ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 13/08/2014

הצעת חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע"ד-2014, הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים בכל הארץ), התשע"ג-2013, הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ג-2013, הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ד-2014, הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ד-2014

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכספים
13/08/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 416>
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, י"ז באב התשע"ד (13 באוגוסט 2014), שעה 10:25
<סדר היום:>
1. הצעת חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע"ד-2014
2. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ג-2013 של חה"כ מירי רגב.:
1. הצעת חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע"ד-2014
2. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ג-2013 של חה"כ מירי רגב.:
(הישיבה נפסקה בשעה 11:00 ונתחדשה בשעה 11:40.)
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
עכשיו תהיה הפסקה רשמית עד 12:30. יכול להיות שבהפסקה נגיע להבנות.
(הישיבה נפסקה בשעה 11:40 ונתחדשה בשעה 12:40.)
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אנחנו מחדשים את הישיבה. הכוונה היא לסיים. הישיבה הבאה נכון להיום כנראה תהיה בתחילת ספטמבר. אנחנו נודיע מתי. כרגע אין לנו אישור.

<יעקב ליצמן:>
אתה תודיע לנו כמה ימים קודם.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כן. לפי הנוהל בפגרה צריכים להודיע ארבעה ימים לפני כן.

<יעקב ליצמן:>
ואם אני צריך לנסוע לחוץ לארץ ואני צריך לשלם כדי להקדים את הטיסה, אתה תשלם את ההפרש?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא. אני מציע שאם אתה צריך לנסוע לחול לארץ, תודיע לי כדי שנדע מתי לקיים את הישיבה.

<יעקב אשר:>
תקבל אפס מע"מ על הכרטיס.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ליצמן, אם אתה מדבר על הכרטיס לשם, אני אמצא הרבה מקורות מימון.

<יעקב ליצמן:>
לא. את זה יש לי מהמפלגה שלי ואני לא צריך אותך.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לגבי החזרה יש לי בעיה, אבל לשם יש לנו מקורות מימון.

<יעקב ליצמן:>
זה חלק מהתשלום שאתה מקבל בתוך ההעברות התקציביות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא. רבותיי, יאללה.

<קארין אלהרר:>
יאללה.

<יעקב ליצמן:>
יאללה? אפשר לחשוב. תפסיקי לבלבל לנו את הראש. את לא חברה בוועדה. אנחנו מזיעים כאן כל יום ואת כאן כתיירת.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ליצמן, תיזהר, היא פירקה את רשות השידור.

<יעקב ליצמן:>
לא יכול להיות שאומרים לי יאללה. יש לי פרנסה ואני עובד קשה לפרנסה שלי. הפרנסה שלי היא לעשות אופוזיציה ולהוריד אתכם.

<עפר שלח:>
זה נשמע כאילו אתה מקבל לפי מילה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אם לפי מילה, הנושא של מיליון ו-600 בכלל לא רלוונטי לגביו.

<קארין אלהרר:>
ליצמן, יאללה. רוצים להמשיך.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כשהייעוץ המשפטי מדבר, אני מבקש מכולם להיות בדממה. שלומית. היא תסביר לנו היכן אנחנו נמצאים.

<יעקב ליצמן:>
איזה הצעת חוק?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אנחנו נמצאים בעמוד 2 של מע"מ אפס. לסעיף 1 הגישו בקשה לנושא חדש.

<משה גפני:>
אתה ממשיך את הישיבה?

<יעקב ליצמן:>
יש לנו הצעה לסדר היום.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
31. אין הצעות עכשיו.
<משה גפני:>
יש. אני לא מבין, לכם הייתה הצעה לסדר במשך שעה וחצי. לנו אין אפילו דקה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא הייתה לי הצעה.

<משה גפני:>
הייתה לכם התייעצות.

<יעקב ליצמן:>
למדתי היום שאם היושב ראש אומר חמש דקות, זאת שעה, קצת פחות משעה. ביקשת חמש דקות הפסקה להתייעצות סיעתית.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא. ההתייעצות הייתה שלכם.

<משה גפני:>
לא. לנו היו חמש דקות. נתתי לכם אורכה מתוך התחשבות.

<קארין אלהרר:>
באמת תתביישו איך שהכנסת מתנהלת.

<יעקב ליצמן:>
אני באמת מתבייש. מתבייש בקואליציה. הקואליציה עושה דברים נגד כולם.

<משה גפני:>
ליצמן, אתה ביקשת הצעה לסדר?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא. אין הצעות לסדר.

<משה גפני:>
אני הולך לדבר עכשיו ברצינות ולא פיליבסטר.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
חצי דקה?

<משה גפני:>
חצי דקה. אין לי זמן.

<יעקב ליצמן:>
אמרת לסדרני הכנסת שמחיר כרטיס לכאן עלה למאה שקלים?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כן, אבל המע"מ על הכרטיס יהיה אפס.

<משה גפני:>
אדוני היושב ראש, אני מדבר אתך בחברות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
באהבה רבה.

<משה גפני:>
לא אמרתי באהבה רבה.

<יעקב ליצמן:>
הוא לא אמר.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
למה לא? מה אכפת לך?

<משה גפני:>
אני מדבר בכל הרצינות ואני פונה לכל החברים. אני פונה בעיקר אליך.

<קארין אלהרר:>
חבר שלך מדבר ואתה מפריע לו.

<יעקב ליצמן:>
מאיפה את יודעת שהוא חבר שלי?

<יעקב אשר:>
את רואה מה זה חוסר ניסיון פוליטי?

<יעקב ליצמן:>
את לא יושבת כאן בכל הישיבות אלא את עדיין בפירוק רשות השידור.

<קארין אלהרר:>
היא כבר פורקה.

<יעקב ליצמן:>
אנחנו לא פריירים כמוהם.

<עפר שלח:>
היא הייתה כאן עת רבתם על המקום בוועדה. את זה היא יודעת. הוא חיכה חודשים לתפקיד יושב ראש ועדת המדע כי היה ויכוח מי יהיה בכספים ומי יהיה שם.

<יעקב ליצמן:>
זה לא הגיע לריב שלך עם הליכוד על ועדת החוץ והביטחון.

<עפר שלח:>
אני גאה בריבים שלי.

<יעקב ליצמן:>
גם אני גאה.

<משה גפני:>
אני אומר לך שכולנו יודעים, כל יושבי השולחן וכל מי שלא נמצא ליד השולחן, שהחוק לא עומד להסתיים. בשום מקרה ובשום צורה הוא לא עומד להסתיים. אני אומר עכשיו דבר רציני. החוק הזה לא עומד להסתיים. מה יהיה עכשיו? אם אתה תמשיך בדרך הזאת, אנחנו נעשה צחוק ונגיש הסתייגויות וננמק אותן ונתחיל לריב ולצעוק ונתבזה כלפי כל העולם כשבסוף אין לך יעד בסוף הישיבה. אין לך. אתה נמצא תוך כדי פגרה כשכל אחד יושב כאן על קוצים, לכל אחד יש את סדר היום שלו ובעיקר העובדים.

<קארין אלהרר:>
הרעיון הוא לבוא לכנסת ולעבוד.

<משה גפני:>
בסדר, בסדר. אני היחיד שלא הולך לחופש. אחד היחידים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
גם אני לא.

<משה גפני:>
גם אתה לא. נכון. לכן כל העניין הזה שמתנהל עכשיו הוא עניין לא רציני לכל דבר ועניין. הרי אנחנו נטען נושאים חדשים, תצטרכו את ועדת הכנסת, אתה לא יכול גם בתוך הקואליציה לסיים את החוק היום.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
למה אתה חותר?

<משה גפני:>
אני חותר לכך שתסגור את הישיבה ותקבע יום ותדע שביום הזה אתה יכול לסיים את זה ושיש לך את ועדת הכנסת תחת שולחנך, שאתה יכול להעביר אליה את הנושאים החדשים עליהם נטען, כי אחרת אתה עושה מכולנו קרקס. אני לא אדם שהולך לחופש, אם אין ישיבה – יש לי עבודה אחרת שאני צריך לעשות אותה ואני עושה אותה בתקופת הפגרה. אני לא עושה אותה כי אתה מביא את כולנו לישיבות האלה. יהיה מכובד כלפי כל העולם, ויש לך גם את הטיעון המוצדק שאתה לא יכול לסיים את החוק היום. אתה תושיב עכשיו שש שעות, חמש שעות את האנשים כאן, סתם, ללא ערך. כולם יודעים שלא הולך לקרות כלום.

<יעקב אשר:>
הוא חייב להראות התקדמות.

<משה גפני:>
לא. הוא לא צריך להראות.

<יעקב אשר:>
הוא חייב. יש לו בוסים.

<משה גפני:>
לא. אני דיברתי ברצינות, בלי להקניט.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני מדבר עכשיו ברצינות. מאחר וגם באותו יום ידוע אליו אתה מתכוון, אנחנו הרי נמשיך באותו קצב, כפי שזה נראה כרגע - - -

<משה גפני:>
אז עזוב את זה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אתה לא תצליח לסיים ביום אחד.

<משה גפני:>
אנחנו מתחייבים. היות ולא נתקדם יותר משלושה סעיפים קטנים, הרי אנחנו נעשה פיליבסטר כאן, חבל על העולם. לי יהיה ויכוח עם קארין אלהרר במשך שעתיים ולא תוכל לעצור את הוויכוח הזה.

<יעקב אשר:>
עשינו חזרות אתמול בערב.

<משה גפני:>
כן. עשינו חזרות. לכן אנחנו מתחייבים שעל אותם שלושה סעיפים שהיום תוכל להתקדם, עת תעשה את הישיבה אנחנו נדלג עליהם.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא. חשבתי שאתה בא עם הצעה אחרת. חשבתי שאתה בא עם הצעה יותר רצינית.

<מיכל בירן:>
איזו סיבה הייתה לך להניח שהוא בא עם הצעה יותר רצינית?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותיי, אנחנו מדברים ברצינות. כנראה נגזר עלינו לבלות ביחד את כל חודש אלול או ספטמבר למניינם ולהתקדם עד שבסוף נסיים את זה, ונסיים את זה. נגזר עלינו. בידינו הדבר לעשות את אלול באהבה ובחיבה או בייסורים.

<משה גפני:>
מה אתה מציע?
<יעקב אשר:>
יש גם ייסורים של אהבה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אם היית אומר לי שנניח היום ניקח את עמוד 2 ו-3, נלך ביחד, נעשה הצבעות מי בעד ומי נגד ונסיים, מרגע שגומרים, הולכים הביתה. אני מבין. זה טיעון. נעשה הצבעה כן או לא, אבל נתקדם.

<משה גפני:>
אני חולק עליך לגבי חודש אלול. אני חולק עליך. אני מעריך שבסופו של דבר יבוא ראש הממשלה ויגיד שמתחילים להגיע חשבונות של המלחמה ועם כל הכבוד לא הולכים לזרוק עכשיו שלושה מיליארד שקלים. לפי דעתי בעניין הזה יהיה שינוי.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אתה יודע שגם הקדוש ברוך הוא לא עושה ניסים אלא אם כן הוא רואה את ההשתדלות שלנו. נגזר עלינו שכן נעשה את זה.

<משה גפני:>
לא נגזר. זה לא היה במעמד הר סיני. זה תלוי בנו. לא יהיה. החוק הזה לא יהיה. ראש הממשלה, כשיתחילו להגיע החשבונות של המלחמה ויהיו דרישות הרמטכ"ל, הוא יגיד לזרוק שלושה מיליארד שקלים לפח? באמת. נפלתם על השכל. בכל אופן יש מדינה מאחורי שר האוצר הזה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ההצעה היחידה, אם אתם באמת רוצים לומר שעמוד 2 ו-3.

<משה גפני:>
לא.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
נעשה את זה מכובד. נצביע כן ולא ואז נסיים ונלך הביתה. אם לא, נתקדם.

<קארין אלהרר:>
ניסן, אתה מוכן להתחיל?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כן. אנחנו מתחילים.

<עיסאווי פריג':>
הדיון הזה נדחה כבר כמה פעמים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
שלומית, תמשיכי. ניסינו ולא הגענו להסדר.

<משה גפני:>
שני עמודים זה דיון של שבועיים מבחינתנו.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא העמודים האלה. אתה יודע עוד כמה יש לך לביטחון?

<משה גפני:>
יש שם דברים חמורים כמו למשל ההסתייגות שגוש זה גוש אמונים.

<שלומית ארליך:>
עמוד 2, פסקה (2).

<משה גפני:>
רק רגע. אתם לא יכולים לבלבל אותי. אנחנו עדיין בעמוד הראשון.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא. כבר עברנו לעמוד השני. אפילו הגשתם נושא חדש.

<משה גפני:>
דירת מגורים מוטבת.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא. כבר הגשתם נושא חדש על הסעיף הראשון.

<משה גפני:>
בואו נעשה סדר.

<שלומית ארליך:>
אנחנו עדיין בהגדרת דירת מגורים מוטבת. דיברנו על פסקה (1) בה הגשתם נושא חדש.

<משה גפני:>
הבנתי. יש לי שאלה. היות וזה נושא חדש, זה עובר לוועדת הכנסת.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כן.

<שלומית ארליך:>
עכשיו אנחנו בפסקה (2).

<חנא סוייד:>
כל הסעיף עובר לוועדת הכנסת?

<שלומית ארליך:>
לא. רק פסקה (1).

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אנחנו מרכזים את כל אותם נושאים חדשים ואת כולם נעביר ביחד לוועדת הכנסת.

<משה גפני:>
עם כל הכבוד, אין לך סמכות כיושב ראש. נצטרך לראות מבחינה משפטית. יכול להיות שצריך לעצור את הדיונים. נראה בהמשך.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כבר היה בירור על זה.

<משה גפני:>
לא היה בירור ולא היה שום דבר.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
היה בירור.

<עיסאווי פריג':>
הוא עובר על תקנון הכנסת?

<משה גפני:>
לא, עוד לא. הוא בדרך. אם זה מאושר בוועדת הכנסת, בסדר. אבל אם זה חוזר מוועדת הכנסת, מתחיל הדיון מחדש בסעיף הזה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא דיון. הצבעה.

<משה גפני:>
איזו הצבעה? עוד לא דיברנו על הסתייגויות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תהיה הסתייגות ויסבירו אותה.

<משה גפני:>
אני אוכל להגיש הסתייגויות נוספות על הסעיף הזה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא.

<שלומית ארליך:>
לא. רק הסתייגויות שכבר הוגשו.

<משה גפני:>
למה?

<עיסאווי פריג':>
למה? זה סעיף חדש. גפני, בנוסח חדש יש הסתייגויות והכול מתחיל מחדש?

<משה גפני:>
מתחיל מחדש.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הסברתי לך. למה אתה שואל את גפני?

<עיסאווי פריג':>
כי אתה לא רוצה לענות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני עונה לך. ברגע שמישהו מבקש נשוא חדש, על אותו סעיף לא דנים עכשיו, זה עובר לוועדת הכנסת. אם ועדת הכנסת תאשר את זה, זה חוזר לכאן.

<עיסאווי פריג':>
אפשר להגיש על זה הסתייגויות?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא. מה שיש, כבר קיים. רק ההסתייגויות הקיימות.

<יעקב ליצמן:>
לא. בתוך הדיון אפשר.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זה סעיף שהיה כל הזמן והיית יכול להגיש הסתייגויות.

<יעקב ליצמן:>
תוך כדי הדיון בוועדה, אפשר להגיש הסתייגויות.

<עיסאווי פריג':>
הנה, ליצמן אומר אחרת.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אז ליצמן אומר אחרת.

<יעקב ליצמן:>
גם גפני אומר אחרת.

<עיסאווי פריג':>
אז שניהם טועים?

<קריאה:>
נשמע את היועצת המשפטית.

<יעקב ליצמן:>
היא לא יכולה להגיד אחרת מכפי שהיא אמרה.

<משה גפני:>
זה בכלל לא ויכוח אתה.

<עיסאווי פריג':>
אנחנו סטודנטים שנה ראשונה. תנו לנו ללמוד. אתם לא נותנים לי תשובה. אני שואל שאלה ולא מקבל תשובה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
נלך לשיטה של יקריאו ונצביע. כך אתם רוצים? אז נעשה את זה כך.

<עיסאווי פריג':>
לא.

<שלומית ארליך:>
אנחנו עכשיו בפסקה (2).

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני הצעתי הצעה אבל אתם לא רוצים לקבל אותה.

<יעקב ליצמן:>
שני עמודים? אתה יודע מה זה שני עמודים?

<משה גפני:>
תסגור את הישיבה.

<יעקב ליצמן:>
עמוד אחד.

<אראל מרגלית:>
הוא הציע הצעה רצינית ויש מחלוקת בתוך האופוזיציה.

<עיסאווי פריג':>
נצא להתייעצות?

<אראל מרגלית:>
הוא הציע הצעה רצינית ויש מחלוקת בתוך האופוזיציה. אנחנו רוצים רגע התייעצות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא.

<עיסאווי פריג':>
זה מהותי.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אם זה רציני, חמש דקות הפסקה.

<עיסאווי פריג':>
זה מהותי.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
חמש דקות הפסקה.
(הישיבה נפסקה בשעה 12:55 ונתחדשה בשעה 13:15.)
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אנחנו מחדשים את הישיבה.

רבותיי, הצעה. אנחנו כרגע נדלג על הנושא של דירת מגורים מוטבת. אנחנו מתחילים בחוק הביטוח הלאומי, עמוד 3.

<משה גפני:>
מתי אנחנו עושים את זה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מעמוד 3 בחוק הביטוח הלאומי.

<משה גפני:>
ההצעה שלנו היא שהולכים על שני העמודים האלה אבל אתה נועל את הישיבה עכשיו.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
את זה אני רוצה להגיד. חוק הביטוח הלאומי פלוס פרק ב' בעמוד 7 ובעמוד 8, עליהם לא יהיו הסתייגויות.

<יעקב ליצמן:>
לא יהיה פיליבסטר.

<משה גפני:>
חוץ מנושא חדש.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
חוץ מהנושא של קבוצת רכישה. ההסתייגויות יהיו למעלה, למליאה.

<יעקב ליצמן:>
אנחנו הבטחנו שלא יהיה פיליבסטר ואת זה נקיים אבל על ההסתייגויות אתה צריך להצביע.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
יצביעו, בסדר. ההצעה אומרת שמעמוד 3, חוק הביטוח הלאומי עד סוף העמוד ואחר כך עמוד 7 ו-8.

<חנא סוייד:>
לא דיברנו על 7. על 8, סעיף 5.

<משה גפני:>
8 ו-9.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא. 7 ו-8.

<משה גפני:>
ניסן, אנחנו דיברנו על שני עמודים. אם אתה נותן את עמוד 7 ו-8.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מפרק ב'.

<קארין אלהרר:>
לא הבנתי. יש יושב ראש ועדה חדש?

<עיסאווי פריג':>
יש לך יושב ראש מהקואליציה, אז תני לעבוד. אני מבקש.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני אומר שוב, בהסכמה של כולנו.

<אראל מרגלית:>
קארין, הגענו להבנה.

<נסים זאב:>
רק תראי את ההבדל בין חוק רשות השידור לחוק הזה.

<משה גפני:>
אתה יכול להגיד איזה משפט לאומה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כן.

<עיסאווי פריג':>
מה עם פרשת השבוע? שר החינוך היום הודיע על תכנית לקרב את התנ"ך לציבור בסכום של 47 מיליון שקלים. אנחנו חלק מהציבור. נתחיל את זה עם פרשת ועקב תשמעון.

<עפר שלח:>
אנחנו הסכמנו שאם עושים את העמודים האלה, עושים והולכים.

<עיסאווי פריג':>
אני הלכתי לפי התכנית של שר החינוך. אני רוצה לקרב את התנ"ך לציבור.

<אראל מרגלית:>
אני אחרי כן רוצה לדבר על 7(ב).

<סתיו שפיר:>
אבל לא מבטלים הסתייגויות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא. אבל מצביעים מיידית.

<סתיו שפיר:>
צריך להצביע או להסביר מה ההסתייגויות עליהן מצביעים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני עושה את זה עכשיו ומשתחררים הביתה. צודק עיסאווי שדיבר על פרשת והיה עקב תשמעון. אומר רש"י בעיקר מדובר על אותן עבירות שאדם דש בעקביו.
<קריאה:>
מצוות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מצוות. היינו הך. כלומר, לא מדובר כאן על דברים נשגבים אלא דברים שבין אדם לחברו, לפרגן לשני, לחייך אל השני, אלה הדברים שאדם דש בעקביו.

<משה גפני:>
אדוני היושב ראש, אם אתה מתחיל לדבר על דברים גבוהים, אם אתה רוצה למסור מסר לאומה, אני במקומך הייתי אומר שאתה מבין שלא צריך לריב עם האופוזיציה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ודאי.

<משה גפני:>
לכן אתה דוחה את הישיבות לפחות עד ספטמבר.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תנו לשלומית להוביל את זה.

<שלומית ארליך:>
כמו שאמר היושב ראש. דירת מגורים מוטבת, אנחנו משאירים אותה בצד ואנחנו עוברים לעמוד 3.

<יעקב ליצמן:>
אבל לא דנים עכשיו בכלום.

<עיסאווי פריג':>
מסעיף 2 ומעלה לא דנים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אתה מוריד את זה ונגמר.

<משה גפני:>
לא. זה לא היה הסיכום. הסיכום היה שסוגרים את הישיבה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ומתי זה יעלה?

<משה גפני:>
מתי שתחדש את הישיבה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ואז יש את ההתחייבות שלך?

<משה גפני:>
לא. סוגרים את הישיבה. ממשיכים מתי שממשיכים ואז היא תמשיך.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מה יקרה לסעיפים האלה?

<יעקב ליצמן:>
בדיון הבא.

<משה גפני:>
יצביעו על זה ושלום על ישראל. לא יהיה פיליבסטר. זה הסיכום. אבל לא עכשיו. אמרנו לא עכשיו. לא יהיה דיון ענייני. כך סיכמנו.

<עפר שלח:>
אמרת שלא יהיו הצבעות?

<משה גפני:>
יהיו הצבעות וזה ילך למליאה. זה היה הסיכום. לא יהיה על הנושא הזה דיון ענייני. בקואליציה מרוגזים עלי כי התקפלתי. אני אגיד שמות? בקואליציה מרוגזים עלי.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מה אכפת לך שנעשה את זה עכשיו?

<משה גפני:>
לא. בישיבה הבאה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבע שעה.

<משה גפני:>
לא. בישיבה הבאה. זה היה עקב תשמעון.

<עיסאווי פריג':>
קירוב תנ"ך על פי שר החינוך לוקח זמן.

<משה גפני:>
שי פירון הביא את התנ"ך.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני חשבתי שעכשיו אנחנו גומרים את זה.

<משה גפני:>
לא. אני שאלתי אותך ואתה אמרת לא. אם אתם רוצים, אין בעיה.

<יעקב אשר:>
אתה חייב לעשות את זה עכשיו?

<יעקב ליצמן:>
לא עכשיו.

<משה גפני:>
אמרנו שזה לא יהיה עכשיו.

<יעקב אשר:>
כשיגיעו לשני העמודים האלה, לא יהיה פיליבסטר.

<יעקב ליצמן:>
אדוני היושב ראש, הזמן שאתה שורף עכשיו יורד משני הדפים. רבע שעה שרפנו על כלום.

<עפר שלח:>
ליצמן, בוא ניכנס. אני רוצה להבין.

<יעקב ליצמן:>
אתה לא מבין מה הוא עושה כאן.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בעמוד 3, מחוק הביטוח הלאומי.

<משה גפני:>
הגדרות. לא הורדנו הסתייגויות בחוק הביטוח הלאומי.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
פרט לנושא של נושא חדש. קבוצת רכישה, נושא חדש.

<יעקב אשר:>
כל מה שהוא נושא חדש.

<משה גפני:>
כל מה שהוא נושא חדש.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
וכן בעמוד 7, פרק ב', כל ההסתייגויות לסעיף 4.

<משה גפני:>
לא כולל נושא חדש.

<עיסאווי פריג':>
הסתייגויות לסעיף 4.

<אראל מרגלית:>
רק עמוד 7 סעיף 4. רק מה שבעמוד 7.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
עמוד 8 גם בתוכו אבל לא עכשיו.

<סתיו שפיר:>
לא נכנסנו עכשיו לעמוד 8.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
יצביעו.

<משה גפני:>
על זה לא צריך להצביע אבל זה עולה למליאה.

<סתיו שפיר:>
אי אפשר לשנות את ההסכמים כל הזמן.

<משה גפני:>
אנחנו מבקשים מהייעוץ המשפטי שלא נצביע על זה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לאור הדברים האלה אני נועל את הישיבה.

בעמוד 8 לא יהיה.

<עפר שלח:>
אני רוצה הבנה כולל מהייעוץ המשפטי. הורדת הסתייגויות, משמעותה שאי אפשר יהיה להגיש הסתייגות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אי אפשר יותר להגיש הסתייגויות.

<עיסאווי פריג':>
זה עובר למליאה.

<עפר שלח:>
נושא חדש, זה נושא חדש.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אי אפשר להגיש הסתייגויות.

<מיכל בירן:>
אבל למליאה כן.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
למליאה כן. זה ילך למליאה.

<עיסאווי פריג':>
אדוני היושב ראש, תודה. אני מבקש שזה יהיה בספטמבר, אחרי החופש.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
עמוד 8 בישיבה הראשונה יעבור רק בהצבעה. כרגע אין הסתייגויות. נקודה.

חופשה נעימה.

תודה רבה.
הישיבה ננעלה בשעה 13:25.

קוד המקור של הנתונים