ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 28/10/2014

חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 48), התשע"ה-2014, הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 45), התשע"ד-2014

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
28/10/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
<פרוטוקול מס' 429>
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, ד' בחשון התשע"ה (28 באוקטובר 2014), שעה 10:20
סדר היום
<הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 45), התשע"ד-2014>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
מיכל בירן

זהבה גלאון

משה גפני

בועז טופורובסקי

יצחק כהן

זבולון כלפה

דב ליפמן

יעקב ליצמן

אראל מרגלית

שמעון סולומון

חמד עמאר

אלעזר שטרן

סתיו שפיר
מוזמנים
>
גיא גולדמן - עוזר ראשי מחלקה משפטית - רשות המסים, משרד האוצר

עופר שרון - ממונה מע"מ - רשות המסים, משרד האוצר

שי דותן - מנהל תחום בכיר מע"מ - רשות המסים, משרד האוצר

ניר בן אהרון - הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, משרד הכלכלה
ייעוץ משפטי
שלומית ארליך
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
רמי בן שמעון
<הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 45), התשע"ד-2014>
<ניסן סלומינסקי>

החלטנו להוסיף את סעיף 2 שמדבר על מועד החיוב במס לעוסקים וליצרנים קטנים. זו צריכה להיות הטבה גדולה, בעיקר לעסקים קטנים שאנחנו רוצים להגדיל להם את התשלום במזומן. מי מציג את זה? גיא גולדמן, תציג את זה בבקשה. אני חושב שזאת הטבה ונוכל לעשות את זה בזריזות.
גיא גולדמן
ככלל, מועד החיוב במס ערך מוסף במקרים של מכר טובין זה מועד מסירת הטובין. יחד עם זאת, בשנים האחרונות יש הוראת שעה שמטיבה עם יצרנים קטנים, יצרנים שמחזור העסקאות שלהם קטן מ-1,950,000 שקל ושמעסיקים במפעל פחות מ-5 מועסקים.
ההוראה מאפשרת להם ליהנות ממע"מ על בסיס מזומן, חיוב בעת קבלת התמורה. זה מקל עליהם מבחינה מימונית - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
זאת אומרת זה מקל מאוד: במקום שהם יספגו את המימון עד שיקבלו את הכסף מהקונים, אז הם ישלמו את המע"מ רק כשהם מקבלים את הכסף.
גיא גולדמן
נכון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זו הטבה יפה.
גיא גולדמן
אנחנו מציעים היום להגדיל את הסכום ולהגדיל גם את האוכלוסייה: האוכלוסייה תהיה לא רק יצרנים אלא כלל העוסקים שמחזור העסקאות שלהם קטן מ-2 מיליון שקל. ובנוסף, אותם יצרנים שמחזור העסקאות שלהם קטן מ-3,450,000 שקל.
שלומית ארליך
אינו עולה על הסכום.
גיא גולדמן
נכון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זאת אומרת במילים פשוטות, אנחנו עושים כאן הטבה ומאפשרים גם לכאלה שההיקף שלהם הוא לא 1.5 מיליון אלא עד 2 מיליון, גם כן ליהנות מזה שאת המע"מ ישלמו רק בזמן שהם עצמם מקבלים את הכסף.
אראל מרגלית
אז מה זה ה-3.5 מיליון?
גיא גולדמן
זה לגבי יצרנים.
אראל מרגלית
ומה זה מספר העובדים?
גיא גולדמן
מספר העובדים לא יהיה רלוונטי בהצעה הזאת. ההגבלה של 6 מועסקים - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
זו תוספת - - -
אראל מרגלית
מה זה ה-17 עובדים שרשום?
גיא גולדמן
זו חלופה שהיא לא רלוונטית להבחנה הזאת. ההפניה שאנחנו מפנים אליה היא החלופה הראשונה בתוספת. זאת אומרת, מחזור עסקאות של עד 3,450,000 שקל.
אראל מרגלית
זה ליצרנים?
גיא גולדמן
כן.
אראל מרגלית
וה-2 מיליון זה עסקים אחרים?
גיא גולדמן
כלל העוסקים, גם יצרנים וגם לא יצרנים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יפה מאוד. ניר, אתה רוצה להוסיף משהו?
ניר בן אהרון
כן. אני מהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים. ביקשנו את ההרחבה הזאת מרשות המיסים ואנחנו שמחים שהם באמת מקבלים אותה. זה בהתאם למתווה שיש לנו איתם. מבדיקה שעשינו, עסקים נותנים ללקוחות שלהם אשראי של בערך 50 ימים בממוצע.

זה אומר שבחלק מהיקרים זה 120 ימים ויותר. בימים האלה הם צריכים לשאת במע"מ ולא מקבלים אותו בחזרה. אנחנו חושבים שהשינוי הזה מבורך ושמים על הסיכום עם רשות המיסים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יפה. גיא, תקריא, בבקשה.
גיא גולדמן
"תיקון סעיף 22
1.
בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו–1975‏ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 22, האמור בו יסומן

"(א)" ואחריו יבוא:

"(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), בעסקה של מכר טובין בידי אחד מאלה, יחול החיוב

במס עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל:".
שלומית ארליך
בקשר לרישה, במקור היה כתוב "מכר נכס" ועכשיו הסעיף מדבר על מכר טובין. תעמוד בבקשה על האבחנה, גיא.
גיא גולדמן
זאת הייתה טעות בהוראת השעה כיוון שלגבי מקרקעין בסעיף 1 בחוק מס ערך מוסף, נכס מוגדר "טובין או מקרקעין". למקרקעין יש הוראה נפרדת בסעיף 28, לכן ממילא מדובר פה על טובין ולא על מקרקעין. זאת רק הבהרה.
שלומית ארליך
זה יוצר לנו התאמה גם עם השם של הסעיף.
גיא גולדמן
נכון.
אראל מרגלית
תסבירי את מה שהבנת.
שלומית ארליך
תכף הוא יסביר על הקבוצות ואז אני אפרט את הקבוצות.
גיא גולדמן
טובין כולל הכול, ואז זה לא רק מקרקעין.
שלומית ארליך
בעבר היה נכס והיום יש טובין. נכס כולל גם טובין וגם מקרקעין. בסעיף הזה אנחנו מדברים על טובין לכן לא צריך להתייחס למקרקעין שיש להם סעיף ספציפי שמתייחס לזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הלאה.
גיא גולדמן
"(1)
עוסק שמחזור העסקאות שלו אינו עולה על שני מיליון שקליםחדשים;(2)
עוסק שמתקיים בו האמור בפרט 2(ג) לתוספת א' להוראות מסהכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג–1973‏ .".
שלומית ארליך
גם בעניין הזה אנחנו מחילים את זה על פרט 2(ג) לתוספת א' להוראות מס הכנסה. בעבר זה חל לגבי פרט 2(ד) שמדבר על יצרן שמחזור עסקו אינו עולה על 1,950,000 שקל ובעסקו לא יותר מ-6 מועסקים.
פה אנחנו מתייחסים לקטגוריה של יצרן שמחזור עסקו עולה על 1,950,000 שקל אך אינו עולה על 3,450,000 שקל או שמחזור עסקו פחות מ-1,950,000 אך בעסקו יותר מ-6 מועסקים. האם כאן אין פגיעה? כי ההתייחסות היא להעסקה של יותר מ-6. האם אנחנו לא מפספסים קטגוריה שבה יש פחות מ-6 עובדים.
גיא גולדמן
לא מפספסים קטגוריה. כל העוסקים מתחת ל-2 מיליון ייהנו מההקלה. כל היצרנים שמחזור העסקאות שלהם קטן מ-3,450,000 שקל, בלי קשר למספר המועסקים, ייהנו מההקלה.
שלומית ארליך
סעיף התחילה. תיקון סעיף 29, גיא.
גיא גולדמן
"תיקון סעיף 29
2.

בסעיף 29 לחוק העיקרי, סעיף קטן (1ב) – בטל.
תחילה
11.

(א)
תחילתם של סעיפים 22 ו-29 לחוק העיקרי כנוסחם בסעיפים 1 ו-2 לחוק
זה". נעשה את זה 1 בינואר 2015.
שלומית ארליך
כיוון שההצעה הונחה לקריאה ראשונה ביום 30.6.2014, קבעתם במקור שהתחילה ב-1 בספטמבר 2014. אבל עכשיו, כיוון שאנחנו דנים בזה רק עכשיו, נוצר לנו מצב של רטרואקטיביות. אנחנו לא רוצים שתהיה רטרואקטיביות ואתם מבקשים שזה יהיה ב-1 בינואר 2015.
גיא גולדמן
כן. שלא ייפול בתוך תקופת דיווח, רטרואקטיבית זה בלתי אפשרי לעשות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר.
שלומית ארליך
הוראת מעבר.
גיא גולדמן
"הוראת מעבר
13.

(א)
על אף האמור בסעיף 11(א)3, לגבי עסקאות שמועד קבלת התמורה או


מועד מסירת הטובין בהן חל לפני יום ו' באלול התשע"ד (1 בספטמבר 2014),


ימשיכו לחול הוראות סעיפים 22 ו-29 לחוק העיקרי כנוסחם ערב המועדהאמור.".
זו הוראה תפעולית, סנכרון, כדי שלא ייווצר מצב שעוסק שהיה על בסיס מצטבר, על בסיס מסירת הטובין, קיבל תמורה. ההוראה החדשה תקבע שהוא מחויב עם קבלת התמורה וכך יצא שמועד חיוב במס שלו לא יגיע לעולם. זה מאפשר לסנכרן בין ההוראה הישנה להוראה החדשה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב. אנחנו שמחים באמת. תודה, שוב, לרשות המסים. אנחנו שמחים שוב שמגדילים את ההטבה לעסקים קטנים.
אראל מרגלית
יופי, כל הכבוד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את מועד החיוב במס לעוסקים וליצרנים קטנים, סעיף 1, 2, 11(א) ו-13(א)? מי בעד, ירים את ידו.
חמד עמאר
אני הרמתי את ידי.

הצבעה

בעד סעיפים 1, 2, 11(א) ו-13(א) – פה אחד
סעיפים 1, 2, 11(א) ו-13(א) מתוך הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 45), התשע"ד–2014, נתקבלו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יופי. אושר פה אחד.
שלומית ארליך
רק נציין שכיוון שהחלטת הפיצול הונחה אתמול על שולחן הכנסת, אז קודם כל, מבחינה טכנית, תאושר ההחלטה על ידי הכנסת ורק אז תובא לקריאה השנייה והשלישית כמו שאושרה עכשיו ותאושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
דרככם, שוב תודה לרשות המסים ולשר.
אראל מרגלית
אני רוצה לומר שזה מצוין. תקשיבו, אנחנו צריכים לעשות סדר בכמה דברים, גם בימי התשלום. היום, הרבה מאוד מהעסקים מקבלים שוטף פלוס 170, כשהם עוסקים עם רשויות או עם משרדי ממשלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
פלוס 170?
אראל מרגלית
כן. זה בדרום. אני בדקתי את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בדרום זה שונה וקוצר מאוד, לא? זה לא קוצר? מי בקי בזה?
שי דותן
יש הנחיה של החשב הכללי לקצר את - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
ודאי שהיה כך. ההנחיה לקצר מאוד.
אראל מרגלית
הייתי עם חברת מזגנים שקיבלה עכשיו הזמנה לעיר הבה"דים והסתכלתי בדיוק מה תנאי התשלום שלה. אני מבין שיש כוונות טובות. זה היה רק לדרום עצמו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
צה"ל הוא ממלכה בפני עצמה.
אראל מרגלית
בואו נעשה את זה ברמה של החוק. תיקחו את אותו דבר שעשיתם פה, תביאו לנו – תאמינו לי, זה יותר מכל ההטבות שנותנים אחרי המלחמה הזאת: אתם תתנו לאנשים אוויר. בואו תיקחו את זה ותלכו אתנו, קואליציה, אופוזיציה, מה שאתם רוצים. תלכו אתנו על כמה עניינים כאלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כמה החשבת כללית קיצרה את הזמן? אני זוכר - - -
אראל מרגלית
לא קיצרו. קודם כל, זה היה רק לדרום וחוץ מזה, זה לא קוצר באמת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רגע, קודם כל בוא נראה לגבי הדרום.
שי דותן
למיטב ידיעתי, זה תוך 30 יום. למיטב זכרוני.
היו"ר ניסן סלומינסקי
צריכים לבדוק את זה. להערכתי היא קיצרה את זה וצריכים לעמוד על זה, כמו שאומרים.
אראל מרגלית
אבל בכל הארץ. בכל הארץ הרשויות המקומיות משלמות תנאי תשלום בלתי אפשריים והשחקנים הקטנים לא יכולים להתחרות בזה כי אין להם מקורות מימון של האשראי הזה. אני אומר לכם.

הם גם לא רוצים לשנות את חוק המכרזים כדי לתת לקטנים להיכנס כי מפחדים משחיתות, זו גם כן שערורייה. מה זה שחיתות? ניר, תעבדו איתם, תביאו את העניינים האלה. התיקונים האלה יתנו למשק הישראלי טיפה אוויר.
ניר בן אהרון
השלטון מקומי זה לא קל, אבל אני רוצה לראות מה אפשר לעשות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הישיבה הזאת הסתיימה וממשיכים לנושא הבא.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:00.>

קוד המקור של הנתונים