ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 30/07/2014

חילופי אישים בוועדה המשותפת לוועדת המדע והטכנולוגיה וועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על תנאי (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014 (מ/835)., בקשת יו"ר ועדת הכספים להקדמת הדיון בהצעת חוק, לפני הקריאה השניה והשלישית

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
30/07/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 117>
מישיבת ועדת הכנסת
יום רביעי, ג' באב התשע"ד (30 ביולי 2014), שעה 10:45
סדר היום
1. בקשת יו"ר ועדת הכספים להקדמת הדיון בהצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 18) (סייג לסיוע לתלמידים), התשע"ד-2014 (כ/570), לפני הקריאה השניה והשלישית.
2. חילופי אישים בוועדה המשותפת לוועדת המדע והטכנולוגיה וועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על תנאי (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014 (מ/835).
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר
זאב אלקין

דוד רותם
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהל/ת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
מוריה אביגד
1. <בקשת יו"ר ועדת הכספים להקדמת הדיון בהצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 18) (סייג לסיוע לתלמידים), התשע"ד-2014 (כ/570), לפני הקריאה השניה והשלישית.>
2. חילופי אישים בוועדה המשותפת לוועדת המדע והטכנולוגיה וועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על תנאי (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014 (מ/835).
היו"ר יריב לוין
רבותי, אני פותח את הישיבה, על סדר-היום: בקשת יושב-ראש ועדת הכספים להקדמת הדיון בהצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 18) (סייג לסיוע לתלמידים), התשע"ד-2014, כ/570, לפני הקריאה השנייה והשלישית. אני מבקש לאשר את הבקשה על מנת שאפשר יהיה להשלים את חקיקת החוק הזה היום במליאה, לאחר שוועדת הכספים משלימה את הכנתו.
אברהם מיכאלי
אגב, זה אושר בנשיאות על סדר-היום העתידי, נכון?
היו"ר יריב לוין
כן, דובר על זה, בסך הכול חוק טוב וצודק ואני חושב שאין שום סיבה שלא נאפשר את השלמת החקיקה שלו עוד טרם הפגרה. מי בעד?
הצבעה

בעד – פה אחד
הבקשה להקדמת הדיון אושרה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים.

הנושא השני הוא "חילופי אישים בוועדה המשותפת לוועדת המדע והטכנולוגיה וועדת חוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על-תנאי (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014, מ/835. ביקש חבר הכנסת גפני לבצע שינוי כך שמטעם ועדת המדע והטכנולוגיה תכהן חברת הכנסת מירי רגב במקום חבר הכנסת בועז טופורובסקי. אני רק רוצה לדעת, ואת זה אני לא יודע, אם זה על דעת סיעת יש עתיד ובהסכמתה?
אתי בן יוסף
כן. בועז אישור לי ומירי אמרה שאם יש הסכמה אין בעיה.
היו"ר יריב לוין
הבנתי. זה באישור גם של חבר הכנסת בועז טופורובסקי ובהסכמתו, אז אם כך אין בעיה. מי בעד הבקשה הזו?

הצבעה

בעד – פה אחד
הבקשה לחילופי אישים בוועדה אושרה.

<
היו"ר יריב לוין
פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים. תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:50.>

קוד המקור של הנתונים