ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 23/07/2014

מינוי מנכ"ל לשכת נשיא המדינה בהתאם לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט - 1959

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
23/07/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 400>
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, כ"ה בתמוז התשע"ד (23 ביולי 2014), שעה 10:50
סדר היום
<מינוי מנכ"ל לשכת נשיא המדינה בהתאם לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט - 1959>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
משה גפני

בועז טופורובסקי

יעקב ליצמן

שמעון סולומון

חמד עמאר

אלעזר שטרן
מוזמנים
>
הנשיא הנבחר ראובן ריבלין

היועץ המשפטי לכנסת איל ינון
ייעוץ משפטי
שלומית ארליך
אייל לב ארי
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון – חבר המתרגמים
<מינוי מנכ"ל לשכת נשיא המדינה בהתאם לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט - 1959>
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו ממשיכים בנושא הרביעי שבסדר היום והוא מינוי מנכ"ל לשכת נשיא המדינה בהתאם לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"א-1959.
יעקב ליצמן
למה צריך כאן את האישור שלנו?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו התלבטנו כי מצד אחד לא יהיה מכובד שנשיא המדינה יופיע בוועדת הכספים בנושא כזה, ומצד שני חשבנו שאולי זה מוקדם למנות מנכ"ל למי שעוד לא מונה בפועל. את הלבטים האלה פתר לנו היועץ המשפטי של הכנסת ולכן אני אתן לו לפתוח ולומר את המסגרת ולאחר מכן הנשיא הנבחר יציג את רצונו.
משה גפני
היועץ המשפטי אישר לדון בזה היום.
היועץ המשפטי לכנסת איל ינון
כן. תכף אני אסביר.
משה גפני
זאת כבר החלטה שנייה של היועץ המשפטי בשבועות האחרונים שהיא נכונה. על המע"מ אפס ועכשיו על זה.
היועץ המשפטי לכנסת איל ינון
>
תודה רבה כבוד יושב ראש הוועדה, כבוד הנשיא הנבחר, חברי הוועדה הנכבדים. חוק שירות המדינה (מינויים) בסעיף 12 קובע כי הממשלה תמנה, בכפוף להוראות חוק זה ובתנאים שתקבע, לכל משרד מנהל כללי על פי הצעת השר הממונה על אותו משרד ועל המינוי לא תחול חובת מכרז לפי סעיף 19. סעיף 41 לחוק שירות המדינה (מינויים) אומר שלגבי עובדי לשכת נשיא המדינה, עובדי הכנסת ועובדי לשכת מבקר המדינה, נתונות הסמכויות של הממשלה בידי ועדת הכספים של הכנסת. כלומר, בעוד הממשלה היא זו שממנה ומאשרת מינויים של מנכ"לי משרדי הממשלה, ועדת הכספים קיבלה את הסמכות להיות הממשלה לצורך מינויים של שלושה בעלי תפקידים: מנכ"ל לשכת נשיא המדינה, מנכ"ל הכנסת ומנכ"ל משרד מבקר המדינה. היום אתם יושבים כאן כוועדת הכספים אבל בכובעכם "כממשלה" לצורך מינוי לשכת נשיא המדינה.
משה גפני
ממש לא. הממשלה, כשהיא ממנה מנכ"ל, יושבת בכובע של ועדת הכספים.
היועץ המשפטי לכנסת איל ינון
>
ביחס לשאלה שהעלה יושב ראש הוועדה בפתח דבריו, הנשיא הנבחר הוא סטטוס רשמי לפי חוק יסוד: נשיא המדינה. זה נכון שהנשיא הנבחר עדיין לא נכנס לתפקידו, הוא ייכנס לתפקידו ביום שני הקרוב, גם, אגב, לא לאחר השבעת הנשיא או טקס הצהרת האמונים שיתקיים מחר, עדיין הנשיא המכהן ימשיך לכהן עד יום שני בבוקר ורק ביום שני בבוקר ייכנס הנשיא הנבחר לתפקידו, אבל אין זה אומר שאין לנשיא הנבחר מעמד. מרגע בחירתו, פקעה כהונתו בכנסת והוא הפך לסטטוס של הנשיא הנבחר. בכוונת מכוון המחוקק יצר איזשהו פער זמנים לצרכי חפיפה ואני רואה, וכך אני חושב הגיוני, את מינוי המנהל הכללי הבא של לשכת נשיא המדינה כחלק מתקופת המעבר הזאת אותה קבע המחוקק.
לכן חשבנו שיהיה זה נכון שהנשיא הנבחר יבוא לוועדת הכספים ויציג את המועמד שלו לתפקיד המנהל הכללי. לא מצאנו תקדים לכך שנשיא המדינה המכהן הגיע לוועדה מוועדות הכנסת – הוא מגיע הרבה פעמים למליאת הכנסת, בין כנואם ובין כמשתתף בדיונים חגיגיים אבל לוועדה מוועדות הכנסת לא מצאנו לכך תקדים – ולכן חשבנו שהעיתוי הנוכחי ערב השבעת הנשיא הנבחר וערב כניסתו לתפקיד, הוא העיתוי הנכון לדיון בוועדה בסוגיה זאת. תודה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה רבה ליועץ המשפטי של הכנסת. אני רוצה לומר שעדיין זה ביתך. אנחנו רואים אותך כבן בית בוועדה הזאת ואם תרצה, תבוא כמי שבא לביתו ולא לוועדה.

בכל אופן, מאחר וזה כן נכון לבחור כבר עכשיו בתקופת המעבר את המנכ"ל, לכן נוצרה תקופת המעבר.
הנשיא הנבחר ראובן ריבלין
החוק מחייב שלושים ימים לפני שהנשיא מתחלף.
היועץ המשפטי לכנסת איל ינון
>
לפחות שלושים ימים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יצרו תקופת מעבר כדי לסיים את כל הנושאים הארגוניים כדי שלא יהיה מצב שנשיא מתחיל ואין לו צוות. לכן נכון שנעשה את זה כבר עכשיו, עוד לפני כניסתו לתפקיד ביום שני. בוודאי שנרצה לשמוע על מי הנשיא ממליץ להיות מנכ"ל לשכתו.
הנשיא הנבחר ראובן ריבלין
תודה רבה. אדוני יושב ראש ועדת הכספים וחבריי כולם. אדוני היועץ המשפטי לכנסת, אדוני מנהל הוועדה וכל עובדי הוועדה. גם בימים וברגעים קשים אלה בהם אנחנו בעוז ובגבורה מנהלים מערכה כבדה וקשה, אנחנו שולחים כמובן את תנחומינו לכל המשפחות והחלמה מהירה לפצועים אשר שוכבים בבתי החולים ולא מעטים מהם פצועים קשה ביותר. אנחנו מברכים את המערכת הרפואית של ישראל על היכולת המופלאה להשיב חיים לאנשים אשר נפצעים כמעט אנושות בקרב.

הדברים שאתה אמרת הם נכונים וזה מוכיח עד כמה החוקה הבלתי כתובה של מדינת ישראל נותנת כוח בידי ועדות הכנסת. קודם כל הכנסת היא בית העם וכל אזרחי המדינה מוזמנים אליה ובוודאי שגם האזרח הראשון, כאשר יש צורך, הוא יבוא לוועדה ולא רק בגלל שזה ביתו האישי אלא מאחר וזה בית העם. אני חושב שבהחלט יש לכם סמכויות הרבה יותר ממה שאתם אפילו מוכנים להפעיל בכל מה שקשור לביקורת וליכולת ראות ולשמוע את העם שכן הממשלה לא שומעת את העם ואין מה שנקרא שימוע פומבי. כאן בכנסת שומעים את הכול ומזמינים את כל מי שיש לו מה לומר.
לכן אני חושב שראוי שכאשר מדובר במשרות אמון בתפקידים אשר המערכת של הפרדת הרשויות מחייבת זאת, כבוד גדול הוא לכנסת ולחוקה הבלתי כתובה של ישראל שבוועדת הכספים צריך גם לבוא בית הנשיא ולבקש את אישורו כמו מבקר המדינה וכמו יושב ראש הכנסת עצמו. זכיתי למנות מנכ"ל לכנסת והיום, בזכות בחירתכם, אני זוכה גם לבקש למנות מנכ"ל לבית הנשיא.

לעניין זה, גם בימים לא פשוטים אלה בהם אנחנו נמצאים, אני רוצה לומר לכם שעיקר טקס החלפת הנשיאות בישראל יתייחד ויתמקד בראשי הרשויות אשר עומדים כל הזמן במערכה. הם יהיו המוזמנים העיקריים וישבו לפנים מהנוהג בתוך אולם המליאה, כל ראשי קו העימות שמחר כולנו נארח אותם יחד. הם יהיו במרכזו של הטקס.
לעצם העניין שכן אנחנו חייבים גם בימים אלה לדון בנושאים לפרטיהם. אני מכיר את המועמד שאני מבקש מכם לאשר אותו לפני ולפנים ואני יכול באופן אישי להעיד על אישיותו. מה הפרמטרים שאני הייתי נוהג לבקש כאיש ציבור מהמערכות השונות כאשר הם ממנים אדם?
היו"ר ניסן סלומינסקי
התחלת להגיד, וזה חשוב, שהוא לא נמצא כאן בגלל.
הנשיא הנבחר ראובן ריבלין
אני לא רוצה סחיטות אמוציונאליות. אני רוצה לדבר בשבחו ולאחר מכן להסביר מדוע הוא לא כאן.
היועץ המשפטי לכנסת איל ינון
>
צריך לציין את שמו לפרוטוקול.
הנשיא הנבחר ראובן ריבלין
אני מבקש, על פי המסמכים המצויים בפניכם, למנות את הראל טובי למנכ"ל בית הנשיא בתקופה בה אני אשמש כנשיא המדינה.

אני יודע מה הם הקריטריונים שאנחנו היינו מבקשים מהמציגים מועמדות, הן למנכ"ל הכנסת והן למנכ"ל משרד מבקר המדינה, בו ביקש הממנה למנות משרת אמון כאשר הוא נתן את לבו בעיקר לרמה הערכית והאישית של המועמד וכמובן יכולתו המקצועית.

אני זוכר שכאשר היו מבקשים למנות למשרת אמון פוליטיקאי או אדם הקשור לנושא המשרה ביחסים ובקשרים פוליטיים, היו מבקשים ממנו דבר מה נוסף כדי להוכיח עד כמה הוא מוצלח שכן הוא לא מתמנה בגלל יחסיו הפוליטיים אלא בגלל ערכו האישי ויכולותיו לשמש כמנכ"ל בית הנשיא, מה עוד שמנכ"ל בית הנשיא, כאשר מתבקש פוליטיקאי להיכנס, צריך להבין שכאשר הוא בעל ערך, גם אם הוא קשור לפוליטיקה, אין זה נורא אם הוא יתמנה למשרת אמון. אני רוצה לומר שאלה הם דברים תיאורטיים לחלוטין בכל מה שקשור להראל טובי שכן מעולם הוא לא היה חבר במפלגה בה אני הייתי ולצערי הרב אני הייתי רק במפלגה אחת כל 75 שנותיי, שכן נולדתי לחטא הקדמון וכנראה נשארתי שם, לא כמובן לחטאים ולעוונות אלא לחטא הפשוט של תנועת החירות מיסודו של הארגון הצבאי הלאומי.

הראל מעולם לא היה חבר במפלגתי. אני פגשתי אותו כאן כעוזר פרלמנטרי ובאמת נקשרו יחסינו בקשר אישי הדוק ואני מוכרח לומר שיש לי אמון מלא בו ואני רואה בו וביכולותיו גם להכיר אותו וגם להכיר את רצונותיי ואת עקרונותיי. ביודעי את עקרונותיו ויושרו, יושרתו והעומק אליו הוא יכול לרדת או אנחנו צריכים לעלות, בהחלט אני רואה בו איש אמון שראוי, גם מבלי האמון שיש לי, לשמש כמנכ"ל בית הנשיא. תמיד רוצים שנביא אנשים בעלי ניסיון שהיו כבר, אבל אם יהיו אנשים בעלי ניסיון מה נעשה בעוד שנים עת לא יהיו אנשים עם ניסיון? אני רואה בקידומם של אנשים צעירים לתוך המערכות יתרון גדול גם לדורות הבאים ופוטנציאל. אנחנו רואים שאלופים בצה"ל יכולים להיות חברי כנסת חדשים ובוודאי שגם אנשים צעירים בעלי יכולת ועומק מחשבתי כמו גם מקצועניות לעילא ולעילא, שעסק בכל אותם נושאים וליווה אותי אתם במשך תשע השנים האחרונות, בצורה מעמיקה, הן כהוגה, כבוגר פילוסופיה וחינוך, והן כעורך דין ובעל יכולות משפטיות, יכולות שגם גיבש אותן תוך כדי עבודתו בכנסת בכל מה שקשור לניסוח חוקים, לקביעת העקרונות של אותם חוקים ולדרך בה אנחנו יכולים להפוך רעיון למצב שהוא ישים.

אני מבקש מכבוד הוועדה לקבל את בקשתי. יש לי בו אמון מלא ובמשרת אמון הדבר חשוב. יש לכם איש מצוין שנכנס לבית הנשיא. לא פעם היו לנו ויכוחים לא מעטים עת הייתי יושב ראש הכנסת לתפארת הדמוקרטיה הישראלית ולתפארת היכולת של בן אדם שנמצא בקשרי אמון עם הממנה אותו או המבקש למנות אותו ואומר לו את הדברים כפי שהם לא כחל וסרק ומתוך עימות פעמים רבים בדברים שהוא חשב שהוא צודק.

היכולת שלו להאזין, להקשיב ולהבין היא יכולת טובה ומצוינת. הוא גם ניהל מערכת שלמה כאדם שהיה ראש מטה יושב ראש הכנסת לצד מנכ"ל הכנסת.

אני חושב שאני מביא בפניכם מועמד ראוי לעילא ולעילא ואני מבקש מכם לאשר אותו. תודה אדוני.

כמובן הקוריקולום ויטה שלו נמצאת כאן.

לפי בקשתך, אני רוצה להוסיף. הראל טובי לא נמצא כאן שכן אם היה, הוא היה נמצא במסדרון על מנת לחכות ולראות אם יש לכם שאלות עליו. הוא לא יוכל להיות במסדרון שכן הוא בשירות מילואים כמובן וממלא את תפקידו. הוא היה בכל שנותיו חייל קרבי וכמו רבים מאתנו הוא נמצא עכשיו בשירות המילואים ואנחנו מאחלים לו לחזור בשלום ובהצלחה לתפקידו אשר אותו הוא יחל אחרי אישורכם ביום ראשון ב-12:00 בלילה. זאת אומרת, אור ליום שני תודה רבה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מציע שנקבל את המלצתו של הנשיא הנבחר ונאשר את הראל טובי כמנהל כללי של לשכת נשיא המדינה.

מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד
אושר
היו"ר ניסן סלומינסקי
אושרה בחירתו של הראל טובי כמנהל כללי של לשכת נשיא המדינה.
משה גפני
אני מצביע גם בשם ליצמן.
היועץ המשפטי לכנסת איל ינון
>
למען הפרוטוקול. ציין הנשיא הנבחר את יום ראשון ב-12:00 בלילה. אני חושב שברשותך נקבע את יום שני בבוקר. ניתן לו לישון את הלילה.
הנשיא הנבחר ראובן ריבלין
אין לי התנגדות.

תודה רבה לכם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אדוני הנשיא הנבחר, בקשתך התקבלה ואושרה פה אחד בוועדת הכספים. שתהיה הצלחה גדולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:05.>

קוד המקור של הנתונים