פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
12/08/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 413>
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, ט"ז באב התשע"ד (12 באוגוסט 2014), שעה 14:40
סדר היום
<שינויים בתקציב לשנת 2014>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
מיכל בירן
משה גפני

בועז טופורובסקי

זבולון כלפה

יעקב ליצמן

חמד עמאר

עפר שלח

סתיו שפיר

שמעון אוחיון

יעקב אשר

יצחק וקנין

אורי מקלב

חנא סוייד

רות קלדרון
מוזמנים
>
יונתן בר סימן טוב - אגף התקציבים, משרד האוצר

לילי פיינטוך - משרד הפנים

ששי דקל - משרד הפנים

תהילה כנרי - עו"ד, המוסד לביטוח לאומי

דוד דהאן - יו"ר הארגונים החברתיים בכנסת

ישי כהן - אתר "כיכר השבת"

דן גפן - פורום נתן

זיו אלישיב - המשמר החברתי
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
שלומית ארליך

אייל לב ארי
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים
<שינויים בתקציב לשנת 2014>
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו מחדשים את הישיבה.
משה גפני
זאת ההעברה של ההתנחלויות? זה מה שקיבלתם?
יעקב ליצמן
כן.
סתיו שפיר
זה כל הסכום שקיבלתם?
היו"ר ניסן סלומינסקי
פניות מספר 157 עד 162.
משה גפני
האם אתה יכול להסביר האם זה נכון שתמורת הבאת החוק של מע"מ אפס קיבלת כאן עשרים מיליון שקלים ועוד עשרים מיליון שקלים מתחבאים בהעברות אחרות?
יעקב ליצמן
לא מתחבאים. יעבירו אתם אחרי שהוא יעבור את מע"מ אפס.
סתיו שפיר
תענה לגפני.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא חייב לענות על כל מיני שאלות.
סתיו שפיר
אבל אלה שאלות ששואלים אותך פעם אחר פעם וכל פעם אתה מסרב לענות.
יעקב ליצמן
זאת המנהרה. אלה הפירים.
משה גפני
מכאן עובר הכסף.
סתיו שפיר
אם זה לא, מה הבעיה להגיד לא? תגיד לא. תגיד לגפני שזה לא היה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין סוף לשאלות האלה.
סתיו שפיר
יש סוף. אם תגיד שאין בינכם שום הסכם, תאמין לי שלא ישאלו שאלות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא מעוניין לענות לך על השאלות שלך.
סתיו שפיר
תענה פעם אחת. הסכם חייב להיות מפורסם.
יעקב ליצמן
היות הבטחתי לשר הפנים שאני אצביע בעד ואתמוך בזה, האם ההבטחה שלי היום חלה גם לגבי העשרים? האם זה שהם הורידו את הסכום, אני צריך לקיים את ההבטחה שלי?
היו"ר ניסן סלומינסקי
תתייעץ.
סתיו שפיר
העברה להתנחלויות במקום להעביר ליישובי הדרום. זאת השאלה הראשונה שאני אשמח עם יונתן יענה עליה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יונתן, תסביר בבקשה את ההעברה.
משה גפני
מה שליצמן שאל, זאת שאלה מאוד חשובה.
יעקב ליצמן
אני הבטחתי לתמוך לבי הארבעים אבל אתם מביאים רק עשרים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מציע שתצא ותתייעץ עם מי שהבטחת לו ותחליט.
יעקב ליצמן
אני הבנתי שאתה מומחה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
צא ותתייעץ עם מי שהבטחת לי.
יונתן בר סימן טוב
הפנייה התקציבית נועדה להעביר סכום של כשבעים מיליון שקלים לסעיף 18, סעיף הרשויות המקומיות. זה כולל שלושים מיליון שקלים למענקים מיוחדים לרשויות לתיקון עיוותים בנוסחת מענק איזון, עשרים מיליון שקלים - - -
משה גפני
איזה רשויות?
יונתן בר סימן טוב
אני אסיים ואענה לשאלות.
משה גפני
אם תוכל אחר כך להסביר את הכול כדי למנוע מאתנו שאלות כי אנחנו לא אוהבים לשאול שאלות.
יונתן בר סימן טוב
אין בעיה להרחיב.
חמד עמאר
הוא לא רוצה למשוך זמן.
משה גפני
אני לא רוצה למשוך זמן. אני רוצה שישלמו את השוחד במקום.
יונתן בר סימן טוב
הסעיף הבא הוא עשרים מיליון שקלים לצרכים ביטחוניים לרשויות ביו"ש.
משה גפני
זה היה ארבעים ולמה זה עשרים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
עוד מעט.
יונתן בר סימן טוב
הפנייה כוללת גם שמונה מיליון שקלים לרשויות מקומיות, שישה מיליון שמשרד החינוך מעביר למשרד הפנים לצורך התכנית של ניהול עצמי, חמישה מיליון שקלים לחירום ברשויות ועוד 2.4 מיליון להדחות ברשויות, 300 אלף שקלים שעוברים ממשרד השיכון למשרד הפנים בהמשך להחלטת ממשלה בנוגע לצעדה בירושלים כאשר כל שנה יש החלטת ממשלה כזאת. ו-250 אלף שקלים שעוברים מהמשרד לביטחון פנים למשרד הפנים לצורך טיפול בחללים.
משה גפני
מה זה החלטת ממשלה?
יעקב ליצמן
אולי תסביר לי היושב ראש. כתוב כאן שהחלטת הממשלה מספר 751 מיום 17 לספטמבר שעדיין לא היה.
יונתן בר סימן טוב
זאת טעות. זה 2013.
יעקב ליצמן
אולי כל ההעברה היא טעות?
היו"ר ניסן סלומינסקי
טעות סופר. זה 2013.
יעקב ליצמן
אולי בכל הדברים אתם עובדים עלינו וכל הזמן כותבים טעויות? במקרה הזה תפסתי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא אומר שזאת טעות סופר.
יעקב ליצמן
כל ההעברה היא טעות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם זאת טעות סופר, הרי רואים את זה. בדבר כזה אדם הרי לא משקר.
יעקב ליצמן
אני יודע?
משה גפני
ניסן, זאת חזקה חדשה שאתה מכניס בגמרא? בדבר הזה אדם לא משקר?
יעקב ליצמן
הם לא בני אדם.
משה גפני
אם לא הסיפור של מע"מ אפס, אני לא בטוח שהיינו תופסים את זה.
יעקב ליצמן
אני רוצה לדעת מה הטעות. אולי יש טעויות בהעברה. הוא צריך להגיד לי מתי הייתה החלטת הממשלה. אני רוצה לדעת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מתי הייתה החלטת הממשלה?
יונתן בר סימן טוב
החלטת הממשלה הייתה ב-17 לספטמבר 2013.
אורי מקלב
לשנת 2013 ולא ל-2014. הצעדה הייתה ביום ירושלים, לפני חודשים, ואתה מדבר על החלטה שהתקבלה ב-2013. איך יכול להיות שעברו כל כך הרבה חודשים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כשתהיה לך זכות, אתה תשאל את השאלה אבל לא עכשיו. סתיו ראשונה ואחריה ליצמן.
משה גפני
שוב אתה מפעיל את השעון? אתה עושה את זה לסתיו בכוונה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ממש. קודם עשיתי לך ואמרת אותו הדבר.
סתיו שפיר
בכלל אין עניינים אישיים בוועדה.
משה גפני
את יכולה להרחיב בעניין הזה?
סתיו שפיר
אני ארחיב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה הזמן שלך. חבל.
סתיו שפיר
עם כל הכבוד, זה לא הזמן שלי.

אנחנו מצפים עד שעה זאת היום לשבת ועד לשעה זו לדון בכמה כסף מתכוונת הממשלה שאתה חבר בה, שמפלגתך חברה בה, להעביר ליישובי הדרום. שוב ושוב אנחנו מזכירים את זה ובינתיים במהלך הדיון הזה שדרות, אשקלון ונחל עוז לא קיבלו שקל. זאת השאלה. אתה מדברים על דחיפויות כאלה ואחרות. אנחנו מסתכלים כאן על החלטה 1742 שהיא הגיעה לאחר שאתה וחבריך רצתם לטלוויזיה, בעקבות החטיפה, ואמרתם שחייבים להעביר כספים ליהודה ושומרון כדי למנוע חטיפה, אגב, מטרה שכולם כאן היו מסכימים עליה ללא חילוקי דעות. למנוע חטיפה, למנוע עוד חטיפה של נער בישראל, לא משנה היכן הוא גר, זאת מטרה שכולנו נקדש. אלא מה, אחר כך ההחלטה הזאת שהגיעה מיד להחלטת ממשלה על חמישה מיליון שקלים, התנפחה לארבעים מיליון שקלים וכאשר אנחנו הפנינו למשרד האוצר שאלות, התשובות שקיבלנו היו שהתקציב הזה לא עובר למיגון רכבים לנוער ודברים מהסוג הזה – אגב, היה תקציב נפרד שהעברנו כאן עבור תחבורה ציבורית ביהודה ושומרון – אלא הוא עובר לפעילויות הפגה למורים, לעובדים סוציאליים ביהודה ושומרון.
האם אדוני חושב שילדי שרות, ילדי ניר עם, נחל עוז וכפר עזה לא זקוקים לסיוע פסיכולוגי? האם הם לא זקוקים לסיוע כלכלי בעקבות מה שעבר עליהם השנה ובשנים האחרונות? האם זאת לא הדחיפות הגדולה ביותר שוועדת הכספים צריכה להידרש אליה? איך יכול להיות שאנחנו מגיעים לכאן ושוב אנחנו דנים בהעברה הזאת שהיא העברה צינית, היא העברה פוליטית, היא מתנה שאתה קיבלת בשביל להעביר ליאיר לפיד עוד חוק. עוד אחת מיני מתנות שאתה לא מוכן לדווח עליהן כאן. איך יכול להיות שבזה הדיון? אנחנו יושבים כאן ואתה פשוט משפיל את הוועדה כשאתה דורש מאתנו לדון בדבר הזה ולהעביר כסף שלא עובר עכשיו לדרום.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ליצמן, בבקשה.
סתיו שפיר
לא סיימתי. אני רוצה לדעת מה כולל ההסכם הזה. על פי חוק: יסוד הממשלה, אתה חייב לדווח לוועדה על הסכם קואליציוני. אתה חייב והיה כאן הסכם שאתה מסרב להכחיש אותו. מאחר ואתה לא מכחיש אותו, אנחנו מניחים שהוא קיים. הסכם על סכום כסף שגרם לך לשנות את דעתך ולהביא לכאן את חוק המע"מ אפס. זה מה שקרה. אם זה לא קרה, אל תעשה פרצוף אלא תגיד לפרוטוקול שלא היה הסכם כזה. תגיד. למה אתה לא עונה לי בכן ולא? היה או לא היה? אם תגיד שלא היה, מבטיחה לך שאני לא שואלת שאלות. תגיד לפרוטוקול לא היה הסכם כזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
את רוצה לשאול, בבקשה. אני לא חייב לענות לך על שום שאלה.
סתיו שפיר
אתה חייב תשובות לחברי הכנסת, האם היה כאן סחר בכספי מסים למטרות פוליטיות. בטח שאתה חייב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
די. מספיק.
סתיו שפיר
אתה חייב לענות על זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
את שאלת. נקודה.
סתיו שפיר
לא. זאת לא נקודה. זה סימן שאלה. עכשיו באה התשובה. כך זה עובד בעברית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. לא עובד כך.
סתיו שפיר
אתה חייב תשובות לחברי הכנסת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שאלות את יכולה לשאול, תשובות לא חייבים לתת לך על כל השאלות מהסוג הזה.
סתיו שפיר
אתה חייב תשובות לחברי הכנסת על איך אתה החלטת לסחור בכסף שייך לתקציב המדינה למטרותיך הפוליטיות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מבקש ממך.
סתיו שפיר
אתה חייב. אם היה הסכם. אני רוצה שהיועצים המשפטיים בבקשה יגידו לי האם זאת לא פגיעה בכוחה של הוועדה שלא נחשף בפני חברי הכנסת מידע חשוב על הסכמים קואליציוניים בנוגע להעברות כספים בתמורה להעברת הצעת חוק. האם זאת לא פגיעה בפעילות הוועדה? הפניתי את השאלה ליועצים המשפטיים ולא אליך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הסכמים קואליציוניים מעלים באישור התקציב.
סתיו שפיר
הסכמים קואליציוניים זה לא רק באישור התקציב. כל הזמן יש הסכמים קואליציוניים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תסלחי לי, את - - -
סתיו שפיר
אני מבקשת מהיועצים המשפטיים לענות לי על השאלה הזאת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ליצמן, בבקשה.
סתיו שפיר
מה זה? לאייל אין זכות דיבור בוועדה הזאת? הוא רוצה לענות ואתה לא נותן לו לענות. זאת שאלה ליועץ המשפטי. לשם מה הם יושבים כאן? כדי לשרת אותך או כדי לשרת את חברי הכנסת?
היו"ר ניסן סלומינסקי
את ממשיכה?
סתיו שפיר
כן. אני שואלת את היועץ המשפטי שאלה ועד שהוא לא יענה לי, אני לא אשתוק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא תשתקי.
סתיו שפיר
תגרש אותי עוד פעם. בוא נשחק את המשחק. אחלה.
יעקב ליצמן
יהודי לא מגרש יהודי.
סתיו שפיר
אבל יהודייה מותר לגרש.
משה גפני
בדיוק. הוא נגד נשים.
סתיו שפיר
אייל, אני רוצה תשובה על האם זאת לא פגיעה בעבודת הוועדה כשאנחנו לא נחשפים למידע חשוב בנוגע לאינטרסים ולהסכמים שהיו על העברת הצעת החוק הזאת.
אייל לב ארי
כעיקרון אם זאת שאלה על הסכם קואליציוני, מדובר בעצם על הוראות של סעיף 1 לחוק הממשלה שמדבר על הסכם בכתב בקשר לכינונה של ממשלה או בקשר להבעת אי אמון בה או בקשר להצבעה על חוק התקציב או בקשר לצירוף שרים וכדומה. במקרה הזה צריך לעשות הסכם בכתב וההסכם בכתב אמור להימסר למזכיר הכנסת ומזכיר הכנסת הוא זה שצריך לבוא ולהפיץ בקרב חברי הכנסת את דבר קיומו של אותו הסכם קואליציוני.
משה גפני
שואלת חברת הכנסת סתיו שפיר האם הסכם שהוא לא במסגרת הסעיף שהקראת, בנושא הדיון של היום.
סתיו שפיר
אני יודעת שיש חובת גילוי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
קיבלתם תשובה.
סתיו שפיר
זה מה שאני מבינה מפסיקת בג"ץ על מגדלי העופות. האם יש דבר כזה? אייל לא סיים לענות לי. אנא, ענה לי על זה.
משה גפני
אני מבקש ממך, אל תפגע בסתיו שפיר, היא תלך לעוד בג"ץ נגדך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היא לא הלכה לבג"ץ נגדי.
רות קלדרון
חברת הכנסת שפיר, רוצים לעשות דיור לזוגות צעירים. אנחנו מנסים.
סתיו שפיר
לא, אל תיקחי את זה למקום פופוליסטי. העשרים מיליון שקלים שעוברים להתנחלויות, זה לא דיור לזוגות צעירים.
רות קלדרון
אנחנו כאן כדי לגמור את מע"מ אפס. למה לעשות פיליבסטר על דבר כזה?
סתיו שפיר
מי עושה פיליבסטר? אני שואלת שאלה שהיא לא נכונה? יש הסכם קואליציוני על העברת כספים להתנחלויות במקום לדרום וזה פיליבסטר? מה שקורה כאן זה שהיכולת של הכנסת לפקח על התקציב היא ביזיון. אין שום יכולת לעשות את זה. אני שואלת שאלות ואת עוזרת לו?
רות קלדרון
זה קורה כל השבוע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מבקש עוד פעם, די. סתיו, אני ביקשתי ממך.
משה גפני
היא שאלה שאלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היא שאלה והיא לא נותנת לאף אחד לענות. אתה לא מבין? היא כל כך הזמן נכנסת ונכנסת כי המטרה שלה היא לא לשמוע. הוא כבר עשר דקות רוצה לתת לך תשובה.
סתיו שפיר
למה אתה מאשים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
המטרה שלך היא להיכנס לטלוויזיה. זה הכול.
סתיו שפיר
אבל אין כאן מצלמות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
באמת יש בעיה. עוד מעט תרוצי.
סתיו שפיר
חתיכת חצוף. תפסיק לדבר כך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני חצוף?
סתיו שפיר
תתחיל לדבר בכבוד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עוד דקה את יוצאת.
סתיו שפיר
אתה מנסה להשפיל אותי במקום לתת כאן לחשוף מידע אמיתי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
חצי שעה הוא רוצה לתת לך תשובה ואת לא נותנת לו.
סתיו שפיר
ניסן, באמת יצאת לי מכל החורים. אני רוצה לשמוע את התשובה של אייל בבקשה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תשלים את התשובה שלך ונמשיך הלאה.
סתיו שפיר
האם לא חלה על הממשלה חובת גילוי במקרה כזה? חובת גילוי על חברי הקואליציה. זאת פגיעה בסמכויות הוועדה לא לספק לנו את כל החומר הנדרש לפני דיון. זה חלק מהחומר. הסכם קואליציוני.
היו"ר ניסן סלומינסקי
חזרת על זה.
סתיו שפיר
הוא לא הבין את השאלה שלי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא כבר נתן לך תשובה חלקית ואת אומרת שהוא לא השלים אותה. תן לה בבקשה את התשובה.
משה גפני
זאת הייתה שאלה מאוד חשובה. סתיו תשאל אותה.
סתיו שפיר
הממשלה היא רשות מינהלית וחלה עליה חובת גילוי. הסיפור שמתרחש כאן הוא שפעם אחר פעם אנחנו שואלים האם יש הסכמים קואליציוניים – הסכם קואליציוני הוא לא רק ההסכם שנחתם במרץ 2013 אלא זה הסכם על כך שמפלגה איקס מעבירה הצעת חוק מסוימת בתמורה להעברת כספים כאלה וכאלה ממפלגה ואי. זה הסכם קואליציוני. הסכם כזה חייב להיות מדווח לחברי הכנסת ולציבור על פי חוק יסוד: הממשלה. אם אנחנו מגיעים לישיבה הזאת ויושב ראש הוועדה מסתיר מאתנו מידע על הסכמים כאלה ואחרים, זה אומר שהוא פוגע בסמכויות הוועדה. אנחנו כחברי כנסת לא מקבלים את החומר הנדרש לפני דיון. האם הדבר הזה הוא תקין מבחינה משפטית? האם הוא עובר או שלא? זאת שאלתי אותה שאלתי מספר פעמים גם בעבר.
אייל לב ארי
לכשעצמו, כל נושא ההעברה או הבקשה להעברה, מי שאמור לדעת את זה גם מהעבר השני, זה בעצם משרד האוצר שמבקש את ההעברה הזאת והנימוקים שלו לגבי הבקשה להעברה מובאים בפני חברי הוועדה. גם לגבי השאלה האם ההעברה הזאת נעשתה במסגרת הסכמה כזאת או אחרת בין מרכיבי הקואליציה השונים, אמורה להיות גם בידיעת משרד האוצר שאם לא כן הוא לא היה מבצע את ההעברה הזאת מכוח איזושהי הסכמה.
סתיו שפיר
עם זאת, הם הסתירו את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
השאלה שנשאלה, ועליה תענה, היא מה צריך לדווח, למי ואיפה. על איזה הסכמים. תענה רק על זה ונגמר.
אייל לב ארי
שוב, ההסכמים חייבים להיות מדווחים לחברי הכנסת עם סוגי ההסכמים המנויים בסעיף 1 לחוק הממשלה. הסכם בקשר לכינון הממשלה, בקשר להבעת אמון בה, בקשר להצבעה על חוק התקציב או בקשר לצירוף שרים נוספים לממשלה לאחר כינונה או בקשר למינויו של סגן שר. ההסכם הזה שאמור להיות בעיקרון הסכם בכתב - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
בעיקרון הסכם בכתב.
סתיו שפיר
מאחר ואנחנו דנים עכשיו בשינויים לחוק התקציב, הם כלולים תחת החוק הזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא כלולים תחת שום דבר.
סתיו שפיר
אנחנו מדברים על שינויים בחוק התקציב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה רבה. סיימנו. ליצמן, בבקשה.
סתיו שפיר
הוא לא סיים את דבריו.
אייל לב ארי
מדובר על הצבעה על חוק התקציב.
סתיו שפיר
אנחנו משנים עכשיו את חוק התקציב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
די. גמרנו.
סתיו שפיר
אבל הבנתי מתשובתך שההסכם לא בכתב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא רוצה לענות לך שום תשובה, לא בכתב ולא על שום דבר ואל תנסי לסחוט ממני.
סתיו שפיר
למה אתה חושש לענות לי אם לא היה הסכם?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא חושש. אני לא צריך לענות לך ואני לא רוצה לרקוד לפי החליל שלך. זה הכול.
סתיו שפיר
למה אתה חושש לענות לי אם לא היה הסכם? מה יש לך להסתיר.?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין לי שום דבר להסתיר. ליצמן, בבקשה.
יעקב ליצמן
תודה אדוני היושב ראש. שלחת אותי לשאול את הרבנים שלי אם אני צריך לקיים את הבטחתי. קודם כל, אני הולך לקיים מה שהבטחתי. הבטחתי וצריך לקיים. באותה מידה אני פונה גם ל-יש עתיד שהם יקיימו את מה שהם הבטיחו והם הבטיחו להצביע נגד הסעיף הזה. אם בן אדם צריך אינטגריטי, להוכיח לעולם שהוא מקיים כל מילה שהוא הבטיח, אני הולך להצביע בעד, אני מצפה ש-יש עתיד שכל כך התנגד בעבר לסעיף הזה שהיה ארבעים מיליון שקלים, שהוא יתנגד גם הפעם בהעברה התקציבית הנוכחית.
אורי מקלב
אתה מתנה את ההצבעה שלך.
יעקב ליצמן
לא. מילה זאת מילה. אני רוצה לראות אם המילה שלהם היא מילה.

דבר שני. יש כמה סעיפים שלא הבנתי. מה זה הצדעה לירושלים? איזה הצדעה? מתי היא הייתה? איפה זה היה? אולי מדובר אחרי 2014 כי התאריך שכתוב כאן הוא בגדר טעות ואולי גם ההצדעה היא טעות.

תסביר לי מה זה סעיף 7, טיפול בחללים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא יסביר.
אורי מקלב
זה מ-2012. זה מהקדנציה הקודמת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אורי, רצית לשאול.
אורי מקלב
כן. בהמשך לשאלת הרב ליצמן, האם זה 2014, האם זאת טעות או לא, בהנחה שזה 2013, האם מדובר על העברה שכבר שילמו עליה? בספטמבר 2013 מדובר על הצדעה לירושלים ואני שואל האם זאת הצדעה שהייתה ב-2013 או הצדעה שהייתה לפני כן?
יעקב ליצמן
איפה היא התקיימה?
אורי מקלב
אני לא יודע היכן היא התקיימה, אבל נניח שהיא מתקיימת ביום ירושלים, ואם מדובר באמת במצעד הדגלים של אנשי יהודה ושומרון שעולים לירושלים, הרי יש כאן כפל תקציבים. פעם אחת נותנים עשרים מיליון ועכשיו נותנים עוד כסף לאותם אנשים שבאים להצדעה לירושלים.

אם אנחנו לא מדברים על רטרואקטיביות אלא מדברים על 2014 - או שאנחנו מדברים על 2013 – החלטת הממשלה, צריך לראות האם היא הייתה באמת החלטה רב-שנתית. גם אם הממשלה החליטה לתת תקציב להצדעה לירושלים, היא צריכה להחליט שהיא נותנת את זה כל שנה ולא שנה אחת ואחרי כן כל שנה אתה יכול להשתמש באותה החלטת ממשלה. החלטת ממשלה, עד כמה שאני יודע, היא לשנה מסוימת. ב-2013 נותנים במסגרת תמיכה בירושלים או חוק ירושלים, אבל לא יכול להיות שהחלטה שהחליטו ב-2013 ייתנו אותה עכשיו ב-2014 כי גם ההצדעה לירושלים של 2014 כבר התקיימה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
השאלה הובנה.
אורי מקלב
זה בנושא הזה של סעיף 6. בסעיף 2, בכל זאת אני חושב שצריך להיות איזה פירוט. מה זה הערים מיליון שקלים ואיך הם מחולקים? לכמה רשויות מקומיות? לאיזה דברים? מה זה נקרא צרכים ביטחוניים? הקמת מתנ"ס למשל, זה נקרא צרכים ביטחוניים? יכול להיות שאתה מבין את זה כצרכים ביטחוניים אבל בכל אופן לוועדה חשוב לדעת האם הקמת מתנ"ס בישוב מסוים גם זה נכלל בצרכים ביטחוניים. כל אחד יכול להסביר ולהבין מה אלה צרכים ביטחוניים.

חברי הוועדה צריכים לקבל פירוט. קודם כל, מי מקבל וכמה. הרי יהודה ושומרון, יש שם צרכים אולי יותר מעשרים מיליון שקלים, יכול להיות, אבל השאלה לאיזה מקומות. צריך לדעת לאיזה מטרות ומה בכלל נכלל. זה דבר עקרוני כי לפי השמועות יש עוד דברים בעשרים מיליון שקלים אלה וההבטחות הן לדברים שאפשר לומר שהם חורגים ועוברים מעבר לצרכים הביטחוניים כפי שאנחנו מבינים אותם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
גפני, בבקשה.
משה גפני
אדוני היושב ראש, כדי לחסוך זמן, אני לא אחזור על השאלות של החברים שלי שאני חושב שהן שאלות נכונות וגם אתה היית צריך לשאול את השאלות האלה. נחכה לתשובות. אני רוצה לשאול רק שאלה אחת. האמת היא שזאת לא שאלה. היה מי שאמר לפני הבחירות איפה הכסף.
סתיו שפיר
מי זה היה?
משה גפני
יאיר לפיד.
סתיו שפיר
נכון.
משה גפני
הייתה התנגדות להעביר כסף להתנחלויות. כולם יודעים וזה לא סוד. מה שסתיו שאלה, היא שאלה שאלה נכונה. היועץ המשפטי כנראה לא יכול לענות עליה. יש כאן הסכם וכולנו יודעים. אין בכלל ספק. הרי אמר חבר הכנסת ליצמן בצדק ש-יש עתיד לא אפשרה לך, אדוני היושב ראש, להעביר את הכסף הזה. היה פעם ועוד פעם ולא אפשרו. הם גם מתנגדים לעניין הזה.
יעקב ליצמן
יכול להיות שגם עכשיו הם יצביעו נגד.
משה גפני
יכול להיות.
יעקב ליצמן
אני מניח שמילה היא מילה.
משה גפני
יכול להיות אבל ניסן הוא בחור חכם. אם הם מצביעים נגד, הוא לא מביא את זה.
יעקב ליצמן
אני רוצה להוכיח שמילה היא מילה.
משה גפני
התברר לי במהלך כל התקופה כאן ש-יש עתיד היא לא נגד ההתנחלויות. היא בעד ההתנחלויות אבל היא לוקחת את זה כקלף מיקוח נגדך. זאת דוגמה. זה לא המקרה היחיד אלא אלה כל המקרים שהיו קודם. אני ראיתי איך אתה מאבד את העשתונות ואתה מתעצבן עד לשמים כש-יש עתיד באו פתאום ואמרו שלא מצביעים לך על דברים שחשובים לך, התנחלויות, מוסדות שלכם וכולי.

לא יכול להיות הדבר הזה. אני חוסך זמן ועכשיו השעון מפריע לי.

הם מגיעים כמו מפלגה חסרת עקרונות, היא באה אליך ועושה אתך סחר מכר: אם אתה מביא את המע"מ אפס כמו שהבוס דורש – לא חשוב למה, הם אפילו לא שואלים למה - כולם מתייצבים. אם שמת לב, כל הזמן נציגי יש עתיד נמצאים כאן. הם אפילו לא הולכים לאכול ארוחת צהרים אלא נמצאים כאן.

לכן אני שואל האם התמונה הזאת בה מפלגה שאמרה פעם אחר פעם שהיא תצביע נגד ההעברות האלה, מכיוון שהיא נגד ההתנחלויות, האם אנחנו כוועדה צריכים לפרסם לציבור ולהגיד שהם בעד ההתנחלויות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שאלה ברורה.
משה גפני
הם פשוט עושים סחר מכר על העניין הזה כדי לאלץ אותך להביא חוק שאתה נגדו. הרי אתה נגד מע"מ אפס. אתה לחוץ מאורי אריאל, אורי אריאל לחוץ מיאיר לפיד, יאיר לפיד לחוץ מערוץ 2, והמציאות היא שמדינה מתנהלת בגלל גחמה כזאת. אילו זה היה תלוי בך, אתה יושב ראש ועדת הכספים, החוק הזה לא היה מגיע. הוא היה מגיע בעוד שנה וחצי, אם בכלל. כך אמרת. אני ראיתי גם ב"יתד נאמן" שזה מה שאמרת.

לכן אני שואל אותך האם זה נכון ש-יש עתיד שינתה את דעתה.
יעקב ליצמן
לא יעלה על הדעת.
משה גפני
אם היא שינתה את דעתה ומה שהיא אמרה כל הזמן שהיא נגד, היא עכשיו בעד, ואם היא בעד, אני חושב שאי אפשר ואסור היום להצביע כי אני צריך לברר אתם. אני מאוד מתחשב בדעתם ואני צריך לברר אותם למה הם שינו את דעתם, אם זה נכון.
סתיו שפיר
זה ברור. פעם יש עתיד שנאו את החרדים ואת ההתנחלויות והיום הם פשוט שונאים את העניים ואת מעמד הביניים. שינוי גישה.
משה גפני
נכון.
זבולון כלפה
אני מבין שלגבי הסעיף הראשון נקבל את הפירוט, לגבי רשימת הרשויות.
יעקב ליצמן
אל תבנה על זה. אנחנו תמיד לא מקבלים כלום. כל ישיבה יש לי שאלו, מבטיחים לי תשובות, ומאז הכנסת הנוכחית לא קיבלתי תשובה. יכול להיות שזה כך כי אני חרדי.
משה גפני
זה נכון שלא נותנים תשובות לרב ליצמן כי הוא חרדי?
יעקב ליצמן
לא נותנים תשובות. חד משמעית.
משה גפני
אני רוצה לדעת אם ליצמן לא מקבל תשובות בגלל שהוא חרדי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זבולון, תמשיך.
זבולון כלפה
לגבי הסעיף השני. יש כאן נציגים של משרד הפנים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן.
זבולון כלפה
כמה שאלות לגבי הסעיף השני.
משה גפני
מי נמצא ממשרד הפנים?
זבולון כלפה
הגברת לילי פיינטוך.

הייתי שמח לדעת שני דברים לגבי הסעיף השני. הרי זה לא סוד שהייתה העברה אחרת בסכום אחר כפול שתיים. האם זה קוצץ או פוצל? שנית, איך בכלל הוגדר הסכום הזה ועל בסיס מה? מישהו עשה איזשהו תחשיב? איך הגעתם למספר הזה, סתם כך?
יעקב ליצמן
למה אתה לא שואל מתי שינו את זה?
משה גפני
זאת שאלה ממש מורכבת.
סתיו שפיר
שאלה מצוינת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יוני, תענה.
סתיו שפיר
זבולון, אם תרצה, אתה יכול להצטרף לקבוצה.
זבולון כלפה
אני יוצר לי קבוצה משל עצמי. תודה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה שאתה מרגיש שזאת פוליטיקה, ודיברו כאן פוליטיקה גבוהה, לא.
סתיו שפיר
אין פוליטיקה בהעברה?
יונתן בר סימן טוב
לגבי השאלה הראשונה, לגבי החלטת ממשלה לגבי הצעדה לירושלים.
משה גפני
אולי תלך לפי הסעיפים.
יונתן בר סימן טוב
זה סדר השאלות. מדובר בהחלטת ממשלה. עמותות אזוריות, פעם בשנה ביום ירושלים, עושות מצעד.
יעקב ליצמן
כל מצעד צריך אישור ממשלתי?
יונתן בר סימן טוב
האישור הממשלתי מגיע כי זה איגום מקורות.
יעקב ליצמן
כל משרד סוברני להחליט לבד על הצעדה. לשם מה צריך החלטת ממשלה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
תן לו להסביר. הוא הסביר ואמר שזה איגום מכמה משרדים.
יונתן בר סימן טוב
אני אסביר מה נהוג. נהוג שמועצה אזורית נחל סורק היא זאת שלוקחת על זה את החסות, היא זאת שעושה את זה.
יעקב ליצמן
בירושלים?
יונתן בר סימן טוב
היא עושה את זה בירושלים. אלה המועצות האזוריות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
המועצות האזוריות שמעלות את הפירות שלהם עם הטרקטורים.
יעקב ליצמן
זה ביום ירושלים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן. אתה מוזמן לעמוד על הבמה ולהצדיע.
יעקב ליצמן
לשם מה צריך טרקטורים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כך זה נעשה כל שנה.
יעקב ליצמן
למה? לשם מה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
להתיישבות העובדת.
יונתן בר סימן טוב
יש מספר משרדי ממשלה שמשתתפים במימון של המצעד הזה כאשר אחד מהם הוא משרד השיכון והחלק שלו הוא 300 אלף שקלים.
יעקב ליצמן
300 אלף שקלים זה רק משרד השיכון?
יונתן בר סימן טוב
נכון.
יעקב ליצמן
לשם מה צריך את האיגום? זה רק משרד אחד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה החלק שלו שעובר.
יונתן בר סימן טוב
זה רק משרד השיכון אבל בסך הכול אלה מספר משרדי ממשלה.
יעקב ליצמן
כמה כסף יש בכלל בסעיף?
יונתן בר סימן טוב
אני לא זוכר. סדר גודל של מיליון-שניים.
יעקב ליצמן
צעדה מיליון-שניים?
יונתן בר סימן טוב
זה לגבי השאלה הראשונה.
משה גפני
החלטת הממשלה עליה מדברים היא החלטה גורפת או שהיא החלטה לשנה מסוימת?
יונתן בר סימן טוב
היא החלטה שנתית.
משה גפני
התקבלה החלטת ממשלה גם על השנה?
יונתן בר סימן טוב
למיטב ידיעתי, טרם.
משה גפני
על 2014.
יונתן בר סימן טוב
למיטב ידיעתי, טרם התקבלה.
יעקב ליצמן
אבל זה כבר היה.
משה גפני
מה אתה מעביר, זה על שנה שעברה? המצעד היה. הם נתנו הלוואה לממשלה?
יונתן בר סימן טוב
משרד השיכון היה אמור להעביר את הכסף קודם אבל הכסף עובר עכשיו.
משה גפני
ומה הם עשו עד עכשיו?
היו"ר ניסן סלומינסקי
ר' משה, די.
משה גפני
זה לא בסדר הדבר הזה. למה הם מעבירים רק עכשיו את הכסף?
היו"ר ניסן סלומינסקי
צריך להגיד תודה שהם מעבירים את הכסף.
אורי מקלב
לשר השיכון הזה תודה?
משה גפני
יוני, בזמן שלנו העבירו את הכסף בזמן?
יונתן בר סימן טוב
לא זוכר.
משה גפני
אתה לא זוכר? אני זוכר כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תמשיך.
יונתן בר סימן טוב
לגבי השאלה השנייה, לגבי החללים.
אורי מקלב
לא אמרת לי כמה כסף העביר משרד השיכון בשנה קודמת.
יונתן בר סימן טוב
משרד הפנים, בנוסף לאחריות שיש לו על רשויות מקומיות, יש לו עוד אחריות על סוגיית החירום בשלטון המקומי. זה נקרא פס"ח – פינוי סעד חללים.
יעקב ליצמן
מה זה שייך לביטחון פנים?
יונתן בר סימן טוב
המשרד לביטחון פנים משתתף ומסייע למשרד הפנים במימון הדברים האלה.
יעקב ליצמן
זה לא משרד הביטחון?
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא אומר לך שזה המשרד לביטחון פנים.
משה גפני
המשרד לביטחון פנים מטפל בחללים?
יונתן בר סימן טוב
למשרד הפנים יש אחריות על סוגיית של חללים.
משה גפני
למה צריך להעביר כסף מהמשרד לביטחון פנים? אין תקציב מיוחד לעניין הזה?
יונתן בר סימן טוב
המשרד לביטחון פנים משתתף ומסייע למשרד הפנים בנושא הזה.
משה גפני
למה אין תקציב מיוחד לעניין?
יונתן בר סימן טוב
עושים כאן איגום משאבים וגם המשרד לביטחון פנים משתתף.

לגבי השאלה לגבי עשרים מיליון שקלים ומה השימושים שלהם. בעצם מדובר בעשרים מיליון שקלים שעוברים לתקציב השוטף של הרשויות המקומיות ביו"ש כסיוע במימון של הוצאות ביטחוניות של הרשויות האלה.
סתיו שפיר
למה ביטחוניות? בתשובות שלי הם אמרו אחרת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רגע. גם אני רוצה לשמוע את הפירוט.
סתיו שפיר
כתבתם לי שאתם מעבירים את זה בשביל החוסן החברתי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
די, בבקשה. כולם רוצים לשמוע.
יונתן בר סימן טוב
אני בדיוק מקריא מהתשובות שנשלחו גם אליכם. אני מסביר שוב. זה תקציב שמועבר דרך משרד הפנים כסיוע לתקציב השוטף של הרשויות המקומיות ביו"ש כסיוע לצרכים ביטחוניים שיש לרשויות האלה.
סתיו שפיר
זה לא מה שכתוב לי בתשובות. אתה לא מקריא את התשובות האלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש לך פירוט של הדברים האלה?
סתיו שפיר
התשובות שאתם כתבתם לי הן שאלתם מעבירים תקציבים בדגש על שימור ושיפור החוסן החברתי האזרחי של הרשויות. בתשובות קודמות על העברה של ארבעים מיליון שהשתנתה, נחצתה, הועברה, לא יודעת מה, כתבתם לי שזה למטרת הפגה, פעילות הפגה לנוער, גיבוש ולכידות הנוער, העצמת מתנדבים. זה מה כתבתם בתשובות שלכם. יש לי את זה כאן במיילים ממשרד האוצר. עכשיו אתה אומר ביטחוני. זה כל כך קל לבוא לוועדת כספים ולהגיד ביטחוני וכולנו כאן נקפוץ על שתי הרגליים ונגיד, ביטחוני זה חשוב. אבל בסוף אתה מעביר את זה לפעילויות נוער שזה לא פחות חשוב, אבל האם לא חשובות עכשיו פעילויות נוער בשדרות? זאת השאלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לילי, לך יש תשובה?
סתיו שפיר
למה אתם באים ואומרים שזה ביטחוני כשזה לא ביטחוני? למה הסחת הדעת הזאת?
משה גפני
למה זה עשרים מיליון שקלים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
בבקשה, תן להם להשלים.
משה גפני
אנחנו במתח לדעת מה קרה לכם. למה הורידו לכם כסף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לילי, יש לך מה להוסיף?
משה גפני
מה זה להוסיף? עוד לא קיבלנו תשובה. למה זה עשרים מיליון שקלים.
סתיו שפיר
אני רוצה להבין למה יושב כאן משרד האוצר ואומר לחברי הכנסת ביטחוני כשהם בעצמם, משרד האוצר, כתבו לי שזה עניין חברתי. למה?
יונתן בר סימן טוב
התקציב הזה מבוסס על החלטת ממשלה.
סתיו שפיר
החלטת הממשלה הייתה על חמישה מיליון שקלים ולא ארבעים ולא עשרים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם לא תתנו להם לענות, אנחנו פשוט נצביע.
יעקב ליצמן
אתה לא יכול להצביע כשהם לא ענו תשובות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה לא נותן להם לענות.
משה גפני
אני דואג לך כי למה אתה מקבל עשרים כשאתה צריך לקבל ארבעים? אם תקבל עשרים, תעביר רק חצי חוק של מע"מ.
סתיו שפיר
יש עתיד הולכים להצביע בעד ההעברה הזאת?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתם מוכנים לתת להם לדבר?
רות קלדרון
יש עתיד מזמינה אתכם לקואליציה ולהעביר את זה.
סתיו שפיר
אתם התנגדתם לזה בפעם הקודמת. אתם ישבתם כאן ואמרתם שאתם לא מעבירים את הכסף הזה להתנחלויות בזמן המלחמה. שיניתם את דעתכם?
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, אם תפריעו עוד פעם, אנחנו נצביע. הוא מתחיל לדבר ואתם מפריעים.
משה גפני
היא רק אלה את יש עתיד.
סתיו שפיר
איפה הכסף?
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא עונה. פעם שלישית, אני מצביע. נקודה. זה מה אני אעשה אם אתם מפריעים.
סתיו שפיר
האופוזיציה מפריעה. שואלת שאלות ואומרת שמשרד האוצר משקר כי פעם אחת הוא כותב כך ופעם אחת אומר כך. האופוזיציה חושפת את השקרים שלכם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תנו לו לענות. אתם לא נותנים לו לדבר.
יעקב ליצמן
אדוני היושב ראש, אנחנו בכלל הולכים לבקש התייעצות סיעתית.
סתיו שפיר
לפני ההתייעצות הסיעתית, אני רוצה להבין אם יש עתיד מצביעים בעד הדבר הזה.
שמעון אוחיון
גפני, תצביע קודם בשביל העשרים ואחר כך נוסיף.
משה גפני
אני רוצה לדעת למה הורידו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יוני, אתה מוכן לענות?
יונתן בר סימן טוב
אני מסביר שוב.
יעקב ליצמן
יש עתיד צריך להצביע נגד. הוא הבטיח ואני הבטחתי.
יעקב אשר
באנו לשנות.
סתיו שפיר
מעמד הביניים. תוסיפו לקמפיין שלכם: מעמד הביניים באלקנה ובבית אל. זה מעמד הביניים שאתם דואגים לו.
יצחק וקנין
הכול תלוי בסקרים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
פעם רביעית אני אומר לכם שהוא מתחיל להסביר, אני מצביע. אתם לא נותנים לו לדבר.
סתיו שפיר
יונתן, למה אתה בא לכאן ואומר ביטחוני כאתם כתבתם חברתי?
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, בואו נצביע. אתם לא נותנים לו לדבר.
משה גפני
נותנים.
סתיו שפיר
למה התשובות שלכם הן שונות?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד?
סתיו שפיר
שיענה לשאלה.
משה גפני
אנחנו בשקט.
היו"ר ניסן סלומינסקי
פעם אחרונה?
משה גפני
פעם אחרונה.
יעקב ליצמן
אגב, ביקשתי התייעצות סיעתית.
משה גפני
כן, אבל לפני ההצבעה. קודם התשובות.
יצחק וקנין
התייעצות רב סיעתית.
משה גפני
תענה. למה זה עשרים מיליון?
סתיו שפיר
לא, למה כתבתם דבר אחד וכאן אתם אומרים דבר אחר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
חמש דקות התייעצות סיעתית.
סתיו שפיר
לא, לא רוצים התייעצות. קודם תשובות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
התייעצות סיעתית. אנחנו ממשיכים בשעה 3:24.
סתיו שפיר
שקודם יענו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. נגמר. תעשו עכשיו התייעצות סיעתית.
סתיו שפיר
אנחנו לא רוצים התייעצות.
יעקב ליצמן
למה את הטיפול בחללים הוא עיכב שנה וחצי?
היו"ר ניסן סלומינסקי
התייעצות סיעתית עד שעה 3:24. נגמר.
יעקב ליצמן
אני מוותר על ההתייעצות הסיעתית. אני רוצה תשובות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נגמר. התייעצות סיעתית.
משה גפני
הנה, אנחנו בשקט.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הייתם בשקט כל כך הרבה פעמים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
התייעצות סיעתית עד 3:24.
סתיו שפיר
אבל אף אחד לא ביקש התייעצות סיעתית.
אהיו"ר ניסן סלומינסקי
אם לא, אני מצביע כבר עכשיו. אני הודעתי והזהרתי עשר פעמים.
סתיו שפיר
אבל הוא לא ענה על השאלות.
יעקב ליצמן
הם לא נותנים תשובות. הם מתחמקים מתשובות. הוועדה לסתימת פיות.
יעקב אשר
תן לו לענות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. עכשיו זאת התייעצות סיעתית שלכם ואחר כך הצבעה.
סתיו שפיר
אף אחד לא ביקש התייעצות.
יעקב ליצמן
אני ויתרתי על ההתייעצות הסיעתית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתם תלמדו בפעם הבאה. די. נגמר.
סתיו שפיר
זה שיושב ראש הוועדה מתייחס כך אל שני יושבי ראש קודמים של ועדת הכספים – מילא אלי – כאילו הם ילדים בני ארבע. זה פשוט מביך. אותי זה מעליב.
רות קלדרון
זה קשור איך שמתנהגים.
סתיו שפיר
תתביישו וכך תלמדו לפעם הבאה? כך אתה מדבר אליהם? קצת כבוד.
רות קלדרון
התנהגות של מושב ליצים.
משה גפני
למה באת?
רות קלדרון
בגלל שאני מכבדת אותך.
משה גפני
אבל זה מושב ליצים. למה באת? את לא צריכה לבוא.
יעקב ליצמן
תפקידנו לפוצץ את כל המנהרות ואת כל הפירים שהוא קורא כאן ולגלות את הכול לציבור כדי שיבין לוקחים כסף שלא כדין עבור הצבעות. יש כאן הסכמים בין מפלגות ובין שר אוצר ויושב ראש ועדת הכספים והבית היהודי ואת זה צריך לפוצץ אחת ולתמיד.
משה גפני
יש לי חשד שאתה לא רוצה שיענו למה זה קוצץ לעשרים מיליון. שאל חבר סיעתך, חבר הכנסת כלפא – אני מוותר על כל השאלות שלי, אין לי תקוות ב-יש עתיד, הם בלאו הכי יורדים בסקרים – והוא שאל שאלה רצינית והוא עולה בסקרים. הוא רוצה לדעת למה זה קוצץ לעשרים מיליון. היה צריך להגדיל את זה לשמונים מיליון. אתה לא נותן לענות תשובה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו בהתייעצות סיעתית.
משה גפני
לא. אנחנו לא בהתייעצות סיעתית.
משה גפני
אפשר לקבל תשובה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
בשעה 3:22 נמשיך.
סתיו שפיר
אנחנו לא בהתייעצות סיעתית. ליצמן משך את הבקשה שלו ואף אחד לא מבקש התייעצות סיעתית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם לא, אני מצביע.
סתיו שפיר
אבל הם לא נתנו לנו תשובות.
יעקב ליצמן
לא קיבלנו תשובות.
סתיו שפיר
את מצביעה בעד ההעברה?
רות קלדרון
אני מצביעה למה שאת הבטחת בבחירות.
סתיו שפיר
העברה להתנחלויות? זה מה שהבטחתי?
יעקב ליצמן
אתם הבטחתם להצביע נגד. אני רוצה לראות אם אתם תצביעו נגד. אני רוצה לראות אם מילה היא מילה אצלכם. אני רוצה לראות אם אתם שומרים על המילה שלכם. חוץ מהכול, אתם גם שקרנים. הבטחתם להצביע נגד ולמה אתם לא מצביעים נגד? בושה וחרפה.
סתיו שפיר
מה הקשר בין ההעברה הזאת לבין מע"מ אפס?
רות קלדרון
אני לא נגד.
סתיו שפיר
את לא נגד העברה של כסף להתנחלויות?
יעקב ליצמן
אני הולך להצביע בעד.
סתיו שפיר
תצביעי נגד.
רות קלדרון
זה הנושא הבא בסדר היום. זה קשור.
סתיו שפיר
אם את תצביעי נגד, הוא לא יביא את מע"מ אפס לדיון. זה מה שאת אומרת.
רות קלדרון
לא. זה לא מה שאמרתי.
סתיו שפיר
אז את יכולה להצביע נגד.
רות קלדרון
בואו נעשה הצבעה ונראה מה אני אצביע.
סתיו שפיר
אני שואלת אותך מראש.
יעקב ליצמן
אני רוצה להבין מה האיום של יושב ראש הוועדה על חבר סיעתו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש עוד דקה להתייעצות הסיעתית.
משה גפני
אפשר לדעת למה זה קוצץ לעשרים מיליון?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתם בהתייעצות שלכם.
סתיו שפיר
גם בועז טופורובסקי מצביע בעד?
יעקב ליצמן
אם אתה חושב שבדרך של סתימת פיות אתה הולך להעביר – לא. אנחנו נגלה את כל השחיתויות שקורות כאן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני הלכתי לסתום פיות?
יעקב ליצמן
אתה סותם פיות כל הזמן. אתה לא נותן לו לענות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא נותן לו לענות?
יעקב ליצמן
אתה לא נותן לו לענות. אני ויתרתי על ההתייעצות הסיעתית ואתה לא נותן לו לענות.
אורי מקלב
הוא התחיל לענות וקטעת אותו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אחרי חמש פעמים שאתם קוטעים אותו.
סתיו שפיר
ניסן, אתה זה שקטעת אותו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ממש.
סתיו שפיר
אז תן לו לענות.
יעקב ליצמן
מה התשובה לזבולון? למה יושב ראש הוועדה מאיים עליו, על חבר סיעתו? למה אתה מאיים עליו שלא ישאל?
סתיו שפיר
חברי יש עתיד אומרים שאם הם יצביעו נגד, לא יהיה מע"מ אפס.
יעקב ליצמן
למה אתה מאיים עליו? למה אתה מסתיר? אתה מסתיר ואתה מאיים עליו. אדוני היושב ראש, אתה מאיים עליו. מה אתה מסתיר?
משה גפני
אתה לא נותן לענות תשובות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור פניות 157 עד 162?
אורי מקלב
אתה מבזה את חברי הסיעה שלך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – מיעוט
הפניות אושרו
סתיו שפיר
עפר לא הרים את היד.
יעקב ליצמן
איזה בושה. אתה לא מקיים מה שהבטחת. איזו בושה.
משה גפני
מפלגה של שקרנים.
יעקב ליצמן
הבטחת כאן שאתה תצביע נגד, כל המפלגה שלך.
סתיו שפיר
יש עתיד צריכים להיות נגד ההעברה הזאת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הפניות אושרו.
סתיו שפיר
רביזיה.
משה גפני
אמרתם שאתם נגד.
יעקב ליצמן
אני הצבעתי בעד.
סתיו שפיר
אתם פשוט משקרים לציבור שלכם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נרשמה רביזיה. הרביזיות יהיו מחר ב-10:00 בבוקר, בלי נדר. אנחנו עכשיו ממשיכים בדיון על מע"מ אפס.
משה גפני
אתה לא יכול מחר להביא את הרביזיות כי אנחנו בפגרה ואתה צריך ארבעה ימים
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא צריך ארבעה ימים. הודענו את זה מראש.
משה גפני
לא הודעתם שום דבר מראש. אדוני היושב ראש, אתה לא יכול, אני רוצה לשמוע את הלשכה המשפטית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני עושה עכשיו הפסקה של שתי דקות.

<הישיבה ננעלה בשעה 15:30.>

קוד המקור של הנתונים