ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 13/08/2014

הצעת חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע"ד-2014, הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים בכל הארץ), התשע"ג-2013, הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ג-2013, הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ד-2014, הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ד-2014

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכספים
13/08/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 416>
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, י"ז באב התשע"ד (13 באוגוסט 2014), שעה 10:25
סדר היום
<1. הצעת חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע"ד-2014>
<2. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ג-2013 של חה"כ מירי רגב.>
<3. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים בכל הארץ), התשע"ג-2013 של חה"כ מאיר שטרית, חה"כ אורי מקלב, חה"כ יצחק וקנין, חה"כ עמרם מצנע, חה"כ דוד צור, חה"כ אלעזר שטרן, חה"כ איציק שמולי, חה"כ סתיו שפיר, חה"כ אראל מרגלית, חה"כ עמר בר-לב.>
<4. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ד-2014 של חה"כ גילה גמליאל.>
<5. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ד-2014 של חה"כ ישראל אייכלר.>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
מיכל בירן

משה גפני

בועז טופורובסקי

אחמד טיבי

יצחק כהן

יעקב ליצמן

אראל מרגלית

שמעון סולומון

חמד עמאר

עיסאווי פריג'

עפר שלח

סתיו שפיר

איילת שקד
שמעון אוחיון

קארין אלהרר

נסים זאב

מנחם אליעזר מוזס

אברהם מיכאלי

אורי מקלב

חנא סוייד
מוזמנים
>
טל אלדרוטי - השמאי הממשלתי הראשי, משרד המשפטים

נעמה שולץ - יועצת שר האוצר

אריאל יוצר - רכז בינוי ושיכון, אגף התקציבים, משרד האוצר

שוקי שרצקי - רשות המסים, משרד האוצר

אלעזר במברגר - עו"ד, יועץ משפטי, משרד הבינוי והשיכון

אמיר הלר - עו"ד, סמנכ"ל ומנהל אגף יזמות ובנייה, התאחדות בוני הארץ

יעקב פלקסר - עו"ד, היועץ המשפטי, התאחדות בוני הארץ

אריה לוי - המשמר החברתי

חובב ינאי - המשמר החברתי

רקפת טנא - המשמר החברתי
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

שלומית ארליך
אייל לב ארי
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון - חבר המתרגמים
<1. הצעת חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע"ד-2014>
<2. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ג-2013 של חה"כ מירי רגב.>
<3. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים בכל הארץ), התשע"ג-2013 של חה"כ מאיר שטרית, חה"כ אורי מקלב, חה"כ יצחק וקנין, חה"כ עמרם מצנע, חה"כ דוד צור, חה"כ אלעזר שטרן, חה"כ איציק שמולי, חה"כ סתיו שפיר, חה"כ אראל מרגלית, חה"כ עמר בר-לב.>
<4. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ד-2014 של חה"כ גילה גמליאל.>
<5. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ד-2014 של חה"כ ישראל אייכלר.>
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו דנים בנושא השני שעל סדר היום. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים).
אמרתי שאני אתן תשובה ואני אתן אותה עכשיו.
סתיו שפיר
תשובה על מה שכבר הצבענו?
היו"ר ניסן סלומינסקי
את מוכנה להיות בשקט?
סתיו שפיר
לא. אני לא רוצה להיות בשקט.
יצחק כהן
ניסן, מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מישהו מתחיל לדבר ואת מתפרצת?
אחמד טיבי
היא לא התפרצה. היא רק שאלה שאלה.
יעקב ליצמן
הוועדה לסתימת פיות ממשיכה.
יצחק כהן
מה זה תהיי בשקט?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מבקש להתחיל לדבר ומי סותם פיות?
יעקב ליצמן
אולי אתה הבעיה כאן ולא מישהו אחר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אולי.
יעקב ליצמן
אולי תבדוק מי הבעיה בוועדה? למה אצל יושבי הראש הקודמים לא קרה מה שקורה היום אצלך? אולי אתה הבעיה?
יצחק כהן
הצעה לסדר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כי אתה היית בקואליציה, אז לא הייתה בעיה.
יעקב ליצמן
לא. גם כשגפני היה כאן, לא היה כך. אל תבלבל את הראש.
יצחק כהן
יש לי הצעה לסדר.
משה גפני
לא היה כך. אף פעם לא היה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כי אף פעם לא הייתם באופוזיציה.
יצחק כהן
היינו.
משה גפני
היינו ועוד איך היינו.
אחמד טיבי
יש לי הצעה לסדר. אדוני היושב ראש, לאור ההתנהלות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. לא קיבלת אישור.
אחמד טיבי
אז תן לי אישור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אתן לך אחרי שאני אדבר.
אחמד טיבי
בדיוק קשור לזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה לא חושב שאני התחלתי לדבר?
אחמד טיבי
מתי התחלת לדבר? לא שומעים. לאור מה שהיה אתמול ולאור ההתנהלות היום, אני מציע לך אדוני להתפטר מתפקיד יושב ראש הוועדה ולתת לגפני שהיה יושב ראש להיות היושב ראש. לגפני או למישהו אחר. אין לי העדפה אישית. אני כבר שנים בכנסת בוועדת הכספים ואף פעם לא היה כך. אף פעם הדיונים לא התנהלו בצורה כזאת.
יצחק כהן
ואף פעם לא היית בקואליציה.
אחמד טיבי
זה מביך. זה כל כך מביך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה יודע כי לא היית אתמול.
אחמד טיבי
לא הייתי אתמול אבל שמעתי על זה וראיתי תמונות איך אתה מסלק חברת כנסת ששואלת אותך שאלות ענייניות. מה היא שאלה? עכשיו אתה אומר לה לשמור על שקט? אתה מנהל בית ספר והיא תלמידה? מה זה הדבר הזה? היא חברת כנסת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם אני מתחיל לדבר והיא מפסיקה אותי באמצע.
אחמד טיבי
אתה נעלב באופן אישי?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא.
סתיו שפיר
ניסן, אתה מפסיק כל פעם.
יצחק כהן
מי בעד ההצעה לסדר של אחמד טיבי?
אחמד טיבי
אני מבקש לתת הפסקה ותשקול את ההצעה שלי.
סתיו שפיר
ניסן, אם היית מתייחס לאחד הגברים בוועדה באותה צורה שאתה מדבר אלי כחברת כנסת. אני שואלת את עצמי. הפחד שלך לענות תשובות והפחד שלך לחשוף את האמת בפני הציבור על איך אתה עובד כפוליטיקאי, זה פשוט פחד שצועק לכל הכיוונים. אתה מפחד לחשוף בפני הציבור מה אתה באמת עושה. זה הפחד הכי גדול שלך, שאנשים ידעו את האמת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
סיימת?
סתיו שפיר
לא, לא סיימתי. תפסיק להשתיק אותי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל אני התחלתי לדבר.
סתיו שפיר
תפסיק לנסות להשתיק אותי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני התחלתי לדבר.
סתיו שפיר
תכבד את העובדה שאני יושבת כאן. אתה אחר כך הולך לטלוויזיה ואומר היא לא חברת ועדה. תכבד את העובדה שלחברי הכנסת חשוב הכסף של הציבור והם באים לכאן למרות שהם לא חברי ועדה. הם באים לכאן כדי לדאוג לאינטרס הציבורי. תכבד את זה. אתה יכול לנצל את ההזדמנות - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
את סיימת?
סתיו שפיר
לא. אתה יכול לנצל את ההזדמנות הזאת שיש כאן כל כך הרבה חברי כנסת חדשים ושיש רוח חדשה בכנסת כדי ליצור כאן מנגנון חדש, כדי לעשות את השינויים בתקציב לנוהל שהוא הוגן ושהוא שקוף. אתה יכול להגדיל את השקיפות. אתה יכול לעשות דברים טובים למען מדינת ישראל אבל במקום זה אתה פשוט מבייש את הוועדה הזאת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עכשיו, תשובתי. השקרים שאת מוציאה גם על הוועדה וגם עלי.
סתיו שפיר
כן. אני משקרת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בבקשה, עכשיו תהיי בשקט.
סתיו שפיר
אתה לא תגיד לי להיות בשקט.
יצחק כהן
מה תהיי בשקט? מה זה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
למרות שאני מדבר, היא מדברת ואחר כך היא אומרת שזה לא הולך. אני באמצע הדיבור. השקרים שאת מוציאה.
סתיו שפיר
אתה לא תגיד לי שאני משקרת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
השקרים שאת מוציאה שמראים על חוסר הבנה.
סתיו שפיר
אם אתה חושב שאני משקרת, תוכיח.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בבקשה. תלמדי לשמוע בשקט.
סתיו שפיר
אם הייתי משקרת, היית יכול לעמוד כאן אתמול ולהגיד שאין דיל בינך לבין יש עתיד. היית צריך להגיד את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
את עוד פעם עושה את זה, כשמישהו מדבר, את נכנסת.
יצחק כהן
דרך אגב, זה לא חוקי. הוא חייב לחשוף דילים.
סתיו שפיר
נכון.
יצחק כהן
אתה חייב לומר את זה בשקיפות מלאה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני באמצע דיבור. חוסר ההבנה שאת מגלה והשקרים שאת מוציאה. מותר לי להגיד את הדברים כמו שלך מותר להגיד ואני שתקתי.
סתיו שפיר
אני בבית משפט?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. מותר לי להגיד את הדברים.
סתיו שפיר
אתה עומד כאן מול כל הוועדה ותוקף אותי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ואני אומר את הדברים באחריות. אני אומר באחריות את הדברים.
סתיו שפיר
מה אומר באחריות? לך בבקשה לוועדת האתיקה.
יצחק כהן
איפה הנשים? איפה חברות הכנסת שלא באו להגן עליך?
היו"ר ניסן סלומינסקי
את עושה את אותם דברים כשאני באמצע דיבור.
סתיו שפיר
אתה לא תנצל את מעמדך כיושב ראש הוועדה ותעלה כאן למשפט.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נתתי לך לדבר בלי להפריע לך. אמרת את השקרים שאת רוצה.
יצחק כהן
ממש שקרים. לא היו הבנות?
סתיו שפיר
יצא לי לדבר אי פעם בשבועות האחרונים בלי שיפריעו לי?
היו"ר ניסן סלומינסקי
ביקשת הצעה לסדר, לא דיברת?
סתיו שפיר
האם זה הגיוני שיושב ראש הוועדה יעמוד כאן ויעמיד את חברי הכנסת למשפט?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מבקש ממך בפעם האחרונה.
סתיו שפיר
האם לדבר הזה יש תקדים בכלל?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מבקש ממך פעם אחרונה להיות בשקט.
סתיו שפיר
אתה לא תבקש ממני. תתחיל לכבד אותי ואז תבקש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר. אחרי שאת דיברת ונתתי לך לדבר בהצעה לסדר, אני אדבר. אני מבקש ממך פעם אחרונה. את עוד פעם ממשיכה לדבר.
סתיו שפיר
צורה כזאת לא מקובלת עלי. תוכיח, תביא הוכחות, תביא את המספרים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
את ממשיכה?
סתיו שפיר
תביא את המספרים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
את ממשיכה עד שאני אוציא אותך עוד פעם?
משה גפני
לא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם את לא תתני לאף אחד לדבר.
אראל מרגלית
אני רוצה להבהיר כי אומרים שחברתי לא חברה בוועדה. היא ממלאת מקום.
אחמד טיבי
יש כאן טעות. חושבים שסתיו היא חברת כנסת ערביה.
יצחק כהן
היא לא ערביה.
אחמד טיבי
היא לא ערביה. מה, סתם ככה מוציאים אותה כל יום? השתגעתם?
אראל מרגלית
או שאנחנו מתקדמים או שנלך הביתה עכשיו.
יצחק כהן
בוא נצביע על ההצעה שלך.
יצחק כהן
תגיד אם יש קומבינה או אין?
משה גפני
היה דיל או לא היה דיל?
היו"ר ניסן סלומינסקי
בבקשה, עכשיו לקחתי את זכות הדיבור ואני מבקש לא להפריע לי. אני רוצה להגיד כמה משפטים ואחר כך נמשיך. ישבנו כאן והיה דיון על הנושא הביטחוני. ניתנו כאן הסברים.
יעקב ליצמן
לא קיבלתי תשובה.
עיסאווי פריג'
לא קיבלנו נתונים. לא כל הנתונים התקבלו אתמול.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מבקש, תנו לי לדבר.
עיסאווי פריג'
אם כל הנתונים היו מתקבלים, הכול היה אחרת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ניתנו הסברים. הנושא רציני יותר מדי.
סתיו שפיר
לא ניתנו הסברים.
משה גפני
לא ניתן שום הסבר.
איילת שקד
די כבר.
משה גפני
מה די?
היו"ר ניסן סלומינסקי
זאת הדרך לדבר?
יצחק כהן
שאלנו שאלה אחת ולא מקבלים תשובה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם לא תתנו לי לדבר, גם אתם לא תדברו. נקודה. נאמרו כאן הסברים בנושא של הביטחון, נושא רציני מאוד. ניתנו כאן הסברים ברורים.
יעקב ליצמן
לא.
סתיו שפיר
לא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תן לי לדבר. אחר כך אתה תדבר. אני מדבר על מה שהסבירו, מהיכן זה מגיע.
יעקב ליצמן
לא הסבירו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
דובר על מה שכן הסבירו.
יעקב ליצמן
אסור להם לתת פרטים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל לא על זה דובר.
יעקב ליצמן
הם לא נתנו פרטים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא על זה דובר. דובר על המקורות.
סתיו שפיר
אתה מנעת מהם לדבר על הקיצוץ בתחבורה הציבורית בשנה שעברה ואיך שוב זה מקוצץ השנה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
דיברו על המקורות. הסבירו במפורש על המקורות.
סתיו שפיר
אתה מנעת מהם לענות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תסלחי לי, אני מדבר.
סתיו שפיר
אתה מנעת מהאוצר לתת תשובות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הסבירו שהמקורות לא מגיעים מהתקציב השוטף של התחבורה, לא מהתקציב השוטף של ביוב והסבירו שזה מגיע מהפיתוח, מיתרות שישנן. את לא מבינה את העניין.
איילת שקד
ניסן, תפסיק לענות להם. תתחיל להצביע.
יעקב ליצמן
לא.
משה גפני
מה פתאום?
סתיו שפיר
לא נתת לאוצר לדבר.
יצחק כהן
לא ניתן לזה יד.
משה גפני
למה אתמול לא היית?
עיסאווי פריג'
בריונות שלטונית? מה זה תתחיל להצביע? זאת בריונות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש מי בוועדה שלא מבין מה מדובר כאן ויוצא החוצה ומספר דברים שלא היו ולא נבראו.
יצחק כהן
מי?
היו"ר ניסן סלומינסקי
סתיו.
משה גפני
מה פתאום?
יצחק כהן
חס וחלילה. היא היחידה כאן שאומרת את האמת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שמעת את הטלוויזיה, נכון?
יצחק כהן
שמעתי. גם הייתי כאן. אני שאלתי שאלה אחת ולא קיבלתי תשובה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני באמצע הדברים. אני אומר שניתנו כאן הסברים. ביקשתי ארבע פעמים מהאיש לחזור על ההסברים וכל פעם הוא התחיל משפט וסתיו לא נתנה לו להמשיך אותו.
סתיו שפיר
אתה לא נתת לו להמשיך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. את לא נתת לו.
סתיו שפיר
אתה עצרת אותו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אחר כך את יוצאת לתקשורת.
סתיו שפיר
מי עצר את נציג האוצר מלדבר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
תדעי שהבושה היא גדולה. או חוסר הבנה או שקר.
סתיו שפיר
אתה לא נתת לו לדבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
או שאת מבינה או שאת משקרת.
סתיו שפיר
או שאתה טוען שאני מטומטמת או שאני משקרת. בסדר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן. אחד מהדברים.
סתיו שפיר
יש לך אחד מהתירוצים האלה. בבקשה, תביא הוכחות. אתה לא נתת אתמול לפקידים של האוצר לדבר. אמרת להם: אל תקשיבו לחברי הכנסת, פשוט תדברו שוטף, אל תענו לשאלות. אתה לא נתת להם לדבר. איך אתה לא מתבייש בעצמך?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו עוברים למע"מ אפס. לא נתתם לי אפילו לדבר.
יצחק כהן
לא. שמענו אותך עד הסוף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, לא שמעתם אותי.
סתיו שפיר
אתה יודע למה לא נותנים לך לדבר? תראה מה גרמת בוועדה. אף אחד כבר לא סומך על מה שאתה אומר.
יצחק כהן
אני רוצה לשאול והוא לא נותן לי. אני יכול לשאול שאלה אחת?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו עוברים למע"מ אפס.
משה גפני
למע"מ אפס יש עוד זמן. יש שאלות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא.
משה גפני
חברת דירוג האשראי אתמול אמרה שזה נזק עצום למדינת ישראל. זה יעלה את מחירי הדירות. זה יוזיל את הכסף לקבלנים. למה אתה ממהר?
אראל מרגלית
אני רוצה להבין, לפני שאנחנו נכנסים לנושא, מהבית היהודי. יש לכם תכנית אחרת. מחיר מטרה. תכנית רצינית שאנחנו מוכנים לתת לה יד. אז אנחנו נכנסים לתוך הפיאסקו הזה עם שניים וחצי מיליארד שקלים? אנחנו לא יודעים לאן מגיע הכסף עכשיו ברמה של הפיצוי? מתקמצנים על כל מיליון שקלים כדי לפצות את העורף ואת הדרום. כל כלכלן אומר שאסור לעשות את זה.
יצחק כהן
זה פרמננטי. כל שנה יש שניים וחצי מיליארד.
אראל מרגלית
אני נחשד כמי שתומך בבית היהודי? לא, אבל הוא הביא תכנית רצינית שאפשר לעבוד אתה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו עוברים להמשך הסתייגויות.
אראל מרגלית
ניסן, אתם הבאתם תכנית רצינית של מחיר מטרה.
יצחק כהן
אני חושב שההצעה של אחמד טיבי היא הצעה ראויה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו עוברים להמשך ההסתייגויות.
משה גפני
לפני כן, יש לי הצעה לסדר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. די. היו הצעות.
משה גפני
הצעה לסדר. אין לי שאלות. הצעה לסדר על חוק מע"מ שאתה עכשיו הולך לדון על ההסתייגויות.
יצחק כהן
אני ביקשתי לפניך.
משה גפני
אתמול, אחרי שסיימנו את הישיבה, עת התחלנו לדון בעניין של חוק מע"מ, אני נסעתי הביתה ובדרך אמרו לי שהיה משהו שהוא חסר תקדים מבחינת החומרה שלו. חברת S&P שהיא חברת דירוג האשראי - - -
יעקב ליצמן
איזו חברה זאת?
אראל מרגלית
חברת דירוג האשראי שמסתכלת גם על מדינות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
משה, זאת לא הצעה לסדר.
משה גפני
שתי דקות ואני מסיים.
יצחק כהן
למה אתה נותן לו ולי אתה לא נותן? גם אני רוצה לשאול שאלה לסדרף
משה גפני
אני לא שואל שאלות.

אני ראיתי את ההודעה של החברה וההודעה שלה מדברת על כך שחוק מע"מ אפס לא יוזיל את מחירי הדירות אלא להפך, יעלה את מחירי הדירות ויעלה באופן משמעותי.
אראל מרגלית
נכון.
משה גפני
יתרה מזאת. הם אומרים שהכסף – שזה כבר לא שניים וחצי מיליארד אלא לפי דעתי זה מתקרב לשלושה מיליארד – יגיע לקבלנים. זה מה שהם אומרים והם מאריכים בעניין הזה. ראשית, כאשר חברת דירוג האשראי מתערבת במדינת ישראל בתוך חוק שנדון כאן, זה דבר חסר תקדים ומעיד על חומרת העניין כפי שהם רואים אותו.

לכן אני פונה אליך בהצעה לסדר. היות וזאת גם דעתך, כפי שהבאת אותה לידי ביטוי – לא כאן ולא בימים האחרונים אלא כפי שהבאת אותה קודם - אני מבקש, אתה בעל הבית, אתה יושב ראש ועדת הכספים - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
ביקשת דקה. היא עברה.
עיסאווי פריג'
תגלה מנהיגות, ניסן.
יצחק כהן
תתפטר.
משה גפני
אני מבקש ממך - תאמין לי שקרנך תעלה בציבור, גם במפלגה שלך וגם אצלנו – לעצור ולהגיד שזה לא יכול להיות שכל העולם אומר אני שיכור ואני ממשיך הלאה לחיות אותו הדבר. אני מבקש שתעצור את הדיון, לך לשר האוצר, תגיד לו שהוא הולך להוציא כאן הרבה כסף ושידחה את זה בכמה חודשים. יש כסף שאנחנו צריכים אותו, כמו שאמר אראל מרגלית, וכל שקל חיוני לעניין הזה של יישובי הדרום ובוודאי לנושא המנהרות. כל העולם נגד. חברת דירוג האשראי נגד.
אראל מרגלית
הכלכלנים נגד.
משה גפני
למה לעשות את זה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אמרת את זה גם בדיון.
משה גפני
לא. חברת דירוג האשראי באה אחר כך.
יצחק כהן
שאלה קצרה. אני שאלתי אתמול ואני שואל היום לפרוטוקול, ואני מבקש שקיפות, האם יש הבנות בין הבית היהודי ל-יש עתיד לגבי החוק הזה. זה מה ששאלתי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה. בואו נמשיך.
יצחק כהן
כן או לא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בוא נמשיך.
עיסאווי פריג'
ניסן, יש לך טיעונים נגדיים?
סתיו שפיר
הוא לא אומר כן.
אראל מרגלית
זאת שאלה חשובה.
סתיו שפיר
אחרי שנצביע על החוק כן תיתן לנו תשובות כמו קודם?
היו"ר ניסן סלומינסקי
שאלתם. הקריא לך היועץ המשפטי - - -
סתיו שפיר
אני שואלת אותך. יש הסכם או אין הסכם?
היו"ר ניסן סלומינסקי
עזבי. אמרתי לך, אני לא חייב לענות לשאלות שלך ולא לשל גפני.
אראל מרגלית
לא. זאת לא שאלה.
סתיו שפיר
אתה חייב לענות לוועדה. חייב.
אראל מרגלית
זאת שאלה של חבר הכנסת איציק כהן.
משה גפני
למה אתה לא עונה לשאלות של סתיו שפיר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כי מחר ישאלו עוד שאלות ועוד שאלות.
יצחק כהן
אתה צריך לענות כן או לא. לא להתאמץ – כן או לא.
סתיו שפיר
הוא לא עונה לשאלות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם נצביע כמו אתמול.
סתיו שפיר
אני באמת מטומטמת כמו שאתה אומר אבל לא הבנתי את התשובה.
משה גפני
יכול להיות שאתה נגד סתיו שפיר בגלל שהיא אישה?
יצחק כהן
או ג'ינג'ית?
שלומית ארליך
הסתייגות להגדרת דירת מגורים של קבוצת יהדות התורה, קבוצת ש"ס, קבוצת העבודה, קבוצת מרצ, קבוצת חד"ש וקבוצת רע"ם-תע"ל.
חנא סוייד
מה עם הרביזיה לגבי ההגדרות של אתמול?
היו"ר ניסן סלומינסקי
עוד לא עשינו את הרביזיות על החוק הזה.
אורי מקלב
אם אני אגיש עכשיו הסתייגויות, אתה לא מאפשר לנו. אנחנו רוצים לשאול מדוע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה שמעת את זה טוב. אתה היית בדיון.
משה גפני
לא. לא היה הסיכום הזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אורי, הודיעו לכולם שזה יהיה ביום שני.
משה גפני
לא. זה לא היה הסיכום. הסיכום היה שאתה מקריא ומסביר. ואם לא נגיע להסכמות, יהיו הסתייגויות. הסיכום שלך היה אחר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. עבר כבר שבוע מאז ונתנו יותר זמן. נתנו לכם להגיש עד יום שני.
משה גפני
תתחיל להקריא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר.
שלומית ארליך
קבוצת יהדות התורה, קבוצת ש"ס, קבוצת העבודה, קבוצת מרצ, קבוצת חד"ש וקבוצת רע"ם-תע"ל מציעות שבהגדרה דירת מגורים, במקום "ובדירה" יבוא "ודירה" והסיפה החל במלים "למעט דירה" – תימחק.
אחמד טיבי
אני מבקש לנמק. להלן הקבוצה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בבקשה. דקה.
אחמד טיבי
אדוני היושב ראש, לא רק שהמדינה לא בונה בחברה הערבית אלא היא גם הורסת בתים בשל היעדר תכניות מתאר ובשל תכנון שהוא תכנון אידיאולוגי שמטרתו להדיר את האזרחים הערביים. לכן באה הצעת החוק הזאת, כדי להחריב עוד יותר את המצב ולפגוע עוד יותר בחברה הערבית, באזרחים הערביים. יש כאן אפליה ברורה ובוטה. אני יחד עם חברי חבר הכנסת גפני נפגשנו לפני מספר שבועות עם היועץ המשפטי לממשלה בנושא הזה והוא גילה הבנה לדרישות שלנו. אמנם שונה סכום הפטור, אבל העיקרון נשאר ואנחנו מתקוממים נגד העיקרון הזה שהוא עיקרון מפלה, הוא נגד ערבים ונגד חרדים. לכן אני מבקש אדוני היושב ראש לקבל את ההסתייגות הזאת שהיא הסתייגות מהותית.
עיסאווי פריג'
אני רוצה להוסיף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. לא מוסיפים.
עיסאווי פריג'
תן לי להוסיף עוד נקודה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 8
ההסתייגות לא נתקבלה.
יצחק כהן
בשם הקבוצה, רביזיה.
אחמד טיבי
רביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות נפלה.
חנא סוייד
יש לי הסתייגות ואני רוצה לנמק אותה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יגיעו להסתייגות שלך ואז תנמק אותה.
חנא סוייד
לפי מה שהבנתי, היא עוברת למשהו אחר.
שלומית ארליך
הסתייגות לדירת מגורים?
חנא סוייד
כן. אמרת שיש הסתייגות של קבוצה לרבות חד"ש ואני רוצה לנמק את ההסתייגות שלי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל אתמול נימקת את ההסתייגות.
חנא סוייד
לא על זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הם לא מוצאים את ההסתייגות שלך.
חנא סוייד
הקראתם שיש הסתייגות של חד"ש. לא? אני הגשתי הסתייגות נפרדת. סיכמנו אתמול שמקריאים קבוצה, אבל כולם ביחד וכל אחד לחוד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. ממש לא. מסביר אחד מכל קבוצה.
חנא סוייד
לא זה מה שעשינו אתמול.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה מה שעשינו אתמול. זה גם מה שעשינו אתמול.
חנא סוייד
לא נכון. יש לי הסתייגות לגבי הדבר הזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה מה שעשינו גם אתמול.
חנא סוייד
לא, לא נכון. אמרנו שחיברו את ההסתייגויות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא חשוב. גם אם כל אחד הגיש בנפרד, אמרנו שבאותו נושא יהיה אחד.
חנא סוייד
לא, זה לא מה שאמרנו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אמרנו שאחד מסביר ויכול לתת לך להסביר.
חנא סוייד
אני רוצה להסביר את ההסתייגות שלי לדבר הזה.
אראל מרגלית
אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את דוקטור חנא סוייד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות נפלה. אין לך על מה להצביע.
חנא סוייד
דיברנו על זה אתמול.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתמול הודיעו את זה והיועצים המשפטיים הסבירו את הנוהל.
חנא סוייד
ההסתייגות של גפני היא לא ההסתייגות שלי. יש לי הסתייגות אחרת.
משה גפני
נכון. זה לא אותו הדבר.
אחמד טיבי
מה הבעיה לתת לו להסביר את ההסתייגות שלו?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כל אחד יתחיל להסביר את ההסתייגויות.
יצחק כהן
הוא חייב להסביר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש כאן הסתייגות שכתבת אותה?
חנא סוייד
כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה ההסתייגות שלך?
חנא סוייד
ההסתייגות שלי מתייחסת לעצם ההגדרה של דירה ולמה שנקרא תקנת שבס. תקנת שבס היא תקנה שמאפשרת להגדיל את מספר יחידות הדיור בשלושים אחוזים. כאן מדובר בהגדרה של דירת מגורים שנבנית על פי תכנית ותקנת שבס מאפשרת להגדיל את מספר יחידות הדיור בשלושים אחוזים מעבר לתכנית מאושרת שהיא תכנית של בנייה רוויה. אני רוצה להבין האם חוק מע"מ אפס כולל את הדירות שנכללות בתוספת שבס או לא? אלה שלושים אחוזים מהיקף הדירות שנבנות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה שאתה עושה עכשיו זה חלק מהדיון שהיה צריך להיות.
אראל מרגלית
זאת שאלה מצוינת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עכשיו אנחנו לא מקיימים דיון. אנחנו מצביעים עכשיו על ההסתייגויות.
חנא סוייד
מחר מישהו רוצה ליהנות ממע"מ אפס והוא אומר שיש לו דירה שנבנתה והוא קנה אותה על פי תקנת שבס. נותנים לו או לא נותנים לו?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא יודע. היא עונה על הקריטריונים?
חנא סוייד
כן. היא בעצם תוספת לכמות יחידות הדיור שנבנות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא משנה. היא עונה לקריטריונים של החוק?
חנא סוייד
אני לא יודע איך אנחנו מגדירים את הקריטריונים.
טל אלדרוטי
אם זאת דירה, היא דירה. יש לה היתר בנייה, היא קיבלה היתר, מכרו אותה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם היא עונה לקריטריונים, היא בפנים. אם היא לא עונה, היא לא בפנים.
טל אלדרוטי
אין שום מגבלה. היא דירה כמו כל דירה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם היא עונה לקריטריונים, היא בפנים. אם היא לא עונה לקריטריונים, היא לא בפנים.
חנא סוייד
בסדר. אני מקבל. לעצם העניין. אתה מבלה הרבה זמן בדיבורים אבל כאן אנחנו מעלים את הנקודות הרלוונטיות לעניין.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל זה היה בדיון.
חנא סוייד
לא היה בדיון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היית צריך לבוא לדיון ולשמוע את זה.
חנא סוייד
אתמול אני העליתי את נושא ההגדרה הזאת. החוק הזה בעצם גורר את כל יחידות הדיור מבחינת שטח כלפי מעלה. הוא פוגע בדיור בר השגה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
את זה אמרת אתמול, נכון?
חנא סוייד
אמרתי לגבי הגדרה של בנייה רוויה. אני רוצה להבין האם אתה מודע לכך – ונדמה לי שאתמול אמרת ברמזיה שאתה חושב שהחוק הזה יגרום לכך שהוא יפגע בדיור בר השגה. אתה מאשר את זה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. אמרנו שיכול להיות שדירות קטנות, תהיה להן בעיה יותר מאשר דירות גדולות.
חנא סוייד
אתה מודע לזה שזה פוגע בדיור בר השגה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מודע לכך שזה יכול לפגוע.
חנא סוייד
אז מה אתם מוכרים לאזרחים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
בואו נמשיך בהסתייגות.
חנא סוייד
למה מצביעים בעד?
אראל מרגלית
ניסן, תסביר את מה שאתה הבהרת בנושא של דירות קטנות כי זה מאוד מטריד אותנו. דיברו על זה גם בערוץ 10.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו ממשיכים.
שלומית ארליך
אנחנו בהגדרה של דירת מגורים מוטבת.
משה גפני
קודם כל, לגבי חנא סוייד.
יצחק כהן
הוא צודק. חנא צודק.
משה גפני
הוא שואל אם החוק הזה לא יפגע בדירות קטנות ולא יזיק לדירות שבס. זאת ההסתייגות וצריך להצביע עליה.
אראל מרגלית
אני לא בטוח שאתם רוצים להיות נגד.
יעקב ליצמן
כל מטרת החוק היא רק על הדירות הגדולות.
משה גפני
יפה, אבל הוא רוצה להגיש הסתייגות.
שלומית ארליך
אנחנו חוזרים לנוסח עצמו. עכשיו אנחנו בהגדרה של דירת מגורים.
משה גפני
רגע, לגבי ההסתייגות של חנא סוייד. חבר הכנסת חנא סוייד הגיש הסתייגות שהחוק לא יפגע בדירות קטנות ולא יפגע בדירות שבס.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עכשיו אתה מגיש? שאלת שאלה.
חנא סוייד
לא רק שאלה. אני כתבתי. תבדקו אצלכם בניירות. אני כתבתי הסתייגות על זה והסברתי את ההסתייגות שלי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות של חבר הכנסת חנא סוייד?

הצבעה
בעד – 6

נגד – 8

ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות לא התקבלה.
סתיו שפיר
רביזיה.
משה גפני
הנה התגלה הסוד. יש עתיד נגד הציבור. כל הזמן אנחנו רואים שהם נגד מעמד הביניים.
אראל מרגלית
איך אתם יכולים להיות נגד דירות קטנות?
סתיו שפיר
אפשר הצבעה שמית? אי אפשר לדעת מי מצביע בעד ומי נגד.
משה גפני
חייבים הצבעה שמית.
חנא סוייד
בדיוק בהגדרה אחרי כן מדובר על דירות של שישים מטרים מרובעים כאשר בסעיף לפני כן מוחקים אותן. מה הניגוד הזה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא מוחקים.
שלומית ארליך
אנחנו בעצם חוזרים לנוסח. בנוסח אתם תראו דירת מגורים מוטבת, יש תוספת שעשינו בוועדה בפסקה (1) בעמוד 2 למעלה. שטח הדירה במקור היה בין שישים מטרים עד 140 מטרים והוועדה החליטה לשנות את זה ל-150 מטרים. זאת אומרת, שטח הדירה הוא בין שישים מטרים מרובעים עד 150 מטרים מרובעים.
עיסאווי פריג'
איפה הנוסח החדש?
שלומית ארליך
זה נמצא לפניכם. עמוד 2.
יצחק כהן
זה נושא חדש. לא מופיע בנוסח הכחול.
אראל מרגלית
כל הדירות הקטנות נשארות בחוץ.
יצחק כהן
נושא חדש לגמרי.
אחמד טיבי
חד משמעית נושא חדש.
שלומית ארליך
נטענה טענת נושא חדש. כיוון שביקשת טענת נושא חדש, המשמעות עכשיו היא שאנחנו לא יכולים להמשיך לדון בנושא הזה והנושא יעבור להכרעת ועדת הכנסת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בגללך יאושר עד 140 מטרים.
יצחק כהן
שום דבר לא יאושר. אפס יישאר אפס. אל תדאג.
אראל מרגלית
למה רק משישים? למה דירה של ארבעים מטרים לא?
יצחק כהן
לא משנה. זה נושא חדש.
יעקב ליצמן
תגיש הסתייגות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עכשיו הוא לא יכול להגיש הסתייגות.
משה גפני
היכן אנחנו עומדים עכשיו מבחינה משפטית ?
שלומית ארליך
מהבחינה המשפטית שטח הדירה לרבות כל ההסתייגויות שהוגשו בעניין, אנחנו לא נמשיך לדון בהן כרגע. אנחנו עוצרים את הדיון בנושא הזה עד לאישור ועדת הכנסת.
אראל מרגלית
סיעת העבודה מצטרפת לאיציק כהן להסתייגות בנושא החדש על גודל הדירה.
יצחק כהן
להלן הקבוצה. אנחנו רוצים לחכות לוועדת הכנסת.
משה גפני
אם ועדת הכנסת תאשר שזה לא נושא חדש?
יצחק כהן
לא. היא לא יכולה. המשמעות היא שעולים למעלה.
אראל מרגלית
דירות קטנות יותר.
משה גפני
עכשיו לא דנים על ההסתייגויות בסעיף הזה?
יצחק כהן
לא. צריך להפסיק את כל הדיון ולכנס את ועדת הכנסת.
אראל מרגלית
אתה יודע שבעיר יש הרבה דירות קטנות?
שלומית ארליך
אנחנו עוברים עכשיו לפסקה (2) בעמוד 2. עדיין בהגדרת דירת מגורים. זה נוסח שנשלח במייל.
יעקב ליצמן
זה הנוסח?
שלומית ארליך
זה הנוסח הכחול.
יצחק כהן
אז כל הספר הוא נושא חדש. להלן הקבוצה.
שגית אפיק
חבר הכנסת ליצמן, הנוסח שבפניכם הוא הנוסח שבכחול שמופיע בתבניות חקיקה לקריאה שנייה ושלישית. מה שמסומן בו בקו מתחת, זה שונה מהכחול.
יצחק כהן
זה נושא חדש.
שגית אפיק
כל היתר אתם יכולים לטעון לגביו נושא חדש.
יצחק כהן
אכן הוא נושא חדש.
שגית אפיק
הוא נושא חדש.
אראל מרגלית
גודל הדירה הוא לא נושא חדש?
יצחק כהן
כל החוק נושא חדש.
שגית אפיק
לא כל החוק. מה שמסומן.
יצחק כהן
92 אחוזים ממנו.
אראל מרגלית
כל החוק הזה, כל הוועדה הזאת, כל הפגרה הזאת זה נושא חדש.
אחמד טיבי
מה שמסומן בנוסח הכחול זה חומר חדש ואנחנו מכריזים עליו, להלן הקבוצה, כנושא חדש. הכול.
יצחק כהן
נכון. הכול. אשר על כן, נא להפסיק את הדיון ולכנס את ועדת הכנסת, כמקובל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא מקובל.
יצחק כהן
למה לא מקובל? תכנס את ועדת הכנסת עכשיו. אני דורש לכנס אותה עכשיו.
אראל מרגלית
אנחנו רוצים התייעצות סיעתית.
יצחק כהן
התייעצות סיעתית.
אחמד טיבי
אני רוצה לקרוא לחברים שלי בסיעה וייקח זמן עד שהם יגיעו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, חמש דקות התייעצות סיעתית. ההתייעצות הסיעתית היא על כל הגדרת דירה מגורים מוטבת.
שמעון אוחיון
לפני שיוצאים להפסקה, בואו נאחל מזל טוב לחבר ועדת הכספים רוברט אילטוב שנולדה לו בת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מזל טוב.

<(הישיבה נפסקה בשעה 11:00 ונתחדשה בשעה 11:40.)>
היו"ר ניסן סלומינסקי
עכשיו תהיה הפסקה רשמית עד 12:30. יכול להיות שבהפסקה נגיע להבנות.

<(הישיבה נפסקה בשעה 11:40 ונתחדשה בשעה 12:40.)>
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו מחדשים את הישיבה. הכוונה היא לסיים. הישיבה הבאה נכון להיום כנראה תהיה בתחילת ספטמבר. אנחנו נודיע מתי. כרגע אין לנו אישור.
יעקב ליצמן
אתה תודיע לנו כמה ימים קודם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן. לפי הנוהל בפגרה צריכים להודיע ארבעה ימים לפני כן.
יעקב ליצמן
ואם אני צריך לנסוע לחוץ לארץ ואני צריך לשלם כדי להקדים את הטיסה, אתה תשלם את ההפרש?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. אני מציע שאם אתה צריך לנסוע לחול לארץ, תודיע לי כדי שנדע מתי לקיים את הישיבה.
יעקב אשר
תקבל אפס מע"מ על הכרטיס.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ליצמן, אם אתה מדבר על הכרטיס לשם, אני אמצא הרבה מקורות מימון.
יעקב ליצמן
לא. את זה יש לי מהמפלגה שלי ואני לא צריך אותך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לגבי החזרה יש לי בעיה, אבל לשם יש לנו מקורות מימון.
יעקב ליצמן
זה חלק מהתשלום שאתה מקבל בתוך ההעברות התקציביות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. רבותיי, יאללה.
קארין אלהרר
יאללה.
יעקב ליצמן
יאללה? אפשר לחשוב. תפסיקי לבלבל לנו את הראש. את לא חברה בוועדה. אנחנו מזיעים כאן כל יום ואת כאן כתיירת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ליצמן, תיזהר, היא פירקה את רשות השידור.
יעקב ליצמן
לא יכול להיות שאומרים לי יאללה. יש לי פרנסה ואני עובד קשה לפרנסה שלי. הפרנסה שלי היא לעשות אופוזיציה ולהוריד אתכם.
עפר שלח
זה נשמע כאילו אתה מקבל לפי מילה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם לפי מילה, הנושא של מיליון ו-600 בכלל לא רלוונטי לגביו.
קארין אלהרר
ליצמן, יאללה. רוצים להמשיך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כשהייעוץ המשפטי מדבר, אני מבקש מכולם להיות בדממה. שלומית. היא תסביר לנו היכן אנחנו נמצאים.
יעקב ליצמן
איזה הצעת חוק?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו נמצאים בעמוד 2 של מע"מ אפס. לסעיף 1 הגישו בקשה לנושא חדש.
משה גפני
אתה ממשיך את הישיבה?
יעקב ליצמן
יש לנו הצעה לסדר היום.
היו"ר ניסן סלומינסקי
31. אין הצעות עכשיו.
משה גפני
יש. אני לא מבין, לכם הייתה הצעה לסדר במשך שעה וחצי. לנו אין אפילו דקה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא הייתה לי הצעה.
משה גפני
הייתה לכם התייעצות.
יעקב ליצמן
למדתי היום שאם היושב ראש אומר חמש דקות, זאת שעה, קצת פחות משעה. ביקשת חמש דקות הפסקה להתייעצות סיעתית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. ההתייעצות הייתה שלכם.
משה גפני
לא. לנו היו חמש דקות. נתתי לכם אורכה מתוך התחשבות.
קארין אלהרר
באמת תתביישו איך שהכנסת מתנהלת.
יעקב ליצמן
אני באמת מתבייש. מתבייש בקואליציה. הקואליציה עושה דברים נגד כולם.
משה גפני
ליצמן, אתה ביקשת הצעה לסדר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. אין הצעות לסדר.
משה גפני
אני הולך לדבר עכשיו ברצינות ולא פיליבסטר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
חצי דקה?
משה גפני
חצי דקה. אין לי זמן.
יעקב ליצמן
אמרת לסדרני הכנסת שמחיר כרטיס לכאן עלה למאה שקלים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן, אבל המע"מ על הכרטיס יהיה אפס.
משה גפני
אדוני היושב ראש, אני מדבר אתך בחברות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
באהבה רבה.
משה גפני
לא אמרתי באהבה רבה.
יעקב ליצמן
הוא לא אמר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
למה לא? מה אכפת לך?
משה גפני
אני מדבר בכל הרצינות ואני פונה לכל החברים. אני פונה בעיקר אליך.
קארין אלהרר
חבר שלך מדבר ואתה מפריע לו.
יעקב ליצמן
מאיפה את יודעת שהוא חבר שלי?
יעקב אשר
את רואה מה זה חוסר ניסיון פוליטי?
יעקב ליצמן
את לא יושבת כאן בכל הישיבות אלא את עדיין בפירוק רשות השידור.
קארין אלהרר
היא כבר פורקה.
יעקב ליצמן
אנחנו לא פריירים כמוהם.
עפר שלח
היא הייתה כאן עת רבתם על המקום בוועדה. את זה היא יודעת. הוא חיכה חודשים לתפקיד יושב ראש ועדת המדע כי היה ויכוח מי יהיה בכספים ומי יהיה שם.
יעקב ליצמן
זה לא הגיע לריב שלך עם הליכוד על ועדת החוץ והביטחון.
עפר שלח
אני גאה בריבים שלי.
יעקב ליצמן
גם אני גאה.
משה גפני
אני אומר לך שכולנו יודעים, כל יושבי השולחן וכל מי שלא נמצא ליד השולחן, שהחוק לא עומד להסתיים. בשום מקרה ובשום צורה הוא לא עומד להסתיים. אני אומר עכשיו דבר רציני. החוק הזה לא עומד להסתיים. מה יהיה עכשיו? אם אתה תמשיך בדרך הזאת, אנחנו נעשה צחוק ונגיש הסתייגויות וננמק אותן ונתחיל לריב ולצעוק ונתבזה כלפי כל העולם כשבסוף אין לך יעד בסוף הישיבה. אין לך. אתה נמצא תוך כדי פגרה כשכל אחד יושב כאן על קוצים, לכל אחד יש את סדר היום שלו ובעיקר העובדים.
קארין אלהרר
הרעיון הוא לבוא לכנסת ולעבוד.
משה גפני
בסדר, בסדר. אני היחיד שלא הולך לחופש. אחד היחידים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
גם אני לא.
משה גפני
גם אתה לא. נכון. לכן כל העניין הזה שמתנהל עכשיו הוא עניין לא רציני לכל דבר ועניין. הרי אנחנו נטען נושאים חדשים, תצטרכו את ועדת הכנסת, אתה לא יכול גם בתוך הקואליציה לסיים את החוק היום.
היו"ר ניסן סלומינסקי
למה אתה חותר?
משה גפני
אני חותר לכך שתסגור את הישיבה ותקבע יום ותדע שביום הזה אתה יכול לסיים את זה ושיש לך את ועדת הכנסת תחת שולחנך, שאתה יכול להעביר אליה את הנושאים החדשים עליהם נטען, כי אחרת אתה עושה מכולנו קרקס. אני לא אדם שהולך לחופש, אם אין ישיבה – יש לי עבודה אחרת שאני צריך לעשות אותה ואני עושה אותה בתקופת הפגרה. אני לא עושה אותה כי אתה מביא את כולנו לישיבות האלה. יהיה מכובד כלפי כל העולם, ויש לך גם את הטיעון המוצדק שאתה לא יכול לסיים את החוק היום. אתה תושיב עכשיו שש שעות, חמש שעות את האנשים כאן, סתם, ללא ערך. כולם יודעים שלא הולך לקרות כלום.
יעקב אשר
הוא חייב להראות התקדמות.
משה גפני
לא. הוא לא צריך להראות.
יעקב אשר
הוא חייב. יש לו בוסים.
משה גפני
לא. אני דיברתי ברצינות, בלי להקניט.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מדבר עכשיו ברצינות. מאחר וגם באותו יום ידוע אליו אתה מתכוון, אנחנו הרי נמשיך באותו קצב, כפי שזה נראה כרגע - - -
משה גפני
אז עזוב את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה לא תצליח לסיים ביום אחד.
משה גפני
אנחנו מתחייבים. היות ולא נתקדם יותר משלושה סעיפים קטנים, הרי אנחנו נעשה פיליבסטר כאן, חבל על העולם. לי יהיה ויכוח עם קארין אלהרר במשך שעתיים ולא תוכל לעצור את הוויכוח הזה.
יעקב אשר
עשינו חזרות אתמול בערב.
משה גפני
כן. עשינו חזרות. לכן אנחנו מתחייבים שעל אותם שלושה סעיפים שהיום תוכל להתקדם, עת תעשה את הישיבה אנחנו נדלג עליהם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. חשבתי שאתה בא עם הצעה אחרת. חשבתי שאתה בא עם הצעה יותר רצינית.
מיכל בירן
איזו סיבה הייתה לך להניח שהוא בא עם הצעה יותר רצינית?
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, אנחנו מדברים ברצינות. כנראה נגזר עלינו לבלות ביחד את כל חודש אלול או ספטמבר למניינם ולהתקדם עד שבסוף נסיים את זה, ונסיים את זה. נגזר עלינו. בידינו הדבר לעשות את אלול באהבה ובחיבה או בייסורים.
משה גפני
מה אתה מציע?
יעקב אשר
יש גם ייסורים של אהבה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם היית אומר לי שנניח היום ניקח את עמוד 2 ו-3, נלך ביחד, נעשה הצבעות מי בעד ומי נגד ונסיים, מרגע שגומרים, הולכים הביתה. אני מבין. זה טיעון. נעשה הצבעה כן או לא, אבל נתקדם.
משה גפני
אני חולק עליך לגבי חודש אלול. אני חולק עליך. אני מעריך שבסופו של דבר יבוא ראש הממשלה ויגיד שמתחילים להגיע חשבונות של המלחמה ועם כל הכבוד לא הולכים לזרוק עכשיו שלושה מיליארד שקלים. לפי דעתי בעניין הזה יהיה שינוי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה יודע שגם הקדוש ברוך הוא לא עושה ניסים אלא אם כן הוא רואה את ההשתדלות שלנו. נגזר עלינו שכן נעשה את זה.
משה גפני
לא נגזר. זה לא היה במעמד הר סיני. זה תלוי בנו. לא יהיה. החוק הזה לא יהיה. ראש הממשלה, כשיתחילו להגיע החשבונות של המלחמה ויהיו דרישות הרמטכ"ל, הוא יגיד לזרוק שלושה מיליארד שקלים לפח? באמת. נפלתם על השכל. בכל אופן יש מדינה מאחורי שר האוצר הזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההצעה היחידה, אם אתם באמת רוצים לומר שעמוד 2 ו-3.
משה גפני
לא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נעשה את זה מכובד. נצביע כן ולא ואז נסיים ונלך הביתה. אם לא, נתקדם.
קארין אלהרר
ניסן, אתה מוכן להתחיל?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן. אנחנו מתחילים.
עיסאווי פריג'
הדיון הזה נדחה כבר כמה פעמים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שלומית, תמשיכי. ניסינו ולא הגענו להסדר.
משה גפני
שני עמודים זה דיון של שבועיים מבחינתנו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא העמודים האלה. אתה יודע עוד כמה יש לך לביטחון?
משה גפני
יש שם דברים חמורים כמו למשל ההסתייגות שגוש זה גוש אמונים.
שלומית ארליך
עמוד 2, פסקה (2).
משה גפני
רק רגע. אתם לא יכולים לבלבל אותי. אנחנו עדיין בעמוד הראשון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. כבר עברנו לעמוד השני. אפילו הגשתם נושא חדש.
משה גפני
דירת מגורים מוטבת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. כבר הגשתם נושא חדש על הסעיף הראשון.
משה גפני
בואו נעשה סדר.
שלומית ארליך
אנחנו עדיין בהגדרת דירת מגורים מוטבת. דיברנו על פסקה (1) בה הגשתם נושא חדש.
משה גפני
הבנתי. יש לי שאלה. היות וזה נושא חדש, זה עובר לוועדת הכנסת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן.
שלומית ארליך
עכשיו אנחנו בפסקה (2).
חנא סוייד
כל הסעיף עובר לוועדת הכנסת?
שלומית ארליך
לא. רק פסקה (1).
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו מרכזים את כל אותם נושאים חדשים ואת כולם נעביר ביחד לוועדת הכנסת.
משה גפני
עם כל הכבוד, אין לך סמכות כיושב ראש. נצטרך לראות מבחינה משפטית. יכול להיות שצריך לעצור את הדיונים. נראה בהמשך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כבר היה בירור על זה.
משה גפני
לא היה בירור ולא היה שום דבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היה בירור.
עיסאווי פריג'
הוא עובר על תקנון הכנסת?
משה גפני
לא, עוד לא. הוא בדרך. אם זה מאושר בוועדת הכנסת, בסדר. אבל אם זה חוזר מוועדת הכנסת, מתחיל הדיון מחדש בסעיף הזה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא דיון. הצבעה.
משה גפני
איזו הצבעה? עוד לא דיברנו על הסתייגויות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תהיה הסתייגות ויסבירו אותה.
משה גפני
אני אוכל להגיש הסתייגויות נוספות על הסעיף הזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא.
שלומית ארליך
לא. רק הסתייגויות שכבר הוגשו.
משה גפני
למה?
עיסאווי פריג'
למה? זה סעיף חדש. גפני, בנוסח חדש יש הסתייגויות והכול מתחיל מחדש?
משה גפני
מתחיל מחדש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הסברתי לך. למה אתה שואל את גפני?
עיסאווי פריג'
כי אתה לא רוצה לענות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני עונה לך. ברגע שמישהו מבקש נשוא חדש, על אותו סעיף לא דנים עכשיו, זה עובר לוועדת הכנסת. אם ועדת הכנסת תאשר את זה, זה חוזר לכאן.
עיסאווי פריג'
אפשר להגיש על זה הסתייגויות?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. מה שיש, כבר קיים. רק ההסתייגויות הקיימות.
יעקב ליצמן
לא. בתוך הדיון אפשר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה סעיף שהיה כל הזמן והיית יכול להגיש הסתייגויות.
יעקב ליצמן
תוך כדי הדיון בוועדה, אפשר להגיש הסתייגויות.
עיסאווי פריג'
הנה, ליצמן אומר אחרת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז ליצמן אומר אחרת.
יעקב ליצמן
גם גפני אומר אחרת.
עיסאווי פריג'
אז שניהם טועים?
קריאה
נשמע את היועצת המשפטית.
יעקב ליצמן
היא לא יכולה להגיד אחרת מכפי שהיא אמרה.
משה גפני
זה בכלל לא ויכוח אתה.
עיסאווי פריג'
אנחנו סטודנטים שנה ראשונה. תנו לנו ללמוד. אתם לא נותנים לי תשובה. אני שואל שאלה ולא מקבל תשובה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נלך לשיטה של יקריאו ונצביע. כך אתם רוצים? אז נעשה את זה כך.
עיסאווי פריג'
לא.
שלומית ארליך
אנחנו עכשיו בפסקה (2).
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני הצעתי הצעה אבל אתם לא רוצים לקבל אותה.
יעקב ליצמן
שני עמודים? אתה יודע מה זה שני עמודים?
משה גפני
תסגור את הישיבה.
יעקב ליצמן
עמוד אחד.
אראל מרגלית
הוא הציע הצעה רצינית ויש מחלוקת בתוך האופוזיציה.
עיסאווי פריג'
נצא להתייעצות?
אראל מרגלית
הוא הציע הצעה רצינית ויש מחלוקת בתוך האופוזיציה. אנחנו רוצים רגע התייעצות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא.
עיסאווי פריג'
זה מהותי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם זה רציני, חמש דקות הפסקה.
עיסאווי פריג'
זה מהותי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
חמש דקות הפסקה.

<(הישיבה נפסקה בשעה 12:55 ונתחדשה בשעה 13:15.)>
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו מחדשים את הישיבה.

רבותיי, הצעה. אנחנו כרגע נדלג על הנושא של דירת מגורים מוטבת. אנחנו מתחילים בחוק הביטוח הלאומי, עמוד 3.
משה גפני
מתי אנחנו עושים את זה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מעמוד 3 בחוק הביטוח הלאומי.
משה גפני
ההצעה שלנו היא שהולכים על שני העמודים האלה אבל אתה נועל את הישיבה עכשיו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
את זה אני רוצה להגיד. חוק הביטוח הלאומי פלוס פרק ב' בעמוד 7 ובעמוד 8, עליהם לא יהיו הסתייגויות.
יעקב ליצמן
לא יהיה פיליבסטר.
משה גפני
חוץ מנושא חדש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
חוץ מהנושא של קבוצת רכישה. ההסתייגויות יהיו למעלה, למליאה.
יעקב ליצמן
אנחנו הבטחנו שלא יהיה פיליבסטר ואת זה נקיים אבל על ההסתייגויות אתה צריך להצביע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יצביעו, בסדר. ההצעה אומרת שמעמוד 3, חוק הביטוח הלאומי עד סוף העמוד ואחר כך עמוד 7 ו-8.
חנא סוייד
לא דיברנו על 7. על 8, סעיף 5.
משה גפני
8 ו-9.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. 7 ו-8.
משה גפני
ניסן, אנחנו דיברנו על שני עמודים. אם אתה נותן את עמוד 7 ו-8.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מפרק ב'.
קארין אלהרר
לא הבנתי. יש יושב ראש ועדה חדש?
עיסאווי פריג'
יש לך יושב ראש מהקואליציה, אז תני לעבוד. אני מבקש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אומר שוב, בהסכמה של כולנו.
אראל מרגלית
קארין, הגענו להבנה.
נסים זאב
רק תראי את ההבדל בין חוק רשות השידור לחוק הזה.
משה גפני
אתה יכול להגיד איזה משפט לאומה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן.
עיסאווי פריג'
מה עם פרשת השבוע? שר החינוך היום הודיע על תכנית לקרב את התנ"ך לציבור בסכום של 47 מיליון שקלים. אנחנו חלק מהציבור. נתחיל את זה עם פרשת ועקב תשמעון.
עפר שלח
אנחנו הסכמנו שאם עושים את העמודים האלה, עושים והולכים.
עיסאווי פריג'
אני הלכתי לפי התכנית של שר החינוך. אני רוצה לקרב את התנ"ך לציבור.
אראל מרגלית
אני אחרי כן רוצה לדבר על 7(ב).
סתיו שפיר
אבל לא מבטלים הסתייגויות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. אבל מצביעים מיידית.
סתיו שפיר
צריך להצביע או להסביר מה ההסתייגויות עליהן מצביעים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני עושה את זה עכשיו ומשתחררים הביתה. צודק עיסאווי שדיבר על פרשת והיה עקב תשמעון. אומר רש"י בעיקר מדובר על אותן עבירות שאדם דש בעקביו.
קריאה
מצוות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מצוות. היינו הך. כלומר, לא מדובר כאן על דברים נשגבים אלא דברים שבין אדם לחברו, לפרגן לשני, לחייך אל השני, אלה הדברים שאדם דש בעקביו.
משה גפני
אדוני היושב ראש, אם אתה מתחיל לדבר על דברים גבוהים, אם אתה רוצה למסור מסר לאומה, אני במקומך הייתי אומר שאתה מבין שלא צריך לריב עם האופוזיציה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ודאי.
משה גפני
לכן אתה דוחה את הישיבות לפחות עד ספטמבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תנו לשלומית להוביל את זה.
שלומית ארליך
כמו שאמר היושב ראש. דירת מגורים מוטבת, אנחנו משאירים אותה בצד ואנחנו עוברים לעמוד 3.
יעקב ליצמן
אבל לא דנים עכשיו בכלום.
עיסאווי פריג'
מסעיף 2 ומעלה לא דנים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה מוריד את זה ונגמר.
משה גפני
לא. זה לא היה הסיכום. הסיכום היה שסוגרים את הישיבה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ומתי זה יעלה?
משה גפני
מתי שתחדש את הישיבה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ואז יש את ההתחייבות שלך?
משה גפני
לא. סוגרים את הישיבה. ממשיכים מתי שממשיכים ואז היא תמשיך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה יקרה לסעיפים האלה?
יעקב ליצמן
בדיון הבא.
משה גפני
יצביעו על זה ושלום על ישראל. לא יהיה פיליבסטר. זה הסיכום. אבל לא עכשיו. אמרנו לא עכשיו. לא יהיה דיון ענייני. כך סיכמנו.
עפר שלח
אמרת שלא יהיו הצבעות?
משה גפני
יהיו הצבעות וזה ילך למליאה. זה היה הסיכום. לא יהיה על הנושא הזה דיון ענייני. בקואליציה מרוגזים עלי כי התקפלתי. אני אגיד שמות? בקואליציה מרוגזים עלי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה אכפת לך שנעשה את זה עכשיו?
משה גפני
לא. בישיבה הבאה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבע שעה.
משה גפני
לא. בישיבה הבאה. זה היה עקב תשמעון.
עיסאווי פריג'
קירוב תנ"ך על פי שר החינוך לוקח זמן.
משה גפני
שי פירון הביא את התנ"ך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני חשבתי שעכשיו אנחנו גומרים את זה.
משה גפני
לא. אני שאלתי אותך ואתה אמרת לא. אם אתם רוצים, אין בעיה.
יעקב אשר
אתה חייב לעשות את זה עכשיו?
יעקב ליצמן
לא עכשיו.
משה גפני
אמרנו שזה לא יהיה עכשיו.
יעקב אשר
כשיגיעו לשני העמודים האלה, לא יהיה פיליבסטר.
יעקב ליצמן
אדוני היושב ראש, הזמן שאתה שורף עכשיו יורד משני הדפים. רבע שעה שרפנו על כלום.
עפר שלח
ליצמן, בוא ניכנס. אני רוצה להבין.
יעקב ליצמן
אתה לא מבין מה הוא עושה כאן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בעמוד 3, מחוק הביטוח הלאומי.
משה גפני
הגדרות. לא הורדנו הסתייגויות בחוק הביטוח הלאומי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
פרט לנושא של נושא חדש. קבוצת רכישה, נושא חדש.
יעקב אשר
כל מה שהוא נושא חדש.
משה גפני
כל מה שהוא נושא חדש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
וכן בעמוד 7, פרק ב', כל ההסתייגויות לסעיף 4.
משה גפני
לא כולל נושא חדש.
עיסאווי פריג'
הסתייגויות לסעיף 4.
אראל מרגלית
רק עמוד 7 סעיף 4. רק מה שבעמוד 7.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עמוד 8 גם בתוכו אבל לא עכשיו.
סתיו שפיר
לא נכנסנו עכשיו לעמוד 8.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יצביעו.
משה גפני
על זה לא צריך להצביע אבל זה עולה למליאה.
סתיו שפיר
אי אפשר לשנות את ההסכמים כל הזמן.
משה גפני
אנחנו מבקשים מהייעוץ המשפטי שלא נצביע על זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לאור הדברים האלה אני נועל את הישיבה.

בעמוד 8 לא יהיה.
עפר שלח
אני רוצה הבנה כולל מהייעוץ המשפטי. הורדת הסתייגויות, משמעותה שאי אפשר יהיה להגיש הסתייגות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אי אפשר יותר להגיש הסתייגויות.
עיסאווי פריג'
זה עובר למליאה.
עפר שלח
נושא חדש, זה נושא חדש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אי אפשר להגיש הסתייגויות.
מיכל בירן
אבל למליאה כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
למליאה כן. זה ילך למליאה.
עיסאווי פריג'
אדוני היושב ראש, תודה. אני מבקש שזה יהיה בספטמבר, אחרי החופש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עמוד 8 בישיבה הראשונה יעבור רק בהצבעה. כרגע אין הסתייגויות. נקודה.

חופשה נעימה.

תודה רבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 13:25.>

קוד המקור של הנתונים