ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 09/09/2014

הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים בכל הארץ), התשע"ג-2013, הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ג-2013, הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ד-2014, הצעת חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע"ד-2014, הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ד-2014

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכספים
09/09/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 419>
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, י"ד באלול התשע"ד (09 בספטמבר 2014), שעה 10:00
סדר היום
<1. הצעת חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע"ד-2014>
<2. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ג-2013, של חה"כ מירי רגב (פ/389)>
<3. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים בכל הארץ), התשע"ג-2013, של חה"כ מאיר שטרית, חה"כ אורי מקלב, חה"כ יצחק וקנין, חה"כ עמרם מצנע, חה"כ דוד צור, חה"כ אלעזר שטרן, חה"כ איציק שמולי, חה"כ סתיו שפיר, חה"כ אראל מרגלית, חה"כ עמר בר-לב (פ/1005)>
<4. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ד-2014, של חה"כ גילה גמליאל (פ/2440)>
<5. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ד-2014, של חה"כ ישראל אייכלר (פ/2462)>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר

בועז טופורובסקי – מ"מ היו"ר
גילה גמליאל

משה גפני

יצחק כהן

זבולון כלפה

יעקב ליצמן

אראל מרגלית

שמעון סולומון

חמד עמאר

עיסאווי פריג'

ישראל אייכלר

יעקב אשר

רונן הופמן

עליזה לביא

אורי מקלב

רינה פרנקל

עדי קול

רות קלדרון
מוזמנים
>
מאיר אסולין - סמנכ"ל בכיר מסמ"ק, רשות המיסים, משרד האוצר

גיא גולדמן - עוזר ראשי, רשות המיסים, משרד האוצר

אורי שני - יועץ חיצוני לשר האוצר, משרד האוצר

טל אלדרוטי - השמאי הממשלתי הראשי, משרד המשפטים

אליאב בן שמעון - מנכ"ל התאחדות בוני הארץ

רמזי חלבי - ד"ר, יועץ אסטרטגי, מרכז השלטון המקומי
ייעוץ משפטי
שלומית ארליך
איל לב-ארי
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
ס.ל., חבר המתרגמים
<1. הצעת חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע"ד-2014>
<2. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ג-2013 של חה"כ מירי רגב (פ/389)>
<3. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים בכל הארץ), התשע"ג-2013, של חה"כ מאיר שטרית, חה"כ אורי מקלב, חה"כ יצחק וקנין, חה"כ עמרם מצנע, חה"כ דוד צור, חה"כ אלעזר שטרן, חה"כ איציק שמולי, חה"כ סתיו שפיר, חה"כ אראל מרגלית, חה"כ עמר בר-לב (פ/1005)>
<4. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ד-2014, של חה"כ גילה גמליאל (פ/2440)>
<5. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ד-2014, של חה"כ ישראל אייכלר (פ/2462)>
היו"ר ניסן סלומינסקי
בוקר טוב.
משה גפני
יש לי שאלה והצעה לסדר. השאלה היא כזו, אתה אמרת פה בוועדה, אדוני היושב ראש - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה ייקח דקה.
משה גפני
כמה שזה ייקח, ייקח. זו שאלה עניינית, אתה תיכף תשמע, אז אתה תבין שאתה צריך לענות עליה. אתה אמרת פה בוועדה, אבל אמרת גם בתקשורת, בכל העיתונים, אני ראיתי את זה גם בעיתונות החרדית, שראש הממשלה פנה אליך וביקש ממך להעביר את החוק ולעשות את זה מהר וכו'. אם ראש הממשלה לא היה פונה אליך אז לא היית עושה את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא אמרתי ראש הממשלה, הוא פנה ל - - -
משה גפני
אמרת ראש הממשלה. אמרת בוועדה ראש הממשלה.
יעקב ליצמן
כאן בוועדה. בוועדה אמרת ראש הממשלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אמרתי 'ראש הממשלה פנה לראשי מפלגתי'.
יעקב ליצמן
לא, אתה אמרת 'פנה אליי'.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שאלו אותי עוד פעם ואני אמרתי שראש הממשלה דיבר עם ראשי מפלגתי והם דיברו איתי.
יעקב ליצמן
לא, זה לא מה שאמרת.
משה גפני
אתה אמרת בוועדה ואמרת בתקשורת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, אבל מה - - -
יעקב ליצמן
אתה ממשיך, עוד שקר שלך. בסדר.
משה גפני
חבר הכנסת ליצמן ואני היינו אתמול אצל ראש הממשלה, על פי הזמנתו - - -
גילה גמליאל
ליצמן, יש לך מאבטח?
יעקב ליצמן
לא, כשניסן אומר הוא צודק. הוא בעד אלימות.
משה גפני
היינו אצל ראש הממשלה. ראש הממשלה הכחיש את זה מכל וכול, מכל וכול.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא הכחיש שהוא דיבר עם ראשי מפלגתי?
יעקב ליצמן
הוא הכחיש שהוא דיבר איתך.
משה גפני
לא, דיברנו על החוק. הוא אומר שהוא לא דיבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בקשר לחוק, הוא לא דיבר עם ראשי מפלגתי?
משה גפני
לא, הוא לא דיבר. אגב, אנחנו גם יכולנו להבין ממנו באופן ברור שהוא נגד החוק. באופן ברור. הנה, היו שם - - - הרב ליצמן היה.
יעקב ליצמן
יש ידיעות היום שהיה ויכוח בינו לבין שר האוצר, כנראה גם על זה. ברמז היה כתוב.
משה גפני
אנחנו היינו אצלו, אני אומר לך, אני די השתוממתי, בגלל שאתה לפחות אומר אמת - - -
יעקב ליצמן
לא, אתה לא אומר את זה בשמי.
גילה גמליאל
בואו נתחיל שזו כבר בשורה טובה שהייתם אצלו.
יעקב ליצמן
מה?
גילה גמליאל
אני אומרת, בואו נתחיל מזה שזו כבר בשורה טובה שהייתם אצלו.
יעקב ליצמן
לא, לא, אנחנו לא - - -
משה גפני
בסדר, היינו אצלו, זה לא קשור ל - - - לא, אבל שאלנו אותו בין היתר על העניין הזה.
יעקב ליצמן
הוא מעדכן אותנו רק על חמאס. על הבית היהודי הוא לא מעדכן אותנו. רק את זה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, יאללה, בואו נ - - -
משה גפני
אם אתה אומר שאתה מנהל את הדיונים האלה בגלל ראש הממשלה, ראש הממשלה מכחיש את זה.
בועז טופורובסקי
אפשר להתחיל?
משה גפני
אי אפשר להתחיל.
בועז טופורובסקי
למה לא?
משה גפני
לא, אי אפשר. יש גם הצעה לסדר, אדוני היושב ראש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הצעה לסדר, אוקיי.
משה גפני
עכשיו אני מדבר בכל הרצינות, אני גם קודם דיברתי ברצינות, אני מתפלא על העניין הזה אבל נניח לו, אתה מכנס את הכנסת בפגרה לדיונים ארוכים, אנחנו כולנו אנשי ציבור, אנחנו כולנו אנשים, שיש לנו את העיסוקים שלנו. הכנסת לא סתם קבעה פגרה, צריך לעשות הרבה דברים. אתה מכנס, בסדר - - -
יעקב ליצמן
הוא לא יודע מה זה לעבור את כל הרבייס וראשי הישיבס. תגיד לו.
משה גפני
הוא כן יודע.
יעקב ליצמן
הוא לא יודע, כמה זמן זה לוקח.
משה גפני
הוא כן יודע, תראה את התמונה אצלו בחדר, את התמונה הגדולה. אבל נניח לעניין, אני לא נכנס - - -
יעקב ליצמן
לא, זה רק לקישוט.
משה גפני
לא, הוא גם היה, אני לא יודע את זה, אני לא יודע, אבל על כל פנים - - -
גילה גמליאל
רגע, אתה יודע או לא יודע?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתם רואים באיזה חיבה שם זה מתרחש?
גילה גמליאל
אפשר להתקדם קצת?
משה גפני
לא, רגע, שנייה.
רינה פרנקל
נראה לי שפשוט מושכים זמן פה.
משה גפני
זה נכון. אז מה?
רינה פרנקל
מושכים זמן.
רות קלדרון
תנו לנו - - -
רינה פרנקל
ואומרים שהזמן יקר.
משה גפני
ממש יקר. הזמן ממש יקר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא כבר צריך לסיים.
משה גפני
ולכן אדוני היושב ראש, אני מבקש, יש פה קצת בריונות בעניין הזה, שאתה קובע ישיבה מעשר עד שש בערב, אתה לא מודיע מתי יש הפסקה, אתה לא מודיע מתי אפשר ללכת לאכול, אתה לא מודיע מתי מתפללים מנחה, אתה דוחה פתאום את הישיבה. הייתה לי ישיבה בעשר, דחיתי אותה, פתאום מודיעים לי שעה קודם שאין ישיבה בעשר, יש באחת עשרה. גם אני יושב ראש ועדה, גם אני הייתי יושב ראש ועדה כאן, אין התנהגות כזאת, אתה לא יכול להתנהג בצורה כזאת. אנחנו אנשים שרוצים לדעת מתי אתה עושה הפסקה, אתה עושה מעשר עד שש? תעשה מעשר עד שש, אבל מתי יש הפסקה? האם אני יכול לקבוע איזה פגישה בחוץ? האם אני יכול ללכת לאכול? האם אני יכול להתפלל מנחה? הכול נעשה בצורה כזאת. אני מבקש ממך שתודיע מתי יש היום הפסקה, מתי מתפללים מנחה, מתי אוכלים ארוחת צהריים. תגיד.
גילה גמליאל
הנה, עכשיו ייקבעו זמנים.
משה גפני
תגיד לא אוכלים, תגיד. בסדר.
רות קלדרון
היום קצר והמלאכה מרובה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאחר שתפילת מנחה זה באחת וחצי אז אנחנו נעשה הפסקה מאחת וחצי עד שתיים ורבע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שתיים וחצי, כדי שנוכל לאכול.
גילה גמליאל
צריך גם להתפלל וגם לאכול.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עד שתיים ורבע זה בסדר.
משה גפני
שתיים וחצי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שתיים ורבע. ראית שגם בארבע ובשש יש לנו מניין.
משה גפני
אני יכול לבקש עד שתיים וחצי? הייתה לי ישיבה בוועדת המדע, אני - - -
יעקב ליצמן
על הרבע שעה - - -
גילה גמליאל
סליחה, על הרבע שעה אתם תתווכחו עליה עכשיו רבע שעה? אוקיי, בואו נתווכח על הרבע שעה רבע שעה.
יעקב ליצמן
- - - שתיים וחצי.
משה גפני
לא, למה - - -
גילה גמליאל
ניסן, תן להם שעה הפסקה, זה סביר.
משה גפני
תראה איך אנחנו מוסרים את נפשנו. אנחנו באים בפגרה, אתה אומר עשר, אנחנו בעשר, אתה אומר אחת-עשרה אנחנו באחת-עשרה, אתה אומר עד חמש, אנחנו עד חמש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
די, אם הייתי אומר בתשע, אז אולי הייתה לך תביעה, אבל במקום עשר לאחת-עשרה, הייתי שמח.
משה גפני
אבל אני ביטלתי ישיבה בעשר, בגלל שקבעת עשר.
רינה פרנקל
רבע שעה מדברים על הלו"ז פה בוועדה. רבע שעה על הלו"ז?
משה גפני
לא על הלו"ז, אנחנו נדבר על המאדים כאן בוועדה. על המאדים נדבר.
רינה פרנקל
ועל הפסקה של רבע שעה.
גילה גמליאל
טוב, בואו - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מבקש, תנו לי - - -
משה גפני
נדבר ועוד איך נדבר. הדבר היחיד שיש לנו זה לדבר. הדבר היחיד.
גילה גמליאל
עכשיו תדברו שעה על הרבע שעה. שעה נדבר על רבע שעה הפסקה.
משה גפני
רגע, מה סיכמנו לגבי השתיים וחצי?
יעקב ליצמן
גילה, את לנו או לצרינו?
משה גפני
היא לנו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הלאה, בבקשה.
שלומית ארליך
אז בעצם בישיבה האחרונה - - -
משה גפני
רגע, לא הבנתי מה סיכמנו.
גילה גמליאל
כל משפט נוסף שלי מוסיף - - -
משה גפני
מה סיכמנו? אני יכול לדעת?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אודיע לך יותר מאוחר, בינתיים - - -
משה גפני
למה אתה לא יכול להגיד עכשיו שתיים וחצי?
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה תלוי איך תתנהג. אתה לא מבין?
משה גפני
אל"ף, אני לא מבין. אני לא הולך להתנהג בעדינות, אני הולך להתנהג רע. תגיד עכשיו רבע לשתיים. בוא, עם כל הכבוד, ניסן, לא מתנהגים ככה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר, נו. תקראי.
רינה פרנקל
ניסן, אולי תמשיך?
היו"ר ניסן סלומינסקי
חבר'ה, תפסיקו - - -
משה גפני
אתה מנהל ישיבות - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
בבקשה, נו. את מוכנה להקריא, בבקשה?
משה גפני
לא, היא לא מוכנה, הוא מדבר איתה.
גילה גמליאל
ניסן, זו דרישה לגיטימית, אז תתחם זמנים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז אמרתי להם זמנים כרגע. נו, נראה כשנגיע. בינתיים זה מאחת וחצי עד שתיים ורבע. תתנהגו יפה, יהיה עד שתיים וחצי.
משה גפני
לא מתכוונים להתנהג יפה, עם כל הכבוד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, יפה, אני לא - - -
משה גפני
אתם בבית היהודי נמצאים בגן ילדים, לא ועדת כספים של הכנסת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, יפה, אני לא מתכוון - - -
משה גפני
אתם גן ילדים, אתם, אתם. בנט השתלט לכם על המפלגה, כמו גננת - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
את מוכנה לקרוא?
שלומית ארליך
כן. אז בישיבה האחרונה - - -
משה גפני
לא, לגבי גן ילדים. הוא לא יגיד פה גן ילדים - - -
גילה גמליאל
טוב שזה לא ועדת חינוך.
משה גפני
בבית היהודי מתנהגים ככה.
שלומית ארליך
בישיבה האחרונה - - -
משה גפני
מה אומר אורי אריאל?
שלומית ארליך
סעיף 4, אנחנו מדברים על עמוד 7 - - -
משה גפני
לא שמעתי.
שלומית ארליך
אנחנו בעמוד 7. דיברנו על סעיף קטן 4(ב)(1) ו-(2), שיישארו בנוסח שמופיע בפניכם, ו-(ג), סיימנו אותם ואנחנו בעצם עוברים לסעיף 5.
משה גפני
איזה עמוד?
שלומית ארליך
אנחנו עכשיו בעמוד 8, בהתחלה שלו, בסעיף 5, בדיקת המנהל.
בועז טופורובסקי
גפני, אנחנו מתקדמים מהר.
משה גפני
לא, נעצור את זה - - -
יעקב ליצמן
לא, באמת זה די מהר, מה קרה? בשעה אחת הוא גמר ארבעה עמודים?
גילה גמליאל
לא, רק היו רוויזיות.
משה גפני
היה הסכם לגבי זה. שלומית, על מה היה ההסכם?
שלומית ארליך
עד סעיף 4 זה היה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נו, הלאה.
גילה גמליאל
לא, אני חייבת להבין איפה אנחנו עומדים. לגבי הסעיפים האלה, לא הצבענו עליהם ממש.
שלומית ארליך
לא הצבענו על הסעיפים, עברנו קודם כל על ההסתייגויות. כיוון שהיו רביזיות אנחנו לא יכולים להצביע, אנחנו צריכים קודם להצביע על הרביזיות ורק אז להצביע על הסעיף.
גילה גמליאל
אז עדיין לא הצבענו על הרביזיות?
שלומית ארליך
לא.
גילה גמליאל
מתי מצביעים על הרביזיות?
היו"ר ניסן סלומינסקי
על הרביזיות כולן? בסוף.
גילה גמליאל
בסוף אתה מצביע על כל הרביזיות?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אלא מה? תמיד עושים ככה.
משה גפני
לא תמיד, אבל אתה עושה ככה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מספיק שעל ההסתייגויות אנחנו לא מצביעים ככה.
משה גפני
אנחנו לא הצבענו על הרביזיות בזה, הצבענו. גם אתה עצמך הצבעת.
גילה גמליאל
אז רק למען הסדר - - -
יעקב ליצמן
שים לב, אין הסכמה אחת. על כל מילה שהוא אומר יש כאן ויכוח.
משה גפני
אין הסכמה.
גילה גמליאל
אני רוצה להבין, עכשיו אנחנו עוברים על כל ההסתייגויות ואז מצביעים עליהן, הם מבקשים רביזיות ואת הרביזיות אתה קובע - - -
משה גפני
לא על הכול. אנחנו לא מבקשים על הכול רביזיות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
את הרביזיות בסוף.
גילה גמליאל
אין בעיה, אבל מה זה אומר?
שלומית ארליך
אנחנו נצביע על הרביזיות ואז נצביע על הסעיפים.
גילה גמליאל
כשנצביע על החוק, נבוא ליום מרוכז, נצביע על כל הרביזיות ועל כל הסעיפים?
יעקב ליצמן
גילה, אי אפשר, כי יש נושא חדש.
שלומית ארליך
נכון - - -
יעקב ליצמן
מה שיש נושא חדש אז - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אנחנו לפני כן נגמור עם הנושא החדש. אבל על זה נדבר - - -
גילה גמליאל
נושא חדש לא טופל מול ועדת הכנסת?
היו"ר ניסן סלומינסקי
עדיין לא, מרכזים את כולם במכה. טוב, הלאה.
יעקב ליצמן
בינתיים יושב ראש ועדת הכנסת זרק את המפתחות לים.
שלומית ארליך
בסעיף 5, בפסקה - - -
משה גפני
אבל סעיף 4, אנחנו טוענים נושא חדש.
שלומית ארליך
אתם טוענים נושא חדש?
משה גפני
בוודאי.
שלומית ארליך
אוקיי.
משה גפני
בהסכם בינינו, מה שסיכמנו עם יושב ראש הוועדה, זה שאנחנו לא מנמקים בסעיפים האלה את ההסתייגויות. עמדנו בהתחייבות שלנו, אבל אמרנו במפורש שהנושא חדש, שאנחנו לא מסכמים. ולכן אנחנו מודיעים שזה נושא חדש.
גילה גמליאל
מה הנושא החדש?
בועז טופורובסקי
ואחר כך יהיה על זה דיון, אם זה יאושר?
משה גפני
אחר כך יבוא המשיח.
יעקב ליצמן
כל החוק הזה זה - - -
משה גפני
מה שסיכמנו נעמוד בו.
בועז טופורובסקי
גפני, זה לא מה שסיכמנו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בועז, לא עכשיו. כשזה יחזור לפה, שלא ינמקו.
משה גפני
מה שסוכם, נעמוד בו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הלאה, 5.
משה גפני
אנחנו אנשים של כבוד.
יעקב ליצמן
של מילה.
שלומית ארליך
אנחנו עכשיו בסעיף 5. בסעיף 5 - - -
משה גפני
רגע, רשמת שזה נושא חדש?
שלומית ארליך
רשמתי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תתקדמי. תתקדמי, בבקשה.
שלומית ארליך
אז בעצם בסעיף קטן (א) אנחנו - - -
משה גפני
רק שנייה, אני רוצה לדעת, גברתי היועצת המשפטית, האם הטענה של נושא חדש עוצרת את הדיון?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, רק שנייה.
שלומית ארליך
ביחס לסעיף 4 כן.
משה גפני
על כל החוק לא?
שלומית ארליך
לא, חבר הכנסת גפני.

סעיף 5, בסעיף קטן (א) בנוסח שנמצא בפניכם - - -
משה גפני
זה לא משהו קריטי ו- - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
די, רב משה, די.
משה גפני
אל תגיד לי די. מה די, מה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה שואל כבר חמש פעמים את אותה שאלה כל יום.
שלומית ארליך
בנוסח שנמצא בפניכם כתוב 'הוגשו הצהרות לפי סעיף 4, יחליט המנהל אם העסקה היא עסקה מוטבת (בסעיף זה – החלטה מקדמית) והודעה על החלטתו תימסר לעוסק במקרקעין ולרוכש - - -
משה גפני
אה, בטח בטח בטח, רק שנייה, אנחנו רוצים התייעצות סיעתית.
שלומית ארליך
הם יכולים התייעצות סיעתית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, חמש דקות.
משה גפני
מה חמש דקות? הרב ליצמן ואני בקושי הגענו, אנחנו צריכים לדבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ב-11:22 לפי השעונים שלנו.
משה גפני
מה 22? עכשיו 22.
יעקב ליצמן
יש לך הרבה דברים לבקש סליחות השנה, אדוני היושב ראש.
גילה גמליאל
מה שכן, המע"מ איחד ביניכם בצורה מושלמת.
יעקב ליצמן
יש לך הרבה דברים לבקש סליחות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אמרתי, ב-11:22 אנחנו ממשיכים.
משה גפני
לא, אתה לא יכול לעשות לנו את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
חמש דקות.
יעקב ליצמן
זה 22 כבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, על השעון שלנו.
יעקב ליצמן
אולי השעון שלך לא טוב?
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש לכולנו אותו שעון.
רינה פרנקל
איזה התייעצות אתה צריך?
משה גפני
אני צריך התייעצות, בטח.
רינה פרנקל
על מה אתה צריך להתייעץ?
משה גפני
לדעת. התייעצות, ודאי, מה השאלה בכלל.
יעקב ליצמן
אולי את צריכה לדעת מה אכלתי ארוחת בוקר גם?
רינה פרנקל
אני יודעת.
משה גפני
זה לא יכול להיות חמש דקות, ניסן. אל תתעצבן.

<(הישיבה נפסקה בשעה 11:17 ונתחדשה בשעה 11:22.)>
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, רבותיי.
שלומית ארליך
אז בעצם עצרנו בסעיף 5.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תרוצי, בבקשה. תמשיכי.
משה גפני
אני יכול להתייעץ עם גילה גמליאל שנייה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין לי שום בעיה, רק תעשו את זה בחוץ.
משה גפני
אני יכול לדעת למה איחרת?
שלומית ארליך
אוקיי, אז בעצם בסעיף 5 יש תוספת - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא איחרתי.
משה גפני
לא, אתה יכול תמיד לאחר, זה בסדר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל לא איחרתי גם.
שלומית ארליך
ובלבד שלא יחליט המנהל, אני קוראת בסעיף 5, סעיף קטן (ב), עמוד 8 באמצע. יש שם תוספת ב - - -
משה גפני
איפה אנחנו? רק רגע.
שלומית ארליך
בסעיף 5, סעיף קטן (ב), עמוד 8 באמצע, בסעיף קטן (ב) יש תוספת שאחרי 'לדרוש ממי שהגיש את ההצהרה לתקן אותה, או להחליט כי העסקה אינה עסקה מוטבת', והתוספת - - -
יעקב אשר
זו הסתייגות בעל פה או בכתב?
שלומית ארליך
זו לא הסתייגות, זה הנוסח. בנוסח בפניכם יש תוספת של שורה - - -
יעקב אשר
תוספת של מי?
שלומית ארליך
שקיימת בנוסח, 'ובלבד שלא יחליט המנהל כי העסקה אינה עסקה מוטבת, אלא לאחר', זה צריך להיות 'שניתנה לעוסק במקרקעין או לרכוש, לפי העניין הזדמנות להשמיע את טענותיהם' וכך בהתאמה גם למעלה בסעיף קטן (א).
יעקב ליצמן
איפה את מקריאה?
שלומית ארליך
אני ב-5(ב).
יעקב אשר
איך הגענו ל-5?
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש על זה הסתייגויות?
שלומית ארליך
אנחנו עוברים בעצם להסתייגויות.
יעקב אשר
לא דנו בתוספת הזאת.
שלומית ארליך
הם כבר הסבירו אותה.
משה גפני
רק שנייה, גברתי היועצת המשפטית, הממשלה הסבירה את מה שהיא הוסיפה?
שלומית ארליך
לדעתי כן.
משה גפני
לא, אני לא זוכר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כל מה שהיה - - -
משה גפני
'ובלבד שלא יחליט המנהל כי העסקה אינה עסקה מוטבת'.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כל מה שהיה בנייר היה בדיון שלנו והיו על זה גם הסתייגויות וגם הסברים וכו'.
משה גפני
איפה? אני לא רואה - - -
יעקב אשר
אין על זה הסתייגויות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
או שהיו או שלא היו, אבל זה היה על הנייר.
יעקב אשר
לא, אבל אם לא היו זה סימן שלא היה על זה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, זה לא קשור. בואי תתחילי עם ההסתייגויות.
שלומית ארליך
בעצם במהלך הדיון אנחנו ביקשנו, בהתאמה לסעיף 5(א), להוסיף גם ב-5(ב), את האפשרות הזאת לתת לעוסק במקרקעין או לרוכש, הזדמנות להשמיע את הטענות שלהם. כיוון שזה קיים גם בסעיף 5(א) רצינו שזה יהיה קיים גם בסעיף 5(ב).
יעקב אשר
מצוין, אבל הנוסח הזה לא היה לעיני הוועדה, הוא לא הוסבר סופית, אז אנא שיסבירו אותו.
שלומית ארליך
הוא היה לעיני הוועדה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא היה לעיני הוועדה.
משה גפני
לא, אין הסתייגויות על זה. גם לא הכנו הסתייגויות על זה.
שלומית ארליך
עכשיו אנחנו מתחילים את ההסתייגויות ל-5. ההסתייגות הראשונה שהגיש חבר הכנסת גפני, זה 93 אצלך, חבר הכנסת גפני, בסעיף קטן (א), בסוף המילים שבסוגריים ייכתב ש'תהפוך לסופית בחלוף חמש שנים'.
משה גפני
לא הבנתי, את מדברת על סעיף - - -
שלומית ארליך
סעיף 5(א). הסתייגות 93 שלך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, אתה רוצה להסביר?
יעקב אשר
אני רוצה להסביר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בבקשה, דקה.
משה גפני
מה דקה? אבל יש לו הסבר, הוא מכין את זה כבר שבועיים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
דקה. זה רץ כבר.
יעקב אשר
מאשר ש - - -
משה גפני
רגע, שישמעו אותך, שנייה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הזמן רץ.
משה גפני
לא רץ.
יצחק כהן
רגע, גפני, תעצרו - - -
יעקב אשר
יושב ראש ועדת הפנים - - -
יצחק כהן
לא שאלתם אותי, לא הרמתם טלפון.
יעקב אשר
יושב ראש ועדת - - -
יצחק כהן
רגע, רב יעקב, אני מוחה. אלכס מילר, ברוך הבא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הזמן רץ, בבקשה.
משה גפני
לא, מה?
יעקב אשר
אתה היית צריך לקדם אותו בברכה. לא עשית את זה.
משה גפני
למה אתה לא מקדם את אלכס בברכה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
הזמן נגמר.
משה גפני
לא. מה קרה לך? בא חבר ועדה חדש.
יצחק כהן
אלכס מילר צריך להסביר לו הכול.
משה גפני
חדש ישן.
יעקב אשר
אדוני היושב ראש, מאחר שהאחריות שלך היא, גם כיושב ראש ועדת הכספים וגם כחבר מפלגת הבית היהודי - - -
יצחק כהן
ראיתי שפתחת את הבורסה.
יעקב אשר
אתה מקודם הסברת - - -
יעקב ליצמן
מה אתה חושב, שהבית היהודי יעשה משהו?
יעקב אשר
למרות שאמרת במפורש לפני כמה ימים, שהייתה לך בקשה מראש הממשלה, לכנס את הישיבה הזאת ולקדם את החוק, מאחר שהתברר שזה לא כך, אמרת ראשי המפלגה, ואני רוצה לומר לך שמה שמסתתר מאחורי המילים שלך זה דבר אחד, פרוטקשן. יש עצירה של שר האוצר שהוא לא נותן לקדם את הנושא הזה של מחיר מטרה, למרות שהכול מוכן, הכול מזומן, אפשר היה להתחיל עם זה, הוא לא נותן לקדם את זה, לשר שלך, מהמפלגה שלך - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אלכס, אלכס.
יעקב אשר
אתה לא מקשיב לי ואתה צריך לתת לי את הזמן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אלכס, אנחנו כבר מתחילים.
אלכס מילר
לא, אנחנו כאן.
משה גפני
מה, נתתם להם עולים חדשים, שאתה מוכרח אותו? מה, הם לא עבדים שלכם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין לי מושג על מה אתה מדבר
משה גפני
מוכרח, לא מוכרח.
יעקב אשר
אדוני היושב ראש, אני פונה אליך לאחריות שלך - - -
משה גפני
איפה אלכס?
יעקב אשר
עזוב, תן לי דקה על חשבוני, אני אחזיר לך את זה בהזדמנות. לאחריות שלך, היום יש פרוטקשן - - -
יצחק כהן
איפה היית אתמול בערב?
יעקב אשר
איציק, למה אתה מפריע לי?
יעקב ליצמן
מה היה אתמול בערב?
משה גפני
רק שנייה, אנחנו רוצים לדעת מה בועז מספר, איזה מתח.
יצחק כהן
הייתה לו פגישה והוא לא הגיע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקיי, אז אנחנו נצביע ואני אתן לך להמשיך אחר כך. זה יהיה גם רלוונטי להסתייגות הבאה.
יעקב אשר
אני אסיים את המשפט.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש כאן פרוטקשן שבו שר האוצר לא מאפשר להעביר את מחיר מטרה, אנשים סובלים מזה, אפשר היה לצאת לשיווקים כבר במחירי מטרה, אתם מחזיקים את מדינת ישראל כבני ערובה לגחמות פוליטיות, שפעם אתה זורק את זה על ראש הממשלה והיום אתה זורק את זה על ראשי המפלגה שלך.
יצחק כהן
גילוי נאות. למה הקבלנים הפכו את - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד?
יצחק כהן
למה אתם בעד החוק? מה קרה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות?
יצחק כהן
רגע, מה פתאום התהפכתם?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו.
משה גפני
בעד ההסתייגות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי נגד? ירים את ידו.
יצחק כהן
1, 2, 3.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות נפלה.
יצחק כהן
לא, לא שאלת - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי נמנע? בסדר, ההסתייגות נפלה.

הצבעה על ההסתייגות

בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין
ההסתייגות לא אושרה.
יצחק כהן
אני מבקש למסור הודעה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, רק שנייה, תמשיך בהסתייגות.
משה גפני
לא, אין דבר כזה.
יעקב אשר
לא, לא, לא, לא.
יצחק כהן
לא.
יעקב אשר
מה זה תמשיך? הודעה על הסעיף הזה.
שלומית ארליך
ההסתייגות הבאה לסעיף - - -
משה גפני
לא, מה זה הסעיף הזה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות הבאה.
יצחק כהן
לא, לא, לא.
משה גפני
לא, לא, לא. יש לו הודעה על הסעיף הזה.
יצחק כהן
יש לי הודעה, אני רוצה למסור הודעה לפרוטוקול.
משה גפני
לא על הסעיף הבא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הלאה.
שלומית ארליך
- - - לפי סעיף - - -
יצחק כהן
אני רוצה למסור הודעה לפרוטוקול.
משה גפני
יש הודעה לסעיף הזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקיי, ההסתייגות, רב יצחק - - -
משה גפני
לא, יש הודעה לסעיף הזה. אתה לא תשחק איתנו.
יצחק כהן
אבל יש לי הודעה לסעיף הקודם.
יעקב ליצמן
אנחנו לא שומעים כלום.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בבקשה, רב יצחק.
יצחק כהן
מכיוון שהקבלנים שינו את דעתם והפכו לפתע - - -
משה גפני
יש הודעה על הסעיף.
יצחק כהן
אני רוצה להודיע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זו ההסתייגות שלו.
יעקב אשר
לא, לא. הייתה הסתייגות שאני נימקתי, עכשיו יש לו הודעה על ההסתייגות הזו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, לא, לא.
יצחק כהן
כן, כן, יש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין מושג כזה - - -
יעקב אשר
באמת? אז איך תדע אם אנחנו רוצים רביזיה או לא רוצים רביזיה?
יצחק כהן
אני אמסור אותה. גם עם ההתנגדות שלך אני אמסור הודעה.
יעקב אשר
איך תדע אם רוצים רביזיה או לא?
יצחק כהן
כחברי הוועדה אנחנו רוצים לדעת מה הסיכום עם הקבלנים שהם שינו את דעתם והיום הם תומכים בחוק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה מבין מה שאני מתכוון - - -
יצחק כהן
עד שלא נקבל את זה אני מבקש להגיש רביזיה על החלטה קודמת.
יעקב אשר
מה הוא אמר?
יצחק כהן
רוצים את זה בכתב, כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב.
יצחק כהן
רגע, לנמק את ההסתייגות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, הוא ינמק את ההסתייגות הבאה.
יצחק כהן
לא, אני מנמק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש לך עוד 10 שניות.
יעקב אשר
לא, לא, ניסן. ניסן, אלול.
חמד עמאר
איפה אנחנו עכשיו?
יצחק כהן
הם התקדמו לסעיף 5. עמוד 8.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו.
יעקב אשר
רגע, הוא לא נימק אותה. תנמק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. 4. מי נגד? ירים את ידו. מי נמנע? טוב, ההסתייגות נפלה.
הצבעה על ההסתייגות

בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין
ההסתייגות לא אושרה.
משה גפני
יש לי הודעה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רגע, דקה.
משה גפני
לא, אין רגע. אתה תעצור את ה - - - תשמע, אל תתחיל איתי. יש לי קול יותר גדול ממך - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה אני יודע.
משה גפני
ואני לא אתן לך לנהל את הישיבה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוה, זה - - -
משה גפני
יש תקנון לכנסת. עם כל הכבוד. יש לי הודעה על הסעיף הזה, מה הסעיף הבא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אין בתקנון - - - מי כמוך יודע שאין אצלנו נושא של הודעה.
משה גפני
בסדר, יש לי הודעה. אני בדקתי את ההצבעה - - -
יעקב אשר
יש ביטוי של חברי ועדה.
שלומית ארליך
- - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני יודע, לכן אני אומר אין.
משה גפני
כן, יש.
יעקב אשר
זה החובה שלהם.
משה גפני
אתה יודע מה, אין בשום מקום בתקנון שאסור לי לצעוק כל הזמן.אין. מה דעתך? אני לא אתן ליועצת המשפטית לקרוא, בסדר? אני אצעק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נו בבקשה. תעשה.
משה גפני
יש לי הודעה.
יצחק כהן
לא, הודעה זה חלק מהתקנון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, לא.
יצחק כהן
כן, כן, כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רביזיה כן, לא הודעה.
יצחק כהן
לא, גם רביזיה וגם התייעצות סיעתית.
יעקב אשר
לא כתוב שרביזיה צריכה להיות שתי מילים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כתוב.
יעקב אשר
זה יכול להיות גם ארבע, או עשרים.
משה גפני
כחברי האופוזיציה אנחנו בדקנו ואנחנו שמנו לב שאתם לא יודעים על מה הצבעתם.
יצחק כהן
קיבלתם, לא קיבלתם? מה נהיה?
חמד עמאר
קיבלנו ולא קיבלנו ואנחנו בדרך - - -
יעקב ליצמן
אתם רק הבטחות.
יעקב אשר
רגע, יש הודעה.
יצחק כהן
הודעה, קיבלנו ולא קיבלנו ובדרך לקבל. תרשום את זה לפרוטוקול.
יעקב אשר
תגיד לי, אתם ה-3.5 מיליארד של ליברמן?
היו"ר ניסן סלומינסקי
נו, הלאה.
משה גפני
ולכן - - -
חמד עמאר
- - -
יצחק כהן
אנחנו יודעים מה ביקשתם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
חמד, בבקשה.
יצחק כהן
חמד, אל תתבזו, החוק הזה לא יעבור.
משה גפני
מכיוון שאנחנו שמנו לב שחברי הקואליציה - - -
חמד עמאר
אתה אומר שהחוק לא יעבור וגם התקציב לא יעבור.
יצחק כהן
בדיוק. אני מוקלט.
חמד עמאר
אני שמעתי אותך, אני לא יודע אם זה יהיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
חמד - - -
יצחק כהן
לא יעבור. לא יעבור. אתם תעברו, הוא לא יעבור.
חמד עמאר
היושב ראש שלך אמר אחרת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
חמד.
חמד עמאר
אבל גם החוק יעבור וגם ה - - -
יצחק כהן
החוק לא יעבור והתקציב לא יעבור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
חמד, זה לא היושב ראש שלו.
חמד עמאר
כן, היושב ראש שלו.
יצחק כהן
אתה כבר מחלק - - -
יעקב אשר
זה לא בנט. זה לא כמו אצלך. אצלו יושב הראש זה שלו.
רינה פרנקל
זה לא יעזור, כמה שתצעקו לא יעזור. שום דבר לא יעזור לכם.
יצחק כהן
אוה, שלום עליכם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
חבר'ה, רינה, אנחנו משחקים לידיים שלהם.
יעקב אשר
ברוכה הבאה.
יעקב אשר
אתה לא שולט בישיבה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
גפני.
יעקב ליצמן
איפה ליפמן? איפה הוא נעלם?
יצחק כהן
הוא מפחד שהוא ייעצר.
קריאה
בשבוע שעבר ליפמן הוציא הודעה עליי - - -
משה גפני
כדי שתוכלו לבחון את הדברים מחדש.
קריאה
ואמרתי להם 'לא יכול להיות'.
משה גפני
רק רגע, שלומית. רשמת שאנחנו הגשנו - - -
יעקב אשר
על דעת כל הקבוצה.
שלומית ארליך
הרביזיה היא בשם כל הקבוצה, כן. אנחנו עוברים להסתייגות הבאה, בסעיף קטן (ב), עדיין סעיף 5, אחרי המילה 'פרט' יבוא 'מהות'.
יצחק כהן
אני רוצה לנמק אותה. אתה יודע, כשפרצה המהפכה הבולשביקית ברוסיה, הנה הרוסים פה יודעים את זה, זה יותר מ-70 שנה הגיעו לכפרים - - -
קריאה
מה 70 שנה? 100 שנה.
יצחק כהן
100 שנה. הגיעו לכפרים שליחים מטעם המפלגה הקומוניסטית והתחילו להסביר להם מה זה. אז באו לראש הכפר, אמרו לו 'בוא תבין מה זו השותפות הזו. יש לך טרקטורים, חצי שלך, חצי של אמא רוסיה. יש לך אדמות? חצי שלך, חצי של אמא רוסיה'.
עיסאווי פריג'
מה קורה כאן? שמעתי את הצעקות.
משה גפני
ברוך הבא.
יצחק כהן
רגע. רגע. חבל, אני באמצע. אני לא אספיק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הזמן.
יצחק כהן
לא, חבל. אי אפשר לנתק. אמרו לו, 'יש לך סוסים, חצי שלך, חצי של אמא רוסיה'. טרקטורים, מגרשים, 'חצי שלך', פרות, בסדר, הסכים לכול. אמרו לו, 'יש לך תרנגולות? חצי שלך', פה הוא התקומם, התחיל להשתולל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רב יצחק, דקה.
יצחק כהן
'לא, בשום אופן', אמרו לו, 'לא התעקשת - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
דקה, רב יצחק. אני אתן לך להמשיך.
יעקב אשר
הוא בסיום, הוא בפינאלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ה - - -
יצחק כהן
רגע, רגע. עזוב, אף אחד לא בעד.
יעקב אשר
לא תחסום שור בדישו, בואנ'ה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד ירים את ידו.
קריאה
תשימו לב שבהסתייגות הזו אנחנו השתפרנו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי נמנע? טוב.

הצבעה על ההסתייגות

בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין
ההסתייגות לא אושרה.
יצחק כהן
אני יכול להמשיך את הסיפור?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אתן לך, דקה.
משה גפני
רגע, אבל יש - - - אני לא חושב שזה מנומס להפסיק את חבר הכנסת יצחק כהן באמצע המתח.
יצחק כהן
בשיא המתח.
משה גפני
בשיא המתח של המהפכה הבולשביקית.
קריאה
בעיקר כשזה הגיע לתרנגולות.
משה גפני
אבל מכיוון - - -
יצחק כהן
אני יכול להמשיך?
משה גפני
רגע, לא.
יעקב ליצמן
שם היה אפס מע"מ?
יצחק כהן
תיכף, נגיע לאפס, תראה.
משה גפני
אבל מכיוון שהפסקת אותו אז בטח לא ידעתם על מה אתם מצביעים, לכן החלטנו להגיש רביזיה.
יעקב אשר
על דעת כל הקבוצה.
משה גפני
נרשם שהגשנו רביזיה, כל הקבוצה?
שלומית ארליך
נרשם שהגשתם רביזיה, כל הקבוצה.

ההסתייגות הבאה, עדיין בסעיף קטן 5(ב), במקום 'יודיע על כך לעוסק במקרקעין ולרוכש' יבוא 'יודיע על כך לרוכש'.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יפה מאוד. רב יצחק, אתה יכול להמשיך.
יצחק כהן
על כל פנים, ככה הסביר, 'חצי שלך, הטרקטורים, המגרשים, התבואה, הפרות, הכול', עם התרנגולות, פה הוא התחיל להשתולל, לא, התרנגולות בשום אופן לא, אמרו לו, 'אמרת לטרקטורים כן, למגרשים כן, לכספים כן, לתרנגולות לא?', הוא אמר, 'זה הדבר היחידי שיש לי. מגרשים אין לי, טרקטורים אין לי, זה הדבר היחידי שיש לי, אז זה ודאי שלא'.

מה אתם עושים? תגידו לי. אין לכם תקציב, חסר לכם מיליארדים, אז אתם לוקחים פה את ה-3 מיליארד ועוד פטורים עוד 3 מיליארד, מה אתם עושים, אדון ניסן?
יעקב ליצמן
מי הבולשביק?
יעקב אשר
מי התרנגול? זו השאלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא מי התרנגול, מה התרנגול שיש - - - תסביר לי, מה התרנגול שיש.
יצחק כהן
ניסן, אני לא מבין אותך, אתה נגד החוק הזה, איך אתה מרגיש בתוך סתירה פנימית, כשאתה מנסה להעביר את החוק הזה ואתה נגד. תסביר את הפסיכולוגיה של העניין.
יעקב אשר
אני אסביר לך.
משה גפני
מה זה?
יצחק כהן
הוא נגד החוק, ביבי, דרך אגב, אני לא רוצה - - -
משה גפני
הוא נגד החוק.
יצחק כהן
ברור שהוא נגד. כל בר דעת הוא נגד החוק. לא תמצא אדם אחד שהוא בעד החוק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו.
יצחק כהן
5.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי נגד? ירים את ידו.
יצחק כהן
5.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כאן בצד שלך יש 3.
עיסאווי פריג'
איפה 3?
היו"ר ניסן סלומינסקי
זבולון.
עיסאווי פריג'
לא, זבולון לא מצביע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זבולון כן הצביע.
יעקב ליצמן
לא הצביע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עשו לי טובה.
יצחק כהן
עוד פעם. זבולון, תרים את היד.
יעקב אשר
זבולון, יש תקנון מחר.
זבולון כלפה
אתה יושב ראש הוועדה?
יצחק כהן
לא, אבל לא רואים אותך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ראו. 7. בסדר.
יעקב ליצמן
חשבתי שהיושב ראש לא יודע לספור.
יצחק כהן
6, איפה השביעי?
שמעון סולומון
הנה בועז, לא ספרת אותו.
יצחק כהן
אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, איפה השביעי? אין לך שבע. עכשיו הוא נכנס.
יעקב אשר
אדוני, סגן שר האוצר לשעבר סופר יותר טוב מיושב ראש ועדת הכספים.
יצחק כהן
גנבתם הצבעה. לא, זה זיוף הצבעה, אמרת שבעה והיו שישה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שישה. אוקיי.
יצחק כהן
תגיד 'טעיתי'.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טעיתי.
יצחק כהן
יפה.
משה גפני
יש לי הודעה.
יעקב אשר
רגע, מי נגד?
יצחק כהן
אתה עובר על הטעות הזו לסדר היום?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אמרנו. שאלתי מי נמנע גם.

הצבעה על ההסתייגות

בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין
ההסתייגות לא אושרה.
יעקב אשר
הודעה.
סתיו שפיר
צריך לעשות הצבעות שמיות. זה לא יכול - - -
יצחק כהן
נעשה. נעשה על כל שלוש, אחת שמית.
משה גפני
לגבי הנושא, אתה אמרת מי התרנגול, אתה גם את התרנגול לא רואה, אז דווקא נחום ברנע - - -
יצחק כהן
החוק הזה הוא לא טוב, את לא מבינה?
יעקב אשר
לא שומעים אותך.
משה גפני
- - - התרנגול גדול - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה אפילו לא אפרוח.
משה גפני
באמת?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, סתם אני צוחק. מה הקשר בכלל?
רות קלדרון
- - -
יצחק כהן
אבל זה חוק לא טוב.
רות קלדרון
בסדר, תנמק.
יצחק כהן
אני מנמק.
יעקב אשר
600%?
רות קלדרון
- - -
יצחק כהן
לא - - - החוק הזה הוא הפקרות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
- - - ממחזר את זה. כמה חודשים ממחזרים - - -
סתיו שפיר
לא, ממש לא ממחזרים את הדברים.
יעקב אשר
הפקרות. לא למדת את זה. דברי עם כלכלנים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הלאה. נו.
יעקב אשר
דברי עם כל הכלכלנים. לא חרדים, כלכלנים, למדו ליבה, כולם נגד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקיי, ההסתייגות הבאה.
משה גפני
לא, יש לי הודעה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז תודיע.
יצחק כהן
רגע, אורי אריאל רוצה לפגוש את - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אני לא רוצה בשם, אני רוצה שתודיע.
משה גפני
אני מודיע. מאחר שהיה פה מתח לגבי הנושא של התרנגול - - -
יעקב אשר
אני אגיד תיכף מי התרנגול.
משה גפני
וכולם היו - - -
יצחק כהן
רגע, תחזור אולי. לא הבינו את התרנגולות.
משה גפני
וכולם היו שקועים בעניין, מה שניסן אומר שמה שנחום ברנע כתב זה אפילו לא אפרוח, אז אני חושב שהאנשים היו שקועים במה שאמרת והם לא שמו לב למה שהיה כאן בהצבעה, הם רק הלכו לבדוק האם זה שש או שבע.
יצחק כהן
רגע, יש לי באמת הודעה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יאללה.
יצחק כהן
יש פה בקשה. תקשיב, יעקב, יש פה בקשה לפגישה בין השר אורי אריאל לח"כים החרדים בנושא דיור בשיכון. בשום פנים ואופן שאף אחד לא יילך.
משה גפני
ולכן אני מבקש בשם - - -
יצחק כהן
שאף אחד לא יעז ללכת, יעקב.
משה גפני
להגיש רביזיה על ההסתייגות הזאת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רביזיה. נרשם.
יעקב אשר
בשם כל הקבוצה.
שלומית ארליך
הרביזיה נרשמה.
יעקב אשר
נרשמה רביזיה בשם כל הקבוצה?
שלומית ארליך
לגמרי נרשם.
עיסאווי פריג'
ותגידי - - -
שלומית ארליך
בסעיף קטן (ג) ההסתייגות הראשונה, הסיפה החל במילים 'הודיע המנהל כאמור' תימחק.
יעקב אשר
אני מנמק.
סתיו שפיר
אני רוצה לנמק.
עיסאווי פריג'
אנחנו רוצים לשמוע, לא שמענו.
שלומית ארליך
הסיפה החל במילים 'הודיע המנהל כאמור', תימחק.
יעקב אשר
לא שומעים. אדוני היושב ראש, תשתלט על הדיון.
עיסאווי פריג'
ניסן, אתה לא - - -
יעקב אשר
אתה לא משתלט על 'יש עתיד'.
יצחק כהן
רגע, גפני.
יעקב אשר
תשתלט על הדיון.
יצחק כהן
גפני, אתה הולך לפגישה עם אורי אריאל?
משה גפני
לא, לא.
יעקב ליצמן
ביקשתי נושא חדש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נושא חדש, בסדר.
משה גפני
רגע, ליצמן ביקש - - -
יצחק כהן
רגע, נושא חדש.
משה גפני
אל תעבור את זה.
יצחק כהן
נושא חדש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נושא חדש, נגמר.
משה גפני
לא, נגמר ה - - -
יצחק כהן
שלומית, על כל נושא חדש יש הסתייגויות.
משה גפני
לא, לא.
יצחק כהן
יש לנו הסתייגויות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגויות האלה נפלו.
משה גפני
לא, אז לא אומרים נושא חדש.
יצחק כהן
לא, נושא חדש, יש הסתייגויות.
יעקב ליצמן
אגב, מה זה משנה עכשיו או אחר כך?
משה גפני
בגלל שאתה צריך לנמק הסתייגויות קודם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הלאה.
יעקב ליצמן
אם זה לא נושא חדש, שבא חזרה לוועדה, אז אנחנו מתחילים את ההסתייגויות. אם לא אמרנו קודם. אם אמרנו קודם, לא, אבל אם לא אמרנו קודם אז כן.
משה גפני
עניינית אתה צודק, אבל ניסן התחייב שהוא מעביר את זה בהצבעה. לא אכפת לו נושא חדש, ואז האחריות - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
בבקשה, עזבי את הפרשנויות.
יעקב ליצמן
אם - - -
יעקב אשר
רגע, צריך לנמק.
משה גפני
אתה צודק, אבל אותו זה לא מעניין.
יעקב ליצמן
יש המון סיבות שלא - - -
יעקב אשר
לא, צריך לנמק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בבקשה, (ג).
יעקב אשר
רגע, לנמק.
שלומית ארליך
אתה מנמק?
יעקב אשר
כן. לגבי התרנגול - - -
עיסאווי פריג'
אבל, ניסן, לא שמענו את ההסתייגות.
שלומית ארליך
אני אקרא אותה שוב.
עיסאווי פריג'
תקראי, שנשמע במה מדובר.
שלומית ארליך
סעיף קטן (ג), הסיפה החל במילים 'הודיע המנהל כאמור' תימחק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רב אשר.
יעקב אשר
לגבי התרנגול, אז שאלו מי התרנגול פה שמפחד, כי זה לא ביבי, הרי מישהו פה מפחד, נכון? אז ידוע מתחום העופות, היה ברוסיה אחד שהחזיק תוכי, שהתוכי דיבר נגד השלטונות. הוא היה עצמאי - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
רק רגע, שנייה. רבותיי, אני מבקש מכולם, בבקשה. כל אלה שיושבים בשורה השנייה.
יעקב אשר
והתוכי דיבר נגד הממשלה, נגד אמא רוסיה. הוא היה עצמאי, הוא אמר שהוא נגד מע"מ אפס וכו'. יום אחד דפקו בדלת ואמרו לו 'שמענו שיש לך תוכי שמדבר נגד השלטון, נגד הפריץ', כשהוא ראה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, מה זה שם?
יצחק כהן
משא ומתן, מה זה?
יעקב אשר
איציק, אתה תדע מי התרנגול בסוף. כשהוא ראה שבאים לחפש את התרנגול הוא הכניס אותו לפריזר, חיפשו חיפשו חיפשו, לא מצאו, יצאו החוצה. אחרי שעתיים הוא מוציא את התוכי החוצה, לקח לו שעתיים להפשיר והתוכי מפשיר ופתאום הוא מתחיל להגיד, 'ויוה ברזנייב, ויוה מוסקבה' - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
רק רגע, שנייה.
יעקב אשר
לא, אתה לא תעשה את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אני במתח.
משה גפני
לא, זה לא קשור להסתייגות הבאה.
יעקב אשר
ניסן, אני לא - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אני אתן לך להמשיך.
יעקב אשר
לא, אני בסוף. כבד בן אדם גם כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל אתה לא בסוף.
משה גפני
בסוף, בסוף.
יעקב אשר
ויוה ברז'נייב, ויוה מוסקבה, פתאום הוא בעד חוק מע"מ אפס, הוא הרי דיבר נגד, אומר לו בעל התוכי, 'מה קרה לך?' הוא אומר 'שעתיים, נראה אותך בהקפאה בסיביר נראה איך אתה תדבר'. אחרי שאמרת את זה, אתה מזדהה עם זה. אתה עמדת כאן ודיברת נגד מע"מ אפס.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא.
יעקב אשר
דיברת נגד, עכשיו אתה ויוה יאיר לפיד, ויוה ברז'נייב
רינה פרנקל
הבדיחה שלך לא מוצלחת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו.
יעקב אשר
מי שלא מוצלח שלא יחייך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי נגד? ואני מבקש מכולם להרים. שבעה. טוב, ההסתייגות נפלה.
יעקב אשר
רגע, מי נמנע?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי נמנע?
סתיו שפיר
לא הבנתי, אתם הצבעתם בעד או נגד?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן, הצביעו ל - - -
יעקב ליצמן
לא, הצביעו איתנו.

הצבעה על ההסתייגות

בעד – מיעוט
נגד – רוב
ההסתייגות לא אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, נו, יאללה.
יעקב אשר
מה יאללה? מה זה יאללה? ליצמן, מה זה יאללה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
תמשיכי הלאה.
שלומית ארליך
ההסתייגות הבאה היא לסעיף קטן (ה).
יצחק כהן
יש הודעה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז תודיע.
יעקב ליצמן
איפה ליפמן? איפה האלימות?
יצחק כהן
אתה עדיין לא הסברת לוועדה ואתה חייב את זה לוועדה, כי אתה יושב ראש הוועדה ויש לך אחריות - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, זו לא הודעה.
יצחק כהן
לא, זו הודעה. על הסתירה הפנימית שאתה נגד החוק ואתה עושה את הכול להעביר את החוק.
סתיו שפיר
ניסן, אני מבקשת קריאה לסדר.
יצחק כהן
אשר על כן, יש פה מין זיוף ש - - -
סתיו שפיר
מה זה? למה אין - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין, אנחנו באמצע הצבעות.
יצחק כהן
יש פה זיוף שמעורר צמרמורת, ניסן.
סתיו שפיר
מה זה אין? יש פה מידע חדש - - -
יצחק כהן
אשר על כן אנחנו מגישים רביזיה בשביל להציל אותך מעצמך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בבקשה.
שלומית ארליך
ההסתייגות הבאה היא לסעיף קטן (ה), הסיפה, החל במילים, 'ואולם אין בהגשת ההשגה' תימחק.
סתיו שפיר
אני מעבירה את ההצעה לסדר לנימוק ההסתייגות, בבקשה.
קריאה
רגע, את יכולה לקרוא את כל הסעיף בבקשה? כי אני רוצה להבין.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, בבקשה.
סתיו שפיר
חברים, תראו, בסוף השבוע פורסם תחקיר על מה שקורה בחטיבה להתיישבות, גוף שאנחנו היינו צריכים לאשר פה בוועדה העברה של מאות מיליוני שקלים אל הגוף הזה. באחת הישיבות, לא פעם, ניסן, יושב ראש הוועדה, טען שהגוף הזה מעביר כספים לכל יישובי הפריפריה באופן שווה, אפילו כעס על אלה מחברי הכנסת שזעמו לנוכח אי השוויון שבהעברת הכספים של החטיבה, אבל מהמחקר שהתגלה, בעקבות מידע שהגיע מהחשבות, נתונים רשמיים של המדינה, התגלה שלא רק שיש חוסר שוויון בין ההעברות ליהודה ושומרון לבין כל מדינת ישראל, ש-75% מתקציב החטיבה עובר ליהודה ושומרון ורק 25% לגליל, לנגב, לגולן וכו' - - -
יצחק כהן
לעוטף עזה.
סתיו שפיר
אלא גם שיש ניגוד עניינים משמעותי בין יושב ראש הוועדה, בעיסוקו בענייני החטיבה להתיישבות, מאחר שהחטיבה להתיישבות מעבירה כספים לעמותות שמחוברות לבית היהודי, למשל יושב ראש ועדת החוקה של הבית היהודי מנהל עמותה שמקבלת כספים מהחטיבה להתיישבות - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות?
יצחק כהן
לא, צריכים לשמוע עד הסוף.
סתיו שפיר
לא, לא, לא, סליחה. ניסן, אתה תשמע אותי עד הסוף - - -
יצחק כהן
לא, לא, לא. אתה לא תוביל מהלכים של שחיתות. לא.
סתיו שפיר
אתה חייב לנו תשובות על העניין הזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אתן לך להמשיך עוד מעט, כולם - - -
סתיו שפיר
לא, אבל זו לא הסתייגות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו - - -
סתיו שפיר
אתה חייב לנו תשובות על זה שאתה ישבת פה ואמרת לנו שאפשר להעביר כספים ושצריך לבטוח בחלוקה השוויונית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ארבע. מי נגד ההסתייגות? ירים את ידו.
יצחק כהן
לא, תמשיכי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שבעה. ההסתייגות נפלה.

הצבעה על ההסתייגות
בעד – 4
נגד – 7
ההסתייגות לא אושרה.
יצחק כהן
רגע, תמסרי הודעה, תמשיכי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, די.
יצחק כהן
זה הודעה. בגלל השחיתות, בגלל גילויי השחיתות היא רוצה למסור הודעה.
סתיו שפיר
הודעה. מאחר שאנחנו מגלים שיש - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
היא תוכל להמשיך את זה בהסתייגות הבאה.
סתיו שפיר
לא, ניסן, אתה תיתן לי למסור הודעה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, רגע - - -
עיסאווי פריג'
למה לא?
סתיו שפיר
מאחר שנתגלו לנו שיש פה מקרים ועילה ואולי גם חשד לשחיתות בהעברות תקציביות של העברה של כספי מיסים אל גוף שמנוהל על ידי אנשיך, מפלגת הבית היהודי משתמשת בגוף שממומן על ידי כספי מדינה כדי לשרת את נבחריה ובוחריה- - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, אוקיי, תקראי את ההסתייגות. בבקשה, שלומית, תקראי את ההסתייגות הבאה.
סתיו שפיר
ואת המקורבים לאנשי המפלגה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אתן לך להמשיך בהסתייגות הבאה. בבקשה.
סתיו שפיר
לא ייתכן שאנחנו נמשיך בדיונים האלה בצורה כזו - - -
שלומית ארליך
אנחנו עוברים לסעיף 6.
סתיו שפיר
יש פה ניגוד עניינים ברור.
שלומית ארליך
במקום 'שיעור אפס' יבוא 'בשיעור המס - - -
יעקב ליצמן
לכן אנחנו מבקשים רביזיה.
משה גפני
רגע, רגע, רגע.
סתיו שפיר
ובוודאי שאנחנו מבקשים רביזיה.
יצחק כהן
מבקשים רביזיה.
משה גפני
סעיף 6, אנחנו מבקשים התייעצות סיעתית.
יעקב ליצמן
יש לשלומית שיתוף פעולה עם היושב ראש וזה מטריד אותי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקיי, אתם רוצים התייעצות סיעתית.
סתיו שפיר
רגע, אני ממשיכה את הנימו - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, יש התייעצות סיעתית.
סתיו שפיר
ניסן, נמשיך את הנימוק ואחריו נצא להתייעצות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, עכשיו עשרה ל-12, בחמישה ל-12, לפי השעונים שלנו אנחנו חוזרים להמשיך להצביע. התייעצות סיעתית.
משה גפני
רק רגע, שנייה. קודם כל זה לא חמישה ל-12. באיזה שעה חוזרים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
עוד חמש דקות.
משה גפני
איך חמש דקות? באיזה שעה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
חמישה ל-12.
יצחק כהן
יש לך את הרשימה של העמותות? אני רוצה שתקריאי אותן לפרוטוקול, כי אחרי זה ניקח את זה לוועדה, הוועדה לביקורת המדינה.
משה גפני
11:51.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נו, בסדר, אנחנו כבר מדברים דקה.
משה גפני
מה מדברים? ברגע שאמרת הסתכלתי.
סתיו שפיר
הגשנו בקשה.
יעקב ליצמן
גפני, ביבי על הקו.
משה גפני
מה הוא אומר?
יעקב ליצמן
שהוא לא דיבר עם הבית היהודי.
משה גפני
אז למה באמת אתה אומר את זה? מה, יש לך עניין? זה יכול להיות בגלל מה שסתיו - - -

<(הישיבה נפסקה בשעה 11:51 ונתחדשה בשעה 11:55.)>
יצחק כהן
צריך לפרוטוקול את התוצאות של ההתייעצות. אחרי ששמענו את הפרטים המזעזעים, החלטנו פה אחד - - - איפה פה אחד? שייכנסו, תכניסי את ה'פה אחד'.
שלומית ארליך
אז בסעיף 6, ההסתייגות הראשונה, במקום 'בשיעור אפס', יבוא 'בשיעור המס החל לגבי תרופות מצילות חיים'.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי רוצה להסביר?
יצחק כהן
סתיו.
סתיו שפיר
כן, אני אמשיך להגיד את מה שהתחלתי.
יצחק כהן
תכניס אותם רגע.
סתיו שפיר
ואני רוצה גם להבהיר שלא מדובר רק בהסתייגות, אלא בהסתייגות לכל הדרך שבה מנוהל פה הדיון. ניסן, אני אשמח אם תקשיב לי. לפחות תן לנו את הכבוד הזה. במהלך הדיונים שאנחנו ישבנו פה ביחד עם דני קריצ'מן, יו"ר החטיבה, שישב פה לצדך ואתה לאורך כל הדיון אמרת, 'איך אתם מעזים בכלל לשאול שאלות על התקציב הזה, שהרי התקציב מחולק באופן שווה והחטיבה מיישמת את תפקידה ומפתחת את כל חלקי הארץ'. הדבר הזה הוא פשוט לא נכון, רק בית אל קיבלה השנה ב-2014 יותר כסף מכל הנגב והגליל ביחד. בית אל קיבלה 51 - - -
יעקב ליצמן
כמה תושבים יש שם?
סתיו שפיר
5,000 ומשהו תושבים קיבלו 51 מיליון שקלים מהחטיבה להתיישבות, לעומת 49 מיליון שקלים לכל הנגב והגליל ביחד.
רות קלדרון
- - - סתיו, באמת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עזבי, רות, למה את - - -
יצחק כהן
זה לא משנה.
סתיו שפיר
חוף מועצה מקומית, השקעה ב - - -
יצחק כהן
זה לא משנה, הוא לא יכול לנהל את הדיון. הוא בניגוד עניינים.
סתיו שפיר
השקעה של החטיבה במועצת הר חברון היא 1,417 שקלים לתושב כשתושב במועצת חוץ אשקלון זה 12 שקלים בלבד.
רות קלדרון
- - -
יצחק כהן
עזבי עוולות קודמות. לא היה? בטח שהיה.
סתיו שפיר
- - - את התשובות שלך להאשמות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד?
יצחק כהן
רגע, מה שמות העמותות לפרוטוקול?
סתיו שפיר
מה התשובות שלך?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו.
סתיו שפיר
איך אתה בתור בן אדם שמגדיר את עצמו ציוני יכול לבוא ופשוט לעמוד בשקט אל מול הנתונים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי נגד ההסתייגות?
יצחק כהן
רגע, בעד, לא ספרת בעד.
יעקב ליצמן
לא, הוא ספר.
יצחק כהן
לא ספרת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד? רגע, רות.
יצחק כהן
שש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקיי, מי נגד ההסתייגות? ירים את ידו. חמד.
סתיו שפיר
לחברי יש עתיד אין שום בעיה עם העברות הכספים האלה לעמותות ש - - -
יעקב ליצמן
לא, הם גם מקבלים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, ההסתייגות נפלה.

הצבעה על ההסתייגות

בעד – מיעוט
נגד – רוב
ההסתייגות לא אושרה.
יעקב ליצמן
בירה אלכסנדר זה שלהם.
יצחק כהן
תגידי את ההודעה.
סתיו שפיר
אגב, אולי תשמחו לדעת, הודעה, שאחת העמותות האלה יושבת ברמת אביב, ממש קרוב לבית של יאיר לפיד, ומה שהעמותה הזו עושה זה להעביר פעולה מיסיונרית בתוך רמת אביב - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
בואי, אנחנו עוברים להסתייגות הבאה.
סתיו שפיר
בית מדרש שמטרתו החזרת אנשים בתשובה וגם היא מקבלת 375,000 שקלים ב-2014 מהחטיבה להתיישבות. מה הקשר בין זה לבין התיישבות?
אורי מקלב
את מבקשת לפסול את היושב ראש? את צריכה להגיד מה את מבקשת.
סתיו שפיר
מה הקשר?
יצחק כהן
מה את מבקשת?
סתיו שפיר
אני חושבת שהיושב ראש נמצא בניגוד עניינים ולא יכול לנהל ישיבות שנוגעות לתקציב החטיבה להתיישבות - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות, הסעיף יימחק.
סתיו שפיר
ואני מבקשת שעכשיו אתה תפסול את עצמך מלנהל בעתיד ישיבות כאלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי רוצה להסביר? בבקשה, הזמן התחיל לרוץ.
יצחק כהן
תסביר.
סתיו שפיר
ניסן, אני מבקשת שאתה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי רוצה להסביר?
סתיו שפיר
אני מסבירה.
יצחק כהן
תמשיכי.
סתיו שפיר
אני מבקשת שהיושב ראש יפסול את עצמו מלנהל דיונים בענייני התקציב של החטיבה להתיישבות, מאחר שהתגלה מנתונים רשמיים של המדינה שהתקציב הזה מועבר בחלקים נרחבים ממנו לעמותות ששייכות לבית היהודי.
יעקב ליצמן
ניסן, התייעצות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, התחלנו.
יעקב ליצמן
לא, לא, לא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו מסבירים את ההסתייגות.
יצחק כהן
לא, היא בהודעה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, מה זה לא? היא מסבירה את ההסתייגות.
יעקב ליצמן
רגע, שלומית, אפשר?
שלומית ארליך
לא, היא יכולה לסיים את ההסתייגות ואז לפני ההצבעה אנחנו - - -
יצחק כהן
אבל היא באמצע הודעה להסתייגות הקודמת, היא רוצה לבקש רביזיה. היא לא גמרה את ההודעה הקודמת. תגמרי את ההודעה.
סתיו שפיר
לא ייתכן שאדם שמפלגתו מעבירה כספים לעמותות ומקורבים של המפלגה, מכספי מיסים של אזרחי ישראל, גם ינהל את הישיבות על אותן העברות כספים. אתה נמצא בניגוד עניינים חריף.
יצחק כהן
אנשים נכנסו לכלא על דברים כאלה.
סתיו שפיר
ואני מצפה שאתה תענה תשובות לחברי הוועדה, שאותם אתה הטעית לאורך כל הדיונים כשמסרת לנו מידע שקרי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, רבותיי - - -
אורי מקלב
אני מבקש חוות דעת משפטית.
יעקב ליצמן
רגע, התייעצות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, אם אתם רוצים התייעצות, אז יש לכם - - -
יעקב ליצמן
חמש דקות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
חמש דקות, זה 12 ודקה, עד 12 ושש דקות.
יעקב ליצמן
12 ושתי דקות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
12 ושתי דקות. בסדר. עד 12 ושבע דקות.

<(הישיבה נפסקה בשעה 12:02 ונתחדשה בשעה 12:07.)>
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, תודיע אני מתחיל. מי בעד?
יעקב ליצמן
לא הסברנו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הסבירו את ההסתייגות. חבר'ה, נו.
עיסאווי פריג'
איציק, אתה עושה צחוק מהדברים, אז תחכה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
סתיו, אחרי ההסתייגות אמרנו שנעשה את זה.
סתיו שפיר
האם מתוכנן זמן שבו אתה תתמודד עם הטענות האלה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות?
משה גפני
איזה מספר?
סתיו שפיר
ניסן, אם אין שום בעיה, מה הבעיה שלך להגיד מה עמדתך בעניין.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עוד פעם. טוב, מי נגד? ירים את ידו. מי נגד ההסתייגות? מי נמנע? ההסתייגות נפלה.

הצבעה על ההסתייגות

בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין

ההסתייגות לא אושרה.
יעקב אשר
יש לי הודעה. מאחר שאנחנו היינו עדיין באמצע התייעצות סיעתית, כדי שלא תהיה תקלה תחת ידכם, חלילה, כי אני בטוח שאתה רוצה לעשות את עבודתך המקצועית ונכון, כפי שחונכת בבית היהודי - - -
משה גפני
אם אפשר בבקשה לא להיסחף.
יעקב אשר
אלול.
משה גפני
גם באלול לא צריך - - -
יעקב אשר
לכן אנחנו מאפשרים לך עדיין התייעצות של כל הסיעה, על דעת כל הקבוצה, היועצת המשפטית לא שומעת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היא שומעת.
יעקב אשר
על דעת כל הקבוצה כדי לאפשר לניסן לחזור בו מחוסר המקצועיות שמתנהלות ההסתייגויות, אז אנחנו, על דעת כל הקבוצה, להלן – הקבוצה, מבקשים רביזיה על הסעיף הזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, תודה רבה.
סתיו שפיר
ואני מבקשת מהייעוץ המשפטי שיגיד מה עמדתכם בעניין ניגוד העניינים של יושב ראש הוועדה, בבקשה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תשמע - - -
סתיו שפיר
שנייה, ניסן, ביקשתי מהם להגיב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה לא רלוונטי לדיון עכשיו.
סתיו שפיר
זה מאוד רלוונטי.
יעקב אשר
הם צריכים להגיד שזה לא רלוונטי.
סתיו שפיר
אני לא חושבת שאתה אפילו בעמדה להגיד להם אם כן או לא, מאחר שמדובר בך.
יעקב אשר
הם צריכים להגיד שזה לא רלוונטי, לא אתה.
סתיו שפיר
מה אומר הייעוץ המשפטי על העניין הזה?
יעקב אשר
שהם רק יגידו.
סתיו שפיר
אתם ישבתם פה בזמן ההעברות התקציביות לחטיבה, מה אתם אומרים על ניגוד העניינים של סלומינסקי?
שלומית ארליך
אנחנו לא יודעים על ניגוד עניינים.
סתיו שפיר
מה?
שלומית ארליך
אנחנו לא יודעים על ניגוד עניינים.
סתיו שפיר
הנה, חשפתי בפניכם את הפרטים שיצאו מהתקציב - - -
משה גפני
יושב ראש ועדה של - - -
יעקב אשר
אולי תעשו התייעצות של היועצים המשפטיים?
משה גפני
יושב ראש ועדת החוקה של הבית היהודי, עמותה שלו מקבלת כסף ממה שניסן סלומינסקי הצביע בעד, העביר.
סתיו שפיר
אין פה ניגוד עניינים בעיניכם?
היו"ר ניסן סלומינסקי
בבקשה.
שלומית ארליך
לסעיף 8 - - -
משה גפני
הוא יושב ראש ועדת החוקה, שמגיש את החוקה - - -
סתיו שפיר
סליחה, ניסן, מותר לנו לקבל ייעוץ משפטי בזמן הוועדה.
יעקב ליצמן
שלומית, תתייעצי - - -
סתיו שפיר
אתה לא יכול למנוע מאיתנו לקבל פה ייעוץ משפטי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
התייעצות סיעתית? בסדר.
יעקב ליצמן
התייעצות סיעתית, רבותיי.
סתיו שפיר
ואני מבקשת שהיועצים המשפטיים ידסקסו ביניהם וימצאו תשובה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
12 ורבע - - -
שלומית ארליך
אין עובדות ש - - -
סתיו שפיר
יש את העובדות, מדובר בתקציב - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרב ליצמן, 12 ורבע.
סתיו שפיר
אלה נתונים רשמיים של החשבות הכללית.
משה גפני
חברת הכנסת שפיר טוענת, ולי יש סימוכין לעניין הזה, על כמה דברים, אבל אחד הדברים הבולטים, יושב ראש ועדת החוקה של הבית היהודי, טרופר, הוא מגיש את החוקה הזאת שנפתלי בנט הולך לשלוט במפלגה. לניסן סלומינסקי יש בזה אינטרס חד משמעי כחבר הבית היהודי, הוא העביר כאן תקציב לחטיבה להתיישבות שמממנת עמותה של טרופר. ניגוד עניינים או לא ניגוד עניינים?
יעקב אשר
וזה היה לפני חוק המע"מ כתנאי להעברת החוק.
אורי מקלב
זה נקרא פרופר ניגוד עניינים.
משה גפני
נעביר לכם את זה? חד וחלק, יש אחד נסימי, הם כולם חברי הבית היהודי, כולם נמצאים בתוך המערכת הזאת שעכשיו הם מדברים עליה, ניסן העביר להם כסף לעמותות שלהם, דרך החטיבה להתיישבות.
סתיו שפיר
צריך להקפיא את כל דיוני הוועדה בראשות ניסן על הסוגיות האלה. לא יכול להיות שאנחנו פה כחברי כנסת לא נקבל מידע מלא ויסתבר לנו בדיעבד, ממידע עקיף, פתאום לאיפה באמת עברו הכספים שאנחנו הולכים להצביע עליהם. זה לא יכול להיות.
עיסאווי פריג'
למה אתה שותק?
סתיו שפיר
זה לא יכול להיות.
משה גפני
אם את רוצה, או אתם רוצים, נעביר לכם את החומר.
עיסאווי פריג'
למה אתה שותק? אין לך מה להגיד?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כי אנחנו בהתייעצות סיעתית.
סתיו שפיר
אנחנו בהתייעצות משפטית כרגע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, את יכולה, אין לך התייעצות סיעתית.
שלומית ארליך
אין התייעצות - - -
עיסאווי פריג'
אין לך מה להגיד בעניין?
סתיו שפיר
אנחנו בהתייעצות משפטית כרגע.
שלומית ארליך
אין התייעצות משפטית. תעבירו פנייה שמפרטת את כל העובדות, את כל הנתונים שנמצאים בפניכם. תעבירו לנו פנייה מסודרת, נתייחס אליה. אני לא יכולה להתייחס לטענות ש - - -
סתיו שפיר
חשוב להתייחס אליהן לפני שאנחנו ממשיכים את הדיונים.
חמד עמאר
יש הפסקה עכשיו, או מה קורה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, התייעצות סיעתית.
סתיו שפיר
או שכל הדברים שאנחנו אומרים בדיונים צריכים להתבטל, מאחר ואנחנו לא מקבלים מידע מ - - -
חמד עמאר
מתי אני אצטרף אליכם?
משה גפני
בכל עת ובכל שעה.
סתיו שפיר
אבל אנחנו אומרים על חבר כנסת אחר שהוא נמצא בניגוד עניינים.
שלומית ארליך
- - - להעלות אותו על הכתב, להביא את כל העובדות ואת כל הנתונים, אין לי יכולת עכשיו לקבל החלטה ו - - -
סתיו שפיר
כן, אבל זה פשוט לא ייאמן, הרי גם את חוק המע"מ ניסן מעביר בגלל שהוא סגר דיל עם יש עתיד. אז אנחנו יודעים כבר שהיו קודם דילים בחטיבה להתיישבות, עכשיו יש דיל נוסף עם יש עתיד על כספים להתנחלויות. באמת. אז אי אפשר לעשות פה - - -
רות קלדרון
זה גפני המציא את השיטה. באמת. את הולכת ל - - -
סתיו שפיר
די, נו, חברי המפלגה שלך הודו בזה בתקשורת.
רות קלדרון
גפני לא המציא את השיטה הזאת?
יעקב אשר
איזה שיטה? איפה היית כשהוא המציא את השיטה? היית פה?
סתיו שפיר
ככה עובדים פה? חשבתי שאתם מביאים פוליטיקה חדשה.
יעקב אשר
בטלוויזיה.
משה גפני
מה שאת אומרת זה נכון, זו האמירה הכי רדודה שנעשית פה בבניין הזה.
סתיו שפיר
אני שמעתי שיש עתיד זה פוליטיקה חדשה.
משה גפני
אני הייתי חשוף פה לעיני כולם. אם אני הייתי עושה את מה שהוא עושה הייתי מאחורי סורג ובריח. זאת שחיתות במיטבה. מאיפה את יודעת? תני לי דוגמה.
רות קלדרון
כי אני התבוננתי במסמכים.
משה גפני
תני לי דוגמה. תני, תגידי. מה את אומרת סתם באוויר? מה את פוגעת בשמי הטוב? אני פה 26 שנה, אף פעם - - -
יעקב אשר
ועוד בחודש אלול, הרבנית קלדרון. הרבנית קלדרון, את דואגת שתהיה אהבת חינם. ככה את מטיחה בו? על מה? ארבע שנים הוא ניהל את הכול.
רות קלדרון
מדוע אתה צורח?
יעקב אשר
כי זה כואב.
רות קלדרון
הקול שלך יינזק, חבל.
יעקב אשר
כי אתם מושחתים. אתם מושחתים.
רות קלדרון
סתם, חבל להרוס את הקול.
יעקב אשר
אתם בובות, מריונטות.
משה גפני
למה את אומרת?
יעקב אשר
מריונטות, מריונטות של הבוס שלכם.
שמעון סולומון
אל תטיף מוסר, מי שמושחת זה אתם, זה לא אנחנו.
יעקב ליצמן
הפריימריז של יש עתיד.
יעקב אשר
מריונטות. בתור אדם חרדי היו משפדים אותו. משפדים אותו אם הוא היה עושה ככה.
שמעון סולומון
תפסיק לזרוק סתם מילים.
רות קלדרון
כל השיטה הזאת התפתחה על ידי היושב ראש הקודם של ועדת הכספים.
אורי מקלב
אולי את מוכנה להסביר למה התנגדתם ל - - -
משה גפני
חברת הכנסת קלדרון - - -
אורי מקלב
אתם התנגדתם לתקציב הזה, מה קרה פתאום?
משה גפני
חברת הכנסת קלדרון, לא צריך לצעוק, צריך להגיד לי ש'אתה עשית את אותו דבר'. אנחנו מדברים פה על שחיתות פלילית.
רות קלדרון
לא את אותו דבר, אמרתי שהשיטה של ה - - -
יצחק כהן
לא, זה פסול.
משה גפני
את לא יכולה להגיד את זה, אפילו לא בשקט.
רות קלדרון
מסורת. מסורת ועדת הכספים נבנתה על ידך.
משה גפני
תיתני דין וחשבון לעצמך. אני פה 26 שנה, מעולם לא אמרו עליי, מעולם, שעשיתי איזה משהו לא נכון.
רות קלדרון
מעולם?
משה גפני
וזו שחיתות פלילית, את אומרת שאני המצאתי את השיטה? באמת.
סתיו שפיר
זה בסדר שיש הסכמים פוליטיים, אבל זה לא בסדר לא לחשוף אותם. אם לא חושפים דיל פוליטי, זה אומר שיש פה משהו להסתיר.
יצחק כהן
שקיפות.
יעקב אשר
גפני, הם באו לשנות. גב' קלדרון, הרבנית, אתם באתם לשנות.
רינה פרנקל
זה כואב שבאנו לשנות - - -
יעקב אשר
באתם לשנות.
רות קלדרון
אנחנו נשמח אם נדבר על כך שלא נעשה פה קרקס.
רינה פרנקל
כואב שבאנו לשנות. כן, באנו לשנות וכואב לכם שבאנו לשנות.
יעקב אשר
אתם יושבים פה ואתם לא יודעים על מה אתם דנים.
יצחק כהן
אני מוחה. ההתייעצות הייתה אמורה להיגמר לפני עשר דקות ואני מוחה.
משה גפני
לא, עזוב. אתם התנגדתם לתקציב של החטיבה להתיישבות. התנגדתם, מה קרה ששיניתם את דעתכם? הרי התנגדתם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בבקשה, רבותיי.
יעקב אשר
'באנו לשנות', 'פוליטיקה חדשה'. צבועים.
משה גפני
מה קיבלתם בשביל זה?
שלומית ארליך
אז אנחנו עצרנו בסעיף 8. אנחנו בהסתייגויות לסעיף 8.
משה גפני
לא שמעתי.
יעקב אשר
רגע, אדוני, תעשה סדר בדיון. היושב ראש, גם הקואליציה עושים רעש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תקריאי, בבקשה.
שלומית ארליך
אנחנו בסעיף 8, סעיף קטן (א), בהסתייגויות. ההסתייגות הראשונה של קבוצת יהדות התורה וש"ס - - -
משה גפני
כולם. רגע, רק שנייה.
שלומית ארליך
זה הגשתם בנפרד.
משה גפני
לא, אז ביקשנו - - - אלא אם כן תהיה מפלגה שתגיד שהיא לא מעוניינת להצטרף להסתייגות מסוימת, אבל - - -
עיסאווי פריג'
בשם כל הקבוצה.
משה גפני
אמרנו כבר בישיבה הקודמת, זה בשם כל הקבוצה.
יעקב אשר
כל ההסתייגויות, למעט למי שתהיה הסתייגות על זה.
משה גפני
בדיוק, ומישהו שיאמר שהוא לא רוצה.
שלומית ארליך
בסעיף קטן (א) המילה 'וריבית' תימחק.
משה גפני
רגע, אז סיכמנו שזה כל הקבוצה?
יעקב אשר
אז תודיעי את זה בקולך לפרוטוקול.
שלומית ארליך
אני מודיעה שזה כל הקבוצה.
משה גפני
יפה. אז איזו הסתייגות?
יעקב אשר
מכאן ולהבא ואחורנית גם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תקריאי, בבקשה.
שלומית ארליך
קראתי. בסעיף קטן (א) המילה 'וריבית' תימחק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקיי, מי רוצה להסביר?
משה גפני
רגע, איזו הסתייגות?
שלומית ארליך
זה לא ברשימה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי רוצה להסביר? התחיל לרוץ.
משה גפני
שנייה. מה ההסתייגות?
שלומית ארליך
המילה 'וריבית' תימחק.
משה גפני
עיסאווי.
עיסאווי פריג'
עכשיו אני אומר לך, אדוני היושב ראש, ברגע שאני שומע דיון שכל החוק עכשיו - - -
יעקב אשר
אפשר להדליק את ה - - -
עיסאווי פריג'
נהיה מסביב לחטיבה להתיישבות והחברים מיש עתיד יושבים כאן ולא יודעים בכלל על מה הם הולכים להצביע, אז אני אומר שהפוליטיקה החדשה הובילה אותנו למצב שצריך ללמוד מכם, אנשי הבית היהודי, שיעורים בפוליטיקה, חבל על הזמן.
יצחק כהן
מה, שיעורים בשחיתות?
עיסאווי פריג'
אבל זה עובר, יש עתיד קונה את זה בצורה חלקה - - -
יצחק כהן
זה בגלל יש עתיד. יש שותפים לשחיתות.
עיסאווי פריג'
אנחנו מתעקשים ומבקשים ונחזור ונבקש לאורך כל הדיון את מה שחברת הכנסת סתיו שפיר העלתה על הקשר שלך לעומת החטיבה להתיישבות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, אני אתן לך להמשיך.
משה גפני
לא, לא, לא. תן לו עוד חצי דקה והוא מסיים.
עיסאווי פריג'
אתה לא יכול להמשיך - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד - - -
משה גפני
רגע, רגע, רגע.
עיסאווי פריג'
כי זה דברים שגובלים בפלילים.
יעקב אשר
אתה פוגע בו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, לא פוגע בו.
עיסאווי פריג'
אי אפשר לשתוק על זה. צריך לחזור ולהגיד את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות?
משה גפני
למה אתה לא מקשיב?
יעקב אשר
צריך לענות. צריך גם לענות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו.
משה גפני
למה אתה לא מכחיש את זה?
עיסאווי פריג'
הם לא יודעים על מה הם מדברים ועל מה הם מצביעים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. ארבעה.
יעקב אשר
רגע אחד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי נגד? ירים את ידו. זבולון, אתה הצבעת?
יעקב אשר
זבולון, יהיה בסדר, דנה אמרה שיהיה בסדר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, ההסתייגות נפלה.
יעקב אשר
רגע, מי נמנע?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי נמנע?

הצבעה על ההסתייגות
בעד – מיעוט
נגד – רוב

נמנעים – אין

ההסתייגות לא אושרה.
קריאה
אתה רוצה להיות הדובר של הוועדה אולי?
משה גפני
הודעה.
קריאה
רגע, הפעם התור של עיסאווי להודיע.
יעקב אשר
לא, זה גפני.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, עיסאווי ימשיך עם ההסתייגויות.
יעקב אשר
בדיוק.
משה גפני
האמת היא שאנחנו לא חשבנו להגיש עכשיו רביזיה, אבל חיכינו שאחרי האשמות כאלה, של חברת הכנסת סתיו שפיר ואנחנו הצטרפנו אליה, שתגיד שזה לא נכון. להגיד, והייתם נקיים מה' ומישראל. ציפינו שתגיד 'כל מה שאמרת לא נכון', 'כל מה שאת אומרת שיש נגיעה שלי לעניין לא מתחיל ולא נגמר'. אם לי היו אומרים דבר כזה, כמו שאמרה רות קלדרון, אני מיד קפצתי מהמקום ואמרתי 'לא היה בחיים דבר כזה ולא יהיה דבר כזה'. לא אמרת את המשפט הכי פשוט. זה לא נוגע לחוק הזה, בסדר, אבל אומרים - - - אוי נו באמת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, רב משה.
יעקב אשר
ולכן?
משה גפני
ולכן, האמת היא בניגוד למחשבה הראשונה, שלא להגיש רביזיה, החלטנו כן להגיש רביזיה.
יעקב אשר
רביזיית מחאה.
שלומית ארליך
הרביזיה נרשמה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הסתייגות.
שלומית ארליך
ההסתייגות הבאה, עדיין לסעיף קטן (א). המילים 'שומה או השגה' יימחקו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רות, בבקשה.
משה גפני
רות, לפני שאת מדברת - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
עיסאווי, אתה רוצה להמשיך?
עיסאווי פריג'
כן. אני - - -
משה גפני
כן, אני העברתי כסף לישיבות, העברתי כסף לאוניברסיטאות, העברתי כסף ליהודים, העברתי כסף לערבים. העברתי לכולם. נכון.
יעקב ליצמן
גפני, לא גינית את האלימות.
יצחק כהן
כל סוג של אלימות.
עיסאווי פריג'
אנחנו בסעיף הזה מדברים על מכירת דירה בתוך חמש שנים ועכשיו אני קורא את כל הסעיף ואני אומר, יש לנו מנהל שאמור לנהל את הדברים בצורה מעניינת. המילה 'מנהל' מופיעה לאורך - - - תקשיב, אתה יושב ראש ועדת הכספים - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני שומע אותך.
עיסאווי פריג'
אתה צריך לתת את התוכן. אז אתה בהקשבה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני בהקשבה מלאה.
יעקב אשר
הוא יוצק תוכן לחטיבה להתיישבות.
עיסאווי פריג'
זה משהו אחר. נעביר את הדיון לחטיבה להתיישבות? אין לי בעיה. גם זה אפשרי. אני רואה שאתה מסתכל על השעון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בוודאי.
עיסאווי פריג'
אתה רואה? הוא לא רוצה את התוכן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אתן לך להמשיך.
עיסאווי פריג'
אתה לא רוצה את התוכן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. חמישה. מי נגד? ירים את ידו. שבעה. אפילו שמונה.
יצחק כהן
איך ההרגשה להיות חותמת גומי?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי נמנע? ההסתייגות נפלה.

הצבעה על ההסתייגות

בעד – 5
נגד – 8
נמנעים – אין

ההסתייגות לא אושרה.
יצחק כהן
איך התחושה?
משה גפני
תמסור הודעה, עיסאווי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, הוא מסביר את ההסתייגות.
משה גפני
לא.
עיסאווי פריג'
אני רוצה למסור את ההודעה. אדוני, אני מוחה על כך שאתה באופן שיטתי מנסה לרוקן אותנו מתוכן וסותם לנו את הפה. לאור זאת, בצורה מחאתית, אני בשם הקבוצה מגיש רביזיה על ה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה רבה.
יעקב אשר
זה היה קצר מדי.
שלומית ארליך
ההסתייגות הבאה עדיין בסעיף קטן (א). בסעיף קטן (א) המילים 'ערר' או 'גבייה' יימחקו.
משה גפני
זה בעל פה?
שלומית ארליך
זה עדיין בעל פה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקיי, מי רוצה להסביר את זה?
משה גפני
מה אמרת, מה ההסתייגות?
היו"ר ניסן סלומינסקי
עיסאווי, אתה רוצה להמשיך?
משה גפני
רגע.
שלומית ארליך
המילים 'ערר' או 'גבייה' יימחקו.
יצחק כהן
אלכס, ישר חותמת גומי?
היו"ר ניסן סלומינסקי
רב יצחק, אתה היית קודם באמצע ה - - -
משה גפני
רגע, עיסאווי.
עיסאווי פריג'
כן, אחי.
יעקב אשר
דבר.
עיסאווי פריג'
אתה רואה? אתה צודק. כשאנחנו משתמשים במילה 'ערר', הרי המילה הזו, יש לה נגיעה לאנשי מקצוע, ומאחר שכאן, בוועדת הכספים, לא הצלחתם, לא אתה ולא שר האוצר ולא כל האנשים מסביב, להביא כלכלן אחד, איש מקצוע אחד, שייתן לנו הסבר וישכנע אותנו למה החוק הזה טוב, לא הצלחתם, ואתם משתמשים במלל מקצועי. פשוט זה לא מסתדר לראש.
יצחק כהן
איזה מקצועי?
עיסאווי פריג'
אז אני אומר, זו תעודת עניות וזה מביש, ואני אומר לך, לכל החברים כאן, שאני צריך להשתמש בכל המילים 'ערר' ו'השגה' וכל הדברים האלה, שהם מבית היוצר המקצועי, ואין אף איש מקצוע שתומך בחוק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, תודה.
יעקב אשר
מה אתה אומר על זה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
טיעון מכובד. מי בעד?
יעקב אשר
רגע, השעון לא צפצף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הטיעון שלו מכובד ואמיתי.
עיסאווי פריג'
אמיתי, אבל איך זה משתקף בהצבעות?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא יודע, בואו נראה עכשיו. מי בעד?
יעקב אשר
איך תסתכל בעיני בוחריך?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי בעד? חמישה. מי נגד? שמונה. מי נמנע? טוב, ההסתייגות נפלה.

הצבעה על ההסתייגות

בעד – 5
נגד – 8
נמנעים – אין

ההסתייגות לא אושרה.
שלומית ארליך
עדיין הסתייגות בסעיף קטן (א).
יעקב אשר
הודעה. מאחר שפריג' באמת הסביר את הדברים בצורה כל כך רצינית, אנחנו פשוט לא מבינים, ולכן למרות שאנחנו לא אוהבים להשתמש בכלי הזה שנקרא רביזיה, אבל מאחר שכאן באמת ה - - -
יצחק כהן
ודוחקים אותנו לקיר.
יעקב אשר
התכנסנו כולנו, נדחקנו לקיר ועל דעת כל הקבוצה - - - אני אחכה, יש התייעצות סיעתית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב - - -
יעקב אשר
רגע, מאחר - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
הבנתי. רשמנו.
יעקב ליצמן
הוא לא אמר עדיין.
יעקב אשר
כל הקבוצה, עם הלשון המשפטית, להלן הקבוצה, אנחנו מגישים רביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקיי, תודה. הלאה.
שלומית ארליך
עדיין בסעיף קטן (א) המילה 'ריבית' תימחק.
משה גפני
בעל פה?
שלומית ארליך
כן.
משה גפני
ליצמן, אתה רוצה?
עיסאווי פריג'
אני, יש לי רק - - -
יעקב אשר
הוא מחכה לליפמן.
משה גפני
למה לא יכולתם להביא את ליפמן היום?
יעקב אשר
יוחזר ליפמן לאלתר.
עיסאווי פריג'
גפני, אני אחרוג - - -
אראל מרגלית
ליפמן אמר שכל מה שהבאנו מהדרום, זה הכול היה פעילות של מפלגת העבודה.
עיסאווי פריג'
אני אחרוג. שכני וידידי, מר ניסן סלומינסקי, אני אחרוג מעכשיו מהנימוקים.
קריאה
רגע, אתה רוצה טופס הצטרפות עכשיו?
עיסאווי פריג'
בגלגול הבא, בכיף.
משה גפני
בגלגול הבא הם לא יהיו.
יעקב אשר
גם בגלגול הזה הם לא יהיו.
עיסאווי פריג'
ניסן, זה מאוד חשוב שתשמע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שומע, שומע.
עיסאווי פריג'
עכשיו אנחנו בשנת - - -
משה גפני
רגע, אל - - -
עיסאווי פריג'
אל תסתכל על השעון, זה חשוב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הפוך, אני רוצה שתספיק להגיד.
עיסאווי פריג'
עזוב את השעון.
יעקב אשר
שכן מדבר. טוב שכן טוב מאח רחוק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הפוך, אני רוצה שיהיה לך זמן.
עיסאווי פריג'
גפני, זה חשוב. אנחנו בשנת 2014, כפר קאסם, עיר שמונה 21,000 תושבים, סוף סוף בשנת 2014, שלשום, הקמנו קבוצת כדורסל - - -
יעקב אשר
מזל טוב.
עיסאווי פריג'
והיא תשחק בליגה, בליגה ב'. אבל יש לנו בעיה, אין לנו אולם כדורסל. הלכנו לאלקנה - - -
יעקב אשר
תבואו לאלקנה.
עיסאווי פריג'
הלכנו לאלקנה ולשערי התקווה ולאורנית לבקש אולם. נכון לעכשיו נדחינו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נדחיתם גם באלקנה?
עיסאווי פריג'
אני עכשיו מקבל, ליד כולם, כפר קאסם, עד שיהיה לנו מגרש - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מוכן לטפל בזה. לא ידעתי.
יעקב אשר
אוה, סוף כל סוף לקחת פיקוד.
עיסאווי פריג'
אני מבסוט, יש הישג.
משה גפני
למה אין לכם מגרש? למה לכולם יש?
עיסאווי פריג'
כי אנחנו עיר - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, רבותיי, מי בעד - - - לא, עיסאווי - - -
משה גפני
למה אין להם מגרש?
עיסאווי פריג'
זו שאלה חשובה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עיסאווי, אני אתן לך עוד מעט.
עיסאווי פריג'
שאלה חשובה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו.
עיסאווי פריג'
שאלה חשובה.
משה גפני
מאוד מאוד.
עיסאווי פריג'
אני אענה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ארבעה. מי נגד ההסתייגות? ירים את ידו.
משה גפני
איך ארבעה?
יעקב אשר
איזה ארבעה? היה חמישה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שבעה.
יעקב אשר
אבל היו חמישה בעד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא לא הצביע, אבל נכניס אותו, חמישה.
יעקב אשר
רגע, מי נמנע?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי נמנע? אוקיי, ההסתייגות נפלה.

הצבעה על ההסתייגות

בעד – 5
נגד – 7
נמנעים – אין

ההסתייגות לא אושרה.
עיסאווי פריג'
הודעה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל לא מהסוג הזה.
סתיו שפיר
תגידו, התנועה באה - - -
משה גפני
רגע, הודעה. אני רוצה להגיד לכם, רבותיי. אני ישבתי פה במתח כשחבר הכנסת עיסאווי פריג' העלה את הנושא. עיסאווי, כשאתה העלית את הנושא אני הייתי במתח רב, כשאמרת שהקמתם שלשום קבוצת כדורסל - - -
עיסאווי פריג'
ב-2014. 21,000 תושבים. 11 בתי ספר.
משה גפני
2014. 21,000 תושבים. בתי ספר. ובאורנית יש מגרש כדורסל - - -
עיסאווי פריג'
שני אולמות יש, 4,000 איש.
משה גפני
שני אולמות. באלקנה יש.
עיסאווי פריג'
יש.
יעקב אשר
זה מהחטיבה להתיישבות.
יצחק כהן
יש. יש.
משה גפני
בשערי תקווה?
יצחק כהן
יש, יש.
עיסאווי פריג'
שמעת?
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, גפני. לא, עזוב.
משה גפני
לא, חשבנו להגיש הסתייגות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז תגיש.
יעקב אשר
רביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בהסתייגות תוכל לדבר.
משה גפני
ולכן האמת היא, לא רציתי להגיש הסתייגות, זה לא קריטי, אבל אחרי מה שהוא אמר, שהם הקימו קבוצת כדורסל ואין להם מגרש, מה שאני הייתי עושה, הייתי עוצר את הדיון והולך לבדוק למה אין להם מגרש. זה מה שהייתי עושה.
יעקב אשר
כתחליף לזה אנחנו מבקשים רביזיה.
משה גפני
רביזיה.
עיסאווי פריג'
רביזיה.
יעקב ליצמן
ועידת הבית היהודי תאשר את זה מחר.
יעקב אשר
שיהיה בהצלחה לקבוצה. יש לך גבוהים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקיי.
שלומית ארליך
בסעיף קטן (א) אחרי המילים 'ישולם בידי הרוכש', יבוא 'לפי החלק היחסי של ההטבה, לפי חשבון חלוקת סך ההטבה במספר השנים שנקבעו בניכוי השנים בהם מתגורר בדירה'.
היו"ר ניסן סלומינסקי
גפני, בבקשה, או תחלק למי שאתה רוצה.
עיסאווי פריג'
לפני - - -
יעקב אשר
אתה רוצה להמשיך?
עיסאווי פריג'
רק תיקון הודעה.
זבולון כלפה
הוא רוצה לתקן, עשינו את החשבון.
עיסאווי פריג'
בדקתי, אני וחבר הכנסת כלפה, וגילינו שבכפר קאסם זה 12 בתי ספר ולא 11. אז לצורך הפרוטוקול.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הבנו, זה משנה את כל התמונה.
משה גפני
אחרי המילים 'ישולם בידי הרוכש', אני מבקש לומר, מגישים כאן הצעת חוק, שהצעת החוק הזאת פוגעת בציבור הערבי, היא פוגעת, אני לא זוכר, לא בזמן שליצמן היה יושב ראש ועדת הכספים ולא בזמני, אני לא זוכר שנעשה עוול כלפי הציבור הערבי. כשהיה מעלה חבר כנסת נושא ששייך לציבור הערבי, אנחנו היינו מטפלים בזה. אותו דבר היה בכמה מקרים שאני והחברים יודעים את זה. טיפלנו, הבאנו כסף מהאוצר וטיפלנו בעניין הזה. היום עיסאווי פריג' יכול להגיד קבוצת כדורסל, אתה לא מניד עפעף, אתה לא אומר לו 'תשמע, אני אלך לדבר עם משרד התרבות, אני אלך לדבר עם משרד - - -', אתה לא אומר כלום.
עיסאווי פריג'
אני רוצה לצמצם פשע ואלימות. זאת המטרה, שיהיה עיסוק לצעירים.
משה גפני
כן. אתה לא אומר שום דבר. מה אתה כן עושה? אתה יושב פה שעות וימים ארוכים כדי לפגוע בציבור של כפר קאסם, כדי להפוך את החוק הזה, שהחוק הזה יפגע בציבור הערבי. לא היה דבר כזה ואני מבקש, בעיקר מיש עתיד, שהם משתפים איתכם פעולה, שלא יזרקו עלינו את כל המחדלים שלהם. 'כך היה אצל גפני', 'כך היה אצל ליצמן', לא היה ולא נברא. אתה יכול להתקשר לחבר כנסת לשעבר, שכיב שנאן, שהוא העלה כאן בוועדה נושא של הציבור הדרוזי בגליל, עצרתי את הדיון. זה לא הציבור שלי, זה לא הציבור - - - אתה לא עושה את זה.
עיסאווי פריג'
ועל כמה וכמה שמדובר בשכנים. אתה יודע מה זה שכנים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז דיברתי איתך.
עיסאווי פריג'
שכנות. אתה לקחת על עצמך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
דיברתי. טוב, רבותיי, מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. מי נמנע? ההסתייגות נפלה.

הצבעה על ההסתייגות

בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין

ההסתייגות לא אושרה.
משה גפני
הודעה. למה אדוני היושב ראש, למה, למה לא אכפת לך מהציבור הערבי? למה? הם עשו לך רע? הנה, יש פה עיסאווי פריג', חבר כנסת מצוין, נחמד, מייצג את הציבור. כמה בתי ספר אמרת בכפר קאסם?
עיסאווי פריג'
12.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, זה לא בהודעה, זה בהסתייגות תסביר.
משה גפני
זה לא הסתייגות, זה הודעה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לכן אמרתי, לא בהודעה את - - - בהסתייגות, אחר כך, הבאה, תוכל.
משה גפני
בסדר, הודעה. למה? אנחנו רצינו להצביע איתך והכול בסדר ולגמור את העניין והכול, אבל בגלל שאתה ככה שונא את הציבור הערבי, אתה ויש עתיד - - -
עיסאווי פריג'
לא, לא שונא, הוא מפלה.
משה גפני
מפלה, סליחה, לא שונא.
עיסאווי פריג'
לא, שונא אני לא יכול להגיד. מפלה.
משה גפני
מפלה, מפלה. נכון, מפלה. צודק. אתה ויש עתיד, שחברתם יחד לפשע - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
על כן? לכן?
משה גפני
לכן אנחנו מגישים רביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאה אחוז, מכובד.

יופי, ההסתייגות הבאה.
עיסאווי פריג'
יש עתיד לא למדו את ה-66 שנים.
שלומית ארליך