ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 15/09/2014

הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים בכל הארץ), התשע"ג-2013, הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ג-2013, הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ד-2014, הצעת חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע"ד-2014, הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ד-2014

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
15/09/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 422 >
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, כ' באלול התשע"ד (15 בספטמבר 2014), שעה 10:00
<סדר היום:>
1. הצעת חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע"ד-2014
2. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ג-2013, של חה"כ מירי רגב (פ/489):
(הישיבה נפסקה בשעה 10:27 ונתחדשה בשעה 10:32.)
<משה גפני:>
- - - גומר את הדיון.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
שראש הממשלה יחליט מה הוא עושה.

<משה גפני:>
מה יחליט? אתה יכול להגיד לו להחליט עכשיו, אתה לא צריך - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אבל הוא לא, ככה לא תהיה לו ברירה.

<משה גפני:>
מה אתה הולך לעשות אחרי זה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
טוב, רבותיי.

<משה גפני:>
שמעת את ההקלטה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
שמעתי הרבה דברים.

<משה גפני:>
מה הוא אמר?

<יצחק כהן:>
יש עלויות, ניסן?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא יודע, מחר יבואו לפה.

<יצחק כהן:>
אז בוא נחכה למחר, מה הבעיה?

<יעקב ליצמן:>
לאור הבדיקה שעשיתם - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ביקשתי שמחר יבואו - - -

<יצחק כהן:>
אני מבטיח לך שיעלה לך 20 מיליון - - -

<יעקב ליצמן:>
שר האוצר צריך להגיע מחר.

<משה גפני:>
מה יהיה מחר?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בוא נראה מה יהיה היום.

<משה גפני:>
עזוב את היום, מה יהיה מחר? היום אנחנו מסיימים את זה, מה יהיה מחר?

<יצחק כהן:>
את מי הזמנת מחר?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא יודע - - -

<יצחק כהן:>
אז מי יודע? בוא נשאל את ליפמן.

<משה גפני:>
ניסן, תקשיב לי שנייה, מה יהיה מחר? מה יהיה מחר? נניח שאתה מסיים היום מה יהיה מחר?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אם נסיים היום אז מחר אנחנו צריכים לדון ברביזיות ומצד שני יבוא מישהו מהאוצר שיסביר את העלויות.

<יצחק כהן:>
אתה מבין את המשמעות?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בטח שאני מבין.

<יצחק כהן:>
אז תסביר, מה אתה מבין?

<משה גפני:>
אז אתה מוכן לקיים דיון רציני על זה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
על מה?

<משה גפני:>
על החוק. בלי הצבעות, נסיים היום.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אמרתי שברגע שאנחנו ניקח יום, יש לנו כמה נושאים שאנחנו נצטרך לקיים עליהם דיון רציני.

<משה גפני:>
בסדר, אתה רוצה - - -

<יעקב ליצמן:>
אתה קודם כל צריך לגמור את הנושא חדש.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני לא יודע, בואו נראה כמה נתקדם היום.

<משה גפני:>
יכול להיות שנוותר על ההסתייגויות היום ומחר תקיים דיון רציני. אין לנו מה לדון עכשיו. אם העלות היא מיליארד 300 יכול להיות שחלק מאיתנו נתמוך בחוק.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בסדר, בואו - - -

<משה גפני:>
תענה לי.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אמרתי, אנחנו צריכים לגמור - - -

<יעקב ליצמן:>
לא, אני מוחה שהוצאתי את הכול כמה חודשים, אבל בחינם.
<משה גפני:>
אני אדבר עם החברים - - -

<יצחק כהן:>
לא, אולי גם שראל יחזור חזרה לעבודה, אולי יבטל את הפיטורים שלו. אם זה 500 מיליון זה משהו אחר, אם זה מיליארד אולי שראל יחזור. אם זה מה שאומר לפיד זה לא נורא, בעשר שנים 15 מיליארד זה לא נורא.

<משה גפני:>
ניסן, תקשיב אליי רגע.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני מקשיב לך.

<משה גפני:>
אם אתה מסתכל על אחרים לקבל הוראות - - - אבל אם אתה מדבר איתי - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מה מקבל הוראות?

<משה גפני:>
אז תקשיב לי.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני מקשיב לך, דבר.

<משה גפני:>
אני רוצה להציע לך, אני אדבר עם החברים שלי, בשביל מה אנחנו נשב לדון ואיציק כהן עכשיו ישמיע עוד הקלטות של עוד אישים - - -

<יצחק כהן:>
היום פרקי אבות. היום תלמדו פרקי אבות.

<משה גפני:>
אני מציע - - -

<עפר שלח:>
ניסן, עשינו את הדיון הזה כבר - - - כל ישיבה אנחנו נחזור להצעה של גפני?

<משה גפני:>
ממש לא כל ישיבה.

<עפר שלח:>
יאללה, בואו נתקדם.

<יצחק כהן:>
לאן?

<משה גפני:>
אתה רוצה להתקדם תתקדם.

<יצחק כהן:>
לאן אתה רוצה להתקדם?

<משה גפני:>
אני מדבר איתך. אם אתה מקיים מחר דיון אני אציע לחבריי, בואו נסגור את הישיבה, אנחנו מוותרים על הנימוקים של ההסתייגויות האלה, תצביע. זה הכול, חבל על הזמן וביטול תורה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא הבנתי.

<משה גפני:>
אם אתה מחר מקיים דיון רציני, אתה מביא נציג מוסמך של הממשלה שידבר על עלות החוק ואתה תאפשר את הדיונים האלה ונדבר על הדברים החדשים שאתה מעוניין לקיים עליהם דיון רציני, אני אציע לחבריי, בואו נוותר על ההסתייגויות שנשארו, לא ננמק אותן, לא נתבזה ומחר יהיה דיון רציני. נצביע רק על ההסתייגויות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מה שאני מציע זה ככה, בהתייעצות הסיעתית הקרובה שתהיה אתה תדבר איתם ואחר כך נדבר.

<משה גפני:>
בסדר.

<יעקב ליצמן:>
מי זה איתם? עם מי צריך לדבר, עם עפר או עם ליפמן? עפר, עם מי צריך לדבר, איתך או עם - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הלאה.

<משה גפני:>
נדבר על קמצא ובר קמצא?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותיי, סעיף 27 בעמוד 18.

<שלומית ארליך:>
ההסתייגות לגבי סעיף - - -

<משה גפני:>
רגע, רגע, שנייה.

<יצחק כהן:>
איזה עמוד?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
עמוד 18, סעיף 27.

<יעקב ליצמן:>
אני לא קיבלתי תשובה להסתייגות.

<שלומית ארליך:>
אי אפשר להגיש הסתייגויות בשלב הזה.

<יעקב ליצמן:>
זה מה שהיועץ המשפטי לממשלה פסק?

<שלומית ארליך:>
לא הממשלה, לכנסת.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בבקשה, 27.

<יעקב ליצמן:>
אבל יש לי איזה צליל שאתם משתפים פעולה עם היושב ראש.

<שלומית ארליך:>
המילה 'כספית' תימחק.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי רוצה לנמק?

<משה גפני:>
אני רוצה לנמק.

<עפר שלח:>
יש הקלטות חדשות היום?

<יצחק כהן:>
יש את ההכחשה שהוא עישן סמים.

<משה גפני:>
אני נמצא בחקיקה כבר 26 שנה, זאת המציאות. אני גם חוקקתי הרבה חוקים וגם ניהלתי ישיבות של חקיקה ממשלתית ופרטית.

<יצחק כהן:>
אין מה לחשוש, היום לא תהיה אלימות.

<משה גפני:>
הרבה מאוד, יותר, אני חושב, מכל אחד אחר בכנסת. גם בגלל הוותק וגם שעסקתי בעניין.

<יפעת קריב:>
ואיזה דברים העברת באותה תקופה?

<משה גפני:>
את רוצה, אני אתן לך את הרזומה שלי, אני קיבלתי על זה פרסים מאיכות הסביבה ו - - -
<אחמד טיבי:>
יפעת, לא שואלים את גפני שאלה כזו.

<משה גפני:>
כן, בדיוק. אני לא מציע לך לשאול שאלות כאלה. אתם חברי כנסת חדשים - - -

<עפר שלח:>
זה פיליבסטר שאפילו האופוזיציה לא תעמוד בו.

<משה גפני:>
לא, בסדר, אני מוכן להתעמת על זה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רב משה, זה הזמן שלך.

<משה גפני:>
לא, זה לא יכול להיות. היא זה הזמן שלך.

<יעקב ליצמן:>
אתה לא יכול להגביל אותו כי הוא החזיר לך את השעון.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
יש שעון חדש, שמתם לב?

<משה גפני:>
כל הכבוד. באמת, אדוני היושב ראש, אני לא זוכר חקיקה מהסוג הזה, אני חושב שזו חקיקה לא תקינה, חקיקה שאין מאחוריה ולא כלום מבחינת העשייה של ועדת הכספים, או של ועדה כלשהי בכנסת. אל"ף, אנחנו לא יודעים באיזה עלות מדובר, בי"ת, ואני מדבר בכל הרצינות, אין דיאלוג, אין ויכוח. מה שוועדות הכנסת עושות זה דיון פורה כאשר יש מישהו שהוא בעד - - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני אתן לך להמשיך.

<משה גפני:>
אני מסיים. אל תיתן לי, אחרי זה יש התייעצות סיעתית.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כי הדברים שלך הם דברים רציניים.

<משה גפני:>
לא צריך דברים רציניים, בלאו הכי אתה אחרי זה מסתכל על דנה ואתה לא מקשיב לי. ולכן - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אתה מאשים אותי בשתי האשמות פרועות.

<משה גפני:>
ולכן אני סבור שאם מישהו יילך לבג"צ על החקיקה הזאת הוא יזכה מכיוון שהמציאות הזאת של ניהול הדיון - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אז מה הבעיה?

<משה גפני:>
לא, אתם מבזים את הכנסת.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אז הכי טוב.

<משה גפני:>
זה רע. מה המשמעות? שבג"צ אומר שהכנסת לא יודעת לחוקק. אני, אם הייתי יועץ משפטי של הכנסת או יועץ משפטי של הוועדה הייתי אומר, ושלומית אמרה את זה, רק אתה לא הקשבת לה, היא אמרה שצריך לדעת את העלות. אתה לא יכול לקיים דיון שיכול להיות - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
טוב, רבותיי, מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. ההסתייגות נפלה.

הצבעה על ההסתייגות

בעד – מיעוט
נגד – רוב
ההסתייגות לא אושרה.
<משה גפני:>
הודעה. אנחנו נבקש אחרי זה התייעצות סיעתית. תאפשר לנו את הזמן, אנחנו, החברים, נתייעץ בינינו.

<יעקב ליצמן:>
יש לי התייעצות קשה כאן.

<משה גפני:>
נכון. ונרצה לדעת ממך האם יהיה מחר דיון רציני. האם יהיה מחר דיון רציני, שיבוא נציג מוסמך של הממשלה לדבר על העלות, על התכנית של מה שעושים עם העניין הזה - - -

<יעקב ליצמן:>
האם הנציגים שנוכחים כאן הם לא רציניים? האם נציגי האוצר לא רציניים?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מה זה? הייתה הצבעה, אפשר רק 'על כן'.

<משה גפני:>
לא, אני טעיתי, הוא מוסר את ההודעה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אז לא עושים ככה.

<משה גפני:>
הוא מוסר את ההודעה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, זה לא הולך ככה.

<משה גפני:>
בסדר, תיתן לו הודעה, נו.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אתם רוצים רביזיה?

<משה גפני:>
תן לו משפט, ריבונו של עולם.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אבל משפט, כי הוא כבר ניצל את האובר זמן שאנחנו - - -

<אחמד טיבי:>
הנתונים מחייבים שמישהו יגיע מחר כדי להסביר את העלות - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זה תנמק את ההסתייגות, לא - - -

<אחמד טיבי:>
בשם כל זה אנחנו מבקשים רביזיה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מאה אחוז, תודה רבה, אז יש רביזיה.

<משה גפני:>
יש הסתייגות בעל פה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אנחנו עוברים לסעיף - - -

<משה גפני:>
התייעצות סיעתית.

<שלומית ארליך:>
אנחנו עוברים לסעיף 28.

<משה גפני:>
התייעצות סיעתית.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מאחר שזה נושא חדש - - -

<משה גפני:>
לא, התייעצות סיעתית. אני לא יודע מה זה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אין התייעצות סיעתית כי זה נושא חדש.

<משה גפני:>
למה אתה מתווכח? אני אמרתי התייעצות סיעתית, ידעתי שאתה הולך להגיד - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מה זה קשור? זה לא שייך.

<משה גפני:>
גברתי היועצת המשפטית?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אם זה נושא חדש, אז זה שייך להתייעצות סיעתית?

<אחמד טיבי:>
אבל הוא הודיע מראש שהוא רוצה התייעצות סיעתית.

<שלומית ארליך:>
הוא הודיע לפני.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זה הולך לפני?

<משה גפני:>
בטח, מה השאלה? מה אתה עכשיו - - -

<אחמד טיבי:>
מותר לו מתי שהוא רוצה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ואחר כך הם יכולים להגיש נושא חדש?

<משה גפני:>
בטח.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בסדר, אם ככה - - -

<משה גפני:>
תשנה את התקנון.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
טוב, אז כבר על סעיף 5 אני מבקש נושא חדש. אם זה ככה, אם זה הולך ככה - - -

<משה גפני:>
מה זה אם זה ככה? זה מה שהיה בישיבה הקודמת, היה ויכוח ביני לבין בועז מי אמר קודם.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אוקיי, חמש דקות.
(הישיבה נפסקה בשעה 10:43 ונתחדשה בשעה 10:48.)
<אחמד טיבי:>
קחו בחשבון, חיזבאללה על הגדרות.

<יצחק כהן:>
אין לנו הרבה זמן.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותיי - - -

<עיסאווי פריג':>
גפני, הוא מתראיין ברדיו. מה אמרת ברדיו, גפני?

<יצחק כהן:>
היית קואופרטיבי לפחות?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
טוב, רבותיי - - -

<משה גפני:>
אמרתי שאי אפשר לחוקק את החוק כפי שאמרה היועצת המשפטית והיועץ המשפטי אם לא יגידו בדיוק מה עלות החוק.

<יצחק כהן:>
תיכף נשמע את העלות, יש לנו מקור מוסמך, שאין מוסמך ממנו.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
על דעת המקום ועל דעת הזמן מה שסוכם, רבותיי, שתישמע זעקתו של שר האוצר, קצר - - -

<יצחק כהן:>
קצר, מה שהוא אומר.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אבל לא חצי שעה.

<יצחק כהן:>
מה פתאום?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
דקה.

<יצחק כהן:>
גם לשר האוצר אתה סותם את הפה?

<משה גפני:>
מה שאמר חבר הכנסת ליצמן בבוקר, הוא הביא את מה שאמר שר האוצר, שעלות החוק היא מיליארד 300 ופה נאמר על ידי אנשי משרד האוצר שעלות החוק היא 3 מיליארד שקל. אומרים היועצים המשפטיים שעד שלא תובהר התמונה הזאת אי אפשר לחוקק.

<יצחק כהן:>
אבל תיכף אני אשמיע מקור מוסמך, שאין מוסמך ממנו.

<משה גפני:>
אמרה היועצת המשפטית שאם היית אומר שאתה לא מתכוון להביא אף אחד להבהיר את החוק הזה, לא את שר האוצר ולא מישהו מטעמו, היא הייתה אומרת שאי אפשר להצביע על ההסתייגויות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני מתכוון להביא.

<עיסאווי פריג':>
אבל בניגוד לעמדת היועצת המשפטית - - -

<משה גפני:>
אני רק מסביר את הדברים. אמרה היועצת המשפטית, אנחנו התייעצנו איתה בחוץ והיא גם אמרה את זה כאן, שמעתי את הלחשים שהיו ביניכם, היא אומרת שאם לא יובהר העניין הזה, זה ברור, אני אפילו לא צריך אותה בשביל זה, אפילו שאני לא יועץ משפטי, אבל זה ברור שצריך להבהיר את העניין הזה. יש פה מצב לא פשוט, ואז הייתה הצעה, ההצעה אומרת שנצביע רק על ההסתייגויות, כל מה שנותר מהן, במקום לקיים את הדיון, ואת הדיונים הרציניים עכשיו אנחנו רוצים עם שר האוצר. אנחנו האופוזיציה, ולפי דעתי גם הקואליציה דורשת, ששר האוצר יבוא לדיון הבא. בינתיים צריך לקיים דיון גם על הנושאים החדשים, לא הנושאים החדשים שהולכים לוועדת הכנסת, שעל זה אין שום סיכום, אנחנו הולכים לוועדת הכנסת, הכול בסדר, אבל הנושאים החדשים המהותיים, שגם אתה מעוניין בהם וגם חברי הוועדה מהאופוזיציה והקואליציה מעוניינים בהם, אי אפשר לקיים את הדיון הזה מחר מכיוון שהיועצים המשפטיים אומרים 'עדיין אין לנו נוסח'. ואז מתחיל הדיון האם אנחנו כן מצביעים על הרביזיות או לא מצביעים על הרביזיות, זה הנושא.

<אורי מקלב:>
לא, הרביזיות יהיו מחר.

<יצחק כהן:>
כדי ליישב את המחלוקת, ניסן.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, רק שנייה.

<משה גפני:>
אבל זה מוסכם, שחבר הכנסת איציק כהן משמיע את ההקלטה של שר האוצר - - -

<יצחק כהן:>
פעמיים.

<עפר שלח:>
פעמיים ומצביעים על הרביזיה.

<יצחק כהן:>
כן.

<יעקב ליצמן:>
לא, נצביע על מה שהוא אמר.

<יצחק כהן:>
אוקיי, מצביעים על הרביזיה. בכדי לפזר את הערפל אני מבקש שקט דקה.

<עיסאווי פריג':>
חברת הכנסת איילת שקד, עזבו את העברת הכספים - - -

<יצחק כהן:>
דקה, עיסאווי. בכדי לפזר את הערפל לגבי המחלוקת של עלות החוק, אני מביא מקור מוסמך, שאין מוסמך ממנו - - -

<אחמד טיבי:>
מי זה?

<יצחק כהן:>
תיכף תשמעו, מה הן העלויות.

(משמיע הקלטה של שר האוצר לפיד).

וואו, ניסן, אתה לא שומע. עוד פעם.

<יעקב ליצמן:>
הוא לא שמע.

<עפר שלח:>
אבל זו כבר הפעם השנייה.

<יצחק כהן:>
לא, הוא לא שמע.

(משמיע הקלטה של שר האוצר לפיד).

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
יצחק, שמעתי ולאור זה קראתי ל - - -

<יצחק כהן:>
כמה הוא אמר?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רגע.

<עיסאווי פריג':>
1.3.

<יצחק כהן:>
היושב ראש לא שמע.

<משה גפני:>
חבר הכנסת כהן, תשמיע את ההקלטה - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
שמעתי ולאור זה קראתי לאנשי השר כדי לדבר איתם על זה.

<יצחק כהן:>
אבל לא שמעת מה הוא אומר.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
שמעתי.

<יצחק כהן:>
כמה הוא אמר?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מיליארד נקודה שלוש, משהו כזה.

<יעקב ליצמן:>
וכמה האוצר אמר כאן?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
טוב, רבותיי.

<יצחק כהן:>
ממש לא נכון.

<משה גפני:>
מי שאמר 3 מיליארד שקל זה סתם דברי אגדה.

<יצחק כהן:>
לא, הם פה, הם אומרים 3 מיליארד.

<יעקב ליצמן:>
אולי שהוא שר אוצר זו אגדה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותיי, רבותיי.

<יצחק כהן:>
המקצוענים אומרים 3 מיליארד.

<משה גפני:>
פה זה נאמר. פה אמרו, בוועדה.

<יצחק כהן:>
הם פה, תשאל אותם. אתה יודע מה? אל תביך אותם, אל תשאל אותם.

<יעקב ליצמן:>
יש לי רושם ששר האוצר הוא אגדה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
טוב, רבותיי, אנחנו עוברים עכשיו להסתייגויות.

<יצחק כהן:>
ניסן, יש פה מחלוקת. המקצוענים אומרים 3 מיליארד, שר האומר מיליארד 300. בוא תסכים לפחות על העובדות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
די, סיכמנו.

<יצחק כהן:>
טוב, הצבעות.

<יעקב ליצמן:>
רגע, פעמיים.

<עפר שלח:>
אמרנו פעם בהתחלה ופעם בסוף.

<יצחק כהן:>
אבל שלא תברחו.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא נברח.

<שלומית ארליך:>
עצרנו בסעיף 28 - - -

<יעקב ליצמן:>
אז מה סדר הדיון?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אמרנו, מצביעים על ההסתייגויות, אחר כך על הרביזיות, מסיימים, מחר יש לימוד תורה כל אחד במקומו, מה שנקרא - - -

<יעקב ליצמן:>
ואיפה לפיד עומד?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ואחר כך בשבוע הבא ביום שני.

<אחמד טיבי:>
לא כולם לימוד תורה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כל אחד לימוד תורה שלו.

<משה גפני:>
עזוב את לימוד התורה, תגיד לי מה הולך להיות ביום שני.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הוא שאל, אדם מכובד בוועדה שאל שאלה.

<משה גפני:>
לא, לימוד תורה פתאום. תגנבו את הכסף שלנו ותגיד לי לימוד תורה. תדבר לעניין. לימוד תורה. אל תלמדו תורה ואל תגנבו.

<עיסאווי פריג':>
למה אתה מדבר ליושב ראש - - -

<משה גפני:>
לא יושב ראש הוועדה, הם לוקחים את הכסף - - -

<יעקב ליצמן:>
הוא לא נותן לו מגרש ספורט.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
גפני, לא, הם לא היו מוכנים.

<משה גפני:>
זה לא קשור לכפר קאסם.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הם לא היו מוכנים ולא שמעו, אז אולי תציג את ההצגה עוד פעם.

טוב, תתחילי.

<שלומית ארליך:>
בעצם אנחנו עצרנו בסעיף 28. בסעיף 28 יש תיקון בנוסח, כמו שראיתם, שנמצא לפניכם. במקום 'על החלטה סופית של המנהל' יהיה 'על דרישת תשלום', גם ברישה וגם בסיפה.

ההסתייגויות לסעיף 28 הן של הקבוצה. קודם כל בסעיף קטן (א) אחרי 'ניתן לערער בבית משפט שלום' יבוא 'בבית דין לענייני עבודה כפי סדרי הדין של ערעור - - -

<יעקב ליצמן:>
לא, בית דין רבני, הסתייגות שלנו.

<יצחק כהן:>
אחמד רוצה בית הדין השרעי.

<עיסאווי פריג':>
אין נימוקים, רק הצבעות?

<עפר שלח:>
זה היה הסיכום.

<עיסאווי פריג':>
אז מה - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו.

<עיסאווי פריג':>
אבל רוצים לנמק, לא?

<יצחק כהן:>
ליפמן השאיר פתק.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ההסתייגות נפלה.

הצבעה על ההסתייגות

בעד – מיעוט
נגד – רוב
ההסתייגות לא אושרה.
הלאה.

<שלומית ארליך:>
הסתייגות נוספת. בסיפה, במקום '30' יבוא '90'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. ההסתייגות נפלה.

הצבעה על ההסתייגות

בעד – מיעוט
נגד – רוב
ההסתייגות לא אושרה.
<אחמד טיבי:>
ליצמן עוזב במחאה.

<עפר שלח:>
גם ליפמן עוזב.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
גפני נמצא, אל תדאג.

<שלומית ארליך:>
במקום סעיף קטן (ב) יבוא 'תשלום העיצום הכספי יעוכב עד להכרעה בערעור על החלטת המנהל לפי סעיף קטן (א)'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. ההסתייגות נפלה.

הצבעה על ההסתייגות

בעד – 5
נגד – 5
ההסתייגות לא אושרה.
<יצחק כהן:>
אבל תגיד חמש-חמש, זה חשוב מאוד למורל של הלוחמים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
טוב, הלאה.

<שלומית ארליך:>
לחילופין סעיף קטן (ב) יימחק.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו.

הצבעה על ההסתייגות

בעד – 5
נגד – 5
ההסתייגות לא אושרה.
<יצחק כהן:>
אין רוב. יש כללים, חמש-חמש.

<משה גפני:>
שיהיה רשום בפרוטוקול, זה דבר חשוב, אתם אמרתם שאם זה חמש נגד חמש ההסתייגות לא מתקבלת - - -

<יצחק כהן:>
אבל אין רוב. למתנגדים אין רוב.

<אחמד טיבי:>
גם יש רוב מוסרי.

<עיסאווי פריג':>
אבל מה לגבי התרגום בערבית? איפה זה עומד?

<שלומית ארליך:>
סעיף קטן (ג), לאחר ששולם העיצום הכספי - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו.

<יצחק כהן:>
חמש.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי נגד? ירים את ידו.

<יצחק כהן:>
חמש. תיקו חמש-חמש, אין לכם רוב.

הצבעה על ההסתייגות

בעד – 5
נגד – 5
ההסתייגות לא אושרה.
<משה גפני:>
זה לא יאומן, אין לכם רוב - - -

<שלומית ארליך:>
בסיפה של סעיף קטן (ג) יבוא 'ובתוספת 50% מהסכום ששולם'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו.

<יצחק כהן:>
אני חוזר וסופר, חמש.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי נגד? ירים את ידו.

<יצחק כהן:>
חמש. תיקו.

<משה גפני:>
הם לא משיגים רוב. אין לכם רוב.

הצבעה על ההסתייגות

בעד – 5
נגד – 5
ההסתייגות לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
סעיף קטן (א), במקום '30 ימים' יבוא '45 ימים'.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. ההסתייגות נפלה.

הצבעה על ההסתייגות

בעד – 5
נגד – 5
ההסתייגות לא אושרה.
<אורי מקלב:>
חמש נגד חמש. לפרוטוקול.

<יצחק כהן:>
אין רוב.

<שלומית ארליך:>
בסעיף 29, בנוסף שבפניכם, בעמוד 19, בסעיף קטן (א) פסקה (5) נמחקת ובסעיף קטן (ה) הנוסח יהיה 'שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת רשאי לקבוע דרכים נוספות לפרסום הפרטים האמורים בסעיף זה'.

ההסתייגויות לסעיף 29. בסעיף קטן (א) אחרי המילים 'באתר האינטרנט של רשות המסים' יבוא 'ובשישה עיתונים יומיים הפונים למגזרים להלן, שניים למגזר הכללי, שניים למגזר הערבי, שניים למגזר החרדי'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו.

<יצחק כהן:>
חמש חמש. אין רוב.

הצבעה על ההסתייגות

בעד – 5
נגד – 5
ההסתייגות לא אושרה.

<שלומית ארליך:>
סעיף קטן (א)(2), בסופו יבוא 'ותאריך ההפרה'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. ההסתייגות נפלה.

הצבעה על ההסתייגות

בעד – 5
נגד – 5
ההסתייגות לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
בסעיף קטן (ד) המילים אחרי המילה 'שנתיים' יימחקו.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו.

<יצחק כהן:>
חמש חמש.

<משה גפני:>
יש לך נס שאיילת שקד הגיעה, אחרת אתה בכלל - - - אפילו 'יש עתיד' כבר התחילו לנשור.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ההסתייגות נפלה.

הצבעה על ההסתייגות

בעד – 5
נגד – 5
ההסתייגות לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
סעיף קטן (ה), במקום 'שר האוצר' יבוא 'שר התקשורת'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. ההסתייגות נפלה.

הצבעה על ההסתייגות

בעד – 5
נגד – 5
ההסתייגות לא אושרה.
<משה גפני:>
אין לכם רוב.

<שלומית ארליך:>
סעיף קטן (ג) יימחק.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו.

<יצחק כהן:>
חמש-חמש.

הצבעה על ההסתייגות

בעד – 5
נגד – 5
ההסתייגות לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
בסעיף קטן (ה) אחרי 'שר האוצר' יבוא 'באישור ועדת הכספים של הכנסת'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד ההסתייגות? ירים את ידו. ההסתייגות נפלה.

הצבעה על ההסתייגות

בעד – 5
נגד – 5
ההסתייגות לא אושרה.
<משה גפני:>
למה חסר חברי כנסת מ'יש עתיד'?

<שלומית ארליך:>
אנחנו עוברים לסעיף 30.

<משה גפני:>
אפשר לדעת גם למה אנשי הליכוד לא פה וישראל ביתנו? סתם, שנדע, לא בשביל משהו.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
גם טמיר לא פה, כולם נסעו לחו"ל.

<שלומית ארליך:>
אנחנו עוברים לסעיף 30. בסעיף 30 אין תיקונים בנוסח אז אנחנו עוברים להסתייגויות. סעיף קטן (א) יימחק.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. ההסתייגות נפלה.

הצבעה על ההסתייגות

בעד – מיעוט
נגד – רוב
ההסתייגות לא אושרה.
<משה גפני:>
רק שתדעו שהיינו יכולים לעשות פיליבסטר, כל דבר היינו יכולים לבקש התייעצות סיעתית.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הבנתי, הרי סיכמנו. בסדר, מספיק.

<משה גפני:>
לא, שכולם יידעו.

<עיסאווי פריג':>
אתה רואה מה עשית לנו?

<משה גפני:>
שכולם יידעו שאנחנו אנשים נחמדים ואנחנו רוצים - - -

<אורי מקלב:>
לא זה, הרב גפני, מה עשינו ומה תרמנו כדי ששר האוצר יבוא לפה. כל זה עשינו כדי ששר האוצר יבוא לפה.

<משה גפני:>
זה הכול בגלל שאנחנו - - -

<שלומית ארליך:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד ההסתייגות? ירים את ידו. ההסתייגות נפלה.

הצבעה על ההסתייגות

בעד – מיעוט
נגד – רוב
ההסתייגות לא אושרה.
<מיכל בירן:>
למה אנחנו לא מגישים רביזיות?

<יצחק כהן:>
שלומית, איל, נושאים חדשים - - -

<אורי מקלב:>
אפשר, למען עם ישראל ולמען המדינה אנחנו עושים את זה.

<משה גפני:>
נגיש בסוף על הכול.

<מיכל בירן:>
אפשר בסוף על הכול?

<משה גפני:>
כן. אפשר להגיש רביזיה על החוק.

<אורי מקלב:>
למען מדינת ישראל הקרבנו את כל ההסתייגויות האלה, בשביל ששר האוצר יגיע לפה. זה דבר של מה בכך, הקרבה כזאת?

<משה גפני:>
רק רגע, יש שינוי בהסכם?

<אורי מקלב:>
אני מבקש ששר האוצר יבוא לכאן, שיהיה אפשר להציג מצגת.

<יצחק כהן:>
קודם כל הוא היה פה לפני כמה דקות, אתה לא היית פה.

<אורי מקלב:>
אפשר ששר האוצר יבוא? יש לנו מצגת להציג לו.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הלאה, בבקשה.

<אורי מקלב:>
אדוני, שר האוצר יבוא לפה? אנחנו רוצים - - -

<יצחק כהן:>
הוא היה והוא יבוא עוד כמה דקות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
שלומית, בבקשה.

<משה גפני:>
רק רגע, אדוני היושב ראש, אני רוצה לדעת האם יש שינוי בסיכום.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, אין שום שינוי. אנחנו רוצים לזרז, אם אפשר ששר האוצר יגיע לפה או מישהו אחר.

<משה גפני:>
אבל מה הדיון שם? זה חשוב לי, לא מה שאתה אומר. מה הדיון שם?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא יודע.

<אורי מקלב:>
התייעצות משפטית.

<עיסאווי פריג':>
מה קורה שם, ניסן?

<משה גפני:>
שר האוצר הסתבך והפקידים לא יודעים מה לעשות.

<עיסאווי פריג':>
אנחנו לא בסדר, היינו צריכים להמשיך את הדיון. שלומית, את מוגנת, יועצת משפטית, תגידי את דעתך זקופה.

<יצחק כהן:>
ניסן, מה שנושא חדש נושא חדש, מה אתה משכנע אותה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, הפוך, אני ארצה, רק על אותם נוסחים שלא גמרו עדיין.

<יצחק כהן:>
לא, מה שמופיע פה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בסדר, תכיני לי.

<משה גפני:>
הממשלה רוצה והוא רוצה וגם אנחנו רוצים.

<יצחק כהן:>
שמה?

<משה גפני:>
לא קשור לנושאים החדשים שדיברנו עליהם עד היום, שזה הולך לוועדת הכנסת.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בבקשה, הלאה.

<משה גפני:>
רגע, יש שינוי בסיכום?

<שלומית ארליך:>
לא. אנחנו עוברים לסעיף 31.

<עיסאווי פריג':>
שלומית, דיברתם על דברים שאנחנו צריכים לדעת אותם?

<שלומית ארליך:>
לא, על ניסוחים משפטיים. סעיף 31. ההסתייגות הראשונה, אחרי המילים 'לא ייתן המנהל אישור' יבואו המילים 'לרוכש זכאי'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. ההסתייגות נפלה.

הצבעה על ההסתייגות

בעד – מיעוט
נגד – רוב
ההסתייגות לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
בסוף הפסקה הראשונה לפני המילים 'אלא אם כן ייכתב' יבואר כי סעיף זה מרע את המצב הקיים ומוסיף תהליך בירוקרטי לקבלת אישור רכישה לפי פנקסי המקרקעין, לפיכך הוא יחול רק על רוכש זכאי.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. ההסתייגות נפלה.

הצבעה על ההסתייגות

בעד – 5
נגד – 5
ההסתייגות לא אושרה.
<משה גפני:>
אין לכם רוב.

<אחמד טיבי:>
מה המשמעות של הדבר הזה?

<יצחק כהן:>
שמוסרית אנחנו מנצחים, טכנית הם מנצחים.

<משה גפני:>
המשמעות היא שהם לא יכולים כבר לשלוט. הממשלה הזאת, כבר אין לה - - -

<אחמד טיבי:>
זה לא מחייב בחירות מוקדמות?

<יצחק כהן:>
היחידים שתומכים בחוק הזה זה הבית היהודי ו'יש עתיד'. כל הכנסת לא תומכת, רק הבית היהודי ו'יש עתיד' תומכים.

<שלומית ארליך:>
בפסקה (1) במקום המילים 'בשיעור אפס' - - -

<עיסאווי פריג':>
זה האחים, ברית האחים.

<יצחק כהן:>
ברית האחים. והקבלנים, סליחה.

<עיסאווי פריג':>
אבל יש אח חדש בדרך.

<שלומית ארליך:>
בפסקה (1) במקום המילים 'בשיעור אפס', ייכּתב 'מע"מ כשיעור המע"מ הקבוע לגבי תרופות מצילות חיים'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד ההסתייגות? ירים את ידו. יפעת.

<יצחק כהן:>
אין יפעת, תספור, חמש-ארבע, אדוני.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
חמישה נגד חמישה.

הצבעה על ההסתייגות

בעד – 5
נגד – 5
ההסתייגות לא אושרה.
הלאה.

<שלומית ארליך:>
אחרי פסקה (2) יבוא פסקה (3), 'סעיף זה יחול גם על פסקה שנכפתה על ידי בית משפט'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. ההסתייגות נפלה.

הצבעה על ההסתייגות

בעד – מיעוט
נגד – רוב
ההסתייגות לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
אחרי פסקה (3) תבוא פסקה (4), 'סעיף זה לא יחול כל זמן שהוכרזה - - -

<יצחק כהן:>
איך נפלה? למה? איך יכול להיות חמש-ארבע.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לטובתנו, הוא לא הצביע.

לא חשוב, מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו.
<יצחק כהן:>
חמש-חמש?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כן.

הצבעה על ההסתייגות

בעד – 5
נגד – 5
ההסתייגות לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
אנחנו עוברים לסעיף 32.

<משה גפני:>
איילת, את יודעת על איזה הסתייגות הצבעת?

<שלומית ארליך:>
בסעיף 32 אין שינויים בנוסח לכן אנחנו עוברים להסתייגויות. ההסתייגות הראשונה, בסיפה יבוא 'ובלבד שהרוכש היה זכאי בעת הרכישה, למעט מי שהיה מתחת לגיל 35 בעת הרכישה של בן זוגו'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הסתייגות חשובה. מי בעד ההסתייגות?

<משה גפני:>
זו הסתייגות רצינית.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו.

<יצחק כהן:>
חמש-חמש.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
חמש-ארבע אפילו.

הצבעה על ההסתייגות

בעד – מיעוט
נגד – רוב
ההסתייגות לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
לחלופין הסעיף יימחק.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. איילת, עפר. אוקיי, חמישה. ההסתייגות נפלה.
הצבעה על ההסתייגות

בעד – 5
נגד – 5
ההסתייגות לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
אנחנו עוברים לסעיף 33.

<אחמד טיבי:>
ניסן, אם בכל הצבעה אתה תקרא לחברי הקואליציה, כל אחד בשמו, כדי שהוא ירים את ידו, אנחנו רוצים הצבעות שמיות.

<עיסאווי פריג':>
זה לא רציני.

<אחמד טיבי:>
איך ארבע? יש סך הכול חמש-חמש.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני אשקול את זה ומחר אתן תשובה.

<שלומית ארליך:>
סעיף 33, אין בו תיקונים ולכן אנחנו מקריאים את ההסתייגויות. המילים 'פיקוח, תפיסה, חקירה ועונשין' יימחקו.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. ההסתייגות נפלה.

הצבעה על ההסתייגות

בעד – 5
נגד – 5
ההסתייגות לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
במקום המילים 'בשיעור אפס' ייכתב 'מע"מ כשיעור המע"מ הקבוע לגבי תרופות מצילות חיים'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד ההסתייגות?

<יצחק כהן:>
רגע, יש פה נושא חדש. סעיף 34.

<שלומית ארליך:>
זה סעיף 33.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? ירים את ידו. מי נגד ההסתייגות? ירים את ידו. אין נמנעים. ההסתייגות נפלה.

הצבעה על ההסתייגות

בעד – 5
נגד – 5

נמנעים - אין

ההסתייגות לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
ב-34 הם רוצים נושא חדש?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, אין נושא חדש.

<משה גפני:>
נושא חדש בסוף.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
יש הסתייגויות?

<יצחק כהן:>
34 כולו נושא חדש.

<משה גפני:>
שלא תהיה אי הבנה, אנחנו הסכמנו על זה שלא מנמקים את ההסתייגויות, נסיים אותן עכשיו, תיכף נראה עם הרביזיות, אנחנו נטען בסוף נושא חדש על כל הנושאים החדשים מתחילת החוק ועד סופו. לא קשור לנושאים החדשים שעליהם ניסן מדבר, שזה אתם צריכים להכין נוסח. הכול הולך לוועדת הכנסת - - -

<אורי מקלב:>
לא רק נוסח, דיון.

<משה גפני:>
אני אמרתי משהו אחר, הוא העלה נושא חדש. כל החוק שיש בו נושאים חדשים, הטענה שלנו כולנו שזה נושא חדש, זה הולך לוועדת הכנסת.

<יצחק כהן:>
כל החוק.

<שלומית ארליך:>
מבחינתכם כל שינוי שמופיע - - -

<משה גפני:>
נכון.

<יצחק כהן:>
אבל ליתר ביטחון, שלא ידונו - - -

<משה גפני:>
בוועדת הכנסת.

<יצחק כהן:>
לא, אבל פה אתה יורד לסעיפים, אתה יורד לפרטי פרטים.

<משה גפני:>
זה ועדת כנסת.

<יצחק כהן:>
לא, אם אתה אומר כל החוק הוועדה יכולה להחליט - - -

<משה גפני:>
לא.

<אורי מקלב:>
על כל סעיף וסעיף.

<שלומית ארליך:>
לכן אני שואלת. רגע - - -

<משה גפני:>
אתה צודק, נבהיר את עמדתנו.

<יצחק כהן:>
ליתר ביטחון, למען הסר ספק.

<משה גפני:>
על כל סעיף שבו יש נוסח חדש, עליו אנחנו טוענים נושא חדש. כדי לחסוך זמן, יש לי הסכם עם יושב רשא הוועדה לחסוך עכשיו זמן אז אני אומר את זה במשפט אחד.

<שלומית ארליך:>
אז אני רוצה להבין, כדי שהדברים יהיו מדויקים, זאת אומרת שכל שינוי שיש מהנוסח של הכחול אתם מבקשים עליו נושא חדש והכול יעבור לוועדה - - -

<יצחק כהן:>
כן, כן.

<משה גפני:>
אבל על כל אחד בנפרד, לא על כולם ביחד. זה מה שחבר הכנסת כהן אמר.

<יצחק כהן:>
כן.

<אורי מקלב:>
אבל יש גם דברים שצריך לבוא לנמק.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זה משהו אחר. זה בדיון ביום שני.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הלאה.

<שלומית ארליך:>
יש על סעיף 34 טענת נושא חדש.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, קודם את ההסתייגויות.

<שלומית ארליך:>
אז ההסתייגויות לסעיף 34, במקום 'שר האוצר' יבוא 'שר הבינוי והשיכון'.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. ההסתייגות נפלה.

הצבעה על ההסתייגות

בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים - אין

ההסתייגות לא אושרה.
<יצחק כהן:>
לא משנה אם זה היה תוך שנייה. לוקח זמן לחשוב.

<שלומית ארליך:>
לחלופין, 'שר הבינוי והשיכון בהתייעצות עם שר המשפטים'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. ההסתייגות נפלה.

הצבעה על ההסתייגות

בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים - אין

ההסתייגות לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
ההסתייגות הבאה, 'התקנות לפי חוק זה יהיו באישור ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת'.

<אורי מקלב:>
זה כולם יכולים להצביע בעד.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זה רציני מאוד. מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו.

<עפר שלח:>
גפני, פה אני בדילמה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד ההסתייגות?

<משה גפני:>
כולם בעד, רק שכופים עליהם להצביע נגד.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי נגד? ירים את ידו. ההסתייגות נפלה.

הצבעה על ההסתייגות

בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים - אין

ההסתייגות לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
בעצם סיימנו עם ההסתייגויות של סעיף 34, יש לנו הסתייגות לאחרי סעיף 34. סעיף של דיווח לוועדה, אחרי הסעיף יבוא 'שר האוצר ידווח לוועדת הכספים של הכנסת בתחילת כל שנה על עלות חוק זה בשנת הכספים שקדמה למועד הדיווח ביחס לכלל ההכנסות מתוספת המסים באותה שנת מס'.

<אורי מקלב:>
על זה דיברנו, ששר האוצר יגיע. זה אתה צריך להיות בעד. זה חלק מההסכם, ששר האוצר יגיע.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זה אנחנו צריכים לסכם בינינו. כרגע נוריד את זה ונסכם, כי אני חושב שבאמת צריך שיהיה דיווח, אבל לא רוצה שיהיה בתוך מסגרת של חוק.

<עיסאווי פריג':>
למה? בגלל שזה בא מ - - -

<משה גפני:>
אם זה לא יהיה במסגרת חוק זה לא יהיה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא יודע. מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו.

<משה גפני:>
אני הייתי מעביר את זה. אם הייתי יושב ראש הוועדה, אף אחד לא היה יכול - - - ששר האוצר ידווח?
<אורי מקלב:>
תעביר את זה ותבקש רביזיה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותיי, מי נגד? ירים את ידו. חמישה.

הצבעה על ההסתייגות

בעד – מיעוט
נגד – 5

נמנעים - אין

ההסתייגות לא אושרה.
<עיסאווי פריג':>
יש לי הודעה בזה, חברים. אתה נותן תקדים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני מסכים, אם אתם מסכימים, כי אם לא אני מוריד, שאני אגיש על זה רביזיה כדי שאני אוכל להתייחס.

<משה גפני:>
טוב, מקובל עלינו.

<עיסאווי פריג':>
נשמע יפה.

<משה גפני:>
אני הייתי מעביר את זה. באמת.

<אחמד טיבי:>
אגב, מעמד הוועדה כשאתה היית יושב ראש היה אחד הטובים שהיו מאז שאני בכנסת.

<משה גפני:>
תודה רבה.

<אחמד טיבי:>
כולל ההשפעה של כל ח"כ נפרד בוועדה.

<משה גפני:>
נכון מאוד.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אתה אומר נכון - - -

<משה גפני:>
אתה רוצה, אני אתחיל - - -

<אחמד טיבי:>
אתה רוצה דוגמאות?

<משה גפני:>
אתה יכול לשאול את אורי אריאל האם כל אחד בוועדה היה חשוב.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
נכון.

<משה גפני:>
אני לא מדבר על אחרים, על אורי אריאל אתה יכול לשאול. כפוי טובה, אורי אריאל הזה.

<אחמד טיבי:>
מה לגבי כפיות טובה ביהדות?

<משה גפני:>
זה דבר חמור שאין כדוגמתו.

<אחמד טיבי:>
מה דינו?

<משה גפני:>
זה אחד מהדברים שהקדוש ברוך הוא שונא, מי שלא מכיר בטובתו של חברו. אתה יודע מה אני עבדתי פה בשביל אורי אריאל? שעכשיו גונב את כל הכסף שלנו.

<שלומית ארליך:>
סעיף 35.

<עיסאווי פריג':>
אתה מודה שהיית שותף למהלכים - - -

<משה גפני:>
עם כולם. אני לא הייתי גונב, הייתי שם דברים על השולחן. ההוא הסתובב פה - - -

<אורי מקלב:>
איך אורי אריאל קרא בתורה בשבוע?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
סעיף 35.

<שלומית ארליך:>
אנחנו בסעיף 35. בסעיף 35 יש שני תיקונים שהם תיקונים טכניים. כיוון שתיקנו את הכותרת לחוק, כרגע זה עדיין נמצא בטענת נושא חדש שנטענה בתחילת החוק אז אנחנו מוסיפים גם כאן, ששם החוק יהיה עם בסוגריים הוראת שעה. זה גם בפסקה (1) וגם בפסקה (2). אנחנו עוברים להסתייגויות. בסוף סעיף קטן (1) ייכתב 'ובאישור ועדת הכספים של הכנסת'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו.

הצבעה על ההסתייגות

בעד – רוב
נגד – מיעוט

נמנעים - אין

ההסתייגות לא אושרה.
<אחמד טיבי:>
קארין, זה לא הוגן, שברתְּ את כללי המשחק, למה הגעת? במקום יפעת.
<יפעת קריב:>
אני תיכף חוזרת.

<יצחק כהן:>
אבל תפספסי את הבוס שלך.

<משה גפני:>
אני מודאג מההסתודדויות האלה.

<שלומית ארליך:>
בפסקה (2) במקום - - -

<משה גפני:>
מה היו ההסתודדויות?

<אורי מקלב:>
הוא שאל מי מצביע, מי לא מצביע. אנשים מתחלפים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רגע, מה קורה? איילת, עפר. אנחנו נמצאים.
<משה גפני:>
מה אתה רוצה מאיילת? יש לה ישיבה בחוץ, מה הבעיה?

<עפר שלח:>
איילת יצאה כי קארין הגיעה, אנחנו באותו מצב.

<שלומית ארליך:>
אנחנו בהסתייגות הבאה בסעיף 35, בפסקה (2) במקום 'דירה' ייכתב 'לפחות חמש דירות'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו.

<יצחק כהן:>
תגיד שלוש-שלוש. זה חשוב.

<קארין אלהרר:>
למה? ארבע-שלוש.

הצבעה על ההסתייגות

בעד – 3
נגד – 4

נמנעים - אין

ההסתייגות לא אושרה.
<עפר שלח:>
איציק, אלף פעם אמרתי לך, בגלל שאתה ככה סופר נהיה הגירעון כשהיית סגן שר האוצר.

<יצחק כהן:>
אני מוכן שתחזירו לשר הבא את הירושה שקיבלתם מהשר הקודם, אוקיי? בואו נעשה עסקה. גם בצמיחה, גם בהשקעות, גם ביחס חוב תוצר.

<שלומית ארליך:>
אנחנו עוברים לסעיף 36. סעיף 36, כרגע שלו - - -
<אורי מקלב:>
גפני, את כל ההסתייגויות של העבודה גם מצביעים.

<שלומית ארליך:>
הכול.

<יצחק כהן:>
להלן הקבוצה.

<שלומית ארליך:>
תחילה, תחולה והוראת שעה, סעיף 36. 'תחילתו של חוק זה', כרגע זה 40 ימים מיום פרסומו, והוא יעמוד בתוקפו עד תום שבע שנים מיום תחילתו. הוא יחול על עסקה מוטבת שיום המכירה בה חל ביום האמור ואילך.

<עיסאווי פריג':>
רוצים להיטיב עם הרוכשים.

<שלומית ארליך:>
ההסתייגויות. במקום '40' יבוא '160'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו.

<אורי מקלב:>
שלומית, יש שתי הסתייגויות, במקום 40 יבוא 160 זו הסתייגות אחת.

<שלומית ארליך:>
אנחנו בהסתייגות האחת.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני מצביע עליה עכשיו. מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. ההסתייגות נפלה.

הצבעה על ההסתייגות

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים - אין

ההסתייגות לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
ההסתייגות הבאה, בסיפה, במקום 'שבע שנים' יבוא 'שנה אחת'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו.

הצבעה על ההסתייגות

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים - אין

ההסתייגות לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
ההסתייגות הבאה, במקום '40 ימים מיום פרסומו' יבוא 'ביום י"ז באלול התשע"ה (1 בספטמבר 2015)'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו.

<יצחק כהן:>
ארבע-ארבע.

הצבעה על ההסתייגות

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים - אין

ההסתייגות לא אושרה.
<יצחק כהן:>
תעשה הפסקה קטנה, מתודית.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
עוד מעט.

<שלומית ארליך:>
הסתייגות לאחרי סעיף 36, אחרי הסעיף יבוא 'הוראת שעה. 36א. חוק זה יעמוד בתוקפו שנה מיום תחילתו'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו.

הצבעה על ההסתייגות

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים - אין

ההסתייגות לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
לחלופין אחרי הסעיף יבוא 'הוראת שעה. חוק זה יעמוד בתוקפו שישה חודשים מיום תחילתו'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. ההסתייגות נפלה.

הצבעה על ההסתייגות

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים - אין

ההסתייגות לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
כיום מופיע בנוסח עצמו סעיף 36א שמדבר על הוראת מעבר לעניין מפרט, תנאים שייקבעו במפרט שייקבע לפי פסקה (2) להגדרת דירת מגורים מוטבת. לא יחולו על דירה שהוגשה לגביה בקשה להיתר לפי חוק התכנון והבנייה ערב יום התחילה, אבל כיוון שגם בסעיף הראשי של הסעיף הזה, זאת אומרת בסעיף 1 בפסקה (2) להגדרת דירת מגורים מוטבת, נטען טענת נושא חדש, הסעיף הזה תלוי גם בסעיף שנטען לגביו טענת נושא חדש ולכן הוא ישונה בהתאם למה שייקבע בהגדרת דירת מגורים מוטבת. ההסתייגות היא כרגע סעיף 36א, הסעיף יימחק.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד ההסתייגות? ירים את ידו. ארבעה.

הצבעה על ההסתייגות

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים - אין

ההסתייגות לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
אנחנו עוברים לסעיף 37.

<משה גפני:>
אנחנו רוצים חילופין, מיליון, מיליון 50, מיליון 100, מיליון 150, מיליון 200.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אם יגיעו להסכמות אז - - -

<משה גפני:>
אז הייתה הסכמה שאנחנו נביא את זה כהסתייגויות למליאה. אולי נגיע להסכמות.

<שלומית ארליך:>
אני לא יודעת על מה אתם מדברים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
משהו עם הסכום.

<שלומית ארליך:>
איזה סכום?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כשכתוב מיליון - - -

<משה גפני:>
איפה שכתוב מיליון אנחנו מציעים מיליון 50, מיליון 100, מיליון 150, מיליון 200.

<שלומית ארליך:>
יש לכם הסתייגות כזאת, פשוט טענו כרגע נושא חדש.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
יש שם נושא חדש שעלה.
<שלומית ארליך:>
יש לכם, זה קיים בהסתייגות בעל פה, זה לא קיים בנוסח שלכם.

<משה גפני:>
אבל כל הסכומים פה?

<שלומית ארליך:>
כן, הגשתם את זה.

<אורי מקלב:>
אנחנו לא דנו בזה.

<שלומית ארליך:>
אנחנו עוברים לסעיף 37. הסתייגויות, הראשונה, 'הסעיף יימחק'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. ההסתייגות נפלה.

הצבעה על ההסתייגות

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים - אין

ההסתייגות לא אושרה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
חבר'ה, רבותיי, חזק חזק ונתחזק.

<משה גפני:>
מה חזק?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, הסעיף האחרון.

<יצחק כהן:>
רגע, יש לנו עוד הרצאה של שר האוצר.

<שלומית ארליך:>
זהו, אין יותר.

<יצחק כהן:>
אני מבקש הפעם הקשבה.

<שלומית ארליך:>
אנחנו בסעיף האחרון, סעיף 38. בסעיף 38 כרגע יש תיקונים שבעצם הסעיף חולק כך שיהיה לו סעיף קטן (א), תקנות ראשונות לפי פסקה (2) ואילך והתוספת היא באישור ועדת כספים, ויש לו גם סעיף קטן (ב) ששוב תלוי בטענת נושא חדש שנטענה גם קודם לכן וזה ישתנה בהתאם למה שיתקבל ביחס לטענה שנטענה. לסעיף 38 יש הסתייגות אחת. במקום 'שבעה ימים' יבוא 'יום אחרי'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד ההסתייגות? ירים את ידו. ההסתייגות נפלה.

הצבעה על ההסתייגות

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים - אין

ההסתייגות לא אושרה.
סיימנו?
<יצחק כהן:>
לא סיימנו. שר האוצר.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, אחרי כל ה - - -

<יצחק כהן:>
עכשיו, אמרנו אחרי ההסתייגויות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
חבר'ה, לא, אחרי הרביזיות.

<יצחק כהן:>
לא. הנה יש הסכם - - -

<עפר שלח:>
השאלה מה אתה רוצה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ההיפך, רב יצחק, רציתי בסוף, רציתי שהסיום יהיה - - -

<משה גפני:>
עכשיו.

<יצחק כהן:>
עכשיו. (משמיע הקלטה של שר האוצר יאיר לפיד). זה מספיק.
<משה גפני:>
אדוני היושב ראש, יורדים על החרדים שהחרדים לא לומדים ליבה. אנחנו יודעים מה זה 3 מיליארד ומה זה מיליארד 300, שר האוצר לא יודע כלום. כלום. מיליארד 300, הוא לא יודע הבדלים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זאת אומרת אפשר לומר שאם הדברים שהוא אמר נכונים אז אתם - - -

<אחמד טיבי:>
שאלה קצרה, ניסן. אני רוצה לנצל את העובדה שאורי שני פה, אולי הוא יגיד מה העלות של החוק הזה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, אחמד, היו לנו סיכומים. זה יהיה ביום שני.

<אורי מקלב:>
הוא ידבר ביום שני?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא יודע, נשמע.

<אורי שני:>
אני אסביר לך לבד.

<אחמד טיבי:>
אוקיי, קיבלתי תשובה.

<אורי מקלב:>
אורי, אנחנו מוכנים על הזמן שלנו.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
יאללה, רביזיות.

<אורי מקלב:>
הפער של מיליארד 700 יילך להתיישבות היהודית.

<משה גפני:>
אני מבקש לפני זה, אני רוצה שלא תהיה אי הבנה, גם לגבי אורי שני, ההסכמה שלנו הייתה שיתקיים דיון רציני. לא מצביעים על החוק היום, אנחנו מסכימים לדיון, רצינו אותו מחר, בגלל בעיות משפטיות וניסוחיות אתה אמרת לדחות את זה ליום שני והסכמנו. ביום שני אנחנו מבקשים ואני חוזר ומבקש, אי אפשר לעשות צחוק מהעניין, צריך להביא את שר האוצר, אם צריך אני מוכן גם ל - - -
<יצחק כהן:>
שיסביר את הסתירה.

<משה גפני:>
הוא צריך לבוא לכאן ולהסביר את זה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אוקיי, שמענו.

<משה גפני:>
רגע. וביום שני יתקיים הדיון גם על הנושאים החדשים שצריך לקיים עליהם דיון, יהיה דיון רציני על החוק. ואז, אחרי שזה ייגמר, אנחנו מתחילים במסע חדש, אנחנו טוענים נושא חדש בוועדת הכנסת על כל - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא אחרי, זה יכול להיות גם לפני. מה זה קשור?

<משה גפני:>
בסדר, לא משנה. על נושא חדש, ועדת כנסת, מליאת כנסת, דיונים על החוק, אין שום הסכמה. אנחנו נפעיל את כל הכישורים הפרלמנטריים שלנו כדי להמשיך את הדיאלוג הזה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מאה אחוז, בכבוד.

<אורי מקלב:>
אנחנו מוכרחים.

<משה גפני:>
מוכרחים. זה אחרי 13 ישיבות, לא היה דבר כזה. זה צריך להיכנס לגינס.

<אחמד טיבי:>
14.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אוקיי, בבקשה.

<שלומית ארליך:>
אז אנחנו עוברים לרביזיות.

<משה גפני:>
14 ישיבות.

<שלומית ארליך:>
נעשה את זה לפי הסדר שבו הוגשו ההסתייגויות ונרוץ אחת אחת.

<משה גפני:>
לא חייבים לרוץ, אפשר ללכת לאט.

<שלומית ארליך:>
נלך לאט לאט אחת אחת.

<משה גפני:>
לא שאני בעד לאט, אני כבר יודע מה אני רוצה בהמשך, אנחנו כולנו יודעים.

<שלומית ארליך:>
לגבי ההסתייגויות שהוגשו ביחס לשם החוק, אנחנו קפצנו על זה כיוון שנטענה טענת נושא חדש ולכן אנחנו עוברים לסעיף המטרה.

<משה גפני:>
אז מה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא היה אז דיון על ההסתייגויות.

<שלומית ארליך:>
לא היה דיון על ההסתייגויות. אם ועדת הכנסת תאשר וזה יחזור חזרה לוועדה ההסתייגויות שלכם יוגשו.

<משה גפני:>
זה לא רלוונטי עכשיו.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זה מה שהיא אומרת.

<משה גפני:>
זאת אומרת את זה לא לקחתי בחשבון בפיליבסטר הבא.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
נכון, אתה רואה? אנחנו מגלים לך.

<שלומית ארליך:>
היו הסתייגויות לפני סעיף 1. הייתה הסתייגות של כל הקבוצה לגבי סעיף מטרה, הוגשה לגביה רביזיה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
לרביזיה הזו הייתה רביזיית חילופין למטרה.

<משה גפני:>
רגע, אין רוב, יש לי שאלה. אם יש בקשת רביזיה ואין רוב להפיל את בקשת הרביזיה, האם הרביזיה מתקבלת או לא מתקבלת?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
צריך רוב לקבל אותה.

<משה גפני:>
רגע, אתה לא משפטן.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני גם משפטן, אתה יודע.

<עפר שלח:>
גפני, אני מזכיר לך שהוא השמיע את ההקלטה שלוש פעמים, בניגוד להסכם.

<יצחק כהן:>
לא, פעם אחת הייתה תקלה טכנית.

<משה גפני:>
מה התשובה?

<שלומית ארליך:>
אם אין רוב אז זה תיקו.

<משה גפני:>
אם אין רוב אז הרביזיה לא מתקבלת?

<שלומית ארליך:>
לא.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אתה יודע את זה.

<משה גפני:>
יאללה, איך נפלתי עם זה.

<קארין אלהרר:>
אז אתה מוותר עליהן?

<שלומית ארליך:>
אז בעצם אנחנו מצביעים על רביזיה לסעיף המטרה לחילופין.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
הייתה לנו עוד הסתייגות של קבוצת מרצ, חד"ש, יהדות התורה, עבודה, רע"מ-תע"ל וש"ס לגבי סעיף מטרה, גם לגבי ה - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
הייתה עוד הסתייגות שעוסקת במטרה של אותה קבוצה וגם לגביה הוגשה רביזיה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
עוד הסתייגות אחת גם לסעיף המטרה, עם נוסח שונה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
והייתה רביזיה. מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
הרביזיה לא אושרה.
<עיסאווי פריג':>
עפר, בסדר אני? נתתי עשר דקות שיהיה לכם רוב.

<אורי מקלב:>
עכשיו יש לנו רוב.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
נעשה הפסקה.

<עיסאווי פריג':>
אנחנו רוצים שתסיים על פי הסיכום.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני עושה הפסקה של דקה.

<עיסאווי פריג':>
אבל אתה עושה פיליבסטר, אנחנו רוצים שתעמוד בסיכום.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הפסקה של דקה.

<יצחק כהן:>
תמנה את עפר.

<אחמד טיבי:>
לא יעלה על הדעת.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הפסקה של דקה.
(הישיבה נפסקה בשעה 12:00 ונתחדשה בשעה 12:30.)
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אנחנו מחדשים את הדיון.

<משה גפני:>
לא היה דבר כזה, 14 ישיבות. וחכה, עוד יש עוד.

<שלומית ארליך:>
אנחנו ממשיכים, עצרנו בסעיף המטרה. עצרנו לפני סעיף 1, ההסתייגויות שהתקבלו לגביהם רביזיות בסעיף המטרה, אז עדיין אנחנו ממשיכים עם ההסתייגות של הקבוצה לגבי המטרה. ההסתייגות הייתה לגרום לאפליה נוספת של הציבור החרדי. אתה יכול להצביע על הרביזיה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
עוד הסתייגות של המטרה גם שהגישה הקבוצה, המטרה להפלות אוכלוסיית עולים לישראל. גם לגבי זה הייתה רביזיה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
עוד הסתייגות של סעיף המטרה, של הקבוצה, שהמטרה היא לפגוע באוכלוסיית הנשים בישראל. גם לגבי זה התקבלה רביזיה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
הרביזיה לא אושרה.
<עיסאווי פריג':>
אני התכוונתי לדיון רציני, אבל זה דיון הרמות.

<שלומית ארליך:>
ההסתייגות האחרונה שיש לנו היא גם הסתייגות לסעיף המטרה, זו הסתייגות שהקבוצה הגישה, אבל התקבלה, הסתייגות שאומרת שמטרתו של חוק זה היא לפגוע - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
התקבלה מתוך - - -

<משה גפני:>
הסתייגויות - - -

<שלומית ארליך:>
תנו לי רגע להסביר. מטרתו של חוק זה היא לפגוע בציבורים שקיבלו פטור משירות צבאי. ההסתייגות הזו התקבלה וניסן הגיש עליה רביזיה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני רוצה לאשר אותה, ודאי.

<משה גפני:>
שמה?

<שלומית ארליך:>
הייתה הסתייגות שלכם שהקבוצה הגישה שמדברת על לפגוע בציבורים שקיבלו פטור משירות צבאי. ההסתייגות הזו בזמנו התקבלה וניסן הגיש עליה רביזיה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הייתה מחלוקת, אמרנו שהתקבל ואני הגשתי רביזיה. אז אנחנו צריכים לקבל את הרביזיה.

מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו.

הצבעה על הרביזיה

בעד – רוב
נגד – מיעוט
הרביזיה אושרה.
הרביזיה התקבלה.

<שלומית ארליך:>
עכשיו אם אתה רוצה להפיל את ההסתייגות הזאת אתה צריך להצביע שוב על ההסתייגות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

<עיסאווי פריג':>
מי הגיש אותה במקור?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
שלך.

<עיסאווי פריג':>
אתה רואה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו.

<משה גפני:>
לא הבנתי.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תיכף אני אסביר, רק נעשה הצבעה.

<משה גפני:>
לא. לא עובדים עליי - - -

<עיסאווי פריג':>
גפני, אתה הגשת הסתייגות, נפלה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, הפוך.

<עיסאווי פריג':>
הוא הגיש רביזיה על זה - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, הפוך. הייתה הסתייגות שלכם ושם הייתה מחלוקת אם הייתה הצבעה או לא. התקבלה ההסתייגות שלכם ואני הגשתי רביזיה. עכשיו זאת הרביזיה.

<משה גפני:>
אני מבקש שתצביע עוד הפעם על הרביזיה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
טוב. מי בעד הרביזיה? הוא מבקש עוד פעם, הוא התבלבל.

<משה גפני:>
נגד הרביזיה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. אנחנו חמישה. מי נגד? ירים את ידו. שלושה. הרביזיה התקבלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – 5
נגד – 4
הרביזיה אושרה.
עכשיו יש את ההסתייגות, עכשיו צריכים להפיל את ההסתייגות. מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד?

<משה גפני:>
אנחנו בעד ההסתייגות.

<שלומית ארליך:>
תן לי להסביר.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני אסביר עוד פעם. במסגרת ההסתייגויות שהיו בהתחלה הייתה הסתייגות אחת שהם הגישו, שהייתה עליה מחלוקת אם היה רוב להפיל או לא. אמרנו, 'אתם יודעים מה? לא נתווכח, נקבל את ההסתייגות ואני מגיש רביזיה'. עכשיו קיבלנו את הרביזיה, אז עכשיו יש את ההסתייגות ועכשיו אנחנו הולכים להפיל את ההסתייגות.

<עפר שלח:>
נכון.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, אתה הצבעת כשדיברנו - - -

<משה גפני:>
אני התפלאתי, איך יכול להיות שאתה איתנו. זה בטעות, אתה נגדנו.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד ההסתייגות? ירים את ידו. ההסתייגות נפלה.

מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. נפל.

הצבעה על ההסתייגות

בעד – מיעוט
נגד – רוב
ההסתייגות לא אושרה.
<עיסאווי פריג':>
ניסן, שאני אבין, אנחנו דיברנו על הסתייגות של מי שקיבל פטור, נכון?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
המשכנו.

<שלומית ארליך:>
עכשיו אנחנו עוברים להסתייגויות שהיו לסעיף 1, של הקבוצה. ההסתייגות הראשונה הייתה להגדרה בנייה רוויה, במקום 'שש' יבוא 'שמונה', הוגשה רביזיה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
הרביזיה לא אושרה.
<עיסאווי פריג':>
למה אתה נגד?

<שלומית ארליך:>
הרביזיה השנייה הייתה לגבי הסתייגות של שש יחידות דיור במקום יחידת דיור אחת.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
בעצם הרביזיה הבאה הייתה לגבי הסתייגות שאמרה - - -

<עיסאווי פריג':>
אתה מבלבל אותנו.

<משה גפני:>
מה שמעניין שאין לכם רוב.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
יש, עכשיו יש רוב. אנחנו חמישה מול ארבעה.

<משה גפני:>
אתם לא חמישה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
עכשיו במקרה. תאמין לי שכן, הרי הייתי צריך להעביר רביזיה.

<שלומית ארליך:>
הרביזיה הבאה היא לגבי הסתייגות בהגדרה בנייה רוויה, במקום 'לדונם' יבוא 'חצי דונם'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
הרביזיה הבאה הייתה לגבי הסתייגות של בנייה רוויה, בסופה יבוא לעניין פריפריה, גם בנייה צמודת קרקע.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
הרביזיה הבאה הייתה לגבי הסתייגות של בנייה רוויה, במקום האמור בה יבוא 'בנייה של 12 יחידות דיור'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. הרביזיה נפלה.

<אחמד טיבי:>
אני נמנע.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי נמנע?

<אחמד טיבי:>
אני נמנע.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – 1
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
הרביזיה הבאה הייתה לגבי הסתייגות של במקום האמור בה יבוא 'בנייה של 16 יחידות דיור'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. מי נמנע? הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – 1
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
הרביזיה הבאה היא לגבי הסתייגות של בנייה רוויה, בסופה יבוא 'שר המשפטים יקבע'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו.

<עיסאווי פריג':>
אתה לא רוצה ששר המשפטים יקבע?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי נגד? ירים את ידו.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

הרביזיה לא אושרה.
<עיסאווי פריג':>
בגלל שהוא בעד תהליך מדיני?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, זה שרת וכאן כתוב שר, אז היה לי קצת קשה. כאילו זה אומר שאם מחליפים את ההרכב הקואליציוני זה מסובך.

<עיסאווי פריג':>
מה הסיכוי ששר המשפטים יהיה מהבית היהודי?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
יש סיכוי. הלאה.

<שלומית ארליך:>
הרביזיה הבאה לגבי הסתייגות שבסופה יבוא 'שרי קבינט ביטחוני'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. מי נמנע? הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – 1
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
הרביזיה הבאה, לגבי הסתייגות של הגדרה של דירת מגורים, במקום האמור 'בדירה שהוצהר בפני עורך דין'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. פה אין נמנעים. הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
הרביזיה הבאה לגבי הסתייגות בהגדרה דירת מגורים, הסיפה החל במילים 'דירה שבנייתה' תימחק.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד הרביזיה? ירים את ידו. הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
הרביזיה הבאה לגבי הסתייגות של הגדרת דירת מגורים ובלבד שניתנה התחייבות מצד המוכר לזכות בנייה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד הרביזיה? ירים את ידו. הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
יש כמה הסתייגויות עדיין בהגדרת דירת מגורים מוטבת, ששם הוגשה טענת נושא חדש ואנחנו נחזור אליהם במידה שזה יחזור לדיון כאן.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ולא היה דיון על ההסתייגויות.

<שלומית ארליך:>
לא היה דיון. אחר כך לגבי הסתייגויות נוספות לגבי דירת מגורים מוטבת בפסקה (2), המילים 'בהסכמת שר האוצר' יימחקו. הוגשה על זה רביזיה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד הרביזיה? ירים את ידו. הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
אחר כך בהגדרה דירת מגורים מוטבת, פסקה (2), במקום 'בהסכמת' יבוא 'בהתייעצות עם', גם הייתה רביזיה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד הרביזיה? ירים את ידו. הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
רביזיה נוספת על הסתייגות של דירת מגורים מוטבת בפסקה (2), במקום 'בהסכמת שר האוצר' יבוא 'בהתייעצות עם השר לביטחון פנים'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד הרביזיה? ירים את ידו. הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
רביזיה נוספת לגבי הסתייגות של הגדרת דירת מגורים מוטבת בפסקה (2), 'בהסכמת שר האוצר', במקום זה יבוא 'בהסכמת ראש הממשלה'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
רביזיה נוספת לגבי דירת מגורים מוטבת בפסקה (2) במקום הסיפה החל במילים 'לעניין זה' יבוא 'המנהל הכללי של משרד הבינוי והשיכון'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. מי נמנע? הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – 1
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
הסתייגות נוספת להגדרת דירת מגורים מוטבת, אחרי פסקה (2) יבוא (2א) 'שר הבינוי והשיכון יקים ועדת חריגים'. הוגשה על זה רביזיה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<משה גפני:>
אין לכם רוב.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
יש לנו רוב.

<שלומית ארליך:>
רביזיה נוספת על הסתייגות לגבי הגדרת דירת מגורים מוטבת, פסקה (4), בסופה יבוא 'ובלבד ש-1,000 יחידות דיור לפחות בבנייה צמודת קרקע'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד הרביזיה? ירים את ידו. הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
רביזיה נוספת לגבי הסתייגות של דירת מגורים מוטבת, פסקה (6), ברישה, במקום 'הנמוך מביניהם', יבוא 'ממוצע'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. מי נמנע? הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
רביזיה נוספת לגבי הסתייגות על דירת מגורים מוטבת, פסקה (6)(ב), פסקת משנה (1) תימחק.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. מי נמנע? שניים נמנעים. הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – 2
הרביזיה לא אושרה.
<עיסאווי פריג':>
ניסן, יש לי שאלה, מרוב שאתה אומר בעד ונגד, זה לא משפיע על מהלך החיים הרגיל שלך כשאתה שומע - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אחד מקזז את השני. זה מתקזז.

<עיסאווי פריג':>
אני אגיד לך למה. יש נהג מונית בכפר קאסם, עובד בקו כפר קאסם-פתח תקוה, כל הזמן הנהגים נוגעים לו בכתף, דוחפים לו את הכתף כשהוא עושה את היד ככה ומשלמים לו את מחיר הנסיעה. במהלך השינה, הוא ישן, אשתו בבוקר מקימה אותו, 'שקל וחצי'. אז בעד ונגד, שלא - - -

<עפר שלח:>
אנחנו זולגים לפיליבסטר.

<שלומית ארליך:>
רביזיה נוספת, לגבי הגדרת דירת מגורים - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. מי נמנע? הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
רביזיה נוספת לגבי הסתייגות לגבי דירת מגורים מוטבת בפסקה (6)(ב)(2), במקום '20' יבוא '3'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד הרביזיה? ירים את ידו. מי נמנע? הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
רביזיה נוספת לגבי הגדרת דירת מגורים מוטבת בפסקה (6)(ב)(2), במקום '30%' יבוא '20%'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. מי נמנע? הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
רביזיה נוספת לגבי הסתייגות בהגדרת דירת מגורים מוטבת, בפסקה (6)(ב)(2) במקום '30%' יבוא '25%'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד הרביזיה? ירים את ידו. מי נמנע? הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<משה גפני:>
אם זה הישיבה ה-14, הוא משלם לו לפי 14 ישיבות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לכן הייתה לי בעיה לבטל את הישיבה מחר, כבר מכרתי את הדבר הזה. אבל נראה, נמצא דרך.

<משה גפני:>
לא, אבל ביום שני. אני יכול לדבר איתו שישלם לך על זה כאילו זה מחר.

<שלומית ארליך:>
רביזיה נוספת לגבי הגדרת - - -

<עיסאווי פריג':>
אנחנו היינו צריכים לדרוש תפוחים ודבש.

<משה גפני:>
לראש השנה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, אנחנו ניפגש עוד הרבה לפני ראש השנה, אל תדאג.

<עיסאווי פריג':>
אני לא מאמין.

<שלומית ארליך:>
רביזיה נוספת, לגבי ההסתייגות של הגדרת דירת מגורים מוטבת, פסקה (6)(ב)(3) במקום '40' יבוא - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
רביזיה נוספת על ההסתייגות בהגדרת דירת מגורים מוטבת בפסקה (6)(ב)(3), במקום '40%' יבוא '30%'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
רביזיה נוספת על ההסתייגות בהגדרת דירת מגורים מוטבת, פסקה (6)(ב)(4), ברישה, יבוא 'בדירת מגורים שאינה נבנית באזור עדיפות לאומית'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. מי נמנע? הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
רביזיה נוספת על ההסתייגות בהגדרה יחסים מיוחדים, במקום האמור בה יבוא 'יחסים - - - מדרגה ראשונה'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו.

רק רגע, נציג משרד השיכון. ידידי, אתה התייאשת. אם יש לך מה לעשות אתה משוחרר.

<אחמד טיבי:>
סליחה, לפני ההצבעה, בהמשך למה שאמר עיסאווי על הנהג במכפר קאסם וגם מה שאמר איציק. שאלתי איפה ליפמן והוא לא פה. מאיזה מוצא הוא? פולני. בכל זאת אמא פולנייה נפטרה, אז הבן שואל את אבא שלו, 'תגיד, אבא, אמא בגן עדן?' הוא אומר לו 'לא, אבא בגן עדן'.

<עפר שלח:>
זו בדיחה גזענית.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זה חמור מאוד.

<עפר שלח:>
אם היו אומרים ערבייה מה היית עושה?

<אחמד טיבי:>
אגב, במקביל אומרים את זה על אמא מחברון.

<יצחק כהן:>
אבל סונית, לא שיעית.

<אחמד טיבי:>
פולנייה מחברון עם סבתא מסוריה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רגע, אבל זה ישראלית בחברון.

<אחמד טיבי:>
לא, לא.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אתה רוצה שנצביע על זה.

הלאה.

<שלומית ארליך:>
רביזיה נוספת, על הסתייגות, עדיין בסעיף 1, בהגדרה מחיר דירה, אחרי 'אחרות שניתנו' יבוא 'שהתחייבו עליהן'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
רביזיה נוספת, על ההסתייגות בהגדרת ממונה, במקום האמור בו - - -

<משה גפני:>
יש לך את ההקלטה של שר האוצר, איציק? בגלל שהדובר שלו אומר שהוא התבלבל.

<יצחק כהן:>
מי התבלבל?

<משה גפני:>
הדובר של לפיד.

<יצחק כהן:>
ששר האוצר התבלבל?

<משה גפני:>
שהוא התבלבל.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד הרביזיה? ירים את ידו. הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<עיסאווי פריג':>
לא, זה מעניין. הדובר של לפיד הוציא בגלובס שהוא התבלבל בראיון?

<שלומית ארליך:>
הרביזיה על הסתייגות בהגדרה קרוב, במקום האמור בו יבוא 'קרוב משפחה מדרגה ראשונה'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<עיסאווי פריג':>
זה נכון? תראה לי. בכלכליסט?

<שלומית ארליך:>
הרביזיה הבאה בהסתייגות בהגדרה רוכש זכאי, בפסקה (1) במקום - - -

<יצחק כהן:>
'דובר של יאיר לפיד
לפיד התבלבל - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד הרביזיה? ירים את ידו. הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<יצחק כהן:>
הדובר אומר שזו לא פעם ראשונה שהוא התבלבל.

<עיסאווי פריג':>
עפר, ככה אמר הדובר של השר?

<יצחק כהן:>
שהשר התבלבל?

<עיסאווי פריג':>
שהשר התבלבל כשאמר 1 - - - זה יותר חשוב מה - - -

<יצחק כהן:>
לא, יותר גרוע, הוא אומר שזו לא פעם ראשונה שהוא התבלבל.

<שלומית ארליך:>
הרביזיה בהגדרה בנייה רוויה, במקום האמור - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד - - -

<עיסאווי פריג':>
'דוברו של יאיר לפיד מסר כי לפיד התבלבל באמירת. שר האוצר התכוון שעלות החוק ב-2014 הייתה 1.3, לא ב-2015'.
<יצחק כהן:>
'הדובר מוסיף ואומר 'זו לא פעם ראשונה שהשר מתבלבל'.'

<עיסאווי פריג':>
לא, זה מעניין.

<שלומית ארליך:>
הרביזיה - - - בנייה רוויה, במקום האמור בה יבוא בנייה - - -

<עיסאווי פריג':>
שאין בכלל עלות לחוק ב-2015, החוק אמור לעלות 2.5 מיליארד.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותיי, מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד הרביזיה? ירים את ידו. הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<עיסאווי פריג':>
מה הבלבול הזה?

<משה גפני:>
מה עוד צריך לקרות ששר האוצר התבלבל כדי שתמשיכו להגן עליו.

<עיסאווי פריג':>
שר אוצר מועמד לראש ממשלה ומתבלבל בעובדות כאלה?

<משה גפני:>
מועמד לראש ממשלה איפה?

<עיסאווי פריג':>
לא אצלנו.

<יצחק כהן:>
מה שנקרא התבלבלות קטלנית.

<שלומית ארליך:>
רביזיה על ההסתייגות בהגדרת דירת מגורים, במקום 'בדירה' יבוא 'ודירה' והסיפה החל במילים 'למעט דירה' יימחק.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו.הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
גם כאן יש לנו כמה הסתייגויות שנטען לגביהן נושא חדש. הרביזיה על הסתייגות בהגדרת דירת מגורים מוטבת בפסקה (3), בסופה יבוא 'לפי תכנית מתאר מאושרת'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<עיסאווי פריג':>
ניסן, מה יש לך להגיד על מה שכתוב בכלכליסט?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני לא יודע מה כתוב, אבל אני - - -

<עיסאווי פריג':>
הקראתי, אתה לא רצית להקשיב.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
עוד מעט, אחרי שנגמור. אני עסוק. אצלנו יש כלל - - -

<עיסאווי פריג':>
אתה עסוק בעד ונגד?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אצלנו יש כלל, העוסק במצווה פטור מן המצווה.

<עיסאווי פריג':>
אז אתה עכשיו עוסק במצווה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני עוסק במצווה, אני פטור מהמצווה.
<עיסאווי פריג':>
כשאתה מעביר חוק לא מוסרי אתה עוסק במצווה?

<יצחק כהן:>
'דוברו של לפיד מסר כי התבלבל ב - - -

<עיסאווי פריג':>
להעביר חוק מפלה בין אנשים זה לעסוק במצווה?

<יצחק כהן:>
ולא ב-2015, הוא התבלבל.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אם לשמוע את דברי שר האוצר זה מצווה, אז גם זה מצווה, כי זה גם הדברים שלו.

<עיסאווי פריג':>
אתה עוסק בהעברת חוק לא מוסרי, חוק מפלה, ואתה אומר שזה מצווה.

<עפר שלח:>
עיסאווי, אני - - -

<שלומית ארליך:>
אנחנו עדיין בסעיף 1, הגדרת דירת מגורים - - -

<עיסאווי פריג':>
- - - לעמוד בסיכומים .

<שלומית ארליך:>
- - - בהגדרת דירת מגורים מוטבת בפסקה (6)(ב) פסקה (2) תימחק.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד הרביזיה? ירים את ידו. מי נמנע? הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
רביזיה על הסתייגות בהגדרת דירת מגורים מוטבת, במקום (6)(ב) בפסקה (3) במקום '6 מ"ר' יבוא '16 מטר רבוע'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
וואו. מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד הרביזיה? ירים את ידו. הרביזיה נפלה.

<עיסאווי פריג':>
מה וואו? שנצביע בעד או נגד? אתה שם תבלין רציני.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי נגד? ירים את ידו. הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
רביזיה על הסתייגות בהגדרה רוכש זכאי, בפסקה (1)(ב) במקום '35 שנים' יבוא '30 שנים'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. מי נמנע? הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<אחמד טיבי:>
נפלה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זה חמור מאוד.

<שלומית ארליך:>
רביזיה על ההסתייגות, הגדרת בנייה רוויה ופסקה (3) בהגדרת דירת מגורים מוטבת יימחקו.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד הרביזיה? ירים את ידו. מי נמנע? הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<עיסאווי פריג':>
תגיד, מה יהיה בגירעון? 3, 3.5 או 4? בוא נעשה לוטו.

<משה גפני:>
אף אחד שם לא יודע מהחיים שלו. לא היה דבר כזה במדינה.

<עיסאווי פריג':>
אם היית מהמר בווינר, 3, 3.5, 4?

<משה גפני:>
לא מהמר. כל רגע שם מישהו אחר עושה משהו אחר.

<עיסאווי פריג':>
מה היית שם? איפה היית שם את האיקס?

<משה גפני:>
גירעון גדול. תשמע, אם החוק הזה עובר זה מוסיף לגירעון.

<עיסאווי פריג':>
אז נגיד את השאלה אחרת, הימור אחר, גפני. עלות החוק, 1.3, 2.5 או 3? אף אחד לא יודע.

<שלומית ארליך:>
גם כאן היו לגבי הסעיפים טענת נושא חדש ודילגנו עליהם, אני ממשיכה הלאה. עדיין בסעיף 1, בהגדרה רוכש מוטב, בפסקה (1) אחרי 'לפחות' יבוא 'או עולה חדש לישראל אחרי גיל 18'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד הרביזיה? ירים את ידו. מי נמנע? הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
בהגדרה קרוב, במקום האמור בה יבוא 'בן זוג, אח או הורה'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
בהגדרה רוכש זכאי פסקה (6) תימחק.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
בהגדרה רוכש מוטב, פסקה (1), במקום האמור בה 'הוא למד 12 חודשים לפחות בישיבה'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<משה גפני:>
למה נגד? למה?

<שלומית ארליך:>
בהגדרה שטח דירה, שטח גינה ושטח מחסן, המילים 'שטח מרפסת שמש' יימחקו.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. מי נמנע? הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
בהגדרה תושב ישראל, במקום האמור בה יבוא 'כפי שקבע שר הפנים'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
בהגדרה רוכש מוטב, בפסקה(2) אחרי פסקת משנה (ה) יבוא 'ובן להורה אחד לפחות שהוא נכה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד הרביזיה? ירים את ידו. מי נמנע? הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.

<עיסאווי פריג':>
גם זה נגד? שמעת את ההסתייגות? את הרביזיה? סלח לי, ניסן, שקארין תשמע את הרביזיה, בבקשה.

<אחמד טיבי:>
אני מציע, עפר, תוריד את זה ל-600,000.

<שלומית ארליך:>
בהגדרה רוכש מוטב בפסקה (2), אחרי פסקת משנה (ו) יבוא 'דייר בבית דיור מוגן'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
בהגדרה בנייה רוויה, במילה גוש, במקום ההגדרה הקיימת יבוא 'גוש אמונים'.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
זו הייתה הסתייגות מכובדת. במקום גוש כתבו גוש אמונים. אתה רואה? הפלתי את זה.

<עיסאווי פריג':>
אצלך אין מכובד. יש בעד ונגד.

<שלומית ארליך:>
בהגדרה חלקה, במקום ההגדרה הקיימת יבוא 'חלק מהרכוש הציבורי שנעשה שימוש ציני וקידום פופוליזם'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
בהגדרה דירת מגורים מוטבת, 'מנהל החטיבה להתיישבות באישור יושב ראש ועדת הכספים'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אוה, זה רציני. מי בעד הרביזיה? ירים את ידו.

<משה גפני:>
עכשיו תגיד לי שאתה נגד?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי נגד? ירים את ידו.

<יצחק כהן:>
מי נמנע?

<אחמד טיבי:>
אני הייתי נגד.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אין נמנע.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<משה גפני:>
לא, אחמד חושב שניסן לא בסדר. מה זה, למה? באישור ועדת הכספים. מה עכשיו?

<שלומית ארליך:>
עכשיו אנחנו עוברים לרביזיה על הסתייגות ב - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רגע, תעצרי דקה.

<משה גפני:>
לא רגע, מי בעד הרביזיה?

<קארין אלהרר:>
לא, אין הצבעה.

<משה גפני:>
רגע, כמה אנחנו? איציק.

<קארין אלהרר:>
איציק לא מצביע.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא עשיתי הצבעה.

<משה גפני:>
זה לא בסדר מה שאתה עושה עכשיו.

<קארין אלהרר:>
גפני, אתה לימדת אותו איך לעשות.

<משה גפני:>
כל הזמן זורקים עליי דברים שלא היו, לא נבראו, לא משל ולא נמשל. אל תתלו בי דברים כשאתם לא לעניין. אתה לא עוצר עכשיו את ה - - - רבותיי, מי בעד הרביזיה? ירים את ידו.

<שלומית ארליך:>
איזה רביזיה?

<עיסאווי פריג':>
כן, אדוני יושב ראש ועדת הכספים.

<משה גפני:>
חמש. איציק. מי נגד? זה פשוט לא יאומן הדבר הזה. הוא עוצר באמצע כי אין לו רוב.

<עיסאווי פריג':>
אדוני, תמשיך, מה העניין? זה לא בסדר מה שאתה עושה. זה לא בסדר.

<משה גפני:>
פשוט לא להאמין.

<עיסאווי פריג':>
זה לא בסדר מה שאתה עושה.

<אחמד טיבי:>
עפר, על זה תעלה לו עוד 50. 850.

<עיסאווי פריג':>
זה לא בסדר שיש לנו רוב, עכשיו הוא הפסיק את ההצבעה. זה לא בסדר.

<עפר שלח:>
עיסאווי, כבר ה-16, אני רואה את העז.

<עיסאווי פריג':>
אתה נגרר אליו.

<יצחק כהן:>
ניסן, יש כללים. היועצים המשפטיים - - - לא יפה, ניסן. לא עושים דברים כאלה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הייתה הסכמה, היה הסכם - - -

<יצחק כהן:>
איזה הסכם? ניסן, אתה באמצע הצבעות, אסור לך להפסיק את זה. תשאל אפילו את שלומית.

<עפר שלח:>
ניסן, קדימה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הלאה.

<שלומית ארליך:>
רביזיה על הסתייגות בסעיף קטן (6)(ב), סעיף קטן (2), אחרי 'הצמודים לדירה' יבוא 'בין אם ההצמדה נעשית בשטר מכר ובין אם - - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
רביזיה על ההסתייגות בסעיף - - - ועד 20 מטר שטח המרפסת.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד הרביזיה? ירים את ידו. הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
הסתייגות על לחילופין הדלתא שבין 12 ל-15 מטר.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
אחרי סעיף קטן זה יבוא 'שטחים שצירופם מעל 20 מטר יוכפלו ב-50%'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
לחילופין ב-75%.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
שטח המחסן יהיה בין 3 ל-9 מטרים רבועים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
בפסקה (4) במקום הנוסח תיעשה הבחנה בין פריפריה שבה לא הוגבלו מספר חניות לבין המרכז שבו הוגבלו.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
מחיר דירה, במקום המילים 'ותוספות אחרות שניתנו' יבוא 'ותוספות שניתנו כחלק ממסירת הדירה'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
והתחייבויות שנתנו עליהן התחייבויות מראש.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.

<יצחק כהן:>
מי נמנע? אתה לא שואל מי נמנע.

<עיסאווי פריג':>
גפני, אם סיכמנו על משהו אז בוא נחסוך את הסיוט הזה ו - - -

<משה גפני:>
למה? אתם רוצים לחסוך?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אתם יכולים - - -

<עיסאווי פריג':>
אם יש לנו רוב זה לא עובר, זה מוקפא.

<שלומית ארליך:>
בסוף הסעיף - - - דמי תיווך - - - מחיר הדירה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו.

<יצחק כהן:>
בוא נצא במחאה, גפני. נהפוך את השולחן ונצא.

<משה גפני:>
אין הסתייגויות, רק - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רק שנייה, אני אעשה את זה. מי נגד הרביזיה? עפר. הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
אתם יכולים לרדת, כי יש לכם נציגים מכל הסיעות פה, אם אתם רוצים.

<עיסאווי פריג':>
גפני, לאן אנחנו רוצים ל - - - אם יש סיכום ויש דברים, אז בשביל מה?

<יצחק כהן:>
נכון, בוא נצא במחאה.

<עיסאווי פריג':>
התייעצות סיעתית.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רק רגע.

<עפר שלח:>
שום התייעצות ושום נעליים.

<עיסאווי פריג':>
וואלאק, נעליים, בשביל לפשוט אותן ולקצר את הדיון.

<יצחק כהן:>
נצא במחאה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תמשיכי.

<שלומית ארליך:>
אחרי מחיר - - -

<יצחק כהן:>
רגע, שלומית. אני מוחה על זה שהיה לנו רוב והוא לא הצביע. עקב כך שהוא התנהג בצורה שאינה הולמת יושב ראש ועדת כספים, בשם הקבוצה אנחנו מוחים ויוצאים החוצה.

<משה גפני:>
רגע, שנייה.

<שלומית ארליך:>
אין לכם נציגים מכל הקבוצה, אין פה בל"ד, חד"ש, רע"מ-תע"ל, אתם לא יכולים. צריך להצביע על זה.

<יצחק כהן:>
אתה שברת את כללי המשחק. גפני, הוא שבר את כללי המשחק. כשהיה לנו רוב - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אם הם מוותרים.

<יצחק כהן:>
לא מוותרים, אנחנו מוחים. מחאה.

<עיסאווי פריג':>
יש הודעה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רגע, אם הם יורדים מזה, נניח יש רביזיה - - -

<אחמד טיבי:>
אדוני היושב ראש. גפני, אתה מפריע לי. אני רוצה להודיע. אדוני היושב ראש, בשם הקבוצה, לאור העובדה שהיה לנו רוב, גם רוב מוסרי, אבל גם רוב באחת ההצבעות והפסקת את ההצבעות - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אם אתה יכול לדבר עם רע"מ-תע"ל, בל"ד, כי הם גם בחבורה, אז אם הם גם יוותרו, אז - - -

<יצחק כהן:>
לא מוותרים.

<אחמד טיבי:>
תקשיב טוב למה שאני אומר. אני מודיע בשם הקבוצה, להלן הקבוצה, לאור העובדה שהיה רוב ואתה הפסקת את הישיבה ויצאת, פעמיים עשית את זה, מלבד הרוב המוסרי שהיה בזמן תיקו, אני מודיע בשם החברים שאנחנו עוזבים, נוטשים, לאות מחאה את הישיבה ואתה תמשיך לבד.

<עיסאווי פריג':>
אתה לא סופר, יש לנו רוב אתה לא מצביע, אז מה הטעם לשבת כאן?

<אחמד טיבי:>
מה אתה עושה עכשיו?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רק אינפורמציה. אנחנו נמשיך, אין לנו ברירה מאחר שעדיין ישנן שתי מפלגות.

<עיסאווי פריג':>
אתה תצביע לבד?

<אחמד טיבי:>
אנחנו לא משכנו את ההסתייגויות שלנו. אנחנו יוצאים - - -

<יצחק כהן:>
בתור מחאה. מוחים.

<עיסאווי פריג':>
כשיש לנו רוב הפסקת הצבעה, אז מה הטעם בהמשך הדיון?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מה שרציתי רק להגיד, שבשבוע הבא - - -

<משה גפני:>
אדוני היושב ראש, בסדר, מה זה משנה, זה ייגמר ככה או ייגמר אחרת, אני רוצה להגיד לי לפני שאתם הולכים מה אתה הולך לעשות?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני רוצה להגיד.

<אחמד טיבי:>
הוא יגיב על מה שאמרת.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותיי, בשבוע הבא, נכון לעכשיו, עד שנעשה את כל הבדיקות, יש ישיבה ביום שני ויש ישיבה ביום שלישי, שיכול להיות שהיא תתבטל, יכול להיות שהיא לא תהיה, אני לא יודע להגיד איך ייסגרו הדברים. כרגע יש ישיבות, כשהתכנית היא שביום שני תתכנס ועדת הכנסת, תעלה את - - -

<משה גפני:>
ועדת הכנסבת לא יכולה להתכנס.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא תתכנס לא תתכנס. אני אומר, וידונו בכל הנושאים של נושא חדש וזה יחזור אלינו, מה שיחזור אלינו, אותם נושאים שיש עליהם הסתייגויות ולא הגישו - - -

<עיסאווי פריג':>
לא, זה נושא חדש.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, זה לא נושא חדש, אלה נושאים שמופיעים פה.

<יצחק כהן:>
מה שיוחלט שהוא נושא חדש.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מה שהוא נושא חדש לא יחזור אלינו, מה שיחליטו שזה לא נושא חדש יחזור אלינו. אותם אלה שהלכו לשם ויחזרו וכבר דנו פה בהסתייגויות שלהם, אז כבר דנו בהם. מה שלא דנו בהסתייגויות, יהיה את ההסתייגויות ונדון עליהם ו - - -

<אחמד טיבי:>
מה עם ההודעה - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
דקה. זה נסיים. החלק השני, יבוא נציג מטעם האוצר, או השר עצמו.

<משה גפני:>
אנחנו מבקשים את השר.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בסדר, ביקשנו. שייתן הסבר או הודעה על דבריו שנאמרו על עלויות. אחר כך נקיים דיון אמיתי, מה שגם הגדרנו, על כמה מהסוגיות החדשות ממש.

<יצחק כהן:>
עד עכשיו לא היינו - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא הסתייגויות מהסוג הזה, של הסתייגות או לא. יהיה דיון. כמו דוגמה, כשדיברנו על המשמורת, שהיה דיון, אבל ראינו שלא, לאור הניסוחים החדשים שיביאו לנו.

<יצחק כהן:>
כל קבוצות הרכישה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אם זה יגיע.

<משה גפני:>
שנייה. אם יש לך עניין לבלבל את הנושא, תבלבל.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
למה?

<משה גפני:>
הסיכום שלנו היה שביום שני מתקיים דיון על העלות של החוק עם שר האוצר או עם מישהו מטעמו, אנחנו מבקשים את שר האוצר, אנחנו חושבים שכך ראוי, יהיה דיון על הנושא של הנושאים החדשים. זה הסיכום והדיון הוא דיון רציני.

<מיכל בירן:>
ואנחנו את חלקנו כבר מילאנו.

<משה גפני:>
זה הסיכום. מה שאתה טוען על נושא חדש וועדת כנסת, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אנחנו לא נאפשר לכנס את ועדת הכנסת מבלי שתהיה הודעה ארבעה ימים מראש ומה על סדר היום. מכיוון שעדיין - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
את ועדת הכנסת לכנס?

<משה גפני:>
את ועדת הכנסת, כן.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מה הבעיה שיידעו מה סדר היום?

<משה גפני:>
תגיד מה סדר היום, אנחנו לא יודעים מה סדר היום.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אתה תקבל את זה.

<משה גפני:>
בסדר.

<קריאה:>
אף אחד לא יודע עכשיו מה - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אתה תקבל ארבעה ימים מראש.

<משה גפני:>
בסדר, תקבל את סדר היום, יהיה לנו מה לומר בעניין הזה ומשפטית אנחנו נהיה צודקים, אבל זה לא רלוונטי. מה שאנחנו סיכמנו זה הדיון עם שר האוצר ביום שני בעשר והנושאים החדשים שעליהם אנחנו רוצים את הדיון הרציני והדיון על החוק - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא סיכמנו על שר האוצר.

<משה גפני:>
לא אמרתי את זה, אתה לא שמעת - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אם יבוא, בכבוד.

<עיסאווי פריג':>
למה לא שר האוצר? למה?

<משה גפני:>
בגלל שהוא פוחד ממנו.

<עיסאווי פריג':>
להביא פקיד? לא, רוצים שר אוצר, ראש הפירמידה שיבוא. אתה יכול לתבוע את זה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
טוב.

<משה גפני:>
מה טוב? אל תפר סיכום.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני לא מפר שום סיכום.

<משה גפני:>
הסיכום הוא שביום שני, אנחנו רצינו מחר, גם אתה רצית מחר, אין אפשרות, הסכמנו שזה יהיה ביום שני. אנחנו מבקשים את שר האוצר או מי מטעמו, ראוי - - -
<עיסאווי פריג':>
שר האוצר.

<יצחק כהן:>
ולא נקבל 'התבלבלתי'.

<עיסאווי פריג':>
ניסן, בסמכותך להזמין את שר האוצר.

<יצחק כהן:>
לא מקבלים תשובות של התבלבלתי.

<עיסאווי פריג':>
תעשה כבוד לנו.

<משה גפני:>
ביום שני. מכאן ההודעה שלך, שהתחלת בה עם ועדת הכנסת ויום שלישי ויום זה, לא מקובלים עלינו. לא היה סיכום על זה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה.

<יצחק כהן:>
לא היה וזה גם בלתי אפשרי משפטית.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא אמרתי יום שלישי, אמרתי - - -

<משה גפני:>
מאה אחוז, אנחנו לא נסכים בשום אופן שיכנסו את ועדת הכנסת לפני שנגמר פה הדיון, לפני שיש ארבעה ימים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ארבעה ימים יהיה.

<עיסאווי פריג':>
מתי נדע על הנושאים הנוספים שיבואו לדיון בוועדת ה - - -

<משה גפני:>
יש לנו מה לומר בעניין הזה.

<עפר שלח:>
חשבתי שאתם יוצאים.

<יצחק כהן:>
ניסן, אנחנו מוחים ואנחנו יוצאים.

<עפר שלח:>
לא ראיתי בחיים שאנשים יוצאים במחאה ומנהלים תוך כדי זה משא ומתן.

<עיסאווי פריג':>
עכשיו קיבלתם תגבורת. אלוף התנועה ובעל - - -

<משה גפני:>
ניסן, אנחנו באמת יוצאים מבולבלים. הישיבה ביום שני, כמו שסיכמנו?

<עיסאווי פריג':>
שר האוצר ביום שני בעשר כאן. זה מה שאני רוצה.

<עפר שלח:>
אתה השמעת שלוש פעמים, הוא רוצה להגיד עוד פעם. מה אתה רוצה?

<יצחק כהן:>
עוד מעט הוא יגיד 'התבלבלתי'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני עוד לא יודע איך זה יתממש, לכן אני אומר כרגע בשני ושלישי. מה שיהיה, אם תהיה ועדת כנסת אז תהיה ועדת כנסת ומה שיעבור, כמו שהסברתי קודם, ואחר כך - - -

<יצחק כהן:>
אבל לא יהיה - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אם לא יהיה אז לא יהיה.

<משה גפני:>
אבל למה אתה לא מתחיל בסיכום שלנו?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רגע, הסיכום שלנו. ואחר כך יהיה מישהו מטעם האוצר שיבוא ויודיע - - -

<עיסאווי פריג':>
למה אתה אומר מטעם? שר האוצר.

<משה גפני:>
הוא לא יכול להגיד שר האוצר.

<עיסאווי פריג':>
שר האוצר. זה חוק שמחייב - - -

<משה גפני:>
הוא לא יכול להגיד שר האוצר, הוא מפחד ממנו, בגלל שהוא יוריד לו כסף מהחטיבה להתיישבות.

<עיסאווי פריג':>
זה נכון מה שאני שומע?

<משה גפני:>
אם שר האוצר לא יגיע יהיה ביזיון.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אנחנו מכוונים לשר האוצר, אנחנו מאוד אוהבים אותו ורוצים שהוא יבוא.

<משה גפני:>
רק רגע, אל תיסחף. אתה אוהב אותו בגלל שהוא נותן לך כסף.

<מיכל בירן:>
אני אומרת מראש שאם הם הולכים לשלוח ביום שני רפרנט שאין לו שום סמכות להגיד כלום יהיה פה בלגן וזו פשוט הפרה של ה - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זו לא הפרה, אני לא יכול להתחייב - - -

<עיסאווי פריג':>
לא, אתה יכול.

<מיכל בירן:>
שיהיה מישהו בכיר מהאוצר, אפשר. לא שר האוצר, בסדר, שיהיה אדם שיש לו סמכות לתת תשובות, שיש לו תשובות לתת.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אנחנו נבקש מהייעוץ המשפטי - - -

<עיסאווי פריג':>
אתה צריך להיות בצד שלנו בקטע הזה.

<אחמד טיבי:>
אני חוזר על מה שאמרתי, אני מבקש מחברי האופוזיציה למלא אחרי ההודעה, אנחנו נוטשים במחאה - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, אתה תגיד - - -

<אחמד טיבי:>
אתה תעשה מה שאתה רוצה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, להתכנס בחדר האוכל. אחמד, אתה מבקש מחברי האופוזיציה להתכנס בחדר האוכל לדיון.

<יצחק כהן:>
לא, לא.

<אחמד טיבי:>
לא, זו מחאה מנומקת היטב.

<יצחק כהן:>
גפני, אתה היית נוהג כך? כשלא היה לך רוב היית עוצר את הדיון?

<משה גפני:>
לא, לא. אני גם לא הייתי מסכם עם שר האוצר ולוקח כסף.

<עיסאווי פריג':>
אז אנחנו מאחלים לך שבת שלום.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
שבת שלום, בשורות טובות.

<עיסאווי פריג':>
שיהיה לך כיף בעד וכיף נגד.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תודה רבה.

<משה גפני:>
אחמד, אתה צודק מאה אחוז. לא היה לו רוב, אז הוא הולך לטייל.

<אחמד טיבי:>
אי אפשר ככה להמשיך - - -

<משה גפני:>
איציק, אבל היית צריך להשמיע עוד פעם את שר האוצר.
<יצחק כהן:>
עפר, לפי ההסכם צריך להשמיע עוד פעם את שר האוצר.
<עפר שלח:>
מותר להשמיע בחוץ.

<מיכל בירן:>
אגב, את המנכ"לית עוד לא ראינו פה בוועדה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זה את צודקת.

<מיכל בירן:>
אני מציעה ש - - -

<עפר שלח:>
איציק, מילה זה מילה. בחוץ.

<יצחק כהן:>
פה, מה פתאום בחוץ?

<עפר שלח:>
במחאה, בחוץ.

<יצחק כהן:>
אנחנו מוחים גם על זה.

<עיסאווי פריג':>
קארין, אני מבקש ממך, לפני שאת שומעת את הרביזיות תקשיבי. להתראות.

<עפר שלח:>
אלעזר, אני איימתי שאתה תגיע באיזה שהוא שלב וזה שבר את האופוזיציה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אתה שובר שוויון.

אנחנו ממשיכים.

<עפר שלח:>
רגע, אבל אם הם לא אז לא מצביעים על הרביזיות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ממשיכים.

<שלומית ארליך:>
רביזיה על ההסתייגות, אחרי מחיר הדירה תבוא הגדרה נוספת, דמי תיווך, תידרש הצהרה בפני עורכי דין על דמי תיווך.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
רביזיה על הגדרה רוכש זכאי, במקום '35' יבוא - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
גפני, אין לכם שליטה על האופוזיציה?

<משה גפני:>
שמה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
חצי מהאופוזיציה נשאר פה?

<משה גפני:>
תהיה לנו שליטה על האופוזיציה ברגע שלך תהיה שליטה על שר האוצר.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני מתפלא עליך.

<עפר שלח:>
אם ככה, ניסן, נמשיך.

<מיכל בירן:>
אני פיניתי את היום, אני לא ממהרת לשום מקום.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד הרביזיה? ירים את ידו. הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<משה גפני:>
מיכל ביטלה את סדר היום שלה, היה לה סדר יום עמוס, היא רוצה למצות את ההליך עד תום.

<מיכל בירן:>
אני מוותרת על סיור של סיעת העבודה בדרום.

<שלומית ארליך:>
רביזיה על סעיף קטן (6), במקום הנוסח יבוא - - - בין קונה למוכר.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד הרביזיה? ירים את ידו. הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
בסוף סעיף קטן (א) ייכתב 'ובלבד שהוא תושב ישראל'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
אחרי המילים 'הגר דרך קבע בנפרד' ייכתב 'למעלה משנה'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
אחרי 'וילדיהם' יבוא 'למעט ילדים מנישואים קודמים'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
רוכש מוטב, שירות לאומי, ייכתב 'ובלבד שהעמותה קיבלה תוספת תקציבית'

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
עכשיו אנחנו עוברים לרביזיות שהוגשו על הסתייגויות לסעיף 2. במקום הנוסח הכתוב ייכתב 'לכל מונח תהיה פרשנות מקלה לפי כל חוק'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
הסעיף יימחק.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
בפסקה (3) 'נמסרה לו - - - ' יבוא 'נחתם הסכם רכישת הדירה'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
אנחנו עוברים להסתייגויות לסעיף 3. אחרי פסקה (3) יבוא 'עובדי מנהלה שתוקם לעניין חוק זה ברשות המסים'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.

<שלומית ארליך:>
עובדי המנהלה לא יהיו בעלי זיקה למפלגת הבית היהודי.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
פרטי העסקה יוגשו בטופס שיקבע שר האוצר.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
בכל מקום במקום שיעור אפס יבוא 'שיעור 1%'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
לחילופין '2%'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
לחילופין '3%'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
לחילופין '4%'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
'לחילופין '5%'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
לחילופין '6%'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
יסומן (א) ואחריו יבוא 'על אף האמור בסעיף קטן (א) רוכש זכאי או רוכש מוטב שדחה את רכישת הדירה יהיה חייב בתשלום בהתאם להוראות אלה'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
במקום 'בשיעור אפס', יבוא 'בשיעור המע"מ המושת על תרופות מצילות חיים'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
פסקה (1) תימחק.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
פסקה (2) במקום 'מנהל' יבוא 'מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
בפסקה (3) במקום הנוסח ייכתב 'הרוכש יצהיר בפני עורך דין'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
במקום '5 שנים' '15 שנים'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
לסעיף 4 לא הוגשו רביזיות, סעיף 5, סעיף קטן (א), במקום 'החלטה מקדמית', 'החלטה מקדמית שתהפוך לסופית'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
סעיף קטן (א), בסופו 'השומה נעשתה לפי 78'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
יודיע על כך - - - לעוסק במקרקעין, יודיע על כך רוכש.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
הסיפה החל במילים 'יודיע המנהל' תימחק.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
הסיפה החל במילים 'ואולם אין בהגשת השגה' תימחק.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
אנחנו עוברים לסעיף 6, במקום 'שיעור אפס' יבוא 'בשיעור המס החל לגבי תרופות מצילות חיים'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
עוברים לסעיף 7, הסעיף יימחק.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
סעיף 8, בסעיף קטן (א) המילה 'ריבית' תימחק.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
המילה 'שומה' תימחק.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
המילה 'השגה' תימחק.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
המילה 'ערר' תימחק.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
המילה 'גבייה' תימחק.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.

אם מצביעים פעם ביד ימין ופעם ביד שמאל, זה משנה את ההצבעה?

<שלומית ארליך:>
זה לא משנה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זה לפעמים כאילו יש שניים פתאום.

<שלומית ארליך:>
במקום 'ריבית וקנסות' יבוא 'וריבית'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
אחרי 'שיקבע המנהל' יבוא 'באישור ועדת כספים'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. נפלה הרביזיה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
בסעיף קטן (א) אחרי 'ישולם בידי הרוכש' יבוא 'לפי חלק יחסי'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
תימחק הפסקה מהמילים 'המס כאמור'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
סעיף קטן (ג) יימחק.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
סעיף קטן (ג) בסופו 'סעיף זה ייכנס לתוקף לאחר קבלת חוות דעת'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<קארין אלהרר:>
יש עוד הרבה?

<מיכל בירן:>
תחשבי שכשהגשנו את הרביזיות האלה לכל אחת הייתה הודעה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ברביזיה זה תמיד רץ ככה.

<שלומית ארליך:>
בסעיף 9 נטען נושא חדש. בסעיף 10 בהגדרה דירה במקום האמור בה יבוא 'דירה לפי תכנית מתאר לפי צפיפות מינימלית'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? ירים את ידו. מי נגד? נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
בהגדרת דירה המילים 'למעט דירה שצמודים אליה גינה, גג' יימחקו.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
בנייה רוויה, במקום בנייה רוויה וצמודת קרקע.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
במקום האמור בה יבוא 'יש בה שני חדרים ומעלה'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
'שני חדרים עד שבעה חדרים'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
במקום '500,000 שקלים' יבוא '300,000 שקלים'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
המועד הקובע ייכתב לגבי ערך מרובע דירתי יפורסם אחת לרבעון על ידי מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
בסוף ההגדרה שמאי ממשלתי יבוא אחרי 'עובד מדינה' ייכתב 'שאינו עובד קבלן'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
אחרי סעיף 10 יהיה סעיף 10א, פרסום נתונים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
סעיף 11, סעיף קטן (א) אחרי 'רשות המיסים' 'וכן שני אתרי אינטרנט'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
סעיף קטן (ב)(2)(ב) בסופו 'לפי תכנית מתאר מאושרת לרבות ניצול'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
סעיף קטן (ג)(1) הסיפה החל במילים 'של חמש שנים' תימחק.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
באישור מועצת הרשות המקומית שהגוש נמצא בתחומה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
במקום 'המנהל' יבוא 'המנהל הכללי של משרד הבינוי והשיכון'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
גושים כאמור יהיו בפריסה ארצית שווה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
במקום '10 עסקאות' יבוא '20'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
סעיף קטן (ב)(2)(ב) יימחק.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
(ג)(2), רשות מקרקעי ישראל תנמק פנייה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
במקום '21' יבוא '60'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
אחרי 'רשאי' יבוא 'בהתייעצות עם המנהל הכללי'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
סעיף 12, סעיף קטן (א) אחרי 'יפרסם המנהל' יבוא 'בשני אתרי אינטרנט'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
אחת לשנה יפרסם המנהל דוח על הרכיבים הכלולים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
סעיף קטן (ג) אחרי המילים 'רשאי לפרסם' יבוא 'אחרי שקיבל את אישור ועדת הכספים'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
במקום '14 ימים' יבוא '21 ימים'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
בסעיף קטן (ה) בסיפה, 'אלא אם כן קבע בית משפט אחרת'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
סעיף 13, סעיף קטן (ה) בסיפה, במקום '20 עסקאות' יבוא '5 עסקאות'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
סעיף קטן (ב)(1) במקום '10' יבוא '5'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
סעיף קטן (ב)(2) יימחק.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
(ב)(3) במקום '0.075' יבוא '0.8'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
במקום תקופה 'שנתיים' יבוא 'שנה אחרונה'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
במקום '12' יבוא '5'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
(ג)(2) יימחק.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
ב-(ג)(3) המילה 'לפחות' תימחק.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
יש פה נושאים שנטען לגביהם נושא חדש, אני ממשיכה הלאה. רביזיה על ההסתייגות, סעיף קטן (ז), בסיפה המילים 'או כל ממד אחר שיבוא במקומו', יימחקו.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
לחילופין 'מדד תשומות בנייה'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
אני עוברת לסעיף 14. במקום 'שר המשפטים' יבוא 'שר הבינוי והשיכון'.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
בסיפה 'ההוראות ייקבעו לאחר היוועצות עם שר הבינוי והשיכון'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
בסעיף 15, הסעיף יימחק.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
סעיף קטן (א), ברישה, במקום 'שנה' יבוא 'עד שנה'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
סעיף 16, בסעיף קטן (א)(1) בסופו יבוא 'במזיד'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
בסעיף קטן (א)(2) המילים 'עוסק במקרקעין' יימחקו.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
המילים 'דוח מיוחד' יימחקו.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
(א)(5) במקום 'מס בשיעור אפס' יבוא 'בשיעור המס החל על תרופות'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
סעיף קטן (א)(6), בסופו 'ובלבד שההצהרה לא נמסרה תוך שנתיים'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
עבודות שירות למען הקהילה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
במקום '5 שנים' 'מאסר עולם'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
סעיף קטן (א) ברישה, במקום 'שנה' 'שישה חודשים'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
סעיף קטן (ב) יימחק.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
סעיף 17, רישה, במקום 'שיעור של' יבוא 'בשיעור שלא יעלה על'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
ברישה במקום '50%' יבוא '35%'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
בכל מקום אחרי 'הודעה' יבוא 'בכתב'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
סעיף 18, לא ניתן לגבי זה. סעיף 19 היה נושא חדש.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ולא דנו בהסתייגויות שלו?

<שלומית ארליך:>
סעיף 20, בסעיף קטן (א) במקום 'יחליט המנהל' יבוא 'רשאי המנהל להחליט'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
סעיף קטן (ד) יימחק.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
סעיף 21, במקום 'ייווסף' יבוא 'רשאי המנהל להוסיף'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
סעיף 22, סעיף קטן (ב) 'רשאי לקבוע' יבוא 'יקבע'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
סעיף קטן (ב) במקום 'שר האוצר' יבוא 'שר הבינוי והשיכון'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. נפלה הרביזיה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
אחרי 'שר המשפטים' יבוא 'באישור ועדת הכספים של הכנסת'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
לחילופין 'ועדת המדע'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
סעיף 23, אין הסתייגויות. סעיף 24, במקום '30 יום' יבוא '60 ימים'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
סעיף 25, במקום המילה 'ייווספו' יבוא 'רשאי המנהל להוסיף'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
מהמילה 'בריבית' ועד סוף הסעיף יימחק.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
סעיף 26, בסיפה, 'הכנסות מסעיף זה לא יופנו לחטיבה להתיישבות'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
לחילופין, 'על כל סכום שייכנס יועבר סכום זהה לחטיבה'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
מיכל, את הצבעת כאן על שיעבירו כספים לחטיבה, כל ההפרשים. הייתי צריך להצטרף אלייך והכול היה נגמר.
<עפר שלח:>
היחיד שהצביע פה לפי מצפונו זה אני.

<שלומית ארליך:>
לחילופין יימחק הסעיף.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
סעיף 27 המילה 'הכספית' תימחק.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
בנייה רוויה, במקום הנוסח ייכתב 'בנייה של 20 יחידות לפחות במינימום 3 קומות בנייה'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
יתווסף 'השמאי יערוך טבלה המפרטת ערך למטר עבור כל גודל דירה'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
יתווסף 'השמאי יקבע מקדם לשוני בין דירה לדירה'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
השמאי יקבע מקדם בהתאם למקום הבניין והדירה בתוך הגוש.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
אחרי המילים 'אישור 50% מסכום מס ערך מוסף' יתווסף 'זאת בנוסף לחיוב במלוא תשלום המע"מ'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? נפל.

הצבעה על הרביזיה

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
<שלומית ארליך:>
סיימנו.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותיי, אז רק לעשות סיכום. סיימנו בשלב זה את הדיון על כל החוק, נפלו כל הרביזיות, פרט לאחת שאושרה והתקבלה, נפלו כל הרביזיות פרט לכל מה - - -

<מיכל בירן:>
מה אושר?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רביזיה אחת ואז קיבלנו את ההסתייגות.

<עפר שלח:>
הפלנו את ההסתייגות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כן. הפלנו את ההסתייגות.

מה שנשאר לנו כרגע, נעשה סיכום, סיימנו עם החוק, ההסתייגויות נפלו, רביזיות נפלו, מה שנשאר לנו זה אותם נושאים שביקשו עליהם נושא חדש והם יעברו לוועדת הכנסת. כשיחזרו אלינו אותם אלה שיחזרו אלינו, שהם לא נושא חדש, אם דנו עליהם כבר בהסתייגויות אז כבר דנו, אם לא אז נדון בהסתייגויות שלהם והן לא רבות ואז סיימנו את כל החלק הזה ואז נשאר לנו רק כמה נושאים חדשים חדשים שעליהם נצטרך לעשות דיון מעמיק כמו שסוכם. אלה אותם דברים שרוצים להוסיף עכשיו, שלא מופיעים בנוסח החוק, לדוגמה משמורת שדיברנו על זה, מה משמעות משמורת חצי חצי, יש כל מיני נוסחים. בזה שאנחנו מסיימים את זה סיימנו למעשה את הדיון על כל החוק כולו. תהיה לנו הבהרה שצריכה לבוא מהשר או מאנשיו לגבי עלות החוק ולאחר מכן נצטרך להצביע על החוק עצמו, סעיף סעיף. ייקח קצת זמן, אבל זה רק הצבעות, בלי דיבורים ובלי כלום, סעיף סעיף כדי לאשר את החוק. לאחר שזה יתקיים אז החוק יונח לפתחם של שר האוצר וראש הממשלה שיצטרכו לקדם אותו בכנסת.

מבחינת פרוצדורה, מחר אין ישיבה. היום כל ההסכם היה שמחר לא צריכים ישיבה. ישיבה תיקבע ליום שני וליתר ביטחון גם ליום שלישי, כי יכול להיות שביום שני לא נספיק את הכול, אז נהיה גם יום שלישי. אנחנו נגיש בקשה לוועדת הכנסת, כבר דיברתי עם יריב, שיכנס את ועדת הכנסת ביום שני כדי שתדון בכל הנושאים החדשים, כדי שאנחנו נוכל לגמור את החוק. בחצי השני של היום, או מתי שזה יהיה, נשמע את דברי האוצר לגבי עלות החוק ונקיים את הדיון הרציני ואחר כך נעשה עליו מה שצריך לעשות כדי שהחוק יהיה מוכן לקריאה שנייה ושלישית.

הישיבה נעולה.
הישיבה ננעלה בשעה 13:40.

קוד המקור של הנתונים