ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 04/09/2014

אישור השתייכותו של חה"כ אלכס מילר לסיעת ישראל ביתנו, בחירת ממלא מקום ליושב ראש הכנסת בעת היעדרו מן הארץ.

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
04/09/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 119>
מישיבת ועדת הכנסת
יום חמישי, ט' באלול התשע"ד (04 בספטמבר 2014), שעה 10:30
סדר היום
<1. בחירת ממלא מקום ליושב ראש הכנסת בעת היעדרו מן הארץ>
<2. אישור השתייכותו של חבר הכנסת אלכס מילר לסיעת ישראל ביתנו>
נכחו
חברי הוועדה: >
רוברט אילטוב – מ"מ היו"ר
אברהם מיכאלי

אורי מקלב

דוד רותם

אלכס מילר
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
הילה מליחי
<1. בחירת ממלא מקום ליושב-ראש הכנסת בעת היעדרו מן הארץ>
היו"ר רוברט אילטוב
אנחנו נפתח דיון של ועדת הכנסת בשני נושאים שעל סדר-היום. אחד, בחירת ממלא מקום ליושב-ראש הכנסת, בהמלצתו של יושב-ראש הכנסת. אנחנו מתבקשים לשקול את ההמלצה ולתמוך במשה זלמן פייגלין לממלא מקום, כשיושב-ראש הכנסת נעדר מהארץ כמובן. וכמובן, במידה וגם הנשיא נעדר מהארץ, הוא ימלא גם את מקומו של הנשיא. אני אבקש מהיועצת המשפטית - - -
ארבל אסטרחן
בנושא הזה אולי אפשר להקריא את המכתב של מזכירת הכנסת.
היו"ר רוברט אילטוב
את רוצה להקריא את המכתב, או שאני מקריא? "אני מתכבד להודיעך כי יושב-ראש הכנסת, חבר הכנסת יולי אדלשטיין, עתיד לצאת את גבולות המדינה ביום ראשון, י"ב באלול התשע"ד, 7 בספטמבר 2014, ולשוב ארצה ביום ראשון, י"ט באלול התשע"ד, 14 בספטמבר 2014. כמו כן, עתיד יושב-ראש הכנסת לצאת את גבולות המדינה ביום שני, ה' בתשרי התשע"ה, 29 בספטמבר 2014, ולשוב ארצה ביום חמישי, ח' בתשרי התשע"ה, 2 באוקטובר 2014.
סעיף 20א(א) לחוק יסוד: הכנסת קובע כי "יצא יושב-ראש הכנסת את גבולות המדינה, ימלא סגן יושב-ראש את מקומו עד שישוב היושב-ראש". סעיף 20א(ד) לחוק יסוד: הכנסת קובע כי "סגן יושב-ראש הכנסת שיכהן כממלא מקום של יושב-ראש הכנסת הוא סגן שנבחר לכך על-ידי ועדת הכנסת". אודה לך על כינוס ועדת הכנסת לבחירת סגן יו"ר הכנסת כממלא מקום היו"ר בעת היעדרו בתקופות האמורות. יושב-ראש הכנסת ממליץ בפני ועדת הכנסת כי את מקומו ימלא סגן יושב-ראש הכנסת חבר הכנסת משה זלמן פייגלין".
אני מעלה את זה להצבעה.
אברהם מיכאלי
איך זה שהפעם מאשרים לו לשתי תקופות ובפעם הקודמת אישרו לו - - -
ארבל אסטרחן
זה אפשרי. בפעם שעברה הוא לא רצה.
אתי בן יוסף
זה אפשרי, לא היה לנו תאריך נוסף.
ארבל אסטרחן
זה אפשרי אם הוועדה רוצה.
היו"ר רוברט אילטוב
חברי הכנסת רוצים להתייחס, או להעלות את זה להצבעה?
אברהם מיכאלי
מברכים אותו לרגל הנסיעה. אפשר לדעת לאיפה הוא נוסע, מותר לנו, או שזה סודי?
היו"ר רוברט אילטוב
המשמעות היא שגם אם הנשיא יצא לחו"ל, אז פייגלין ימלא את מקומו של הנשיא. אני מעלה את זה להצבעה. מי בעד? מי נגד? פה אחד.
הצבעה

בעד בחירת חבר הכנסת משה זלמן פייגלין לממלא מקום יושב-ראש הכנסת – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין
הבחירה אושרה.
<אישור השתייכותו של חבר הכנסת אלכס מילר לסיעת ישראל ביתנו>
היו"ר רוברט אילטוב
הנושא השני: אישור השתייכותו של חבר הכנסת אלכס מילר לסיעת ישראל ביתנו. אני מבקש מהיועצת המשפטית להתייחס לנושא הזה.
ארבל אסטרחן
אני אסביר בקצרה. חבר הכנסת מילר – ברכות לחזרתו לכנסת – הצטרף לכנסת בתחילת אוגוסט, לאחר שהסיעה שאליה השתייך התפלגה. כזכור, ועדת הכנסת אישרה את ההתפלגות של סיעת הליכוד – ישראל ביתנו לשתי סיעות. במצב רגיל, כאשר יש סיעה שאינה מורכבת ממפלגות ויש התפלגות כזו, חבר הכנסת החדש שנכנס צריך להודיע לאיזה סיעה הוא משתייך. במקרה הזה, ההתפלגות הייתה לפי מפלגות שמלכתחילה הגישו רשימה משותפת, ולכן חבר הכנסת לא היה צריך להודיע שום דבר. הוא היה יכול להודיע אם הוא לא רוצה להשתייך לישראל ביתנו בתוך 24 שעות. הוא לא הודיע את זה, ולכן ההשתייכות שלו היא לישראל ביתנו, כפי שנמסר מלכתחילה בעת הגשת הרשימה. אבל באופן פורמלי, ועדת הכנסת צריכה לאשר את זה, להודיע לכנסת וכולי. האישור שנדרש כאן הוא פורמלי ועניינו ההשתייכות של חבר הכנסת מילר לסיעת ישראל ביתנו.
היו"ר רוברט אילטוב
אני מבין שחברי הכנסת רוצים להתייחס לסוגיה הזו. אורי מקלב, בבקשה.
אורי מקלב
קודם כל, אנחנו רוצים לקדם בברכה את אלכס, שהגיע אלינו, שב הביתה. אנחנו הרגשנו את החיסרון. כל הזמן חשבנו שהנה, אתה מגיע, אבל דע לך שנוכחותך עדיין ריחפה באולם ובדיונים. אני בטוח שאתה תחזור במשנה מרץ ובמשנה כוח. אתה תוסיף איכות לדיוני הוועדות, לדיוני המליאה, בכלל לכנסת. אנחנו זוכרים את הפעילות שלך, עדים לה ומוקירים אותה, את היכולות שלך, את הכישורים שלך. אנחנו לא מתערבים אם זה ישראל ביתנו או ליכוד. לא מתערבים, ממש לא. היום – יכול להיות, באופן לא רשמי, לא קיבלנו החלטת סיעה – אם נצטרך לבחור בין הליכוד לישראל ביתנו, אנחנו מעדיפים את ישראל ביתנו מאשר את הליכוד. זה מה שקורה, לכן אנחנו ודאי וודאי תומכים עכשיו בשלב הזה בייחוס שלך לישראל ביתנו.
היו"ר רוברט אילטוב
אני מבין שדודו מוותר על זכות הדיבור. חבר הכנסת מיכאלי, בבקשה.
אברהם מיכאלי
אני חושב שההליך הזה נדיר פה בוועדת הכנסת, שמאשרים הצטרפות חבר כנסת בסיום - - -
ארבל אסטרחן
לא, עשינו את זה עם שכיב שנאן.
אתי בן יוסף
היה בעבר שכיב שנאן.
אברהם מיכאלי
א', אנחנו מברכים את אלכס על זה שהוא חוזר לכוחותינו. אני אומר כוחותינו בכל מובן המילה, כי אנחנו עבדנו פה באיזו קואליציה שידעה איך לעבוד, לא כמו הקואליציה הנוכחית שלא יודעת את ראשה ואת סופה. היא לא יודעת כלום. הם רבים אחד עם השני. אלכס, אתה עוד מעט תריח את ריח שיש פה, אבל עדיין יש כמה אנשים נורמלים בקואליציה שלכם שיאמרו לחשוב קדימה. אני יודע שאתה יודע לעשות דברים, ואנחנו עבדנו ביחד ועשינו דברים ביחד. הלוואי שאותה עשייה תימשך פה, ונברך אותך בכל ההצלחות, המשך הצלחות.
היו"ר רוברט אילטוב
תודה רבה. תם הדיון. אני מעלה את זה להצבעה. מי בעד?

הצבעה

בעד אישור השתייכותו של חבר הכנסת אלכס מילר לסיעת ישראל ביתנו – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין

אושר.
היו"ר רוברט אילטוב
פה אחד. תודה רבה.
אורי מקלב
בהצלחה ומזל טוב.
היו"ר רוברט אילטוב
בהצלחה, אלכס מילר.
אלכס מילר
תודה רבה.
אברהם מיכאלי
נברך אותו אחרי ההשבעה במליאה.
אתי בן יוסף
אתה תושבע במליאה.
אורי מקלב
הוא לא מושבע, הוא מצהיר אמונים. הוא ממש לא מושבע. רק אם מייעדים לך להיות שר.
<הישיבה ננעלה בשעה 10:40.>

קוד המקור של הנתונים