז טופורובסקי
הרבה אנשים מהאופוזיציה.
משה גפני
אתה יודע מה, אתה צודק – יכול להיות שהם לא ירצו.
היו"ר בועז טופורובסקי
יכול להיות.
ארבל אסטרחן
או שיתנגדו כאן - - -
משה גפני
אני לא חתום על אף אחת מהצעות החוק האלה מכיוון שאני מתנגד לחוק הזה, בלי קשר לבעיות החוקתיות שמצטרפות להחלטת הממשלה. אני חושב שהחוק הזה הוא רע. אני חושב מקצועית. אני לא חתום על שום הצעת חוק כזאת, אני לא ביקשתי דבר כזה, אני מתנגד לזה. אבל יש לי חברים שהם חושבים שבעיקרון זה כן יכול להיות טוב. הוא גם נימק אתמול, חבר הכנסת ישראל אייכלר נימק אתמול. אבל אם זה ימוזג עם ההצעה הממשלתית שיש בה אפליה אני לא חושב שהם ירצו. אני גם לא חושב היום שחברת הכנסת סתיו שפיר תרצה. היא נואמת הרבה נאומים נגד החוק הזה.
היו"ר בועז טופורובסקי
נכון.
ארבל אסטרחן
אני בספק אם חברי הכנסת לא מודעים לכך שההצעה שהם הגישו - - -
משה גפני
להערכתי הם לא מודעים. להערכתי. אם הם מודעים ואין להם בעיה אז גם לי אין בעיה.
היו"ר בועז טופורובסקי
אני באופן אישי בוועדת הכספים הזכרתי לכמה אנשים שהם חתומים על החוק.
משה גפני
כן, אני הקשבתי לזה וחייכתי.
ארבל אסטרחן
או שיתנגדו כאן למיזוג, שיבקשו שההצעה הזאת לא תמוזג או - - -
משה גפני
לא, אבל חברת הכנסת מירי רגב כנראה רוצה שכן, - -
ארבל אסטרחן
אבל חברת הכנסת מירי רגב רוצה - - -
משה גפני
- - וחבר הכנסת מאיר שטרית ודאי רוצה.
ארבל אסטרחן
אוקיי, אז הם צריכים לחזור בהם מההצעה. ואז בשונה מהצעתו של חבר הכנסת ישראל אייכלר ההצעה שלהם לא תישאר בוועדת הכספים אלא תמוזג בלי שמם. יש להם אפשרות שהשם שלהם לא יופיע, רק הם פשוט חוזרים בהם.
משה גפני
אין דרך שהם – אין דבר. נכון.
ארבל אסטרחן
לא. הדבר היחיד שחבר כנסת, בשונה מהממשלה שהיא יכולה לחזור בה מהצעת חוק בכל עת, גם כשהיא כבר שנייה לפני הקריאה השלישית במליאה, חבר כנסת יכול לחזור בו רק עד שהוועדה מאשרת את הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית. עד אז זה השלב - - -
היו"ר בועז טופורובסקי
למדתי משהו חדש. זאת אומרת, אני יכול לחזור בי כל פעם מהצעת חוק עד לפני הקריאה, או בעצם האישור בוועדה.
ארבל אסטרחן
עד שהוועדה - - -
משה גפני
נכון. למה לא? זה לא - - -
היו"ר בועז טופורובסקי
לא, אוקיי.
משה גפני
יתקיימו דיונים בוועדה. מהאנשים שבאו לדיונים הללו יתברר שיש שם דברים שאני לא מעוניין בהם - -
היו"ר בועז טופורובסקי
אוקיי.
משה גפני
- - ואני יכול להוציא את השם שלי. אבל אחרי שהוועדה מאשרת אין אפשרות.
תראי, אני אדבר עם חבר הכנסת אורי מקלב ועם חבר הכנסת יצחק וקנין. אני אגיד להם שהשם שלהם מופיע פה וועדת הכנסת עומדת בפני מיזוג. חבר הכנסת ישראל אייכלר לא ממוזג בגלל שהצעת החוק נפרדת. ואם הם רוצים, שיוציאו את השם שלהם; ואם הם לא רוצים, שיישאר. בגלל שהוועדה תאשר את המיזוג. אין סיבה שלא.
טוב, אז מה, נגיד שאני נימקתי את הכול ונצביע בעוד שבוע. מה, מה נעשה?
היו"ר בועז טופורובסקי
אני לא יודע מתי ההצבעה. אני - - - שזה יהיה היום.
משה גפני
כי אין לי את הדף שלי עכשיו. הוא לא - - -

איפה הרשימה של הנושאים החדשים?
אתי בן יוסף
לידך.
היו"ר בועז טופורובסקי
היו לך הרבה כאלה דיונים?
ארבל אסטרחן
לא, זהו, אני בדיוק אומרת - - -
משה גפני
שמה?
היו"ר בועז טופורובסקי
אני לוקח, אני לא יודע אם זה קרדיט או לא קרדיט, אבל לוקח את זה אליי: תראי, יחסית הדיונים הם רגועים - - -
משה גפני
שמה? שמה? לא, לא שמעתי.
אתי בן יוסף
- - - לדוברים הבאים.
ארבל אסטרחן
- - -
היו"ר בועז טופורובסקי
היינו מוכנים לדיון ארוך, מה שנקרא. כנראה בגלל זה, בין השאר, חבר הכנסת יריב לוין ביקש ממני להחליף אותו, אבל מסתבר שזה לא כזה - - -
משה גפני
בואו, תראו, סתם אנחנו עושים עכשיו את ההצגה שהיא מיותרת לגמרי. אנחנו טוענים נושא חדש. לא על הכול. יש פה דברים שאנחנו לא טוענים לנושא חדש.
היו"ר בועז טופורובסקי
סעיף (ה), אני מזכיר לך שיושב ראש ועדת הכספים טען שהוא נושא חדש והוא חזר בו מטענתו.
משה גפני
כן. זאת אומרת, זה הולך לדיון בוועדה. הוא הולך נגד משרד האוצר בעניין הזה. ואז אתה ביררת האם גם אתה טענת נושא חדש - - -
היו"ר בועז טופורובסקי
ומסתבר שלא.
משה גפני
כן. אתה לא טענת נושא חדש ואף אחד מאיתנו לא טען נושא חדש. הוא טען לנושא חדש על כמה דברים שלפי דעתי הוא לא צריך לטעון אותם. על קבוצות רכישה יש לו עניין. זאת אומרת, הוא הולך למאבק מול משרד האוצר, עד כמה שאפשר להגיד על חבר הכנסת ניסן סלומינסקי שהוא הולך למאבק נגד משרד האוצר. על כל פנים, הוא עושה קולות של מאבק. ואני בעד. גם לא משנה. זה גם לא תלוי בנו. בגלל שברגע שהוא הסיר את הבקשה והוא היחיד של נושא חדש אז זה כבר נושא חדש.
היו"ר בועז טופורובסקי
נכון.
משה גפני
זה ידון בוועדת. אגב, אני אצטרך גם את חוות הדעת: גם של היועץ המשפטי של ועדת הכספים וגם את חוות הדעת שלך – האם אנחנו יכולים להגיש הסתייגויות, כן או לא, על נושאים שחוזרים לוועדה - - -
ארבל אסטרחן
ברור שאי - - -
משה גפני
מה?
ארבל אסטרחן
ברור שאי אפשר יהיה להגיש הסתייגויות - - -
אייל לב ארי
דיברנו בדיון בוועדת הכספים - - -
ארבל אסטרחן
כי גמרו כבר להגיש את ההסתייגויות?
אייל לב ארי
בדיוק.
משה גפני
לא, לא, לא.
ארבל אסטרחן
בסדר. זה אני לא - - -
משה גפני
לא, לא, אני אמרתי אתמול לחבר הכנסת יריב לוין, אני לא מקבל את מה שהוא אמר, אנחנו כנראה ניתן, על אף שזה לא יהיה - - - כל כך חשוב מבחינתנו, יש לנו מספיק הסתייגויות למליאה כדי לדון על החוק הזה עד אחרי חנוכה, אבל באופן עקרוני - - -
ארבל אסטרחן
לא, יכול להיות שהדיון שם נגמר ואמרו שרק בסוף יעברו לוועדת - - -. זה אפשרי.
אייל לב ארי
עשינו הבחנה.
משה גפני
רגע, לפני שאתה מסביר את זה. אנחנו טענו בוועדה ואנחנו נטען את זה גם כאן. טענו נושא חדש – לא היה דיון בכלל.
ארבל אסטרחן
יכול להתקיים דיון.
משה גפני
לא היה דיון בוועדה. מה שטענו נושא חדש הלך לוועדת הכנסת. לא היה דיון. זו סדרה ארוכה של נושאים חדשים שהגיעו לכאן. ברגע שלא היה דיון לא הגשנו הסתייגות. אנחנו לא הגשנו. טוען היועץ המשפטי של ועדת הכספים: אנחנו ביקשנו שתגישו עד תאריך מסוים את כל ההסתייגויות שיש לכם. אנחנו, על הנושאים החדשים, לא הגשנו הסתייגויות בגלל שאנחנו טוענים שזה נושא חדש וזה לא ידון בוועדת הכספים.
אייל לב ארי
עשינו הבחנה - - -
ארבל אסטרחן
זה לא משנה שאתם טוענים - - -
משה גפני
טענו את זה - -
ארבל אסטרחן
לא, אבל זה לא - - -
משה גפני
- - אבל לא הגשנו, את יכולה לראות בהסתייגויות.
ארבל אסטרחן
יכולתם להגיש.
משה גפני
אבל אם אנחנו טוענים נושא חדש מה אנחנו מגישים הסתייגות. לא היה דיון אז.

יש שאלה משפטית מאוד, במקרה הזה הוא לא נורא, אבל הוא נושא כבד משקל: על מה אני מגיש הסתייגויות. אני חבר בוועדה, אני מגיש הסתייגות. יש דיון ובדיון עומדים להחליט שמאשרים את סעיף 1 לחוק, ואז אני אומר: אני מגיש - - -
קריאות
- - -
משה גפני
בקיצור, אנחנו לא הגשנו הסתייגויות, והסתייגויות, יכולים להגיד לנו מה שרוצים. אפשר להגיד עד תאריך מסוים, הכול בסדר. עד תאריך מסוים זה להגיש הסתייגות על מה שנדון. אם אנחנו טוענים נושא חדש ואין דיון בכלל, אנחנו לא יודעים על מה להגיש. יכול להיות שבמהלך הדיון משנים דברים; יכול להיות שבמהלך הדיון משנים את הסעיף, משנים מילים, משנים מהויות. ברגע שלא היה דיון בכלל אנחנו לא הגשנו. את יכולה לראות בלוח ההסתייגויות – כל הנושאים החדשים אין הסתייגות.
היו"ר בועז טופורובסקי
כן, אבל אם זכרוני לא מטעה אותי, נאמר לכם שהתאריך הקובע הוא תאריך קובע גם - -
משה גפני
לא.
היו"ר בועז טופורובסקי
- - לנושאים שאתם טוענים שהם נושאים חדשים.
משה גפני
לא, אנחנו לא הסכמנו לזה.
היו"ר בועז טופורובסקי
אז זה שלא הסכמתם זה לא אומר - - -
משה גפני
זה נאמר? אז מה אם נאמר?
היו"ר בועז טופורובסקי
זה שלא הסכמתם - -
משה גפני
אז מה אם נאמר?
היו"ר בועז טופורובסקי
- - זה לא אומר שהוועדה לא החליטה ככה.
משה גפני
אני לא יודע אם נאמר. אבל אם נאמר, ואני מקבל את מה שאתה אומר, אז נאמר. אז מה?
ארבל אסטרחן
אולי תתנו ליועץ המשפטי אייל לב ארי להקריא את מה שהיה שם, כי אני גם לא יודעת מה בדיוק נעשה שם.
אייל לב ארי
הנוסח גם שצורף לוועדת הכנסת במסגרת הנושאים החדשים הוא הנוסח שבעיקרו הונח בפני ועדת הכספים ערב תחילת הדיונים בהצעת החוק הממשלתית. היכן שהיה שינוי מהנוסח בכחול ניתן היה לראות את זה ב"עקוב אחר שינויים". ועל סמך הנוסח הזה הוגשו הסתייגויות, כפי שביקשנו, עד תאריך מסוים אלינו. תוך כדי הדיון נטענו טענות נושא חדש לגבי שינויים - - -
משה גפני
אנחנו תכננו את הנושא החדש מההתחלה.
אייל לב ארי
בסדר. אבל גם - - -
משה גפני
ברגע שהונח הנוסח החדש, שהוא שונה מהכחול, אנחנו תכננו, אפילו דיברנו על זה שאנחנו נטען נושא חדש.
אייל לב ארי
בסדר. אבל גם לגבי הנושאים האלה שנטען לגביהם בהמשך הדיון נושא חדש הם נושאים, הוגשו הסתייגויות.
משה גפני
שלנו?
אייל לב ארי
למיטב זכרוני, כן.
משה גפני
לא - - -
אייל לב ארי
- - - למיטב זכרוני - - -
משה גפני
אני לא הגשתי הסתייגויות על זה.
אייל לב ארי
טוב. אני אומר - - -
משה גפני
נניח שאני צודק. אם אני לא צודק – לא, זה משנה מהותית את העניין. אם הגשנו – בסדר, אז הגשנו. אם לא הגשנו, המשמעות שלהן, והגשנו הסתייגויות על הכול, אם לא הגשנו על הנושאים החדשים אז הפירוש שהודענו שזה נושא חדש. ברגע שיחליטו אם זה כן חוזר לדיון או לא חוזר לדיון נגיש. אם לא הגשנו אפילו אחד. הגשנו מאות-מאות-מאות של הסתייגויות שהעוזר שלי לבד הגיש.
אייל לב ארי
בסדר. שוב, אני אומר ממיטב זכרוני, כן הוגשו.

זה לגבי הנוסח שהובא בפני חברי הוועדה - - - וניתנה האפשרות בעצם לחברי הכנסת להגיש את ההסתייגויות. אמרנו - - -
משה גפני
זאת אומרת שאני מודה שוועדת הכנסת תחליט שזה לא נושא חדש. לא רציתי להודות בזה. אני עדיין משוכנע שוועדת, אני לא יודע אם אני משוכנע אבל יש צד שוועדת הכנסת תחליט שזה - - - נושא חדש.
אייל לב ארי
כן הבהרנו שאם יהיו שינויים נוספים בנוסח הצעת החוק שלא הופיעו בפני חברי הכנסת, - -
משה גפני
העובדות ברורות.
אייל לב ארי
- - לגביהם, כמובן, מטבע הדברים, יתקיים דיון, כשם שיתקיים דיון על נושאים שנטען לגביהם נושא חדש וטרם נדונו בוועדה. אבל לגבי אותם נושאים שאכן יהיה שינוי בנוסח לעומת הנוסח שהובא בפני חברי הוועדה מלכתחילה, לגביהם כן תינתן האפשרות גם להגיש את ההסתייגויות.
משה גפני
זה ויכוח משפטי, הוא לא ויכוח עובדתי. על העובדות אנחנו לא מתווכחים. אם הגשנו - - -
היו"ר בועז טופורובסקי
רק שאלה: זה ויכוח לכאן או לוועדת הכספים? זה ויכוח לוועדת הכספים, לא?
אייל לב ארי
- - - כאן, אנחנו דיברנו. אני פשוט חזרתי על - - -
ארבל אסטרחן
- - -
משה גפני
לוועדה – אני לא יודע, אני לא יודע. אתה צודק, זו שאלה נכונה.
היו"ר בועז טופורובסקי
- - - דנים על נושאים - - -
משה גפני
אני מעלה את זה כאן מכיוון שכאן מחליטים אם נושא חדש או לא נושא חדש. אם הוועדה מחליטה שזה לא נושא חדש אז אני מבקש מהוועדה את האישור, ונמצא פה גם היועץ המשפטי של ועדת הכספים, את האישור להגיש הסתייגויות.
ארבל אסטרחן
- - -
משה גפני
בגלל שמה, מה יהיה בפועל? מה שיהיה בפועל: הוועדה תחליט להוציא כמה דברים. היא תחליט שזה לא נושא חדש. סביר להניח. ואז זה חוזר לדיון בוועדת - - -. לא דנו על הסעיפים האלה בכלל.
היו"ר בועז טופורובסקי
חלק דנו, הרוב לא דנו.
משה גפני
כן, לא משנה, אבל יתחיל דיון. אני מדבר באופן עקרוני. יכול להיות שיהיו דברים כאלה שבאמת כבר לא זה, אבל על הרוב יהיה דיון, ובדיונים יהיו שינויים – או כן או לא, אבל יהיה דיון. בדיון הזה פתאום יחליטו א', ב', ג'. אני מבקש להגיש הסתייגויות.
היו"ר בועז טופורובסקי
כן, אבל עוד פעם: אני לא בטוח שזה כאן. אני זוכר - - -
משה גפני
זו שאלה משפטית.
היו"ר בועז טופורובסקי
ודרך אגב, גם אם אתה, נגיד, ספציפית, לא הגשת הסתייגויות, אחרים כן הגישו הסתייגויות על - - -
משה גפני
בסדר. אבל אני אמרתי את זה מההתחלה. אמרתי: אם יחליטו שזה לא נושא חדש אני מבקש את האישור להגיש הסתייגויות. ואז אמרו לי המשפטנים בוועדת הכספים שלא תוכל בגלל שקבענו תאריך. אבל זה לא שאלה שקבענו תאריך, זו שאלה משפטית. אני רוצה למצות את היכולת שלי מבחינה משפטית. אני לא בטוח שאני אפילו אגיש. יש לי מספיק הסתייגויות למליאה.
היו"ר בועז טופורובסקי
כן אני לא יודע, אבל אני מניח שתבדקו את זה לקראת הדיון.
אייל לב ארי
- - -
משה גפני
אני לא מקבל את זה. זאת אומרת, אני מקבל את העובדות שאמרת, שאתם הודעתם והודעתם את זה גם בוועדה, שיש תאריך מסוים שעד אז אפשר להגיש הסתייגויות ואחרי זה אי אפשר יהיה להגיש הסתייגויות, גם לא על הנושאים החדשים. אני חולק על זה. אני חולק על זה בגלל שזאת שאלה, לא שאמרתם. עם כל הכבוד, אתם לא יכולים להכתיב לנו מה לעשות. אני רוצה לחכות, לראות, מה תחליט ועדת הכנסת לגבי נושא חדש. ואם היא תחליט שזה לא נושא חדש אני רוצה לראות מה יהיה הדיון בוועדה, ואז אני רוצה להגיש הסתייגויות. נורא פשוט. אני רוצה לפעול על פי התקנון.
ארבל אסטרחן
אבל לא היה, למשל, דיון: 140 מטר, 150 מטר. לא היה - - -
משה גפני
לא.
אייל לב ארי
לא היה דיון. נטען ישר נושא חדש - - -
משה גפני
ברגע שטענו נושא חדש לא היה דיון.
אייל לב ארי
הדיון לא התקיים. האם הוגשו הסתייגויות או לא הוגשו הסתייגויות - - -
ארבל אסטרחן
יכול להיות שחלק מהעניין זה - - - על כל דבר נטען נושא חדש אז אולי אפשר באמת לקיים על זה דיון כמו שצריך, אבל - - -
משה גפני
לא קיימו דיון. עורכת הדין ארבל אסטרחן, לא קיימו דיון.
אייל לב ארי
הדיון - - -
משה גפני
חלק מהעניין זה היה גם תרגילים של הקואליציה.
היו"ר בועז טופורובסקי
לא מדויק.
משה גפני
תשאלי את היושב ראש, חבר הכנסת בועז טופורובסקי, כמה פעמים הוא ביקש נושא חדש.
היו"ר בועז טופורובסקי
אני ביקשתי אבל אני לא, אני ביקשתי תוך הבנה שאני לא הולך להגיש על זה הסתייגות.
משה גפני
זה בסדר. אבל את רואה, זה חלק מהעניין. חלק מהעניין זה שיושב ראש הוועדה, חבר הכנסת בועז טופורובסקי, לא רצה שיהיה פיליבסטר על העניין הזה, ושאנחנו נדבר ונדבר ונדבר, ופתאום, אז הוא טען מלכתחילה נושא חדש.
קריאה
- - -
משה גפני
לא, לא.
היו"ר בועז טופורובסקי
אפשר להשאיר את זה. זה לא חייב להיסגר בדיון הזה. זה גם לא רלוונטי לדיון הזה. אני מניח - - -יבדוק את זה.
משה גפני
זה רלוונטי לזמן ההצבעות, לפי דעתי. בגלל שאם מחליטים פה שזה לא נושא חדש, וזה כנראה מה שיחליטו, אז אני מבקש את האישור פה להגיש הסתייגויות.
היו"ר בועז טופורובסקי
אז אתם תפתרו את זה עד הישיבה שתהיה של ההצבעות.
משה גפני
לא היה דיון בכלל, בכלל, בכלל.
ארבל אסטרחן
אבל אפשרו להגיש הסתייגויות - - - יהיה דיון, - -
היו"ר בועז טופורובסקי
אפשרו. וחלק הגישו בכתב וחלק הגישו - - -
ארבל אסטרחן
- - ואז ידונו ההסתייגויות.
משה גפני
לא, אבל אני אמרתי: אני לא מגיש הסתייגויות. אמרתי.
ארבל אסטרחן
- - - אמרת, אבל - - -
משה גפני
אמרתי להם: אני לא מגיש הסתייגויות בגלל שאני חושב שוועדת הכנסת תקבל את עמדתנו. ואם היא לא תקבל, זה יחזור לדיון ואז נראה מה יהיה בדיונים.
ארבל אסטרחן
אבל יודעים מה הבסיס - - - יש - - -
משה גפני
לא, לא, לא. יש 140 מטר ו-150 מטר. ועדת הכנסת תחליט שזה לא נושא חדש, יגיעו ל-160 מטר. מה אני אגיש הסתייגויות?
היו"ר בועז טופורובסקי
כן, אבל אני זוכר - - - אם אנחנו מסתכלים על הדוגמה הזאת אז כן אנשים דיברו על למה צריך 120 מטר, 130 מטר, 140 מטר.
משה גפני
בסדר. אז מה? אבל לא היה דיון על זה - - -
היו"ר בועז טופורובסקי
מהותית היה דיון.
משה גפני
לא, לא, לא, לא. לא משנה. בסדר, מה זה משנה. את יודעת מה, הנושא החדש, הראשון, זה שמחליטים שזה שבע שנים. נכון?
ארבל אסטרחן
זו הוראת שעה.
משה גפני
הוראת שעה.
הנושא הראשון הוא הנושא של הוראת שעה. הממשלה החליטה שהחוק הזה הוא חוק קבוע. יש הצעה שהיא שונה מהחלטת הממשלה, שזה יהיה הוראת שעה לשבע שנים. זה שינוי דרמטי. בגלל שההבדל בין הוראת קבע לבין הוראת שעה הוא הבדל מאוד-מאוד משמעותי. הוא גם מוריד את הטיעון של שר האוצר, שהוא אומר: זה הולך להיות קבוע, וזה מה שהוא אמר גם בתקשורת, וזה מה שהוא הסביר גם כל הזמן. זה משנה את זה באופן מהותי.

עכשיו, יהיה דיון. ואם אתם תחליטו שזה לא נושא חדש, ולפי דעתי זה נושא חדש; ההבדל בין הוראת שעה לבין הוראת קבע הוא נושא חדש.
ארבל אסטרחן
אז - - - בנקודה הזאת אני רוצה להעיר אם יורשה לי, שיש פסיקה בעניין. יש כאן סעיף על נושא חדש - - -. סעיף שעלה לא מעט בבית המשפט העליון. ועל הנקודה הזאת של הפיכה; שם זה היה הפיכה מהוראת שעה להוראה קבועה, ונאמר שזה לא מספיק חדש.
משה גפני
על מה?
ארבל אסטרחן
על ההפיכה: הוראת שעה להוראת קבע.
משה גפני
תלוי במה.
ארבל אסטרחן
בסדר, אבל - - -
משה גפני
במקרה הזה זה דרמטי. אני אומר עכשיו מקצועית. יכול להיות שזה נכון.
ארבל אסטרחן
אם ועדה לא הייתה עושה את זה, אם ועדה לא הייתה עושה דברים דרמטיים אז לא היה צריך את הכנסת. הממשלה הייתה מביאה הצעת חוק, היו מצביעים עליה בקריאה שנייה ושלישית. הוועדות עושות דברים דרמטיים. דברים רבים נעשים בוועדות, ואתם יודעים את זה.
משה גפני
ולכן התקנון קובע שאם אני חבר ועדה ואני טוען נושא חדש, אז צריך לדון במה שאני אומר.
ארבל אסטרחן
נכון. אבל צריך גם לחשוב על מה לטעון נושא חדש. לא כל שינוי שנעשה בהצעת חוק ממשלתית הוא נושא חדש.
משה גפני
לא, לא, זה - - -
היו"ר בועז טופורובסקי
לא - - -
משה גפני
לא, מה זה זה? הטענות שלנו על נושא חדש הן טענות מקצועיות בגלל שהחוק הזה הוא לא מקצועי. הוא ממש, אנחנו צריכים לעשות פה טלאי על גבי טלאי על גבי טלאי. יושב יושב ראש ועדת הכספים, והוא אמר פה אתמול והוא אומר את זה כל הזמן בתקשורת – הוא נגד החוק. מכירה גם דבר כזה? יש לך גם איזו פסיקה בבית המשפט, על יושב ראש ועדה שאומר: אני נגד החוק ואני מעביר אותו בגלל שקיבלתי כסף להתנחלויות? אין דבר כזה בפסיקה.
היו"ר בועז טופורובסקי
כשאתה היית יושב ראש העברת רק דברים שאתה בעדם?
משה גפני
אתה שואל אותי עכשיו באופן ענייני?
היו"ר בועז טופורובסקי
כן.
משה גפני
אני אגיד לך. אני העברתי דברים שלא האמנתי בהם, כי היו דברים כאלה. למשל, אני אתן לך דוגמה בולטת: בא משרד האוצר, לא רצה לתת כסף לדיור, אז הוא החליט שהמוסדיים – אתה יודע, יש את הבורסה ויש - - - – הם יבנו. אני התגלגלתי מצחוק. תסביר לי מה הקשר בין המוסדיים לבין בנייה של דירות. אבל ישבו פקידי משרד האוצר ואמרו: אנחנו עושים. אמרתי: בסדר. אני מודיע לכם, החוק הזה לא עובר בוועדת הכספים. אגב, אני הייתי עושה את זה כל שני וחמישי. אתם רוצים להעביר את זה? לא מפריע לי, בסדר, אבל אני מבקש להוסיף סעיף. שהסעיף אומר שמי שזכאי לקבל משכנתה, זוג צעיר או משפחה שזכאית על פי קריטריונים של משרד הבינוי, יקבלו משכנתה באחוז אחד פחות מהריבית שיש בבנקים המסחריים. ואז מר ראובן קוגן יצא מדעתו – הוא היה רפרנט, היה סגן לגבי הנושא של הבינוי: מה, אתה יודע כמה זה יעלה לנו? אמרתי לו: בסדר, זה המוסדיים. אגב, זה היה על השולחן. כולם ראו את זה. אמרתי: אני מוכן להעביר את החוק הזה אבל בתנאי שמה שאני מציע יהיה.

עורך הדין אייל לב ארי, אתה היית אז כשהיה הדיון ההוא? לא היית.
אייל לב ארי
לא, לא, לא, לא - - -
משה גפני
עוד לא היית. לא משנה. בקיצור, זהו.

ואז מר ראובן קוגן מבקש לדבר איתי בארבע עיניים. עוד לא הכיר אותי כנראה מספיק, אז הוא אומר לי, מסתכל עליי, אומר: תשמע, אני לא יכול להעביר דבר כזה - - -, אבל יש לי הצעה בשבילך – הוא ראה שאני חרדי, זה לפעמים בולט אצלי – הוא אומר לי: שמע, אני אבל אני מסכים ובתנאי שזה יהיה רק למשפחות ברוכות ילדים. אז היה הסיפור עם מר אריאל אטיאס ממשרד הבינוי. אני מסתכל עליו כזה בתמימות, אצלי בחדר – אתה יודע, אנחנו לבד – אני אומר לו: האמת היא שהייתי מקבל את ההצעה שלך, אבל מי שהציע לי את ההצעה הזו שאני מעלה את זה זה זוג צעיר של משפחה חילונית בחולון, לכן אני לא יכול לקבל את ההצעה שלך. זה שקר: לא פנה אליי זוג מחולון, לא חילוני ולא כלום. אבל הוא חשב שאני, בגלל שאני חרדי, אני מהר אקפוץ על המציאה.

עכשיו, מה הוא היה עושה? אם הייתי אומר לו כן הוא היה יוצא החוצה – אנחנו חברים טובים, עד שהוא עזב. אפילו היום אנחנו בקשר – הוא היה הולך לעיתונאים והיה אומר: תשמעו, יושב ראש ועדת הכספים סחט אותי, הוא דרש ממני שאני אתן סבסוד למשכנתאות לחרדים, ואז אף אחד מחברי ועדת הכספים לא היה מצביע בעד. אמרתי לו: לא בא בחשבון, זה הולך לכל הציבור. כל חברי הוועדה הצביעו בעד; החוק עבר בניגוד לדעתי. אני נגד המוסדיים. מהמוסדיים לא יצא שום דבר; אבל הסיפור הזה של ההפחתה של אחוז אחד בריבית התקבל. וזה עבד. ובא נציג משרד הבינוי, קראתי לו כעבור שנה – תגיד לי, כמה גדלו המשכנתאות? זה גדל, הכפיל את עצמו. עכשיו זה כבר לא קיים בגלל שההסכמה הייתה להוראת שעה, אחרת זה לא היה עובר. אז אתה שואל אותי אם העברתי חוקים ש-.

עכשיו, הגיע לי קיצוץ רוחבי - - -
היו"ר בועז טופורובסקי
הבנתי את הדוגמה, גם הבנתי את מוסר ההשכל. זאת אומרת, יושב ראש ועדה מעביר חוקים שהוא לא מאמין בהם וגם משקר לפעמים. אז זה מוסר ההשכל. אבל בואו נמשיך בבקשה בנושא - - -
משה גפני
זה נכון. זה נכון. אתה יודע כמה דברים טובים שעשיתי. היה לי "פרי גליל". הנה, בוא נדבר על - - -
היו"ר בועז טופורובסקי
בוא נחזור לנושא.
משה גפני
על כל פנים, זה הוראת שעה. אבל בסדר, בוא נעשה את זה מהר, נו.

140 ו-150 זה ברור שזה נושא חדש. דירת מגורת מוטבת – נושא חדש. זה נושא שגם אתה מסכים.

סעיף ד' – אנחנו לא מבקשים נושא חדש. אני חושב שאפשר למחוק את זה.
היו"ר בועז טופורובסקי
רק אתם ביקשתם נושא חדש?
משה גפני
אני חושב שגם ליושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת ניסן סלומינסקי.
ארבל אסטרחן
אתה צריך לבדוק עם ועדת הכספים.
משה גפני
לא, אנחנו לא ביקשנו. אני חושב שיושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת ניסן סלומינסקי, ביקש. הוא פחד שאנחנו נבוא לפה ונקיים דיון מחדש. אני מודיע שלא נבקש נושא חדש.
ארבל אסטרחן
על מחיר הדירה - - -
משה גפני
במקום 950 אלף שקל, מיליון שקל, מה שהוועדה הסכימה.
היו"ר בועז טופורובסקי
אוקיי.
משה גפני
זה באמת לא נושא חדש.
היו"ר בועז טופורובסקי
אני לא יודע אם עוד מישהו הגיש.
משה גפני
יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת ניסן סלומינסקי, הגיש. הוא אמר אתמול שאם אני מבקש הוא יוריד, הוא מוריד.
היו"ר בועז טופורובסקי
אנחנו צריכים שהוא יגיד את זה.

אוקיי, בוא נמשיך. סעיף ה' ירד?
משה גפני
כן. לא, סעיף ד' ירד.
ארבל אסטרחן
לא, סעיף ה' ירד אתמול.
היו"ר בועז טופורובסקי
סעיף ה' ירד אתמול. סעיף ד' עוד לא יכול לרדת כי - - -
משה גפני
קבוצות רכישה זה יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת ניסן סלומינסקי, הוריד.
ארבל אסטרחן
כן.
משה גפני
הוא אמר שהוא מסכים. לא משנה. בסדר. אוקיי.

סעיף ו' זה נושא חדש. סעיף ט' אני חושב שאנחנו מורידים. רגע, אני קורא פה מסעיפים שהם סעיפים אצלי. סעיף ט' זה שרות של פחות מ-12 חודשים של נכה צה"ל, סעיף 1.
ארבל אסטרחן
כן. זה - - -
היו"ר בועז טופורובסקי
כן, כן.
אתי בן יוסף
זה אותו דבר.
משה גפני
את זה אנחנו מורידים.
ארבל אסטרחן
וסעיף ד' היה מחיר הדירה - - -
משה גפני
כן. הוא אמר. אנחנו מבקשים להוריד את זה.
ארבל אסטרחן
את שניהם. אוקיי. לא, אני רק מוודאת שזה אותם - - -
משה גפני
מי שהגיש את ההסתייגות בסעיף ד' זה יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת ניסן סלומינסקי, שאתמול אמרתי את זה והוא אמר: בסדר, אם אתם מורידים, מבקשים להוריד, אני מוריד.
י', י"א, י"ב, זה נושא חדש.

סעיף ט"ז, הגדרת עשירון, דרך אגב, זה נראה לי משהו שהוא לא - - -
אייל לב ארי
הכוונה היא בעצם - - -
משה גפני
אין פה הגדרה.
אייל לב ארי
לא. נכון. זה היה נושא שברמת הנוסח לא היה ברור אם הכוונה היא לעשירון לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בדו"חות שהיא, באחד הדו"חות שהיא מפרסמת או הכוונה לאחד חלקי עשר. אז לאחר בירור עם משרד המשפטים הכוונה היא בעצם לאחד חלקי עשר.
משה גפני
לא יודע. זה נושא חדש. זה צריך דיון על - - -
אייל לב ארי
אחד חלקי עשר. זו הכוונה, עשירית.
משה גפני
אנחנו טוענים שזה נושא חדש. לפי דעתי, אין פה הגדרה בכלל. זו הגדרה זאת?
אייל לב ארי
- - -
משה גפני
אישור ועדת הכספים זה כמובן נושא חדש.

סעיף י"ח, שנות מאסר ויסוד נפשי; סעיף י"ט, הארכת זכות טיעון – זה נושאים חדשים.
על כל פנים, כל הנושאים הללו להוציא הדברים שאמרתי הם נושאים חדשים, ואני מבקש - - -
היו"ר בועז טופורובסקי
מאה אחוז.
משה גפני
זהו.
היו"ר בועז טופורובסקי
אם ככה, נימקת גם את הנושא של הנושאים החדשים, - -
משה גפני
כן.
היו"ר בועז טופורובסקי
- - וגם את נושא המיזוגים ושטחת את טענותיך.
משה גפני
כן.
היו"ר בועז טופורובסקי
תודה רבה.
משה גפני
מתי? אם חבר הכנסת ישראל אייכלר לא; חבר הכנסת ישראל אייכלר לא יהיה בזה, הוא יישאר בוועדת, יישאר החוק שלו בוועדת הכספים. צריך לדבר גם עם חבר הכנסת אורי מקלב - - -
אתי בן יוסף
אנחנו יידענו אותו בגלל זה.
משה גפני
מה?
אתי בן יוסף
יידענו את חבר הכנסת ישראל אייכלר שזה שאין את הדיון.
ארבל אסטרחן
הוא היה פה גם.
אתי בן יוסף
הוא היה אתמול.
היו"ר בועז טופורובסקי
הוא היה אתמול.
קריאה
אתמול הוא היה.
משה גפני
מתי מדובר על לעשות הצבעות? לא, בגלל שבהצבעות אני צריך לגייס את כל החברים.
היו"ר בועז טופורובסקי
אני לא יודע. אני רציתי היום.
משה גפני
בסדר. לא, בזה הוא צודק. זה - - -
היו"ר בועז טופורובסקי
אתה אומר: יש זמן.
משה גפני
כן, למה ממהרים?
היו"ר בועז טופורובסקי
בדיוק. בדיוק.
משה גפני
בוא ניתן לזמן לעשות את שלו, שיתרבו הסכסוכים בקואליציה. לא, - - -
היו"ר בועז טופורובסקי
אנחנו בעד שלום.
משה גפני
אתם בעד שלום?
היו"ר בועז טופורובסקי
בטח. בכלל, בין בני אדם.
משה גפני
על כל פנים, אנחנו נגיש הסתייגויות, אנחנו מבקשים להגיש הסתייגויות על זה. אז אני מבקש - - -
היו"ר בועז טופורובסקי
בנושא הזה עוד צריך לקבל תשובות, - -
משה גפני
כן.
היו"ר בועז טופורובסקי
- - אבל זה לקראת ההצבעות, ויש זמן לבדוק את זה. אני, דעתי שונה משלך, אבל - - -
משה גפני
בסדר. אז מה?
היו"ר בועז טופורובסקי
- - -
משה גפני
זו לא שאלה של דעה, זו שאלה מה באמת התקנון. אני רוצה פה ייקוב הדין את ההר. אני לא רוצה לעשות כאן - - -
היו"ר בועז טופורובסקי
טוב, אני רואה שעוד אין אף אחד שרוצה להביע את דעתו - - -
אתי בן יוסף
היועץ המשפטי אייל לב ארי.
היו"ר בועז טופורובסקי
היועץ המשפטי אייל לב ארי רוצה.
אייל לב ארי
אנחנו הבאנו רק את, כיוון שהייתה כאן טענה עובדתית קצת שונה, ואני ניסיתי באמת לרענן את זכרוני. בדקתי את ההסתייגויות שהוגשו מטעם - - -
משה גפני
שאני הגשתי.
אייל לב ארי
יהדות - - -. הרשימה ממוספרת עד 200 ומשהו. כן. ואכן, למשל, היו הסתייגויות - - -
היו"ר בועז טופורובסקי
מצאת?
אייל לב ארי
כן. היו הסתייגויות, למשל: על המטראז'. הסתייגויות 25, 26, 27, לצורך העניין.
היו"ר בועז טופורובסקי
הגשתם הסתייגויות על נושאים חדשים.
אייל לב ארי
הן לא נדונו ולכן גם - - -
משה גפני
ראיתי את - - - אבל לא - - -. טוב.
אייל לב ארי
הן לא נדונו ולכן לכשיתחדש הדיון בעניין וככל שתהיה החלטת ועדת הכנסת שהנושא אינו נושא חדש, כמובן ועדת הכספים תצביע על ההסתייגויות לאחר קיום דיון.
היו"ר בועז טופורובסקי
אוקיי. תודה רבה על ריענון הזיכרון - - -
משה גפני
אני עומד על דעתי שאנחנו, ברגע שיתקיים דיון חדש, אם הוועדה תחליט שזה לא נושא חדש, אנחנו נוכל להגיש אז הסתייגות.
משה גפני
הרבה הסתייגויות אנחנו הגשנו? אתה בטוח אבל שזה אני הגשתי או שהגישו אחרים?
אייל לב ארי
- - - שרשום - - -
משה גפני
- - - יהדות התורה. יש את הדף שלנו.
אייל לב ארי
נכון.
משה גפני
אומר לי שמוליק, הוא לא הגיש אפילו הסתייגות אחת. הוא לא נמצא פה, הוא בלימודים. הוא אומר: אני לא הגשתי אף הסתייגות על נושא חדש.
אייל לב ארי
זה ההסתייגויות שלפנינו.
משה גפני
יש דף שהוא הגיש.
אייל לב ארי
אני לוקח מהדף - - -
משה גפני
מהדף שלו?
אייל לב ארי
שהנדון: הסתייגויות קבוצת יהדות התורה להצעת חוק - - -
משה גפני
לא. הסתייגויות קבוצת יהדות התורה זה לא. אני שואל האם זה בדף שלנו?
ארבל אסטרחן
מי חתום על זה?
משה גפני
בדיוק.
אייל לב ארי
זה ההסתייגויות שהגיעו במייל. שוב, אני אומר לך, למיטב זכרוני - - -
משה גפני
לא, יכול להיות - - -
היו"ר בועז טופורובסקי
אתה בקבוצת יהדות התורה איכשהו.
משה גפני
קבוצת יהדות התורה זה לא אומר רק אנחנו.
אייל לב ארי
לא, לא. כשהייתה הסתייגות נפרדת, למשל, של חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, - - - הסתייגויות חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס להצעת חוק מע"מ אפס. זה היה נפרד. והיו גם הסתייגויות שהוגשו לאחר הזמן שקצבנו, לכן העברנו - - - בזמנו לחבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס שלא נוכל לדון - - - ברובן המוחלט להסתייגויות של קבוצת יהדות התורה. זכותו כחבר כנסת לא נפגעה בעניין הזה.
משה גפני
טוב. אני אדבר עם שמוליק.
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכנסת משה גפני, אני יכול לסגור את הדיון או שאתה רוצה שאני אחכה?
משה גפני
כן, אתה יכול לסגור את הדיון. אין - - -
היו"ר בועז טופורובסקי
מאה אחוז. טוב - - -
משה גפני
רגע. אם אני מדבר, אז כמה זמן יש לי?
היו"ר בועז טופורובסקי
באופן עקרוני, נגמר לך הזמן. אבל אם אתה רוצה לדבר תדבר למרות - - -
משה גפני
לא, ללמד כל - - -. כמה זמן יש לי?
היו"ר בועז טופורובסקי
היה לך עשר דקות לכול. נראה לי שדיברנו כבר חצי שעה ביחד, 25 דקות.
משה גפני
הבנתי.
היו"ר בועז טופורובסקי
אז אני, ברשותכם, נתנו לכל מי שרצה את האפשרות לדבר. אני מניח שאין כאן, בחדר, מישהו נוסף שמעוניין להגיד משהו. היה דיון פורה, גם בנושאים החדשים וגם בנושא המיזוגים.

אני סוגר את הדיון. אני רק אומר - - -
משה גפני
לא היה דיון פורה.
היו"ר בועז טופורובסקי
למה לא היה דיון פורה?
משה גפני
לא היה דיון פורה. מה, אתה - - -
היו"ר בועז טופורובסקי
- - - לפני זה את חבר הכנסת עיסאווי פריג' גם.
משה גפני
לא היה דיון פורה. היה דיון שהתנהל כדין.
היו"ר בועז טופורובסקי
שמע, אין לי בעיות. לדעתך לא היה דיון פורה. בכל מקרה, בישיבה הבאה תהיינה רק הצבעות. לא יהיה דיון, רק הצבעות. אני חוזר ומדגיש את זה לפרוטוקול. אני מסיים את הישיבה. תודה רבה.
משה גפני
תודה רבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:54.>

קוד המקור של הנתונים