ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 01/10/2014

תקנות ההתגוננות האזרחית (התאמת נגישות במקלטים), התשע"ג - 2013

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת משנה לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

01/10/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 18 >
מישיבת ועדת משנה של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
יום רביעי, ז' בתשרי התשע"ה (01 באוקטובר 2014), שעה 14:00
סדר היום
<תקנות ההתגוננות האזרחית (התאמת נגישות במקלטים), התשע"ג - 2013>
נכחו
חברי הוועדה: >
אילן גילאון – היו"ר
יעקב מרגי
מוזמנים
>
אל"מ גולן ואך - רמ"ח מיגון, פיקוד העורף, משרד הביטחון

רס"ן צ'ולצ'או נדאו - רמ"ד הנדסת מיגון, פיקוד העורף, משרד הביטחון

סרן בנימין שיינדל - סגן היועץ המשפטי, פיקוד העורף, משרד הביטחון

עומר בבלי - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד הביטחון

אמיר אדרי - רכז ממשל ומינהל, אגף התקציבים, משרד האוצר

אסף וסרצוג - רפרנט ממשל ומינהל, אגף התקציבים, משרד האוצר

איילת צור - עו"ד, יועצת משפטית, אגף רגולציה, משרד הפנים

נורית שגב - מפקחת ארצית, אגף השיקום, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

הדס אגמון - עו"ד, משרד המשפטים

אחיה קמארה - נציב שוויון לאנשים עם מוגבלות

שמואל חיימוביץ' - ממונה נגישות ארצי, נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות

ערן טמיר - עו"ד, ריטיינר, נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות

טלי הירש שרמן - מנהלת אגף תורת הבניה ופיתוח הנדסי, משרד השיכון והבינוי

נחמן פלוטניצקי - מנכ"ל מילב"ת

דורון לוי - נשיא אגודת החירשים

ישראל אבן זהב - יו"ר ועדת נגישות, מטה מאבק הנכים

יערה קלמנוביץ' - רכזת פורום הארגונים, מטה מאבק הנכים

עדי מרלה - עו"ד, נגישות ישראל

אבנר עורקבי - יו"ר אהב"ה, ארגון הנכים בישראל המיוחד

מרים בר ניר - עוצמה, פורום ארצי של משפחות נפגעי נפש

דן קדרון - תנו יד לחירש ונכים למען נכים
ייעוץ משפטי
אייל לב ארי
רכזת בכירה בוועדה
אתי שבתאי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים
<תקנות ההתגוננות האזרחית (התאמת נגישות במקלטים), התשע"ג - 2013>
היו"ר אילן גילאון
חברים, אנחנו בדיון.
בנימין שיינדל
התקנה השנייה דנה בעיקר בהתאמות שיש לעשות למקלטים שנבנו לפני המקלטים המונגשים שדנו עליהם קודם לכן. למעשה יש סוגים מסוימים של מקלטים, בעיקר במבני ציבור, במבנים שמיועדים לאנשים בעלי מוגבלות שבהם יש לבצע התאמות מסוימות כדי להנגיש את המקלטים שנבנו בעבר, לפני שהיו הסדרי נגישות.
היו"ר אילן גילאון
זה כולל גם את המקלטים החוץ דירתיים שאנשים צריכים לגשת אליהם?
בנימין שיינדל
כן.
היו"ר אילן גילאון
כמו שבנו פעם.
שמואל חיימוביץ'
אזוריים. מקומות קיימים, יש תקנות מקום קיים.
היו"ר אילן גילאון
לא מתחת לבניין.
בנימין שיינדל
זה כולל את המקלטים הציבוריים.
שמואל חיימוביץ'
אבל בבסיס המקלטים האלה נדונו בתקנות מקום קיים והגדרנו מה רמת הנגישות שאנחנו מצפים.
אייל לב ארי
עד הסף. עד הפתח.
שמואל חיימוביץ'
בדיוק.
היו"ר אילן גילאון
אבל לא בפנים.
אבנר עורקבי
מתי התחולה של מקום קיים?
היו"ר אילן גילאון
חברים, זה דיון ראשון.
אבנר עורקבי
אתה אומר שבבניין קיים יש את התחולה.
שמואל חיימוביץ'
אמרתי שיש התייחסות.
היו"ר אילן גילאון
זה נוגע למרחק מהמקום וכל הדברים האלה.
בנימין שיינדל
כמו שרואים, לאחר פרק ההגדרות יש כאן את סעיף הסף של התקנה.
היו"ר אילן גילאון
באיזו שנה הפסיקו?
בנימין שיינדל
1991.

תקנה 2 מגדירה שהמקלט במבנה המיועד לאנשים עם מוגבלות ואין הוא מוסד חינוך או מוסד בריאות, יהיה נגיש לפי התקנות המפורטות ובנוסף ההסדרים הבאים.

ראשית, יש בו מערכת אוורור וסינון לפי תקנות המפרטים.

שנית, יבצעו בו התאמות נגישות נוספות לפי הוראות של מורשה נגישות.

בנוסף לכך יש להנגיש את נתיב הגישה.

כמובן יש מקרים שמראש ניתן לדעת שאי אפשר להנגיש כמו במקרה של חדר המדרגות. זה מצריך גם מעורבות של מורשה נגישות בעניין הזה.

לגבי נתיב הגישה לפי תקנה 3. נתיב גישה כהגדרתו בתקנות המפרטים, למקלט שאינו מרחב מוגן דירתי ואינו מקלט מסוג א1 כהגדרתם בתקנות האמורות, בכל חלק של מקום ציבורי שאינו חדר מדרגות, יהיה דרך נגישה לפי הוראות הנגישות.

תקנה 3(ב) אומרת שעל חדר מדרגות שהוא חלק מנתיב גישה יחולו הוראות פרק ב' לחלק ג' לתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) ופרט 8.130 לתוספת השנייה לתקנות האמורות.
אבנר עורקבי
מה זה אומר?
בנימין שיינדל
לאחר מכן יש צורך בהתאמות נגישות לבתי כיסא ולמקלחות, מה שגם נותן מענה בעיקר למקלטים הציבוריים והמקלטים הישנים.

לאחר מכן יש הנגשת הסימון והשלטים, שזה חלק מהמקלטים שנבנו.
היו"ר אילן גילאון
מה אתם אומרים בתוכן של הדברים האלה? אחרי מבצע צוק איתן, אנחנו יודעים מה היה באר-שבע ובשכונות ותיקות שנבנו בשנות ה-60 וכולי, מבנים מקלקר.
גולן ואך
היום חמישה אחוזים מהמקלטים הציבוריים – מהמקלטים בכלל, מהמיגון הקיים התקני – משמשים כמקלטים או חלקו נקרא מקלטים ציבוריים. הדיון הקודם עסק בממ"דים שהם בעצם 31 אחוזים נוספים. אנחנו מדברים כרגע על חמשת האחוזים, המקלטים הציבוריים שנמצאים במרחב שמחוץ לבתים שאליהם אזרח צריך להגיע.
היו"ר אילן גילאון
זה ברור. אנחנו שואלים את מהות התיקון.
בנימין שיינדל
זאת תקנה חדשה שדנה איך אתה מנגיש מקלטים קיימים היכן שניתן. זה לא תיקון המפרטים. רוב המקלטים שלנו כבר מונגשים מספר שנים. מה שלא הונגש עד עכשיו, הודענו לפני כן על תיקונים נוספים בפרטים ואיך אתה בונה מקלטים מעכשיו ואילך.
היו"ר אילן גילאון
בנושא הירידה לתוך המקלט, יש לכם תיקון?
בנימין שיינדל
כן.
ערן טמיר
לא כתוב שאלה המקלטים הקיימים.
היו"ר אילן גילאון
אלה המקלטים הקיימים.
ערן טמיר
אני מסתכל על סעיף התחולה. רק חדשים.
היו"ר אילן גילאון
אלה מקלטים שהם חוץ ביתיים, חוץ דירתיים, חוץ מבנים.
ערן טמיר
בסדר, אבל הם לא קיימים.
אייל לב ארי
הסיפא של התחילה והתחולה, אם הכוונה היא למקלטים קיימים, האם באמת צריך להגיד שהתחולה היא תכנית שאושרה מיום התחילה. בניין שהוא לאחר יום התחילה. אם הכוונה בתוספת הזאת לבקשות להתאמות.
בנימין שיינדל
יכול להיות שיש מבנים שהם לא היו מראש ידועים כמשהו שמיועד בעיקר לאנשים בעלי מוגבלות. יכול להיות שיש צורך לבצע הנגשות נוספות גם בעתיד. גם זה חלק מהתקנה הזאת. לא כל מבנה ידוע בדיוק מה השימוש ויכול להיות שהשימוש משתנה לאחר מכן.
קריאה
בסעיף 6, סעיף התחולה, זה לא מה שכתוב.
היו"ר אילן גילאון
תעזבו רגע את המספרים. בואו נראה מה המציאות כרגע. מה שנכון לגבי המקלטים האלה, שלגבי אנשים עם מוגבלות הם לא משמשים כלום כי לאף אחד אין זמן להגיע אליהם, כי כאשר הוא מגיע אליהם, הוא לא יכול לרדת אליהם. האם בתחום הזה יש איזשהו שינוי שאתם מציעים אותו? אפשר לעשות לו שינוי בוונטה, שינוי באסלה וכולי. אנשים עם מוגבלות, המקומות האלה לא נגישים להם. האנשים האלה לא ניגשים. מבחינה סטטיסטית, יש הרבה יותר סכנה שהם ייפגעו בהליכה אל המקלט הזה מאשר שהם ייפגעו חס וחלילה מטיל בראש.
בנימין שיינדל
כן. זאת תקנה 2 שדנה בנושא של הנגשה נתיב הגישה למקלט.
קריאה
גם תקנה 3.
בנימין שיינדל
זה אחד ההסדרים המרכזיים.
היו"ר אילן גילאון
ככל שהם מסבירים, אני מבין פחות.
ישראל אבן זהב
שאלה. פיקוד העורף המליץ באזעקות האחרונות להיכנס לחניוני רכב. איך אתם מתייחסים לחניוני רכב יחד עם התקנות האלה? זה למעשה מחסה, מה שקראו פעם, ולא מקלט.
בנימין שיינדל
חניון רכב הוא לא מחסה.
גולן ואך
חניוני רכב הם חלק מתכנית כוללת שעדיין נמצאת בתהליך של גיבוש ותכנון להנגשת או להתאמת כל המרחבים הציבוריים שטרם הוכרו כמרחב מוגן תקני, כפתרון טוב יותר מאשר מרחב פתוח. זה לא כולל את הדבר הזה. אנחנו מדברים כרגע על כך שחניון רכב בהתאם למצאי הקיים הוא טוב יותר מאשר שטח פתוח.
ישראל אבן זהב
גם שם צריך לחשוב על שירותים וכל הדברים.
גולן ואך
נכון. זה חלק מתכנית שנקראת תכנית תמיר, תכנית שפיקוד העורף מוביל אותה יחד עם משרד הפנים.
אייל לב ארי
נתחיל לקרוא ונראה אם יש הערות.

תקנות ההתגוננות האזרחית (התאמת נגישות במקלטים), התשע"ג-2013
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 14ד ו-27 לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם שר הפנים, עם הנציבות ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. הגדרות
בתקנות אלה –
"הוראות הנגישות" – הוראות הנגישות לפי חוק התכנון והבנייה, כהגדרתן בסעיף 19א לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן – חוק השוויון).

"מבנה המיועד לאנשים עם מוגבלות" – בניין שנועד לשמש, כולו או חלקו, למתן שירות ציבורי המיועד בעיקרו לאנשים עם מוגבלות או למגוריהם של אנשים עם מוגבלות. לעניין זה, "שירות ציבורי" – כהגדרתו בסעיף 19ה לחוק השוויון.

"מוסד בריאות" – בית חולים כמשמעותו בסעיף 24(ב) לפקודת בריאות העם, 1940, מרפאה כהגדרתה בסעיף 34(ג) לאותה פקודה או מעון לזקנים תשושים או לזקנים סיעודיים כהגדרות כל אלה בתקנות הפיקוח על מעונות (תנאי המגורים וטיפול בזקנים עצמאיים ותשושים במעונות לזקנים), התשס"א-2001.

לגבי מוסד בריאות, יכול להיות צורך לעשות התאמה להגדרת מוסד בריאות באופן שיהיה מתאים לתקנות נגישות בבריאות שנדונות בוועדת המשנה.

"מוסד חינוך" – כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949 וכן מעון יום כהגדרתו בתקנות הפיקוח על מעונות (אחזקת ילדים במעון יום), התשכ"ח-1968.

"מערכת אוורור וסינון", "מערכת אוורור וסינון דירתית", "מערכת סינון דירתית" – כהגדרתן בתקנות המפרטים.

"תקנות המפרטים" – תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), התש"ן-1990.

"תקנות הציוד" – תקנות ההתגוננות האזרחית (ציוד ושילוט במקלטים ובמחסים ציבוריים), התשמ"א-1981.

"ת"י" – תקן ישראלי כמשמעותו בחוק התקנים, התשי"ג-1953.
ישראל אבן זהב
במערכות אוורור וסינון כתוב רק דירתיות. איפה המוסדיות?
בנימין שיינדל
אין הגדרה מפורשת.
ישראל אבן זהב
זאת מערכת שונה לגמרי. אני מכיר את המערכות האלה.
בנימין שיינדל
יש שם הגדרה ייעודית.
אייל לב ארי
יש רק מערכת אוורור וסינון דירתית.
ישראל אבן זהב
כתוב דירתית, אבל מוסדית זה משהו אחר לגמרי.
אייל לב ארי
בתקנות אין מוסדית.
ישראל אבן זהב
קודם התייחסתם למקלטים ומבחינת המערכות הרגילות, מקלט ציבורי, הן שונות לגמרי.
יעקב מרגי
צריך לומר את זה.
ישראל אבן זהב
כתוב רק סינון דירתי. שיכתוב על כל המערכות. אם זה לא רלוונטי, שיוציא את זה לגמרי.
היו"ר אילן גילאון
אתה יודע לענות?
ישראל אבן זהב
יכול להיות שזה מיותר כאן.
שמואל חיימוביץ'
זאת רק הגדרה.
ישראל אבן זהב
ההגדרה צריכה להיות מורחבת. אם לא, תבטל אותה.
בנימין שיינדל
כמו שאמרתי, תקנות המפרטים, זאת הגדרה כללית. יש מערכת יותר קטנה של הממ"ד ולכן צריך להתייחס גם למערכת בהגדרה הכללית.
אבנר עורקבי
אבל הממ"ד יותר קטן.
בנימין שיינדל
נכון. לכן יש שתי הגדרות. מערכת אוורור וסינון של כל המרחבים המוגנים ויש מערכת אוורור וסינון ספציפית לממ"ד. לכן יש כאן שני מונחים.
שמואל חיימוביץ'
אני לא מבין מה זה עושה כאן.
בנימין שיינדל
שני המונחים מוגדרים בתוך התקנות הכלליות.
שמואל חיימוביץ'
למה היה צריך לעשות בהם שימוש? הרי זה לא נוגע לנגישות.
בנימין שיינדל
כי יכול להיות שיש רק מקלט אחד שמנגישים בתוך המבנה לאנשים בעלי מוגבלות וגם שם צריכה להיות מערכת.
שמואל חיימוביץ'
זה נכון.
בנימין שיינדל
צריך להיות לפחות אחד שיהיה נגיש לנכה ושתהיה לו מערכת.
שמואל חיימוביץ'
איפה זה כתוב בהמשך כהוראה?
קריאה
2(1).
שמואל חיימוביץ'
לפי תקנות המפרטים, אבל איפה?
בנימין שיינדל
דירתי.
שמואל חיימוביץ'
זה מסביר את הכול.
אייל לב ארי
נעשה את ההתאמות לפי העניין. דירה שמיועדת לאנשים עם מוגבלות, המרחב המוגן יהיה ממ"ד ולכן אולי מערכת הסינון הגדולה לא תתאים והדירתית כן תתאים.
שמואל חיימוביץ'
אני לא רואה את הצורך לחייב במרחב מוגן דירתי של דירה נגישה רק בגלל זה אלא אם יש צורך מסיבות מסוימות. לא כל מוגבלות צריכה את מערכת הסינון הזאת.
יעקב מרגי
היום זה קיים בכל ממ"ד חדש.
שמואל חיימוביץ'
לא בטוח.
צ'ולצ'או נדאו
אני ראש מדור הנדסת מיגון. רציתי לציין שמערכת אוורור, יש חוק ממאי 2010 ולא רק בגלל נגישות.
היו"ר אילן גילאון
אנחנו עוסקים כאן באופן ספציפי בעניין של הנגישות. הבנתי. בסדר. אנחנו לא מקבלים עכשיו החלטה לגבי זה.
אייל לב ארי
2. נגישות מקלט במבנה שעיקר ייעודו לאנשים עם מוגבלות

מקלט במבנה המיועד לאנשים עם מוגבלות ואינו מוסד חינוך או מוסד בריאות יהיה נגיש לפי תקנות המפרטים, ובנוסף –
(1) תותקן בו מערכת אוורור וסינון לפי תקנות המפרטים.

(2) יבוצעו בו התאמות נגישות נוספות על הקבוע בתקנות אלה, לפי ההוראות של מורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה, לאחר שנועץ במורשה לנגישות השירות, בהתחשב בשימוש במקלט למחסה ולשימוש אחר בו שהותר ברישיון לפי סעיף 15(א) לחוק ובצרכיהם המיוחדים של האנשים עם המוגבלות המתגוררים במבנה או מקבלים בו שירות, ובלבד שהוראות כאמור לא יסתרו את תקנות הציוד ושרשות מוסמכת אישרה כי אינן נוגדות את תקנות המפרטים.
3. נגישות נתיב גישה
(1) נתיב גישה, כהגדרתו בתקנות המפרטים, למקלט שאינו מרחב מוגן דירתי ואינו מקלט מסוג א1 כהגדרתם בתקנות האמורות, בכל חלק של מקום ציבורי שאינו חדר מדרגות יהיה דרך נגישה לפי הוראות הנגישות.

(2) על חדר מדרגות שהוא חלק מנתיב גישה יחולו הוראות פרק ב' לחלק ג' לתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970 ופרט 8.130 לתוספת השנייה לתקנות האמורות.

4. נגישות בתי כיסא ותא מקלחת
(1) מקלט שמותקן בו בית כיסא כימי או שיש חובה להתקינו, לפי תקנות המפרטים, לפי תקנות הציוד או לפי כל דין אחר, ואין בו בית כיסא נגיש לפי תקנות המפרטים, יהא בו בית כיסא כימי אחד לפחות נגיש.

(2) יראו בית כיסא כימי כנגיש אם מתקיימים בו כל אלה:

(1) מושב שרוחבו 40 סנטימטרים לפחות וגובהו 45 עד 50 סנטימטרים מעל פני הרצפה, והוא יציב בעת שאדם מתיישב עליו או קם ממנו.
ישראל אבן זהב
מה עם מאחזים?
שמואל חיימוביץ'
לא סתם. מאחזים מתקפלים.
ישראל אבן זהב
מתקפלים. זה לא כתוב כאן.
שמואל חיימוביץ'
נכון.
יעקב מרגי
זה בהמשך, בסעיף (3).
שמואל חיימוביץ'
קודם כל, זה בית שימוש כימי ולא מקלחת. איפה מאחזים של בית השימוש?
ישראל אבן זהב
צריכים להיות מאחזים.
היו"ר אילן גילאון
תרשמו את זה. מאחזי יד.
שמואל חיימוביץ'
זה היה כאן. תחזירו את זה.
אייל לב ארי
יוחזר.

(2) שני מאחזי יד בצורת L שמתקיימות בו הוראות סעיף 2.11.6 שבת"י 1918 חלק 3.1, בסעיף הדן במאחזי יד, או מאחז יד לפי הוראות הנגישות המותקנים משני צדי בית הכיסא.
ישראל אבן זהב
גם זה לא מדויק.
שמואל חיימוביץ'
אני מציע שיהיה כתוב מאחז יד אחד בצורת L לפי הפרט הזה והזה, לפחות.
היו"ר אילן גילאון
בסדר.
שמואל חיימוביץ'
אם נתנו לשם, זה מספיק. לא ביקשנו את כל המאחזים.

לגבי המושב. זה מושב שצריך להיות עם ידיות. דיברנו על זה בתקנות אחרות. מושב שאפשר גם לקום, להישען עליו, וגם כדי לעבור אליו צריכה להיות אפשרות.
אייל לב ארי
השאלה אם נתקן את זה למושב מותאם.
שמואל חיימוביץ'
כן.
היו"ר אילן גילאון
אפשר לקבל כאן החלטות ואתם מול הנציבות תעמדו בקשר ותנהלו שולחן עגול כדי לפתור בעיות כאלה.
אייל לב ארי
(3) וילון סביב בית הכיסא והמאחז או אמצעי אחר המספק פרטיות, ובלבד שהוא ניתן לפתיחה ולסגירה בידי אדם עם מוגבלות היושב בכיסא גלגלים, מאפשר מעבר חופשי ברוחב 110 סנטימטרים ולפחות אל בית הכיסא, ואינו מהווה מכשול בכניסה וביציאה לאזור בית הכיסא.

(ב1)
מקלט שיש בו תא מקלחת, יתקיימו בתא המקלחת הוראות פרט 8.156 לתקנות התכנון והבנייה.
שמואל חיימוביץ'
יש לי הערה. אני מציע שיהיה כתוב למעט מוט מתקפל ומושב מתקפל, כי דבר כזה במקלט לא יהיה אחרי זמן מה. הוא פשוט לא יהיה שם. מאחז יד מתקפל ומושב מתקפל שנדרש בתקן.
קריאה
הוא שונה מה-8.156.
היו"ר אילן גילאון
זה מקובל? מקובל.
אייל לב ארי
(3) הציוד האמור בתקנת משנה (ב) יהיה מותקן במקלט באופן קבוע זולת אם הוא קל להתקנה בשעת חירום, שאז מותר שיוחזק בארון או בארגז נעול, ובלבד שיוחזק כך גם הציוד הדרוש להתקנתו.
אם עד הפרסום יהיה תקן לאמל"ן, הם ייכנסו בתקנה 4. יש כבר תקן לאמל"ן?
שמואל חיימוביץ'
כן, של מכון התקנים. יש? פעלתם משהו בעניין הזה? רציתם לפעול.
נחמן פלוטניצקי
לכל מפרט ומפרט, בתוכו יש תקן. כלומר, אין לכל הערכה כולה - - -
שמואל חיימוביץ'
אין תקן. תקן זה של מכון התקנים. זה שתעשו חקיקה במכון התקנים בהליך מסודר, זה לא תקן.
אייל לב ארי
5. סימון ושילוט

בסימון ובשילוט במקלט יתקיימו הוראות תקנה 16 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג-2013.

6. תחילה ותחולה

תחילתן של תקנות אלה שישים ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה) והן יחולו על תכנית שאושרה מיום התחילה ואילך ועל בניין שהיתר לבנייתו חודש לאחר יום התחילה.

ערן, ההערה שלך עומדת בעינה לסעיף 6? לגבי התוספת של התחולה.
ערן טמיר
מה כוונת משרד הביטחון ופיקוד העורף לגבי התקנות?
בנימין שיינדל
יש הוראות בתוך חוק הג"א, לקבוע את המנגנון היכן אתה מחיל את זה לפי שיקולים. אני חושב שזה מה שצריך להיות כאן. זה משהו שעוד לא דנו בדיונים המכינים לתקנות האלה. לא הגענו לנושא הזה לגבי איך אתה מחיל, על איזה מקרים קיימים צריך להחיל את התקנות, כן ולא. זה חלק מההסדר שהוא חסר כרגע.
היו"ר אילן גילאון
גם את רומא לא בנו ביום אחד.
אייל לב ארי
7. הוראות מעבר

אין בהוראות תקנות אלה כדי לגרוע מתוקף תכנית שאושרה לפני יום התחילה ואולם רשאית רשות מוסמכת לבקשת מגיש תכנית שאושרה, לאשר במקום תכנית כאמור, תכנית שתהיה כולה לפי תקנות אלה.
היו"ר אילן גילאון
אתם תשבו כדי ללבן את כל הסעיפים, שמוליק, כולל מפגש ביניכם לבין פיקוד העורף על כל התקנות עליהן דיברנו, על תוספות, על תיקונים ועל הדברים שאתה אמרת שעוד לא ניסחתם. נגיע לכאן בהסכמות מלאות, להצבעה.

סיימנו את הדיון. תודה רבה לכם. חתימה טובה. נתראה אחרי סוכות.

<הישיבה ננעלה בשעה 14:30.>

קוד המקור של הנתונים