פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכספים
28/07/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 402>
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, א' באב התשע"ד (28 ביולי 2014), שעה 10:00
סדר היום
<שינויים בתקציב לשנת 2014>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
רוברט אילטוב

מיכל בירן

גילה גמליאל

משה גפני

בועז טופורובסקי

יצחק כהן

זבולון כלפה

חיים כץ

דב ליפמן

יעקב ליצמן

אראל מרגלית

שמעון סולומון

אורית סטרוק

חמד עמאר

אלעזר שטרן

עפר שלח

סתיו שפיר

איילת שקד
נסים זאב
מוזמנים
>
דור בלוך - רפרנט, משרד האוצר

נעה היימן - רפרנטית חינוך, משרד האוצר

אנסטסיה הראל - רפרנטית פיקוד העורף, משרד האוצר

שניר ניב - רפרנט אנרגיה, אגף התקציבים, משרד האוצר

יובל טלר - רפרנט שיכון, משרד האוצר

יוסי עדס - רפרנט פנים, משרד האוצר

אסף וסרצוג
נועה היימן - רפרנט ביטחון פנים, משרד האוצר
רפרנטית חינוך, משרד האוצר

דוד רוטנברג - רשות המסים

שאול הויזלר - המשרד להגנת הסביבה

אריאל לוין - משרד השיכון

אסנת אלרואי - יועצת מנכ''ל, משרד הפנים

עידן הרשקוביץ - מרכז בכיר תקצוב וניתוחים כלכליים, משרד הפנים

סיון להבי - מנהל תחום בקרה תקצוב ופיתוח, משרד הפנים

חביב קטן - אגף תקציבים, משרד המדע התרבות והספורט

אדם רוזנטל - אגף התקציבים, משרד המדע התרבות והספורט

ישראל מלאכי - ראש מנהלת תנופה

אריה לוי - פעיל, המשמר החברתי

לילך חייבי-מנחם - המשמר החברתי

זכריה רייך - שדלן - פרילוג
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
הילה לוי
שינויים בתקציב לשנת 2014
היו"ר ניסן סלומינסקי
בוקר טוב, אנחנו פותחים את הישיבה של ועדת הכספים ויש לנו כאן את ההעברות הכספיות. אנחנו נתחיל בפנייה לוועדה מס' 107. מי מציג אותה? יש מישהו שמציג?
יוסי עדס
הרפרנט שאחראי על ההגבלים העסקיים הוא בצו 8.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מישהו יודע להציג את זה במקומו? אם כך, נעבור הלאה.

משרד לביטחון פנים, פנייה מס' 141.
אסף וסרצוג
הפנייה נועדה להגדיל את ההוצאה המותנית של רשות הכבאות בסך של 7 מיליון שקלים. זה בהתאם להחלטת ממשלה 1593.
יעקב ליצמן
מה ההחלטה הזאת?
אסף וסרצוג
החלטה שמאשרת קבלת תרומות מארגון ה-JNF.
יעקב ליצמן
רק להם?
אסף וסרצוג
רק לרשות הכבאות.
יעקב ליצמן
ורק מהם?
אסף וסרצוג
זה נקודתית גוף שרצה לתרום. הממשלה העבירה החלטה לגבי זה.
סתיו שפיר
למה זה עובר בהעברה תקציבית?
אסף וסרצוג
כי זה הגדלה של ההוצאה המותנית. צריכה לקלוט את התרומה.
יעקב ליצמן
זה מי שנשמע ברדיו כל הזמן שמביא תרומות?
מיכל בירן
זה פשוט אבסורד. זה מה שעושים אחרי השריפה בכרמל?
יעקב ליצמן
זה שאומר ברדיו כל הזמן שהוא מביא תרומות.
אראל מרגלית
אתה מתכוון לקרן הידידות?
אסף וסרצוג
לא, זאת לא קרן הידידות.
סתיו שפיר
כמה מסכומי ההצטיידות מגיעים מתרומות בסך הכל?
אסף וסרצוג
זה הסכום היחיד שמגיע מתרומות.
סתיו שפיר
7 מיליון? זאת תרומה שנתית?
אסף וסרצוג
לפי דעתי, ואני צריך לבדוק, לא היה בשנים קודמות. סליחה, ב-2013 היה, נכון? ההחלטה היא על 2014-2013. היה ב-2013 7 מיליון וב-2014. זה הכל.
סתיו שפיר
מתוך כמה?
אסף וסרצוג
מה תקציב הכבאות? כמיליארד שקלים. אלה 7 מיליון שמגיעים מהתרומה.
סתיו שפיר
מגיעים להצטיידות.
אסף וסרצוג
כן. בעיקר לרכש כבאיות.
יעקב ליצמן
למה רק לכבאות?
אסף וסרצוג
לא יודע. זאת החלטת ממשלה שאנחנו מיישמים אותה.
יעקב ליצמן
שאלתי למה החלטת הממשלה היא רק על כבאות? למה לא למשטרה? למה לא לכלכלה? למה לא לדיור?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא יודע. יכול להיות שיש ארגון שמוכן לתת.
יעקב ליצמן
מה מונח מאחורי ה-JNF?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא יודע. מי זה ה-JNF?
אסף וסרצוג
Jewish National Fund. זה בערך מקבילה של הקק"ל הישראלי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה מכובד מאד.
יעקב ליצמן
כן, אבל למה רק לכבאות?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כי הם רוצים להעביר לכבאות. אולי זה נולד אחרי השריפה שהיתה וזה מה שהם רוצים. אתה שואל תורם למה הוא נותן רק לזה?
יעקב ליצמן
לא. אני שואל את הממשלה למה היא מאשרת רק לכבאות?
היו"ר ניסן סלומינסקי
היא מאשרת בגלל שיש תורם ספציפי. יבוא תורם ספציפי למשרד הבריאות אז הם יבקשו לאשר. רבותי, אוקיי. מי בעד להעביר את פנייה מס' 141? נא להצביע.

הצבעה

בעד אישור פנייה מס' 141– 9
נגד – 1
נמנעים – אין
פנייה מס' 141 נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההעברה אושרה.

אנחנו עוברים לפניות מס' 146-142.
אסף וסרצוג
זה גם של המשרד לביטחון פנים. הפנייה נועדה לתגבר את התקציב השוטף של המשרד לביטחון פנים בסך של כ-192 מיליון שקלים, לתקציב הפיתוח בסך של כ-42 מיליון שקלים והפירוט הוא הפירוט הבא: כ-91 מיליון שקלים לטובת תגבור תקציב הקניות של גופי המשרד לביטחון פנים, בדגש על משטרה ושב"ס. זה נובע ממספר סיבות במהלך השנה, שמצריך תגבור לתקציב הקניות וזה בעצם התקציב השוטף. סך של כ-44 מיליון שקלים לטובת הרחבת פרויקט שיטור עירוני. זה סיכום שנחתם ויש פה טעות דפוס – בדצמבר, לא באוקטובר 2013.
יעקב ליצמן
מה טעות הדפוס? כל ההעברה?
אסף וסרצוג
לא, רק מאוקטובר לדצמבר.
סתיו שפיר
תגיד, כמה פעמים כבר הורדתם והגדלתם את תקציב הקניות של המשטרה? זו בקשה שחוזרת אלינו מדי חודש – קיצוץ בתקציב הקניות, תוספת לתקציב הקניות.
אסף וסרצוג
לא היה עדיין גידול בתקציב הקניות של המשטרה שהוא תוספתי כזה.
סתיו שפיר
אבל היו קיצוצים.
אסף וסרצוג
היו הפחתות ממשלתיות, הפחתות רוחביות.
סתיו שפיר
למה עכשיו אתם מגדילים את התקציב?
אסף וסרצוג
חלק מזה נובע באמת גם מהפחתות. יש סיבות מגוונות שגורמות לכך שיש חוסר בקיום התקציב השוטף. זה יכול להיות בארנונה, זה יכול להיות בחשמל, זה יכול להיות בהצטיידות. לצורך העניין, גם האירועים האחרונים משפיעים.
סתיו שפיר
חשבון החשמל משתנה? הארנונה משתנה?
אסף וסרצוג
יש התייקרויות לפעמים במהלך השנה. יש דברים שאולי לא נצפו מראש.
סתיו שפיר
בכאלה סדרי גודל?
אסף וסרצוג
יש פריסות של יחידות חדשות שלא בדיוק ידוע מה הצפי, מתי הן ייכנסו.
סתיו שפיר
איפה היתה פריסה חדשה.
אסף וסרצוג
ה-91 מיליון שקל זה לא רק למשטרה אלא לכל הגופים של המשרד לביטחון פנים.
סתיו שפיר
יש תקציב בתחילת השנה. הכנסת הצביעה עליו בצורה מסודרת – קריאה שנייה, קריאה שלישית, העברנו אותו. אחר כך באתם לפה, ביקשתם לקצץ ושוב לקצץ ואז להחזיר ועכשיו אתם מבקשים להעלות. אתם מטריחים את הוועדה לכאן להגיע ולהצביע על השינויים האלה, כאשר יכול להיות שהתקציב הבסיסי היה בסדר גמור.
אסף וסרצוג
זה מאד יכול להיות, אבל מבחינת הסמנטיקה כשיש הפחתות רוחביות והממשלה מחליטה על החלטות רוחביות, אנחנו באים ומבצעים את החלטת הממשלה. לכן זה לא שאנחנו מקצצים ביד אחת ומעלים ביד השנייה מתוך איזשהו רצון לעשות את המשחק הזה או לטרטר, חלילה, את ועדת הכספים.
מיכל בירן
כמה מתוך תקציב הקניות הזה הולך לכוח אדם?
אסף וסרצוג
זה כולו תקציב קניות. זה ההבדל בין תקציב קניות לשכר.
מיכל בירן
אני יודעת שזה ההבדל. בקיצור, זה לא מדים. מדובר פה על הדרך שלכם כרגיל לעקוף את הסכמי השכר במגזר הציבורי.
אסף וסרצוג
איך זה עוקף? זה הולך הכל לקניות, לא לשכר.
מיכל בירן
הכל?
אסף וסרצוג
הכל הכל הכל. שקל בשקל.
כמו שאמרתי 44 מיליון שקלים זה לטובת הרחבת פרויקט שיטור עירוני. זה סיכום בין השר לביטחון פנים לשר האוצר מדצמבר 2013. השנה מרחיבים ל-15 רשויות נוספות.
מיכל בירן
על מה זה אם לא לשכר?
אסף וסרצוג
שאלת קודם על תקציב הקניות ואמרתי שזה כולו תקציב קניות. בשיטור עירוני יש גם תוספת של שוטרים. חלק מהתקציב זה לטובת שכר וחלק זה לטובת הצטיידות והקמת המערכים.
מיכל בירן
השוטרים שנקלטים בשיטור העירוני, באיזה מסגרת זה?
אסף וסרצוג
שוטרים לכל דבר ועניין. אבל אלה שוטרים נוספים שלא היו בעת בניית התקציב.
סתיו שפיר
יש פה קיצוץ של 7 מיליון בתחבורה הציבורית.
אסף וסרצוג
אין פה קיצוץ. אני אגיע לזה ואסביר. עוד 43 מיליון שקלים בהתאם להחלטת ממשלה 960 להגברת הטיפול בתופעת ההסתננות. יש פה עוד 10 מיליון שקלים לרשות למלחמה בסמים ועוד 5 מיליון שקלים לפרויקט עיר ללא אלימות. זה לטובת פרויקטים נקודתיים וחד-פעמיים, שמתבצעים במהלך השנה. לגבי החלק של התחבורה אני אסביר – ב-2011 נחתם סיכום תקציבי בין משרד האוצר למשרד לביטחון פנים ומשרד התחבורה להקמת פרויקט א3, שזה פרויקט מצלמות המהירות. במסגרת זה היה סיכום בין שלושת המשרדים שכל משרד מקצה 7 מיליון שקלים לטובת תפעול הפרויקט הזה. במסגרת זה נכללים תחזוקת המצלמות, הקמת המשל"ט וכן הלאה.
יעקב ליצמן
כל אחד מהתקציב שלו?
אסף וסרצוג
כן. כל אחד מקצה 7 מיליון שקלים מהתקציב שלו. משרד האוצר והמשרד לביטחון פנים כבר הסדירו את זה בבסיס התקציב של 2014-2013. משרד התחבורה, מסיבותיו שלו, התמהמה ולא רצה לעשות את זה במסגרת הסדרת התקציב ולכן זה קורה על שינוייו. ב-2015 זה כבר יוסדר בבסיס התקציב.
סתיו שפיר
למה זה יוצא מתקציב התחבורה הציבורית?
אסף וסרצוג
מה השיקולים של משרד התחבורה ואיך הוא מקצה את הכסף אני לא יודע לומר.
סתיו שפיר
משרד התחבורה החליט להוציא את זה מתחבורה ציבורית או שהאוצר החליט?
אסף וסרצוג
אני לא יודע מאיפה משרד התחבורה מקצה את הסכומים שלו. בהתאם להתחייבות שלו הוא היה אמור להעביר 7 מיליון שקלים והוא מעביר אותם.
סתיו שפיר
למה מתוך תחבורה ציבורית?
אסף וסרצוג
את זה צריך לשאול אותו.
סתיו שפיר
אני חוזרת על הבקשה הזו פעם אחר פעם אחר פעם. למה לא מביאים לפה נציגים של המשרדים? למה זה תמיד רפרנטים של האוצר? יש פה קיצוץ של 7 מיליון מתחבורה ציבורית.
אסף וסרצוג
זה לא קיצוץ. זאת הקצאה שהם ידעו אותה מראש והקצו אותה מראש.
סתיו שפיר
הקצו אותה מראש מתוך תחבורה ציבורית. אני אגיד את זה בצורה פשוטה – אם אזרח פשוט היה פותח את תקציב המדינה הוא היה חושב שבתקנת תחבורה ציבורית X מיליון שקלים. אתה אומר שהיה סיכום מראש – אגב, בניגוד לחוק יסודות משק המדינה – שהתקציב הזה הולך להיות מקוצץ בסכום של 7 מיליון שקלים.
אסף וסרצוג
לא, זה לא מקוצץ. לא, לא, הטרמינולוגיה לא נכונה.
מיכל בירן
לעומת מה שאושר זה קוצץ.
אסף וסרצוג
לא, יכולות להיות גם השתתפויות בין משרדים.
סתיו שפיר
אסף, זה לא משנה. השתתפויות היא המילה הכי מסובנת שיש בתוך תקציב המדינה.
אסף וסרצוג
לא, לא, לא, לא, זה ממש לא נכון. אני רק אומר מבחינת מה שאת אומרת שזה לא קיצוץ.
סתיו שפיר
אני אומר בצורה פשוטה – אזרח יודע שיש X מיליון שקלים בתקציב מסוים. אתה אומר לי שהיה סיכום מראש – ואמרת שבפעם הבאה הוא ייכנס לבסיס – תבורכו - - -
אסף וסרצוג
לא היה סיכום של קיצוץ.
סתיו שפיר
שיש הקצאה מתוך התקציב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, רק שנייה. אני מבקש.
אסף וסרצוג
אני אסביר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היא תשאל את השאלות, אתה תתן תשובות ונתקדם הלאה.
סתיו שפיר
הסכום שאותו אזרח חשב שנמצא בתקנת תחבורה ציבורית בעצם לא נמצא בה. יש שם סכום הרבה יותר קטן. זה הסיפור. אתה לא קורא לזה קיצוץ, אבל כשסכום הופך מגדול לקטן אנחנו קוראים לזה קיצוץ.
אסף וסרצוג
אני אגיד משפט כדי להסביר את הטרמינולוגיה. משרד התחבורה ידע בתחילת השנה שזה יהיה חלק מההוצאות שלו. הוא בחר שהתקציב הזה כרגע יישב אצלו.
סתיו שפיר
בניגוד לחוק יסוד: משק המדינה. אם הוא ידע לפני העברת התקציב שיש סיכום מוקדם ובכל זאת לא הכניס את זה לבסיס התקציב, זה מנוגד לחוק יסוד: משק המדינה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עזוב, לא נתקדם. הרי כל שינוי שיש מסעיף לסעיף אפשר לשאול עליו. האזרח הקטן – האזרח החשוב – יראה שבסעיף מסוים היה כך ופתאום יש דברים כאלו וזה בניגוד לחוק יסודות התקציב. מי שמרגיש שזה בניגוד, ירגיש כך.
סתיו שפיר
זאת לא שאלה של רגש. זה ממש לא קשור לרגש. זה קשור בחוק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר, הרי בכל שינוי זאת אותה שאלה.
סתיו שפיר
ניסן, בוא תראה מה קרה פה. זה לא עניין של קואליציה ואופוזיציה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא מדבר על קואליציה ואופוזיציה.
סתיו שפיר
הוא קורא לזה הקצאה. נקרא לזה הקצאה של 7 מיליון שקלים מתוך התקנה הזו עוברים למקום אחר, למצלמות בטיחות. גם מטרה חשובה ואין על זה חילוקי דעות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נו, אז מה הבעיה?
סתיו שפיר
אנחנו העברנו את תקציב המדינה, חברי הכנסת בדקו את הסעיפים וחשבו שיש בסעיף הזה X מיליוני שקלים. עכשיו אנחנו מבינים שהיה סיכום מוקדם שבעצם אומר שהסעיף הזה הופחת. זה מנוגד לחוק יסוד: משק המדינה. זה לא שאלה של רגש. זה לא מפריע לנו רגשית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרי כל שינוי בתקציב, כל העברה מסעיף לסעיף זה אותה שאלה.
מיכל בירן
אבל פה הם אומרים שהם ידעו את זה מראש.
סתיו שפיר
לא, זה לא בדיוק אותו דבר. זה אומר שלא קראת את העתירה שלי לבית המשפט העליון, כנראה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
קראתי את העתירה ואת לא קראת את התשובות.
סתיו שפיר
זה ממש לא על כל סעיף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה אני יכול לעשות? יש תשובות שלא חושבים כמוך. מה אני יכול לעשות? אם יש תקציב למשרד התחבורה ופעם אחת יש הסכם להעביר - -
סתיו שפיר
ההתנהלות היא התנהלות עקומה, בטח לאור העובדה שבית המשפט הורה למשרד האוצר להגיע להבנות על הסוגיה הזאת. אני לא חושבת שאנחנו יכולים להצביע בעד ההעברה הזאת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאה אחוז. תסביר את הסעיף הבא.
אסף וסרצוג
לגבי ההרשאה להתחייב אני אסביר. משרד לביטחון פנים מוביל דרך המשטרה פרויקט לשדרוג צי המסוקים של המשטרה. הרעיון הוא רענון צי המסוקים שהוא מאד ישן וגם הגברת היכולות. במסגרת זו זה גם אמור להגביר את יכולות מערך הכבאות, גם כחלק מנזקי השריפה בכרמל. זה גם מאפשר עוד יכולות של כיבוי אווירי מעבר לטייסת הכיבוי האווירי הקיימת, וגם מאפשר יכולות של פיקוד ושליטה מהאוויר בזמן אירועי חירום.
המכרז אמור להתפרסם בחודשים הקרובים והמכרז הוא ל-20 שנה. לפי הוראות התכ"מ, החשב הכללי, בשביל לצאת למכרז צריך הרשאה להתחייב. אנחנו מדברים פה על הערכת עלות של כ-18 מיליון שקלים לשנה, כשהתקציב כבר נמצא בגופי המשרד לביטחון פנים.
סתיו שפיר
לכמה שנים?
אסף וסרצוג
על פני 20 שנה. לכן אתם רואים הרשאה להתחייב על סך 360 מיליון שקלים. שוב אני אומר שהכסף קיים בבסיס התקציב ועל מנת לצאת טכנית למכרז חייבים שיהיה אישור של ועדת הכספים להרשאה להתחייב.
סתיו שפיר
ב-20 השנים הבאות בוועדת הכספים יבואו ויגידו: זה הרשאה להתחייב, זה משהו שכבר הסכמתם עליו בעבר ולכן אין לכם מה לדון בו.
אסף וסרצוג
לא, זה אמור להיות בבסיס התקציב ובכלל לא להגיע לוועדה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקיי, מי בעד?
אלעזר שטרן
יש לי שאלה ואני יודע שהיא לא מופנית אליך, יש פה גם העברות לשכר. באיכות כוח האדם של המשטרה ושל שירות בתי הסוהר, עם כל הכספים שעושים פה, מנסים לעשות משהו? לבחון את זה? אני אומר את האמת. לצערי יש שם גם אנשים נהדרים, אבל הבוקר שרפו תחנת משטרה בהר-הבית. השוטרים עמדו בצד, לא עשו כלום. אתמול היתה לי עוד דוגמה עם שוטר בדרגת רב-פקד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לצערי זאת המדיניות של השר או של הממשלה, לא של השוטרים.
אלעזר שטרן
ראיתי אתמול רב-פקד שיושב שעות בתוך אוטו עם חסימה במקום מטומטם. אני יודע שלדברים האלה מעבירים כספים. לפני חודשיים היה לי עם השר במליאה על שירות בתי הסוהר, עם שירות עלובות שנתן לי השר לביטחון פנים.
אורית סטרוק
עד שלא יהיו שוטרים מטומטמים אתה לא מוכן להעביר כסף למשטרה?
אלעזר שטרן
לא, אני שואל. את לא הבנת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
השאלה אומרת שצריך להעלות את איכות כוח האדם במשטרה, ואני מסכים אתך. אני מסכים אתך.
אלעזר שטרן
אני אצביע בעד ההעברה הזאת, בשביל שיהיו רגועים פה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אלעזר, הרי עוד מעט יתחיל הדיון על התקציב ויבוא לכאן השר לביטחון פנים. אלה השאלות שצריך לשאול אותו.
אלעזר שטרן
אני יודע את זה. כשלא באים אנשים - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
יבוא השר עצמו. האנשים לא יתנו לך תשובות כי זאת מדיניות של השר או של הממשלה ונצטרך לשאול אותו כשהוא יבוא לכאן בדיוני התקציב.

רבותי, מי בעד העברה 146-142?

הצבעה

בעד אישור פניות מס' 146-142– 9
נגד – 2
נמנעים – אין
פניות מס' 146-142 נתקבלו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההעברה אושרה.
סתיו שפיר
רביזיה.
טמיר כהן
אושר רביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
פנייה לוועדה 148-147, עמ' 13 אצלנו – הוצאות חירום אזרחיות.
אנסטסיה הראל
אני מציגה את הפנייה. הפנייה באה לתגבר את פרויקט מיגון הניוד בסך של 12.5 – תחבורה ציבורית והסעות תלמידים בשטחי יו"ש, בסך של 12.5 מיליון שקלים, בהמשך לדיון שהתקיים בוועדה בנושא. היה דיון ועכשיו אנחנו עושים את ההעברה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עשינו על זה דיון שלם עם המל"ל בנושא המיגון של רכבים פרטיים ואחר-כך אוטובוסים.
מיכל בירן
אפשר להסביר איך הכסף באמת יגיע למיגון? אני בעד שיהיה מיגון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא הולך רק למיגון.
מיכל בירן
אני רק רוצה לוודא שהוא הולך למיגון. איך זה קורה טכנית? מי מבצע את המיגון? לאן הכסף עובר?
אנסטסיה הראל
הכסף עובר לפיקוד העורף, שהוא מי שמבצע.
יעקב ליצמן
למה את לא מעבירה את הכסף לפיקוד העורף בלי לציין איפה?
אנסטסיה הראל
אנחנו מעבירים את הכסף לפיקוד העורף.
יעקב ליצמן
אבל כאן את כותבת לאיפה זה. למה את לא מעבירה כסף לפיקוד העורף למיגון? היית לוקחת פי 4? למה את מציינת את זה דווקא שם?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא הבנתי.
אנסטסיה הראל
גם אני לא הבנתי.
מיכל בירן
למה לא מקצים כסף לפיקוד העורף למיגון, שיחליט פיקוד העורף איפה הכי נדרש מיגון.
אלעזר שטרן
אני יכול לחזק את השאלה. אני שאלתי את משרד האוצר ואמרו לי – אני קורא – "התקציב הספציפי בסכום 12.5 מיליון מתוכנן לתת מענה ל-12 אוטובוסים, תחבורה ציבורית. רמת המיגון הנדרשת נקבעת על-ידי משרד הביטחון, פיקוד העורף, אשר מבצעים רכש של ערכות פלדה מול ספקים חיצוניים. הערכות נמסרות לחברות כדי למגן את השלדות של כלי הרכב." בדקתי כמה זה עולה. בהחלטה פה עלות של אוטובוס היא מיליון ו-50 אלף שקל. אני בדקתי בחברה שממגנת. זה נע בין 400 אלף ל-800 אלף.
אנסטסיה הראל
לא, רגע, יש פה בלבול. עלות רכישת אוטובוס, אבל אנחנו מדברים פה על מיגון. מיגון אוטובוס זה באמת בסביבות 800 אלף-700 אלף שקלים.
אלעזר שטרן
סליחה, אני אגיד שני דברים. בסוף השקל פה הוא לא שקל שהולך למיגון במקומות אחרים. למה צריך למגן גג שמכפיל פי אלף? בגלל שפעם אחת התהפך אוטובוס וירו בו? בדרך כלל, אם זורקים אבנים או יורים או לא משנה מה, זה מהצדדים. ההבדל הוא פי 2. עם ישראל יש לו מגבלות של תקציב. אני אומר לך את האמת, שאם הכסף היה הולך לפיקוד העורף היינו הרבה יותר שקטים.
אנסטסיה הראל
הכסף הולך לפיקוד העורף.
אלעזר שטרן
לא, תוסיפו את זה לתקציב הביטחון ותעבירו את זה לפיקוד העורף ותגידו לו: מיגון אוטובוסים. אני יודע ששם העלות פר אוטובוס היא עלות פר אוטובוס. כאן קשה להבין איך מיליון שקל עולה למגן אוטובוס, למעלה ממיליון שקל. תביאו לי את המפעל הזה שאומר שלמגן אוטובוס עולה מיליון שקל.
אנסטסיה הראל
מי שיוצא למכרזים למיגון זה פיקוד העורף. מי שמחליט איך הוא ממגן, עם מי הוא ממגן ומה הוא ממגן זה פיקוד העורף. היתה הנחיה למשרד האוצר להעביר את התקציב ואנחנו מעבירים את התקציב. מי שמנהל את הפרויקט זה פיקוד העורף ולא משרד האוצר. זה משרד הביטחון.
אלעזר שטרן
לאן הולכת ההעברה הזאת?
אנסטסיה הראל
לפיקוד העורף, שיעשה את המיגון.
אלעזר שטרן
זה הולך למשרד הביטחון?
אנסטסיה הראל
סעיף 16 זה תקציב של הוצאות חירום אזרחיות של פיקוד העורף.
יעקב ליצמן
אני אתמוך בהעברה אבל אני אומר לכם במפורש שמשהו עובד כאן לא בסדר. אסור לכם להביא את זה למיגון הניוד באיו"ש. לא אכפת לי איפה. אני אתמוך בזה כי אני חושב שמגיע להם, אבל את לא יכולה לכתוב דווקא להם. מגיעה לפיקוד העורף ופיקוד העורף יעשה מה שהוא רוצה.
אנסטסיה הראל
זה מגיע לפיקוד העורף. סעיף 16 זה פיקוד העורף.
יעקב ליצמן
אז בשביל מה את כותבת את כל השאר? אני אתמוך בזה כי צריך, אבל ההעברה לא בסדר.
אראל מרגלית
אני לא כל כך מבין למה מדברים ספציפית על יהודה ושומרון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אחרי הדיון המהיר שהיה בנושא של המל"ל יש לי כאן את הסיכום שהוא העביר. "מיגון הניוד באיו"ש, תכנית רב-שנתית לתחבורה ציבורית והסעות ילדים".
טמיר כהן
היה דיון מהיר בעניין הזה.
סתיו שפיר
אני יודעת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
העביר את זה תת-אלוף צוק-רם זאב, וובה. הוא כותב נתונים טכניים כלליים: עלות אוטובוס ללא מיליון – מיליון. עלות חליפת מיגון לאוטובוס – 700 אלף.
אלעזר שטרן
יש לי גם שאלות אם צריך את ה-700 אלף או את ה-400 אלף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש כאן חלוקה של 25 מיליון שהתחייבו, שמתחלקים בין האוצר לבין משרד הביטחון. כל אחד נותן 12.5 לצורך המיגון. כמה שיצליחו למגן ימגנו בזה.
אלעזר שטרן
ניסן, קיבלתי תשובה ממשרד האוצר. אני קראתי אותה ואני אקרא שוב.
יעקב ליצמן
אלעזר, אתה לא חולק על עצם המיגון, נכון?
אלעזר שטרן
ברור שלא.
יעקב ליצמן
לכן תתמוך במה שאני אומר להם: אני תומך בהעברה. את הדרך שהם העבירו את זה, היא לא נכונה.
סתיו שפיר
ניסן, אני רוצה לשאול שאלה אותך ואת חברי הוועדה. אין פה חילוקי דעות, כולנו בעד מיגון.
אורית סטרוק
אז מה כל הקשקשת?
סתיו שפיר
תקשיבי. התקציב של הסעיף הזה במקור הוא 2.8 מיליון שקלים.
אורית סטרוק
היה פה דיון שלם עם בן-אדם מהמל"ל שהסביר לך את זה.
סתיו שפיר
ב-2013 התקציב גדל מ-2.3 מיליון שקלים ל-73.1 מיליון שקלים. זאת אומרת שהוא גדל ב-2,430%.
אורית סטרוק
את ראית את הנייר של המל"ל?
סתיו שפיר
ב-2014 שוב הוא התחיל מ-2.8 מיליון והוא גדל בינתיים ב-1,260%. השאלה שלי היא זאת: אם יש לנו פה תקציב שהתחיל עם פחות מ-3 מיליון ואתם אומרים שהוא לא מספיק או שיש אוטובוסים לא ממוגנים - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
מכמה הוא התחיל?
סתיו שפיר
מ-2.8 מיליון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרי קיימנו על זה ישיבה שלמה.
אורית סטרוק
היתה על זה ישיבה שלמה, סתיו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היה כאן המל"ל ונתן דוח: המיגון יעלה 289 מיליון שקל, שעכשיו הם צריכים להחליט איך זה יתחלק ועל מי זה יתחלק.
סתיו שפיר
זאת אומרת שעד לשנה זו לא חשבו איך עושים את זה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה לא הולך. אוטובוס עובד 10 שנים או 15 שנים ואז צריכים להחליף אותו.
סתיו שפיר
איך יכול להיות שהבסיס של התקציב הוא פחות מ-3 מיליון והוא צריך לגדול ב-2,400% בשנה?
זבולון כלפה
אבל זה לא רק בסעיף הזה.
סתיו שפיר
זה גדל רק בסעיף הזה.
זבולון כלפה
לא, לא נכון.
סתיו שפיר
זה גדל רק בסעיף הזה. תסתכל, זה רק בסעיף אחד.
זבולון כלפה
בכל הסעיפים יש הגדלה.
סתיו שפיר
לא נכון. ממש לא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
די, רבותי, חבל על הזמן.
סתיו שפיר
העלאה של 2,400%? אני רוצה רק להבין מי בדיוק מקבל את הכסף ואיך מתבצע המעקב. בפעם הקודמת – די, אי אפשר לדבר פה בלי הפרעות. זבולון, זה לא יפה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אי אפשר לדבר? את היחידה שמדברת, אם את שמה לב.
סתיו שפיר
סליחה, אני שתקתי עד עכשיו והקשבתי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שתקת עד עכשיו?
סתיו שפיר
ניסן, המלחמות האישיות בינינו לא רלוונטיות לוועדה, אז תנמיך את הטון ותקשיב לשאלה שלי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מנמיך את הטון, תנמיכי גם את. מותר לך גם.
סתיו שפיר
בפעם הקודמת שהגיעה אלינו בקשה כזו להעברה תקציבית, ואני, כמו כולכם, חרדה לביטחונם של אזרחי ישראל, ישב פה משרד האוצר ואמר שהוא לא יודע לעקוב לאן באמת עובר הכסף הזה. הוא אמר את זה ואתה יכול לבדוק את זה בפרוטוקול. הוא לא יודע באמת לעקוב לאן זה הולך, מה קורה לכסף שעובר למיגון.
מיכל בירן
זה מה שהיה בדיון הזה.
סתיו שפיר
ואם אנחנו מעבירים כסף שבסוף לא ברור לאן הוא מגיע, אנחנו פה חוטאים לתפקידנו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
את מוכנה להסביר למי עובר הכסף?
אנסטסיה הראל
הכסף הזה עובר לפיקוד העורף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
פיקוד העורף. נקודה.
אנסטסיה הראל
מי שעוקב אחרי העברת הכספים זה חשב שיושב במשרד הביטחון, ששייך לחשבת הכללית.
מיכל בירן
פיקוד העורף ממגן את זה בעצמו או שהוא מעביר את הכסף?
אלעזר שטרן
אני רוצה לומר משפט לפרוטוקול. אני אצביע בעד זה, בהנחה שזה הולך לפיקוד העורף.
אנסטסיה הראל
סעיף 16 זה סעיף של פיקוד העורף.
אלעזר שטרן
אבל אני רוצה להגיד לכם משהו. יש פה עשרות מיליוני שקלים על מיגון מיותר ומיגון היסטרי. אני מבקש שפעם אחת, עם כל הכבוד - - -
זבולון כלפה
רק תחדד את העניין שדיברת על המיגון של הגג.
אלעזר שטרן
אני אחדד. אני אגיד מאיפה זה בא. פעם אחת בשלושים שנה התהפך אוטובוס ואחרי שהוא התהפך על הצד ירו בו גם בגג. בגלל זה מאז אנחנו משקיעים עשרות מיליונים בעודף מיגון. אני חושב שמכיוון השקל הוא שקל הוא שקל, יש פה עשרות מיליונים שהם לצרכי ביטחון של עם ישראל ויש הרבה יותר מקומות עם סיכון הרבה יותר גבוה להשקיע את זה. לכן אני מבקש שגם אם זאת תכנית רב-שנתית, תעצרו במשרד האוצר או בפיקוד העורף ותשאלו האם חליפת המיגון הזאת לא מוגזמת.
אורית סטרוק
יאללה, בואו נעשה על זה הצבעה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, רק שנייה. אלעזר, אתה מכיר את וובה. תשב אתו, תדבר אתו ותפתרו את זה. אף אחד מאתנו לא נכנס להנחיות איך ומה. אנחנו רק רוצים שיהיה ממוגן.
סתיו שפיר
ניסן, יש לי שאלה שלא קיבלתי עליה תשובה. התקציב הזה שגדל ב-2013 מ-2.8 מיליון ל-73 מיליון, מתוכו אתה יודע מה בוצע? אולי כדאי שתשאל את האוצר מה בוצע. מתוך ה-73 מיליון שעברו לסעיף מיגון ניוד תחבורה ציבורית ביו"ש, אתה יודע מה בוצע?
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש לנו כאן דוח מפורט של המל"ל.
סתיו שפיר
אני מסתכלת על תקציב המדינה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרי הזמנו את המל"ל והוא הכין דוח שאנחנו נפיץ אותו.
סתיו שפיר
ניסן, בוצע מתוך זה רק 13 מיליון שקלים. זאת אומרת ש-60 מיליון שקלים בכלל לא בוצעו מהדרישה של השנה הקודמת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאה אחוז.
סתיו שפיר
מה ?מאה אחוז"? התושבים בדרום הארץ לא צריכים מיגון לאוטובוסים שלהם מפני ירי רקטות? אתה חושב שאלה סכומים שאנחנו יכולים פשוט לזרוק אם בסוף לא מבצעים אותם?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם הם צריכים מיגון, ייתנו להם מיגון. מה את רוצה?
סתיו שפיר
אתה חושב שתושבים שיורים עליהם רקטות לא צריכים מיגון?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה זה קשור אחד לשני?
סתיו שפיר
כי אני מסבירה לך שהתקציב הזה גדל ב-2,400% ומתוכו רק 13 מיליון שקלים בכלל בוצעו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
על מה את מדברת? אם הם צריכים הם יקבלו. מה, את הולכת להגיד שזה יקבל על זה?
מיכל בירן
אם כבר מדברים על זה, יש לנו גן ילדים בניר-עם שבו הילדים לא ממוגנים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, מי בעד ההעברה?
סתיו שפיר
ניסן, אתה חייב שיענו למה התקציב הזה בביצוע שלו הוא רק 13 מיליון מתוך 73 מיליון. למה הם צריכים עכשיו העברה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאה אחוז. מי בעד העברה 148-147?
סתיו שפיר
סליחה, איזה מין התנהגות זאת? את חברי הכנסת האחרים לא מעניין למה בוצעו רק 13 מיליון מתוך 73 ועכשיו מבקשים עוד?
אורית סטרוק
אבל ענו לך על זה כבר.
סתיו שפיר
מי ענה על זה? מי ענה על זה?
אורית סטרוק
הסבירו לך שזה הסוף של התר"ש.

הצבעה
בעד אישור פניות 148-147– 8
נגד – 2
נמנעים – אין

פניות 148-147 נתקבלו.
סתיו שפיר
אני נגד ורביזיה. מי ענה על זה?
אורית סטרוק
סגן ראש המל"ל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההעברה אושרה.
סתיו שפיר
73 מיליון שקלים אושרו ב-2013. רק 13 מיליון שקלים בוצעו. לך זה לא מפריע או שהכל רק כדי לגרוף קולות שכאילו הבאת כסף ליו"ש? לא מפריע לך? באמת. 60 מיליון שקלים שפשוט אושרו אבל לא הלכו לשם, בסדר?
אלעזר שטרן
ניסן, נהרג עובד זר בדרום בגלל שלא היו מיגוניות שמפוזרות בשטחים. עכשיו שר האוצר נתן את זה. אני אומר לכולנו שעודף ההיסטריה ביהודה ושומרון – אני בכוונה אומר את זה ככה – על תקציבים לכל מיני דברים מול אזורים אחרים בארץ, בסוף יש לה משמעויות של חיי אדם.
אורית סטרוק
היה פה דיון שלם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אומר שוב שבנושא של ביטחון אנחנו לא עושים השוואה. מי שצריך, צריך לקבל את זה.
אלעזר שטרן
אין דבר כזה. צרכי עמך מרובים. יש מגבלות של כסף במדינת ישראל. אנחנו לא יודעים את זה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה לא קשור.
אלעזר שטרן
אם אתה נותן במקום אחד, יש פחות במקום אחר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, לא על חשבון. זה לא הולך מאותו סעיף.
אלעזר שטרן
אין דבר כזה "לא על חשבון". מה, הדוד באמריקה שלח את זה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם צריך מיגוניות אז יהיו מיגוניות.
אלעזר שטרן
עובדה שלא היה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
גם כאן אין מיגון. על מה אתה מדבר? אין מיגון פה. ראית מה שהוא אומר. אוטובוסים נוסעים עם ילדים בלי מיגון.
סתיו שפיר
יש פה עודפים של 60 מיליון משנה שעברה.
אורית סטרוק
בוא תעשה טיול בתחבורה ציבורית ליו"ש ואחר כך תדבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עשינו, עשינו.

רבותי, פניות מס' 152-149.
סתיו שפיר
לא, זה מדהים הזילות של הדיון בוועדה הזאת. לאיזה דרגות של ציניות זה יכול להגיע?
טמיר כהן
עמ' 16.
חביב קטן
הפנייה נועדה להעברת סכום של 16,790 אלפי שקלים למשרד התרבות והספורט, בין היתר למטרות הבאות: 600 אלף שקלים מתקציב משרד ראש הממשלה עבור השתתפות בהוצאות אירוח המכביה ה-19. המכביה ה-19 התרחשה ביולי 2013.
יעקב ליצמן
זאת העברה רטרואקטיבית?
חביב קטן
לא. יש החלטת ממשלה שהקצתה את המשאבים למכביה בין השנים 2012 ל-2014. החלוקה נקבעה כדי להקל על הנטל התקציבי של משרדי הממשלה, כך שיפרסו את הכסף לתשלומים. כל שנה בין השנים 2012 ל-2014 משרד התרבות והספורט מאגם את הכספים האלה ומעביר אותם לארגון המכביה.
יעקב ליצמן
זאת אומרת שהתקציב מחולק לשלושה שלישים?
חביב קטן
לא בדיוק, לא בחלקים שווים.
יעקב ליצמן
מה התקציב? 600 אלף זה השנה. כמה זה בכל שנה? ואיפה זה המכביה? בכפר המכביה?
חביב קטן
לא, עוד פעם. אני אתחיל מההתחלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה היה פעם, אבל השנה זה היה בירושלים.
משה גפני
יכול להיות שמעבירים לכפר המכביה את הכסף?
יעקב ליצמן
האירוע היה?
חביב קטן
האירוע היה ביולי 2013. התקציב הכולל של המכביה היה סדר גודל של כ-120 מיליון שקלים. מדינת ישראל החליטה שהיא משתתפת ב-18.7 מיליון שקלים. מכיוון שהאירוע מתקיים רק בשנה אחת אבל יש התקשרויות שנאלצות להתרחש לפני האירוע והתשלומים לספקים לאחר האירוע, ועל מנת להקל על הנטל התקציבי של משרדי הממשלה המשתתפים באיגום, המדינה פרסה את זה לשלוש שנים.
יעקב ליצמן
לעוד כמה שנים?
חביב קטן
זאת השנה האחרונה.
יעקב ליצמן
כל כמה שנים עושים את האירוע?
חביב קטן
כל ארבע שנים.
יעקב ליצמן
ארבע שנים. זאת אומרת ששלוש שנים משלמים חובות?
חביב קטן
לא, המכביה התרחשה ב-2013. בשנת 2014 משלמים לספקים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה הבעיה? אתה פורס את התשלום וזה בסדר גמור.
חביב קטן
עדיין יש תשלומים לספקים שטרם הספיקו לשלם.
יצחק כהן
מתי העברנו תקציב רטרואקטיבית?
משה גפני
זה נכון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה לא רטרואקטיבי.
אראל מרגלית
מה הקשר של משרד הנגב והגליל לאירוע?
היו"ר ניסן סלומינסקי
הממשלה חילקה את זה למשרדים אחרים.
חביב קטן
זה חלק מאיגום המשאבים שנקבע בהחלטת הממשלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, לא ככה. אי אפשר.
אראל מרגלית
קודם כל, לעניין אירוח המכביה היה טוב להבין מה זה נושא האירוח. אני בעד המכביה ואני בעד ההשתתפות של ממשלת ישראל במכביה, אבל אני לא כל כך מבין מה הקשר בין משרד הנגב והגליל לאירוע ולמה זה מחולק פעם אחת 600 אלף, פעם אחת משרד החינוך, אחרי זה 1.1 מיליון שקלים של משרד הנגב והגליל לתקציב. אני לא כל כך מבין מה הקשר בין המשרדים לבין המכביה. אם יש קשר, תסביר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בבקשה, תסביר.
חביב קטן
המכביה הוא אירוע שמושך ספורטאים יהודים חובבים ומקצועיים מכל רחבי העולם למדינה. המדינה החליטה שיש לה אינטרס גדול באירוח אירוע כזה. זה אירוע הספורט הכי גדול שמתקיים במדינת ישראל וזה אחד האירועים הכי גדולים בעולם בכמות המשתתפים שלו. לכן למדינה יש אינטרס. הפעילויות של המכביה, למרות שטקס הפתיחה והאירוח היו בירושלים, היו בכל רחבי הארץ, גם בנגב ולגליל. לכן למשרד הנגב והגליל גם היה אינטרס להיות שותף באיגום המשאבים הזה. איגום המשאבים נקבע בחלוקה על-ידי המשרדים ומזכירות הממשלה. כל משרד הסכים כמה הוא יעביר ועל הפריסה התקציבית. עיקר הסכומים הועברו בשנת 2013, שזו שנת ביצוע האירוע. עכשיו יש סכומים שטרם הועברו.
אראל מרגלית
האם הם צינורות בלבד או שמשרד החינוך היה לו באמת עניין בתוך המכביה?
חביב קטן
יש לו עניין כי זה מביא את כל היהודים. כל המשרדים שותפים והם רצו להיות שותפים בנושא. הם רצו לתרום לנושא, כל אחד מהאינטרס שלו. משרד הגמלאים תרם כי באו המון גמלאים להשתתף בפעילויות הספורטיביות שנערכו.
עפר שלח
לפי התוצאות זה נראה כמו משרד הגמלאים והפעוטונים.
יעקב ליצמן
זה מפעל שאני לא יודע מה הוא עושה ואני לא יודע מה התוצאות – אני לא מבין בזה.
אראל מרגלית
אתה לא יודע כמה שיאים עולמיים היו במכביה? ישראל שברה את כל השיאים.
יעקב ליצמן
האם, אדוני היושב-ראש, כל מפעל שנכנס לחובות אוטומטית מכסים את החובות שלו? אדוני, אני רוצה תשובה. האם אוטומטית כל דבר שיש לו חובות אנחנו נכנסים לחובה? מה ההבדל בין מפעל המכביה למפעל נעלי בריל? שם אנחנו לא משלמים להם את החובות ואומרים שהמפעל ייסגר. למה על המכביה אנחנו לא אומרים שהוא ייסגר?
חביב קטן
אני יכול להסביר את הנושא, חבר הכנסת. החלטת הממשלה נקבעה עוד בשנת 2012. החלוקה התקציבית – ארגון מכבי העולמי היה מעדיף שהיא תסתיים כבר בשנה קודמת. החלוקה התקציבית של המשאבים, גם בשנת 2014, נעשתה לבקשת משרדי הממשלה השותפים לה כדי לא לגרום נטל תקציבי בשנים 2013-2012. המדינה התחייבה לתת את הכספים מבעוד מועד, עוד לפני האירוע, למכביה הזאת הספציפית וההתקשרויות נוצרו על סמך התחייבות המדינה לתקצב את הסכום בהחלטת הממשלה שלה. הארגון לא נכנס לחובות ואז החלטנו לתקצב אותו או להעביר לו כספים. התשלום לספקים עכשיו נעשה מכיוון שפשוט הם לא קיבלו את הכסף שעליו התחייבה המדינה. התקצוב נעשה מבעוד מועד עוד בשנת 2012.
יעקב ליצמן
מי בעיקר צריך לשלם עבור זה?
חביב קטן
משרד הספורט. אני נציג המשרד.
יעקב ליצמן
אתה הולך לשלם עבור זה?
חביב קטן
כן.
יעקב ליצמן
מה כן? בגללך נכנסו לחובות?
חביב קטן
לא בגללי נכנסו לחובות. עשו ביצוע אירוע מאד גדול.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה לא חובות, זה לא חובות. רבותי, מי בעד פניות מס' 152-149?

הצבעה
בעד אישור פניות מס' 152-149– 8
נגד – 1
נמנעים – אין

פניות מס' 152-149 נתקבלו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הפניות אושרו.
זבולון כלפה
אני מבקש להגיש רביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו עוברים לפניות מס' 165-163, עמ' 31.
יעקב ליצמן
מה עם פנייה מס' 157?
היו"ר ניסן סלומינסקי
קפצתי על אחת. הדפים קצת התבלבלו.
דור בלוך
השינויים מיועדים לתקצוב הרפורמה בתכנון ובנייה במנהל התכנון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רק רגע, רבותי, אני מבקש.
סתיו שפיר
דילגנו על ההעברה שהיתה באמצע?
היו"ר ניסן סלומינסקי
דילגנו בינתיים.
סתיו שפיר
היא לא תעלה היום?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כרגע דילגתי עליה.
סתיו שפיר
היא לא תעלה היום? זה יותר מדי לבקש שנדע מה לוח הזמנים לוועדה הזאת? התחלנו בחצי שעה איחור ועכשיו אתה מעביר העברות. תסביר רק מה הולך לעלות ומה לא הולך לעלות? מה הבעיה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
בינתיים זה לא הולך לעלות כרגע.
סתיו שפיר
ניסן, חוסר הרצינות הזה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
ממש חוסר רצינות.
סתיו שפיר
ממש חוסר רצינות. פשוט מביך. חוסר רצינות גם להגיד שאתה לא תצביע על חוק המע"מ, עד שיש עתיד לא הסכימו להעביר לך כסף להתנחלויות. זה חוסר רצינות. וכל זה בזמן מלחמה. זה חוסר רצינות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה את מקשקשת ומקשקשת?
סתיו שפיר
סליחה, אתה אומר שהפרסומים האלה לא נכונים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
איזה פרסומים? על מה?
סתיו שפיר
אתה לא הצבת תנאי שחוק המע"מ לא יעבור עד שאתה לא תקבל סכום מסוים של כסף בשביל ההתנחלויות?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא הצבתי שום תנאי חוץ מהתנאים שקשורים לחוק עצמו.
סתיו שפיר
לא היה תנאי כזה? זאת אומרת ש'כלכליסט' שיקרו?
היו"ר ניסן סלומינסקי
'כלכליסט'. תשאלי את הכתבת של 'כלכליסט', היא תגיד לך.
סתיו שפיר
אני קראתי את הכתבה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז תשאלי אותה.
סתיו שפיר
אני אשמח לדעת שמדובר בהטעיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תשאלי אותה. היא תגיד לך שהעורך הכניס את זה והכתבה לא מדברת על זה. אבל העורך מכניס את זה.
סתיו שפיר
זאת אומרת שלא היה שום סיכום.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עזבי, אני לא - - -
סתיו שפיר
לא, רק להבין.
היו"ר ניסן סלומינסקי
את לא צריכה כל דבר להבין.
סתיו שפיר
אני ועוד איך צריכה להבין. זה התפקיד שלי. אז לא היה שום סיכום בנוגע לחוק המע"מ?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה מוכן להסביר, בבקשה?
סתיו שפיר
ניסן, היה סיכום או לא היה סיכום?
היו"ר ניסן סלומינסקי
הלאה, בבקשה.
סתיו שפיר
מה זאת אומרת? כן או לא?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא מבין מה את רוצה. אנחנו דנים עכשיו בהעברות תקציביות.
סתיו שפיר
אנחנו דנים בכסף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז גמרנו, נו די. מספיק עם כל השאלות.
סתיו שפיר
האם היה סיכום שצריך לעבור סכום מסוים של כסף לאן שהוא בתמורה להעברת חוק המע"מ בינך לבין יש עתיד?
היו"ר ניסן סלומינסקי
תשאלי את זה כשידונו על חוק המע"מ, תשאלי את השאלות האלה.
סתיו שפיר
אני שואלת אותך האם יש סיכומים נפרדים לגבי חוק המע"מ?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אמרתי לך. תשאלי את זה כשידונו על חוק המע"מ. אולי תקבלי תשובה.
סתיו שפיר
אנחנו לא דנים בחוק המע"מ למרות שהוא היה אמור לעבור השבוע. בגלל זה אני שואלת. האם יש סיכומים בנוגע לחוק הזה או לא?
היו"ר ניסן סלומינסקי
את גם מכתיבה לי מה אמור לעבור ומה לא? בוא תסביר, בבקשה.
סתיו שפיר
מה זאת אומרת? אם אין סיכומים תגיד שאין.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מבקש ממך כרגע להיות בשקט. תודה.
סתיו שפיר
אבל אם אין סיכומים פשוט תגיד שאין סיכומים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מבקש ממך, אני לא חייב לעבוד לפי מה שאת רוצה.
סתיו שפיר
אני שואלת שאלה. אתה יושב-ראש הוועדה ואני אמורה לסמוך עליך עם השינויים האדירים האלה. תגיד לי אם היו סיכומים או שלא היו סיכומים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
את תסמכי עליי אם את רוצה או לא. אני לא חייב. את מוצאת כל פעם לשאול שאלות ואני לא חייב לענות לך.
סתיו שפיר
נכון, כי יש לי הרבה שאלות. וואלה, זה התפקיד שלי. אני מצטערת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז יש לך. אז מה?
סתיו שפיר
לא אתה בחרת בי אבל האנשים שכן בחרו בי, בחרו בי כדי לשבת פה ולשאול שאלות. בשביל זה נבחרתי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נו, צלם, צלם עוד, עד שייגמר.
סתיו שפיר
ניסן, האם היה או לא היה סיכום כזה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני ביקשתי. אני לא מחויב לענות לך על שום דבר כרגע. כשנגיע למע"מ אפס - - -
סתיו שפיר
לגבי הסכמים קואליציוניים אתה ועוד איך מחויב לענות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
א', אני לא חייב. כשנגיע למע"מ אפס תשאלי את השאלה.
סתיו שפיר
אתה מחויב לענות לי על כל סיכום שהיה בתוך הקואליציה. זה חייב להיות מפורסם לציבור על פי חוק. אתה חייב לענות לשאלה הזאת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, ממש לא.
סתיו שפיר
אני יודעת שהחוק לא כל כך מעניין אותך, אבל על פי החוק אתה חייב לדבר על כל הסכם קואליציוני שהיה ביניכם. כל הסכם. האם היה הסכם כזה או לא היה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
בוא נחכה לצילומים שייגמרו.
טמיר כהן
כבר הגישו רביזיה. אתה מצטרף לרביזיה?
סתיו שפיר
יש לך כבר מספיק תמונות, ניסן, אל תדאג.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בוא תסביר, בבקשה.
דור בלוך
אני חוזר שוב. הכסף במסגרת הפנייה מיועד לחיזוק יכולות התכנון של הרשויות המקומיות לקראת יישום חוק תכנון ובנייה.
סתיו שפיר
ניסן, היה או לא היה סיכום? למה אתה לא יכול פשוט לענות על השאלה הזאת?
דור בלוך
הרפורמה אושרה במושב הכנסת הנוכחי ותצא לדרך ב-1 באוגוסט.
סתיו שפיר
אם אתה לא עונה על השאלה אני מסיקה מזה שכן היה.
טמיר כהן
אנחנו בעמ' 41.
דור בלוך
הכסף במסגרת הפנייה מיועד לחיזוק יכולות התכנון של הרשויות המקומיות במסגרת הרפורמה.
סתיו שפיר
איפה היועצים המשפטיים של הוועדה? למה היועצים המשפטיים - - -
דור בלוך
התקנים במסגרת הפנייה מיועדים ליישום הסכם כתף אל כתף וכן תוספת עבור מינהל התכנון ליישום הרפורמה האמורה. זה הכל.
סתיו שפיר
הם לא צריכים לשבת פה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא מצליח לשמוע. אפשר בבקשה לבקש שקט? בבקשה תסביר שוב.
דור בלוך
התקציב במסגרת הפנייה מיועד למימון חיזוק יכולת התכנון של הרשויות המקומיות לקראת יישום הרפורמה בתכנון ובנייה. הרפורמה אושרה במושב הנוכחי של הכנסת ותצא לדרכה ב-1 לאוגוסט 2014. החלק השני של הפנייה מיועד לתוספת של 42 תקנים בגין יישום הסכם כתף אל כתף וכן תוספת של 11 תקנים עבור מנהל התכנון ליישום הרפורמה האמורה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תסביר מה זה כתף אל כתף? על מה מדובר?
דור בלוך
אני אתן לעידן הרשקוביץ ממשרד הפנים להסביר.
עידן הרשקוביץ
אחד מהתפקידים במערכת התכנון הוא בודק תכניות. עד היום היה מצב שבו חלק מבודקי התכניות היו עובדי מדינה וחלקם היו עובדים שמועסקים באמצעות חברה. כחלק מהסכם כתף אל כתף אנחנו פותרים את העניין הזה וקולטים כעובדי מדינה את בודקי התכניות שלנו.
יעקב ליצמן
זה בהסכם עם ההסתדרות?
עידן הרשקוביץ
כן. זאת תוצאה של הסכם עם ההסתדרות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקיי. מי בעד העברה של פניות מס' 165-163?

הצבעה

בעד אישור פניות מס' 165-163– 9
נגד – אין
נמנעים – אין
פניות מס' 165-163 נתקבלו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההעברה אושרה.

פנייה מס' 166 – רשויות מקומיות.
יוסי עדס
הפנייה נועדה להעברת סך של 25 מיליון שקלים עבור סיוע לרשויות בעקבות אירועי מזג האוויר שהיו בדצמבר 2013, אירועי השלג שהיו. זאת פעימה שלישית בהמשך לשתי פעימות שכבר הועברו לרשויות. בנוסף, יש פה 4 מיליון שקלים לרשויות באזורי הגולן, הבקעה ומעלה אפרים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה בנושא של נזקי הסופה.
יוסי עדס
ובנוסף, 6 מיליון שקלים זה עבור כוח אדם מוניציפלי במסגרת הקמת - - - חצי מיליון שקלים זה ממשרד הביטחון עבור טיפול בחללים בהתאם להחלטת הממשלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, אם אין שאלות, מי בעד פנייה מס' 166?

הצבעה

בעד אישור פנייה מס' 166 – 8
נגד – אין
נמנעים – אין
פנייה מס' 166 נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הפנייה אושרה.

פנייה מס' 167 – תמיכות שונות, מנהלת תנופה, משרד החקלאות. מי מסביר את זה?
ישראל מלאכי
הפנייה נועדה להעביר 5 מיליון שקל ממרכז ההשקעות של משרד החקלאות לטובת השקעות בעסק ממשיך של מפוני גוש-קטיף, שחזרו לעבודתם החקלאית ולשקם את העסק מחדש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה. אם אין שאלות - -
אלעזר שטרן
אחת ההעברות היותר מוצדקות שיש כאן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את פנייה מס' 167?

הצבעה

בעד אישור פנייה מס' 167 – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין

פנייה מס' 167 נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההעברה אושרה.
פנייה מס' 168 – משרד השיכון.
יובל טלר
הפנייה נועדה לתקצוב הרשאה להתחייב בסך כ-903 מיליון שקלים עבור משרד הבינוי והשיכון למטרות הבאות: תקצוב הרשאה בסך 400 מיליון שקל לצורך ביצוע עבודות פיתוח, תקצוב הרשאה להתחייב בסך 200 מיליון שקל לצורך עבודות פיתוח באזורי עדיפות לאומית, תקצוב הרשאה להתחייב בסך 51 מיליון שקל לצורך ביצוע עבודות פיתוח במגזרי מיעוטים, תקצוב הרשאה להתחייב בסך כ-128 מיליון שקל לצורך ביצוע עבודות תכלול על-ידי המשרד.
סתיו שפיר
מה זה?
יובל טלר
יש פה הרשאה להתחייב בסך כ-33 מיליון שקל לצורך ביצוע עבודות תכנון באמצעות חברות מתכננות ותקצוב הרשאה בסך 5 מיליון שקל לצורך פריצת כביש באלעד. כל הכספים האלה ממומנים מהכנסות משיווקים. בנוסף לזה תקצוב הרשאה להתחייב בסך כ-30 מיליון שקל לטובת ביצוע פעולות תומכות בבנייה חדשה לטובת קידום השיווקים בפריפריה. תקצוב הרשאה להתחייב בסך 50 מיליון שקל לטובת ביצוע פעולות פיתוח במרקם הוותיק במגזרי המיעוטים.
יצחק כהן
אתה מוכן לפרט על אזורי הפיתוח? מה זה? איפה זה? איזה אזורים?
יובל טלר
רק שנייה, אני אסיים. על-פי החלטת ממשלה 2681, 3211 ו-3708 ותקצוב הרשאה להתחייב בסך כ-11 מיליון שקל לטובת פיתוח תשתיות ביישובי ההתנתקות בהתאם להסכמי ההעתקה.
סתיו שפיר
תענה בבקשה על השאלה ששאלתי קודם והתעלמת. מה זה תכנון של המשרד?
יובל טלר
למשרד יש תכנית עבודה שנתית.
סתיו שפיר
למה זה לא תוקצב בבסיס?
אריאל לוין
שאלה חברת הכנסת למה זה לא מופיע בבסיס ורק מביאים את זה עכשיו.
יצחק כהן
ושאל חבר הכנסת מה הם אזורי העדיפות.
אריאל לוין
בסדר. אחד אחד.
אלעזר שטרן
ולי יש אחרי זה עוד שאלה.
אריאל לוין
בסדר, אני פה. ראשית, היה ויכוח גדול כשהכינו את התקציב והתקציב הוכן לפני שנה וחצי. היה תקציב דו-שנתי. תקציב דו-שנתי, כאשר עוסקים בענף הבנייה – בתשתיות, בפיתוח, בתכניות - - -
סתיו שפיר
תקציב לשנה וחצי, לא ממש דו-שנתי.
אריאל לוין
כן, לשנה וחצי. הוויכוחים היו מאד גדולים בינינו ובין אגף תקציבים. אגף תקציבים התעקש לתקצב סכומים חלקיים בהרבה סעיפים של תשתיות, תכנון, פיקוח על עבודות וכל הדברים האלה. היה ויכוח גדול, הוא תקצב חלק והתוצאה היא שלאחר שעוברות חצי שנה ושנה, אנחנו יושבים עם אגף תקציבים, עוברים אתם כמעט על כל הדברים ובודקים את השיווקים, את ההוצאות, את ההכנסות ומעדכנים את התקצוב.
סתיו שפיר
בהתאם למה הוא החליט מה לתקצב ומה לא לתקצב? אני רוצה לשמוע את המשרד. תודה.
אריאל לוין
בכל סעיפי התכנון והפיתוח והתשתיות לבנייה היה תקצוב חלקי, סדר גודל של 30%. גם התכניות לא היו בשלות אז וגם אגף תקציבים לא הסכים לתקצב בבסיס התקציב כמו שצריך לתקצב את משרד השיכון בסכומים הריאליים. עכשיו אנחנו לקראת דיונים לשנה הבאה ויש הסכמה כמעט מושלמת בינינו לבין אגף תקציבים לתקצב את התקציבים של התשתיות, התכנון וכל מה שקשור לשיווקים של מכרזי קרקע לבנייה בסכומים ריאליים.
סתיו שפיר
זאת אומרת שמשהו כבר השתנה.
אריאל לוין
כן, כן.
יובל טלר
כן אני רוצה להוסיף שמשרד השיכון הרחיב את פעילות התכנון שלו במהלך השנים האחרונות בהתאם למצב שוק הנדל"ן בישראל. הפעילות היא מבורכת, אבל עם זאת היה קשה לצפות מראש באיזה אופן תגדל התכנית. כמובן שמדובר עכשיו בתכנית העבודה של שנת 2014, שלא היתה ידועה לנו באמצע שנת 2013, איך היא תיראה, בגלל שהיה מדובר בתקציב דו-שנתי. לכן מדובר בתוספת משמעותית.
סתיו שפיר
אתה מבין מה קורה – אומר לך נציג משרד השיכון שהם רצו תקציב X. משרד האוצר בא ואמר להם: תסלחו לי, אנחנו לא הולכים לתקצב אתכם. אתם תצטרכו במהלך השנה לבוא לוועדת הכספים ולהתחנן לכסף הזה פעם אחר פעם. זה תוקע את עבודתו של משרד השיכון.
אני אגיד פה עוד דבר, לי מאד קשה להצביע בעד משום שאני עדיין מחכה לתשובות משר השיכון לגבי אופן התקצוב של המשרד. כבר שלושה חודשים שאני מחכה לתשובות שלו ועדיין לא קיבלתי אותן, כדי להבין באמת במה מושקעים תקציבי משרד השיכון. משום מה, המידע הזה – אני יודעת שהתשובה כבר מונחת על שולחנו של השר, אבל הוא לא מוכן להעביר אותה אליי. המידע הזה הוא כנראה מידע סודי ולכן מאד מאד קשה לי לתמוך בהעברות תקציביות למשרד.
כשאתם מגיעים לפה עם סכום כזה של קרוב למיליארד שקלים בבקשה להרשאות להתחייב או להעברות תקציביות אתם צריכים להסביר לחברי הכנסת מה היא התכנית התקציבית של המשרד שלכם ובמה מושקעים כל הסכומים האלה. אזרחי ישראל עדיין מחכים לפתרונות דיור ולא מקבלים אותם. במה מושקע כל הכסף הזה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לגבי התכנית הכוללת של המשרד, אמרנו שבהחלט יבוא לכאן שר השיכון וישאלו אותו את השאלות. הוא שמח לבוא לפה.
סתיו שפיר
צריך לעשות את זה לפני ההעברה התקציבית ולא אחרי שמעבירים מיליארד שקל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. צריך לעשות את זה לפני דיוני התקציב. היו דיוני תקציב, הוא הופיע פה בתקציב הקודם והסביר. לקראת התקציב הבא הוא יופיע שוב ויסביר ואז ישאלו אותו את השאלות.
סתיו שפיר
נראה לך הגיוני שהשר לא יענה על שאלה שהופנתה אליו לפני שלושה חודשים על-ידי חברת כנסת?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא יודע להגיד לך. עוד אין לי ייפוי כוח.
אלעזר שטרן
ברור, ברור. עוד לא התחלף שר השיכון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
סליחה, רב יצחק שאל שאלה. בבקשה. הוא שאל מה הם אזורי העדיפות.
יצחק כהן
הוא אמר שזה הולך לאזורי עדיפות.
אריאל לוין
בכל יישובי הפריפריה. זה מתחיל מקריית שמונה, מעלות, שלומי, ירוחם, דימונה.
מיכל בירן
כולל אשקלון?
אריאל לוין
לא. אשקלון לא באזורי עדיפות לאומית.
אלעזר שטרן
יש לי שאלה. אני יודע שאתם עושים עבודה טובה, אבל בפעם הקודמת אני אמרתי ששר החינוך שקרן ואף אחד לא הכחיש את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שר החינוך?
אלעזר שטרן
סליחה, שר השיכון. צודק. שר השיכון. שר החינוך הוא אדם אחלה. אמרנו פה בדיון ששר השיכון הוא שקרן ויש תעודות מוועדת האתיקה ואף אחד לא הכחיש את זה.
אורית סטרוק
מר שטרן, בחייך.
אלעזר שטרן
רגע, אני לא מדבר אתך עכשיו. את לא היית פה. את בכלל לא נמצאת פה.
אורית סטרוק
אתה השקרן בסיפור הזה של ועדת האתיקה.
אלעזר שטרן
את צלמת בכלל. את צלמת.
אורית סטרוק
אני צלמת ואתה השקרן. אני הצלמת ואתה השקרן בסיפור הזה.
אלעזר שטרן
את צלמת במליאה. את מקליטה במליאה, אחר כך מצלמת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, די, רבותי. די, די.
אורית סטרוק
שלא יגיד פה ששר החינוך הוא שקרן ואני אשתוק. מה זה?
יצחק כהן
אז אל תשתקי.
אורית סטרוק
אני לא שותקת.
יצחק כהן
תדברי.
אורית סטרוק
אמרתי שמי ששקרן זה אלעזר שטרן.
אלעזר שטרן
אמרתי פה בפעם הקודמת שעל התקציבים של משרד השיכון קשה לי להצביע בעד בגלל שוועדת האתיקה של הכנסת קבעה ששר השיכון הוא שקרן. אף אחד לא הכחיש את זה פה, אף אחד לא התנגד לזה, אז איך אנחנו מעבירים לו תקציבים?
יצחק כהן
ניסן, אתה לא יכול להוציא אותה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, לא, עזוב.
יצחק כהן
היא לא מפסיקה להפריע לי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רב יצחק, קיבלת תשובה.
יצחק כהן
לא, לא קיבלתי. הוא זרק לי – דימונה, קריית שמונה. אפשר לקבל רשימה מסודרת?
היו"ר ניסן סלומינסקי
תקבל אותה. מה זה אזורי עדיפות לא קשור רק לזה ותקבל את זה.
יצחק כהן
אני רוצה לראות את כל האישורים.
אלעזר שטרן
ניסן, אני יכול לקבל תשובה? באמת. אם ועדת האתיקה - - -
איילת שקד
די, אלעזר, תפסיק לבלבל את המוח כבר.
אלעזר שטרן
איילת, את לא בוועדה הזאת. את אורחת פה.
איילת שקד
מה אכפת לי? תפסיק לבלבל את המוח כבר.
אלעזר שטרן
תגידי, מה קרה לך? שלחת פה עוזר - - -
איילת שקד
אתה מבלבל את המוח.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אלעזר, אלעזר, די.
אלעזר שטרן
מה, היא שומרת עליך?
אורית סטרוק
כמו ילד בן חמש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אלעזר, בבקשה.
איילת שקד
אלעזר, בבקשה, אתה מוריד את הרמה של הוועדה הזאת באמת - - -
אלעזר שטרן
את לא בוועדה הזאת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את פנייה מס' 168?
סתיו שפיר
ניסן, לא, יש לי עוד שאלות. סליחה. חיכיתי לשאלתו של אלעזר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תשאלי את השאלות.
סתיו שפיר
תקצוב הרשאה להתחייב של 11 מיליון שקל לפיתוח תשתיות ביישובי ההתנתקות. בשבוע שעבר היה פה דיון על ההתנתקות ושוב, גם פה יש שותפות מלאה מסביב לשולחן בזה שצריך לדאוג למפונים ולתת להם כל מה שהובטח להם. הבנו מאנשים שישבו פה וסיפרו שיש עדיין משפחות רבות ללא קורת גג. הסכומים שהועברו עד כה, כולל בתקציב על שינוייו לטובת מפוני ההתנתקות, מגיעים כבר קרוב ל-12 מיליארד שקלים. עכשיו אתם מבקשים עוד סכום. לא קיבלתי בשבוע שעבר תשובות לאן עברו כל הכספים האלה ואיך יכול להיות שעם כל הכסף הזה עדיין יש מפונים שאין להם גג מעל הראש. ומדוע, אם עבר כל הכסף הזה, אתם צריכים עכשיו עוד כסף? לאן זה הולך?
יובל טלר
חשוב להפריד בין הגופים השונים שמטפלים במפוני ההתנתקות. יש את מנהלת תנופה, שמתעסקת בפן מסוים של יישום תכנית השיקום של מפוני ההתנתקות.
סתיו שפיר
כרגע זה נראה בעיקר אי-יישום, לא יישום.
יובל טלר
אנחנו מדברים פה על 11.5 מיליון שקל שמועברים לפיתוח תשתיות, שמשרד השיכון מבצע.
סתיו שפיר
כמה סכומים עברו עד כה ממשרד השיכון או למשרד השיכון מאז ההתנתקות לטובת ההתנתקות?
אריאל לוין
הביצוע ביישובי ההתנתקות – לדוגמה, מזרח לכיש – הוא באופן כללי ליישובי ההתנתקות. זה לא בהכרח לאנשים שעברו מחבל עזה לחבל לכיש. אלה תשתיות לבנייה שנעשות ביישובים, כאשר חלק מהאנשים הם זכאים של מנהלת תנופה ומקבלים את כל הסיוע והמענקים, וחלק זה תשתיות כמו לכל אדם שבא, רוכש שם מגרש ומשלם את עלויות הפיתוח. זאת לא השקעה של משרד השיכון ולא החזר אלא פיתוח תשתיות בעיקר.
סתיו שפיר
אתה יודע שהתקציב הזה ב-2013 גדל ב-3,900%? זבולון, אני בצד שלך אז כדאי שתקשיב ברצינות. התקציב של פיתוח תשתיות יישובי ההתנתקות גדל ב-2013 מ-6 מיליון ל-248 מיליון. הביצוע היה בסך הכל 77 מיליון. מה קורה לכסף?
אריאל לוין
אני לא יכול לתת תשובה על מספרים שאני לא מכיר.
סתיו שפיר
אלה מספרים שמופיעים בתקציב.
אריאל לוין
בסדר. אני לא זוכר בעל-פה את הכל.
סתיו שפיר
אני פותחת את התקציב באינטרנט. ברוך השם, זה חשוף.
ישראל מלאכי
אני אענה. בסיס התקציב שאת מדברת עליו לא רלוונטי, כי בסוף אנחנו מדברים על יישובים מתפתחים דינמיים, כאשר ההתפתחות תלויה גם בהקצאת המגרשים וגם ברכישת המגרשים על-ידי המתיישבים וגם בהשלמת תכניות. לכן זה לא נכון בכלל לתקצב את זה בבסיס כי זה דבר שאף אחד לא יודע לצפות שנה מראש מה תהיה הדינמיקה של האכלוס.
סתיו שפיר
אין לך תכנית עבודה כמה אתה הולך לרכוש בשנה?
ישראל מלאכי
תכנית העבודה לא רלוונטית, כי אם עכשיו אנחנו לא יודעים אם יופשרו מגרשים או לא, אם ועדות התכנון יציעו אתרי בנייה אנחנו לא יודעים אם נצטרך לבנות שם תשתיות, אם נצטרך להשלים שם מבני ציבור או לא. אלה דברים דינמיים.
סתיו שפיר
אין שום בעיה. ב-2013 ביקשתם תוספת תקציבית. קיבלתם תוספת של 242 מיליון שקלים, מתוכם אני רואה שהביצוע הוא בסך הכל 77 מיליון.
ישראל מלאכי
אני לא חושב שנתוני הביצוע הם עדכניים.
סתיו שפיר
אלה נתונים מ-2013.
ישראל מלאכי
נתוני הביצוע לא בהכרח משקפים בגלל שמדובר בתקציבים שהרבה פעמים ניתנים בהרשאה להתחייב, תקציבי פיתוח, ולכן הם ניתנים לאורך זמן וממומשים לאורך זמן.
סתיו שפיר
אבל נשאר לך עודף מ-248 מיליון שקלים כי השתמשתם רק ב-77 מיליון שקלים. נשאר לכם עודף של 170 מיליון שקלים. ב-2014, תקציב הבסיס שלכם היה שוב רק 6 מיליון. איך זה עובד?
אריאל לוין
אם באמת את חפצה לקבל אינפורמציה מלאה אז אני לא יכול לתת לך.
סתיו שפיר
אני תמיד חפצה לקבל.
אריאל לוין
אני יודע, לכן אני מדגיש את זה. אני מוכן לבדוק ולתת לך הסבר מפורט מה זה התקציב שאת מדברת עליו. אני לא זוכר את המספר של 2013. יכול להיות שהסעיף לא נכון או שהתקנה לא נכונה.
סתיו שפיר
אם משרד האוצר מפרסם נתונים לא נכונים באתר שלו זאת בעיה. אני לא מבינה, זה בכלל לא קשור אחד לשני.
ישראל מלאכי
התכנית של פיתוח תשתיות ביישובי ההתנתקות מחולקת לכמה וכמה הסכמים ולכמה וכמה תקנות. את מדברת בעיקר על תשתיות שבשנה שעברה הושקעו באזור יד בנימין ונחל שורק, ואנחנו מדברים על דברים אחרים שמבשילים בקצב אחר מאשר יישובים שונים. זה פשוט מאד.
סתיו שפיר
זאת לא הצדקה למה התקציב הוא בצורה כזאת.
אריאל לוין
אני אתן לך הסבר מפורט.
סתיו שפיר
צריכים לתת הסברים לפני הדיון ולא אחרי שמעבירים. אם זה יגיע באותו קצב שבו מגיעים ההסברים הקודמים על אופן התקצוב במשרד, זה אומר שנקבל את זה איפשהו ב-2020 ועד אז עדיין יהיו אנשים שאין להם גג מעל הראש.
אריאל לוין
זה יגיע בקצב כמו שאת חושבת שצריך להגיע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, מי בעד אישור פנייה מס' 168?

הצבעה

בעד אישור פנייה מס' 168 – 6
נגד – 2
נמנעים – אין
פנייה מס' 169 נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הפנייה אושרה.
טמיר כהן
מבקשים רביזיה.
סתיו שפיר
גם אני.
עפר שלח
גם אני.
אלעזר שטרן
גם אני.
רוברט אילטוב
אתם יודעים מה? גם אני.
היו"ר ניסן סלומינסקי
פנייה מס' 169.
שניר ניב
צהריים טובים, יחד אתי אילן בכר ממשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים. הפנייה נועדה לתקצוב כ-6 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב ללא מזומן והקצאת 1.5 תקנים חדשים ללא מזומן בתקציב משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים. הפנייה ללא הוצאות עבור ארבעת הנושאים הבאים: נושא ראשון זה הקצאת 1.5 תקנים חדשים עבור הפיקוח בגפ"מ.

הנושא השני הוא מתן הרשאה להתחייב בסך 2,750 אלפי שקלים בעקבות החלטת הממשלה של המכון הגאולוגי. הרשאה להתחייב בסך 3.4 מיליון שקלים עבור ייעוץ ומחקרים של משרד האנרגיה והעברה פנימית של תקציב על סך 6 מיליון שקלים להתייעלות אנרגטית. כפי שאמרתי, הפנייה היא פנימית ללא מזומן חדש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה. מי בעד אישור פנייה מס' 169?

הצבעה

בעד אישור פנייה מס' 169 – רוב
נגד – מיעוט
נמנעים – אין
פנייה מס' 169 נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הפנייה נתקבלה. אני מגיש רביזיה על זה עד שהם יואילו בטובם לתת תשובה לגבי הנושא של נכי צה"ל עם החשמל. עד היום, למרות ההחלטה של הוועדה, מתעכבת התשובה שלכם. זאת בושה שאין כדוגמתה. חמש פעמים דיברתי עם השר שאמר לי: אין בעיה, זה יאושר. דיברתי עם המנכ"לית.
טמיר כהן
אנחנו עושים מעקב שוטף על זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עד היום, כשדיברנו על הנושא של המים זה נסגר מיידית. בנושא החשמל אושר כאן פה אחד לתת לנכי צה"ל את אותה הנחה. יש את זה ועדיין המשרד מעכב. אם המשרד מעכב – בבקשה.

אנחנו עוברים לפניות מס' 173-170.
נועה היימן
הפנייה נועדה להעברת הסכומים הבאים: 13.6 מיליון מהמשרד להגנת הסביבה למשרד החינוך. התקציב מועבר מקרן הנקיון לפעילויות שמהותן הכשרות מורים בנושאי סביבה, בהתאם לתכנית שנבנתה בשיתוף בין משרד החינוך למשרד להגנת הסביבה. 6.2 מיליון שקלים ממשרד ראש הממשלה למשרד החינוך עבור הספריה הלאומית, שילוב מורים בבתי ספר יהודיים, שיפוץ מבנים חינוכיים של קהילת בני המנשה ותגבור לימודי עברית בבתי ספר יהודיים בתפוצות. 5.8 מיליון שקלים ממשרד התיירות למשרד החינוך לפיתוח תשתיות חינוכיות ברשת אכסניות הנוער של אנ"א ולתגבור שירותי החינוך של אוכלוסיות המיעוטים בהיקף כולל של 47.5 מיליון שקלים. תגבור השירותים נועד לתכניות למניעת נשירה, לתגבור אבחונים, הכשרות מורים, הכנות לפסיכומטרי, שדרוג ספריות ומעבדות בבתי הספר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
את מוכנה להסביר בסעיף 5 לאיזה אכסניות נוער הכוונה?
נועה היימן
רשת אכסניות הנוער של אנ"א.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רק אנ"א?
נועה היימן
רק אנ"א.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש עוד אכסניות נוער. יש עוד מדרשות. איפה הן בתמונה?
נועה היימן
למדרשות יש תקציב פיתוח נפרד והסברנו את זה גם בשנה שעברה. זה רק האכסניות של אנ"א.
זבולון כלפה
שאין בה כסף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש כסף בסעיף הזה?
זבולון כלפה
לא, לא.
נועה היימן
בשנה שעברה, לאחר פנייה ישבתי עם חבר הכנסת כלפה כדי להסביר את ההבדל בין אנ"א לבין המדרשות.
זבולון כלפה
מסתבר שיש שני סוגים של דם.
מנועה היימן
משרד התיירות, שהוא זה שמעביר את התקציב - - -
זבולון כלפה
חלק קטן. הרוב זה משרד החינוך. תדגישי.
נועה היימן
אני מסבירה את הפנייה הזאת. בפנייה הזאת, משרד התיירות – לא נמצאים פה נציגי משרד התיירות, אבל אני ארשה לעצמי לדבר בשמם. משרד התיירות מעוניין לפתח תשתיות של תיירות דרך רשת אכסניות הנוער. אלה סדרי העדיפויות שלו ולכן הוא מחליט לתמוך שם. משרד החינוך תומך גם הוא בפיתוח של אנ"א וגם בפיתוח של אכסניות של החברה להגנת הטבע בבתי ספר שדה וגם במדרשות. הפנייה הזאת היא ממשרד התיירות שמעוניין לפתח את רשת האכסניות של אנ"א, שפרוסה בכל הארץ.
סתיו שפיר
בחינוך לא פורמלי, איך מתחלק התקציב הזה? למי הוא הולך?
נועה היימן
הוא הולך לתגבור פרויקט עתידים, שזאת תכנית מצטיינים בפריפריה בדגש על דרום הארץ, לחינוך מדעי במסגרת התגבור של המיעוטים, לקידום נוער ברשויות. לא בכל הרשויות המקומיות אבל בחלקן יש אגפים לקידום נוער. במסגרת חיזוק השירותים לחינוך הערבי התקציב מועבר לרשויות ערביות בדרום הארץ.
סתיו שפיר
כמה כסף?
יצחק כהן
למה אין לכם תגבור שירותי חינוך של האוכלוסיה החרדית? למה בכל מקום הם בחוץ, כמו הקייטנות? אגב, אף אחד בסוף לא קיבל קייטנות. לא רציתם שהילדים של החרדים יקבלו קייטנות, אז אף אחד לא קיבל קייטנות. למה גם פה הם נמצאים בחוץ? ראינו את האוכלוסיה הבדואית, הדרוזית, הצ'רקסית. אני רואה פה את כל האוכלוסיות. למה האוכלוסיה החרדית מחוץ לתחום? יש לך תשובה?
נועה היימן
האוכלוסיה החרדית מתוקצבת מתקציב המדינה.
יצחק כהן
גם הם מתוקצבים מתקציבי המדינה. כל מה שתגידי אני אגיד לך גם על הבדואים והצ'רקסים. כדאי שתתני טיעון אינטליגנטי.
נועה היימן
אוכלוסיית המיעוטים היא אוכלוסיה עם הישגים נמוכים.
יצחק כהן
אל תמציאי.
נועה היימן
אני לא ממציאה. היא במצב סוציו-אקונומי נמוך ולכן יש חשיבות בתמיכה בהם.
יצחק כהן
הכל חשיבות. לציבור החרדי אין חשיבות?
נועה היימן
לצורך צמצום פערים.
יצחק כהן
אני לא בא אלייך בטענות. את מהאוצר וזאת בטח לא המדיניות שאת קובעת. שר החינוך קובע את המדיניות. השאלה היא למה. לפרוטוקול, השאלה – למה? יש פה אוכלוסיה ואוכלוסיה ואוכלוסיה, וכמו הקייטנות, שגם ילדי המצטיינים היו להם קייטנות וילדי החרדים הוצאתם אותם מחוץ לתחום. למה פה גם כן?
נועה היימן
תכנית החרדים, כפי שהוסבר בדיון שהתקיים בוועדה לביקורת המדינה, בתכנית הקייטנות התקבלה החלטת מדיניות על-ידי משרד החינוך שהיא מתגברת ונותנת תמיכה לחינוך הרשמי ולחינוך הרשמי בלבד.
יצחק כהן
הבדואים והצ'רקסים והערבים הם לא - - -
נועה היימן
הם בחינוך הרשמי.
שמעון סולומון
בעתידים החרדים יכולים להיות בפנים.
יצחק כהן
אתה רוצה. הם לא רוצים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אלעזר, שאלה.
יצחק כהן
אני לא מקבל תשובות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני יודע. אין לה תשובות לתת.
אלעזר שטרן
ניסן, תשמע את השאלה. לפני שנה שאלתי אותך על השכר של מנכ"ל אנ"א. את זוכרת?
נועה היימן
כן.
אלעזר שטרן
אמרתי לי שזה נפרד. זה תקציב תשתיות וזה תקציב תפעול. כאילו אנחנו מפגרים.
יצחק כהן
כמו התשובה שאני מקבל על ילדי החרדים. אותו הדבר.
אלעזר שטרן
אני אגיד לך למה את חושבת שאנחנו מפגרים. בסוף זה אותו גוף והרי יש לו אינטרסים. אם הוא באמת רוצה את טובת התיירות בישראל וטובת החינוך בישראל וטובת הלא-יודע-מה, לא יכול להיות שעלות מנכ"ל שם, אם אני לא טועה, קרובה למאה אלף שקל. תגידו, איך אנחנו נותנים את זה? אם זאת עמותה אנחנו לא מעבירים עם כזה שכר או לפחות לא רוצים להעביר. הממשלה מעבירה כספים בלי שהיא בודקת את זה בגלל שאומרים לה שזה חומר למלט ולבלוקים? אנחנו מכירים את הדברים האלה.
נועה היימן
במסגרת נוהל התמיכות המעודכן, אם אני זוכרת נכון, חלק מנוהל התמיכות כולל בתוכו גם את עלות שכר המנכ"ל. למטב הבנתי, השכר עומד בתנאים לקבלת שכר על-ידי המדינה.
אלעזר שטרן
למטב הבנתי לא. שיהיה כמו שכר של מנכ"ל משרד ממשלתי.
נועה היימן
כל גוף הנתמך על-ידי המדינה עובר ועדת בדיקות. הוא מגיש בקשה לתמיכה ונתמך ב - - -
אלעזר שטרן
אני אגיד מה אמרתם לי בפעם הקודמת. נועה, את זוכרת מה אמרתם לי? אני אזכיר. אמרתם לי שזה לא קשור על מה שאת אומרת לי עכשיו שזה כן קשור ועכשיו את מסייגת את זה במילים "למטב הבנתי". בפעם הקודמת אמרת לי שזה הולך לתשתיות ועכשיו את נותנת לי תשובה אחרת. מה התשובה הנכונה?
נועה היימן
שתי התשובות נכונות. יש תמיכה בגוף כגוף ויש - - - אני אסביר. יש שתי תקנות תמיכה שתומכות את אכסניות הנוער. יש את תקנת התפעול השוטף ויש את תקנת הפיתוח, השיפוצים. במסגרת שתי התקנות, אחת היא לפיתוח ואחת היא תמיכה שוטפת. במסגרת שתי התקנות, כדי לקבל את התמיכה הגוף צריך לעבור דרך ועדת התמיכות של משרד החינוך. מי שיושב בוועדת התמיכות הם נציגים מאגף תקציבים של משרד החינוך וחשבות משרד החינוך. הם יושבים ביחד, שוקלים בקשות על סמך נתונים ומסמכים שהגוף מגיש והם בודקים האם זה עומד בנוהל התמיכות. למטב הבנתי, מכיוון שכל שנה זה נדון מחדש בוועדת התמיכות, אנ"א עומדים בכל תקנוני התמיכה של המדינה.
יצחק כהן
תחזיר להם, שיחזירו את זה אם הם רוצים, תגבור לאוכלוסיה החרדית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן, שמעון.
שמעון סולומון
לגבי עתידים אני מוצא את עצמי מסנגר על התכנית. התכנית הזאת היא בעיקרה מיועדת לתלמידים מהפריפריה בעלי פוטנציאל, אבל במצב סוציו-אקונומי נמוך. היא הצלחה אדירה ומשם פשוט הולכים לצבא, למקומות הכי טובים שאפשר. בלעדי התכנית הזאת אני לא בטוח שהם היו יכולים להגיע ואני חושב, איציק, שאתה גם תשמח על זה. תכנית מצוינת.
סתיו שפיר
נועה, ביקשתי כבר בפעם הקודמת כשהיתה העברה למשרד החינוך. תשלחו את הפירוט של התכניות לחינוך הלא-פורמלי, איך מתחלקים הכספים ולאן הם עוברים. התקנה שדיברנו עליה קודם, אני מבקשת את הפירוט המלא שלה.
נועה היימן
איך מתחלק הכסף בין התחומים השונים?
סתיו שפיר
כן. מי מקבל ואיזה כסף. מי הגופים שמקבלים את הכסף. קיבלתי עכשיו את תשובתך, אבל לא קיבלתי תשובה מלאה. אני מבקשת לקבל אחרי הישיבה פירוט מלא.
נועה היימן
באופן כללי על התקנה הזאת, על הבסיס או על הפנייה?
סתיו שפיר
על הבסיס, ואם יש לכם את של 2013.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רשמת את ההערות שנאמרו פה גם לגבי המגזר החרדי, גם ההערה של אלעזר לגבי שכר מנכ"ל אנ"א ואני מבקש שתעבירי אלינו את ההשוואה בין אנ"א למדרשות. מי שמרגיש שהוא יכול להצביע, שיצביע.

מי בעד אישור פניות מס' 173-170?

הצבעה

בעד אישור פניות מס' 173-170 – 7
נגד – 3
נמנעים – אין

פניות מס' 173-170 נתקבלו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הפניות אושרו.
זבולון כלפה
אני מבקש להגיש רביזיה.
יצחק כהן
רביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר. הרביזיות יהיו בשעה 12:30. נדמה לי שהגענו לפנייה האחרונה.

אנחנו עוברים לפניות מס' 176-174.
דור בלוך
הפניות מיועדות להעברת סך של 6 מיליון ו-59 אלף שקלים ממשרד החקלאות למשרד להגנת הסביבה לטובת שיקום נפתול הקישון ולטובת מימון פעילויות רשות נחל הירקון, וכוללת גם העברת סך של 621 אלפי שקלים ממשרד הפנים למשרד להגנת הסביבה לטובת פעילות רשות נחל הירקון ורשות נחל הקישון. לבסוף כוללת הפנייה תוספת של שיא כוח אדם אחד בגין תביעת עובדי קוסט פלוס. הוועדה הזאת כבר אישרה תוספת תקנים למשרדים אחרים באותו אופן וסביב אותו הסדר משפטי.
אראל מרגלית
אמרת מספר אחר ממה שכתוב פה. המספר השני הוא 652 אלפי שקלים.
דור בלוך
מה שכתוב הוא הנכון. כנראה התבלבלתי. מה שמופיע בפנייה הוא הנכון.
אראל מרגלית
זה לקישון וזה לירקון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש לי זכרונות נעורים משם. עוד שחיתי בירקון. זכיתי לשחות בירקון.
סתיו שפיר
מתי אפשר יהיה לשחות בירקון לפי התכניות?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני עוד זכיתי לשחות בירקון. נולדתי על שפת הירקון.
סתיו שפיר
כמה כסף עוד צריך לשלם כדי שאפשר לשחות בירקון?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את ההעברה?

הצבעה

בעד אישור פניות מס' 176-174– פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין
פניות מס' 176-174 נתקבלו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הפניות אושרו.
רבותי, שתי הודעות. ראשית, הרביזיות יהיו ב-12:30. שנית, נעשה עכשיו הפסקה לעשר דקות עד השעה 12:00. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:50

קוד המקור של הנתונים