ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 04/11/2014

דיון הוועדה המשותפת לעניין הכרזה על מצב חירום - בהמשך להחלטת הממשלה מיום 23/03/2014 להציע לכנסת להכריז לפי סעיף 38 לחוק יסוד: הממשלה, על מצב חירום לתקופה של שנה אחת

פרוטוקול

 
הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

<פרוטוקול מס' 5>
מישיבה משותפת של

ועדת החוץ והביטחון וועדת החוקה, חוק ומשפט

לעניין הכרזה על מצב חירום

יום שלישי, י"א בחשון התשע"ה (04 בנובמבר 2014), שעה 14:00
סדר היום
<דיון הוועדה המשותפת לעניין הכרזה על מצב חירום - בהמשך להחלטת הממשלה מיום 23.3.2014 להציע לכנסת להכריז לפי סעיף 38 לחוק יסוד הממשלה על מצב חירום לתקופה של שנה אחת>
נכחו
חברי הוועדה: >
אברהם מיכאלי – היו"ר
נסים זאב

אורי מקלב
מוזמנים
>
דנה יפה - עו"ד, משרד המשפטים

גאל עזריאל - עו"ד, משרד המשפטים

רוני מר - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

תמיר שניידרמן - סמנכ"ל חירום, מידע וסייבר, המשרד לתשתיות לאומיות

אחמד עאמר - עו"ד, הלשכה המשפטית, המשרד לתשתיות לאומיות

ד"ר אסנת לוקסמבורג - ראש מינהל טכנולוגיות רפואיות ותשתיות, משרד הבריאות

רינת בכר - מנהלת מחלקת תמרוקים, משרד הבריאות

אלי מרום - סגן מנהל אגף רוקחות, משרד הבריאות

מרינה אוסטפלד - עו"ד, יועצת משפטית, שירות המזון הארצי, משרד הבריאות

הרצל רביניאן - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

סיגל מרד אברג'יל - עו"ד, ראש תחום הסדרה ואכיפה, משרד הכלכלה
ייעוץ משפטי
עידו בן יצחק

תובל צ'סלר
מנהל הוועדה
אסף פרידמן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון – חבר המתרגמים

<דיון הוועדה המשותפת לעניין הכרזה על מצב חירום - בהמשך להחלטת הממשלה מיום 23.3.2014 להציע לכנסת להכריז לפי סעיף 38 לחוק יסוד הממשלה על מצב חירום לתקופה של שנה אחת>
אברהם מיכאלי
צהרים טובים. אנחנו פותחים ישיבה נוספת של ועדת המשנה של ועדת החוץ והביטחון וועדת החוקה, חוק ומשפט לנושא של מעקב אחר הפעילות לניתוק זיקתה של חקיקה ממצב חירום ובנושא עדכון משרדי הממשלה בפעולות שננקטו לשם ניתוק זיקתם של דברי חקיקה שונים ממצב חירום. אני מבין שבעוד כשבועיים אנחנו מגיעים לוועדה המשותפת.
אסף פרידמן
קבעתי מועד לישיבת הוועדה המשותפת, ב-9 בדצמבר.
אברהם מיכאלי
הוועדה המשותפת בעצם תדון בבקשה שהועברה וכבר נמצאת כאן וגם במצב של הדיווח. היום אנחנו מתעדכנים כדי לדעת להיכן הגענו והיכן התקדמנו. עורכת הדין גאל חזרה אלינו, אנחנו מברכים אותך בברוכים הבאים ומזל טוב שאמנם שלחנו לך דרך הפקידים אבל שוב, מזל טוב.
גאל עזריאל
תודה.
אברהם מיכאלי
אני מבין שאנחנו מתחילים עם משרד האוצר. אמרת שהם ביקשו להקדים.
רוני מר
נשמח אם אפשר יהיה להתחיל עם משרד האוצר.
אברהם מיכאלי
זה שתתחיל, זה לא אומר שאתם אחר כך הולכים כי נזדקק לכם בהמשך.
רוני מר
נשמח כמובן להישאר.
אברהם מיכאלי
אמרתי שבעוד כשבועיים מגיעים לוועדה המשותפת, זה אומר שישיבת מליאה בעניין הזה תתקיים כנראה באמצע דצמבר.
אסף פרידמן
כן.
אברהם מיכאלי
אני מקווה שהיום נצא עם דיווחים הרבה יותר חיוביים לעומת המצב בו אנחנו נמצאים נכון להיום כי המליאה הפעם תהיה מאוד מאוד סוערת וכועסת על כך שאנחנו נבוא אליה ולא סיימנו את המצב. לפחות שיהיו לנו הסברים טובים למה כל משרד לא סיים את מלאכתו.

נתחיל לשמוע את דיווחי המשרדים. כאמור, משרד האוצר יתחיל. יש לכם רק חוק אחד אבל זה חוק כבד.
רוני מר
כבד ומורכב.
אברהם מיכאלי
השאלה מה אנחנו מקבלים כעדכון מאז הישיבה האחרונה. אתם הייתם בישיבה האחרונה שקיימתי?
רוני מר
כן.
אברהם מיכאלי
תגיד לי במה התקדמנו והיכן אנחנו נמצאים.
רוני מר
העברתי היום דרך היועץ המשפטי איזשהו לו"ז שגיבשנו לעבודה בהתאם לבקשת אדוני בפגישה הקודמת.
אברהם מיכאלי
לפרוטוקול, החוק שנמצא לטיפולכם הוא חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים.
רוני מר
נכון. בפעמים הקודמות אמרנו שהחוק הזה נמצא בטיפולנו בעקבות דיון שהתקיים במשרד המשפטים, אצל המשנה ליועץ המשפטי, אצל אהוד קורן, בו סוכם שמאחר שכמו שאמרת מדובר על חוק שהוא רחב וכולל בתוכו סמכויות רבות שיש להן השפעה על משק המדינה באופן כללי, במקרו, מצאו לנכון שמשרד האוצר יהיה זה שירכז את העבודה. לאו דווקא בסוף את הניתוק הספציפי, את התקנות הספציפיות של כל משרד, אבל כן את המכלול.

לצורך העניין הזה, העבודה שלנו, כמו שהצגנו בפעמים הקודמות, מורכבת משני דברים: האחד, פנייה לאיזשהו מיפוי ראשוני של הסמכויות מכוח החוק בחלוקה למשרדים השונים, וזאת עבודה שכמו ששלחתי היום נמצאת בשלבים מתקדמים שלה. אנחנו עוד לא סיימנו אותה לגמרי אבל זה משהו שנמצא בשלבים מתקדמים שלו ואנחנו מתכוונים במהלך החודש הקרוב – ונקווה שכך יהיה – להעביר למשרדים את המיפוי הספציפי לגבי סמכויות ספציפיות שנובעות מכוח החוק באמצעות הרפרנטים המקצועיים והמשפטיים הרלוונטיים במשרד שלנו, לכל משרד ומשרד, על מנת לקדם את המשך העבודה ולאפשר למשרדים לעשות את העבודה הפרטנית שהם צריכים לעשות אצלם.
אברהם מיכאלי
תן לי להבין. בחלוקה שלכם, כפי שפירטתם כאן בדף, בדיקת החוק, הבנתי. בדקתם. מה בדיוק נדרש עכשיו? התחלתם לעבור משרד-משרד ולחלק את החלק שלו? הרי רוב המשרדים שמופיעים כאן כבר מכירים על בוריה את כל הסוגיה. אין שם משהו ללמוד.
רוני מר
אני רוצה לעשות הפרדה, ואת זה אמרתי גם בהתחלה. מה שהמשרדים עושים וכמו שמציגים בפני הוועדה בישיבות האחרונות, מציגים כאן סמכויות שיש למשרדים מכוח חוקים שנמצאים באחריות המשרדים. החוק הזה הוא חוק כללי כאשר יש משרדים ושרים שמקבלים סמכויות מכוח החוק הזה. אנחנו מדברים על המיפוי הזה ולא על מיפוי של חוקים ותקנות אחרות שנמצאים בסמכות השרים.
עידו בן יצחק
רוב הצווים בהם מדובר כאן הם צווים מכוח חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים. העניין הוא שיש הסדרים בחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים עצמו שמתחלקים בין המשרדים.
רוני מר
אני אומר. פתחתי ואמרתי אבל אולי לא הייתי ברור מספיק. האחריות של משרד האוצר היא על סמכויות שיש לשרים ומשרדים מכוח חוק הפיקוח. אני לא מדבר על סמכויות אחרות ועל צווים אחרים שהוצאו מכוח סמכות של השר שנובעים מתקנות וחוקים אחרים. אני מדבר רק על דברים שקשורים בחוק הזה.
עידו בן יצחק
אבל הסמכויות הן מכוח החוק הזה.
רוני מר
זה מה שאני אומר. הסמכויות הן מכוח החוק וזה המיפוי שאנחנו עושים שהוא שונה ממה שמוצע כאן בחלק מהמקרים.
אברהם מיכאלי
אני אוהב שאתם יושבים ומתכננים לוחות זמנים, אבל אני רוצה לוחות זמנים הרבה יותר צפופים כי אין לנו זמן לפרוס את זה על פני חודשים רבים כי אתם משרד שבאמת שולט כרגע בכל המשרדים הנוגעים בדבר. המשרדים כבר מכירים את הסוגיה ואין להם מה להתכונן לזה הרבה. הם יודעים להציג את העמדה שלהם תוך יום-יומיים. למה אתם צריכים כאן חודש-חודשיים ולדחות את זה לדצמבר? את החלק הזה לא הבנתי. למה זה נדחה לדצמבר?

תבין ששיטת העבודה של הוועדה הזאת היא לא שלא בוער לנו ויש לנו זמן. אתם כממשלה באים לבקש מהכנסת להאריך את זה ושוב להאריך את זה. הכנסת שואלת למה. למה עד עכשיו לא הספיקו לעשות? נכון שנכנסתם לתמונה רק לפני כמה חודשים אבל כשאתה אומר לי עכשיו משרדי ממשלה, מיפוי וסמכויות המשרדים השונים, עם כל הכבוד, זה לא נושא שצריך לקחת חודשיים. למה?
רוני מר
אדוני, כמו שאתה רואה - - -
אברהם מיכאלי
אני לא מבין את לוח הזמנים שאתה מציג לי כאן.
רוני מר
המועד האחרון לסגור את הנושא הפנימי שלנו נקבע במקור לשבוע שעבר.
אברהם מיכאלי
מי קבע את זה? אתם קבעתם.
רוני מר
אנחנו קבענו.
אברהם מיכאלי
יפה. אז אני רוצה שאתם תבינו שלוחות הזמנים שאתם לוקחים לעצמכם, אין לכם אותם. אתם חייבים כאן עד ההכרזה שאני אעמוד מול הכנסת ואומר שהחוק הזה הולך להיות מטופל אבל לא בקצב שאתם כותבים, עד פברואר.
רוני מר
אדוני, כמו שאמרתי, בעקבות הישיבה האחרונה והדברים שנאמרו כאן לגבי קביעת לוחות הזמנים, אנחנו ניסינו להתכנס ללוחות זמנים כמו שאמרנו צפופים והיינו אמורים להיות כבר אחרי הדבר הזה. בגלל העיכוב בישיבת הממשלה שנקבעה לאישור תקציב המדינה וגם בגלל הצורך לעבוד ולהניח על שולחן הכנסת לקראת שבוע הבא את חוק התקציב, המשרד כולו, כולל הלשכה המשפטית והאגפים המקצועיים, כמעט ולא התעסקו בשום דבר אחר חוץ מהעניין הזה. אנחנו אמורים להגיש במהלך שבוע הבא, כמו שאמרתי - משרד האוצר אמור להגיש, הממשלה אמורה להגיש - לכנסת את חוק התקציב בשבוע הבא ולכן נקבע תאריך לתחילת דצמבר.
אברהם מיכאלי
אבל ההכרזה היא בעוד חודש. מה אתה רוצה שנגיד לכנסת, שלמשרד האוצר אין זמן?
רוני מר
לא אמרתי.
אברהם מיכאלי
אני צריך לנמק למה אנחנו מבקשים להאריך. אני לא אומר את הדברים סתם. ב-15 בדצמבר, אולי עוד לפני אישור התקציב, נצטרך להסביר למה אתם עדיין לא סיימתם את העניין. מה אני אסביר? שבגלל התקציב אתם לא מסיימים עניין?
רוני מר
אדוני, לוחות הזמנים בתקופת העבודה על תקציב המדינה, והשנה הזאת הייתה גם שנה שונה - - -
אברהם מיכאלי
זאת הטעות שלך. בכל הכבוד, אותי כרגע לא מעניין העיסוק שלכם בתקציב המדינה. למה? כי זה גם מטריד אתכם וראש הממשלה מתקשר אלי. אני לא רוצה שיבקשו. תסיימו את העבודה ולא יהיה צורך להאריך את החוק הזה. אתם לא מבינים שזה צריך לעבוד במקביל?

חבר הכנסת מקלב, ברוך הבא.
אורי מקלב
אני רואה שיש כאן תוצאות לא טובות.
אברהם מיכאלי
עורך דין מר, אנחנו בתחילת נובמבר. את לוח הזמנים שהעברת ליועץ המשפטי לוועדה, טוב מאוד שאתה עושה את זה, אבל תצטרכו לשנות אותו. אל תביאו לי נימוק האומר תקציב מדינה. תקציב מדינה יכול להעסיק אתכם כל השנה וזאת לא סיבה לא לקבל לפחות את הפידבק מהמשרדים, שתאמר לי שלמשרד מסוים יש בעיה. אני מבין שזה חוק שהוא בעצם רגולטורי יותר, רחב יותר, חל על כל המשרדים שעד עכשיו עסקו בעניין. אתה אומר לי כרגע שלפי לוח הזמנים שלך מדובר בעוד חודשיים, בעוד שלושה חודשים, ונגיע ל-26 בפברואר שזה עוד ארבעה חודשים. למה? מה הסיבה?
רוני מר
התאריך של ה-26 בפברואר נקבע לבדיקה ראשונה במשרד המשפטים.
אברהם מיכאלי
זאת בדיקה ראשונה ואחר כך תבוא אלי ותבקש עוד חצי שנה. בקיצור, אפילו עד ההכרזה הבאה לא תהיו מוכנים. לוח הזמנים הזה לא מקובל עלי. קחו אותו ושנו אותו. תחזרו עם לוח זמנים מעודכן כדי שאני אדע כי בסוף בשורה התחתונה החוק הזה, אני מבין שהוא בעצם מבטל את כל הפיקוח על המשרדים.
עידו בן יצחק
לא. יש לו כל מיני היבטים. אני לא כל כך מכיר את ההסדרים הפרטניים שלו, אבל מכוחו יוצאים הצווים אבל יש לו עוד כל מיני היבטים שלא קשורים לאוצר.
גאל עזריאל
אם יורשה לי.
אברהם מיכאלי
את רוצה לעזור להם או לעזור לי?
גאל עזריאל
אני רוצה לעזור לכולם.
רוני מר
לעזור לאינטרס הציבורי, אדוני. לרעיון.
גאל עזריאל
להבהיר את העניינים. צווי הפיקוח, מעודכנים מכוח סעיף 5 לחוק הפיקוח ובחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים יש כל מיני סעיפים נוספים שמקנים סמכויות ישירות לשרים שהוכרזו על פי החוק כבעלי הסמכויות. זאת המשימה של משרד האוצר, לפנות למשרדים ולבדוק האם הסמכויות הנוספות שנמצאות בסעיפים האחרים של החוק, יש בהן עדיין צורך. אנחנו לא מדברים על סעיף 5 שכולנו מכירים וכל משרד מכיר את צו הפיקוח ומה הוא צריך לעשות עם צו הפיקוח.
אברהם מיכאלי
כבר שוחים בחומר הזה. שנים מתעסקים בזה. לכן אמרתי שאני לא מעלה על דעתי למה צריך לקחת חודשים.
אורי מקלב
את אומרת שזה לא תלוי בהם.
גאל עזריאל
אני לא יודעת אם זה תלוי בהם.
אברהם מיכאלי
תאמין לי שכאשר משרד האוצר רוצה להלחיץ משרדי ממשלה, תוך יומיים הם מביאים תשובות.

עורך דין מר, אני מבקש ממך לתקן את לוח הזמנים הזה כי אני רוצה דיווח לישיבת הוועדה המשותפת שתתקיים בעוד שבועיים, שתבוא ותאמר לי שמשרד האוצר עשה מאמץ, הלחיץ את משרדי הממשלה במובן החיובי. לא להלחיץ אותם בגין קיצוצי תקציב כי את קיצוצי התקציב תעשה בנפרד. אני רוצה לוח זמנים שנוכל להציג בפני הוועדה המשותפת בישיבה בעוד שבועיים בעזרת השם. זה אפילו לא עוד שבועיים אלא יותר. יש לך שלושה שבועות לתקן את לוח הזמנים הזה. בינתיים גם תאסוף את הנתונים. כל משרד ממשלתי שאני אשאל אותו עכשיו, האמן לי שחצי תשובה כבר יש לו אבל אני רוצה שיעבירו לך אותה באופן מסודר כדי שתוכל להציג אותה.
רוני מר
זאת הכוונה.
אברהם מיכאלי
מה עוד רצינו מעורך דין מר?
עידו בן יצחק
יש שתי סוגיות של משרד הבריאות.
אברהם מיכאלי
תעלה אותן. אם אתה רוצה להישאר אתנו, בשמחה.
רוני מר
זאת שאלה לגביה יש אי הבנה ואני אשמח אם נפתור אותה ושהיא לא תישאר באוויר.
עידו בן יצחק
נושא ראשון. ברשימת משרד הבריאות מופיע כ-16 ו-17.
אברהם מיכאלי
16, טיפול רפואי במכשירי קרינה.
עידו בן יצחק
כן.
אברהם מיכאלי
ו-17, מכשירי קרינה לטיפול רפואי.
עידו בן יצחק
כן.
אברהם מיכאלי
בפעם הקודמת הם טענו שיש בעיה תקציבית. הבעיה לא נפתרה. מישהו מוכן להסביר את זה שוב?
אסנת לוקסמבורג
אני יכולה להסביר היכן זה עומד מבחינת הדברים.
אברהם מיכאלי
עכשיו זאת ההזדמנות. זה הכסף.
רוני מר
אנחנו הלשכה המשפטית, אדוני. הכסף לא אצלנו.
אסנת לוקסמבורג
אני מנהלת את המינהל לתרופות, טכנולוגיות ותשתיות של משרד הבריאות. התבקשתי לבוא בשם המשרד ולהסביר היכן אנחנו עומדים עם כל הנושא. כמו שהוועדה יודעת ומכירה, בעצם כל הנושא של פיקוח על קרינה מתחלק בין ארבעה גורמים בממשלה כאשר לכל אחד יש את החלק שלו.
הגורמים הם
משרד הבריאות שאחראי על כל הנושא של הגנת המטופל מפני קרינה ואתם בוודאי יודעים שהיום החשיפה הגדולה ביותר לקרינה שאדם חווה לאורך חייו, זאת חשיפה לקרינה רפואית. אם אנחנו לוקחים לדוגמה מכשירי CT, אז מכשיר CT היום מקרין בסדר גודל של 400 צילומי חזה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על קרינה שאנשים עוברים במהלך פרוצדורה כמו צנתורים, כמו CT, כמו בדיקות אחרות. כל הנושא של הגנת המטופל – בדיקת המכשור ובדיקה שהמטופל יקבל את מינימום הקרינה – זה נושא שבאחריות משרד הבריאות.

יש את המשרד להגנת הסביבה.
אברהם מיכאלי
ה-MRI פחות מקרין אבל אתם לא מאפשרים לאזרחים והם נאלצים לחכות חודשים בתור. ב-MRI יש פחות קרינה ובנוסף לכך האזרח יכול ליהנות מהבחנה יותר מדויקת, אבל אומרים לו שיחכה ארבעה חודשים. למה? למה הוא אשם? מסכן.
אסנת לוקסמבורג
ברשותך, טוב שמשרד האוצר כאן.
אברהם מיכאלי
למה את חושבת שאלתי את זה? כדי שהוא ישמע.
אסנת לוקסמבורג
מצוין. משרד הבריאות כבר כשנה מנסה – ואפילו קצת יותר משנה – לקדם תוספת מכשירי MRI.
אברהם מיכאלי
ייאמר לזכות של סגן השר ליצמן שדאג לשמונה מכשירים עת היה בתפקיד.
אסנת לוקסמבורג
עכשיו אנחנו בתוספת של עשרה מכשירים נוספים. העניין הוא שזה מופיע תחת תקנות בריאות העם ודורש הסכמת שר האוצר. הסכמת שר האוצר ניתנה רק בשבועות האחרונים ולכן רק עכשיו אנחנו פועלים לקדם את הנושא לאישור ועדת העבודה והרווחה ולהוסיף את המכשירים האלה.

אני אומר בהערה מוסדרת שבדיקות MRI לא מתאימות לכל המצבים. זאת אומרת, יש מצבים בהם CT הוא הרבה יותר אבחנתי והרבה יותר מדויק וזה לא שבדיקת ה-MRI יכולה להחליף אותו. לדוגמה, אם אדם מגיע ויש לו חשד לאפנדיציט, הבדיקה הנבחרת היא בדיקת CT שמבחינה את זה באופן ברור ולא MRI. לא ניכנס לנושא הזה.
אורי מקלב
רקמות רכות, זה CT ולא MRI?
אסנת לוקסמבורג
רקמות רכות, תלוי מה. לדוגמה, אנחנו יודעים שאם אנחנו מדברים על משהו כמו מוח, גידולי מוח, אנחנו הולכים יותר על MRI. לעומת זאת, אם אנחנו מדברים על שבץ מוחי, אנחנו הולכים יותר על CT. זה תלוי באיזה התוויה.
אורי מקלב
זאת לא רק שאלה של כסף אלא שאלה של התאמה של המכשיר.
אסנת לוקסמבורג
כן. בוודאי. לכן יש מקום לשני הדברים ואנחנו לא נכנסים לנושא הזה. בכל מקרה, פרט למשרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה יש גם את הוועדה הישראלית לאנרגיה אטומית שיש לה חלק בתוך הנושא הזה של הפיקוח והבקרה. יש לנו גם את משרד הכלכלה שמתעסק בנושאים שקשורים לבטיחות העובד. זאת אומרת, כל הנושא של הגנת העובד.
אורי מקלב
משרד התקשורת לא קשור?
אסנת לוקסמבורג
לקרינה לא מייננת, כן. אני מדברת כרגע על קרינה מייננת. לקרינה מייננת, כן, מבחינת כל האישורים והסלולרי. דרך אגב, אני מזמינה את כולם, אם הנושא מעניין אותם, להיכנס לאתר משרד הבריאות. השקנו אתר שנוגע גם למידע לציבור לגבי קרינה לא מייננת עם שאלות ותשובות וגם לגבי קרינה מייננת. אם אימא שהבן או הבת נשלחה לבדיקה והיא רוצה לדעת מה זה אומר, איזה קרינה יש והאם יש חלופות, כל המידע הזה קיים בצורה מאוד מפורטת במשרד הבריאות ואנחנו מקבלים פידבקים מאוד טובים.

בכל מקרה, בגלל ריבוי הגורמים שעוסקים בנושא, אנחנו לפני מספר חודשים התכנסנו כל הגורמים הרלוונטיים וחשבנו ללכת לחקיקה של חוק אחד שנקרא חוק הקרינה שבעצם יסדיר בתוך חוק הקרינה כל אחד ומה מקומם של המשרדים השונים בתוך הנושא הזה כדי באמת האזרח יקבל – או המערכת כולה תקבל – את הראייה הכוללת ולא ייפול בין הכיסאות כאשר משרד אחד רואה את זה כך ומשרד אחר רואה את זה אחרת.

התחלנו עבודה משותפת. באיזשהו שלב הודיע המשרד להגנת הסביבה שהוא יוצא לתקנות משלו והוא רואה שנושא החקיקה, למרות שהיא באמת קומפרהנסיבית ונכונה יותר, הוא עדיין רוצה לקדם את לוחות הזמנים הקצרים ולכן הוא הולך לתקנות ספציפיות שלו.

אני חייבת לומר את דעתי המקצועית. לדעתי זה חבל מאוד כי לדעתי באמת לשם הגנת האזרח או בריאות הציבור, הדבר הנכון ביותר הוא חוק אחד שיכלול את כל הגורמים האלה ולא שזה יהיה כמו טלאים, דבר אחד על גבי השני.

בכל מקרה, המשרד להגנת הסביבה התחיל להתקדם עם התקנות שלו. יש הרבה מאוד ממשקים מולנו. אנחנו במקביל התחלנו לעבוד על תקנות משלנו ובמסגרת התקנות האלה אנחנו נראה היכן הממשקים והיכן אפשר להתחבר, כן או לא.

אם כן, בכל הנושא הזה יש עבודה מאוד אינטנסיבית אצלנו בלשכה המשפטית. זה ייקח עוד זמן כי זה יצטרך תיאום נוסף גם עם המשרדים האחרים. במסגרת החקיקה, אחד הנושאים שעלה היה נושא של אגרות ומה המשמעויות, כי בעצם אנחנו מתקצבים חלק גדול מהפעילות שלנו מההכנסות כתוצאה מהאגרות. עשינו בירור ומסתבר שאנחנו נצטרך גם במסגרת החקיקה החדשה להגדיר את כל האגרות האלה מחדש. שוב, זאת הכנסה שהיא נדרשת כדי לקיים את הבקרה בשטח ואת כל הציוד שנדרש כדי לבדוק את רמות הקרינה.

זה מה שאני יכולה לעדכן נכון להיום.
אברהם מיכאלי
איפה הבעיה התקציבית מול משרד האוצר?
אסנת לוקסמבורג
כרגע אין לי בעיה תקציבית, אבל תהיה לי.
רוני מר
אל תגידי את זה.
אסנת לוקסמבורג
זה לא שאין בעיות. יש לי בעיות לגבי סל התרופות, יש לי בעיה לגבי ה-MRI ויש לי הרבה בעיות.
עידו בן יצחק
בדיון הקודם נציגים שלכם מסרו לנו שהבעיה היחידה שמעכבת את קידום התקנות היא מחלוקת תקציבית.
אסנת לוקסמבורג
לא הייתי בדיון הקודם. למיטב ידיעתי, ואני יכולה לבדוק את זה במשרד, נצטרך להסדיר הגדרה חדשה של אגרות במסגרת התקנות החדשות ואז נצטרך כמובן לבוא בדין ודברים מול משרד האוצר ולראות איך אנחנו מתוקצבים בהתאם. כרגע שני הדברים קשורים ביחד וכרגע גם משרדי ממשלה אחרים קשורים ביחד. אני מניחה שגם המשרד להגנת הסביבה יגיע אליכם.
אברהם מיכאלי
הם כאן. כולם כאן.
אסנת לוקסמבורג
הם יגיעו.
אברהם מיכאלי
אני רוצה לומר לך משהו אחד. התקנות האלה אצלכם מטופלות זמן רב. זה לא משהו שהתחיל לפני חודש.
עידו בן יצחק
במקרה הספציפי הזה, מה שקרה זה שבהתחלה כפי שנאמר כאן הם היו אמורים להיכנס לתוך החוק של המשרד להגנת הסביבה אבל לפני מספר חודשים המשרד להגנת הסביבה החליט להתנתק מהם. אז הם היו צריכים להתחיל את הכול מחדש.
אברהם מיכאלי
בסדר גמור.
אסנת לוקסמבורג
התחלנו מאפס.
אברהם מיכאלי
ברשימה של הצווים שלכם, בינתיים הכמות הנכבדה ביותר היא שלכם, אפילו שהסדרתם הרבה יחסית לאחרים. שני הדברים האלה כרגע אצלי הם בלתי ידועים. אני לא יודע מה קורה אתם. זה שהתחלתם לטפל ושנפגשתם בצוות כזה או אחר, בסדר, אבל אני חייב לקבל עכשיו לוח זמנים. כרגע זה עומד לעכב אותי בהכרזה הקרובה. אני צריך לתת לכנסת צפי לגבי מה שהולך להיות בעוד חודש, בעוד חודשיים, בעוד שלושה חודשים כי אחרת בסוף אנחנו נשארים במצב בלתי ידוע.
אסנת לוקסמבורג
אני יכולה לקיים איזשהו דיון עם הגורמים הרלוונטיים בשלושת המשרדים האחרים.
אברהם מיכאלי
את זה אני רוצה לעשות בשבוע הקרוב. אני חייב לפני כינוס הוועדה המשותפת לקבל מכם לוח זמנים מפורט.
אסנת לוקסמבורג
ניתן לך עוד השבוע.
אברהם מיכאלי
אבל לוח זמנים סביר. לא לוח זמנים לשנה.
אסנת לוקסמבורג
מבחינתי, בוא נסדיר את זה כמה שיותר מהר אבל אני חייבת לדעת, אלה כלים שלובים כאן, וזה קשור גם בהגנת הסביבה.
אברהם מיכאלי
אנחנו נשאל אותם כאן. כולם כאן. ליד השולחן הזה יושבת כל הממשלה. מה שאת מנסה לתאם, תגידי לי היכן הבעיה ואנחנו נשאל אותם למה הם לא יכולים לשתף אתך פעולה. זאת בדיוק הנקודה. אני חייב לקבל ממך לוח זמנים מפורט, מה השלבים שאתם הולכים לבצע בחודש, בחודשיים, בשלושת החודשים הקרובים, כדי שאני אדע שזה מסתיים. אני הבנתי שיש בעיה תקציבית ולכן אמרתי שזאת ההזדמנות שלנו ללבן אותה ולסגור דברים. את אומרת שאין לך בעיה תקציבית.
אסנת לוקסמבורג
לא, יש לי בעיה בדברים האחרים.
אברהם מיכאלי
לא כדאי לך להצהיר כאן שאין לך בעיה תקציבית.
אסנת לוקסמבורג
בכל מקרה הוא אמר שהוא מגיע בלי הכסף.
אברהם מיכאלי
בפעם הקודמת הבנתי שזה מה שמעכב ולכן אחד הדברים שביקשנו היה לדבר עם משרד האוצר כדי שנוכל לקשור דברים. אני יודע ששרת הבריאות נותנת תשומת לב לדברים האלה והיא מאוד רגישה להם. השרה אמרה לי שאומר לה היכן הבעיה. אני לא רוצה להגיד לה שיש בעיה. את כבר כאן, את ראש התחום, את ראש המינהל, את יודעת איך להציג לי את הנושא.

אנשי הגנת הסביבה לא נמצאים כאן היום?
עידו בן יצחק
היום לא.
אברהם מיכאלי
כי הם כבר התקדמו. עברו כיתה אצלנו. יש כאלה שעוברים כיתה ואנחנו פוטרים אותם מלבוא לשיעור.
עידו בן יצחק
לא רק בגלל זה אלא כי המועד הקרוב שלהם עוד לא הגיע.
אברהם מיכאלי
אבל הנושא הזה קשור אליהם.
אסנת לוקסמבורג
בנושא של הקרינה, לפחות משבוע שעבר, הם כותבים טיוטה של תקנות. היא עוד לא עברה למשרדים האחרים. אני קיבלתי טיוטה שלהם ויש הרבה מאוד בעיות.
אברהם מיכאלי
את אומרת שהדרך היא לא נכונה, אבל אני כרגע לא מתערב בזה.
אסנת לוקסמבורג
לטעמי הדרך הנכונה הייתה לעשות חוק אחד כמו שאמרתי.
אברהם מיכאלי
אולי נדבר על זה עם השר. נראה מה נוכל עוד לתרום כחלקנו בעניין.

אמרת שיש עוד משרד נוסף שקשור?
אסנת לוקסמבורג
הוועדה הישראלית לאנרגיה אטומית שהיא חלק ממשרד ראש הממשלה ומשרד הכלכלה.
אסנת לוקסמבורג
הם היו אצלנו?
עידו בן יצחק
מה שהיה עד עכשיו בכל הנושא של קרינה, המשרד להגנת הסביבה לקח את זה על עצמו. הפעם לא זימנו אותם כי הם אמרו שהם מפיצים תזכיר עד סוף דצמבר ולכן לא היה טעם להזמין אותם עכשיו כי הם עובדים עליו.
אברהם מיכאלי
מצד שני, אם הם עושים טעות, הם יעכבו את כל המערכת.
עידו בן יצחק
זה עלה בדיון הקודם בו הם כן היו. עלה הנושא הזה של המהירות לעומת מה שנכון מקצועית. הם קיבלו החלטה כזאת ויכולים גם לקבל החלטה אחרת.
אברהם מיכאלי
אני לא יכול להתערב בשיקול דעת מקצועי של המשרד. לי חשוב שאתם תסתדרו ותוכלו להסיר מהרשימה את הצו שמעכב אותנו. זאת בדיוק הנקודה.
אסנת לוקסמבורג
אבל אתה מבין שבסיטואציה הזאת במקום שאנחנו נגיע כולנו בקול אחד מתואמים בינינו, מה שקורה זה שמשרד אחד רץ עם תקנות, אחרי כן שלושת המשרדים האחרים צריכים לראות מה יש בתקנות ומה מקובל.
עידו בן יצחק
אני יודע שהוועדה לאנרגיה אטומית כן מסונכרנת אתם. ההיבט של הוועדה לאנרגיה אטומית כן מוסדר.
אסנת לוקסמבורג
לא. גם לא מסונכרן אתם.
עידו בן יצחק
עד כמה שאני יודע. הייתי בקשר גם עם הוועדה וגם עם המשרד.
אסנת לוקסמבורג
אנחנו לא מסונכרנים.
אברהם מיכאלי
גם כדי לעזור לך, אני מבקש, אם אפשר בשבוע הקרוב לקבל גם מהמשרד להגנת הסביבה, גם מהוועדה לאנרגיה אטומית וגם ממשרד הכלכלה שיושב כאן.
סיגל מרד אברג'יל
זה לא בין הנושאים שהועברו אלינו.
אסנת לוקסמבורג
זה נושא שלא הגיע דרך הוועדה. זה נושא שהגיע דרך פעילות בין-משרדית. אתם מפקחים על כל הנושא של בטיחות העובדים שעוסקים בקרינה.
סיגל מרד אברג'יל
אני יודעת על מה אנחנו מפקחים. אני לא יודעת על קשיים בתיאומים אתנו לעניין הזה.
אסנת לוקסמבורג
לא אמרתי שיש קשיים. אני אומרת שמי שהתחיל לרוץ קדימה והשאיר את המשרדים האחרים, זה המשרד להגנת הסביבה. אין בעיה, אבל זה רק דורש את התיאום שכל אחד כותב את התקנות בפני עצמו.
אברהם מיכאלי
לקראת הישיבה הבאה של הוועדה המשותפת אני רוצה שהעמדה המשותפת – של כל משרדי הממשלה – תוצג. אני מבקש ממך דבר אחד. מכיוון שאת הסברת כרגע היכן הבעיה, האם את יכולה לרכז לנו את העמדה שלך מול המשרדים האחרים? תעבירי לנו את המכתב הזה תוך מספר ימים ואנחנו נדאג להוציא את המכתב הזה אל השרים הנוגעים בדבר כדי שהם יבינו שזה שכל אחד רץ בנפרד, בינתיים תוקע לנו את שני הצווים האלה ואנחנו לא יכולים להתקדם ושיאמרו מה הם מציעים. יכול להיות שכדאי שתשבו שוב ביחד כל הגורמים ותשקלו את העניין מחדש כי אם לא כן יוצא שאת מתקדמת בנפרד והוא מתקדם בנפרד. את התקנות צריך לאשר בוועדת הכלכלה?
עידו בן יצחק
זאת חקיקה. אלה לא תקנות. במשרד להגנת הסביבה זאת חקיקה ראשית. זה יגיע לוועדת הפנים.
אברהם מיכאלי
בפעם הקודמת שהייתה חקיקה בתחום הזה, אני לא זוכר איזה ועדה דנה בה.
עידו בן יצחק
ועדת הפנים. טיפלתי בחוק.
אברהם מיכאלי
אם כך, אתה צודק. לפני שזה יגיע לוועדה ושם כבר קשה לכם למשוך דברים אחורה, אולי את הישיבה הזאת נעשה לפני ישיבת הוועדה המשותפת שמתקיימת בעוד כשבועיים. אם תעבירי לנו את המכתב הזה, אנחנו ננסה לקבל פידבק בצורה דחופה ואולי שווה שנתרום את חלקנו. אותי מטריד ששני צווים כאלה יישארו באוויר. לכן כרגע אין לכם שום לוח זמנים לגבי הטיפול.
אסנת לוקסמבורג
אנחנו התחלנו לעבוד על התקנות שלנו.
אברהם מיכאלי
השאלה אם אלה תקנות או חקיקה. אצלכם אלה יהיו תקנות או חקיקה?
אסנת לוקסמבורג
אצלנו אלה יהיו תקנות בשלב הראשון. שוב, דעתי היא שצריכה להיות חקיקה ראשית מסודרת ומוסדרת עם כולם.
אברהם מיכאלי
חקיקה ראשית, זה מסלול אחר. לכן אני שואל. אם זאת חקיקה ראשית, זה תזכיר והפצתו. תקנות, גם כאן יש הפצת תקנות עת תחליטו להפיץ. מה אומר עכשיו משרד האוצר בסוגיה הספציפית הזאת?
רוני מר
אין לנו אתם בעיה.
אברהם מיכאלי
בינתיים אנחנו פוטרים אותך.

מה הייתה הסוגיה הנוספת שרצינו ללבן עם משרד האוצר?
עידו בן יצחק
גם של משרד הבריאות בנושא התמרוקים. הועברו כבר תקנות לוועדת העבודה והרווחה לפני שנה, באוקטובר 2013. המשרד עצמו ביקש לא לקדם בינתיים את התקנות.
אברהם מיכאלי
כי יש מחלוקת.
עידו בן יצחק
בגלל תקנים.
אסנת לוקסמבורג
אתם רוצים שנפרט בכמה מלים?
אברהם מיכאלי
כן.
אסנת לוקסמבורג
אלי יתחיל ואני אמשיך.
אלי מרום
אני סגן מנהל אגף הרוקחות במשרד הבריאות. אנחנו החלטנו במשרד הבריאות לאמץ את הרגולציה האירופאית לתמרוקים, מה שנקרא לחתוך חסמי יבוא ושיווק של מוצרים כדי שכל מוצר באירופה יוכל להיות משווק בארץ וכל יצרן ישראלי יוכל לשווק בקלות לאירופה.

כתבנו תקנות שעברו את משרד המשפטים והגיעו לוועדה. כדי לקיים את התקנות החדשות שיחליפו את הצו, אנחנו נדרשים למשאבים ולכוח אדם.

לכן אנחנו נמצאים כבר חודשים במגעים גם עם משרד האוצר וגם עם משרד ראש הממשלה שלקח על עצמו לבחון פרויקטים על מנת לעשות מה שנקרא רגולציות דומות, אימוץ רגולציות דומות. אנחנו נמצאים בדיונים עם שני המשרדים על מנת לקדם את זה.
אסנת לוקסמבורג
אני אוסיף כמה מלים. היום יש שני גורמים שמובילים מהלכים שמתחברים למהלך שלנו. האחד הוא משרד הכלכלה בראשות המנכ"ל לנג שהקים ועדה כאשר הרצון הוא להפחית חסמים בירוקרטיים ולהוריד את יוקר המחיה, והמהלך השני הוא מהלך מהכיוון של אהוד פראוור במשרד ראש הממשלה, שם הם עושים מהלך כדי לראות היכן אפשר לשנות הליכים רגולטוריים במדינת ישראל.

אנחנו כולנו מתכנסים ביחד והתקיימו גם שיחות ומגעים בין כל הגורמים. כרגע אנחנו כמשרד הבריאות ביקשנו את תוספת התקנים הנדרשת בשביל להריץ את הרגולציה הזאת, את הרגולציה החדשה, ובשלב הראשון קיבלנו סירוב במסגרת תשובות התקציב. לפני כשבוע היה דיון עם משרד האוצר, נציגים ממשרד הכלכלה, משרד ראש הממשלה ואנחנו. אנחנו הצגנו את הקונספט של איך תיראה הרגולציה על תמרוקים בעקבות השינוי הזה ובעצם אנחנו ממתינים לשלב הבא שהוא במידה ואנחנו נקבל באמת את המשאבים הנדרשים לצורך הפעלת הרגולציה. שם למיטב ידיעתי זה עומד.
אברהם מיכאלי
כשהגעתם לוועדת העבודה והרווחה, שם ביקשתם לעצור את זה כי שם עליתם על הסוגיה הזאת של תקנים?
אסנת לוקסמבורג
הרעיון היה לבוא ועשינו במקביל פנייה למשרד האוצר כדי לומר שאנחנו רוצים לשנות את הרגולציה כי לדעתנו היא נכונה יותר וכך היא תיטיב עם האזרח וגם תהיה יותר נכונה מקצועית, אבל במקביל אנחנו חייבים לקבל את המשאבים הנדרשים לצורך העניין. ניהלנו את זה במקביל וכמו שנאמר, זה מתנהל כבר בשנה האחרונה. בתקציב הנוכחי לא קיבלנו לזה מענה כרגע. כרגע מתקיימים דיונים ייעודיים לנושא הזה.
אברהם מיכאלי
בעצם כרגע התקנות מעוכבות בכנסת.
אסנת לוקסמבורג
נכון.
אברהם מיכאלי
אין דיון. אתם לא משכתם את התקנות אליכם בחזרה אלא זה שוכב בכנסת.
אסנת לוקסמבורג
בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.
אברהם מיכאלי
כן. אני מבין. אתה מכיר את הסוגיה?
רוני מר
אני מכיר את הסוגיה מאוד בכללי. עידו העביר לי לפני כמה ימים מייל בנושא הזה ואני בדקתי מול הרפרנטים. כמו שגם אמרו נציגי משרד הבריאות, מה שאני מכיר מהגורמים המקצועיים אצלנו. כמו שאתם יודעים, תקציב המדינה נסגר לפני כמה שבועות כולל הסיכומים התקציביים בין המשרדים לבין משרד האוצר. כלומר, תקציב משרד הבריאות לשנת 2015 הוא כולל את מה שהוא כולל ואין בו תוספות, לא של תקנים ולא של תקציבים לדברים נוספים. משרד הבריאות אמור לדעת לבצע את המשימות והמטלות שהוא אמור לבצע. אין איזושהי תוספת ייעודית. אמרה הגברת שמתקיימים שם דיונים נוספים. אחרי סגירת התקציב, אני דיברתי הבוקר עם הנציג באגף התקציבים שמטפל במשרד הבריאות. אני רוצה להיזהר ולהגיד שאני לא יודע אם הוא לא מכיר את הדבר הזה.
אסנת לוקסמבורג
הוא ידע שמתקיים דיון אבל הוא לא היה חלק ממנו. מי שהוביל את זה, זה הרפרנט של הכלכלה.
רוני מר
יכול להיות שיש כאן פער בבדיקה שלנו. בכל אופן, ממה שאני מכיר, אין כאן איזה שהן בעיות תקציביות מאחר שתקציב משרד הבריאות, כמו כלל תקציב המדינה, לשנת 2015 נסגר, תואם ואושר בממשלה. משרד הבריאות אמור לעשות במסגרת התקציב שלו את כל הפעולות שהן באחריותו ובסמכותו.
אברהם מיכאלי
עורך דין מר, אני רוצה להטיל עליך מטלה שאני כוועדה רוצה לקבל ממך. לפי ההסבר הזה, אם זה לא ייכנס לפתרון תקציבי כזה או אחר – ואני לא מתערב – או דרככם או באמצעות תקציב משרד הבריאות, הצו הזה נשאר תקוע כאן. מה אני עושה? מה עושה הוועדה? אני צריך לחכות שמישהו יואיל בטובו לתקצב אותם? שוב, אני לא נכנס ואומר באיזה תקציב כי זה לא מתפקידי לנהל לכם את התקציבים. אני רוצה שהצו הזה יוסר מכאן ואני רוצה שהצו הזה יהפוך לחוק ויהפוך לתקנה. איך אני עושה את זה? לפי ההיגיון הזה, בוודאי לשנה הבאה אין לי כלום ואולי בעוד שנתיים נראה.
רוני מר
קודם אמרתי בבדיחות הדעת אבל עכשיו אני אומר ברצינות שמאחר שאני עובד בלשכה המשפטית של משרד האוצר ולא באגף התקציבים, זה לא מסמכותי לעשות כאן סגירות תקציביות. אני חושב שהשולחן המכובד הזה הוא לא המקום לעשות סגירות תקציביות במשרדי ממשלה. לכן הסגירה התקציבית הזאת צריכה להיות בין הגורמים המקצועיים במשרד הבריאות לבין הגורמים המקצועיים במשרד האוצר, כאשר למשרד הבריאות יש תקציב לבצע את הפעולות שלו ואם הם יחשבו שצריכה להינתן תוספת לדבר הזה, תינתן תוספת, ואם לא, הוא יצטרך לקחת את זה ממקורות התקציב שלו.
אברהם מיכאלי
אני מבין את תשובתך. לכן אני מבקש מכם, תוך שבוע תחזרו אלי עם תשובה, אחרי שתקיימו ישיבה ביניכם, מי לוקח על עצמו לקדם את הדבר הזה. אני לא מתערב לא בתוספת התקציב ולא בתקציב הקיים. מצדי שזה יהיה ברמה של השרים, שידעו שהצו הזה כאן ישכב כל עוד אין פתרון תקציבי. מצדי, תערבו בזה את השרים כדי שישבו ביניהם ושישב אגף התקציבים ברמה הבכירה ביותר של המשרדים כדי שנקבל כאן לוח זמנים איך אנחנו מתקדמים. תוך שבוע אני רוצה לדעת את זה. קודם פטרנו את עורך דין מר ואמרנו שלא יתערב, אבל עכשיו אני רוצה שכן תתערב כי אתה תגרום לכך שהתיאום הזה ייעשה עם דוקטור לוקסמבורג או מי שהמשרד רואה לנכון. לפחות נקבל כאן תשובה שתאמר לנו איך אנחנו מתקדמים. אני לא מתערב בפירוט התקציב.
רוני מר
אני מציע שמשרד הבריאות יפנה לגורמים הרלוונטיים במשרד האוצר כדי שאפשר יהיה לנסות לקדם את מהלך הזה ושתהיה גם תשובה שלנו.
אסנת לוקסמבורג
אני אחזור ואומר שלא רק שפנינו ולא רק שהצגנו את זה כדרישה תקציבית אלא סורבנו במסגרת סגירת התקציב. יחד עם זאת, בשבועות האחרונים פנו אלינו, בגלל האינטרס של משרד הכלכלה לקדם את הנושא הזה, לחידוש המגעים. אנחנו מבחינתנו נעתרנו מיד. לנו יש אינטרס להעביר את זה.
אברהם מיכאלי
באמצעי שאני יכול כרגע לעשות, זה לקדם מכם תשובה ברורה כי זה יאלץ את השרים אולי לחשוב איך פותרים את זה כי אחרת אני אשאל אותך מה לוח הזמנים ואת תאמרי שאת לא יודעת.
אסנת לוקסמבורג
נכון.
אברהם מיכאלי
משרד האוצר אומר שהוא לא יכול לתת תקציב כי הוא נתן כבר תקציב לשרת הבריאות מעל ומעבר. במחילה מכם, אני לא נכנס לחלוקה הזאת ביניכם. אני רוצה לקבל כאן לוח זמנים מתואם ביניכם כך שלא תהיה לי טענה שיש בעיה תקציבית.

אני כן רוצה מצדנו בעניין הזה להוציא מכתב כרגע לשני המשרדים הנוגעים בדבר, גם למשרד האוצר וגם למשרד הבריאות, בו נאמר שהסוגיה הזאת עלתה אצלנו ואנחנו מצפים לקבל תשובה לוועדה תוך שבוע ימים. הגורמים שיושבים כאן, ידעו שיהיה להם עוד סיוע מאתנו וידעו שאנחנו מחכים לתשובה הזאת.
עידו בן יצחק
בסדר.
רוני מר
השולחן הזה הוא לא המקום לנהל את הדיון הזה.
אברהם מיכאלי
השולחן הזה הוא המקום לקבל תשובות איך מתקדמים.
רוני מר
חד משמעית.
אברהם מיכאלי
איך אתם פותרים את זה, מצדי שתהיה מתנה מגורם חוקי אחר.
רוני מר
אני אומר שוב שמאחר שתקציב המדינה נסגר לפני פחות מחודש ומשרד הבריאות קיבל את תקציבו בסגירה תקציבית בין המשרדים, אם הנושא הזה לא תוקצב באופן מיוחד, זה אומר שהוא אמור להיות מתוקצב מתקציב שאושר למשרד הבריאות.
אסנת לוקסמבורג
לא. ממש לא.
רוני מר
משרד הבריאות אמור לעשות את הדבר הזה מתקציבו.
אסנת לוקסמבורג
ממש לא. האמירה הזאת לא נכונה.
אברהם מיכאלי
אני מכיר את הוויכוחים מהסוג הזה בין המשרדים. אני אומר לך, עורך דין מר, שהכרזת מצב חירום במדינה לא יחכה לוויכוחים האלה. לכן אני רוצה כרגע לקבל תשובה שתאמר לנו איך מתקדמים כדי שהצו הזה יוסר מהרשימה, או לחילופין תקבלו החלטה שזה יישאר ואז אנחנו יודעים כי יש לנו תכנית מה לעשות. יום אחד אנחנו מסירים כאן את כל הצווים האלה, אם כן פתרתם או לא פתרתם. אם צווים הכי רגישים במדינה, במצב ביטחוני הכי רגיש, שישבנו עליהם והם נפתרו, גם אתם תוכלו להסתדר בדברים פעוטים שכאלה במובן של תקציב. שוב, אני יודע שלא אתה תיתן לי פתרון ומענה, אבל בבקשה, לאור הישיבה הזאת, תחברו ביניכם את הגורמים שצריכים לשבת ולהתייעץ. אנחנו גם נוציא מכתב לשני השרים.
רוני מר
אפשר למען את המכתבים האלה גם אלינו.
אברהם מיכאלי
בשמחה רבה.

נתנו כבוד למשרד הבריאות ונתחיל אתו.

משרד הבריאות, יש לנו אתכם 19 צווים שהם עדיין בטיפולכם. מה זה 21 צווים? שניים בכנסת.
עידו בן יצחק
כן. יש בכנסת אבל חלק תקועים בתוך המשרד.
אברהם מיכאלי
זה מופיע ברשימה?
עידו בן יצחק
כן. הכול מופיע.
אברהם מיכאלי
כל זה תחת משרד הבריאות. נכון?
עידו בן יצחק
כן.
אברהם מיכאלי
מ-1 עד 4, ארבעה צווים: סימון קוד של מזון ארוז מראש, איכות מזון, סימון מוצרים, סחר מזון, ייצורו ואחסנתו. הסטטוס.
מרינה אוסטפלד
הוא מטופל במסגרת התזכיר.
אברהם מיכאלי
ממתי זה מטופל?
מרינה אוסטפלד
מה זאת אומרת?
אברהם מיכאלי
תציגי את עצמך לפרוטוקול בבקשה.
מרינה אוסטפלד
אני מהלשכה המשפטית של משרד הבריאות. אני מחליפה את שרון גוטמן שעומלת ימים ולילות על קידום התזכיר. לכן היא לא הגיעה היום.
אברהם מיכאלי
מה התקדם מהפעם הקודמת? אני מבין שמכינים תזכיר.
מרינה אוסטפלד
העבודה לתזכיר עברה לעבודה יומית. היא מתנהלת מול שתי המחלקות של משרד המשפטים, גם עם הרפרנט של ייעוץ וחקיקה, עורכת הדין אורית כהן ועורך דין שי סומך וגם עם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, אבי ליכט ועורך דין בלונדהיים. שניהם מלווים את שני הפרקים החשובים שבעצם צריכים להיסגר בטרם הנוסח יועבר למחלקה הפלילית. ביום רביעי האחרון הייתה ישיבה אצל מנכ"ל משרד ראש הממשלה ובישיבה התחייב המשרד, וכך גם עשה, להעביר השבוע נוסח של שני הפרקים האלה להערות נוספות בצוות הבין-משרדי הזה. השבוע הם צריכים לסיים את העבודה הזאת של הטמעת ההערות. קיבלתי דיווח שלאחר הטמעת ההערות השבוע, הם יהיו מוכנים להעביר את שני הפרקים האלה למחלקה הפלילית של משרד המשפטים. בזמנו היו הרבה הערות והחלק הפלילי – הענישה, האכיפה – משתנה מאוד בהתאם לשינוי הפרקים האלה. ברור שהמחלקה הפלילית צריכה לתת את דעתה על כך ולהעיר את הערותיה.
אברהם מיכאלי
יש לכם הערכה של לוח זמנים?
מרינה אוסטפלד
כן. ליום רביעי, לא מחר אלא בשבוע הבא, נקבעה עוד ישיבה אצל מנכ"ל משרד ראש הממשלה אשר מצפה מאתנו לקבל כבר את האישור על כך שהנוסח הזה מאושר כפי שהוא נדרש מהמחלקה הפלילית. בישיבה הזאת גם ייקבע לוח זמנים לעבודה נוספת. אני אומרת את זה בזהירות ובתקווה רבה אומרת שאני מקווה שאנחנו באמת בישורת האחרונה עם ההצעה המאוד מורכבת הזאת.
אברהם מיכאלי
בעצם כרגע זה עוד לא הגיע למשרד המשפטים כדי לבחון את התיקונים שעשיתם.
מרינה אוסטפלד
אני קיבלתי דיווח שזה צריך להיעשות השבוע.
אברהם מיכאלי
אז זה עובר למשרד המשפטים לתגובה.
מרינה אוסטפלד
כן.
דנה יפה
משרד המשפטים מעורב בצוות הבין-משרדי הזה.
אברהם מיכאלי
גם אתם יושבים בו.
דנה יפה
כן. משני הרפרנטים אצלנו נאמר לי שהעבודה היא מאוד אינטנסיבית.
אברהם מיכאלי
אני מבקש אחרי הישיבה עם מנכ"ל משרד ראש הממשלה לדווח לנו ממש מידית כי אני רוצה לקראת הישיבה הגדולה של הוועדה המשותפת שהתמונה תהיה הרבה יותר ברורה. אם תוכלו גם לדבר אתי על לוח זמנים.
מרינה אוסטפלד
בסדר גמור.
אברהם מיכאלי
אנחנו יכולים לשחרר את דוקטור לוקסמבורג?
עידו בן יצחק
כן.
אסנת לוקסמבורג
תודה רבה. אני אחזור עם התשובות.
אברהם מיכאלי
בואי נסכם שאת תדווחי לנו על הסיכומים שיתקבלו בישיבה הקרובה אצל מנכ"ל ראש הממשלה.
מרינה אוסטפלד
כן. ביום רביעי הבא.
אברהם מיכאלי
יהיה לנו דיווח כבר בסוף שבוע הבא כדי שנדע מה היה ומה סוכם שם.

אני רואה שמשרד המשפטים שותף שם, זה טוב לי.
דנה יפה
שותפים מאוד.
אברהם מיכאלי
מה זאת המחלקה הפלילית אצלכם?
דנה יפה
נכון לעכשיו הרפרנטים שמעורבים מהמשרד אלה רפרנטים שעוסקים בתחום של ההסדרה של המזון עצמו, מבחינת זכויות סוציאליות של האזרחים, והשני הוא מבחינת המשק, המצב הכלכלי-פיסקלי. הם מעורבים כל הזמן ברוב הישיבות, עד כמה שאני יודעת. לאחר מכן, מאחר שבעצם מדובר בהסדרת כל המשק של המזון, ייקבעו שם גם סעיפים פליליים. הנציגים הפליליים עדיין לא מעורבים כי היה יותר הגיוני לערב אותם בשלב הבא וזה מה שיקרה, אחרי שיועבר אליהם הנוסח.
אברהם מיכאלי
בסדר גמור. תנו לי אחר כך לוח זמנים. אם זה חוזר אליכם, מה צריך לעשות אצלכם כדי שתוכלו להביא את התזכיר להפצה אלא אם כן יש צורך אחר כך בדיון נוסף על התזכיר אצל כל המשרדים.
דנה יפה
לא. אני מניחה שהתזכיר יהיה מתואם. ברגע שהוא יבוא לממשלה, הוא יהיה מתואם כי כבר עכשיו יושבים עליו.
אברהם מיכאלי
מי עוד שותף להתייעצויות האלה?
מרינה אוסטפלד
משרד הכלכלה כמובן.
דנה יפה
מנכ"ל משרד ראש הממשלה.
אברהם מיכאלי
אני מבין שבכך נחסוך אחר כך את התגובות לתזכיר שיופץ באופן טכני כי רובם כבר היו שותפים.
מרינה אוסטפלד
הם לא באים לכל ישיבה, אבל הם מאוד מעורבים.
דנה יפה
כן. גם משרד האוצר שותף.
אברהם מיכאלי
אני מבקש לדווח לנו אחרי הישיבה מה סוכם, היכן הדברים עומדים ואני מקווה שלישיבה הגדולה – נשארו לנו עוד כעשרה ימים – יהיה לכם כבר לוח זמנים מוערך כדי שנוכל להגיד היכן התקדמנו.

מה זה הצווים מ-5 עד 13? תשעה צווים.
עידו בן יצחק
יש צווים נוספים שההסדרה שלהם תלויה בקידום של אותו תזכיר. זאת אומרת, הם לא מוסדרים ישירות בתזכיר.
אברהם מיכאלי
מה שנמצא מ-1 עד 4, 5 עד 13 קשור בזה.
עידו בן יצחק
כן, אבל היא אומרת שיש עדכון.
מרינה אוסטפלד
כן. אני יכולה לדווח מכיוון שבשני הצווים האלה אני טיפלתי באופן אישי ולכן אני יודעת היכן זה עומד. אנחנו מדברים על סימון מוצרי בשר ודגים.
עידו בן יצחק
לא. עוד לא הגענו לזה.
אברהם מיכאלי
מדובר כאן בצווים אחרים.
עידו בן יצחק
כמו הובלת לחם, גלידה, חלב וכולי.
מרינה אוסטפלד
הכול מתנקז לתוך זה.
עידו בן יצחק
נכון. כך אמרתי.
אברהם מיכאלי
אם כן, כרגע אנחנו מחכים לפתרון של הצווים מ-1 עד 4 ואז אנחנו נפתור גם את הצווים האלה.
עידו בן יצחק
כן.
אברהם מיכאלי
בסדר. צו 14. מה זה תחליף דבש?
עידו בן יצחק
תחליף דבש. כבר היה דיון בוועדת העבודה והרווחה.
אברהם מיכאלי
נכון וזה הוחזר להערות. הערות של מי?
עידו בן יצחק
משרד הבריאות שקיים על זה ישיבות בספטמבר ובינתיים נמסר לי שבגלל העבודה על התזכיר, הקפיאו את העבודה על זה.
אברהם מיכאלי
זה לא מקובל עלי. בכל הכבוד, מי שמטפל בזה, מצדי יגייסו צוות נוסף. חבל, כי עד שהכנסת דנה בצו שיכולים לקדם בתקנות, עכשיו תחכו וזה יכול לקחת שנה לפי קצב הבעיות. אותו צוות מטפל בכל?
מרינה אוסטפלד
לא. אני לקחתי כמה שאושר לי.
אברהם מיכאלי
אני מבקש את הנושא הזה שנדון בוועדת העבודה והרווחה, אפשר לקדם אותו שם. תקדישו לזה את הזמן להערות. זה רק אצלכם או שגם משרד המשפטים צריך להיות מעורב בזה?
מרינה אוסטפלד
אני לא חושבת.
עידו בן יצחק
היו מגעים מול התעשיינים.
מרינה אוסטפלד
נכון. אני לא חושבת שמשרד המשפטים צריך להיות מעורב כאן.
אברהם מיכאלי
צריך לדאוג לקדם את זה. אני רוצה לקבל דיווח על כך תוך שבוע ימים כדי שאדע מה עשיתם עם זה כדי שאני אוכל להיערך לישיבה הבאה עם דיווח מעודכן. אני מבקש תוך שבוע לקבל דיווח שאומר מה קרה עם תחליף דבש.

סעיף 15, תכשירים להדברת מזיקים.
עידו בן יצחק
לפני שבועיים הופץ תזכיר. אני מניח שעדיין ממתין להערות הציבור.
אברהם מיכאלי
כמה זמן צריך?
עידו בן יצחק
נותנים שלושה שבועות.
אברהם מיכאלי
עוד שבוע-שבועיים אמורות להיות תשובות.
דנה יפה
התזכיר יצא ב-23 באוקטובר.
אברהם מיכאלי
אני מדבר כרגע על דיון בתחילת דצמבר ועד אז תהיה לנו אפשרות לומר שההפצה הסתיימה ואז אפשר להביא את זה לוועדת שרים?
דנה יפה
זה מאוד תלוי בהערות שמתקבלות. לפעמים מתקבלות הערות מאוד מהותיות ואז זה מצריך עוד זמן.
עידו בן יצחק
אני מציע שאחרי שיעבור הזמן לקבלת הערות, תודיעו לנו.
אברהם מיכאלי
כן. תודיעי לנו שזה עבר ולפחות אני אדע שזה כבר בדרך לוועדת שרים.
דנה יפה
זה רק משרד הבריאות.
אברהם מיכאלי
אני מדבר כרגע מבחינתכם כמשרד המשפטים. המעקב שלכם תמיד אצלי אם משהו במשרד תקוע. את זה אני רוצה להבין. לגבי החוק הזה, אני מבין שיש חוק מקביל שהגיש המשרד להגנת הסביבה.
עידו בן יצחק
לא. החוק של המשרד להגנת הסביבה הוא בעניין המדבירים.
אברהם מיכאלי
זה לא קשור לזה?
עידו בן יצחק
לא. אלה התכשירים.
אברהם מיכאלי
בבקשה לדווח לנו בתום המועד הרשמי להפצת התזכיר.
מרינה אוסטפלד
בסדר.
אברהם מיכאלי
תרשום לך תאריך. חודש מספיק? המועד הטכני הוא 21 ימים. נתתי לכם חודש כדי לעקוב.
גאל עזריאל
למי לדווח?
אברהם מיכאלי
לדווח לנו. ב-20 בנובמבר לדווח לנו שיש הערות או אין הערות, הכול הסתיים, מתקדמים קדימה.

דיברנו על סעיף 16, 17 ו-18.

סעיף 19.
עידו בן יצחק
הוצאת בשר.
אברהם מיכאלי
גם כאן יש את ועדת העבודה והרווחה.
עידו בן יצחק
כן.
אברהם מיכאלי
זה טרם נדון שם? גם שם יש הערות. אגב, מי ההערות האלה? מהייעוץ המשפטי או מהוועדה עצמה?
מרינה אוסטפלד
מהייעוץ המשפטי של הוועדה.
אברהם מיכאלי
עוד לא התקיים דיון בוועדה.
מרינה אוסטפלד
טרם.
עידו בן יצחק
עוד לא התקיים דיון.
אברהם מיכאלי
אתם לא אישרתם בגלל הלחץ של התזכיר?
מרינה אוסטפלד
אנחנו מדברים על אחסון עכשיו או על סימון?
אברהם מיכאלי
הוצאת בשר ודגים מבית קירור.
מרינה אוסטפלד
הייתה ישיבה עם היועצת המשפטית שבינתיים יצאה לחופשת לידה. כרגע יש מישהי שמחליפה אותה וככל הנראה היא ביקשה להיפגש כיוון שמדובר בתקנות די מורכבות ולא פשוטות. היא אמרה לי שהיא כנראה רוצה פגישה אחד על אחד ואז נלבן ונדון בכל ההערות ובכל התשובות שאני כבר נתתי. אני מקווה שבזה נסיים את זה.
אברהם מיכאלי
כרגע את בקשר עם הייעוץ המשפטי של הוועדה.
מרינה אוסטפלד
כן.
אברהם מיכאלי
ואתם אמורים לסיים ביניכם.
מרינה אוסטפלד
כן.
אברהם מיכאלי
תוכלי לדווח לי בשבוע הקרוב מה קורה עם זה?
מרינה אוסטפלד
אין בעיה.
אברהם מיכאלי
אם את צריכה לנדנד להם, תנדנדי להם. אם את רוצה עזרה שלנו, תודיעי לי.
עידו בן יצחק
אם את רוצה, גם אני יכול לעזור.

התקנות הנוספות.
אברהם מיכאלי
הטיפול בדגים. מה היה בזמנו הסיפור? התקנות לא אושרו?
עידו בן יצחק
בוא נתחיל דווקא מהשני. הנושא של סימון תאריך מוצרי בשר ומוצרי דגים. זה התעכב במשך זמן בגלל שהוגשה איזושהי הצעת חוק פרטית בעקבותיה המשרד רצה לכלול את מה שהיא אומרת בתוך התקנות ולכן הגיש נוסח מעודכן של התקנות. לדעתי זה היה לפני שבועיים.
מרינה אוסטפלד
נכון. אני אפילו ארחיב, ברשותך. הטיוטה שכבר כללה את ההצעה של חבר הכנסת כלפה - אנחנו תמכנו בהצעה שלו ולכן לא הייתה כאן שום בעיה – הוכנה על ידי די מזמן, אבל התבקשתי להצטרף לצוות המקצועי ששקל – ואני מבינה, בצדק – אולי להרחיב את נוסח התקנות האלה ולכלול בתוכו סימון של כל סוגי הדגים וכל סוגי הבשר, אשר לא נעשה בנוסח הקודם. מדובר על משהו מאוד נקודתי. לכן שקלנו את העניין הזה במהלך הפגרה ואני התרשמתי שבהחלט יש הרבה עבודה. מכיוון שגם קיבלנו פנייה מלשכת השרה שביקשה שבמידה והעבודה הזאת לא תקודם בקצב משביע רצון, להגיש את זה כפי שזה - זאת אומרת, רק עם ההצעה של חבר הכנסת כלפה – וזאת עשינו. נפלה החלטה והטיוטה הזאת הוגשה בנוסחה שאני אומר שהוא קצת מצומצם.
אברהם מיכאלי
כרגע אמור להתחדש הדיון בוועדת העבודה והרווחה?
מרינה אוסטפלד
כן. אני חושבת שנקבע דיון.
אברהם מיכאלי
תוכלי לברר ולהודיע לנו איפה זה התקדם?
מרינה אוסטפלד
אין בעיה.
אברהם מיכאלי
אם צריך להתערב, אנחנו נתערב על מנת לזרז אותם כי חשוב לי להציג ולומר שהדבר הזה כבר נמצא בשלב מתקדם בכנסת.
מרינה אוסטפלד
במקרה הזה גם אנחנו מאוד מעוניינים לקדם את זה מכיוון שקודם כל גם התחייבנו בפני חבר הכנסת כלפה שהדבר הזה יקודם.
אברהם מיכאלי
החקיקה כבר הסתיימה בחוק שלו?
מרינה אוסטפלד
לא. הוא בעצם רצה לתקן את החקיקה הראשית.
אברהם מיכאלי
ואתם אמרתם שעושים את זה בתקנות.
מרינה אוסטפלד
בדיוק. אנחנו לגמרי עומדים מאחורי מה שאנחנו רוצים לעשות ולכן אין שום סיבה שזה לא יתקדם.
אברהם מיכאלי
איך זה מתחבר לסעיף 1?
עידו בן יצחק
זה לא קשור. אלה שני נושאים שונים. סעיף 1 הוא הנושא של טיפול בדגים. התקנות הן של משרד החקלאות שמחליפות צו של משרד הבריאות.
מרינה אוסטפלד
התחלתי לעבוד על זה עכשיו.
אברהם מיכאלי
התקנות לא אושרו.
עידו בן יצחק
עדיין לא אושרו. נדונו.
אברהם מיכאלי
מה זה לא אושרו? כלומר, לא דחו אותן אלא הדיון שם נמשך.
עידו בן יצחק
כן.
אברהם מיכאלי
נמשך כבר כמעט עשרה חודשים. מאז לא חידשו את הדיון?
עידו בן יצחק
לא.
אברהם מיכאלי
אנחנו שלחנו לו מכתב על זה, נכון?
עידו בן יצחק
נכון.
אברהם מיכאלי
לא היא יכולה לפנות. משרד החקלאות נמצא כאן?
עידו בן יצחק
לא.
אברהם מיכאלי
מצד שני, הצו הזה שוכב במלאי שלהם.
עידו בן יצחק
נכון.
אברהם מיכאלי
הוא לא ענה למכתבים שכתבנו?
עידו בן יצחק
הוא לא ענה. הוא קידם כל מיני דברים אחרים בעניינם פנינו אליו אבל לא את זה.
אברהם מיכאלי
אני מציע להוציא לו שוב מכתב. מתי שלחנו לו בפעם האחרונה מכתב בנושא הזה?
עידו בן יצחק
באוגוסט.
אברהם מיכאלי
נשלח לו עוד מכתב. לקראת ההכרזה אני רוצה להוציא לו מכתב נוסף.

משרד הבריאות, יש לכם עוד משהו להוסיף? אין.

אתם עובדים בקצב סביר, אבל אותנו זה לא מספק. סביר כאן לא מספיק. כאן צריך לעבוד יומם ולילה. אנא מכם, דווחו לנו על מה שביקשתי. לקראת הישיבה הבאה, אני מקווה שיהיו לנו עדכונים נוספים וחדשים. תודה לכם.

משרד האנרגיה והמים.
אחמד עאמר
שני עניינים תלויים ועומדים.
אברהם מיכאלי
יש לי צו אחד אצלכם והשאר בכנסת. הסדרים במשק הדלק.

עידו, מה קרה כאן?
עידו בן יצחק
הוגשה הצעת חוק.
אברהם מיכאלי
היה ביניכם ויכוח ביניכם לבין המשרד להגנת העורף זכרונו לברכה. המשרד, לא חלילה האנשים בו שהם אנשים טובים.
אחמד עאמר
המשרד.
אברהם מיכאלי
למרות הביטול, עם מי הוויכוח היום? את ההודעה לכנסת עוד לא הבאתם.
עידו בן יצחק
הייתה הודעה. זאת אומרת, החלת רציפות אפשר לעשות בכל רגע נתון.
אברהם מיכאלי
צריך לקבוע את זה לדיון במליאה. השאלה היא אם אתם ביקשתם.
אחמד עאמר
הבנתי שכל ההליכים בעצם הסתיימו וזה יובא בימים הקרובים.
אברהם מיכאלי
יש עדיין גורם שאתם בוויכוח אתו לגבי החלת הרציפות?
אחמד עאמר
היה צורך בבחינה כלשהי לגבי סוגיה מסוימת שנפתרה, לגבי מקטעים של צינורות, רישוי עסקים ודברים מהסוג הזה. הבנתי שכל זה מאחורינו ובימים הקרובים יחול דין רציפות.
אברהם מיכאלי
הבקשה להחיל רציפות כבר נמצאת במליאה או עוד לא הגיעה למליאה?
עידו בן יצחק
כן.
אחמד עאמר
היא נמצאת במליאה.
עידו בן יצחק
כבר עברו הרבה יותר משבועיים.
אברהם מיכאלי
כרגע בעצם צריך לקבוע את זה לדיון אם יש הערות והצבעה. זה ההליך. אתה חושב שזה יהיה בימים הקרובים?
תמיר שניידרמן
אם המשרד לא מבקש, הכנסת לא קובעת.
אברהם מיכאלי
אתה יכול לדווח לנו תוך יום-יומיים? תבדקו מטעמכם כי אם צריך כאן לזרז את המזכירות, אני אזרז. תדווח לי עד אמצע שבוע הבא. תבדוק מי מהמשרד אמור להגיש בקשה לקבוע את זה. אז יש לכם מתאם מטעם הממשלה שמביא לכנסת. אתה יודע מה, זאת הזדמנות עכשיו לקראת יום שני. אם הנשיאות בכנסת תקבל בקשה מכם להכניס את זה לסדר היום, בעוד שבוע מתחילים בדיוני התקציב ויהיה לחץ, סעיף כזה בדרך כלל מוכנס כסעיף קל להחלטות. תגישו את הבקשה ואחר כך אנחנו נעזור כך שזה ייקבע לדיון במליאה.

זה מה שנמצא אצלם. השאר בוועדות?
עידו בן יצחק
כן. אני אעיר לגבי אחד הנושאים, מה שמופיע אצלך כ-6 ו-7. היה צו שוועדת הכלכלה כבר אישרה באוגוסט אלא שהיא אישרה אותו כהוראת שעה לשנתיים ועל העניין הזה הוגשה רביזיה, לדעתי לפני כשבועיים.
תמיר שניידרמן
ממתינים לדיון.
אברהם מיכאלי
מה זה לאשר כהוראת שעה?
עידו בן יצחק
הוועדה החליטה שהצו שהביא השר יהיה הוראת שעה.
אברהם מיכאלי
לשנתיים.
עידו בן יצחק
לשנתיים.
אברהם מיכאלי
מה רוצה השר?
עידו בן יצחק
הוא רוצה שזאת תהיה הוראת קבע.
אברהם מיכאלי
לא כתבו הוראת שעה. זאת אומרת, יש טעות.
עידו בן יצחק
הוא הגיש רביזיה על זה שהחליטו שזאת הוראת שעה.
אברהם מיכאלי
הבנתי. הוא לא רוצה הוראת שעה אלא הוא רוצה הוראת קבע. הגשתם בקשה לגבי הרביזיה?
אחמד עאמר
בוודאי. הגשנו את הבקשה.
אברהם מיכאלי
לוועדת כלכלה. עוד לא קבעו דיון?
אחמד עאמר
עוד לא קבעו דיון.
אברהם מיכאלי
תוכל לבדוק בוועדת הכלכלה היכן זה עומד?
עידו בן יצחק
כן. הנושא השני שהוא בוועדת הכלכלה, הצעת חוק שהתקיימו בה דיונים כאשר האחרון היה ביוני.
אברהם מיכאלי
שוב, תוציא תזכורת. זה כל מה שיש באנרגיה?
עידו בן יצחק
כן.
אברהם מיכאלי
בסדר. אני מחכה לתשובה שלכם לגבי הסוגיה של העלאת ההודעה שלכם במליאה לדיון. תודה רבה.

משרד הכלכלה.
סיגל מרד אברג'יל
יש לנו שלושה נושאים. תיקון פקודת הבטיחות.
אברהם מיכאלי
נתחיל מהתקנת מעליות ומתן שירות למעליות.
סיגל מרד אברג'יל
נכון. בדיון הקודם סברנו שאנחנו נמצאים בישורת האחרונה והשקענו הרבה מאוד מאמצים כדי לסיים את הנושא אלא שהתעוררו קשיים מול המחלקה הפלילית במשרד המשפטים שחייבו לבצע בדיקות נוספות וחייבו לעבוד שוב על הנוסח. דברים קצת נעצרו בעקבות התקופה שהתרכזה בכל מה שקשור לעבודה על חוק ההסדרים וכרגע נכון לאתמול הודיע לי שערוכים במלוא המרץ להתפנות כדי לקדם את הנושא הזה.

הערכת הזמן המתואמת שלנו עם משרד המשפטים היא שתוך שלושה שבועות אנחנו מגיעים עם טיוטה לאישור ועדת שרים לענייני חקיקה.
אברהם מיכאלי
זה מה שנתנו לך. עכשיו אני רוצה לדעת בכמה זמן אפשר לקצר את זה.
סיגל מרד אברג'יל
כך אמרה ההערכה הסבירה שקיבלתי.
אברהם מיכאלי
אבל מה הבעיה? הם כבר עברו על זה, עבדו על זה, הכינו את זה.
סיגל מרד אברג'יל
המחלקה הפלילית בעצם צריכה עכשיו לעבור עוד פעם מחדש על כל הנוסח בגלל תיקונים שנעשו בעקבות ההערות הקודמות שלהם. יש כאן עוד דברים שצריכים לעשות.
אברהם מיכאלי
משרד המשפטים, אני יודע שאין לכם בעיה של לחץ זמנים. אני יודע את זה לפי הצווים שאתם מביאים אלי לאישור. הבוקר אישרתי לכם שלוש תקנות ושלושה צווים.
דנה יפה
אותם רפרנטים עובדים במקביל על כמה וכמה צווים.
אברהם מיכאלי
כאן מדובר בסיפור ישן. מי שבחר לעבוד במשרד המשפטים, שידע שאין שם חיים קלים.

אני רוצה שתעזרו לי בזה כי ארבע שנים אני שומע על המעליות. זה סיפור ישן. הבנתי שהולכים כאן לפתור סוגיות בטיחותיות קשות במעליות.
סיגל מרד אברג'יל
מצד שני, ככל שההסדרים ישתנו בעקבות הבקשות של המחלקה הפלילית, הם יצטרכו יותר זמן כדי לבחון את ההסדרים החדשים. אנחנו נדבר אתם וננסה.
אברהם מיכאלי
תקבלי מהם תשובה איך הצלחנו. אם לא, מה יגידו? ישבו שתי נציגות הכי נכבדות במשרד המשפטים ולא הביאו שום קלה בתור. תדווחי לי על התפתחות בשבועיים הקרובים. אפילו שלושה שבועות זה עדיין לפני הישיבה המשותפת, אבל אני לא רוצה לחכות לרגע האחרון. אני רוצה שנוכל לדווח בסוגיה הזאת. מה בעצם השלב הבא אחרי זה? אפשר להגיש את התזכיר לוועדת שרים?
סיגל מרד אברג'יל
אנחנו מדברים על טיוטת חוק. טיוטת החוק מגיעה לוועדת שרים.
אברהם מיכאלי
אם כן, אפשר להביא את זה לוועדת שרים. אני מכיר את ההליכים. אני שואל האם מבחינתכם יכולים להביא את זה לוועדת שרים.
סיגל מרד אברג'יל
כי אנחנו אחרי תזכיר. כן.
אברהם מיכאלי
יש סיכוי שהחוק הזה יובא לוועדת שרים לפני הישיבה המשותפת.
סיגל מרד אברג'יל
יש סיכוי.
אברהם מיכאלי
אם התשובה של משרד המשפטים תגיע. אתם מקבלים את ההערות האלה כפי שהן או שיש לכם אולי הערות נוספות?
סיגל מרד אברג'יל
לא. זה פינג פונג סופי. כל הזמן יש ללבן דברים ולא כל הערה אפשר לקבל.
אברהם מיכאלי
אנחנו בתחילת נובמבר ואני מבקש עוד עשרים ימים מהיום לקבל דיווח היכן התקדמנו. תדווחי לעורך דין עידו כדי שתדע היכן אנחנו עומדים.
סיגל מרד אברג'יל
בסדר.
אברהם מיכאלי
הצו השני, פיקוח על יהלומים.
סיגל מרד אברג'יל
הפיקוח על היהלומים. בחודש ספטמבר התקיימו מספר ישיבות עם מחלקת ייעוץ וחקיקה לגבי התזכיר. נמצאים כאן בשלבים מאוד מתקדמים. גם כאן אנחנו נמצאים די מתבשלים לכיוון הפצת התזכיר. הערכת הזמן, כמו בסעיף הקודם, תוך שלושה שבועות. שוב, כי אנחנו מדברים על אותו זמר אומלל שהכול נופל עליו. גם כאן אנחנו מדברים על שלושה שבועות. זה זמר מקסים, מקצועי, חרוץ, עובד בלילות, עובד בימים, אבל עדיין זה רק זמר אחד.
אברהם מיכאלי
מה הייתם עושים בלי דיוני תקציב ובלי דיוני חוק ההסדרים?

שאלה לגבי היהלומים. הקידום נעשה יחד אתם? הם שותפים בדיונים?
סיגל מרד אברג'יל
עם מי?
אברהם מיכאלי
היהלומנים.
סיגל מרד אברג'יל
היו דיונים בשלבים הקודמים.
אברהם מיכאלי
הם כל הזמן משדרים לנו שהולכת להיות קטסטרופה.
סיגל מרד אברג'יל
אני לא יודעת.
אברהם מיכאלי
אני רוצה שתבדקי את זה. מבחינה ציבורית, אנחנו נקבל לחצים כאלה ואחרים בהמשך. תשאלי בבקשה. התזכיר הזה עליו אתם עובדים, האם הוא בשיתוף ובידיעה שלהם. הם הרי הלקוחות של החוק הזה. הם טוענים שהנוסח הקיים שלהם, כל העולם העתיק אותו כי הוא כל כך טוב ולכן הם שואלים למה אתם משנים אותו. אמרנו שאי אפשר להשאיר את זה כפי שזה אלא צריך להפוך את זה לחקיקה. לכן חשוב לי לדעת האם בתיאומים ביניכם הם היו.
סיגל מרד אברג'יל
בדיוניים הקודמים עדכנתי שבאמת היה שיח יחד אתם והיו להם השגות. ישבו עם החבר'ה של הבורסה ליהלומים. אחד הדברים שהוא בעצם המטרה של תזכיר זה שברגע שיופץ התזכיר, הם יראו כבר את הנוסח הסופי ואני מניחה שאז כבר נתחיל לקבל ריקושטים ולהבין טוב יותר היכן עומדים.
אברהם מיכאלי
בסדר. תבדקי לי שאכן שיתוף הפעולה שלכם אתם קיים. שלא יוכלו לטעון שהם בכלל לא היו בתמונה. אני לא רוצה שזה יקרה.

הסעיף הבא.
סיגל מרד אברג'יל
הסעיף הבא הוא נושא של שעות עבודה ומנוחה.
אברהם מיכאלי
איפה התקדמנו עם זה?
סיגל מרד אברג'יל
זה דווקא מתקדם. ועדת שעות נמצאת בשלב של גיבוש ההמלצות לאחר ששמעה גורמי חוץ.
אברהם מיכאלי
השולחן העגול הזה בפועל מתקיים?
סיגל מרד אברג'יל
כן.
אברהם מיכאלי
זה לא משהו וירטואלי.
סיגל מרד אברג'יל
לא. הוא מתקיים. חוץ מזה, במקביל לוועדת השעות, במקביל לעבודת ועדת השעות, מתקיימת הידברות יחד עם ארגוני העובדים כשאני בעיקר מדברת על ההסתדרות בקשר למתווה שמתגבש. זאת אומרת, יש במקביל ניסיונות להגיע למשהו סופי. ההערכה היא שעד לסוף שנה זו, יהיו לי המלצות.
אברהם מיכאלי
איך אפשר לקצר את זה לפני ההכרזה הבאה? לא סתם אני מלחיץ בקטע הזה. האם אפשר לדאוג לזה שההמלצות האלה יפורסמו לפני שאנחנו כאן דנים במליאה, בבקשת הממשלה לגבי ההכרזה?
סיגל מרד אברג'יל
הדיון במליאה יהיה ב-10 בדצמבר?
עידו בן יצחק
במליאת הכנסת, ככל הנראה בסביבות ה-15 בדצמבר.
אברהם מיכאלי
אני מבקש לקצר ולא לזמן רב. אם אפשר לכנס את כל הגורמים שדנים בזה, כי זה חשוב מאוד מבחינת הכנסת שתשמע שגוף כזה רחב ישב ודן. זה טוב גם לכם כמשרד.
סיגל מרד אברג'יל
אני אעביר את המסר.
אברהם מיכאלי
תעבירי את המסר למי שמזמן את הישיבות האלה. אני רוצה שיתקיים דיון וההמלצות האלה יהיו לפני ה-15 בדצמבר, כך שנוכל לקבל את ההמלצות שלהם ונוכל להציג אותן בכנסת.

מה זה סעיף 4? שינוי תואר.
סיגל מרד אברג'יל
לא שלנו.
אברהם מיכאלי
מה יש לנו בכנסת שקשור למשרד הכלכלה?
עידו בן יצחק
יש את החוק של הצעצועים המסוכנים שנקבע לו דיון ראשון בשבוע הבא בוועדת הכלכלה.
אברהם מיכאלי
שוב, נחכה לוועדת הכלכלה ונראה באיזה קצב היא תדון בנושא הזה. זה חוק, נכון?
עידו בן יצחק
כן.
אברהם מיכאלי
בסדר. אלה כל הדברים של משרד הכלכלה?
עידו בן יצחק
כן.
אברהם מיכאלי
כפי שסיכמנו. תודה רבה לך.
סיגל מרד אברג'יל
בסדר גמור. תודה רבה.
אברהם מיכאלי
משרד התחבורה. אני אתייחס להודעה שלך בסוף הדיון כי עורך דין הרצל רביניאן עומד להיפרד מאתנו. נראה לי שניפרד ממך אחרי שנבטל את מצב החירום במדינה.

בואו נראה מה נותר לנו במשרד התחבורה.
הרצל רביניאן
אני אלך מן הקל אל הכבד. תיקון לתקנות הנמלים (בטיחות השיט) הועבר לכנסת, לוועדת הכלכלה, ב-10 באוגוסט.
אברהם מיכאלי
זה נקרא כלי שיט קטנים המסיעים נוסעים בשכר וסיווגי בטיחות של אניות נוסעים.
הרצל רביניאן
כן.
אברהם מיכאלי
זה כבר נמצא בוועדת הכלכלה.
עידו בן יצחק
כן. ביחס לדיון הקודם, זה הועבר לשם.
אברהם מיכאלי
טוב מאוד. צריך לזרז אותו. אתה משתתף בדיונים האלה בוועדת הכלכלה?
הרצל רביניאן
לא.
אברהם מיכאלי
מישהו אחר מהמשרד משתתף?
הרצל רביניאן
כל הנושאים שכאן, אני לא מטפל בהם באופן אישי.
אברהם מיכאלי
כאן אני כן רוצה שיוציאו מכתב לוועדת הכלכלה בו יודו לוועדה על כך שקיבלה את הנושא ובקשה שתטפל בו.

זה סעיף 7 ו-8.
הרצל רביניאן
מכוח תיקון חוק לתיקון פקודת התעבורה, מבחינת המשרד נשארו מספר נושאים טכניים של התיקון הזה. לצורך הדוגמה, בעניין ההשכרה - - -
אברהם מיכאלי
איזה תקנה זאת? איזה צו זה?
עידו בן יצחק
2 ו-3. השכרת רכב ומוניות.
הרצל רביניאן
סתם לצורך הדוגמה. מה ההבחנה המדויקת בין ליסינג לבין השכרה שיופיע בתיקון, מה ההבחנה המדויקת בין התקנת מונה בפעם הראשונה לבין התקנת מונה שהיא בגדר תחזוקה. יש עוד נושא של סמכות פיקוח ואכיפה ולשם כך התקיימו דיונים עם משרד המשפטים ורוב הנושאים נסגרו. יש כמה נושאים שעדיין צריך לסגור אותם מול המחלקה הפלילית. אנחנו מעריכים שכל התיקון הזה יועבר לוועדת שרים בתחילת, עד אמצע, דצמבר.
אברהם מיכאלי
ההערות של משרד המשפטים לתזכיר מעכבות כרגע הגעתו לוועדת שרים?
הרצל רביניאן
זה לא שההערות של משרד המשפטים מעכבות. יש את הנושא הפלילי בתוך התיקון וכאן צריכה להיות התייחסות של משרד המשפטים.
דנה יפה
זה דומה לדברים האחרים.
אברהם מיכאלי
אם עברנו בשלום את משרד המשפטים, אפשר להגיש את זה לוועדת שרים.
הרצל רביניאן
כן. אנחנו מעריכים בתחילת דצמבר, עד אמצע דצמבר. הרפרנטים הרלוונטיים במשרד המשפטים הבטיחו לנו שנקבל תשובה השבוע לגבי הנושא הזה.
אברהם מיכאלי
תוכל לדווח לנו על ההתקדמות? עת תקבל תשובה, דווח לנו.

עידו, המנכ"ל היה כאן בזמנו.
עידו בן יצחק
הנושאים של 2, 3 ו-4, בזמנו הופצו כתזכיר אחד. אחר כך המשרד החליט לפצל אותם לשלושה כי אלה שלושה נושאים שונים. לגבי הנושא של השכרת רכב, המנכ"ל אמר שתובא הצעת החוק עד ה-30 בספטמבר. לגבי שני הנושאים האחרים, עד 31 בדצמבר. אחרי חשיבה נוספת במשרד, החליטו בכל זאת שאת הנושאים של השכרת רכב ומוניות, להגיש ביחד כהצעת חוק אחת.
אברהם מיכאלי
אני מבין שהם יוגשו כהצעת חוק אחת אחרי ההערות של משרד המשפטים ישולבו בתוך הצעת החוק. לכן 2 ו-3, הכול ביחד. הם מדברים אתנו כרגע על כך שהן יוגשו עד סוף דצמבר. איך אפשר לזרז את זה כדי שזה יהיה לפני הכרזת מצב חירום?
עידו בן יצחק
תחילת דצמבר.
הרצל רביניאן
אנחנו בהחלט נלחץ.
אברהם מיכאלי
חשוב לי להראות שהנה עוד שני צווים. אגב, אתמול אישרנו במליאה את אחד החוקים שלכם, שזה היה משהו בעניין תשתיות. הכנסת העבירה את זה בקלות כי אלה דברים שאומרים שעוזרים לרכבת הקלה. אם מבחינתכם משרד המשפטים עוזר לנו ומקבל את ההערות האלה, אין שום סיבה שזה לא יוגש ואפילו בסוף החודש.
הרצל רביניאן
אנחנו מתואמים בעניין הזה.
אברהם מיכאלי
חשוב לי המועד הזה לקראת ההכרזה.
הרצל רביניאן
עד ה-9 בדצמבר.
אברהם מיכאלי
כן. גם לנו יש כאן דיון בוועדה המשותפת ותוכלו לבוא ולומר שאת שני אלה קידמנו כבר. אני מתאר לעצמי שוועדת שרים תעשה מאמץ לקדם את החוקים האלה כי אין להם שום סיבה לא להביא אותם לכאן.

אני מבין שסעיף 4 נשאר כהצעה נפרדת עצמאית.
עידו בן יצחק
כן.
אברהם מיכאלי
מה קורה עם הרכבל?
עידו בן יצחק
כאן ההתחייבות של המנכ"ל היא להביא את זה עד סוף דצמבר.
אברהם מיכאלי
איפה זה עומד מבחינתכם? זה בתזכיר?
הרצל רביניאן
האמת, אני מודה שבנושא הזה לא באתי עם דיווח.
אברהם מיכאלי
לגבי הרכבל, כתוב כאן שיוגש עד סוף דצמבר אבל אני שואל למה לא לפני כן. איפה זה עומד כרגע?
הרצל רביניאן
אני מודה שלא התכוננתי לזה.
אברהם מיכאלי
בבקשה תבדוק את זה ותדווח לי. אתה עוד במשרד עוד תאריך מסוים, לא?
הרצל רביניאן
עד עוד שבוע.
אברהם מיכאלי
אם תספיק, תבדוק. אם יש לך זמן לנקות את השולחן בנושאים שלנו, נודה לך מאוד.

אגב, מי שיחליף אותך נכנס לעניינים?
הרצל רביניאן
כן. עורכת דין חוה ראובני שמטפלת ספציפית בנושא הזה של התיקון לפקודת התעבורה.
אברהם מיכאלי
אנחנו נשמח לארח אותך כאן, אולי כיועץ למשרד התחבורה. אני מבקש שהדברים האלה ידווחו לנו. שוב, משהו שקשור ל-31 בדצמבר, אם אני יודע שאפשר להגיש לפני כן את תזכיר החוק הזה כי זה בטח מסתובב איפה שהוא.
הרצל רביניאן
ברור.
אברהם מיכאלי
בזמנו נאמר לנו שהצעת החוק תגיע לכנסת עד ה-31 בדצמבר. זה אומר שהתזכיר כבר מסתובב. אתם מכירים את הסטטוס של החוק הזה אצלכם?
דנה יפה
עד כמה שאני יודעת, הוא עדיין לא הועבר אלינו.
אברהם מיכאלי
על זה אני שואל.
דנה יפה
מנכ"ל משרד התחבורה, עת היה כאן, מכל הדברים שיש ניסה לתעדף ולתת.
אברהם מיכאלי
לכן אני אומר שאם אליכם זה עוד לא הגיע, יכול להיות שהתזכיר עוד לא מוכן.
הרצל רביניאן
לא. התזכיר הופץ לפני שנים.
אברהם מיכאלי
איך משרד המשפטים לא יודע עליו?
גאל עזריאל
למיטב ידיעתי, כמו שקרה לגבי השכרת הרכב והמונים למוניות, הייתה בחינה מחודשת של כל הנושא.
אברהם מיכאלי
אולי צירפו את זה לחוק אחר?
גאל עזריאל
אני לא יודעת מה קורה עכשיו.
אברהם מיכאלי
הרצל, דווח לנו. בסדר?
הרצל רביניאן
בסדר.
אברהם מיכאלי
תדווח לנו מה קורה לגבי סעיף 4. לגבי סעיף 2 ו-3, לגבי קיצור לוח הזמנים לתחילת דצמבר.

מה לגבי פיקוח על כלי שיט?
הרצל רביניאן
חוק הספנות כפי שאנחנו קוראים לו.
אברהם מיכאלי
למה לא הופץ תזכיר חוק? כתוב כאן שהתזכיר לא הופץ.
הרצל רביניאן
הנושא הזה גם במהותו מורכב ומורכב גם בפן הטכני שלו. גם אצלנו וגם בכמה משרדי ממשלה הבנתי שעזבו אנשים רלוונטיים לטיפול בחוק הזה וזה עיכב קצת את הטיפול בחוק. יש גם נושא מהותי של מערך האכיפה שצריך לקבל בו החלטה בתוך הממשלה, האם למשל זה יהיה בטיפול המשטרה או בטיפול פקחים של המשרד.
אברהם מיכאלי
כרגע מישהו מקדם את זה?
הרצל רביניאן
כן. אנחנו בשיתוף פעולה מלא עם משרד המשפטים.
אברהם מיכאלי
את התאריך הזה קיבלנו מהמנכ"ל? אני מבקש להוציא לו מכתב תזכורת. לומר לו שאנחנו מכבדים אותו מאוד על זה שהוא קידם דברים אבל יש דברים שנשארו פתוחים. מה שפתוח, עדיין פתוח. מה שהרצל יבדוק לגבי הקדמה, תכתוב אם נוכל לקבל הקדמה . בקיצור, שהמכתב הזה יהיה על כל הסעיפים כדי שהוא ייתן לנו את הדיווח שלו. גם הרצל ילחץ עם של מישהו, אם ניתן לעשות משהו.

אלה ארבעת הסעיפים שנמצאים אצלם. מה נשאר כאן בכנסת?
עידו בן יצחק
נושאים של 1 עד 5, מסגרת חוק רישוי שירותים לרכב.
אברהם מיכאלי
היום התקיים דיון.
עידו בן יצחק
היום התקיים דיון ואני יכול להגיד אפילו שוועדת הכלכלה קבעה לנושא הזה בחודש נובמבר תשעה דיונים.
אברהם מיכאלי
כל הכבוד. אני לא יכול לתקוף אותו כל הזמן. הוא מקדיש לתחבורה את כל הזמן. אבישי בסוף יגיש לי חשבוניות.
עידו בן יצחק
במקרה הזה אני חושב שהשר רוצה לקדם.
אברהם מיכאלי
כל הכבוד. בסדר גמור. מ-1 עד 5, אתה אומר שזה מתקדם ואפילו מתקדם יפה.
עידו בן יצחק
זה חוק של קרוב למאתיים סעיפים.
אברהם מיכאלי
זאת ועדת משנה שדנה בו או מליאת הוועדה?
עידו בן יצחק
לא. מליאת הוועדה. לא תמיד הוא מנהל את כל הדיונים.
אברהם מיכאלי
מ-1 עד 5, יש סיכויים שזה יזוז. אם הוא מקיים כמה וכמה דיונים בנובמבר, יכול להיות שזה יסתיים. בסדר גמור. אנחנו מתקדמים עם זה. אם זה בכנסת, אנחנו נתקדם.
עידו בן יצחק
כן. זה מתקדם.

נושא של הובלת דלק. התקנות. בשבוע שעבר היה דיון ראשון בוועדת הכלכלה.
אברהם מיכאלי
אלה תקנות.
עידו בן יצחק
כן.
אברהם מיכאלי
כאן זה חוק.
עידו בן יצחק
כאן זה חוק ואלה תקנות.
אברהם מיכאלי
התקיים דיון ב-28 באוקטובר.
עידו בן יצחק
כן.
אברהם מיכאלי
יהיה המשך דיון. מי מטעמכם מופיע בדברים כאלה?
הרצל רביניאן
בתיקון הזה של תקנות ההובלה, אני הופעתי. באופן טבעי זה יעבור לעורכת הדין חוה ראובני.
אברהם מיכאלי
בכל הדיונים האלה שהיו בוועדת הכלכלה ושנקבעו לנובמבר?
הרצל רביניאן
לא. בחוק רישוי שירותים לרכב מופיעה עורכת הדין שרית זוכוביצקי.
אברהם מיכאלי
אולי גם נושא הובלת דלק יעבור אליה.
הרצל רביניאן
כנראה.
אברהם מיכאלי
מבחינתכם, אתם מוזמנים לדיונים. אתם לא יכולים להתערב בקצב הדיונים, אבל אתם שם. זה נראה לי די סביר שאם הוא כך מתקדם, יכול להיות שהוא רוצה גם לסיים את זה.

עוד משהו במשרד התחבורה?
עידו בן יצחק
לא.
אברהם מיכאלי
אנחנו נשמח לפגוש אותך כאן עת תבוא להתארח.
הרצל רביניאן
תודה רבה.
אברהם מיכאלי
בהצלחה.
הרצל רביניאן
תודה.
עידו בן יצחק
נשארו לנו משרדים שלא זומנו ואני אעדכן לגביהם.

משרד הפנים. היו בו חילופי השר.
אברהם מיכאלי
אני מבין שאין ממי לשמוע מה. השר כנראה יושבע, אם לא מחר, אז ביום שני. יש פנייה להשביע אותו מחר. נראה.
אורי מקלב
עד אז ראש הממשלה מקבל את הסמכויות.
עידו בן יצחק
אני לא יודע אם ההתפטרות כבר נכנסה לתוקף או לא.
אברהם מיכאלי
לא נכנסה. היא נכנסת מחר. ברגע שמחליפים לשר תפקיד, עוד פעם הוא נשבע?
עידו בן יצחק
לא. זאת הודעה למליאה.
אברהם מיכאלי
ביקשו זאת לגבי מחר, אבל נראה.

אני מבין שבינתיים אין לנו תשובה.
עידו בן יצחק
אם לא ימנו שר, ראש הממשלה הוא השר.
אברהם מיכאלי
עד שנקבל תשובה מראש הממשלה, כדאי שיהיה שר.

מה שקרה עם השר גדעון סער, הייתה פנייה ליועץ המשפטי לממשלה והייתה איזו פגישה.
עידו בן יצחק
הייתה פגישה ביניהם והנושא עלה כמה פעמים לוועדת השרים.
אברהם מיכאלי
אנחנו הוצאנו כאן מכתב?
עידו בן יצחק
כן. הוצאנו מכתב לשר.
אברהם מיכאלי
לא קיבלנו תשובה.
עידו בן יצחק
לא קיבלנו תשובה.
אברהם מיכאלי
בוא נחכה עוד יומיים-שלושה להחלטה ואז נפנה אליו מכתב חדש עם מה שצריך.

הרשות לסחר הוגן. מה קרה עם זה?
עידו בן יצחק
התקנות שלהם בנושא מחממי מים סולריים אושרו בוועדת הכלכלה. הבנתי שבשבוע שעבר זה הועבר לחתימת השר.
אברהם מיכאלי
היה עיכוב בהעברת אישור הוועדה?
עידו בן יצחק
כן. הוועדה אישרה את זה באוגוסט, אבל המכתב שמאשר הועבר למשרד רק החודש.
אברהם מיכאלי
שר הכלכלה חותם על זה. נכון?
עידו בן יצחק
כן.
אברהם מיכאלי
מי עוקב אחרי זה ורואה שזה מבוצע? היינו צריכים לומר את זה לנציגה שלהם, או שהיא לא קשורה לזה.
עידו בן יצחק
לא, היא לא קשורה לזה. אני ביקשתי מהנציגה.
אברהם מיכאלי
אם זה משהו טכני, חבל כי זה מוריד לנו צו ואפילו שני צווים.
עידו בן יצחק
לא. צו אחד.
אברהם מיכאלי
אם כן, יש לעקוב אחרי זה ולדאוג שהשר יחתום על זה, ואם אפשר לפני הישיבה הבאה – זה מצוין.

המשרד להגנת הסביבה. מה קרה כאן?
עידו בן יצחק
יש את הנושא הזה של הקרינה.
אברהם מיכאלי
אחרי שנקבל תשובה מהם, יכול להיות שיש צורך לדבר אפילו עם השר כי הוא בנושא הזה רציני. אם יש צורך לקיים דיון מחדש, שיתקיים, כי אחרת כולם ייתקעו כאן ויריבו אחד עם השני ואף אחד לא יתקדם. זה צו אחד כאן ושם זה צו אחר. נכון?
עידו בן יצחק
כן.
אברהם מיכאלי
כאן זה צו נפרד.
עידו בן יצחק
כן.
אברהם מיכאלי
מה שכותבים במשרד הבריאות, אלה שני צווים אחרים או צו אחד?
עידו בן יצחק
שניים. מכל מקום, זה לא כתוב כאן, אבל גם את הצו של הוועדה לאנרגיה אטומית שלא נכלל במסגרת החוק של המשרד להגנת הסביבה. למרות מה שאמרה כאן נציגת משרד הבריאות, אני הייתי בקשר עם הוועדה לאנרגיה אטומית והם אמרו לי שהם מתואמים עם המשרד להגנת הסביבה.
אברהם מיכאלי
זה לגבי הצו הזה.
עידו בן יצחק
זה לא מופיע כאן, אבל יש גם צו של משרד ראש הממשלה בנושא של כורים.
אברהם מיכאלי
הבנתי, אבל מה לגבי הצווים האחרים של משרד הבריאות? גם שם הם מתואמים או לא מתואמים?
עידו בן יצחק
לגבי הצווים של משרד הבריאות, אני לא יודע כי הם עוד לא התחילו לעבוד עליהם.
אברהם מיכאלי
היא אומרת שהם כן מתואמים ולכן לא הבנתי. אם הם מתואמים כאן ומתואמים כאן, איך זה יכול עמוד ביחד? לא יודע. בסדר, אנחנו נבדוק את זה בבדיקה שנעשה תוך שבוע ונראה להיכן מגיעים הבירורים.

הדבר הנוסף שיש להם כבר הונח במליאה. נכון?
עידו בן יצחק
היה היום דיון ראשון בוועדת הפנים בהצעת החוק. לפי מידע פנימי, יושבת ראש הוועדה מעוניינת לקדם את הנושא.
אברהם מיכאלי
אתה היועץ המשפטי שם.
עידו בן יצחק
בין היתר. לא בחוק הזה. לכן אני אומר שיש לי מידע פנימי. הוא מאוד רוצה לקדם את זה.
אברהם מיכאלי
נוציא לה מכתב עידוד, תודה וכולי כדי שנוכל לרמוז לה.

חבר הכנסת נסים זאב, ברוך הבא. הדברים הכי חשובים קורים אצלי ולא בוועדה שלך בה אתה יושב.
נסים זאב
אני יודע מה עושה הוועדה שלי. אנחנו ועדת חוץ ואתה ביטחון.
אברהם מיכאלי
נוציא לה מכתב עידוד.

משרד הביטחון.
עידו בן יצחק
משרד הביטחון, יש להם את החוק להסדר תפיסת מקרקעין לשעת חירום. הם עדכנו אותנו שהם בשאיפה להביא את זה במהלך אוקטובר-נובמבר.
דנה יפה
היו כמה מפגשים במשרד המשפטים עם המשרד לביטחון פנים ומשרד הביטחון. נכון לעכשיו יש הערות שהם העבירו ואנחנו העברנו חזרה. זה בשיח בין המשרדים.
אברהם מיכאלי
יש איזשהו לוח זמנים לדבר הזה?
דנה יפה
עד כמה שאני יודעת הם מתכוונים במושב הזה להביא את זה.
עידו בן יצחק
כן. הם דיברו על נובמבר.
דנה יפה
נכון. אני לא יכולה לדבר בשמם על נובמבר.
אברהם מיכאלי
נוציא כאן מכתב תזכורת כדי שנוכל לזרז.

לגבי נושא השינוי, סיכמנו אתם שנשאיר אותם לקראת הסוף.

מה קורה עם משרד החקלאות?
עידו בן יצחק
משרד החקלאות. בנושא של מספוא, המועד שהם התחייבו לסיים את התקנות הוא עד סוף מרץ 2015. זה עוד לא הסתיים. ייצור חלב, עד 31 בדצמבר. גם זה עוד לא הסתיים. יש להם הצעת חוק בנושא דבש שמצויה בוועדת הכלכלה וכבר היו שני דיונים עד עתה כאשר האחרון התקיים בשבוע שעבר.

משרד המשפטים. יש את חוק הסדרי משפט ומינהל שגם כאן אנחנו מחכים לסוף התהליך.
אברהם מיכאלי
לעניין מניעת טרור, זה מתקדם בקצב קצת איטי אבל מתקדם.
דנה יפה
זה מתקדם.
אברהם מיכאלי
כל שבוע יש דיון.
דנה יפה
כן. כל שבוע יש דיון.
אברהם מיכאלי
רבותיי, בשבועיים הבאים אנחנו נמשיך לעקוב אחרי לוחות הזמנים החשובים האלה כי אני רוצה לקראת הדיון הרחב של הוועדה המשותפת להציג התקדמות יותר מכפי הצגנו עד עכשיו. במה שקשור אליכם כמשרד המשפטים, אני מאוד אשמח אם תתנו את הדחיפה שלכם.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 15:30.>

קוד המקור של הנתונים