פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכספים
30/09/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 424>
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, ו' בתשרי התשע"ה (30 בספטמבר 2014), שעה 13:05
סדר היום
<שינויים בתקציב לשנת 2014>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
מיכל בירן

גילה גמליאל

משה גפני

בועז טופורובסקי

יצחק כהן

זבולון כלפה

דב ליפמן

יעקב ליצמן
אלכס מילר
משולם נהרי

שמעון סולומון

חמד עמאר

עיסאווי פריג'

אלעזר שטרן

סתיו שפיר

יעקב אשר

אורי מקלב

עדי קול
מוזמנים
>
משה שגיא - סמנכ"ל ומנהל מינהל כלכלה ותקציבים, משרד החינוך

סיון ינקוביץ - מנהלת תקציבים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

לידיה לזנס - סגנית המדען הראשי, משרד הכלכלה

לילי פיינטוך - אגף התקציבים, משרד הפנים

עידן הרשקוביץ - כלכלן, מינהל התכנון, משרד הפנים

אסף וסרצוג - רפרנט ביטחון פנים, אגף התקציבים, משרד האוצר

נעה היימן - רפרנטית חינוך, אגף התקציבים, משרד האוצר

יובל טלר - רפרנט שיכון ודתות, אגף התקציבים, משרד האוצר

מיכל גלברט רעות - רפרנטית אנרגיה ומים, אגף התקציבים, משרד האוצר

יוסי עדס - רפרנט פנים, אגף התקציבים, משרד האוצר

גיא הרמתי - רפרנט רווחה וניצולי שואה, אגף התקציבים, משרד האוצר

מעין נשר - רפרנטית חקלאות, אגף התקציבים, משרד האוצר

דורון סמש - אגף התקציבים, משרד האוצר

מתן מזור - אגף התקציבים, משרד האוצר

משה גראזי - מנהל מינהלת הביוב הארצית, רשות המים

יובל מזר - כלכלן, מחלקת המחקר, בנק ישראל

מוטי אלבז - יו"ר השדולה למען רווחת הילד

עומר גריג - מייסד פורום נתן

חובב ינאי - רכז משקיפים, המשמר החברתי

יובל בן ארי - המשמר החברתי

רומן גרביץ - לוביסט, פוליסי, מטעם לשכת התיאום
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון – חבר המתרגמים
<שינויים בתקציב לשנת 2014>
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו ממשיכים את ישיבת ועדת הכספים.
בועז טופורובסקי
אין ייעוץ משפטי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא צריך.
עיסאווי פריג'
תתחיל עם ההעברות שאין עליהן מחלוקת.
יצחק כהן
אין דבר כזה.
יצחק כהן
מה עם היועצים המשפטיים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
בהעברות כספיות בדרך כלל הם אינם.
משה גפני
אדוני היושב ראש, אלה ההעברות שיש?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. אלה השתיים הראשונות שקשורות לדרום ואחר כך יש את ההמשך.
משה גפני
חברון זה נקרא דרום?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא יודע. אין לי מושג. תכף נשמע.
משה גפני
ועד היישוב. זה קשור למע"מ אפס.
יצחק כהן
מחליפים מזוודות על כל דבר. אין לכם בושה. נפגשים בתחנת רכבת צפון ומחליפים מזוודות. סחטנים. בישיבות הקדושות אתם הולכים לפגוע? מה זה הדבר הזה?
משה גפני
שני מיליון שקלים תמורת מע"מ אפס.
סתיו שפיר
אני מבקשת הצעה לסדר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רגע. אני רוצה לפתוח ולומר שיש שתי העברות כספיות שהייתי מאוד רוצה לעשות אותן היום.
משה גפני
זה ברור. אורית סטרוק ביקשה. שני מיליון שקלים לוועד ישני חברון. איפה אורית סטרוק?
היו"ר ניסן סלומינסקי
עכשיו אני מבקש ברצינות.
יצחק כהן
משה, מתנחלים, אל תרגיז אותו.
משה גפני
אני אגיד לך מה הציבור אומר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה תגיד מה הציבור אומר ואתה יכול לעשות זאת בפנים או בחוץ, איך שתרצה, אבל אנחנו לפי הסדר.

אני אומר שוב. יש שתי העברות שהייתי מאוד רוצה להעביר אותן. האחת היא בנושא של ניצולי השואה והשנייה היא של עובדי תע"ש. אלה שתי העברות שהייתי רוצה להעביר.
יצחק כהן
אפשר לקבל את החומר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
תעבירו את כל החבילה. מאחר שהן לא עברו בנוהל שהכנסת קבעה, שבפגרה צריך ארבעה ימים, הייעוץ המשפטי אמר שגם אם כל חברי הוועדה - - -
סתיו שפיר
איפה הייעוץ המשפטי? הייעוץ המשפטי לא צריך להיות נוכח בוועדה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
בדרך כלל בהעברות הכספיות, לא.
יצחק כהן
לא נכון. דווקא בהעברות הכספיות הם צריכים להיות כי לפעמים הן שקריות.
סתיו שפיר
בעיקר בעקבות הדברים שנחשפו בשנה האחרונה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאחר ואין ארבעה ימים, לכן אני לא רשאי להעלות לא את תע"ש וגם לא את ניצולי השואה.
סתיו שפיר
הייעוץ המשפטי נמצא בבניין?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא יודע להגיד לך. לכן יכול להיות שבשבוע הבא נצטרך לקיים ישיבה. שאלתי את היועץ המשפטי של הכנסת, גם אם כל חברי הוועדה מסכימים, הוא אמר לי לא. גם אני אבקש מהיושב ראש של הכנסת, הוא אמר לי שאין לי דרך.
בועז טופורובסקי
אבל אם יש העברה דחופה ממש? זה עניין של חיים ומוות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היה לי דיון ארוך דרך הייעוץ המשפטי שלנו שכל פעם התייעץ עם איל.
בועז טופורובסקי
אי אפשר לקרוא למישהו? הם לא נמצאים כאן?
היו"ר ניסן סלומינסקי
תאמין לי שהיה לי אתם דוח שיח ארוך. כנראה שבשבוע הבא, אני עוד אודיע באיזה יום, אנחנו נקיים ישיבה נוספת.
יצחק כהן
בגלל שהתרשלת ולא העברת ארבעה ימים קודם?
בועז טופורובסקי
לא, לא התרשלנו.
יצחק כהן
לא אתה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי שירצה, יבוא.
יצחק כהן
מה זה מי שירצה יבוא? אנחנו רוצים לבוא ולראות את ההעברה. לפעמים הטייטל הוא ניצולי שואה אבל מתחת לזה יש התנחלויות. רוצים לראות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נעביר את זה לפני כן.
משה גפני
אני מבקש להתייחס לעניין הזה.
יעקב ליצמן
מאיפה אנחנו יודעים שאין שם מנהרות?
היו"ר ניסן סלומינסקי
את הפנייה של תע"ש קיבלתם אבל גם במקרה הזה לא היו ארבעה ימים.
סתיו שפיר
לא קיבלנו את הפנייה של ניצולי השואה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תקבלו אותה. לא קיבלתם ולכן אני לא יכול להעלות אותה עכשיו גם אם כולם יסכימו.
סתיו שפיר
אתה מציג את זה כאן כאילו יש איזושהי בעיה והייעוץ המשפטי מתנגד לזה שיועבר כסף לניצולי שואה. בפועל לא קיבלנו שום פנייה כזאת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא אומר את זה. אני אומר שרציתי להעלות את זה עכשיו, נכון שלא העברתי את הפנייה, אבל אין לי יכולת. נקודה. מה עוד את רוצה שאני אגיד? אני לא מאשים אף אחד.
אלעזר שטרן
מה זה הכסף של ניצולי השואה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
350 מיליון שקלים.
אלעזר שטרן
אני יכול להציע לך משהו?
סתיו שפיר
עוברים לאיזה משרד? לקרן לניצולי שואה? למי?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אמרתי ליועץ שאני אעשה את זה. הוא אמר שאני אעשה אבל זה לא יהיה חוקי ולא יוכלו לשחרר את הכסף. אני אמנם התווכחתי אתו על תע"ש כאשר מדובר בחצי מיליארד שקלים למשכורות אבל הוא אמר לי שזה לא יהיה חוקי.
בועז טופורובסקי
זה מסתמך על שתי החלטות, האחת של הוועדה עצמה, והשנייה, על כינוס הוועדה בפגרה. הנה, התכנסנו ואנחנו כאן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תאמין לי ששאלתי. הרי שלחתי גם את התע"ש שלושה ימים לפני והוא לא נותן. הוא אומר שזה לא יהיה חוקי.
בועז טופורובסקי
אני מנסה להבין. לגבי שתי ההעברות האלה תהיה ישיבה בשבוע הבא?
היו"ר ניסן סלומינסקי
תהיה ישיבה בשבוע הבא על שני הנושאים האלה. אני חושב שזה חשוב.
זבולון כלפה
למה אי אפשר לקיים את הדיון היום ולאשר בעוד יום או יומיים?
יצחק כהן
אי אפשר.
זבולון כלפה
הדיון יתקיים היום, ההצבעה תהיה היום והתחולה תהיה בעוד יום-יומיים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה לא יכול להצביע.
יעקב ליצמן
יש עוד עצה. אפשר לבקש רביזיה ולהוריד את הרביזיה.
אלכס מילר
אפשר לאשר היום ולחתום בעוד יומיים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. הוא אומר שההצבעה לא תופסת.
משה גפני
אני מבקש להתייחס לזה.
סתיו שפיר
אני מבקשת הצעה לסדר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
קצר.
יעקב ליצמן
האם כל חברי הבית היהודי הולכים לקבל שני מיליון שקלים עבור מע"מ אפס? לא יעלה על הדעת שרק שני מיליון שקלים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, את העברות הכספיות יציג מי שיציג וכל מי שרוצה לדבר, יירשם.
בועז טופורובסקי
אתה יודע באיזה יום בשבוע הבא תתקיים הישיבה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
עוד מעט אני אסתכל ביומן. לא הספקתי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מבקש מכל חבר כנסת שירצה לדבר על העברה כספית, שיירשם ויקבל זכות דיבור.
יצחק כהן
אני מבקש להירשם לכל ההעברות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. תירשם כל פעם.

אחרי התייחסות חברי הכנסת יהיו תשובות ונקיים את ההצבעות.
משה גפני
אדוני היושב ראש, אני ביקשתי להתייחס למה שאמרת. החלק הזה של מה שאתה אומר על תע"ש, אתה אומר שאתה רוצה לעשות ישיבה בשבוע הבא, תעשה ישיבה בשבוע הבא. זה ערב סוכות. בסדר. אין בעיה. יש דברים שלא שנויים במחלוקת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תע"ש וניצולי שואה. שני הדברים האלה בלבד. רק על שני הדברים האלה.
משה גפני
על תע"ש וניצולי שואה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
רק על זה.
משה גפני
עוד לא קיבלנו את ההעברה לגבי ניצולי השואה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. עוד לא. אני אחלק את זה. הוא לא נתן לי כי אחרת הייתי מביא את זה.
משה גפני
תע"ש וניצולי שואה. אני לא יודע מה יש בהעברה של ניצולי השואה, אבל בהעברה לתע"ש כולנו תומכים. אם אלה ניצולי שואה ואין בעיה עם זה, כולנו תומכים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
להערכתי כולנו תומכים.
משה גפני
תע"ש זה סיום של סיפור ארוך מאוד שהתנהל כאן בוועדה. זה כבוד לוועדה ואין בעיה.
לגבי ההעברה הזאת של הפיצויים לדרום.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עוד מעט נגיע לזה.
משה גפני
זה עולה היום?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן.
משה גפני
לגבי הפנייה הזאת עברו ארבעה ימים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
ודאי. עוד מעט נגיע לזה.
משה גפני
כולנו להירשם לדיבור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
סתיו, את רצית?
סתיו שפיר
כן. ראשית, הנוהל שאתה קבעת לפני שנה אמר שאנחנו נקבל את הבקשות להעברות תקציביות שבוע מראש על מנת שנוכל להעביר שאלות למשרד האוצר, בדרך כלל עד יום ראשון בשעה מוסכמת ולקבל את התשובות עד יום שני. מאחר וההעברות האלה הגיעו אלינו יום לפני החג, זה לא השאיר מספיק ימי עבודה כדי להפנות שאלות בזמן הנתון ואנחנו לא קיבלנו תשובות מהאוצר. לכן אני מבקשת שהיום את הדיון נקיים בצורה הכי יסודית שאפשר. אני מקווה שפקידי האוצר הביאו גם תשובות טובות. יש כאן הרבה דברים שנשארים מאוד מעומעמים.

דבר שני. לגבי התנהלות הוועדה. לא יכול להיות שבזמן שמשרד האוצר וועדת הכספים נמצאים במשא ומתן בהוראת בית המשפט העליון על מנגנון השינויים בתקציב השנתי, מתחייבים לנהלים כאלה ואחרים, מעבירים טיוטות כאלה ואחרות ועושים הסדרים, אבל בזמן שהדבר הזה מתרחש כל ההתנהלות כאן בוועדה נשארת בדיוק אותו הדבר כפי שהייתה. אין ייעוץ משפטי בוועדה, אין מספיק זמן, לא מקבלים תשובות מהאוצר, אין מספיק מידע, מגיעים אלינו דפים עם אמירה האומרת שעוברים שישה מיליון שקלים מענקים לרשויות מקומיות. משרד האוצר עדיין לא הבין שהוא צריך לפרט איזה רשויות מקומיות? באמת אתם צריכים להגיע לכאן כדי שאני אשאל אתכם? אי אפשר להעביר את המידע הזה בדפי ההסבר? מה זה הדבר הזה? על מה אנחנו מנהלים משא ומתן? הלכתם ואמרתם לבית המשפט העליון שאתם עשיתם סדרה של פגישות ומקדמים נוהל חדש אבל בפועל כאן בוועדה אין נוהל חדש ולאין כלום אלא ממשיכים כאן באותה שיטה עקומה של הסתרת היעד האמיתי של כספי הציבור האלה. איך הוועדה לוקחת על זה אחריות?

ניסן, יש לך הזדמנות לשנות את זה ולייצר מנגנון שהוא שקוף יותר והוא טוב יותר והוא ישתמש בקופת המדינה בצורה יעילה יותר אבל במקום לעשות את זה, אתה בא לכאן וגורם לכולנו כאן להרגיש רע על זה שהם לא יכולים עכשיו להעביר כסף שכולנו היינו רוצים להעביר לניצולי השואה. אתה מנסה ללחוץ על נקודות רגישות. הרי לא לשם כך נועד המנגנון אלא הוא נועד על מנת לייעל את התהליך ולהפוך אותו ליותר נכון. הוא לא נועד כדי להסתיר את כל הקומבינות שלכם.

אני מבקשת את תגובתך לדבר הזה ושיבואו לכאן יועצים משפטיים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב.
סתיו שפיר
מה זה טוב? למה שלא יהיו כאן יועצים משפטיים?
יצחק כהן
ניסן, יש כאן העברות תקציביות שנויות במחלוקת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו עוד לא הגענו להעברות תקציביות.
יצחק כהן
אני עברתי עליהן. יש כאן העברות תקציביות שנויות במחלוקת. יש כאן הרבה דברים שדורשים הסבר, גם הסבר משפטי, ואני לא חושב שאפשר לקיים את ישיבת הוועדה בלי יועצים משפטיים.

מה שאני אומר, שיירשם בפרוטוקול כי כנראה שהפרוטוקול הזה יוצג בבג"ץ. שיירשם שאין כאן יועצים משפטיים בדיון על סעיפים כל כך מהותיים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, בסדר. סיימנו. נתחיל עכשיו עם ההעברות.
יצחק כהן
מה עם היועצים המשפטיים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
בבקשה, פניות מספר 211 ו-212.
יוסי עדס
רפרנט פנים, אגף התקציבים. אנחנו מדברים על פניות 211 ו-212. הפנייה נועדה להעברת סכום כולל של חמישים מיליון שקלים, מתוכם עשרים מיליון בהסטות פנימיות. כל זה לטובת שיפוי וסיוע לרשויות בגין ההוצאות שנגרמו להן בעקבות מבצע צוק איתן. זה בהתאם להחלטת ממשלה 1897 מיום 24 ביולי 2014.
יצחק כהן
יש פירוט?
יוסי עדס
אני אסביר. החלטת הממשלה קבעה שיוקם צוות מוניציפאלי בשיתוף משרד ראש הממשלה, משרד הפנים, משרד האוצר, משרד המשפטים. בהתאם לכך הצוות מתכנס ובוחן את הפניות של הרשויות בנוגע להוצאותיהן שנגרמו בעקבות המבצע. כפי שנקבע בהחלטת הממשלה, הצוות טרם סיים את עבודתו הסופית וכאשר הוא יסיים, יהיה את הפירוט המלא של הסכום המלא שתקבל כל רשות. עד כה רשויות קיבלו מקדמות בסך שלושים מיליון שקלים.
יצחק כהן
איזה רשויות?
משה גפני
באיזה קילומטר?
יוסי עדס
שלושים מיליון השקלים הועברו לרשויות שהן בתחום של עד ארבעים קילומטרים מגבול רצועת עזה.
יצחק כהן
זאת אומרת, גם אשקלון ואשדוד.
יוסי עדס
גם אשקלון ואשדוד.
יצחק כהן
אין פירוט שאומר מה כל אחת קיבלה?
יוסי עדס
יש את הסכומים של המקדמות שקיבלו הרשויות.
יצחק כהן
למה לא קיבלנו?
סתיו שפיר
בבקשה פרט אותם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שאלת והוא יגיד.
יצחק כהן
היה צריך להניח את זה בפנינו.
יוסי עדס
לא העברתי כיוון שזה לא הסכום הסופי.
יצחק כהן
לא משנה. תעביר את מה שיש לך.
יוסי עדס
הסכום הסופי ייקבע על ידי הצוות שטרם סיים את עבודתו.
יצחק כהן
נוכל לראות את מה שהעברת?
מיכל בירן
אנחנו רוצים לדעת מה עבר בינתיים ואם יש לך את הנתונים, מה הבעיה לתת לנו אותם?
יצחק כהן
מה היו הקריטריונים? מי קבע שהם יקבלו?
עיסאווי פריג'
מה הדרישות?
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה לא ילך כך. בבקשה תפרט את המקדמות ואחר כך תסביר.
יצחק כהן
לא, שלא יפרט. שיחלק לנו את הדף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש לכם כאן נייר שאפשר בינתיים לצלם?
יצחק כהן
ומה היו הקריטריונים לחלוקה.
יוסי עדס
יש כאן את המקדמות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
המקדמות זה לא קריטריונים.
יצחק כהן
בטח קריטריונים.
יעקב ליצמן
השר החדש ישנה את זה.
עיסאווי פריג'
אתה חושב שיהיה שר חדש?
יעקב ליצמן
בטח.
יוסי עדס
בשלב ראשון, על מנת שנוכל להעביר סכום מידי לרשויות, אלה שהעבירו את הבקשות, הוחלט שהמקדמות יחולקו על בסיס קריטריונים. את הקריטריונים קבע משרד הפנים. המקדמות האלה יילקחו בחשבון במסגרת עבודת הצוות שבוחן את הבקשות הפרטניות של הרשויות על ההוצאות שהיו להן בפועל.

כמו שאמרתי, בשלב ראשון המקדמות היו בסך של שלושים מיליון שקלים. יש כאן את הסכומים שקיבלה כל רשות ואני אעביר את זה לוועדה.
סתיו שפיר
תפרט לנו בבקשה. אנחנו לא קיבלנו את זה מראש. תפרט לנו לפרוטוקול.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נצלם את זה. אם אתם רוצים, הוא יצלם את זה עכשיו.
סתיו שפיר
איזה רשויות היו כלולות במקדמות?
יעקב ליצמן
היה קיצוץ במענקים לרשויות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ב-פלט?
יעקב ליצמן
כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה משהו אחר.
יעקב ליצמן
הבקשה הזאת היא מלפני חודש.
סתיו שפיר
זה באמת משגע שמגיעים לכאן בלי מידע מוקדם. איך אנחנו אמורים לנהל דיון רציני כשאנחנו לא מקבלים את המידע? אנחנו דרשנו שהכספים האלה יועברו לרשויות המקומיות בדרום כבר לפני חודש וחצי ועד לרגע זה הם לא ראו לנכון להעביר לנו את המידע לאן עברו המקדמות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ב-פלט שהיה, במיליארד ו-800 מיליון, יש מיליארד וחצי לביטחון ועוד 350 מיליון לדרום. עוד לא קיבלנו את ההעברה ולכן אני לא יודע איך זה מתחלק.
יעקב ליצמן
שם היה קיצוץ ב-פלט.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא יודע להגיד.
יעקב ליצמן
אני יודע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בכל אופן, כאן הם יחלקו את זה וברגע שיחלקו, אנחנו נדע לאן זה עובר ולפי מה.
יעקב ליצמן
אני שואל משהו אחר. התאריך של זה הוא מלפני חודש, קרוב לחודש. לפני כחודש, לפי הזיכרון שלי – בגילי בהחלט אפשר לטעות - היו כאן שינויים ב-פלט. האם לא היו על זה קיצוצים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא יודע להגיד לך. אני לא חושב שהיו קיצוצים. אני לא יודע על זה.
יעקב ליצמן
על מענקי האיזון של הרשויות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו עוד מעט מצלמים את סך המקדמות.
יוסי עדס
הסכומים האלה הם רק מקדמות והם לא משקפים בהכרח את הסכום הסופי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לפי מה בסופו של דבר יחלקו?
יוסי עדס
הסכום הסופי יהיה בהתאם לבקשות והבחינה, כפי שיבחן הצוות שנקבע בהחלטת הממשלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זאת אומרת, כרגע אתם לא יודעים ואחרי שהצוות יחליט, החלוקה הסופית תעבור אלינו.
יוסי עדס
אחרי שהצוות יחליט, נעביר את החלוקה הסופית.
עיסאווי פריג'
יש לכם העברה לגבי הסכום הסופי?
יעקב ליצמן
אתם תחלקו את זה לפני החג?
גילה גמליאל
חבר הכנסת ליצמן שואל אתם תחלקו את זה לפני החג.
יוסי עדס
זה תלוי אם הפנייה תאושר. אם היא תאושר, אני מניח שלא תהיה בעיה להעביר לפני החג.
סתיו שפיר
באר שבע למשל שעלויות ההוצאות שלה ביום היו, אם אני לא טועה, 800 אלף שקלים ביום לחימה. אושר לה עד כה שני שלישים מסכום הפיצוי אבל הכסף הזה עוד לא עבר. אתה מדבר כאן עכשיו על כספים שעוברים וזה הכסף שהם כבר יודעים שאושר להם או שיש כאן העברה נוספת של תקציב?
יוסי עדס
לא הבנתי את השאלה.
יעקב ליצמן
ראיתי. אתה ישנוני.
סתיו שפיר
אושר לכם סכום של משהו כמו עשרה מיליון שקלים. האם הכסף הזה כבר עבר?
יוסי עדס
לא.
סתיו שפיר
זה חלק ממה שמועבר עכשיו או שזה עוד לא עובר?
יוסי עדס
הם קיבלו מקדמה. המקדמה שהם קיבלו היא של כ-3.4 מיליון שקלים. ההשלמה תיעשה בהתאם לעבודת הצוות.
סתיו שפיר
3.4 מיליון שקלים כבר עברו אליהם?
יוסי עדס
3.4 מיליון שקלים כבר עברו.
סתיו שפיר
זה לא אושר בוועדה.
יוסי עדס
ה-3.4 מיליון שקלים, היות ורצינו להעביר מוקדם, השתמשנו בתקציבים אחרים שהיו קיימים במשרד הפנים, מתוך זה 15 מיליון אנחנו נשלים עכשיו בפנייה הבאה.
סתיו שפיר
אני מדברת עכשיו רק על באר שבע. 3.4 מיליון שקלים העברתם מתקציבים אחרים של משרד הפנים?
יעקב ליצמן
סתיו, אולי תחכי שהוא יחלק את הנייר עם החלוקה.
סתיו שפיר
מאיפה אמורה להגיע התוספת?
יוסי עדס
התוספת היא בפנייה הזאת של החמישים מיליון שקלים.
סתיו שפיר
לא המקדמות. איך מתחלקת התוספת?
יוסי עדס
לשם כך הצוות צריך לסיים את עבודתו ולקבוע.
סתיו שפיר
לפי מה קבעתם כאן את המספרים?
יוסי עדס
את החמישים מיליון?
סתיו שפיר
כן.
יוסי עדס
זאת המסגרת שנקבעה בשלב זה. בהחלטת הממשלה גם נאמר שתיקבע מסגרת.
סתיו שפיר
על פי מה נקבעה המסגרת? מי החליט שאלה חמישים מיליון שקלים?
יוסי עדס
המסגרת היא לא חמישים מיליון אלא היא שמונים מיליון.
סתיו שפיר
מי החליט שהיא שמונים מיליון ועל סמך מה?
יוסי עדס
זאת המסגרת שנקבעה כרגע בתיאום בין שר האוצר לבין שר הפנים.
סתיו שפיר
נקבעה על סמך מה? איזה קריטריונים? לפי מה זרקתם את המספר הזה? מישהו עשה הגרלה ובחר שמונים מיליון או שהייתה שם חשיבה?
יוסי עדס
על בסיס אומדן.
סתיו שפיר
ניסן, זאת השאלה המרכזית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, היא לא השאלה המרכזית.
סתיו שפיר
גם אותך זה צריך לעניין.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה לא צריך לעניין אם היו קובעים תשעים או חמישים מיליון.
סתיו שפיר
למה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה זה שייך?
סתיו שפיר
כי זה לא נשמע הפיצוי המתאים בהתאם לדרישות הרשויות ואני רוצה להבין לפי מה נקבע המספר הזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
קבעו מספר.
סתיו שפיר
לפי מה?
יוסי עדס
על בסיס אומדן של הבקשות שהתקבלו. אומדן ראשוני. מאחר והצוות לא סיים את עבודתו, קבעו בשלב זה את המסגרת הזאת.
סתיו שפיר
כמה רשויות מתחלקות בשמונים מיליון השקלים?
יוסי עדס
כארבעים רשויות.
סתיו שפיר
ארבעים רשויות מתחלקות בשמונים מיליון שקלים?
יעקב ליצמן
כן, אבל יכול להיות שאחת תקבל חצי מהסכום.
יוסי עדס
גם זה עוד לא סופי.
עיסאווי פריג'
מה הצפי הסופי? יש לכם צפי שנלקח בחשבון בתקציב 2015?
יוסי עדס
הצפי. להערכתי המסגרת אמורה להספיק.
עיסאווי פריג'
אם כן, הצפי של פיצוי רשויות הדרום הוא שמונים מיליון שקלים.
יוסי עדס
זה להוצאות הישירות. מעבר לכך, הממשלה קיבלה שתי החלטות גדולות מאוד ליישובי עוטף עזה והדרום בהיקף כולל של יותר משלושה מיליארד שקלים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
3.3 מיליארד.
סתיו שפיר
300 מיליון בשנה.
יוסי עדס
300 מיליון בשנה, זאת רק החלטה אחת. יש שתי החלטות.
זבולון כלפה
במסגרת אותה התייחסות שלכם מול הרשויות, אתה אומר שהמסגרת הכוללת הצפויה של הרשויות.
יוסי עדס
ההוצאות הישירות בעקבות צוק איתן והן מוכרות. הצוות עדיין לא סיים את עבודתו אבל להערכתי זה הסכום.
זבולון כלפה
חלק גדול מהפעילות של אותן רשויות, הן נעזרו בלא מעט גופים ועמותות שונות שבאות מחלקים שונים ברחבי הארץ. מישהו לוקח גם את זה בחשבון?
יוסי עדס
כספי תרומות ועמותות לא נלקחים בחשבון. אלה לא הוצאות של הרשויות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה לא הדיון עכשיו.
גילה גמליאל
איך אתה מזרז את ההליך?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מחלקים עכשיו את רשימת המקדמות.
יוסי עדס
המקדמות חולקו בשני שלבים. לכן אלה שתי רשימות.
משה גפני
אלה המקדמות לרשויות?
יוסי עדס
כן. כל פעם הקצאה של 15 מיליון שקלים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא אומר שזה לא מה שישקף את הסכום הסופי שכל אחד יקבל.
סתיו שפיר
הר חברון הוא בדרום? למה מועצה אזורית הר חברון קיבלה מקדמה על צוק איתן?
זבולון כלפה
גברת סתיו שפיר, זה בתוך הארבעים קילומטרים.
יעקב ליצמן
תלוי איך אתה מודד את המטרים.
זבולון כלפה
מי שמכיר את הדרום יודע שהר חברון הוא בתוך הארבעים קילומטרים.
עיסאווי פריג'
אבל הוא לא חלק.
זבולון כלפה
הייתי שמח שישנו את המפה ושהיא תהיה יותר גדולה.
בועז טופורובסקי
היא קיבלה יותר מגן יבנה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש מועצה אזורית ויש מועצה מקומית. אלה שני דברים שונים.
בועז טופורובסקי
יותר מאשכול, יותר מחוף אשקלון.
עיסאווי פריג'
זה מעניין.
היו"ר ניסן סלומינסקי
דבר עם שר האוצר.
סתיו שפיר
שער הנגב, בני שמעון, כל אלה קיבלו פחות. תסבירו לי בבקשה את הקריטריונים למקדמות האלה.
יוסי עדס
הקריטריונים נקבעו על ידי משרד הפנים. הם נקבעו על בסיס אוכלוסייה, על בסיס סוציו אקונומי וחוות דעת של הממונה על המחוז.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כולם קיבלו את הדף וכולם הסתכלו בו.
עיסאווי פריג'
יש לנו שאלות לגבי מה שקיבלנו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין מצווה. זה לא מע"מ אפס שצריך למשוך את הזמן.
גילה גמליאל
הסכומים האלה כבר שולמו?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן. אלה המקדמות. ההעברה היא של חמישים מיליון.
סתיו שפיר
אני חייבת להבין שוב את הקריטריונים האלה. מועצה אזורית הר חברון, יש לה 6,400 תושבים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי זאת נציגת משרד הפנים?
לילי פיינטוך
אני.
היו"ר ניסן סלומינסקי
את רוצה להוסיף משהו?
סתיו שפיר
אני רוצה לשאול לגבי הקריטריונים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
דקה.
סתיו שפיר
הוא הסביר כאן קריטריונים בעניין אוכלוסייה וזה לא תואם את המספרים. מועצה מקומית הר חברון, יש 6,400 תושבים. 6,400 תושבים במועצה האזורית הר חברון לעומת 14 אלף תושבים במועצה אזורית חוף אשקלון. תסבירו לי את הפער ולמה חוף אשקלון בסוף מקבלת כמקדמות 92 אלף שקלים והר חברון מקבלת במקדמות 176 אלף שקלים.
עיסאווי פריג'
לא. היא מקבלת 450 אלף שקלים. גם בפעימה השנייה היא מקבלת 276 אלף שקלים. הר חברון קיבלה 400 ומשהו אלף שקלים.
סתיו שפיר
יש עוד דף?
עיסאווי פריג'
כן. יש עוד דף.
סתיו שפיר
אם כך, תסבירו לנו את הקריטריונים.
לילי פיינטוך
קצת קשה לי כי אין לי כאן את הרשימות. אין לי את הרשימה של הקריטריונים עצמם אבל בגדול מה שחשוב להגיד זה שכרגע בשלב ראשון חילקנו פעמיים לפי קריטריונים של גודל אוכלוסייה, סוציו אקונומי, חוות דעת והיה עוד איזה קריטריון. בסופו של דבר החלוקה הזאת היא חלוקה קריטריונאלית שנעשתה לגבי שתי המקדמות הראשונות. הסיומת שלה תהיה באותה ועדה בין-משרדית שתוקם בה ריכזנו את הדרישות של הרשויות עצמן ועליהן אנחנו נותנים את הכסף. זאת אומרת, גם אותה הר חברון קיבלה 400 והיא תבקש 700, סביר להניח שבסוף היא תקבל 700 ושער הנגב יוכל לבקש ארבעה מיליון ותקבל כנראה ארבעה מיליון אם זה עומד בקריטריונים.
סתיו שפיר
לפי מה חולקו המקדמות?
לילי פיינטוך
לפי גודל אוכלוסייה.
סתיו שפיר
אנחנו מדברים כאן על חוף אשקלון עם אוכלוסייה יותר גדולה, עם פגיעה הרבה יותר קשה במהלך צוק איתן שאי אפשר להשוות בין שתי המועצות ועם הוצאות הרבה יותר גדולות של הרשויות. איך אתם יכולים לחלק כך את הסכומים?
גילה גמליאל
אם אפשר להעיר הערה. מצד אחד חברת הכנסת סתיו שפיר בצדק רוצה להבין את השקיפות לגבי ההתנהלות. מצד שני אנחנו מאוד רוצים להעביר את הכספים האלה ליישובים ולעשות זאת עוד לפני החגים. אבל אנחנו רוצים להבין מכם, אם אתם יכולים, מה הקריטריונים מלבד מספר אוכלוסייה. יש לכם עוד קריטריונים נוספים. אולי תחדדו אותם ונוכל לעבור הלאה.
סתיו שפיר
אם אתם מציגים קריטריונים שלא עובדים, תציגו לנו את המספרים. יכול להיות שהטעות אצלנו. גודל האוכלוסייה, אני רואה כאן הבדל מאוד גדול.
אלעזר שטרן
זה באמת נראה מוזר.
יוסי עדס
השאלה לגבי חוף אשקלון.
אלעזר שטרן
לא, השאלה היא לא לגבי חוף אשקלון.
יוסי עדס
חוף אשקלון היא דוגמה כי בחוף אשקלון יש הרבה יותר תושבים אבל חוף אשקלון הוא בתחום האפס עד שבע והיה לה סיוע נוסף, מעבר להקצאה הזאת.
סתיו שפיר
איזה סיוע?
יוסי עדס
בהחלטת הממשלה יש גם סיוע שוטף לעוטף עזה לשנת 2014, הוצאות ביטחון שוטפות והם מקבלים כל שנה מענק. בנוסף הייתה השנה, ב-2014, הגדלה, עוד לפני שהמבצע הוכרז כמבצע צוק איתן. הייתה הגדלה לאותן רשויות בעוטף עזה בסכום נוסף. לכן זה נלקח בחשבון עת עשו את ההקצאה של המקדמות, של השלושים מיליון שקלים, ולעוטף עזה חישבו את זה באופן שונה.
סתיו שפיר
מקדמה על סך כמה? מענק על סך כמה? דבר אתנו בבקשה במספרים. אי אפשר עם כל התיאוריות האלה באוויר.
אלעזר שטרן
אני אגיד לך עוד משהו. אחרי החטיפה העברנו גם להר חברון.
עיסאווי פריג'
תענה לחבר הכנסת אלעזר שטרן. זה מעניין.
אלעזר שטרן
אני לא מבין את זה. ניסן, למה אי אפשר להגיד לנו את האמת?
סתיו שפיר
עושים צחוק.
אלעזר שטרן
מורחים אותנו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאיזו בחינה?
אלעזר שטרן
שיגידו לנו את האמת. יש כאן הסכמים ויש כאן אני לא יודע מה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
איזה הסכמים? על מה? יושב כאן שר האוצר ושר הפנים.
סתיו שפיר
איפה יושבים שר האוצר ושר הפנים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
הם אמרו. מי קבע את הדברים האלה?
יוסי עדס
המסגרת של השמונים מיליון נקבעה כך: בהחלטת הממשלה נאמר שיינתן סכום בהיקף שייקבע. כמו שנאמר בהחלטת הממשלה הסכום כולל גם את המקדמות של השלושים מיליון. בנוסף, בסיכום בין שר הפנים ושר האוצר נקבע שבשלב זה תינתן תוספת של עוד חמישים מיליון שקלים כמסגרת לסיוע. ככל שהצוות יסיים את עבודתו, נדע את הדברים.
סתיו שפיר
את כל הדברים האלה כבר אמרת. עברו מקדמות. אנחנו נפרק את זה רגע. לפני פחות מחודש נחשף שהחטיבה להתיישבות השקיעה בשנה האחרונה במועצה אזורית הר חברון בערך פי מאה ממה שהיא השקיעה במועצה האזורית חוף אשקלון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא נותן לך את התשובה. מה את רוצה? יש קריטריון.
סתיו שפיר
אנחנו מדברים על הבדל של בין 1,417 שקלים לתושב לבין 12 שקלים לתושב. הלכו בצורה חסרת פרופורציה.
עיסאווי פריג'
3,000 אנשים מקבלים כמו עשרים אלף אנשים? מה הקריטריונים?
יעקב ליצמן
קריית מלאכי מקבלת יותר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה מדבר על המקדמות ולא על התשלום.
יעקב ליצמן
למקדמות אין קריטריונים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אלה מקדמות. אומרים לך. זה כתוב.
אלעזר שטרן
אם נתנהג כך, בסוף גם יצלמו אותנו בשירותים ולא רק בבתי קפה.
יעקב ליצמן
לכן הולכים להחליף את הקואליציה.
סתיו שפיר
ניסן, אתה שם אותנו כאן בבעיה מאוד קשה.

תודה ליועצת המשפטית שהצטרפה.

אתה מעמיד אותנו בבעיה מאוד קשה. כולנו רוצים להעביר את הכסף לדרום במהירות האפשרית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תמיד רוצים ואף פעם לא רוצים.
סתיו שפיר
כאן אנחנו רואים חוסר פרופורציה בו עובר למועצה אזורית שנמצאת בשטחים וקיבלה השנה מענקים מהחטיבה להתיישבות. תושב במועצה האזורית הר חברון קיבל 1,417 שקלים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא קיבלה שום דבר.
סתיו שפיר
תושב חוף אשקלון קיבל 12 שקלים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עשי לי טובה. כל הנתונים האלה הם שקריים לחלוטין.
סתיו שפיר
אנחנו מדברים על מועצה אחת שיש בה 6,500 תושבים לעומת מועצה אחרת שיש בה 14 אלף ומשהו תושבים. משום מה המועצה השנייה שהייתה חשופה בקו האש לא מקבלת מקדמה. איך זה יכול להיות?
היו"ר ניסן סלומינסקי
את כל הזמן מביאה נתונים שקריים.
סתיו שפיר
שקריים? אלה הנתונים של החשבות הכללית. אלה נתונים רשמיים של משרד האוצר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מהשמאל הקיצוני את מביאה נתונים כל הזמן.
סתיו שפיר
אלה נתונים רשמיים של משרד האוצר. אם משרד האוצר הוא שמאל קיצוני, כנראה שיש בקיעים הרבה יותר גדולים בקואליציה ממה שחשבנו. אלה הנתונים הרשמיים של משרד האוצר. תעצור את הדיון ותבקש מהם לדעת על סמך מה נקבעו הקריטריונים האלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שאלת שאלות והתשובות לא מתאימות. אז לא מתאימות.
סתיו שפיר
הוא לא ענה תשובות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
גפני, בבקשה. ענה תשובות שלא מתאימות לך.
סתיו שפיר
הוא לא ענה תשובות. תרחיב לנו בבקשה ותאמר איך הקריטריונים האלה מתחלקים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. אתה לא עונה. עכשיו גפני מדבר.
סתיו שפיר
מה זה אתה לא עונה? לא נתת הזדמנות לשאול שאלות לפני הישיבה. אתה חייב לתת הזדמנות בזמן הישיבה לשאול את השאלות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נתתי לך עכשיו. את שואלת.
סתיו שפיר
אבל הוא לא עונה לי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא ירשום והוא יענה לכולם בסוף.
סתיו שפיר
ירשום ויענה לי מתי?
היו"ר ניסן סלומינסקי
עוד מעט. מותר לו. גמרנו. די.
סתיו שפיר
התשובה שלו הייתה שיש קריטריונים בהתאם לאוכלוסייה. אני רוצה שהוא יפתח את הקריטריונים האלה ויראה לי איך על פי הקריטריונים המספרים האלה מסתדרים.
יוסי עדס
אני רוצה להוסיף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה תרשום את השאלות ותענה בסוף. גפני. השאלות יחזרו על עצמן.
משה גפני
אדוני היושב ראש, אני חושב שכולנו תומכים בעניין הזה שצריך לסייע לרשויות המקומיות בעקבות מבצע צוק איתן. הרשויות סבלו מהמצב הזה ואפשר גם לדרג את מי שסבל יותר ומי שסבל פחות. זה בסדר. אני על כל פנים חושב, גם כאיש אופוזיציה, שצריך לתמוך בעניין הזה. כל זה עד שהתחלנו לקרוא את המספרים. התחלנו לקרוא את המספרים ואין מנוס מלחשוד שהכניסו כאן דברים שהם לא קשורים לנושא של מבצע צוק איתן אלא הם נושאים אחרים לגמרי.

המועצה האזורית הר חברון קיבלה 413 אלף שקלים בעוד שהמועצה האזורית חוף אשקלון שסבלה הרבה יותר ממנה, בכלל לא השוואה, מבחינת ירי הטילים והמציאות של המנהרות, קיבלה פחות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא יודע. הר חברון אצלי מופיע עם 176 אלף שקלים.
משה גפני
413 אלף שקלים.
סתיו שפיר
תסתכל על שני הדפים.
עיסאווי פריג'
יש שתי פעימות. עוד אמר 15 מיליון שקלים כל פעימה. נכון?
יוסי עדס
כן.
משה גפני
413 אלף שקלים.
סתיו שפיר
זה בנוסף על כך שבמהלך המבצע הרשויות ביהודה ושומרון קיבלו תוספת של עשרים מיליון שקלים לחוסן חברתי.
משה גפני
ניסן, אני פשוט חיברתי את שתי ההעברות, את שתי המקדמות שקיבלו. הר חברון קיבלו 413 אלף שקלים בעוד שחוף אשקלון קיבלה 278 אלף שקלים. זאת אומרת, זה אפילו בנראות לא בסדר. אם מבחינת התקציב הזה שהוא מיועד למבצע צוק איתן, חוף אשקלון סבלה ללא הכר לעומת הר חברון. הר חברון, בסדר, אלה ישובים שנמצאים בשטחים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ראיתי שהמועצה האזורית לכיש קיבלה 470 ומשהו אלף שקלים. אלה מקדמות. אני לא יודע להגיד לך את כל הפרטים.
משה גפני
אבל אין מציאות כזאת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא עוד מעט ייתן תשובות כי השאלות הן אותן שאלות.
גילה גמליאל
נציג משרד הפנים, השאלה חוזרת על עצמה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני רוצה שקודם כולם יסיימו לשאול.
משה גפני
בוודאי אתה כיושב ראש וגם אנחנו צריכים לדעת לפי איזה קריטריון זה נעשה. אנחנו תומכים בעניין הזה אבל לא יכול להיות שפתאום יסתירו כאן איזה דבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש עוד מישהו שרוצה להתייחס? אלעזר.
אלעזר שטרן
אתמול בלילה ראיתי בטלוויזיה שאספו מאה אלף שקלים לעקוב אחרי חברי כנסת בדובנוב 8 ובכל המקומות האלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה?
גילה גמליאל
מי עושה את זה?
אלעזר שטרן
אני אסביר לכם.
גילה גמליאל
לא שמעתי את השערורייה הזאת.
אלעזר שטרן
אני צפיתי בטלוויזיה כי הייתה תכנית על ספר יונה. כנראה שדובנוב 8 זה מקום שנפגשים בו גם חברי כנסת. אני לא יושב שם כי הוא לא כשר. אני מקסימום ישבתי הרבה בדובנוב 7. הבעיה היא השקיפות שלנו.
משה גפני
זה לא בסדר. אתה אמרת שתסביר לנו מה זה.
עיסאווי פריג'
תסביר כדי שנבין.
גילה גמליאל
תסביר.
אלעזר שטרן
בגלל תלונות על שקיפות של חברי כנסת. אני חושב שהיוזמה הזאת אין לה מקום.
עיסאווי פריג'
מה הקשר לדובנוב?
אלעזר שטרן
זאת דוגמה. אני רוצה להגיד את התחושה שלי והיא שמאחורי הר חברון – וכבר אמרתי שכל פעם אתם תוקעים אותנו ומכריחים אותנו להיות נגד אנשים טובים – בהר חברון יש אולי שני ישובים שהם מגרדים את הארבעים קילומטרים. זאת אומרת, אלה לא 4,000 תושבים אלא אלה 300 תושבים שהיו בתוך הארבעים קילומטרים. על אלה אנחנו עכשיו צריכים לבוא כאן ולהתעמת מול ישובים שבאוזניים שלנו שמענו את השמות שלהם מאתיים פעמים עם האזעקות שהיו שם כאשר בהר חברון זה לא היה. תנו להיות טיפה ישרים. באמת, תגידו לנו. רוצים לתת, שישימו. צריכים לקדם את ההתיישבות בדרום הר חברון, יש ראש מועצה חדש, צריך לעזור לו אבל תגידו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין לי מושג. אני לא יודע על זה ואפילו לא ראיתי את הרשימה.
גילה גמליאל
יש קריטריונים או אין קריטריונים?
סתיו שפיר
גם יושב ראש הוועדה לא ראה את הרשימה לפני הדיון?
משה גפני
כל פעם שאתה מחייך כך, אתה מסתיר משהו או שאתה באמת לא יודע?
יעקב אשר
הוא מ-יישני חברון. הוא ישן והוא לא יודע.
סתיו שפיר
ניסן, יש דרך פשוטה לענות על זה. שיוסי פשוט יגדיר במספרים מה היו הקריטריונים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שאלת. אל תחזרי שוב על השאלה.
סתיו שפיר
תפרט את הקריטריונים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אל תחזרי שוב.
סתיו שפיר
אני רוצה לוודא שהוא שמע ושאני אקבל תשובה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תן תשובות על מה שנשאלת ואחר כך נצביע. אם הציבור יחשוב לא, לא יעבירו את הפנייה. אם הוא יחשוב כן, היא תעבור.
סתיו שפיר
אולי נפריד. אני מציעה שנפריד את ההעברה הזאת למספר העברות כך שנדע בדיוק לאיזה רשויות הכסף עובר. התחבולה הזאת של להעביר הרבה דברים ביחד לא יכולה להיות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר. שאלת את השאלה. נגמר.
סתיו שפיר
ניסן, עם כל הכבוד, זה שאתה לא מתעצבן כמוני ממה שקורה כאן.
יוסי עדס
התייחסו כאן הרבה לחוף אשקלון. אני אומר שלגבי הרשויות מאפס עד שבע, הם קיבלו מעבר להקצאה הזאת סכומים נוספים לפי החלטת הממשלה בהיקף של 13 מיליון שקלים, החלטת הממשלה לחיזוק החוסן הביטחוני ליישובי עוטף עזה ושדרות.
גילה גמליאל
אלה תוספות?
יוסי עדס
זה היה עוד לפני המבצע.
משה גפני
הייתה העברה כאן בוועדה?
יוסי עדס
הייתה תוספת של 12.5.
משה גפני
הייתה העברה של הכסף הזה כאן בוועדה?
סתיו שפיר
לא.
יוסי עדס
לא הייתה העברה בוועדה. הם קיבלו תקציבים נוספים וזה נלקח בחשבון בעת ההקצאה של המקדמות.
סתיו שפיר
איזה תקציבים נוספים? תפרט בבקשה.
יוסי עדס
החלטת הממשלה היא 13 מיליון שקלים. לעוטף הזה, מעבר להחלטת הממשלה, עוד 12.5 מיליון שקלים.
סתיו שפיר
מתי?
יוסי עדס
אין לי את התאריך המדויק, אבל זה היה ממש בשלבים המוקדמים.
משה גפני
איך העבירו כסף? מאיפה התקציב?
גילה גמליאל
אתם יכולים לומר לנו מה הקריטריונים?
יוסי עדס
לכלל הרשויות - הכלילו גם את עוטף עזה אבל נתנו להם משקל בהתחשב במה שהם קיבלו כבר לפני כן - נלקח בחשבון גודל האוכלוסייה, אשכול חברתי-כלכלי וחוסן כלכלי של הרשויות שזאת התלות של הרשות במענק האיזון. השקלול של כל הפרמטרים האלה במשקלות שונים נתן את התוצאה של המקדמות בהתחשב בהיקף שהיה שלושים מיליון שקלים.
עיסאווי פריג'
גם לפי זה לא תגיע לסכום.
יוסי עדס
זה התחשיב שנעשה על ידי משרד הפנים.
סתיו שפיר
יוסי, קח בבקשה את שתי המועצות המקומיות עליהן דיברנו, חוף אשקלון לעומת הר חברון, כדוגמה ותפרט לי איך הקריטריונים משפיעים על הסכום הזה.
יוסי עדס
על זה עניתי. אם רוצים את התחשיב המפורט, אין לי כאן את התחשיב המלא.
סתיו שפיר
תשיג לנו את התחשיב המלא. למה לא העברת לנו את זה ביחד עם הטבלאות האלה לפני הדיון?
יוסי עדס
אני יכול להעביר את התחשיב. אין לי אותו כאן כרגע.
סתיו שפיר
אתה יכול לבקש עכשיו שיעבירו לנו את זה במהלך הדיון כדי שנוכל להצביע על זה בלב שלם?
יוסי עדס
למשרד הפנים יש את התחשיב המלא.
סתיו שפיר
משרד הפנים, האם אפשר להעביר לנו את זה עכשיו במהלך הדיון בבקשה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא יודע אם הם יצליחו להעביר את זה או לא. שמענו גם את התגובה לגבי ההבדלים של הישובים שקיבלו תוספות מעבר לזה.
סתיו שפיר
מה שהוא ציין כאן, הסכומים, אלה 25 מיליון שקלים שהלכו לכל עוטף עזה ויישובי הדרום שהוא טוען כמקדמה אבל אנחנו לא יודעים את החלוקה ולא יודעים כלום. שוב, אם אנחנו משווים את זה, יוצא שהמועצה האזורית הר חברון קיבלה חלק מהעשרים מיליון שעברו לחוסן חברתי בתחילת המבצע ביהודה ושומרון. גם את זה אפשר להגיד. בואו לא נעמיד את זה מול זה כי לא נראה שהחסרתם את העשרים מיליון מסכום המקדמות. בבקשה, תתכבדו ותעבירו לחברי הוועדה טבלה מסודרת עם כל הקריטריונים ואיך הקריטריונים האלה באים לידי ביטוי בחלוקת הכספים הזאת כי זה פשוט לא נראה הגיוני בשום צורה. אם אי אפשר לעשות בזה הגיון, תפרידו את הכספים ובואו נעביר רשות-רשות כך שנוודא שהכסף באמת מגיע לרשויות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, אני מעלה את זה להצבעה.
סתיו שפיר
לא. אני מבקשת התייעצות סיעתית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
חבר'ה, זה לא מע"מ אפס שמצווה למשוך את הזמן.
סתיו שפיר
זאת ממש לא משיכת זמן. זאת דאגה לכך שתושבי הדרום יקבלו את הכסף שמגיע להם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא דיברתי עליך. עשי לי טובה.
סתיו שפיר
זאת דאגה לתושבי הדרום. זה שלך לא אכפת מהדרום וכל מה שאכפת לך זה יהודה ושומרון, אל תנצל את היכולות שלך כאן כדי למחוק את הדרום מהמפה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עשי לי טובה. די.
סתיו שפיר
תן לנו עכשיו התייעצות סיעתית. אני לא חושבת שאפשר להתקדם בצורה כזאת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שמענו את דעתך עם השמאל הקיצוני שאת מייצגת.
סתיו שפיר
השמאל הקיצוני?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן.
סתיו שפיר
הנתונים הם של משרד האוצר. משרד האוצר הוא שמאל קיצוני? משרד האוצר הוא בשמאל הקיצוני?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. נתונים שקריים.
סתיו שפיר
אלה הנתונים של החשבות הכללית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
את מוכנה שאני אגיד לך נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה?
סתיו שפיר
הנתונים של החשבות הכללית לא מקובלים עליך?
היו"ר ניסן סלומינסקי
את רוצה שאני אעביר לך את הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה?
סתיו שפיר
הנתונים של החשבות הכללית לא מקובלים עליך? הנתונים של משרד האוצר לא מקובלים עליך? משרד האוצר הוא ארגון שמאל קיצוני?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מועצה אזורית אשכול מקבלת ומוציאה 18 אלף שקלים לנפש.
סתיו שפיר
על איזה נתונים אתה מדבר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
סתיו שפיר
אנחנו מדברים כאן על העברות כספים מהחטיבה להתיישבות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לעומת 8,300 שקלים לנפש. את שמה לב להבדל?
סתיו שפיר
תדבר על הנתונים של החטיבה להתיישבות. אל תבלבל כאן אנשים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה זה החטיבה להתיישבות? על מה את מדברת?
סתיו שפיר
העברנו לשם השנה קרוב ל-700 מיליון שקלים. איך הנתונים האלה מתחלקים בין הישובים השונים? אתה חולק על הנתונים שפרסמה החשבות הכללית?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני חולק על מה שאת כל הזמן אומרת.
סתיו שפיר
אתה חולק על הנתונים שפרסמה החשבות הכללית?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני יודע מה המקור שלך. ראינו את הדברים.
סתיו שפיר
אתה חולק על הנתונים שפרסמה החשבות הכללית? כן או אל?
היו"ר ניסן סלומינסקי
את חולקת על הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה?
סתיו שפיר
לא, חלילה. אתה לא מדבר אתי על הנתונים של החטיבה להתיישבות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני רוצה להקריא לך את הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
סתיו שפיר
אבל זאת לא החטיבה להתיישבות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אקריא עוד דבר אחד.
סתיו שפיר
באמת, ניסן, כמה אפשר לבלבל את העובדות?
היו"ר ניסן סלומינסקי
את מבלבלת את העובדות.
סתיו שפיר
אתה הסתרת מאתנו כאן בוועדה את המספרים האמיתיים ועכשיו אתה שוב משתף פעולה עם נוסחאות ההסתרה האלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני ממש משתף פעולה. אני ממש שר הפנים ושר האוצר. טוב, חבל על הזמן.
סתיו שפיר
אתה מחויב לתת לי התייעצות סיעתית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר. התייעצות סיעתית עד 14:00. שש דקות.

<(הישיבה נפסקה בשעה 13:54 ונתחדשה בשעה 14:00.)>
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו מחדשים את הישיבה.

מי בעד אישור פניות מספר 211 ו-212?
סתיו שפיר
ניסן, אני חייבת להגיד שאתה מציב אותנו בבעיה מאוד קשה כי כולנו כאן רוצים להצביע ושהכסף יעבור כמה שיותר מהר לדרום אבל אתם דחפתם כאן העברות כספים פוליטיים ולא פרופורציונאליים. אתם מחייבים עכשיו את הוועדה להצביע ולאשר את הכספים האלה. גם אני אצביע בעד כי אני רוצה שהכסף יעבור לדרום כמה שיותר מהר. אתם משחקים כאן משחקים. משחקים משחקים ועושים קומבינות על חשבון תושבי הדרום.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור פניות מספר 211 ו-212?
סתיו שפיר
הכסף הזה היה צריך לעבור לדרום ולא אליהם. פשוט אין לכם שום בושה. שום בושה. אכפת לכם אך ורק מיהודה ושומרון. אתה שכחת לגמרי ממדינת ישראל. לא מעניין אותך הדרום והצפון.
יעקב ליצמן
את לא מצביעה נגד?
סתיו שפיר
לא. אני לא יכולה להצביע נגד זה. אמרתי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור פניות מספר 211 ו-212? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – מיעוט
פניות מספר 211 ו-212 אושרו
היו"ר ניסן סלומינסקי
הפניות אושרו.
יעקב ליצמן
רביזיה.
סתיו שפיר
זאת פשוט חוצפה שלא תאמן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם אתה מגיש רביזיה, הם לא יקבלו את זה. חבל. בסדר.
סתיו שפיר
לחשוב שבצוק איתן דאגתם להעביר עשרים מיליון שקלים ליהודה ושומרון על חוסן חברתי ואת הדרום אתם שכחתם לגמרי. מה שוות כל ההצהרות שלך?
היו"ר ניסן סלומינסקי
תגידי לי, את לא מתביישת?
סתיו שפיר
אחר כך אתה רץ לתקשורת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
3.3 מיליארד מעבירים לדרום.
סתיו שפיר
לא 3.3 מיליארד. ממש לא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
איפה הבושה שלך?
סתיו שפיר
מעבירים 400 מיליון בשנה. זה פרוס על פני כמה שנים. 400 מיליון בשנה. גם את זה אתם דוחפים דרך החטיבה להתיישבות כי שם אי אפשר לדעת מה קורה עם הכסף. אתה פשוט עושה צחוק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
פניות מספר 261 ו-262.
סתיו שפיר
איפה פנינה שקודם דאגה כל כך לדרום? במסגרת הדיל הפוליטי.
יוסי עדס
הפנייה נועדה להעברת סכום כולל של 36.9 מיליון שקלים לסעיף 18, סעיף רשויות מקומיות. הסכומים נועדו לנושאים הבאים: 15 מיליון שקלים לצוק איתן. כמו שאמרתי, זה חלק מהמקדמות שכבר הועברו. כמו שאמרתי, התקציב היה על חשבון תקציב קיים במשרד הפנים ועכשיו אנחנו מחזירים אותו. בנוסף, 10.8 מיליון שקלים עבור מענקי פיתוח לרשויות המקומיות שיוקצו בהתאם לנוהל רזרבת מנכ"ל לפיתוח של משרד הפנים. בנוסף, 6.1 מיליון שקלים מענקים לרשויות מקומיות שיוקצו בהתאם לנוהל הקצאת מענק שר הפנים. שלושה מיליון שקלים מענק בירה.
גילה גמליאל
מה זה (4)?
יוסי עדס
6.1 מיליון שקלים, סכום שמיועד להעברה לרשויות המקומיות כמענקים שוטפים לתקציב השוטף שלהן בהתאם לנוהל הקצאת מענק שר הפנים. הסעיף האחרון, שני מיליון שקלים לוועד המקומי בחברון. זה נועד לתקציב מוניציפאלי לוועד המקומי חברון שהוא פועל עצמאי ולא מקבל מענק איזון כרשות מקומית. לכן הוא מקבל תקציב בנפרד. הסכום הכולל הוא ארבעה מיליון שקלים. זה סכום דומה שהועבר לוועד המקומי בשנתיים האחרונות.
סתיו שפיר
מה זה הוועד הזה? אני רוצה להירשם לדיבור. יש לי הרבה מאוד שאלות. תרשום לי הרבה דקות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא הרבה דקות.
עיסאווי פריג'
מה זה מענק בירה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי שרוצה לדבר, שיירשם. יעקב אשר, נהרי, עיסאווי. סתיו, בבקשה. שלוש דקות.
סתיו שפיר
תודה. שוב, פירוט. לא העברתם לנו מראש ואני מבקשת לקבל עכשיו פירוט של כל הרשויות המקומיות אליהן זה עובר ואת הקריטריונים. אני מבקשת לקבל זאת לפני שאנחנו מצביעים. גם עבור מענק הבירה, מה כולל המענק הזה? מה סדר הגודל של המענק הכולל? כבר העברנו לזה כספים במהלך השנה ולכן אני מבקשת לדעת כמה העברנו, כמה עוד צפוי לעבור, מה השימושים של הכסף הזה.

בעניין הוועד המקומי בחברון. הוועד המקומי בחברון הוא שכונה. לא מדובר במועצה או ברשות מקומית.
יעקב ליצמן
ועד בית.
סתיו שפיר
מה פשר הדבר הזה? איך הגוף הזה מקבל כסף בכלל? מי אחראי על הכסף הזה? מה נעשה בכסף הזה? זה כמו שתחליטו להעביר עכשיו לשכונה בתל אביב סכום של כמה מיליוני שקלים באופן ישיר מהמדינה. איך זה קורה?
יעקב אשר
לגבי הנושא הזה של ועד הבית בחברון. אני מבין שיש בעיה להגדיר את המקום הזה שהוא לא מועצה מקומית, הוא לא רשות מקומית והוא לא כלום, אבל האם הבחינה של מענקי איזון – הרי למענקי האיזון יש פרמטרים והם באים לפי מדד סוציו-אקונומי ולפי הרבה מאוד פרמטרים – האם הסכום הזה עבר את המבחן? נגיד שנתייחס לזה כמו אל שכונה, שזה גם דבר תמוה בפני עצמו, האם מבחינת המדד של מענקי האיזון זה עומד בכלל במבחני המענקים האלה? אם כן, בבקשה תפרט.
משולם נהרי
למה נועד מענק הבירה? למי נועד מענק הבירה?
עיסאווי פריג'
בהמשך לדבריו של חבר הכנסת נהרי. אני מבין שמענק הבירה הוא רק ליהודים.
משולם נהרי
תכף הוא יענה ולפי זה תדע אם זה ליהודים או לא.
עיסאווי פריג'
ניסן, להכניס את סעיף (5) להעברה כזאת, זה ביזיון. לתקוע את כל ההעברה בגלל סעיף (5), שני מיליון שקלים לוועד חברון.
סתיו שפיר
אם הם היו עושים את זה בנפרד, אף אחד לא היה מצביע בעד.
עיסאווי פריג'
אני מודע לכך שבפנייה הזאת יש דברים שקשורים לרשויות המקומיות הערביות אבל להכניס את שני מיליון השקלים לוועד ולהכניס אותנו למצב כזה, זה מביך. לפי דעתי זה מצב לא תקין. אתם שוב מכניסים אותנו למצב מביך כמו בהעברה הקודמת.
זבולון כלפה
אני מצטרף לסיפא של הדברים של עיסאווי מהכיוון ההפוך לגמרי. זה ביזיון שזה מופיע כאן בשורה ולא ניתן בצורה נורמטיבית לאנשים שחיים שם. הגיע הזמן להפסיק לשים אותם תחת זכוכית מגדלת. חיים שם אזרחים ישראלים, מגיעות להם זכויות כמו לכל אחד אחר, הם משלמים מסים ואני מבקש להפסיק לעשות ציניות מכל הדבר הזה. זה מתחיל להימאס, במיוחד בימים אלה, בין ראש השנה לכיפור. שופכים את דמם. על מה? מה קרה כאן? זה מגיע להם בדין.
יעקב אשר
אם כן, למה זה עובר כך? תעביר את זה בנפרד.
זבולון כלפה
בבקשה, תקן את זה. אני בעד. בינתיים אנשים ימותו?
יעקב אשר
אף אחד לא מת.
זבולון כלפה
לא יפנו אשפה? לא יטפלו בביוב? אתה היית ראש עיר ואתה יודע מה זה.
משה גפני
נרשמתי לדיבור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בבקשה. לא היית רשום.
משה גפני
אני ממש הצבעתי. באתי לישיבה בגלל זה. שלא תחשבו שנולדנו אתמול. אני פונה אליכם אנשי הבית היהודי ו-יש עתיד. כל הכסף שקוצץ מהציבור החרדי, כל הכסף, עבר אליכם. לא חזר שום דבר לאוצר. כלום. אתם לקחתם את הכסף של הישיבות, לקחתם את הכסף של הגרעינים התורניים, לקחתם עכשיו את הכסף של תלמידי חו"ל. לא משנה מהיכן יגיע הכסף. הכול אתם לוקחים. אתם פשוט לא יודעים שובעה. פשוט לא יודעים שובעה. אתם לוקחים את כל הכסף. אין לכם שום שותפות אתנו, לא בתורה ולא בשום דבר. כלום. כל הכסף עבר אליכם. אני יכול להוכיח את זה אחד לאחד. עכשיו אתם לוקחים עוד שני מיליון שקלים. כל כסף שאתם יכולים למצוא מתחת לאדמה, אתם לוקחים. אם אתם חושבים שאנחנו נעזור לכם אי פעם, תשכחו מהעניין הזה. אתם תחברו ליאיר לפיד, אתם תעשו אתו עסקים, אתם תגידו לו איזה תלמידי חו"ל יקבלו ואיזה לא יקבלו, אתם תגידו איזה ישיבות יקבלו ואיזה לא. לכולל לנשים יש עכשיו קריטריון שעשיתם במשרד החינוך. עם כל הכבוד לכם, אתם פשוט גזלתם את הכסף. אתם יושבים בצומת ומלסטמים את הבריות. אתם מקבלים יותר מכל סקטור אחר במדינת ישראל. אתם, הציונות הדתית, הבית היהודי שאתם מתהדרים בתורה, בהתנחלויות, בארץ ישראל – אין לכם יותר את הציבור החרדי. תשכחו מהעניין הזה. אתם פשוט גזלנים. לקחתם כסף מגיע לילדים חרדים, לקחתם אותו לעצמכם. נשפך אצלכם כסף שאין לשום סקטור במדינת ישראל. מה שפעם דיברו על הקיבוצים, היום זה אתם ואתם תדעו שאין לכם יותר אותנו. אין.
עיסאווי פריג'
גפני, אתה רציני?
משה גפני
רציני לגמרי. פשוט גזלנים. פשוט גזלנים. כל הכסף שלקחו מהילדים שלנו, לא החזירו את זה לאוצר אלא לקחו אותו להם. תסתום כבר אתה את הפה שלך. לך למסיבת עיתונאים עם שר האוצר בשבת. חרדי מחמד. לך תעשה מסיבת עיתונאים עם שר האוצר בשבת. קח את הכלב שלך אתו ביחד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אלעזר, בבקשה.
אלעזר שטרן
ניסן, תסביר לי מה אנחנו צריכים לאשר. מה המשמעות שאתה כיושב ראש הוועדה ואני כחבר מאשרים דבר שאני לא מבין בו כלום?
היו"ר ניסן סלומינסקי
תשאל. אם אתה לא מבין, תשאל ויסבירו לך.
אלעזר שטרן
שיסבירו. לפי איזה קריטריונים, לפי מה הכסף הזה עובר.
עיסאווי פריג'
אלה כספים ייחודיים. אלה הקריטריונים? כספים ייחודיים.
אלעזר שטרן
מישהו יכול להסביר לנו את זה? אנחנו באנו היום – לא משנה אם זאת פגרה – כי רוצים אישור של ועדת הכספים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני רוצה להגיד רק משפט אחד. אני מניח שגם גפני בהיותו יושב ראש ועדת הכספים הקודמת אישר את ההעברה לוועד המקומי חברון. זה רץ כבר כמה שנים והכול היה בסדר.
סתיו שפיר
רץ על בסיס מה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מדבר עכשיו.
עיסאווי פריג'
כמה כספים הועברו מתחילת השנה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
סלח לי, אני מדבר עכשיו.
סתיו שפיר
אי אפשר לסלוח לך על דברים כאלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני באמצע הדיבור ואני מבקש ממך לא להפריע לי.
סתיו שפיר
תסביר לי לאן הכסף הזה הולך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אצלם כולם גונבים וכולם שודדים.
סתיו שפיר
לא כולם. רק חלק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מספיק. הייתי שמח מאוד אם היה אפשר לעשות איחוד רשויות וחברון הייתה שייכת לקריית ארבע. הייתי שמח מאוד כי אז זה היה פותר את כל הנושא הזה אבל אי אפשר. המדינה מזה שנים מעבירה להם כסף.
משה גפני
הם סקטור שמעניין אותו רק כסף. אין להם שום אידיאולוגיה. רק כסף.
יעקב אשר
אתה יודע כמה הרשויות מזיעות כדי לעמוד בקריטריונים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
יעקב, עשה לי טובה.
סתיו שפיר
איזה קריטריונים יש כאן?
משה גפני
זה הכסף שהוא קיבל על מע"מ אפס.
יעקב אשר
אמרתי בתחילת הדיון.
סתיו שפיר
יאיר לפיד אמר לפני כמה חודשים שכל הכסף של הציבור הישראלי נמצא בין יצהר לאיתמר. מה קרה לאמירה הזאת?
עיסאווי פריג'
גפני, כמה כסף עבר בזמנך לוועד חברון?
היו"ר ניסן סלומינסקי
עזוב. די. הוא יכול להגיד כך ותוך דקה לומר הפוך.
משה גפני
אמרתי משהו לא נכון?
סתיו שפיר
גם האופוזיציה הצביעה בעד העברה לדרום כי אנחנו לא עושים אופוזיציה כלפי הדרום. כולם כאן הצביעו עניינית למרות שהחבאתם בפנים כספים שלכם.
יעקב אשר
הוא אפילו לא עונה לדברים.
סתיו שפיר
ניסן, תענה עכשיו על השאלות בצורה רצינית.
עיסאווי פריג'
נכון לעכשיו, כמה כסף הוועד קיבל בשנת 2014?
יוסי עדס
עד עכשיו הוועד תוקצב בשני מיליון שקלים.
עיסאווי פריג'
מתחילת השנה רק שני מיליון שקלים?
יוסי עדס
בסך הכול התקציב שתוקצב הוועד לשנת 2014 הוא שני מיליון שקלים. התקציב הנוסף כאן הוא שני מיליון שקלים נוספים, כדי להעמיד את הסכום על ארבעה מיליון.
עיסאווי פריג'
כמה היה בשנת 2013?
יוסי עדס
זה דומה לסכום שהיה בשנתיים האחרונות, כארבעה מיליון שקלים.
משה גפני
כמה מקבל תלמיד בישיבת הסדר?
סתיו שפיר
לאן הכסף הזה עובר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
ליצמן, שאלה אחרונה ואחר כך הוא יענה.
יעקב ליצמן
אדוני היושב ראש, אני רוצה לברר משפטית. הוועד הזה, אין לי בעיה לגבי הכסף, זה משני, אבל אני רוצה לדעת איזה מעמד משפטי יש לו ואיך היא נבחר. הוא מקבל כסף מהמדינה. זה אומר שהמדינה צריכה להכיר בו. אני שואל איזה מעמד משפטי יש לו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני יודע שיש לו סטטוס חוקי.
יעקב ליצמן
יכול להיות שהוא עמותה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
סטטוס של ועד מקומי.
יעקב ליצמן
אני רוצה שלילי ממשרד הפנים תענה על זה ותגיד לנו איזה מעמד משפטי יש לו. את מעבירה אליו כסף, לא בדקת? יש כרגע ועד, ועד בית, ועד אגודה, ועד מושב, ואני שואל איזה מעמד משפטי יש לוועד הזה שאת מעבירה לו כספים. צריך לקבל על זה תשובה כי זה ה-א'-ב'.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה לא א'-ב', כי זה דבר שעובר שנה אחרי שנה.
סתיו שפיר
אבל מה זה?
יעקב ליצמן
מה מעמדו המשפטי?
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש להם סטטוס חוקי.
סתיו שפיר
איזה סטטוס?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה בעצמך אמרת את זה קודם. אתה יודע טוב מאוד שיש להם סטטוס חוקי כי אין ברירה אחרת, כנראה פוליטית לא רוצים לחבר אותם לקריית ארבע, לצערי.
יעקב ליצמן
שהיא תגיד לי את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מספיק שאני אומר לך את זה.
עיסאווי פריג'
אני שואל שאלה פשוטה. לילי, אם עכשיו של ארבעה מיליון שקלים דומה לשנים קודמות, למה לא תקצבתם את זה כארבעה מיליון שקלים? הרי זה חוזר על עצמו. למה אתם צריכים לעבוד בשיטת התוספות?
לילי פיינטוך
בגדול, הישות הזאת לא נכנסת לתוך נוסחת מענק האיזון. מה שקורה זה שבכל שנה, בגלל שהיא לא נכנסת לתוך אותו מעגל, עושים איזושהי סימולציה לראות פחות או יותר אם הסכום תואם למענק האיזון. זאת אומרת, לוקחים סוציו אקונומי של הוועד הזה, מספר התושבים, יכולת ההכנסות שלו ומריצים את הנוסחה. על בסיס התקציב הבסיסי מבקשים את התוספת.
יעקב אשר
באיזה עוד מקום בארץ עושים את זה?
לילי פיינטוך
רק שם.
יעקב אשר
אין עוד ישויות דומות בעוד מקומות?
לילי פיינטוך
לא.
סתיו שפיר
מה הסטטוס של הוועד הזה? הוא עובד כעמותה? איך הוא עובד?
לילי פיינטוך
לא יודעת לענות על זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
סטטוס של ועד מקומי.
סתיו שפיר
איך אתם יכולים לבקש כסף בלי לדעת לאן זה עובר?
לילי פיינטוך
יש שם תושבים, מבחינתנו הם מגישים דוחות רבעוניים ואנחנו מכירים את המצב הקשה שלהם.
יעקב ליצמן
יש שם בחירות?
לילי פיינטוך
לדעתי אין שם בחירות.
קריאה
יש שם בחירות.
יעקב ליצמן
זה ועד בית? מה זה?
לילי פיינטוך
אל תכניסו אותי לזה כי אני לא מכירה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יוסי, אם אתה רוצה, תענה על השאלות שנשאלו.
סתיו שפיר
לא אם אתה רוצה. תענה בבקשה לכל השאלות שנשאלו על ידי חברי הכנסת.
יוסי עדס
לגבי ה-15 מיליון, כמו שאמרנו, הסכום מיועד כמקדמה. בסופו של דבר הסכום הסופי ייקבע על ידי הצוות.
סתיו שפיר
זה בנוסף למקדמות?
יוסי עדס
לא. זה חלק מהמקדמות.
סתיו שפיר
חלק מהמקדמה שראינו קודם?
יוסי עדס
כן.
עיסאווי פריג'
קודם העברנו חמישים מיליון שקלים.
יוסי עדס
נכון, ואמרנו שהייתה מקדמה ששולמה כבר של שלושים מיליון שקלים. משרד הפנים שילם את זה מתקציבו.
סתיו שפיר
אלה כל הכספים שבטבלה? הסכום הכולל שמופיע בטבלה, מה הוא?
יוסי עדס
שתי הטבלאות. שתי הקצאות שהם כשלושים מיליון שקלים.
סתיו שפיר
קודם זה היה חמישים מיליון.
יוסי עדס
כמו שאמרתי, המסגרת הכוללת היא שמונים מיליון שקלים בשלב זה בהתאם לעבודת הצוות שעדיין לא הסתיימה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
השלושים מיליון היו מקדמות וחמישים מיליון זה עכשיו.
סתיו שפיר
איך ה-15 מתחלקים בין הרשויות?
יוסי עדס
בשתי הטבלאות. בסך הכול הסכום הוא שלושים ואין הבחנה אמיתית.
סתיו שפיר
לפני רגע העברנו חמישים מיליון שקלים. עכשיו אתה רוצה להעביר עוד 15 מיליון. בטבלה הזאת יש שלושים מיליון. אני סופרת שלושים מיליון מול 65 מיליון. איפה ה-65 מיליון נכנסים בתוך השלושים?
יוסי עדס
יש עוד 15. כמו שאמרתי, השלושים הם המקדמה. החמישים הם מעבר למקדמה.
עיסאווי פריג'
איפה השלושים כאן?
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא מסביר לך. יש כאן 15.
יעקב ליצמן
עדיין לא עשיתם חשבון. למה אתה לא קורא לזה מקדמה?
יוסי עדס
15 מיליון שקלים תוקצבו מידית ומשרד הפנים העביר אותם לרשויות. היו עוד 15 מיליון שלא תוקצבו ולכן משרד הפנים העביר אותם מתקציב קיים וכעת אנחנו משלימים לו את התקציב הזה וזה ה-15 מיליון. סך הכול הגענו לשלושים מיליון שהועברו כמקדמות.
סתיו שפיר
אתה לא ענית לי. כאן יש שלושים מיליון שקלים. זה אומר שאנחנו נשארים עם העברה קודמת, עם עוד עשרים מיליון שקלים. איפה הם?
יוסי עדס
בואו נשאיר לרגע את ההעברה הקודמת בצד.
סתיו שפיר
לא. אני מסתכלת על שתי ההעברות כמכלול. יש כאן 65 מיליון שקלים שאתה רוצה להעביר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
סתיו, בבקשה, תני לו להסביר. אם תתני לו להסביר, תביני.
סתיו שפיר
אני מנסה למקד אותו כי אני לא מצליחה להבין. יש 65 מיליון. שלושים עברו כמקדמות.
יוסי עדס
שלושים מיליון עברו כמקדמות.
סתיו שפיר
יש עוד 35 מיליון. איך הם מתחלקים?
יוסי עדס
צריכים להיות עוד 15 מיליון ואז אנחנו מגיעים לחמישים מיליון. הכסף הזה יתחלק בהתאם לעבודת הצוות.
סתיו שפיר
אני רואה שאתם סופרים כמו שר האוצר. המספרים האלה לא מתחברים.
יעקב אשר
הם לא מתחברים ביחד.
עיסאווי פריג'
אתה תביא לכאן עוד העברה על סך 15 מיליון.
יוסי עדס
לא. זה כבר תוקצב.
סתיו שפיר
איפה זה? יוסי, אתה צוחק.
יוסי עדס
זה תוקצב.
סתיו שפיר
בוא נעשה את זה לאט. אלה מקדמות בסך שלושים מיליון שקלים. הנחנו את זה בצד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, לא אישרת את זה.
סתיו שפיר
אישרנו את זה קודם בחמישים מיליון. מה אישרנו אם לא את זה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אישרת את החמישים מיליון והוא אומר שזה ה-15.
סתיו שפיר
אלה שלושים ולא 15. זה לא מתוך זה. זה בנוסף לחמישים מיליון שאישרנו קודם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ה-15 הראשונים, ה-15 מתוך השלושים של המקדמות, ה-15 האחרים כבר תוקצבו.
יוסי עדס
תוקצבו ואושרו. כמו שאמרתי, השלושים מיליון שקלים כבר הועברו לרשויות.
סתיו שפיר
אלה השלושים.
יוסי עדס
נכון.
סתיו שפיר
אלה מקדמות. הנחנו את זה בצד. את זה אישרנו קודם במסגרת החמישים מיליון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. אישרת רק את החמישים.
סתיו שפיר
השלושים הם חוץ מהחמישים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ה-15 מתוך זה, אלה ה-15 שבמספר (1). את ה-15 כבר אישרו בעבר.
סתיו שפיר
15 אישרתם לא בוועדה, לא הכרנו ולא ראינו.
יעקב ליצמן
לך תדע מה שיש במנהרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
15 כבר היה?
יוסי עדס
15 היה כבר במקור מתקציב סעיף 18 והסכום כבר הועבר. 15 נוספים אנחנו מעבירים עכשיו. בסך הכול הגענו לשלושים מיליון.
סתיו שפיר
לא אמרת לנו לגבי החמישים מיליון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אמרו שתהיה ועדה שתחלק את הכספים.
יוסי עדס
זה יהיה בהתאם למה שיקבע הצוות.
משה גפני
חבר הכנסת נהרי שאל על מענק הבירה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כל הסכומים האלה, אלה רק מקדמות. תמשיך לענות על השאלות שנשאלו.
יוסי עדס
לגבי המענקים לרשויות, גם מענקים שוטפים, מענק שר הפנים ומענקי פיתוח. זה בהתאם לנהלים של משרד הפנים.
סתיו שפיר
איזה נהלים? למי זה עובר?
יוסי עדס
הכנתי את הנוהל. אני רואה שיש לי כאן רק את הנוהל של מענקי הפיתוח. את נוהל מענק השר אני אעביר לוועדה. בעבר העברתי אותו לוועדה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא גם מופיע באינטרנט.
סתיו שפיר
מה נוהל מענק הפיתוח?
יוסי עדס
הנוהל הזה נמצא אתי כאן. בעבר העברתי אותו לוועדה.
סתיו שפיר
תקרא לנו אותו לפרוטוקול.
יעקב ליצמן
יש לי בקשה כללית. אני מבין שעדיין לא סיימנו את שנת 2014, אבל את 2013 כן סיימנו. אתה יכול להעביר לחברי הוועדה את כל החלוקות של משרד הפנים לכל הישובים? מענק שר, מענק פיתוח ומענק אחר אבל לכל ישוב וישוב.
יוסי עדס
אין בעיה להוציא את הנתונים האלה. זה מופיע באתר.
עיסאווי פריג'
אני מצטרף לבקשתו של חבר הכנסת ליצמן.
יעקב ליצמן
אני רוצה לדעת מה כולם קיבלו בשנת 2013.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תעביר גם של 2011.
יעקב ליצמן
אין בעיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה כנראה יהיה דומה.
משה גפני
לא יהיה דומה.
יעקב ליצמן
לא יהיה דומה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
להערכתי זה יהיה דומה.
יעקב ליצמן
לא יהיה דומה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר. הוא אמר שהוא יעביר את זה.
משה גפני
גם 2011 וגם 2013.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שאלו עוד שאלות.
יוסי עדס
מענק בירה.
משה גפני
אם אתה רומז לגבינו, בחיים לא נעשה מה שאתם עושים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. ממש לא.
משה גפני
לנו יש גם ערבות הדדית. לכם אין. הכול אתם זורקים על יאיר לפיד אבל זה אתם.
יוסי עדס
מענק בירה לעיר ירושלים.
סתיו שפיר
עוד לא קיבלנו הסבר ל-(2) ו-(3).
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא דיבר על זה.
סתיו שפיר
הוא לא דיבר על זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא אפילו הלך לצלם את הקריטריונים.
סתיו שפיר
שיקרא לפרוטוקול את הקריטריונים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא הלך לצלם ועוד דקה תקבלו אותם לידך.
יוסי עדס
בהתאם לחוק יסוד: ירושלים בירת ישראל, ירושלים מקבלת מענקים באופן חריג מכל הרשויות. בהתאם לסיכום שנעשה עם המשרד.
משולם נהרי
מה המענק הזה?
יוסי עדס
מענק הבירה משמש את עיריית ירושלים לתקציבה השוטף.
יעקב אשר
למה זה בא בפעימות? מה הפעימה הזאת?
משולם נהרי
שתבוא עיריית ירושלים ותסביר לנו למה הכסף הזה מיועד. הרי היא קיבלה תקציב ויש לה תקציב נכבד.
יעקב אשר
היא כבר קיבלה מענק בירה.
משולם נהרי
זאת תוספת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה חלק מהמענק.
משולם נהרי
שתבוא עיריית ירושלים ותסביר למה משמשים השלושה מיליון שקלים.
סתיו שפיר
לגבי מענק הבירה, אני אתן לך כמה נתונים. ב-2012 מענק הבירה גדל. הוא התחיל ב-13 מיליון שקלים והוא סיים את שנת 2012 ב-44 מיליון שקלים. ב-2013 הוא התחיל ב-12 מיליון וסיים את השנה ב-44 מיליון. בשנת 2014 הוא התחיל ב-10 מיליון ועכשיו כבר 15 מיליון ואתה רוצה עוד תוספת. זה מענק שמתנפח פעם ב-170 אחוזים ופעם ב-230 אחוזים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כל שנה זה אותו הדבר. את לא שמה לב שכל שנה זה אותו הדבר? אלה אותם מספרים. הסכום הוא 44 מיליון.
סתיו שפיר
לא. בשנה לפני כן הסכום היה 37 מיליון, שנה לפני כן הסכום היה 33 מיליון, שנה לפני כן הסכום היה 26 מיליון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לפי מה שניר ברקת מצליח לסכם עם ראש הממשלה.
סתיו שפיר
לאיפה זה הולך, למה זה מתנפח כך באמצע השנה ולא נמצא בבסיס התקציב?
יוסי עדס
כי לא תמיד הסכום הסופי נקבע. יש סכומים שנקבעים לאחר בניית התקציב.
סתיו שפיר
הסכום גדל ביותר ממאה אחוזים בכל שנה. אתם כותבים עכשיו את תקציב המדינה ל-2015 ואתה יודע שהסכום יגדל ביותר ממאה אחוזים.
יוסי עדס
לא מכיר את זה שהסכום גדל ביותר ממאה אחוזים.
סתיו שפיר
הנה, אני יושבת מול התקציב שלכם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה היה הסכום בשנה שעברה?
סתיו שפיר
בשנה שעברה זה התחיל מ-12 מיליון בבסיס והסתיים ב-44 מיליון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שנה לפני כן?
סתיו שפיר
גם הסתיים ב-44 מיליון. למה זה לא בבסיס התקציב?
היו"ר ניסן סלומינסקי
גם השנה הסכום יהיה כזה.
סתיו שפיר
למה זה עובר במהלך השנה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא יודע. זה סיכום של ראש עיר הבירה ניר ברקת עם ראש הממשלה.
סתיו שפיר
אנחנו צריכים להסיק שעד שנת 2014 הסכום יגיע ל-44 מיליון?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מניח שהסכום יגיע ל-44 מיליון. אני לא יודע.
יוסי עדס
אני לא מכיר את המספרים שאת מדברת עליהם.
סתיו שפיר
אלה מספרים של האוצר. אלה מספרים שכתובים באתר שלכם אלא אם כן אתם נותנים מספרים מוטעים באתר שלכם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מניח שהסכום יגיע לאותם סכומים.
סתיו שפיר
מה זה מניח? אם אתה מניח, שיכניסו את הסכום לבסיס.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא יודע מה יהיה ומה הסיכום שיש לו. אני יודע מה הם מעבירים.
סתיו שפיר
אם יש סיכום, הוא צריך להיות חשוף מול חברי הכנסת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר?
סתיו שפיר
לא, רגע, עוד לא קיבלנו תשובות. לא צילמו לנו את המסמך ולא קיבלנו את הקריטריונים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה יגיע.
סתיו שפיר
אני מציעה שתפריד את ההעברה הזאת. את הוועד בחברון אתה לא יכול להכניס בתוך ההעברה הזאת. אנחנו רוצים להצביע בעד הרשויות המקומיות וזה לא יכול להיות מחובר להצבעה על הוועד בחברון.
יעקב אשר
יש את נושא מענק האיזון. הוא לא ענה על זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מענק איזון, אתה יודע שאלה אותם פרמטרים של כל מענקי האיזון.
יעקב אשר
אני שואל האם היה תחשיב ספציפי לגבי הוועד הזה בפרמטרים של נוסחת גדיש או נוסחת גדיש המשופרת? האם עשו את הנוסחה הזאת אחד לאחד ואם כן, אני מבקש לקבל את התחשיב הזה.
לילי פיינטוך
התשובה היא כן. עשינו הרצה.
יעקב אשר
על פי מספר התושבים שקשורים לוועד הזה.
לילי פיינטוך
על פי התושבים.
סתיו שפיר
על כמה תושבים הוועד הזה אחראי?
יעקב אשר
אני מבקש לראות את התחשיב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר. מי בעד אישור ההעברה?
סתיו שפיר
לא. סליחה. עדיין לא העבירו אלינו את הדף עם הקריטריונים והיא לא ענתה לי על השאלה. תמתין רגע. על כמה תושבים הוועד הזה אחראי?
לילי פיינטוך
על כמה מאות.
סתיו שפיר
על 300 אנשים. 300 אנשים מקבלים עכשיו ארבעה מיליון שקלים מהמדינה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עכשיו מחלקים את החומר שביקשתם.
סתיו שפיר
הם מקבלים ארבעה מיליון ואחר כך אתם באים לכאן ואומרים חוף אשקלון. כמה קיבלו 6,500 האנשים? אתם לא מתביישים? ניסן, אתה לא מתבייש בגלל הדבר הזה? 300 תושבים מקבלים ארבעה מיליון שקלים.
יעקב אשר
איזה ישוב יש לך בארץ עם כמה מאות אנשים שמקבל ארבעה מיליון שקלים?
סתיו שפיר
עכשיו, דחוף. בדרום, כמה מקבלים 300 אנשים? כלום הם לא מקבלים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש לך מושג כמה הרשות מקבלת?
סתיו שפיר
כן. אני עוברת על התחשיבים של הרשויות, בניגוד לך שלא טרחת לקרוא אפילו את הנתונים בטבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ממש לא טרחתי.
סתיו שפיר
איך אתם מסבירים את הפער הזה? אני מבקשת התייעצות סיעתית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר. התייעצות סיעתית. ממשיכים את הדיון בשעה 2:35.

<(הישיבה נפסקה בשעה 14:30 ונתחדשה בשעה 14:35.)>
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו מחדשים את הדיון. נגמרה ההתייעצות הסיעתית.

מי בעד אישור פניות מספר 261 ו-262?
סתיו שפיר
לא, אי אפשר להצביע בעד ההעברה הזאת. יש עתיד, השר שלכם אמר, יושב ראש המפלגה שלכם אמר שהכסף נמצא בין יצהר לאיתמר. איפה ההצהרות האלה ואיפה המציאות. איפה? קודם העברתם להר חברון ועכשיו אתם מעבירים לוועד בחברון. אתם משרתים את חברון או את מדינת ישראל?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור פניות 261 ו-262?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 2
פניות מספר 261 ו-262 אושרו
זבולון כלפה
אני מגיש רביזיה.
סתיו שפיר
חלק מ-יש עתיד מצביעים כך וחלק מצביע אחרת?
בועז טופורובסקי
רביזיה.
יצחק כהן
רביזיה. גם אנחנו מבקשים רביזיה.
סתיו שפיר
רביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההעברה אושרה. יש רביזיה.
יצחק כהן
משה, סתיו ואני מבקשים רביזיה.
זבולון כלפה
מחקת אותי מהרשימה?
יצחק כהן
אתה מבקש לבד. אתה לא קשור.
זבולון כלפה
רק אני ביקשתי רביזיה.
בועז טופורובסקי
גם אני ביקשתי רביזיה.
יצחק כהן
גם סתיו ביקשה רביזיה.
משה גפני
למה אתם מבקשים רביזיה?
בועז טופורובסקי
אני לא יודע אם אתם תמשכו אותה או לא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לפי בקשה של יוסי שישב אתנו מהבוקר, משעה 10:00, יש לו עוד העברה אחת.
סתיו שפיר
הוא עדיין לא העביר לנו את כל המידע. הצילום הזה של הקריטריונים יגיע או שאנחנו מחכים שעברו כמה שבועות מרגע ההצבעה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
בעמוד 37 שלנו. פניות מספר 213 עד 218.
יוסי עדס
הפנייה נועדה לביצוע שינויים בסעיף 54, רשויות פיקוח. הפנייה נועדה לתקצוב סעיף 54, רשויות פיקוח. היא נועדה לתקצב את רשות הטבע והגנים בסך של 40,745 מיליון שקלים עבור הנושאים הבאים: 14.5 מיליון שקלים עבור פרויקט שיקום ים המלח, בהתאם להחלטת ממשלה.
יצחק כהן
גם ההורדיון כאן.
יוסי עדס
10.038 מיליון שקלים ממשרד להגנת הסביבה, בהתאם לסיכום בין המשרד להגנת הסביבה לרשות הטבע והגנים כדי שרשות הטבע והגנים תבצע טיפול בשיקום החי והצומח בכרמל. 8.5 מיליון שקלים עבור פרויקט צבי ים המלח והקמת מרכז לצבי ים. שבעה מיליון שקלים בהתאם להחלטת הממשלה לשימור ושיחזור ההורדיון כאשר ההרודיון הוכרז כגן לאומי והוא בטיפול רשות הטבע והגנים. 365 אלף שקלים ממשרד החקלאות לטובת טיפול בנזקי חקלאות בהם שקנאים ואמרוסיה.
סתיו שפיר
מי מבצע את השימוש והשחזור בהרודיון?
יוסי עדס
רשות הטבע והגנים. כמו שאמרתי, ההורדיון מוכרז כגן לאומי ורשות הטבע והגנים מתוקף תפקידה ואחריותה לגנים לאומיים תטפל בו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור פניות 213 עד 218?
הצבעה

בעד – רוב
נגד – מיעוט
פניות מספר 213 עד 218 אושרו
היו"ר ניסן סלומינסקי
הפניות אושרו.

חוזרים לסדר הרגיל.
יצחק כהן
אני מבקש רביזיה.
סתיו שפיר
יוסי ולילי עדיין לא העבירו לנו את הנתונים שביקשתי.
יוסי עדס
כמו שאמרתי, נעביר אותם במייל לוועדה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
פנייה מספר 107.
סתיו שפיר
מדהים שאנשי האוצר משתפים פעולה עם מהלכים פוליטיים. אתם משחקים אותה כאילו אתם אנשים מקצועיים אבל אתם עוסקים בפוליטיקה לכל דבר. בשלב מסוים האצבע המאשימה תופנה גם כלפיהם. לא יכול להיות שאתם תעזרו להם להסתיר מידע מחברי הכנסת.
יצחק כהן
התייעצות סיעתית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רגע. שקודם מישהו יסביר.
אלכס מילר
איזה משרד זה פנייה מספר 107? אוצר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
רשויות פיקוח.
סתיו שפיר
לאיפה שוב נעלם הייעוץ המשפטי מהוועדה? לרגע הוא היה ועכשיו איננו.
יוסי עדס
זה שייך לרשות להגבלים העסקיים. אני לא מכיר.
משה גפני
שבעה מיליון השקלים שיורדים ממשרד ראש הממשלה.
יוסי עדס
זה מהתיאום והקישור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין כאן אף אחד לפנייה 107.
משה גפני
הייתה הצבעה לא נכונה. שבעה מיליון השקלים שיורדים ממשרד ראש הממשלה, הם אומרים שזה לא נכון, שזה מהתיאום והקישור. אתה מחזיק העברה של תיאום וקישור על עודפים. אני שואל אם אתה מחזיק העברה כזאת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא יודע על מה אתה מדבר.
משה גפני
ההעברה שהצבענו. היה כתוב שבעה מיליון שקלים שיורדים ממשרד ראש הממשלה. אומר יוסי שזאת טעות, שזה לא ממשרד ראש הממשלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההעברה הקודמת שכולנו הצבענו בעד?
משה גפני
כן. גם אני הצבעתי בעד. הוא אומר שזאת טעות, שזה יורד ממשרד התיאום והקישור.
יוסי עדס
זה יורד מהתיאום והקישור. כן.
משה גפני
ההצבעה לא הייתה נכונה.
יצחק כהן
לכן דרשתי יועץ משפטי. למה אין כאן יועץ משפטי? הנה, בבקשה, טעות, עוד טעות.
סתיו שפיר
זה שאין כאן ייעוץ משפטי, זאת פשוט חרפה.
יצחק כהן
למה אין כאן יועץ משפטי?
משה גפני
ניסן, יש כאן טעות. זה לא משרד ראש הממשלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אחרי ששמענו את התשובות, אני מצביע שוב.
סתיו שפיר
זה לא עובד כך. אני רוצה שתבדוק עם הייעוץ המשפטי אם אפשר לעשות שוב הצבעה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מצביע עוד פעם. מי בעד אישור פניות 213 עד 218?
משה גפני
אני שואל אם יש עודפים של תיאום וקישור שמונחים אצלך.
סתיו שפיר
תקרא לייעוץ המשפטי.
יצחק כהן
אי אפשר בלי יועץ משפטי.
סתיו שפיר
הם צריכים להגיש את הבקשה מחדש ולהמתין את השבוע שממתינים.
יצחק כהן
אני דורש יועץ משפטי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור פניות 213 עד 218?
סתיו שפיר
הם צריכים לתקן את זה ולהגיש את הבקשה שוב.
משה גפני
אם זה יורד מהתיאום והקישור, אני רוצה לדעת האם אתה מחזיק עודפים שלהם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש כאן היום העברה.
יצחק כהן
לא, הפנייה הזאת.
משה גפני
לא, אין.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם אני לא טועה, יש.
משה גפני
העברה של עודפים לתיאום ולקישור?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן. יש בהמשך.
משה גפני
זה לא מופיע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש. 17311.
יצחק כהן
זה קרקס.
סתיו שפיר
ממש קרקס. תביאו לכאן בבקשה את הייעוץ המשפטי.
יצחק כהן
ניסן, אלה כספי ציבור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני רוצה להצביע כדי לתקן.
סתיו שפיר
לא. אסור לך.
יצחק כהן
מה זאת ההפקרות הזאת? אלה כספי ציבור. מה זאת האלימות הזאת?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור פניות 213 עד 218?
יצחק כהן
אתה לא יכול להצביע בלי יועץ משפטי. הפרוטוקול הזה ילך לבג"ץ.
סתיו שפיר
אני מצביעה נגד כי ההעברה הזאת לא חוקית. ממילא היא תתבטל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – מיעוט
פניות מספר 213 עד 218 אושרו
היו"ר ניסן סלומינסקי
הפניות אושרו.
יצחק כהן
רביזיה.
סתיו שפיר
רביזיה ובדיקה משפטית של העניין הזה.
יצחק כהן
אנחנו מבקשים חוות דעת של היועץ המשפטי.
בועז טופורובסקי
גם אני מגיש רביזיה.
יצחק כהן
מבקשים חוות דעת של היועץ המשפטי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
פנייה מספר 187.
עידן הרשקוביץ
מינהל התכנון, משרד הפנים. הפנייה נועדה לתקצב את הקמת הוועדה לתכנון מתחמים מועדפים לדיור בהתאם לחוק לקידום בנייה במתחמים מועדפים לדיור. זאת בעצם פנייה לתקצב את הקמת ה-ותמ"ל, הוועדה לתכנון מתחמים מועדפים לדיור בסך של 2.6 מיליון שקלים. זה בחמישה תקני כוח אדם.
יצחק כהן
מאיפה הכסף? מהמטה?
עידן הרשקוביץ
מהאוצר. מהרזרבה.
משה גפני
סתיו, יש לך שאלות? אם לא, אפשר להתקדם. אנחנו לא עושים פיליבסטר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור פנייה מספר 187?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – מיעוט
פנייה מספר 187 אושרה
היו"ר ניסן סלומינסקי
הפנייה אושרה.
יצחק כהן
רביזיה. הרביזיה גם של סתיו וגם של משה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
פניות מספר 194 ו-195.
משה גפני
אם אתה יכול לברר בינתיים את התיאום והקישור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ביקשתי שיבררו.
אסף וסרצוג
הפנייה נועדה לתקצב סכום של כ-23 מיליון שקלים עבור תקצוב הצמדה ומע"מ למענק הקמה שמשולם לזכיין שמקים את המכללה הלאומית לשוטרים.
משה גפני
אני בעד ההעברה הזאת בתנאי שתגידו לנו מי המפכ"ל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
איזו מכללה?
אסף וסרצוג
בימים אלה מוקמת המכללה הלאומית לשוטרים, זה פרויקט BOT. יש זכיין שזכה בהתאם למכרז.
יצחק כהן
מה התפקיד שלך?
אסף וסרצוג
רפרנט ביטחון פנים באגף התקציבים.
יצחק כהן
מי הסגן?
אסף וסרצוג
נח הקר.
יצחק כהן
למה הוא לא חתום על הפנייה?
אסף וסרצוג
יעל אנדורן חתומה. אני אסביר. אתה שואל למה לא חתום על הפנייה אמיר לוי אלא יעל אנדורן חתומה עליה.
יצחק כהן
למה היא לא באה להסביר? אם היא חתומה, למה היא לא באה להסביר?
משה גפני
היא במסיבת עיתונאים עם שר האוצר להסביר את מה שאנחנו לא מבינים.
אסף וסרצוג
אני אסביר למה המנכ"לית חתומה על הפנייה ולא הממונה על התקציבים.
משה גפני
ניסן, היה בירור?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מבררים עכשיו.
משה גפני
אם אכן לא אושר, אתה תביא את זה לאישור?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם אני יכול. אם זה בתוך הרשימה.
משה גפני
זה נמצא כאן מזמן. ממאי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם הכנסנו את זה לרשימה.
אסף וסרצוג
פניית העודפים הקודמת היא מחודש יוני.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם אני זוכר נכון, אישרו אותה והגישו רביזיה.
אסף וסרצוג
לא. יש שתי פניות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא חשוב, עושים בירור.
משה גפני
תן לו להסביר.
אסף וסרצוג
יש שתי פניות. יש פניית עודפים ישנה של סעיף 17 שנמצאת כבר מיוני והוגשה עם כולן. יש פניית עודפים נוספת שאמורה לעלות היום. אלה שתי פניות שנמצאות על שולחן הוועדה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נחזור לנושא של המכללה לשוטרים.
אסף וסרצוג
מדובר כאן על תקצוב לאומית לשוטרים. זה בעצם פרויקט שהתחיל. אם אני לא טועה, המכרז הסתיים בשנת 2009 והבנייה התחילה במרץ 2012. זה בצורה של BOT. כלומר, יש זכיין פרטי שמקים ומתפעל את מרכז ההדרכה. זה פרויקט בסדר גודל מאוד משמעותי. הוא עתיד לרכז את כל מתקני ההדרכה של משטרת ישראל למקום אחד.
יצחק כהן
זה יהיה הבה"ד של המשטרה?
אסף וסרצוג
סוג של.
סתיו שפיר
מה העלות הכוללת של הפרויקט?
יצחק כהן
אם זאת רק הריבית, מה העלות?
אסף וסרצוג
יש שני דברים. יש את עלות ההקמה של הפרויקט והעלות המוערכת היא כ-650 מיליון שקלים אבל מכיוון שזה בצורת BOT לא הכול מתוקצב. מה שתוקצב במסגרת המכרז, אלה שני מענקים בשווי 75 מיליון שקלים כל אחד. מה שאתם רואים כאן זה בעצם את המענק הראשון. ה-75 מיליון שקלים מתוקצבים בבסיס. ההצמדה והמע"מ לא תוקצבו מכיוון שזה היה צריך נתון לרגע התשלום בפועל. אחרי שהזכיין סיים את השלב הראשון, קיבל את האישור של היועצים ושל המינהלת לשלם, אנחנו יודעים בדיוק מה הסכום המצורף ולכן זאת הפנייה שאתם רואים כאן, להשלמת המענק.

המענק השני אמור להיות משולם בסוף ההקמה שצפויה להיות בתחילת שנת 2015.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אותו סדר גודל של 75 מיליון?
אסף וסרצוג
המענק הוא 75 מיליון שקלים פלוס הצמדה ופלוס מע"מ. זה יוצא כ-97 מיליון שקלים.
סתיו שפיר
מי הזכיין?
אסף וסרצוג
הקבוצה שזכתה, חמישים אחוזים בבעלות שיכון ובינוי וחמישים אחוזים ג'י פורסט.
סתיו שפיר
מדוע יעל אנדורן חתומה על הפנייה?
אסף וסרצוג
היא חתומה מכיוון ששיכון ובינוי היא בעצם חברת בת בה עבד פעם הממונה על התקציבים ומטעמים של ניגוד עניינים הוא לא חותם על פניות שנוגעות אליה.
סתיו שפיר
גם שר האוצר עצמו עבד עם שיכון ובינוי, בעקיפין.
אסף וסרצוג
הוא לא חתום על הפנייה.
סתיו שפיר
אם כך, בעצם שר האוצר לא יכול לחתום על אף פנייה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור פניות מספר 194 ו-195?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – מיעוט
פניות מספר 194 ו-195 אושרו
יצחק כהן
לא קיבלנו הסבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
קיבלת הסבר.
יצחק כהן
לא קיבלנו.
אסף וסרצוג
הממונה על התקציבים עבד בעבר בחברה שקשורה לשיכון ובינוי.
יצחק כהן
שאלתי למה נח לא חתם על הפנייה.
אסף וסרצוג
נח עדיין לא הממונה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
פניות מספר 197 ו-198.
מיכל גלברט רעות
הפנייה נועדה להעביר שני מיליון שקלים ממשרד החקלאות לתקציב המדען הראשי במשרד הכלכלה לטובת תכנית למחקר ופיתוח בחקלאות. זאת תכנית שרצה כבר משנת 1993 והורחבה בשנה האחרונה.
עיסאווי פריג'
מה הייחודיות בתכנית? למה מקבלים תוספת?
מיכל גלברט רעות
לא מדובר בתוספת אלא מדובר כאן באיגום משאבים. בתכנית הזאת משתתף משרד החקלאות והוא מעביר כסף למדען הראשי להפעלת התכנית הזאת.
עיסאווי פריג'
למה האיגום מתמקד במשרד הכלכלה?
מיכל גלברט רעות
כי מי שמפעיל את התכנית, זה המדען הראשי במשרד הכלכלה. הבקשות מוגשות ללשכת המדען הראשי וועדת המחקר דנה בבקשות ואחרי שהיא מאשרת אותן הכסף עובר ליזמים ולחברות. מי שמשתתף בתכנית זה משרד החקלאות, משרד האוצר ולשכת המדען הראשי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור פניות 197 ו-198?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – מיעוט
פניות מספר 197 ו-198 אושרו
היו"ר ניסן סלומינסקי
הפניות אושרו.
יצחק כהן
רביזיה. גם על הפניות הקודמות אנחנו מגישים רביזיה.
סתיו שפיר
רביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
פניות מספר 199 ו-200.
מיכל גלברט רעות
הפנייה באה להעביר שני מיליון שקלים מהרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי במשרד ראש הממשלה לטובת הוועדה לתכנון ותקצוב של מערכת ההשכלה הגבוהה לטובת מימון מלגות לתואר ראשון לבני המגזר הערבי. גם כאן מדובר באיגום משאבים כאשר שני המיליון שקלים מגיעים מהרשות לפיתוח כלכלי.
עיסאווי פריג'
מה הסכום הכולל שמיועד לחלוקה?
אלכס מילר
אני אשמח לקבל קריטריונים של מקבלי המלגות.
מיכל גלברט רעות
אין בעיה. הסכום הכולל הוא 6.5 מיליון שקלים בשנה. אנחנו בשנה הראשונה של התכנית. סך הכול הרצון הוא להגיע ל-650 סטודנטים כאשר כל סטודנט יקבל 10,000 שקלים בשנה כמלגת שכר לימוד. הקריטריונים לקבלה הוא מצב סוציו אקונומי והעדפה של מקצועות מסוימים כאשר המקצועות המועדפים הם הנדסה ומחשבים.
אלכס מילר
שירות לאומי בפנים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
זאת השכלה גבוהה. זה לא קשור.
מיכל גלברט רעות
במלגות האלה אין קריטריון של שירות לאומי.
אלכס מילר
גם לא משרת, גם לא תורם, הולך לעבוד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה שואל למה אין תנאי של שירות לאומי?
אלכס מילר
ברור. גם עובד שלוש שנים וגם מקבל מלגה.
יצחק כהן
לא. בלי שירות לאומי. בלי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור פניות מספר 199 ו-200?
אלכס מילר
אדוני היושב ראש, בלי שירות לאומי אנחנו לא נתמוך. אם לא יהיה שירות כתנאי, לא נתמוך בזה.
עיסאווי פריג'
חמד, אתה לא בעד?
שמעון סולומון
למה שלא ייתנו עדיפות לאלה ששירתו?
היו"ר ניסן סלומינסקי
יכול להיות, אבל אני לא יודע להגיד לך. יש חוק ששטבון אמור היה להעביר.
אלכס מילר
לא קשור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה קשור למערכת ההשכלה הגבוהה.
עיסאווי פריג'
אני מצפה מחבר הכנסת עמאר שיצביע בעד.
חמד עמאר
אני קיימתי דיון בנושא.
סתיו שפיר
את אחראית גם על הרשות לפיתוח במגזר הערבי? אני מסתכלת על התקנה הזאת ואני רואה שבשנה שעברה מתוך 24 מיליון שקלים שהתקבלו בתקנה הזאת, הביצוע היה רק של 15.8 מיליון שקלים. למה זה כך?
מיכל גלברט רעות
שוב, אני לא יכולה לענות בשמם לגבי סך הביצוע אבל אני יכולה להגיד לגבי המלגות, לגבי התכנית בה מדובר כאן. גם בשנה שעברה הועבר אותו סכום.
סתיו שפיר
אלה תשעה מיליון שקלים שנעלמו. מה קרה אתם? תשעה מיליון שקלים נשארו שם ללא ביצוע. למה לא להעביר את זה למלגות, אם המלגות האלה עובדות?
מיכל גלברט רעות
בתוך הרשות הזאת יש כמה תכניות. התכנית, זה התקציב שלה, 6.5 מיליון שקלים בשנה.
סתיו שפיר
אתם בודקים למה התכניות האחרות לא עובדות? הכסף סתם הולך לפח?
מיכל גלברט רעות
זה מתקשר לתחום של השכלה גבוהה ואני כן יודעת מה קורה בתחום ההשכלה הגבוהה. פניות אחרות, אני מניחה שהן נוגעות למשרדים אחרים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור פניות 199 ו-200? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – מיעוט
פניות מספר 199 ו-200 אושרו
היו"ר ניסן סלומינסקי
הפניות אושרו.
עיסאווי פריג'
רוצים להכניס את הערבים למעגל שוק העבודה, למנגנוני תמיכה.
אלכס מילר
רביזיה. אני ועמר.
עיסאווי פריג'
זה אתה אומר. גם עמר הגיש רביזיה? למה אתה מביך אותו? אתה מביך אותו.
חמד עמאר
רביזיה שלי.
יצחק כהן
משה, רביזיה שלנו כדי שלא ימשכו אותה.
חמד עמאר
אם זה פיתוח כלכלי, אני מגיש רביזיה עד שאני אקבל נתונים.
משה גפני
רביזיה. אני כבר מבולבל. צריך להחליף את הממשלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
פניות מספר 201 ו-202.
יובל טלר
רפרנט שיכון ומשרד הדתות. הפנייה נועדה להעברת 3.9 מיליון שקלים לתקציב הרבנות הראשית ולהגדלת הוצאה מותנית בהכנסה.
יצחק כהן
בוא נראה מי מקבל את הכסף.
משה גפני
אתם מעבירים עוד כסף למחשוב? אנחנו נמצאים בתהליך שאתם צריכים לקחת אותו בחשבון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לוקח אותו בחשבון כבר מהתחלה.
משה גפני
אין לכם ראייה לטווח ארוך על ארץ ישראל ועל מדינת ישראל. אתם צריכים להגיד הלל ביום העצמאות.
יובל טלר
הפנייה נועדה להעברת 3.9 מיליון שקלים לתקציב הרבנות הראשית ולהגדלת ההוצאה המותנית בהכנסה בסך של 600 אלף שקלים.
משה גפני
לצורך מה?
יובל טלר
3.037 מיליון שקלים מיועדים לתגבור הוצאות הטיפול, האכיפה והאבטחה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
של מה?
יובל טלר
של הרבנות הראשית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אכיפה של מה?
יובל טלר
של חוק הונאה בכשרות. תקצוב נוסף של 530 אלף שקלים ו-600 אלף שקלים בהוצאה מותנית בהכנסה לתגבור מערך בדיקת הבחינות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה בסדר כי זה משמש צוואר בקבוק עצום.

מי בעד אישור פניות 201 ו-202?
סתיו שפיר
רגע. לגבי הכסף שהועבר קודם למערכות הממוחשבות. לפני חודשיים סכום נוסף לצרכים דומים.
יובל טלר
ההעברה הקודמת שהייתה לא הייתה לרבנות הראשית אלא לתקציב המשרד לשירותי דת. מדובר בשני תקציבים נפרדים.
סתיו שפיר
ההעברה הקודמת של השבעים מיליון שקלים?
יובל טלר
התכוונת ל-45 מיליון שקלים.
סתיו שפיר
למחשוב.
יובל טלר
כן, למחשוב. זה עבר למשרד לשירותי דת ועכשיו אנחנו מדברים על הרבנות הראשית.
סתיו שפיר
אבל היא כפופה למשרד לשירותי דת.
יובל טלר
היא יחידת סמך של המשרד לשירותי דת. אין קשר.
סתיו שפיר
זה סכום נוסף.
יובל טלר
הרבנות הראשית מתוקצבת בתחום פעולה נפרד מאשר המשרד לשירותי דת.
סתיו שפיר
צפויים לעבור עוד סכומים? יש עוד סכומים שצפויים לעבור השנה למטרות האלה?
יובל טלר
אני לא יודע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור פניות 201 ו-202? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – מיעוט
פניות מספר 201 ו-202 אושרו
היו"ר ניסן סלומינסקי
הפניות אושרו.
משה גפני
רביזיה.
בועז טופורובסקי
רביזיה.
יצחק כהן
גם אני מבקש רביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
פנייה מספר 203.
דורון סמש
הפנייה הזו היא של משרד האוצר עצמו. עיקר הפנייה מגדיל את ההוצאה המותנית בהכנסה של משרד האוצר ב-15.5 מיליון שקלים. הסיבה לזה היא שרוב הכסף הולך למינהל הרכב הממשלתי, כעשרה מיליון שקלים. מינהל הרכב הממשלתי הוא גוף שמאגם כסף מכל הממשלה בגין כל רכב ממשלתי שהיא מחזיקה וקונה את הרכבים, קונה את הביטוח, קונה את הדלק בעצמו. חלק מהמשרדים מעבירים את הכסף בצורה של הוצאה מותנית בהכנסה כמו רשות מקרקעי ישראל, הכבאות ועוד כל מיני גופים. לכן במהלך השנה אנחנו רואים את היקף רכישת הרכבים והעלויות שלהם ואנחנו מגדילים את ההוצאה המותנית בהתאם.

שינוי משמעותי נוסף בהוצאה המותנית הוא 4.2 מיליון שקלים עבור תשלום מהספק הזוכה במכרז להקמת מתקן ההתפלה באשדוד. במסגרת הקמת מתקן ההתפלה באשדוד, הזכיין משלם חלק מהכסף על הקרקע ומעביר את הכסף לחשב הכללי.
יצחק כהן
אבל המתקן הזה לא מתקדם לשום מקום.
דורון סמש
החשב הכללי מעביר את הכסף למינהל מקרקעי ישראל.
יצחק כהן
אבל המתקן לא מתקדם. הוא תקוע.
דורון סמש
הנושא הזה הוא חלק מההקמה של ההסכם בין הזכיין לבין מתקן ההתפלה. זה התשלום הראשון שהוא מעביר והוא עבור הקרקע.
יצחק כהן
זה מקורות?
דורון סמש
כן. מקורות.
יצחק כהן
אנחנו מבינים שהעסק הזה תקוע ולא זז.
דורון סמש
אני לא בקיא בפרטים.
יצחק כהן
לשם מה להתעסק עם זה?
דורון סמש
הוא העביר כסף עבור הקרקע.
יצחק כהן
מקורות העבירה את הכסף עבור הקרקע?
דורון סמש
כן. היא משלמת על הקרקע. הכסף עובר באמצעות החשב הכללי, הסעיף כאן, לרשות מקרקעי ישראל. הוא אמור לבנות את מתקן ההתפלה.
יצחק כהן
בודקים את הכדאיות של כל הסיפור הזה. למה לא לחכות?
דורון סמש
למה לחכות עם כסף שספק מעביר לי? נניח תיאורטית שהפרויקט הזה ייכשל, עדיין הוא משלם על הקרקע והכסף אצלנו. אנחנו מקווים שהפרויקט לא ייכשל ושהוא יתקדם בקצב הרצוי והנכון.

יש כאן עוד 15 תקני כוח אדם שהם תוצאה של פסק דין שניתן בגין עובדים שהועסקו בתחום המחשוב במודל של קוסט פלוס. בית המשפט הורה למדינה לקלוט אותם כעובדי מדינה. יש כאן מיליון ו-300 אלף שקלים, כסף שמגיע מספק שירותי סלולר בגין קיזוז דמי קישוריות. יש כאן עוד שינויים פנימיים בעיקר העברות מתחום המחשוב לתפעול וכדומה.
סתיו שפיר
מאחר ואתם לא מצליחים לפרסם מידע, כמעט שום דבר בזמן, אני חושבת שאין סיבה להעביר לכם בשלב הזה עוד כסף לתחום המחשוב. הוועדה צריכה לבקש משר האוצר להתייצב בוועדה הזאת. השר לא הגיע לכאן יותר מפעמיים במהלך כל הקדנציה ועד אז אין שום סיבה להעביר כסף למשרד האוצר, עם כל הכבוד. שיגיע השר ויספר מה המקורות התקציביים לכל השינויים בתקציב שהוא הולך לעשות ב-2015. שיבוא לקיים כאן דיון רציני על מע"מ אפס. שיועיל בטובו להגיע לוועדת הכספים ועד אז שלא יביא לכאן פניות תקציביות. ברצינות.
יצחק כהן
יש משהו יותר מוזר. כל הפרויקט הזה שנוי במחלוקת ולא ברור לי שהוא מתקדם.
אלכס מילר
על איזה פרויקט אתה מדבר?
יצחק כהן
על מתקן ההתפלה באשדוד.
סתיו שפיר
זאת לא אשמתך חלילה, אבל אני חושבת שהוועדה לא יכולה להמשיך בחאפריות הזאת.
דורון סמש
שתי הערות לגבי הכסף של המחשוב. מדובר על הסטה פנימית בין תקנות בתוך משרד האוצר. אין כאן כספים חדשים לנושא הזה. שנית, מדובר על פרויקט DRP. כרגע מחשבי משרד האוצר לא מגובים בצורה מספקת למקרה שתהיה הצפה או שריפה חס וחלילה בבניין.
סתיו שפיר
מה זה משנה? הרי כל המידע שלכם שם מבולבל וקאוטי ואין לכם שום סדר ושום ארגון. מקסימום אם הוא יוצף, אולי תצטרכו לעבוד על דברים מחדש.
דורון סמש
ייאבד כל הזיכרון הארגוני של המידע.
סתיו שפיר
במצבים מסוימים כדאי לאבד את הזיכרון הארגוני.
יצחק כהן
זה רק לתועלת.
דורון סמש
יכול להיות. לגבי הפרויקט, כפי שאמרתי זה פרויקט BOT מורכב שלוקח הרבה מאוד שנים. אנחנו בהתחלה שלו ואנחנו חושבים שהוא יקרה בלוח זמנים. זה התשלום הראשון למיטב ידיעתי עבור הקרקע ופועלים כדי שזה יקרה.
סתיו שפיר
ניסן, לנו הובטח, בעקבות הסיכומים בחוק המע"מ, ששר האוצר יגיע לכאן כדי לדון בחקיקה הזאת. זה היה אמור להיות כבר לפני שבועיים. הוא לא מגיע לכאן. הוא לא מועיל בטובו לדבר עם חברי הכנסת או לדבר עם ועדת הכספים. כנראה שהוועדה לא מספיק חשובה לו. אני מציעה שאנחנו כרגע לא נעביר את הכסף למשרד האוצר.
משה גפני
יאיר לפיד לא מופיע כאן.
סתיו שפיר
הוא לא מופיע. אז למה שנעביר למשרד שלו כסף?
בועז טופורובסקי
הוא עובד.
סתיו שפיר
עובד על הציבור.
משה גפני
נכון. באמת לא צריך את הכנסת. עובד.
סתיו שפיר
עובד על כולנו. על זה הוא עובד.
יצחק כהן
בשבת אחר הצהרים הוא עובד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור פנייה מספר 203? מי נגד?
הצבעה

בעד – רוב
נגד – מיעוט
פנייה מספר 203 אושרה
היו"ר ניסן סלומינסקי
הפנייה אושרה.
יצחק כהן
לא אושרה. אנחנו מבקשים רביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
חמד, אתה הצבעת? נכון?
חמד עמאר
כן.
סתיו שפיר
על מה ההצבעה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
גם עדי קול נכנסה והצביעה.
סתיו שפיר
גם היא לא יודעת על מה ההצבעה.
יצחק כהן
בכל אופן אנחנו מבקשים רביזיה. להלן הקבוצה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
פנייה מספר 004.
אסף וסרצוג
יש שתי פניות עודפים. האחת חולקה לכם עכשיו ואחת שהייתה אמורה להיות.
סתיו שפיר
מה זה חולקה לנו עכשיו? לא קיבלנו את הדבר הזה.
אסף וסרצוג
אני לא יודע מה חולק.
יצחק כהן
לא קיבלנו.
סתיו שפיר
יש רשימה של הפניות התקציביות שדנים בהן היום וזה לא מופיע ברשימה. צר לי. אם היה כאן ייעוץ משפטי, הוא היה אומר לכם שאי אפשר לדון בזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מנוע מלדון בזה כי זה לא נשלח.
אסף וסרצוג
הפנייה הזאת נשלחה לוועדה ביוני.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה נשלח בעבר.
יצחק כהן
איזה בלגן. אי אפשר כך. בוא נסגור את הוועדה. יועצים משפטיים אין. מיליונים שמועברים.
סתיו שפיר
כל האנשים שמתלחששים על כך שיש כאן רצון לא להעלות את הפנייה. בבקשה להגיד את הדברים לפרוטוקול.
יצחק כהן
אלה מיליונים שהולכים לאיבוד.
סתיו שפיר
אתה ביקשת במכוון לא להעלות את הפנייה הזאת ולכן לא שלחת אותה אלינו?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. זה משהו היסטורי שחשבתי שהוא אושר והייתה רביזיה אבל התברר שלא.
יצחק כהן
בלי יועצים משפטיים, מיליונים מועברים.
סתיו שפיר
מה זה התברר שלא אושר? אתה קיבלת בקשה לא להעביר את זה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
רציתי להעלות את זה ואמרת שאי אפשר.
סתיו שפיר
בדרך כלל כשאתה מתנגד לדברים שאני אומרת, אתה לא כל כך שש להסכים אתי. אתה רצית לא להביא את זה לאישור מסיבה מסוימת?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אחרי שהוא לחש לך מה שלחש.
סתיו שפיר
אתה רצית לא להביא את זה לאישור מסיבה מסוימת?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא.
סתיו שפיר
מה יש כאן שאתה לא רוצה להביא את זה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
הייתי בטוח שזה אושר ויש על זה רביזיה. היא מראה לי שזה לא אושר.
סתיו שפיר
ממתי אתה כל כך מזדרז? מה הסיפור?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין שום סיפור. אני הייתי בטוח שזה אושר ויש על זה רביזיה. הם באו ואמרו שזאת טעות וכי זה לא אושר.
משה גפני
אני אמרתי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן. היה עיכוב וזה לא אושר.

פניות מספר 204 עד 207.
מעין נשר
רפרנטית חקלאות, אגף תקציבים. יש כאן ארבע פניות שכולן נועדו להעביר כסף לסעיף 33, שזה סעיף הפעולות של משרד החקלאות. יש כאן העברה אחת ממשרד הקליטה בסך 2.173 מיליון שקלים עבור קליטת מדענים עולים בהתאם לסיכום בין המשרדים. משרד הקליטה מעביר כסף למשרד החקלאות תחתיו נמצא מכון וולקני, מינהל המחקר החקלאי, לצורך עידוד הגעה של מדענים עולים לבוא ולחקור. יש כאן 943 אלפי שקלים מתקציב התמיכות של משרד החקלאות בסעיף 32 שעוברים לפעולות. העברה טכנית. גם זה סוג של מחקרים ביחידות השונות. למשרד החקלאות יש יחידת דיג, יחידת שירותים ווטרינריים והגנת הסביבה וגם הם מבצעים מחקרים וזוכים בכספי המדען הראשי ואז מעבירים את זה בהעברה פנימית. יש כאן עוד 120 אלפי שקלים ממשרד הכלכלה שנועדו להשתתפות בתכנון אגרוטק. משרד החקלאות בודק ייתכנות של הקמת קריה למו"פ חקלאי ליד המשרד וזה כסף ממשרד הכלכלה כדי לתמוך בתכנית.
עיסאווי פריג'
לפני שתי העברות העברנו שני מיליון שקלים למשרד החקלאות ממשרד הכלכלה, למדען הראשי. עכשיו אנחנו קוראים כאן את ההעברה שמונחת לפנינו והיא מנוגדת למה שהיה לפני כעשרים דקות.
מעין נשר
זה לא מנוגד. אני אסביר.
אלכס מילר
זה לא למחקר. זה למדענים עצמם.
עיסאווי פריג'
זה אותו הדבר. אני רוצה להבין את כל הדבר הזה.
מעין נשר
אני אסביר. משרדי הממשלה, יש להם יחידות שונות שפועלות לפי תכנית שונות. יחידת המו"פ העסקי במדען הראשי תומכת בפעילות של חברות שרוצות לעשות מו"פ עסקי בחקלאות. יש להם אפשרות להוציא את הכסף לפי נוהל תמיכות שהם מפרסמים וזה קורה כבר כמה שנים. זאת תכנית שקיימת. כאן אנחנו מדברים על מטה משרד החקלאות, יחידה אחרת, שבודק האם אפשר להקים קריה חקלאית מדעית, היי-טק, מו"פ – חבל שהתקציבאית הלכה כי היא הייתה מסבירה לכם בדיוק מה הם עושים - שנועדה בעצם לשים את החברות האלה במבנה שיהיה ליד משרד החקלאות וכך לקבל שירותי תמך מוולקני. הדבר הזה הוא פרויקט של עשרות מיליוני שקלים, אם הוא יקרה. הוא גם נועד למנף כסף מהשוק הפרטי. בודקים את הייתכנות שלו לפני שיוצאים להרפתקה כזאת. משרד הכלכלה שמע על התכנית, התלהב ואמר שהוא נותן מהמטה שלו כסף לדבר הזה. אלה פניות שונות למרות שזה דומה. זאת לא העברה מנוגדת אלא אלה דברים שונים.
סתיו שפיר
תמיד בדיקת ייתכנות היא עם גופים חיצונים? אין לכם את היכולת לעשות את בדיקת הייתכנות מבפנים?
מעין נשר
אני חושבת שזה בהחלט מערב עבודה מבפנים של יחידת הכלכלה והאסטרטגיה של משרד החקלאות. עם כל הרצון הטוב, הם לא בקיאים לא בשוק העולמי.
סתיו שפיר
יש במשרד אנשים שאחראים על תכנון.
מעין נשר
הם בהחלט מנהלים את זה.
סתיו שפיר
למה צריך להוציא את זה החוצה?
מעין נשר
אני חושבת שלא הכול כאן יצא החוצה. זאת אומרת, חלק הוא לשימוש פנימי של היחידה שצריכה תקציב עבור בדיקת הייתכנות. היא עושה כל מיני פעולות. היא צריכה מידענות, סקר, דברים כאלה ולשם כך צריך תקציב. לא בהכרח היא לקחה את זה למיקור חוץ והביאה יועץ. אני מניחה שנעזרו גם ביועצים אבל לא הכול הולך החוצה.
סתיו שפיר
לפני כמה חודשים הבאת לנו את הפרויקט של השוק הסיטונאי ולשם עברו עשרות מיליוני שקלים עבור החברות המייעצות להקמת השוק הסיטונאי תחת משרד החקלאות. עדיין אין שוק ואין כלום. אני רוצה להבין למה אתם עושים את זה מבחוץ. למה אין לכם את המומחים מבפנים? אתם זורקים מיליוני שקלים על הדבר הזה.
מעין נשר
זאת שאלה קצת רחבה להתייחס עכשיו לכל מדיניות מיקור החוץ של הממשלה.
סתיו שפיר
לא. התייחסתי רק למשרד החקלאות.
מעין נשר
משרד החקלאות, כמו יתר המשרדים, נעזר בשירותים חיצוניים כי בחוץ יש התמחות ויש צורך להיעזר במומחים חיצוניים כשרוצים לעשות משהו שעד עכשיו המשרד לא עשה כמו למשל להקים שוק סיטונאי, כמו למשל לראות איך ממנפים כסף פרטי כדי להקים קריה חקלאית.
סתיו שפיר
אין דרך למצוא את היועצים ואת האנשים האלה בתוך הממשלה במקום כל הזמן לזרוק כסף על מיקור חוץ?
מעין נשר
לזרוק כסף, זאת אמירה.
סתיו שפיר
זה לזרוק כסף, כי לשם מה יש ממשלה ולמה אנחנו משלמים כל כך הרבה כסף להוצאות שכר אם בסוף אין לנו את המומחים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
שמעון, בבקשה.
סתיו שפיר
ניסן, השאלות שלי שוות פחות מהשאלות של שמעון?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. את כבר שאלת את אותה שאלה.
סתיו שפיר
אבל היא לא ענתה לי עד הסוף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
את חוזרת על זה וחוזרת. גם הוא רוצה לשאול.
סתיו שפיר
אבל היא לא ענתה לי עד הסוף. אני אקשיב גם לשאלה של שמעון.
שמעון סולומון
את לא יכולה לשאול בלי הפסקה.
סתיו שפיר
היא לא סיימה לענות לי את התשובות. זאת שאלה עקרונית מהותית. למה להתפרץ לדברים?
עיסאווי פריג'
אתה מעביר חצי מיליארד שקלים ואתה רוצה שנשתוק?
היו"ר ניסן סלומינסקי
שמעון, בבקשה.
מעין נשר
יושב ראש הוועדה, אני מבקשת שתנחה אותי למה מהשאלות לענות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עכשיו שמעון.
שמעון סולומון
אם אני זוכר טוב, במושב הקודם הייתה גם כן העברה דומה כזאת.
מעין נשר
לא. זאת תכנית חדשה. זה לא היה במושב הקודם. זה משהו שהשר החדש הביא אתו. לא הייתה העברה כזאת.
שמעון סולומון
אני אבדוק את זה כי הצבענו על כך. מדענים בארץ או בחו"ל?
מעין נשר
אתה מדבר על ההעברה למשרד הקליטה?
שמעון סולומון
כן.
מעין נשר
כן. הייתה גם במושב הקודם.
שמעון סולומון
במה זה שונה?
מעין נשר
אין שוני. זאת תכנית שקיימת כמה שנים אבל המשרדים לא רוצים לעשות העברה בבסיס.
עיסאווי פריג'
הם רוצים להשאיר את הכוח ביד.
שמעון סולומון
אני שואל כי באותה העברה בפעם הקודמת אמרתי שיש כמה תכניות של יוצאי אתיופיה שקורסות ועומדות להיפסק. באותה הזדמנות ביקשתי שיבדקו האם יש העברות בין המשרדים והאם יש תקציב.
מעין נשר
נמצא כאן רפרנט משרד הקליטה ואני בטוחה שהוא יתייחס.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שמעון, קיבלת תשובה?
שמעון סולומון
יש מכתב ששלחתי ועדיין לא קיבלתי עליו תשובה בנושא הזה. אני לא רוצה לעכב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור פניות 204 עד 207? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – מיעוט
פניות 204 עד 207 אושרו
היו"ר ניסן סלומינסקי
הפניות אושרו.
יצחק כהן
רביזיה. להלן הקבוצה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו נעשה הפסקה של עשרים דקות, עד 15:40

<(הישיבה נפסקה בשעה 15:20 ונתחדשה בשעה 15:40.)>
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו מחדשים את הישיבה.

פנייה מספר 208.
נעה היימן
הפנייה נועדה לתקצוב הנושאים הבאים. אני אסביר אותם ואפרט. חברת הכנסת שפיר שלחה אלינו שאלות שהגיעו הבוקר ולא הספקנו להשיב במייל. לכן אני אענה עליהן כאן בעל פה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
חכי דקה כדי שהיא תיכנס. יש לך משהו לומר לפני שאת עונה לשאלות שלה?
נעה היימן
אני מסבירה את הפנייה ועונה לשאלות תוך כדי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תסבירי את הפנייה.
נעה היימן
הסעיף הראשון בפנייה הוא תגבור שירותי החינוך בעקבות מבצע צוק איתן בסך של 38.267 מיליון שקלים. אני מסבירה איך מפורט התקציב הזה. מתוך התקציב הזה, 10 מיליון שקלים הם עבור תקצוב פעילות תנועות הנוער. מחנות קיץ רבים ופעילויות קיץ רבות של תנועות הנוער נפגעו בזמן המבצע ולכן אנחנו משנים עכשיו את תקנת התמיכה כדי לסייע להם בקושי שנוצר להן.
זבולון כלפה
והחלוקה ביניהם תהיה על בסיס החלוקה?
נעה היימן
החלוקה ביניהן היא על בסיס שני נושאים. קודם כל, הוגש אלינו, וגם לוועדת הכספים, אותו מסמך שהגיע מתנועות הנוער, ממועצת תנועות הנוער שמאגדת את כלל תנועות הנוער לרבות תנועת הצופים, הנוער העובד והלומד, בני עקיבא. כל תנועות הנוער מיוצגות באותה מועצה. הם הגישו מסמך עם פירוט הפיצויים והאופן שלדעתם נכון לחלק אותם בין התנועות. הם היו שותפים בתהליך כתיבת התמיכה ולכן אני לא יודעת שיש בעיות בין תנועות הנוער.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני רוצה לשבח כאן את מיכל בירן ואת רונן הופמן. מיכל באמת דחפה את זה, טיפלה בזה והובילה את זה. מגיע לך יישר כוח בשם תנועות הנוער.
מיכל בירן
תודה רבה. תודה על העזרה.
סתיו שפיר
חשוב מאוד.
נעה היימן
28 מיליון שקלים נוספים הם עבור תגבור פעילויות משרד החינוך בזמן מבצע צוק איתן. אני מסבירה עכשיו כיצד התקציב הזה חולק. חלק מהתקציב היה בעיקר להפגות בזמן המבצע עצמו ולהארכת שנת הלימודים בחינוך המיוחד. החינוך המיוחד לומד גם בתקופת הקיץ, לפחות חלקו, והייתה העברה של כיתות החינוך המיוחד ללימודים במרכז הארץ בכפרי הנוער, מה שיצר עלות תקציבית גם להסעות וגם לשהותם בכפרי הנוער. בנוסף, יש כאן תקציב שנועד להתמודדות בחזרה ממבצע צוק איתן בעיקר להפגות או פעילויות בפתיחת שנת הלימודים. התקציב הזה חולק על פי מפתח של כיתה. כל כיתה בטווח הישובים של אפס עד שבעה קילומטרים קיבלה אלף שקלים לכיתה וכל כיתה בטווח של שבע עד ארבעים קילומטרים קיבלה 600 שקלים לכיתה עבור המנהל לביצוע פעולות פתיחת שנה, לגמישות ושיקול דעתו.

דבר נוסף הוא השירות הפסיכולוגי. תגבור משמעותי של השירות הפסיכולוגי חינוכי. מפתח ההקצאה כאן היה עשר שעות ייעוץ לישובים שנמצאים בטווח של אפס עד שבעה קילומטרים לכל מוסד, ובטווח של שבעה עד ארבעים קילומטרים ניתנו חמש שעות לכל מוסד.

הנושא הבא הוא 24 מיליון שקלים לתכנית הלמידה המשמעותית. תכנית הלמידה המשמעותית מובלת על ידי שר החינוך. התכנית כוללת בעיקר שינוי של שיטת הבחינות. פחות התבססות על מבחנים ויותר על עבודות חקר. לשם כך נדרש תקציב גם לשיפוי המורים בהתאם להסכמים שהגיעו אליהם עם ארגון המורים. לבדוק עבודה וללוות עבודת חקר, למורה יותר קשה מאשר לבדוק מבחן. לכן יש שיפוי למורים וזה מהווה חלק מהתקציב. שאר התקציב ללמידה המשמעותית, כפי שאמרתי, להנחיית עבודות חקר, בגרות חברתית שעכשיו היא תנאי לבגרות דרך פעילות התנדבותית בקהילה ותגבור מתמטיקה חמש יחידות לימוד ופרויקטים מצוינות נוספים שמשרד החינוך מוביל. זאת תכנית הלמידה המשמעותית.
זבולון כלפה
לפי איזה מפתח זה הולך?
נעה היימן
לכל בתי הספר בארץ. זה לא לפי מפתחות. משרד החינוך, בחלק מפעולותיו, פועל ישירות מול בתי הספר.
זבולון כלפה
בתי ספר תיכוניים בלבד.
נעה היימן
בתי ספר תיכוניים בלבד. כן. יש פעולות נוספות שנעשות גם ביסודי וגם בחטיבת הביניים כדי לעודד את רוח הלמידה המשמעותית אבל זה לא בתוספת תקציב.
יצחק כהן
מה זאת למידה משמעותית?
נעה היימן
כמו שהסברתי. בעיקר שינוי והערכה חלופית. שינוי שיטת הבחינה כך שיהיו פחות בחינות כתובות.
יצחק כהן
מה משמעותי בזה?
נעה היימן
אני לא פדגוגית דגולה ואני אשאיר את זה למומחים.
יצחק כהן
כמה מושקע? 300 מיליון שקלים?
נעה היימן
בהבשלה מלאה בעוד מספר שנים.
יצחק כהן
חוץ מה-300, שזה מאוד משמעותי, ה-300 מיליון שקלים מאוד משמעותיים.
נעה היימן
אני מסבירה. נוספות יחידות לימוד כדי לאפשר תנאי, בגרות חברתית כחלק מתעודת הבגרות. הדבר הזה דורש תקצוב של יחידות לימוד נוספות.
יצחק כהן
מה זה בגרות חברתית?
נעה היימן
בגרות חברתית היא התנדבות בקהילה שהתלמיד מחויב לבצע על מנת לקבל תעודת בגרות.
יצחק כהן
יש את המשרד לאזרחים ותיקים שעושה את זה. הוא שולח תלמידים. 300 מיליון שקלים, זה מאוד משמעותי. מה זה לימוד משמעותי. מה זאת למידה משמעותית?
סתיו שפיר
בפעם הראשונה עכשיו שמעתי מה אומרת הלמידה המשמעותית.
יצחק כהן
משמעותי. ה-300 מיליון זה מאוד משמעותי.
נעה היימן
בפנייה הזאת יש 24 מיליון שקלים לנושא הזה. שאר הנושאים יתוקצבו בתקציב 2015.
סתיו שפיר
באמת צריך לברך אותה על זה. מכל הפרסומות ברדיו, פעם ראשונה אני מצליחה להבין את הפרויקט.
יצחק כהן
זה לא מה שכתוב על השלטים.
סתיו שפיר
אולי צריך לשים אותך בפרסומות.
יצחק כהן
זה קשור ל-הכול חינוך
נעה היימן
לא.

הסעיף הבא הוא 25 מיליון שקלים לחברה למתנ"סים והסכום הזה מחולק באופן הבא: שלושה מיליון שקלים לגירעונות שכר שיש בחברה בגלל עתירה שהתקבלה בשנה שעברה בבית הדין לענייני עבודה ושיפוי שניתן לחברה לתשלום שכר לעובדים. 4.025 מיליון שקלים נוספים הם בעיקר לפתיחת מתנ"סים והרחבת פעילות החברה למתנ"סים בחברה הערבית. נשאלנו באיזה ישובים. מרכזי חדשנות ייפתחו בטמרה-כפר מנדא, בעלות של מיליון שקלים למרכז. תגבור של פעילות רעים – אלה פעילויות בקהילה עם אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים – בכפר מנדא, מג'דל כרום, דיר חנא, קלנסואה וכסייפה, ומתנ"סים חדשים בטייבה, ערבה וערערה.
סתיו שפיר
אפשר לקבל את זה.
נעה היימן
אני אעביר לכם את הכול.
זבולון כלפה
כשאת אומרת פתיחה של מתנ"ס, זה כולל גם מנהל?
נעה היימן
כן. פתיחה של מתנ"ס אומרת מנהל.
זבולון כלפה
זה לא משנה מה גודל האוכלוסייה שם?
נעה היימן
נכון. לא משנה.
זבולון כלפה
אני אשמח לקבל גם את הפירוט הזה.
נעה היימן
אין בעיה. של מה שהקראתי עכשיו? של שמות הישובים בהם מורחבת הפעילות?
זבולון כלפה
כן.
נעה היימן
אין בעיה. אני אעביר לכם.

כארבעה מיליון שקלים עבור תגבור החינוך הטכנולוגי.
זבולון כלפה
לפני כן. לגבי החברה למתנ"סים. בעקבות צוק איתן אין דיונים אצלכם? החברה למתנ"סים פעלה בצורה מאוד מפוזרת בהרבה מקומות בארץ והוציאה לא מעט הוצאות. היא לא בתוך הרשויות וכאן אני לא רואה שיש פיצוי או השתתפות או סיוע בגין המבצע.
נעה היימן
החברה למתנ"סים היא חברה שנמצאת היום בדיונים מול משרד האוצר ומשרד החינוך על תכנית הבראה כוללת. החברה נמצאת בגירעון מבני ובגירעון אקטוארי מאוד עמוק ואנחנו בדיונים כבר מספר חודשים, אותם אנחנו מקווים לסיים בקרוב, גם על התכנית האסטרטגית של החברה. אין פיצוי ייעודי שניתן לחברה למתנ"סים. אופן הפעילות של החברה למתנ"סים ואופן התקצוב שלה, הוא לא עבור פעילויות. החברה למתנ"סים היא בעצם גוף מטה והיא נותנת משכורת של מנהל המתנ"ס לכל ישוב אליו היא נכנסת. פרט לזה יש עוד מספר סעיפים קטנים נוספים בתקצוב החברה אבל בעיקרה התקשרות מול החברה למתנ"סים היא התקשרות של תקצוב השכר למנהל. אנחנו נמצאים גם היום בשלבים סופיים של הפיכת החברה למתנ"סים לזרוע ביצוע של משרד החינוך, מכיוון שהיא חברה ממשלתית בעלת יתרונות ייחודיים בפעולה בקהילה בחינוך בלתי פורמלי. ברגע שיאושר ההסכם הזה – והוא נמצא בשלבים סופיים ואנחנו מקווים שהוא יסתיים בקרוב – נוכל להעביר דרכה ולבצע דרכה התקשרויות.
זבולון כלפה
היה חשוב לי לברר. את אומרת שבנוגע לצוק איתן – אפס הם יקבלו מכם.
אלכס מילר
הם לא מקבלים מהם תקציב אלא רק שכר של המנהל.
זבולון כלפה
גם קצת פעילויות.
נעה היימן
תגבור החינוך הטכנולוגי. בעיקרו זה תקצוב גדול למחשוב בתי הספר. הוא לא התקציב שמועבר כאן אלא זה מועבר דרך תקציב הפיתוח. זה תקציב שבעיקר מועבר להדרכות והכשרות מורים איך ללמד את התלמידים דרך הוראה ממוחשבת.

תקני כוח אדם למחוזות. במשרד החינוך מוקם בימים אלה מחוז חרדי גם על מנת לפקח בצורה יותר טובה. עד היום לא הייתה יחידה מיוחדת במשרד החינוך בהיקפים מתאימים לכל נושא הטיפול בחברה החרדית וזאת תוספת 12 תקנים לנושא הזה.

שינויים מאוזנים נוספים בתקציב המשרד.
יצחק כהן
מה אמרת לגבי החברה החרדית?
נעה היימן
אמרתי שיש 12 תקנים למחוז החרדי במשרד החינוך.

שינויים מאוזנים נוספים בתקציב המשרד. בעת מבצע צוק איתן ועל מנת לא לפגוע בתלמידים התיכוניים שהחמיצו את מועדי בחינות הבגרות בגלל המבצע, נעשה מועד בחינה נוסף, דבר שדרש היערכות מצד משרד החינוך בעיקר במשגיחים בבחינות הבגרות. לכן השינוי המאוזן מתייחס לסעיף הזה.
עיסאווי פריג'
מה זה האיזונים? באיזה סכום מדובר?
נעה היימן