פרוטוקול

 
PAGE
68
ועדת הכספים
06/10/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 425>
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, י"ב בתשרי התשע"ה (06 באוקטובר 2014), שעה 12:00
סדר היום
<שינויים בתקציב לשנת 2014>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
בועז טופורובסקי – מ"מ היו"ר
זהבה גלאון

אחמד טיבי

יצחק כהן

דב ליפמן

יעקב ליצמן
אלכס מילר
משולם נהרי

אורית סטרוק

סתיו שפיר

שמעון אוחיון
מוזמנים
>
ערן הראל - תיאום פעולות הממשלה בשטחים, אגף החשב הכללי, משרד האוצר

אסף וסרצוג - אגף התקציבים, משרד האוצר

איתי טמקין - אגף התקציבים, משרד האוצר

גיא הרמתי - אגף התקציבים, משרד האוצר

לילי פיינטוך - אגף התקציבים, משרד הפנים

חנן רטמן - משרד החקלאות ופיתוח הכפר

יוסי חליפה - מנהל המחלקה הכלכלית, התעשייה הצבאית

דוד דהאן - יו"ר הארגונים החברתיים בכנסת

רומן גרביץ - לוביסט (פוליסי), מייצג ארגונים כלכליים
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון - חבר המתרגמים
<שינויים בתקציב לשנת 2014>
היו"ר ניסן סלומינסקי
בוקר טוב. אנחנו פותחים את ישיבת ועדת הכספים. הנושא הראשון הוא הרביזיות.
סתיו שפיר
הרביזיות הוגשו מאחר שלא קיבלנו מספיק מידע מאנשי האוצר. המידע הזה לא הגיע עד לרגע זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רק תקריא את הרביזיות.
סתיו שפיר
זה לא רק תקריא את הרביזיות. הובטח כאן, גם על ידך וגם על ידי אנשי האוצר, שאנחנו נקבל תשובות על השאלות ששאלנו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא על רביזיה.
סתיו שפיר
לשם מה הוגשה הרביזיה? בשביל הכיף?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא יודע לשם מה. אין לי מושג.
סתיו שפיר
הוגשה על מנת לקבל את המידע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין לי מושג. זה מוגש באופן קבוע.
סתיו שפיר
אני אומרת לך למה היא הוגשה. היא הוגשה כדי שנקבל את המידע. בסוף את המידע מוציאים לעיתונות אבל לא מוסרים לחברי הכנסת.
טמיר כהן
פנייה מספר 187.
סתיו שפיר
ניסן, אתה יושב ומדבר על נהלים ומדבר על שקיפות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה?
סתיו שפיר
איזה רביזיה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה?
סתיו שפיר
תקריאו על מה הרביזיה.
סתיו שפיר
הוא הקריא את הרביזיה. את לא שמעת.
טמיר כהן
פנייה מספר 187, משרד הפנים. החומר חולק לכולם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה?
סתיו שפיר
יש רביזיה ויש חברי כנסת שלא היו בישיבה והם לא יודעים מה היה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי נגד הרביזיה?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
הרביזיה לא התקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
סתיו שפיר
זה נראה לך הגיוני?
היו"ר ניסן סלומינסקי
זאת הרביזיה. כך זה הולך עם רביזיה.
סתיו שפיר
קודם כל, צריכים להיות כאן יועצים משפטיים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. הם אמרו לך. היא אמרה לי שהיא הסבירה לך.
סתיו שפיר
זה לא נכון. עובדה שאחר כך שלחו אותם להגיע לכאן, ברגע שאיל ינון הבין שאין כאן יועצים משפטיים.
טמיר כהן
פנייה מספר 197 ו-198.
סתיו שפיר
ניסן, זה לא מכבד שאתה פשוט מתעלם ממה שאני אומרת כאן. אתה מדבר על שקיפות כל הזמן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר.
סתיו שפיר
מה זה בסדר?
טמיר כהן
חבר הכנסת יצחק כהן הסיר את הרביזיה שלו.
סתיו שפיר
זה שקוף? בשביל מה קבעת נוהל לפני שנה, נוהל שאומר שמשרד האוצר חייב לתת לנו תשובות, אם אתה לא אוכף את הנוהל שאתה בעצמך קבעת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה הפנייה?
טמיר כהן
משרד ראש הממשלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה?
סתיו שפיר
מה הטעם בנהלים אם אתה לא יכול לעמוד בהם?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
הרביזיה לא התקבלה
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ניסן, אני קראתי ב"דה מרקר" שכל ערב אתה הולך וסולח לאנשים שהכאיבו לך ואתה מבקש סליחות מאנשים שהכאבת להם. זה נראה לך הגיוני?
אחמד טיבי
איזה רביזיה זאת הייתה?
טמיר כהן
מספר 201 ו-202 של משרד ראש הממשלה.
סתיו שפיר
שאתה תבגוד באמון הציבור ולא תאפשר כאן מידע בסיסי על העברות של מאות מיליוני שקלים?
טמיר כהן
פנייה מספר 203, משרד האוצר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה?
סתיו שפיר
מה זאת ההעברה הזאת? משרד האוצר לא הביא לכאן מידע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
הרביזיה לא התקבלה
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
סתיו שפיר
כל חברי הכנסת, זה סבבה לכם להצביע כשאתם לא מבינים מה קורה?
טמיר כהן
רביזיה על פניות מספר 211 ו-212.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה?
סתיו שפיר
תסביר לי על מה הייתה ההעברה הזאת. מה זה? תקריאו על מה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
הרביזיה לא התקבלה
סתיו שפיר
אתם חייבים להקריא על מה זה. המספר לא מספיק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא הקריא על מה.
סתיו שפיר
הוא לא הקריא על מה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
בועז טופורובסקי
דילגת על רביזיה אחת.
טמיר כהן
קפצנו על הרביזיה לגבי החקלאות כי יצחק כהן הסיר את הרביזיה שלו. לכן הייתה רביזיה אחת עליה דילגנו.
בועז טופורובסקי
אבל עוברים על הכול.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן.
סתיו שפיר
אם תקריא את הנושאים, חבר הכנסת טופורובסקי ידע על מה אנחנו מצביעים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תמשיך.
טמיר כהן
רביזיה על פניות 213 עד 218, רשויות פיקוח.
סתיו שפיר
מה זה אומר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה?
סתיו שפיר
זה משרד החקלאות?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה?
סתיו שפיר
מה זאת הרביזיה?
טמיר כהן
זה לא התפקיד שלי להקריא אותה.
סתיו שפיר
זה התפקיד של יושב ראש הוועדה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי נגד הרביזיה?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
הרביזיה לא התקבלה
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
סתיו שפיר
זה התפקיד של יושב ראש הוועדה לדאוג לכך שחברי הכנסת ידעו על מה הם מצביעים.
בועז טופורובסקי
ניסן, אתה כרגע מדלג רק על ההשכלה הגבוהה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן, אבל נדבר על זה עוד מעט.
רביזיה על פניות מספר 220, משרד ראש הממשלה.

מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
הרביזיה לא התקבלה
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
סתיו שפיר
פניות מספר 261 ו-262. הוועד המקומי בחברון. הוגשה על זה רביזיה. היא לא עולה? לא מעבירים את הכסף? אני אשמח לשמוע שחזרתם בכם והחלטתם להעביר את הכסף לדרום, במקום להעביר אותו לחברון.
אורית סטרוק
נעביר אותו לחברון כי גם לאנשים בחברון מגיעים שירותים.
סתיו שפיר
נדמה לי שגם אנשי יש עתיד אמרו שהם לא יצביעו בעד ההעברה הזאת.
טמיר כהן
רביזיה על פניות 261 ו-262, רשויות מקומיות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה?
סתיו שפיר
יש עתיד בעד או נגד?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
הרביזיה לא התקבלה
סתיו שפיר
מי הצביע כאן בעד?
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
סתיו שפיר
אנחנו בעד הרביזיה. בועז טופורובסקי, מה אתך? אתה נגד הרביזיה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
נגמר הדיון על הרביזיות.
סתיו שפיר
ארבעה מיליון שקלים שיעברו ל-300 אנשים בחברון, במקום לעבור לרשויות המקומיות בדרום.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו ממשיכים בסדר היום.
טמיר כהן
פניות מספר 244 ו-245.
סתיו שפיר
פוליטיקה חדשה, שקיפות, איפה הכסף. בשבוע שעבר היית מאוד גאה בכך שהצבעת נגד מפלגתך והצבעת מצפונית. מה קרה עכשיו? המצפון בכיוון אחר? תסביר לי את המספרים.
בועז טופורובסקי
את מבינה את המספרים.
סתיו שפיר
כן, אני רואה את המספרים. אני יודעת לקרוא אותם.
בועז טופורובסקי
את רואה חברון ומיד מצביעה נגד.
סתיו שפיר
אם אני לא הייתי עושה את זה בשבוע שעבר, גם לא היית יודע כמה עובר לרשויות המקומיות בדרום וכמה לא. ארבעה מיליון שקלים עוברים לוועד יהודי בחברון שמונה 300 אנשים. תסביר לי לאן זה עובר. ראש המפלגה שלך אמר שכל הכסף של מעמד הביניים נמצא באיתמר. למה אתם מעבירים עכשיו את הכסף שוב ושוב ושוב? אתה ראית שחוף אשקלון מקבלת פחות כסף מהמועצה המקומית הר חברון. מאוד התעצבנת על זה בשבוע שעבר. עברו כמה ימים וזה פשוט השתנה לגמרי. כבר לא מעניין אותך. מה קרה בכמה הימים האלה? מה שינה את דעתך?
היו"ר ניסן סלומינסקי
פניות מספר 243 ו-244, התעשייה הצבאית.
סתיו שפיר
אין לכם בושה? כסף יכול לזרום לכל הכיוונים ואחר כך אתם הולכים ומקצצים ברווחה.
אסף וסרצוג
הפנייה נועדה לתגבר - - -
סתיו שפיר
בזה לא מקצצים. הולכים ואומרים קיצצנו עשרים מיליון שקלים.
אסף וסרצוג
הפנייה נועדה לתגבר סך של 500 מיליוני שקלים עבור תקצוב פורשי התעשייה הצבאית.
סתיו שפיר
השאננות הזאת שלך כאשר מדובר בכספי ציבור, זה פשוט מביך. יש עתיד. הייתם אמורים להיות שותפים של הציבור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רגע. בואו נחכה שיגמרו לצלם.
סתיו שפיר
הייתם אמורים להיות שותפים של הציבור. אחרי המחאה שאלתם איפה הכסף והיום אתם רואים איפה הכסף ואתם מצביעים על זה כאילו זה כלום.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בואו נחכה שיגמרו לצלם ואז הכול יירגע.
סתיו שפיר
אתה מסתכל על הכספים, מאות מיליוני שקלים שעוברים כאן וזה שום דבר. זה פשוט לא מעניין.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בועז, חכה, מצלמים.
סתיו שפיר
באמת, איזו זילות. אחר כך אתה הולך ועושה וידאו עם מצחיקים לסוכות על זה שאתה מצביע לבד פה בוועדה. איזו זילות. תתבייש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תמשיך.
אסף וסרצוג
הפנייה נועדה לתקצב סך של 500 מיליוני שקלים עבור פורשי התעשייה הצבאית בהמשך ליישום החלטת ההפרטה והמתווה. עד כה תוקצבו השנה 500 מיליוני שקלים וזאת פנייה שבעצם מוסיפה עוד 500 מיליוני שקלים. עד סוף השנה צפויים לפרוש כ-750 פורשים מתוך סך של קרוב ל-1,200. זאת מהות הפנייה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הכסף הזה הולך לכיסוי?
אסף וסרצוג
לתקצוב הפורשים. במסגרת הסכם ההפרטה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה בדיוק לפי ההסכם שאושר כאן, בוועדת הכספים.
אסף וסרצוג
אמת. הוועדה אישרה הרשאה להתחייב לכך ב-2013.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מישהו מחברי הוועדה רוצה להתייחס? לשאול?
סתיו שפיר
כן. אני אשמח לדעת מה ההיקף הכולל של ההעברות.
אסף וסרצוג
סך עלות הפורשים, בהמשך לשאלתך, היא כ-1.5 מיליארד שקלים. הוועדה אישרה בהרשאה להתחייב את הסכום ב-2013. עד כה תוקצבו השנה 500 מיליוני שקלים וכאן מבקשים לתקצב כ-500 מיליוני שקלים נוספים וכ-500 נוספים יתוקצבו בשנה הבאה.
סתיו שפיר
ב-2015.
אסף וסרצוג
נכון.
סתיו שפיר
בתוך התקציב?
אסף וסרצוג
כן.
סתיו שפיר
בבסיס התקציב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור פניות מספר 243 ו-244? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – מיעוט
פניות מספר 243 ו-244 אושרו
היו"ר ניסן סלומינסקי
הפניות אושרו.

פנייה מספר 196 ו-902, העברת סכום בגובה 310 מיליון שקלים לנושא של ניצולי השואה. מי יודע להסביר את זה? אין מישהו שיודע להסביר? אני לא מאמין.
סתיו שפיר
אתם צוחקים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא מאמין.
סתיו שפיר
לא הוזמנו הנציגים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
ודאי שהוזמנו.
אסף וסרצוג
אני אברר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה תברר. אנחנו נעבור לדבר השלישי ובינתיים אתם תנסו להזעיק מישהו שידע להסביר.
סתיו שפיר
ניצולי שואה. כולם רוצים להעביר את הפנייה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני יודע. אנחנו נעביר את זה.
סתיו שפיר
מה עם מתאם הפעולות בשטחים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אעלה את זה עכשיו עד שיבוא מישהו שיוכל להסביר.

רבותיי, זה היה לא מכובד. אני חוזר שוב. אנחנו מעלים את פנייה מספר 196 ו-902, ניצולי השואה, סכום של 310.042 מיליון שקלים. מי מסביר?
גיא הרמתי
אגף תקציבים. ראשית, אנחנו רוצים להתנצל על האיחור.

התכנית הלאומית לניצולי השואה היא כמיליארד שקלים, מעט יותר, שאושרה ב-2014.
יצחק כהן
תוספת.
גיא הרמתי
כן.
יצחק כהן
מעל לשלושה מיליארד. עכשיו זה ארבעה מיליארד.
גיא הרמתי
כן. התכנית הלאומית היא מיליארד שקלים, מעט יותר, כאשר התכנית אושרה באמצע 2014. הפנייה הזאת מפנה 300 מיליון שקלים לצורך נושא המענקים. אחד המרכיבים הכי מרכזיים בתכנית הוא מענק שנתי של 3,600 שקלים לכשמונים אלף פליטי שואה, אנשים שנמלטו מהכיבוש הנאצי טרם הכיבוש. בנוסף, ההטבה מאפשרת גם קצבה מינימלית של ניצולי שואה של 2,200 שקלים בחודש. הקצבה המינימלית טרם התכנית הייתה 1,825 שקלים לחודש והעלו אותה באופן אחיד ל-2,200 שקלים בחודש.
סתיו שפיר
מענקי מחקר ופיתוח. לאיפה בדיוק זה הולך?
גיא הרמתי
אני לא מבין.
סתיו שפיר
383002. דרך איפה הכספים האלה עוברים? מי אחראי לפקח על כך שהכסף באמת מגיע ליעדו?
גיא הרמתי
קודם כל, הכסף כולו מגיע לרשות לניצולי שואה. הרשות הזאת היא יחידה במשרד האוצר והיא אמונה על ביצוע החוקים. כל התכנית אושרה בחוק בוועדת הכספים ובוועדת העבודה והרווחה ועכשיו זה התקציב שנועד כדי ליישם את החוקים האלה. מי שאחראי לפיקוח על היישום הזה, זאת מנהלת הרשות לזכויות ניצולי השואה.
אלכס מילר
היו הפקות לקחים מכל הסיפורים האלה של עורכי דין?
גיא הרמתי
היה איזשהו תיקון ואני חושב שעשו תיקון בצו המחירים כדי שלא יגבו מניצולי השואה איזשהו סכום תיווך גבוה אבל זה לא קשור לתכנית.
אלכס מילר
הכסף הזה בא כתוספת למשהו שמקבלים יום יום?
יצחק כהן
כן. שאלתי והוא אמר כן.
גיא הרמתי
כן. הכסף הזה, במהלך התכנית אחד העקרונות המנחים היה שזה יהיה במינימום בירוקרטיה.
אלכס מילר
מה ההליך?
גיא הרמתי
למשל במענקים, איך יודעים על האנשים האלה? אלה אנשים שזוהו על ידי ועידת התביעות. ועידת התביעות, כדי לבצע את זה, כדי שלא יצטרכו טפסים, העבירה לרשות לניצולי שואה את המידע על שמונים אלף האנשים שנמצאים בישראל וקיבלו פעם מענק מהגרמנים בסכום של 2,500 יורו.
יצחק כהן
זה לגבי אלה שעלו אחרי 1953?
גיא הרמתי
מכל שנות העלייה.
יצחק כהן
גם אלה שמקבלים היום מענקים?
גיא הרמתי
כן. המענקים מיועדים למישהו שמהותית נמלט מהכיבוש הנאצי ולא שהה תחת הכיבוש הנאצי.
יצחק כהן
יש כאלה שמקבלים היום מענקים. הם נכללים בתכנית הזאת?
גיא הרמתי
כן. הם נכללים בתכנית. לפני התכנית אלה היו מענקים שהוגשו על ידי קבלות לקרן לרווחה והקרן לרווחה קיבלה תמיכה מהרשות לניצולי שואה. עכשיו אנחנו בעצם מלאימים את השירות הזה והופכים אותו לממשלתי, גורף, אוטומטי ובלי קבלות וגם מגדילים אותו מ-2,000 לשנה ל-3,600 ו-4,000.
יצחק כהן
כך ייחסך הרבה כסף לקליימס.
גיא הרמתי
לא. זה לא קשור לקליימס.
יצחק כהן
הם ימשיכו לשלם את מה שהם שילמו עד היום.
גיא הרמתי
הם ימשיכו. הקליימס שילמו וממשיכים לשלם כ-1,500 שקלים לחודש לקבוצה של עשרים אלף יוצאי מחנות וגטאות. זה בעצם מוביל אותי לסעיף אחר בתכנית. הקבוצה הזאת של ניצולי שואה פר-אקסלנס, מהמעגל הראשון, שקיבלו רק 1,500 שקלים בגלל שרובם עלו אחרי 1953, באה הממשלה ועשתה השוואת תנאים. זאת אומרת, לקחה את אותם אנשים והשוותה אותם לנכי רדיפות הנאצים, אלה שעלו לפני 1953 שזה אומר לתת להם קצבה מינימלית של 2,200 שקלים ולתת להם הבטחת הכנסה - - -
סתיו שפיר
של כמה?
גיא הרמתי
של 2,200. מ-1,500 ל-2,200. זה צעד ראשון. צעד שני הוא הבטחת הכנסה של 5,300 ומעלה, עם אחוזי נכות.
סתיו שפיר
על כמה אנשים זה יחול?
גיא הרמתי
אלה עשרים אלף אנשים שקיבלו עכשיו את ההטבה של השוואת התנאים ונכנסו בתנאים זהים למעגל נכי רדיפות הנאצים שהם שישים אלף שהם מלפני 1953.
אלכס מילר
אתה יודע להגיד היום שכל ניצול שואה שמגיע לו לקבל את הכסף, יודע לקבל אותו בלי שום הליך של תביעה או כל הליך שבעצם יכול להיות הליך בירוקרטי שימנע ממנו לקבל או משרד של מתווכים כאלה ואחרים?
גיא הרמתי
לגבי מסלול ראשון, כן. לגבי מסלול שני, לא. זאת אומרת, יש שני מסלולים כאשר האחד הוא המסלול הרפואי, הרוחבי, שהוא לא קשור להכנסות של הבן אדם והוא 2,200 שקלים והלאה. זה אוטומטית. המסלול השני הוא המסלול של השלמת הכנסה בו הניצול מדווח על ההכנסות שלו ואז דואגים לו ל-5,300 שקלים. אם הוא פחות מזה, עדיף לו לעבור למסלול הזה וזה עושה הרשות.
אלכס מילר
הפיקוח על אותם מתווכים, עורכי הדין שמטפלים בניצולי השואה וגם מגישים את הטפסים, יש לכם פיקוח ואתם יודעים בוודאות שהכסף מגיע בסופו של דבר לניצול השואה ולא נעצר באמצע?
גיא הרמתי
כן. קודם כל, הם מאמתים את חשבון הבנק של הניצול שאכן הוא שלו ולא של עורך דין או של הבן של הניצול. שנית, זה איזשהו מהלך שעשתה הרשות שאני לא בקיא בו אבל אני יודע שהם עשו משהו נגד דמי התיווך שלקחו עורכי הדין.
אלכס מילר
אם אפשר לקבל מכם בצורה מסודרת את השינוי בעקבות המקרה שהיה וכל המדינה נחשפה אליו. מה היה השינוי ואיך אנחנו יודעים בוודאות שהכסף מגיע אליו.
גיא הרמתי
אני יכול לבקש את זה מהרשות.
יצחק כהן
אני הגשתי הצעת חוק. תצטרפו אלי. אני הגשתי הצעת חוק להוציא את עורכי הדין מהתמונה.
אלכס מילר
אנחנו מאשרים עכשיו כסף. מחר הכסף יגיע לחשבון ויתחילו להגיש תביעות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הכסף הזה עובר לחשבון של כל אחד ואחד מניצולי השואה.
גיא הרמתי
כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לחשבון שלו.
גיא הרמתי
כן. הוא כבר עבר.
סתיו שפיר
איך הוא עבר אם עוד לא אישרנו?
גיא הרמתי
כי מדובר בחוק. שנית, ההוצאות של הרשות הן שלושה מיליארד שקלים כבר עכשיו. זאת אומרת, מאות המיליונים שיחסרו בסוף שנה, הם לא מורגשים.
יצחק כהן
יש להם כסף.
גיא הרמתי
חשבת הרשות והרשות לא ימנעו את התשלום לפי התאריך שלו שקובע החוק בגלל איזשהו ספק.
סתיו שפיר
ברשות יש מספיק כסף כדי להעביר את כל הדבר הזה?
יצחק כהן
עד סוף השנה.
גיא הרמתי
השתמשו בכספים שבמצב רגיל היו מיועדים לדצמבר נניח.
סתיו שפיר
מה זה עד סוף השנה? ב-2015 כבר אפשר להכניס את זה לתקציב. אנחנו מעבירים כאן ל-2014.
גיא הרמתי
ב-2015 זה ייכנס לתקציב.
סתיו שפיר
אבל אתה אומר שהכסף כבר עבר.
גיא הרמתי
אני מתכוון לסוף שנת 2014. הגדילו בחצי מיליארד שקלים את ההוצאה לחודש יולי וזה מכספים שהיו מיועדים לפני התכנית לדצמבר ולנובמבר. עכשיו אנחנו נכניס את זה והכסף ישמש לדצמבר ונובמבר.
סתיו שפיר
מה היה קורה אם הוועדה לא הייתה מאשרת?
היו"ר ניסן סלומינסקי
בדצמבר לא היה כסף.
גיא הרמתי
בנובמבר היינו נכנסים לגירעון ואז הייתה בעיה.
סתיו שפיר
צריך להגיד שהכסף הזה עובר משירותים חברתיים, ממשרד הרווחה.
גיא הרמתי
חלקו. התקציב הזה מיועד רק לרשות לניצולי שואה. בכל התכנית יש כמה סעיפים כמו שירותים חברתיים ושירותי סיעוד וביטוח לאומי שהם יבואו לידי ביטוי במשרד הרווחה ובביטוח לאומי.
שמעון אוחיון
כל הקבוצה הזאת היא קבוצה מזוהה.
גיא הרמתי
כן.
שמעון אוחיון
הם לא צריכים כאן פנייה ועזרה של עורכי דין כי זאת קבוצה מזוהה.
גיא הרמתי
נכון.
אלכס מילר
הם הולכים למסלול השני.
שמעון אוחיון
מי שירצה אחר כך להוכיח במסלול השני שיש לו פחות.
גיא הרמתי
כן. הוא יכול לעשות את זה. זה טופס של שני עמודים והוא יכול לעשות זאת.
אלכס מילר
רשמת את בקשתי?
גיא הרמתי
כן.
אלכס מילר
אני רוצה לראות את השינוי ואת הפקת הלקחים.
גיא הרמתי
מול עורכי הדין.
אלכס מילר
כדי שהכספים לא יגיעו בפועל למתווך אלא לניצול השואה. אני רוצה לדעת האם היה שינוי או לא היה שינוי.
סתיו שפיר
איך אתם דואגים שהמידע על כל השינויים האלה יעבור לניצולי השואה?
גיא הרמתי
רוב הדברים לא דורשים פעולה מצד הניצול אלא הם אוטומטיים. זאת אומרת, הרשות פנתה לביטוח לאומי ולוועידת התביעות כדי לקבל את המידע הזה ואז היא יודעת מראש איפה הניצול נכנס בתנאי הזכאות. במקביל יש מרכז מידע מאוד טוב של הרשות, מרכז מידע טלפוני, והיה פרסום של משרד האוצר על כל ההחלטה.
סתיו שפיר
מה סדר הגודל של ניצולי השואה שלא מקבלים מענה באף אחד מהמסלולים?
גיא הרמתי
אני אנסח תשובה. אין ניצול שואה שלא מקבל מענה. יש ניצולי שואה שמצבם לא משתנה.
סתיו שפיר
למה?
גיא הרמתי
סליחה. אין אף ניצול שואה שמצבו לא משתנה. בעצם כל אחד מוטב במשהו. יש מישהו שמוטב בהרבה ויש כאלה שמוטבים בפחות. המינימלי זאת ההטבה של תרופות חינם. זה המעט ביותר שמישהו מניצולי השואה יכול לקבל.
סתיו שפיר
למה זה כך? מי שלא זכאי ליותר, למה הוא לא זכאי?
גיא הרמתי
כי הוא כבר היה זכאי לפני התכנית, או למשל השינויים שערכה ועדת הכספים לפני שנתיים היטיבו אתו אז. בסדרי עדיפויות אמרו שהוא כבר הוטב, דאגנו לו לרמת הכנסה של 5,300 שקלים, דאגנו לו לרמת הכנסה של 9,900 שקלים - את זה ועדת הכספים עשתה לפני כשלוש שנים – והוחלט שהאנשים האלה, המיליארד לו יוקצה להם מלבד אותו פטור מלא מתשלום עבור תרופות.
סתיו שפיר
כמה ניצולי שואה יישארו אחרי התכנית מתחת לקו העוני?
גיא הרמתי
ניצולי שואה מהמעגל הראשון, איש לא יהיה מתחת לקו העוני. לכל אחד יש או 2,200 שקלים או דאגה לרף הכנסה של 5,300 שקלים. פליטי השואה, אלה שנמלטו מהכיבוש הנאצי, שהם כתשעים אלף אנשים, הם יקבלו פטור מתשלום עבור תרופות, 3,600 שקלים לשנה מענק ובעצם זהו. יכול להיות שחלק מהם, הסיוע הזה לא מספיק להם כדי לעלות לקו העוני.
סתיו שפיר
מה זה יכול להיות? כמה? יש לכם את כל המידע מביטוח לאומי. כמה? במספרים.
גיא הרמתי
האנשים האלה הם לא ניצולי שואה מהמעגל הראשון. הם נחשבים, כמו כל הקשישים שמי מביניהם שיש לו הכנסה נמוכה, מקבל השלמת הכנסה מביטוח לאומי. במקביל – זה לא רלוונטי לניצולי השואה – הממשלה הולכת לקדם הגדלה של השלמת ההכנסה לקשישים ולא משנה אם הם פליטי שואה או אינם פליטי שואה, כך שגם הם יעלו מקו העוני, אבל זה לא מתוקף התכנית הזאת.
סתיו שפיר
אני שוב שואלת מה המספר. רגע, ניסן, זה מספיק חשוב כדי שנדבר על זה עוד חצי דקה. העברת את הרביזיות בחמש שניות. מה המספר? אתם הרי עושים בדיקה כדי לוודא שכל אחד מקבל משהו מהמסלול.
גיא הרמתי
אנחנו עושים בדיקה אבל לא בדקנו את קו העוני. המטרה לא הייתה קו העוני והיחס שלהם אליו. המטרה הייתה לסייע כמה שיותר לניצולי השואה באיזושהי חלוקה, פחות או יותר חמישים-חמישים בין פליטי השואה לניצולי השואה. כמעט חצי מיליארד שקלים מתוך המיליארד הופנו לפליטי השואה שהם תשעים אלף אנשים. בשורה התחתונה, זה אומר 3,600 שקלים לשנה.
סתיו שפיר
את זה הבנתי. 3,600 שקלים לשנה, זאת בדיחה.
גיא הרמתי
זאת לא בדיחה. זאת הוצאה של 400 מיליון שקלים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם הם נמצאים בבעיה, יש להם השלמת הכנסה והם הולכים במסלול השני.
סתיו שפיר
הוא מדבר על תשעים אלף אנשים שלא נמצאים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, הוא מדבר על אלה שהם לא במעגל הראשון.
גיא הרמתי
המענק הזה לא נחשב להשלמת הכנסה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
במעגל הראשון אין אף אחד שנמצא מתחת לסף.
גיא הרמתי
במעגל השני, אחרי התכנית, לא יהיו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
את שואלת את אותה שאלה חמש פעמים והוא מסביר לך שאין לו את הנתון.
סתיו שפיר
זה מספיק חשוב כדי להבין מה אמצעי הפיקוח על זה שניצולי השואה בסוף מקבלים את הכסף. בסוף לא נשאר להם הרבה מאוד זמן. בואו ננסה לטפל בזה כמה שיותר מהר כדי שנדאג שאנשים לא ימותו עניים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
השאלה איך אנחנו מבטיחים שהם יקבלו וזאת שאלה שנשאלה מהתחלה והוא הסביר את זה. זה היה רוב הדיון שהתקיים קודם לכן.
סתיו שפיר
ועוד לא התקבלה תשובה. לכן מעניינים אותי המספרים. לא סתם אני מתעקשת. מן הסתם אני אצביע בעד ההעברה הזאת.
גיא הרמתי
קשישים שהם לא ניצולי שואה, אין הבחנה בין פליטי שואה לבין קשישים רגילים לגבי קו העוני. הממשלה לא עושה את זה ולא עשתה את זה. היא נתנה להם סיוע אקסטרה, שלא ייחשב להשלמת הכנסה. כדי לענות על סוגיית העוני בקרב קשישים, יש לזה כלי אחד שנקרא השלמת הכנסה וביטוח לאומי שלא מבחין והממשלה לא רוצה להבחין בין פליטי שואה לאלה שאינם פליטי שואה.

לגבי התחום הזה, שר הרווחה, עכשיו בדיוני התקציב, הולך כנראה לקדם החלטה של תוספת השלמת הכנסה לקשישים בביטוח לאומי שתהיה רלוונטית. השאלה שלך נוגעת לאנשים האלה שחציים כנראה ניצולי שואה. יש מאתיים אלף קשישים שמקבלים השלמת הכנסה וביטוח לאומי ואלה יועלו עד לקו העוני. זאת אומרת, תהיה תוספת של כמה מאות מיליוני שקלים לנושא הזה.

זה עונה על השאלה שלך אבל נדרשתי להסביר כאן על התכנית לניצולי שואה אבל מהסיבות האחרות, מהסיבות הרוחביות של טיפול בעוני ושל ועדת העוני ולא קשור לניצולי השואה.
סתיו שפיר
זה הולך להיכנס לתקציב?
גיא הרמתי
כן.
יצחק כהן
המיליארד שקלים האלה, זה כל שנה? זה פרמננטי?
גיא הרמתי
כן. זה לבסיס.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מבקש דרכך שלהבא לא יעבירו כסף לניצולי השואה דרך זה שחותכים במשרדים חברתיים. שימצאו תקציב אבל לא דרך חיתוך של משרדים חברתיים. אתה מחליף פרה בחמור, להבדיל. אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו כי אנחנו כן רוצים להעביר את הפניות. אני רק אומר שלהבא זה לא ייעשה בדרך הזאת.
גיא הרמתי
שיעורם בתקציב הוא מאוד גבוה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא משנה. שיהיה תקציב לנושא אבל לא דרך חיתוך של משרדים אחרים. לכן אני מתעלם מזה עכשיו כי אנחנו רוצים להעביר את זה, אבל להבא אל תביאו אותנו למצב שנצטרך להחליט בין ניצולי שואה למשרד הרווחה או דברים מהסוג הזה.

מי בעד פניות מספר 196 ו-9002?

הצבעה

בעד – פה אחד
פניות מספר 196 ו-9002 אושרו
היו"ר ניסן סלומינסקי
הפניות אושרו פה אחד.
אחמד טיבי
היה סעיף של משרד ראש הממשלה לגבי ההשכלה הגבוהה. הייתה עליו רביזיה של חבר הכנסת מילר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן. בינתיים לא העליתי את זה.
אחמד טיבי
למה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם זה לא יעלה היום, זה יעלה מיד אחרי סוכות.
אחמד טיבי
למה לא היום?
יצחק כהן
למה לא היום?
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש בקשה מסוימת ואני רוצה זמן כדי שהם יפתרו את זה.
אחמד טיבי
לא עשית את זה עם ההעברה למתנחלי חברון. הצבעת על מתנחלי חברון ואתה לא מצביע על זה? זאת בקשה של האוצר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני יודע. נראה עד סוף הישיבה. לפעמים אני נותן גם שבוע זמן כדי להסיר את הנושא.
יצחק כהן
איך יפתרו את הבעיה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא כך. תפוס אותו בצד.
אחמד טיבי
מה זאת אומרת? זה נושא מהותי. מה זה בצד?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא עכשיו. זאת רביזיה שאני אעלה אותה או היום או אחרי סוכות.
יצחק כהן
מה לא קיבלת? במה לא הסתדרו אתך?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא קשור למה שהוא קיבל.
יצחק כהן
מה הבעיה?
אלכס מילר
הקריטריונים לקבלת מלגות לא מתאימים מבחינתנו לתמוך בהעברה הזאת. בקריטריון חסר שירות לאומי. אני לא מוכן לתת גם את הלימודים האקדמיים וגם את המלגות על חשבון משלמי המסים לאנשים שלא תורמים דקה מחייהם למדינה.
אחמד טיבי
בוא נעמיד את זה להצבעה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. זה דבר שאני לא רוצה לעשות כך בהצבעה. עזוב.
זהבה גלאון
אפשר שאלת הבהרה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל אני לא פותח את זה לדיון.
יצחק כהן
אבל למה?
זהבה גלאון
אני שואלת שאלת הבהרה. כשבא חבר הכנסת מילר ואומר את זה כנציג בכיר של מפלגה בקואליציה ובא האוצר ומציע את ההצעה הזאת.
אחמד טיבי
זה כסף של משרד ראש הממשלה.
זהבה גלאון
האוצר מציע את ההצעה הזאת. היעלה על הדעת שיכול לבוא חבר כנסת עכשיו ממפלגה שהיא בקואליציה, בלי שאתם מתואמים, ויציע הצעה כזאת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
את שואלת שאלה נכונה. באמת לא יעלה על הדעת ולכן אני צריך לברר את זה.
אחמד טיבי
מה זה לברר? מתי הגשת את ההצעה? בשבוע שעבר. אדוני היושב ראש, לא היה זמן לברר? היית עסוק בהעברה לחברון?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא בזה הייתי עסוק. הייתי עסוק ביום כיפור.
אורית סטרוק
מפריע לך שמעבירים כסף לחברון.
אחמד טיבי
הרביזיה היחידה שאתה דוחה ולא מעמיד להצבעה היא רביזיה שקשורה לסטודנטים הערבים. אני מבקש להעמיד את זה להצבעה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני כרגע לא מעמיד את זה.
אחמד טיבי
אבל למה אתה לא מעמיד את זה להצבעה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אמרתי שעד סוף הישיבה אולי נעשה את זה ואם לא, בישיבה הבאה.
אחמד טיבי
תסביר לחברי הוועדה למה ומה השיקולים שלך. אתה עושה את זה לאנשים שלך בהתנחלויות?
יצחק כהן
תעמיד את זה להצבעה.
אחמד טיבי
תעמיד את זה להצבעה.
יצחק כהן
תעמיד את זה להצבעה. בועז כאן. יש מדיניות לסגור את האוניברסיטאות בפני הערבים? יש מדיניות לסלק את הערבים מהאוניברסיטאות?
אחמד טיבי
תעמיד את זה להצבעה. תצביע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עוד לא גמרנו את ההעברות הכספיות.
אחמד טיבי
אבל היה סעיף של רביזיות. למה דילגת על הסעיף הזה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
בינתיים דילגתי עליו. אני לא צריך להסביר למה.
אחמד טיבי
מה זה? מי אתה בכלל? מה זה אתה לא צריך להסביר?
יצחק כהן
לא. אתה חייב להסביר.
אחמד טיבי
אתה תסביר ותהיה הצבעה.
סתיו שפיר
אתה חייב להסביר לחברי הוועדה.
יצחק כהן
בועז, ל-יש עתיד יש מה להגיד?
אחמד טיבי
בועז, אתה שותק.
יצחק כהן
אין לך מה להגיד? תדרוש הצבעה.
אחמד טיבי
בקשה של שר האוצר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה יודע שזה לא רלוונטי לדרוש.
יצחק כהן
הוא יושב ראש התאחדות הסטודנטים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תן לי לנהל את הישיבה.
סתיו שפיר
הם לא יריבו בקואליציה על שום דבר.
זהבה גלאון
מה זאת האמירה הזאת שאתה לא חייב להסביר?
יצחק כהן
זה לא היה. הכול היה אבל זה לא היה. זה עוד לא היה.
יעקב ליצמן
אם אתה חושב שמהיום והלאה אתה הולך לעבור על כל ההעברות הכספיות - אם אתה לא מביא אותן, אתה עושה פוליטיזציה מכל העברה תקציבית - אנחנו נעשה כמו שעשינו במע"מ לגבי כל העברה תקציבית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בין כה וכה אתם עושים את זה.
יעקב ליצמן
עוד לא. עוד לא עשינו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא אני הגשתי את הרביזיה.
יעקב ליצמן
לא משנה, אבל אתה צריך להצביע. תצביע.
אחמד טיבי
תצביע. הצבעת על כל הרביזיות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז מה?
סתיו שפיר
מה זאת אומרת אז מה? אתה לא יכול להתייחס לחבר הוועדה כך.
יצחק כהן
אם זאת ועדה פרטית, תגיד לנו.
אחמד טיבי
אתה לא קיבלת את הוועדה בירושה.
סתיו שפיר
ניסן, הכסף הזה שייך לאימא שלך? איך אתה מתנהג?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אגיד עוד פעם אחת ואם תרצו, טוב, ואם לא, מה אני יכול לעשות.
סתיו שפיר
אתה לא יכול פעם אחת להתנהג בצורה אחת ופעם אחרת לעשות משהו אחר.
יצחק כהן
יש עתיד, אין לכם מה להגיד?
היו"ר ניסן סלומינסקי
או שאני אעלה היום את הרביזיה - - -
אחמד טיבי
אתה חייב להעלות היום יחד עם כל הרביזיות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה רוצה לתת לי לדבר?
אחמד טיבי
או שיש סיבה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה רוצה לתת לי לדבר? או שזה יעלה - - -
יצחק כהן
דברו. מה קרה? בלעתם סכין? דברו.
סתיו שפיר
הם לא קיבלו אישור.
יצחק כהן
יש עתיד, אין לכם מה להגיד. אז אין לכם עתיד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתם לא נותנים לי לדבר.
יצחק כהן
אנחנו לא סטטיסטיים כאן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מתחיל לדבר ואתה לא נותן לי. מה אתה רוצה שאני אעשה?
אחמד טיבי
דבר. תסביר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אמרתי או שזה יעלה בישיבה זאת.
יצחק כהן
מה זה או?
היו"ר ניסן סלומינסקי
פעם אחרונה. אם לא, אני ממשיך הלאה.
סתיו שפיר
במה זה תלוי? בגורמים מהשמיים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
או שזה יעלה בישיבה הזאת או שזה יעלה בישיבה הבאה.
יעקב ליצמן
מה זה הישיבה הזאת?
סתיו שפיר
במה זה תלוי?
אחמד טיבי
במה זה תלוי?
יעקב ליצמן
מה זה הישיבה הזאת?
יצחק כהן
מה זה "או"?
סתיו שפיר
אנחנו אמורים לקבל הוראות משמיים על זה? במה זה תלוי אם זה יעבור היום או לא?
יעקב ליצמן
עשרים מיליון שקלים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
העברה מספר 17004.
יעקב ליצמן
מה זה הישיבה הזאת?
יצחק כהן
ניסן, אנחנו לא סטטיסטיים כאן. באמצע החופש הגענו לכאן כדי לשמוע אותך אומר לנו או, או, או? מה זה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה לא נותן לי זמן.
יצחק כהן
אבל אתה אומר לי "או". מה זה "או"? גמרת את הרביזיות? תן את הרביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם זה לא יעלה היום, זה יעבור לישיבה הבאה, אם לא תיתן לי זמן.
יצחק כהן
אתה מאיים עלי?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. אני לא מאיים על אף אחד.
יצחק כהן
מה זה הישיבה הבאה?
זהבה גלאון
מה שיקול הדעת?
היו"ר ניסן סלומינסקי
העברה מספר 17004.
אחמד טיבי
לא שמענו מה השיקול. תסביר לנו. אנחנו חברי ועדת כספים.
יצחק כהן
לא, אתה סטטיסט.
אלכס מילר
הוא יכול לטעות. מה קרה?
יעקב ליצמן
אנחנו חיים שנה שלמה עם טעויות של שר האוצר. הוא לא מפסיק לטעות. כל הזמן הוא טועה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כך זה לא יעלה היום. חבל.
יעקב ליצמן
הוא מתבלבל במספרים – מיליארד, שלושה מיליארד.
אלכס מילר
אני הייתי בכנסת עת אתה היית יושב ראש ועדת הכספים ואתה לא הצבעת על כל דבר.
יעקב ליצמן
על כל דבר הצבעתי.
אלכס מילר
לא נכון.
יעקב ליצמן
על כל דבר הצבעתי.
אלכס מילר
אני יכול להוציא פרוטוקולים.
יעקב ליצמן
על כל דבר הצבעתי. לא יעלה, לא יבוא, לא יגיע ולא ניתן.
זהבה גלאון
לא הבנו מה היה שיקול הדעת שלך לא להצביע על הרביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עדיין לא סיימנו את הישיבה.
אחמד טיבי
זהבה שואלת מה שיקול הדעת.
יצחק כהן
אין שיקול דעת. אני אומר שאין שיקול דעת.
אחמד טיבי
אולי נשמע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
העברה מספר 17004. אם אתה רוצה שיהיה סיכוי שיעלה היום, בוא נמשיך. בדרך הזאת זה לא יעלה.
אחמד טיבי
תסביר לנו לאט כדי שנבין. יכול להיות שבגלל שקהל היעד הוא קוץ בישבן?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא יודע בדיוק מה זה.

העברה מספר 17004.
אחמד טיבי
יש מקרה של נפנוף.
יעקב ליצמן
לא יעלה על הדעת.
יצחק כהן
אני מתפלא על בועז שהוא שותק. יושב ראש התאחדות הסטודנטים.
סתיו שפיר
תגיד לנו אם זה הולך להעלות או לא הולך להעלות ומתי תעשה ישיבה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם תתנו לי זמן.
יעקב ליצמן
רק תסביר במה זה תלוי.
יצחק כהן
טמיר, תודיע על הפסקה.
אחמד טיבי
אנחנו מבקשים הפסקה להתייעצויות.
יצחק כהן
התייעצות סיעתית.
זהבה גלאון
אדוני, זה מתאים לאלכס מילר להביא הצעות גזעניות כאלה, אבל לך, למשוך אותם ולא לאשר אותם, לא.
אחמד טיבי
אני חולק על דבריה של זהבה. דווקא מתאים לך.
יצחק כהן
מה שכן, לא מתאים לבועז. לבועז זה לא מתאים.
אלכס מילר
איזה הצעה גזענית? שירות לאומי זאת הצעה גזענית? לאיפה הגענו? שירות לאומי היא הצעה גזענית? השתמטות. צריך לתרום למדינה.
יצחק כהן
בועז, תגיד שאתה לא רוצה להמשיך ולא יהיה לו רוב. הכול תלוי בכם, ב-יש עתיד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא צריך רוב עכשיו. אל תעביר את זה. מצדי, אל תעביר את זה.
יעקב ליצמן
מי ביקש לא להעביר את הרביזיה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש בקשה מסוימת ואני צריך לבדוק אותה.
סתיו שפיר
בקשה ממי?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אלכס הגיש הסתייגות.
יעקב ליצמן
אני רוצה להבין את זה.
יצחק כהן
כל הכבוד לאלכס. אלכס הוא חבר שלי. תעמיד את זה להצבעה. אלכס הגיש, שמענו, תודה, תעמיד את זה להצבעה.
יעקב ליצמן
אם עושים ישיבה אחרי יום כיפור, צריך לעשות משהו דרמטי כדי לקיים את הישיבה. אני רוצה לדעת מה הדרמטיות.
יצחק כהן
לא באים אליך בטענות. באים אליו בטענות. אתה מייצג את המפלגה שלך, זה בסדר. באים אליו בטענות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ליצמן, הדרמטי היה להעביר את הכסף לניצולי השואה.
יצחק כהן
הם סחטו את ההדק הזה עד הסוף, של ניצולי השואה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תתחיל להסביר.
אסף וסרצוג
הפנייה נועדה להשלים את העברת העודפים המחויבים.
יעקב ליצמן
אני רוצה להבין למה אתה מסביר דווקא את הפנייה הזאת.
אסף וסרצוג
אני מסביר את הפנייה שאני הרפרנט באגף התקציבים.
זהבה גלאון
זה קשור לרביזיה לגבי הסטודנטים?
אסף וסרצוג
לא. אני הרפרנט של מתאם פעולות הממשלה בשטחים.
יעקב ליצמן
לא הבנתי. מה אנחנו עושים כאן?
היו"ר ניסן סלומינסקי
ליצמן, אתה רוצה שנסגור את הישיבה? אני אשמח כי אני לא מת על ההעברה הזאת.

אסף, תתחיל להסביר.
אסף וסרצוג
מדובר בפנייה שנועדה להשלים את העברת מאה אחוזים מהעודפים המחויבים. זאת פנייה שמשלימה עשרים אחוזים נוספים מעבר לשמונים שכבר אושרו באפריל. הפנייה הוגשה לפני מספר חודשים והיא בעצם משלימה את סך העברת העודפים המחויבים של סעיף מתאם פעולות הממשלה בשטחים.
סתיו שפיר
מה סך כל המחויבות?
אסף וסרצוג
כ-120 שקלים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בועז, תנהל לרגע את הישיבה.

(היו"ר בועז טופורובסקי)
היו"ר בועז טופורובסקי
אורית סטרוק, בבקשה.
יצחק כהן
בועז, הזדמנות, תעלה את הרביזיה להצבעה.
אחמד טיבי
אני מבקש להעמיד להצבעה את הרביזיה.
אורית סטרוק
אתה יכול להסביר לנו למה מיועד הכסף הזה?
אסף וסרצוג
כן. העברת עודפים מחויבים נועדה כדי לממן - - -
אורית סטרוק
לא. את זה כבר אמרת. אל תחזור על מה שאמרת.
יצחק כהן
אני מבקש לא לפגוע בו. הוא פקיד. אל תפגעו בו. די. הגזמתם.
אסף וסרצוג
תקציב מתאם פעולות הממשלה בשטחים הוא תקציב גדול ולכן הוא מכיל מספר רב מאוד של התקשרויות, בין התקשרויות שהן רב שנתיות של תפעול למיניהן ובין פרויקטים רב שנתיים. אם תרצו, יושב כאן החשב והוא יוכל להקריא את כל הרשימה הארוכה של ההתקשרויות אחת אחרי השנייה.
אורית סטרוק
אני מאוד רוצה כי אני שלחתי שאלות וקיבלתי תשובות מאוד חלקיות.
אסף וסרצוג
לאיזה שאלות קיבלת תשובות חלקיות? אני אשמח לפרט עכשיו יותר.
אורית סטרוק
לכל השאלות. מי זה החשב?
אסף וסרצוג
החשב כאן אבל לאיזה שאלות תרצי לקבל תשובות?
אורית סטרוק
אני אגיד. אני מסתכלת על הטופס שאתם שלחתם לי.
יצחק כהן
האם אתם מפטרים את היועצים המשפטיים שהיא דורשת לפטר? היא דורשת לפטר את היועצים המשפטיים, פיטרתם אותם? לא פיטרתם? זה לא בסדר.
אורית סטרוק
איציק, אתה מונית לדובר שלי?
יצחק כהן
לא. אני לא מדבר בשמך. אני מדבר בשמי.
אורית סטרוק
תודה. אני לא יכולה לצעוק כמו שאתם צועקים כאן ואני מבקשת להגן על זכות הדיבור שלי.
יצחק כהן
השקט שלך מחריש אוזניים.
אורית סטרוק
דיברתם על תקציב תכנון למגזר הפלשתיני.
אסף וסרצוג
זה לא בפנייה הזאת. זה בפנייה הבאה. יש שתי פניות. הפנייה הזאת היא מחודש יוני והיא טרם אושרה.
אורית סטרוק
אני מדברת על 17004. דיברתם על יחידת הפיקוח.
אסף וסרצוג
חלק מההתקשרויות של יחידת הפיקוח אלה התקשרויות אלה התקשרויות על פני שנים, דרך ספקים, ועל כן הם מועברים כאן בהתחייבויות שונות.
אורית סטרוק
עדיין לא שאלתי את השאלה.
שמעון אוחיון
נכון. מה באמת השאלה?
אורית סטרוק
קודם כל, כמה פקחים יש ביחידת הפיקוח?
אסף וסרצוג
היום יש 56 עובדים ביחידת הפיקוח.
אורית סטרוק
56 פקחים?
אסף וסרצוג
עובדים.
אורית סטרוק
כמה מתוכם פקחים?
אסף וסרצוג
כארבעים, אבל איך זה קשור בפנייה?
היו"ר בועז טופורובסקי
מה זה משנה? תענה לשאלות שלה.
אורית סטרוק
אני רוצה להבין לאן הולך הכסף. בסדר?
אסף וסרצוג
אני אסביר. אני אסביר לאן בדיוק הולכת כל התקשרות.
אורית סטרוק
אני רוצה להבין כמה פקחים יש.
אסף וסרצוג
41.
אורית סטרוק
41 פקחים. בסדר.
קריאה
58.
אורית סטרוק
לא. 58 עובדים ו-41 פקחים.
אסף וסרצוג
56 עובדים.
אורית סטרוק
אני רוצה להבין. הפקחים האלה, מה סדר העדיפויות של עבודת הפיקוח שלהם?
קריאה
מה זה קשור?
אורית סטרוק
זה קשור מאוד כי העברנו כסף לפקחים. בוועדה אחרת בבית הזה אתה שומע שהפקחים עושים עבודה מאוד מאוד סלקטיבית ולכן זה מאוד חשוב להבין למה מעבירים את הכסף.
אסף וסרצוג
אני אענה על השאלה כיצד נקבעים סדרי העדיפויות. בראש המינהל האזרחי עומד ראש המינהל האזרחי ויחידת הפיקוח כפופה אליו. בהתאם לסדרי עדיפויות, הערכות מצב ובעצם הפעילות השוטפת של המינהל האזרחי, נקבעים סדרי העדיפויות.
אורית סטרוק
ראש המינהל האזרחי הזה עליו סיפרת לנו, הוא יושב בוועדה אחרת בבית הזה ומספר לנו שיחידת הפיקוח מביאה להריסה של בב"חים – בנייה בלתי חוקית - במגזר הפלשתיני של פחות משלושים אחוזים ואילו הריסות במגזר היהודי הן יותר מארבעים אחוזים.
סתיו שפיר
של בנייה לא חוקית.
אורית סטרוק
של בנייה בלתי חוקית.
סתיו שפיר
זה תפקידם בין היתר.
אורית סטרוק
אבל תפקידם בין היתר גם להיות שוויוניים.
סתיו שפיר
את בעד שהם לא יהרסו בנייה לא חוקית?

(היו"ר ניסן סלומינסקי)
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא כך. את תשאלי ואחר כך סתיו תוכל להתייחס.
סתיו שפיר
גנב אחד יותר טוב מגנב אחר?
אורית סטרוק
אני רוצה להבין מי קובע ולמה צריכים כל כך הרבה פקחים אם הם מחולקים בצורה כל כך בלתי שוויונית בעבודתם.
יצחק כהן
אתה לא חייב לענות.
סתיו שפיר
זה נשמע דווקא מעט מאוד פקחים.
אסף וסרצוג
מי שעומד בראש המינהל האזרחי, הוא זה שקובע את סדרי העדיפויות. אני לא יודע לומר לך מדוע נאכף כך או נאכף אחרת. זאת שאלה שצריכה להיות מופנית אליו במסגרת דיונים רלוונטיים.
אורית סטרוק
בסדר. אתם יודעים להגיד כמה צווי הריסה הוציאו הפקחים האלה בשנה החולפת?
אסף וסרצוג
לא. אני לא יודע. לא כרגע.
אורית סטרוק
וגם לא כמה מתוכם מומשו.
אסף וסרצוג
לא.
אחמד טיבי
עוד שאלה. יש לך חברים פלשתינים? היית במגע פעם עם חברים פלשתינים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אחמד, תכף אני אתן לך לשאול מה שתרצה.
יצחק כהן
אתה אוהד של ממשלת שוודיה?
אחמד טיבי
אתם פשוט לא מבינים לא שוודית ולא עברית.
אורית סטרוק
אתם דיברתם על תקציבים לפיתוח האזור.
אסף וסרצוג
נכון.
יצחק כהן
אתם בעד שתי מדינות לשני עמים או מדינת כל אזרחיה?
סתיו שפיר
עדיין זאת עמדה רשמית של ראש הממשלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ר' יצחק, אם תרצה לשאול, תוכל לעשות זאת אחר כך. מי שרוצה לדבר, שיירשם.
סתיו שפיר
אני אשמח להבין מה זה פעולות לפיתוח האזור.
אורית סטרוק
דיברתם על בינוי ואחזקת מעברי קהל. כמה כסף הושקע בזה?
אסף וסרצוג
בסך הכול בשנה? אם את רוצה לדעת כמה כסף בשנה מסוימת הוקצה לטובת פיתוח מעברי קהל, אני אשמח לתת את הנתונים.
אורית סטרוק
אני אשמח לקבל אותם. אגב, אני גם ביקשתי נתונים לגבי השכר של הפקחים ולא קיבלתי.
אסף וסרצוג
מה הייתה השאלה לגבי שכר הפקחים?
אורית סטרוק
מה היקף המשימות שלהם וגובה השכר.
זהבה גלאון
זה נקרא לחץ פיזי מתון.
אסף וסרצוג
חשוב לי לומר דבר מה לוועדה. כל שאלה שהוועדה תשאל, אנחנו כמובן ננסה לענות עליה. אני רק רוצה לציין שהמינהל האזרחי, כמו כל משרד ממשלתי אחר, הוא גוף ענף. מתאם פעולות הממשלה בשטחים כולו, הוא גוף ענף עם הרבה מאוד פעילות. במידה והוועדה מעוניינת לקבל פירוט מאוד נרחב לגבי כלל ההיקפים, כלל הפעילויות, פילוחים מדויקים, אנחנו סבורים שבאמת הדרך הנכונה היא לזמן את האנשים הרלוונטיים – ראש המינהל, מתאם הפעולות או מי שזה רלוונטי מבחינתכם. מדובר כאן בקשת מאוד רחבה של נושאים. אנחנו מאוד רוצים שתעבור פניית העודפים כיוון שזה פוגע משמעותית בפעילות המינהל , המתאם והמינהל בפרט, ומהצד השני זה גם פוגע בהתחייבויות חוזיות שהממשלה לקחה על עצמה.
אורית סטרוק
אני מבינה שאתם רוצים שהפנייה תעבור כדי לא לפגוע בפעילות המינהל, אבל כדי שנסכים להעביר אותה, אנחנו צריכים להבין מהי הפעילות הזאת שכן רוצים לפגוע בה או לא לפגוע בה.
אסף וסרצוג
כל מה שאני אומר זה שיש פעילות מאוד רחבה.
סתיו שפיר
זה נורא לא עניין אותך בזמן שדיברנו על הרביזיות. חבל. את שואלת שאלות מאוד טובות ולמה לא שאלת אותן על דיברנו על העברות של מאות מיליוני שקלים?
אורית סטרוק
גם את שואלת מה שמעניין אותך.
יצחק כהן
יש לי כל כך הרבה שאלות לשאול על חברון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
סתיו, את לא רוצה שיפריעו לך באמצע דבריך, תני לה לדבר.
סתיו שפיר
לי אתה כל הזמן מפריע באמצע דבריי. אני לומדת מהטוב ביותר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם תרצי, אני אתן לך לשאול.
סתיו שפיר
אני רק ציינתי לטובה את השתתפותה של אורית סטרוק בדיון. הלוואי ותהיה כזאת השתתפות בכל ההעברות התקציביות ולא רק במשהו אחד שמעניין אותה.
אחמד טיבי
הערה. הוא נראה לי קשור קשירת בננה. אפשר להתיר אותו?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא כל כך רואה שהוא קשור. אני רואה שהוא לא יודע אבל לא קשור.
אחמד טיבי
הוא לא יודע שהוא קשור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
גם זה יכול להיות.
יצחק כהן
אתה יכול לענות ב-כן ו-לא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא יענה מה שהוא יודע. אנחנו לא רוצים שהוא יענה דברים שהוא לא יודע.
סתיו שפיר
מה עם ההתחייבויות עליהן דיברת?
היו"ר ניסן סלומינסקי
סתיו, אחרי אורית.
אורית סטרוק
דיברתם על תחזוקה ושיפוץ של קווי מתח ומתקני מים. אפשר לקבל בבקשה פירוט על איזה מקומות מדובר?
אסף וסרצוג
אני אשמח להעביר פירוט של תכנית עבודה לשנת 2013 שבעצם אלה העודפים שאת מבקשת להעביר. נעביר פירוט מלא של כל התכניות שבוצעו ב-2013.
אורית סטרוק
בסדר. אותו הדבר לגבי פרויקטים בתחום החשמל.
אסף וסרצוג
אותו הדבר. פירוט של כלל התכניות בפיתוח.
אורית סטרוק
אפשר לקבל את כל תכניות הפיתוח שדיברת עליהן?
יצחק כהן
מים, ביוב ותשתיות.
אורית סטרוק
כל תכניות הפיתוח שציינתם בסעיף ג', פיתוח האזור, אפשר לקבל פירוט מלא של כל מה שבוצע וכולל עלויות שלהן?
אסף וסרצוג
את תקבלי פירוט מדויק של כל תכנית העבודה לשנת 2013. אלה בעצם העודפים. תכנית, כולל העלויות.
יצחק כהן
אתה יכול להעביר לי תכניות פיתוח של אשקלון, הנגב ועוטף עזה?
אחמד טיבי
וטייבה.
יצחק כהן
וטייבה. אתה יכול להעביר לי?
אסף וסרצוג
לצערי אני לא בתחום.
יצחק כהן
תבקש מהסגן שמטפל בשירותים. כל תכניות הפיתוח של 2013 של עוטף עזה, של דרום הארץ, של אשקלון, של אשדוד, של קריית מלאכי והוא רוצה גם את טייבה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כרגע אתה משוחרר כי הוא לא בזכות הדיבור.
אורית סטרוק
אני רוצה לשאול עוד שאלה לגבי הנושא של הפקחים.
אלכס מילר
רשימה משותפת של ה-...
יצחק כהן
אתם הדבקתם אותנו. בגללכם, בזכותכם.
אחמד טיבי
בגללכם תהיה מדינה אחת ואני אהיה ראש ממשלה ואתה תהיה נתיב.
יצחק כהן
אתם כל הזמן צועקים חרדים, ערבים, חרדים, ערבים. הצלחתם.
אחמד טיבי
אגב, אני מבטיח לטפל בכם כמו שאתם מטפלים בנו, באופן הדמוקרטי ביותר.
אלכס מילר
כשנגיע לזה שאתה תצטרך לטפל בנו, אני מבטיח לך - - -
אחמד טיבי
אתם תגיעו. אני מבטיח לך שתגיעו לזה.

באיזה סוג דחפורים אתם משתמשים?
יצחק כהן
צהובים או צבועים בירוק זית?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אחמד, יש לך זכות דיבור עוד דקה.
אסף וסרצוג
משתמשים גם וגם.
אורית סטרוק
לגבי יחידת הפיקוח. בזמנו, בזמן הקפאת הבנייה, גויסו שלושים פקחים נוספים כדי לאפשר את הפיקוח על הקפאת הבנייה. האם הפקחים האלה נשארו במערכת?
יצחק כהן
אתה יכול לענות ב-כן ו-לא.
אסף וסרצוג
חלקם כן. שוב, מתוך 41 פקחים.
אורית סטרוק
כמה?
אסף וסרצוג
25 ליחידת הפיקוח.
אורית סטרוק
25 מתוך השלושים נשארו במערכת?
אסף וסרצוג
לא. 38. כולם נשארו במערכת אבל יחידת הפיקוח זה 25. השאר פוזרו על פני הגופים השונים בתוך המינהל.
יצחק כהן
יש לך את חתך הגילאים?
אסף וסרצוג
אלה עובדים תומכים. מתוך 41 פקחים, 25.
אורית סטרוק
יחידת הפיקוח בעצם שיפרה מאוד את היכולות שלה אבל לא את הביצועים.
אסף וסרצוג
כן.
יצחק כהן
אפשר לקבל את חתך הגילאים של המפקחים? הם יוצאי יחידות קרביות?
אסף וסרצוג
אני לא מכיר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה. סתיו.
סתיו שפיר
אני רואה שהתקציב שלכם גדל השנה ב-250 אחוזים. למה זה מיועד?
אסף וסרצוג
מה זאת אומרת?
סתיו שפיר
התקציב שאושר נטו למינהל האזרחי השנה.
אסף וסרצוג
עודפים מחויבים.
סתיו שפיר
מה זה עודפים מחויבים? של 147 מיליון?
אסף וסרצוג
לא. כ-120 מיליון שקלים עודפים מחויבים. הייתה עוד העברה של 17 מיליון שקלים של קיום החלטת ממשלה של גשר אלנבי, המשקף בגשר אלנבי, שאושרה כאן בוועדה. זה עיקר הגידול.
סתיו שפיר
לא הגענו לכל הסכום.
אסף וסרצוג
אני יכול לפלח את זה בדיוק, אבל בגדול אלה עודפים. הפנייה הזאת של 17 – היה שם 17.5 מיליון כי היה שם עוד חצי מיליון לשימוש נוסף.
סתיו שפיר
ההגדרה שלך לעודפים קצת משונה. מה זה עודפים? עודפים לא מסתכמים בפי שלוש מהתקציב הבסיסי.
אסף וסרצוג
אני לא רואה מה התקציב שאת רואה.
סתיו שפיר
אני יכולה להראות לך. אני רואה תקציב שהתחיל, מיד אני אגיד לך.
אסף וסרצוג
במאה בנטו, ב-130 בברוטו.
סתיו שפיר
לא. 140 בנטו.
אסף וסרצוג
לא. מאה בנטו ו-130 בברוטו. בהוצאה מותנית בהכנסה.
סתיו שפיר
כלומר, התוספת הייתה של שלושים?
אסף וסרצוג
לא הייתה תוספת של שלושים. הייתה העברת עודפים מחויבים.
סתיו שפיר
מחויבים למה? לאן זה מיועד?
אסף וסרצוג
עודפים מחויבים, אלה התקשרויות משנים קודמות על פני כלל הסעיפים.
סתיו שפיר
מה עם הפרויקטים?
אסף וסרצוג
אני אומר שוב. חלק מההתחייבויות אלה התחייבויות אל מול ספקים. יושב כאן החשב ואם תרצו, יש לו רשימה מאוד ארוכה של כל ההתקשרויות. חלק מופנה לטובת הפרויקטים, מה שנקרא בפיתוח, מה שביקשה חברת הכנסת סטרוק ואמרתי שנעביר את זה לוועדה, את פירוט הפרויקטים ב-2013.
יצחק כהן
חשוב מאוד. ביקשנו גם של עוטף עזה, של אשקלון וקריית גת.
משולם נהרי
אני רוצה לשאול שאלה לגבי שמורות הטבע והגנים הלאומיים. האם אלה עודפים?
אסף וסרצוג
כל הפנייה כאן היא עודפים. הפנייה הזאת היא רק עודפים.
משולם נהרי
עד עכשיו לא קיבלו כלום?
אסף וסרצוג
עד עכשיו, העשרים אחוזים האלה, כן, לא הועברו.
משולם נהרי
איפה השמונים אחוזים?
אסף וסרצוג
עברו בפנייה באפריל עם כל שאר המשרדים.
משולם נהרי
למה זה לא מופיע כאן?
אסף וסרצוג
השמונים אחוזים?
משולם נהרי
כן.
אסף וסרצוג
מה זאת אומרת? כי זה כבר עבר באפריל.
משולם נהרי
כן, אבל זה צריך להיות בתקציב הבסיסי כאן.
אסף וסרצוג
לא. הפנייה שאתה רואה לפניך היא המשלימה למאה אחוזים. שמונים אחוזים עברו בחודש אפריל.
משולם נהרי
אבל כאן כתוב גם לגבי השמונים אחוזים וגם לגבי המאה אחוזים.
אסף וסרצוג
איפה כתוב לגבי השמונים אחוזים? אני לא רואה.
משולם נהרי
כל התקציב, מ ל-
אסף וסרצוג
ב-מ, זה כולל את השמונים אחוזים.
משולם נהרי
כאן ב-מ, אין כלום.
אסף וסרצוג
אני לא יודע מה אתם רואים.
משולם נהרי
אני אומר לך שאין שום דבר.
אסף וסרצוג
אני לא יודע על מה אתם מסתכלים.
משולם נהרי
בשמורות הטבע.
אסף וסרצוג
בסדר, אני אסביר. אני מבין את שאלתך. חלק מהתקציב של המינהל האזרחי הוא בהוצאה מותנית בהכנסה. לכן כשהוא נמצא בהוצאה מותנית בהכנסה והוא עובר בעודפים מחויבים, הוא מגיע לטור הנטו. לכן, מה שאתה רואה, לרשות שמורות הטבע בנטו, בתחילת השנה יש כביכול אפס אבל עודפים לא יכולים להיכנס טכנית להוצאה מותנית והם נכנסים לטור הנטו. לכן אתה רואה מאפס. זאת סיבה טכנית במהותה.
משולם נהרי
יש גם הוצאות מותנות אחרות וזה גם מופיע.
אסף וסרצוג
אני צריך להסתכל בדיוק ואני אענה, אבל זאת הסיבה.
משולם נהרי
יש לכם כאן טעות.
אסף וסרצוג
אני אסתכל.
משולם נהרי
ב-מ, לא כתוב שום דבר.
אסף וסרצוג
אני אבדוק.
משולם נהרי
למרות שכמעט בכולם יש הוצאות מותנות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
איציק, רצית לשאול?
יצחק כהן
למה ההעברה הזאת התעכבה עד עכשיו? מי עיכב את ההעברה הזאת? יש פה חבר או חברת כנסת שעיכבה את ההעברה הזאת. למה?
יעקב ליצמן
קודם כל גלה לנו מי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה לא סוד.
יצחק כהן
יש לכם תשובה? אתם לא חייבים לענות. הבנתי.
אורית סטרוק
אני עיכבתי אותה.
סתיו שפיר
ולמה עיכבת אותה?
יצחק כהן
למה עיכבת? שואלים למה עיכבת. זה פיקוח נפש. למה עיכבת?
אורית סטרוק
אני אספר. הסתיים הסבב?
יצחק כהן
אחרי ההצבעה.
אורית סטרוק
אני רוצה לשאול עוד שאלה אחת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תשאלי.
יצחק כהן
היא כבר שאלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש לה עוד שאלה אחת.
אורית סטרוק
העברנו כאן העברה של המינהל שנועדה לפי ההגדרה של שר הביטחון לפתוח צווארי בקבוק וחסמים ולאפשר פתרון בעיות של קו כחול להתיישבות. זה עבר בדצמבר.
אסף וסרצוג
2013.
זהבה גלאון
אתה מאפשר דיון של ארבעים דקות בנושא הזה.
אחמד טיבי
עוד לא היה דבר כזה. בעבר לא אפשרת דבר כזה.
יצחק כהן
לכפות השקפת עולם בכוח? אני לא מבין מה זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זהבה, את רוצה בזה להגיד שאני בעד זה או שאני נגד?
זהבה גלאון
אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד. זה לא זה ולא זה. יש כאן משוא פנים ואיפה ואיפה. לא נתת לנו תשובות. שאלתי אותך מה היה שיקול הדעת לא להצביע עבור הרביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עוד מעט נדבר. נגמור את זה ואז נדבר.
אלכס מילר
זהבה, אני מציע שנלך לבג"ץ על זה.
אורית סטרוק
אני באמצע שאלה ואת מפריעה לי.
זהבה גלאון
אתה מאפשר כל כך הרבה זמן.
יצחק כהן
אלכס, הגלגל מסתובב והוא מסתובב מהר. מהר מאוד אתם תשבו כאן ואנחנו נשב שם.
אורית סטרוק
זה שאתם צועקים יותר חזק, זה לא עושה אתכם יותר צודקים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שאלה אחרונה.
סתיו שפיר
בתחילת הישיבה, לפני שנכנסתם, הוא העביר כאן רביזיות במאות מיליוני שקלים ועשה זאת בדיוק בשתי דקות. פתאום אנחנו מנהלים דיון.
אורית סטרוק
כמה מקרים של פתיחת צווארי בקבוק כאלה הצליחו להתבצע במשך החודשים מאז שהכסף עבר?
יצחק כהן
מה זה פתיחת צוואר בקבוק?
אורית סטרוק
כמה קווים כחולים אושרו מאז? האם הכסף מילא את תפקידו?
אסף וסרצוג
אני אסביר.
אחמד טיבי
תרחיב. אל תקצר אלא תרחיב.
אסף וסרצוג
היועץ המשפטי איו"ש כפוף לפרקליט הצבאי שכפוף לשר הביטחון. ב-2013 באופן חד פעמי, המינהל האזרחי מימן בהסכם בינו - - -
יעקב ליצמן
הוא כפוף לשר הביטחון?
אסף וסרצוג
כן.
יעקב ליצמן
הוא לא עצמאי? הפרקליט הצבאי?
אורית סטרוק
שר הביטחון כפוף לו, אם אתה רוצה לדעת.
אסף וסרצוג
מ-2013 היה באופן חד פעמי, בהסכם בין המינהל האזרחי עם משרד הביטחון ומשרד האוצר, חמישה תקנים שמומנו דרך המינהל האזרחי ולא הועסקו דרכו. קיבלנו את שאלתך והעברנו אותה. בסופו של דבר מי שהנתונים נמצאים אצלו וצריך לתת את התשובה, זה שר הביטחון. הפנייה הועברה אליהם. הבקשה או הדרישה לנתונים צריכה להתבצע אליהם מכיוון שהמינהל האזרחי לא יודע לענות על זה. היועץ המשפטי לא כפוף אליו.
אורית סטרוק
אין לך תשובות. אתה ביקשת את הכסף ואתה לא יודע מה נעשה אתו. בסדר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו מעלים להצבעה את הבקשה מספר 17004. מי בעד אישור ההעברה?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – מיעוט
העברה 17004 אושרה
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההעברה אושרה.

העברה מספר 17008, שהיא החלק השני. תסביר את זה בקיצור.
יצחק כהן
הוא הסביר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מתי?
יצחק כהן
קודם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כבר הסברת את זה?
אסף וסרצוג
אלה עודפים.
יצחק כהן
הוא הסביר את זה באריכות.
אורית סטרוק
הוא לא הסביר.
יצחק כהן
אנחנו הבנו. תעלה את זה להצבעה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תאריך בקיצור.
אסף וסרצוג
מדובר בפנייה להעברת עודפים מחויבים. אלה עודפים משוריינים. זה לפי הוראות תק"ם עובר בפנייה אחרת. מדובר ברשימת פרויקטים סגורה. רשימת הפרויקטים הועברה אבל יש בתוכה תכנון וביצוע של קירוי מערת המכפלה, תכנון סטטוטורי במגזר הפלשתינאי, מסרקים וניקוי נחלים וצדי דרכים, חיבור מים לאתר ההרודיון, קו מים לאתר הטבילה והעסקת יועץ ומהנדס בלשכה.
יעקב ליצמן
מה המשכורת שלו?
אסף וסרצוג
כרגע הוא עבר מכרז.
היו"ר ניסן סלומינסקי
את רוצה לשאול? קצר.
אורית סטרוק
לא, לא קצר. זה שחותכים אותי כל הזמן, זה נקרא קצר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
שיהיה קצר.
יצחק כהן
האם המים לטבילה הם מים מינרליים או מים רגילים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם אתה רוצה אחר כך לדבר, אני אתן לך.
אורית סטרוק
אני רוצה קודם כל לשאול על מה שאתם קוראים תכנון סטטוטורי למגזר הפלשתינאי.
אסף וסרצוג
למעשה מדובר על תכנון. מכרז מסגרת בגובה 2.5 מיליון שקלים שמטרתו לבצע תכנונים סטטוטוריים בשטחי יהודה ושומרון, בשטחי C. בתוך הדבר הזה זכו שני מהנדסים, הראשון הוא חברת אסיה והשני גדעון חרל"פ. בתוך זה האתרים שמתוכנן לבצע תכנון הם כבישים ותכניות מתאר בנבי סמואל וטייבה, תכניות קיבוע בדואים והסדרת כבישים בבקעה.
זהבה גלאון
עשרים דקות על הסוגיה הזאת.
אורית סטרוק
למה יש תקציב לתכנון במגזר הפלשתיני ואין תקציב לתכנון במגזר היהודי?
אסף וסרצוג
אני אסביר. קודם כל, השם קצת מטעה. אנשי המינהל האזרחי יכולים לבחור שם אחר. מדובר בתכנון בשטחי C ביהודה ושומרון בכלל ולאו דווקא במגזר הפלשתיני.
סתיו שפיר
כמה מתוך זה הולך למגזר הפלשתיני וכמה הולך ליהודי?
אסף וסרצוג
אני לא יודע להגיד לכם בדיוק כיוון שזה מכרז מסגרת. התכניות שהולכות להיות מתוכננות, אלה כבישים ותכניות מתאר בנבי סמואל וטייבה, תכניות קיבוע בדואים והסדרת כבישים בבקעה. באשר לשאלתך, תכנון במגזר היהודי מועבר דרך משרד הפנים לרשויות המקומיות ולא עובר דרך המינהל האזרחי כך שאני לא יודע לומר לך מה הסכום כי אין מעקב והוא לא עובר דרך המינהל האזרחי. למעשה מי שיודע לתת את התשובה הזאת, זה משרד הפנים.
סתיו שפיר
משרד הפנים לא הסכים להעביר לנו תשובה לשאלה הזאת.
אסף וסרצוג
זה לא בתחום סמכותי.
סתיו שפיר
נראה לי שאורית מתעניינת ולכן אני אומרת ששאלתי את משרד הפנים והוא לא העביר.
אורית סטרוק
אני מאוד מתעניינת.
יעקב ליצמן
איזה תיאום יש ביניכן?
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש תיאום מלא.
יעקב ליצמן
מפחיד מאוד.
אורית סטרוק
אני רוצה שוב להבין את זה. אתם רוצים לתכנן מקום, ישוב פלשתיני.
זהבה גלאון
לא ראיתי שאתה מגלה סבלנות כזאת כלפי סתיו.
יצחק כהן
סתיו פותחת את הפה, הוא מתחיל לדפוק בפטיש. פה אתה שומע דברי הבל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ממש לא.
סתיו שפיר
אני לא גרה בחברון.
יצחק כהן
אם היא תעבור לחברון, תיתן לה לדבר?
סתיו שפיר
תושבי ישראל לא מקבלים עדיפות בוועדת כספים.
אסף וסרצוג
אני אומר שוב שהדברים שמתוכננים דרך המינהל האזרחי אלה דברים שמבחינת סדרי עדיפויות או צרכים שהמינהל האזרחי רואה לנכון כרגע לקדם אותם. זה לא קשור לתכנון ספציפי של מגזר יהודי או לא יהודי.
אורית סטרוק
אבל בפועל מתכננים מקומות ישוב פלשתיניים. אתה עכשיו נתת רשימה.
אסף וסרצוג
יש כאן גם הסדרת כבישים בבקעה.
אורית סטרוק
עושים עוד דברים אבל גם מתכננים מקומות ישוב פלשתיניים.
אסף וסרצוג
ספציפית בכסף הזה, בין היתר יש הסדרה של תכניות מתאר מסוימות.
יצחק כהן
זה שימוע?
זהבה גלאון
חבר כנסת עושה שימוע לנציג האוצר?
יצחק כהן
זה מוגזם. זה מוגזם וזה מעבר לכל פרופורציה.
זהבה גלאון
עשרים דקות שימוע?
יצחק כהן
תעמיד את זה להצבעה. מה אתה עושה בדרך כלל? אתה אומר שייפגשו אחר כך וידברו כמה שרוצים. זה מה שבדרך כלל אתה עושה אבל כאן מול המצלמות אתה עושה אחרת.
סתיו שפיר
מעבר לזה שאתה גם לא מחזיק העברה עשרה חודשים עד שמקבלים תשובות מהאוצר.
יצחק כהן
אם היו שואלים שאלות על אשקלון, שידברו בחוץ.
אורית סטרוק
שאלו קודם שאלות על ניצולי השואה.
יצחק כהן
חמש דקות. שאלו וקיבלו תשובות.
סתיו שפיר
אני שאלתי שאלות כולל העברות לרשויות בדרום בקשר למבצע צוק איתן ועד עכשיו, עד לרגע זה, לא קיבלתי תשובות ולא נתת אפילו לערוך על זה דיון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אורית, שאלה אחרונה.
אורית סטרוק
לא, סליחה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תבחרי לך את השאלה האחרונה.
יצחק כהן
היא יכולה לפגוש אותם בזמנה הפנוי.
אורית סטרוק
זה מאוד לא תקין שהמינהל האזרחי מקצה כספים לאוכלוסייה אחת שהיא עשרים אחוזים מהאוכלוסייה שהוא אחראי עליה.
יצחק כהן
מה שלא תקין כאן, זאת ההתנהגות שלך.
אורית סטרוק
בשטחי C האוכלוסייה הפלשתינית היא לא יותר מעשרים אחוזים מהאוכלוסייה. האוכלוסייה השנייה, היהודית, שהיא שמונים אחוזים, ברוך השם קרוב ל-400 אלף אנשים, לא מקצים לה כסף.
יצחק כהן
אל תספרי את החרדים.
אורית סטרוק
אני חושבת שזה מאוד חמור. גם לחרדים הם לא מקצים.
סתיו שפיר
את רוצה שהמינהל האזרחי לא יפנה היאחזויות לא חוקיות שאתם בונים. מה עוד? לא מספיק שאת קיבלת ארבעה מיליון שקלים לוועד היהודי בחברון בניגוד לעמדת מבקר המדינה ובניגוד לעמדת הציבור.
יצחק כהן
דרך אגב, מה הם עושים עם זה? מה עושה הוועד?
סתיו שפיר
באמת, אורית, מה זאת הצביעות הזאת? הלוואי והיית דואגת כך לכל אזרחי ישראל ולא רק לחברים שלך.
יצחק כהן
מה הם עושים עם הכסף? עכשיו אני שואל. מה אתם עושים עם הכסף?
סתיו שפיר
אם היית דואג כך ליישובי הדרום שיקבלו את הפיצויים שלהם אחרי צוק איתן, היינו כבר במדינה הרבה יותר טובה אבל כל הדאגה שלך היא לחברים של חברת הכנסת סטרוק. זה מה שמעניין אותך. לא ניהלנו כאן דיון של עשרים דקות על העברה של ארבעה מיליון שקלים לוועד היהודי בחברון. לא היה כאן דיון של עשרים דקות על העברה של ארבעה מיליון שקלים לוועד היהודי בחברון, העברה שהייתה בניגוד לעמדת מבקר המדינה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אורית, שאלה אחרונה.
יצחק כהן
אפשר לקבל פירוט על הכסף הזה ומה אתם עושים בו?
אורית סטרוק
אני מוכנה, כן.
יצחק כהן
מעניין מאוד מה אתם עושים בכסף הזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שאלה אחרונה.
יצחק כהן
לא, ניסן, אני רוצה שהוועדה תדרוש פירוט של ארבעת מיליון השקלים האלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה משהו אחר.
יצחק כהן
לא משהו אחר. אני מבקש. איפה היועץ המשפטי?
סתיו שפיר
זה כבר עבר. הוא לא הסכים לדון בזה. אין כאן יועצים משפטיים. הוועדה היא קרקס.
יצחק כהן
מה אתם עושים עם הכסף של הוועד?
אורית סטרוק
אני רוצה לשאול.
יצחק כהן
מי מקבל את הכסף?
סתיו שפיר
את רוצה שהמינהל האזרחי יתכנן.
יצחק כהן
מי מקבל את הכסף? מה אתם עושים עם הכסף הזה? חוצפה שאין כדוגמתה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אורית, תשאלי את השאלה.
אורית סטרוק
אני גם יכולה לענות ואני גם יכולה לשאול.
זהבה גלאון
האם היית נותן לחבר הכנסת טיבי עשרים דקות לשאול רפרנט של משרד האוצר? אני לא זוכרת דבר כזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן.
סתיו שפיר
כן? מתי נתת לי לשאול עשרים דקות שאלות?
אורית סטרוק
אני לא מוכנה שיאמרו שמכיוון שאני שייכת לאותה סיעה כמוך.
יעקב ליצמן
את אפילו לא חברת הוועדה.
יצחק כהן
בגלל שאת באותה סיעה כמוהו, את עושה כל מה שאת רוצה. זה מה שקורה. הוא נותן לך לעשות מה שאת רוצה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אורית, בבקשה תשאלי את השאלה.
סתיו שפיר
את רוצה שהמינהל האזרחי יעבור על החוק במדינת ישראל ולא יפנה היאחזויות לא חוקיות.
יצחק כהן
ניסן, היא תדיח אותך. היא תחתים נגדך בבית היהודי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אורית, בבקשה, תשאלי שאלה.
זהבה גלאון
אתה נותן לה כאן זכות יתר.
אורית סטרוק
רציתי לשאול כמה שאני צריכה לשאול.
יצחק כהן
לא.
יעקב ליצמן
השאלה הראשונה, איזה יום היום. אני שאלתי על ועד הבית של חברון.
יצחק כהן
יש לכם דוחות כספיים?
אורית סטרוק
אני אענה לך לאחר שאני אסיים את השאלות לגבי המינהל האזרחי.
יצחק כהן
ניסן, אתה רוצה כאן להשתגע. נתראה בחדר שלך.

בועז, מה עם הסטודנטים?
אורית סטרוק
אתם אמרתם שיש תכנון וקירוי מערת המכפלה. עד כמה שאני יודעת הקירוי של מערתה מכפלה כבר תוכנן והוא כבר בוצע. הוא לא אושר ולא יאושר לפי דעתי, עד כמה שאני רואה את האופק. אני לא מבינה למה אתם צריכים את הכסף ולאן הוא הולך.
אסף וסרצוג
אני אסביר. אני לא מכיר קירוי שאת מדברת עליו. אולי זה איזשהו פרויקט אחר ואם תתני לי פרטים, נבקש התייחסות.

הפרויקט הספציפי הזה הוא קירוי פנימי במערת המכפלה. הפרויקט אושר והמכרז יצא לפועל ב-2013. עד כה טרם נקבעו הזוכים. יש כרגע שתי הצעות שראש המינהל צריך עוד להכריע ביניהן בהתאם לפרוצדורות. גובה הסכום, לשאלתך, במקסימום הוא 504 אלפי שקלים עבור התכנון ועבור הפיקוח על הביצוע. כרגע אני לא יודע לומר לך מה הסכום המדויק מכיוון שזה תלוי בהצעה שתזכה.
אורית סטרוק
מי אישר את הדבר הזה?
יצחק כהן
לא, די. די. זאת הייתה שאלה אחרונה. מספיק.
סתיו שפיר
זה תכנון של מה?
אסף וסרצוג
אמרתי, קירוי פנימי במערת המכפלה.
סתיו שפיר
איפה הארבעה מיליון שהם קיבלו? זה בנוסף לארבעה מיליון. זה בעצם ארבעה וחצי מיליון שקלים? רק שנדע, שנסכום את כל הכסף שמקבלים 300 אנשים בחברון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
סתיו, את רוצה לשאול? בבקשה.
סתיו שפיר
הסכום עלה לארבעה וחצי?
אסף וסרצוג
אני לא יודע מה זה ארבעה וחצי.
סתיו שפיר
ארבעה מיליון זה הסכום השנתי שמקבל הוועד היהודי בחברון.
יצחק כהן
לקופה הקטנה.
יעקב ליצמן
ועד הבית.
יצחק כהן
יש דוחות כספיים? אתם דורשים דוחות כספיים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
עכשיו סתיו שואלת.
סתיו שפיר
אני בטוחה שלך יש תשובות כי אנחנו לא מקבלים תשובות. ניסן, הדרך שבה אתה מנהל את הוועדה, זאת פשוט בושה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני נותן לך זכות דיבור.
סתיו שפיר
לפני זכות הדיבור שלי. אתה מנהל את זה פשוט בצורה מביישת. שקט, אורית, אני לא הפרעתי לך.
יצחק כהן
תביאי דוחות כספיים שנראה מה אתם עושים עם הכסף הזה. תביאי דוחות כספיים.
אורית סטרוק
היא משקרת כאן.
סתיו שפיר
אתה ישבת כאן והעברת העברה אחרי העברה. במה אני משקרת? לא קיבלתם ארבעה מיליון שקלים?
יצחק כהן
לוועד הבית.
סתיו שפיר
לא קיבלתם ארבעה מיליון שקלים? זה עבר כאן. אם זה לא הגיע אליכם, זאת בעיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אורית, היא יכולה לשקר כל הזמן. היא חברת כנסת.
סתיו שפיר
לשקר? סליחה. אני משקרת? תן לי נתון אחד עליו שיקרתי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אמרתי שאת יכולה לשקר.
סתיו שפיר
תן לי נתון אחד עליו שיקרתי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
את שמעת את המשפט שאמרתי?
סתיו שפיר
מי שמשקר ומסתיר נתונים, זה אתה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
את שמעת מה אני אמרתי? הנה, עכשיו שיקרת.
סתיו שפיר
אתה ישבת כאן והעברת מיליוני שקלים.
יעקב ליצמן
אני מציע להעביר לוועדת האתיקה.
סתיו שפיר
אנחנו נוכיח הכול. אתה ישבת כאן והעברת עשרות מיליוני שקלים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
את לא שמעת מה אמרתי.
יצחק כהן
סתיו, בואי נצביע ואחרי כן נמשיך. חברון מקבלת יותר כסף מחוף אשקלון ומבחינתך זה היה בסדר גמור. אתה נתת העברה של ארבעה מיליון שקלים לחברון. ארבעה מיליון שקלים קיבלה חברון בעקבות צוק איתן. על מה? על מה?
אורית סטרוק
חברון לא קיבלה את זה.
סתיו שפיר
על מה היא קיבלה את זה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
את רואה שאת לא מבינה?
יצחק כהן
אנחנו מגנים כל סוג של אלימות.
סתיו שפיר
על מה? איך חברון קשורה לזה?
אורית סטרוק
את משקרת.
סתיו שפיר
אני משקרת? אומרת זאת שרוצה שהמינהל האזרחי יפסיק לאכוף בנייה לא חוקית. את מעזה בכל להגיד לי שאני משקרת? באמת. את עוברת על החוק. את חברת כנסת שעוברת על החוק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור הודעה מספר 17008?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – מיעוט
הודעה מספר 17008 אושרה
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההודעה אושרה.
אסף וסרצוג
תודה רבה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
להערה האחרונה שלך. קודם כל, או שאת לא מבינה או שאת - - -
יעקב ליצמן
למה צריך? תעזוב. הבנו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני רוצה להגיד מה היה בדיון.
יעקב ליצמן
אל תתחיל עכשיו מחדש.
יצחק כהן
אני יודע מה אתה חושב עלינו, ניסן. עזוב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני רוצה לחלק חומר של משרד הפנים מהישיבה הקודמת.
סתיו שפיר
למה לא העברת לנו אותו לפני הרביזיה? היה לך את החומר מולך. למה לא העברת לנו אותו?
היו"ר ניסן סלומינסקי
תפסיקי בבקשה.
סתיו שפיר
אתה מפסיק אותי כל הזמן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא הפסקתי אותך.
סתיו שפיר
תלמד אתה להתנהג בנימוס.
היו"ר ניסן סלומינסקי
את ממשיכה הלאה.
סתיו שפיר
כמו בישיבה הקודמת. היה לך מידע. היו טבלאות מונחות מול נציג משרד הפנים ואתה לא העברת לחברי הוועדה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
או שאת לא מבינה או שאת משקרת. אני לא יודע.
סתיו שפיר
אני משקרת? תן לי נתון אחד עליו שיקרתי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הנה. חברון לא מקבלת כסף בנושא של הפיצויים לדרום.
סתיו שפיר
הנה העברה תקציבית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מקבל הר חברון. שנית, כל הצעקות שעשית בישיבה הקודמת והסבירו לך שזאת המקדמה של הר חברון, 471. עכשיו תסתכלו כאן.
סתיו שפיר
ארבעה מיליון שקלים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מדבר.
סתיו שפיר
שני מיליון שקלים מתוך ארבעה לחברון, לישוב היהודי. הנה, בבקשה, זה מונח כאן. הצבעת על זה היום כרביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
סתיו, אני מבקש, אני עכשיו באמצע רשות הדיבור.
סתיו שפיר
אתה לא נתת לי להשלים את דבריי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כרגע אני מדבר.
סתיו שפיר
תענה לי על השאלה שאני שאלתי. אתה הכנסת העברה לחברון, לוועד היהודי בחברון, לתוך העברה תקציבית לרשויות המקומיות בקשר לצוק איתן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
סתיו, את רוצה שאני אוציא אותך?
יצחק כהן
לא ניתן לך להוציא אותה. היא לא תצא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
את רוצה שאני אוציא אותך בסוף הישיבה?
סתיו שפיר
תעשה לי טובה, באמת. אתה מאיים על חברי כנסת?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא מאיים. אני רק אומר לך שתפסיקי לדבר.
סתיו שפיר
"את רוצה שאני אוציא אותך", זה לא מאיים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה לא איום.
סתיו שפיר
קודם תביא לכאן את היועצים המשפטיים ותנהל ישיבה לפי התקנון. אחר כך תתחיל לאיים עלי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
התפיסה שלך כמו של השמאל הקיצוני ואמרתי לך את זה, היא כתובה שחור על גבי לבן בהנחיות של יונתן הלוי.
סתיו שפיר
ניסן, אתה ימין קיצוני, אנטי ציוני.
יצחק כהן
ניסן, תחזור בך מהמילה תסתמי.
סתיו שפיר
יונתן הלוי, השמאלני הקיצוני. אתה עושה צחוק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא עושה צחוק.
סתיו שפיר
שייח ג'ראח. אני הייתי אתו בצבא. אתה עושה צחוק.
אחמד טיבי
אמרת לה תסתמי?
סתיו שפיר
לא אכפת לך מאף אחד חוץ מהחברים של סטרוק. זה כל מה שמעניין אותך. תסביר לי כאן. הנה ההעברה תקציבית.
אחמד טיבי
אמרת לה תסתמי?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. לא אמרתי.
אחמד טיבי
אז תגיד שאתה חוזר בך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא זוכר שאמרתי.
יצחק כהן
אמרת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם אמרתי, אני חוזר בי.
סתיו שפיר
שני מיליון שקלים לוועד המקומי בחברון ביחד עם 15 מיליון לדרום. תסביר לי למה השארת את זה באותה העברה תקציבית. זה היה כדי להכריח את חברי הכנסת להסכים להעברה הזאת. שני מיליון שקלים לחברון פיצויים על צוק איתן. תסביר לי את ההעברה הזאת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
פעם אחרונה.
סתיו שפיר
למה? כי אני אומרת את האמת?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, כי את מפריעה לכולם.
סתיו שפיר
תוציא אותו כי הוא מבייש את הוועדה ועובר על החוק. תוציא אותו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
סתיו, פעם אחרונה.
סתיו שפיר
אתה תסביר את הדבר הזה. תסביר את זה עכשיו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש כאן נייר של משרד הפנים.
סתיו שפיר
תסביר את זה עכשיו במקום להמשיך ולשקר לציבור. את מוזמנת להוציא אותו כי הוא משקר לציבור כל הזמן. הוא עובר על חוקי הוועדה. אין כאן ייעוץ משפטי, אין כאן שום דבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני ביקשתי ממך פעם אחרונה.
סתיו שפיר
אתה חייב להסביר לי.
יצחק כהן
אי אפשר להוציא אותה. זאת הצבעה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני יכול.

(חברת הכנסת סתיו שפיר מוצאת מהישיבה)
היו"ר ניסן סלומינסקי
תצלמי. נגמרה ההצגה.
יצחק כהן
אבל עכשיו יש הצבעה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
על מה?
יצחק כהן
על הסטודנטים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא.
סתיו שפיר
אתה חושב שאנשים לא ידעו מה אתה עושה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
יופי. צילמו אותך. יופי.
זהבה גלאון
זאת ממש בושה וחרפה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני יודע. זאת ממש בושה.
יצחק כהן
מה זה תסתמי?
היו"ר ניסן סלומינסקי
היא לא נותנת לנהל את הישיבה. לא מוציאים אבל יש גבול כמה אני יכול לצעוק.
אחמד טיבי
היא חברת כנסת והיא גם יהודייה. אתה מבין את זה? כך מוציאים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש כאן את הנייר של משרד הפנים שחילקנו.
יצחק כהן
הוא לא מעניין.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תסתכלו. סך כל תקצוב לרשויות הדרום. אם כתוב 2430, זה שני מיליון ו-430 אלף שקלים. כל מה שעשו כאן בישיבה הקודמת, שלקחו את הר חברון עם 471, כאילו להראות שהר חברון מקבל יותר מכולם והסבירו שזאת מקדמה. תסתכלו כאן בסך הכול של התקציב אם הר חברון נשאר עם אותו סכום של המגבלה.
יצחק כהן
כי הוא לא צריך את זה. על מה הוא צריך את זה? על מה הוא מקבל?
היו"ר ניסן סלומינסקי
יותר מזה, לקחו את מספר התושבים שרק לגביהם הוא נמצא בארבעים קילומטרים.
יצחק כהן
תעשה לי טובה, בשביל מה הוא צריך?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מצד שני, השוויתי עם חוף אשקלון שמקבלת שני מיליון.
יצחק כהן
חוף אשקלון מחוררת מרקטות. על מה אתה מדבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה עשיתם בישיבה הקודמת? אמרתם שמקבלים מקדמה, שהר חברון מקבל יותר מזה ועל זה עשיתם רעש גדול.
יצחק כהן
למה הר חברון בכלל מקבלת? היא לא חטפה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הר חברון היא בתוך הארבעים קילומטרים ולכן היא מקבלת בסך הכול 471.
יעקב ליצמן
השאלה כאן למה יש ישובים שנתנו הכול כמקדמה ויש ישובים שצריך לתת להם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כולם קיבלו את זה.
יעקב ליצמן
לא.
יצחק כהן
איפה בועז? בועז, מה עם הסטודנטים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
רואים שהר חברון לקחו רק 768 תושבים, למה? כי לקחו רק את החלק של הר חברון שנמצא בתוך הארבעים קילומטרים.
יצחק כהן
בסדר, הבנו. הבנו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, לא הבנו.
אחמד טיבי
הבנו. מה זה לא הבנו? הבנו. עכשיו בוא נעבור לרביזיה של אלכס מילר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. הרביזיה תהיה מיד אחרי סוכות.
יצחק כהן
לא. לשם מה קראת לנו? זה היה על סדר היום.
אחמד טיבי
אתה יודע שהיום עיד אל אדחא. אני באתי בחג במיוחד כדי להצביע נגד הרביזיה שלו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הישיבה נעולה.
אחמד טיבי
סיכמת את זה עם יש עתיד?
היו"ר ניסן סלומינסקי
הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 13:25.>

קוד המקור של הנתונים