ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 12/08/2014

הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים בכל הארץ), התשע"ג-2013, הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ג-2013, הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ד-2014, הצעת חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע"ד-2014, הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ד-2014

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
12/08/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 414>
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, ט"ז באב התשע"ד (12 באוגוסט 2014), שעה 15:45
סדר היום
<1. הצעת חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע"ד-2014>
<2. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ג-2013, של חברת הכנסת מירי רגב>
<3. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים בכל הארץ), התשע"ג-2013, של חברי הכנסת מאיר שטרית, אורי מקלב, יצחק וקנין, עמרם מצנע, דוד צור, אלעזר שטרן, איציק שמולי, סתיו שפיר, אראל מרגלית, עמר בר-לב>
<4. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ד-2014, של חברת הכנסת גילה גמליאל>
<5. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ד-2014, של חבר הכנסת ישראל אייכלר>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
מיכל בירן

משה גפני

בועז טופורובסקי

יצחק כהן

זבולון כלפה

יעקב ליצמן

שמעון סולומון

חמד עמאר

עפר שלח

דוד אזולאי

ישראל אייכלר

יעקב אשר

אבישי ברוורמן

אורי מקלב

חנא סוייד

רות קלדרון

פנינה תמנו-שטה
מוזמנים
>
ערן ניצן - סגן הממונה על אגף התקציבים, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

שלומית ארליך
אייל לב ארי
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים
1. <הצעת חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע"ד-2014>
<2. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ג-2013, של חברת הכנסת מירי רגב>
<3. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים בכל הארץ), התשע"ג-2013, של חברי הכנסת מאיר שטרית, אורי מקלב, יצחק וקנין, עמרם מצנע, דוד צור, אלעזר שטרן, איציק שמולי, סתיו שפיר, אראל מרגלית, עמר בר-לב>
<4. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ד-2014, של חברת הכנסת גילה גמליאל>
<5. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ד-2014, של חבר הכנסת ישראל אייכלר>
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו מחדשים את ישיבת הוועדה.
יעקב ליצמן
מתי הרביזיות?
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה בבירור. ברגע שיחזרו אלי עם תשובה, אני אודיע.
יעקב ליצמן
זאת אומרת, לא מחר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא אמרתי.
משה גפני
אני מבקש לדעת האם בפגרה אפשר לקבוע ישיבה מהיום למחר. אתה מבקש לעשות סעיף חדש בסדר היום והסעיף הזה האם בפגרה אפשר לעשות דיונים מהיום למחר. אני רוצה לדעת תשובה מהיועצת המשפטית.
יצחק וקנין
אין אפשרות. בפגרה צריך לפחות ארבעה ימים.
משה גפני
אני מבקש לדעת תשובה מהיועצת המשפטית
יצחק כהן
יש כאן נשיאות.
יצחק וקנין
בפגרה צריך ארבעה ימים מינימום.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אלא אם כן יושב ראש הכנסת נותן אישור.
יצחק וקנין
לא. אדוני, היום ביטלו לנו ישיבה של ועדת הכלכלה כי הודיעו עליה רק ביום ראשון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כי לא היה אישור של יושב ראש הכנסת. מדובר על ועדת כספים. רק ועדת כספים. ועדת החוץ והביטחון יכולה.
מיכל בירן
היועצים המשפטיים, מה כתוב בתקנון?
יצחק וקנין
אתה יכול לכנס מתי שאתה רוצה אבל אתה צריך להודיע מראש ארבעה ימים מראש.
מיכל בירן
אפשר תשובה משפטית?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן. אני נותן להם אבל תנו להם לדבר.
שגית אפיק
החלטת ועדת הכנסת באמת קובעת שביחס לכל הוועדות יש צורך בארבעה ימים מראש לפחות לפני קיום ישיבה חדשה. לצורך העניין, גם רביזיה היא ישיבה חדשה. אלא שבהחלטת ועדת הכנסת הנוכחית לראשונה הוחלט שוועדת הכספים רשאית לחרוג מההוראה הזאת באישור יושב ראש הכנסת. לכן אם יינתן אישור יושב ראש הכנסת - - -
יצחק כהן
אם יינתן. לא ניתן.
שגית אפיק
יוכל יושב ראש הוועדה להעלות את הרביזיות מוקדם יותר.
אורי מקלב
אפשר להזמין את היושב ראש לוועדה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן אבל הוא במקום קצת רחוק.
יצחק וקנין
הוא בחוץ לארץ.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני רוצה להודיע - - -
משה גפני
לפני שאתה מודיע. אני במתח כי אתה הולך להודיע. תמיד כשאתה מודיע משהו, אני נכנס לכוננות ספיגה. אנחנו בצרה גדולה. אני מבקש להגיד דבר כזה. אני רוצה לנסוע לשוויץ, או מישהו מחברי הוועדה רוצה - - -
יצחק כהן
למה שוויץ? טבריה. איך הגעת לשוויץ? אני רוצה לנסוע לטבריה.
משה גפני
ניקוסיה, לא משנה. ההחלטה שבפגרה צריך לפחות ארבעה ימים כי אם הנושא חשוב לי, אני צריך להיערך לעניין הזה. אלה לא ימי כנסת רגילים שאני נמצא כאן ואפשר לעשות את הישיבה מעכשיו לעכשיו.
יצחק וקנין
אני אומר לך שהיושב ראש לא ייתן אישור.
משה גפני
אתה יושב ראש הוועדה, המציאות הזאת, אני מתאר לעצמי שמה שאמרה היועצת המשפטית שוועדת הכנסת החליטה, מדובר על דברים חריגים באופן מיוחד שבאמת משבשי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה מדבר על הכינוס או על הרביזיה?
משה גפני
על הרביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
על הרביזיה, אנחנו מדברים על מחר ולא על יום ראשון.
משה גפני
אני מדבר על מחר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כי עד יום ראשון יש לנו ארבעה ימים ואני לא צריך אישור.
יעקב ליצמן
לגבי יום ראשון, צריך אישור יושב ראש הכנסת לקיים ישיבה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה משהו אחר.
יעקב ליצמן
עד לרגע זה, כמה שידוע לנו, אין אישור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אולי כן ואולי לא
יעקב ליצמן
אמרתי עד לרגע זה. אני מסייג את דבריי. עד לרגע זה אין אישורים ולכן אתה לא יכול להודיע לנו עכשיו שיש ישיבה בשבוע הבא כאשר אין אישור לזה. אין תוקף להודעה שלך כי היושב ראש לא אישר. אתה לא יכול להודיע עכשיו שבשבוע הבא יש ישיבה.
יצחק כהן
עוד אין לך אישור.
יעקב ליצמן
היושב ראש עוד לא אישר.
יצחק כהן
אין הודעה מותנית.
יצחק וקנין
אי אפשר להודיע על ישיבה שאין לה אישור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני יכול להודיע.
יצחק כהן
אתה לא יכול להודיע כי אין לך אישור. שש שעות ושמונה העברות תקציביות.
רות קלדרון
משרתי ציבור נאמנים. כל הכבוד לכם.
יעקב ליצמן
אנחנו מנסים לברר את כל ההעברות.
רות קלדרון
אני מעריכה את זה.
יעקב ליצמן
ולראות כמה כסף קיבלתם.
רות קלדרון
אני מביעה את הערכתי. כל הכבוד.
יעקב ליצמן
גייסו אותך. מה קיבלת?
רות קלדרון
שש שעות עבודה. ביטול תורה.
יעקב אשר
המפלגה שלך עיכבה את זה.
יעקב ליצמן
היה שווה כל הדיון היום רק כדי לראות ש-יש עתיד לא מקיים מילה כפי שהבטיח.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, חבל על הזמן.
יצחק כהן
יש לי הצעה לסדר.
משה גפני
אתה יושב ראש הוועדה. המציאות הזאת של ארבעה ימים, אני לא אחזור על מה שנימקתי קודם אבל אנשים נמצאים בפגרה ואתה לא יכול לכנס את הישיבה בשום ועדה, כולל לא בוועדת הכספים להוציא ועדת חוץ וביטחון אלא אם כן יש ארבעה ימים מראש. זאת המציאות. יש מקרים חריגים, כפי שאמרה היועצת המשפטית, בהם אתה רשאי לבקש כיושב ראש ועדת הכספים – היחיד, אין ועדה אחרת שיכולה לעשות זאת – מיושב ראש הכנסת. זאת אומרת, אתה היית צריך לבוא היום – עכשיו עוד מעט השעה 4:00 – ולהגיד שמחר יש ישיבה וקיבלת אישור מיושב ראש הכנסת. אני הייתי מערער על זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מחר יש ישיבה בלי קשר.
משה גפני
לא קשור. הישיבה לא מעניינת אותי. הישיבה היא על מע"מ אפס. אלה שטויות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה לא מעניין.
משה גפני
יש חברי ועדה שמעניינות אותם הרביזיה. זאת ישיבה חדשה שאותה אתה לא מוסמך לקבוע היום מכיוון שאין לך אישור מיושב ראש הכנסת שנמצא בחוץ לארץ. אתה לא יכול לבוא בעוד שעה, שעתיים, שלוש כשאני לא מתכנן לבוא מחר בגלל שזאת פגרה ולהגיד שאתה עושה ישיבה. אתה לא יכול לעשות את זה. אתה גם לא יכול לעשות את זה ביום ראשון כי על זה אין לך בכלל סמכות לחרוג. זה הסעיף שקובע בהחלטת ועדת הכנסת שברגע שיש חופשה מרוכזת של עובדי הכנסת, למעט ישיבת סיור של ועדת החינוך, התרבות והספורט ביום פתיחת שנת הלימודים, רק אז אפשר לקיים ישיבה. אתה לא יכול היום להחליט על ישיבה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה לא מה שכתוב.
שגית אפיק
תראה את סעיף 3, למרבה הצער.
יצחק כהן
מה כותב סעיף 3? שצריך אישור של יושב ראש הכנסת? לא יהיה אישור. אתה לא יכול להכריז על ישיבה כשאין לך אישור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הכרזתי על ישיבה? אתם כל הזמן מבזבזים את הזמן בלי שאני הכרזתי.
יצחק כהן
לא מבזבזים זמן. אנחנו הורגים את החוק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רציתי רק לתת תזכורת לדבר אחד.
אורי מקלב
לא הייתה שקיפות בוועדת הכנסת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני רוצה לתת תזכורת שמחר יש לנו המשך ועדת כספים בנושא מע"מ אפס החל משעה 10:00.
יצחק כהן
על האפס.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לנושא הרביזיה על ההעברות הכספיות מצד אחד ואם יהיה המשך דיון של הוועדה ביום ראשון, כולל ועדת כנסת, תבוא הודעה. כרגע אין לי תשובות. תקבלו הודעה.
יצחק כהן
אם כן, לשם מה להתחיל? אין רצף דיונים וזה מפריע לחשיבה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תוריד את הרביזיות, אז יהיה.
רות קלדרון
אדוני היושב ראש, תמשיך.
משה גפני
אני לא מבין את כל ההתנהלות הזאת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתם אונסים אותי לעשות הרבה דברים.
משה גפני
אתה אונס את עצמך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. יש דברים שכן ויש דברים שאתם עושים.
משה גפני
אם אתה היית מתנהג כמו שאתה מאמין, אני לא הייתי כאן עכשיו ואתה יודע את זה.
יעקב ליצמן
אנחנו הצענו פשרה שאתם לא מקבלים אותה.
משה גפני
אתה יוצר תקדים.
יצחק כהן
יש לי כמה שאלות לפרוטוקול שאני חייב לשאול אותן.
יעקב אשר
מילה אחת לפני הדיון. אני חבר כנסת חדש ואני רוצה ללמוד. לא נאום. אפילו גפני קיצר היום. אני רוצה להבין. התקנון הזה שנותן את האפשרות במקרים חריגים מאוד, הוא מגיע כאשר יש באמת מקרה חריג מאוד של העברות דחופות מאוד וקריטיות מאוד. למיטב ידיעתי, ואני לא חבר פעיל בוועדת הכספים, אתם משחקים עם ההעברות האלה, אתם, זה כולכם. כולכם. כי כשלא היה לך את הקול של עפר שלח שהודיע שלא יתמוך בזה, אתם דאגתם למשוך את זה ולמשוך את זה עד שתגיעו לאיזה שהן הסכמות.
יצחק כהן
קוראים לזה החלפת מזוודות.
יעקב אשר
אדוני היושב ראש, אתה לא חייב לענות לי. היום, שומו שמים, נזעיק את יושב ראש הכנסת משליחות חשובה בה הוא נמצא וננסה להוציא אישור מיוחד כזה. על מה ולמה?
יצחק כהן
על האפס.
יעקב אשר
אותו משחק פוליטי שסיימתם אותו בפגרה? הייתם מסיימים אותו קודם אבל אתם כנראה לא מספיק מקצוענים כדי לגמור את העניינים כל כך מהר. גמרתם דיון פוליטי ועכשיו כל עובדי הכנסת, כל קציני האבטחה, כולם צריכים לעמוד דום.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אמרת שתאמר מילה.
יעקב אשר
עכשיו תענה לי כי עצרתי כאן.
רות קלדרון
תגיד לו תודה.
יעקב אשר
עצרתי עם סימן שאלה. תלמדני.
יצחק כהן
אני שוב שואל לפרוטוקול. אנחנו יודעים שהיו ביניכם הבנות, בינך לבין יש עתיד ושר האוצר בנושא חוק האפס, בנושא ההעברות התקציביות, כל הארבעים מיליון להתנחלויות. אני רוצה לדעת מה היה הסיכום ולאיזה הבנות הגעתם. לפרוטוקול. חייבת להיות כאן שקיפות מקסימלית. אתה לא יכול להסתיר את זה מאתנו.
חנא סוייד
אני יכול להוסיף. אני רוצה לשאול אדוני היושב ראש. אני שמעתי מחבר הוועדה חמד עמאר. אתה יודע שחוק מע"מ אפס מפלה - - -
יצחק כהן
תגיד חוק אפס.
חנא סוייד
חוק האפס. חוק האפס מפלה נגד החברה הערבית, גם אם אלה דרוזים. הוא מפלה נגד כל היישובים הערביים. על זה אנחנו העלינו את העניין הזה כאן וטענו שהחוק הזה הוא מפלה, גזעני וכל מיני תיאורים אחרים. אני שמעתי מחבר הכנסת חמד עמאר שהוא הגיע להסדר עם שר האוצר שבעצם שר האוצר שם את החוק הצידה במקרה הספציפי של הדרוזים והוא נותן מענק של 150 אלף שקלים לכל משפחה בישובים הדרוזים. אני רוצה לדעת האם זה נכון או לא נכון. האם פועלת איזושהי מפלסת לפני החוק הזה שבעצם מוציאה כספים שאפשר להוציא אותם במסגרת החוק? אם החוק הוא טוב ועוזר.
יצחק וקנין
קח צ'ק וגמרנו. אתה מכיר את זה.
יצחק כהן
כן. קח כסף ותשתוק.
יעקב אשר
הם באים לשנות.
יצחק כהן
ניסן, אני רוצה תשובות גם לשאלות שלי. האם הייתה כאן עסקה או לא הייתה כאן עסקה?
חנא סוייד
במשך היום עלו כאן כל מיני טענות לגבי עסקה עם הבית היהודי ואני לא שמעתי שום התייחסות לכך. אבל במקרה הזה עליו דיברתי, אני יודע כי אנשים אמרו לי שזה הסיכום אליו הגיעו ועברו ממצב שבו הם מתנגדים לחוק למצב שבו הם תומכים בחוק הזה. האם הדבר הזה נכון או לא נכון?
יצחק כהן
אני מבקש תשובות לכל השאלות.
חנא סוייד
האם הדבר הזה נחשב להסכם קואליציוני או לא והאם הדבר הזה נחשב לשוחד או לא.
יצחק כהן
זה נקרא הסכם שחיתותוני.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אענה רק לך ונתחיל להצביע בחוק.
יצחק כהן
אתה צריך לענות גם לי. אני שאלתי שאלה של שקיפות. תגיד לפרוטוקול.
היו"ר ניסן סלומינסקי
קיבלתם תשובה.
יצחק כהן
לא קיבלנו תשובה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה לא היית כאן.
יצחק כהן
קיבלתם תשובה לגבי ההבנות? לא קיבלו. מישהו קיבל תשובה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
קיבלתם תשובה לגבי מה שצריך לפרט ומה לא צריך לפרט.
יצחק כהן
בשביל הנראות. בשביל ההיגיינה. בשביל ההגינות. מה אתה רוצה להסתיר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא מתכוון להסתיר שום דבר.
יצחק כהן
אז למה אתה לא רוצה להגיד. תגיד אם הייתה הבנה בינך לבינו או לא הייתה הבנה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא רוצה לתת תשובות על כל מיני שאלות כאלה.
יצחק כהן
זאת שאלה אחת של שקיפות. שאלה של אנטי שחיתות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
חנא, אני רוצה להגיד לך - - -
יצחק כהן
הוא צריך להגיד האם הייתה ביניהם הבנה או לא. אני לא מוותר. נמצאים כאן כלי תקשורת ואנחנו בשידור חי. אני רוצה לדעת האם הייתה ביניכם הבנה. האם הגעתם לאיזה הסכם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מפני כבודך אני מבקש שלא תפריע.
יצחק כהן
מפני כבודי תענה לי. בסדר?
מיכל בירן
הוא שואל אותך שאלה עניינית.
יצחק כהן
אני רוצה לדעת האם הייתה כאן עסקה או לא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא רוצה לענות על כל השאלות.
יצחק כהן
לפרוטוקול: הוא לא רוצה לענות. הוא לא רוצה שקיפות. הוא לא רוצה לענות. בסדר, הפרוטוקול הזה יגיע לאיזשהו מקום.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה מה שאתה אומר ולא מה שאני אומר.
יצחק כהן
לא. אתה אמרת שאתה לא רוצה לענות. אם אתה רוצה לענות, תענה. אני אשמח.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היה טוב יותר אם כל החוק הזה היה הולך דרך מענקים ולא בצורה הזאת - - -
חנא סוייד
אז בוא נבטל אותו. תהיה דרך טובה לגבי הדרוזים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אמרתי לגבי הדרוזים? אמרתי על החוק עצמו.
משה גפני
הוא לא איש עצמאי.
חנא סוייד
אפילו עלו כאן דרישות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם זה כך, גם על זה אני לא אענה. אנחנו נמצאים בקואליציה ובקואליציה אתה צריך לקבל חלק מהדברים. זה לא קיים, הנושא של מענקים. מעבר לזה, אני לא יודע. לא דרכי. יכול להיות שנפגשו אנשים עם שר האוצר והגיעו להבנות ויכול להיות שלא.
יצחק כהן
אתה לא נפגשת?
אורי מקלב
יכול להיות שאתה יודע ואתה לא אומר?
יצחק כהן
מה זה יכול להיות שכן ויכול להיות שלא?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אומר שוב. אם היו, תיפגשו גם אתם. זכותכם להיפגש.
יצחק כהן
איזו שחיתות. ריבונו של עולם. עוד לא היה דבר כזה.
רות קלדרון
ממש לא היה דבר כזה בכנסת?
יצחק כהן
לא היה דבר כזה. אתם מושחתים. לא היה דבר כזה. מעולם לא היה דבר כזה.
מיכל בירן
מה התשובה לאיציק כהן? הוא שואל רק שאלות ענייניות ואף פעם לא מפריע. תענה לו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו חוזרים לחוק.
יעקב אשר
איך אתה כיושב ראש ועדת כספים לא מודע לסיכומים?
יצחק כהן
הוא מודע כי הוא עשה אותם.
יעקב אשר
אתה לא מודע לסיכומים?
חנא סוייד
יש לי הערה לסדר. אנחנו דנים בחוק עכשיו ולשם כך התכנסנו.
יצחק כהן
ב-10 בבוקר התכנסנו על החוק הזה. על חוק האפס.
חנא סוייד
יש לי שאלה ואני מבקש באמת התייחסות על זה כי לא להתייחס להערות לגבי הפגיעה של החוק הזה בחברה הערבית, זאת גזענות לשמה. לא יכול להיות. אני אומר לך שבאחד השלבים של התפתחות החוק הזה הייתה הצעה שלגבי דירות עד 650 אלף שקלים יהיו זכאים אנשים שלא שירתו בצבא. כאן התערב היועץ המשפטי לממשלה, משרד המשפטים, ובדקו ואמרו שאין דירות כאלה. זה רק לקוני, זה רק מילולי, 650 אלף, כי אין ולא יהיו בתים כאלה. לכן משרד האוצר תיקן את הצעת החוק והעלה את הסכום למיליון שקלים. אני רוצה להגיד שבעצם שמעו את הביקורת ותיקנו. כשאני בא ואומר שהחוק כפי שהוא נמצא היום הוא נותן פרומיל, אפילו פחות מפרומיל, לחברה הערבית. הוא כמעט ולא נוגע בחברה הערבית. למה לא מתייחסים להערה הזאת?
יצחק כהן
צודק.
חנא סוייד
למה? תגידו לי למה, כי אלה ערבים? מה זה?
יצחק כהן
כי לא עושים אתם עסקאות.
חנא סוייד
אני רוצה לקבל תשובה. אלה לא עכשיו משחקים להעביר ומה זאת שמיטה ולא שמיטה. זה לב החוק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
השאלה שלך היא שאלה טובה.
חנא סוייד
כל השאלות שלי הן טובות אבל אף פעם אני לא מקבל תשובות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
השאלה שלך היא שאלה טובה והיא שייכת לעוד כמה מגזרים. זאת מהות החוק.
חנא סוייד
אין עוד מגזר אחד שהוא מחוץ למשחק.
יעקב ליצמן
אם היו עושים את זה להתנחלויות, היית מסכים לזה?
יצחק כהן
ההתנחלויות מסודרות. הן מסתדרות.
חנא סוייד
זאת גזענות.
יעקב אשר
היושב ראש, זאת ההצעה שלך, לאיפה אתה זורק אותו? למי אתה זורק אותו? זאת הצעת היושב ראש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין לי תשובה.
יעקב אשר
ניסחנו אותה מטעם יושב ראש הוועדה.
חנא סוייד
זאת לא רק שאלה. זאת פליאה.
רות קלדרון
אני אשמח לענות לך. אם תפסיקו רגע לדבר, אני אשמח לענות לך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
חנא, המגזר שלכם לא יכול להיכנס למסגרת של החוק הזה בין כה וכה, בלי קשר לזה. לדוגמה, המגזר של החרדים יכול היה להיכנס אבל המגזר שלכם, איך שאתה מתאר, לא.
חנא סוייד
זה אפרטהייד? חוקים ליהודים?
יצחק כהן
בדיוק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה קוטע אותי באמצע דבריי וזה לא מה שאני אומר.
חנא סוייד
אבל אתה מתחיל להגיד ואני לא רוצה שתעשה טעות שחוזרת על עצמה. אתה אומר חוקים ליהודים וחוקים לערבים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. גם הקיבוצים לא יכולים להיכנס לזה וגם המושבים לא יכולים להיכנס לזה.
חנא סוייד
למה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כי אין קרקע שניתנת שם לקבלן. הקרקע מיועדת לאנשים פרטיים והם יודעים את זה.
חנא סוייד
זה עונש?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה לא שומע אותי. אתה לא רוצה לשמוע אותי.
יצחק וקנין
ניסן, איך יכול להיות שאתה מקפח אותי? אני גר במושב על הגבול.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מסכים אתך. אני לא רוצה לקפח אותך. כל אלה שלא יכולים להיכנס לחוק, הם ישבו עם מי שצריך לשבת וימצאו פתרון.
חנא סוייד
אף אחד לא יושב. אף אחד לא מדבר. אף אחד לא מתייחס. מה אני יכול לעשות יותר מלצעוק?
היו"ר ניסן סלומינסקי
צריך ללכת לדבר עם מי שצריך לדבר אתו. זה לא נכנס לחוק.
חנא סוייד
זה המקום היחידי בו אני יכול לדבר. יאיר לפיד לא אומר לי שלום. אני יכול לדבר אתו? אני אלך להתחנן בפניו?
היו"ר ניסן סלומינסקי
זאת הטעות שלך. זה לא נכון. זה לא המקום היחיד.
חנא סוייד
אלא איפה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא יודע. דבר אתי אחר כך. לא כאן. בשונה ממגזרים אחרים שכן יכולים להיכנס לחוק, החוק הזה אומר שאנחנו עושים הבדלה בין משרתים בצה"ל לבין אלה שלא משרתים.
חנא סוייד
זה ההסבר הכי גרוע שאני שמעתי על החוק הזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל זה לא קשור אליך.
חנא סוייד
כשאתה מסביר את זה, אתה עושה עוול עוד יותר לחוק הזה. אתה אומר במפורש שזה חוק אפרטהייד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא.
מיכל בירן
אבי ליכט עת ישב כאן רמז רמז גדול שאי אפשר יהיה להגן על החוק הזה בבג"ץ.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, די.
יצחק וקנין
תן לי דקה ואני לא מפריע לך יותר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם אתה מדבר על נושא המושבים, יושב לידך גם זבולון ונדבר על זה אחר כך.
יצחק כהן
לא. זבולון קיבל את שלו בהתנחלויות. אני לא.
זבולון כלפה
מה קיבלנו?
יצחק כהן
אזורי עדיפות לאומית.
יצחק וקנין
איציק כהן, אל תפריע לי. משהו עקרוני לדיון. אני לא פונה ליושב ראש אלא אני פונה ליועצים המשפטיים. אצלכם מונח חוק שהממשלה מביאה לכם אותו. החוק הזה נותן פתרון כזה ופתרון אחר וחוסר פתרונות ואין תשובות. היכן שצריך לתת את התשובה כאן כדי להגיד איך אזרח א' נפגע ואזרח ב' ולכם אין מה לומר כאן כיועצים משפטיים? אני שואל, אין לכם מה לומר כאן? אני חושב שאתם מחטיאים ואתם לא עושים את התפקיד שלכם כראוי. אתם צריכים להגיד את הדברים כאן בגלוי. לא יעלה על הדעת שמדינה מפלה בגלוי בצורה בוטה בין אזרח א' לאזרח ב', בין אזרח שעשה צבא לבין אחד שלא עשה. אני עשיתי צבא חמש שנים והנכדים שלי לא יכולים לקבל כלום במושב יערה בג'בלאות. תגידו לי למה. לאף אחד אין תשובה.
יעקב ליצמן
אדוני היושב ראש, בבוקר שאלתי מאיפה המקורות של החוק הזה ועד לרגע זה לא קיבלתי תשובה. מאיפה המקורות של החוק הזה?
יצחק וקנין
אני עשיתי צבא לא פחות ממך. זה רק בבנייה רוויה.
רות קלדרון
זאת דמגוגיה.
יעקב ליצמן
איזה דמגוגיה? איזו חוצפה. איזה חצופה. דמגוגיה. הוא גר ליד הגדר. איזה דמגוגיה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני רוצה להודיע שתי הודעות.
יעקב אשר
תסביר לה קודם מה זה בנייה רוויה.
יצחק וקנין
היא לא יודעת לקרוא חוק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הזמנו לכאן את היועץ המשפטי של הכנסת והזמנו לכאן את המשנה ליועץ המשפטי לממשלה בדיוק על הנושאים האלה. שניהם דיברו כאן ושניהם אמרו מה שהם אמרו. אין לי יותר מה להגיד. הם אמרו שזה בעייתי אבל זה כן ניתן להגנה בבג"ץ.
מיכל בירן
הוא התפתל בכיסא שלו והוא רמז לך רמז גדול שיש אפליה בחוק הזה.
אייל לב ארי
יש הבחנה. מי שאמר שהחוק ניתן להגנה על בג"ץ היה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה שהופיע בפני הוועדה. היועץ המשפטי לכנסת הביא בפני חברי הוועדה את התייחסותו הכתובה והוא גם הגיע ותיאר את התייחסותו בעל פה בפני חברי הוועדה. הוא הציג את הקשיים וכן הציף אותם הן לחברי הכנסת כמי שבסופו של דבר מצביעים בוועדה ומכינים את הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית והן ביחס לממשלה לגבי תיקונים שנכון בעיניו להכניס בהצעת החוק כדי שהצעת החוק תעמוד בגדרי חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. אלה הדברים שבעצם היו כאן מבחינת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לעומת היועץ המשפטי לכנסת. אלה ההבדלים העיקריים.
יעקב ליצמן
למי אנחנו כפופים?
אייל לב ארי
ליועץ המשפטי לכנסת.
מיכל בירן
עם כל הכבוד, כולנו ישבנו כאן עת אבי ליכט התפתל בכיסא.
משה גפני
אתה מזכיר את הישיבה ההיא ואני רוצה להזכיר לך את הישיבה ההיא, אז אתה אמרת מה אתה תעשה בחוק הזה ומה תשנה בחוק הזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה שאני רוצה.
משה גפני
אתה אמרת שזאת עמדתך. מה שאתה עושה עכשיו, אתה אומר שנכון, אני היושב ראש, הדעות שלי שאמרתי אז לא התקבלו על ידי שר האוצר ואתה מביא את החוק כך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, לא כך. חלק יתקבל וחלק לא יתקבל.
משה גפני
איזה חלק יתקבל?
יעקב ליצמן
על ההתנחלויות הוא יתקבל. אדוני היושב ראש, התחייבת לתשובה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא.
יעקב ליצמן
אני רוצה לקבל תשובה מאיפה המקורות. זה היה בבוקר. ביקשתי שתזמין את האוצר ואני רוצה לדעת. אי אפשר להתחיל דיון בלי זה. אני לא מוכן לדיון בלי לקבל תשובה. היועץ המשפטי אמר שחייבים לנקוב במקורות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם אתם מתכוונים להמשיך כך, לא יעזור אלא זה ימשוך אותנו עוד ועוד זמן.

בכל אופן, מחר בשעה 10:00 בבוקר יהיו הרביזיות. יש לנו אישור מהיושב ראש.
יעקב ליצמן
אנחנו לא מאמינים לך שיש לך אישור. אני רוצה בכתב. לא מאמין.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אל תאמין.
יעקב ליצמן
אתה אמרת פעם שקיבלת אישור לשבת בזמן המליאה והתברר שלא היה כך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, כן קיבלנו אישור.
יעקב ליצמן
לא. התברר שלא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש לנו את טמיר ואם אתה לא מאמין לו, אל תאמין.
יעקב ליצמן
לא מאמין. אני רוצה את זה בכתב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שלומית, בבקשה.
יעקב ליצמן
אני שואל שוב מה מקורות התקציב. מאיפה התקציב?
משה גפני
אנחנו התכנסנו על מע"מ אפס. אנחנו כבר נמצאים בסביבות 4:15. הישיבה מסתיימת בשעה 6:00.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אמת.
משה גפני
גם אין לנו את הנוסח החדש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כרגע אין נוסח חדש.
שלומית ארליך
זה הנוסח שעמד בפניכם בישיבה הקודמת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
את הנוסח הזה קיבלתם.
שלומית ארליך
זה נוסח עם תיקונים שהגיעו אתמול בלילה והיום הונח בפני חברי הוועדה.
יעקב ליצמן
אם זה כך, איך אפשר לדון?
מיכל בירן
אתם מתכננים הפתעה למחר, אז נקבל בבוקר נוסח חדש? בלי שראינו אותו ובלי שהיה לנו זמן לקרוא אותו?
שלומית ארליך
אנחנו דנים בנוסח הזה שמונח כאן.
מיכל בירן
ניסן, אפשר לקבל הבטחה שמחר לא יונח לפנינו נוסח חדש?
חנא סוייד
אדוני היושב ראש, התפרסם שיתכן ויהיה חוק מותנה כזה. אתה בטח מכיר את זה לפני ולפנים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. לא יודע להגיד לך.
יעקב ליצמן
זה מותנה אם הוא יהיה בקואליציה או לא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא דיברו אתי. אני לא יודע להגיד לך על מה אתה מדבר.
חנא סוייד
כל הפרסומים האלה נעשים כשאתה לא יודע?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כל זמן שלא דיברו אתי, אני לא יודע להגיד לך.
חנא סוייד
יכול להיות מצב שבו מחר בבוקר אתה תבוא ותגיד לנו שנשכח ממה שהיה והנה יש משהו חדש.
יצחק כהן
זה מה שהיא אומרת.
מיכל בירן
זה נאמר בין השורות ולכן אני רוצה שתגיד לפרוטוקול.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא יודע.
מיכל בירן
לא שאתה לא יודע. אפשר את מילתך שמחר לא יבוא נוסח חדש או שכן מגיע נוסח חדש?
יעקב ליצמן
אני רוצה לדעת את המקורות של החוק הזה. לא קיבלתי תשובה.
יצחק כהן
אני רוצה לדעת מה הנוסח הסופי של החוק.
יעקב ליצמן
אני רוצה לדעת מה המקורות של החוק הזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בינתיים לא שונה.
יעקב ליצמן
מה לא שונה? יש מלחמה. איך לא שונה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא לא שינה את המקורות שהוא אמר לנו.
מיכל בירן
איך זה מסתדר עם מלחמת צוק איתן?
יעקב ליצמן
אנחנו מדברים בעשרה מיליארד שקלים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ערן. בבקשה.
ערן ניצן
היושב ראש, עולה כאן הסוגיה של המקורות כפי שהוצגה גם בתחילת הדיונים. מאז תחילת הדיונים כמובן שחל שינוי בעקבות - - -
חנא סוייד
התווספו המקורות.
יעקב אשר
במה חל שינוי?
מיכל בירן
שם ותפקיד לפרוטוקול.
ערן ניצן
ערן ניצן, סגן הממונה על התקציבים. בתחילת הדיונים משרד האוצר היה ער לעובדה שלהצעת החוק יש השפעה בתחום ההכנסות הצפויות ממסים וההשפעה הזאת כלולה בהצעת התקציב של שנת 2015. תוצג לממשלה במסגרת הצעת התקציב לשנת 2015 והממשלה תבחר את הדרך בה היא בוחרת בסדרי העדיפויות שלה לממן את אובדן ההכנסות.
רות קלדרון
כלומר, הורדת מסים?
יעקב אשר
מה השתנה מאז?
מיכל בירן
אתם רוצים שנאשר עכשיו הצעת חוק שתסתיים לפני התקציב החדש והמקורות יאושרו רק בתקציב הבא.
רות קלדרון
אתה מתכוון להורדת מסים?
יעקב ליצמן
לא. גם את זה אין לו. מדובר על עשרה מיליארד שקלים. אין לו מקורות. יש לו מקור לגביית מסים. אין לו מקורות. החודש, יולי, יש מינוס 2.9 מיליארד שקלים בגבייה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ערן, תמשיך.
ערן ניצן
הדרך לממן את הצעת החוק - - -
יעקב ליצמן
אל תשמע ליושב ראש. זה יושב ראש ועדה לסתימת פיות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה מוכן לתת לו לדבר?
ערן ניצן
הפעילות הפיסקלית של הצעת החוק איננה הוצאה אלא אובדן הכנסה. הפעילות שקרתה בשבועות האחרונים כמובן משליכה גם על מבנה תקציב משרד האוצר והממשלה כולה. דיונים בנושא הזה נערכים בימים אלה ממש אבל חייבים להדגיש שהפעילות הזאת בעיקר תקפה לכיוון אומדן ההוצאה אבל הדרכים שצריך להתמודד עם מגבלת ההוצאה, שם נעשים עיקר הדיונים ושם המבצע הצבאי מעיק על תקציב המדינה בהוצאות פר אקסלנס. האם יהיה לו השפעות גם בתחום ההכנסות? כנראה שכן. אף אחד לא יודע להגיד היום מה הן. הדברים האלה כולם, תפקידו של משרד האוצר להביא את זה בעוד זמן לא רב לפתחה של הממשלה בהצעת תקציב 2015, שם גם יעשו תחזיות מעודכנות בעקבות הפעילות האחרונה וייקחו בחשבון גם ה- - -
יעקב ליצמן
אז תביאו את החוק הזה גם ב-2015.
ערן ניצן
כאמור, הממשלה תחליט לממש את סדרי העדיפויות.
יעקב אשר
אבל אתה מתחייב בזה. אם אתה מאשר את החוק, אתה נכנס לתכנית.
יצחק כהן
מה שאמרת זה שהחוק הזה יבוטל בחוק ההסדרים אחרי שתגיעו למסקנה שאין לכם איך לממן אותו.
ערן ניצן
לא אנחנו. הממשלה צריכה בסוף להכליל אותו בסדרי העדיפויות שלה ולנתב בהתאם.
יצחק כהן
אתם הממשלה. אם כן, על מה אנחנו דנים? הכול על כרעי תרנגולת. לא שמעת מה הוא אמר? אין כיסוי לחוק הזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר, אז אין כיסוי.
יצחק כהן
אז אין חוק.
יעקב אשר
זה לא מעניין את ועדת הכספים?
יעקב ליצמן
זה נגד היועץ המשפטי. היועץ המשפטי לכנסת אמר שחייבים לגלות את המקורות לחוק הזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא אמר.
יעקב ליצמן
לא. הוא לא אמר.
יצחק כהן
מה שהוא אמר, צריך לסגור את הישיבה.
יעקב ליצמן
אנחנו צריכים לקבל מקורות של עשרה מיליארד שקלים השנה. במקורות שהוא אמר, זה לא נמצא. מיליארד שקלים יש ואין יותר מזה.
מיכל בירן
הוא גם אמר בפירוש שבעצם רק בשנה הבאה הוא מתכוון למצוא מקורות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
השנה יהיו לך 12 אלף דירות?
יעקב ליצמן
לא. אני מדבר על הכנסות.
משה גפני
מה אתה רוצה מערן? הוא נתן תשובה.
יצחק כהן
התשובה שלו היא שאין מקורות. אם אין מקורות, אין חוק.
יעקב ליצמן
אדוני היושב ראש, אנחנו לא נוותר. אנחנו רוצים מקורות. אנחנו רוצים מקורות של החוק הזה ואם הם לא יודעים להביא את זה, או שהם עובדים עלינו, לא יהיה חוק. היועץ המשפטי של הכנסת אמר לנו כאן בנוכחותך שחייבים להביא מקורות. אין להם מקורות לעשרה מיליארד שקלים. אין להם.
ערן ניצן
מדובר על הכנסת מס.
יצחק כהן
אבל התקציב לא מתכנס. מה זה משנה אם זאת הכנסה או הוצאה?
ערן ניצן
סגנית הממונה על התקציבים הציגה בפני הוועדה את העובדה - - -
יעקב ליצמן
היא לא אמרה. אין לכם עשרה מיליארד שקלים. אתם חייבים לשלם עשרה מיליארד שקלים.
יצחק כהן
הוא אמר שהמצב השתנה.
משה גפני
מה, לא יודעים שהמצב השתנה?
יעקב אשר
אני רוצה רשות דיבור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. הוא דיבר והסביר. שמעתי באוזניי.
יצחק כהן
שמעת שהוא אמר שאין מקורות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתם רוצים למשוך את הזמן.
יצחק כהן
לא. לא רוצים למשוך את הזמן. הוא המצב שהמצב השתנה.
יעקב אשר
בינתיים הייתה כאן מלחמה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא משנה. זה לא בצד הזה.
יעקב אשר
יש לך אובדן הכנסות ברור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא.
יעקב אשר
זה מינוס.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה לא מינוס.
יצחק כהן
מינוס. שלומית, הוא אמר שהנסיבות השתנו ומאוד יכול להיות שלא יהיה להם את המקורות והממשלה תחליט על סדרי העדיפויות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא מניד לך בראש לא.
יצחק כהן
מה לא? זה מה שאמרת.
יעקב ליצמן
האם אדוני ממשרד האוצר מוכן להתחייב שלא תהיה העלאת מע"מ בעקבות החוק הזה, ושנית, אם לא יבטלו קיצוץ פלט על המשרדים החברתיים? האם אתה מוכן להגיד לוועדה? הוא חייב להגיד. אני לא מוכן שזה יהיה המקור. אנחנו לא נצביע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בין כה וכה אתה לא מצביע בעד. אז מה זה שייך? אתה לא מצביע בעד החוק הזה.
יעקב ליצמן
מאיפה אתה יודע מה אני עושה? אתה הולך להגיד לי מה אני עושה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. אתה אומר את זה כל הזמן.
יעקב ליצמן
מה זה העסק שלך? אני רוצה לדעת מה הוא הולך לעשות. מותר לי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא הסביר לך מה המקורות.
יעקב ליצמן
הוא לא הסביר.
יצחק כהן
הוא לא הסביר. הוא אמר שאין.
קריאה
אם הוא יגיד, הוא יצביע בעד?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. הוא לא יצביע בעד.
יעקב ליצמן
אם אני אקבל מקור נכון, יכול להיות שאני אשקול.
היו"ר ניסן סלומינסקי
פעם אחרונה - - -
משה גפני
אם אתה עושה פעם אחרונה, אני קורא לסתיו שפיר.
קריאה
גפני, עד כאן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
פעם אחרונה ערן יסביר ואחר כך אנחנו מתקדמים.
מיכל בירן
אבל לערן אין מה להסביר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אתחיל את ההצבעות ואתם תצעקו.
יעקב ליצמן
תתחיל במה שאתה רוצה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ערן, פעם אחרונה תסביר את הנקודה.
משה גפני
בפעם הקודמת אמרת שהיו הכנסות גבוהות. היום יש פחות הכנסות.
יעקב ליצמן
איפה הליכוד? איפה שר האוצר והאנשים שלו?
היו"ר ניסן סלומינסקי
ערן, בבקשה.
ערן ניצן
ההיערכות הפיסקלית ליישום החוק הזה היא כל כולה בעולם אובדן הכנסה. היא נעשתה ב-2014 והיא גם נבנית ל-2015 ותיכלל בהצעת התקציב כפי שתבוא לממשלה.
יצחק כהן
הנסיבות השתנו?
ערן ניצן
הנסיבות שהוועדה מציינת אותן ומעלה אותן, נסיבות שהולכות ומשתנות בתחום ההוצאה.
יצחק כהן
גם ההכנסה.
ערן ניצן
לפחות בתחום ההכנסה הדברים נבחנים וזה משליך.
יצחק כהן
אז תחכה עם החוק.
יעקב ליצמן
החודש היה לך הפסד של 2.9 מיליארד שקלים בגביית מסים.
משה גפני
יש כאן כאלה שלא למדו ליבה, אבל אתה אמרת בישיבה הקודמת שהיו פחות הכנסות ועכשיו בעקבות המלחמה יש עוד פחות הכנסות.
יעקב ליצמן
החודש לבד שלושה מיליארד שקלים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, ערן אמר את דבריו.
יצחק כהן
מה הוא אמר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
נתקדם.
יעקב ליצמן
אין מקור. לא יעזור לכם, אין מקור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר.
יעקב ליצמן
מה בסדר? אין מקור. האם תגלה לנו מה קיבלת עבור המילה בסדר? מה קיבלת? כמה כסף קיבלת? איפה הכסף?
יצחק כהן
קבוצות רכישה.
ישראל אייכלר
אדוני היושב ראש, אני רוצה להגיש הצעה לסדר. אני אגיד אותה בכוח.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה לא תגיד בכוח.
ישראל אייכלר
אני כן אגיד. אתה יכול להוציא אותי. מבקר המדינה פרסם עכשיו דוח על התקציב הדו-שנתי והוא מאשים שלא הכינו את הדוח כראוי. אדוני היושב ראש ניסן סלומינסקי, אתה תככב בדוח הבא של מבקר המדינה בגין הצעת החוק הזאת ואתה תיתן את הדין. אתה עושה מעשה בלתי חוקי בעליל וזה יפורסם בדוח. אני מציע לך להפסיק את הדיון מפני שאין לך כיסוי תקציבי לחוק הזדוני הזה. אתה לא יכול לעשות את זה. אני מציע לך להפסיק את הדיון בעניין הזה בעקבות מה שפורסם בדוח מבקר המדינה בשנה האחרונה. תבינו שמה שאתם עושים עכשיו כאן, יבוא דין וחשבון.
יעקב אשר
אדוני היושב ראש, אני חושב שנמצאים בתקופה כזאת ורק אתמול דיברו על המנהרות, אנחנו צריכים לקבל דין וחשבון מהיכן יבוא התקציב הזה.
יצחק כהן
הוא לא יבוא.
יעקב אשר
אתה לא יכול לעבוד כמו יס-מן. תהיה ציבורי. אתה לא רק מקבל הוראות מאורי אריאל ומלפיד. זה לא יכול להיות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו מקריאים את המסתיים על בנייה רוויה.
שלומית ארליך
ההסתייגות הראשונה של קבוצת ש"ס, קבוצת העבודה, קבוצת חד"ש וקבוצת רע"ם-תע"ל. בפעם הקודמת עצרנו בבנייה רוויה ואנחנו ממשיכים בהגדרה של בנייה רוויה. ההסתייגות הראשונה לעניין בנייה רוויה היא של קבוצת יהדות התורה, קבוצת ש"ס, קבוצת העבודה, קבוצת מרצ, קבוצת חד"ש, קבוצת רע"ם-תע"ל.
משה גפני
על איזה סעיף את מדברת?
שלומית ארליך
אני מדברת על סעיף 1.
שגית אפיק
הסתייגויות לסעיף 1.
אורי מקלב
לשם החוק.
שלומית ארליך
לא.
יצחק כהן
על בן זוג?
שלומית ארליך
לא. על בנייה רוויה. בהגדרה בנייה רוויה, במקום לדונם יבוא לחצי דונם.
יצחק כהן
אבל זה השתנה. צמודי קרקע או לא?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אמרנו בישיבה הקודמת שזה עבר לסעיף 38 או אחר. זה נמחק מכאן.
יצחק כהן
לא יימחק. אתה רוצה למחוק אבל אי אפשר למחוק. אתה לא תעשה מה שאתה רוצה. בנייה רוויה זה כאן. זה נושא חדש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר. נושא חדש.
שלומית ארליך
חברי הכנסת, בואו נעשה סדר.
יעקב אשר
אנחנו מרגישים שעובדים עלינו. מקריאים נוסח אחד שנמצא אצלכם ולא חילקתם אותו.
שלומית ארליך
זה הנוסח שנמצא אצלכם.
מיכל בירן
נתנו לכם נוסח אחר כי הוא מביא מחר בבוקר.
שלומית ארליך
תנו לי להסביר.
מיכל בירן
הנוסח הזה שאצלך הולך להגיע מחר.
שלומית ארליך
בישיבה הקודמת התחלנו לדון בנוסח שנמצא עכשיו בפניכם, שזה הנוסח שעליו אנחנו מצביעים וממשיכים לדון.
יעקב אשר
מה זה הנוסח החדש?
שלומית ארליך
אין לנו את הנוסח החדש. הוא לא נצמא בפנינו.
מיכל בירן
אמרת בבוקר שאת עוברת עליו.
יצחק כהן
יהיה נוסח חדש?
שלומית ארליך
לא עברנו על הנוסח הזה.
שגית אפיק
לא הספקנו לעבור ולכן הוא לא בפניכם.
יצחק כהן
אז במה לדון?
שגית אפיק
עד שנציגי הממשלה ירצו להכניס תיקונים לנוסח שבפניכם - - -
יעקב אשר
מסתירים את זה מחברי הוועדה. אתם יודעים שאתם הולכים להביא את זה. תביאו את הנוסח החדש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין לי מושג מה יש בו.
יעקב אשר
מה זה אין לך מושג? אין לך מושג מה סיכמו עם הדרוזים, אין לך מושג מה סיכמו עם העולים, במה יש לך מושג? להצביע?
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש לי מושג מה כתוב כאן. נקודה.
יעקב אשר
אני שואל אותך שאלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. אל תשאל אותי שאלות. גמרנו.
יעקב אשר
אני שואל איפה הנוסח החדש.
שגית אפיק
ההצבעה היא כרגע על הנוסח הזה.
שלומית ארליך
בעצם התחלנו בהגדרה של בנייה רוויה. אנחנו מדברים על ההסתייגות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
די, גפני, אני לא רוצה שתדבר.
יצחק כהן
אני הסתייגתי. תנו לי לנמק.
משה גפני
אני אומר לך שאלה לא תיקונים של הממשלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא יודע.
יצחק כהן
אתה יודע. למה אתה משקר? אתה יודע. היא אמרה שזה מונח אצלה. אי אפשר לדון על דבר שמשתנה.
שלומית ארליך
כרגע זה לא משתנה.
חנא סוייד
אדוני היושב ראש, אני הסתייגתי על בנייה רוויה ואני רוצה להסביר.
שלומית ארליך
מי שהסתייג, זאת קבוצת יהדות התורה, קבוצת ש"ס, קבוצת העבודה, קבוצת מרצ, קבוצת חד"ש וקבוצת רע"ם-תע"ל. בהגדרה של בנייה רוויה שאומרת בנייה של שש יחידות דיור לפחות לדונם במבנה אחד בשתי קומות לפחות, שזה הנוסח שנמצא בפניכם והיה, כל הקבוצות רוצות שבמקום לדונם יבוא לחצי דונם.
חנא סוייד
לא. אני רוצה משהו אחר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין הסתייגויות חדשות.
יצחק כהן
לא. הוא יכול.
היו"ר ניסן סלומינסקי
קיבלתם מכתבים וכל אחד היה צריך להביא את כל הנוסחים שלו.
חנא סוייד
אדוני היושב ראש, אני מבקש להסביר.
משה גפני
רמת השקרים מגיעה לממדים בלתי רגילים. אדוני היושב ראש, היה לנו סיכום שאתה תכין את החוק, אתה תעבור עליו, אבל אחרי כן אם יהיו שינויים – אנחנו נוכל להגיש הסתייגויות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נתנו לכם זמן.
משה גפני
היה לי סיכום אתך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש עוד הסתייגויות.
משה גפני
למה הוא לא יכול להגיש הסתייגות?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא עכשיו.
חנא סוייד
אני רוצה להסביר.
יצחק כהן
הוא בקבוצה. הוא יכול להסביר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש כאן הסתייגות של הקבוצה. מישהו מהקבוצה יסביר בדקה.
משה גפני
כל הקבוצה רוצה להסביר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. רק אחד.
יצחק כהן
הנה, חנא יסביר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רק אחד מהקבוצה יסביר. דקה להסביר ואנחנו מצביעים.
חנא סוייד
לפני שאני מסביר את ההסתייגות.
משה גפני
לא נאפשר כך את ניהול הישיבה. אתה יכול להוציא את כולנו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
גם עד עכשיו לא אפשרתם את ניהול הישיבה.
משה גפני
תוציא את כולם.
ישראל אייכלר
עצם הישיבה היא פשע מלחמה כלכלי נגד אזרחי ישראל. אתה תיתן את הדין על פשע מלחמה כלכלי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אחד יסביר. בבקשה.
יצחק כהן
לא. כל סיעה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אצביע בלי זה.
ישראל אייכלר
אתה לא יכול להצביע. הכנסת בפגרה לא מחוקקת חוקים. ההצבעה היא בלתי חוקית והישיבה היא בלתי חוקית.
חנא סוייד
אני תופס בנייה רוויה בצורה שונה ממנו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא משנה. היועצת המשפטית הוציאה מכתבים לכולם וקבעה עד מתי אפשר להגיש הסתייגויות.
חנא סוייד
אני הגשתי בזמן אבל לא אתו. אני רוצה לנמק את ההסתייגות שלי.
יעקב אשר
עוד פעם אתה מקפח אותו. עוד פעם אתה מקפח את הערבים. תן לו לדבר. זה לא יפה.
יצחק כהן
אני רוצה להסביר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש לך דקה.
ישראל אייכלר
למה חנא לא יכול לדבר?
יעקב ליצמן
לא יודע. סתימת פיות.
ישראל אייכלר
מדובר במיליון ומאתיים אלף ערבים שאתם מכריזים עליהם מלחמה. אתם מחוקקים חוק שמפלה לרעה באופן גזעני את האוכלוסייה הערבית. נציג הערבים רוצה לדבר ואתם לא נותנים לו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יצחק, בבקשה, תסביר את ההסתייגות.
חנא סוייד
יש כאן מוטבים, יש זכאים ויש נפקדים. אני מהנפקדים.
יצחק כהן
אני מסביר את ההסתייגות מטעם סיעת ש"ס בתוך הקבוצה. אחרי ידברו האחרים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא.
משה גפני
אין דבר כזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש דבר כזה. אתה מוכן להסביר או שאני מצביע?
משה גפני
אין דבר כזה. אני לא הצטרפתי ל-ש"ס.
שגית אפיק
רגע. השאלה היא לא מי הצטרף למי. כל הסתייגות עומדת בפני עצמה אבל לא כל אחד מחברי הקבוצה יסביר אותה.
יעקב ליצמן
כן.
משה גפני
אנחנו הגשנו הסתייגויות. כל מפלגה הגישה הסתייגות. לא כולנו נמצאים באותו מקום. למען הנוחיות שלכם, של הלשכה המשפטית, קראנו לעצמנו הקבוצה.
שגית אפיק
זה בסדר. גם אם הייתם מגישים את ההסתייגות בנפרד - - -
משה גפני
ההסתייגות של יהדות התורה ניתנה לאחר שהתקיימה ישיבת סיעה של יהדות התורה בלי קשר לישיבת סיעת ש"ס או מפלגת העבודה. אנחנו רוצים לנמק. לכל אחד יש נקודת ראות שונה בהסתייגות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה לא משנה.
משה גפני
אנחנו רוצים לנמק את זה.
חנא סוייד
בדיוק כך. מה שאני תופס כבניה רוויה, זה אחרת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לך יש הסתייגות אחרת. יגיעו אליך.
חנא סוייד
אני אמתין. יש לי את כל הזמן שבעולם.
יעקב ליצמן
אני אחר כך מסביר מטעם יהדות התורה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא.
יעקב ליצמן
כן. לא יהיה מצב. לא תהיה כאן סתימת פיות.
יעקב אשר
מה הבעיה? תן לו לדבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יצחק, אתה מסביר או לא?
יצחק כהן
אני רוצה אבל אתה לא נותן לי.
משה גפני
אתה מכתיב את איציק כהן כיושב ראש יהדות התורה?
יעקב ליצמן
למה אתה מעדיף את איציק כהן ולא אותי?
משה גפני
אני אמרתי לך שאתה נגד ליצמן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עובר הזמן.
יעקב ליצמן
אני רוצה ללכת האם אתה הולך בשיטה של סתימת פיות או לא.
ישראל אייכלר
אני לא מבין למה חברי הכנסת צריכים להיות חלק מהוויכוח. היועצות המשפטיות לא צריכות להיות חלק מהוויכוח אם לדבר, מי ידבר ומי לא ידבר. הן צריכות לעשות את עבודתן ולא להיות חלק.
יעקב ליצמן
אני רוצה שהוא יבטיח לי שאחר כך אני אדבר.
יעקב אשר
הוא בדרך כלל מדבר קצר. אפילו גפני קיצר היום.
יצחק כהן
אדוני היושב ראש, אני רוצה לומר לך לפני שאני מנמק את ההסתייגות - - -
ישראל אייכלר
חבל על הבריאות שלהן. הן עושות את עבודתן נאמנה והן צריכות להיות חלק מהוויכוח הזה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות?
יצחק כהן
לא נימקתי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות?
יצחק כהן
לא יכול להיות. אין דבר כזה. אתה לא נותן לי לנמק.
משה גפני
אין דבר כזה.
יצחק כהן
לא נותנים לנמק.
חנא סוייד
מה עם ההסתייגות שלי?
היו"ר ניסן סלומינסקי
נגיע אליך.
רות קלדרון
קדימה. תצביע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות?
יצחק כהן
בושה וחרפה.
יעקב ליצמן
יש רוב להחליף את היושב ראש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות נפלה.
יעקב אשר
מה הייתה ההסתייגות?
יצחק כהן
לא שאלת מי נגד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שאלתי מי נגד. הצבענו. מי נגד? ההסתייגות נפלה.
יצחק כהן
רביזיה.
רות קלדרון
אתם עושים צחוק מהעבודה.
יצחק כהן
התייעצות רב סיעתית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסוף הפרק.
יצחק כהן
אתה לא נותן לי לדבר ואני רוצה התייעצות רב סיעתית.
שלומית ארליך
עוד הסתייגות של קבוצת יהדות התורה.
ישראל אייכלר
החוקים הגזעניים האלה יגרמו לכך שהגליל והמשולש יהפכו לעזה. אתם מכריזים מלחמה על מיליון ומאתיים אלף ערביי ישראל ואחר כך תאמרו שהם לא אזרחים.
יצחק כהן
לא נתת לי לבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נתתי.
מיכל בירן
אייכלר, זה די נדיר אבל אני מסכימה אתך.
ישראל אייכלר
מה לעשות. הם מכריזים מלחמה על מיליון ומאתיים אלף ערבים והם עושים את זה בשמנו. אחר כך כשנצטרך להיכנס לאום אל פאחם כמו לעזה, הם יגידו שהערבים לא נאמנים. אתם לא יודעים מה אתם עושים. בזמן פגרה מתכנסת ועדת כנסת כדי להילחם בעשרים אחוזים מאוכלוסיית מדינת ישראל. לחרדים אין זכויות, אבל לערבים?
שלומית ארליך
עוד הסתייגות של קבוצת יהדות התורה, קבוצת ש"ס, קבוצת העבודה, קבוצת מרצ, קבוצת חד"ש וקבוצת רע"ם-תע"ל. עדיין בהגדרה בנייה רוויה. במקום האמור בה יבוא "בנייה של 12 יחידות דיור לפחות לחצי דונם במבנה אחד".
ישראל אייכלר
הכול כדי שהערבים לא יוכלו לזכות.
שלומית ארליך
לחילופין, במקום האמור בה יבוא "בנייה של 16 יחידות דיור לפחות לחצי דונם במבנה אחד בארבע קומות".
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי מהקבוצה רוצה לנמק?
יעקב ליצמן
אדוני היושב ראש. היות שחוסמים אותנו בכל רחבי הארץ מלקבל שטחים לבנות, אנחנו חייבים להרחיב את הבנייה בדונמים. היכן שיש דונם, אנחנו חייבים להרחיב את בנייה.
ישראל אייכלר
עוד דונם, עוד עז. אנחנו ננצח אותם, אל תדאג.
יעקב ליצמן
אני אתחיל מהתחלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. שמעתי אותך. הזמן רץ.
יעקב ליצמן
ברגע שאתה מדבר, אתה לא מקשיב לי.
יצחק כהן
זכותי לנמק את ההסתייגות הקודמת שלא נתת לי. אני עומד על זכותי לנמק את ההסתייגות הקודמת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הזמן עובר ואנחנו מצביעים.
ישראל אייכלר
אתם מצביעים באופן בלתי חוקי באמצע פגרה. עושים חוק בניגוד לכל הנוהל שקיים שישים שנים וזה חוקי וזה משפטי ואתם שומרים על החוק?
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא הפריע לך. תעשה אתו אחר את החשבון.
ישראל אייכלר
אני אפריע לך כי אתה עושה מעשה עוול.
יעקב ליצמן
יש לי רושם שאתה עשית אתו קומבינה כדי להפריע לי. תודה רבה אדוני היושב ראש, אני מתחיל מהתחלה. הציבור שלנו לא מקבל שטחים לבנות עליהם. היכן שאנחנו רוצים לבנות, אומרים לנו לא. סוף סוף אם יש כבר איזה דונם, חצי דונם, שליש דונם, אנחנו רוצים להרחיב את הבנייה ולא רק כפי שקיים היום החוק שמתאים רק לתל אביבים או לאלו שהם עם הכנסה גבוהה אלא גם לעניים הקטנים והפשוטים שלנו שצריך לאפשר להם לבנות 16 דירות בדונם אחד. זה המינימום שאנחנו יכולים לעשות.

אני אתחיל מחדש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. אל תתחיל מחדש כי הזמן שלך עבר.
יעקב ליצמן
אתה מדבר באמצע הדברים שלי ולא שומע אותם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני שומע אותך.
יעקב ליצמן
אתה לא שומע. דיברתי אתה על כוס קפה.
יצחק כהן
מה הוא אמר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
השעון מצפצף ואנחנו נצביע. תמשיך.
יעקב ליצמן
אני כבר לא יודע היכן אני נמצא.
ישראל אייכלר
נימוק נוסף הוא שכאשר יפונו ההתנחלויות, נצטרך להכין להן דירות ולכן צריך להכניס דירות בכל דונם.
משה גפני
אני רוצה לנמק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא.
משה גפני
אנחנו כל אחד בנפרד. עשינו את זה יחד לנוחיות הלשכה המשפטית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה לא חשוב. היא מסבירה שזה לא חשוב.
משה גפני
לא יהיה דבר כזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש לך את הייעוץ המשפטי.
יעקב ליצמן
אדוני היושב ראש, אני אתחיל מהתחלה.
חנא סוייד
הוא צודק בהחלט. מה שליצמן הסביר, זאת לא ההסתייגות שלי.
יעקב ליצמן
עדיין לא התחלתי.
משה גפני
אתה לא תצביע.
יעקב ליצמן
הוועדה לסתימת פיות.
משה גפני
אתה לא תצביע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות?
משה גפני
אתה לא תצביע. אתה לא תצביע. אין דבר כזה. אתה לא תצביע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
התחלתי להצביע.
משה גפני
לא. אני רוצה לנמק את זה.
יצחק כהן
לפני ההצבעה ביקשתי התייעצות סיעתית, כלל סיעתית.
יעקב ליצמן
אני רוצה להתחיל מהתחלה ולהסביר.
קריאה
אדוני היושב ראש, כדי שיהיה כאן יותר רגוע, תוציא את המצלמות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין כאן התייעצות. כבר התייעצתם בנושא הזה.
יעקב ליצמן
לא.
מיכל בירן
לא התייעצנו על זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות?
מיכל בירן
לא. התייעצות סיעתית.
משה גפני
אתה לא תצביע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי נגד ההסתייגות?

הצבעה
בעד – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות נפלה.
יצחק כהן
רביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לגבי ההסתייגות לחילופין.
יצחק כהן
אני מבקש התייעצות סיעתית על החילופין. קודם כל רביזיה על ההצבעה שנפלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות?
יעקב ליצמן
מי בעד להחליף את היושב ראש?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הסתייגות הלחילופין?

הצבעה
בעד – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות נפלה.
יעקב ליצמן
מי בעד ביטול הטירוף?
יצחק כהן
רביזיה.
יעקב אשר
בוא תראה איך מנהלים ועדה.
יצחק כהן
קרקס מדרנו.
שלומית ארליך
ההסתייגות הבאה.
יצחק כהן
התייעצות סיעתית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אומרים שבסעיף הזה הייתה.
יצחק כהן
לא הייתה.
מיכל בירן
ניסן, אתה צריך לתת לנו להסביר את ההסתייגויות. זה לא רציני.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני נותן לכם ואתם לא מרוצים.
ישראל אייכלר
איפה נקלוט את כל המפונים מיהודה ושומרון אם לא נבנה בנייה רוויה?
משה גפני
לא נימקו את ההסתייגות.
שלומית ארליך
זאת אותה הסתייגות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אותה קבוצת הסתייגויות.
שלומית ארליך
עדיין בבנייה רוויה. קבוצת יהדות התורה, קבוצת ש"ס, קבוצת העבודה, קבוצת מרצ, קבוצת חד"ש וקבוצת רע"ם תע"ל. בהגדרה בנייה רוויה, בסופה יבוא: שר המשפטים יקבע מדי שנה את מספר יחידות הדיור לדונם באזור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי רוצה לנמק?
חנא סוייד
אני ביקשתי לגבי בנייה רוויה.
שלומית ארליך
לחלופין, שרי הקבינט הביטחוני.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי רוצה לנמק את ההסתייגות הזאת?
ישראל אייכלר
לא שמענו אותה.
מיכל בירן
אנחנו רוצים לנמק אבל תקריאו בבקשה כי לא שמענו את ההסתייגות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל אי אפשר. אתם כל הזמן מפריעים.
שלומית ארליך
אני מקריאה שוב. אנחנו עדיין בהגדרה בנייה רוויה. בסופה יבוא: שר המשפטים יקבע מדי שנה את מספר יחידות הדיור לדונם באזור. לחילופין, שרי הקבינט הביטחוני.
יצחק כהן
אני כבר מודיע לך שאני אבקש התייעצות סיעתית.
שלומית ארליך
אלה עדיין הסתייגויות לבנייה רוויה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
על הנושא הזה כבר הייתה בנייה רוויה.
משה גפני
אנחנו לא הגשנו את זה. הגשנו משהו אחר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מישהו רוצה להסביר?
חנא סוייד
אני רוצה להסביר.
יעקב אשר
יושב ראש ועדת הכלכלה מבקש לומר כמה מלים.
חנא סוייד
בקשר לעניין של בנייה רוויה. אדוני היושב ראש, שים לב. זה מושג שמשתמשים בו באופן רוחבי בהרבה הקשרים. לא יכול להיות מצב שבו לצורך חוק מסוים בוועדה מסוימת ובישיבה מסוימת אנחנו נגדיר את הבנייה הרוויה בצורה עקומה לדעתי. בשביל שתהיה מה שנקרא הרמוניה חקיקתית, אתה לא יכול לבוא למושג כה שגור בעולם הדיור והתכנון והבנייה ולקבוע שזה שש יחידות דיור ושתי קומות.
ישראל אייכלר
חנא, הם רוצים שהערבים לא יוכלו לגור בארץ הזאת.
חנא סוייד
אני אגיע לזה.
ישראל אייכלר
הם רוצים שלא תקבלו סיוע ואחר כך יטענו למה הצעירים הערביים הם נגד מדינת ישראל.
חנא סוייד
היושב ראש, כפי שאמרתי כאן לוקחים מושג שהוא שכיח ומשתמשים בו בהרבה הקשרים. כאן נותנים לו הגדרה שהיא מאוד מצומצמת ועקומה לחלוטין. אם תיקח את תכנית המתאר הארצית, תמ"א 35, היא מגדירה את - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה לא דיון.
ישראל אייכלר
פעם אחת מישהו מדבר לעניין.
חנא סוייד
אני רוצה להגיד שההגדרה כאן מצוצה מן האצבע. בעצם הכוונה שלה היא להוציא סקטורים שלמים מההגדרה הזאת כאשר הסקטורים האלה, כגון החברה הערבית, בונים לפי תכניות מתאר שמוסדות התכנון והבנייה מאשרים אותן, הוועדות המחוזיות מאשרות, המועצה הארצית לתכנון ולבנייה מאשרת ומקבלת אותן כבנייה רוויה.
ישראל אייכלר
אבל אתה רוצה שהוא ישלם לך מע"מ. לאויב שלו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות מכובדת ועכשיו אנחנו נצביע.
ישראל אייכלר
ערבי צריך לשלם לאויבים שלו מע"מ על דירה שהוא רוצה לקנות כדי שיבנו לו בהתנחלויות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות?

הצבעה
בעד – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות לא התקבלה
יעקב ליצמן
תיקו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות נפלה.
יצחק כהן
רביזיה.
חנא סוייד
רגע. זה לא יכול להיות. לגבי הדבר הזה, זה לא יכול להיות. אני רוצה לשמוע את חוות הדעת של היועצים המשפטיים על הדברים שאני אמרתי, על העניין של הניגוד. הגדרה של בנייה רוויה לפי החוק לבין המושג של בנייה רוויה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הדיונים כבר היו והסבירו כל דבר. עכשיו אנחנו רק בהצבעות.
חנא סוייד
לא הייתי במצב שבו יש ניגוד כל כך מוחלט בין מה שמאמצים בחוק הזה לבין מה ששגור כמו המקרה הספציפי הזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות לחילופין? מי נגד?

הצבעה
בעד – 4

נגד – רוב

ההסתייגות לא התקבלה
ישראל אייכלר
מי ישלם את המלחמה הבאה כאשר ערביי ישראל יעשו אינתיפאדה?
משה גפני
רגע. יש הסתייגות שלנו. אמרת על שר המשפטים? אני רוצה לנמק את זה.
יצחק כהן
רביזיה. כל הדיון יחזור חמישים פעמים. על הכול רביזיה.
ישראל אייכלר
איך מדינת ישראל אומרת שהיא מדינה דמוקרטית כאשר היא מפלה אזרחים ערביים באופן גזעני? אני לא מדבר על חרדים כי להם הרי לא מגיע כלום.
מיכל בירן
זה לא רק זה. אבי ליכט ישב כאן והוא התפתל בכיסא. הוא רמז לנו שמאוד קשה להגן על זה בבג"ץ בגלל האפליה.
ישראל אייכלר
איזו שאלה. ועושים בנייה רוויה כדי שערבי ישלם מע"מ לאויבים שלו, למתנחלים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא מבין. הרי האינטרס שלכם צריך להיות ההפך. יוגש בג"ץ וייפול בבג"ץ.
מיכל בירן
אנחנו מפעילים את כל הכלים שעומדים לרשותנו.
יצחק כהן
הנוסח הזה הוא כבר היסטוריה. יש כבר נוסח חדש.
מיכל בירן
אנחנו נמצה את כל הדרכים ואת כל הכלים שעומדים לרשותנו ונילחם בבג"ץ.
ישראל אייכלר
זה נועד כדי שלא יצטרכו ללכת לבג"ץ.
מיכל בירן
למעשה אנחנו מצילים אתכם מעצמכם. לא יהיה כיסוי לזה ויאיר יצטרך להודיע בעוד חודשיים שאין לזה כסף.
יצחק כהן
רביזיה.
חנא סוייד
בסוף אדוני היושב ראש, החוק הזה לא יהיה. אתה חי באנטי ספין.
ישראל אייכלר
החוק לא יהיה, אבל האווירה העוינת שאתם יוצרים נגד שני מיליון אזרחים במדינת ישראל, זה לא ייסלח לכם. החוק לא יהיה. אין לכם כסף. המלחמה הזאת עוד לא הסתיימה ולא יהיה לכם כסף לשלם.
שלומית ארליך
הסתייגות נוספת של קבוצת יהדות התורה, קבוצת ש"ס - - -
ישראל אייכלר
לעצם העובדה שאתם עושים חוקים גזעניים ואומרים בעולם שאנחנו מדינה דמוקרטית יחידה. אתם מדינה גזענית שפועלת שני מיליון אזרחים ואומרת לעולם שאנחנו דמוקרטיה.
מיכל בירן
מה עם ההתייעצות הסיעתית שלנו?
שלומית ארליך
אין כאן שום דבר חדש. אנחנו עדיין בבנייה רוויה.
ישראל אייכלר
מי ישלם על זה שלא נוכל לעבור בכביש 6? מקלקיליה יירו עלינו.
שלומית ארליך
אנחנו עדיין בבנייה רוויה. הסתייגות של קבוצת יהדות התורה, קבוצת ש"ס, קבוצת העבודה, קבוצת מרצ, קבוצת חד"ש וקבוצת רע"ם תע"ל. הן מציעות שבהגדרה בנייה רוויה, בסופה יבוא: ולעניין בנייה בפריפריה ובאזור, גם בנייה צמודת קרקע.
יצחק כהן
אני רוצה להסביר את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בבקשה.
יצחק כהן
מטרת החוק הייתה להיטיב עם זוגות צעירים וחסרי דיור אבל מה, מסתבר שיש קבוצות אוכלוסייה, לא אלה שמודרים כמו החרדים והערבים, שמשום מה לא נכנסו לתוך מעטפת החוק. מה עשיתם? הגעתם להבנות שאתם, הקבוצות שלכם כן ייכנסו בבנייה צמודת קרקע באזורי עדיפות, מה שאומר שהרבה אזורים מעבר לקו הירוק נכנסים לתוך מעטפת החוק הזאת. אני מודיע לך שזה ראשית, נושא חדש, שנית, לא יעלה על הדעת, ושלישית, אנחנו נגד הסיפור הזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
קצר ולעניין.
ישראל אייכלר
בהתנחלויות בונים בנייה רוויה?
יצחק כהן
לא. צמודי קרקע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה
בעד – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות נפלה.
יצחק כהן
רביזיה.
שלומית ארליך
ההסתייגות הבאה של קבוצת חד"ש וקבוצת בל"ד.
ישראל אייכלר
המג'לה של אל מאליק נראית יותר מסודרת. אל מאליק היא מהמיעוט השיעי.
מיכל בירן
פנינה, אין כלכלן אחד שטען שהחוק הזה הגיוני ויעיל.
פנינה תמנו-שטה
את טועה ומטעה.
מיכל בירן
היה כלכלן ראשי במשרד האוצר והוא התפטר.
יצחק כהן
אין סטודנט לכלכלה שנה א' שיצדיק את החוק הזה.
שלומית ארליך
אנחנו עדיין בבנייה רוויה, בהסתייגות של קבוצת חד"ש וקבוצת בל"ד. בהגדרת בנייה רוויה, במקום האמור בה יבוא: בנייה בהתאם לתכנית מתאר שקובעת צפיפות מינימלית של שלוש וחצי יחידות דיור לדונם לרבות מיצוי חלקי והדרגתי של קיבולת התכנית וסף הצפיפות שנקבע בה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי רוצה לנמק?
חנא סוייד
תראה איזה משהו מקצועי, מסודר ונכון שאי אפשר להתכחש לו
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה מנמק?
חנא סוייד
כן. זאת הגדרה מקצועית על פי תכנית מתאר מחוזית ועל פי האישור של המועצה הארצית לתכנון ולבנייה למושג של בנייה רוויה שבעצם מגיעה פחות או יותר לארבע יחידות דיור לדונם נטו. כלומר, בהתאם להנחיות בנייה רוויה מקובלת בארץ.

הניסיון להגדיר בנייה רוויה שוב בצורה שונה, הוא גורם לכך שלא תהיה הרמוניה חקיקתית, שכל חוק יאמר משהו אחר, כלומר, אנדרלמוסיה מוחלטת, כאוס מוחלט, ובעצם זה ניסיון וסיכול ממוקד על מנת להוציא את האוכלוסייה הערבית והישובים הערביים מתחולת החוק הזה, שזאת בושה וחרפה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה
בעד – 4
נגד – 6
ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות נפלה.
יצחק כהן
רביזיה.
שלומית ארליך
נרשמה רביזיה. אנחנו עדיין בבנייה רוויה.
מיכל בירן
אני מבקשת שההצבעה הבאה תהיה שמית.
שלומית ארליך
ההסתייגות הבאה היא של חבר הכנסת חמד עמאר שמציע למחוק את ההגדרה בנייה רוויה.
חמד עמאר
אני יורד ממנה.
יעקב ליצמן
אני מאמץ אותה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אי אפשר.
יצחק כהן
זה נכנס להסתייגות שלנו, של הקבוצה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בבקשה.
יצחק כהן
מכיוון שבחוק הזה אין יותר סיפור של בנייה רוויה, אחרי כל הקומבינות, נכון להוציא את כל הפרק של בנייה רוויה.
ישראל אייכלר
בזמן שנותר, אני רוצה להסביר את זה. בעניין ההסדר עם הדרוזים אני מאוד בעד ואומר למה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אי אפשר. כבר הסבירו את זה.
ישראל אייכלר
אני רוצה לומר משפט אחד. הדרוזים קיבלו את זה במסגרת הטבות ליוצאי צבא וזה בסדר גמור. אבל בחוק אזרחי שקשור לבנייה, ברגע שאתה עושה בנייה רוויה, אתה מוציא גם את הדרוזים, גם את המוסלמים וגם את כל אלה שלא בונים בבנייה רוויה ופגעת בשני מיליון אזרחים. זה משהו בלתי חוקתי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה
בעד – 4

נגד – 6

ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות נפלה.
יצחק כהן
רביזיה.
שלומית ארליך
אנחנו עדיין בהסתייגות על בנייה רוויה. הסתייגות שהגיש חבר הכנסת אראל מרגלית בשם קבוצת העבודה ויתר הקבוצות. בנייה רוויה. במקום הנוסח הקיים ייכתב: בנייה רוויה שלפחות עשרים יחידות בדונם במינימום שלוש קומות או בנייה צמודת קרקע של 16 יחידות דיור לפחות בשטח של ארבעה דונם לכל אזורי הארץ.
יצחק כהן
אבישי מנמק.
אבישי ברוורמן
אני אדבר מאוד בקצרה.
משה גפני
אתה יכול להאריך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבישי, דקה.
מיכל בירן
יושב כאן יושב ראש ועדת הכלכלה עם ניסיון מהבנק העולמי.
חנא סוייד
לא כל יום נמצא כאן יושב ראש ועדת הכלכלה.
יעקב אשר
תן לו כבוד.
יצחק כהן
תן לו שעה, שעה וחצי.
משה גפני
עם כל הכבוד, הוא לא היה ראש מועצה באלקנה.
חנא סוייד
אם אתה הולך אליו לוועדה, הוא ייתן לך לדבר חצי שעה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם הוא יבוא אלינו, ניתן לו לדבר יותר והוא היה כאן.
יצחק כהן
הנה, הוא בא במיוחד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לה הצבעות. לא בזמן הצבעות. אבישי, משפט אחד.
ישראל אייכלר
ראיתם פרופסור שיכול להגיד משהו במשפט אחד?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן. פרופסור רציני יכול.
אבישי ברוורמן
אני אגיד לך רק שלושה משפטים.
יצחק כהן
כל משפט רבע שעה.
אבישי ברוורמן
לא. אגיד לך את האמת, אני בוש במה שקורה כאן. איך אמרנו? אשרי האיש אשר בדרך חטאים לא הלך ובמושב ליצים לא ישב. אני מסתכל על האמת כרגע. עזוב את הבנייה הרוויה או לא. כאן יש קרקס של הפוליטיקה. אני אומר לך את האמת. אתה מכיר אותי ושוחחנו. אתה ואני יודעים שההצעה הזאת של מס ערך מוסף אפס, יש לה שאלות מאוד מאוד קשות. לא שמעתי פקיד באוצר שישב אתי בארבע עיניים ותמך בזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה.
יעקב ליצמן
רגע. הוא מסביר למה זה מושב ליצים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רק הבוקר דיברנו על זה.
יצחק כהן
סוף סוף מישהו אומר דברי טעם.
אבישי ברוורמן
תן לי את שני הדקות ואני לא אדבר יותר גם אם ירצו.
משה גפני
לא משנה. אתה יכול לדבר גם על חשבוני.
יצחק כהן
הוא מנמק בשם הקבוצה.
אבישי ברוורמן
הבוקר אני באתי לערוץ 10 לדבר על דברים אחרים. העלו אותך ושאלו אותך: פעם אמרת שהעסק הזה ייקבר קבורת חמור. אמרת שיש תחיית המתים.
ישראל אייכלר
יש כאלה שאינם קמים בתחיית המתים.
יצחק כהן
במיוחד החמורים.
אבישי ברוורמן
תחיית המתים קורית בימי משיח ולא בימי משיח שקר. כולנו יודעים, גם הפקידים שיושבים כאן, גם השמאים, שהחוק הזה, במיוחד עכשיו, אסור להעביר אותו כאשר במדינת ישראל אין שום ערבות הדדית בזמן שלום, יש לה ערבות הדדית בזמן מלחמה. אני הייתי יושב ראש ועדת הכספים ואנחנו היינו חברים יחד בוועדת הכספים, אתה יודע מספרים ואתה יודע את הבורות שיהיו כאן. אתה רואה את הדוח של ועדת אלאלוף וגרוש לא יהיה משם. אתה שומע ששר האוצר אומר שהוא לא יעלה מסים, לא על החזקים ולא על הרמאים, אלא הוא יחתוך בבריאות, בחינוך וברווחה ולדרום הוא לא יתקדם.

לכן אני מסכם. ניסן, כשאתה מסתכל לי בעיניים – אתה מצביע נגד. למה אתה מצביע בעד?

כאן אני פונה אל חבר הכנסת שלח לגבי המשילות. למה המשילות הישראלית היא מהגרועות בעולם? למה ישראל שאומרת שהיא אור לגויים, בזמן אישור בנייה, בעסקים, בשחיתות, היא בתחתית העולם השלישי? משום שזאת צורת העבודה. אם היה שר אוצר שאומר שהוא מכהן ארבע-חמש שנים והוא הולך הביתה ובוחנה תוואי של צמיחה בת קיימא. אני ואורי שני מכירים שנים. אני בטוח שאורי שני לא מאמין בסיפור הזה.

מכיוון שיאיר לפיד – שאני מעריך אותו – אמרו לו שהוא יורד ברייטינג והוא ייפול ולכן הוא מוכרח למצוא גימיק. מצאו את הגימיק הזה כדי להיות במועמדות לראשות הממשלה. לכן מעבירים את הכספים האלה במקום להתנהג ברצינות.

לכן אני מסיים ואומר שאני חושב שזאת בושה וחרפה גם לך וגם לכולנו, כדי להגיע לרייטינג לעשות את כל הליצנות הזאת, את הביזיון הזה, שמי שבא מפרלמנט מכובד יודע שכך לא בונים מדינה.

לכן אני כרגע מצביע בעד ההסתייגות הזאת. ההסתייגות הזאת אומרת, ניסן, לך עכשיו תעשה תפילה בשקט, חזור בך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד ההסתייגות?

הצבעה
בעד – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות נפלה.
יצחק כהן
רביזיה.
ישראל אייכלר
פעם היו צוחקים על התורכים. התורכים הצליחו לבסס את הכלכלה שלהם. ארדואן הוכיח שהוא הריץ את הכלכלה שלו קדימה ומדינת ישראל הנאורה והחכמה משקיעה את האזרחים עמוק באדמה, העיקר שקבוצת אוכלוסייה קטנה של עשירים תוכל להתעשר והאוצר יצבור הון גדול ובבנק ישראל יישארו הרבה רזרבות. אולי נחזיר את התורכים, רק מאה שנים מאז שהם עזבו.
שלומית ארליך
אנחנו חוזרים לנוסח שנמצא בפניכם. אנחנו בהגדרה גוש וחלקה.
משה גפני
יש הסתייגויות.
שלומית ארליך
לגוש וחלקה אין הסתייגויות.
יצחק כהן
יש הרבה.
אורי מקלב
שינו את כל ההסתייגויות. חיברו אותן לנוסח אחד ואומרים שהגשתם יחד. כאשר כל קבוצה רוצה לנמק, אומרים שהגשתם הסתייגות אחת. כל הסתייגות היא אחרת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה לא משנה. זה אותו נושא ולכן רק אחד מסביר.
משה גפני
אני רוצה להגיש הסתייגות על גוש וחלקה ואני רוצה לנמק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר. דקה.
משה גפני
אדוני היושב ראש, ההסתייגות שלי אומרת: גוש אמונים וחלקה לצורכי פופוליזם. אתם קיבלתם החלטה להעביר את החוק, תעביר את החוק בצורה מכובדת. יש לכם רוב.
ישראל אייכלר
ולא בפגרה.
משה גפני
יש לכם רוב. אני פונה ללשכה המשפטית, ואני אומר את האמת. לא נאמר לנו שאם אנחנו מגישים את ההסתייגות יחד, רק אחד מנמק. איציק כהן הגיש, אני הגשתי, ליצמן הגיש, סתיו שפיר הגישה, מיכל בירן הגישה ואמרנו קבוצה, לצורך העניין מבחינתכם, שאתם לא תרשמו כל כך הרבה הסתייגויות, כל האופוזיציה ביחד אבל הגשנו וכל אחד הגיש בהתחלה בנפרד. כנראה מישהו בא לניסן סלומינסקי ואמר לו שהם לא נותנים לך להעביר את החוק והם עושים פיליבסטר. לא נמצאים כאן הרבה חברים. במקום לתת לנו לנמק את ההסתייגויות שזה יכול להיות מהר, אתה באופן שרירותי אומר לנו שרק אחד מאתנו ואתה גם יושב עם השעון שלך שכל הזמן מפריע באמצע - - -
יצחק כהן
בניגוד לחוק.
משה גפני
אתה לא מאפשר לנו לנמק את ההסתייגויות. אני חושב שזה מעשה שזה לא ייעשה ואני גם אומר לך למה.
יצחק כהן
לי הוא לא נתן לנמק.
משה גפני
אתה רוצה עכשיו להראות, ואני לא יודע למי, שאתה מעביר את החוק מהר. יש לך מחר יום שלם, בלאו הכי יצטרכו להביא את זה למליאה.
יצחק כהן
היום דווקא היה הספק נהדר.
משה גפני
יש לך את כל הזמן שבעולם. אני לא מציע לך לעשות את זה באופן כזה שרירותי ואני אומר לך גם למה. אני קיבלתי המון פניות - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
כבר נגמר לך הזמן. סיבוב שני.
משה גפני
אני קיבלתי המון פניות ואחת היא כאן בכתב יד. הוא כותב לי: למה אתם נלחמים נגד החוק הזה? תנו ליאיר לפיד להעביר את החוק ותנו לו ליפול אתו. הרי כולנו יודעים שמהחוק הזה לא יצא כלום, רק נזק בהכנסות המדינה. כולם יודעים את זה. אין בעניין הזה סוד.
ישראל אייכלר
הרבה שואלים את זה.
משה גפני
הרבה אומרים לי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה התשובה?
משה גפני
אני לא יודע.
ישראל אייכלר
בגלל התקדים שיוצרים כאן חוק גזעני.
משה גפני
לא, לא בגלל הגזענות. בגלל חוסר אחריות כלפי המדינה. מדינה שצריכה לתת ליישובי הדרום, מדינה שצריכה להשקיע הרבה מאוד כסף במלחמה במנהרות, אנחנו ניתן להעביר ככה שלושה מיליארד שקלים? אני חושב שאתה עושה טעות.
יעקב ליצמן
אנחנו דואגים ללפיד.
משה גפני
אנחנו לא דואגים ללפיד אלא אנחנו דואגים למדינה. תאפשר לנו לעבור את ההסתייגויות כמו בני אדם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ומה אז יצא?
משה גפני
לא יצא שום דבר אבל אתה מאפשר לנו לנהל את הדיון נורמלי. כל אחד יוכל להסביר. לא כולם ינמקו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לכל אחד היה זמן לדבר.
יצחק כהן
לא, לא נתת לי.
מיכל בירן
ולא נתת לנו התייעצות סיעתית כפי שביקשנו.
יצחק כהן
גם לסתיו שפיר לא נתת.
יעקב ליצמן
הוועדה לסתימת פיות.
משה גפני
ניסן, תן לנו לנמק את ההסתייגויות. יש לך רוב. אני לא יודע מה יהיה בערב, יכול להיות שיקרה משהו. אני לא יודע אם אתה יודע או לא יודע.
ישראל אייכלר
באמת מה קורה בקהיר?
משה גפני
לא בקהיר. בירושלים.
יצחק כהן
ספר לנו.
משה גפני
אני אגיד לך אחר כך בארבע עיניים. אני אומר לך, אל תיקח על כתפיך. אתה יושב ראש הוועדה ואמרת קואליציה. אני אף פעם לא קיבלתי מרות כזאת, גם ליצמן לא קיבל מרות של קואליציה על דבר כזה.
יצחק כהן
אבל החליפו מזוודות.
משה גפני
אתה אומר את עמדתך הכול כך נחרצת. אני אומר לך שהגשנו את ההסתייגויות בנפרד ואחרי כן העברנו אותן יחד.
אורי מקלב
מה יקרה כשיירו על כביש 6? אתה תישא באחריות על הגזענות הזאת?
יעקב אשר
פנו אליך בצורה הכי מכובדת והכי יפה. תן לנו לנמק את ההסתייגויות.
משה גפני
זאת לא החלטה משפטית.
יעקב אשר
תתמודד עם זה.
יצחק כהן
שגית, תתמכי באופוזיציה. תהיי אובייקטיבית.
משה גפני
שגית, את לא היית כשזה עלה. אנחנו הגשנו בנפרד.
שגית אפיק
לעניין שזה מקל על הלשכה המשפטית, זה לא מקל על הלשכה המשפטית.
משה גפני
אנחנו חשבנו כך.
שגית אפיק
הלשכה המשפטית כותבת את ההסתייגויות כפי שהן מוגשות. עבורנו זה אותו הדבר וזאת אותה עבודה.
משה גפני
בכל אופן, זאת הייתה הכוונה.
שגית אפיק
תודה. לעצם העניין. הסתייגו שעוסקת בעניין מסוים היא הסתייגות שיש לנמק אותה פעם אחת ולא משנה מי הגיש אותה. גם אם הייתם מגישים לנו אותה בנפרד, הייתם מנמקים אותה פעם אחת. כך היה כאן תמיד.
חנא סוייד
אבל אם יש נוסחים שונים?
שגית אפיק
אם יש נוסחים שונים, הוא מאפשר לכם כאן הנמקה שונה. אם הגישו חמישה חברי כנסת מסיעות שונות הסתייגות שאומרת שבמקום 150 יבוא 140, הוא לא צריך לתת לכל חמשת חברי הכנסת להסביר בנפרד את אותה הסתייגות.
משה גפני
אם יהדות התורה הייתה מגישה לבד, העבודה לבד וכולי?
שגית אפיק
אותו הדבר. אותה תשובה.
משה גפני
רק אחד היה מנמק?
שגית אפיק
אותה תשובה.
משה גפני
הייתה באה מפלגה והייתה אומרת שהיא רוצה לנמק את זה מנקודת ראות שלה.
שגית אפיק
זה בדיוק ההבדל בין הסתייגות במליאה להסתייגות בוועדה. במליאה יש לך את האפשרות ששלושים חברי כנסת שונים ינמקו את אותה הסתייגות. מקבלים את הזמן הזה במליאה.
אורי מקלב
אינה דומה הסתייגות של הסיעה הערבית להסתייגות של יהדות התורה.
שגית אפיק
זה יתבטא במליאה. זה לא מתבטא במליאה.
אורי מקלב
אבל עכשיו מצביעים על זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות הבאה.
אורי מקלב
תן לי להשלים. אינה דומה ההסתייגות של רע"מ תע"ל שהם מדברים מבחינת תרבות הדיור, מבחינת המשאבים של הקרקע וכיצד בונים אצלם לבין זה שאני בא להסביר ולנמק כי אצלי הסיבות הן כלכליות.
שגית אפיק
נכון, אבל זה יתבטא במליאה ולא בוועדה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו ממשיכים.
שלומית ארליך
עברנו עכשיו להגדרה גוש וחלקה. חבר הכנסת גפני ביקש להגיש הסתייגות לגוש וחלקה?
משה גפני
אני הגשתי הסתייגות. גוש – במקום ההגדרה הקיימת ייכתב גוש אמונים ואני מבקש להצביע על זה.
יצחק כהן
לזה אנחנו רוצים התייעצות סיעתית.
חנא סוייד
אני מסתייג מזה. צריך לעשות עכשיו התייעצות סיעתית.
שגית אפיק
עוד מעט אנחנו מגיעים להגדרת דירת מגורים וזה יהיה נושא אחר עליו תוכלו לבקש התייעצות סיעתית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות?
ישראל אייכלר
למה גוש אמונים? למה לא גוש סרטני? החוק הזה הוא גוש סרטני.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – רוב
ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות נפלה.
יצחק כהן
בצער רב וביגון קודר, רביזיה.
ישראל אייכלר
אפשר להגיש הסתייגות החוק הזה ייקרא גוש סרטני?
חנא סוייד
אני לא מצליח להבין למה היועצים המשפטיים לא עונים לי. למה כאן מגדירים בנייה רוויה בצורה מנוגדת ושונה מהרבה הגדרות אחרות שקיימות? למה?
ישראל אייכלר
רק מסיבות גזעניות ואנטישמיות. אין לזה שום הסבר אחר. גזעניות נגד הערבים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היו דיונים ארוכים והסבירו את זה. אי אפשר בזמן ההצבעה להסביר.
ישראל אייכלר
לא הסבירו על הבנייה הרוויה. אתם רוצים מלחמה בחלשים.
שלומית ארליך
הסתייגות נוספת של חבר הכנסת גפני להגדרה חלקה.
משה גפני
זה של הקבוצה.
יצחק כהן
תן לי לנמק.
משה גפני
קודם הייתה הסתייגות של הקבוצה שאתם טוענים שהצבענו על זה קודם. אני טוען שזאת לא אותה הסתייגות. מה שהיה כתוב באזור, שהכוונה ליש"ע, אף אחד לא הבין, אני לא הבנתי שזה הפירוש ולכן אני לא הצבעתי. יש הסתייגות של הקבוצה וזה שמאוד חשוב לנו לדעת. בהגדרה אחרי בנייה רוויה, יהיה כתוב בנייה רוויה ביש"ע ומעניין אותי לדעת מה היושב ראש יצביע על הסתייגות כזאת. זה לא בדיוק מה שהיה קודם. כאן אנחנו מדברים ברחל בתך הקטנה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הייתה הצבעה על זה.
משה גפני
על יש"ע? ואתה הצבעת נגד?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא זוכר.
יצחק כהן
לפני חורבן בית שני הייתה שנת בצורת. לא היה מים לעולי רגלים. מה עשו? הלכו לאחד מגדולי הדור שקראו לו נקדימון בן גוריון והוא היה גם פרנס וגם צדיק. אמרו לו, אין מים לעולי רגלים. מה עשה? בסביבות ירושלים היה גוי אחד שהיו לו 12 עיינות מים. הלך וקנה את זה ממנו. אמר לו, תן לי את זה לעולי רגלים, מבטיח לך שתקבל כסף טוב. עשו עסקה. נקדימון בן גוריון קנה את 12 עיינות המים האלה אבל הגוי הזה, היו לו גם פרדסים וכרמים ומטעים, והוא אמר שהוא צריך את המים האלה. אמר לו, אני אתן לך תאריך מסוים ואם עד אותו תאריך לא ירד גשם, נשלם לך כיכר כסף על כל מאגר. עשה עסקה. לקח את המים, חילק לעולי רגלים, הייתה שמחת חג גדולה, היה מים לכולם. גם לחמורים, לכולם היה מים. התקרב התאריך. הגוי הזה שולח אל נקדימון בן גוריון ואומר לו: הבטחת לי גשם אבל יש בצורת. אומר לו, היום עוד רחוק. טוב, יש לו עסקה. אם לא יהיו מים, הוא ייתן לו כיכר כסף וזה מיליארדים. התאריך מתקרב. שולח לו נקדימון בן גוריון ומבקש שישגר לו או את המים או את הכסף. נקדימון אומר לו: שמע, יש לנו עוד שבוע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. השמש עוד לא שקעה.
יצחק כהן
עוד לא הגענו לשמש.
משה גפני
מה שאתה יודע, לא כולנו יודעים.
יצחק כהן
הנה, עפר רוצה לשמוע. הגיע אותו יום, בבוקר הגוי שולח את השליח ואומר: שגר לי או את המים או את הכסף. אצלנו היהודים היום נגמר בשקיעה. אומר לו, היום עוד גדול, עוד לא שקעה השמש. היום הולך ונגמר, אותו גוי הולך לבית המרחץ, הולך לסאונה, טייקון, ונקדימון הולך לבית המקדש, מתעטף בתפילה ואומר ככה: לא לכבודי ולא לכבוד בית אבא עשיתי את זה, עשיתי את זה לכבודך ריבונו של עולם שירבו עולי רגלים בישראל. הוא יוצא מבית המרחץ, נקדימון יוצא מבית המקדש, התקדרו השמים וירדו גשמים והיה טייפון. אומר לו נקדימון: בבקשה, קיבלתי את העיינות מים שלך ועל העודף אני מוותר לך. אומר לו הגוי: נקדימון, השמש שקעה כבר והלילה שלי. חזר נקדימון לבית המקדש, התעטף שוב בתפילה ואמר: ריבונו של עולם, תן אות שאתה אוהב את עמך ישראל. התפזרו העבים והנה עמדה החמה במרכז השמים.

אדוני היושב ראש, אני אומר לך, החוק הזה לא תהיה חמה עבורו. החוק זה ייקבר עוד לפני הפגרה. אני מבקש ממך להצביע בעד ההסתייגות. תודה רבה.
עפר שלח
יש לי סיפור יותר טוב. אני שומר אותו לפיליבסטר שלי.
משה גפני
תן לו.
עפר שלח
נסעו 900 יהודים לקרוז.
משה גפני
נשמע אבל אם אתה יכול לספר את זה באריכות.
עפר שלח
האמן לי גפני שיום אחד תתגשם משאלתך ואנחנו נהיה באופוזיציה ונעשה פיליבסטר, אז תשמע סיפורים.
יצחק כהן
בינתיים תלמדו.
עפר שלח
נסעו לקרוז. נעמד הצוות של האנייה ליד הכבל ומחכים. יש אדם שלוחץ את הידיים לכולם, ניגש לקפטן וחושב אולי ייתן לו איזה טיפ. הולך היהודי, כך השני, השלישי, הרביעי, מגיע האחרון, לוחץ את הידיים לכולם, ניגש לקפטן ואומר: תודה רבה בשם כל הנוסעים, הנה, אני נותן לך טיפ לכולם. נותן לו חבילת כסף. אומר הקפטן: אני לא יודע אם אתם היהודים הרגתם את ישו, אבל אני יודע שהוצאתם לו את הנשמה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות נפלה.
יצחק כהן
רביזיה.
משה גפני
היות והוא דיבר על ישו, אדוני היושב ראש, אני רוצה לספר לך שאני יושב יום אחד במזנון ומגיע אלי אחמד טיבי – סיפור אמיתי – ואומר לי שהוא הולך לדרוש במליאה, יש לו נאום אבל לפני כן הוא הולך להגיד בדיחה והוא מציע לי שאני אכנס. הוא נכנס למליאה ואני רץ אחריו. אחמד טיבי אומר בדיחה, אז אני אוותר על זה? הוא מספר כך: פעם אחת היה מרצה באוניברסיטה בלונדון, הוא היה כומר, לפני ההרצאה שלו הוא היה אומר: אתם הסטודנטים תשמעו, אני אשאל אתכם שאלה ואם תדעו לענות עליה תשובה, אתם מקבלים מאה דולר. שואל הכומר מי היה האיש הכי חשוב בהיסטוריה. כך מספר אחמד טיבי במליאת הכנסת, במליאת כנסת ישראל. מי היה האיש הכי חשוב בהיסטוריה? אחד הסטודנטים מצביע, בבקשה, תגיד מה התשובה, והוא אומר אלכסנדר מוקדון. אומר לו המרצה הכומר, לא נכון. סטודנט שני מצביע והוא שואל אותו מי האיש הכי חשוב בהיסטוריה, והוא אומר נפוליאון בונפרטה. אומר לו, לא נכון. שלישי מצביע והוא שואל אותו מי האיש הכי חשוב בהיסטוריה. הוא אמר לו ישו. אמר לו המרצה הכומר, כל הכבוד, תעלה כאן לבמה ותקבל מאה דולר. הוא מסתכל עליו והוא רואה סטודנט יהודי עם כיפה. הוא שואל אותו, תגיד לי, איך הגעת לזה? אומר לו הסטודנט: תשמע אדוני הכומר – כך מספר אחמד טיבי וזה מופיע בפרוטוקול – האמת היא שהאיש הכי חשוב בהיסטוריה היה משה רבנו אבל ביזנס זה ביזנס.
שלומית ארליך
ההסתייגות הבאה היא בהגדרת דירת מגורים.
יצחק כהן
סוף סוף התייעצות סיעתית. אני כבר מודיע כדי שהוא לא יגיד שהצבענו. מראש אני מודיע התייעצות סיעתית על כל סעיף וסעיף.
שלומית ארליך
ההסתייגות היא של קבוצת יהדות התורה, ש"ס, העבודה, מרצ, חד"ש ורע"מ תע"ל. אנחנו בדירת מגורים.
משה גפני
איפה זה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה לא צריך לעבור דף. אנחנו באותו דף.
יצחק כהן
הספק מדהים.
יעקב אשר
ניסן, ברוך הבא, זה החיוך הראשון מהבוקר.
יצחק כהן
הספק מרתוני.
שלומית ארליך
במקום ההגדרה דירת מגורים יבוא דירה שהוצהר בפני עורך דין שתשמש למגורים ולא להשקעה.
משה גפני
של מי ההסתייגות הזאת?
שלומית ארליך
של כל הקבוצה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי רוצה לנמק?
מיכל בירן
אני.
משה גפני
יש הסתייגות שלנו, של כל הקבוצה, אבל הם אומרים שננמק את זה אחר כך. זה אחרי ההגדרה. אנחנו לא רוצים להוליך אתכם שולל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לקחתם לה חצי מהזמן.
מיכל בירן
חלילה. אתה רוצה לחנך אותי לצעוק?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא.
מיכל בירן
תן לי את הזמן. נראה לי שבסופו של דבר אחת הדאגות של כולנו היא שאנשים ינצלו את החוק הזה למטרות ספסרות כאלה ואחרות. מטריד אותנו שהקבלנים יתחילו לשחק במחירים והחיוב עבור המטבח יהיה בנפרד. לא חסרות דרכים ואנשים כדי ליהנות מההטבה הזאת והדירות בעצם יהיו דירות להשקעה אבל ירשמו את זה על שם הילדים והנכדים אבל בסופו של דבר הכסף הזה שכל כך היינו צריכים אותו עכשיו כדי לעזור לתושבי הדרום, כדי לעזור לבעלי העסקים הקטנים מעבר לטווח של ארבעים קילומטרים, כדי לסגור את המנהרות, כל הכסף הזה הולך להיות מבוזבז. אנחנו לפחות רוצים שלא ייהנו ממנו אנשים שבאים לספסר בדירות להשקעה. אם אתם מפלים חרדים וערבים, לפחות אל תתנו לספסרים ליהנות מזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כל הכבוד. מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות נפלה.
יצחק כהן
רביזיה.
שלומית ארליך
עדיין בדירת מגורים.
יצחק כהן
ביקשנו התייעצות סיעתית. אמרתי קודם. הזהרתי מראש ואמרתי שאני מבקש התייעצות סיעתית. ההצבעה מבוטלת. גם הרביזיה מבוטלת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. ההצבעה לא מבוטלת אבל תצאו עכשיו לחמש דקות.

<(הישיבה נפסקה בשעה 17:30 ונתחדשה בשעה 17:40)>
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו מחדשים את הישיבה אחרי ההתייעצות הסיעתית.
משה גפני
איפה אנחנו עומדים עכשיו?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו עוד מעט מצביעים.
משה גפני
מצביעים על מה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
על הסיפור שסיפרת.
חנא סוייד
לא נימקנו הסתייגויות לגבי הגדרת דירות מגורים ואני רוצה לנמק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בנושא הזה יש לנו את היועצים המשפטיים.
אייל לב ארי
אנחנו ממשיכים עם ההסתייגות הבאה של קבוצת יהדות התורה - - -
משה גפני
סליחה, אני לא מרוכז. איזה סעיף?
אייל לב ארי
אנחנו עדיין בהסתייגות של דירת מגורים. הסתייגות של קבוצת יהדות התורה, קבוצת ש"ס, קבוצת העבודה, קבוצת מרצ, קבוצת חד"ש וקבוצת רע"מ תע"ל. בהגדרה דירת מגורים, הסיפא, המלים ובדירה שבנייתה – תימחק.
מיכל בירן
לא שמעתי. אם אפשר לחזור על זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא בהכרח מבינים את ההסתייגות.
שגית אפיק
ההסתייגות מבקשת לתקן את הגדרת דירת מגורים כך שההגדרה תהיה דירה מיועדת לשמש למגורים בלבד והיא לא תתייחס לדירה שנמצאת בבנייה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מישהו רוצה להסביר?
משה גפני
אני רוצה אלא אם כן מישהו אחר רוצה.
מיכל בירן
אני אשמח אם העניין עם הנכדים ייכלל.
חנא סוייד
אדוני היושב ראש, בקשר להגדרת דירת מגורים. אני רוצה להאיר שתי נקודות בהתייחס להסתייגות כמובן. שים לב שכבר מתפרסמים מחקרים שמראים שהחוק הזה על פי ההגדרות שלו ימשוך את שטחי הבנייה כלפי מעלה. כלומר, כל המושג הזה של בנייה בהישג יד, בנייה שאנשים לא עשירים יוכלו לקנות, הם יפספסו את ההזדמנות לקנות דירת מגורים. למה? כי ההטבה תינתן ומי שיזכה בהטבה אלה אנשים שיכולים לקנות דירות גדולות. הטרנד בכל השוק יהיה לכיוון כך שאנשים יבנו יותר ויותר דירות גדולות וזה בניגוד מוחלט למטרה שכולם מדברים עליה, שזה בעצם צריך לאפשר דיור בר השגה שאלה הן דירות קטנות או בינוניות.

נקודה שנייה והיא מתקשרת גם להגדרת דירת מגורים וגם לעניין של צפיפות הבנייה. קח לך מקרה שבו אדם רוצה לבנות דירה, לצופף את הבנייה הקיימת בשכונה מסוימת. בעצם הוא לא צריך קרקע חדשה, הוא לא צריך לבנות תשתיות חדשות במובן זה שהוא בונה דירת מגורים ובהשקעה מאוד נמוכה כי הוא לא צריך לבנות תשתיות חדשות.
מיכל בירן
בניין חדש או על בניין קיים?
חנא סוייד
על בניין קיים. ציפוף הבנייה. החוק הזה בעצם גורם – בשתי הנקודות, בשתי הדוגמאות שנתתי – לכך שזה מושך כלפי פתיחת שטחים חדשים בבנייה חדשה שהיא עולה שלושים עד ארבעים אחוזים מהציפוף של הבנייה הקיימת ומצד שני לכיוון של דירות גדולות. בשני הדברים האלה, זה בדיוק הכיוון ההפוך ממה שמקובל בשוק הדיור ובניסיונות לפתור ולספק דיור בר השגה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות?
יעקב אשר
בזמנו הייתה החלטה לעודד דירות של שלושה חדרים כי אלה דירות שהולכים לזוגות צעירים. החוק הזה שאתה מוביל אותו עכשיו עושה הפוך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות נפלה.
יצחק כהן
רביזיה.
יעקב אשר
אין הגיון. אין אחריות ציבורית.
חנא סוייד
יוצרים אלף בעיות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רק אתמול בלילה דיברתי, וטל שנמצא כאן יכול להעיד כי דנתי אתו בנושא הזה.
חנא סוייד
השתכנעת ממה שהוא אמר לך?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא השתכנעתי.
יעקב אשר
הדף ההוא של התיקונים נמצא?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא מכיר את הדף ההוא.
יעקב אשר
תראה לנו אותו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין לי. לא יודע על מה אתה מדבר.
יעקב אשר
איך? יושב ראש ועדת כספים לא יודע?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא יודע על מה מדובר.
יעקב אשר
האוצר הביא תיקון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא יודע. אם האוצר הביא תיקון בלי להתייעץ אתי - - -
יצחק כהן
לא דיברו אתך על שום דבר בחוק הזה? כלום? לא הגעתם לשום הבנות?
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש לנו את ההבנות כאן.
יצחק כהן
לא. עם האוצר. לא מה שקשור לחוק. בנושאים אחרים כמו למשל הארבעים מיליון.
משה גפני
הייתה הצבעה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן.
יצחק כהן
ביקשתי רביזיה.
שגית אפיק
בסוף ההגדרה דירת מגורים יבוא: ובלבד שניתנה התחייבות מצד המוכר לסיים את הבנייה תוך זמן קצוב וניתנה הסכמתו לפיצוי מוסכם עבור כל יום.
יצחק כהן
התייעצות סיעתית.
שגית אפיק
כבר התייעצתם על ההגדרה דירת מגורים. אנחנו עדיין בהגדרת דירת מגורים.
יעקב ליצמן
היועצת המשפטית אמרה. קיבלנו. איך אנחנו?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כל הכבוד. מישהו רוצה להסביר?
יצחק כהן
כן.
יעקב אשר
אורי, בקצרה.
יצחק כהן
כן. אל תיקח לנו את הזמן. מבוא, נושא וסיכום.
משה גפני
קצר. אל תיקח לנו את הזמן.
אורי מקלב
לפני תקופה חבר הכנסת חנא סוייד אמר לי עת הייתי סגן יושב ראש מליאה: כשיוציאו אותי מהמליאה אחרי קריאה שנייה ושלישית, קריאה לסדר, אני עוזב את הכנסת. שאף אחד לא יחשוב לנצל את זה כי הוא אמר לי את זה בקדנציה הקודמת. הוא אמר לי: כשיוציאו אותי מהמליאה בגלל קריאה לסדר, אני עוזב את הכנסת כי לא לכך באתי. אני מאוד הזדהיתי אתו. אמרתי שיש גם גבולות איפה אנחנו נמצאים ואיפה אנחנו לא נמצאים.
משה גפני
אני, אם לא יוציאו אותי מהכנסת, אני עוזב.
יעקב אשר
אם לא יוציאו אותו לפחות אחת לחודש, הוא עוזב.
אורי מקלב
אני אומר לך שילדיי לא רואים טלוויזיה ואין להם אינטרנט. בושה הייתה מכסה את פניי, במיוחד גם כלפי הנכדים שלי. אני הזדהיתי עם חבר הכנסת סוייד שאמר שזאת בושה עבורו שיצטרכו לגרור אותו החוצה. יש קווים אדומים. גם הכנסת צריכה קווים אדומים. אני אומר לך שיש לי מזל שילדיי ונכדיי לא רואים את הדיון הזה לא דרך האינטרנט ולא דרך הטלוויזיה. לא היו לי פנים להסביר את זה לנכדתי בת העשר שמתעניינת במה שקורה כאן, איך נראה דיון של ועדת כספים שבאה לדון באחד הדיונים החשובים ביותר. אני צריך גם להסביר לה והייתי יכול לנמק לה ולומר לה: נכדתי היקרה, אין לי דרך אחרת, הצורה שמתנהגים אתנו, הדורסנות הזאת, לוקחים חוק שכל מהותו וכל יצירתו הוא אפליה. אמרו לי שאנחנו לא רואים איך אנחנו נראים. אמרו לי אנשים שמסתכלים באינטרנט. אני רוצה לומר שאני מבין את זה ואני מזדהה, אבל זה הדבר היחיד שיש לנו. מה שעשינו כאן במשך היום, במשך שמונה שעות, זה רק בגלל שזאת הדרך היחידה. הבעיה לא נמצאת בצד שלנו אלא היא בצד אחר.

לגופם של דברים. גם בנושאים משפטיים לא קיבלנו תשובות ולא רק לגבי ההסתייגויות. דיברנו על היועץ המשפטי של הכנסת, אני אתן דוגמה אחת. טוב ששגית נמצאת כיועצת המשפטית של הוועדה. עת אנחנו דיברנו על חוות הדעת של היועץ המשפטי לכנסת, דיברנו על פן אחד בחוות הדעת שלו שדיבר על כך שהחוק הזה במהותו יש בו אפליה. יש כאן הטבה לאנשים ממגזר מסוים ומצד שני הוא מפלה, דבר שהוא בעייתי ולא חוקתי. אבל הוא לא דיבר על כך שהיועץ המשפטי לא הסכים לחוק הזה וזה אומר שהאלטרנטיבה שניתנת לציבור המופלה היא אלטרנטיבה שלא קיימת. היום גם מיליון שקלים, אתם כוועדת כספים לא ביקשתם חוות דעת מקצועית מה מחיר הדירות וכמה דירות יש במחיר מיליון שקלים. מאז ישבנו ועד היום מחיר הדירה כבר עלה בשמונה אחוזים ויותר לפי הלשכה לסטטיסטיקה. דירה שאז עלתה 900 אלף, היום עולה כבר מיליון. גם היום אנחנו מדברים על משהו שהוא לא ישים לאף מגזר. חובת ועדת הכספים הייתה לקבל חוות דעת מקצועית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
קיבלו.
שגית אפיק
נאמר לי כאן שביקשו וקיבלו.
אורי מקלב
לא קיבלנו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ביקשו וקיבלו. שנית, גם הייתה אופציה להגדיל את זה למיליון ומאתיים אלף שקלים ודווקא אתם סירבתם.
יעקב ליצמן
התשובה היא לא. מיליון ומאה אלף שקלים.
אורי מקלב
מה זה קשור אלינו? הכול הוא מקח וממכר?
יעקב אשר
עוד פעם עובדים עליך.
יצחק כהן
לא רוצים כלום מהחוק הזה. קחו הכול.
יעקב ליצמן
יש לי אלה עניינית. האם זה שוועדת הכנסת ברגע זה לא אישרה את המיזוג של ארבעת החוקים, אנחנו דנים רק על הצעת החוק הממשלתית? זאת אומרת שאחר כך יאחדו את החוקים ולכן מה שדנו כאן הוא כלום?
שגית אפיק
לא. בכל מקרה דנים על ההצעה הממשלתית והמיזוג היה מותנה בהסכמתם של המתמזגים להצעה.
יעקב ליצמן
לא כולם הסכימו.
שגית אפיק
אם הם לא הסכימו, אז לא יהיה מיזוג. המיזוג מותנה בכך שהם מסכימים לנוסח הממשלתי.
משה גפני
אם חלק מסכים וחלק לא?
אורי מקלב
או מסכים לחלק מהסעיפים?
שגית אפיק
מי שלא מסכים ויש לו הצעה משל עצמו, הוא לא חייב להתמזג.
יעקב ליצמן
אם ועדת הכנסת לא תצביע?
שגית אפיק
תונח הממשלתית בלבד.
יעקב ליצמן
אם ועדת הכנסת לא תצביע ואנחנו בוועדת הכספים נסיים את החוק הזה, מה עולה ומה לא עולה? ועדת הכספים הצביעה על מיזוג ולכן מבחינתנו כל ארבעת החוקים ביחד. אנחנו מיזגנו. מה התהליך המשפטי?
אורי מקלב
ועדת הכנסת צריכה לאשר את זה.
יעקב ליצמן
ועדת הכנסת עדיין לא אישרה את זה ואני לא יודעת למה זה כך. טכנית אני שואל, אם היא לא תאשר, מה עובר, ההצעה הממוזגת או לא?
חנא סוייד
מה הפרוצדורה?
אורי מקלב
גם אם יעלו את המיזוג, זה צריך לעלות לשולחן הכנסת. צריך להקריא במליאה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתם רואים למה אני לא נותן לשאול? הוא שאל שאלה טובה ורציתי שייתנו תשובה, אבל עושה רושם שאתם רוצים למשוך את הזמן.
יצחק כהן
לא. חס ושלום. מה פתאום?
מיכל בירן
שאלה ממש מעליבה.
משה גפני
איך אתה מעלה בדעתך דבר כזה?
יעקב אשר
איזה סיבה יש לנו למשוך?
שגית אפיק
כיוון שוועדת הכספים החליטה על מיזוג, עליה להמתין להחלטת ועדת הכנסת שתאשר את המיזוג לפני הנחת הצעת החוק. ועדת הכספים רשאית להחליט אחרת. זאת אומרת, היא רשאית לבטל את המיזוג. אם לא, יש להמתין להחלטת ועדת הכנסת.
יצחק כהן
אז בואו נמתין.
חנא סוייד
זה הפרט הכי מתאים לסיים בו את הישיבה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. יש הסתייגות שאני רוצה להצביע עליה. הייתה הסתייגות שהוסברה בטוב טעם על ידי חבר הכנסת אורי מקלב.

מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות נפלה.
יצחק כהן
רביזיה.
יצחק כהן
אנחנו כרגע דנים על כל ההצעות?
שגית אפיק
לא. אנחנו דנים על הממשלתית כיוון שמי שמתמזג, זה מותנה בהסכמתו לקבל את הנוסח הממשלתי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בערוץ 2 כתבו שיאשרו את חוק מע"מ אפס לא לפני ספטמבר.
חנא סוייד
אז למה אתה כל כך ממהר? תן לנו לדבר.
יעקב אשר
עוד פעם עובדים עליך. האוצר לא מגלה לך כלום.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, רק להזכיר. מחר ב-10:00 בבוקר יש רביזיות ואחר כך מע"מ אפס.

<הישיבה ננעלה בשעה 18:00.>

קוד המקור של הנתונים