ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 11/09/2014

תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים עקב מעשה אלימות הנובע מהסכסוך הישראלי-ערבי), התשע"ד-2014

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
11/09/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 420>
מישיבת ועדת הכספים
יום חמישי, ט"ז באלול התשע"ד (11 בספטמבר 2014), שעה 10:00
סדר היום
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים עקב מעשה אלימות הנובע מהסכסוך הישראלי-ערבי), התשע"ד-2014
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר

משה גפני

בועז טופורובסקי

יצחק כהן

דב ליפמן

יעקב ליצמן

שמעון סולומון

חמד עמאר

סתיו שפיר
אלכס מילר

אורי מקלב

חנא סוייד
מוזמנים
>
אמיר דהן - מנהל תחום פיצויים – רשות המסים, משרד האוצר

ברוך משולם - עוזר ראשי – רשות המסים, משרד האוצר

שי סומך - משרד המשפטים

מאיר אסולין - רשות המסים

אפרת בורגנסקי - ע' יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים

ירון רביד - מנכ"ל סיטיפס, זכיין הרכבת הקלה

גיורא ואלה - יועץ לקידום מדיניות, שתי"ל
ייעוץ משפטי
אייל לב-ארי
שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
הדס צנוירט
<תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים עקב מעשה אלימות הנובע מהסכסוך הישראלי-ערבי), התשע"ד-2014>
היו"ר ניסן סלומינסקי
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. הנושא הראשון על סדר-היום: תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים עקב מעשה אלימות הנובע מהסכסוך הישראלי-ערבי), התשע"ד-2014.
רשות המסים צריכים להוביל. מי המוביל שם?
אמיר דהן
בוקר טוב. אמיר דהן, מנהל קרן הפיצויים. אציג את הנושא.
בשנים האחרונות אנחנו עדים לגל אלימות בעקבות הסכסוך הערבי-ישראלי על רקע לאומי אתני, כל מה שנקרא תג מחיר בתוך מדינת ישראל.
יעקב ליצמן
תג מחיר זה ימין-שמאל או ימין-ימין או שמאל-שמאל או ערבים-יהודים?
אמיר דהן
זה נובע מהסכסוך הערבי-ישראלי.
יעקב ליצמן
תג מחיר זה קבוצה מסוימת. לא הייתי מציע לך לומר: תג מחיר. אתה היית צריך להגיד את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני עוד לא מצליח להבין איך זה נכנס. אולי מדובר בנושא אחר בכלל.
אמיר דהן
בסעיף 36ב1 לחוק מס רכוש, שתוקן ב-2006, שונה חוק התגמולים. הוספו לו פסקאות (4) ו-(5) לחוק התגמולים להגדרת פגיעת איבה. אלה סעיפים שקובעים שגם פגיעה ממעשה אלימות שמטרתו העיקרית פגיעה באדם בשל השתייכותו למוצא לאומי אתני, ובלבד שהוא נובע מהסכסוך הערבי-ישראלי, יהיה זכאי לפיצוי. בחוק שלנו נכנס הסעיף בחוק, אבל לא הותקנו תקנות עד היום.
יעקב ליצמן
ממתי החוק?
אמיר דהן
ב-2006.
שלומית ארליך
מה קרה עד היום?
אמיר דהן
בתקופה הזאת הוקמה ועדת ל', ועדה בין-משרדית, שטיפלה בכל התיקים הללו בצורה מסודרת. בהנחיה של היועץ המשפטי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בצורה מסודרת? שמונה שנים.
אמיר דהן
הוועדה טיפלה בזה בצורה מסודרת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, ועדת ל', הכוונה שלושים שנה?
אמיר דהן
שי יסביר את הנושא של ועדת ל' טוב ממני.
שי סומך
זו ועדה שהוקמה ב-1999 על-ידי היועץ המשפטי לממשלה, שעוסקת בפיצויים על רקע לאומני.
יעקב ליצמן
ל' זה על שם מישהו?
שי סומך
לפנים משורת הדין. גם מס רכוש חבר בוועדה. זו ועדה שיושבת במשרד הביטחון, והיא נותנת פיצויים, כאשר יש פגיעה של יהודים בערבים וערבים ביהודים. למשל, בעכו, אתם זוכרים את המהומות שהיו שם, אז נפגעו משני הצדדים, אז הוועדה פיצתה בשני הצדדים, פעולות תג מחיר, באוקטובר 2000 המאורעות שהיו במשולש, ואדי עארה, גם היה פיצוי. גם יהודים מפוצים וגם ערבים, כשהפגיעה היא על רקע הסכסוך הישראלי-ערבי, וזה לא מגיע לפגיעת איבה. פגיעת איבה - כמובן, החוק הרגיל.
יעקב ליצמן
למה התקנות לא הותקנו עד היום? מי אשם בזה? משרד האוצר או הוועדה או אנחנו?
שי סומך
בסופו של דבר אף אחד לא נפגע, כי היתה ועדת ל'.
יעקב ליצמן
זו תשובה דיפלומטית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מבין שלא הייתם צריכים תקנות, והצלחתם לשלם פיצויים או נזקים בלי התקנות? איך עשיתם את זה?
שי סומך
ועדת ל' היא כבר מ-99', עוד לפני החוק שחוקק ב-2006. כשחוקק החוק, משרד הביטחון, היתה לו טענה, שברגע שחוקק החוק, ועדת ל' צריכה להפסיק לפעול, אבל סירבנו כמובן לפרשנות הזאת, כי המטרה של החוק היתה לא לפגוע בציבור אלא להיטיב אתו. לכן ועדת ל' המשיכה לפעול.

היו כמה מחלוקות בין-משרדיות.
יעקב ליצמן
לפי מה שאתה אומר, ועדת ל' מיטיבה עם הציבור.
שי סומך
ועדת ל' היטיבה עם הציבור. התקנות הן בעצם מעגנות את מה שוועדת ל' עושה היום, אבל ודאי אנחנו מברכים על כך, ופעלנו שזה יהיה כדי שהדברים יהיו קבועים בחוק ראשי ולא בוועדת ל'. זו ודאי הדרך הנכונה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה אומרות התקנות?
שי סומך
התקנות מפצות בעצם על כל נזק רכוש.
שלומית ארליך
אנחנו מדברים על רכוש בלבד. לא גוף.
שי סומך
כן. אגב, נזקי גוף מפוצים היום בחוק הביטוח הלאומי. ב-2006 החוק תוקן, והוא מופעל מ-2006.
סתיו שפיר
תעשה לנו סדר בתוך זה. הנפגעים הישירים של אלימות כתוצאה ממקרים כאלה, כמו אלה שהוכו בירושלים, וסבלו מאובדן כושר עבודה ודברים מסוג זה – הם מפוצים רק על-ידי המנגנון של ביטוח לאומי?
שי סומך
פגיעות גוף מקבלות פיצוי כמו נפגעי איבה רגילים. כל נזק גוף על רקע לאומני מפוצה, לפי חוק הביטוח הלאומי, אתם יודעים שנפגעי איבה מקבלים פיצוי מאוד-מאוד נדיב, בדיוק כמו נכי צה"ל.
יצחק כהן
מה זה "נדיב"?
שי סומך
כמו נכי צה"ל. קצבת הנכות היא מאוד גבוהה. איני זוכר את הסכומים.
יצחק כהן
אתה אומר "נדיב".
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא חשוב. מפוצים. תוריד את המילה "נדיב".
חמד עמאר
אם כמו נכי צה"ל, מצבם לא טוב, כפי ששמענו כאן בוועדה. נכון או לא, אדוני היושב-ראש? זה מה ששמענו מנכי צה"ל כאן.
יעקב ליצמן
אם חרדי פוגע בי, האם זה תג מחיר?
שי סומך
לא.
יעקב ליצמן
אז מה זה תג מחיר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
על רקע של סכסוך ישראלי-ערבי, הוא קורא לזה. החוק כולו מבוסס רק על פגיעה שנובעת בגין הסכסוך הישראלי-ערבי.
ברוך משולם
יש הגדרה בחוק התמלוגים לפגעי פעולות איבה, וההגדרה בסעיף 4 אומרת: פגיעה ממעשה אלימות, שמטרתו העיקרית פגיעה באדם בשל השתייכות למוצא לאומי אתני, ובלבד שהוא נובע מהסכסוך הישראלי-ערבי. אני מניח שהדוגמה שנתת, לא נופלת פה להגדרה בחוק.
סתיו שפיר
מה עם פגיעה בין יהודי ליהודי על בסיס חילוקי דעות פוליטיים?
יעקב ליצמן
זה בדיוק מה ששאלתי.
ברוך משולם
אנחנו מאמצים את ההגדרה לחוק שלנו. אנחנו לא משנים אותה. זאת ההגדרה, וכך אנחנו מתייחסים אליה. אין לנו נגיעה אליה.
יצחק כהן
למשל, מפלגה ששונאת חרדים, והיא פוגעת בהם כל הזמן. זה לא פשע שנאה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
בוא תתקדם הלאה.
יצחק כהן
שלומית, זה פשע שנאה? יש עתיד שונאים חרדים, וכל הזמן פוגעים בהם. זה פשע שנאה?
סתיו שפיר
אז אתם אומרים שחוק המע"מ זה פשע שנאה?
יצחק כהן
זה פשע שנאה.
שי סומך
התקנות כאן מפצות על כל פגיעה ברכוש. ניתן פיצוי מלא על הרכוש בשני מצבים: גם כאשר הכוונה היתה לפגוע באדם, ונפגע רכוש, וגם כשהמטרה היתה לפגוע ברכוש בלי לפגוע באדם – למשל, רכב חונה.
חמד עמאר
עד עכשיו איך עשינו את זה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לפי ועדת ל'. הוא הסביר קודם. הוא אומר שכל זמן שלא היה החוק, ועדת ל' עבדה. מרגע שהיה החוק, בא משרד הביטחון ואומר: עכשיו אתם לא יכולים לעבוד לפי הוועדה; אתם צריכים לתקן את התקנות, שהן ההשלמה לחוק, ותתחילו לעבוד לפי החוק. אבל לקח הרבה שנים עד שהביאו את התקנות.
שי סומך
עוד דבר אחד שצריך לציין: התקנות לא חלות על נזק עקיף. צריך להבין שגם בפגיעת איבה יש פיצוי על נזק עקיף רק בישובי ספר. ודאי שהמטרה כאן היא להשוות את המצב המשפטי לפגיעות איבה, ולא להיטיב מעבר למה שהיום מקבלים- - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
ירושלים זה ספר?
שי סומך
לא.
יעקב ליצמן
אבל הישובים כן. למשל, גילה - כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה אומר, רק לנזק עקיף, אתה מדבר.
אמיר דהן
הפתרון שניתן כאן הוא בדיוק כמו שחלילה יש פיגוע בירושלים או בתל-אביב, ויש נזק ישיר בעצם לנכס.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה מקבלים בכל הארץ.
אמיר דהן
הוא מקבל. אותו דבר, אם יש פעולה כזאת, שנובעת מהסכסוך- - -
יעקב ליצמן
למה, למשל, גילה לא תקבל?
חמד עמאר
אדוני היושב-ראש, אשאל אותו שאלה. שרפו למישהו את המשאית. אתם מפצים אותו רק על המשאית. במשאית הזאת הוא עובד ומכניס את הפרנסה שלו. אתם לא מפצים אותו על זה ש- - -
שי סומך
התשובה היא כן, אין פיצוי. גם אם טיל יפגע במשאית הזאת, אין פיצוי על נזק עקיף.
סתיו שפיר
מאיפה כן מגיע פיצוי על הנזק העקיף?
היו"ר ניסן סלומינסקי
דרך החוק הזה.
שי סומך
גם בפגיעת איבה אין פיצוי.
אמיר דהן
אסביר את זה בצורה מסודרת. ישבנו כאן בוועדת הכספים כדי לאשר את התקנות לאזור הדרום, לנזקים עקיפים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אמת.
אמיר דהן
התקנות היו צריכות להגיע לכאן, כי הישובים האלה בעצם לא מוגדרים כישובי ספר. למשל, אשדוד או אשקלון לא מוגדרים כישובי ספר. היום חלילה יש טיל אחד בודד, פוגע בעיר אשדוד או בעיר אשקלון בעסק, הוא זכאי לקבל את הפיצוי של הנזק הישיר בלבד. כך התקנות קובעות, כך החוק קובע. ישובי הספר - גם כשהיו פיגועים בשנת 2000 עד 2003 בירושלים וגם בתל-אביב, הם פוצו רק - אנחנו משווים את התקנות הללו לתקנות הרגילות.
סתיו שפיר
מאיפה מגיע פיצוי לנזק העקיף?
אמיר דהן
הנזק העקיף לא מגיע בכל מקום; רק באירועים מיוחדים- - -
חמד עמאר
אבל אנחנו במצב חריג.
אמיר דהן
· - - זמן תקנות על אזור הדרום.
יעקב ליצמן
למשל, גילה בתקופה של שש-שבע שנים שהיו יריות – לא זוכר כמה שנים זה – שמונה שנים. האם זה נקרא שמגיע להם פיצוי? היה יום-יום, שעה-שעה יריות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ישוב ספר זה הגדרה שצריכה להופיע בחוק. בחוק מפורטים שמות הישובים, רשימה. אני לא יודע לומר לך.
סתיו שפיר
מה הרשימה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה לא חלק מהחוק. זה לא קשור לחוק הזה. אז תעזבו את זה.
סתיו שפיר
עוד שאלה אחת. מסגדים שהוצתו בשנים האחרונות.
אמיר דהן
יקבלו פיצוי בגין נזק.
סתיו שפיר
כולם? כל יותר מ-30 המסגדים שהוצתו מקבלים פיצוי?
אמיר דהן
אנחנו לא הולכים אחורה. החוק הזה יתחיל מ-1.7.14.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תכף נדבר על התאריך. עזוב את התאריך כרגע.
אמיר דהן
בעבר זה היה באמצעות ועדת ל'. אנחנו נעגן את זה בחוק.
סתיו שפיר
כמה הם פוצו בעבר? כל מה שקרה עד יולי, בכמה הם פוצו על הנזק?
שי סומך
שווי הזנק, כפי ששמאי מעריך.
סתיו שפיר
כל המסגדים שהוצתו במסגרת הפעולות שנובעות מהסכסוך או מתג מחיר, קיבלו פיצוי?
אמיר דהן
היה, למשל, המסגד באום אל-פאחם. אני יודע שזה הובא לידיעתם, אבל הם בחרו לא- - - דלת נפגעה או משהו כזה.
סתיו שפיר
כל המכוניות שהוצתו?
אמיר דהן
היה מקרה לפני מספר חודשים בגוש חלב, הוצתו, פוצצו צמיגים, כ-70 רכבים. כל הרכבים פוצו על-ידי ועדת ל' לפי השווי שנגרם לאותו רכב.
סתיו שפיר
לא ידוע לכם על מקרים שלא קיבלו פיצוי.
אמיר דהן
לא ידוע לנו. לכן אנחנו רוצים- - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה לא קשור לחוק הזה. זה נושא כללי שצריך לדון עליו.
סתיו שפיר
איך היו מגישים תביעה בעבר, לפני 1 ביולי? כל ניזוק היה פונה עצמאית למשרד הביטחון, ואם לא היה פונה, לא היו מגיעים אליו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
גם לפי החוק יהיה כך. זה אותו דבר.
שי סומך
המשטרה, למשל- - -
יצחק כהן
זה פשעי שנאה. לא משנה - יהודים, ערבים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני רוצה לסכם כדי שנבין. מה שהיה בוועדת ל', שעשתה, לגבי הנושא של נזק ישיר – עבר חוק של מתן פיצויים ישירים בנושא הזה, והיו צריכים להתקין תקנות. לא הותקנו תקנות, ולכן אי-אפשר היה לעבוד לפי החוק, ועכשיו אתם בחודש אלול חוזרים בתשובה, ומחליטים שצריך להביא את התקנות, כדי שאפשר יהיה לעבוד מסודר. אמת? בסדר.
אני חושב שיהיה לנו ויכוח לגבי הנושא של התאריך.
יעקב ליצמן
למה? למה יש ויכוח? הם פנו אליך ב-6 ביוני.
טמיר כהן
לא, זה הגיע אלינו הרבה- - -
יעקב ליצמן
כך כתוב. טוב, 27, כשבועיים אחר כך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה בסדר, מהתאריך שפנו, אבל בטח הם ירצו תאריך- - -
יעקב ליצמן
ב-1 ביולי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בוא נראה, בבקשה.
שלומית ארליך
אני מתחילה להקריא, ותוך כדי אני אשאל גם כמה שאלות. קודם כל, כפי שאמרו שי וברוך, בעצם תוקף הסמכות פה הוא לפי סעיף 36ב1. הסעיף הזה בעצם מדבר על כך ששר האוצר באישור ועדת כספים רשאי לקבוע שישולמו פיצויים בעד נזק שנגרם לגופו של נכס עקב מעשה אלימות כאמור בפסקה (4) או (5) להגדרת פגיעת איבה.
ברוך הקריא פה את פסקה (4), שאומרת שזו פגיעה ממעשה אלימות, שמטרתו העיקרית פגיעה באדם בשל השתייכות למוצא לאומי אתני, ובלבד שהוא נובע מהסכסוך הישראלי-ערבי. פסקה (5) מדברת על פגיעה ממעשה אלימות שנעשה בידי ארגון טרוריסטי שעליו הכריזה הממשלה לפי סעיף 8 לפקודת מניעת טרור. זה הפניה מתוך סעיף ההסמכה. אתם לא רואים את זה, סעיף ההסמכה מפנה לפסקאות האלה – אשר נעשה בידי ארגון טרוריסטי שעליו הכריזה הממשלה לפי סעיף 8 לפקודת מניעת טרור, למעט ארגון שהוא כוחות אויב או שנעשה בשליחותו מטעמו של ארגון כאמור.

כאן, שי או ברוך, הכותרת של התקנות היא תשלום פיצויים עקב מעשה אלימות הנובע מהסכסוך הישראלי-ערבי. זה מביא בחשבון רק את פסקה (4).
שי סומך
לא, גם את (5).
שלומית ארליך
השאלה, האם לא כדאי להוסיף פה גם: או אשר נעשה בידי ארגון טרוריסטי, כדי לשקף גם את פסקה (5)?
שי סומך
ארגון כ"ך הוגדר ארגון טרור.
שלומית ארליך
מבחינתכם, זה משקף. טוב.
אני עוברת ל-1, הגדרות. בתקנות אלה, בעלים וחפצים ביתיים כהגדרתם בתקנות חפצים ביתיים. נכס, למעט נכס שאינו נמצא בשטח מדינת ישראל, כלומר אלמנט נוסף שיש פה, שהתקנות יחולו בשטח מדינת ישראל בלבד, נכון?


טוב. נזק. זה נזק, למעט נזק עקיף שנגרם לגופו של נכס עקב פגיעת איבה הנובעת מהסכסוך

הישראלי-ערבי. שי, האם כאן לא נכון, במקום עקב פגיעת איבה, להתייחס לפגיעה ממעשה אלימות?
סתיו שפיר
גם מה זה אומר, שטח מדינת ישראל?
שי סומך
ועדת ל' ממשיכה לפעול ביהודה ושומרון.
יצחק כהן
למשל, הרכבת הקלה בשועפט, זה שייך?
שי סומך
כן. אבל אם זה יהיה- - -
סתיו שפיר
אז כל מה שבישראל, זה במסגרת החוק, וכל מה שבשטחים, זה ועדת ל'?
שי סומך
כן.
סתיו שפיר
והפיצויים הם באותו סדר גודל של פיצויים?
שי סומך
ברכוש – בדיוק אותו דבר.
סתיו שפיר
ובדברים אחרים?
שי סומך
יש שוני. לדעתי, מדובר במחצית. זה לפי רמת החיים גם ביהודה ושומרון.
סתיו שפיר
מה זה אומר?
שי סומך
ששם השכר הממוצע הוא אחר. הוא הרבה-הרבה יותר נמוך.
סתיו שפיר
ערבי נפגע מפעולת תג מחיר. אם הוא נפגע בתל-אביב, הפיצוי שהוא מקבל הוא?
ברוך משולם
לא, אנחנו מדברים רק על נכסים. אנחנו לא מדברים על גוף. גוף זה ביטוח לאומי. זה לא רלוונטי אלינו כרגע. אנחנו מדברים על נכסים וחפצים ביתיים. מס רכוש.
סתיו שפיר
אז על מה אמרתם שזה חצי?
היו"ר ניסן סלומינסקי
בגוף. לא קשור לחוק.
סתיו שפיר
וכל פיצוי על גוף הוא רק דרך ביטוח לאומי?
שי סומך
ביהודה ושומרון ועדת ל' נותנת ביטוח לאומי.
סתיו שפיר
ובתוך שטחי ישראל זה ישירות ביטוח לאומי. ושם אתה אומר שוועדת ל' בשטחים תיתן חצי מהפיצוי על נזקי גוף, ובתוך ישראל היא תיתן פיצוי מלא?
שי סומך
זה לא הנושא כאן, אבל יש סכום חד-פעמי שניתן, לפי אחוז הנכות. בגוף הוועדה לא נותנת בדיוק מה שנותן הביטוח הלאומי אלא סכום אחרים.
סתיו שפיר
סכומים קטנים יותר.
אמיר דהן
אנחנו לא מוסמכים לענות על השאלות האלה. יש ביטוח לאומי.
סתיו שפיר
אבל למה אתם בלחץ?
אמיר דהן
אנחנו לא בלחץ. בנושאים שלנו אנחנו יכולים לענות לך.
סתיו שפיר
אני רק רוצה להבין, אם הגוף ביהודה ושומרון- - -
אמיר דהן
יש חוק ביטוח לאומי ויש התקנות מכוח החוק. נשמח להפנות אותך לשם, אבל זה לא רלוונטי לדיון כרגע. אנחנו מדברים על נכסים וחפצים ביתיים. זה המסגרת של הדיון. זה גם הסמכות שלנו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שלומית, בבקשה.
שלומית ארליך
לגבי "עקב פגיעת איבה", שי, האם נכון יותר לקרוא לזה "פגיעה ממעשה אלימות" במקום שימוש במילה "פגיעת איבה"?
שי סומך
אבל פסקות (4) ו-(5) נכללות בהגדרת "פגיעת איבה".
שלומית ארליך
אבל פסקאות (1) ו-(2) מדברות על "פגיעה מפעולות איבה", (4) ו-(5) – "פגיעה ממעשי אלימות".
ברוך משולם
אפשר להחליף את זה.
שלומית ארליך
אז נחליף את זה. זה יהיה "עקב פגיעה ממעשה אלימות".
ברוך משולם
אולי על בסיס לאומני, כמו שמגדירים את זה ישירות בחוק עצמו, אני חושב. לאומני-אתני.
שלומית ארליך
לא, כי אז לא ניצור את ההבחנה בין פסקה (4) ל-(5).
גם כאן, שי, כתוב
"הנובעת מהסכסוך הישראלי-ערבי". אין פה התייחסות לפסקה (5). אתה אומר שגם פה אין צורך.
שי סומך
כן.
שלומית ארליך
נזק ממשי. כהגדרתו בתקנות נזק מלחמה.

בעצם תקנות נזק מלחמה מדברות על ההפרש בין שווי הנכס לפני שניזוק לבין שווי הנכס מייד לאחר שניזוק או כל הוצאות שיקום הנזק לפי הנמוך, בתוספת הוצאות להקטנת נזק.
כשאנחנו מפנים לתקנות נזק מלחמה, להגדרה שם של נזק ממשי, שי, יש גם התייחסות לנזק עקיף.
שי סומך
רק מי שהוא ישוב ספר.
שלומית ארליך
נכון. השאלה, אם לא כדאי להעתיק את הרישא של ההגדרה הנה, ולא להפנות לשם, למען הדיוק.
אמיר דהן
ברגע שאנחנו מפנים לשם, גם אם יש המשך הגדרה של נזק עקיף, הוא בתנאי שאתה ישוב ספר. הישובים האלה לא מוגדרים כישובי ספר.
שלומית ארליך
אין פה ויכוח על המהות, אבל מבחינה טכנית, האם לא נכון פשוט לכתוב את זה כדי להשמיט את החלק שמתייחס לנזק עקיף, כדי שלא יהיה בלבול בעניין?
אמיר דהן
השמטנו את זה כבר למעלה בהגדרת נזק.
אורי מקלב
שלומית, מה דינה של פרובוקציה? כדי להבין את הסעיף הזה.
שלומית ארליך
האם נוצר איזה נזק לנכס?
אורי מקלב
או מתברר בסופו של דבר שזה לא פעולת תג מחיר. בסך הכול התברר שהיה איזה סכסוך. האדם קיבל את הכסף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
קורה אירוע שאתה לא יודע אם הוא על רקע פלילי או על רקע כזה דבר.
אורי מקלב
החליטו שכן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אלך לאט-לאט. קודם כל, לא משולם כל עוד לא היה ברור החלטה, ומי שמחליט – הצבא המשטרה – מי מחליט אם זה על רקע- - -
שי סומך
המשטרה נותנת חוות דעת לגבי כל אירוע ואירוע. לפעמים זה כבר בהגשת התלונה, כשזה ברור. באבו-גוש זה היה ברור- - - למתלונן, שזה על רקע לאומני. אבל לפעמים רק אחרי חקירה- - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
נניח הגדירו ושילמו, ואחרי שעשו את הבדיקה האמתית וכו' התברר שזה היה בכלל על רקע פלילי. מה קורה אז? יש מנגנון שמחזיר את הפיצוי?
אורי מקלב
אדוני היושב-ראש, צריך לפתוח ראש. אי-אפשר את כל התקנות לתקן על סמך מה שהיה. צריך לחשוב שאחרי שיש תקנות, אחרי שיש פיצויים, יכולים להיות דברים חדשים לגמרי. יכול להיות שכל מה שהיה תג מחיר, עכשיו, אחרי שמקבלים פיצויים, כל החשיבה יכולה להיות אחרת, ויכול להתברר לנו שבעצם זו היתה פעולה פנימית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תנו לי תשובה לזה.
אמיר דהן
בתקנות הראשיות לקרן פיצויים לנזקי מלחמה יש לנו תקנה 9 – אם התגלו עובדות חדשות או נעשתה טעות בהחלטה שלנו – עובדות חדשות, כפי שהצגת, שהיה איזה ונדליזם או סכסוך בין שכנים או משהו כזה, ואז אנחנו משיבים את הכסף. צריך להוסיף את זה גם לפה.
אורי מקלב
עובדות חדשות, מדברים על אמיתות התביעה. כאן לא מדובר על אמיתות התביעה; אנחנו מדברים כאן על משהו אחר.
אמיר דהן
סעיף 2 לתקנות פה אומרות שעל תשלום פיצויים לפי תקנות אלו יחולו תקנות נזק מלחמה. תקנות נזק מלחמה, סעיף 9, שאומר: אם התגלו לנו עובדות חדשות, אחרי חצי שנה – הוגדר בהתחלה שזה על הסכסוך הערבי-ישראלי, פיצינו אותו, ואחרי חצי שנה המשטרה גילתה שזו באמת היתה טעות, והיא טעתה. לפי תקנה 9, אנחנו יכולים לדרוש את הכסף חזרה.
אורי מקלב
צריך לשים לב, כי תקנה 9, יכול להיות שמדברת על עובדות חדשות- - -
אמיר דהן
כל עובדה חדשה שהתגלתה, וגם בנזקי מלחמה זה כולל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, תודה. שלומית, תמשיכי.
שלומית ארליך
ניזוק. מי שהיה בעל נכס ביום שנגרם לו נזק, או מי שהוכיח, להנחת דעתו של המנהל, כי הוא הנושא בהוצאות שיקום הנזק או שניהם ביחד, הכול כפי שהחליט המנהל.
בעצם פה הסמכות המלאה היא למנהל. אולי תסבירו בכמה מילים איך עובד המסלול.
אמיר דהן
זו אותה הגדרה בדיוק, נזק מלחמה, מהתקנות העיקריות. ככלל, אנחנו מפצים את מי שהוא בעל הנכס. זה התחלת הסעיף, מי שהיה בעל הנכס ביום שנגרם לו הנזק, או יש מקרים שהוא נשא בעלויות השיקום.
שלומית ארליך
נעצור ונגיד שבעלים לפי ההגדרה זה אזרח ישראלי או תושב ישראל שהוכיח להנחת דעתו של המנהל כי הוא בעלים של חפצים ביתיים או אדם אחר שהוכיח כאמור כי הוא בעלם של חפצים ביתיים המצויים בישראל לעניין אותם חפצים. נכון?
אמיר דהן
כן. אז בעצם, יש שתי אפשרויות: יכול להיות שמי שהוא בעל הנכס- - - והוא מי שנגרם לו הנזק; האפשרות השנייה, שמי ששיכן בפועל, בסופו של דבר, אם בעל הנכס נתן אישור לסוחר: לך תקן את הנזק, ואתה תתבע את מס רכוש - במקרים האלה אנחנו משלמים לסוחר. למה אנחנו אומרים לפי החלטת המנהל – גם אם הסוחר תיקן את הנזק, בעל הנכס אומר: לא, לא אישרתי לו את זה - אנחנו צריכים לפצות את מי שהוא באמת בעל הנכס; לא את מי שתיקן בעצמו. הם צריכים לפתור את הנושא הזה.
שלומית ארליך
ואז נעשית תביעה למס רכוש. מגיע שמאי שבודק?
אמיר דהן
הפרוצדורה דומה לנזק מלחמה: יש תביעה למס רכוש, שמאי מטעמנו עם עובד רשות המסים מגיעים לשטח, בודקים את הנזקים, מעריכים אותם, מוציאים חוות דעת, ומעבירים לו את הכסף לחשבון הבנק. יש לו כל הסמכויות כמו בנזק מלחמה רגיל - אם השווי לא מקובל עליו, הוא יכול להגיש ערר לוועדת ערר. אנחנו יכולים לדרוש את הכסף חזרה. יש כל הכללים הרגילים.
אורי מקלב
ומה עמותה ציבורית או מבנה ציבורי? נניח, בית כנסת.
אמיר דהן
אותו דבר.
אורי מקלב
לא אותו דבר. הרבה בתי כנסיות, אין דבר מסודר, משהו שקם לפני מאה שנה. דורות מתחלפים.
אמיר דהן
פיצינו בתי כנסת גם בדרום, גם במרכז, גם בירושלים, בנזק מלחמה, בכל הארץ. זה משהו שאנחנו מכירים ועושים אותו בשוטף בנזקי מלחמה. זה אותו דבר מבחינתנו. אין בעיה עם זה.
שלומית ארליך
ההגדרה פגיעת איבה נובעת מהסכסוך הישראלי-ערבי, אז כאן אולי גם בהתאמה נעשה את זה פגיעה ממעשה אלימות, שי.
שי סומך
אין בעיה.
שלומית ארליך
בעצם מעשה אלימות כאמור בפסקה (4) או (5) להגדרת פגיעת איבה שבסעיף 1 לחוק התגמולים לפעולות איבה, התש"ל-1970, בין אם מטרתו העיקרית של מעשה האלימות היא פגיעה באדם או פגיעה בנכס.
כאן עולה לנו שאלה לגבי הסעיף המסמיך, שמדבר בעצם על הסמכות לעשות את זה. אקרא לכם בדיוק. סעיף ההסמכה שדיברנו עליו קודם, סעיף 36ב1, מדבר על זה ששר האוצר רשאי לקבוע שישולמו פיצויים בעד נזק שנגרם לגופו של נכס עקב מעשה אלימות. כאן אנחנו אומרים שזה יהיה בין אם מטרתו העיקרית היא פגיעה באדם או פגיעה בנכס. אתם לא רואים איזושהי עקיפה של סמכות או הרחבה של הסמכות שניתנת מכוח סעיף ההסמכה?
שי סומך
זו אחת השאלות שדנו בה, ועיכבה במידה מסוימת את התקנת התקנות. הפרשנות של משרד המשפטים היתה שהסעיף המסמיך מאפשר, כפי שאמרתי, לפצות גם במקרה שהיתה כוונה לפגוע בנכס בלבד ולא באדם, וגם במצב של כוונה לפגוע באדם. אגב הניסיון הזה נפגע גם רכוש. הנוסח כאן בתקנות נועד להסיר ספק. בשני המצבים האלה התקנות חלות.
אמיר דהן
פסקה (4) קובעת שמטרתו העיקרית פגיעה באדם. נניח שלא היה שם אדם. הפרשנות היותר מצמצמת אומרת שאם לא היה שם אדם, לא היה מה לפגוע באדם, זה לא ייכנס לתקנות.
שלומית ארליך
כלומר גם כלי רכב, למשל, שנפגע, ואדם לא היה בתוך כלי הרכב או בסביבתו, יפוצה.
אמיר דהן
זו המטרה, כדי ללכת לקולה.
שלומית ארליך
טוב. שיקום הנזק. לגבי חפצים ביתיים, כהגדרתו בתקנות חפצים ביתיים, למעט חפץ ביתי שניזוק מחוץ לשטח מדינת ישראל.

הכוונה כאן היא להחזרת החפץ הביתי למצבו שלפני הנזק, ואם לדעת המנהל, אינו ניתן לשיקום, רכישתו של חפץ ביתי דומה חדש במקומו.

תקנות חפצים ביתיים, תקנות מס רכוש וקרן פיצויים, תשלום פיצויים, חפצים ביתיים, התשל"ג-1973, תקנות נזק מלחמה, תקנות מס רכוש וקרן פיצויים.

פה זה צריך להיות תשלום פיצויים – לא תשלום מלחמה. זו טעות בנוסח.
נזק מלחמה ונזק עקיף, התשל"ג-1973.
2. זכאות לתשלום פיצויים- - -
סתיו שפיר
אבל לגבי שיקום הנזק, אמרתם קודם שהפיצוי הוא אותו דבר בשטחים ובתוך ישראל. פה כתוב למעט חפץ ביתי שניזוק מחוץ לשטח מדינת ישראל.
שי סומך
אמרנו שכל התקנות הן בתוך שטח מדינת ישראל; לא בשטחים. בשטחים עובדת ועדת ל'.
שלומית ארליך
סעיף 2 אומר: ניזוק זכאי לפיצוי.
האם לא צריך להיות פה
בעד נזק?
שי סומך
בהגדרת נזק ממשי יש נזק, לדעתי.
שלומית ארליך
לא אומרים בעד מה הוא זכאי לפיצוי.
שי סומך
יש פה התייחסות לנזק הממשי, בתקנה 2. נזק ממשי מוגדר כהגדרתו בתקנות נזק מלחמה. בתקנות נזק מלחמה- - -
שלומית ארליך
אין לי בעיה עם הנזק הממשי. פשוט, לא אומרים בעד מה הוא זכאי, כלומר מה מזכה אותו בפיצויים של 100 אחוזים פה.
אמשיך לקרוא. תחשבו על זה בינתיים.

ניזוק זכאי לפיצויים בשיעור 100 אחוזים משווי הנזק הממשי. על תשלום פיצויים לפי תקנה זאת יחולו תקנות נזק מלחמה בשינויים המחויבים זולת אם נאמר אחרת בתקנות.
אורי מקלב
אני מדבר עוד לפני זה, שלומית. הנוסחאות האלה באות למעט משהו? אני לא רוצה לשאול מה כן, אבל מה זה בא למעט?
שלומית ארליך
זה גם חלק מהשאלה הבאה שהתכוונתי לשאול, מה ההבחנה בין תקנה 2 לתקנה 3? למה עושים את ההבחנה הזאת בין חפצים ביתיים לכל נזק אחר? אם תוכלו להסביר את המשמעות שלה.
אורי מקלב
מה זה ממעט?
שלומית ארליך
נגיד אולי שחפצים ביתיים, הכוונה כאן היא לרהיטים, כלים, ביגוד, מכשירים לשימוש ביתי, תקליטים.
אמיר דהן
בתקנות שלנו נכס, שהוא נכס עסקי, זה הנכס שאנחנו מדברים עליו, אנחנו נותנים שווי מוכר מרצון לקונה מרצון ביום קרות הנזק, כי זה נכס שמשמש בייצור הכנסה, יש לו בלאי עסקי, והוא מוציא עליו פחת כל שנה.

בתקנות לחפצים ביתיים זה מקל עם האזרח. גם אם הטלוויזיה בת עשרים שנה, ולא ניתן לתקן אותה, לא ניתן לו שווי של טלוויזיה בת עשרים שנה; ניתן לו שווי של טלוויזיה חדשה. זה ההבדל בין חפצים ביתיים לנכסים עסקיים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה מיטיב יותר.
אורי מקלב
איך מגדירים רכב?
אמיר דהן
רכב נפגע, למשל, טוטאל לוס, כי זה מה שאנחנו משלמים, אם הוא נפגע טוטאל לוס, אנחנו הולכים למחירון המקובל בשוק, וזה הפיצוי שהוא מקבל. כמו שהיה מקבל מחברת ביטוח, בדיוק אותו דבר.
שמעון סולומון
יש לי שאלה. למשל, בצוק איתן, באשדוד או באשקלון, אם בית נפגע או משרד, ומשלמים לו כחדש את הציוד?
אמיר דהן
אם זה משרד, שווי מוכר מרצון לקונה מרצון.
שמעון סולומון
אתה בטוח בזה?
אמיר דהן
אני בטוח. אני עושה את זה 15 שנה. בבית פרטי זה שווי של אותו מוצר כחדש, אם לא ניתן לתקן אותו. אם אפשר לתקן, מתקנים. אם זה טלוויזיה בת עשר שנים- - -
שמעון סולומון
למשל, מחשבים נותנים, על מחשב חדש?
אמיר דהן
כן.
שמעון סולומון
אני אומר לך שלא.
אמיר דהן
אשמח לשמוע.
שמעון סולומון
אני מכיר פניות אישיות מאנשים שהורידו להם איזה 30 או 40 אחוז.
היו"ר ניסן סלומינסקי
על מה אתה מדבר? מתי?
שמעון סולומון
עכשיו.
אורי מקלב
צוק איתן.
אמיר דהן
השאלה, אם זה נכס פרטי או נכס עסקי.
שמעון סולומון
עסקי.
אמיר דהן
אמרתי שבעסקי מורידים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא אמר.
אמיר דהן
יש בזה גם היגיון – זה משמש לו לייצור הכנסה.
שמעון סולומון
זה לא הגיוני.
אמיר דהן
יש פחת כל שנה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי.
שלומית ארליך
אני חוזרת לשאלה שהתחלתי אתה. בעצם שם הסעיף הוא זכאות לתשלום פיצויים בעד נזק, אבל בסעיף עצמו לא נכתב בעד מה זכאים לתשלום פיצויים. האם אפשר לכתוב: ניזוק זכאי לפיצוי בעד נזק בשיעור של 100 אחוזים?
אמיר דהן
אין בעיה.
שלומית ארליך
תקנה 3. זכאות לתשלום פיצויים לגבי חפצים ביתיים. על אף האמור בתקנה 2, בעלים של חפצים ביתיים, שהם לשימושו האישי, זכאי ללא תשלום לפיצויים בעד נזק שאירע לחפצים אלה בגובה הוצאות שיקום הנזק, ובלבד שסך כל הפיצויים בשל כל החפצים הביתיים מאותו הסוג, כמפורט בתוספת הראשונה לתקנות חפצים ביתיים, שניזוקו, לא יעלה על סכום שנקבע לאותו סוג בתוספת האמורה.
על תשלום פיצויים לפי תקנה זו יחולו תקנות חפצים ביתיים בשינויים המחויבים, זולת אם נאמר אחרת בתקנות אלה.

שתי שאלות כאן. קודם כל, אם אתם יכולים להסביר ולהתייחס גם לעניין של שימושו האישי ולזכאי ללא תשלום.
אמיר דהן
אסביר. ללא תשלום. בתקנות לחפצים ביתיים יש טבלה שכל שנה מתעדכנת. הטבלה הזאת, נניח שבית נפגע בפעולת איבה או במעשה אלימות, והבית נשרף כולו. האזרח זכאי לקבל כפי שאמרנו חפצים ביתיים חדשים, אבל עד גובה שנקבע בטבלה. אם זה לזוג נשוי, זה בסביבות 110 אלף שקל ותוספת על כל ילד. אם הוא רוצה לבטח מעבר לזה, מס רכוש מוכר ביטוח. יש לנו ביטוח בתקנות, שעד 800 אלף שקל אתה יכול לבטח את ההפרש, את הדלתא. את ה-110 מגיע לך ללא תשלום, ויתרה – אתה זכאי לקנות ביטוח.

נכון להיום אנחנו כמעט לא מכירים מישהו שעבר את התקרה. זה ממלחמת- - - אולי היו ארבעה מקרים כאלה בסך הכול, ואפשר לרכוש ביטוח. זה התקרה של הפיצוי.
אורי מקלב
החפצים האישיים והחפצים הביתיים זה נגזרת של גודל הבית. אינו דומה בית גדול שנפגע, אפילו שמשמש משפחה, כמה הנזק שם, נראה לי שצריך לעבור את ה-100 אלף שקל, אם וילה באשקלון נפגעת באשקלון נפגעת מפעולה כזו או אחרת, אינו דומה למישהו שיש לו דירת שיקום באשקלון מבחינת הנזק של הבית. גם מבחינת חברת הביטוח זה כך.
אמיר דהן
כמו שאמרתי, הווילה שנפגעה - אני לא מדבר על המבנה עצמו. התכולה הביתית שלו. קודם כל, מהמקרים שאנחנו מכירים, גם כשיש פגיעה ישירה חלילה בבית באשקלון או בעיר אחרת, הפגיעה היא בחלק מהבית, ואז התקנות נותנות את הפתרון. יחד עם זאת, לאזרח תמיד יש אפשרות לקנות ביטוח. אם אני חובב אלקטרוניקה, והחלטתי לקנות מוצרים מאוד יקרים, אני יכול לרכוש ביטוח על ההפרש.
אורי מקלב
אף אחד לא יודע שהוא יכול לקנות, ואף אחד לא חושש שזה יקרה אצלו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אולי, די. היה לי תנאי בנושא הזה, כי מדובר ברכבת הקלה, והיה תנאי בגין זה. דיברו גם עם החבר'ה שלך. אפשר לפתח את זה לארבע שעות דיון.
אורי מקלב
לא צריך לפתח את זה. יש כאן שאלה מאוד עניינית. השאלות – אפילו אמרה היועצת המשפטית שהיא חשבה לשאול. אלה שאלות הבהרה. אתה אמרת שאתה רוצה לשאול את זה. תן לענות. השאלות ענייניות. אתה לא מקבל תשובות בעניין הזה. האם אתה יכול להשלים את תשובתך, על אף ההפרעה של היושב-ראש?
אמיר דהן
כמו שאמרתי, זה לא משנה איזה גודל דירה.
אורי מקלב
למה זה לא משנה? אני שואל מקצועית. הרי תכולת הבית מאוד משנה, אם זה בית גדול או בית קטן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא הסביר שיש סכום, ואתה יכול עשות ביטוח.
אורי מקלב
אחרי, לא לפני.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לפני.
אורי מקלב
הקריאה שיוצאת מוועדת הכספים היום: אם אתם רוצים לקבל את מלוא הנזק לחפצים הביתיים שלך, לרכוש- - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם אתה חושב שיש לך יותר מ-100 אלף שקל- - -
אורי מקלב
אני דיברתי על הסטנדרטים. השאלה שנשאלה, האם גם בבתים שהם יותר גדולים, והמטרים באותה יחידת מגורים, שיכול להיות של אדם אחד- - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
או כותל קטן אבל עם המון דברים יקרים – אדם יעשה. זה אותו דבר. מה זה שייך?
אמיר דהן
זה נכס, ולא משנה אם הוא 100 או 300 מטר. זה התקרה. מי שרוצה מעל זה, מבטח. מבחנת הפרקטיקה, אנחנו לא מגיעים למקרים כאלה, שעובר את התקרה בכלל.
אורי מקלב
זה נשמע לא סביר.
אלכס מילר
לפי מה שאני מבין, יש הרחבה של הפעילות, כי אתם נותנים פה פיצוי נוסף. יש תוספת של כוח אדם לסוגיה הזאת?
אמיר דהן
אנחנו עם כוח האדם שלנו.
אלכס מילר
אתם צופים שתהיה עלייה בעקבות הסוגיה הזאת בעבודה?
אמיר דהן
זה קיים גם היום בוועדת ל'. נעזרת בנו להערכות הנזק. זה שעד היום זה בוצע דרך ועדת ל' - אנחנו ביצענו את הערכות הנזק.
אלכס מילר
אדוני היושב-ראש, עד עכשיו האדם שנפגע היה צריך להגיש בקשה לפיצוי למשרד הביטחון. עכשיו המנגנון משתנה, ואז מס רכוש, פונים אליו, והוא צריך להגיע. זה לא שיש לנו נפגעים פעם בשנה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ועדת ל' עבדה עם מס רכוש?
אמיר דהן
אנחנו הערכנו את הנזקים עבור ועדת ל'. מבחינתנו- - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה בדיוק אותו כוח אדם, רק במקום לינוק את זה מכול ועדת ל', עכשיו יינקו את הסמכות מכוח התקנות.
אורי מקלב
אלכס לא סתם שואל את זה.
אלכס מילר
אדוני היושב-ראש, אגיד לכם למה אני שואל. שלא ייצא מצב שבעוד חודשיים, שלושה, ארבעה, יגיעו לכאן חבר'ה ממס רכוש, יגידו: רבותיי, אנחנו נמצאים בבעיה. אין לנו כוח אדם; או יגיעו אלינו תושבים ויגידו: עד עכשיו הינו פונים למקום מסוים. עכשיו אנחנו צריכים לפנות למקום אחר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל הם אומרים שגם עד עכשיו הם עושים אותו דבר.
אמיר דהן
אני חושב שבנזק הישיר – אנחנו מטפלים בנזקים בכמות הרבה יותר גדולה.
אלכס מילר
אם אין לכם בעיה של כוח אדם והכול בסדר- - -
אמיר דהן
אין לנו בעיה.
שלומית ארליך
רק כאן תשומת לבכם – אני חושבת שיש טעות בנוסח גם כאן: זה צריך להיות בשורה הראשונה: חפצים לא אישיים אלא "ביתיים".

שאלה אחרונה. התוספת הראשונה תחול כפי שהיא, לפי הקבוצות, נכון, כלומר עם ההבחנות של זוג נשוי, יחיד, מבוגר, נכון?
אמיר דהן
נכון. בדיוק אותו דבר.
שלומית ארליך
תחולה. 4. תקנות אלה יחולו על נזק שאירע ביום תחילתן או לאחריו. מה לגבי- - -
ברוך משולם
ביקשנו להרחיב את זה ולהחיל את זה מ-1.7.14, כך שנוכל לפצות בגין אירועים שהתרחשו בחודש יולי.
שלומית ארליך
מה קורה לגבי הנזקים האלה? זה לא משהו שהלך לוועדת ל' עד עכשיו?
אמיר דהן
שלחנו שמאים מטעמנו, וידענו שהתקנות בדרך לוועדת כספים. שלחנו שמאים מטעמנו כמעט לכל הנזקים, להעריך אותם. יש לנו הערכות ביד. ברגע שזה יאושר, יהיה לנו יותר קל לשלם.
קריאה
כמובן, יש לנו גם אישור משרד המשפטים לתיקון הזה.
שלומית ארליך
1 ביולי זה המועד שבו הפסקתם את התשלום מכוח ועדת ל', כלומר אירועים שהיו לפני 1 ביולי, כן ניתנו פיצויים לפי- - -
שי סומך
כן. עדיין אפשר לפנות לוועדת ל'.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בדרך כלל אנחנו מאוד נגד רטרואקטיביות של העניין. פה, בהתחשב בזה - לא רק הטבה; זה שעה אצלנו, קצת זמן. אתם הגשתם את זה עדיין בחודש יולי. בסדר, נוכל לאשר את זה מהתאריך הזה. בהתחלה חשבתי שאתם רוצים מתחילת השנה, אז אמרתי: זה לא יהיה. אבל אם מדובר עוד בחודש שהגשתם את זה, זה בסדר.
מי בעד לאשר את התקנות – ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?
הצבעה

בעד – פה אחד

התקנות אושרו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
התקנות אושרו.
שלא תצטרכו להשתמש בהן, אבל אם כן, תעשו את זה בזריזות. חסכנו מכם להסביר את העניין, כי זה חל לא עליכם, אבל ודאי עליכם זה חל.
אמיר דהן
תודה רבה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:10.>

קוד המקור של הנתונים