ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 03/09/2014

הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים בכל הארץ), התשע"ג-2013, הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ג-2013, הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ד-2014, הצעת חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע"ד-2014, הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ד-2014

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכספים
03/09/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 417>
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, ח' באלול התשע"ד (03 בספטמבר 2014), שעה 13:30
סדר היום
1. <הצעת חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע"ד-2014>
2. <הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ג-2013, הצעתה של חברת הכנסת מירי רגב>
3. <הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים בכל הארץ), התשע"ג-2013, הצעתם של חברי הכנסת מאיר שטרית, אורי מקלב, יצחק וקנין, עמרם מצנע, דוד צור, אלעזר שטרן, איציק שמולי, סתיו שפיר, אראל מרגלית, עמר בר-לב>
4. <הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ד-2014, הצעתה של חברת הכנסת גילה גמליאל>
5. <הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ד-2014, הצעתו של חבר הכנסת ישראל אייכלר>
נכחו
חברי הוועדה: ניסן סלומינסקי – היו"ר

בועז טופורובסקי – מ"מ היו"ר

רוברט אילטוב

מיכל בירן

משה גפני

יצחק כהן

זבולון כלפה

יעקב ליצמן

אראל מרגלית

שמעון סולומון

חמד עמאר

סתיו שפיר

ישראל אייכלר

יעקב אשר

מנחם אליעזר מוזס

אורי מקלב

חנא סוייד

מוזמנים

מאיר אסולין - סמנכ"ל בכיר, מסמ"ק, רשות המסים, משרד האוצר

גיא גולדמן - עו"ד, רשות המסים, משרד האוצר

נעמה שולץ - יועצת לשר האוצר

אורי שני - יועץ חיצוני לשר האוצר

טל אלדרוטי - השמאי הממשלתי הראשי, משרד המשפטים

אמיר הלר - עו"ד, סמנכ"ל התאחדות בוני הארץ

שי פאוזנר - סמנכ"ל התאחדות בוני הארץ

חובב ינאי - המשמר החברתי
ייעוץ משפטי
שלומית ארליך
אייל לב ארי
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון' חבר המתרגמים
1. <הצעת חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע"ד-2014>
2. <הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ג-2013, הצעתה של חברת הכנסת מירי רגב>
3. <הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים בכל הארץ), התשע"ג-2013, הצעתם של חברי הכנסת מאיר שטרית, אורי מקלב, יצחק וקנין, עמרם מצנע, דוד צור, אלעזר שטרן, איציק שמולי, סתיו שפיר, אראל מרגלית, עמר בר-לב>
4. <הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ד-2014, הצעתה של חברת הכנסת גילה גמליאל>
5. <הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ד-2014, הצעתו של חבר הכנסת ישראל אייכלר>
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו מחדשים את ישיבת ועדת הכספים.
יצחק כהן
אני רוצה להתייחס למה שהיה כאן בבוקר. מה עושים עם הסיפור של יישובי הדרום?
היו"ר ניסן סלומינסקי
דיברתי אתם וסיכמנו.
יצחק כהן
מה עשו כאן תושבי הדרום?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו נקיים דיון ונשמע אותם.
יצחק כהן
אבל כבר עשינו דיון.
סתיו שפיר
אי אפשר היה לשמוע אותם היום?
יעקב אשר
מתי יתקיים הדיון הזה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כשנקבע.
סתיו שפיר
השעה 1:45. במקום כל הזמן שבוזבז הבוקר, לא היה שווה פשוט לתת להם לדבר כשהם היו כאן?
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה לא היה רלוונטי. בין כה וכה לא היו אנשי האוצר כדי לשמוע אותם.
יצחק כהן
היו כאן, אבל לא משנה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה היה סתם. אני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה.
סתיו שפיר
אתה יכול להגיד שעד שלא מעבירים להם כסף, אתה לא מקיים דיון בחוק המע"מ. למה אתה לא עושה את זה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו מתחילים.
סתיו שפיר
ניסן, זה לא מכובד להתעלם כשחברי הוועדה מדברים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הסברתי פעם, פעמיים ושלוש. אני לא רוצה למשוך את הזמן.
סתיו שפיר
לא ענית על השאלה. למה אתה לא מתנה את המשך הדיונים על חוק המע"מ בזה שתעבור חבילת פיצויים לדרום?
היו"ר ניסן סלומינסקי
ממשלת ישראל החליטה על חבילת פיצויים של מיליארד וחצי שקלים.
יצחק כהן
לא, לא כולל את אשקלון, באר-שבע ואופקים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אל תתחילי עכשיו.
יצחק כהן
זה לא כולל את אשקלון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש התחייבות שעד ראש השנה יאשרו מיליארד וחצי לארבעים קילומטרים. זאת החלטת הממשלה.
יעקב אשר
שלפחות יעבירו מקדמה.
משה גפני
אני מבקש הצעה לסדר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. אין הצעות לסדר עכשיו.
משה גפני
מה זה אין? יש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עד עכשיו היו הצעות לסדר.
סתיו שפיר
לא, לא היו. לא פתחת את הדיון.
משה גפני
יש לי הצעה לסדר. מותר לי לבקש הצעה לסדר כאשר מתחיל הדיון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא.
משה גפני
אני רוצה להגיד הצעה לסדר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שלומית, בבקשה.
משה גפני
אתה רוצה בכוח, יהיה בכוח. אתה לא תנהל את הישיבה. אני מבקש הצעה לסדר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני יכול להוציא אותך.
יצחק כהן
אתה לא יכול. לא, אתה לא יכול להוציא אותו.
יעקב ליצמן
תוציא.
משה גפני
תוציא.
יעקב ליצמן
אל תאיים עלינו.
משה גפני
אל תלך אתי בכוח.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה הולך בכוח.
יצחק כהן
לא. אתה הולך בכוח.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה אתה עושה עכשיו? אתה עומד ואתה צועק.
יצחק כהן
אלה תקנות. יש תקנות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש לך דקה.
משה גפני
הצעה לסדר. אתה לא תגיד לי כמה.
בועז טופורובסקי
תוציא את מי שמפריע.
משה גפני
אל תגיד לניסן מה לעשות.
יעקב ליצמן
היושב ראש קיבל הוראה לסתימת פיות. הוא לא ייתן לאף אחד לפתוח את הפה, רק לבועז.
יצחק כהן
לפיד לא ימנה אתכם בפעם הבאה. חבל לך על המאמץ. בפעם הבאה הוא לא ימנה אותך.
יעקב ליצמן
מה אתה עושה במפלגה?
יצחק כהן
בועז, לפיד לא ימנה אותך בפעם הבאה. לא סיפקתם את הסחורה. לפיד לא ימנה אתכם בפעם הבאה. זאת הקדנציה האחרונה שלך. הוא לא ימנה אותך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו בעמוד 2.
סתיו שפיר
אתה לא יכול לא לתת לחברים להתייחס.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה מוכן לתת לשלומית לדבר?
יצחק כהן
לא. יש כאן הצעה לסדר.
משה גפני
אדוני היושב ראש, אין דבר כזה.
סתיו שפיר
אתה חייב לאפשר.
משה גפני
אתה לא תנהל את הישיבה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אנהל את הישיבה.
משה גפני
לא, אתה לא תנהל.
משה גפני
אתה לא תנהל. תשלח את דנה, שהיא תבוא לנהל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אנהל את הישיבה.
משה גפני
אתה לא תנהל. תוציא אותי.
יצחק כהן
לא. יש הצעה לסדר. רגע.
יעקב ליצמן
בוקר טוב. אתה עם הכיפה, אתה אנטישמי. זה מה שאתה. רשע מרושע אתה והחברים שלך.
משה גפני
אתה לא תנהל את הישיבה כך.
יעקב אשר
לא יכול להיות. יש הצעה לסדר.
יצחק כהן
יש לו הצעה לסדר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא חייב לתת.
יצחק כהן
אתה חייב.
סתיו שפיר
אתה חייב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נתתי לך לדבר.
יצחק כהן
לא נתת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה חייב. כולם ישבו וחיכו במשך שעות.
יעקב ליצמן
יושב ראש לסתימת פיות. זה מה שאתה.
סתיו שפיר
אולי תוציא את כל האופוזיציה?
יצחק כהן
אתה הולך הביתה. לפיד לא ימנה אותך.
יעקב ליצמן
גפני, אם לא תדבר, אנחנו נוציא אותך מכאן. סתימת פיות.
יצחק כהן
לא סיפקת לו את הסחורה והוא לא ימנה אותך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
דקה. אני מבקש דקה.
משה גפני
תן להגיד משפט.

אדוני היושב ראש, ועדת הכספים היא איננה ועדה שתפקידה לאשר חוק או לאשר תקנות. תפקידה לעקוב אחרי כלכת ישראל. זה התפקיד שלה. בין יתר הדברים יש חקיקה, יש תקנות, יש נהלים וכל הדברים האלה ויש גם דיונים לגבי הנושא הכלכלי. ועדת הכספים צריכה וחייבת היום במצב הזה לראות את המצב הכללי. לראות את המצב שאנחנו אחרי מבצע צוק איתן, את המלחמה ואת החסרים שצריך להחזיר, את הנושא של הפיצוי לתושבי הדרום, את המלחמה במנהרות, את הגירעון שיש בתקציב המדינה. היא תידרש להביא את מה שהממשלה החליטה על הקיצוץ הרוחבי שזה כולל חצי מיליארד שקלים בחינוך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בבקשה תקצר.
משה גפני
אני מקצר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו הרי יודעים את כל זה.
יעקב ליצמן
אם הייתם יודעים, לא הייתם מעבירים את זה. הבעיה היא שאתה לא יודע.
משה גפני
אז היא באה עכשיו לוועדת הכספים ואתה היושב ראש והתבטאת ואמרת שאתה נגד המע"מ אפס. זאת אומרת, הולכים להשקיע עכשיו כשאין פתרון לכל הבעיות האחרות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ר' משה, בבקשה. תסיים.
משה גפני
אני מסיים
סתיו שפיר
גם לי יש הצעה לסדר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אני לא נותן לך.
סתיו שפיר
מה זה לא נותן?
יצחק כהן
לכל אחד מהחברים יש הצעה לסדר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא חייב לתת.
יצחק כהן
גם לי יש הצעה לסדר.
סתיו שפיר
אנחנו כאן מ-10 בבוקר וחיכינו שנחזור לדיון.
משה גפני
אני אומר לך שרע מאוד מבחינתך. כולם יודעים שאתה נגד מע"מ אפס, כולם יודעים שזה רע למדינה, כולם יודעים שזה לתת סטירת לחי מצלצלת למעמד הביניים ולשכבות החלשות ולתושבי הדרום. אני מבקש לא לקיים את הדיון הזה. אם אכן רוצים לקיים את הדיון, תביא את שר האוצר שהוא היחיד שדורש את זה, שיבוא לכאן וייתן לנו הסבר איך זה משתלב עם המערכת הכלכלית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שמענו.
יעקב אשר
מה התשובה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אתן לך תשובה ומיד נתחיל את הנושא. הוועדה תקיים את הדיון הזה אבל זה לא קשור לזה שאנחנו בינתיים גם מתקדמים עם זה. רק שתדע, כל הדיונים שאנחנו עושים עכשיו בנושא הזה, זה רק בגלל שאתם הגשתם כל כך הרבה הסתייגויות.
יצחק כהן
אנחנו נפיל את החוק הזה. החוק הזה לא יעבור. למרות העסקה שעשית אתו, החוק הזה לא יעבור. למרות הארבעים מיליון.
מיכל בירן
אם בטעות החוק הזה יעבור, בחוק ההסדרים תהיה שורה שתגיד שמע"מ אפס נדחה למועד בלתי ידוע.
סתיו שפיר
גם לי יש הצעה לסדר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יותר מאוחר. לא עכשיו.
סתיו שפיר
מה הבעיה? כי אני בצד הזה של השולחן?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. אני אתן יותר מאוחר. לא עכשיו. זכותי, אני לא חייב לתת.
סתיו שפיר
אתה כן חייב, בטח אחרי שהכרחת אותנו לחכות כאן ארבע שעות עד שמתחיל הדיון. יש גבול לחוצפה. אתה הלכת וננעלת בחדר שלך.
יעקב ליצמן
תן לה שתי דקות.
יצחק כהן
תן לה לדבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה מבטיח שתהיה בשקט?
יעקב ליצמן
כן, בשתי הדקות האלו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. אתה מבטיח שתהיה בשקט בדקות שלה?
יעקב ליצמן
כן.
משה גפני
זה לא גן ילדים. אצל שר האוצר אומרים לכולם להיות בשקט.
סתיו שפיר
אל תשים לי את השעון אל תדאג.
היו"ר ניסן סלומינסקי
דקה וחצי, בבקשה.
סתיו שפיר
בסוף הדיון הזה על חוק המע"מ יש סכום מאוד מאוד גדול של יותר משלושה מיליארד שקלים בשנה. עשרות מיליארדים על פני כמה שנים בודדות שאנחנו מעבירים לחוק כשאין בוועדה בן אדם אחד שמסכים אתו, כולל אותך אדוני היושב ראש. סכום הכסף הזה, אם ועדת הכספים הייתה מתנהגת כהלכה – וכאן יש לך הזדמנות לעשות מעשה היסטורי – היה יכול ללכת בשלמותו לתכנית שיקום ליישובי הדרום, תכנית שגם תרחיב את מעגל הפיצויים, שתעניק פיצויים לכל העסקים שלא עונים היום למתווה, הענפים שהושמטו מהמתווה, שתחזק את הישובים, חיזוק למערכת המיגון, חיזוק לרווחה, חיזוק לחינוך. אנחנו מדברים כאן על צורך בחיזוק שהוא לא רק בעקבות צוק איתן. יישובי הדרום סובלים מאפליה תקציבית כבר שנים, מערכת הרפואה סובלת מאפליה תקציבית כבר שנים. ניסן, זה לא יפה כך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני שומע אותך.
סתיו שפיר
אתה מסתכל לצדדים ולא מתרכז.
יעקב ליצמן
ניסן לא התחייב לא להפריע.
סתיו שפיר
אחר כך אתה יוצא לתקשורת ואומר שאתה לא תיתן לאף אחד לקצץ בתקציבי הרווחה. עכשיו מקצצים בתקציבים.
יצחק כהן
חצי מיליארד שקלים בחינוך.
סתיו שפיר
כל המטרה של לפיד היא להעלות את מספר המנדטים.
בועז טופורובסקי
את חתומה על אותו חוק. מה השטויות האלה שאת אומרת?
סתיו שפיר
אני לא חתומה על החוק של יאיר לפיד.
בועז טופורובסקי
את יצאת להפגנות כדי לעזור לזוגות צעירים ועכשיו את מתנגדת לזה? את מדברת שטויות. את חתומה על אותו חוק.
משה גפני
שר האוצר לא יודע מהחיים שלו.
בועז טופורובסקי
את נגד זוגות צעירים. את רוצה להעלות את מחירי הדיור.
סתיו שפיר
למה אתה משמיץ?
יצחק כהן
בועז, אתה משפר את הסיכויים שלך.
משה גפני
איזה מקום אתה ברשימה? המקום התשיעי הופך להיות לא ריאלי.
יצחק כהן
בועז, אתה משתפר. תמשיך להתאמץ.
יעקב ליצמן
לא אמרת מילה כשבועז הפריע לה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הערתי.
סתיו שפיר
אני מציעה שלפני שאנחנו ניגשים לדיונים על החוק, ניקח את הסכום שעומד כאן על הפרק, שיאיר לפיד אומר שניתן להעביר ולהכניס אותו לתקציב, ונחשוב איך אנחנו בונים ביחד אתו תכנית לחיזוק הדרום. הדבר הזה יכול להפוך את הדרום לאטרקציה הכי גדולה במדינת ישראל, לפתות משפחות צעירות וצעירים להגיע לדרום במקום לברוח ממנו. זאת המשימה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מבקש. אל תאלצי אותי להפסיק אותך.
סתיו שפיר
כולם נכנסו לדבריי. תן לי לסיים. זאת צריכה להיות התשובה של מדינת ישראל, לחזק את הדרום, להביא לשם אנשים. בסכום הזה שעומד על הפרק, אפשר לעשות את זה. ניסן, אתה יכול לעשות את זה וראינו אותך כבר נלחם נגד חקיקה מזיקה. תהפוך את זה למלחמה שלך, שאתה לא מסכים להעביר חוק כזה בזבזני על חשבון תושבי הדרום. תהפוך את זה למלחמה שלך.
יצחק כהן
גם לי יש הצעה לסדר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא.
יצחק כהן
למה לא? הדם שלי פחות סמוק משל אחרים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה רואה למה היה אסור להתחיל בזה?
יצחק כהן
יש לי הצעה לסדר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
דקה ואתה אחרון.
יצחק כהן
ראשית, אני מודה לך על שאפשרת לי למלא את תפקידי כחבר כנסת. תודה רבה אדוני היושב ראש. שנית, היו כאן בבוקר תושבי הדרום ודיברו מדם ליבם. אנשים שצרחו מדם ליבם. קירות הלב שלהם צרחו ואין מי שמטה אוזן. אתם ממשיכים באותה אטימות.
בועז טופורובסקי
אנשים שניצלתם.
יצחק כהן
לא יעזור לכם. הוא לא ימנה אתכם בפעם הבאה. די. בועז, אתה וליפמן צאו החוצה. אין לכם סיכוי. הוא לא ימנה אתכם. בועז, אתה משתפר אבל הוא לא ימנה אותך. תתאמץ עוד קצת. ליפמן כבר אבוד, אבל אתה יכול להתאמץ.

אני מבקש מכל החברים כאן, קואליציה ואופוזיציה, לקיים את הדיון על תושבי הדרום שהיו כאן בבוקר. הם טרחו והגיעו, יצאו מהמקלטים, הגיעו ישר לכאן כדי לקבל אמפתיה, מעט אמפתיה, מעט אוזן קשבת, ומה עושים להם? סדרנים, משמרות, אתה ברחת באמצע, הייתה כאן מהומה רבתי. למה? אנחנו רוצים עכשיו להמשיך את הדיון שהתחיל בבוקר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה. כבר נתתי תשובה לר' משה שאמר את אותם דברים. נקיים דיון בנפרד על הנושא הזה.
חמד עמאר
ישבת עם תושבי הדרום?
יצחק כהן
לא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן, דיברתי אתם.
חנא סוייד
אדוני היושב ראש, אני רוצה לספר לך - - -
קריאה
תנו לו לדבר. לקח לו שלוש שעות להגיע לכאן מהבית.
יעקב ליצמן
אני אתן לו אפילו שעה לדבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הזמן שלו רץ.
יעקב ליצמן
בסדר, רץ. אנחנו נוכיח שאפשר אחרת. אם הכוונה כאן כל הזמן לסתום פיות, זה פיליבסטר אמיתי. מותר לנו. אתה תעשה את העבודה שלך ואנחנו נעשה את העבודה שלנו. אתה לא תאיים עלינו בזריקה ושתוציא אותנו מהכנסת ותפריע לנו בעבודה. כל זמן שאנחנו אומרים שהצעה לסדר היא לגיטימית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה מדבר בלי לקבל אישור. נכנסת לתוך דבריו של מישהו אחר.
יעקב ליצמן
עוד לא אמרתי. גם לי יש הצעה לסדר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא קיבלת רשות ואתה מדבר בתוך דבריו של מישהו אחר. כל התרגיל הזה הוא כדי למשוך את הזמן.
יעקב ליצמן
אני אדבר אחר כך.
יעקב אשר
דבר אחריו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא.
יעקב ליצמן
רק בגלל שאני ליצמן, אתה לא נותן לי?
משה גפני
אם לא תיתן לליצמן לדבר, כולנו נצא החוצה
יצחק כהן
כן.
יעקב ליצמן
חוץ ממני. אני אעשה את הפיליבסטר.
בועז טופורובסקי
גם אני יוצא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה לא פייר מה שעושים.
משה גפני
אתה נגד חרדים וערבים. מה עם העולים החדשים? הסתדר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
עכשיו אתה מבין למה לא רציתי לתת לך לדבר? זה התרגיל שעושים כאן כל אחד לשני.
חנא סוייד
לא מספיק שהחוק דופק אותי, גם אתה רוצה לדפוק אותי?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אני לא רוצה.
יעקב ליצמן
סתימת פיות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני רק רוצה שלא תשתף פעולה כאן כמו שכל אחד עושה.
חנא סוייד
אני נכנסתי כרגע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
דבר.
חנא סוייד
אדוני היושב ראש, אני מציע לך ולכל חברי הכנסת לשמוע את ההדים של הוויכוח שלנו כאן על חוק מע"מ אפס בחברה הערבית. בחברה הערבית אמנם לא מדווחים הרבה על התגובה ועל המשמעות של החוק הזה אבל בכל זאת אזרחים ערבים שמעו על החוק הזה ושמעו על העמדה שלנו כחברי כנסת. שאלו אותנו למה אנחנו מתאמצים כל כך נגד החוק הזה. אמרו לנו שאם ההטבה הזאת לא תבוא לישובים הערביים, אנחנו נלך לישובים היהודים ונקבל אותה שם. אנחנו נלך לכרמיאל, אנחנו נלך לנצרת עלית, אנחנו נלך לעכו.
יצחק כהן
זה מה שלפיד רוצה. אתה לא מבין.
חנא סוייד
אנחנו נלך לנהריה, אנחנו נלך למגדל העמק, אנחנו נלך לעפולה.
יעקב ליצמן
אל תלך לאף מקום. לך רק ליד הבית של לפיד.
חנא סוייד
כשנלך לשם, נקבל את ההטבה הזאת. אנחנו נציף את הישובים היהודים. אם ההר לא בא לנביא, אז הנביא הולך להר. אמרתי להם שזה לא ישפיע עלי בוועדה עת אני ארצה לשפר את החוק הזה ואני אמשיך להתנגד לכל ההשלכות השליליות שלו אבל בהיבט הזה אני אביא את הצעקה שלהם ואת האינפורמציה הזאת לוועדת הכנסת ואולי זה ישפיע על הדעה של כמה חברי כנסת כי הצעירים הערביים והמשפחות הערביות הולכים להציף – ממש להציף – את כרמיאל ואת נצרת עילית. תשכח מנצרת עילית. אני אומר לך ישירות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה רבה. אנחנו עוברים להצעה.
שלומית ארליך
אנחנו נמצאים בנוסח ההצבעות של ה-29 ביולי. אנחנו הגענו לדירה מוטבת.
יעקב ליצמן
לא. את הפכת עמוד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היא מסבירה לך מה שהיא עושה. בבקשה תשמע אותה.
יעקב ליצמן
אני לא מוכן שהיא תעביר דף. אנחנו מחזיקים דף קודם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בבקשה תשמע אותה. יש גבול, אתה לא יכול להפריע גם ליועץ משפטי לדבר.
יעקב ליצמן
אני מפריע לה כי היא לא יכולה להפוך דפים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה לא שומע אותה. דברי.
שלומית ארליך
אנחנו בהגדרת דירת מגורים מוטבת. חבר הכנסת ליצמן, זה נמצא בעמוד הראשון למטה. בדיון הקודם דיברנו על כך שפסקה ראשונה, בגלל שיש שם שינוי במטרים, זה נושא חדש ולכן דילגנו על הנושא החדש ועברנו לפסקה (2). אנחנו נקריא את הפסקה. רשות המסים, אנחנו מבינים שזה יישאר בנוסח הכחול.
יעקב ליצמן
נושא חדש כולל גם את זה.
שלומית ארליך
אי אפשר כי אין כאן משהו חדש.
יעקב ליצמן
הנושא החדש שאמרנו קודם כולל את כל הסעיף.
שלומית ארליך
לא. זה כולל את הפסקה הראשונה.
יעקב ליצמן
לא. לא נכון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה כולל רק פסקאות.
יעקב ליצמן
לא נכון. זה הולך לפי סעיפים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר.
שלומית ארליך
זה חל על נושא שעוסק בשטח הדירה, שזאת הפסקה הראשונה.
יעקב ליצמן
זה חל על הסעיף פסקת מגורים מוטבת. על זה הגשנו ועל זה לא יכולה הצבעה על כל הסעיף הזה.
שלומית ארליך
לא. כיוון שהתיקון שהוכנס הוא שונה מהנוסח הכחול, הוא תיקון בפסקה אחת בלבד ולכן כאן אתם יכולים לטעון טענת נושא חדש.
יעקב ליצמן
נושא חדש זה הסעיף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היא אומרת לך. כמה פעמים אתה שואל?
יעקב ליצמן
אני מתווכח אתה. היא אומרת ואני אומר אחרת. תן לי להסביר לה. אתה לא נותן לי להסביר לה. אתה במקומי לא היית עושה אותו דבר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא.
יעקב ליצמן
למה לא? אני אופוזיציה ואני חייב לעשות את זה.
משה גפני
אתה משגיח הכשרות שלו?
יעקב ליצמן
אני לא אתן להמשיך עד שתגידי לי מה ההבדל ברגע שאמרנו נושא חדש, זה חל על דירת מגורים מוטבת וזה חל על כל הסעיף. את לא יכולה לבחור לך איזה סעיף כן ואיזה סעיף לא. נושא חדש, הכול. כל הסעיף הזה צריך לעבור לנושא חדש.
שלומית ארליך
טענת נושא חדש, אתם טוענים על שינוי מהנוסח הכחול.
יעקב ליצמן
נכון, אבל זה חל על כל הסעיף.
שלומית ארליך
השינוי מהנוסח הכחול בא רק בפסקה הראשונה ולכן הוא לא חל לגבי כל הסעיף.
משה גפני
היועצת המשפטית, כאשר מדובר על דירת מגורים מוטבת, כאשר בכחול, בחוק המקורי, היה תנאי אחד ועכשיו משתנה התנאי, זה הופך להיות נושא חדש. זה מה שטוען חבר הכנסת ליצמן. אי אפשר לדון כי זה מכלול אחד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הסברת.
משה גפני
רגע. אני מסביר לה. לאן אתה ממהר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לאן אתה ממהר?
משה גפני
אני לא ממהר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זאת הבעיה, שאתה לא ממהר.
משה גפני
אתה ממהר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן.
משה גפני
לאן?
היו"ר ניסן סלומינסקי
ללמוד.
משה גפני
יש בדיקת חמץ עכשיו?
יעקב ליצמן
ממילא אתה כאן עד 6:00.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שאלת שאלה וקיבלת תשובה.
יעקב ליצמן
לא, לא קיבלתי תשובה. היא אמרה לי כך אני רוצה ואני רוצה להבין.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היא אמרה את זה. נקודה.
יעקב ליצמן
לא. היא צריכה להסביר לי.
משה גפני
ברגע שנטען לגבי דירת מגורים מוטבת שהסעיף הזה הוא חדש, זה כל הסעיף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו נתקדם על פי היועצת המשפטית ואם תרצו, תגישו אחר כך ערעור.
יעקב ליצמן
אני רוצה לדעת מה החוק אומר? החוק לא אומר כך.
משה גפני
מה זה ערעור? אנחנו בבית היהודי שהיושב ראש קובע את סדר היום?
היו"ר ניסן סלומינסקי
דע לך שאתם עושים משהו שבחיים לא עשיתם. תמיד היה מקובל שיועץ משפטי אומר ואנחנו סומכים עליו.
יעקב ליצמן
הלוואי שתכבד את היועצת המשפטית כפי שאני מכבד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בגלל שנאת חינם, תראה מה אתם עושים.
משה גפני
שנאת חינם. על שנאת חינם אתה מדבר.
יעקב ליצמן
אני רוצה לקבל תשובה. לא יעזור. אתה תיתן לנו תשובה למה זה לא חל על זה. אני לא אתן לך להסביר את זה. את צריכה להגיד לנו בדיוק. לא ניתן. אני לא אתן לך לעבור להמשך.
שלומית ארליך
שר האוצר - - -
יעקב ליצמן
לא משנה. אני לא יודע מי זה שר האוצר. לא יודע שום דבר. לא, לא, לא. לא מסכים. לא מסכים. תוציאו אותי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תוציא את ליצמן לחמש דקות.
משה גפני
לא, הוא לא יצא. אין דבר כזה.
יעקב ליצמן
אני לא יוצא. אני לא יוצא. תוציא אותי בכוח. אני לא יוצא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אל תבזה את עצמך.
יעקב ליצמן
אתה מבזה את עצמך.
משה גפני
ליצמן לא יוצא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אל תבזה את עצמך.
יעקב ליצמן
אני לא יוצא. אני לא רוצה לצאת.
משה גפני
הוא לא יוצא.
יעקב ליצמן
אני לא יוצא ואני לא אתן לך לדבר עד שאני אקבל תשובה. עד שתתני לי תשובה אני לא אתן לך לעבור לסעיף אחר. אתה עושה מחטף.
אורי מקלב
את יועצת משפטית ואת לא יכולה לקרוא ולקרוא ולקרוא. אתה הראשון שמנחה את היועצת המשפטית לקרוא בלי לשים לב למה שנאמר. אדוני היושב ראש, אתה נותן לה הוראה לקרוא את הסעיפים. מימיו אף אחד לא נתן הוראה כזאת ליועץ משפטי. אתה משתמש ביועצים המשפטיים לצרכים פוליטיים. אחר כך אתה שואל למה אנחנו מפריעים לה. אתה משתמש ביועצים המשפטיים לצרכים פוליטיים. אף אחד לא עשה כך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות?
יעקב ליצמן
לא נתת להסביר. אתה עושה מחטף.
יעקב אשר
תגיד מה ההסתייגות.
יעקב ליצמן
היא לא הקריאה את ההסתייגות.
יעקב אשר
תגידי על מה ההסתייגות.
יעקב ליצמן
לא אתה תגיד אלא היא. אתה לא יודע מה ההסתייגות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מישהו רוצה להסביר את ההסתייגות?
משה גפני
איזה הסתייגות?
היו"ר ניסן סלומינסקי
היא הקריאה את ההסתייגות. הבעיה שלכם היא שאתם צועקים.
יעקב ליצמן
אתה לא יודע מה היא הקריאה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות?
יעקב ליצמן
לא. בשום אופן לא. לא, לא, לא. זה מחטף. רביזיה.
יעקב אשר
על מה הייתה ההתסייגות?
יעקב ליצמן
אמרתי רביזיה.
יעקב אשר
אתה אפילו לא יודע על מה הצבעת. אדוני היושב ראש, על איזה הסתייגות הצבעת?
יעקב ליצמן
לא משנה. אנחנו לא ניתן לך לנהל כך. תוציא אותנו. את לא עושה את העבודה שלך.
שלומית ארליך
המלים "בהסכמת שר האוצר" יימחקו.
אורי מקלב
התייעצות סיעתית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא.
יעקב ליצמן
מה לא?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא באמצע.
יעקב ליצמן
באמצע. לפני ההצבעה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
התייעצות סיעתית חמש דקות. ממשיכים בשעה 2:12 דקות.
יצחק כהן
להלן הקבוצה.
משה גפני
תאמין לי שאתה מבזה את עצמך.
ישראל אייכלר
כולם יודעים שאתה נגד החוק.
משה גפני
כולם יודעים. אתה בעצמך אמרת. אתה מנהל כאן מלחמה? על מה? למה? לשם מה?
ישראל אייכלר
קצת כבוד עצמי. כבוד לבוחרים שלך.
יעקב אשר
תקרא ללפיד שיבוא לכאן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תשמע מה אומרים עליכם הבוחרים שלכם, שהם רוצים את החוק הזה, שהם רוצים את ההטבה.
משה גפני
אם הבוחרים שלי רוצים, למה אתה נגד?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה זה קשור? תשמעו אותם. אני שומע אותם.
משה גפני
אנחנו לא שומעים אותם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הם מעלים את זה ברשתות שלכם. כך אי אפשר להתייעץ.
יעקב אשר
ההתייעצות מתחילה מהרגע שאחרון המתייעצים יוצא מהחדר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. בשעה 2:12 אנחנו ממשיכים את ההצבעות.
יצחק כהן
לא. ב-2:17.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. אני הודעתי על 2:12.

<(הישיבה נפסקה בשעה 13:57 ונתחדשה בשעה 14:12.)>
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו מחדשים את הישיבה. התחיל הזמן.
משה גפני
מה זה התחיל הזמן? עוד לא הגעתי למקום.
היו"ר ניסן סלומינסקי
גפני, דבר.
משה גפני
למה אתה בלחץ?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כי מה שאתם עושים לא מכובד. אפשר בשכל, אבל יש גבול וכשעוברים אותו, זה כבר לא מכובד.
משה גפני
אדוני היושב ראש, היות ואני מייצג ציבור, הנושא של כבוד או לא כבוד הוא לא רלוונטי.

אדוני היושב ראש, תן לי לדבר ואל תשתיק אותי
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל דקה. לא יותר.
משה גפני
אין דבר כזה דקה. אין.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש.
משה גפני
אני צריך להסביר הסתייגות. תן לי לדבר. אני לא אדבר הרבה זמן. לא אעשה פיליבסטר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה כבר מדבר חצי דקה.
משה גפני
אדוני היושב ראש, שר אוצר נורמלי - - -
מיכל בירן
יש כאן בעיה עובדתית ראשונה.
משה גפני
שר אוצר נורמלי, במצב הזה – ואני עכשיו מדבר בכל הרצינות – מה שהיה עושה עכשיו, גם אם הוא חושב שהחוק הזה יוזיל את מחירי הדירות, מה שכל העולם אומר שלא יעשה זאת, אין אדם אחד במזרח התיכון שחושב שזה יוזיל את מחירי הדירות, שר אוצר נורמלי היה בא ואומר: אדוני יושב ראש ועדת הכספים, תמתין עם החוק הזה שלושה-ארבעה חודשים. המצב של קופת המדינה וכלכלת האוצר היום נמצא במצב - - -
בועז טופורובסקי
מה זה קשור להסתייגות?
משה גפני
אף אחד מאתנו לא יודע מה הולך לקרות. אנחנו יודעים בינתיים שיש קיצוץ רוחבי.
בועז טופורובסקי
הוא לא מדבר על ההסתייגות. הוא סתם מדבר.
משה גפני
ועוד איך על ההסתייגות. למה אני מוחק את שר האוצר? הוא היה צריך לבקש ממך להמתין עם החוק הזה, לבחון אותו, לראות מה קורה בינתיים עם הנושא של תושבי הדרום, מה קורה עם המנהרות, מה קורה עם החסר במחסנים של הצבא. הרבה מאוד כסף שהצטבר שאנחנו לא יודעים.
יצחק כהן
מה קורה עם ההתנחלויות.
משה גפני
שר האוצר, כמו ילד בגן ילדים, נתנו לו משחק ביד, יש לו 19 מנדטים אתם הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, יש לו יושב ראש ועדה שהוא נותן לו הוראות מה לעשות - - -
אראל מרגלית
אני חייב לומר שאני שמעתי ברשת ב' את יושב ראש הוועדה שמדבר באומץ נגד החוק.
משה גפני
לכן אני מבקש למחוק. בועז שאל אותי מה זה קשור. לכן אני מבקש למחוק את המים "בהסכמת שר האוצר". שר האוצר לא רלוונטי לא לחוק, לא לכלכלת המדינה, והוא לא רלוונטי לשום דבר. הוא צריך ללכת הביתה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות?

הצבעה

בעד – 4
נגד – רוב
ההסתייגות לא התקבלה
אראל מרגלית
אנחנו בעד ההסתייגות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות נפלה.
יצחק כהן
רביזיה בשם הקבוצה. כל הקבוצה, כולל מיכל בירן.
שלומית ארליך
באותה הגדרה, במקום "בהסכמת שר האוצר" יבוא "בהתייעצות עם שר האוצר" או לחילופין "בהתייעצות עם השר לביטחון פנים" או" בהסכמת ראש הממשלה" או "המנהל הכללי של משרד הבינוי והשיכון".
משה גפני
איפה את קוראת?
היו"ר ניסן סלומינסקי
בעמוד 2, סעיף (2) למעלה.
יצחק כהן
אראל מרגלית ינמק את ההסתייגות.
חנא סוייד
אני אנמק. כאן מדובר פעם על הסכמת שר האוצר ופעם על הסכמת ראש הממשלה, כל הזמן מתגלגלת בכנסת השאלה אם הקואליציה תביא חוק של אחד פלוס אחד שווה שלוש, האם החוק הזה יעבור או לא. אני עושה אנלוגיה עם החוק הזה. אני עוד לא ראיתי מומחה אחד, עוד לא ראיתי חבר כנסת אחד, כולל אתה אדוני היושב ראש, שאומר שהחוק הזה הוא חוק נכון, שיצא ממנו משהו, שיועיל במשהו.
ישראל אייכלר
גם שר האוצר יודע שהוא לא יועיל.
חנא סוייד
לכן אני חוזר לשאלה המתגלגלת. הייתכן מצב שבו הקואליציה תעביר חוק שבטעות יסודו? הנה לך דוגמה של חוק כזה. עד עכשיו לא ראיתי שמישהו יגיד לי שהוא מאמין שהחוק הזה הוא חוק טוב, שהוא חוק נכון.
בועז טופורובסקי
אני.
חנא סוייד
אתה לא יודע שום דבר.
בועז טופורובסקי
אני יודע יותר טוב ממך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה רבה.

מי בעד ההסתייגות?

הצבעה

בעד – 4
נגד – רוב
ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות נפלה.
משה גפני
רביזיה. אני רוצה להודיע הודעה. אני רוצה להודיע שהסעיף הזה שעכשיו עבר, אנחנו מגישים עליו רביזיה.
יעקב אשר
דרמה בוועדת הכספים.
מיכל בירן
גפני, אני לא בטוחה שהבנתי.
משה גפני
אני יכול להסביר למיכל?
שלומית ארליך
עדיין באותו סעיף. עמוד 2, פסקה (2). ועדת החריגים תהיה מורכבת מנציגי משרד המשפטים, נציגי משרד הבינוי והשיכון ונציגי הארגון המייצג כמו אדריכלים.
משה גפני
איפה את קוראת?
שלומית ארליך
אלה הסתייגויות שאתה הגשת.
משה גפני
זה לא מופיע אצלי. אצלי מופיע מנהל החטיבה להתיישבות.
שלומית ארליך
לא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
דקה להסתייגות.
משה גפני
חבר הכנסת אייכלר. חמש דקות. אצל אייכלר אין דקה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אעשה הצבעה באמצע.
משה גפני
אתה לא תעשה הצבעה באמצע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אעשה את זה. אתה תראה.
יעקב אשר
אתה לא יכול לעשות את זה לאייכלר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בינתיים הזמן רץ.
ישראל אייכלר
אדוני היושב ראש, במדינה רגילה, אפילו במדינה אפריקנית, אפילו במדינה שיש בה דיקטטורה, שר האוצר לפחות מציע משהו שהוא מאמין בו. אנחנו יודעים ששר האוצר יודע שהחוק הזה לא רק שהוא לא יוזיל את מחירי הדירות אלא גם לא יהיה לו כסף לשלם אותו. אחר כך הוא יציע בחוק ההסדרים לבטל את זה. כל מטרתו של שר האוצר היא להציל את מעמדו היורד והוא בנסיקה כמו מטוס שהיום התפוצץ בלוב, להבדיל אלפי הבדלות, והוא יורד ויורד במנדטים בסקרים.
קריאה
רגע. מה קרה בלוב? תעצור. תספר.
ישראל אייכלר
אני לא יכול לספר סיפורים.
משה גפני
לא. מה היה עם המטוס?
ישראל אייכלר
אני לא יכול לספר מה היה בלוב, אבל אני יכול לספר לך מה קדם לזה. היה קדאפי במשך ארבעים שנים והוא חשב שבאמצעות קואליציה שלו, הוא יוכל לגזור גזרות על ההמון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות?
ישראל אייכלר
אני רוצה להסביר את ההסתייגות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היה לך את הזמן.
ישראל אייכלר
לא. לא היה לי זמן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות?
ישראל אייכלר
לא, לא היה לי זמן. אני רוצה להסביר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
ההסתייגות לא התקבלה
ישראל אייכלר
מה שקרה לקדאפי, זה מה שיקרה לכל מי שינסה להדיר ציבורים של שני מיליון אנשים באלימות שלטונית. אני מקווה שבארץ ישראל לא יאשרו את זה. כאן לא יהיה לוב ולא יהיה כאן קדאפיזם. אנחנו לא נרשה כאן שלטון אלימות שמבוסס על משת"פים, מבוסס על בוגדים ומבוסס על אנשים שרוצים להילחם נגד אזרחי הארץ, נגד הצעירים. שם חוק שלכם לא יהיה שווה בעיני הציבור. הציבור ידע את זה, החברה הישראלית היא חברה דמוקרטית והיא לא תרשה לדיקטטורה הזאת לפעול, היא תתקומם נגד הדיקטטורה והיא תנחיל כאן דמוקרטיה כמו שהייתה כאן שישים שנים כאשר ממשלה ידעה להתחשב באזרחים שלה, גם אם ערבים וגם אם הם חרדים ובפרט אם הם אנשים שזקוקים לעזרת המדינה.
אראל מרגלית
ואפילו אם הם ירושלמים.
שלומית ארליך
ההסתייגות אומרת מנהל החטיבה להתיישבות באישור יושב ראש ועדת הכספים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
צריך להסביר?
שלומית ארליך
כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
דקה להסביר. מי רוצה?
אורי מקלב
אדוני, אני חושב שמי כמוך יודע מה זה נקרא עבר זמנו בטל קורבנו. אינו דומה הדיון עכשיו, גם בסעיף הזה וגם בסעיפים אחרים בהם היינו דנים לפני חודשים לדיון בו אנחנו דנים היום. היום, לאחר שאנחנו יודעים שאין מישהו שתומך בתכנית, אין אפילו איש אחד שתומך בתכנית, ואם מישהו אחד מקדם, גם אם יש לו סמכות, צריך לעמוד למשפט ציבורי. יש מדינות שבעקבות כך היו מוציאים אותו לתליה. מי שהיום מוליך מהלך כזה וחוק כזה שפוגע והוא לא רק כמו שהציגו את זה פעם כאילו החוק הזה לא הולך לעלות כסף. כיום החוק הזה, נאמר בפירוש, או שיעלו בגינו מסים או במקביל, שזה אותו דבר, יהיה קיצוץ רוחבי. יש לזה תמורה. כשאתה לוקח מישהו יחיד שיש לו את הסמכות, באיזה יושרה ציבורית אדם יכול להחליט לבד כשהיום גם הגורמים הכי מקצועיים, כולל בנק ישראל, אומרים שאסור לעשות את זה אבל מישהו אחד לבדו מחליט.
קריאה
כולל האנשים בתוך משרד האוצר.
אורי מקלב
לכל חוק ולכל מצב יש את המומנטום שלו. אינו דומה מה שהיה לפני חצי שנה, גם אם אולי מישהו היה טוען שהחוק טוב, היום כולם מודים שהחוק הזה לא רק שהוא לא יועיל אלא הוא גורע. תראה מה הוא גרם לכל שוק הנדל"ן ובכל שוק הדירות. החובה שיש לכל מי שהוא מקצועי, מיד להחליט שהוא מושך את החוק. לעולם לא נוכל לתקן את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות?

הצבעה

בעד – 3
נגד – רוב
ההסתייגות לא התקבלה
אורי מקלב
ל-יש עתיד יש כאן ארבעה חברים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן.
משה גפני
יש לי הודעה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. אתה רוצה להגיד רביזיה, אז תגיד.
משה גפני
אני מבקש להודיע שעל הסעיף הזה באופן חד משמעי אני מבקש בשם כל הקבוצה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
תמשיכי.
ישראל אייכלר
תביאו כיתת יורים ותתחילו להרוג חברי כנסת מהאופוזיציה. אתם גיבורים גדולים. תעשו את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רשמנו רביזיה.
משה גפני
אני מבקש להודיע שעל הסעיף הזה באופן חד משמעי אני אבקש רביזיה. שבועז לא יפריע לי. הוא משגיח הכשרות שלך ולא שלי.
שלומית ארליך
הסתייגות נוספת לאותו סעיף. בסופו יבוא: ביישובי הדרום ובעוטף עזה המפרט יהיה שונה לעניין הממ"ד וחדרי הביטחון. הסתייגות שהגישה סיעת יהדות התורה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מישהו רוצה להסביר בדקה?
משה גפני
כן. בטח. אראל. על יישובי הדרום. עוטף עזה.
אראל מרגלית
אני רוצה להגיד את הדבר הבא.
אורי מקלב
מי צריך ממ"דים אם לא יישובי הדרום?
אראל מרגלית
קודם כל שואלים אותי על כדורסל ואולי פעם אחת אני אספר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כשזה מצפצף, אנחנו מצביעים.
אראל מרגלית
בסדר גמור. ב-1972 מכבי תל אביב ניצחה בליגה במשך עשר שנים רצופות. בליגת הכדורסל. אתם זוכרים? הם היו אלופים. ביום שישי בערב הם הגיעו לנען ובאותו יום שישי נס, המורה להתעמלות שלי עודד גינדין קלע 36 נקודות ונען, הפועל גבעת ברנר-נען ניצחה אחרי עשר שנים את מכבי תל אביב בעשר נקודות. מאז אני יודע שהכול אפשרי. אם יש אמונה, הכול אפשרי. לכן אני רוצה להגיד משהו לגבי החוק הזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, מי בעד ההסתייגות?
אראל מרגלית
זה רק משל. עכשיו אני רוצה את הנמשל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד ההסתייגות?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות נפלה.
ישראל אייכלר
אני רוצה לדעת מה היה בנען.
שלומית ארליך
עמוד 2, פסקה (3). ההסתייגויות לפסקה (3) הן: בסופה של הפסקה יבוא "ולעניין בנייה רוויה באזור", זאת אומרת ביש"ע, "גם לפי קביעת שר הביטחון".
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי רוצה לנמק?
אראל מרגלית
הדבר המרכזי שאתה התחלת לדבר עליו. אני שמעתי אותך ברדיו. הרי מה הסוגיה הגדולה מעבר לטקטיקה הזאת או האחרת עם החוק? עוד לפני המלחמה הזאת אנחנו נכנסנו להאטה. לא הייתה האטה כלכלית כזאת
ישראל אייכלר
מיתון כבד. תקרא לילד בשמו.
אראל מרגלית
עוד לא נכנסנו למיתון. תשמע, מיתון והאטה אלה שני דברים שונים.
ישראל אייכלר
אנחנו כבר במיתון.
אראל מרגלית
יכול להיות. אנחנו נמצאים על סף מיתון. אנחנו עוד לא יודעים בכלל מה המשמעות של זה מבחינה כלכלית. אנחנו מוכנים לעזור. זאת המדינה שלנו. אנחנו מוכנים לעזור כדי לנסות להביא אסטרטגיות להשתלט על התקציב, אבל ברגע שיש משבר וברגע שיש סערה, אי אפשר לעשות ניסיונות סתם. לכן השלושה מיליארד האלה – וניסן, אלה שלושה מיליארד ותחשוב על חמש שנים שהם 15 מיליארד שקלים – תחשבו אם יש לנו איזושהי אסטרטגיה כדי נגיד להביא פרויקטים של תשתיות, נגיד להניע מחדש את המשק. לכן הדבר הזה שאנחנו מאבדים את הרסן, הוא כל כך בעייתי. בעצם אנחנו עומדים על סף האטה כלכלית, אם לא ניזהר. לכן אני אומר שחייבים קפטן כלכלי שמבין איך לנווט את הספינה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות נפלה.
מיכל בירן
אני מבקשת שההצבעה הבאה תהיה שמית.
שלומית ארליך
הסתייגות נוספת לפסקה (3).
משה גפני
לא הודעתי את ההודעה. אני רוצה להודיע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודיע רביזיה או לא, אבל אל תתחיל נאומים.
משה גפני
אני הולך להודיע. אני מבקש להודיע שעל הסעיף הזה באופן חד משמעי אני מבקש רביזיה.
שלומית ארליך
בפסקה (3), בסופה יבוא: "לפי תכנית מתאר מאושרת".
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי רוצה להסביר?
אורי מקלב
אני. כשאנחנו מדברים על תכנית מתאר מאושרת, אנחנו צריכים לדעת שבשעה זאת - כשאתה נותן לנו דקה לדבר – יש אלפי נשים עובדות שצריכות להפסיק את העבודה והן חוזרות הביתה בגלל שאין צהרונים לילדים שלהן. אין מי שישמור על הילדים בזמן שלא מתקיים בית הספר ובזמן שלא מתקיים גן הילדים. למה אין להם? כי הצהרונים לא הופעלו השנה מסיבה אחת ויחידה שהיא שאת הכסף הזה שהנשים לא קיבלו, והן צריכות לקבל אותו עבור הצהרונים, לא מפעילים אותם ומקצצים חצי מיליארד שקלים או 450 מיליון שקלים ממשרד החינוך כדי שיוכלו לממן את הדבר ההזוי הזה שאם מישהו ייהנה מזה, זה רק כאלה שיש להם ורק העשירים. כל אלה שאין להם דירות, אלה שצריכים ללכת לעבוד כי הם צריכים להתפרנס אבל הם לא יכולים לעשות את זה כי הם צריכים להוציא את הילדים. בשעה 1:20 הם רצים הביתה כי אין מי שישמור על הילדים שלהם בגלל שהפסיקו את הצהרונים וגם כאן ההפסקה לא הייתה שקופה ולא מקצועית. זאת תכנית שהשקיעו בה עשרות ומאות מיליונים אבל צריך לעשות קיצוץ רוחבי. מה זה נקרא קיצוץ רוחבי?
יעקב אשר
יש את הגירעון של המלחמה אבל כאן שלושה מיליארד שקלים אפשר להוציא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד?
מיכל בירן
התייעצות סיעתית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל אמרו שלא.
משה גפני
זה חדש. זה סעיף קטן (3).
שלומית ארליך
זאת עדיין אותה הגדרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות נפלה. הלאה.
משה גפני
לא הלאה. יש לי הודעה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו מבקשים רביזיה.
משה גפני
אתה ביקשת רביזיה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אמרתי שמבקשים רביזיה.
משה גפני
עם כל הכבוד, אל תדבר בשמי. יש לי הודעה. היועצת המשפטית, יש לי הודעה וההודעה הזאת היא ברורה. אני חושב שזאת הייתה טעות בעניין של ההצבעה ולכן אני רוצה לתקן את העניין הזה. אני מבקש שתהיה רביזיה. מכיוון שיש הנחיה של היועץ המשפטי שמצביעים על הרביזיה אחרי חצי שעה, עכשיו אי אפשר להצביע עליה.
שלומית ארליך
נרשם.

אנחנו עוברים לפסקה (4), עדיין בעמוד 2. ההסתייגות אומרת: בסופה יבוא "ובלבד שאלף יחידות דיור לפחות בבנייה צמודת קרקע ייבנו מדי שנה לעדה הדרוזית".
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי רוצה להסביר את ההסתייגות?
מיכל בירן
אני אשמח להסביר אותה.

אני תוהה מה קיבל חבר הכנסת חמד עמאר שאני מעריכה מאוד כי אני לא מאמינה שהיית מוכן לשבת כאן ולהצביע על החוק הזה שהוא בזבוז כסף, שהוא מטופש ואף אחד לא חושב שיש בו שום דבר, והאופוזיציה נתנה סולם לשר האוצר כדי שירד מהעץ.
יצחק כהן
לא סולם. נתנה לו רמפה.
מיכל בירן
החוק הזה מפלה את הדרוזים. אני יודעת כמה אתה דואג לעדה הדרוזית שהיא נמצאת בראש מעייניך. הייתי שמחה אם תסביר כאן לחברי הוועדה למה אתה מצביע בעד ההסתייגויות האלה ולא נגדן. למה אתה לא להצביע בעד הסתייגות כזאת שכל כך מקדמת את בני העדה הדרוזית?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות נפלה.
משה גפני
אתה הולך נגד היועץ המשפטי לכנסת. לא יכול להיות הדבר הזה.
יצחק כהן
חמד, הדרוזים. הם משרתים בצה"ל ועושים הכול ובסוף הם לא יקבלו כלום.

קודם כל רביזיה בשם הקבוצה.
משה גפני
רגע. הודעה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם אני אבקש רביזיה, אתם לא תבקשו?
יצחק כהן
נבקש.
משה גפני
גברתי היועצת המשפטית, אני מודיע בשם הקבוצה – גם חבר הכנסת כהן מודיע בשם הקבוצה, כל הקבוצה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
רשמנו כבר רביזיה.
משה גפני
אתה לא יכול לרשום. לא זה מה שאמרתי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ר' יצחק ביקש.
מיכל בירן
איך אתה יודע מה הוא יגיד? הוא לא סיים את המשפט.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ר' יצחק ביקש.
משה גפני
אבל אנחנו רוצים להודיע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש כבר רביזיה. זה מספיק.
משה גפני
לא.
שלומית ארליך
אנחנו עכשיו בפסקה (5) בעמוד 2. רשות המסים מבקשת להכניס תיקון נוסח.
משה גפני
היועצת המשפטית, יש הסתייגות. יש לנו הסבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היא באמצע דבריה.
משה גפני
אחרי סעיף קטן (3) ביש"ע, הערך יכול להיות שלילי.
שלומית ארליך
אבל אין לזה שום הגיון בנוסח. על איזה ערך אתה מדבר?
משה גפני
מה כתוב בחוק?
היו"ר ניסן סלומינסקי
תסביר.
משה גפני
לא. זה איציק מסביר.
יצחק כהן
הרבה לפני גוש אמונים היה מלך רשע שקראו לו אחאב. אחאב שלט בכיפה. הוא שלט כמעט בכל העולם כולו. תקשיבו היטב.
קריאה
באיזה תקופה?
יעקב אשר
זה קמצא בר קמצא של גפני.
מיכל בירן
בגלל שאתה היית מבולבל, אני לא זוכרת בסוף מי האויב, קמצא או בר קמצא.
בועז טופורובסקי
הוא לא שלט בכל העולם.
יצחק כהן
שלט בכיפה.
בועז טופורובסקי
אחאב עם איזבל.
יצחק כהן
לאשתו המלכה קראו איזבל. אתה צודק.
קריאה
אבל היא הייתה זרה ונוכרייה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, מי בעד ההסתייגות?
יצחק כהן
רגע. אני באמצע ההסבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות נפלה.
יצחק כהן
קודם כל, רביזיה.
שלומית ארליך
נרשמה רביזיה.
אורי מקלב
גם בהסתייגות הקודמת הייתה רביזיה. לא רביזיה של היושב ראש אלא שלנו.
שלומית ארליך
היא נרשמה.
יצחק כהן
אני באמצע הנימוק. אני רוצה לנמק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
די. נגמר.
יצחק כהן
מה נגמר? לא נתת לי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נתתי דקה. תמשיכי.
שלומית ארליך
רשות המסים מבקשת להכניס תיקון בנוסח. גיא, תסביר לנו מה התיקון שאתם מבקשים.
גיא גולדמן
לאור הסתייגות שהעלו הקבלנים.
ישראל אייכלר
אני רוצה למחות על כך שאתה נותן רק דקה להסתייגות. מדובר כאן בפגיעה בשני מיליון אזרחים שהם לא ישתקו והם יילחמו. אתם הולכים בדקה אחת לגזור עליהם גזרה. מה זה כאן, ניקרגואה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
גיא, תסביר בבקשה את התיקון שאתם רוצים להכניס.
ישראל אייכלר
כל הרעיון של הדמוקרטיה הוא שנותנים לאופוזיציה לדבר, נותנים לאזרחים למחות בתוך המסגרת הדמוקרטית, בתוך הכנסת. אתה פשוט עושה דיקטטורה, אז תקבל תשובות כמו שדיקטטורות מקבלות.
יצחק כהן
אתה צודק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש תוספת לסעיף (5) שהוא צריך להסביר.
יעקב אשר
רשות המסים ביקשה?
שלומית ארליך
כן.
ישראל אייכלר
היה כבר פעם יושב ראש ועדת כספים שאמר אני לא מפחד מכם והוא מצא את עצמו בבית סוהר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
גיא, אתה מוכן להסביר?
יצחק כהן
זה נושא חדש פר אקסלנס.
שלומית ארליך
אני אקריא את הנוסח, גיא יסביר אותו ואז תוכלו לטעון נושא חדש.

פסקה (5). ניתן לביה היתר בנייה לרבות החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים. לעניין זה, "החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים" – החלטה בדבר אישור בקשה להיתר בתנאים שהתקבלה במוסד תכנון.

גיא, תסביר את זה.
יצחק כהן
מה זה היתר בתנאים?
יעקב אשר
אפשר עוד הסתייגויות חדשות?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא.
יצחק כהן
למה לא?
היו"ר ניסן סלומינסקי
תנו לו להסביר.
יצחק כהן
היא אמרה כן. אפשר.
שלומית ארליך
על נושא חדש מותר להגיש.
משה גפני
אני שואל טכנית. אם הוא מגיש את הנושא הזה, לי יש על הנושא הזה הסתייגויות. אני יכול עכשיו להגיד אותן?
יעקב אשר
גם לי.
שלומית ארליך
מרגע שטענתם טענת נושא חדש - - -
משה גפני
לא טענו.
יעקב אשר
לא טענו.
יצחק כהן
עוד מעט.
משה גפני
מה פתאום נושא חדש? הוא עוד לא הסביר.
יעקב אשר
ניתן לו להסביר.
משה גפני
כל הזמן שבעולם עומד לרשותך.
יצחק כהן
ותענה על שאלות.
גיא גולדמן
זה תיקון שנועד להקל ואני אסביר.
יצחק כהן
תסביר מה היה הנוסח הקודם. המקורי.
גיא גולדמן
בנוסח שמונח לפניכם יש הפניה לסעיף 145, לתנאים כביכול לפי סעיף 145 לחוק התכנון והבנייה.
ישראל אייכלר
מה זה סעיף 145?
גיא גולדמן
זאת טעות. אין שם תנאים.
יצחק כהן
אבל מה זה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
תמשיך.
גיא גולדמן
כדי לפשט אנחנו אומרים באופן כללי. לרבות החלטה לאשר רכישה להיתר בתנאים שזאת החלטה בדבר אישור בקשה להיתר בתנאים שהתקבלה במוסד תכנון. אנחנו לא רוצים להפנות לסעיף 145.
משה גפני
מה זה היתר בתנאים?
יצחק כהן
תן דוגמה.
שלומית ארליך
גיא, תסביר מה משמעות התיקון.
גיא גולדמן
לא דובר על היתר בתנאים.
יעקב אשר
אל תבלע מלים. דבר לאט.
יצחק כהן
אל תפגע בו.
גיא גולדמן
אני אסביר. באו הקבלנים והעלו הסתייגות מה לגבי מצבים שניתן היתר אבל בתנאים טכניים. כל מיני עניינים פרוצדורליים שלא קשורים לבנייה עצמה.
משה גפני
למשל?
גיא גולדמן
לסלול כביש.
יעקב אשר
מה דעתו של השלטון המקומי?
קריאה
אתה מדבר רק על התנאים הטכניים או על תנאים אחרים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתם לא נותנים לשמוע ולקיים דיון אמיתי.
יעקב אשר
תשלום לוועדה המקומית, זה תנאי טכני?
שלומית ארליך
המשמעות של השינוי אותו אתם מבקשים להכניס היא שלא נחכה עד השלב שבו ניתן היתר אלא גם בשלב - - -
יעקב אשר
זאת אומרת שלא ישלמו לרשות המקומית. איפה השלטון המקומי? מה קרה לכם? השתגעתם?
שלומית ארליך
גם בשלב מוקדם יותר, בו ניתן היתר בתנאים, שעדיין לא ניתן היתר הבניה הסופי, אפשר יהיה. נכון? זאת המשמעות.
גיא גולדמן
שלא ייווצר מצב שייתקעו דירות ולא יינתנו היתרים ולא יינתנו דירות מוטבות.
יעקב אשר
אם קבלן לא שילם לרשות המקומית, זה טכני או לא טכני? איך אתה נותן לו את ההטבה אם הוא לא שילם?
קריאה
אני רוצה לדעת איזה תנאים מאפשרים בנייה.
יעקב אשר
אני רוצה את עמדת השלטון המקומי ושר הפנים. זאת פשיטת רגל של הרשויות.
אורי מקלב
אחד התנאים יכול להיות סלילת כביש. לא יתכן הסדר כל זמן שהכביש ההיקפי לא ייסלל. יש דבר כזה בתנאים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מבקש על זה נושא חדש ואנחנו ממשיכים הלאה.
משה גפני
אין נושא חדש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מבקש. מה זה אין נושא חדש? מותר לי לבקש.
יצחק כהן
פעם ראשונה בהיסטוריה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא דיברו אתי ואני לא יודע מה זה. לא יכולים עכשיו להעביר.
אורי מקלב
מצביעים על הנוסח הקודם?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא מצביעים. נמשיך הלאה. מדלגים על זה.
יעקב ליצמן
אדוני, תסביר לי איך עברת חמישה סעיפים כשהייתי בחוץ.
שלומית ארליך
כיוון שהיושב ראש הגיש בקשת נושא חדש, גם ההסתייגויות לעניין הזה יידונו רק לאחר החלטת ועדת הכנסת.

אנחנו עכשיו בפסקה (6).
אורי מקלב
אני רוצה לנמק את ההסתייגויות על הנוסח המקורי.
יעקב ליצמן
אפשר לבקש כאן התייעצות סיעתית?
שלומית ארליך
אנחנו עדיין באותה הגדרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כבר הייתה התייעצות סיעתית.
יעקב ליצמן
בהתייעצות סיעתית, אתה אומר לי שזה אותו סעיף. בנושא חדש, אתה אומר לי שזה לא אותו סעיף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא הבנתי.
אראל מרגלית
כרגע הגיע לידיעתי מידע שיש הסכמה עם חבר כנסת מסוים לגבי מענקים שיינתנו למגזר מסוים על כל הנושא של בנייה צמודת קרקע. אם יש הסכם כזה כחלק מהעניין כאן, אני רוצה לדעת עליו.
יצחק כהן
יש דבר כזה כמו שהוא אומר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא יודע על מה הוא מדבר.
אראל מרגלית
מה אתה לא יודע על מה אני מדבר? יש לי את זה כאן כתוב.
שלומית ארליך
הסתייגות לסעיף (6).
יצחק כהן
רגע. הוא אמר דבר חמור מאוד.
אראל מרגלית
אני שאלתי האם יש כאן הסכם שנתנו למגזר מסוים.
יצחק כהן
מי זה המגזר?
אראל מרגלית
אני לא רצה להגיד. אם יש הסכם, אני רוצה שאנשים יגידו מרצונם.
יצחק כהן
אתה מדבר על ההתנחלויות?
אראל מרגלית
יכול להיות שאני גם תומך בזה.
יצחק כהן
אתה מדבר על ההתנחלויות?
אראל מרגלית
האם יש כאן הסכמים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מישהו רוצה לנמק את ההסתייגות לסעיף (6)?
יצחק כהן
אני רוצה להמשיך את הנימוק.
משה גפני
אם ועדת הכנסת תאשר שזה לא נושא חדש, יש לי הרבה הסתייגויות על הנוסח הזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם זה לא נושא חדש, אין הסתייגויות. הפוך. אם זה נושא חדש, יהיו לך הסתייגויות.
משה גפני
אם זה נושא חדש, אין הסתייגויות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יהיו לך.
משה גפני
לא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בוא נדבר על זה אחר כך.
משה גפני
אני רוצה להגיד כדי שלא תגיד אחר כך שלא אמרתי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אמרת. בסדר.
משה גפני
אם זה נושא חדש, זה לא עולה. אם זה לא נושא חדש, זה עולה כאן. אם זה לא נושא חדש וזה עולה כאן, יש לי הרבה הסתייגויות על הנוסח החדש. הטענה שלך של נושא חדש, היא טענה של כולנו.
יעקב ליצמן
גם שלנו.
יצחק כהן
אני ממשיך את ההסבר בו התחלתי לפני שקטעו אותי. סיפרנו שעוד הרבה לפני גוש אמונים היה אחד בשם עמרי שהיה מלך רשע מרושע והיה לו בן עוד יותר רשע שקראו לו אחאב. בועז הזכיר לי שהייתה לו אישה שקראו לה איזבל. לאחאב ואיזבל היה שר אוצר שקראו לו חיאל בית האלי. חיאל בית האלי היה רשע לא פחות מהם. הוא היה כופר. הפרויקטים שהוא הלך לעשות, לא מע"מ אפס אבל הוא הלך לבנות את יריחו. אמרו לו, מה אתה בונה את יריחו? אתה לא רואה שיש כאן קללה של יהושע? יהושע קילל, ארור בונה יריחו, בבכורו ייסדנה, בצעירו יעשה את - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
תמשי לספר את הסיפור בהמשכים.
יצחק כהן
בסדר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות לסעיף (6)? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות נפלה.
יצחק כהן
בשם הקבוצה, רביזיה.
שלומית ארליך
עכשיו אנחנו בסעיף 6(א).
יצחק כהן
6(א), זה כבר התייעצות סיעתית.
שלומית ארליך
זה עדיין באותו נושא.
יעקב ליצמן
לא. זה סעיף חדש לגמרי.
שלומית ארליך
במקום "סכום של 950 אלף שקלים חדשים" יבוא "מיליון שקלים חדשים".
משה גפני
לפני 6(א) יש הסתייגות שלנו.
יצחק כהן
עד סוף היום אני אספר לך את כל הסיפור על איזבל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש כאן תיקון שאני ביקשתי אותו.
משה גפני
רגע. יש קודם הסתייגות שלי לסעיף (6). במקום "אינו עולה על הנמוך".
שלומית ארליך
קראנו את זה. זה עשינו עכשיו.
יצחק כהן
לא. אתם מבלבלים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן. על זה הצבענו. על הממוצע הצבענו.
משה גפני
טופס 4 גם עשינו?
שלומית ארליך
כן. אתה מדבר על הסתייגות שאצלך היא 37?
משה גפני
כן.
שלומית ארליך
זה נושא חדש ולכן דילגנו על ההסתייגות. יושב ראש הוועדה הגיש נושא חדש.
משה גפני
על הסעיף הזה יש לנו בערך 150 הסתייגויות.
אראל מרגלית
האם מנכ"ל משרד השיכון נמצא בחדר השני כדי להגיע להסכמות?
משה גפני
אם זה לא נושא חדש, אנחנו מגישים 150 הסתייגויות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נדבר על זה.
קריאה
היה הסכם שיורידו את כל ההסתייגויות. הצבענו על זה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
עוד לא הגענו לזה. עוד מעט נגיע.
אראל מרגלית
מה הפקידים של משרד השיכון עושים בחדר השני?
יצחק כהן
מחליפים מזוודות.
קריאה
באמת. אני רוצה להבין. יש כאן דברים שנסתרים מהעין?
היו"ר ניסן סלומינסקי
איציק, על 6(א) אתה ביקשת נושא חדש?
יצחק כהן
כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
במקום 950 אלף יהיה מיליון?
יצחק כהן
כן. ודאי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז אני אשאיר את זה 950.
יצחק כהן
לא. זה נושא חדש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. אני אשאיר את זה ב-950 וזה לא יהיה נושא חדש.
יצחק כהן
תעשה מה שאתה רוצה. זה כבר בא לדיון ואני כבר ביקשתי נושא חדש.
יצחק כהן
אתה לא ועדת הכנסת.
משה גפני
כן. שיישאר 950. אל תעשה לנו טובות. תעשה מה אתה רוצה. אל תאיים עלינו.
יצחק כהן
אנחנו לא רוצים כלום. אנחנו לא רוצים את החוק הזה.
משה גפני
שונא חרדים שכמוך.
יצחק כהן
לא רוצים את החוק הזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא שונא.
משה גפני
שונא חרדים.
יצחק כהן
אנחנו לא רוצים את החוק הזה בכלל.
משה גפני
אתה מאיים עלינו?
יצחק כהן
גם אם תיתן שני מיליון, אנחנו לא רוצים.
משה גפני
אל תיתן.
יצחק כהן
נושא חדש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אמרת נושא חדש. זה נושא חדש. אחר כך נראה אם נשאיר.
יצחק כהן
אל תשאיר. אנחנו לא רוצים כלום. מודיעים לך שלא רוצים. אל תעשו טובות.
יעקב ליצמן
יש לנו כאן כמה הסתייגויות.
שלומית ארליך
עכשיו אנחנו בהסתייגויות לפסקה (6).
אראל מרגלית
את יכולה לקרוא את הפסקה כולה?
שלומית ארליך
מחיר הדירה כולל מס ערך מוסף שהיה משולם לפי חוק מס ערך מוסף אילולא חוק זה, אינו עולה על הנמוך מבין הסכומים המפורטים בפסקאות משנה (א) או (ב).

(ב)
סכום השווה למכפלת הערך למטר מרובע דירתי בגוש שבו נמצאת הדירה, בסכום המתקבל מצירוף סכומם של אלה:

(1ׂ)
שטח הדירה במטר מרובע.

יש הסתייגות של הקבוצה למחוק את פסקת משנה (1).
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי רוצה לנמק? ההסתייגות היא למחוק את פסקה (1) ב-(6)(ב) בעמוד 2.
אראל מרגלית
תסביר את זה.
משה גפני
רוצים להוסיף כאן הסתייגויות. אמרה היועצת המשפטית שאני יכול.
שלומית ארליך
לא סיימתי לקרוא את ההסתייגויות. יש הרבה.
משה גפני
אבל יש הסתייגויות שאני רוצה להוסיף?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה לא יכול להוסיף.
משה גפני
אני יכול להוסיף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. אתה לא יכול להוסיף.
משה גפני
היא אמרה לי שאני יכול.
שלומית ארליך
אתה רוצה להוסיף הסתייגויות חדשות שלא נכתבו?
משה גפני
הסתייגויות חדשות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אי אפשר.
יצחק כהן
אם זה נושא חדש, אפשר
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא בנושא חדש.
יצחק כהן
אני אומר באופן כללי שאם זה נושא חדש, אפשר עוד 500 הסתייגויות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מישהו רוצה לנמק את זה?
יצחק כהן
כן. אני יכול להמשיך?
היו"ר ניסן סלומינסקי
בבקשה.
יעקב ליצמן
היא לא אמרה איזו הסתייגות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היא אמרה . למחוק את פסקה (1), שטח הדירה במטר מרובע. זאת ההסתייגות.
יעקב ליצמן
מה אומר הסעיף הזה.
שלומית ארליך
הסעיף הזה מדבר על הערך למטר מרובע דירתי. סעיף (ב) מדבר על סכום השווה למכפלה של ערך מטר מרובע דירתי בגוש שבו נמצאת הדירה בסכום המתקבל מצירוף סכומים של כל אלה: האחד, שטח הדירה. אתה צריך להכפיל את שטח הדירה. אנחנו מדברים על זה. בעצם אתם ביקשתם למחוק את זה, שזה לא יבוא בתוך המשוואה.
יעקב ליצמן
שטח הדירה לא שייך לאותו פטור ממע"מ.
אראל מרגלית
מה שקורה זה שבאופן פרדוכסלי חלק גדול, מכיוון שדירות קטנות יותר, העלות למטר מרובע באופן יחסי יותר גדולה. החוק הזה בעצם פוגע בזוגות צעירים או במשפחות צעירות שזקוקים לדירות יותר קטנות כי באופן יחסי המחיר למטר יוצא יותר גבוה. בערוץ 10 מתן חודורוב ראיין אותך אורי ואתה אמרת שהיה צריך לעשות חוק ואי אפשר היה להגיע לדבר מושלם. על העניין הזה אני רוצה הסבר. אני באמת רוצה הסבר למה זה יוצא שבסופו של דבר הדירות הקטנות יותר בעצם לא מקבלות את ההטבה. אם אורי יכול להסביר, אני אודה לו.
אורי שני
השמאי הממשלתי יסביר את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה היה בסעיף הקודם, עת דובר על שטח הדירה. מאחר וזה נושא חדש, הוא לא עולה לדיון כרגע.

מי בעד ההסתייגות?
אראל מרגלית
אי אפשר להסביר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
יסבירו את זה אחרי שיוחלט אם כן או לא. הרי הגשתם על זה הסתייגות חדשה.
אראל מרגלית
אנחנו צריכים להצביע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא מצביעים כי זה נושא חדש. כך ביקשו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות?
יעקב ליצמן
רגע. צריך להסביר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא דיבר על עומרי ומה זה שייך להסבר?
יצחק כהן
אני יכול להמשיך. אמרנו שלאותו אחאב ואיזבל היה שר אוצר שקראו לו חיאל בית האלי. הפעולה הראשונה שחיאל בית האלי הולך לעשות בממלכה, מה הוא הולך לעשות?
יעקב ליצמן
פטור ממע"מ.
יצחק כהן
לא. משהו דומה. הוא הולך לבנות את יריחו. אומרים לו: אדוני שר האוצר, יש לך בעיה, יש פה קללת יהושע. ארור בונה יריחו. ממש. יהושע קילל את מי שייגע ביריחו. איך שהוא הולך עם התכניות של התב"ע, של בניין ערים, הבן הבכור שלו מת. איך שהוא מתחיל לבנות, כל פעם בן אחד מת. עד שהוא גוזר את הסרט, הצעיר שלו מת.
אראל מרגלית
בגלל זה סאיב עריקאת מיריחו תמיד מקלקל את המשא ומתן?
יצחק כהן
בדיוק. הוא אמר שיעזבו אותו מהשטויות האלה. הוא התחיל לבנות ואיך שהוא קיבל את היתר הבנייה, בכורו הלך. כך הלכו לו כולם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה.
יצחק כהן
המשך יבוא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה
בעד – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות נפלה.
יעקב ליצמן
רביזיה.
שלומית ארליך
אנחנו עוברים עכשיו לעמוד 3, לפסקה (2) למעלה. סעיף 6(ב)(2).
יעקב ליצמן
את (ב)(1) גמרנו?
שלומית ארליך
כן.
מנחם אליעזר מוזס
איפה 41 ההסתייגויות שלי?
היו"ר ניסן סלומינסקי
הן התמזגו.
משה גפני
לא, לא התמזגו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני צוחק. יש לנו כאן עוד כהנה וכהנה הסתייגויות. אל תדאג.
משה גפני
אני דואג. הרב מוזס הוא יושב ראש הסיעה שלנו והוא בא במיוחד להגיד את ההסתייגויות שלו.
יעקב ליצמן
אנחנו מאחלים לו מזל טוב לנישואי הנכדה.
משה גפני
נכון. מזל טוב.
שלומית ארליך
אנחנו עכשיו בפסקה (2). הקבוצה ביקשה שבמקום עשרים יבוא עשר, במקום עשרים מטרים רבועים יבוא עשרה מטרים רבועים או לחילופין במקום עשרים מטרים רבועים יבוא - =- -
יעקב ליצמן
את חייבת להצביע על כל אחת בנפרד. לחילופין זה אחר כך.
משה גפני
יש הסתייגות מספר 40 אחרי 6(א). את כבר הולכת ל-(6)(ב)(1) ול-(6)(ב)(2).
שלומית ארליך
רשמנו אותה בסוף. לא אחרי (א) אלא אחרי (4).
משה גפני
למה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
תן לה לסדר את זה. אם בסוף נגמור ויישארו הסתייגויות, יצביעו.

מי מוכן להסביר את ההסתייגות?
משה גפני
התבלבלתי עכשיו. איפה אנחנו עכשיו?
שלומית ארליך
זה ברשימה שהגישה הקבוצה. רשימה נפרדת.
משה גפני
מה אומרת ההסתייגות?
שלומית ארליך
שבמקום עשרים מטרים רבועים יהיו עשרה מטרים רבועים, או לחלופין שישה מטרים רבועים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי רוצה להסביר? אין אף אחד שרוצה להסביר.
אראל מרגלית
אני אסביר. הנקודה המרכזית שהדאיגה אותי סביב כל הסעיף הזה היא הנקודה עליה דיברתי קודם. בעצם באופן פרדוכסלי יוצא שדירות יחסית קטנות בתוך ישובים כאלה ואחרים, ודיברו על זה והראו כמה דוגמאות כאלה, מכיוון שהמטר המרובע שלהם באופן יחסי הוא יותר גבוה מאשר המטר המרובע נגיד של שלושה חדרים מאשר ארבעה חדרים, יוצא שבמקומות רבים הדירות הקטנות לא זכאיות לקבל את ההטבה כי עושים שם את הממוצע והמטרג' של דירות קטנות יותר הוא גבוה מאשר של דירות גדולות יותר.

אני רציתי שהשמאי הממשלתי יסביר לי איך מתבצע החישוב כדי שלא יקרה מצב אבסורדי כזה שהחוק הרע הזה, שלא יעבור, אבל לפחות בכוונה אנשים עם דירות יחסית קטנות, בעצם לא זכאים לנושא הזה של מע"מ אפס אלא רק אנשים עם דירות גדולות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה
בעד – 4

נגד – 6

ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות לא התקבלה.
משה גפני
הודעה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רשמנו. רביזיה.
משה גפני
לא. הודעה.
מיכל בירן
הוא לא סיים את המשפט. אתה קורא את מחשבותיו?
משה גפני
אני מודיע בזאת, בשם הקבוצה כולה, שאנחנו על פי התקנון, אחרי שראינו את ההצבעה והבנו שהייתה כאן תקלה, אנחנו מבקשים רביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה רבה.
שלומית ארליך
אנחנו עדיין בפסקה (2). במקום "כשהוא מוכפל בשלושים אחוזים" יבוא "כשהוא מוכפל בעשרים אחוזים" או לחילופין ב-25 אחוזים
סתיו שפיר
הליכוד והתנועה לא באים לישיבה? חשבתי שהקואליציה מאוחדת סביב הנושא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ר' יצחק אתה רוצה להסביר את זה?
יצחק כהן
כן. להמשיך. אתם רוצים שאני אמשיך, נכון?

אחרי שכל בניו של חיאל בית האלי מתו כתוצאה מהקללה של יהושע, בכל זאת באותה תקופה הנביא היה אליהו הנביא. הקדוש ברוך הוא אומר לו: לך ותנחם אותו. הוא מגיע אל חיאל בית האלי ואומר לו: תגיד לי, אתה לא רואה בחוש שמה שאתם עושים - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
שכחת להגיד שגם אחאב היה שם.
יצחק כהן
אחאב גם היה שם. ודאי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה העיקר.
יצחק כהן
אומר אחאב לאליהו הנביא: אתה זה עוכר ישראל. עולם הפוך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא כך היה.
יצחק כהן
אני מקצר.
משה גפני
אל תקצר. תן לו להסביר.
יצחק כהן
אני מדלג.
משה גפני
תן לניסן להסביר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות?
משה גפני
לא, אתה לא יכול.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אחר כך נדבר.
משה גפני
אתה צריך להגיד לנו לפני כן כי אני צריך לדעת איך להצביע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות?
משה גפני
אתה צריך להגיד לי אם אחאב היה שם, כן או לא.
יצחק כהן
אחאב היה שם.
מנחם אליעזר מוזס
מי אמר למי עוכר ישראל?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות?

הצבעה
בעד – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות נפלה.
מיכל בירן
מה עם ההודעה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אתן לך עוד מעט לנמק הסתייגות ואני אדבר במקומך ואסביר מה היה שם.
משה גפני
בסדר. אני רק מבקש להודיע הודעה.
אראל מרגלית
מה ההודעה? זה מאוד חשוב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני פשוט אכניס רביזיה ונגמר העניין.
מיכל בירן
זאת תהיה רביזיה צינית שאתה לא מתכוון אליה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נכון. ההודעות שלו הן לא כאלה?
יעקב ליצמן
אתה לא יכול כי הצבעת בעד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אפשר.
יעקב ליצמן
לא. אי אפשר. אתה לא יכול.
היו"ר ניסן סלומינסקי
פסקו שאפשר.
יעקב ליצמן
אמרו לי שלא. באמת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה היית עושה את זה כל פעם בהעברות כספיות.
יעקב ליצמן
בגללי נולד החוק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נולד החוק לגבי חצי שעה.
יעקב ליצמן
לא. גם על זה.
משה גפני
יש לי הודעה חשובה. אני חשבתי על ההודעה הזאת הרבה זמן והפעם היא לא נוגעת לאחאב אלא נוגעת לכאן. בדקתי גם מבחינה משפטית האם זאת אפשרות קיימת ואני מבקש להודיע שאנחנו, כל הקבוצה, להלן הקבוצה, על פי התקנון אנחנו רשאים ואחרי שאנחנו רשאים החלטנו שאנחנו מגישים רביזיה.
שלומית ארליך
חד"ש ובל"ד ביקשו שפסקה (2) תימחק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי רוצה להסביר?
יצחק כהן
אני אמשיך לנמק. אליהו הנביא מגיע לנחם את חיאל בית האלי ואחאב נמצא שם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה אומר לא נכון
יצחק כהן
אני אומר נכון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אומר אחאב לאליהו הנביא: אל תבלבל לנו את המוח, זה לא קשור לקדוש ברוך הוא. לפני עוכר ישראל.
יצחק כהן
הוא שואל אותו, דברי הרב או דברי התלמיד, למי שומעים? בוודאי לדברי הרב. מה הרב אמר, והיה אם שמוע תשמעו ותראה, אנחנו שולטים, שולטים בכל העולם, יש לנו 19 מנדטים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. יורדים גשמים. יורד הכול.
יצחק כהן
הוא אמר לו: אם יהיו השנים האלה טל ומטר כי אם לפי דבריך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות?
משה גפני
אני במתח.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא יוכל להמשיך אחר כך.
יצחק כהן
אומר אליהו הנביא לאחאב: חצוף, הקדוש ברוך הוא ארך אפים ורב חסד, כך אתה מתנהג? הוא אומר, אם יהיו השנים טל ומטר כי אם לפי דבריך. כלומר, לא יהיה גשם. כך שלוש שנים היה רעב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עכשיו נעצור כאן. מי בעד ההסתייגות?
יצחק כהן
אסור לסיים כך בדבר רע. אחרי שלוש שנים של משבר כלכלי גדול - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה
בעד – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות נפלה.
משה גפני
האמת היא שיש לי מה לומר על הנושא של ההצבעה שהייתה עכשיו ויש לי עשרים דקות לנמק. אני רוצה לנמק משהו, אבל מכיוון שאמרת קצר, אני עושה את זה בדקה וחצי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא.
משה גפני
יש לי הודעה וההודעה אומרת כדלהלן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני פשוט אעשה רביזיות וכבר לא יהיה צורך.
משה גפני
אתה לא יכול לעשות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני כן יכול.
יעקב אשר
תחשוב על הכותרות בעיתונים שיהיו אחר כך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה הכותרות?
יעקב אשר
אתה עושה רביזיות על כל ההחלטות שלך?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן. אתם הרי תצטרפו כי אחרת אני אוריד את הרביזיה.
מיכל בירן
אתה לא יכול להיות גם בעד וגם נגד אותו נושא.
משה גפני
אני מוסר הודעה. אחרי ששקלנו היטב את העניין הזה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
החלטנו לא להגיש רביזיה.
יצחק כהן
לא. החלטנו כן להגיש.
משה גפני
אתה מקשיב למה שאני וליצמן מדברים? אנחנו החלטנו לא להגיש על זה רביזיה.
יצחק כהן
יש מחלוקת בקבוצה.
מיכל בירן
אני מוחה על זה שזה בלי התייעצות סיעתית.
יצחק כהן
מפלגת העבודה כן פורשת.
מיכל בירן
אנחנו לא נפרוש אבל נחליט בסוגיה הזאת מאחר ולא הייתה התייעצות של הקבוצה. סיעת העבודה על זה תגיש רביזיה.
יצחק כהן
אני מצטרף. כל הקבוצה מצטרפת.
משה גפני
מכיוון שמפלגת העבודה החליטה להגיש רביזיה, אנחנו חוזרים בנו.
יצחק כהן
כדי לשמור על לכידות הקבוצה.
יעקב אשר
אנחנו מצטרפים לרביזיה.
משה גפני
אנחנו מצטרפים לרביזיה.
יעקב אשר
להלן הקבוצה. כל הקבוצה.
יצחק כהן
חשובה לנו הלכידות.
יעקב אשר
ושבו בנים לגבולם.
שלומית ארליך
הסתייגות של חבר הכנסת גפני. אחרי "הצמודים לדירה" יבוא "בין אם ההצמדה נעשית בשטר מכר ובין אם השטח הצמוד אינו נגיש לדירה אחרת".
היו"ר ניסן סלומינסקי
זאת הסתייגות של גפני והוא צריך להחליט אם הוא מנמק.
משה גפני
זה לא שלי. זה של הקבוצה.

איזה מספר הסתייגות?
שלומית ארליך
41.
יצחק כהן
אני ממשיך. אני מקווה שאתם זוכרים. אני יכול לעשות תקציר של הפרקים הקודמים. שלוש שנים של משבר כלכלי, רעב מזוויע, הקדוש ברוך הוא ברחמיו אומר לאליהו הנביא, לך ופגוש אותם. הוא יוצא לכיוון. אחאב מחפש מים, מחפש אוכל, מחפש יחד עם אליהו הנביא ואומר לו, אתה תלך בדרך אחת ואני בדרך שנייה. בדרך הוא פוגש את אליהו ואומר לך, לך ותאמר לו. הוא אומר לו, אם אני אלך, הוא יהרוג אותי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. מה תגיד לו. תגיד לו שאליהו רוצה לפגוש אותך.
יצחק כהן
כן. אומר לו, הוא יהרוג אותי. נקצר. הוא פוגש את אחאב. מה אומר אחאב אחרי שמוכיחים לו באותות ומופתים שהוא טועה לאורך כל הדרך? הוא רואה את אליהו הנביא, הוא רואה איש זקן חרדי מולו, ומה הוא אומר לו?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין שם כיפה סרוגה?
יצחק כהן
לא. היה לו זקן ארוך. אליהו הנביא היה חרדי.
אומר לו אחאב
אתה זה עוכר ישראל? הוא אומר לאליהו הנביא שהוא עוכר ישראל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נעצור כאן.
יצחק כהן
אתה תמיד מפסיק בקטע לא טוב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות?
יצחק כהן
אומר אליהו הנביא לאחאב: עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים בבית היהודי? עד מתי? אם השם הוא האלוקים, לכו אחריו, ואם הבעל, לכו.
משה גפני
אמרת אמירה חמורה, שאליהו הנביא הלך על כיפה סרוגה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן. אני אוכיח לך עוד מעט.
יצחק כהן
עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה
בעד – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות נפלה.
מיכל בירן
אולי הפעם כדי שלא תהיה מחלוקת לגבי הרביזיה, אפשר יהיה לתת לנו התייעצות סיעתית?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא.
יצחק כהן
הודעה.
משה גפני
אדוני היושב ראש, אני התלבטתי אבל אני מבקש להודיע.
אראל מרגלית
אנחנו רוצים הפסקה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הייתה הפסקה ארוכה.
משה גפני
לא הייתה הפסקה ארוכה.

יש לי הודעה והיא אומרת כך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
גפני, אל תיתן לי לחסום אותך. תרשמי הסתייגות של הקבוצה.
משה גפני
לא אמרתי את זה.
יעקב אשר
לא הסתייגות.
משה גפני
יש לנו הודעה שאנחנו רוצים לדרוש תפילת מנחה בשעה 4:00.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ב-6:00.
משה גפני
לא. ב-4:00 כאן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה יכול לצאת להתפלל.
יצחק כהן
לא. למה לצאת?
משה גפני
כאן תהיה תפילה. אני לא נשאר עד 6:00. אני רוצה להתפלל מנחה. ב-4:00 תהיה כאן תפילת מנחה.

עכשיו יש לי הודעה. לאחר ששקלתי את ההצבעה לעומק והתייעצנו בעניין הזה - - -
יצחק כהן
במטרה לקדם את הדיון.
משה גפני
בדיוק, ואנחנו לא רוצים לעכב את הדיון.
מיכל בירן
ולא רוצים ששוב תהיה מחלוקת.
יצחק כהן
חלילה וחס. לשמור על אחדות הקבוצה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שלומית, ממשיכים.
משה גפני
לא. תן לי להגיד את הדברים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. אני לא אתן לך. אני לא חייב לתת לך.
משה גפני
אין דבר כזה. אנחנו החלטנו שאנחנו מגישים רביזיה. למה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אל תגיד למה.
סתיו שפיר
אבל צריך להסביר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא לא צריך להסביר.
שלומית ארליך
הסתייגות נוספת. במקום שהוא מוכפל בשלושים אחוזים, יבוא כשהוא מוכפל בעשרים אחוזים. חבר הכנסת גפני, הסתייגות מספר 42.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי מסביר?
יצחק כהן
אומר אליהו הנביא לאחאב: עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? אם השם הוא האלוקים, לכו אחריו. אם הבעל, לכו אחריו. אליהו הנביא מציע לו כאן איזשהו מבחן אמת מדהים. תשמע, בוא נעשה את מבחן האמת. תכנס את כולם על הר הכרמל ונעשה איזשהו טסט קייס. תכנס את כולם על הר הכרמל ושם נעשה את מבחן האמת. התנאים של המבחן הם כאלה: להקים שתי משפחות, 400 הביאו נביאי הבעל ועוד 450 מביאה האשרה, אני נביא בודד, נשארתי יחידי ואני אקים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה
בעד – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות נפלה.
יעקב ליצמן
תיקו.
סתיו שפיר
חברי הקואליציה לא מקשיבים לדיון והם לא מבינים על מה ההסתייגות שלנו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הם משיבים לכל הנימוקים המופלאים שלו.
סתיו שפיר
גם אתם חושבים שזה צריך לחול על דירות קטנות. לא? אז בואו נשנה את החוק.
משה גפני
בפסקה (2) מופיע בנוסח כאן שלעניין זה לא יעלה על עשרים מטרים. מה קורה אם זה עולה על עשרים מטרים? הדירה הזאת יוצאת מהתכנית?

יש לי עוד שאלה לגבי פסקה (3).
היו"ר ניסן סלומינסקי
הדיון כבר היה.
משה גפני
עם כל הכבוד, אתה הולך להצביע. אתה רוצה הצגות?
היו"ר ניסן סלומינסקי
עכשיו מצביעים רק על ההסתייגויות.
משה גפני
עם כל הכבוד, אתה לא יכול לעשות דבר כזה. אני עכשיו שואל שאלה רצינית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. אין שאלות. אין שאלות.
משה גפני
אתה לא תגיד לי אין שאלות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אגיד לך.
משה גפני
אתה לא תגיד לי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אגיד.
משה גפני
אתה לא יכול לחוקק בצורה כזאת.
יצחק כהן
יש כאן קבוצות רכישה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
עשינו את הדיונים ושאלו את השאלות האלה. סיימנו את הדיון ועכשיו יש הסתייגויות.
משה גפני
לא. לא הייתה שאלה כזאת. אני הייתי בדיון. אני רוצה לדעת מה קורה עם דירות מעל עשרים מטרים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בבקשה, תקריאי את ההסתייגויות.
שלומית ארליך
לפסקה (2).
משה גפני
ניסן, לא היה דבר כזה.
יצחק כהן
רביזיה על ההצבעה הקודמת. בשם הקבוצה.
משה גפני
אני רוצה לקבל תשובה.
שלומית ארליך
עשרים מטרים, שטח המרפסת תיחשב רק הדלתא שבין עשר לעשרים מטרים או לחלופין - - -
יצחק כהן
למה זה חשוב?
משה גפני
אני לא מסכים לדבר הזה. אני רוצה לדעת לפני שהולכים להסתייגויות. לא ענו ל זה כאשר התקיים הדיון. כתוב כאן עשרים מטרים. אני רוצה לדעת מה קורה עם דירה בת שלושים מטרים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הבנו מה שאתה רוצה.
משה גפני
הוא לא ענה על זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הדיון התקיים. נשאלו כל השאלות. אין יותר שאלות.
משה גפני
אין דבר כזה.
סתיו שפיר
ניסן, תסביר אתה את התשובה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
קראת את ההסתייגות. מישהו רוצה להסביר?
משה גפני
לא. אתה לא יכול.
יעקב אשר
תסביר אתה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מישהו רוצה להסביר את ההסתייגות?
יצחק כהן
אני אמשיך את ההסתייגות.
סתיו שפיר
אתה יודע את התשובה? אז תסביר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
את רוצה להתחיל לדון על החוק עוד פעם?
יצחק כהן
כן.
סתיו שפיר
זה לא שייך לדיון על החוק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עכשיו דנים על ההסתייגויות.
משה גפני
רק תגיד לנו מה קורה אם זה מעל עשרים מטרים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מישהו מוכן להסביר את ההסתייגות?
משה גפני
תסביר לנו מה קורה מעל עשרים מטרים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מישהו מוכן להסביר את ההסתייגות?
משה גפני
אני מבקש שיהיה רשום בפרוטוקול שחברי הוועדה לא יודעים מה הם חוקקו. יש כאן סעיפים שאף אחד לא יודע, לא אתה, לא הממשלה, לא חברי הוועדה. זאת חקיקה פוליטית שאתה משתמש אתה רק כי אתה רוצה להיכנע לשר האוצר שנותן לך כסף להתנחלויות. רק זה. אתה עושה כאן חוק ואתה מבזה את הכנסת, מבזה את עצמך ומבזה את הוועדה. אני שואל מה המשמעות. אני שואל את היועצת המשפטית שתענה לי מה קורה אם הדירה היא בת שלושים מטרים. רק זה. אני לא מבקש משהו אחר. לא רוצה לקיים דיון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש עוד חצי דקה.
משה גפני
אין חצי דקה. אני מבקש שזה יהיה רשום בפרוטוקול. שר האוצר לא הרשה לך לענות לי? שהשמאי יגיד מה קורה מעל עשרים מטרים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות?
סתיו שפיר
לאנשי יש עתיד יש תשובות?
יצחק כהן
אל תשאלי אותם. הם כאן להראות נכונות לבוס.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי נגד ההסתייגות?

הצבעה
בעד – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות נפלה.
משה גפני
אני מבקש להודיע הודעה. אני לא הולך לקיים על זה דיון ואני לא רוצה להפריע להתעקשות שלך. רק הודעה. אני לא מבקש דיון. אני רואה שאתה לחוץ. ההודעה שלי היא כדלהלן. אבל אחרי ההודעה אני אבקש הסבר גם על פסקה (3). אני מבקש להודיע, לאחר שבדקתי את העניין, ובדקתי לעומק את ההצבעה של חברי הוועדה, ראיתי באמת את החשיבה הרצינית, אני מבקש להודיע בשם הקבוצה, אדוני היושב ראש, אנא תתחשב בבקשה שלי כי אני הולך לבקש בקשה רצינית. הבקשה הרצינית אומרת שכל הקבוצה שקלה את העניין הזה, להלן הקבוצה, והחליטה שהיא לא מסתפקת בעניין הזה ולכן צריך לבקש רביזיה כדי שנוכל לדון על העניין מחדש.
קריאה
בשם מי אתה מגיש את הרביזיה?
יצחק כהן
להלן הקבוצה. מרצ בקבוצה.
משה גפני
רע"ם-תע"ל.
יעקב ליצמן
איפה מרצ?
משה גפני
לא חשוב. אנחנו מייצגים אותם. מפלגת העבודה, ש"ס.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תקראי את ההסתייגות הבאה.
משה גפני
אתה עושה טעות בעניין הזה. אני רוצה לדעת על פסקה (3).
יעקב אשר
הוא לא ביקש את זה על הכול. הוא ביקש את זה רק על פסקה (3).
משה גפני
שטח המחסן לא יעלה וכולי. מה קורה אם המחסן הוא עשרה מטרים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
הבנתי את השאלה שלך. אתה בסך הכול מחזק את השאלה הקודמת.
מיכל בירן
הוא שואל שאלה עניינית.
משה גפני
למה אתה לא נותן לשמאי לענות?
היו"ר ניסן סלומינסקי
את מוכנה להקריא את ההסתייגות הבאה?
משה גפני
הוא יכול לענות בשלוש דקות.
יצחק כהן
הוא רוצה לדבר.
משה גפני
תן לו לענות.

היועצת המשפטית, אני רוצה לדעת האם היה דבר כזה בחקיקת חוק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסבר ניתן עת דיברנו על החוק ודנו בסעיפים.
שלומית ארליך
אחרי פסקה (2) יבוא "שטחים שצירופם מעל עשרים מטרים יוכפלו בחמישים אחוזים או ב-75 אחוזים".
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי רוצה להסביר? איציק, אתה רוצה להמשיך? בבקשה.
משה גפני
איזה מספר הסתייגות?
שלומית ארליך
45 ו-46.
יצחק כהן
תקציר הפרקים הקודמים לא צריך. הכללים שאליהו הנביא עשה עם אחאב במבחן האמת הגדול האלה היו: נביאי הבעל, קואליציה גדולה, רוב קואליציוני די מרשים, ואליהו הנביא היה לבד. הוא היה במיעוט. התנאים היו כאלה שהקימו שתי משפחות וכל אחד העלה קורבן על כל מזבח ואש לא ישימו. כל אחד יבקש מהאלוהים שלו את האש. מגיעים וכל העם מתקבצים. תארו לעצמכם את המחזה. כל העם מתקבצים על הכרמל. אליהו הנביא בודד במערכה. בודד. הסעיף האחרון בהסכם הוא שמי שמפסיד את המבחן, אחת דתו להמית. אין כאן פתחי מילוט.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נעצור כאן. גם על זה יש לנו הערות. מי בעד ההסתייגות?

הצבעה
בעד – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות נפלה.
משה גפני
הייתה החלטה הפוכה ולכן אני מבקש להודיע הודעה. אתה לא יכול להגיש רביזיה כשאני לא מודיע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תעשה את זה קצר.
משה גפני
אני עושה את זה הכי קצר שאפשר.
יצחק כהן
אנחנו רוצים לקדם את הדיון.
משה גפני
בדיוק. לאחר שהתייעצתי עם חבריי, אני בדקתי דווקא את ההסתייגות הזאת.
יצחק כהן
למרות הקושי שאחמד טיבי לא כאן.
משה גפני
אני לא בטוח שהיושב ראש צודק בזה שהוא אומר שהוא מגיש רביזיה. אני לא חושב כך. הרבה פעמים היושב ראש צודק, אבל הפעם אני לא בטוח. אני בודק את זה.
רוברט אילטוב
למה אחמד טיבי לא כאן?
משה גפני
לא יודע.
יצחק כהן
אנחנו נקרא אותו לסדר.
משה גפני
אתה לא יכול להגיד רביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז לא תהיה רגיזיה.
משה גפני
לא. אני רוצה להסביר לך את העניין.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. אל תסביר.
משה גפני
לא מסביר.
מיכל בירן
אל תחשוב שאתה יודע לקרוא מחשבות. איך אתה יודע איך הוא יסיים את המשפט כשהוא לא התחיל? הוא באמצע דבריו. אולי הוא יגיד שהוא מצטרף לבית היהודי?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מזה אני חושש.
משה גפני
אני לא הולך לפתוח דיון. אני שקלתי את מה אמרת שאתה מגיש רביזיה והתייעצתי עם חבריי. בהסתייגות הספציפית הזאת התלבטנו בעניין הזה מאוד. לכן גם חבר הכנסת ליצמן יצא עכשיו החוצה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בבקשה, תקראי את ההסתייגות הבאה.
משה גפני
אחרי שבדקנו את ההסתייגות ושקלנו, וחבר הכנסת ליצמן גם יצא החוצה להתייעץ - - -
יצחק כהן
להתקשר עם אחמד טיבי.
משה גפני
זה היה סתם. מה זה אחמד טיבי קשור לעניין הזה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו מתחילים לקרוא את ההסתייגות הבאה.
משה גפני
לכן אנחנו מכריזים בזאת לגבי הנושא של ההסתייגות שאנחנו מגישים רביזיה. זה לא הלך לנו בקלות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תמשיכי לקרוא את ההסתייגויות.
שלומית ארליך
בפסקה (3), במקום "כשהוא מוכפל בארבעים אחוזים" יבוא "35 אחוזים" או לחילופין שלושים אחוזים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי רוצה להסביר?
יצחק כהן
כל עם ישראל מתקבצים על הר הכרמל.
משה גפני
ב-4 אנחנו מתפללים מנחה כאן, באולם הזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי שירצה, ב-6.
משה גפני
לא ב-6. יש לנו מניין ב-4.
יצחק כהן
התנאים הנוקשים היו שנביאי הבעל יקריבו קורבן ולא ישימו אש ואליהו הנביא יקריב קורבן ולא ישים אש. מי שיעלה מהשמיים, הוא האלוקים. אליהו הנביא אמר: אני מכבד אתכם, אתם הרבים, תהיו אתם הראשונים. ואז באורח פלא הם בנו מזבח. הזמינו קבלן כבר בלילה והוא בנה להם את המזבח.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נעצור כאן לפני המתח.

מי בעד ההסתייגות?

הצבעה
בעד – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות נפלה.
משה גפני
מי שמצביע בעד ההסתייגות, מצביע בעד אליהו הנביא. מי שמצביע נגד ההסתייגות, מצביע בעד אחאב.

הודעה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רק תגיד רביזיה או לא.
מיכל בירן
אני רוצה להודיע הודעה. עוד לא הודעתי הודעה. בעקבות ההשראה שעורר בי חבר הכנסת גפני שיש לו באמת הרבה ניסיון במשכן, חשבתי והלכתי לברר האם במצב כזה הגיוני לבקש רביזיה. אחרי שהתייעצנו, חשבנו שבהסתייגות הזאת הקבוצה, כל הקבוצה, תגיש רביזיה.
יצחק כהן
לא ציינת שזה כדי לקדם את הדיון.
שלומית ארליך
עדיין בפסקה (3). במקום לא יעלה על שישה מטרים רבועים, יבוא 16 מטרים רבועים.
משה גפני
הסתייגות טובה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי רוצה לנמק?
יצחק כהן
אז המחזה הנורא. נביאי הבעל הכינו את המזבח בלילה, ותכף תבינו למה. הם בנו אותו והוא היה מוכן. כשהתחיל העסק, הכול היה מוכן. אליהו הנביא לא בנה כלום. אז הם מעלים את קורבנם ומתחילים להתגודד סביב המזבח ולצרוח הבעל עלינו, הבעל עלינו. ואין קול ואין עונה. והזמן עובר ואליהו הנביא מהתל בהם ואומר להם, תראו, אולי אלוהים ישן. והם מקבלים את זה. במקום לתקוף אותו. הוא צוחק עליהם והם מקבלים את זה וצועקים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נעשה הפסקה. מי בעד ההסתייגות?
יעקב אשר
אני עוד לא ראיתי מישהו שמעז להפסיק דברים באמצע אליהו הנביא. הילדים שלנו שומעים את זה ואתה עושה את זה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות?

הצבעה
בעד – 4

נגד – 7

ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות נפלה.
יצחק כהן
הודעה.
משה גפני
ל-יש עתיד יש רק שלושה חברים בוועדה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ארבעה.
משה גפני
חסר אחד.
מיכל בירן
אני מבקשת לברר איפה נמצא הנציג הרביעי של יש עתיד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יושבים כאן ארבעה.
יעקב אשר
היושב ראש הוא הרביעי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
למה? יש לו אותו, את ליפמן, את סולומון.
יעקב אשר
מי הרביעי אליו התכוונת? היושב ראש.
מיכל בירן
כדי לקדם את הדיון, כפי שהציע לי חבר הכנסת איציק כהן מ-ש"ס, ושוב, זה דבר שלא צריך לעשות על כל סעיף וצריך לחשוב עליו היטב. כדי לקדם את הדיון הגענו למסקנה שבסעיף הזה באופן חד פעמי אבל חד משמעי אנחנו נגיש רביזיה.
משה גפני
האמת היא שהיא צודקת. היא דיברה על העניין באופן רציני.
יעקב אשר
ניסן, למה אתה בלחץ? תסביר לנו למה אתה בלחץ. אתה עוצר אותו באמצע אליהו הנביא. למה אתה בלחץ?
שלומית ארליך
אנחנו עדיין בפסקה (3). הסתייגות מספר 47 ו-48. שטח המחסן ייחשב בין שלושה לתשעה מטרים, לחלופין בין שלושה לשבעה מטרים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ר' יצחק, תמשיך.
משה גפני
אני רוצה להסביר בנפרד את החלופי. אי אפשר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא.
יעקב אשר
תחשוב על העתיד ולא רק על יש עתיד. תן לו להסביר.
יצחק כהן
נביאי הבעל מקבלים את ההצעה של אליהו הנביא והם צועקים בקול יותר גדול. צועקים וצורחים וכל עם ישראל במתח. אין קול ואין עונה ואין קשב. ממש כמו הממשלה.
בועז טופורובסקי
לפי מה שאתה אומר, נביאי הבעל אלה סיעות האופוזיציה.
יצחק כהן
לא. הפוך.
בועז טופורובסקי
צועקים.
יצחק כהן
לא. אז מגיע תורו של אליהו הנביא. הוא בונה את המזבח לעיניהם.
בועז טופורובסקי
בדיוק. אתם צועקים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נעצור כאן מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה
בעד – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות נפלה.
מיכל בירן
יש לי הודעה. כדי להריץ את הדיון, אנחנו אופוזיציה מאוד עניינית שרוצה להיות מאוד יסודית, ציבור שלח אותנו לכאן כדי להתעמק בכל סעיף, כדי שנוכל לעשות את זה, במקרה הזה התייעצנו והגענו למסקנה שנחליט הפעם באופן חד משמעי אבל חד פעמי, גם בסעיף הזה, על דעת כל הקבוצה, להגיש רביזיה.
בועז טופורובסקי
אבל היא אמרה חד פעמי.
יצחק כהן
בסעיף הזה חד פעמי.
שלומית ארליך
עדיין פסקה (3). הסתייגות מספר 51. בסוף הסעיף ייכתב שהשטח מעל שישה מטרים ייחשב כחלק משטח הדירה לפי סעיף קטן (1).
יצחק כהן
ואז מגיע תורו של אליהו הנביא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רגע. אני רוצה לתת לך עכשיו יותר זמן. יהיו לך שתי דקות. בועז ינהל את הישיבה.

(היו"ר בועז טופורובסקי)
היו"ר בועז טופורובסקי
יש לך שתי דקות.
יצחק כהן
אז הנביא אומר לכל העם מסביב שיתפסו את נביאי הבעל כדי שאף אחד לא יימלט והוא הולך ובונה את המזבח לעיניהם כדי שלא יראו שיש כאן איזה מעשה כשפים. הוא ניגש ואומר לכולם שיחפרו תעלה סביב המזבח, שיפכו מים ואכן שפכו מים, עוד פעם, תשלשו, פעם שלישית, והכול שם מתמלא מים. ניגש אליהו הנביא ואומר: ענני ה' ענני. ענני שתרד אש מהשמים ועננני שלא יחשבו שזה מעשה כשפים. אז ירדה אש מן השמים. העם ראו את האמת ואתה יודע מה הם אמרו? ה' הוא האלוקים, ה' הוא האלוקים.
היו"ר בועז טופורובסקי
שכנעת אותי. מי בעד ההסתייגות?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
ההסתייגות לא התקבלה
יצחק כהן
רגע. קיבלתי שתי דקות. יש הודעה.
היו"ר בועז טופורובסקי
אין הודעה.
יצחק כהן
זה התקנון. יש לי הודעה. אני מבקש ממיכל למסור את ההודעה.
מיכל בירן
אני רוצה למסור הודעה.
יעקב ליצמן
אתה לא יושב ראש. ליפמן.
יצחק כהן
רביזיה. גם על ההצבעה הקודמת.
שלומית ארליך
נרשם.

במקום הנוסח הקיים, תיעשה הבחנה בין פריפריה בה לא יוגבלו מספר החניות לבין מרכז הארץ.
יצחק כהן
רגע. הוא מאיים על ליצמן.
יעקב ליצמן
הוא מאיים עלי.
יצחק כהן
תזמינו משטרה. הוא מאיים על ליצמן.
היו"ר בועז טופורובסקי
מישהו רוצה להסביר את ההסתייגות? אם אף אחד לא רוצה, אני מצביע.
יעקב ליצמן
תזמין אבטחה. אתה לא תאיים עלי ברצח.
יצחק כהן
הוא מאיים עליו ברצח. היה כאן משהו חמור. ליפמן איים על ליצמן.

(היו"ר ניסן סלומינסקי)
יצחק כהן
צריך להפסיק את הדיון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא.
סתיו שפיר
איפה נציגי משרד השיכון ונציגי האוצר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
את קראת את ההסתייגות, נכון?
יצחק כהן
אני מבקש להזמין את משמר הכנסת. להזמין את קצין הכנסת. הוא איים על ליצמן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה רוצה לנמק את ההסתייגות?
יצחק כהן
היה כאן דבר חמור. ליפמן איים על הרב ליצמן.
סתיו שפיר
יש כאן שאלות מהותיות. איפה נמצאים נציגי הממשלה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
השמאי הממשלתי נמצא כאן, מי שמרכז את הפרויקט של רשות המסים.
סתיו שפיר
למה שלא נפתח את הסוגיות המשמעותיות?
יעקב ליצמן
אדוני היושב ראש, אני לא אעבור לסדר היום.
יצחק כהן
טמיר, תקרא לקצין הכנסת.
יעקב ליצמן
זה דבר שאף פעם לא קרה בוועדה.
יצחק כהן
חבר כנסת איים על חבר כנסת. לא היו דברים כאלה.
סתיו שפיר
הצעה לסדר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. התקיים כבר הדיון.
מיכל בירן
מי איים על מי?
יצחק כהן
ליפמן איים על הרב ליצמן.
סתיו שפיר
היו כאן כמה דיונים, הם לא הסתיימו ומיד עברנו לשלב של ההסתייגויות.
יצחק כהן
היה כאן דבר חמור. אני מבקש שתקרא לקצין הכנסת. אני חושש לחייו של ליצמן. תקרא לקצין הכנסת. טמיר, תקרא לקצין הכנסת.
יעקב ליצמן
אני מגיש תביעה.
יצחק כהן
הוא איים עליו. אני עד לזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה באמצע הנימוק.
יצחק כהן
כשפתחו את המזבח של נביאי הבעל, את מי מצאו בפנים? את חיאל בית האלי שר האוצר כאשר נחש כרוך על צווארו.
יעקב ליצמן
הוא איים עלי. למה ממשיכים בסדר היום? בא בן אדם ומאיים עלי.
יצחק כהן
אני מבקש להזמין את קצין הכנסת. ליפמן איים על הרב ליצמן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות נפלה.
יצחק כהן
הודעה לסתיו שפיר.
סתיו שפיר
הודעה חשובה. מאחר ולא מתקיים כאן דיון מהותי אלא סתם מריחת זמן מצד הקואליציה שלא מוכנה שנדבר על הבעיות, אנחנו נאלצים להגיש עוד רביזיה מטעם הקבוצה. אנחנו מזמינים את הקואליציה להתיישב כאן לדיון רציני על החוק הזה, אם באמת אכפת לכם מהזוגות הצעירים.
שלומית ארליך
הסתייגות נוספת. אחרי פסקה (4) יבוא סעיף נוסף: דירה שניתנה בהנחה לקבוצה מסוימת ולא לכלל האוכלוסייה תיחשב לפי המחיר ללא הנחה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מישהו רוצה להסביר?
יצחק כהן
כן.
משה גפני
אנחנו מציעים בהסתייגות הזאת.
יעקב ליצמן
אני רוצה את משמר הכנסת שיעמוד לידי. אני מפחד.
יצחק כהן
חבר הכנסת ליפמן איים על הרב ליצמן.
יעקב ליצמן
אני מבקש שיעמדו לידי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר.
יעקב ליצמן
מה בסדר?
יצחק כהן
אם היו עושים לך את זה, היינו דואגים לך.
יעקב ליצמן
תשמור עלי. אני מאוים על ידי פרחח.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אשמור עליך. בסדר.
משה גפני
מי איים עליך? הדתי מחמד?

דירה שניתנה בהנחה לקבוצה מסוימת ולא לכלל האוכלוסייה תיחשב כפי המחיר ללא הנחה. יש הנחה שנותנים לקבוצה מסוימת אבל המחיר של הדירה הוא מחיר שונה. אנחנו מציעים שהמחיר של הדירה יהיה בהתאם למחיר הרגיל על אף שהקבוצה קיבלה הנחה מיוחדת. אני חושב שזאת הסתייגות עניינית. אני חושב שמן הראוי להצביע בעדה. אם היית שואל את הממשלה, היא הייתה אומרת לך כן, אבל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות נפלה.
משה גפני
מה עם האיומים על ליצמן?
יעקב ליצמן
אני מאוים. אני רוצה שני סדרנים לידי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אשמור עליך.
בועז טופורובסקי
לך לקצין הכנסת.
יעקב ליצמן
הוא ילך.
יצחק כהן
זה חמור מאוד. הוא בא משם לכאן כדי לאיים עליו.
משה גפני
הודעה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אי אפשר לאכול ולהודיע.
מיכל בירן
אני רוצה לשאול את היועצת המשפטית האם יש כלל נגד לאכול ולהודיע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה רוצה רביזיה?
משה גפני
לא. אני רוצה להודיע. בזמן ההודעה שלי, הפסקתי לאכול. בכלל איבדתי את התיאבון אחרי שהדתי מחמד איים על ליצמן.
יעקב ליצמן
אני רוצה לראות שאתה עובד לסדר היום, אדוני היושב ראש. על האיומים אתה עובר לסדר היום?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. אבל הוא רוצה להודיע הודעה ואני מחכה לה.
בועז טופורובסקי
עשה טובה, אל תרד לרמה כזאת. זה לא יפה.
יצחק כהן
תהיו נגד אלימות. תוקיעו את האלימות.
משה גפני
אני התייעצתי וגם ראיתי במבט של חבר הכנסת טופורובסקי שהוא מסכים עם הדברים שאמרתי.
בועז טופורובסקי
איזה דברים?
משה גפני
מה אכפת לך עכשיו? מה אתה מתערב? אני שמתי לב למבט שלו ואם הוא היה אתנו באופוזיציה, הוא היה מצביע בעד.
בועז טופורובסקי
בעד החוק, כן.
משה גפני
לא בעד החוק. בעד ההסתייגות. אני רוצה להגיד שאני מתחשב בחבר הכנסת טופורובסקי שיכול להיות שהוא ישקול את העניין מחדש - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו קוראים את ההסתייגות הבאה.
משה גפני
לכן אנחנו מגישים רביזיה כדי שתהיה לו אפשרות לשנות את דעתו.

מה עם האיום ברצח?
היו"ר ניסן סלומינסקי
תנו לי דקה.
שלומית ארליך
בהתאם לסיכום שהתקבל, בעמוד 3 אנחנו מדברים על כל ההסתייגויות של ההגדרות, מהביטוח הלאומי עד המגרש. רק לגבי קבוצת רכישה ביקשו להגיש נושא חדש. אנחנו בעמוד 4 למעלה.

ההסתייגות הראשונה של הקבוצה, אחרי "אחרות שניתנו" יבוא "או שחלקו עליהם".
היו"ר ניסן סלומינסקי
מישהו רוצה להסביר?
מיכל בירן
אני אשמח להסביר. אני תכף נאלצת ללכת ולעזוב אתכם.

ניסן, אני רוצה לדבר כשאתה נמצא כאן. אני אמתין. אני רוצה שניסן ישב במקומו. אני מחכה ליושב ראש. למה אתה לא יושב במקומך? אני רוצה לדבר כשאתה יושב במקומך בצורה מכובדת.
משה גפני
הוא עושה שימוע לליפמן.
יצחק כהן
ניסן, הסכנה חלפה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
חלפה.
מיכל בירן
חזרת למקומך ועכשיו הזמן שלי מתחיל.
יצחק כהן
ניסן, תגנה את האלימות.
מיכל בירן
אני רוצה לשאול שאלה.
יעקב ליצמן
אני רוצה התייעצות.
יצחק כהן
כן, התייעצות סיעתית.
יעקב ליצמן
אני מאוים. היושב ראש מסרב לגנות אלימות. אני מרגיש מאוים.
יצחק כהן
תגנה את האלימות. כל גילוי אלימות, תגנה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היא באמצע ההסבר.
מיכל בירן
אני מנסה להבין למה יש שר אוצר שטיפס על עץ אבל באה האופוזיציה ונותנת לו סולם לרדת מהעץ. הרי אין כסף לחוק הזה. כולנו יודעים שגם אם הוא יצליח לעבור, אם לא נתיש אתכם מספיק, הוא הולך להגיע כשורה בחוק ההסדרים שאומרת שהחוק הזה נדחה למועד בלתי ידוע. ניסן, אתה בוועדת הכספים הצבעת בעד שינוי כלל ההוצאה שהגביל את הוצאות הממשלה ובזמן הזה שר האוצר – אחרי שעברו חודשיים-שלושה חודשים – מתבטא בעיתונים שהוא יצטרך להגדיל את הגירעון. אני מבינה ששר האוצר מתמודד על שיא גינס בזגזוגים, אבל אני תוהה למה מדינה שלמה ואזרחים צריכים להיות בני ערובה בתחרות הזאת על שבירת שיא גינס עם שר אוצר המזגזג ביותר בהיסטוריה.

אני רוצה לגנות את האלימות שהופנתה כלפי חבר הכנסת ליצמן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה רבה. ביקשתם התייעצות סיעתית.
משה גפני
לא. רק רגע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש לכם עד דקה ל-4:00.
שמעון סולומון
מיכל, אני מקווה שמה שאמרת עכשיו הוקלט.
יצחק כהן
הכול מוקלט.
מיכל בירן
איזה חלק היה לא נכון? שאתה הצבעת בעד שינוי כלל ההוצאה כדי להקטין את הגירעון?
שמעון סולומון
רק שלא תובכי עוד פעם.
קריאה
תוציא את הסרט.
יצחק כהן
רואים אותו בא ומאיים עליו. אני שמעתי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש לנו התייעצות סיעתית.
יצחק כהן
כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות נפלה.
משה גפני
אדוני היושב ראש, יש לנו הודעה. אחרי שהתייעצנו בחוץ, חברי סיעות האופוזיציה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
גפני, סיכמנו, קצר. לא למשוך. אני בדקתי את העניין עם החברים שלי לגבי ההסתייגות הנוכחית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הגעתם למסקנה מדהימה.
משה גפני
אתה מוליך אותי לכיוון שאתה רוצה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תפסיק עם ההצגה. תעשה קצר וזה יהיה בסדר.