ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 28/07/2014

הצעת חוק שחרור על תנאי ממאסר (תיקון - הודאה בביצוע עבירה), התשע"ד-2014, הצעה לתיקון סעיף 42 לתקנון הכנסת בעניין הוצאת חבר כנסת מישיבה שבה נואם מוזמן חיצוני, תיקון סעיף 105 לתקנון הכנסת בעניין ועדות משנה של ועדת החוץ והביטחון, תיקון סעיפים 79 ו-82 לתקנון הכנסת בעניין פיצול הצעת חוק ובעניין ההצבעה על הצעות חוק מוצמדות, תקנות משכן הכנסת בעניין הכנסת מצלמות למשכן הכנסת - פניית יו"ר הכנסת., מינוי ממלא מקום ליו"ר הכנסת בעת היעדרו מן הארץ., עבודת ועדות הכנסת בפגרת הקיץ, הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון - הפחתת מספר היחידות במתחם פינוי ובינוי), התשע"ד-2014, הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון - הסרת הרב הצבאי הראשי וסגנו מהאסיפה הבוחרת), התשע"ד-2014, חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 4 והוראת שעה), התשע"ו-2016, חוק הגנה על זכויות אמנים במוסיקה, התשע"ז-2017, חוק שירות הביטחון הכללי (תיקון מס' 2), התשע"ד-2014, חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון מס' 11), התשע"ה-2014, חוק פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על-תנאי (תיקוני חקיקה), התשע"ה-2014, הצעת חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון מס' 5) (הוראות לעניין מיזם חקלאי-תיירותי משולב), התשע"ה-2014

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכנסת
28/07/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 112>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, א' באב התשע"ד (28 ביולי 2014), שעה 10:30
סדר היום
<1. רוויזיה בדבר קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על תנאי (תיקוני חקיקה), התשע"ד2014 (מ/835); קביעת הרכב הוועדה המשותפת של ועדת המדע והטכנולוגיה וועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק זו.>
2. קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות:

א. הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון – פיזיותרפיסט וקלינאי תקשורת ותיקים), התשע"ד–2014, של חבר הכנסת שמעון אוחיון (פ/2184/19).

ב. הצעת חוק שחרור על תנאי ממאסר (תיקון – הודאה בביצוע עבירה), התשע"ד–2014, של חברת הכנסת מירי רגב (פ/2511/19).

ג. הצעת חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון שינוי הרכב הוועדה הבין-משרדית וערעור על המלצותיה), התשע"ד–2014, של חבר הכנסת זבולון כלפה (פ/2384/19).

ד. הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (זכותו של נפגע עבירת מין לבחירת מין החוקר), התשע"ד–2014, של חברת הכנסת יפעת קריב (פ2402/19).

ה. הצעת חוק הגנה על זכויות אמנים במוזיקה, התשע"ד–2014, של חבר הכנסת עמרם מצנע (פ/2391/19).

ו. הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון – הפחתת מספר היחידות במתחם פינוי ובינוי), התשע"ד–2014, של חבר הכנסת יואל רזבוזוב (פ/2335/19).

ז. הצעת חוק הרבנות הראשית (תיקון – הסרת הרב הצבאי הראשי וסגנו מהאסיפה הבוחרת), התשע"ד–2014, של חבר הכנסת אלעזר שטרן (פ/2128/19).

3. בחירת ממלא-מקום ליושב-ראש הכנסת בעת היעדרו מן הארץ.
4. עבודת ועדות הכנסת בפגרת הקיץ.

5. הצעת חוק שירות הביטחון הכללי (תיקון מס' 2) (יושב ראש ועדת הכנסת לענייני השירות), התשע"ד–2014 – הכנה לקריאה שנייה ושלישית ופטור מחובת הנחה.

6. תקנות משכן הכנסת בעניין הכנסת מצלמות למשכן הכנסת.
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר
יצחק וקנין

אברהם מיכאלי

אורי מקלב

משה זלמן פייגלין

יפעת קריב

דוד רותם

מאיר שטרית

איילת שקד
שמעון אוחיון

משה גפני
מירי רגב

פנינה תמנו-שטה
מוזמנים
>
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ

קצין הכנסת יוסף גריף
ד' - משרד ראש הממשלה כ"ד

לאה קריכלי - מנהלת ועדת הפנים

ענת לוי - מנהלת ועדת המדע והטכנולוגיה

נסים עוג'ר - עו"ד, בלוגר

זכריה רייך - לוביסט, פרילוג

רבקה קנריק - דוברת הוועדה
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
תומר רוזנר
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
נועה בירן-דדון – רכזת בכירה בוועדה
רישום פרלמנטרי
טלי רם
<1. רוויזיה בדבר קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על תנאי (תיקוני חקיקה), התשע"ד2014 (מ/835); קביעת הרכב הוועדה המשותפת של ועדת המדע והטכנולוגיה וועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק זו>
היו"ר יריב לוין
רבותי, אני פותח את הישיבה. אני מתנצל על האיחור, הייתה לנו ועדת הסכמות, ומטבע הדברים, שבוע אחרון, הדברים מורכבים. אני מציע שאנחנו נתחיל מהנושאים שנוגעים לקביעת ועדות, ואחר כך ככל שהזמן יספיק, נעבור לנושאים האחרים. אם נספיק – נספיק, אם לא נספיק – לא נספיק.
סעיף 6, רוויזיה שהגיש חבר הכנסת גפני.
משה גפני
לא. מי שהגיש זה דודו רותם.
היו"ר יריב לוין
סליחה, חבר הכנסת רותם, בעניין החלטה להעביר את הצעת חוק פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על תנאי (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014 (מ/835). אנחנו החלטנו להעביר לוועדת המדע והטכנולוגיה, הייתה רוויזיה. בסופו של דבר, אני מבין שכמנהגנו בקדנציה הקודמת, כפי שעבד יפה אז, הגיעו ראשי הוועדות להסכמה ביניהם על הקמת ועדה משותפת שתדון בחוק, בראשה יעמוד חבר הכנסת גפני. הוועדה תהיה משותפת לוועדת המדע והטכנולוגיה וועדת החוקה, חוק ומשפט, בהרכב – מטעם ועדת המדע והטכנולוגיה - - -
משה גפני
אני ביקשתי שיהיו ארבעה מכל ועדה, אם אפשר.
היו"ר יריב לוין
אבל אז אני צריך לקחת עוד שמות, לא נגמור עם זה. חברי הכנסת: גפני, מרגלית וטופורובסקי; ומטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט, חברי הכנסת: רותם, סטרוק ומיכאלי. אני חושב שזה הרכב מאוזן, מסודר.
מאיר שטרית
אני גם רוצה להיות בוועדה הזאת.
משה גפני
לכן ביקשתי ארבעה.
היו"ר יריב לוין
כן, אבל אז מי יהיה מטעם חוקה?
מירי רגב
תשים אחד מטעם פנים ותשים את דוד אזולאי מטעם - - -
היו"ר יריב לוין
לא, אי-אפשר מטעם פנים. מאיר, אתה תהיה מטעם מדע, וצריך למנות נציג אופוזיציה מטעם חוקה, חוק ומשפט. מי מהסיעות הערביות יושב בוועדת החוקה, חוק ומשפט?
אורי מקלב
למה לא חבר הכנסת מיכאלי?
היו"ר יריב לוין
הוא נמצא. מי מהסיעות הערביות יושב בוועדת החוקה, חוק ומשפט?
אורי מקלב
זחאלקה וצרצור.
קריאות
- - -
היו"ר יריב לוין
תבדקו, תתנו לי את השם הנוסף.
דוד רותם
אני נתתי שמות.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת גפני רוצה להוסיף את חבר הכנסת מאיר שטרית מטעם מדע, צריך לתת מקום נוסף לאופוזיציה מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט.
דוד רותם
נתתי לאופוזיציה.
היו"ר יריב לוין
צריך לתת עוד אחד.
דוד רותם
חבר הכנסת מיכאלי כבר גם באופוזיציה, אם אתה לא יודע.
היו"ר יריב לוין
אני יודע, אבל אם מוסיפים צריך לתת עוד אחד מהאופוזיציה.
דוד רותם
אז אני אתן את זה למקלב.
היו"ר יריב לוין
אי-אפשר כי יש נציג של ש"ס, צריך לתת או לסיעות הערביות או למרצ. זה המצב. רבותי, תתנו לי את השם, שאני אוכל לסיים את זה.
משה גפני
צריך להצביע.
היו"ר יריב לוין
אי-אפשר להצביע. אני צריך את השם הנוסף.
קריאה
ג'מאל זחאלקה.
היו"ר יריב לוין
ג'מאל זחאלקה, מאה אחוז.
קריאה
וחבר הכנסת צרצור.
היו"ר יריב לוין
ואברהים צרצור?
ארבל אסטרחן
יש נציג לבל"ד ולרע"ם? יש חבר לחד"ש שנתנו אותו לחבר הכנסת צרצור.
קריאות
- - -
היו"ר יריב לוין
מאה אחוז, הוא הסיעה הגדולה. רבותי, ההרכב יהיה כזה. מטעם ועדת המדע והטכנולוגיה, חברי הכנסת: גפני, מרגלית, טופורובסקי ושטרית; מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט, חברי הכנסת: רותם, סטרוק, מיכאלי וצרצור. היושב-ראש יהיה חבר הכנסת גפני.

אנחנו נצביע קודם כול על הרוויזיה. מי בעד לקבל את הרוויזיה של חבר הכנסת רותם?
הצבעה

בעד – פה אחד
בקשת הרוויזיה בדבר קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על תנאי (תיקוני חקיקה), התשע"ד2014, נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד, התקבלה. עכשיו אני פותח ומעלה להצבעה את ההרכב כפי שהצעתי קודם. מי בעד העברה לוועדה משותפת בהרכב כפי שהוצע קודם?
הצבעה

בעד – פה אחד
הרכב הוועדה המשותפת של ועדת המדע והטכנולוגיה וועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על תנאי (תיקוני חקיקה), התשע"ד2014, נתקבל.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. נגד – אין, נמנעים – אין. אושר.
דוד רותם
לקחנו את המכתב של גפני, שהתחייב לא - - -
משה גפני
כן, אני התחייבתי - - -
קריאות
- - -

<2. קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות:>
א. הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון – פיזיותרפיסט וקלינאי תקשורת ותיקים), התשע"ד–2014, של חבר הכנסת שמעון אוחיון (פ/2184/19)
היו"ר יריב לוין
אני עובר לקביעת ועדות לדיון בהצעות חוק. רבותי, סעיף א': הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון – פיזיותרפיסט וקלינאי תקשורת ותיקים), התשע"ד–2014, של חבר הכנסת אוחיון וקבוצת חברי כנסת.
ההמלצה הייתה להעביר לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, זאת המלצת הלשכה המשפטית. היו הצעות אחרות, אבל סוכם שזה יעבור לוועדת העבודה, וכך אני מציע. מי בעד?
הצבעה

בעד – פה אחד
הבקשה להעביר את הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון – פיזיותרפיסט וקלינאי תקשורת ותיקים), התשע"ד–2104, לדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד, אין נגד, אין נמנעים. אושר.
ב. הצעת חוק שחרור על תנאי ממאסר (תיקון – הודאה בביצוע עבירה), התשע"ד-2014, של חברת הכנסת מירי רגב (פ/2511/19)
היו"ר יריב לוין
אני עובר לסעיף ב': הצעת חוק שחרור על תנאי ממאסר (תיקון – הודאה בביצוע עבירה), של חברת הכנסת מירי רגב. כאן הייתה המלצה על ועדת חוקה, אבל הייתה הסכמה של ראשי הוועדות שהנושא יעבור לוועדת הפנים והגנת הסביבה.

מי בעד להעביר לוועדת הפנים והגנת הסביבה?

הצבעה

בעד – פה אחד
הבקשה להעביר את הצעת חוק שחרור על תנאי ממאסר (תיקון – הודאה בביצוע עבירה), התשע"ד-2014, לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר.
ג. הצעת חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון שינוי הרכב הוועדה הבין-משרדית וערעור על המלצותיה), התשע"ד-2014, של חבר הכנסת זבולון כלפה (פ/2384/19)
היו"ר יריב לוין
ג': הצעת חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון שינוי הרכב הוועדה הבין-משרדית וערעור על המלצותיה), של חבר הכנסת כלפה. בעניין הזה ההמלצה הייתה להעביר לוועדת הכלכלה. היו הצעות אחרות, אבל נדמה לי שזה שייך לוועדת הכלכלה ואני מציע שכך גם נעשה, על דעתו של המציע. מי בעד?
הצבעה

בעד – פה אחד
הבקשה להעביר את הצעת חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון שינוי הרכב הוועדה הבין-משרדית וערעור על המלצותיה), התשע"ד-2014, לדיון בוועדת הכלכלה נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים.
ד. הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (זכותו של נפגע עבירת מין לבחירת מין החוקר), התשע"ד-2014, של חברת הכנסת יפעת קריב (פ/2402/19)
היו"ר יריב לוין
סעיף ד': הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (זכותו של נפגע עבירת מין לבחירת מין החוקר), של חברת הכנסת יפעת קריב. כאן, המלצת הלשכה המשפטית הייתה לוועדת החוקה, וכך גם סוכם, על דעת המציעה. מי בעד?
הצבעה

בעד – פה אחד
הבקשה להעביר את הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (זכותו של נפגע עבירת מין לבחירת מין החוקר), התשע"ד–2014, לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר.
ה. הצעת חוק הגנה על זכויות אמנים במוזיקה, התשע"ד–2014, של חבר הכנסת עמרם מצנע (פ/2391/19)
היו"ר יריב לוין
ה. הצעת חוק הגנה על זכויות אמנים במוזיקה, התשע"ד–2014, של חבר הכנסת מצנע. ההמלצה הייתה להעביר לוועדת הכלכלה. הייתה בקשה של חבר הכנסת מצנע להעביר לוועדת החינוך והתרבות. מי בעד להעביר לוועדת החינוך והתרבות?
הצבעה

בעד – פה אחד
הבקשה להעביר את הצעת חוק הגנה על זכויות אמנים במוזיקה, התשע"ד-2014, לדיון בוועדת החינוך, התרבות והספורט נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר.
ו. הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון – הפחתת מספר היחידות במתחם פינוי ובינוי), התשע"ד-​2014, של חבר הכנסת יואל רזבוזוב (פ/2335/19)
היו"ר יריב לוין
אני עובר לסעיף ו': הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון – הפחתת מספר היחידות במתחם פינוי ובינוי), של חבר הכנסת יואל רזבוזוב. כאן היה סיכום שהנושא הזה יעבור לדיון בוועדת הפנים. מי בעד להעביר לוועדת הפנים?
הצבעה

בעד – פה אחד
הבקשה להעביר את הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון – הפחתת מספר היחידות במתחם פינוי ובינוי), התשע"ד-2014, לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
שוב, פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים.
ז. הצעת חוק הרבנות הראשית (תיקון – הסרת הרב הצבאי הראשי וסגנו מהאסיפה הבוחרת), התשע"ד–2014, של חבר הכנסת אלעזר שטרן (פ/2128/19)
היו"ר יריב לוין
ז': הצעת חוק הרבנות הראשית (תיקון – הסרת הרב הצבאי הראשי וסגנו מהאסיפה הבוחרת), של חבר הכנסת אלעזר שטרן. גם כאן היה סיכום שהנושא הזה יעבור לוועדת הפנים, על דעת ראשי הוועדות. מי בעד?
הצבעה

בעד – פה אחד
הבקשה להעביר את הצעת חוק הרבנות הראשית (תיקון – הסרת הרב הצבאי הראשי וסגנו מהאסיפה הבוחרת), התשע"ד–2014, לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים. גם זה אושר, בשעה טובה, אושר.
<3. בחירת ממלא מקום ליושב-ראש הכנסת בעת היעדרו מן הארץ>
היו"ר יריב לוין
ברשותכם, אני עובר לסעיף בחירת ממלא מקום ליושב-ראש הכנסת בעת היעדרו מן הארץ. יש מכתב שהעביר אלי היושב-ראש. התקבלה הודעה של מזכירת הכנסת לפיה יושב-ראש הכנסת עתיד לצאת את גבולות המדינה ביום ראשון, י"ד באב התשע"ד, 10 באוגוסט 2014, ולשוב ביום שני, כ"ב באב התשע"ד, 18 באוגוסט 2014.
דוד רותם
לאן הוא נוסע?
היו"ר יריב לוין
למיטב ידיעתי, למרכז אמריקה. ביקש יושב-ראש הכנסת למנות במקומו את סגן יושב-ראש הכנסת, חברנו חבר הכנסת משה זלמן פייגלין. מי בעד?
הצבעה

בעד – פה אחד
בקשת יושב-ראש הכנסת למנות את חבר הכנסת משה זלמן פייגלין לממלא מקום יושב-ראש הכנסת בעת היעדרו מן הארץ, נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר.
יפעת קריב
האם יש איזושהי הגדרה שאסור לעשות רפורמות משמעותיות בתקופה הזאת?
אברהם מיכאלי
כן, אפשר להוציא את יש עתיד מהקואליציה...
משה זלמן פייגלין
אני רוצה להרגיש מה זה להיות נשיא...

<4. עבודת ועדות הכנסת בפגרת הקיץ>
היו"ר יריב לוין
מכאן אני עובר לסעיף עבודת ועדות הכנסת בפגרה. ירדנה, בבקשה.
ירדנה מלר-הורוביץ
בוקר טוב. בדרך כלל, אנחנו נערכים ליציאה לפגרה כשאנחנו מקצים ישיבות לכל ועדה. היה מקובל ישיבה אחת בשבוע, כשלא מגבילים כמובן את ועדת החוץ והביטחון. גם ועדת הכספים, נכון?
דוד רותם
גם חוקה.
יצחק וקנין
גם כספים. חוקה לא הייתה בסידור הזה.
ירדנה מלר-הורוביץ
כשהיה צריך, החרגנו, אבל כרגע הסיכום הוא לגבי ועדת כספים וועדת חוץ וביטחון, ואני מבקשת לאשר את זה.
היו"ר יריב לוין
מאה אחוז.
דוד רותם
אני מבקש גם שוועדת חוקה לא תהיה מוגבלת.
היו"ר יריב לוין
דודו, אני לא רוצה לעשות פה הסדרים שיחרגו ממה שהיה בעבר. אני אקריא לכם את ההסדר. רבותי, אני רוצה להקריא לכם מה היה בפגרה הקודמת: "ועדת הכנסת, לפי סמכותה לפי סעיף 112(א) לתקנון הכנסת, מתירה לוועדות הכנסת, לרבות ועדות מיוחדות, להמשיך בעבודתן בימי פגרת הקיץ, אולם מספר הישיבות שוועדה כלשהי תקיים לא יעלה על 12, אלא אם כן יושב ראש הכנסת יתיר ישיבה או ישיבות נוספות, על-פי סעיף 112(ב) לתקנון" – אני לא זוכר אי פעם מקרה שזה לא הספיק – "ישיבות ועדות משנה וסיורים כמוהם כישיבות ועדה והם ייכללו במכסה האמורה. ההגבלה האמורה בסעיף 1 לעניין מספר הישיבות לא תחול על ועדת החוץ והביטחון, ועדת הכספים וועדת הכנסת. מיום – במקרה זה, זה תאריך חדש; התאריכים הרלוונטיים לחופשה המרוכזת - - -
דוד רותם
מתי מתחילה הפגרה?
היו"ר יריב לוין
הפגרה מתחילה ב-3 באוגוסט, ביום ראשון, והיא מסתיימת ב-24 באוקטובר, אם אני זוכר נכון.
ארבל אסטרחן
השבועיים האחרונים של אוגוסט.
אורי מקלב
יש חופשה מרוכזת פה בבניין.
היו"ר יריב לוין
החופשה המרוכזת פה בבניין, אני לא יודע את התאריך המדויק שהיא מתחילה ומסתיימת.
מאיר שטרית
אמצע אוגוסט עד תחילת ספטמבר.
ארבל אסטרחן
זה גם מה-17 באוגוסט השנה.
היו"ר יריב לוין
זה אומר מ-17 באוגוסט ועד 1 בספטמבר, כולל, לא יתקיימו ישיבות ועדות בכלל, בשל חופשה מרוכזת של עובדי הכנסת, למעט ישיבה או סיור של ועדת החינוך, התרבות והספורט ביום פתיחת שנת הלימודים – כמו שהיה תמיד.
ירדנה מלר-הורוביץ
כך בדרך כלל היו עושים, אז אנחנו מאשרים את זה.
היו"ר יריב לוין
"ולמעט ישיבות שאותן יתיר יושב ראש הכנסת באופן חריג. ישיבות בתקופה זו יבואו במניין הישיבות המירבי, כאמור לעיל."
כמו כן, לא תהיה הגבלה גם בתקופה הזאת על קיום ישיבות של ועדת חוץ וביטחון וועדת הכספים, מטבע המצב.
ארבל אסטרחן
בעצם, גם 1 וגם 2 לא יחולו על חוץ וביטחון וכספים.
היו"ר יריב לוין
נכון.
ירדנה מלר-הורוביץ
נכון. זה הניסוח.
היו"ר יריב לוין
"על יושבי-ראש הוועדות להודיע לחברי הוועדה על קיום ישיבה בפגרה ועל סדר היום מוקדם ככל האפשר, לפחות ארבעה ימים לפני יום כינוס הישיבה" – שוב, אני מציע שהוראת סעיף 4, לפחות על ועדת חוץ וביטחון לא תחול בנסיבות הקיימות. אני חושב שלגבי ועדת כספים זה יכול להישאר, לא?
ארבל אסטרחן
אני חייבת לומר שבעבר היו מקרים שגם בכספים רצו, אבל - - -
היו"ר יריב לוין
אני מציע שאנחנו נחריג פה ונאמר: אלא אם ניתן אישור של יושב-ראש הכנסת לכינוס בזמן קצר יותר.
ארבל אסטרחן
לכספים.
ירדנה מלר-הורוביץ
ועמדתכם לגבי סיורים – אם סיור שווה ישיבה.
היו"ר יריב לוין
כן. שווה ועדה, מבחינתנו, לכל דבר ועניין.
ירדנה מלר-הורוביץ
אז תדגישו גם את זה.
היו"ר יריב לוין
כן, אבל בסעיף 4 ניתן סמכות ליושב-ראש כדי שתהיה איזושהי גמישות פה אם יהיה צריך.
ארבל אסטרחן
כספים. חוץ וביטחון יכול בלי אישור.
היו"ר יריב לוין
חוץ וביטחון בלי אישור. רבותי, מי בעד?
אברהם מיכאלי
זה אותו הסדר של שנה קודמת?
היו"ר יריב לוין
כן, עם הרחבה קצת לחוץ וביטחון בגלל המצב הנוכחי. מי בעד ההצעה הזאת?
הצבעה

בעד – פה אחד
ההצעה בדבר עבודת ועדות הכנסת בפגרת הקיץ, נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים. גם היא אושרה.
<5. הצעת חוק שירות הביטחון הכללי (תיקון מס' 2) (יושב ראש ועדת הכנסת לענייני השירות), התשע"ד-2014, הכנה לקריאה שנייה ושלישית ומתן פטור מחובת הנחה>
היו"ר יריב לוין
אני מכאן עובר להצעת חוק שירות הביטחון הכללי (תיקון מס' 2) (יושב ראש ועדת הכנסת לענייני השירות), התשע"ד–2014, הכנה לקריאה שנייה ושלישית, לרבות מתן פטור מחובת הנחה. ארבל, תציגי את החוק שיזמנו כאן בוועדה בקריאה הראשונה.
ארבל אסטרחן
ההצעה היא קצרה ופשוטה, ומוצע לאשר אותה כפי שהייתה גם בקריאה הראשונה. יש היום בחוק השב"כ הוראה שהיא די חריגה ביחס לחוקים אחרים, שקובעת שוועדת המשנה למודיעין ולשירותים חשאיים של ועדת החוץ והביטחון תשמש כוועדת הכנסת לענייני השירות, ואז יש הוראה שאומרת שיושב-ראש הוועדה יהיה יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת.
מה שמוצע כאן זה למחוק את אותה הוראה שאומרת שבהכרח, יושב-ראש ועדת המשנה יהיה יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון, ולאפשר לבחור את יושב-ראש ועדת המשנה מבין חברי הוועדה, כפי שמקובל לגבי כל יתר ועדות המשנה בכנסת בכלל, ובוועדת חוץ וביטחון.
איילת שקד
למה? כדי שאתה ואלקין תוכלו להתחלף?
היו"ר יריב לוין
לא. אגיד לך מה הבעיה. המצב הוא שהיום, בחוץ וביטחון היושב-ראש הוא לא יושב-ראש ועדת המשנה. בדרך כלל, אין הוראות בחוק שקובעות - - -
איילת שקד
למה? מי יושב-ראש ועדת המשנה?
היו"ר יריב לוין
אני. אין הוראות בחוק שקובעות חיוב - - -
איילת שקד
אתם עוברים על החוק?
היו"ר יריב לוין
לא, אנחנו לא עוברים על החוק כי מה שקורה, שבכל פעם שוועדת המשנה דנה בעניין של השב"כ, הוא מנהל את הישיבה, אבל בעיקרון, אין בדרך כלל הוראות בחוק שקובעות מי יהיה יושב-ראש ועדת המשנה, שזה תמיד בסמכות של הוועדה כשהיא ממנה, למנות. פה קבעו איזו הוראה בכלל דרך חוק השב"כ.
פנינה תמנו-שטה
על כל עניין היא ממנה יושב-ראש ועדת משנה?
היו"ר יריב לוין
לא. בדרך כלל, כשוועדה מקימה ועדות משנה, החוק לא מכתיב מי יהיה יושב-ראש ועדת המשנה.
פנינה תמנו-שטה
מי אמור לקבוע את זה? היושב-ראש עצמו?
היו"ר יריב לוין
הם קובעים בוועדה.
פנינה תמנו-שטה
על כל נושא וכל עניין?
היו"ר יריב לוין
כן. כל ועדה מוסמכת להקים ועדת משנה לכל נושא ועניין, ככה זה תמיד, והיא ממנה את הרכב ועדת המשנה ואת היושב-ראש שלה, תמיד.
אורי מקלב
באישור ועדת הכנסת.
אתי בן יוסף
לא. רק משותפות.
היו"ר יריב לוין
לא, לא, זה סמכות של הוועדות.
פנינה תמנו-שטה
אבל אין הוראות איך ממנים ואם הוא יכול להיות קבוע.
היו"ר יריב לוין
לא, אין שום הגבלה על זה. מתוך חברי הוועדה. מה שקורה הוא שבחוץ וביטחון למשל יש למעלה מעשר ועדות משנה כאלה, כל אחת בראשות מישהו אחר. משום מה, במקרה הזה מישהו קבע, בכלל דרך חוק אחר, לא דרך חוק הכנסת, בחוק השב"כ איזו הוראה שאמרה שיושב-ראש ועדת המשנה שידון בשב"כ יהיה יושב-ראש ועדת חוץ וביטחון, כאשר ועדת המשנה עצמה, הסמכויות שלה הן על שורה של גופים – שבויים ונעדרים, שב"כ, מוסד, אגף מודיעין של צה"ל וכן הלאה - -
ארבל אסטרחן
החוק לא אומר מי עומד בראשן.
היו"ר יריב לוין
- - ובכל הנושאים האלה אין הוראה כזאת.
פנינה תמנו-שטה
נושא ספציפי רק?
היו"ר יריב לוין
כן. יוצא מצב שהוא לא הגיוני.
פנינה תמנו-שטה
אבל למה? כנראה שיש היגיון מאחורי הבקשה הזאת והסעיף הזה.
היו"ר יריב לוין
ההיגיון לא ברור.
פנינה תמנו-שטה
לא, אז צריך לחפש את ההיגיון. יכול להיות שלשב"כ היה היגיון.
היו"ר יריב לוין
אני אגיד לך יותר מזה. תראי איזה אבסורד נוצר. הייתה לנו תקופה של חצי שנה שלא היה יושב-ראש ועדת חוץ וביטחון בכלל, והיה יושב-ראש ועדת משנה שזה צחי הנגבי. לפי החוק הזה, התוצאה הייתה שהוא לא יכול היה לדון ולפקח על עבודת השב"כ.
פנינה תמנו-שטה
אני מנסה לחפש את ההיגיון הבסיסי של מי שקבע את ההוראה הזאת.
היו"ר יריב לוין
אין היגיון. גם השב"כ, אגב, לא מתנגד לתיקון הזה.
פנינה תמנו-שטה
אני דווקא מאמינה שהמחוקקים - - -
היו"ר יריב לוין
לא, אני אומר לך שאין היגיון. תביני מה זה יצר. במצב שאין יושב-ראש ועדת חוץ וביטחון, יש לוועדת משנה למודיעין סמכות פיקוח מלאה על כולם – על אגף מודיעין, על מוסד, על כל הגורמים, חוץ מעל השב"כ. על השב"כ היא לא יכולה לפקח כי אין יושב-ראש שיכול לכנס אותה. זה לא הגיוני.
זאת ההצעה, אני מציע שנקרא אותה.
ארבל אסטרחן
"בחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב–2002, בסעיף 6(א), המילים "יושב ראש הוועדה יהיה יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת" – יימחקו."
היו"ר יריב לוין
רבותי, הערות נוספות. מי בעד ההצעה לקריאה שנייה ושלישית?

הצבעה

בעד – פה אחד
הצעת חוק שירות הביטחון הכללי (תיקון מס' 2) (יושב ראש ועדת הכנסת לענייני השירות), התשע"ד–2014, נתקבלה לקריאה שנייה ושלישית.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים. מי בעד פטור בקריאה שנייה ושלישית להצעת החוק?

הצבעה

בעד – פה אחד
הבקשה להקדמת הדיון בהצעת חוק שירות הביטחון הכללי (תיקון מס' 2) (יושב ראש ועדת הכנסת לענייני השירות), התשע"ד–2014, בקריאה השנייה והשלישית, נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
שוב, נראה לי פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים. צריך לבקש לשים את זה על סדר-היום, נגמור את זה היום כבר, חבל לעכב את זה.
אתי בן יוסף
ביקשתי.
<6. תקנות משכן הכנסת בעניין הכנסת מצלמות למשכן הכנסת - פניית יושב-ראש הכנסת>
היו"ר יריב לוין
אני עובר לנושא תקנות משכן הכנסת בעניין הכנסת מצלמות למשכן הכנסת. ארבל, אולי תתני לנו איזושהי סקירה והתייחסות לכל הנושא הזה.
ארבל אסטרחן
הייתה ישיבה בעניין הזה ב-15 במאי, זוהי ישיבת המשך. כזכור, כפי שהוסבר אז, מאיפה הכול התחיל? יש היום איזושהי הוראה בתקנות משכן הכנסת – אלה תקנות של יושב-ראש הכנסת, באישור ועדת הכנסת – שאוסרת הכנסת מצלמות לכנסת. זוהי הוראה ישנה.

העניין הזה עלה אצל יושב-ראש הכנסת כאשר נאמר שבעצם אין יותר משמעות לסעיף הזה מאז שכולם מסתובבים עם טלפונים שיכולים לצלם, להקליט ולהסריט.
ואז, מה שהוצע באותה ישיבה אצל יושב-ראש הכנסת זה שבתקנות תיקבע הוראה – הנוסח שגם מופיע בפניכם – במקום ההוראה שאוסרת הכנסת מצלמות תהיה הוראה שאומרת ש"קצין הכנסת רשאי להורות על כללים והגבלות לעניין הכנסה של מכשיר המשמש לצילום או להקלטה למשכן הכנסת והשימוש בו בתחומי המשכן." זאת אומרת, לא להגיד שאפשר להכניס באופן חופשי אלא לתת סמכות לקצין לקבוע הוראות בעניין.
בעצם פורמלית, הסמכות של ועדת הכנסת היא לאשר את הסעיף הזה בתקנות.
אורי מקלב
את זה אין לו היום?
ארבל אסטרחן
היום, פורמלית מה שכתוב בתקנות זה שאסור להכניס מצלמות. כמובן שלא נוהגים, לא לוקחים לאנשים את הטלפונים, אבל מכאן התעורר הצורך.

בנוסף, רצינו להביא בפני ועדת הכנסת גם את הנוסח המוצע של ההנחיות של הקצין, למרות שפורמלית זה לא בסמכות של הוועדה, אבל שהוועדה תוכל לראות מה מוצע להביא בפניה לצד אותו תיקון תקנות.

בישיבה הקודמת היו כמה הערות שהכנסנו אותן לנוסח ב"עקוב אחר השינויים", אתם יכולים לראות אותן. היו הצעות לא מעטות בישיבה, כדאי לעבור על זה ולראות מה מוצע. מה שמוצע כנוסח של הנחיית הקצין, ייאמר כך:

"נוכח העובדה שהשימוש בטלפונים הכוללים מצלמות, המאפשרות גם צילומי וידאו והקלטה, הפך נפוץ מאד, החליט יושב ראש הכנסת לבטל את האיסור שנקבע בעבר על הכנסת מצלמות למשכן הכנסת. בנסיבות אלה, וכדי שהשימוש במצלמות במשכן לא יפריע לסדר ולביטחון, יחולו הוראות אלה על השימוש במצלמות במשכן, בהתאם לסעיף 11 לתקנות", שזה הסעיף שהצגתי.
1. הכנסת מצלמות, לרבות טלפונים הכוללים מצלמות, למשכן הכנסת מותרת, בכפוף לבדיקה
ביטחונית כמקובל לגבי חפצים המוכנסים למשכן.
2. בכל מקרה של צילום במשכן הכנסת, יש להישמע להוראות אנשי משמר הכנסת והסדרנים. אנשי
המשמר והסדרנים יבטיחו כי אין בצילום משום הפרעה לביטחון ולסדר במשכן או מטרד לבאי הבית."

עכשיו יש חלוקה למתחמים.
אברהם מיכאלי
אגב, זה כולל עיתונאים, זה כולל את כולם?
ארבל אסטרחן
כן.
אברהם מיכאלי
כי עד עכשיו העיתונאים עברו ביקורת מיוחדת.
ארבל אסטרחן
אני חושבת שאולי הם מכניסים ציוד מיוחד. זה הכלל וזה חל על טלפון, על מצלמה.
אברהם מיכאלי
לא. מדובר על מצלמות, לא טלפונים.
יוסף גריף
כולם נבדקים. אנחנו בודקים, כולל עיתונאים.
ארבל אסטרחן
עכשיו יש חלוקה למתחמים: "במליאת הכנסת, לרבות ביציעים הצילום מותר, ללא פלאש, ובלבד שאין בכך הפרעה לעבודת
הכנסת ולסדר באולם המליאה או ביציע."
בוועדות הכנסת - הצילום מותר רק ממקום שיוגדר לכך בחדר הוועדה לפי הנחיות מנהל/ת הוועדה -

והסדרנים, ובלבד שאין בכך הפרעה לעבודת הוועדה. בישיבות ועדות שאינן פתוחות לתקשורת,

הצילום וההקלטה אסורים.
אורי מקלב
במליאת הכנסת, לרבות ביציעים. זה רק ביציעים.
ארבל אסטרחן
אם נמצא עוזר למטה או חבר כנסת מצלם.
יוסף גריף
גם בתאי המומחים באולם המליאה.
ארבל אסטרחן
כן. אני רואה אגב שלא התייחסנו להקלטה במליאת הכנסת. בהמשך יש גם התייחסויות להקלטה.
אברהם מיכאלי
בשבוע שעבר הייתה פה תקרית.
ארבל אסטרחן
נכון. בישיבה הקודמת חבר הכנסת שטרית – שלא נמצא פה עכשיו – הציע להוסיף את מה שאתם רואים, את התוספת ב-4, ועל זה התעורר ויכוח שבעקבותיו גם הוסכם להפיץ את הנוסח הזה, שיושב-ראש ועדה רשאי לאסור על הנוכחים בישיבת ועדה לצלם או להקליט אם הדבר מפריע למשתתפים.

ופה נאמר שמצד אחד, ממילא הישיבות מצולמות הרי על-ידי ערוץ הכנסת ומשודרות, אז מה פתאום כשמדובר בישיבה פתוחה – לא מדובר על ישיבה חסויה – שיושב-ראש ועדה יוכל לאסור, רק על דעת עצמו? לגבי זה התעוררה שאלה.
אורי מקלב
זה מקובל. יש מקרים שזה מפריע - - -
אברהם מיכאלי
יש גם מקרים, אנשים שבאים לדבר בוועדה, מסיבות כאלה או אחרות, מבקשים שלא יצלמו אותם. היו פה מקרים לא נעימים שאדם שפך את לבו בצורה מאוד אינטימית, ולא רצינו שמישהו יצלם.
ארבל אסטרחן
בסדר, זה נותן סמכות ליושב-ראש הוועדה לעשות את זה.
היו"ר יריב לוין
זה בסדר.
ארבל אסטרחן
בחדרים של חברי הכנסת ועובדי הכנסת, הצילום וההקלטה מותרים רק באישור מראש של חבר הכנסת או עובד הכנסת, לפי העניין. קודם היה כתוב בתיאום מראש עם יושבי החדר, ופה בישיבה הקודמת התעוררה שאלה האם מספיק שהעוזרים יתירו או רק חבר הכנסת.
אברהם מיכאלי
העוזרים לא יתירו כלום.
היו"ר יריב לוין
לא, לא. זה בסדר.
אורי מקלב
אני שואל שאלה של ניסוח. הצילום וההקלטה מותרים, אלא. אסורים. הנחת היסוד - - -
ארבל אסטרחן
תראה את 6. בסעיף 6 למשל ככה זה כתוב.
אורי מקלב
בחדרים ככה זה כתוב, קל וחומר. אם במסדרונות אסורים, כהנחת עבודה - -
ארבל אסטרחן
אפשר להפוך את הניסוח.
אורי מקלב
- - אותה שפה צריכה להיות לגבי הכול, לא צריך להיות שינוי.
ארבל אסטרחן
אפשר. אפשר להגיד שזה אסור, אלא - - -
אורי מקלב
למעט באישור.
היו"ר יריב לוין
מאה אחוז. הערה מקובלת.
אברהם מיכאלי
כל מקום יהיה אסור.
היו"ר יריב לוין
הערה מקובלת.
ארבל אסטרחן
דיברנו על 5. ב-6, במסדרונות, ככלל, הצילום וההקלטה אסורים, למעט מקומות שהוגדרו מראש כעמדות צילום על-ידי קצין הכנסת ודובר הכנסת.
7. הצילום וההקלטה אסורים באופן מוחלט במזנונים, בחדר הכושר, בחדרי השירותים ובמקומות שקצין הכנסת יקבע כי יש בצילום או בהקלטה בהם משום הפרעה לבאי הבית.

8. למשתתפים בסיורים מותר לצלם באישור מדריך הסיור ובהתאם להנחיותיו.
פה רציתי להבהיר שכמובן כל ההוראות האלה כפופות להוראות החוק על הגנת הפרטיות והאזנות סתר, והכללים האלה חלים, זה ברור.

יש כאן שני דברים שלא מופיעים. אחד, לגבי הוועדות, האם רוצים לקבוע משהו מיוחד - העירו לי על כך – לפני שמתחילה ישיבת הוועדה או אחרי שהיא מסתיימת, כי בוועדות אמרנו שהצילום מותר.
דוד רותם
אלא אם כן היושב-ראש מחליט שאסור.
ארבל אסטרחן
נכון. רוצים להגיד משהו מיוחד על הזמן לפני שמתחילה הישיבה.
דוד רותם
כן. תכתבי שבוועדות זה גם לפני וגם אחרי.
היו"ר יריב לוין
כן, אני חושב שלפני ואחרי זה אסור.
ארבל אסטרחן
אוקיי.
היו"ר יריב לוין
ואני מציע עוד דבר, שכל הקביעות האלה בסעיפים 3 עד 8, תינתן סמכות לקצין להיתן, במקרים שהוא מוצא לנכון, הוראות אחרות.
ארבל אסטרחן
אוקיי. זה גם מופיע ב-2.
היו"ר יריב לוין
כן. חייב להיות מישהו שיכול באיזשהו מקרה, אבל זה צריך להיות במפורש מצב שלמשל מחליטים מאיזושהי סיבה למנוע צילום במליאה באיזשהו מקרה. אני חושב שמישהו, צריך שתהיה לו סמכות שיורית כזאת.
ארבל אסטרחן
בסדר, אז זה יהיה הקצין. ב-4, 5, 6 ו-7 דיברנו בכל מקום על "צילום והקלטה". משום מה, ב-3, במליאה, זה לא הוכנס.
אורי מקלב
אדרבה. המקרה האחרון מראה.
דוד רותם
זה צריך להיות "צילום והקלטה". המקרה האחרון רק מוכיח כמה זה נכון.
ארבל אסטרחן
לא, אבל דווקא מותרים.
אורי מקלב
הם מותרים. מה שלא כך, אסור.
היו"ר יריב לוין
המקרה האחרון הוא מעולם האתיקה.
ארבל אסטרחן
אז יהיה הצילום וההקלטה מותרים גם ב-3. בסדר, תיקנו את זה: ב-3 קבענו, והקלטה; בוועדות, לפני ואחרי אסור; ב-5 הופכים את הסדר.
היו"ר יריב לוין
מאה אחוז.
אורי מקלב
ערוץ 99 הוא חריג בכל התקנות האלה?
היו"ר יריב לוין
לא, הוא מצלם במליאה.
אורי מקלב
במליאה, והוא גם מצלם במסדרונות הכנסת.
קריאה
רק במקומות שמותרים.
ארבל אסטרחן
וקצין הכנסת תמיד יוכל למנוע צילום והקלטה מטעמים של שמירת הסדר והביטחון.
דוד רותם
אבל במליאה צריך לכתוב שאסור.
ארבל אסטרחן
רצינו לכתוב שבמליאה מותר.
דוד רותם
לא. במליאה אסור, אלא אם כן קצין הכנסת התיר את זה.
אברהם מיכאלי
ערוץ 99 מקליט.
דוד רותם
להקליט ולצלם.
היו"ר יריב לוין
אי אפשר.
ארבל אסטרחן
העניין הוא שחברי כנסת בעצמם לפעמים מצלמים ואחר כך מעלים את זה לאתר שלהם.
היו"ר יריב לוין
דודו, זה מעולם האתיקה. אי אפשר, לא תוכל. זה עניין של אתיקה.
אורי מקלב
אנחנו לא מצביעים על התקנון הזה.
ארבל אסטרחן
על הסעיף הראשון, על התקנות.
אורי מקלב
אנחנו מצביעים רק על הסמכות.
ארבל אסטרחן
על תיקון התקנות.
אורי מקלב
על השינוי של קצין הכנסת.
ארבל אסטרחן
נכון.
היו"ר יריב לוין
רבותי, הערות נוספות? אין. מי בעד התקנות כפי שהוקראו, בתיקונים כפי שדובר עליהם?
ארבל אסטרחן
סעיף 11 לתקנות.
אורי מקלב
סעיף 11. אדוני היושב-ראש, אנחנו לא מצביעים על הכול, זה ניתן לשינוי על-ידי קצין הכנסת.
היו"ר יריב לוין
כן, אני אומר – סעיף 11, על בסיס ההבנה של הנחיית קצין הכנסת שתינתן בנוסח הזה.
אורי מקלב
זה היום. מחר הוא יכול לשנות.
היו"ר יריב לוין
בסדר, תמיד הוא יכול. רבותי, מי בעד סעיף 11?

הצבעה

בעד – פה אחד
סעיף 11 לתקנות משכן הכנסת נתקבל.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר.
השעה 11:15, אנחנו בתיקוני התקנון לא נספיק לדון היום. הנושא הזה יידחה לישיבה אחרת.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:15.>

קוד המקור של הנתונים