ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 10/11/2014

בקשה לחוות דעת מבקר המדינה עפ"י סעיף 21, לחוק מבקר המדינה, בנושא: תקציב והתנהלות החטיבה להתיישבות

פרוטוקול

 
PAGE
3
הוועדה לענייני ביקורת המדינה
10/11/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
<פרוטוקול מס' 155 >
מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה
יום שני, י"ז בחשוון התשע"ה (10 בנובמבר 2014), שעה 11:00
סדר היום
<בקשה לחוות דעת מבקר המדינה עפ"י סעיף 21, לחוק מבקר המדינה, בנושא: תקציב והתנהלות החטיבה להתיישבות>
נכחו
חברי הוועדה: >
אמנון כהן – היו"ר

רוברט אילטוב

באסל גטאס
לאון ליטינצקי
אורית סטרוק

מיקי רוזנטל

יעקב אשר

זהבה גלאון

משה גפני

דב חנין

זבולון כלפה

אורי מקלב

סתיו שפיר

איילת שקד
מוזמנים
>
ליאורה שמעוני - סמנכ"לית ומנהלת החטיבה לביקורת תחומי חברה ורווחה, משרד מבקר המדינה

יוסי הירש - מנהל אגף בכיר, משרד מבקר המדינה

נורית ישראלי - עו"ד, יועצת משפטית, משרד מבקר המדינה

יובל חיו - מנהל חטיבה, משרד מבקר המדינה

ציפי שלזינגר - משרד מבקר המדינה

דגנית שי - סגן מנהל אגף, משרד מבקר המדינה

יובל טלר - רפרנט שיכון, משרד האוצר

רחל ירום - חשבת החטיבה להתיישבות, משרד האוצר

אירית ברוק - מפקחת ארצית חברתי קהילתי תלמידים ונוער, משרד החינוך

עמוס ציאדה - מנהל אגף מוסדות תורניים, משרד החינוך

אושרת הודיה אוחיון - מרכזת בכירה בקרת תקציב באגף מוסדות תורני, משרד החינוך

ענת אסיף - עו"ד, מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

תהילה רוט - עו"ד, מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

ישראל מלאכי - יועץ מקצועי להנהלת המשרד וממונה מטעם המשרד לטיפול על גרעינים משימתיים, משרד הבינוי

דניאל קריצ'מן - יו"ר החטיבה להתיישבות, ההסתדרות הציונית העולמית

ירון בן עזרא - מנכ"ל, ההסתדרות הציונית העולמית

שלומית נקש - מנהלת חטיבת תקציב, ההסתדרות הציונית העולמית

חנוך אלמסי - מנהל היחידה העירונית, ההסתדרות הציונית העולמית

ראובן שלום - מזכיר ההנהלה הציונית

יובל פונק - מנהל מרחב מרכז, ההסתדרות הציונית העולמית

שמעון כהן - רמ"ט חטיבה להתיישבות, ההסתדרות הציונית העולמית

ישראל גנץ - מועצה אזורית בנימין

גיתית הרש - החברה להגנת הטבע

מיכאל מנקין - מנכ"ל מול"ד - המרכז להתחדשות הדמוקרטיה

ליאת שלזינגר - שותפה לתחקיר, מול"ד

יונתן לוי - שותף לתחקיר, מול"ד

שלומי תורג'מן - נציג עמותת שעלי תורה

יאיר רביב - מועצת הקהילות והקבוצות המשימתיות בישראל

יאיר שרל - מועצת הקהילות והקבוצות המשימתיות בישראל

דפנה הולץ לכנר - היועצת המשפטית של מרצ

ויקטור פתאל - מרכז המחקר והמידע של הכנסת

עמי צדיק - מרכז המחקר והמידע של הכנסת
ייעוץ משפטי
גלעד קרן
מנהלת הוועדה
חנה פריידין
רישום פרלמנטרי
סמדר לביא, חבר המתרגמים
<בקשה לחוות דעת מבקר המדינה עפ"י סעיף 21, לחוק מבקר המדינה, בנושא: תקציב והתנהלות החטיבה להתיישבות>
היו"ר אמנון כהן
בוקר טוב. שבוע טוב לכולם. אני פותח את הדיון של הוועדה לענייני ביקורת המדינה. הנושא על סדר היום, הוועדה מבקשת בקשה לחוות דעת מבקר המדינה לפי סעיף 21 לחוק מבקר המדינה בנושא תקציב והתנהלות החטיבה להתיישבות. הוועדה קיבלה מסמך ובקשה לדיון מהיר מחברי כנסת שהם רובם חברי ועדת כספים. אני אקריא את השמות, שיידעו שאנחנו לוקחים ברצינות את בקשת חברי הכנסת ותיאמנו את המועד בתיאום איתם. החתומים במכתב שביקשו בקשה לדיון דחוף בעניין חשיפת תקציב החטיבה להתיישבות, יש פה נימוקים, הם חברת הכנסת סתיו שפיר, חבר הכנסת איתן כבל, מרב מיכאלי, מיכל בירן, אראל מרגלית, נחמן שי, עמר בר לב, משה גפני, יצחק כהן ויעקב ליצמן. כמובן כל חבר כנסת שרצה לבוא להשתתף מוזמן אבל אלה החתומים על המכתב. אז אנחנו מקיימים את הדיון הזה. אנחנו מודים למשרד מבקר המדינה, נמצאת איתנו כרגע הגב' ליאורה שמעוני, שהיא סמנכ"לית מנהלת חטיבה לביקורת תחומי חברה ורווחה, עם כל הצוות שלה, אנחנו ביקשנו שיבואו וישמעו את הדברים ובסוף הדיון נחליט איך אנחנו מתקדמים.
בטרם הדיון ביקשתי ממנהלת הוועדה שתפנה למחלקת המחקר והמידע שלנו, שיביאו לנו מסמכים שיהיו אובייקטיביים מקצועית לגבי ההתנהלות של החטיבה להתיישבות ואנחנו מודים לממ"מ, שבאמת בהתראה קצרה הכינו לנו את המסמכים שקשורים לנושא של החטיבה להתיישבות. גם ביקשתי אתמול להפיץ בין חברי הכנסת, אז הפצתי בין חברי הכנסת. אין פה סודות, אצלנו הכול גלוי. כל אחד שרוצה לקבל נתונים יקבל את הנתונים.

לגבי הדוח של הממ"מ, למעשה אנחנו רואים את הפעילויות של החטיבה להתיישבות והתפקידים שלה. מצד אחד אני מברך את ממשלת ישראל, יש פה חטיבה שהיא למעשה ממש כמו מדינה שיכולה לחלוש על כל הנושאים שהיא רוצה לחלוש, על פי החוק שנתן לה סמכויות, ולמעשה היא גם מבוקרת, על פי מה שאני רואה במסמך הממ"מ, על ידי מבקר המדינה, מבוקרת גם על ידי משרד האוצר, אגף החשכ"ל, החטיבה כפופה גם לחוק חובת המכרזים. יש פה עניין שעדיין לא הוסדר והבנתי שפועלים על פי זה, החטיבה אינה כפופה לחוק חופש המידע, אבל כותב לי פה הממ"מ שלדברי החטיבה להתיישבות בהתאם להחלטות הממשלה היא אימצה את הכללים הקבועים בחוק זה. אני הבנתי שיש קושי לקבל מסמכים משם, תכף נגיע לזה ונשמע את הדברים.
וגם עוד מספר נקודות, תיכף אני אתן למבקשי הדיון. מהדוח של הממ"מ אנחנו רואים שתקציב החטיבה להתיישבות בשנים 2012-13, רציתי לדעת אחורה איך החטיבה מתנהלת ואנחנו רואים איזה שהיא בעייתיות. רובנו פה נמצאים בוועדת כספים ואנחנו רואים העברה מסעיף לסעיף, לפעמים באמת בביצוע תקציב במשרד מסוים יש סעיפים או יש אגפים שלא יכלו לבצע את התקציב שיועד, או מכרז לא יצא בזמן, אז יש עודף תקציבי שמעבירים לסעיף אחר, ששם יש גירעון. מדובר באחוזים בודדים שעוברים מסעיף לסעיף. פה אנחנו רואים, גם בשנת 2012 וגם ב-2013, סעיפים מסוימים, יש פה מרחבים, אמנם במרחב מרכז, שאנחנו רואים הבדל בין תקציב מקורי לבין תקציב מאושר שמגיע ל-1,131%, גם ב-2013 אותה חטיבה, בין מקורי לבין מאושר, 2,333%. אחד הסעיפים הבאים, שזועק ובורק בעיניים זה באגף הר חברון, ששם ב-2013 אנחנו רואים בין תקציב מקורי לבין המאושר 2,515%, כאשר בממוצע אנחנו רואים סך הכול כלול מקורי ב-2012 77 מיליון שקל ובמאושר 458.
זאת אומרת מעל 500% כמעט פער. זאת אומרת גם בהתנהלות של המחלקה או האגף הזה יש בעייתיות, כי הוא לא יכול לתכנן את העבודה שלו. איך הוא יכול לתכנן את העבודה כאשר יש פערים כאלה בין בסיס התקציב לבין ההתנהלות שלו? כל פרויקט חדש שיביאו לו זה תהליך, זה מכרזים, זה בניית תכניות, אם כי הגוף הזה נראה לי מאוד יעיל, שהוא מנצל את תקציבו כמעט 100%, אפילו יש שנים שהוא עובר את הביצוע, 99%, 102%, כך שאנחנו רואים שהגוף הזה יעיל מאוד, אבל אנחנו רואים את הפערים שיש בחלוקת התקציב בין אזורים פריפריאליים לבין אזורים שהיינו רוצים שיחזקו.

יש פה כלי ממש טוב מבחינת המדינה, שהיא יכולה באמת לגשר בין הפערים, לטפל בעיוותים כאלה ואחרים, אבל פה כנראה יש ראייה אחרת, על פי מה שאני רואה כאן. אנחנו גם ראינן את העבודה המצוינת שעשתה מול"ד, ניתן להם גם זכות דיבור, השתמשנו גם במסמכים שלהם וגם פה אנחנו רואים שיש הרבה עבודה מפלגתית פוליטית בכספי הציבור ולכן גם פה אנחנו צריכים לשאול את משרד המשפטים ומשרד האוצר איך מצד אחד הם מונעים ומצד שני הצד השני עושה הרבה עבודה. נשמע את הדברים, נשמע גם את התשובות.

ראיתי פה גם, הרב משה גפני, בנושא הישיבות שיש פערים עצומים. ראיתי שבאזור אחד הם מגיעים ל-240 שקל פר תלמיד ויש ישיבות שמגיעים ל-13,200 שקל לתלמיד. איזה פער.
משה גפני
אני פניתי ליועץ המשפטי לממשלה, למבקר המדינה.
היו"ר אמנון כהן
אתה באת, אז אני אומר שראיתי גם פה, אבל בוא נעשה את זה מקצועי, נשמע את הדברים. נשמע את כל הצדדים, נשמע את הדברים ובסוף נחליט איך אנחנו נרצה להתקדם. בשלב הזה ניתן למבקשי הדיון - - -
אורית סטרוק
אדוני היושב ראש, ברשותך רק הערה לסדר. מכיוון שהזכרת לא רק את הדוח של הממ"מ אלא גם את הדוח של ארגון מול"ד, ארגון מול"ד, כידוע, הוא ארגון פוליטי, ארגון שמאל קיצוני.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו מכירים.
אורית סטרוק
אז יש כאן גם דוח שהוכן על ידי ארגון נוסף מהצד השני של המפה הפוליטית ואני רוצה לחלק אותו.
היו"ר אמנון כהן
אין בעיה, אני מסכים. לחלק. כל מי שיש לו חומרים, שבפני חברי הכנסת יהיו כל החומרים. אין בעיה בכלל.
אורית סטרוק
מכיוון שמנהל מרכז אדם ואדמה, שהכין את הדוח הנגדי, ד"ר יהודה יפרח, נמצא בחוץ לארץ, הוא ביקש אם אני יכולה להציג את הדוח במקומו.
היו"ר אמנון כהן
אין בעיה, בשמחה.
משה גפני
מה זה אדם ואדמה?
היו"ר אמנון כהן
לא יודע, תיכף היא תגיד. היא תציג.
אורית סטרוק
מה זה מול"ד?
משה גפני
מול"ד זה ארגון שנפגש איתי - - -
אורית סטרוק
ארגון שמאל. מה זה אדם ואדמה? זה ארגון לא שמאל.
משה גפני
אדם ואדמה לא נפגשו איתי, אז אני לא יודע מה זה.
אורית סטרוק
זו באמת בעיה, תתחיל להיפגש לא רק עם ארגונים מהשמאל אז אולי - - -
משה גפני
לא ידעתי מזה.
אורית סטרוק
- - - ארגון שמאל קיצוני.
היו"ר אמנון כהן
חבר הכנסת גפני, מה נשמע?
משה גפני
לא, אני רוצה לדעת מה זה אדם ואדמה, זה הכול.
היו"ר אמנון כהן
היא תיכף תציג.
קריאה
כבוד היושב ראש, 40,000 לתלמיד אמרת?
משה גפני
הוא לא אמר 40,000, הוא אמר 13,000.
היו"ר אמנון כהן
כן. יש מקומות כאלה, נשמע.
משה גפני
ויש 250 שקל לתלמיד, אותם תלמידים. ההבדל ביניהם הוא רק זה שהוא חרדי והוא ציוני דתי. זה ההבדל היחיד.
קריאה
אבל התקציב הוא אזורי, לא פר תלמיד.
משה גפני
לא משנה, בחייכם, תעשו לי טובה, אני מכיר את זה יותר מכם.
קריאה
התקציב הוא אזורי תמיד.
משה גפני
אל תעשו לי טובות עם עזרה.
היו"ר אמנון כהן
אבל אנחנו רוצים לפתוח דיון.
משה גפני
אזורי, לא עזרה.
היו"ר אמנון כהן
אתה מפריע לי. הוא יכול להתפרץ, אתה לא.
משה גפני
החטיבה להתיישבות. ראיתי שהם ככה התרגזו כשאמרתי שמול"ד נפגשו איתי.
היו"ר אמנון כהן
אפשר להיפגש.
משה גפני
פגשתי את כולם. אם אדם ואדמה היו רוצים להיפגש איתי הייתי נפגש איתם.
היו"ר אמנון כהן
רק ביומן שלך שיהיה כתוב שנפגשת.
משה גפני
לא, אני נפגש עם כל אחד.
היו"ר אמנון כהן
לא, היום צריך לכתוב עם מי נפגשת, שתהיה שקיפות.

אנחנו נעשה סדר. חברי כנסת מדי פעם יכולים להתפרץ, הם עברו פריימריז של רב, אבל פה האורחים, אני מבקש, אנחנו נכבד אתכם, לרשום בבקשה את כל ההערות שמועלות על ידי חברי הכנסת ואנחנו נרצה לקבל תשובות, כל אחד בתחום שהוא באחריותו. רק אני מבקש לא להתפרץ. אם נרצה תשובה במקום נבקש תשובה במקום, אם נרצה לשמוע את כל הצדדים ואז נשמע את התשובות, נראה לפי הדיון שיתפתח.

מי שביקש את הדיון הוא בין הראשונים, חברת הכנסת סתיו שפיר, בבקשה. רק בואו נעשה את זה שלוש דקות כל אחד, שנוכל לשמוע את כולם. בכל מקרה אנחנו צריכים לסיים את הדיון באחת, קחו את זה בחשבון.
סתיו שפיר
תודה רבה לך, יושב ראש הוועדה, על זה שקיבלת את היוזמה ואתה מקיים את הדיון הזה. אנחנו כבר חודשים ארוכים דנים בוועדת הכספים בהעברות תקציביות שהרבה מהן הגיעו ובדיונים מאוד סוערים בעניין העברות שביקשתם אתם, החטיבה להתיישבות, בכל פעם הגיעו סכומים של מעל ל-100 מיליון שקלים. באחת הישיבות לפחות נוכחת גם אתה, דני קריצ'מן, ואמרת לנו שהסכום הזה מתחלק באופן שווה בין מטרות החטיבה, עובר לנגב ולגליל ולגולן ולכל האזורים בארץ בצורה שווה, דיברת על כך שהתקציב הוא שקוף. כבר אז ציינו בפניך שהתקציב הוא לא שקוף, הוא לא מפורסם בשום מקום, אנחנו יכולים רק לראות את הגגות, אנחנו לא יכולים לראות את מה שמתחבא בתוכם ואני חייבת להגיד שכבר אז, עוד לפני שגילינו לאן התקציבים באמת הולכים, התוספות התקציביות האדירות שנוספו לבסיס התקציב של החטיבה עוררו את החשד שלנו. כשתקציב מתחיל, למשל מחוז מרכז של החטיבה להתיישבות, בבסיס ב-6.79 מיליון שקלים אבל הוא מתקדם וגדל ל-132 מיליון שקלים, זאת אומרת הוא גדל בעצם ב-1,840%, או תקציב מחוז הר חברון של החטיבה להתיישבות, מתחיל ב-1.29 מיליון שקלים וצומח ל-33.9 מיליון שקלים ב-2013, או ל-17.9 ב-2014, הנתונים האלה מעוררים חשד.

אז הגיע מסמך, ישירות ממשרד האוצר, שמפרט את תקציב התמיכות של החטיבה להתיישבות. רק ל-2014. עדיין לא הצלחנו לגלות מה קרה שם בכל השנים שלפני כן, מאחר שאתם לא מפרסמים את הנתונים האלה. ב-2014 ערך מרכז מול"ד ניתוח של פירוט התמיכות של התקציב הזה וגילה שם נתונים שהם פשוט מדהימים. בראש ובראשונה החטיבה לא מחלקת את הכסף שמגיע אליה מהמדינה, כל החטיבה ממומנת על ידי כספי המיסים של אזרחי ישראל, היא לא מחלקת אותו באופן שווה בין כל אזורי הפריפריה, היא מעבירה יותר מ-75% ליהודה ושומרון בלבד. רק לדוגמה בית אל לבדה מקבלת יותר כסף מהגליל ומהנגב ביחד. עילי, ב-2014, עילי לבדה קיבלה יותר כסף מרמת הגולן.
ירון בן עזרא
עֵלי, בצירה.
מיקי רוזנטל
אל תתנשא.
סתיו שפיר
ידידי, תתקן אותי על המספרים ולא על המילים, בבקשה.
איילת שקד
סליחה, סתיו, כשאת מדברת על בית אל, תגידי למה בית אל, בגלל פינוי גבעת האולפנה. אי אפשר לתת חצי אמת, צריך להגיד את כל האמת.
סתיו שפיר
אלה המספרים. איילת, אני בטוחה שיהיה לך הרבה מה להגיד בהמשך הדיון.
איילת שקד
אבל תגידי את כל האמת.
דב חנין
ומה פינו בעלי?
סתיו שפיר
במהלך צוק איתן, כשאנחנו דרשנו בוועדת הכספים להעביר כספים לדרום בדחיפות המרבית שאפשר לעשות זאת, גילינו שוב מנתוני החטיבה לאן עוברים התקציבים. בשעה שהדרום זוכה רק לפירורים - - -
אורית סטרוק
- - - עוברים תקציבים
סתיו שפיר
חברי הבית היהודי, עוד לא הגעתי לחלק שמחובר אליכם ישירות, תמתינו בבקשה בסבלנות.
אורית סטרוק
אנחנו לא נמתין בסבלנות כי את מסלפת את המציאות.
סתיו שפיר
במקום להעביר ליישובי הדרום ולעוטף עזה ולהשקיע בהם - - -
היו"ר אמנון כהן
אורית, את מדברת עוד מעט. את גם מציגה מצגת.
אורית סטרוק
לא, אבל בשום מקום - - - בשום מקום חוץ מאשר דרך החטיבה להתיישבות.
סתיו שפיר
במקום להעביר את התקציב הזה באופן דחוף לשיקום התשתיות בדרום ובעוטף עזה הוחלט להעביר הרבה מהכספים, בסכום חסר פרופורציה, שוב ליהודה ושומרון. אבל פה לא מונחת הבעיה הכי גדולה בעניין.
רוברט אילטוב
אבל זה לא החטיבה להתיישבות.
סתיו שפיר
חבר'ה, זה שחברי הבית היהודי יצרו פה תרבות של התפרצות לדברים לא אומר שגם אנשי החטיבה ל - - -
איילת שקד
לא, כי את בוועדת הכספים לא מתפרצת.
אורית סטרוק
אנחנו רק תלמידים טובים שלך. רק. רק למדנו ממך איך להתפרץ.
סתיו שפיר
הבעיה הגדולה - - -
אורית סטרוק
אבל בואי, תהיי ישרה ותגידי ש - - -
משה גפני
אבל זה לא יכול להיות הדבר הזה - - -
איילת שקד
אבל, סליחה, חבר הכנסת גפני, אנחנו רוצים שיגידו את האמת. שייתנו נתונים אמיתיים.
משה גפני
יש אנשים שזה לא מוצא חן בעיניהם והם מפריעים לה. אני רוצה לשמוע.
היו"ר אמנון כהן
כן, גם אני רוצה לשמוע.
אורית סטרוק
אתה שומע אותה הרבה, גפני, זה בסדר.
משה גפני
אני רוצה לשמוע, מה דעתך שאני רוצה לשמוע?
סתיו שפיר
בעניין החלוקה הלא שווה בין הפריפריה - - -
משה גפני
תיקחו את כל הכסף, אבל תנו לנו לפחות לדבר.
סתיו שפיר
לבין יהודה ושומרון, זה דברים שגם הממשלה - - -
היו"ר אמנון כהן
אני מבקש. חבר'ה, בואו נכבד אחד את השני.
אורית סטרוק
יש איזה שהוא מינימום של - - -
היו"ר אמנון כהן
חברת הכנסת אורית, את לא תגידי לה מה להגיד. עם כל הכבוד. אני לא מסכים. גם את תגידי מה שאת רוצה, אין בעיה. לא נסתור אחד את השני, תני לה להגיד מה שהיא רוצה, אחר כך את תגידי.
סתיו שפיר
אורית, אם את לא מתביישת בנתונים, אז תני לחברי הוועדה לשמוע אותם.
היו"ר אמנון כהן
אורית, אני מבקש, לא להפריע, סתיו, את מדברת, אף אחד לא מפריע.
ירון בן עזרא
יש לה חסינות - - -
היו"ר אמנון כהן
אדוני, אתה יוצא החוצה עוד משפט אחד. אני לא עושה פה הנחות. בקושי אני משתלט על חברי הכנסת.
סתיו שפיר
הבעיה המרכזית היא אפילו לא - - -
זהבה גלאון
אתה לא יכול לדבר אליה ככה. אני חושבת שעוד רגע הוא היה צריך גם להעיף אותך מהדיון.
היו"ר אמנון כהן
לא, חברת הכנסת זהבה, בואי נעשה את זה מתורבת. אני רוצה שיקשיבו - - -
זהבה גלאון
לא, אתה צריך להגן על חברת הכנסת.
היו"ר אמנון כהן
אני הגנתי, אני מגן עליה. בגופי אני מגן עליה.
מיקי רוזנטל
מהרגע הראשון הוא מפריע כל הזמן.
היו"ר אמנון כהן
אני אמרתי לו - - -
זהבה גלאון
שמעת מה הוא אמר לה?
מיקי רוזנטל
עוד פעם אחת אני מבקש להוציא אותו.
היו"ר אמנון כהן
בסדר, עוד מעט. יש קריאה ראשונה, שנייה ושלישית, כמו לחברי כנסת.
היו"ר אמנון כהן
ראש החטיבה להתיישבות אומר לה 'תסירי את החסינות'.
היו"ר אמנון כהן
ידידי, ירון, אתה רוצה בכוח? בוא תצא עכשיו וזהו, תעזוב אותם.
זהבה גלאון
תענה על שאלות, אל תעיר הערות.
היו"ר אמנון כהן
תרשום לך ותענה בזמן. עוד מעט, תן לה לדבר. בשביל זה היא נבחרה, בשביל לתקוף, מה חשבת?
סתיו שפיר
אני יודעת שהנתונים האלה כואבים באוזניים של חלק מהאנשים שיושבים פה.
דניאל קריצ'מן
לא, סתיו, אנחנו שומעים, רק תגידי - - -
היו"ר אמנון כהן
דברי אליי, סתיו, בבקשה.
סתיו שפיר
אני מדברת לוועדה. זה בסדר, לא נורא, אני רגילה למתקפות האלה. בכל פעם שאומרים את האמת קשה מאוד לחלק מהחברים לשמוע אותם.
היו"ר אמנון כהן
בבקשה, תמשיכי. מה עוד היה שם?
סתיו שפיר
מה שבאמת מטריד, מעבר לסדרי העדיפויות הבעייתיים האלה בעניין חלוקת התקציבים בין חלקי הארץ ובין האזורים שדורשים וזקוקים לפיתוח ולחיזוק, זו העובדה שהחטיבה להתיישבות משתמשת בחלק גדול מהכסף שלה לא כדי לפתח את הפריפריה, אלא כדי להעביר כספים ישירות לעמותות פוליטיות פרטיות שבראשן עומדים אנשים שהם לא פחות ממחזיקי עמדות מפתח במפלגת הבית היהודי. הדבר הזה פשוט מעורר תדהמה. איך יכול להיות שארגון, בית מדרש, שבכלל יושב ברמת אביב ג', מקבל 400,000 שקלים בשנה מהחטיבה להתיישבות? או שאחד מה - - -
דב חנין
הם מתיישבים ברמת אביב ג'.
איילת שקד
עכשיו כשמעבירים כסף לתוך הקו הירוק יש גם בעיות?
מיקי רוזנטל
אם זה של הבית היהודי אז כן.
סתיו שפיר
אחד מהפוקדים הגדולים - - -
איילת שקד
אני לא מבינה, בבית אל יש בעיות וגם בתל אביב יש בעיות?
היו"ר אמנון כהן
תודה, ההערה הושמעה.
מיקי רוזנטל
אם אנחנו מממנים את השחיתות של הבית היהודי יש בעיה גדולה מאוד.
היו"ר אמנון כהן
חבר הכנסת רוזנטל, אתה מפריע עכשיו לסתיו.
מיקי רוזנטל
זה לא קשור איזה קו, זה הקו האדום.
איילת שקד
סליחה, אם היית יודע מה זה גרעין תורני וגרעין משימתי לא היית מדבר ככה. המדינה מלאה בגרעינים תורניים ומשימתיים ש - - -
מיקי רוזנטל
החטיבה להתיישבות - - -
איילת שקד
כן, אתה יודע מה אמר פקיד בכיר בחטיבה? שמפלגת העבודה פעם בנתה יישובים והיום מפלגת העבודה הורסת יישובים בגלל בורות של חברי הכנסת שלה.
סתיו שפיר
- - - את האמת. לפחות תתנהגו בכבוד כלפי הנתונים ש - - -
איילת שקד
לא, כי את מתנהגת בכבוד לניסן סלומינסקי.
סתיו שפיר
עמותה בהוד השרון - - -
משה גפני
- - - את ניסן סלומינסקי, הוא באמצע דיון.
סתיו שפיר
חברים, עמותה פרטית בהוד השרון מקבלת 310,000 שקלים מהחטיבה להתיישבות, ברעננה 190,000 שקלים, רמת השרון 246,000 שקלים. עמותות שהמנכ"לים שלהם, שהיו"רים שלהם, שבוועד המנהל שלהם יושבים אנשים שהם פוקדים גדולים של הבית היהודי, ראש ועדת חוקה של הבית היהודי מקבל כספים מהחטיבה להתיישבות.
היו"ר אמנון כהן
יכול להיות דבר כזה? חבר הכנסת גפני, יכול להיות דבר כזה?
סתיו שפיר
איזה מין דבר זה?
משה גפני
לפי דעתי לא יכול להיות, אבל כשראינו את זה בפועל אז הבנו ש - - -
סתיו שפיר
אני אומר עוד דבר שהוא אפילו יותר צורם. אנחנו יושבים בוועדת הכספים ונדרשים להצביע על העברות תקציביות כאלה, פעם 200 מיליון שקלים, פעם 400 מיליון שקלים לחטיבה להתיישבות ויושב שם יושב ראש ועדת כספים, ניסן סלומינסקי, שכנראה יודע היטב לאן הכספים האלה מועברים בסופו של דבר ועל המיליונים שגובים פה לוקחים נתח חברי מפלגה, מפלגת הבית היהודי, ופה לוקחים עוד קצת חברי מפלגת הבית היהודי, וחשוב לו מאוד בוודאי להעביר את הכסף הזה כי בכל זאת עומדים שם פוקדים גדולים של המפלגה וזו מפלגה עם פריימריז, איך יכול להיות שהדבר הזה לא מובא לידיעתם של חברי הוועדה? יושבים חברי ועדת כספים, חברי כנסת, ואמורים לדון ולהעביר תקציבים אדירים מכספי המיסים של אזרחי ישראל והכסף הזה מועבר לעמותות פרטיות?

מה שעולה מהמחקר הזה ומה שעולה מהנתונים פה שהביאה החשבות הכללית זה דבר מאוד ברור, הימין מצא לו שיטה. הוא, כדי לממן את הארגונים הפוליטיים שלו, כדי לממן את חברי המפלגה, לוקח כסף מכספי המדינה. הוא פותח את הקופה הציבורית לרווחה, מכניס לשם את היד ולוקח כסף כדי לממן את המקורבים והחברים שלו ואת הבנייה שלו ביהודה ושומרון. זה מה שקורה. הימין בישראל שכח לחלוטין ממדינת ישראל, הפריפריה לא מעניינת אותו. הנגב, הגליל, רמת הגולן, זה פשוט לא חשוב. כל מה שחשוב - - -
איילת שקד
3 מיליארד שקל עברו ליישובי הדרום.
סתיו שפיר
לא נכון.
איילת שקד
כן נכון, קיבלתי עכשיו אישור מיושב ראש ועדת הכספים. 3 מיליארד שקל.
סתיו שפיר
אה, יושב ראש ועדת הכספים. אם אמר לך יושב ראש ועדת הכספים אז זה נכון.
איילת שקד
יושב ראש ועדת הכספים אינו שקרן. יושב ראש ועדת הכספים דובר אמת וקיבלתי - - -
משה גפני
היא קיבלה אישור - - - אין עדות יותר מהימנה מזה.
איילת שקד
3 מיליארד שקלים.
היו"ר אמנון כהן
חברת הכנסת שקד, מספיק.
איילת שקד
לא מספיק, מה קרה? היא כל הזמן מתפרצת בוועדת כספים, לנו אסור להתפרץ?
היו"ר אמנון כהן
אצלי לא מתפרצים.
איילת שקד
רק לשמאל מותר להתפרץ? לא, לימין אסור, רק לשמאל מותר.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו לא ועדת כספים, את התבלבלת.
אורית סטרוק
אדוני היושב ראש, הגברת הזאת היא אחת המתפרצות והצעקניות בוועדת כספים. את האחרונה שיכולה להתלונן ש - - -
היו"ר אמנון כהן
אבל אני יושב ראש הוועדה, לא היא.
סתיו שפיר
כבוד היושב ראש, שני משפטים אחרונים.
היו"ר אמנון כהן
את צריכה לסיים, בבקשה.
סתיו שפיר
שלחנו אנחנו, חברי ועדת הכספים - - -
היו"ר אמנון כהן
חבר הכנסת גפני, אתה בין החתומים פה, הראשון שמדבר ואחר כך אני אתן לאחרים.
אורית סטרוק
- - -
היו"ר אמנון כהן
הם קודם ביקשו דיון, אחר כך אתם.
אורית סטרוק
אני צריכה ללכת.
סתיו שפיר
שלחנו אנחנו, חברי ועדת כספים, כבר מזמן מכתבים ליועץ המשפטי לכנסת על כך שהדיונים בוועדת הכספים לא יכולים להתחולל כאשר יושב ראש הוועדה נמצא בניגוד עניינים. הלוואי שהוא היה פה, אני הזמנתי אותו באופן אישי, אני יודעת שגם אתם הזמנתם אותו.
היו"ר אמנון כהן
גם אנחנו הזמנו, כן.
סתיו שפיר
והוא החליט, הוא בחר שלא להגיע.
איילת שקד
סליחה, עוד השמצה. יש לו ישיבה כרגע שהוא קבע אותה במיוחד ב-11:00 כי הוא חשב שהישיבה הזאת תהיה ב-9:30 בבוקר. הוא מאוד רצה להגיע, אז לא להשמיץ.
סתיו שפיר
איכשהו כולם ידעו שזה ב-11:00, הוא חשב שזה ב-9:00.
איילת שקד
חבר הכנסת כהן, אתה יודע שזו האמת.
קריאה
אבל מה ההתפרצויות האלה?
היו"ר אמנון כהן
לא יודע מה הם רוצים, תנו לשמוע.
באסל גטאס
אמנון, אתה היית אחד יושבי הראש שמנהלים את הדיון ביד רמה, מה קורה?
היו"ר אמנון כהן
הבית היהודי קשה.
אורית סטרוק
אתה רוצה לנהל את זה כמו שצריך? אתה צריך - - -
איילת שקד
סליחה, אני רוצה לתקן, הנתון של ה-3 מיליארד שקלים הגיע מהאוצר.
היו"ר אמנון כהן
תודה רבה.
סתיו שפיר
לא עברו 3 מיליארד שקלים לדרום. ישנה תכנית שתעביר בחמש השנים הקרובות סכומים, בכל שנה מדובר בכמה מאות מיליוני שקלים. לא מדובר פה בסכום כזה של 3 מיליארד. לצורכי השוואה אפשר לתת פה את הסכום שהועבר ליהודה ושומרון מאז אוקטובר האחרון, זה סכום שקרוב כבר למיליארד שקלים וזה רק בשנה הזו. אז בבקשה בלי לערוך את ההשוואות האלה.

רק כדבר אחרון, אנחנו מספר פעמים כבר העברנו בקשות כאלה, מספר פעמים כבר ביקשנו, אני באופן אישי ביקשתי מהחטיבה לשלוח לי את התקציב שלה. מלבד הזמנות לסיורים ואיומים שונים ומשונים שאני קיבלתי מהחטיבה וממך באופן אישי, אדון קריצ'מן, אני לא קיבלתי עד לרגע זה את התקציב שלכם, למרות שאתה מציין מול כל מצלמת טלוויזיה שהתקציב שלכם שקוף. הוא לא שקוף. אנחנו לא קיבלנו אותו עד כה, אתה יודע היטב.
היו"ר אמנון כהן
אדוני, עוד מעט תגיב.
סתיו שפיר
רק לפני שבוע נמסר לנו בתקשורת שמשרד החקלאות החליט להעביר 130 מיליון שקלים נוספים לחטיבה להתיישבות מבלי שהחטיבה בכלל תידרש להגיד מה היא עושה עם הכסף הזה ולמה היא משתמשת בו. זה נראה לכם הגיוני שכסף, כספי מיסים של הציבור הישראלי, יועברו לגוף שלא מספר לציבור מה הוא עושה פה? זה נראה למישהו כאן הגיוני? הדבר הזה חייב להיפסק ואני אבקש מיושב ראש הוועדה להקפיא את ההעברות לחטיבה להתיישבות ואת התקציב שלה ל-2015 עד שהחטיבה לא תפרסם בצורה שקופה ומלאה את כל התקציב שלה, תפרט לאן זה עובר ותחיל על עצמה כללים של מינהל תקין.
היו"ר אמנון כהן
תודה, אני רשמתי.

חבר הכנסת גפני.
אורית סטרוק
לא, אתה לא יכול לתת בצד אחד - - -
היו"ר אמנון כהן
אני יכול. גפני, בבקשה. תאמיני לי, אני יכול.
אורית סטרוק
זה לא - - -
משה גפני
חברת הכנסת אורית סטרוק, יש חלוקת עבודה בכנסת, אתם לוקחים את הכסף ואנחנו מדברים. אז לא ניכנס אחד לתפקיד של השני.
אורית סטרוק
זה לא נשמע לי חלוקה סבירה. אל"ף - - -
משה גפני
מאה אחוז. אדוני היושב ראש, אני מודה לך על קיום הישיבה הזאת, שהיא ישיבה מאוד חשובה. אני אדבר רק בשם עצמי, אני מרגיש שכלו כל הקיצין מבחינת העניין שאין כתובת שמטפלת בבעיה הזאת שהיא על פניו בעיה מאוד חמורה מבחינת שלטון החוק. אין כתובת שמנהלת את העניין הזה ברשות שצריכה לאכוף את החוק. אני מרגיש חסר אונים. אני אראה לך, אדוני היושב ראש, לא הבאתי את כל הקלסר, את התכתובת שיש לי, בעיקר עם היועץ המשפטי לממשלה, על דברים חמורים ואני מקבל תשובות כאלה שילד בתלמוד תורה בכיתה ג' היה דוחה את זה, אבל - - - מי שעונה לי, דרך אגב, בלשכת היועץ המשפטי לממשלה זה מי שהוא תלמיד ישיבת הסדר בעצמו ועמדותיו מאוד ברורות ולכן - - -
היו"ר אמנון כהן
אבל גם אתה העברת כספים לחטיבה להתיישבות, כשהיית יושב ראש ועדת הכספים, ואני גם תמכתי, דרך אגב.
משה גפני
אדוני היושב ראש, אני עשיתי הרבה דברים שיכול להיות שאני צריך להתחרט עליהם, יכול להיות שלא, אני אבדוק את עצמי. אני עשיתי הרבה מאוד דברים ובסדר, אני העברתי לכולם, העברתי לערבים, העברתי לדרוזים, העברתי ליהודים, העברתי לחטיבה להתיישבות, העברתי להתנחלויות.
זהבה גלאון
חוץ ממרצ.
משה גפני
לא, למרצ גם היו דברים שהם דברים לאומיים חשובים - - -
היו"ר אמנון כהן
עם ג'ומס הוא העביר הרבה תקציב.
משה גפני
שום דבר לא היה מתחת לשולחן, הכול היה על השולחן והועבר לכולם ואני חושב שאני צריך לייצג את כולם. לא כן קורה היום. אני אתן לכם דוגמה - - -
באסל גטאס
יש דברים שהם מעל השולחן ומצליחים.
משה גפני
החטיבה להתיישבות מעבירה כסף לכל מיני גרעינים תורניים, יש לי את המסמכים. הלכתי לבדוק מה זה, לאן זה מגיע בסופו של דבר, ואז זה הצטלב לי עם מכתב שפניתי ליועץ המשפטי לממשלה על כפל תמיכות. תלמיד ישיבה מקבל 250 שקל אחרי הקיצוצים והכול, בסדר, הכוונה לא התלמיד אלא המוסד, ישיבות ומוסדות שמזוהים עם הבית היהודי מקבלים בערך פי עשרה והם מקבלים בכפל תמיכות, ואמרתי את זה ליועץ המשפטי, הם מקבלים ממשרד החינוך, הם מקבלים ממשרד הביטחון גם כאשר התלמיד לא נמצא במשרד הביטחון - - -
היו"ר אמנון כהן
היה פה דיון על זה.
משה גפני
אלא הוא נמצא במוסד, הם מקבלים מהחטיבה להתיישבות, הם מקבלים דרך גרעינים תורניים שבסופו של דבר בתנועה סיבובית זה מגיע אליהם ואני פונה פעמים רבות ואני אומר שמדובר בכפל תמיכות. אם היה מדובר במוסד חרדי כבר מזמן מישהו היה הולך לכלא, אין בכלל ספק בעניין הזה. ואני מקבל תשובה טרחנית כזאת, לא מקצועית, מתחילים להסביר לנו מה החשיבות של ישיבות ההסדר וישיבות מהסוג הזה. אני בכלל התפלאתי, אדוני היושב ראש, בתחילת הקדנציה שמעתי צעקות, בצדק, ממנהלי המוסדות של הציונות הדתית. הם אמרו 'אנחנו לא יכולים להתקיים בצורה הזאת', וזה נכון, פתאום נהיה שקט. אומר ניסן סלומינסקי, זה שלוקחים את העדות שלו כמות שהיא, 'אין מה לדאוג', הוא אומר את זה בראיון עיתונאי, 'אין מה לדאוג, המוסדות הציוניים הדתיים מטופלים'. נהיה שקט, אני לא שומע תלונות יותר. תלמיד ישיבה חרדי יקבל 250 שקל, תלמיד בציונות הדתית יקבל 13,000 ומשהו. אנחנו נמצאים במדינה שזה נראה כמו מדינת עולם שלישי. והם מקבלים כסף מהחטיבה להתיישבות, שהביצוע שלה זה 102%, שהתקציב שלה גדל מבלי שאף אחד יידע על מה מדובר.

סתם, דרך אגב, אני לא רוצה לדבר על כסף קטן, בכל אופן 5 מיליון שקל. הייתה העברה של משרד השיכון בוועדת הכספים בשבוע שעבר. שלחתי מכתב למבקר המדינה, 5 מיליון שקל שכתוב לתחזוק הדיור הציבורי. זה דבר שכולנו, כאשר מגיע הדיור הציבורי, נמסים כמו מים, מה זה הדיור הציבורי? זה נכים, קשישים, מסכנים, תחזוק הדיור הציבורי. אבל לא היה כתוב הסבר אז הלכתי לבדוק מה זה. התברר שזה כסף שהולך לגרעינים התורניים. גם מהקשישים הם לוקחים, לא רק מהחרדים, גם מהנכים הם לוקחים. הם פשוט לא יודעים שובעה. הגופים הכי עשירים היום במדינת ישראל זה הציונות הדתית, הבית היהודי.

אין תחום מתחומי החיים של אזרחי המדינה שהם לא לוקחים כסף. וזה בכלל לא מעניין אותם שאנשים נמקים ברעב. זה בכלל לא מעניין אותם שיש מוסדות שמתמוטטים. הכול עם גלגול עיניים לשמים, הם מעודדים גיוס לצבא והם עושים דברים מאוד חשובים למדינה. אם הגיוס הוא הדבר החשוב שישרתו 36 חודשים, למה 17 חודשים? מה זה הדיבורים האלה בכלל? איך יכול משרד היועץ המשפטי לממשלה לענות לי תשובות בנאליות?
אותו דבר בגרעיני התורניים, אותו דבר בהיאחזויות, אותו דבר בהתנחלויות, אותו דבר בכל תחום מתחומי החיים שנוגעים אליהם. ואין פוצה פה ומצפצף, אף אחד לא מדבר מילה. ולהביא את ניסן סלומינסקי בתור עד אמיתי זה פשוט לא להאמין. הרי למה הוא הביא עכשיו את מע"מ אפס? בגלל שהוא קיבל כסף לקופה הקטנה שלו.
דניאל קריצ'מן
זה הכול החטיבה, דרך אגב?
משה גפני
זה הכול החטיבה. החטיבה זה הכיסוי. מה זה הכול החטיבה? אל תתערב בדברים שלי.
דניאל קריצ'מן
איך?
משה גפני
אני לא חייב לכם שום דבר, החרדים לא מקבלים אצלכם שקל, אז מה אני צריך בכלל - - - אתם אפילו לא יכולים לסתום לי את הפה.
ירון בן עזרא
היא הנותנת.
משה גפני
הנותנת, הנותנת. הנותנת. בסדר, כשאיילת שקד ואורית סטרוק ידברו תהיו בשקט, אצלי אתם יכולים באמת להפריע. פשוט לא להאמין, הוא יושב עם מאות מיליונים, יותר מזה, עם מיליארדים, שהוא לא צריך למסור דין וחשבון. אני מבקש, אדוני היושב ראש, אם אתה יכול בסוף הדיון לבקש את הדוח של ה-BW, דוח 103, ביצוע מזומנים, כולל התחייבויות בדרך מפורט עם מרכזי הקרנות ועם מה שהם מקבלים. אני מבקש את הדוח הזה, אני רוצה לדעת בדיוק, שקיפות מלאה על כל מה שנעשה בחטיבה להתיישבות.
החטיבה להתיישבות הפך להיות, בניגוד לעבר, שאני לא יודע, יכול להיות שהוא עשה דברים מצוינים, יכול להיות שהוא בנה יישובים ויכול להיות שהוא עשה את מה שהיה צריך לעשות, שלא היה בתקציב המדינה. אני לא בדקתי את זה, אני לא הייתי אז בכנסת. היום יש ממשלה רעה, אבל משרדי ממשלה, לסלול כבישים אפשר דרך משרד השיכון, לתת כסף למוסדות אפשר דרך משרד החינוך. לא צריך לעשות את זה ביד נעלמה כזאת של חטיבה להתיישבות שאין בה שקיפות, שאנחנו לא יודעים מה שקורה שם. אני מבקש שהכול יעבור למשרדי הממשלה, כמו שחל קיצוץ רוחבי, זה יחול גם עליהם, כאשר תהיה תוספת תקציבית הם יקבלו גם תוספת תקציבית, אבל שזה יהיה בתוך המערכת הזאת.
המערכת הזאת עובדת היום בשירותו של הבית היהודי, נקודה. יכול להיות שגם ישראל ביתנו, האחים, לא בדקתי את זה, מקבלים פירורים, אבל עיקר העניין זה הבית היהודי. הם מקבלים את הכסף, הם מקבלים את זה למערכת החינוך שלהם, הם מקבלים את זה להיאחזויות שלהם, הם מקבלים את זה, ואני לא רוצה להזכיר את מה שהוזכר כבר קודם, אנשים מרכזיים, גם עכשיו יש העברה תקציבית למי שהוא יושב ראש ועדת החוקה של הבית היהודי שעומד בראש הארגון הזה. אנשים מרכזיים במפלגה. אם זה היה קורה ביהדות התורה אנחנו כבר היינו בבתי כלא, אבל להם יש חסינות. איך הוא אמר קודם? חסינות, הם נחמדים. הם הולכים עם כיפות סרוגות, הם הולכים לצבא, הם קונסטרוקטיביים, הם הולכים לעבוד, הם באוניברסיטאות וגם לומדים תורה. איזה צביעות.
היו"ר אמנון כהן
תודה.

בבקשה, חברת הכנסת שקד, בבקשה.
איילת שקד
טוב, אני חשבתי שהדיון הזה על החטיבה להתיישבות, אבל אני מבינה שהדיון הזה הוא על זה שהבית היהודי עולה במנדטים. אני חושבת שבכל זאת צריך כמה מילים על החטיבה להתיישבות, ללמד את חברי הכנסת שכנראה לא יודעים למה החטיבה קמה ובמה היא עוסקת. החטיבה להתיישבות קמה בסוף שנות ה-60 - - -
משה גפני
אותי לא מעניין המנדטים של הבית היהודי, גם אנחנו - - -
איילת שקד
על מנת לקדם התיישבות ביהודה ושומרון וברמת הגולן במקור.
סתיו שפיר
ומאז המטרה הזאת שונתה.
איילת שקד
נכון. בתחילת שנות האלפיים המטרה - - -
סתיו שפיר
החטיבה אמורה לקדם התיישבות בכל רחבי הארץ, עם דגש על הגליל והגולן.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו קראנו את המסמכים. זה מפורט כבר.
סתיו שפיר
כך כתוב בדפים הרשמיים שלכם.
איילת שקד
והחטיבה באמת מתעסקת ביישוב הפריפריה, גם הגליל וגם הנגב. צריך להבין שהחטיבה, ואני מצטטת עכשיו מחוק ההסדרים את משרד האוצר, היא זרוע ביצועית איכותית של הממשלה. פעם מפלגת העבודה הייתה בונה יישובים, ככה בעצם המפלגה הזאת, ופה צריך לתת לה קרדיט, הקימה הרבה יישובים, היום המפלגה הזאת עוסקת בהחרבת יישובים, כי כמו שאמר לי אדם, חבר מפלגת העבודה, שפעם חברי הכנסת ממפלגת העבודה ידעו להעריך את ערך ההתיישבות, ואני לא מדברת כרגע איפה, את ערך ההתיישבות כערך, היום הם עסוקים בעיקר בהחרבת ההתיישבות.
באסל גטאס
בשבילם הפרויקט הקולוניאלי הסתיים. אתם בשבילכם הקולוניאליזם נמשך עוד דור ועוד דור.
איילת שקד
אני לא מדברת על קולוניאלי. תקציב החטיבה בבסיסו עומד על כמה עשרות מיליוני שקלים, 53, אבל זה ברור וידוע, וזה חלק מהדרך בה החטיבה עובדת, שמכיוון שהחטיבה היא זרוע ביצועית של הממשלה, הממשלה בהחלטות ממשלה מעבירה אליה כספים במהלך השנה על מנת לבצע פרויקטים שונים. בין השאר, אחת מהחלטות הממשלה שעברו ואחד הפרויקטים שבאמת הממשלה מבצעת זה פרויקטים של גרעינים משימתיים בכל הארץ, בין השאר זה הגרעינים שחברת הכנסת סתיו שפיר הזכירה.
סתיו שפיר
איזה כל הארץ? רק באזור המרכז ו-33 ורק בתל אביב 9 גרעינים. איך זה קשור גרעינים בתל אביב לבנייה בפריפריה?
איילת שקד
אני חושבת שחבר כנסת שבאמת אכפת לו מהמדינה ומההתיישבות ולא אכפת לו רק מאג'נדה פוליטית מסוימת יקרא את הנתונים ויבין שהחטיבה היא זרוע חשובה של ממשלת ישראל. ראוי לציין - - -
משה גפני
אני ביקשתי גרעין תורני באופקים ובירוחם.
איילת שקד
יש גרעין תורני, גם באופקים וגם בירוחם.
משה גפני
כן, רק שלכם. לחרדים לא נותנים.
איילת שקד
לא נכון. ראוי לציין שארגון מול"ד שזה ארגון שמאל קיצוני - - -
משה גפני
אתה יודע מה? אם זה לא נכון אני עומד פה על הבמה ואני מתנצל בפניהם.
איילת שקד
שחבר לחברי כנסת - - -
משה גפני
ביקשנו בירוחם, ביקשנו באופקים, לא קיבלנו.
איילת שקד
חבר לחברי כנסת מהשמאל הקיצוני. לצערי, חבר הכנסת גפני, אתה מטעמים שלך חברת לחברי כנסת מהשמאל הקיצוני ולארגון מול"ד. אני באמת לא מבינה למה אתה עושה את זה, אבל יום יבוא ואתה תסביר לנו למה אתה עושה את זה.
משה גפני
יום יבוא ואתם תסבירו למה אתם עושים את זה. יום יבוא ואתם תסבירו את זה.
איילת שקד
בשיתוף עם תקשורת מאוד מוטה מהשמאל.
סתיו שפיר
כולם נגדכם.
איילת שקד
על מנת לעוות את הנתונים. לכן אני מבקשת על סמך העובדה שהחטיבה להתיישבות היא זרוע ביצועית של החלטות הממשלה, שתיתנו לחטיבה להתיישבות להסביר את החלטות הממשלה ואת דוח הממ"מ, שזה דוח אובייקטיבי, בניגוד לדוח של עמותת מול"ד, הממ"מ לא עובדים אצל אף מפלגה, להסביר את החלוקה התקציבית.
היו"ר אמנון כהן
תודה.

חברת הכנסת זהבה גלאון, בבקשה.
זהבה גלאון
תודה רבה, אדוני. אני רוצה להודות לחבריי חברי הכנסת שיזמו את הדיון ולהודות לך על קיום הדיון ואני מציינת את זה כי אני פניתי באפריל 2013 לשרת המשפטים בבקשה להחיל את חוק חופש המידע על החטיבה להתיישבות, כי היא לא רשות ציבורית, היא לא מוגדרת כרשות ציבורית ומאז למעלה משנה השרה ואני וחברי כנסת נוספים מבקשים מחבר הכנסת דוד רותם, הוא לא מהבית היהודי, אבל הוא שייך לאותה כנופיה, לקיים דיון על מנת להחיל את הבקשה שלנו, על מנת לקיים דיון לפחות בבקשה שלנו.
רוברט אילטוב
זה השמאל הנאור אומרים.
איילת שקד
זה אותה כנופיה שבונה היום את המדינה, בניגוד אליכם שאתם מחריבים אותה.
אורית סטרוק
מה זה המילה הזאת 'כנופיה'?
זהבה גלאון
אדוני היושב ראש, אני רוצה לצטט כאן כמה דברים ואז לשאול שלוש שאלות. כששאלנו את חבר הכנסת רותם למה הוא לא רוצה שנחשוף את השיטה, שנדע לאן עובר הכסף, ואני לא רוצה להאריך, כי כבר באמת חברת הכנסת סתיו שפיר דיברה גם על העברת הכספים לגרעינים התורניים וגם על - - - חייבים להגיד בצורה ברורה, החטיבה להתיישבות היא הזרוע הביצועית, היא עושה את העבודה השחורה של הממשלה לבנייה בשטחים. קודם כל אני רוצה להעמיד את זה - - - שאלתי את חבר הכנסת רותם, למה אתה לא רוצה שנדע איך עובדת השיטה? ממה אתם כל כך חוששים? אז הוא אמר 'אנחנו לא מוסרים כאן נתונים, אנחנו לא רוצים שיהיה כאן מידע כדי שלא תרוצו לבג"צ'.
היו"ר אמנון כהן
טוב, דוד רותם לא פה, דברי על דברים אחרים. אני צריך לשאול אותו מה הוא אמר.
זהבה גלאון
זה מופיע בפרוטוקול, אדוני. אני מצטטת מהפרוטוקול. כיוון שאנחנו מדברים על הזרמת כספי ציבור שמבקשים להסתיר את הייעוד שלהם רשמתי לי כמה שאלות שאני מבקשת לקבל תשובות. שאלה אחת מתבססת על הנתונים החשובים שפורסמו כאן בדוח של הממ"מ. יש כאן נתונים, מתחילים כל שנה ב-60 מיליון פלוס מינוס, 58 מיליון, גומרים ב-580 מיליון בסוף שנה באמצעות ההעברות התקציביות שכבר הרחיבו עליהן. כמעט רבע מיליארד מהתקציב הולך למטה, מה שנקרא מטה המשרד. רבע מיליארד - - -
קריאה
אולי 25 מיליון.
זהבה גלאון
רבע מיליארד, ב-2013.
דניאל קריצ'מן
מהפה שלך לאוזן של אלוהים.
זהבה גלאון
תראה את הנתון.
היו"ר אמנון כהן
עוד מעט תענה, תרשום לך.
איילת שקד
רגע, אנחנו יודעים ש - - -
באסל גטאס
אבל היא שואלת, מה את מתפרצת?
היו"ר אמנון כהן
הוא יענה.
איילת שקד
זהבה, אנחנו יודעים ש-30 מיליון עובר למנגנון. אז תענו לה לזה.
באסל גטאס
יש קצת תרבות דיון. היא שואלת שאלות והיא מתפרצת.
היו"ר אמנון כהן
חבר הכנסת גטאס, תן לה לשאול את השאלות שלה. תודה.
באסל גטאס
תנו לזהבה לסיים, מה זה?
היו"ר אמנון כהן
גם אתה מפריע בינתיים. בבקשה, זהבה, שאלה שנייה.
זהבה גלאון
עוד שתי שאלות. אני רוצה לדעת מי בעצם הגורם שמקבל החלטות בדבר ניוד הכספים, כי הרי הכנסת מאשרת בתקציב - - -
היו"ר אמנון כהן
אני מבקשת לא להסתובב בוועדה.
זהבה גלאון
אני רוצה לקבל תשובה מדויקת. אני שואלת ככה, מי בעצם הגורם שמקבל את ההחלטות בדבר ניוד הכספים שמתקבלים. יש הרי כספים שמחליטים עליהם בתקציב ואחר כך יש בהעברות. אני רוצה להבין את מערכת היחסים הזאת, האם החטיבה בעצם מחויבת לבצע מה שראש הממשלה או משרד ראש הממשלה, ליתר דיוק, מורה לה, או שהחטיבה היא עצמאית לקבל החלטות, או שהיא מקבלת הוראות מהבית היהודי.

שאלה שלישית ואחרונה, והיה ובחטיבה יש מחלוקת לגבי סדרי עדיפויות, פתאום יש איזה דחיפות פתאומית של החטיבה, מי קובע? אם יש מחלוקת בין החטיבה לבין משרד ראש הממשלה האם ההוראה היא של המשרד, האם זאת אמירה מחייבת, האם זאת המלצה בלבד? בעצם מי הגורם המכריע, של מי השורה התחתונה? אני רוצה להבין את הדברים האלה, כי אני חושבת שזה יכול לסבר את האוזן איך העסק מתנהל. 58 מיליון הכנסת מאשרת, יש על זה דיון, שקיפות מלאה, אחר כך יש תקציב שחור שעובר באמצעות ההעברות התקציביות. מי מקבל את ההחלטות על הניוד, למי יש את השורה התחתונה?
היו"ר אמנון כהן
השאלות מובנות. תודה רבה.

חבר הכנסת רוברט אילטוב, בבקשה.
רוברט אילטוב
כבוד היושב ראש, קודם כל תודה על הדיון ואני חושב שהדיון הזה באמת חושף שהבעיה היא לא עניינית של - - -
היו"ר אמנון כהן
לא שומעים טוב, אני רוצה שכולם ישמעו.
רוברט אילטוב
כבוד היושב ראש, קודם כל תודה רבה לך על הדיון, אני חוזר על הדברים, חשוב שקיימת את הדיון כי הדיון באמת חושף את הבעיה האמיתית. הבעיה האמיתית היא לא בחטיבה להתיישבות שבראשית הדברים ציינת גם שיש את הביקורת הפנימית וכל המערכות הביקורתיות על התקציבים על פי הסתמכות על דוח של ממ"מ, הבעיה היא פוליטית. הבעיה היא פוליטית מול הממשלה של האופוזיציה וזה לגיטימי והוויכוח הוא לגיטימי, אבל אני חושב שהטענות כלפי גוף שמבצע את מדיניות הממשלה הן טענות, אבל לא יכולים לבוא אליהם כגוף ביצועי, אלא הם צריכים לבוא לגוף שקובע את המדיניות, שזה בעצם גם התשובה לחברות הכנסת שהעלו פה את הסוגיות, מי קובע את המדיניות. המדיניות נקבעת על ידי דרגים פוליטיים, אין לחטיבה להתיישבות פה סיי - - -
זהבה גלאון
למשל מי?
אורית סטרוק
ממשלת ישראל, למשל.
רוברט אילטוב
ממשלת ישראל, לפי החלטות, כפי שהן מתקבלות.
זהבה גלאון
כי אני מבקשת לדעת על בסיס - - -
רוברט אילטוב
אתן מוזמנות להיות חברות בקואליציה ותראו ותקבלו גם את ההחלטות ביחד עם הממשלה.
סתיו שפיר
ולציבור לא מגיע לדעת איך מתקבלות ההחלטות?
היו"ר אמנון כהן
לא להפריע לחבר הכנסת אילטוב.
רוברט אילטוב
תשמור גם על זכות הדיבור של אנשי הקואליציה.
היו"ר אמנון כהן
בבקשה, אדוני.
רוברט אילטוב
יחד עם זה ההעברות - - -
זהבה גלאון
הבעיה היא לא מה שאתם מדברים - - -
היו"ר אמנון כהן
חברת הכנסת זהבה גלאון, את דיברת, תני לו, אני רוצה לשמוע מה הוא אומר. בסוף צריך לקבל החלטה אם צריך, אבל בואו נשמע.
זהבה גלאון
אתה בטוח שאתה רוצה לשמוע מה הוא אומר?
היו"ר אמנון כהן
את כולם אני אשמע, אפילו אם זה לא ינעם אולי ל - - -
רוברט אילטוב
השמאל הנאור רוצה לשמוע רק את עצמו, אבל כבוד היושב ראש רוצה לשמוע גם אותי. גברתי. קודם כל גם בהעברות תקציביות בוועדת הכספים המספרים הם על השולחן, חברות ועדת הכספים הוזמנו לחטיבה להתיישבות מעבר למה שמקובל בוועדת הכספים כדי לבחון אפילו את המסמכים ש - - -
סתיו שפיר
הם לא הסכימו להעביר לנו שום מסמך, לא נכון.
רוברט אילטוב
את הוזמנת.
סתיו שפיר
הוזמנתי לעשות סיור בגולן.
רוברט אילטוב
לא, את הוזמנת לחטיבה להתיישבות.
סתיו שפיר
לא הזמינו אותי ולא הראו לי שום מסמך על אף שביקשתי.
רוברט אילטוב
את הוזמנת למטה של החטיבה להתיישבות כדי לעיין במסמכים. את בוחרת לעשות מה שאת רוצה, זכותך, אף אחד לא - - -
באסל גטאס
אבל למה לא נותנים אותם? למה לא מגלים אותם?
סתיו שפיר
לא העבירו לי אף מסמך, לא על התקצוב ולא על ה - - -
רוברט אילטוב
כבוד היושב ראש, אני מבין ש - - -
היו"ר אמנון כהן
לא להפריע, אדוני.
קריאה
- - - ברגע האחרון הודעת שאת לא באה.
סתיו שפיר
לא, הצעתם לי לבוא לסיור - - -
קריאה
לא, חוץ מהסיור.
סתיו שפיר
סירבתם לפתוח לי את התקציב. תדייקו בעובדות.
רוברט אילטוב
כבוד היושב ראש, אני עדיין בזכות דיבור?
היו"ר אמנון כהן
אתה בזכות דיבור, אבל דבר אליי רק.
רוברט אילטוב
אני מנסה. כבוד היושב ראש, כל התקציבים הובאו לוועדה, חברות הוועדה, גם לא חברות הוועדה היו בוועדה, שמעו, ראו.
משה גפני
מה זה חברות הוועדה? גם חברי הוועדה היו.
רוברט אילטוב
גם חברי הוועדה, סליחה.
משה גפני
לא, בגלל שאני לא הוזמנתי לסיור בחטיבה להתיישבות.
רוברט אילטוב
אני חושב שאתה תוזמן אם אתה רוצה בסוף הדיון. אפשר לדאוג לכך.
משה גפני
לא, אני כבר יודע. צריך סיור כדי לדעת, אני יודע.
היו"ר אמנון כהן
קודם כל שייפגש עם אדם ואדמה, אחר כך נדבר.
משה גפני
אם הם ירצו פגישה אני אפגש איתם. חבל על הזמן מה שהם יקבלו ממני - - -
רוברט אילטוב
אדוני היושב ראש, אני מנסה לסכם.
משה גפני
כשיבקשו יקבלו.
היו"ר אמנון כהן
תן לו.
רוברט אילטוב
לסיכום הדברים, החטיבה להתיישבות זה באמת גוף שעוסק בהתיישבות - - -
משה גפני
אף אחד לא יחשוד שנולדתי אתמול.
רוברט אילטוב
החטיבה להתיישבות עוסקת הרבה מאוד מעבר למה שנטען פה שמדובר פה על בנייה בשטחים, יש פה מיליארדים שעל פי החלטות הממשלה הולכים לדרום או לצפון, שהחטיבה להתיישבות תבצע אותם.
סתיו שפיר
איזה מיליארדים? איפה?
רוברט אילטוב
טוב, את לא רואה, את רואה הרי רק מה שאת רוצה לראות. לכן אני חושב שהדיון פה הוא פוליטי, הוא לא ענייני על החטיבה להתיישבות, הכספים שהחטיבה מקבלת, היא מקבלת אותם לביצוע, היא לא מקבלת את זה לכיס הפרטי, זה על פי החלטות הממשלה כפי שזה מקובל.
היו"ר אמנון כהן
תודה רבה.

חבר הכנסת דב חנין, בבקשה.
דב חנין
תודה לך, אדוני היושב ראש, אני לא אהיה ארוך ואני מסכים לדברי חברי הכנסת שדיברו לפניי, חברי הכנסת שפיר, גלאון - - -
היו"ר אמנון כהן
רק דברים חדשים אם יש לך.
דב חנין
רק דברים חדשים. אדוני, אני רוצה באמת לבקש בדיקה רצינית של כל המסמכים שמופיעים בדוח של מול"ד וכל הנתונים שנמצאים שם. אני רוצה רק להדגיש שתי נקודות נוספות, ברשותך. כמו שאמרה חברת הכנסת שקד, החטיבה להתיישבות נתפסת, גם על ידי עצמה וגם מבחינה משפטית, כזרוע של הממשלה ומבצעת שליחות של הממשלה, אבל בפועל היא מתנהלת מחוץ למינהל הציבורי, היא לא כפופה, לא רואה את עצמה כפופה לכללים, לחקיקה, שמסדירים את הפעילות הממשלתית, הדבר הזה מאוד בעייתי בכמה מישורים. מעבר לדברים שנאמרו כבר כאן, הטענה שאני רוצה שתיבדק היא שהחטיבה להתיישבות גם פועלת מחוץ למסגרת דיני התכנון והבנייה, פועלת שלא בהתאם לדיני התכנון והבנייה ולפעמים אפילו בניגוד להם.
כל הכללים, הנהלים, פרטי התקציב, ההצדקות לפרטי התקציב השונות, לא מנומקות, לא קיימות, אנחנו לא יודעים למה. למשל כל השאלות הקשות שחברת הכנסת שפיר העלתה לגבי הקצבות כאלה או הקצבות אחרות, אנחנו אפילו לא יכולים לראות איזה שהוא מסמך שמסביר מה הרציונל לדבר. נניח שיש להם איזה שהוא רציונל, זה צריך להיות כתוב, זה לא עכשיו צריכים לתת לנו הסברים בדיעבד. אם זה גוף ציבורי אז צריכים להיות לו נהלים, צריכים להיות לו סטנדרטים, וכיוון שבוודאי הוא גוף ציבורי ועל זה אף אחד לא חולק מסביב לשולחן הנהלים האלה צריכים להיות מראש, כתובים, עם הצדקות לכל העברה תקציבית. בוודאי כל הדברים האלה הם גם לא גלויים, לא נידונים מראש וכדומה. זו הערה ראשונה.
הערה שנייה, יש את הרושם שהאתוס של החטיבה להתיישבות עדיין איכשהו מתחבר לעולם שבו תופסים את השלטון כשלטון זר ועוין, למרות שזה היום שלטון מאוד אוהד לחטיבה להתיישבות. לכן החטיבה להתיישבות עושה דין לעצמה ונוקטת גם היום במדיניות של חומה ומגדל לפיה קודם כל מיישבים ונאחזים בקרקע ורק לאחר מכן מסדירים את ההתיישבות בכל מיני צורות. אגב, שוב, הטענה שאני מבקש שתיבדק היא שהדברים האלה קורים לא רק בשטחים אלא גם בתחומי מדינת ישראל, צורת ההתנהלות הלקויה, הבעייתית והפסולה הזאת. תודה רבה.
היו"ר אמנון כהן
חברת הכנסת אורית סטרוק, בבקשה.
אורית סטרוק
תודה רבה, אדוני היושב ראש. כמו שאמרתי בפתח הדברים בהערה לסדר, אני רוצה שנתייחס בראש ובראשונה לדוח המוטה שהועבר - - -
היו"ר אמנון כהן
לא, אני מדבר על נתונים.
אורית סטרוק
אני חושבת שזה חשוב, זה לא רק הדוח המוטה, אלא גם הנתונים שחברת הכנסת סתיו שפיר מציגה גם פה וגם הרבה פעמים בוועדת כספים, שהם נתונים מוטים. השמאל - - -
סתיו שפיר
הנתונים הם נתונים של החשבות הכללית.
אורית סטרוק
השמאל איבד את האחיזה שלו ב - - -
משה גפני
אגב, היא לא לבד בנתונים האלה.
אורית סטרוק
אז, גפני, גם אתה אם אתה רוצה, בסדר.
משה גפני
מה זה גפני? גפני מייצג ציבור והציבור הזה חושב כמוה.
אורית סטרוק
הציבור הזה לא, רוב הציבור הזה שלך שאתה מייצג אותו מאוד לא שמח שאתה מצטרף לשמאל הקיצוני.
משה גפני
מה זה רוב הציבור? אנחנו עוד מעט הולכים לדבר בשם רוב הציבור?
אורית סטרוק
רק לידיעתך ולתשומת לבך.
משה גפני
מאה אחוז. את רוצה לדבר בשם הציבור החרדי?
אורית סטרוק
הציבור שלך לא שמח שאתה מצטרף לשמאל הקיצוני.
משה גפני
לא, תדברי בשם הציבור החרדי. מה, זה איזה עסק פרטי שלי?
אורית סטרוק
מה זה קשור ל - - -
משה גפני
את לא יודעת איפה את עומדת עם הציבור החרדי היום. יגיע המבחן שלכם אתם תראו איפה הציבור החרדי נמצא.
אורית סטרוק
בסדר.
משה גפני
אתם, זה מעשה ידיכם.
אורית סטרוק
אדוני היושב ראש - - -
משה גפני
הלוואי שהייתה אפשרות להקים ממשלה עם השמאל.
אורית סטרוק
בסדר.
משה גפני
אז לא יהיה כסף לוועד העירוני של קרית ארבע.
היו"ר אמנון כהן
תודה, חבר הכנסת גפני, תן לה עכשיו לדבר.
משה גפני
לא, היא מדברת עליי כאילו איזה משהו אישי יש לי פה.
אורית סטרוק
לא, אתה קפצת כמשהו אישי. אני דיברתי על סתיו שפיר ואתה קופץ ואתה אומר 'אני'.
משה גפני
אני משהו אישי? אני מייצג ציבור. למה את אומרת סתיו שפיר? זה אנחנו כולנו.
אורית סטרוק
אז אני אומרת לך שלגבי הציבור שאתה מייצג - - -
משה גפני
הציבור החרדי עם סתיו שפיר.
אורית סטרוק
אני חושבת שהציבור החרדי לא עם סתיו שפיר ולא עם השמאל - - -
משה גפני
ועם זהבה גלאון, מה דעתך? ועם בוז'י הרצוג.
אורית סטרוק
ולא עם זהבה גלאון, ואתה טועה.
משה גפני
מה דעתך על זה?
אורית סטרוק
דעתי שאתה טועה.
משה גפני
אתם קניתם את זה בכסף מלא.
אורית סטרוק
לדעתי אתה טועה והחרדי לא - - -
היו"ר אמנון כהן
תודה. בזה נגמר. בואו נשמע נתונים עכשיו.
משה גפני
איך אפשר להגיד דבר כזה? באמת.
אורית סטרוק
איך אפשר להגיש שגפני טועה?
משה גפני
להגיד על הנתונים שהיא תגיד שזה לא נכון.
היו"ר אמנון כהן
אבל יש גם נתונים של הממ"מ.
משה גפני
- - -איזה דגל, מה דגל, זה אגודה וש"ס וכל הציבור החרדי, מה יש לדבר בכלל.
זהבה גלאון
זה לא רק דגל, זה יהדות ו - - -
משה גפני
באמת. לא היה דבר כזה, אם הבית היהודי - - -
משה גפני
גם את ש"ס אתה מייצג?
משה גפני
לא, אני עם סתיו שפיר.
אורית סטרוק
גם הציבור של ש"ס - - -
משה גפני
קניתם את זה בכסף מלא.
אורית סטרוק
כן, בסדר.
היו"ר אמנון כהן
400,000 שקל.
משה גפני
מתברר שלא מעניין אתכם ארץ ישראל, לא מעניין אתכם כלום, מעניין אתכם כסף וכסף.
שולי מועלם-רפאלי
רק דין כרת, מה שלא כרת אנחנו - - -
היו"ר אמנון כהן
חברת הכנסת מועלם, את פה? מה נשמע?
סתיו שפיר
הבית היהודי בשיא כוחו היום.
משה גפני
אוה, נכון, לעלות להר הבית זה חיוב כרת. נכון. טוב שהיא באה, הזכירה לי.
שולי מועלם-רפאלי
נכון, גם אוכל ביום כיפור זה כרת. גם שוחד זה כרת.
משה גפני
נכון, אני לא מדבר על הטמטום שבלעלות להר הבית עכשיו. על זה אני לא מדבר, אבל זה חיוב כרת.
היו"ר אמנון כהן
חבר הכנסת גפני, תודה.
זבולון כלפה
בוא נחזיר את הדיון, אדוני היושב ראש.
היו"ר אמנון כהן
זבולון, מה נשמע?
משה גפני
הם קנו את זה בכסף מלא.
היו"ר אמנון כהן
טוב, בסדר. בבקשה.
זהבה גלאון
אדוני, זה נכון שבנט עולה להר הבית השבוע?
היו"ר אמנון כהן
תשאלי אותו, מה אני, הדובר שלו?
אורית סטרוק
אתה רואה לאן הגענו?
זהבה גלאון
נודע לי שבנט עולה להר הבית השבוע.
היו"ר אמנון כהן
עכשיו אנחנו כרגע על החטיבה להתיישבות, אנחנו משתדלים - - -
קריאה
זהבה, אנחנו - - -
היו"ר אמנון כהן
אדוני, אתה לא נבחרת בפריימריז. אנחנו כרגע על החטיבה להתיישבות ותעשי דיון מקצועי, תגידי עכשיו מה יש שם.
אורית סטרוק
אם היית צריך הוכחות שהדיון הזה הוא פוליטי, אז עכשיו קיבלת את כל ההוכחות. מה לא היה לנו פה, עד בנט והר הבית, הכול, כל מה שאתה רוצה.
היו"ר אמנון כהן
אוקיי, בואי נדבר עכשיו - - -
סתיו שפיר
עד לרגע זה, אורית, לא הצלחת להגיד מילה על הנתונים האלה.
אורית סטרוק
כי עד לרגע זה לא נתת לי להגיד מילה.
סתיו שפיר
מילה אחת לא אמרת. אך ורק השמצות, ש - - - והאוצר הוא ארגון שמאל קיצוני. מה לא תגידי? תגידי משהו על המספרים.
אורית סטרוק
תודה, סתיו.
היו"ר אמנון כהן
היא מנסה.
אורית סטרוק
אז מה שחשוב לי להגיד, אני קודם כל התבקשתי על ידי מנהל - - -
היו"ר אמנון כהן
אמרת, תתחילי להציג, בבקשה.
אורית סטרוק
להציג את החוברת - - -
סתיו שפיר
אתה מוכן להפסיק להתחצף ולשבת ולהקשיב לדיון בנימוס במקום להעיר הערות כל הזמן? כבוד היושב ראש, אני לא מבינה איך בכלל הבן אדם הזה נמצא בוועדה. הוא זורק לעברנו הערות, החל מהערות לא רלוונטיות ועד הערות סקסיסטיות. אין שום סיבה שתשב פה אם זה מה שאתה מסוגל להגיד. או שתשב בשקט ותקשיב לכולם, בנימוס, כמו שכולנו מקשיבים, או שתצא החוצה. מה זה הדבר הזה?
היו"ר אמנון כהן
חברת הכנסת סתיו, בואו - - -
שולי מועלם-רפאלי
זה נימוס?
סתיו שפיר
את מי אתה מייצג?
ירון בן עזרא
סקסיסטיות, היא אמרה לי, אדוני. מאשימה אותי בפלילים? עד כדי כך? אין יותר מה להגיד?
סתיו שפיר
את מי אתה מייצג?
ירון בן עזרא
מדברים על הכול, שוחד. הערות סקסיסטיות?
סתיו שפיר
מה אתה עושה פה?
היו"ר אמנון כהן
אדוני, אתה מפריע לי, מספיק. לך תנוח קצת.
ירון בן עזרא
אני הולך. סקסיסטיות?
היו"ר אמנון כהן
תודה רבה. יש לך יושב ראש, הוא יגיד את הדברים.
זהבה גלאון
מי יענה לי תשובות, אדוני? אני רוצה תשובות.
היו"ר אמנון כהן
את תקבלי תשובות.
זהבה גלאון
לא, אני רוצה תשובות לכל שאלה ששאלתי.
היו"ר אמנון כהן
בואו ניתן לאורית לדבר, היא תסיים וניתן להם להגיב. בבקשה, אורית.
אורית סטרוק
אני אגיד בקיצור, כי מרוב כל הצעקות אני כבר צריכה ללכת. הדוח מונח לפניכם, אני אגיד את עיקרי הדברים, מה שמפריע לי בסוגיית הסילוף של העובדות.
משה גפני
הוועדה פה היא פלורליסטית.
היו"ר אמנון כהן
בוא נשמע. תן לה לדבר.
אורית סטרוק
רציתי להגיד בפתיח שהשמאל הקיצוני נואש מלשכנע את אזרחי המדינה שהוא צודק בערכים שלו, בחתירה שלו לנסיגות כל הזמן, הוא כבר לא יכול לדבר, לא על שלום, לא על ביטחון, לא על כלום, אז מה נשאר לו להגיד? שהמתנחלים שותים את הכסף של המדינה. זה קצת מזכיר לנו תיאוריות אנטישמיות שאנחנו מכירים אותן משכבר הימים. זה כל הדוחות האלה, כל הארגונים - - -
היו"ר אמנון כהן
אבל, חברת הכנסת אורית, הממ"מ הכין דוח שיש פה פערים.
אורית סטרוק
רגע, תיכף, אני מבקשת שיתייחסו רק לדוח של הממ"מ - - -
היו"ר אמנון כהן
זה הממ"מ. אני מדבר על הממ"מ.
אורית סטרוק
משום שארגון מול"ד הוא ארגון שהוקם על ידי - - -
היו"ר אמנון כהן
אנחנו לא דנים במול"ד עכשיו, בממ"מ.
אורית סטרוק
אבל הם הגישו קודם כל את הדוח של מול"ד, אז אתה לא יכול להתעלם מהעובדה שיש פה חברי כנסת - - -
משה גפני
אבל יש דוח שני.
אורית סטרוק
בסדר, אז תתייחס לדוח של הממ"מ. זה הכול. כי ארגון מול"ד הוא ארגון שמתוקצב על ידי עמותות מעבר לים שעניינן לשנות את המדינה - - -
היו"ר אמנון כהן
אמרת את זה.
אורית סטרוק
לכיוון של השמאל נגד התורה ונגד ארץ ישראל. גפני, גם נגד התורה, זה הארגון שאתה משתף איתו פעולה.
משה גפני
יש פה מוסד של הודעה אישית? אני נגד התורה והיא בעד התורה? אני נגד ארץ ישראל - - -
היו"ר אמנון כהן
היא יכולה להגיד, מותר לה להגיד.
אורית סטרוק
רק אמרתי לך שארגון מול"ד עובד עם כל עמותות השמאל הקיצוניות שהן נגד התורה ואתה משתף פעולה עם זה, שיהיה לך לבריאות. זה הכול.
היו"ר אמנון כהן
אוקיי, בבקשה.
אורית סטרוק
אז אני אומרת ככה - - -
משה גפני
לא, אבל היא לא יכולה להגיד עליי שאני נגד התורה, עם כל הכבוד.
אורית סטרוק
זה מה שאמרתי? חס ושלום.
שולי מועלם-רפאלי
למה רק אתה יכול להגיד הכול והיא לא יכולה להגיד - - -
משה גפני
את יכולה. אתה יודע מה? שהיא תגיד.
אורית סטרוק
קודם כל אני לא אמרתי, בשונה מכם אני לא מתבטאת בצורה כזאת.
שולי מועלם-רפאלי
חבר הכנסת גפני, אתה לא מפסיק להגיד - - -
משה גפני
אני מזמן הגעתי למסקנה שהתורה שלנו זה לא התורה שלהם, זה משהו חדש.
אורית סטרוק
ואני אמרתי שהשותפים שלך שעובדים יחד איתך ויושבים יחד איתך - - -
סתיו שפיר
כבוד היושב ראש, אין פה שום דיון על העניין, אלא אך ורק - - -
משה גפני
יש מספרים. למה הילדים שלה מקבלים פי עשרה יותר מהילדים שלי?
אורית סטרוק
הילדים שלי לא מקבלים פי עשרה וזה בדיוק מה שרציתי לומר.
היו"ר אמנון כהן
תודה, תגידי.
אורית סטרוק
מה שאני מבקשת, שהדיון פה יתחיל להתייחס לעובדות ולנתונים ולא למניפולציות. העובדה היא שנכון, מה לעשות, זהבה גלאון, יש ברוך ה' ממשלה בישראל והממשלה מחליטה, כל פעם, איזה ממשלה שלא קמה, היא מחליטה במה היא רוצה להשקיע ובמה היא לא רוצה להשקיע - - -
סתיו שפיר
אז שתגיד את זה בקול רם. מה היא מתביישת?
אורית סטרוק
היא לא מתביישת בזה שהיא משקיעה גם ביהודה ושומרון והממשלה היא שמחליטה ומורה לחטיבה להתיישבות - - - החלטות ממשלה ועל פי החלטות הממשלה האלה, תיכף את תשמעי את זה ממקורות מוסמכים, אני אומרת את זה בשכל ישר שעל פי החלטות הממשלה - - -
זהבה גלאון
את יודעת שהיא - - -
איילת שקד
זהבה, זה החלטות ממשלה.
היו"ר אמנון כהן
תודה.
סתיו שפיר
הייתה החלטת ממשלה שקבעה להעביר כסף לעמותות פוליטיות של הבית היהודי? איזה החלטת ממשלה זאת?
אורית סטרוק
למשל שהממשלה החליטה שהיא לא רוצה שתושבי גבעת האולפנה ייזרקו לרחוב או ש - - -
סתיו שפיר
הייתה החלטת ממשלה שקבעה להעביר את הכסף לעמותות שלכם? אני לא ראיתי החלטה כזאת.
היו"ר אמנון כהן
חברת הכנסת סתיו שפיר, תנו לה רגע לסיים את המשפטים שלה. אורית, בבקשה.
אורית סטרוק
- - - שתושבי מגרון ייזרקו לרחוב, אז היא החליטה שהיא מקציבה כסף כדי שיהיה להם איפה לגור ושייבנה להם יישוב חדש והחטיבה להתיישבות היא הזרוע הביצועית של החלטות ממשלה כאלה. אותו דבר הממשלה החליטה, כן, היא החליטה, שהיא מקציבה כסף לגרעינים משימתיים שעובדים בערים. הגרעינים המשימתיים האלה הם חלקם חילוניים, כן, זהבה, וחלקם הם דתיים - - -
משה גפני
אבל לא חרדים.
סתיו שפיר
איזה גרעינים הם חילוניים?
אורית סטרוק
ואם גפני ירצה מאוד - - -
משה גפני
אני לא רוצה שום דבר. אני רוצה שלטון חוק.
סתיו שפיר
קדימה, תפרטי בבקשה. בואי נדבר על זה בפרופורציות.
משה גפני
לא רוצה שום דבר.
היו"ר אמנון כהן
בואו נשמע.
אורית סטרוק
- - - נתחיל לשמוע את הנתונים. אז לבוא ולהאשים את החטיבה שהיא משתמשת בכספים שהממשלה אמרה לה 'קחי, תעבירי לפה', ולהאשים אותה שהיא מעבירה ל - - - זאת - - -
סתיו שפיר
אבל היא מעבירה את זה ב - - -
היו"ר אמנון כהן
תודה, תנו לה לסיים. היא מסיימת.
אורית סטרוק
דבר שלישי, סילוף הנתונים השלישי זה שמתייחסים כאילו שהדרך היחידה של הממשלה להעביר כסף למאן דהו בארץ הזאת, למאן דהו, זה החטיבה ואז החטיבה זה חזות הכול ואם לא עבר לחטיבה מספיק בשביל הנגב ועבר יותר דרך זה להתנחלויות, לא מתחשבים בזה שליישובים ביהודה ושומרון מעבירים כמעט אך ורק דרך החטיבה ואילו לנגב יש לך את המשרד לנגב וגליל ומשרדי ממשלה נוספים. אז מציגים תמונת מצב מעוותת, מאוד מוטה פוליטית. לכן מה שאני רוצה להציע, אני לצערי לא אשאר פה לשמוע את זה, כי אני צריכה כבר לצאת, שהגיע הזמן לשמוע את הנציגים של משרדי ממשלה ושל החטיבה שייתנו את נתוני האמת ובזה אנחנו יכולים לדון. אחרת הכול פוליטיקה זולה ומוטה.
היו"ר אמנון כהן
בטח. תודה.
זהבה גלאון
חברת הכנסת סטרוק אמרה שהכסף שהולך להתנחלויות, הכול הולך דרך החטיבה? זה מה שהיא אמרה.
אורית סטרוק
אני אמרתי שהרוב.
זהבה גלאון
שרוב הכסף שהולך להתנחלויות הולך דרך החטיבה? זה מעניין.
אורית סטרוק
למשל המשרד של הנגב והגליל - - -
זהבה גלאון
אני רוצה לקבל תשובה על הדברים שאמרה חברת הכנסת סטרוק, שרוב הכסף שהולך להתנחלויות הולך דרך החטיבה. אני רוצה פירוט מה זה אומר, לאן זה הולך. אדוני, אמרה חברת הכנסת סטרוק שהיא גרה בחברון ואני לא יודעת בדיוק שרוב הכסף - - -
שולי מועלם-רפאלי
בחברון. את יודעת איפה.
אורית סטרוק
בחברון בדיוק.
זהבה גלאון
שרוב הכסף הולך להתנחלויות דרך החטיבה להתיישבות. אני רוצה פירוט - - -
אורית סטרוק
לא אמרתי את זה. את מסלפת את דבריי, זהבה.
זהבה גלאון
פירוט איך זה הולך, דרך מי זה הולך ובאיזה צינורות זה הולך.
היו"ר אמנון כהן
אוקיי, תודה רבה.

חבר הכנסת ליטינצקי, בבקשה. ברוכים הבאים לבית הזה. ישר באת לדיון סוער.
זהבה גלאון
את אמרת שרוב הכסף להתנחלויות - - -
אורית סטרוק
לא, אמרתי מה אתם אומרים.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו נעשה לך טבילה - - - זה נגמר.
אורית סטרוק
לא, לא, אבל אם היא מסלפת את דבריי, אדוני היושב ראש - - -
היו"ר אמנון כהן
אני מדבר. היושב ראש מדבר. תיכף אני אתן לך.
אורית סטרוק
אבל אם היא מסלפת את - - - היא לא יכולה לסלף את דבריי.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו רוצים לברך את חבר הכנסת ליטינצקי שמצטרף לוועדה. אתה תהיה חבר ועדת הביקורת?
לאון ליטינצקי
כן.
היו"ר אמנון כהן
יישר כוח. אנחנו רוצים פה אנשים מוכשרים, כי יש פה אחת הוועדות החשובות ביותר בבית הזה ונוכחותך חשובה ואנחנו נשתדל בדיבור הראשון שלך לא להפריע לך. אני מבקש מכולם לא להפריע.
אורית סטרוק
אבל קודם אני אצטרך ל - - -
היו"ר אמנון כהן
היא רוצה להגיד משפט, חברת הכנסת אורית, ואחר כך ניתן לך.
אורית סטרוק
אני אמרתי ואני מבקשת לדייק, שסתיו שפיר טוענת שרוב הכסף של החטיבה להתיישבויות הולך להתנחלויות והיא מתעלמת מכך - - -
סתיו שפיר
זה לא אני, זה החשבות הכללית. בשנת 2014 75% מהתקציב - - -
היו"ר אמנון כהן
תודה, תודה.
סתיו שפיר
זה בתוך תקציב המדינה, זה עובדות. את לא יכולה להתעלם מהעובדות.
אורית סטרוק
אבל, סתיו, עכשיו אני מסבירה מה אני אמרתי וזהבה גלאון סילפה את דבריי.
סתיו שפיר
יש גבול לכמה אפשר לבוא ולהגיד - - - זה פשוט עובדות.
אורית סטרוק
ואז היא באה ואומרת שאני - - - זה עיוות.
היו"ר אמנון כהן
הבנתי.

בבקשה, חבר הכנסת ליטינצקי, אתה.
לאון ליטינצקי
אדוני היושב ראש, קודם כל תודה על הברכות. אני ישבתי, לא הפרעתי לאף אחד, הקשבתי לכל אחד ואחד מחברי הכנסת ואמרתי שאני לא אפריע, וגם לא רציתי לדבר כי בכל מקרה אני עושה חפיפה עם רוברט ואמרתי שצריך להיות צנוע יותר, אבל לא יכולתי להתאפק ובכל מקרה ביקשתי זכות דיבור ותודה על כך שנתת.
אני חושב ששקיפות והוועדה לביקורת המדינה, אין דבר יותר טוב מזה. לכל ארגון וארגון בארץ, אפילו לכל בן אדם בארץ עדיף שתהיה שקיפות וטוב שאנחנו עושים את זה וטוב שבודקים כל ארגון ובטח החטיבה להתיישבות. אני חושב שהחטיבה עצמה, אגב, אני זוכר לפני חמש ושש שנים היו ביקורות גם פנימיות של החטיבה עצמה וגם חיצוניות והם עברו, והם עברו את הביקורות וענו על כל השאלות, אז טוב שבודקים את זה. אבל אני חושב שהדיון הופך להיות רלוונטי ומקצועי וענייני בתנאי שהוא לא הופך להיות פוליטי. זה הדגל של הכנסת, אנחנו צריכים - - - כל הוועדה, ואני יודע ששומרים על זה מדי פעם או משתדלים לשמור על זה מדי פעם, אבל ברגע שאני שומע מחברי כנסת רק טענות כלפי גוף שהוא בעצם היה בהיסטוריה שלו, מאמצע המאה ה-19, אפילו סוף המאה ה-19, אחד מהדגלים של הציונות של מדינת ישראל, ולא רק גוף ימני או שמאלני, כל התנועות הקימו ותמכו בהתיישבות כי זה העוגן של מדינת ישראל, ואמרתי לעצמי, אם אחד מחברי הכנסת משמאל, בעיקר משמאל, יברך את הגוף על הפעולות שהוא עשה בשנים רבות, אבל לא שמעתי מילה אחת, כדי לאזן את זה.
לכן מדקה לדקה הדיון הזה, לצערי, הופך להיות יותר פוליטי, התקפות משמאל לימין ומימין לשמאל. אני חושב שזה לא נכון לעשות. הדיון בעיניי, יכול להיות שאני טועה, אבל הוא לא ענייני, הוא הפך להיות לא ענייני ולכן אני חושב שכל השאלות שההתיישבות קיבלה, היא חייבת לעשות בדיקות, כמו שהיא עשתה בעבר, והיא עשתה את זה, בעיניי, אני שמעתי את זה אז ואני עקבתי אחרי זה, די טוב. יכול להיות שיש פה ושם, אולי מביקורת עצמית, יתגלו כל מיני תיקונים או עיוותים שצריך לעשות אותם, אף אחד לא אומר שאנחנו כולנו שלמים. אף אחד ממי שיושב פה לשולחן לא יכול להגיד על עצמו את זה, אבל כולם משתדלים לעבוד על עצמם, לעשות את זה בצורה הכי טובה, לכן בסופו של דבר אני חושב שהיה טוב לשמוע את אנשי המקצוע של הגוף עצמו שעושה דברים רבים טובים, אבל ביקורת זה תמיד דבר הכי נכון. תודה.
היו"ר אמנון כהן
תודה.

אני רוצה לשמוע גם את משרדי הממשלה ותיכף ניתן לחטיבה להתיישבות. משרד האוצר, מי נמצא?
חנה פריידין
מהחשב הכללי.
היו"ר אמנון כהן
משרד המשפטים?
ענת אסיף
כן, פה.
היו"ר אמנון כהן
אתם מייעוץ וחקיקה, אני רואה, אבל אני צריך מהייעוץ המשפטי לממשלה, משם הייתי רוצה. יש לכם תשובות לנושאים האלה?
ענת אסיף
השאלה מה השאלות.
היו"ר אמנון כהן
השאלות שעולות פה, כפל תקציבים, כפל תמיכות, דברים כאלה, למה צריך חטיבה להתיישבות, למה משרד ייעודי לא יכול לעשות. לא עכשיו, אני אומר שתכיני את התשובות. משרד ייעודי בונה כיתות, למה צריך פה לתכנן? מה משרד הפנים מתכנן? דברים כאלה. אולי עשיתם על זה דיון פעם בעבודת מטה, במשרד המשפטים, משרד האוצר. על זה אנחנו נקבל תשובות עוד מעט.

אנחנו מגיעים להסתדרות הציונית העולמית, שהיא למעשה גוף שהוקם ותחליטו אתם מי רוצה לדבר. את משרד השיכון אנחנו כמובן נרצה לשמוע. אתה מתחיל? בבקשה, אדוני.
דניאל קריצ'מן
כן.
משה גפני
רק שאלה, לגבי הנושא הזה, התקציב שלכם גדל, הוא גדל לקראת סוף שנה, עובר אליכם כסף, כתוב פה שאין התקשרויות מהותיות. מה קורה עם המכרזים? הרי אתם צריכים מעל 50 מיליון שקל, צריך פירוט - - -
רחל ירום
זה אני אענה.
היו"ר אמנון כהן
שנייה אחת, רק אני אעשה סדר.
זהבה גלאון
זה קשור למע"מ אפס?
רחל ירום
התקשרות מהותית? בדוח הכספי - - -
רוברט אילטוב
איך קישרת את זה למע"מ אפס?
זהבה גלאון
לא, אני רוצה להבין.
היו"ר אמנון כהן
חבר'ה, אנחנו רוצים בסוף לקבל תשובות. זהבה, תודה, רוברט, תודה.
משה גפני
לא, היא לא בקישור הזה, זה מישהו אחר.
היו"ר אמנון כהן
היא חשבת - - -
משה גפני
יש איזה שהיא סיבה שחברי 'יש עתיד' לא נמצאים כאן? אין לך חברים בוועדה לביקורת המדינה?
זבולון כלפה
הם במע"מ אפס עכשיו כולם.
משה גפני
הם גם שם לא נמצאים.
קריאה
לא, הם נמצאים, בדקתי. הייתי שם.
משה גפני
יש להם חברים בוועדה לביקורת המדינה?
היו"ר אמנון כהן
בטח, בטח.
משה גפני
אבל הם גוף מרכזי כאן, מכיוון שיש ויכוח בין קבוצות - - -
היו"ר אמנון כהן
הם סומכים על האח.
משה גפני
אבל הם מבצעים את זה.
היו"ר אמנון כהן
יש דברים שהם סומכים - - -
משה גפני
לא, נזכרתי בזה בגלל זהבה גלאון, שהיא שאלה על מע"מ אפס, שזה לא נוגע אליה, אבל זה נוגע ל'יש עתיד'. הם נותנים להם את הכסף הזה והם נותנים להם את מע"מ אפס. זה לא נוגע לחשבת הכללית.
קריאה
מה זה מע"מ אפס?
שולי מועלם-רפאלי
זה לא קשור לחטיבה.
משה גפני
מע"מ אפס - - -
קריאה
לא, אני שואל מה זה מע"מ נפש.
רוברט אילטוב
זה זהבה החליטה לבלבל אתכם.
קריאה
אני שואל על מע"מ נפש.
היו"ר אמנון כהן
תודה. חבר הכנסת גפני, מה שאלת? רצית לשאול שאלה נוספת.
משה גפני
שאלתי לגבי הנושא הזה.
היו"ר אמנון כהן
מכרזים, היא תענה.
משה גפני
לגבי המכרזים, בגלל שהכסף שמגיע לחטיבה להתיישבות, חלק גדול מגיע בחודשיים האחרונים של השנה, כתוב בתקצוב שלהם התקשרויות מהותיות, איך הם עושים את זה?
היו"ר אמנון כהן
הם מומחים.
זהבה גלאון
לא, אבל, אדוני, זו שאלה רצינית. אני עכשיו אומרת בכל הרצינות. הייתה הודעה של 'יש עתיד' שהם לא יצביעו בוועדת הכספים על העברת תקציבים לחטיבה להתיישבות אלא אם כן הם יגיעו להבנות עם האחים שלהם, אני לא יודעת, עדיף להיות יתומים - - -
משה גפני
לא, הם לא אחים. הם אמרו לי, שניהם אמרו שהם לא אחים.
רוברט אילטוב
הם בני דודים עכשיו.
זהבה גלאון
ואחר כך, אדוני, זה היה בשאלת השקיפות, אפרופו הדיונים על שאלת השקיפות ואחר כך ראינו אז אמרו ונשארו בחיים והם הצביעו בוועדה על העברת התקציבים. אז אני רוצה להבין אם זה קשור למע"מ אפס.
היו"ר אמנון כהן
תבואי לאנשי מקצוע, הם לא יודעים מה קורה.

בבקשה, דניאל. אתה איש מקצוע, תגיד מה העניינים, שאלות שעלו על ידי חברי הכנסת, דוח ממ"מ, הדוחות, מה שיש לך להגיד.
סתיו שפיר
אנחנו נשמע לשמוע את התשובות של החטיבה.
היו"ר אמנון כהן
אז בואו ניתן להם, אז לא להתפרץ.
שולי מועלם-רפאלי
הם רוצים אם אפשר את התשובות שהם רוצים לשמוע.
משה גפני
לא, לא, לא. תשובות אמיתיות.
שולי מועלם-רפאלי
כן, ואם אפשר שזה גם יתיישב עם הדוח של - - -
זהבה גלאון
זה בהר הבית - - -
משה גפני
תשובות אמיתיות. בהר הבית אסור לעלות, זה חיוב כרת.
סתיו שפיר
מי נמצא כאן מטעם האוצר?
היו"ר אמנון כהן
יש פה ממשרד האוצר.
משה גפני
את תשמעי לזהבה גלאון, אל תעלי להר הבית - - -
היו"ר אמנון כהן
חבר הכנסת גפני, אני סוגר את הדיון אם זה ככה. תן לשמוע את אנשי המקצוע. הם שמעו אתכם, לא תמיד הסכימו ואני ראיתי את הוויברציות - - -
דניאל קריצ'מן
כנראה לא רוצים לשמוע.
היו"ר אמנון כהן
לא, לשמוע הם צריכים ואתה צריך לתת גם תשובות. בואו נכבד אותם, לא נתקוף אותם, נכבד אותם, הם אנשים שאנחנו כמדינה נתנו להם את הפיקוד, אמרנו להם 'תעשו', 'תבנו', 'תעשו', ייתכן שיש פה מה לתקן, נתקן. אבל בואו ניתן להם את הכבוד שהם עושים עבודה, רצים בשטחים, עושים עבודה מצוינת, אני מקווה. בכבוד, רבי דניאל.
דניאל קריצ'מן
תודה. אל"ף, אנחנו מודים, כמו כולם, בעבור הדיון הזה, שסוף כל סוף בצורה מסודרת ישמעו את כל סיפורי האמת ולא ההזיות ואת המחשבות ו - - -
היו"ר אמנון כהן
עזוב את זה, מספרים.
דניאל קריצ'מן
לא, צריך להגיד את זה, כי אנחנו במשך השנה הראשונה נפגענו באופן קשה ולא הגבנו כמעט, ומה לא אמרו עלינו? רק עוד לא מילה יפה אחת והכול אמרו פה, וזה כולל גם אותך, זהבה, וגם אותך, סתיו.
היו"ר אמנון כהן
עזוב שמות עכשיו. דניאל, דבר אליי.
היו"ר אמנון כהן
חברת הכנסת גלאון.
היו"ר אמנון כהן
דניאל.
דניאל קריצ'מן
תראה, אני מבקש לדבר - - -
משה גפני
חברת הכנסת גלאון. לא זהבה.
דניאל קריצ'מן
בסדר, אני דיברתי על חברת הכנסת גלאון, אני גם אדבר איתך תיכף.
משה גפני
עדיף שתדבר איתי מאשר איתה.
דניאל קריצ'מן
זה אתה קובע.
היו"ר אמנון כהן
דניאל, דבר אליי, הכי טוב, תאמין לי.
דניאל קריצ'מן
אני אענה באופן כללי. אנחנו התכוננו טוב מאוד לדיון הזה ולכן שריינו זמן עד ארבע כמעט. אני אענה באופן כללי על השאלות הספציפיות שנאמרו כאן בקול רם, כי כל היתר אלה דברים שאף אחד לא יודע מאיפה הם נובעים, זה רק הערכות, כמו בדוגמה של רבע מיליון שקל.
משה גפני
אז תשיב על זה.
היו"ר אמנון כהן
אז תגיד כמה.
זהבה גלאון
כתוב תקורה ופעולות מרכזיות.
דניאל קריצ'מן
נדמה לי שזה או 40 או 50 מיליון שקל. תיכף ניכנס למספרים.
היו"ר אמנון כהן
בבקשה, אדוני.
דניאל קריצ'מן
את תמיד אוהבת להפוך כל סכום לאחוזים, אז טעית באיזה 4,000%. לא חשוב, אנחנו נענה על זה תיכף כשנגיע לזה באופן מפורט. אני אענה כמה תשובות כלליות למה ש - - -
היו"ר אמנון כהן
כן, בבקשה.
דניאל קריצ'מן
ואחר כך אנחנו נרד לפרטי התקציב בכל נושא שתרצו לפרט בו.
משה גפני
מצוין. תתחיל קודם בכלליות. למה צריך את החטיבה להתיישבות, למה אי אפשר לבצע את זה דרך משרדי הממשלה?
היו"ר אמנון כהן
מה אתה רוצה ממנו? זה לא הוא. הוא איש ביצוע. תגיד שראש הממשלה - - -
דניאל קריצ'מן
אני אענה לך.
קריאה
אתם לא רוצים שהוא ידבר, לכן אתם מפריעים לו.
משה גפני
חס וחלילה. אני מהבוקר במתח.
דניאל קריצ'מן
אני אענה לך. למה צריך חטיבה להתיישבות? כי הממשלה שלך החליטה שזה הגוף הטוב ביותר שיכול לבצע משימות ממשלה ביעילות, במהירות וביושר. זהו.
משה גפני
כמו קק"ל.
קריאה
זה לא קשור אחד לשני, גפני.
דניאל קריצ'מן
הוא יודע שזה לא קשור.
קריאה
הוא לא ציוני, מותר לו להגיד את זה.
משה גפני
אני ציוני יותר מכולם, שלוש פעמים ביום אני מתפלל לציון.
רוברט אילטוב
אתה חרדי, איך אתה ציוני?
משה גפני
חרדי, היום הם ציוניים, מי נשאר ציוני אם לא החרדים? הציונות הדתית הלכה לכסף - - -
רוברט אילטוב
אתם נרשמתם לכל המוסדות הציוניים? אתם חברים במוסדות הציוניים?
משה גפני
אנחנו ציוניים.
שולי מועלם-רפאלי
גפני וארגון מול"ד.
סתיו שפיר
חברים, בבקשה, די, זה ממש בזבוז זמן. אני מאוד רוצה לשמוע את אדון קריצ'מן.
שולי מועלם-רפאלי
פתאום זה בזבוז זמן?
סתיו שפיר
שולי, אתם הגעתם לפה כדי לנסות ולמנוע ממני להקריא את הנתונים.
שולי מועלם-רפאלי
לא, סתיו - - -
רוברט אילטוב
כשאנחנו מדברים זה בזבוז זמן, להם מותר להפריע. לשמאל הנאור מותר להפריע.
היו"ר אמנון כהן
בואו נשמע, תודה.
סתיו שפיר
אם צריך לחדד את השאלות אנחנו נחדד את השאלות. בבקשה.
שולי מועלם-רפאלי
סתיו, אתם לא נתתם לו להשלים משפט, אז אל תגידי ש - - -
סתיו שפיר
את שמעת אותי מפריעה לו?
דניאל קריצ'מן
סתיו, לי לא אכפת שתפריעי לי.
סתיו שפיר
אני רוצה לשמוע את תשובותיך.
דניאל קריצ'מן
את לא רוצה?
סתיו שפיר
כבר חודשים רוצה לשמוע את התשובות שלך.
משה גפני
להיפך, אנחנו משתוקקים לתשובות שלך.
רוברט אילטוב
לכן אתם לא נותנים לו לדבר.
דניאל קריצ'מן
ההערה הראשונה זה על חופש המידע. כפי שאתם יודעים, יש חוק, החוק אומר מה שהוא אומר, ויש עמדה של חברים בכנסת ויש עמדה של החטיבה. החטיבה בעד לחייב את החטיבה למסור את כל הפרטים שקשורים לחוק חופש המידע.
סתיו שפיר
לכן הגשתם בג"צ נגד - - -
דניאל קריצ'מן
אנחנו לא הגשנו בג"צ. כדאי שתדייקי בדברים, לא הגשנו בג"צ. בשיחה האחרונה שהייתה לי עם שרת המשפטים אני הצהרתי את זה בפניה, אמרתי לה שגם אם בשלב זה החוק לא ישונה בשלב זה אנחנו נוהגים לתת תשובות לבקשות בעניין חוק חופש המידע.
זהבה גלאון
מי תוקע את זה?
דניאל קריצ'מן
אף אחד לא תוקע את זה, הכנסת תוקעת את זה.
סתיו שפיר
אז למה אתם לא מפרסמים באתר שלכם את התקציב? תפרסמו את כל התקציב, תפרסמו את כל התמיכות, למה אתם לא עושים את זה?
דניאל קריצ'מן
אני לא יכול לפרסם את זה באתר, כי זה נגד החוק, מה שאני עושה. למרות זה - - -
סתיו שפיר
אין חוק שמגביל אותך מלפרסם תקציב.
דניאל קריצ'מן
יש חוק.
קריאה
זה מפורסם באתר.
דניאל קריצ'מן
על כל פנים כל מי שרוצה יכול לקבל מידע למעט מישהו, הבאתי לכם את הדוגמה, שמבקש אינפורמציה על כל פעולות החטיבה, ההעברות התקציביות, השימושים, הפרטים, המשכורות, מלפני 46 שנה. זה אנחנו זורקים לפח.
סתיו שפיר
מה עם הבקשות שלנו?
דניאל קריצ'מן
את קיבלת ביום רביעי תשובה, זהבה.
זהבה גלאון
אני יודעת.
דניאל קריצ'מן
אז תגידי לה, היא שואלת מה עם התשובות שלכם.
זהבה גלאון
זה לא אותן שאלות, לה יש שאלות שלה ולי יש שאלות שלי.
דניאל קריצ'מן
בסדר, היא תקבל את התשובות גם לשאלות שלה.
סתיו שפיר
אני פניתי כבר לפני חודשים, איפה התשובות?
דניאל קריצ'מן
סתיו, אנחנו רק בתקופה האחרונה החלטנו, למרות שאתם לא מצליחים לשנות את החוק, שאנחנו נעזור לכם בדרך שאנחנו נעבור על החוק וניתן לכם תשובות.
סתיו שפיר
זה לא לעבור על החוק לפרסם את התקציב, תסלח לי. תן לי את החוק שבו אסור לך לפרסם את התקציב ואת התמיכות שלך. איזה חוק? אתם ממציאים את החוק.
דניאל קריצ'מן
אבל עזבי, למה את מתווכחת על דברים - - -
סתיו שפיר
אבל אמרת לפני חצי שנה, ישבת בוועדת הכספים ואמרת שאתה הולך לפרסם את זה ולשלוח לנו ושהכול שקוף, מה קרה בחצי השנה האחרונה?
דניאל קריצ'מן
אני אומר לך עכשיו ששאלות שתשאלי והשאלה הראשונה - - -
זהבה גלאון
בית המשפט העליון לא אסר עליכם, הוא אמר, ציטוט מדויק - - -
דניאל קריצ'מן
חבר'ה, אתם - - - לא נתנו לי להגיד לכם אף מילה כשאתם דיברתם.
רוברט אילטוב
זה לא אומר שהם צודקים.
היו"ר אמנון כהן
סתיו, אי אפשר ככה, תנו לו לדבר.
זהבה גלאון
בית המשפט העליון לא אסר לכם, הוא אמר - - -
היו"ר אמנון כהן
עוד פעם. זהבה, חברת הכנסת זהבה גלאון, אני לא יכול לנהל דיון ככה.
משה גפני
אני פונה לחברותיי - - -
זהבה גלאון
יש את פסק הדין של בית המשפט - - -
היו"ר אמנון כהן
אי אפשר ככה, אי אפשר שרק אתם תדברו.
משה גפני
אני פונה לחברותיי - - -
היו"ר אמנון כהן
לא, לא יתנהל דיון אצלי כמו בוועדת הכספים, עם כל הכבוד. סליחה. עוד דקה מפריעים לגוף המקצועי לדבר אני נועל. דיברתם, יש כותרות, בסדר. לא רוצים תשובות? תקבלו מכתב. לא חייבים לקבל תשובות, גם המבקר לא חייב לבדוק.
סתיו שפיר
לא, אנחנו חייבים תשובות.
היו"ר אמנון כהן
לא, אם אתם עוד מילה אחת מפריעים אני נועל את הדיון. אני לא יכול לנהל ככה.
משה גפני
תני לו לענות.
היו"ר אמנון כהן
אני נועל את הדיון, משפט, הערה מצדכם, אני נועל את הדיון. הם ידברו שוטף עכשיו. תשמעו אתם מה חסר לכם - - -
סתיו שפיר
אין בעיה.
היו"ר אמנון כהן
סליחה, הם יענו שוטף, אם הם לא ענו על משהו תרשמי לך ואז תשאלי עוד פעם, לא באמצע. נגמר הסיפור. דניאל, בבקשה, רוץ עכשיו.
דניאל קריצ'מן
אני לא רוצה להיכנס לפרטים שהייתי אומר מקשטים את הנאום שלך. אני מעולם לא איימתי עלייך ואם את חושבת שאיימתי עלייך תפני לאן שצריך.
היו"ר אמנון כהן
הלאה, תתקדם.
דניאל קריצ'מן
ואני לא רוצה להיכנס לפרטים - - -
היו"ר אמנון כהן
תתקדם, דניאל, עזוב את האישי עכשיו. מספרים.
דניאל קריצ'מן
הדבר השלישי שנאמר פה שקיבלנו עכשיו 130 מיליון שקל. מי אמר? זהבה, את?
היו"ר אמנון כהן
כן. הלאה.
דניאל קריצ'מן
לא קיבלנו שום 130 מיליון שקל.
סתיו שפיר
אני אמרתי, כך נודע בתקשורת.
היו"ר אמנון כהן
בסדר, הלאה, ה-130 מיליון, מה קרה להם?
דניאל קריצ'מן
התקבלה החלטה בממשלה על תוספת של 130 מיליון שקל לחטיבה להתיישבות - - -
קריאה
עד 130.
דניאל קריצ'מן
עד 130, דרך אגב, זה בינתיים ירד ל-110, בעקבות כל מיני צרכים שיש לה. אנחנו לא קיבלנו אף פרוטה, אנחנו אמורים להגיש תכנית עבודה למשרד ראש הממשלה על ה-120 או כמה שיהיו. כשתהיה לנו תכנית שנגיש אותה לממשלה אם תרצו אני אתן לכם העתק. בינתיים אין כלום בעניין הזה, לא כסף ולא שום דבר.
היו"ר אמנון כהן
לגבי מטה, לא אמרת לנו כמה בסוף עולה מטה. אמרו פה 250 מיליון.
דניאל קריצ'מן
אני אומר לך, אמרתי, 30 מיליון או 35.
סתיו שפיר
גם הגרעינים - - -
ירון בן עזרא
תיכף תקבלי תשובות על הכול.
סתיו שפיר
מה אתה, שומר ראש שלו?
ירון בן עזרא
כן.
דניאל קריצ'מן
דבר נוסף, החטיבה, ותלמדו את זה בעל פה, כי אני אמרתי לכם את זה עשר פעמים כבר, לא עוסקת בבנייה ביהודה ושומרון, חד משמעי. כל מי שאומר בעניין הזה מילה, במוסד הזה אני יכול להגיד שהוא לא מדייק, כי אני בחור מאוד עדין. לא בונה בתים ביהודה ושומרון. אתן שומעות, חברות הכנסת? אז תרדו מהעניין הזה.
זהבה גלאון
אז איפה היא כן בונה? לאן הולך הכסף?
סתיו שפיר
לאיפה הולך הכסף?
דניאל קריצ'מן
אני אגיד לך, יש תקציב, נדבר תיכף על התקציב, אני אתן לך מספר מספר.
היו"ר אמנון כהן
בבקשה, דניאל.
דניאל קריצ'מן
אני זוכר, ההוצאה האחרונה זה במחוז מרכז, קנו 48 כפיות למשרד, בשביל לשתות תה. גם את זה יש פה. תקבלו כל מספר שתרצו.
משה גפני
כן, הלאה.
דניאל קריצ'מן
תשובה נוספת לך, מר חבר כנסת הרב גפני, שטוען שהגרעינים התורניים לא שותפו בחגיגה הזאת של הגרעינים בערים והיישובים ובכל מיני מקומות. נכון?
היו"ר אמנון כהן
החרדי, הוא אמר, לא שותפו שם.
דניאל קריצ'מן
אתה ביקשת?
היו"ר אמנון כהן
כן, הוא ביקש בשני מקומות, הוא אמר.
דניאל קריצ'מן
לא, הוא אמר, הוא לא ביקש. החבורה הזאת של הגרעינים, שהוא מדבר עליה - - -
משה גפני
היושב ראש לא מרשה לי לדבר אז אני לא אומר כלום. אתה רוצה שאני אביא לך - - -
היו"ר אמנון כהן
כמה יש חרדים היום?
דניאל קריצ'מן
תן לי לגמור - - -
היו"ר אמנון כהן
דניאל, כמה גרעינים חרדיים יש היום?
דניאל קריצ'מן
בין שבעה לעשרה.
משה גפני
אני מבקש אחרי הישיבה את היישובים.
דניאל קריצ'מן
עכשיו, לא אחרי.
משה גפני
תן לי את היישובים.
דניאל קריצ'מן
עכשיו. יש לך גרעין חרדי בכפר יונה, יש לך גרעין בחיפה, יש לך גרעין במצפה רמון ועוד שלושה-ארבעה שאין לי פה את השמות.
היו"ר אמנון כהן
ואם תרצה עוד ארבעה, חמישה, תקבל.
משה גפני
מתוך כמה?
דניאל קריצ'מן
זו שאלה מיותרת.
משה גפני
מתוך כמה?
דניאל קריצ'מן
זו שאלה מיותרת כי אתה אמרת שאתם לא קיבלתם אף אחד, 'אני ביקשתי שניים ולא קיבלתי'.
משה גפני
נכון, אבל אני דיברתי על אופקים וירוחם.
דניאל קריצ'מן
אז את השניים שביקשת לא ביקשת ואת היתר יש בלי שאתה יודע. זה נקרא חוסר הדיוק.
היו"ר אמנון כהן
אוקיי, תתקדם, הלאה, השאלות הבאות.
שולי מועלם-רפאלי
זה עוד הרבה יותר גרוע מזה.
היו"ר אמנון כהן
אני מבקש. דניאל, תמשיך.
משה גפני
אמרת לי לא להתערב אז אני לא מתערב.
היו"ר אמנון כהן
עכשיו לא, תרשום לך.
דניאל קריצ'מן
אין לך מה להתערב.
היו"ר אמנון כהן
דניאל, אל תתגרה עכשיו.
משה גפני
אחד לא חרדי.
דניאל קריצ'מן
או שאני שקרן או שאתה לא מדייק.
משה גפני
אתה לא שקרן, אתה לא יודע.
שולי מועלם-רפאלי
אני איישב את הסכסוך, חוזרים בשאלה לא נחשבים אצל חבר הכנסת גפני.
משה גפני
אל תיישבי, הכול נחשב.
שולי מועלם-רפאלי
חוזרים בתשובה לא נחשבים. כל מי ש - - -
היו"ר אמנון כהן
חברת הכנסת מועלם, תודה. את מפריעה לדניאל עכשיו.
משה גפני
את החיים שלי אני משקיע בחוזרים בתשובה.
דניאל קריצ'מן
אמרנו שתנסי לתקן את ה-250 מיליון.
סתיו שפיר
אני לא העליתי את המספר. מה לגבי השאלות שלי על הגרעינים ועל העמותות?
זהבה גלאון
הרבע מיליארד, אני לא הבנתי.
דניאל קריצ'מן
דבר נוסף לגבי הניוד. אין לנו ניוד, התקציבים שאנחנו מקבלים מהממשלה, ה-60 מיליון שקל במקרה הזה, הוא מיועד. תכנית עבודה, תכנית כספית, הוא לא משתנה, אסור לנו לשנות אותו בלי אישור מהממשלה וזה לא קורה. הכסף הנוסף שאנחנו מקבלים ממשרד הביטחון או מכל מי שלא יהיה בדרך הוא מיועד. אין לנו עניין בלהגיד אם צריך יותר או לא. שואלים אותנו כמה זה עולה, אנחנו אומרים כמה זה עולה ואומרים 'קחו כמה שזה עולה', זה רק לזה ואנחנו לא יכולים לנגוע בו ולא לנייד אותו. אז גם המושג הזה צריך לצאת מהפרק. כל זה במסגרת שהחטיבה להתיישבות זה הגוף כמעט הכי מסודר במדינה, שמדווח כל דבר ורושם כל דבר, הכול ישנו במרכב"ה, אם את רוצה, את לא צריכה בכלל את חופש המידע, הכול גלוי ופנוי. מי שרוצה ל - - -
סתיו שפיר
תענה בבקשה על השאלות שלי על הגרעינים והעמותות - - -
דניאל קריצ'מן
אני אענה לך על הכול. מי מקבל את ההחלטות, שאלתם. יש לנו תקציב, אנחנו מגישים את תכנית העבודה למשרד ראש הממשלה, משרד ראש הממשלה בודק אותה ומאשר, או לא מאשר. הוא לא נותן לנו שום הוראות - - -
היו"ר אמנון כהן
היא שאלה ואם יש חילוקי דעות, מי?
דניאל קריצ'מן
הממשלה.
זהבה גלאון
רק שאני אבין, הגורם שמקבל את ההחלטות בדבר ניוד הכספים זה משרד ראש הממשלה?
דניאל קריצ'מן
לא, אין ניוד.
זהבה גלאון
אין ניוד של כספים?
דניאל קריצ'מן
אני, יש לי 58 מיליון שקלים - - -
סתיו שפיר
יש לך 525 מיליון.
דניאל קריצ'מן
בשביל לקבל אותם צריך להגיש תכנית עבודה, מה אני עושה עם הכסף השנה ובאופן עקרוני הוא מתחלק שווה בשווה בין כל האזורים, 30, 30, 30, צפון, דרום, מרכז. אין שם שום מיליוני אחוזים הפרש. השוני שישנו בתקציב בתוך העבודה, אחרי שקיבלתי את התקציב שלי, הוא בתוספות. אם משרד הביטחון מבקש ממני ב-100 מיליון להוריד את מגרון ולבנות מחנה חדש, אז זה יוצא מהתחום של ה-30, 30. זה מגרון והוא מעביר את הכסף.
זהבה גלאון
וכמה כאלה תוספות הגעת?
דניאל קריצ'מן
הרבה. 300 אולי.
סתיו שפיר
המספרים שציינו.
דניאל קריצ'מן
אני יכול לפרט.
סתיו שפיר
פרט, בבקשה, בעניין העמותות.
זהבה גלאון
אז אם יש חילוקי דעות, הגוף המכריע זה הממשלה?
היו"ר אמנון כהן
זהבה, אמרנו משהו. בסוף בסוף. תבקשו בסוף, אני עוד לא סיימתי עם האוצר. דניאל, אתה סיימת?
דניאל קריצ'מן
לא. מי שדיבר פה על פראות שלנו בנושא תכנון בנייה.
סתיו שפיר
את השאלות העיקריות אתה מפספס.
דניאל קריצ'מן
אז תגידי לי מה את רוצה.
סתיו שפיר
אז שאלתי מפורשות, אתם מממנים גרעינים ועמותות - - -
היו"ר אמנון כהן
לא, אתה לא עונה לה, סתיו. זה לא יהיה ככה. אתה לא עונה, דניאל. אתה כרגע לא עונה על שאלות נוספות, אתה מסתכל על מה שכתבת, תשובות שהכנת לוועדה, תגמור את כל התשובות. אחר כך אם תפספס משהו אנחנו נשאל אותך שאלה נוספת.
דניאל קריצ'מן
הנושא של פראות בתכנון הבנייה, או חוסר סדר. לא דובים ולא יער. אנחנו היחידה שמתייחסת למועצות מקומיות, לוועדות אזוריות, למועצה הארצית לתכנון ולכל המקומות האחרים בנהלים הכי - - -
היו"ר אמנון כהן
אתם עושים בממשק עם המועצות?
דניאל קריצ'מן
הכי מדויקים על פי כל חוק. אנחנו סובלים מזה קשה, זה מעכב לנו את העבודות. בערד אנחנו היינו צריכים כבר, על פי החלטת הממשלה, להתחיל לבנות את זה שם לפני שנה וחצי וזה חשוב לבנות שם ואני גם אסביר מילה על זה. עד היום לא התחלנו רק בגלל הפרוצדורות האלה, שאנחנו לא מדלגים על שום פרט ופרט שאותו צריך לעבור בשביל ל - - -
היו"ר אמנון כהן
הלאה. הסעיף הבא. מה יש לך עוד לענות?
דניאל קריצ'מן
יש פה בחור שקוראים לו חנוך אלמסי, הוא מנהל היחידה של הגרעינים העירוניים.
היו"ר אמנון כהן
אבל לפני כן, סתיו שאלה לגבי העמותות.
דניאל קריצ'מן
זה אצלו.
סתיו שפיר
אני מבקשת, אמנון, להרחיב את השאלה. לפרט בדיוק על השמות, מאחר שנראה שזה לא ברור. אני אתן לך לדוגמה. אברהם דובדבני, יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית והאדם שממונה על החטיבה להתיישבות בעצם, יושב בוועד המנהל של שניים מהגופים שהחטיבה תומכת בהם. זו דוגמה אחת למה שנראה כניגוד עניינים ועל זה אני מבקשת את תשובתך. אפשר גם לציין את הרב אריאל דורפמן, שגם הוא - - -
דניאל קריצ'מן
על מה את רוצה תשובה?
סתיו שפיר
זה היה עיקר השאלות שלי. דבר אחד ששאלתי אותך זה איך 75% עוברים ליהודה ושומרון ולא מתחלקים באופן שווה בין כל חלקי הארץ, הדבר השני ששאלתי אותך זה איך יכול להיות שאתם מעבירים מיליוני שקלים לעמותות פוליטיות שבראשן עומדים אנשים ברורים ומובהקים וחזקים במפלגת הבית היהודי. איך הדבר הזה קורה? שתי שאלות, זה הכול.
היו"ר אמנון כהן
בבקשה, חנוך.
משה גפני
אגב, אדוני היושב ראש, בית המשפט קבע שמה שהם בנו בשיזף ובמצפה הילה היה בניגוד לחוקי התכנון.
דניאל קריצ'מן
איפה?
משה גפני
בשיזף ובמצפה הילה. בית המשפט פסק. לא משנה - - -
היו"ר אמנון כהן
תזכור ואחר כך תגיד. חנוך, בבקשה - - -
דניאל קריצ'מן
בשיזף לא בנינו כלום.
משה גפני
טוב, בסדר, מה זה משנה, אני אביא לך את - - -
היו"ר אמנון כהן
בסדר, אנחנו נעשה עוד דיון המשך, זה לא נגמר היום. נראה לי פה טעון העניין.
משה גפני
הדבר הכי חשוב שאני מחכה לשמוע זה לאן הולך הכסף.
היו"ר אמנון כהן
תיכף נשמע, חנוך יגיד לך. חנוך, איפה הולך הכסף, שאלנו.
משה גפני
כן, איפה הכסף? יש לכם תקציב, מה אתם עושים איתו?
חנוך אלמסי
קודם כל אני חנוך אלמסי, מנהל היחידה העירונית בחטיבה להתיישבות ואני ותיק בחטיבה, 32 שנה. במסגרת קבינט הדיור עברה החלטה, בעקבות כל המחאות שהיו ב-2011-12, הם קיבלו החלטה לטפל בשלושה מגזרים במסגרת השכונות המוחלשות, אחד זה באמצעות שיקום שכונות ופעולות, אחד באמצעות נגב גליל בפעולות בנגב ובגליל ופנו לחטיבה להתיישבות במטרה לנצל את הכלים של החטיבה לטיפול בפריפריה הגיאוגרפית לטפל גם בפריפריה החברתית, לטפל בשכונות המוחלשות, כאשר את החטיבה מעניינת האוכלוסייה ולא הגרעינים. אין לנו חלוקה בין דתיים ללא דתיים וזה גם לא מעניין אותנו, כי אנחנו יודעים שבמועדונית שנפתחת באיזה עיר לא ישאלו אתה דתי או לא דתי או אוכל חם שייתנו לאיזה ילד באמצעות אחד הגרעינים. זה לא רלוונטי מבחינתנו. אנחנו גם לא שואלים את השאלות האלה.

החטיבה קיבלה על הדבר הזה תקציב, בעיקר מתקציב משרד השיכון, רובו, גם משרד הקליטה העביר משהו. אנחנו יוצאים באמצעות קול קורא - - -
דניאל קריצ'מן
זה לא תקציב החטיבה.
חנוך אלמסי
אנחנו יוצאים באמצעות קול קורא בעיתון עם הגדרה מאוד מדויקת, יש החלטת ממשלה 741 או דר-25 מ-2013. החלטת הממשלה, אולי כדאי להדגיש, היא החלטה יוצאת דופן, היא אפילו קבעה את תנאי הסף. כלומר אנחנו, כגוף מבצע, לא אנחנו קובעים את תנאי הסף, אנחנו אפילו החמרנו במדדים מסוימים את תנאי הסף אבל לא הורדנו שום תנאי סף. הממשלה הגדירה את תנאי הסף ומי שנכנס בתנאי הסף באמצעות הקול קורא הזה אין לנו שום סמכות להגיד לו 'תשמע, לא נראה לי', 'אתה לא נראה לי'. אם הוא נכנס, הוא נכנס. ליחידה הזו יש ועדת היגוי, ועדת שיפוט שמשותפת למשרד ראש הממשלה, משרד השיכון, משרד נגב גליל, האוצר, יושב שם יועץ משפטי, משרד הקליטה. זאת ועדת השיפוט, שהחומר הזה מגיע אליה, היא דנה אם היחידה העירונית אכן דירגה, אכן פעלה - - - בנוסף יש משרד רואי חשבון, שבודקים אם הנתונים הכספיים הם רלוונטיים ועומדים. רק אלה שמאושרים - - -
קריאה
והאוצר, לא?
חנוך אלמסי
האוצר כמובן שיושב, אמרתי, והיועץ המשפטי. רק אלה שמאושרים ומדורגים מקבלים. דוח מול"ד כמובן התמקד רק בדתיים אבל ב-2013, לשמחתנו, קיבלו כולם. כל מי שעמד בתנאי הסף, אחד לא נשאר בחוץ. כלומר לא נוצרה סיטואציה של מישהו שלא קיבל. נהפוך הוא, אפילו הייתה אפשרות לקבל יותר ואני הודעתי 'חבר'ה, אין יותר בקשות, נא לא להעביר אלינו יותר כסף'. מיליון שקל שהיה בדרך, ביקשתי שלא להעביר אותו אליי כי אין לי בקשות ואין טעם שאני אבזבז אותו סתם.
משה גפני
אתה יודע לדרג במבחן התוצאה?
חנוך אלמסי
לגבי השאלה של חברת הכנסת, לגבי האישים. קודם כל אני לא בודק, אבל אלה האנשים המקורבים. הם, אשרינו, אני אומר, שהאנשים האלה יש להם גם עשייה והם לא סתם מקורבים לצלחת. הם מתהדרים, הם הקימו המון גרעינים, הם עצמם כמובן לא מקבלים כלום - - -
סתיו שפיר
מי זה הם?
חנוך אלמסי
האנשים האלה שהוזכרו לא מקבלים מאיתנו, לא אריאל ולא מי שהוזכר, הרב דניאל טרופר, הם לא מקבלים - - -
סתיו שפיר
מה זאת אומרת לא מקבלים? הופיע פה בדוח התמיכה שלכם - - -
חנוך אלמסי
העמותות מקבלות - - -
סתיו שפיר
דורפמן לא מקבל?
חנוך אלמסי
אישית הוא לא מקבל כלום.
סתיו שפיר
דורפמן יושב בוועדת ההיגוי שאתה עכשיו דיברת עליה, שקובעת את הקריטריונים והוא מקבל כסף.
חנוך אלמסי
מה השאלה? הוא אישית לא מקבל כסף.
משה גפני
מי אמר אישית?
סתיו שפיר
הארגונים שהוא עומד בראשם.
חנוך אלמסי
איזה ארגון הוא עומד בראשו? הוא הקים עמותה אחת ופרש ממנה. האם העמותה הזאת צריכה להיענש? האם העמותה הזאת צריכה להיענש כי הוא הקים אותה?
משה גפני
לא, לא.
קריאה
הוא מקבל ממנה משכורת.
חנוך אלמסי
הוא לא מקבל שום - - -
היו"ר אמנון כהן
גברתי, לא להפריע.
חנוך אלמסי
הוא לא מקבל מהעמותה שום משכורת. בכל מקרה, דניאל לא מקבל, כי הוא יושב ראש בכלל. דניאל - - -
משה גפני
אני מבין שאתם יושבים בטריבונה ורק מה שהולך שם לפי הקריטריונים. דניאל טרופר היה בעמותה כשאתם אישרתם לו את הכסף, הוא היה בעמותה, הוא פרש אחרי זה בגלל סיבות אחרות. שלא תחשבו שיושבים כאן - - -
סתיו שפיר
הקרן להתחדשות קהילות בישראל לא מקבלת כסף מהחטיבה?
משה גפני
אתם לא יודעים לזהות עמותות. אולי תגיד במבחן התוצאה - - -
סתיו שפיר
הקרן להתחדשות קהילות לא מקבלת כסף?
היו"ר אמנון כהן
חבר הכנסת גפני, תן לו לענות.
חנוך אלמסי
דניאל טרופר עדיין והוא לא פרש, הוא עדיין יושב ראש קרן קהילות ש - - -
סתיו שפיר
שמקבלת יותר מחצי מיליון שקל מהחטיבה.
חנוך אלמסי
מי מקבל?
שולי מועלם-רפאלי
היא עושה דברים מופלאים.
סתיו שפיר
אין שום בעיה. הבן אדם יושב - - -
שולי מועלם-רפאלי
היא עושה דברים מופלאים.
היו"ר אמנון כהן
בסדר, אבל יש ניגוד אינטרסים.
סתיו שפיר
בן אדם אחד, הוא גם קובע את הקריטריונים, גם זה וגם מקבל כסף, זה נראה לך הגיוני?
היו"ר אמנון כהן
סתיו, תני לי לשמוע. סתיו, תני לשמוע.
דניאל קריצ'מן
סתיו, מה שאת אומרת לא נכון.
היו"ר אמנון כהן
דניאל, תודה, עכשיו חנוך בזכות דיבור. חנוך, יש לך עוד מה להגיד?
חנוך אלמסי
העמותות כולן, זה מאוד קשיח. אנחנו עוסקים בשני תחומים בלבד וגם - - -
משה גפני
אמרת את זה.
דניאל קריצ'מן
לא, מה זה החצי מיליון שהוא מקבל?
חנוך אלמסי
עכשיו אני אסביר. כל העמותות מאורגנות בארגון גג. ארגון הגג, בהגדרת הממשלה, בהחלטת הממשלה, ללא שיקול, רשאים להקים גרעינים בהקמה. שנתיים ראשונות גרעין מוגדר בהקמה, התקציב שאנחנו מסייעים לגרעין בהקמה עובר דרך ארגון הגג, כי לארגון המוקם אין ניהול תקין, צריך שנתיים, מה לעשות, אז זה עובר דרך ארגון הגג, התקציב של הארגון בהקמה. אם קרן לקהילות מקימים באופקים קהילה, בשנה הראשונה היא תקבל מאיתנו סיוע. אצלכם זה יירשם כאילו קרן קהילות קיבלו, אבל זה עובר דרך קרן קהילות. ויש בכלל ארגונים אחרים, כמו למשל, נניח הנוער העובד והלומד, הם בכלל עובדים רק באמצעות ארגון גג. גם בארגונים האחרים שלהם אנחנו מסייעים באמצעות ארגון הגג, אבל כל זה מבוקר על ידי רואה חשבון וכמובן מבקר המדינה. כל דבר שצריך לבקר אותו מבקרים אותו.
סתיו שפיר
זה לא נכון. הקרן להתחדשות הקהילות לא עברה מכרז כשהיא קיבלה את הכסף. הקרן להתחדשות קהילות לא קיבלה את הכסף שלה במכרז.
חנוך אלמסי
היא כן עברה.
ירון בן עזרא
כולם עברו - - -
היו"ר אמנון כהן
תודה. חנוך, תודה.
סתיו שפיר
אבל הוא לא ענה על כל השאלות.
היו"ר אמנון כהן
בסדר, הלאה.
סתיו שפיר
אברהם דובדבני.
חנוך אלמסי
אברהם דובדבני, לנו אפילו אין מושג מי יושב בהנהלות ש - - - זה, דרך אגב, לא מעניין אותנו.
דניאל קריצ'מן
למה אנחנו צריכים לעשות את זה? סליחה, סתיו.
חנוך אלמסי
אנחנו בוחנים את הפעילות של העמותה בלבד. אם העמותה עומדת בקריטריונים - - -
דניאל קריצ'מן
חנוך, חנוך, למה אנחנו צריכים לענות על אברהם דובדבני?
סתיו שפיר
זה נראה למישהו הגיוני שבן אדם - - -
היו"ר אמנון כהן
משרד המשפטים, מי בודק את הפן הזה של ניגודי האינטרסים?
סתיו שפיר
למישהו פה זה נראה הגיוני?
משה גפני
אני רק שאלתי, אדוני היושב ראש, במבחן התוצאה, יושבים פה אנשים תמימים שהם פועלים רק על פי קול קורא, שאלתי במבחן התוצאה, העמותות והגרעינים שאושרו על פי הקול קורא, האם הם מזוהים, האם הם יודעים להגיד מי הם.
היו"ר אמנון כהן
כן, תודה. משרד המשפטים.
משה גפני
אתם לא יודעים. למה לכם לדעת?
דניאל קריצ'מן
אנחנו כן יודעים.
משה גפני
אתם יודעים. אני גם יודע.
דניאל קריצ'מן
מה שאתה יודע זה לא מה שאני יודע.
היו"ר אמנון כהן
בבקשה, גברתי.
ענת אסיף
מבחינת המענה לסוגי השאלות שעלו אני רק אומר שהסוגיות שעלו כאן מטופלות במשרד המשפטים בכל מיני מחלקות ואני לא מחזיקה את התשובות לכל השאלות, אנחנו לא יכולנו לדעת מראש מה בדיוק יעלה. אני אומר ככה, קודם כל, כפי שאתם יודעים, מיוני 2011 החטיבה להתיישבות נמצאת תחת אחריות משרד ראש הממשלה, חסרים בדיון הזה מאוד משרד ראש הממשלה.
היו"ר אמנון כהן
הם יהיו בפעם הבאה.
ענת אסיף
לדעתי הם לא הוזמנו בשל תקלה והם יכולים, אני חושבת, לתת תשובות יותר מתכללות.
זהבה גלאון
מי במשרד ראש הממשלה אחראי על זה?
ענת אסיף
מנכ"ל משרד ראש הממשלה.
זהבה גלאון
למה הוא לא הוזמן?
היו"ר אמנון כהן
הוא יוזמן, הוא בחו"ל. לא רציתי לדחות את הדיון כי זה חשוב לפני דיוני התקציב.
משה גפני
אם היה אפשר להביא את ראש הממשלה בעצמו. להסתכל לו בעיניים.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו נחשוב.
משה גפני
בלבן של העיניים. ראש ממשלה עלק.
היו"ר אמנון כהן
טוב, משרד המשפטים. בבקשה, גברתי.
ענת אסיף
העלה חבר הכנסת גפני פנייה למשרד המשפטים, ליועץ המשפטי לממשלה, בנושא כפל תמיכות. למיטב ידיעתי הפניות האלה נענו.
משה גפני
אם לא מוצא חן בעיניך זה בסדר. אני עברתי פריימריז כדי להגיע לפה.
ענת אסיף
שוב, זה לא בטיפול שלי, אבל ככל שיש פניות פתוחות שלא נענו אנחנו נבדוק ונשמח לקבל מידע. אתה שואל מי אחראי לבדוק נושאים של ניגוד עניינים, ככל שמגיעה ליועץ המשפטי לממשלה תלונה ספציפית בנושא כזה או אחר אז יש כמובן מי שיבדוק את זה. אני לא בדקתי לפני שבאתי אם יש פניות כאלה פתוחות, אבל אפשר כמובן לפנות. לגבי חוק חופש המידע, גם הוזכר כאן, חברת הכנסת גלאון אמרה את זה, זה חזר מוועדת חוקה אלינו, מכיוון שהצו לא אושר בוועדת החוקה. אני יודעת שלאחרונה היה דיון עם שרת המשפטים בניסיון לקדם את זה.
היו"ר אמנון כהן
אוקיי, תודה. משרד האוצר.
זהבה גלאון
אבל הבהרה לסוגיה הזו, מה זה אומר.
היו"ר אמנון כהן
בסוף אני אומר לך מה זה אומר. משרד האוצר כרגע.
זהבה גלאון
- - - שרת המשפטים - - -
היו"ר אמנון כהן
אל תעני.
זהבה גלאון
אדוני, אתה מדלג - - -
היו"ר אמנון כהן
שנייה אחת, יש לי עוד דברים לגמור לפני שאני מסיים את הדיון. משרד האוצר.
יובל טלר
יובל טלר, רפרנט לחטיבה להתיישבות במשרד האוצר.
משה גפני
אני חושב שמשרד המשפטים עושה צחוק מהוועדה.
היו"ר אמנון כהן
בשביל זה אמרתי, תן לי - - -
משה גפני
זה פשוט לא יאומן. שולחים ייעוץ וחקיקה? זה הנושא?
היו"ר אמנון כהן
בסדר, הלאה.
משה גפני
כדרכם.
ענת אסיף
תהיה לי הזדמנות להשיב?
היו"ר אמנון כהן
בטח.
יובל טלר
כלל ההעברות שבוצעו לחטיבה להתיישבות שלא היו במסגרת בסיס התקציב אושרו במסגרת ועדת הכספים. חשוב להבדיל בין שני סוגי העברות שונות - - -
סתיו שפיר
מה זה אושרו - - -
היו"ר אמנון כהן
עכשיו הוא מדבר.
רוברט אילטוב
היית שם.
היו"ר אמנון כהן
עכשיו רק אתה מדבר.
יובל טלר
חשוב להבחין בין שתי העברות תקציביות שבגללן נראה כאילו תקציב - - -
היו"ר אמנון כהן
יובל, תיכף אתה תענה על הכול, אנחנו מבינים איך עובדת ועדת הכספים, איך מעבירים תקציבים, רק תגיד לי ב-2015, אתם הולכים לתקן את הסאגה הזאת, שגם החטיבה תדע מלכתחילה, מינואר, כמה תקציב יש לה, איזה משימות יש לה? כמובן מנכ"ל משרד ידבר, אבל צריך להסדיר את זה. איך אתם בניתם את התקציב ב-2015? האם זה גם יהיה כבר ככה או אותו דבר, בסיס 50-60 מיליון ואחר כך משחקים אותה?
יובל טלר
בתקציב הבסיס של החטיבה להתיישבות, בהצעת התקציב לשנת 2015 בסיס התקציב נראה כמו הבסיס בשנה הקודמת בנוסף להחלטות ממשלה נוספות. חשוב להבהיר שיש משימות שבמהלך השנה משרדים שונים רוצים שהחטיבה להתיישבות היא תהיה הגורם הביצועי שיבצע עבורם את המשימות ולכן מעבירים לחטיבה.
סתיו שפיר
התקציב גדל בבסיס - - -
יובל טלר
העברות כאלה מועברות דרך ועדת הכספים ומאושרות על ידה.
היו"ר אמנון כהן
הבנתי. משרד השיכון, למה אתם צריכים להעביר לחטיבה להתיישבות? אני מכיר את משרד השיכון, הוא דומיננטי, השר מוכשר ביותר, משרד הבינוי עכשיו, את השיכון הורדנו, הבינוי, תבנו את המדינה, למה צריך להעביר כסף לחטיבה להתיישבות שהיא תבנה ותעשה דברים?
ישראל מלאכי
אז בהמשך - - -
היו"ר אמנון כהן
אתה עונה, ישראל? במקום השר?
ישראל מלאכי
לא הזמנת אותו.
משה גפני
מה התפקיד שלך?
היו"ר אמנון כהן
כתוב פה.
משה גפני
אני שואל, אני רוצה לדעת. מה דעתך שאני רוצה לדעת?
היו"ר אמנון כהן
בבקשה, אדוני. הוא יודע להציג את עצמו.
קריאה
איך יכול להיות שאתה לא יודע?
משה גפני
מותר לי לשאול?
ישראל מלאכי
לשאול מותר.
משה גפני
מה התפקיד?
ישראל מלאכי
אני טיפלתי בהחלטת הממשלה שנוגעת - - -
משה גפני
מה התפקיד שלך?
ישראל מלאכי
יועץ מקצועי להנהלת משרד הבינוי.
היו"ר אמנון כהן
כן, מה נהיה עם ההעברה? תגיד לנו.
ישראל מלאכי
כשאנחנו באנו לדון איזה גופים יבצעו את הטיפול בגרעינים אז עמדה לנגד עינינו החשיבות שבעצם המשרד והמדינה תטפל בגרעינים ולא רק - - - אני רוצה להוציא פה מידי התוהים, תקציב החטיבה להתיישבות לא עוסק בתמיכות, אין בו נוהל תמיכות, בשונה לחלוטין ממשרד החינוך וממשרדים אחרים. כשבאים לטפל בגרעינים אנחנו רוצים לטפל בהם מהמסד ועד הטפחות. מדינת ישראל, כפי שאתם יודעים, לאורך כל השנים לא הקימה יישובים, הן בראשית ימיה של הציונות והן בקום המדינה. מי שהקים יישובים זה תנועות מיישבות והסוכנות היהודית. בצד הסוכנות היהודית אחרי מלחמת ששת הימים הוקמה החטיבה להתיישבות, כי הסוכנות מנועה מלטפל ביישובים קטנים מעבר לקו הירוק, בגלל שיקולי מיסוי אמריקאיים בכלל והמדינה הקימה זרוע ביצועית שיודעת לטפל ביחידות קצה שאינן בשלטון המוניציפאלי. זה בדיוק מה שקורה בגרעינים. כדי להגיע למצב שהגרעינים יטופלו בצורה איכותית ומיטבית ישירות מהמדינה ולא דרך נושאים פוליטיים ואנשי שררה בשלטון המקומי עם כל הפוליטיקה המקומית החלטנו - - -
משה גפני
לכן אתם לקחתם את זה על עצמכם.
סתיו שפיר
אנשי שררה בשלטון המקומי?
ישראל מלאכי
כן. כדי שהגרעין יטופל - - -
משה גפני
שהוא לא יהיה פוליטי.
ישראל מלאכי
כדי שהגרעין יטופל בצורה איכותית ומיטבית רצינו לנטרל את הפוליטיקה המקומית מהגרעין. בגלל שבסוף גרעין שמצליח, יש לו השפעה מאוד מאוד גדולה בעיר ויש לזה ממשקים גדולים לשלטון המוניציפאלי רצינו למנוע את זה. במהלך השנים ראינו כמה רעות חולות שנגרמו מזה, הן כתוצאה מעימותים עם השלטון המקומי - - -
זהבה גלאון
מי זה 'רצינו'? משרד השיכון?
ישראל מלאכי
כן.
זהבה גלאון
זה לא שייך למשרד הפנים?
ישראל מלאכי
מה?
זהבה גלאון
מה שקורה בשלטון המקומי?
ישראל מלאכי
זה שייך למשרד הפנים - - -
היו"ר אמנון כהן
יש להם חלקים שלהם.
ישראל מלאכי
אבל כשמשרד השיכון בא והחליט - - - במסגרת שיקום השכונות החברתי פועלים מזה שנים במשרד השיכון גרעיני משימה עירוניים - - -
זהבה גלאון
זה על בסיס מה? על בסיס החלטת ממשלה שהעבירו את זה למשרד השיכון?
ישראל מלאכי
יש החלטת ממשלה משנת 2006. נתחיל קודם, פרויקט שיקום השכונות ככלל עבד במשרד ראש הממשלה, בגלל שבגין ראה בו חשיבות גדולה. עם השנים מסיבות פוליטיות הפרויקט כולו עבר למשרד השיכון. הגורמים המקצועיים בתוך משרד השיכון הגיעו למסקנה שלא יהיה שיקום שכונות פיזי ללא שיקום שכונות חברתי.
סתיו שפיר
רגע, עמותה שהמטרה שלה זה להחזיר בתשובה שממוקמת ברמת אביב ג' היא שיקום שכונות חברתי בעיניכם? פשוט לא רציתם שרון חולדאי יהיה מעורב בזה אז החלטתם להרחיק את זה מהרשות המקומית?
ישראל מלאכי
לא, אבל בגלל שהולכים לטפל בתחנה המרכזית הישנה ובגלל שרצינו לפעול ביפו ובגלל שרצינו לפעול ברמלה ובלוד אנחנו כפופים לשוויוניות, יצא קול קורא שוויוני ונכנסו מעט מאוד ארגונים שאינם נכללים בקטגוריה של שיקום השכונות החברתי. זה קורה.
סתיו שפיר
תענה לי על השאלה, בבקשה.
ישראל מלאכי
עניתי לך.
סתיו שפיר
זו לא התשובה.
ישראל מלאכי
עניתי תשובה - - -
סתיו שפיר
יש לכם 33 גרעינים דתיים שפועלים במרכז הארץ, יש לכם 9 גרעינים דתיים בתל אביב. אתם לא רציתם את המעורבות של ראש העירייה? זה הסיפור? בגלל זה אתם מדלגים מעליו?
ישראל מלאכי
בואי נדבר על הגרעינים בתל אביב. יש גרעין בשכונת שפירא, יש 2 גרעינים ביפו, יש גרעין - - -
סתיו שפיר
רמת אביב ג'. פריפריה ישראלית, רמת אביב ג'.
ישראל מלאכי
יש גם ברמת אביב. כי מדינת ישראל, בעיקר בתחום הפעילות לא יכולה לפעול- - -
סתיו שפיר
ליד הבית של שר האוצר.
היו"ר אמנון כהן
הוא רוצה להתחזק, הוא כבר מגדל זקן.
סתיו שפיר
אז הגרעין עובד.
משה גפני
לגרעינים התורניים האלה יש גם ישיבות הסדר?
ישראל מלאכי
יש גרעינים, עם השנים למדנו שגרעינים שיש בהם ישיבה הם מצמיחים - - -
משה גפני
ישיבות הסדר?
ישראל מלאכי
ישיבות הסדר, ישיבות גבוהות.
משה גפני
איזה ישיבות גבוהות?
זהבה גלאון
בעיקר בערים מעורבות.
היו"ר אמנון כהן
ישראל, אתה סיימת? יש עוד אנשים.
זהבה גלאון
אני לא סיימתי. בעיקר בערים מעורבים, יפו, רמלה, לוד, עכו, זה מקרי שזה במקומות האלה?
היו"ר אמנון כהן
ישראל, במה שאתה צריך לענות סיימת? לא שאלות חדשות, מה ששאלנו סיימת?
סתיו שפיר
הוא לא ענה על שאלות.
ישראל מלאכי
מה שלא עניתי אני אענה.
סתיו שפיר
חלק מהגרעינים האלה גם מריצים אנשים לרשויות המקומיות בבחירות המקומיות. גם זה משהו שאתם מנסים להתערב בו?
ישראל מלאכי
זה בדיוק הפוך.
זהבה גלאון
איך זה עובד? משרד השיכון מחליט ואז הוא מעביר לחטיבה? החטיבה זה מין זרוע ביצועית כזו של משרדי הממשלה? עכשיו משרד השיכון מחליט להקים גרעינים תורניים, צמוד לישיבות, בדרך כלל ישיבות הסדר, אחר כך נניח משרד הפנים מחליט משהו אז עוד פעם מעביר לחטיבה? החטיבה זה מין זרוע ביצועית כזאת שעושה את העבודה השחורה, סליחה, של אותם גופים, אותם משרדי ממשלה? אני רוצה להבין איך זה עובד.
משה גפני
אדוני היושב ראש, זה כסף נוסף לישיבות הסדר.
היו"ר אמנון כהן
כן? שזה מגיע ל-13,000?
ישראל מלאכי
החטיבה להתיישבות, לאורך כל השנים זכתה בזיכרון ארגוני ובאנשים שיודעים לטפל ביחידות שאינן השלטון המקומי. צריך לדעת שרובה ככולה של הממשלה והזרועות הביצועיות שלה עובדים מול השלטון המקומי ולכן כשבאו להקים יישובים והשלטון המקומי לא יכול היה לתת מענה לצרכי חיים של יישובים קטנים פנו לחטיבה להתיישבות. כשהיה צריך לשקם אחרי השריפה בכרמל את עין הוד פנו לחטיבה להתיישבות. כשהיה צריך לטפל לפני חודשיים בעוטף עזה בעידוד הצמיחה הדמוגרפית ובקליטת משפחות חדשות ליישובי העוטף פנו לחטיבה להתיישבות וכשמדינת ישראל רצתה לפתח ולטפח את הגרעינים המשימתיים ולנטרל שיקולים שאינם שיקולים ענייניים אז משרד השיכון פנה לחטיבה להתיישבות.
היו"ר אמנון כהן
תודה בשלב הזה. ענת, משרד המשפטים, רצית לענות תשובה.
זהבה גלאון
אתה מפספס.
היו"ר אמנון כהן
אי אפשר ככה, אני רוצה לפספס.
זהבה גלאון
שלא בונים - - - בשטחים. החטיבה לא בונה בשטחים.
היו"ר אמנון כהן
משרד המשפטים, אנחנו ביקשנו - - -
זהבה גלאון
החטיבה לא בונה בשטחים, החטיבה עושה בשטחים - - -
היו"ר אמנון כהן
זהבה, פעם אחרונה.
זהבה גלאון
אבל אתה לא נותן לו לענות לשאלה.
היו"ר אמנון כהן
מספיק, מספיק. תודה.

הייעוץ המשפטי לממשלה, אנחנו ביקשנו ממשרדו את הנציגה. ייעוץ וחקיקה, אין לנו פה חקיקה כרגע, אנחנו ביקשנו ממשרד המשפטים שישלחו נציג מייעוץ משפטי לממשלה, כי פה כמה חברי כנסת ביקשו. אנחנו עוד היום בבוקר, עברתי על הרשימה מי מגיע ואמרתי שאני לא רוצה ייעוץ וחקיקה, אמרו שהעבירו לכם את כל התשובות לטובת הנושא הזה. אז אני לא בא אלייך בטענה, תגידי לי ככה אמרו ואם לא, פעם הבאה אנחנו עושים דיון איתם. זאת אומרת אם אתם לא יודעים אז נביא יועץ משפטי לממשלה שייתן תשובות.
ענת אסיף
אני לא רוצה לגזול זמן מהוועדה ואני גם לא רוצה להיכנס לוויכוח עם חברי כנסת לגבי מי בא ומי לא בא.
היו"ר אמנון כהן
לא, אבל את צריכה לבוא עם תשובות.
ענת אסיף
קודם כל להבהיר שמחלקת ייעוץ וחקיקה נמצאת מתחת ליועץ המשפטי לממשלה.
היו"ר אמנון כהן
אני יודע, אבל זה לא המקום שלך פה, הכובע לא שלך פה.
ענת אסיף
אנחנו נציגיו. לפני הדיון הזה אני לא קיבלתי רשימת שאלות שאני צריכה לברר לגביהן תשובות. עוד פעם, חבל על הזמן של כולנו, אבל ככל שיהיה דיון נוסף, גם בנוכחות מנכ"ל רוה"מ, או אם יש שאלות ספציפיות שאתם רוצים, בשמחה. אני הגעתי לדיון לפי הכותרת שלו בלבד.
היו"ר אמנון כהן
לגבי חוק חופש המידע, איפה הוא עומד הצו הזה?
ענת אסיף
אצל שרת המשפטים.
היו"ר אמנון כהן
מתי זה מתקדם?
ענת אסיף
אני לא יודעת.
היו"ר אמנון כהן
אז לדיון הבא אני מבקש לקבל את התשובה בנושא הזה.

החשכ"לית, בבקשה.
משה גפני
אגב, הוא לא ענה לי על השאלה אם אתה - - -
היו"ר אמנון כהן
הוא תיכף יענה.
משה גפני
אם אתה יודע שהגוף הזה הוא הגוף - - - על השאלה הזאת לא ענית.
היו"ר אמנון כהן
מחשכ"לות, בבקשה.
רחל ירום
רחל ירום, חשבת החטיבה להתיישבות.
משה גפני
אחד הדברים שהקדוש ברוך הוא שונא זה מי שלא מכיר בטובתו של חברו.
רחל ירום
החטיבה להתיישבות מפוקחת על ידי החשב הכללי בעיקר באמצעות חשב. החל מפברואר 2014 החטיבה להתיישבות גם עברה ממערכת שנקראת בוחן למערכת שנקראת מרכב"ה. מערכת מרכב"ה זו מערכת שקופה שכל התמיכות בה מועלות לאתר האינטרנט של משרד האוצר.
היו"ר אמנון כהן
מי בודק את ההערות שהעלו כאן חברי הכנסת? חשש, בוא נגיד, לניגוד אינטרסים, שמתקצבים ארגונים שהם נגיד פוליטיים. מי בודק את זה?
רחל ירום
תהליך מתן התמיכות בחטיבה הוא תהליך פומבי אנחנו מפרסמים קול קורא - - -
היו"ר אמנון כהן
פומבי, הכול בסדר, אבל שם יושבים אנשים שמזוהים פוליטית עם גוף כזה או אחר. מי בודק את זה? אני רוצה בדיון הבא להביא מישהו שייתן לי תשובות לנושא הזה. מי בודק? אתם, החשכ"לות, לא בודקים את זה, אתם סומכים על קול קורא, קריטריונים, בדקנו, אבל בפועל נגיד חצי מהעמותות אלה עמותות שקשורות פוליטית לארגון כזה. מה עושים?
רחל ירום
רק שאני אסביר את התהליך - - -
היו"ר אמנון כהן
מי בודק את זה? תגידי לי. משרד המשפטים, תגידי לי מי בודק. רשם העמותות?
ענת אסיף
תגיש תלונה ליועץ המשפטי לממשלה.
היו"ר אמנון כהן
בשביל מה תלונה? אני לא רוצה תלונות. איך עובדת המערכת?
משה גפני
איזה תלונה? זו הוועדה לביקורת המדינה, זה עלה כאן בדיון בוועדה, מה זה תלונה?
ענת אסיף
אני אומרת, על דברים חדשים שלא מוכרים למערכת צריך לחשוף אותם בפני המערכת, להביא את הנתונים והדברים צריכים להיבדק. אני לא יודעת להשיב באופן כללי - - -
היו"ר אמנון כהן
אבל מי עונה? היועץ המשפטי לממשלה, הוא בודק?
ענת אסיף
יש תחת היועץ המשפטי לממשלה במחלקת ייעוץ וחקיקה ראש תחום שעוסק בנושא של ניגוד עניינים וזה עניין של חדשות לבקרים שתלונות מגיעות ונבחנות.
היו"ר אמנון כהן
עכשיו את, חשכ"לות, בבקשה.
חנוך אלמסי
עורך דין חנן ארליך הוא רשם העמותות, הוא מקבל את הרשימה, הוא שואל שאילתות ומקבל תשובות.
ענת אסיף
הוא גם אחראי על תחום התמיכות במשרד המשפטים.
רחל ירום
הוא מנהל תחום תמיכות במשרד המשפטים.
משה גפני
יפה. אגב, ראש תחום, מה שהיא אומרת במשרד המשפטים, הוא בוגר ישיבת הסדר.
היו"ר אמנון כהן
מוכשר מאוד.
רחל ירום
כולנו למדנו איפה שהוא.
משה גפני
הכול בסדר, יש לי טענות - - - הם עובדים כולם - - -
היו"ר אמנון כהן
גפני, תחליף את הממשלה הזו, מה אתה רוצה?
משה גפני
אני רק שאלתי אותו אם הוא יודע שהבניין הזה הוא עגול, בגלל שהם לא הפנימו את זה.
היו"ר אמנון כהן
השולחן אליפטי.
משה גפני
לא השולחן, הבניין הוא עגול. אחד מהדברים שהקדוש ברוך הוא שונא זה מי שלא מכיר ב - - -
היו"ר אמנון כהן
אבל, גפני, אתה לא מסוגל לעשות את מה שהם עושים לך. יכולת לעשות ולא עשית.
משה גפני
נכון, יחד איתך.
היו"ר אמנון כהן
כן, אנחנו מחזקים יישובים וזה.
משה גפני
הוא היה בעל הבית של ועדת הכספים כשאנחנו היינו.
היו"ר אמנון כהן
אבל היא עכשיו בזכות דיבור.
סתיו שפיר
זה דיון של איך מנהלים כספי ציבור, זה לא דיון פוליטי.
משה גפני
אתם לא תגיעו רחוק, תאמין לי.
רחל ירום
אם אתם רוצים תדברו, אני לא מתנגדת.
משה גפני
לא. את בסדר. זה אנחנו. אנחנו אשמים.
רחל ירום
תהליך מתן התמיכות הוא תהליך פומבי, מתפרסם קול קורא. אני בכוונה רוצה להסביר את התהליך כדי שזה יהיה ברור. מתפרסם קול קורא, קול קורא פומבי, הוא גם יהיה בפורטל התמיכות מ-2015, כך שהתהליך יהיה שקוף ומאפשר בעצם לכל מי שרוצה לגשת ולבקש בקשת תמיכה.
היו"ר אמנון כהן
ואז אם יש הערות למישהו הוא יכול לפנות ליועץ המשפטי לממשלה עם תלונה ו- ו-.
משה גפני
היה פה דיון בוועדת הביקורת, שמעת את הדברים, ישבת פה כל הדיון, את לא יכולה שלא לבדוק את מה שעלה כאן. את לא יכולה להגיד לנו קול קורא.
רחל ירום
סליחה, חבר הכנסת, אתה רוצה, תן לי בבקשה לסיים. אני הקשבתי לכם מאוד. אם אתה רוצה תדבר, אני לא מתעקשת.
משה גפני
לא, אני לא רוצה לדבר, אני לא אוהב לדבר בכלל.
רחל ירום
אבל תן לי לסיים את מה שהתחלתי.
היו"ר אמנון כהן
בבקשה.
רחל ירום
אחרי זה התהליך, גם מפורסם מה בדיוק הניקוד, המדדים האובייקטיביים עם האחוז שלהם לכל נושא, לאחר מכן מתאספת ועדת התמיכות שכוללת את חנוך, את היועץ המשפטי, את נציגי המשרדים הנוספים, משרד הקליטה, משרד נגב גליל, משרד השיכון, וגם אני נמצאת שם כמשרד האוצר.
קריאה
ומשרד ראש הממשלה.
רחל ירום
אחרי זה אנחנו בעצם מדרגים את כל הבקשות, מהגבוהה ביותר לנמוכה ומתקדמים לפי התקציב.
היו"ר אמנון כהן
בתוך הוועדה שאתם יושבים יש מישהו, פונקציה שבודקת ניגוד אינטרסים? זיהויים פוליטיים?
רחל ירום
הבקשות נבדקות על ידי רואה חשבון - - -
היו"ר אמנון כהן
רואה חשבון מאיפה מכיר את הזהות?
סתיו שפיר
הוא גם מטעם הבית היהודי?
רחל ירום
רואה החשבון בודק לפי הוראות התכ"מ. הוראות התכ"מ מגדירות סט גדול של מסמכים, החל מהוצאות הנהלה וכלליות, לפי מדדים מסוימים, עד כמה מותר לעמוד, ניהול רישום תקין וכדומה. לפי דעתי זיהוי פוליטי לא נבדק.
היו"ר אמנון כהן
זיהוי פוליטי אף אחד לא יכול לבדוק.
סתיו שפיר
גברתי, מתוך 68 גרעינים שנתתם להם תמיכה 75% מהגרעינים האלה מזוהים עם מפלגת הבית היהודי.
היו"ר אמנון כהן
בסדר, הבנו את זה, סתיו, הבנו. יש פה בעייתיות, נטפל בזה.
סתיו שפיר
את יכולה להסביר איך הדבר הזה קורה?
היו"ר אמנון כהן
לא, היא לא יכולה להסביר. זהו, תודה.

אנחנו באחת מסיימים את הדיון, כך אמרתי בתחילת הדיון, אני לא עושה שליפות.
זהבה גלאון
שאלת הבהרה, אדוני.
היו"ר אמנון כהן
למי?
זהבה גלאון
אני רוצה להעלות אותה לאוויר. אמר דניאל, כשהוא סקר את הסקירה שלו, שהחטיבה אינה בונה בנייה בשטחים. מה עושה החטיבה בשטחים? פעם שנייה, מה עושה החטיבה בשטחים? פעם שלישית. תודה.
היו"ר אמנון כהן
משפט אחד, באת, כיבדת את הוועדה.
יעקב אשר
אני רוצה לומר דווקא כראש עיר לשעבר, אני מבין שחלק גדול מהכספים מגיעים בעצם לשיקום שכונות חברתי ודיברו מקודם על כך שרוצים להגיע למצב שבו לא יהיה ממשק עם השלטון המקומי. התקציבים החברתיים בדרך כלל מחולקים מוועדת היגוי שיש בתוכה רווחה, שיש בתוכה מבטים שונים של עיר והם בוחרים את הדברים שבהם צריך לתת סיוע לעיר. ברגע שלוקחים מהכסף הזה, שזה כסף שקוצץ במשך עשר השנים האחרונות, ומעבירים את זה לדבר שבעצם בונים אותו לפי מידות, אחר כך עושים את זה בקול קורא אבל בעצם חלקים גדולים מהאוכלוסייה לא יכולים בחיים להגיע לאותו שיקום חברתי שנצבע בצבעים הללו.
ישראל מלאכי
אני רוצה רק נקודה אחת לראש העיר. חבר הכנסת אשר, רציתי - - -
משה גפני
רגע. אמרה סתיו שפיר, 95% לפחות - - -
היו"ר אמנון כהן
75.
סתיו שפיר
75% מהגרעינים הם גרעינים שמשויכים לבית היהודי.
משה גפני
יותר מזה. יותר. אני אעביר לך בגלל שאני ראיתי מה הם מזהים כחרדים. הרוב המוחלט, יותר מ-75%, הולך לגרעינים תורניים וישיבות הסדר שמזוהים הם הציונות הדתית. חרדים אין שם - - -
היו"ר אמנון כהן
ישראל, רצית משפט.
ישראל מלאכי
בנושא הקשר עם השלטון המקומי, חשוב לדעת, תנאי סף לקבלת התקציב זה אישור מהרשות המקומית. אנחנו לא רוצים לייצר תלות בגזבר ובקשיים כספיים מוניציפאליים - - -
יעקב אשר
ואוי לו לראש מקומי שלא יאשר.
ישראל מלאכי
זה לא עניין של זה, זה תיאום עם מחלקת הרווחה, זה לאו דווקא ראש העיר, זה לא גורמים פוליטיים.
היו"ר אמנון כהן
תודה, ישראל.
סתיו שפיר
אדוני היושב ראש, אני מקווה שתבקש בבקשה מהחטיבה, מאחר שהם אמרו שהתקציבים שלהם נמצאים כאן וחשופים, שייתנו לנו עכשיו, עכשיו פה במקום, את תקציב החטיבה המלא, עם כל התמיכות. תעבירו לנו אותו עכשיו מיידית, אנחנו יושבים עכשיו אחד מול השני.
ירון בן עזרא
תעשה את זה, תיכנס לאינטרנט.
סתיו שפיר
אם יש לך ניירות תביא לי את הניירות.
היו"ר אמנון כהן
אני מסכם את הדיון. אנחנו נעשה דיון המשך.
משה גפני
לא הבנתי, מי אדוני?
ירון בן עזרא
מנכ"ל החטיבה.
משה גפני
אתה המנכ"ל של החטיבה להתיישבות?
דניאל קריצ'מן
אני רוצה עוד מילה.
היו"ר אמנון כהן
כן, דניאל, מה רצית במשפט.
דניאל קריצ'מן
אני רוצה להגיד לכם מילה לגבי הגרעינים האלה. אל"ף, הנתונים שהרוב זה - - - איך קראו להם?
משה גפני
הציונות הדתית.
סתיו שפיר
הבית היהודי.
דניאל קריצ'מן
אני לא יודע אם זה הבית היהודי, אני לא יודע מה זה הבית היהודי - - -
משה גפני
גם אני לא יודע.
דניאל קריצ'מן
כל ארץ ישראל זה בית יהודי.
סתיו שפיר
ציונות זה בטוח לא.
היו"ר אמנון כהן
מה רצית להגיד, דניאל?
דניאל קריצ'מן
אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, זה שהם הרוב זה לא כל כך משמח, הייתי רוצה שהרבה יותר חילוניים יהיו גם בעניין הזה. זה שהם הרוב, שזה הגוף הכי רציני היום בציונות ובהתיישבות, לצערי. זה המצב.
זהבה גלאון
מה עם הבנייה בשטחים?
משה גפני
אתה פשוט לא מכיר את ארץ ישראל.
דניאל קריצ'מן
נכון, נכון.
משה גפני
אתה פשוט לא מכיר.
דניאל קריצ'מן
אנחנו נתחרה על הרבה דברים - - -
משה גפני
אתה פשוט לא מכיר. אני תושב הנגב. אתה לא מכיר.
דניאל קריצ'מן
כן, אתה לא מכיר - - -
היו"ר אמנון כהן
גפני, תן לו לסיים משפט.
סתיו שפיר
כמות הגרעינים החילוניים שהגישו בקשות ולא יכולים לקבל תמיכה כי משום מה הם לא עונים על הקריטריונים שאתם קבעתם, זה מה ש - - -
משה גפני
הרוב עושים הציונות הדתית? הם דוחקים את רגלינו החוצה. הוא לא מתבייש להגיד? הוא גם רוצח וגם יורש.
סתיו שפיר
כמות הקהילות החילוניות, שביקשו, רוצים לקבל תמיכה אבל לא עונים לקריטריונים שלכם. זה המצב.
משה גפני
היית בירוחם? אתה היית בדימונה, אתה היית באופקים? היית בנתיבות? היית בשדרות? אתם מאה אחוז.
סתיו שפיר
אתם קובעים את הקריטריונים כך שהם יתאימו - - -
היו"ר אמנון כהן
זה לא נגמר. דניאל, בשביל מה אתה מדבר?
סתיו שפיר
לפני שאתה רץ ומאדיר ציבור כזה או אחר על פני ציבור אחר, קודם תסתכל על כמות הבקשות שקיבלתם - - -
משה גפני
כל דמי הילדים שלנו הרעבים צועקים מהאדמה ואתם תשלמו על זה.
קריאה
אדוני, זה מצולם. אדוני, זה מוקלט.
משה גפני
לא, אני אומר את זה בקול רם. אתם סקטוריאליים, אתם דואגים למפלגה אחת, נקודה. גם זה מוקלט.
סתיו שפיר
- - - גרעינים חילוניים, לא רק קיבוצניקים.
משה גפני
רק הציונות הדתית פועלת.
דניאל קריצ'מן
הוא לא בא, אנחנו רוצים לעזור לו.
סתיו שפיר
אתם כותבים את הקריטריונים כך שהם לא יוכלו לפנות אליכם.
היו"ר אמנון כהן
תודה רבה. הדיון הבא יהיה בעזרת ה' - - -
סתיו שפיר
רגע, תביאו את התקציב.
היו"ר אמנון כהן
הדיון הבא יהיה בעזרת ה' תוך שבועיים. אנחנו נזמין לדיון את מנכ"ל - - -
זהבה גלאון
אני לא קיבלתי תשובה.
היו"ר אמנון כהן
מנכ"ל משרד ראש הממשלה. ואני מבקש להעביר את כל הנתונים לכל חברי הכנסת, כל מה שיש לך, כל מה שמותר לך על פי חוק. אני לא יודע, יש פה חוק חופש המידע, לא יודע, אף אחד לא רוצה לסבך, אבל בעיקרון, חבר'ה, הדיון הבא תוך שבועיים עם מנכ"ל משרד ראש הממשלה. גם לגבי ההתנהלות, מדוע צריכים משרדי הממשלה להעביר לחטיבה להתיישבות כסף כאשר הם אמונים על הביצוע של מה שנתנו להם בהגדרה כחוק.
סתיו שפיר
כבוד היושב ראש, אבל אז לא - - -
היו"ר אמנון כהן
בסוף. אם תרצו להוסיף תוסיפו, גם אצלי. הישיבה עם מנכ"ל משרד ראש הממשלה לגבי ההתנהלות של החטיבה להתיישבות, לגבי התקציב שלו, מדוע צריך כל הזמן להוסיף לו, למה אין לו תכנית עבודה מינואר ואז אפשר בשוליים להוסיף עוד פרויקטים. זה אחת.

שתיים, משרד המשפטים, להעביר לנו מדוע עדיין הצו של חוק חופש המידע לא בא אליהם גם? שבאמת ייתנו לנו ויהיו חשופים. שהציבור גם יוכל לראות מי מקבל את התמיכות, מי לא מקבל את התמיכות, יוכל להגיב, יוכל לשאול שאלות. גם על זה לדיון הבא תהיו מוכנים. להוסיף לדיון הבא את רשם העמותות, להוסיף מהייעוץ המשפטי - - -
זהבה גלאון
מה זה שייך לעמותות? זה לא שייך.
היו"ר אמנון כהן
מי שאני רוצה להזמין אני מזמין.
זהבה גלאון
זה נכון.
היו"ר אמנון כהן
מהיועץ המשפטי לממשלה נציגות על מנת לראות למה בוועדה לא יושב מישהו שבודק את ניגוד האינטרסים. למה מתקציב אחד 75% הולכים לגוף פוליטי אחד, למה אי אפשר לתת את זה לגופים חילוניים, שוויוני, לתת גם לחרדים, גם לתת לאחרים. כולם צריכים לזכות בתקציב. אבל הם יכולים לקבוע בקריטריונים ככה שאף אחד לא יזכה חוץ מהם. לכן פה אנחנו צריכים מישהו אובייקטיבי בפנים שאת הקריטריונים יבנה ככה שכולם יוכלו לזכות, לא רק אלה שאנחנו רוצים שהם יקבלו. לכן גם לגבי בניית הקריטריונים אנחנו רוצים לדעת מי בונה את הקריטריונים, מי עובד בכלל בתנאי הסף. את זה אנחנו רוצים לדעת.
זהבה גלאון
מי בונה בשטחים? אתה לא מתייחס לשאלה שלי.
היו"ר אמנון כהן
סליחה, עוד לא סיימתי. נציג של היועץ המשפטי לממשלה יבוא. ואנחנו גם רוצים להוציא לוועדה שקובעת למי מחלקים מה, הבנייה, מי בונה את הקריטריונים. אנחנו צריכים לדעת את זה.

עוד מי רוצה להוסיף? עכשיו אתם.
זהבה גלאון
תודה רבה, אדוני. אני חושבת שהעלית כאן שאלות מאוד חשובות. שאלה אחת שנשארה באוויר ולא נענתה ואני מבקשת לקבל עליה תשובה בישיבה, מה עושה החטיבה בשטחים אם היא לא בונה בתים, כמו שנאמר. מה היא עושה, על מה הולך הכסף, אדוני?
היו"ר אמנון כהן
את תכנית העבודה יביאו. מה עוד? גפני, מה רצית לגבי ישיבות?
סתיו שפיר
תביאו לנו את ה - - -
דניאל קריצ'מן
נביא לך היום.
משה גפני
אני רוצה לדעת איך ממנים אנשים בחטיבה להתיישבות, מי קובע את זה.
סתיו שפיר
תבקש מהאנשים שלך שישלחו לנו את זה עכשיו במייל. זה לא כל כך בעייתי.
דניאל קריצ'מן
אני אביא לך את ה - - -
היו"ר אמנון כהן
דניאל, שמעת? מי ממנה אנשים בחטיבה להתיישבות. לחבר הכנסת גפני לדיון הבא להביא תשובות.
משה גפני
איך ממנים אנשים בחטיבה להתיישבות?
יעקב אשר
עוד דבר אחד, התייחסות לתקצוב של ישיבות שמקבלות גם במסגרת משרד החינוך וכו'.
היו"ר אמנון כהן
אתה מדבר על כפל תמיכות. יש עוד מישהו שרוצה לשאול שאלה?
ירון בן עזרא
אני מקווה שכולנו נקרא את הדוח של הממ"מ עד הפעם הבאה, הכול כתוב שם.
היו"ר אמנון כהן
הכול כתוב, מצוין. הדוח מצוין.

תודה רבה, הישיבה הזו נעולה. לגבי הישיבה הבאה תקבלו הודעה.
משה גפני
אדוני היושב ראש, תודה רבה לך על הישיבה, הייתה מאוד חשובה.

<הישיבה ננעלה בשעה 13:00.>

קוד המקור של הנתונים