ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 11/09/2014

הצעת חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע"ד-2014, הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים בכל הארץ), התשע"ג-2013, הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ג-2013, הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ד-2014, הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ד-2014

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכספים
11/09/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 421>
מישיבת ועדת הכספים
יום חמישי, ט"ז באלול התשע"ד (11 בספטמבר 2014), שעה 13:25
סדר היום
<1. הצעת חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע"ד-2014>
<2. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ג-2013, של חה"כ מירי רגב (פ/489)>
<3. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים בכל הארץ), התשע"ג-2013, של חה"כ מאיר שטרית, חה"כ אורי מקלב, חה"כ יצחק וקנין, חה"כ עמרם מצנע, חה"כ דוד צור, חה"כ אלעזר שטרן, חה"כ איציק שמולי, חה"כ סתיו שפיר, חה"כ אראל מרגלית, חה"כ עמר בר-לב (פ/1005). >
<4. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ד-2014, של חה"כ גילה גמליאל (פ/2440).>
<5. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ד-2014, של חה"כ ישראל אייכלר (פ/2462).>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר

בועז טופורובסקי – מ"מ היו"ר
מיכל בירן

משה גפני

אחמד טיבי

יצחק כהן

זבולון כלפה

דב ליפמן

יעקב ליצמן

שמעון סולומון

חמד עמאר

עיסאווי פריג'

עפר שלח

סתיו שפיר

יעקב אשר

מנחם אליעזר מוזס

אלכס מילר

אורי מקלב

חנא סוייד

רינה פרנקל

עדי קול
מוזמנים
>
יניב כהן - מנהל תחום שומת מקרקעין, רשות המסים, משרד האוצר

טל אלדרוטי - השמאי הממשלתי, משרד האוצר

מאיר אסולין - סמנכ"ל בכיר מסמק, רשות המסים, משרד האוצר

אורי שני - יועץ חיצוני לשר האוצר, משרד האוצר

גיא גולדמן - עוזר ראשי, רשות המסים, משרד האוצר

שי אהרונוביץ - מנהל מסמק, רשות המסים, משרד האוצר

יאיר לנג - עו"ד, משרד הבינוי והשיכון
ייעוץ משפטי
שלומית ארליך

איל לב-ארי
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
ס.ל., חבר המתרגמים
1. <הצעת חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע"ד-2014>
2. <הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ג-2013, של חה"כ מירי רגב (פ/489)>
3. <הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים בכל הארץ), התשע"ג-2013, של חה"כ מאיר שטרית, חה"כ אורי מקלב, חה"כ יצחק וקנין, חה"כ עמרם מצנע, חה"כ דוד צור, חה"כ אלעזר שטרן, חה"כ איציק שמולי, חה"כ סתיו שפיר, חה"כ אראל מרגלית, חה"כ עמר בר-לב (פ/1005)>
4. <הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ד-2014, של חה"כ גילה גמליאל (פ/2440)>
5. <הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ד-2014, של חה"כ ישראל אייכלר (פ/2462)>
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, אנחנו פותחים את ישיבת ועדת הכספים.
משה גפני
יש לי הודעה אישית. אני שוחחתי הבוקר עם יושב ראש הוועדה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
את ההודעה תעשה בקיצור, כי בדרך כלל אין הודעות.
משה גפני
אני לא אעשה אותה בקיצור, אל תבלבל לי במוח. עם כל הכבוד, בקיצור, הכול פה בקיצור.
יצחק כהן
שום קיצור, הכול באריכות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין כזה דבר.
יצחק כהן
יש כזה דבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי כמוך יודע את זה.
יצחק כהן
יש כזה דבר.
משה גפני
הודעה אישית, אני מדבר לעניין.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מוכן לתת לך, אבל ביקשתי שתעשה את זה בקיצור.
משה גפני
לא בקיצור, אני רק אומר את מה שרציתי לומר. אחרי שיוצאים מ'יש עתיד' ומודיעים שאני התקפלתי, עם כל הכבוד אתה לא תיתן לי בקיצור.
אחמד טיבי
זה לא היה הוגן. ההודעה הזאת.
משה גפני
עם כל הכבוד, שאנשים יידעו את האמת. יש לי זמן, כבר - - -
יצחק כהן
'רגע, בית המשפט בדרום אפריקה, פספוס, לא בוצע רצח בכוונה תחילה'.
משה גפני
עם כל הכבוד. שוחחנו - - -
יעקב ליצמן
יש הודעה דרמטית של ראש הממשלה.
משה גפני
שוחחנו, יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת ניסן סלומינסקי ואנוכי, אנחנו ביקשנו, לא ביקשנו, ביקשתי, אני לא מדבר בשם אף אחד, דיברתי עם חברים ועם חברים מהקואליציה ועם חברים מהאופוזיציה, בלאו הכי החוק הזה לא אמור להגיע למליאת הכנסת, האישור של ועדת הכספים הוא איננו האישור שמביא את החוק למעשה לאישור סופי, זה צריך לבוא למליאת הכנסת. לאחר שבדקתי, זה לא אמור להגיע לפני מושב החורף. זאת אומרת גם אם אנחנו נתחיל להצביע - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מבקש שתעשה את זה קצר.
משה גפני
קצר, זה לא במסגרת פיליבסטר.
יעקב ליצמן
כבר התקפלת.
משה גפני
לא, לא יכולים לבוא ולהוציא הודעה נגדי. פשוט אי אפשר לדבר פה בוועדה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן? אם אני הייתי מתחיל לדבר על - - -
משה גפני
לא, בחדר שלך אי אפשר לדבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם אני הייתי מדבר על כל ההודעות שמוציאים נגדי, אז היינו גומרים את כל הזמן הזה.
משה גפני
לא, לא אכפת לי מהודעה נגדי - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
כל ההודעות השקריות והלא רציניות. מה אתה, באמת, נו.
משה גפני
לא על זה אני מדבר. אי אפשר לדבר אצלך בחדר, גם אי אפשר לדבר בטלפון. זה הנושא שאכפת לי? על כל פנים הייתה הצעה כזאת, שההצעה הזאת אמרה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מציע שלא תפרט, כל זמן ש - - -
יצחק כהן
לא, אני רוצה שהוא יפרט כי אנחנו לא הסכמנו לזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם לא הסכימו אז אין הצעה, חבל על ה - - - כל רגע יכולה להיות הצעה אחרת.
יצחק כהן
סתיו, שיפרט, כי את לא יודעת את כל הפרטים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ממש. אין לזה שום רלוונטיות.
משה גפני
יש פה רלוונטיות, עם כל הכבוד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההצעה הזאת לא קיימת - - -
משה גפני
אני רוצה שיידעו - - -
יצחק כהן
היא קיימת, שיידעו שהוא לא התקפל.
משה גפני
שיידעו על מה מדובר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, את העיתונים - - -
משה גפני
אני לא הולך לדבר - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז בוא בבקשה תקרא את ה - - -
משה גפני
על כל פנים אני מבקש הודעה אישית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא.
משה גפני
אתה אל תגיד לי לא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז תגיד, אבל אל תתחיל לפרט הצעות ו - - -
משה גפני
אז אני אומר, ההצעה הייתה שיהיה דיון רציני על הנושאים החדשים, שיהיה דיון רציני בנושא של החוק, ניקח יום אחד, נדון עליו, וההצבעות על ההסתייגויות, מבלי שינמקו אותן, יהיו בתחילת המושב, כאשר זה אמור להגיע למליאה, וכשיגיע למליאה אז נחליט.
סתיו שפיר
לא, ובתנאי שאנחנו נעשה דיונים רציניים בכל סעיפי החוק בצורה - - -
משה גפני
אמרתי, אמרתי. ואז תהיה החלטה. ההחלטה, כמו שגם אתה יודע, אדוני היושב ראש, ראש הממשלה תומך בחוק הזה, לא תומך בחוק הזה - - -
יעקב ליצמן
לנו הוא אמר שלא.
משה גפני
זה כבר לא נוגע לוועדה, זה נוגע למליאה. הלך מישהו מ'יש עתיד', אני לא רוצה להזכיר את שמו, ואמר 'גפני התעייף ואין לו כוח להסתייגויות ול - - -
יעקב ליצמן
לא מאמין שמישהו אמר את זה. מי אמר?
משה גפני
להגיד על גפני שהוא התעייף זאת השמצה שאני לא סולח עליה.
יצחק כהן
זה הוצאת דיבה.
מיכל בירן
זה גם לא סביר עובדתית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקיי, תודה.
משה גפני
רגע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו רואים שאתה לא התעייפת. זה בסדר.
משה גפני
אני מוכן לקיים פיליבסטר מצחיק ששם ללעג וקלס אתכם וכל הדבר הזה, אני מוכן עד ערב סוכות. לגבי ארבעה המינים אמרתי, תקפיאו לי את ארבעת המינים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, גפני, די.
משה גפני
הדבר הכי חמור בהודעה, שם היה רשום שהאוצר במלחמה עם החרדים. אין מלחמה עם החרדים, סתיו שפיר נהייתה חרדית? מיכל בירן נהייתה חרדית? אחמד טיבי, נהיית חרדי? לא, עם כל הכבוד - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, בבקשה.
סתיו שפיר
יש לי תוספת לדברים האלה. לאחד אתה נותן את רשות הדיבור ולאחר אתה לא נותן את רשות הדיבור?
משה גפני
כן, עיסאווי פריג' חרדי. כל הזמן חרדים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא נותן - - -
סתיו שפיר
אז לגפני כן ולי לא? לא, אני רוצה להוסיף כמה מילים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה לא רלוונטי.
סתיו שפיר
מה זאת אומרת? מאוד רלוונטי לפרוטוקול ואני רוצה להגיד. לא יכול להיות שאתה תיתן לחבר כנסת אחד ולאחרת לא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני גם מצטער שנתתי לו.
סתיו שפיר
זו אפליה. מה, זה על בסיס אישי?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כי זה היה ארוך וזה לא רלוונטי וגם אין הצעה.
משה גפני
רלוונטי.
מיכל בירן
היא רוצה להעלות כמה דברים ענייניים. ניסן, תן לה לדבר.
סתיו שפיר
אני רוצה ליידע על מה שקרה פה עכשיו. אתה לא יכול להפלות חברי כנסת.
יצחק כהן
רגע, רגע, רגע.
סתיו שפיר
יכול להיות שאתה לא נותן לי לדבר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
נו, בבקשה.
סתיו שפיר
סתם עניינים אישיים? זה יכול להיות שניסן לא ייתן לי לדבר מעניינים אישיים?
יצחק כהן
רק רגע אחד. תן לה לדבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אני לא חייב - - -
יצחק כהן
תן לה לדבר.
סתיו שפיר
אתה לא נותן לי לדבר על בסיס של כעסים אישיים, עניינים אישיים שיש לך איתי, או שאולי זה סתם שוביניזם, לא יודעת, אבל אתה לא יכול למנוע ממני את זכות הדיבור. ניסן, תעצור עכשיו - - -
יעקב אשר
תן לה להסביר את הדעה שלה.
יצחק כהן
ניסן, תן לה.
סתיו שפיר
- - - הוא ממשיך לדבר וכשחברת כנסת מבקשת את זכות הדיבור היושב ראש לא נותן.
יצחק כהן
קודם כל זה נושא חדש.
סתיו שפיר
איך זה ייתכן? לא, זה באמת מוזר, איך יכול להיות?
יצחק כהן
אז אם זה נושא חדש אני רוצה התייעצות סיעתית.
סתיו שפיר
איך יכול להיות שיושב ראש ועדה לא מאפשר לחברי כנסת להתבטא בוועדה על בסיס של עניינים אישיים בלבד, כי הוא לא רוצה לשמוע את מה שיש לי להגיד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
13(ד).
סתיו שפיר
סליחה, הייעוץ המשפטי זה רק של ניסן?
משה גפני
למה אתה נגד סתיו שפיר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה עמוד 14.
משה גפני
לא, אבל למה אתה נגד סתיו שפיר?
סתיו שפיר
הייעוץ המשפטי הוא של כל הוועדה ועכשיו אני מבקשת להגיד משהו וניסן מונע ממני להגיד את זה.
יצחק כהן
תן לה לומר.
יעקב אשר
תן לה לומר שתי מילים.
יעקב ליצמן
תן לה לדבר.
יצחק כהן
תן לשמוע מה היא רוצה להגיד. דרך ארץ קדמה לתורה.
סתיו שפיר
לא יכול להיות שאתה תיתן לאחד לדבר ו - - -
יצחק כהן
תן לה לנמק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מישהו רוצה לנמק?
סתיו שפיר
זה לא יכול להיות. זה לא לנמק את ההסתייגויות, יש לי הערה לסדר.
יצחק כהן
כן, אחמד טיבי מנמק.
יעקב אשר
הוא עוד לא קרא את ההסתייגות ותן לה לומר כמה מילים.
סתיו שפיר
לא יכול להיות שהייעוץ המשפטי ישרת רק את - - - לא יכול להיות.
יעקב ליצמן
אנחנו לא שומעים מילה.
יצחק כהן
איל, אני לא שומע מה אתה אומר.
יעקב ליצמן
אני אומר לך לא לדבר. אדוני היועץ המשפטי, אתה לא משרת את היושב ראש, אתה משרת את כל הוועדה. אתה לא יכול לסתום פיות כאן, אתה לא שותף למה שקורה כאן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ליצמן, אני מבקש ממך.
יעקב ליצמן
תוציא אותי, אני מבקש שתוציא אותי.
יצחק כהן
הוא לא יכול להוציא אותך, אתה מצביע.
יעקב ליצמן
אתה פשוט מנהל את - - - תסלח לי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאה אחוז.
יעקב ליצמן
יש גבול למה שאתה עושה.
סתיו שפיר
לא יהיה פה מצב שאתה לא מאפשר לחבר כנסת לדבר.
יצחק כהן
תן לה לדבר.
בועז טופורובסקי
ניסן, הם מונעים דיון ענייני. הם לא רוצים לקיים דיון ענייני, ניסן.
יצחק כהן
ואחר כך אחמד טיבי ינמק.
בועז טופורובסקי
ניסן, הם לא נותנים לקיים דיון ענייני.
יעקב ליצמן
שתי דקות, תן לה.
יצחק כהן
תן לה לנמק.
בועז טופורובסקי
הם לא נותנים לנו לקיים דיון ענייני.
יעקב ליצמן
אתה - - - אלימות כאן, אתה עושה את הכול.
סתיו שפיר
לא, לא ייתכן - - - עם כל הכבוד. לא יכול להיות. אתה תיתן לי לדבר, אתה חתיכת שוביניסט, ניסן. זה העניין.
יצחק כהן
הוא למד מבנט.
סתיו שפיר
לא מעניין אותך פה שום דבר מה שקורה. לגפני זה בסדר, אני, אתה לא רוצה לשמוע. אתה מונע ממני לדבר. לא - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני ביקשתי ממך - - -
יצחק כהן
הוא לא יכול לקרוא, כי אני לא שומע כלום.
סתיו שפיר
סליחה, איל, אתם לא תשתפו פעולה - - - אתם ייעוץ משפטי גם שלנו, מה זה?
איל לב-ארי
אני מבקש להעמיד כמה דברים - - -
אחמד טיבי
אני שומר על רמת איפוק מקסימלית.
יצחק כהן
תיכף נשמע את הנימוק של ד"ר טיבי.
סתיו שפיר
אני מצטערת, אני לא רוצה לפגוע בכם באופן אישי, אבל אתם לא ייעוץ משפטי רק של ניסן סלומינסקי. אם חברת כנסת מדברת, אתם לא יכולים בזמן שאני מדברת להפריע לי בגלל שהוא מבקש ממך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא מבין מה - - -
סתיו שפיר
אני יודעת ש - - -
יצחק כהן
הוא לא יכול, היא חייבת לדבר. היא רוצה לדבר, תן לה לדבר.
סתיו שפיר
אני יודעת שזה לא קל לעבוד תחת הלחצים האלה אבל זה לא יכול להיות.
יצחק כהן
מה זה? זה דיקטטורה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
בוא - - -
יצחק כהן
לא, הוא לא יכול.
סתיו שפיר
ניסן, זה לא - - -
משה גפני
מה אתה עושה?
יצחק כהן
הוא לא יכול, מה אתה רוצה ממנו?
סתיו שפיר
זה לא הוגן מה שאתה עכשיו - - - אתה מפחיד את היועצים המשפטיים שלך ובגלל זה הם מפחדים לענות לחברי הכנסת. זה לא הוגן.
יצחק כהן
איל, אל תיכנע.
סתיו שפיר
אתה לא יכול להטיל פה שררה על כולם.
יצחק כהן
הוא למד מבנט להיות דיקטטור. רגע, לא היה בחוקה בוועדת הכספים שאתה המלך פה. קינג קונג בנט.
סתיו שפיר
זה לא הוגן שמה אני צריכה לעשות כדי לקבל פה את רשות הדיבור זה לצרוח.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה רוצה שיהיה שקט? לא יהיה לך שקט.
יצחק כהן
לא, אני רוצה לשמוע אותו.
יעקב ליצמן
עד שלא תיתן שתי דקות לא יהיה שקט כאן. אתה תיתן לה שתי דקות.
סתיו שפיר
לא ייתכן שחבר כנסת אחד יקבל פה את רשות הדיבור וחברת כנסת לא תקבל את רשות הדיבור.
רינה פרנקל
למי לתת שתי דקות?
יעקב ליצמן
לסתיו, שתי דקות.
רינה פרנקל
היא כבר לקחה.
משה גפני
מה אתה מאיים על היועץ המשפטי?
יעקב ליצמן
מאיים עליו. תביא את המשטרה.
בועז טופורובסקי
ניסן, אפשר להוציא - - -
יצחק כהן
אי אפשר, הם מצביעים.
יעקב ליצמן
מאיימים עליו. תביא את המשטרה.
סתיו שפיר
לא, ניסן, תן לי את רשות הדיבור אחרת לא יהיה פה שום דבר. אנחנו נמשיך. שום הסתייגות לא תיקרא פה ואף אחד לא ינמק פה שום דבר.
יצחק כהן
עופר, זה מסוכן מה שאמרת. כמעט היה פה רצח.
יעקב ליצמן
זה הקמע שלנו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
- - - יבוא 'ובלבד שאין פערים - - -
יצחק כהן
אל תעשה את זה.
סתיו שפיר
ממש לא. תן לי את רשות הדיבור - - -
יעקב ליצמן
ניסן קורא מהקוראן כרגע.
יצחק כהן
תן לה לדבר.
יעקב ליצמן
הוא לא קורא מהקוראן. ניסן, לא קראת נכון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מישהו רוצה לנמק?
סתיו שפיר
לא, זה לא נימוק להסתייגות. אתה לא יכול לעשות את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מישהו רוצה? בבקשה, אחמד.
יעקב אשר
אף אחד לא שמע את ההסתייגות.
סתיו שפיר
ניסן סלומינסקי, אתה לא יכול למנוע מחברי כנסת את רשות הדיבור. או שאתה נותן לחברי כנסת - - -
יעקב ליצמן
אתה לא קראת את הסעיף הנכון, קראת בעמוד אחר בכלל.
סתיו שפיר
אתה פשוט לא יכול.
יעקב ליצמן
אני שמעתי מה שקראת וקראת בעמוד אחר בכלל.
סתיו שפיר
- - - או שאנחנו לא נמשיך את הדיון. תעצור עכשיו את הדיון. סליחה, היועצים המשפטיים, הדבר הזה ייתכן?
יעקב ליצמן
חמד, הזמן רץ, הוא אמר.
סתיו שפיר
ייתכן שיושב ראש הוועדה יפלה חברי כנסת, בגלל שלא נעים לו לשמוע את מה שאני אומרת? אתם יושבים פה חודשים, אתם יודעים שבכל פעם שאני פותחת את הפה הוא מנסה לעצור אותי כל פעם.
יעקב ליצמן
בקדנציה הבאה הוא אפילו לא עובר - - -
סתיו שפיר
איך אתם יכולים לאפשר לו להמשיך לעשות את זה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב - - -
סתיו שפיר
אז תעצרו את הדיון. תעירו לו לסדר. הוא לא יכול להמשיך להתנהג בצורה כזו. אתה מתנהג בצורה בריונית. אתה מאלץ אותי עכשיו לצרוח כדי לקבל את רשות הדיבור שלי, בזמן שרשות הדיבור שלי מובטחת לי בחוק.
רינה פרנקל
אחמד, קח אוויר.
אחמד טיבי
אני רוצה להתחיל.
סתיו שפיר
לא, מצטערת, לא יהיה פה שום נימוק של ההסתייגות. אני לא אפסיק לדבר עד שלא תיתן לי את זכות הדיבור שלי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו.
יצחק כהן
רגע, הוא לא נימק.
יעקב ליצמן
רגע, לא שמענו כלום. לא הסביר, אתה לא יכול.
יעקב אשר
איזה הסתייגות?
סתיו שפיר
אין שום הסתייגות.
יעקב ליצמן
אתה ממשיך במחטפים. אני לא אתן לך. זו ועדה לסתימת פיות. אני לא אתן לך. לא נותנים לדבר כאן בוועדה.
סתיו שפיר
תיתן לי את רשות הדיבור. לא תהיה שום הסתייגות. תן לי את רשות הדיבור שלי. שום דבר, לא יהיו שום הסתייגויות ושום נימוקים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
דבר, בבקשה.
יעקב ליצמן
לא שומעים אותך.
סתיו שפיר
אין דבר כזה, לא יכול להיות שאתה תאפשר לאחד לדבר ולי אתה לא תאפשר לדבר.
אחמד טיבי
סתיו, סתיו.
סתיו שפיר
אתה לא יכול למנוע ממני את רשות הדיבור. ואני אמשיך לצעוק את זה כל הוועדה, עד שאתה תאפשר לי לדבר.
יעקב אשר
תן לה שתי דקות, ניסן.
סתיו שפיר
בלי הסתייגויות. לא, אתה עכשיו מתנהג בעקשנות, בנבזות, בבריונות.
אחמד טיבי
תן לה שתי דקות.
יעקב ליצמן
אתה תיתן שתי דקות לדבר כאן.
סתיו שפיר
אתה חתיכת שוביניסט. קשה לך עם זה שיש פה חברי כנסת ששואלים אותך שאלות ענייניות. אתה לא רוצה שאנשים ישמעו את מה שיש לי להגיד ואתה לא מאפשר לי להגיד פה, בשעה שלאחרים אתה מאפשר.
אחמד טיבי
אין לי בעיה שהיא תנמק לפניי.
סתיו שפיר
לא, זה לא נימוק להסתייגות, זו הערה לסדר.
יעקב ליצמן
הוא חייב לתת לה שתי דקות.
רינה פרנקל
אחמד, אתה גם שוביניסט? לא, היא לא אמרה עליך?
יצחק כהן
על פי החוק אתה חייב לתת לה הצעה לסדר. נכון, איל?
קריאה
לא.
יצחק כהן
הנה. נכון, איל?
סתיו שפיר
לחברי הכנסת הפמיניסטים של 'יש עתיד', זה לא מפריע לכם?
יצחק כהן
אוקיי, בבקשה, הצעה לסדר.
יעקב אשר
לא הסתייגות. לא הקראת שום הסתייגות. אף אחד לא שמע. לא הייתה שום הסתייגות.
יעקב ליצמן
מי בעד להדיח את ניסן?
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות נפלה.
יעקב אשר
לא הייתה הסתייגות.
יצחק כהן
לא שאלת מי נגד.
יעקב ליצמן
היה רוב להדיח את ניסן.
יצחק כהן
מי בעד, לא שאלת. לא שמעתי.
סתיו שפיר
אני מבקשת מהייעוץ המשפטי לעצור את הדיון.
יעקב ליצמן
היה רוב להדיח את היושב ראש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי נמנע?
יעקב אשר
אף אחד לא יודע איזה הסתייגות.
סתיו שפיר
תעצרו את הדיון הזה מיידית. זה לא יכול להיות ש - - - תעצרו את הדיון הזה מיידית. עד שהוא לא מאפשר לי להגיד הצעה לסדר.
יצחק כהן
מי בעד החוקה של בנט?
סתיו שפיר
תעצרו את הדיון הזה.
משה גפני
יש לי הודעה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל - - -
סתיו שפיר
לא, סליחה, לא יכול להיות, זה לא ימשיך ככה.
יצחק כהן
היא צודקת.
סתיו שפיר
זה פשוט לא ימשיך ככה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בבקשה, אתה רוצה?
סתיו שפיר
לא, שום דבר. מה אתה רוצה להגיד? למה לי אתה לא מאפשר להגיד? מה זה?
יצחק כהן
משה, תן לה רגע.
סתיו שפיר
מה זה, ניסן?
משה גפני
סתיו, תגידי אַת את ה - - -
סתיו שפיר
תגיד, הבת שלך יודעת שככה אתה מתנהג?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה מוכן ל - - -
רינה פרנקל
סתיו, תפסיקי את ההצגות שלך כבר. מספיק, די.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם לא, אני ממשיך - - -
יצחק כהן
לא, היא תנמק.
סתיו שפיר
תן לי להגיד את דבריי. זו לא הודעה.
אחמד טיבי
גפני, אתה לא תנמק לפניי.
סתיו שפיר
תן לי להגיד את דבריי. לא, סליחה, הייעוץ המשפטי לא ישתף פעולה אך ורק עם היושב ראש. אתם היועצים המשפטיים של כל הוועדה ואני מבקשת עכשיו ייעוץ משפטי לעניין האפליה של סלומינסקי, שלא מאפשר לי לדבר, בין אם כי הוא לא רוצה לשמוע את הדעות שלי, בין אם כי לא נעים לו בגלל שהוא שוביניסט וסקסיסטי - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
את אפילו לא נותנת לו לדבר.
סתיו שפיר
לא, כי אתה מחייב אותו עכשיו לדבר על ההסתייגויות, בשעה שאתה מונע ממני - - -
בועז טופורובסקי
את מונעת דיון ענייני.
סתיו שפיר
את זכות הדיבור פעם אחר פעם. אפילו כשהיינו שם בחדר ניסית למנוע ממני את זכות הדיבור.
רינה פרנקל
סתיו, תפסיקי את התיאטרון.
סתיו שפיר
את אל תתערבי.
בועז טופורובסקי
היא נגד - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
כשאמרת את אותם משפטיים טיפשיים שלוש פעמים, את עוד אומרת שהפסקתי אותך מלדבר?
סתיו שפיר
בוא נגיד פה מה קרה. מה שקרה זה שניסן סלומינסקי לא הסכים לקיים דיון מעמיק על הצעת החוק הזו, למרות שאנחנו - - - לא, סליחה, איל, אתם צריכים להחליט איפה אתם.
משה גפני
היא באמצע רשות דיבור.
סתיו שפיר
זה לא יכול להיות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל אתה לא - - -
משה גפני
היא באמצע הדיבור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נתתי לך לדבר, אתה לא מבין?
משה גפני
אבל למה? מה זה?
סתיו שפיר
אתה לא יכול להפחיד אותם, מספיק עם זה.
משה גפני
היא באמצע רשות דיבור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היא לא באמצע רשות דיבור. הוא רוצה לדבר - - -
משה גפני
אבל, רגע, תן לה להגיד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אין לה זכות דיבור והוא רוצה לדבר.
סתיו שפיר
למה אין לי זכות דיבור?
משה גפני
למה אתה לא נותן לה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
ככה, כי אנחנו באמצע הצבעות, לא באמצע זכות דיבור.
יצחק כהן
יש לה זכות דיבור, מה זה אין לה זכות דיבור?
סתיו שפיר
איך זה יכול להיות שלאחרים יש זכות דיבור ולי לא?
משה גפני
למה לגברים אתה נותן לדבר ולנשים לא?
סתיו שפיר
איך זה יכול להיות?
איל לב-ארי
ההסתייגות הבאה, סעיף קטן - - -
משה גפני
רגע, איל, יש לי הודעה.
אחמד טיבי
הודעה לגפני הפמיניסט, בבקשה.
משה גפני
לא, הוא לא נותן לה לדבר.
סתיו שפיר
ניסן, אם מה שצריך לקרות זה שאנחנו נלך לבית משפט - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה רוצה לתת את ההודעה?
משה גפני
כן, בטח.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בבקשה. לא, אין הודעה.
משה גפני
הודעה.
סתיו שפיר
פה לעיני כולם מה שאתה עושה זה למנוע ממני לדבר. לגפני כן ולי לא?
היו"ר ניסן סלומינסקי
בבקשה.
איל לב-ארי
סעיף קטן (ה), במקום '3 עד - - -
סתיו שפיר
סליחה, זה בסדר מבחינתכם?
משה גפני
זה לא בסדר.
יצחק כהן
לא, לא, לא.
סתיו שפיר
אז מה קורה פה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי רוצה לנמק את ההסתייגות?
סתיו שפיר
אז למה ממשיכים את הדיון? יושב ראש ועדת האתיקה, אני חושבת שצריך לכנס עכשיו דיון בעניין האפליה הזאת והעובדה שהוא לא מאפשר לי לדבר בוועדה פעם אחר פעם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אחמד, בקול רם.
סתיו שפיר
לא יכול להיות שכך תנהל את הוועדה.
יעקב ליצמן
ועדת סתימת פיות.
סתיו שפיר
ניסן, אתה צריך להיות מודח מהוועדה הזאת. מה שאתה עושה פה זה לבייש את המעמד שלך, לבייש את ועדת הכספים, פעם אחר פעם. שבוע אחר שבוע, כל מה שאתה עושה פה זה לבייש את הוועדה.
אחמד טיבי
אדוני היושב ראש - - -
סתיו שפיר
במקום לאפשר כאן דיון רציני על העניינים, אתה הסכמת, אפילו כשהיינו בחדר שם, בחדר שלך, לא הסכמת שיהיה פה דיון רציני על חוק המע"מ.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אחמד, הזמן שלך.
אחמד טיבי
לא, אי אפשר ככה.
סתיו שפיר
אתה סירבת. חברי האופוזיציה הציעו דיון רציני על המע"מ ואתה סירבת לערוך על זה דיון רציני.
רינה פרנקל
איפה דיון רציני?
אחמד טיבי
אני יכול להתחיל?
סתיו שפיר
אתה לא מוכן שיהיו פה נציגים של השיכון ויענו על שאלות, אתה לא מוכן שאורי שני יענה על שאלות.
יעקב ליצמן
יש שידור חי ללשכת שר האוצר.
סתיו שפיר
אתה שומר על כולם חוץ מעל החברים פה בוועדה. אתה שומר על 'יש עתיד', אתה שומר על החוק הזה ולא מוכן שיתקיים דיון אמיתי בחוק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות?
משה גפני
לא, לא, לא.
יעקב ליצמן
אנחנו לא ניתן לך. לא, לא, לא, לא ניתן לך. בשום אופן לא ניתן לך. חוטף הצבעות. מי בעד להדיח את ניסן סלומינסקי?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי נמנע?
סתיו שפיר
לא היו פה נימוקים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות נפלה.

הצבעה על ההסתייגות

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין

ההסתייגות לא אושרה.
יעקב ליצמן
20 מיליון שקל לקח עבור ההצבעות האלה. הוא יקבל עוד 20 מיליון.
יצחק כהן
יש הודעה.
סתיו שפיר
אתה לא יכול לתת שתי דקות, שלוש דקות, להעיר פה הערה לסדר.
משה גפני
מה זה הדבר הזה?
סתיו שפיר
כל זה, כל הבלגן הזה.
יצחק כהן
רגע, יש הודעה לאחמד טיבי. בבקשה
סתיו שפיר
תגידו, איך אתם מוכנים בכלל ששמכם יהיה חתום על החוק הזה? איך?
יצחק כהן
הודעה על ההצבעה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל הוא לא רוצה להודיע.
יצחק כהן
הוא רוצה להודיע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, הוא רוצה - - -
סתיו שפיר
איך הייעוץ המשפטי יהיה חתום על הצעת החוק הזאת אם ככה מתנהל הדיון? איך?
אחמד טיבי
יש לי הודעה.
סתיו שפיר
איך יכול להיות? אף אחד לא ידבר עד שאני לא אדבר פה. סליחה. איך יכול להיות שאתם תהיו אחר כך - - -
אחמד טיבי
אמרתי שאני שומר על רמה מקסימלית של איפוק.
סתיו שפיר
שככה מתנהל הדיון ולחברי הכנסת לא מתאפשר לדבר.
אחמד טיבי
אגב, היסטורית מי שדפק אותנו זה מפלגת העבודה, לא הליכוד.
סתיו שפיר
איך זה יכול להיות? ניסן, אתה מפחיד אותם, הם לא מוכנים - - -
אחמד טיבי
היסטורית מי שהפקיע לנו אדמות ובאמת דפק אותנו זה מפלגת העבודה.
רינה פרנקל
אתה רואה, אחמד?
משה גפני
מה אתה רוצה ש - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא ניסה להגיד שאין להם זכות לדבר - - - הוא ניסה להגיד קודם, לא נתתם - - -
יצחק כהן
ניסן, יש הודעה חדשה לחבר הכנסת אחמד טיבי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי רוצה להסביר את ההסתייגות?
אחמד טיבי
תודה רבה. (מדבר ערבית). אשר, תקשיב, אני מדבר בערבית.
יעקב אשר
איזה הסתייגות?
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא הקריא. בבקשה.
אחמד טיבי
(מדבר בערבית). מישהו יודע מה אמרתי על סלומינסקי?
משה גפני
אם אמרת את מה שאתה חושב אז אני יודע מה אמרת.
רינה פרנקל
דבר עברית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אחמד, אתה תמשיך עוד מעט. מי בעד ההסתייגות?
אחמד טיבי
מה הפאנץ' ליין? הפאנץ' ליין של ההודעה - - -
יצחק כהן
קודם כל רביזיה להצבעות הקודמות. תרשמו רביזיה לכל ההצבעות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רשמו. מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו.
אורי מקלב
אין תרגום?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי נגד? ירים את ידו.
אחמד טיבי
אבל אני הסברתי יפה, למה אתם לא מרימים?
אלכס מילר
אבל לא מעניין.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות נפלה.

הצבעה על ההסתייגות

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין

ההסתייגות לא אושרה.
יצחק כהן
לאחמד יש הודעה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בבקשה, אבל קצרה.
אחמד טיבי
ברור. (מדבר בערבית) - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אוקיי, תודה.
אחמד טיבי
מה, כי דיברתי בערבית?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, בגלל שאנחנו רוצים שתעשה את זה קצר.
אחמד טיבי
מילא אתה שוביניסט, אבל גם גזען?
יצחק כהן
זה כבר גזענות.
אחמד טיבי
שוביניסט גזען. פשיסט שוביניסט.
אחמד טיבי
תקשיב. כדי שהציבור שלא מבין עברית וצופה בנו בהמוניו דרך האינטרנט עכשיו יעקוב אחרי מה שאני אומר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, לא.
אחמד טיבי
החוק הזה, (מדבר בערבית) - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אחמד. תודה. אחמד, בבקשה, אין הודעות. אתה רוצה להגיד רביזיה? תגיד. לא? אין.
אחמד טיבי
(מדבר בערבית). בעד התסוויט זה רביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאה אחוז, רשמו.
אחמד טיבי
בשם הקבוצה (ערבית), להלן הקבוצה.
יצחק כהן
בערבית.
משה גפני
רק רגע, נרשם? בגלל שהוא אמר את זה בערבית.
אחמד טיבי
ש"ס, יהדות התורה, (מדבר בערבית).
איל לב-ארי
בהקשר של סעיף קטן (ו) - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
בעמוד 15.
איל לב-ארי
בעמוד 15 למעלה - - -
יצחק כהן
סתיו, דיברת?
סתיו שפיר
לא.
יצחק כהן
תנו לסתיו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תחמם.
יצחק כהן
לא מחמם, יש לה הצעה לסדר. דברי, סתיו.
משה גפני
איפה? מאיפה אתה קורא?
היו"ר ניסן סלומינסקי
עמוד 15, סעיף (ו).
איל לב-ארי
התוספת - - -
יצחק כהן
רגע, איל, יש לה הצעה לסדר. נו, סתיו, בכבוד.
סתיו שפיר
ככה, אנחנו ישבנו קודם - - -
משה גפני
שנייה, התייעצות סיעתית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסעיף (ו) זה נושא חדש, אז בואו נמשיך הלאה.
משה גפני
איזה נושא חדש?
יצחק כהן
לא, רגע, קודם רוצים להתייעץ, אולי זה לא חדש?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין בזה התייעצות סיעתית. טוב, הלאה, תמשיך הלאה. אני ביקשתי נושא חדש.
יצחק כהן
רגע, לא רק אתה מבקש קודם כל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל אין, זה לא נושא חדש.
משה גפני
איל, יש על זה נושא חדש?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה פתאום?
אחמד טיבי
זה נושא חדש, לדעתי.
יצחק כהן
כן, זה נושא חדש - - -
משה גפני
רגע, לפני נושא חדש, ביקשתי התייעצות סיעתית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין בזה נושא חדש.
איל לב-ארי
ההתייעצות, למיטב ידיעתי, כבר התבקשה על סעיף 13 בדיון הקודם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אמת.
איל לב-ארי
לגבי סעיף קטן (ו) התווסף אישור גם של ועדת הכספים של הכנסת - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה מה שאנחנו ביקשנו, אבל מאחר שאני מכיר את העניין ואתם בין כה וכה תבקשו התייעצות סיעתית - - -
משה גפני
לא, לא, לא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא?
משה גפני
לא. אנחנו חושבים שתתמוך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה מבטיח?
משה גפני
אני לא מבטיח - - -
מיכל בירן
אנחנו לא יודעים מבעוד מועד אם נבקש או לא, עכשיו אנחנו רוצים התייעצות סיעתית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אז אני ביקשתי נושא חדש.
יצחק כהן
לא רק אתה, גם אנחנו מבקשים, קודם כל. דבר שני, יש פה מקום להתייעצות סיעתית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תמשיך הלאה.
יצחק כהן
יש פה מקום להתייעצות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הלאה, נו, בבקשה.
איל לב-ארי
אנחנו עוברים - - -
משה גפני
לא, רק שנייה. אדוני היועץ המשפטי, אני מבקש לדעת, היושב ראש מביא את זה, הוא מביא את הצעת החוק לאישור הוועדה. אני שואל, היות שיש פה בקשה לנושא חדש, יכול להיות, לאישור ועדת הכספים, הוא מביא את זה, הוא יכול לטעון על זה נושא חדש?
היו"ר ניסן סלומינסקי
בועז, תבקש נושא חדש.
בועז טופורובסקי
נושא חדש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נגמר, הלאה. תמשיך הלאה.
משה גפני
אוה, יופי. הקרקס שלכם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הקרקס שלנו.
משה גפני
שלכם. שלכם. אתם שניכם עובדים בשירותו של יאיר לפיד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו, יחד איתכם, שביקשנו את התוספת הזו ואתה ממשיך לשחק, אז בבקשה.
משה גפני
אני ממשיך לשחק?
יצחק כהן
איזה תוספת?
משה גפני
עליי אתה אומר שאני ממשיך לשחק? בסדר.
איל לב-ארי
אנחנו עוברים להסתייגות הבאה, סעיף קטן (ז), בסיפה במילים - - -
משה גפני
מי יושב שם?
איל לב-ארי
בסיפה, המילים 'או כל מדד אחר שיבוא במקומו' בתוספת יהיה לחלופין - - -
יצחק כהן
התוספת, זה גם חדש.
סתיו שפיר
אני רוצה להסתייג.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי רוצה להסתייג?
סתיו שפיר
שמעת אותי היטב. אל תשים את השעון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ודאי שאני אשים שעון.
משה גפני
תעשה את זה רק על חצי דקה, כדי שהיא לא תספיק להגיד - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני שם לכולם, אני לא יכול לתת לך עדיפות.
סתיו שפיר
כי עכשיו אתה תכבד אותי ותיתן לי זכות דיבור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, את לא מכבדת את - - -
סתיו שפיר
תכבד אותי ותן לי זכות דיבור. ניסן, חכה - - -
יצחק כהן
ניסן, אתה מבזבז לה את הזמן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הזמן הזה עובר.
יצחק כהן
תאפס את השעון.
סתיו שפיר
אתה מפריע לזמן.
יצחק כהן
אבל אתה הפרעת לה.
סתיו שפיר
מזל שיושב פה יושב ראש ועדת האתיקה, הוא יכול לראות אותך בחי, יום אחר יום, כדי שאחר כך, כשזה יגיע לוועדה, אז נראה מה יעשו. ואם זה לא יעבור שם, נצטרך ללכת למקומות אחרים, כי אתה פשוט מפלה פה בצורה שכבר אי אפשר, אין לה אפילו הגדרה. זה שאתמול מנעת ממני ולא רצית שאני אספר על החברים שלך, טרופר, שמנהל עמותה שמקבלת כסף מהחטיבה להתיישבות, בשעה שאתה פה אמרת לנו, הבטחת לנו שהכסף של החטיבה להתיישבות עובר לפריפריה, אבל מי שמנהל את ועדת החוקה של המפלגה שלך, אתמול הצבעת על חוקה, מקבל כסף מהחטיבה להתיישבות ולא ראית לנכון לערוך פה גילוי נאות, ולא נעים לך שאני מזכירה את זה שוב ושוב ולא נעים לך שנאמרת פה האמת. הדרך שבה אתה מבזה את הוועדה הזו זה פשוט מעורר - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות?
אחמד טיבי
אני הייתי מפעיל את - - -
סתיו שפיר
כל אלה שיושבים בוועדה צריכים להיבהל מזה שככה המדינה מתנהלת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו.
סתיו שפיר
צריכים פשוט להיבהל. אם אנשים כמוך אחראים על כספי המסים של הציבור הישראלי אנשים צריכים לשבת בבית בבהלה ובחרדה שככה זה מתנהל.
יעקב אשר
מי נמנע?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי נמנע? ההסתייגות נפלה.

הצבעה על ההסתייגות

בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין

ההסתייגות לא אושרה.
יעקב אשר
יש לי הודעה. אדוני היושב ראש, אני רוצה לומר לך שדווקא הפעם חשבנו שאולי לא צריך רביזיה, כי זו הייתה הפעם היחידה מתחילת הישיבה היום שאולי מישהו שמע לפחות חצי מההסתייגות - - -
יצחק כהן
לא, אבל אחמד טיבי אמר בערבית. אתה תגיד ב - - -
יעקב אשר
חצי מההסתייגות. לידיעת היועצים המשפטיים, אף אחד לא שמע את ההסתייגויות קודם, אז חשבנו אולי לא לבקש רביזיה, אבל מאחר שראינו באמת את ההתנהגות - - -
יצחק כהן
השוביניסטית.
יעקב אשר
אם היה עושה את זה אדם חרדי היו כבר מיד מאשימים אותו בהדרת נשים וכו', ומאחר שבאמת אין פה שום אחריות בצורת ההתנהלות של הישיבה הזאת והנושאים שעומדים, לכן על דעת כל הקבוצה, כולל אותה המודרת, סתיו שפיר, שאתה מדיר אותה בגלל שאתה כנראה מפחד ממה שהיא אומרת, אנחנו מבקשים, על דעת כל הקבוצה, דהיינו יהדות התורה, ש"ס, מפלגת העבודה וכו', רביזיה.
אחמד טיבי
אמרת רע"מ-תע"ל או לא אמרת רע"מ-תע"ל?
יעקב אשר
ורע"מ-תע"ל.
איל לב-ארי
ההסתייגות הבאה היא הסתייגות לחלופין - - -
אחמד טיבי
יש צליל של הדרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי רוצה להסביר אותה?
סתיו שפיר
אני לא סיימתי, אז אני רוצה להסביר פה עוד עניין. לספר פה לכל חברינו שאנחנו, האופוזיציה, התכנסנו וביקשנו, במקום הקרקס הזה של ההסתייגויות, לנהל דיון מעמיק על הצעת החוק, דיון שעדיין לא התקיים פה - - -
יצחק כהן
ואמרו שהתקפלנו.
סתיו שפיר
לא משרד הביטחון היה פה ולא יכול היה להעביר את תשובותיו לשאלותינו, עדיין לא נאמרה פה תגובה לאמירותיו הכול כך חריפות של הכלכלן הראשי לשעבר במשרד האוצר שהתפטר, מיכאל שראל, לטענותיו כנגד הצעת החוק הזו, לא נאמרה תגובה ל-14 הכלכלנים הבכירים שכתבו מכתב והופיעו פה בוועדה ודיברו כנגד ההצעה. שום דבר, לא תגובות מהאוצר, לא מהשיכון, לא מקבינט הדיור, לא מיאיר לפיד עצמו, שלא טורח להגיע לוועדה, כלום. הצענו להמיר את ההסתייגויות בדיון עומק ויושב ראש הוועדה ו'יש עתיד' פשוט סירבו לעשות דיון עומק כזה. הם רוצים שנמשיך את הקרקס.
אחמד טיבי
למה הם סירבו?
סתיו שפיר
אז ועדת הכספים תמשיך להתבזות בקרקס של הסתייגויות במקום שיבצעו תיקונים הכרחיים להצעת החוק הזה.
יעקב אשר
הם רוצים שהוא ימשיך להתבזות, הם נהנים מזה.
סתיו שפיר
כי אין תשובות טובות.
סתיו שפיר
מה זה?
אחמד טיבי
שידור באינטרנט.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד - - -
סתיו שפיר
רגע, יאיר לפיד אומר משהו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד ההסתייגות?
אחמד טיבי
אגב, השידור נקטע כשאיציק כהן הצביע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות נפלה.

הצבעה על ההסתייגות

בעד – מיעוט
נגד – רוב
ההסתייגות לא אושרה
יעקב אשר
הודעה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רב יצחק, אני רק מקווה - - -
סתיו שפיר
אבל לא שמעתי את מה שיאיר לפיד אמר. אתה יכול רגע לחזור על מה שנאמר בהקלטה?
מיכל בירן
מה אמר יאיר לפיד?
סתיו שפיר
אני רק מקווה שכיוון שהאשימו אותי ש - - - אתה התנגדת להסכם בלי קשר לכל הדברים - - -
יצחק כהן
לא, זה שאמרו שאנחנו התקפלנו זה חמור מאוד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, זה אני מסכים.
יצחק כהן
חמור מאוד. סך הכול הייתה הצעה לדיון ענייני ואתם לא הסכמתם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ואתה התנגדת בלי קשר לזה, רק שנדע.
משה גפני
יש לי הודעה. אדוני היושב ראש - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
רק תעשה את זה קצר, כי אני לא רוצה למנוע את ההודעות.
משה גפני
אתה יכול למנוע הכול.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אתה יודע שאתה יכול להגיד רביזיה או לא.
אחמד טיבי
אבל יש לו הודעה.
יצחק כהן
יש לו הודעה והיא דרמטית, אני מכיר את גפני.
אחמד טיבי
היא חשובה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין הודעה בחוק.
מיכל בירן
אתה גם לא יודע מה הוא יגיד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל אין הודעה בזמן ההצבעות.
אחמד טיבי
אבל תמיד מה שגפני אומר מעניין.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מוכן לתת, אבל בואו נשמור על כללים. לא נשמור, לא יהיו הודעות.
אחמד טיבי
איזה כללים? החוק הוא הפרה של הכללים.
משה גפני
אני מודה לך, אדוני היושב ראש, שאתה מאפשר למסור הודעה. לא כתוב בתקנון של הכנסת - - -
יעקב ליצמן
לא גינית אלימות.
משה גפני
לא, שיהיה רשום בפרוטוקול, אני לא רוצה להישאר עם ליצמן בעניין הזה, אני מגנה כל אלימות.
יעקב ליצמן
מכל סוג שהוא.
משה גפני
מכל סוג שהוא. על כל פנים אני מודה לך, אדוני היושב ראש, על זה שאתה מאפשר לי למסור הודעה, אפילו שזה לא כתוב בתקנון. אבל מה שכן כתוב בתקנון זה שיש אפשרות שחבר ועדה או קבוצה מחברי הוועדה יגישו רביזיה. מכיוון שאנחנו מאוד מאוד התלבטנו בעניין הזה - - -
אחמד טיבי
זה מעוגן בתקנון.
יעקב אשר
זה משהו חדש יחסית.
משה גפני
לא, זה מעוגן בתקנון.
יעקב אשר
לפני יומיים מצאת את זה.
יצחק כהן
בבית פרומין זה היה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקיי, טוב - - -
יעקב ליצמן
היות שזה נושא חדש, גפני.
משה גפני
ולכן אני מבקש, אדוני היושב ראש, שתי בקשות. בקשה אחת - - -
יצחק כהן
קיבלת.
משה גפני
שתאפשר לסתיו שפיר לדבר. בקשה שנייה, שתוגש רביזיה על העניין, על דעת כל הקבוצה.
יצחק כהן
כולל רע"מ-תע"ל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות הבאה.
איל לב-ארי
רק הערה לגבי סעיף קטן (ז) - - -
משה גפני
רגע, שאני אהיה בעניין, איפה?
איל לב-ארי
סעיף קטן (ז), על מה שעכשיו - - - ביקש השמאי הממשלתי להביא הגדרה שונה - - -
יצחק כהן
רגע, הוא פה. השמאי הממשלתי, בבקשה.
איל לב-ארי
זה לא - - -
יצחק כהן
תסביר לאט לאט, כי אנחנו לא מבינים מהר.
איל לב-ארי
לשנות את ההגדרה - - -
יצחק כהן
עם המיקרופון, שנשמע, לד"ר אחמד טיבי יש קצת שמיעה - - -
משה גפני
לא, אצלי יש בעיות, אני קשה הבנה. שיסבירו לי שאני אבין.
איל לב-ארי
טוב, אנחנו עוברים בעצם לסעיף - - -
יצחק כהן
רגע, השמאי הממשלתי, הוא לא הסביר. הוא פה, בשביל מה הוא פה? מה, הוא סטטיסט? מה, הוא תמונה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, כרגע אנחנו מודים, כרגע אנחנו לא משנים. כשיוחלט לשנות - - -
משה גפני
תגיד לי, אתה עושה קרקס מהוועדה. קרקס. לא היה דבר כזה. בא השמאי הממשלתי, מבקש לשנות את ההגדרה, אני לא יודע, אתה עובד בשירותו של יאיר לפיד? עם כל הכבוד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רב משה, עשה לי טובה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
YNET: 'קריאה ללפיד, עזוב את המע"מ וטפל בדואר'.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הלאה, תמשיך הלאה.
יעקב ליצמן
מה עם (ו)? נושא חדש?
יצחק כהן
אני רוצה להשמיע הודעה לפרוטוקול.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הלאה, תמשיך.
משה גפני
לא, זה לא בסדר, רק שנייה. אני מבקש לדעת מה - - -
יצחק כהן
אני רוצה להשמיע לכולם הקלטה של שר האוצר, בבקשה.
מיכל בירן
אני אשמח לשמוע.

(השמעת הקלטה של שר האוצר יאיר לפיד).
יצחק כהן
אתה סותם את הפה לצד שלך. אנחנו נשמיע את זה כמה פעמים היום. מי שלא שמע.
משה גפני
מה זה, ניסן? לשמאי הממשלתי יש השגה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין לו השגה.
משה גפני
יש לו השגה לגבי הנוסח. אתה יכול לא לקבל את מה שאתה אומר, אתה לא יכול לא לתת לו - - -
יצחק כהן
רגע, הוא יתרגם את זה לערבית.
משה גפני
אני רוצה לדעת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רק שנייה, כרגע אין שום שינוי.
משה גפני
אני לא דיברתי על שינוי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז עזוב. טוב, הלאה.
יעקב אשר
אז למה הודעת את זה?
משה גפני
דיון עומק, עפר. אני שואל מה אומר השמאי הממשלתי הוא לא רוצה להביא את זה.
יצחק כהן
אנחנו מגנים כל סוג של אלימות.
איל לב-ארי
סעיף 14.
משה גפני
שנייה, איל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רב משה, עשה לי טובה, די.
משה גפני
אני שואל שאלה עניינית. בא השמאי הממשלתי ואתה אמרת בשמו שהוא רוצה ניסוח אחר. מותר לי, או אני חייב לדעת, מה עמדת השמאי הממשלתי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כרגע אין - - -
משה גפני
היושב ראש יכול להביא את זה להצבעה, יכול לא להביא את זה להצבעה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
רב משה, אתה יודע את הכלל טוב - - -
משה גפני
אבל חובה על השמאי הממשלתי להגיד, שנשמע מה הוא אומר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ברגע שיחליטו שבאמת רוצים לשנות את זה, ודאי שהוא יבוא ויסביר. כרגע עוד לא משנים כלום.
משה גפני
אבל אני רוצה לדעת, יש לו עמדה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כרגע עוד לא משנים. אז תדבר איתו אחר כך.
יצחק כהן
אז אולי תגבשו את החוק ותבואו. אולי תעשו שיעורי בית ותבואו עם חוק מושלם.
משה גפני
מה זה אחר כך? תשמיע את יאיר לפיד.
יצחק כהן
תיכף.
יעקב ליצמן
גפני, סתימת פיות.
איל לב-ארי
14, אנחנו בהסתייגות - - -
משה גפני
השמאי הממשלתי, אתה סותם לו את הפה.
יצחק כהן
רגע, חשוב לשמוע את שר האוצר, מה דעתו על הגירעון.
איל לב-ארי
ההסתייגויות לסעיף 14, במקום 'שר המשפטים' יבוא 'שר הבינוי והשיכון'.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקיי, מי רוצה - - -
יצחק כהן
אני.
משה גפני
רק רגע, על איזה - - -
יצחק כהן
משה, אתה מפריע להם.

(השמעת הקלטה של שר האוצר יאיר לפיד).
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקיי, תודה.
מיכל בירן
אתה יכול להסביר מה אומר יאיר לפיד, הוא בעצם מעביר לדור שלנו גירעון של 3.5 מיליארד שקלים לשנה על חוק שלא יועיל לשום דבר.
יעקב אשר
התייעצות סיעתית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם אתם רוצים התייעצות סיעתית - - -
יצחק כהן
התייעצות סיעתית, אבל חשוב לדעת מה שר האוצר יודע בכלכלה.
משה גפני
עם כל הכבוד לא בא בחשבון.

(השמעת הקלטה של שר האוצר).
יצחק כהן
הוא אומר שהוא לא מבין שום דבר בכלכלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, אנחנו עכשיו בשתיים ושתי דקות, בשתיים ושבע דקות אנחנו ממשיכים הלאה. חמש דקות התייעצות סיעתית.
יצחק כהן
תקבלו עוד כמה הפתעות משר האוצר.
יעקב ליצמן
אני מציע להביא איזה שיר.

<(הישיבה נפסקה בשעה 14:02 ונתחדשה בשעה 14:10.)>
היו"ר ניסן סלומינסקי
בועז, תקרא לחבר'ה.
בועז טופורובסקי
אנחנו פה, רק עפר לא כאן.
יעקב ליצמן
אפשר להצביע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, אנחנו הסברנו - - - אפשר צריכים לעשות את ההצבעה. אחמד הסביר. טוב, רבותיי, הייתה התייעצות סיעתית על 14. מי בעד - - -
יצחק כהן
רגע, התוצאות של ההתייעצות. גפני, תגיד לו - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, לא צריכים את התוצאות. מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד ההסתייגות? ירים את ידו. בועז ועפר, צריכים להצביע.
יעקב אשר
אין לך רוב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש לנו רוב, אל תדאג. מי נמנע? אז ההסתייגות - - -

הצבעה על ההסתייגות

בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין

ההסתייגות לא אושרה.
משה גפני
זה לא יכול להיות כשאני נוטל ידיים ושאני לא יכול לדבר. היה לי מה להגיד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל לא היה מה להגיד. עכשיו יש לך הודעה.
משה גפני
ביקשנו התייעצות סיעתית לפני הוא נימק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, לא.
משה גפני
אני מבקש שיצחק כהן ינמק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, הוא נימק את זה.
מיכל בירן
יש לי הודעה. התלבטנו ככה החברים באופוזיציה וחשבנו האם בסעיף הזה, שהוא באמת היה מקומם וחבר הכנסת גפני בכלל לא קיבל הזדמנות להציג את ההסתייגות ובשל זה שזה מאוד מקומם החלטנו במקרה הזה כן לנצל את הזכות שיש לנו על פי תקנון הכנסת ולהגיש רביזיה. בשם הקבוצה כולה, יהדות התורה, רע"מ-תע"ל, מרצ, עבודה. מי חסר לי? ש"ס. שלא נעליב אף אחד.
יעקב אשר
נרשמה הסתייגות?
היו"ר ניסן סלומינסקי
נרשמה ההסתייגות.
יעקב אשר
אני רוצה שהיועץ המשפטי יגיד את זה.
איל לב-ארי
שמה?
יעקב אשר
שנרשמה ההסתייגות.
משה גפני
רביזיה נרשמה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בתיאבון.
משה גפני
אין משיחים בשעת הסעודה. אל תגרום לי לצעוק באמצע הביס.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תיזהר שלא תקדים קנה לוושט.
משה גפני
לא, אתה לא נותן לנו לאכול ארוחת צהריים.
יעקב ליצמן
רק שמעת הסתייגות כמעט נחנקת.
מיכל בירן
האמת היא, גפני, הפעם אתה מוציא את דיבתו רעה. זה לא בסדר, אתה חייב להיות הוגן, היום היה זמן לארוחת צהריים.
איל לב-ארי
'ההוראות ייקבעו לאחר היוועצות עם שר הבינוי והשיכון ובאישור ועדת הכספים של הכנסת'. הסתייגות 156 ברשימה.
יעקב ליצמן
תגיד לי, אתה משרת את היושב ראש או אותנו?
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא לא משרת אף אחד. הפעלתי את הזמן, מי רוצה ל - - -
משה גפני
רגע, איזה סעיף?
יעקב אשר
אני אנמק.
יעקב ליצמן
באידיש.
יעקב אשר
אני חושב שההסתייגות הזאת הייתה יכולה להיות נכונה, אבל בעצם מה כתוב פה? זאת אומרת מי ייוועץ עם מי?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא.
יעקב אשר
אני מסביר את ההסתייגות, זו לא הודעה.
מיכל בירן
ואתה הכי ענייני.
יעקב אשר
תן לי את הדקה מהתחלה, בבקשה, אדוני. כבד אותי, אני בקושי מדבר פה.
משה גפני
אתה לא מכבד את יעקב אשר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אל תעליל עליי כאלה עלילות.
יעקב אשר
לא כמו אצלנו במפלגה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בבקשה, נו.
יעקב אשר
אוקיי, אז אני בא ואומר דבר אחד, שלכאורה היה היגיון רב להכניס היוועצות של שר הבינוי והשיכון ובאישור ועדת הכספים, או יושב ראש ועדת הכספים, כי אין היום ועדה, אתה מנסה להשתלט על הוועדה, אבל בעצם מה יהיה פה בהסתייגות הזאת? מה התוצאה של הדברים? יושב אורי אריאל ולוחץ על ניסן, למה הוא לוחץ על ניסן? כי מישהו עושה לו פרוטקשן. מי עושה לו פרוטקשן? הוא הביא תכנית מחיר מטרה, לא מקדמים את תכנית מחיר מטרה, למרות ששר האוצר אמר שהכול זה כמה זרועות שיביאו בסופו של דבר להורדת מחיר הדיור, מעכבים את זה חצי שנה, לא צריך אישור ועדה, לא צריך כלום - - -
יצחק כהן
וזה נותן פתרון.
יעקב אשר
עכשיו אורי אריאל לוחץ על ניסן, הוא אומר לו - - -
יצחק כהן
פתאום אורי אריאל בעד החוק הזה. לא ייאמן.
יעקב אשר
אבל ניסן אומר לו 'אני נגד החוק', הוא אומר 'אבל מה לעשות, יאיר מחזיק לי את מחיר מטרה'. ומי משלם את המחיר? התושבים, שכרגע מחיר מטרה לא מתחיל. לכן ההסתייגות הזאת היא בעייתית. אולי אחר כך בהודעה - - -
יצחק כהן
מה שאמרת זה דבר חמור מאוד, ששרי הממשלה מתנהגים כמו מאפיה.
יעקב אשר
אבל זה נכון או לא נכון? אורי אריאל לוחץ עליך, אתה יודע את זה, אתה אמרת לי את זה - - -
יצחק כהן
אוי ווי, על גבם של המסכנים המשתכנים, של זוגות צעירים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות נומקה בטוב טעם ודעת ולכן - - -
יעקב אשר
רגע, הוא משתכנע.
יצחק כהן
זה נכון מה שהוא אומר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו.
יצחק כהן
חמש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי נגד? ירים את ידו.
יצחק כהן
חמש. תיקו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי נמנע?
יעקב ליצמן
רגע, לא ספרת אותי. איציק, עוד פעם.
יצחק כהן
שש. אני לא צוחק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אל"ף, אתם לא יכולים להגיע לשישה.
יצחק כהן
למה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
איך יכול להיות? הוא לא יכול - - -
יעקב ליצמן
אבל אני הצבעתי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאה אחוז, בסדר. אוקיי, תודה. מי נמנע?

הצבעה על ההסתייגות

בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין

ההסתייגות לא אושרה.
יצחק כהן
לא, אחמד טיבי מסביר.
אחמד טיבי
(מדבר בערבית).
היו"ר ניסן סלומינסקי
אחמד, אתה צריך רק לבקש - - -
יעקב אשר
ולכן?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה לא מסביר עכשיו.
יעקב אשר
ולכן, אחמד?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה רוצה רביזיה?
אחמד טיבי
(מדבר בערבית).
משה גפני
אני הולך ללמוד ערבית.
רינה פרנקל
פעם הבאה אנחנו נדבר רוסית.
יעקב אשר
התייעצות סיעתית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עד שתיים ו-23. להקפיד על זה, חבריי. תישארו פה כדי שנוכל להתקדם.
בועז טופורובסקי
על איזה סעיף התייעצות סיעתית?
היו"ר ניסן סלומינסקי
על 15, בעמוד 15.

<(הישיבה נפסקה בשעה 14:18 ונתחדשה בשעה 14:23.)>
איל לב-ארי
מספר 157. לא הייתה לזה הסתייגות, יש לזה הסתייגות נוספת בעל פה. הסעיף יימחק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בבקשה, מי רוצה להסביר את זה? זו הסתייגות רצינית מאוד.
חנא סוייד
אני רוצה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בבקשה, בכבוד.
חנא סוייד
אדוני היושב ראש, אני בכל זאת רוצה להגיד משהו לעניין של קביעת ערך המטר המרובע הדירתי. אנחנו מדברים על חוק של 3 מיליארד שקל בשנה, השיטות שמדברים עליהן כאן, לקבוע מחיר של מטר מרובע דירתי הן השיטות שהיו נהוגות בברית המועצות לפני 40-50 שנה, מישהו בא וקובע וזה המחיר. זה בעצם - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
חבר'ה, באמת, הוא מסביר עניינית, בפעם הראשונה. אז בבקשה.
יעקב ליצמן
זו לא פעם ראשונה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא תמיד, אני מתכוון פעם ראשונה היום.
חנא סוייד
דרך אגב, אדוני היושב ראש, אני לא יודע למה במליאה נותנים חמש דקות להסביר ולנמק הסתייגות ופה דקה. אני לא מבין. אבל לגופו של עניין, אני אומר שהשיטה שמנסים להכתיב כאן היא שיטה של קביעת מחיר, גם אם - - - כמובן אני מאוד מכבד את השמאי הממשלתי ואני מניח - - -
יעקב אשר
השמאי לא מקשיב.
טל אלדרוטי
כולי אוזן.
חנא סוייד
אני חושב שיש לו מאגרי מידע שהוא יכול להסתמך עליהם. זה טוב ואפילו מצוין, אבל אני אומר לך שהשיטה הזו היא שיטה מאוד לא מדויקת. קח בחשבון שאם אנחנו מדברים על - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה יודע מה?
חנא סוייד
אדוני היושב ראש, תאמין לי - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אני אתן לך להמשיך. יש עוד הסתייגות, אז בוא נגמור עם זה ו - --
יעקב אשר
אדוני היושב ראש, זה לא אינטליגנטי לעצור בן אדם.
מיכל בירן
זה לא הגיוני לקטוע אדם באמצע תשובה. חבר כנסת, הוא מייצג את הציבור שלו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. מי נמנע? ההסתייגות נפלה.
הצבעה על ההסתייגות

בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין

ההסתייגות לא אושרה.
משה גפני
הודעה. זה לא פייר מה שעשית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אתן לך להמשיך.
משה גפני
אתה יכול לתת. זה גם לא פייר בגלל שההסתייגות שלו הייתה עניינית על סעיף 15. אין הסתייגויות נוספות - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש. לכן אמרתי.
משה גפני
לא, אבל אתה לא יכול לחלק - - - עם כל הכבוד, אתה יכול לחלק לקואליציה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
למה לא?
משה גפני
בגלל שזה האופוזיציה מנמקת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נו, בסדר, הוא לא באופוזיציה? טוב, יאללה, אתה רוצה להודיע.
משה גפני
בטח. האמת היא שמה שמקודם - - -
בועז טופורובסקי
רביזיה.
משה גפני
מה שאמר חבר הכנסת יעקב אשר לגבי הנושא של אורי אריאל, אני רק רוצה להעיר הערה ובזה אני מסיים את ההודעה. אחרי קבלת החוקה אתמול, שאורי אריאל בחוץ, אתה לא חייב ל - - -
קריאה
גם ניסן בחוץ.
משה גפני
לא, ניסן הוא לא אורי אריאל, הוא אורלב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יאללה, גפני.
משה גפני
ולכן - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
ולכן אתה רוצה רביזיה על ההחלטות של אתמול?
יצחק כהן
לא, דווקא מצא חן בעיניי. אתם כבר לא מפלגה דתית. אתם כמו 'יש עתיד' כזה.
משה גפני
ולכן אני סבור, היות שהשתנה משהו בעולם ביממה הזאת, אתה עוד לא הפנמת את זה, אני מבקש שמה שאמר חבר הכנסת יעקב אשר, אני מבקש שתהיה רביזיה. שתחשוב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר, בקשתך רצינית.
יעקב אשר
זה לא רק הוא מבקש, זה בשם הסיעה. זה בשם סיעת רע"מ-תע"ל - - -
חנא סוייד
הבטחת לי שאני אסיים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אתן לך דקה.
יעקב אשר
נרשמה רביזיה? אני לא שמעתי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות הבאה, על הסעיף הזה. אני אתן לך.
משה גפני
אגב, הרביזיה, מה שביקשתי, זה בשם כל הקבוצה, אבל זה גם יהדות התורה, גם דגל התורה וגם אגודת ישראל.
יצחק כהן
מה עם ש"ס?
משה גפני
ודאי ש"ס.
מיכל בירן
ומה עם עבודה? למה אתה מפלה אותנו?
משה גפני
כל הקבוצה.
איל לב-ארי
ההסתייגות הבאה, אחרי 'לפי פרק זה' יבוא 'באישור ועדת הכספים של הכנסת'.
מיכל בירן
גם מרצ, שלא נמצאים פה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
חנא סוייד, בבקשה.
חנא סוייד
אז בהמשך לדבריי אני רציתי להגיד שזה חוק - - -
יצחק כהן
רגע, תקציר פרקים קודמים.
חנא סוייד
שהעלות שלו בשנה היא 3 מיליארד שקל. ניקח לדוגמה, וזה מאוד אופייני ואני אדבר על זה, שיש טעות של 10% בקביעת המחיר של מטר מרובע דירתי, אז כבר יש לך פלוס מינוס 300 מיליון שקל שהם מתבזבזים ככה סתם. אין שום מנגנון מובנה, מקצועי, שאתה יכול להסתכל ולעקוב ולשלוט במחירים האלה. זה בעצם בזבוז של מאות מיליוני שקלים בלי בקרה ציבורית ומקצועית על העניין הזה.
יעקב אשר
אתם יכולים לעבור לחטיבה להתיישבות למשל.
חנא סוייד
עם כל הכבוד לשמאי הממשלתי. אני אתן לך דוגמה פשוטה, אדוני היושב ראש, מכיוון שאני לא ראיתי שהתקיים כאן דיון באמת מקצועי על העניין הזה - - -
יצחק כהן
תשמיד ראיות, גפני.
חנא סוייד
עושים מדגם, רוצים לבנות את הדרך או את השיטה לקבוע את המטר המרובע הדירתי על פי מדגם של 10 עסקאות ייחוס לפי נתונים. 10 עסקאות זה לא מדגם בשום פנים ואופן, מינימום אתה צריך 25-30 בשביל לבנות איזה שהוא מודל לקביעת מחירים. לכן אני חושב, אדוני היושב ראש, באמת, צריך לאנשים שמצביעים שייהנו ושייפגעו מהחוק הזה לדעת שמדובר כאן בשיטות שהן לא שיטות, לא מקצועיות - - -
יעקב אשר
אבל הקבלנים ירוויחו את ה-300 מיליון.
חנא סוייד
ולסיום, אדוני היושב ראש, יש לכל חוק תנאי הכרחי ותנאי מספיק. התנאי ההכרחי לחוק עקום כזה שהוא נגד חרדים ונגד ערבים, אבל זה לא מספיק, צריך עוד סיבה אחת משכנעת שהחוק הזה יעבור ואני לא רואה את הסיבה הנוספת הזו. יש סיבה אחת, שזה דופק חרדים וערבים.
משה גפני
זה הזמן, אדוני היושב ראש - - -
יעקב אשר
לסגור את הישיבה.
משה גפני
לא, שאורי שני יענה על זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד?
משה גפני
אורי שני יושב פה כל הזמן והוא לא עונה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו.
משה גפני
אתה בעד לסתום לו את הפה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ארבעה. מי נגד ההסתייגות? ירים את ידו. שישה. מי נמנע?
משה גפני
זה הזמן לתת לאורי שני לענות.

הצבעה על ההסתייגות

בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין

ההסתייגות לא אושרה.
סתיו שפיר
ניסן, אתה אמרת ש - - -
יצחק כהן
יש לי הודעה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
דבר עם חנא סוייד שבאמת - - -
יצחק כהן
יש לי הודעה, רגע אחד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
דברו ביניכם מעבר ל - - -
סתיו שפיר
למה שהם לא ידברו פה?
יצחק כהן
יש לי הודעה בשם מיקי לוי.

(השמעת הקלטה של סגן שר האוצר, מיקי לוי).
היו"ר ניסן סלומינסקי
התחלנו את סעיף 16. דרך אגב, אם תצאו עכשיו תוכלו לדבר, יש התייעצות סיעתית עד - - -
משה גפני
איזה שטויות, אתה לא נותן לדבר בוועדה.
יצחק כהן
רגע, רביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אמרו.
יצחק כהן
לא.

(השמעת הקלטה של סגן שר האוצר, מיקי לוי).

אנחנו נמשיך אחרי זה, מיקי לוי מנמק למה החוק הזה לא טוב, בשם האוצר. מיקי לוי, סגן שר האוצר, בשם שר האוצר. קודם כל שר האוצר אמר למה הגירעון זה אסון.
חמד עמאר
מיקי לוי בכנסת הנוכחית?
יצחק כהן
כן, בכנסת הנוכחית. למה, איזה כנסת הוא היה?
חמד עמאר
למה, מי סגן שר האוצר היה בקדנציה הקודמת?
יצחק כהן
אני. אני הייתי נגד. לא לוקחים כסף טוב למקום רע, אסור לעשות את זה. מיקי ישכנע אותך, דקה. חבל שאין את זה בערבית, אבל הוא יתרגם את זה. עפר, אם אני לא הצלחתי לשכנע אותך מיקי ישכנע אותך. בשר מבשרך.
עפר שלח
עד שאני לא שומע את זה בתרגום לערבי - - -
יצחק כהן
הוא יתרגם סימולטנית.
עפר שלח
אני לא מאמין לשום דבר.
יצחק כהן
תשמע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כל מה שהוא יכול לעשות בדקה מקובל. זה יצפצף ויישמע הגונג.
משה גפני
מה גונג? אתה המצאת המצאות חדשות שלא היו, האחת התייעצות סיעתית היא חמש דקות, זה פשוט לא בסדר. אין אפשרות של התייעצות סיעתית בפרק הזמן הזה.
אחמד טיבי
למצות את כל תהליך ההתייעצות.
משה גפני
נכון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הנה שמתי על חמש.
יעקב אשר
אורי אריאל מפחד מלפיד.
יצחק כהן
אני מנמק, אני מביא תנא מסייע.

<(הישיבה נפסקה בשעה 14:34 ונתחדשה בשעה 14:39.)>
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, אנחנו מתחילים.
משה גפני
רגע, עוד דקה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אתן לך, אבל נקריא את ההסתייגות.
משה גפני
עוד דקה.
איל לב-ארי
בנוסח שלפניכם יש בעמוד 16. אני מפנה אתכם לשינויים בסעיף. סעיף קטן (א) שונה - - -
משה גפני
הסבירו למה במקום שנתיים זה שנה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
הם הסבירו.
איל לב-ארי
הוועדה רוצה לשנות לשנה.
משה גפני
כן, אבל הסבירו את זה בוועדה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן, הרי הוועדה ביקשה לשנות לשנה. היה כאן דיון ארוך, איך אפשרתם שנתיים וכו'. זו בקשה שלנו. תקרא את ההסתייגות.
איל לב-ארי
ולגבי העונשין, לגבי פסקאות (1) ו-(2) - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, גם חברי הכנסת החדשים וחברות הכנסת החדשות, בבקשה.
יצחק כהן
אפשר לנמק?
יעקב אשר
אבקש לשמוע נימוק של סגן שר האוצר.
יצחק כהן
מכהן. אפשר לנמק, איל?
היו"ר ניסן סלומינסקי
רגע, קודם כל הוא מסביר. הוא עוד לא אומר את ההסתייגות, הוא אומר מה יש פה ואחר כך הוא יגיד את ההסתייגויות.
איל לב-ארי
פסקאות (1) ו-(2), בדומה לסעיפי עונשין אחרים מאותו תחום של חקיקת המסים, הוספנו גם 'בלא הסבר סביר' גם בסיפה של פסקה (1) וגם בפסקה (2).
היו"ר ניסן סלומינסקי
זו בקשה שלנו, של הוועדה.
איל לב-ארי
לעניין ההסתייגויות לסעיף קטן (א). יש הסתייגויות בעל פה, סעיף קטן (א), במקום שנה יבוא שישה חודשים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי רוצה להסביר?
יצחק כהן
אני מסביר. אני מביא תנא מסייע.

(השמעת הקלטה של סגן שר האוצר, מיקי לוי).
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות?
משה גפני
רגע, רגע, רגע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו.
מיכל בירן
קצת כבוד לסגן השר, אני מבקשת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ארבעה.
יצחק כהן
חמישה, איך ארבעה?
משה גפני
מה השאלה? אחרי מה שאמר סגן השר?
יצחק כהן
עוד לא, הוא רק בפתיח, הוא רק במבוא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
חמישה. מי נגד? ירים את ידו. מי נמנע? אין נמנעים. אז ההסתייגות נפלה.

הצבעה על ההסתייגות

בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין

ההסתייגות לא אושרה.
יצחק כהן
הודעה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הודעה, אבל קצרה.
יצחק כהן
(השמעת הקלטה של סגן שר האוצר מיקי לוי).
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקיי, ההסתייגות הבאה. בבקשה.
יצחק כהן
מיקי רוצה להודיע שהקבוצה מבקשת רביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות הבאה.
משה גפני
רגע, רגע. הודעה, לפי התקנון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
די, הודיעו על הרביזיה.
משה גפני
מי הודיע?
יצחק כהן
מיקי.
איל לב-ארי
ההסתייגות הבאה היא הסתייגות של חבר הכנסת טופורובסקי.
יעקב אשר
זה יעלה לך ביוקר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה יורד ממנה?
יצחק כהן
לא, מה פתאום? אנחנו מצטרפים.
בועז טופורובסקי
רגע. אני יורד מההסתייגות.
יעקב אשר
מה יורד? פחדן. באנו לשנות, פוליטיקה חדשה. מה אתה יורד? כתבת הסתייגות, מה אתה יורד?
איל לב-ארי
- - - שלוש שנים.
יעקב אשר
אתה רוצה התייעצות סיעתית?
איל לב-ארי
בפסקה (א) ברישה, במקום - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
היה שנתיים, אנחנו - - -
בועז טופורובסקי
אני רוצה להגיד על 16(א)(1) ו-(2) נושא חדש. תודה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, לא.
יצחק כהן
לא, זה לא עובד ככה.
בועז טופורובסקי
נושא חדש. הם צריכים להגיד על זה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
הם יגידו, אבל כבר גמרנו דיון. גם אם זה יחזור, כבר לא יחזור לדיון.
בועז טופורובסקי
אתה רוצה שאני ארד מנושא חדש?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כדאי שתרד.
בועז טופורובסקי
אז אני יורד מנושא חדש.
יצחק כהן
אבל אנחנו טוענים נושא חדש.
בועז טופורובסקי
ויורד מההסתייגות.
יעקב אשר
פחדן.
יצחק כהן
אנחנו מצטרפים להסתייגות ורוצים להסביר אותה.
משה גפני
תכניס אותנו לעניינים, איפה אנחנו עכשיו?
איל לב-ארי
אנחנו עדיין בסעיף קטן (א).
יצחק כהן
רגע, זה נושא חדש.
יצחק כהן
רגע, יריב לוין, אני מאוד מקווה שהוא יעמוד בסיכומים.
איל לב-ארי
תוספת, במקום 'מאסר שנתיים או עד שנתיים - - -
משה גפני
אלה בעל פה?
איל לב-ארי
סיימנו את הבעל פה, עכשיו הכתובה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי רוצה להסביר?

(השמעת הקלטה של סגן שר האוצר מיקי לוי).
יצחק כהן
צודק, מיקי, אתה צודק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו.
יצחק כהן
כולל מיקי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי נגד? ירים את ידו. מי נמנע? ההסתייגות נפלה.

הצבעה על ההסתייגות

בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין

ההסתייגות לא אושרה.
יצחק כהן
הודעה. הודעה למיקי.

(השמעת הקלטה של סגן שר האוצר מיקי לוי).

מיקי שכנע אותנו לבקש רביזיה, בשם אחמד טיבי ובשם כולם. תודה, מיקי. מיקי, אל תיפגע, אנחנו ממשיכים.
איל לב-ארי
ההסתייגות הבאה בפסקה (1) בסעיף קטן (א) בסופה יבוא 'במזיד'. זה 159.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי רוצה להסביר?
יצחק כהן
מיקי, בבקשה.

(השמעת הקלטה של סגן שר האוצר מיקי לוי).

נכון, מיקי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, מי בעד ההסתייגות?
יעקב אשר
רגע, תן לו לנתק.
אחמד טיבי
מעולם מיקי לא היה כל כך משכנע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו.
סתיו שפיר
ניסן, מה אתה חושב על מה שאמר סגן השר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
תיכף אני אגיד לך.
יעקב אשר
אתה תגיד? יופי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי נגד? ירים את ידו. שבעה. מי נמנע? ירים את ידו. אוקיי, ההסתייגות נפלה.

הצבעה על ההסתייגות

בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין

ההסתייגות לא אושרה.
יצחק כהן
מיקי רוצה לנמק.

(השמעת הקלטה של סגן שר האוצר מיקי לוי).
יעקב אשר
בשם כל הקבוצה לכן הוא ביקש רביזיה.
משה גפני
לא, אבל זה רשום גם - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
בשם מיקי לוי.
משה גפני
לא, השאלה אם זה רשום בשם כל יהדות התורה, גם דגל התורה וגם אגודת ישראל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו לא יודעים. אייכלר, אתה לא יודע להגיד.
משה גפני
הוא אמר לי שאני אומר בשמו שהוא גם מגיש רביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא יודע, אבל זו הצעת חוק שלו. יש לנו בעיה קצת.
משה גפני
אבל הוא בא ואמר שהוא רוצה להוציא את הצעת החוק שלו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא יודע.
משה גפני
על כל פנים שיהיה רשום, אלא אם כן אייכלר יבוא ויגיד שהוא מתנגד לרביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאה אחוז. הלאה.
משה גפני
רגע.
יעקב אשר
שלא יהיה לנו פילוג. מה אתה רוצה ,לפלג את המפלגה שלנו? מספיק שהבית היהודי נראה ככה.
משה גפני
איל, אני מבקש, גם בשם אייכלר, שתוגש הרביזיה הזאת, אלא אם כן חבר הכנסת אייכלר יבוא ללשכה שלכם, בעצמו, ויבטל את הרביזיה מהשם שלו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עם שני עדים.
משה גפני
אם לא, זה גם בשמו. רשום?
איל לב-ארי
רשום.

ההסתייגות הבאה בפסקה (2) המילים 'העוסק במקרקעין' יימחקו.
יצחק כהן
זה קשור למיקי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה רציני מאוד. עוד פעם מיקי?
יצחק כהן
כן.

(השמעת הקלטה של סגן שר האוצר מיקי לוי).

הוא בקי בחומר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו.
אחמד טיבי
אותי הוא שכנע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני יודע, הוא שכנע מאוד. מי נגד? ירים את ידו. מי נמנע?
יצחק כהן
קול מוסרי, תוסיף את מיקי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות נפלה.

הצבעה על ההסתייגות

בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין

ההסתייגות לא אושרה.
יצחק כהן
הודעה.

(השמעת הקלטה של סגן שר האוצר מיקי לוי).
היו"ר ניסן סלומינסקי
רביזיה. אוקיי. נשמע מה ליברמן אומר.
יעקב אשר
בשם כל הקבוצה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בבקשה.
משה גפני
רגע, יש הודעה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא הודיע.
יעקב אשר
נרשמה הרביזיה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן.
יעקב אשר
בשם כל הקבוצה? ואל תשכח דגל ואגודה.
משה גפני
לגבי העניין של אייכלר - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, תיכף, שנייה.
משה גפני
מה לא? אתה רוצה לעשות פילוג בסיעה? איל, לגבי הנושא של ה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אני מפלג את - - -
אחמד טיבי
תן לו להסביר.
משה גפני
לא, לגבי הנושא של חבר ה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
גפני, די כבר, ביקשו.
משה גפני
דבר ענייני. חבר הכנסת אייכלר, אני מבקש שהוא יהיה רשום. היות שיש הצעת חוק שלו, אני מבקש, אם הוא יבוא אליכם ללשכה והוא יגיד שהוא מתנגד לרביזיה, אז תוציא אותו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
די, גפני, בבקשה. תקרא.
משה גפני
רק אם הוא בעצמו בא. אם בא שליח או משהו כזה - - -
אחמד טיבי
זה לא כולל אותנו, גפני.
יצחק כהן
לא כולל את אחמד.
משה גפני
ודאי, אתם בפנים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקיי, ההסתייגות הבאה.
איל לב-ארי
הסתייגות לפסקה (3) - - -
משה גפני
רגע, זה נרשם, איל?
איל לב-ארי
הכול נרשם. על לוח לבי.

המלים 'בדוח המיוחד' יימחקו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקיי. מי רוצה - - -
יצחק כהן
מיקי.

(השמעת הקלטה של סגן שר האוצר מיקי לוי).

נאום המאה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו.
סתיו שפיר
כל הכבוד ל'יש עתיד' שמצליחים להתאפק ולא לצחוק בזמן השמעת ההקלטה הזו.
משה גפני
אחרי מיקי לוי אני בעד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי נגד? ירים את ידו. מי נמנע?
משה גפני
אדוני היושב ראש, היום אני רגוע בגלל שיש ארבעה מ'יש עתיד'. בישיבה הקודמת היו שלושה.
יצחק כהן
הם חטפו גערה מלפיד.
משה גפני
לא ידענו גם מי זה שנעדר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, ההסתייגות נפלה.

הצבעה על ההסתייגות

בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין

ההסתייגות לא אושרה.
יצחק כהן
רגע, יש הודעה למיקי.

(השמעת הקלטה של סגן שר האוצר מיקי לוי).
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה רוצה מיקי? הוא רוצה רביזיה?
יצחק כהן
מה רוצה מיקי?
אחמד טיבי
(מדבר בערבית).
היו"ר ניסן סלומינסקי
יפה.
יעקב אשר
רגע, בשם מי?
היו"ר ניסן סלומינסקי
בשם כולם.
אחמד טיבי
מיקי והקבוצה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות הבאה.
איל לב-ארי
ההסתייגות הבאה לפסקה (4) - - -
משה גפני
אני רק מבקש, לגבי אייכלר, היות שמדובר פה על מיקי לוי, יש פה מצב - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
קרא את ההסתייגות.
משה גפני
לא, אני רוצה להסביר את הבעיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הסברת לנו כבר.
משה גפני
זה חוק של אייכלר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הסברת את זה, בסדר.
משה גפני
זה חוק של אייכלר ומיקי לוי נגד החוק ואייכלר בעד ועכשיו מיקי לוי בעד ואייכלר נגד. אז אם הוא יבוא אליכם ויגיד ש - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אייכלר, אנחנו לא יודעים, כי הוא דיבר באידיש.
משה גפני
לא, זה הוא אמר בעברית.
אחמד טיבי
בעצמו.
משה גפני
בעצמו יבוא ו - - -
איל לב-ארי
ההסתייגות הבאה.
משה גפני
רגע, איל, שלא תהיה תקלה. שלא תצא תקלה מתחת ידכם.
יעקב אשר
לא, כי אנחנו אומרים בשמו את הרביזיה.
אחמד טיבי
האם זה נרשם?
משה גפני
לא, אבל שאם אייכלר יבוא, רק הוא בעצמו. אלא אם כן אני אבוא אליכם ואגיד לכם 'אייכלר אמר'.
איל לב-ארי
ההסתייגות הבאה, פסקה (4) תימחק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מיקי לוי רוצה להמשיך להסביר? בבקשה.
יצחק כהן
כן, דקה.
יעקב אשר
רגע, דקה להחלפת משמרות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז תסביר בינתיים בעל פה.
יצחק כהן
הנה. (השמעת הקלטה של סגן שר האוצר מיקי לוי).

רגע, דקה דומייה, חילופי משמרות ב'יש עתיד'. לא מסתדר, מישהו שבר שמירה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד ההסתייגות? מי נמנע? ההסתייגות נפלה.

הצבעה על ההסתייגות

בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין

ההסתייגות לא אושרה.
משה גפני
מי מחליף את מי ב'יש עתיד'?
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש הודעה?
משה גפני
הודעה. זה לא בסדר. יש חברים ב'יש עתיד' שאני מפחד מהם ואז אני לא מצביע נגדם ולכן - - -
אחמד טיבי
תוכל להרחיב לגבי החילופים?
משה גפני
זה מה שאני הולך להגיד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, זה אתה צריך להגיד בהסתייגות. בהסבר של ההסתייגות.
משה גפני
לא, לגבי הרביזיה. אני במשמר הקודם פחדתי להגיש רביזיה, אבל במשמר הנוכחי אני רוצה להגיש רביזיה, אבל אני רוצה שתגיד לי מי נכנס במשמר הנוכחי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הבנתי, לכן אתה מגיש רביזיה.
משה גפני
לא, עוד לא אמרתי. אני הולך להודיע הודעה דרמטית.
יצחק כהן
משה, תעמוד.
משה גפני
לגבי הפחד שלי מהחברים ב'יש עתיד'. ולכן היות שאתה משאיר אותי במצב לא ברור ולא ענייני, אני מתנצל בפני חברי 'יש עתיד', כי אני לא יודע מי החברים שם, אני מגיש רביזיה בשם כולם - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
בחיל ורעדה.
יצחק כהן
רגע, רשות הדיבור לאורי שני. אורי שני רוצה לומר משהו.
אחמד טיבי
אגב, זה לא יפה להשאיר אותנו - - -
אורי שני
גפני, אל תגיד בפחד, תגיד בחשש. אתה לא מפחד מאף אחד.
משה גפני
לא חשוב, חשש. מה זה משנה?
איל לב-ארי
ההסתייגות לפסקה - - - במקום המילים - - - ייכתב 'מע"מ - - -
משה גפני
רגע, איל, לגבי אייכלר.
אחמד טיבי
יש אפילו מידה של יראה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקיי, רבותיי, אנחנו ראינו שאתה מפחד מעדי קול שהצטרפה וזה מכובד וזה בסדר גמור.
אחמד טיבי
אבל הוא עצוב על רינה שהלכה.
משה גפני
אבל רינה. רינה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עכשיו להסביר את ההסתייגות.

(השמעת הקלטה של סגן שר האוצר מיקי לוי).
יצחק כהן
מיקי, סליחה, אל תתפרץ.
איל לב-ארי
במקום המילים - - - ייכתב - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
שמעת? עכשיו את מיקי.
יצחק כהן
(השמעת הקלטה של סגן שר האוצר מיקי לוי).
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. ארבעה. מי נגד? ירים את ידו. שישה.
משה גפני
רק רגע. מי הצביע מ'יש עתיד'?
מיכל בירן
נראה שצריך פה הצבעה שמית, כי יש פה בלגן.
יעקב אשר
אל תמרחו את זה.
מיכל בירן
אתם מאפשרים ליותר אנשים מ'יש עתיד' להצביע מאשר האצבעות. אני מבקשת הצבעה שמית.
משה גפני
עפר, אתה לא יכול להשאיר אותנו לבד. אני רוצה הצבעה חוזרת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מישהו נמנע?
משה גפני
רגע, מי הצביע מ'יש עתיד'?
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות נפלה.

הצבעה על ההסתייגות

בעד – 4
נגד – 6
נמנעים – אין

ההסתייגות לא אושרה.
יצחק כהן
מיקי רוצה להודיע הודעה.

(השמעת הקלטה של סגן שר האוצר מיקי לוי).
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אתן לו להמשיך, אבל שנעשה את זה מכובד שנשמע.
יעקב אשר
הודעה, לאור דבריו של מיקי לוי - - -
יצחק כהן
סגן שר האוצר מיקי לוי.
יעקב אשר
אשר הובאו על ידי סגן שר האוצר שהיה הרבה יותר מוצלח מאשר מיקי לוי היום, הראיה רק הנאום הזה, אנחנו נותנים עוד פעם צ'אנס, אדוני היושב ראש, ואנחנו כן נוקטים באותו חלק בתקנון שמאפשר לנו לעשות רביזיה כדי שאתם תחשבו שוב על הדברים היוצאים מן הלב של מיקי לוי. הוא שכנע אותי גם אז, אני הלכתי לאייכלר ואמרתי לו 'אולי הוא צודק'.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, תודה רבה.
יעקב אשר
רגע, אדוני היועץ המשפטי, אתה לא מקשיב לי, זה בשם כל הסיעות ואני מבקש אישור שזה נרשם.
אחמד טיבי
איזה סיעות בדיוק?
היו"ר ניסן סלומינסקי
הלאה. תקרא.
איל לב-ארי
ההסתייגות הבאה לפסקה (6), 164 אצלכם, בסופה יבוא 'ובלבד שהדוח לא נמסר - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקי ימי רוצה? מיקי רוצה?
יצחק כהן
כן, מיקי.

(השמעת הקלטה של סגן שר האוצר מיקי לוי).
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב. מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו.
יעקב אשר
אגב, הסתייגות מנומקת היטב.
יצחק כהן
עיסאווי, יש תגבור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי נגד? ירים את ידו.
סתיו שפיר
יש תיקו, ההסתייגות נפלה.
משה גפני
רק רגע, אדוני היועץ המשפטי. נפל.
יצחק כהן
ההסתייגות - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה על ההסתייגות

בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין

ההסתייגות לא אושרה.
משה גפני
רגע, אני מבקש, רבותיי היועצים המשפטיים, היו - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, עוד מעט יגיע.
משה גפני
היו פה שישה שהצביעו בעד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
משה, נו באמת. מה, למשוך את הזמן?
יעקב אשר
מה באמת? הוא רוצה למשוך את הזמן? כך אתה מעליל עליו?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כי מיקי מתחיל לשכנע, אז בוא - - -
משה גפני
לא לשכנע, אני רוצה לפעול על פי החוק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, יאללה, יש הודעה?
משה גפני
היו שישה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, יש לך הודעה?
יעקב אשר
לא.
משה גפני
יש לי הודעה, אבל אני רוצה לדעת לפני אם ההסתייגות עברה או לא.
יצחק כהן
תיקו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא עברה. הודענו שלא עברה. תודיע.
משה גפני
אתה אל תגיד, יש פה יועצים משפטיים. אני רוצה לדעת את ה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
רב משה, נו, הלאה.
יצחק כהן
זה מיקי לוי, הוא מסביר למה החוק לא טוב.
משה גפני
את החוק בעניין, שישה הצביעו בעד ההסתייגות, שישה הצביעו נגד, אני לא מדבר על האיכות של המצביעים אבל מספר המצביעים, מה דין ההסתייגות?
היו"ר ניסן סלומינסקי
עזוב, בבקשה, תקרא הלאה.
איל לב-ארי
לפי התקנון בתיקו ההצעה לא מתקבלת.
משה גפני
אז יש לי הודעה. אם זה המצב. אני הייתי - - - לא, מה שהייתי לא חשוב. אני מבקש להודיע, אדוני היושב ראש, אני באמת מציין לשבח את 'יש עתיד'. 'יש עתיד' היא סיעה שנמצאים פה כל הארבעה. כל הזמן נמצאים הארבעה.
יעקב אשר
רגע, הוא מקבל הוראות.
סתיו שפיר
ממי הוא מקבל הוראות?
משה גפני
שנמצאים פה כל הארבעה. באמת זאת הסיעה היחידה שאין בה חילוקי דעות.
אחמד טיבי
איפה נציגי הליכוד?
יצחק כהן
אין ליכוד, הליכוד נגד החוק הזה. ראש הממשלה נגד החוק.
משה גפני
ולכן ההפתעה, מה שאיציק כהן מביא פה כל הזמן, את הנאום של מיקי לוי, זה דבר שחייבים להגיש עליו רביזיה, ולכן אני מבקש שתירשם רביזיה. אם אייכלר, שהוא מגיש החוק שם, יבוא אליכם - - -
אחמד טיבי
בעצמו.
משה גפני
בעצמו.
אחמד טיבי
ללשכה.
יצחק כהן
בגופו.
משה גפני
אז תמחקו אותו מהרביזיה - - -
סתיו שפיר
רביזיה גם בשם מיקי לוי. אם מיקי לוי יבוא אליכם בעצמו - - -
יצחק כהן
כן, קול מוסרי.
סתיו שפיר
שהוא בעצם לא מתנגד לחוק של אייכלר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בבקשה, ההסתייגות הבאה.
איל לב-ארי
ההסתייגות הבאה היא הסתייגות של חבר הכנסת רוברט אילטוב לסעיף קטן (ב), במקום 'חמש שנים' יבוא 'שלוש שנים'.
יצחק כהן
הוא ביקש ממני להסביר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאחר שהוא לא פה - - -
יצחק כהן
מיקי יסביר.

(השמעת הקלטה של סגן שר האוצר מיקי לוי).
היו"ר ניסן סלומינסקי
בבקשה, תמשיך להסתייגות הבאה.
איל לב-ארי
הסתייגות נוספת בסעיף קטן (ב), סעיף קטן (ב) יימחק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקיי, עכשיו.
יצחק כהן
(השמעת הקלטה של סגן שר האוצר מיקי לוי).

אין כאן מה להוסיף. אני חושב ש - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין מה להוסיף, אתה צודק, הבאת את הנימוקים הכי משכנעים שאפשר.
יצחק כהן
מפי הסוס.
אחמד טיבי
אגב, אחד הנאומים המבריקים של - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו.
יצחק כהן
ניסן, מה דעתך על החוק?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני עכשיו חושב, בגלל אייכלר יש לי בעיה.
יצחק כהן
אייכלר או מיקי?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי נגד? ירים את ידו. מי נמנע? ההסתייגות נפלה.

הצבעה על ההסתייגות

בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין

ההסתייגות לא אושרה.
משה גפני
רגע, אתם לקחתם לתשומת לבכם? היה פה שישה נגד שישה. זאת אומרת - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן, הם לקחו לתשומת לב.
אחמד טיבי
הוא רוצה להגיד שיש כאן התפתחות.
משה גפני
אין לקואליציה רוב.
עיסאווי פריג'
אז יש לי הודעה, בכל זאת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה רוצה את ההודעה, קצרה?
משה גפני
לא קצרה.
עיסאווי פריג'
למה קצרה? מה זה קצרה? הודעה.
משה גפני
שישה נגד שישה, זה לא - - -
מיכל בירן
הוא ישתדל לעשות קצרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עיסאווי, אנחנו מקבלים אותך בברכה, אבל - - -
יצחק כהן
עיסאווי, בערבית.
עיסאווי פריג'
ידידי ושכני, יושב ראש הוועדה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אתן לך לנמק הסתייגות, עכשיו זה הודעה.
עיסאווי פריג'
אני לא מנמק, אני מודיע. אתה בשיטה שאתה מנהל את העניינים אתה מבטל את עצמך. עצם העובדה שאתה לא מאפשר הסתייגות ופעמיים שש-שש ואתה ממשיך אתה מבטל את עצמך ואת המהות של תפקיד יושב ראש ועדת כספים.
משה גפני
נכון מאוד.
עיסאווי פריג'
זה הופך להיות - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה הסבר להסתייגות. בבקשה, מה ההודעה?
עיסאווי פריג'
ההודעה, ולכן, לאור הקרקס שאתה מכניס אותנו אליו אני מגיש רביזיה.
יעקב אשר
רגע, לא רק אתה, בשם הקבוצה. כולל אייכלר. נרשם?
היו"ר ניסן סלומינסקי
נרשם.
יעקב אשר
אני שאלתי את היועץ המשפטי, לא אותך. אתה רשמת? הוא רשם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות הבאה.
איל לב-ארי
בסיפה בסעיף קטן (ב), במקום 'מאסר חמש שנים' יבוא 'עבודות שירות למען הקהילה עד שישה חודשים'.
עיסאווי פריג'
מה רע בזה? אני לא מבין.
משה גפני
עיסאווי, תסביר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי מסביר? עיסאווי, בבקשה. הוא בא עם כוחות רעננים.
עיסאווי פריג'
לא, זה לא עניין של כוחות רעננים, אני חי את החוק כל הזמן, אבל אני פונה אליך כיושב ראש ועדה ואני קורא הסתייגות, 165, במקום חמש שנים מאסר, קנס ממירים את זה לעבודות שירות. אני שואל אותך, באמת, כיושב ראש ועדה עם מהות, עם משקל כבד וזה, למה אתה מתייחס בזלזול להסתייגויות? אתה פוחד שיעיפו אותך מהקואליציה? אני שואל. אתה מבין, המצב שנוצר כאן שאתה ממש מרוקן את הוועדה מתוכן, כי ישנן הסתייגויות מאוד מהותיות, מתקבלות על הדעת ולא מפילות את החוק, החוק ימשיך להיות, אל דאגה, תמשיכו להיות בוועדת הכספים ותמשיכו ליהנות מההטבות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יפה, מאה אחוז.
עיסאווי פריג'
אין לך תשובה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, ההסבר שלך הוא הסבר מכובד.
עיסאווי פריג'
זה דבר בלתי נתפס. איך אתה מסכים לשבת בוועדה ובמקביל לבדל את עצמך מהנוכחות?
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, רבותיי, מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו.
יצחק כהן
שש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי נגד? ירים את ידו. שישה גם כן.
משה גפני
זה לא יכול להיות הדבר הזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות - - -
משה גפני
השישה שלכם, אני רוצה לבדוק את החוקיות שלהם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, עזוב. מי נמנע?

הצבעה על ההסתייגות

בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין

ההסתייגות לא אושרה.
בועז טופורובסקי
זה שש-חמש.
משה גפני
לא, אנחנו שישה.
בועז טופורובסקי
איפה שישה? חמישה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כרגע אתם חמישה. לא משנה. אתה רוצה עכשיו הודעה?
משה גפני
הודעה.
יצחק כהן
גם לי יש הודעה. לא מיקי, הפעם מישהו אחר.
משה גפני
לא, שנייה. לגבי העניין הזה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לשבת.
משה גפני
רגע, אל תגיד לי מה לעשות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רב משה, לא מכובד. שב. לא מכובד לעמוד. אתה אמנם מפחד מ'יש עתיד', אבל אל תפחיד אותנו.
עיסאווי פריג'
למה אתה בורח מלענות על השאלה שלי?
משה גפני
הוא לא עונה על שום דבר.
עיסאווי פריג'
אני גלוי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יהיה לנו דו שיח אחרי.
עיסאווי פריג'
לא, אני שואל, למה אתה בורח? יש הסתייגויות ענייניות, הסתייגויות לטובת כלל הציבור. למה אתה לא מוכן גם לקרוא את זה? למה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאחר ששמעתי את דבריו של אייכלר, הוא קצת שכנע אותי. הוא בעד החוק, אייכלר בעד החוק.
עיסאווי פריג'
אתה רואה? אתה בורח לזה. זה לא מתאים, ניסן, אתם הולכים להיות מפלגת שלטון, ראש הממשלה אמור להיות מכם.
יצחק כהן
מי זה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה רוצה למסור הודעה?
משה גפני
לא, אני מוסר הודעה עכשיו. אתה בכוונה לא נותן לי, בגלל שאני יושב ליד סתיו שפיר. אדוני היושב ראש, אנחנו שישה כאן - - -
סתיו שפיר
אנחנו שבעה ביחד עם מיקי לוי.
משה גפני
אבל באופוזיציה אנחנו שישה מכל המפלגות, מרצ, העבודה, ש"ס, יהדות התורה, רע"מ-תע"ל, כולם. אתם נמצאים פה שישה, אתם כמעט נופלים בהצבעה, רק 'יש עתיד' והבית היהודי. ראש הממשלה לא תומך, הליכוד לא פה, לישראל ביתנו יש בעיות עם העניין הזה, הם מבקשים ממני למשוך זמן כמה שאפשר יותר כדי שהם יגיעו לפתרון לבעיות שלהם.
סתיו שפיר
התנועה לא פה.
משה גפני
התנועה לא פה כל הזמן, התנועה הולכת להתגייר.
קריאה
גם 'יש עתיד', חלקם לא תומכים.
משה גפני
'יש עתיד' מה זה ניצבים, חבל על הזמן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
על כן?
משה גפני
אשר על כן מבחינה איכותית השישה של האופוזיציה הם הרבה יותר משמעותיים מהשישה של הקואליציה.
יצחק כהן
נכון, משקל סגולי.
משה גפני
ולכן אני סבור שההסתייגות עברה.
יצחק כהן
כן, תוסיף את הקול המוסרי של מיקי.
משה גפני
אבל מכיוון שגם היועץ המשפטי וגם היועצת המשפטית אומרים שאם יש תיקו אז ההסתייגות לא עברה, אז זה כנראה פורמלי מבחינת ה - - -
יעקב אשר
מיקי לוי לא יכול להצטרף?
משה גפני
לא לוקחים בחשבון - - -
עיסאווי פריג'
גפני, מה לגבי אתמול והתרגום של ההסתייגות?
משה גפני
לא נגמר עוד. איל, לכן אני מודיע שאני מגיש הסתייגות בשם כל האופוזיציה. האמת היא שאם מיקי לוי יבוא - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, די, די.
יעקב אשר
בשם נתניהו.
משה גפני
נתניהו יכול להגיש רביזיה? איל, אני יכול להגיש גם בשם נתניהו? למה?
עיסאווי פריג'
אבל הוא מתנגד לחוק.
אחמד טיבי
אפשר לצרף אותו לקבוצה?
משה גפני
לא, האמת היא אם לא הסיבה הטכנית שאמרת, אז הייתי מגיש גם בשמו.
איל לב-ארי