ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 22/07/2014

היערכות והצגת תכניות עבודה לשנת השמיטה

פרוטוקול

 
הכנסת התשע-עשרה

PAGE
2
ועדת משנה לטיפול ותקצוב שנת השמיטה
22/07/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 1>
מישיבת ועדת המשנה של ועדת הכספים

לטיפול ותקצוב שנת השמיטה
יום שלישי, כ"ד בתמוז התשע"ד (22 ביולי 2014), שעה 8:30
סדר היום
<היערכות והצגת תכניות עבודה לשנת השמיטה>
נכחו
חברי הוועדה: >
זבולון כלפה – היו"ר

יצחק כהן

דב ליפמן

יעקב ליצמן

יצחק וקנין

רות קלדרון
מוזמנים
>
צביקה כהן - סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

מעין נשר - רפרנטית חקלאות, אגף התקציבים, משרד האוצר

מאור מויאל - ראש מטה, סגן השר לשירותי דת

אפרים אנטמן - ממונה שמיטה ארצי, מנהל תחום תמיכות עזבונות ושמיטה, המשרד לשירותי דת

ירון קטן - הלשכה המשפטית, המשרד לשירותי דת

ענת פרידמן-קולס - מנהלת שיווק, ארגון לקט ישראל

ידידיה רוזנברג - מנהל קשרי עמותות, ארגון לקט ישראל
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
י.ר, – חבר המתרגמים
<היערכות והצגת תכניות עבודה לשנת השמיטה>
היו"ר זבולון כלפה
אני מתכבד לפתוח את הישיבה של ועדת משנה לוועדת הכספים לשמיטה, ישיבה ראשונה.
אני מודה לכל מי שהגיע לפה בזמן, אני מצטער על האיחור, מקווה שנשתפר בהמשך, נזיז את זה לשעה שמונה, כדי שנספיק להגיע בזמן. תודה לחברי הכנסת שנמצאים והשכימו קום, חבר הכנסת הרב יעקב ליצמן, חברת הכנסת רות קלדרון, מן הסתם יצטרפו אלינו בהמשך עוד חברי כנסת נוספים.
זו ישיבה ראשונה, שמטרתה בעצם לעסוק בהצגת הפעילות עצמה, המסגרת התקציבית והיעדים. יש פה נציגים של המשרדים השונים, גם נציגי משרד החקלאות וגם נציגי המשרד לשירותי דת.
ברשותכם, הייתי דווקא רוצה לפתוח במילים כלליות שהן רלוונטיות לעניין, אני מתאר לעצמי שתאהבו את זה. כל הנושא הזה של החיבור בכלל לחקלאות, לי יש רגישות רבה לסוגיה הזאת, מאז שנכנסנו פה לכנסת, מצאתי איזשהו מקור שמדבר בראייה ההיסטורית של כל הדבר הזה, החיבור בין החקלאות לבין חידוש התחייה של העם היהודי פה בארץ והיצירה של הדבר. החיבור המיוחד הזה, איך בעצם צריך להיות היחס אל הדבר הזה? הרי, הנושא הזה של השמיטה הוא חידוש ברמה העולמית, הוא לא קיים אצל שום עם, שום אומה, כמו הרבה מאוד דברים שהעם היהודי הוא המצמיח שלהם, אז גם בדבר הזה.
יש פה דברים שנאמרו, אמנם בהקשר חג השבועות בזמנו, לפני קרוב ל- 80 וכמה שנים ע"י הרב קוק. בימי בית שני, היה ויכוח גדול מאוד לגבי היחס של מערכת היחסים בין היחיד לבין הכלל. זאת אומרת, האם יש איזשהו ערך לכלל, או שמא כל יחיד לחייו? מזה נולדה המחלוקת הגדולה של הצדיקים והבייתוסים, שאת פירותיה אנחנו פוגשים ואוכלים עד היום.
אחד הוויכוחים הגדולים שלהם היה סביב הנושא של קרבן העומר, כשכתוב שם ממחרת השבת, מה הכוונה ממחרת השבת? מזה צמח ויכוח גדול מאוד ומבחינתם, ההבנה שלהם היתה שככל שעולים בקדושה, העסק צריך להיות משהו פרטני, יחידי, אישי, ולכן מזה הם הסיקו למשל שגם קרבן תמיד, שזה דבר מיוחד, לא יכול להיות שהוא בא מציבור, צריך לבוא מכל יחיד ויחיד. באותו מאמר, הרב קוק מרחיב, מפרט ומסביר את הדברים אבל בסיומת שלו, הוא אומר שם את המשפטים הבאים:

"והלאה אנו צועדים בניין הארץ". "היסוד הראשי, החקלאות – הלא היא אצל כל העמים רק גורם כלכלי חיוני פשוט, אבל העם אשר הנושא שלו כולו הוא קודש קודשים וארצו ושפתו וכל ערכיו כולם קודש הם, כי הוא כולו ממלא את ביטוי הקודש של כל האנושיות וכל היקום כולו ובכל מקום שקווי אור קודש משתלחים לברכה, אינם כי אם ענפים מגזע מטעיו. הרי גם חקלאותו כולו היא ספוגת קודש".

אתמול בערב דיברתי עם מספר חברים, קצינים בכירים ואנשים אחרים שלוחמים בגזרה בעזה, כשההתבטאות של אחד מהם היתה, כשהוא רואה את החיילים שנכנסים ואת הזוך והטוהר שנסוך על פניהם, הוא אומר – זה משהו שלא להאמין. זאת אומרת, אתה רואה ממש, הוא התבטא בצורה של, זה כמו לטבול במקווה של קודש הקודשים, משהו שהוא רץ בתוך מערכת היום, אני קיבלתי על זה הדים מהרבה מאוד אנשים במהלך האתמול.
יש פה משהו מאוד ייחודי, מיוחד ועצמתי בייחודיותו ואני מקווה שבעזרת השם נזכה, נשכיל באמת לשילוב ולייחוד של הכוחות ולהבליט את הייחודיות שלנו באותו קודש גדול, בעזרת השם בשנת השמיטה הבאה עלינו לטובה, שזה ללא ספק, להבנתי אני אומר, זו משימה גדולה מאוד. אנחנו ערים לכך שישנה קשת מגוונת מאוד של דעות ועמדות בתוך הציבור היהודי פה בארץ, אבל בסופו של דבר, כולנו צריכים לזכור את השורש, את המקום מאיפה הדברים התחילו, מאיפה הדברים צמחו ומתוך כך אני מאמין שהדברים יהיו לברכה גדולה מאוד.
ברשותכם, סדר הדיון יהיה כדלקמן, אנחנו נבקש מנציג משרד החקלאות, מר צביקה כהן, הסמנכ"ל, לפתוח, להציג את הדברים. לאחר מכן, נציגי המשרד לשירותי דת ונציגת האוצר מעיין אם תרצה להשלים ואז נעבור להתייחסויות של חברי הכנסת. הדיון אמור להסתיים בשעה עשר. תודה רבה.
אז צביקה, בבקשה.
צביקה כהן
בוקר טוב לכולם. מבחינתנו, השמיטה היא כמו בצבא, היא מתחלקת לשלושה חלקים אצלנו. כך אנחנו רואים את זה. החלק הראשון זה אנחנו כמשרד מנסים לדאוג לציבור שלא צורך לפי היתר המכירה, מנסים לדאוג לו לאספקה סבירה ובמחירים סבירים. החלק השני, זה החלק שפה אנחנו מנסים לטפל תקציבית בכל מיני כשלים שהשמיטה, לא יודע אם גורמת, אבל שבעקבותיה, יש כל מיני כשלים שצריך לפרט אותם. והחלק השלישי, זה החלק של היתר המכירה, שהוא לכאורה לא ביד שלנו.
היו"ר זבולון כלפה
כשאתה אומר כשלים לגבי החלק האמצעי, אתה מתייחס גם למשל לסוגיות של ייצוא, דברים כאלו, תוצרת חקלאית, למשל?
צביקה כהן
אני אפרט כל חלק. אני חוזר ואומר, החלק הראשון זה החלק של אספקת תוצרת למי שלא צורך בהתאם למכירה. החלק השני זה פתרונות תקציביים לכשלים של השמיטה והחלק השלישי - - -
היו"ר זבולון כלפה
אלו כשלים?
צביקה כהן
אני אפרט בהמשך. החלק השלישי, הוא הסיפור של היתר המכירה, זבולון, ששם אנחנו לא אחראים על זה, כי זה משהו הלכתי, אבל כמו שאתם יודעים, 90% ומשהו מהחקלאים מעוניינים ורוצים לעבוד בהיתר המכירה, ויש צורך לדאוג להם שיהיה להם היתר מכירה. ההיתר הזה נעשה על-ידי המשרד לשירותי דת והרבנות הראשית. אני מאמין שהם אחרי זה, הם אחרי זה יספרו לנו מה מצבנו ואיפה אנחנו עומדים בקצב החתימות על ההרשאות. אני קצת מודאג.
היו"ר זבולון כלפה
טוב, בוא ניתן להם להתייחס אחר-כך. בוא נתחיל עם הדברים, כדי שנספיק לנצל את הזמן כראוי.
צביקה כהן
אני אתחיל עם התקציב.
היו"ר זבולון כלפה
התקציב, רק לפי חלוקה לסעיפים או לפי הגדרות שהגדרתם?
צביקה כהן
90% או 85% מהתקציב שהוגדר ויועד לשמיטה, מיועד לחקלאים, שאף אחד לא יתבלבל, זה מיועד לחקלאים שהשמיטה, איכשהו, גורמת להם להפסיק לעבוד או לא לעבוד או לא מאפשרת להם בכלל לעבוד. אז אני יכול לפרט.
היו"ר זבולון כלפה
מה המסגרת הכוללת לשנת השמיטה הבאה עלינו לטובה?
צביקה כהן
המסגרת הכוללת היא 105 מיליון שקל. 100 מיליון שקל בערך, שמתוכם - - -
היו"ר זבולון כלפה
לא הבנתי. 100 מיליון זה מדויק? מעיין מאשרת? מאשרת. עד סוף הדיון את מאשרת. יכול להיות שזה ישתנה, עד אז.
מעין נשר
יש החלטת ממשלה. אנחנו מקיימים החלטות ממשלה.
יעקב ליצמן
יש החלטת בד"צ לפעמים אחרת.
מעין נשר
איזו החלטה אחרת?
היו"ר זבולון כלפה
תכף נגיע לזה.
יעקב ליצמן
זו פעם ראשונה שאת מופיעה כאן? את לא יודעת שאנחנו יודעים - - -
היו"ר זבולון כלפה
צביקה, בבקשה.
יעקב ליצמן
עדיף, אדוני היושב ראש, שאנחנו נקבל את מה שהוא אומר, בכתב. גם.
צביקה כהן
אנחנו נעביר לכם מצגת.
יעקב ליצמן
מצגת אני לא יודע לקרוא.
צביקה כהן
מה שאתה צריך. מה שאתה צריך, אני אעביר אליך.

לפרט את התקציב?
היו"ר זבולון כלפה
כן, בוודאי.
צביקה כהן
התקציב לחקלאים. התקציב האחר, יפרטו פה חבריי. אנחנו מדברים בשלב ראשון על 20 מיליון שקל שהולך, מיועד למשמיטי משקים מאמונתם. בשמיטה הקודמת היה שם 17 מיליון שקל, השנה אנחנו צופים שיהיה 20 מיליון שקל.
יעקב ליצמן
בגלל גידול האנשים?
קריאה
חזרה בתשובה.
צביקה כהן
בין 17 ל- 20, זה הגידול בחקלאים קצת, אני לא יודע בדיוק מה. זה על הצד הבטוח. ב-תשס"א היו בערך 150 חקלאים, אני מעריך שהשנה יהיה מספר דומה, טיפה יותר. הקול קורא באוויר יצא, הערות הציבור.
היו"ר זבולון כלפה
לבקשתו של חבר הכנסת הרב ליצמן, מחולק כרגע בנייר, עם מספרים, עם הכל, לפי החלוקה לתקציבים, בכלל הסעיפים. כולל הצעת המחליטים שמצורפת בהמשך.
צביקה כהן
אני מציין שהקול קורא בנושא הזה כבר עבר הערות הציבור, הוא באוויר, ניתן להגיש עד ה- 15 באוגוסט או 14 באוגוסט. הדברים עובדים אצלנו. יש צוות שעוסק בזה אצלנו. זה ה- 20 הראשונים.

יש לנו עוד 25 מיליון שקלים שהממשלה ייעדה אותם להשבתה חלקית של כרם יין, זה משהו שלא היה בתשס"ח.
קריאה
בעקבות הפיכתה של ישראל למעצמת יין.
רות קלדרון
לא, בגלל שהרבנות לא נותנת כשרות למי שלא.
קריאה
מה?
רות קלדרון
אם היינו מתקנים את העניין של הכשרות, לא היינו מוציאים עכשיו 25 מיליון.
יצחק כהן
מה קשור עניין הכשרות?
רות קלדרון
תשמע את משרד החקלאות, הוא יודע טוב ממני.
יעקב ליצמן
100 מיליון שקל שהקציבו, זה היה הדרישה או זה הפשרה?
היו"ר זבולון כלפה
במסמך שנמצא פה אני רואה שיש פה רצון ליותר, ל- 129 מיליון.
יעקב ליצמן
המשרד, הוא מייצג את משרד החקלאות.
היו"ר זבולון כלפה
הצעת מחליטים מדברת על 100 מיליון.
יעקב ליצמן
אני שאלתי האם זה כתוצאה שביקשו יותר והתפשרו על 100 מיליון שקל, ואני רוצה לשמוע את משרד החקלאות, מה היתה הדרישה שלו?
צביקה כהן
משרד החקלאות, בגדול, הציג את הדרישות, את מה שצריך ופחות או יותר קיבלנו כפי שצריך.
יעקב ליצמן
מאה מיליון שקל.
היו"ר זבולון כלפה
לא, על המשרד עצמו זה סדר גודל של 80 מיליון.
צביקה כהן
התקציב מתחלק גם לחקלאות וגם לשירותי דת. משרד החקלאות ואני אומר את זה - - -
יעקב ליצמן
לדעתך, 100 מיליון שקל מספק?
צביקה כהן
מה שאנחנו קיבלנו, מספק.
רות קלדרון
את החקלאות.
יעקב ליצמן
מה שהחקלאות קיבל?
צביקה כהן
מה שהחקלאות ביקש וקיבל, מספק.
רות קלדרון
כדי לעשות שמיטה חקלאית, מספק?
צביקה כהן
נכון.
יעקב ליצמן
אני ארשום לעצמי שמשרד החקלאות אומר שהתקציב שהוא קיבל זה בסדר, זה מספק.
צביקה כהן
נכון, זה לא קורה בדרך כלל.
יעקב ליצמן
אני אקרא למשל, שהמשרד לשירותי דת אומר שלא.
רות קלדרון
צביקה, זה מתאים שתספר בכמה משפטים לחברים למה ביין יש בעיה?
צביקה כהן
כן. אחרי שנסכים שמה שקיבלנו בשנת שמיטה זה מספק ואני מדגיש ואומר פה ליד כולם, לשמיטה זה מספק. כל שאר תקציבינו, ממש לא מספק. את רצית לשמוע.
היו"ר זבולון כלפה
אני רוצה לצאת להגנתה של מעיין, שלא תרגיש פה בודדה. אנחנו, הדיון פה עוסק בשמיטה. תקציב משרד החקלאות יידון בוועדת הכספים. ביום חמישי יש את הסיור של ועדת הכלכלה, אולי זה יסייע לכם.
טמיר כהן
זה לא קשור לוועדת המשנה הזאת, אבל החברים מתעסקים גם בתקציבים הרחבים.
צביקה כהן
אז אני אומר, ה- 25 מיליון שקלים לכרם היין זה להשבתה חלקית של הכרם, כי לצערי או העובדות מספרות שבשמיטה, בוא נגיד אחרת, בוא נגיד שגם היום אם אתה מקבל בקבוק יין במתנה, יכול להיות שזה משביעית של תשס"ח. כי יש בעיה לשווק את היין הזה, גם היקבים, יש להם בעיה לשווק את זה לציבור, כי חלק, גם הציבור שצורך היתר מכירה באופן רגיל, לעתים נזהר ביין, כי צריך לקדש, הבדלה. אז אנחנו מצפים להשבתה - - -
רות קלדרון
אבל היתר מכירה, סליחה רגע, רק לחבריי ההלכתיים, היתר מכירה מתיר, בשביל זה עשו היתר מכירה.
יצחק וקנין
עדיין ליין יש קדושת שביעית. זה לא כמו דברים אחרים. מאחר וליין יש קדושת שביעית, אי-אפשר לעבד אותו.
יעקב ליצמן
אסור לשפוך את זה, לכן זה כשר.
יצחק וקנין
היין במיוחד, כי ליין יש קדושת שביעית.
רות קלדרון
גם בלי שביעית אסור לזרוק לאשפה. טוב, אני חושבת, רק שנהיה מודעים לזה.
יעקב ליצמן
ביין כשר, לא כולם סומכים על היתר מכירה, עושים הבדלה.
רות קלדרון
מר ליצמן, אני מבינה בקידוש והבדלה. אני רק אומרת – אנחנו, כחברי כנסת, לו היינו מקבלים, מכבדים את היתר המכירה שאנחנו עצמנו עושים וגם היתר מכירה של עדות חרדיות, לא היינו מוציאים 25 מיליון שקל.
יצחק כהן
זה לא מפקיע את היין מקדושתו, זה משהו אחר.
היו"ר זבולון כלפה
צביקה, חברת הכנסת קלדרון, חבר הכנסת כהן, יהיה זמן לחברי הכנסת להגיב תכף. בואו ניתן לצביקה לסיים את הסקירה שלו.
רות קלדרון
אנחנו מדברים על חקלאות.
היו"ר זבולון כלפה
חבר הכנסת צביקה כהן, תודה.
צביקה כהן
אחרי שנגמר הוויכוח עם היין, אנחנו ממשיכים.
היו"ר זבולון כלפה
את זה הסברת, לגבי 45 מיליון.
יעקב ליצמן
מה דעת המשרד, למשל, על ייבוא יין מחוץ לארץ בשנת שמיטה, להגדיל את הכמויות בגלל שיש בעיה?
צביקה כהן
אנחנו כרגע לא מוצאים מקום לייבא יין עם מכס מופחת.
יעקב ליצמן
בפעם הקודמת אני סידרתי כן.
צביקה כהן
בפעם הקודמת היה מקום.
יעקב ליצמן
גם הפעם אני הולך לעשות את זה.
צביקה כהן
אני יודע. אני רק אומר לך שכרגע, להערכתנו יש יין משישית שיהיה אמור להספיק ואם בסוף השביעית נצטרך, אז אנחנו לא בורחים מהארץ.
היו"ר זבולון כלפה
עשיתם פעולות לאגירת העודפים של השישית?
צביקה כהן
היקבים אוגרים, אנחנו לא עושים.
יצחק וקנין
הרב ליצמן, אני יודע שיש כמויות גדולות מאוד של יין, אני יודע את זה אישית מהיקבים, ככה שזה יכול להספיק לשביעית. השנה נערכו אחרת.
רות קלדרון
נקווה, נראה.
יצחק וקנין
נערכו אחרת ביקבים.
יצחק וקנין
אני בטוח שחבר הכנסת ליצמן לא רוצה שנפגע בייצור המקומי ואני לא רוצה שלך לא יהיה מה לשתות, לכן אנחנו בטוח נגיע לאיזון.
יעקב ליצמן
אני יודע שבשמיטה הקודם לא היה יין מספיק לפסח.
יצחק וקנין
בשמיטה הקודמת, נכון.
יעקב ליצמן
אני צריך לעשות SOS כל מיני - - -
יצחק וקנין
רוב מגדלי היין היום נמצאים בגליל. אני מכיר אותם, יודע, וזה באזור שלי.
רות קלדרון
לא נשבור להם את הקופה.
יצחק וקנין
אני לא אומר, שגם יש אזורים אחרים אבל אני חושב שאגרו הרבה מאוד כמויות של יין וזה יספיק לשנת השמיטה.
צביקה כהן
זה אנחנו מקווים ואם לא, אנחנו, - - -
יצחק וקנין
רק אם נחליט להתמסטל כולנו - - -
היו"ר זבולון כלפה
טוב. אתה יכול לעבור לסעיף הבא, מבחינת החלטת המלצת מחליטים.
צביקה כהן
כן. אנחנו מדברים על 20 מיליון שקל למשתלות של עצי פרי ובשמיטה מתשס"א כבר אין היתר מכירה לשתילה.
היו"ר זבולון כלפה
בכמה כמות של משתלות מדובר, דרך אגב?
צביקה כהן
מדובר בין 40 ל- 50 משתלות, בגדלים שונים, זאת אומרת יש משתלות קטנות ויש משתלות גדולות.
היו"ר זבולון כלפה
דרך אגב, בכרם היין שדיברנו קודם, מה היקף השטחים המדובר, בדונמים?
צביקה כהן
להערכתי, ההשבתה תהיה בין 11,000 ל- 13,000 דולר.
היו"ר זבולון כלפה
תוך כמה סך הכל יין?
צביקה כהן
בין 45 ל- 50. 50.
היו"ר זבולון כלפה
אוקיי.
רות קלדרון
אני חושבת שמשתלות זה לא הכרחי לעצור להם את כל השתילה.
צביקה כהן
נכון. ואז מה?
רות קלדרון
אני מאמינה ברב קוק ואני מאמינה שיש היתר. אני סומכת ידיי גם על הרב קוק, חושבת שחקלאות - - -
היו"ר זבולון כלפה
רגע, רות, שנייה, רגע.
יעקב ליצמן
אוי ואבוי, אם הרב קוק ישמע שאת סומכת ידייך עליו.
היו"ר זבולון כלפה
קודם כל, חשוב להבהיר שהיתר המכירה לא התחיל בתקופתו של הרב קוק, אלא, הרבה לפני.
רות קלדרון
נכון.
היו"ר זבולון כלפה
עשרות בשנים, אם לא יותר.
רות קלדרון
הוא דיבר על חשיבותה של חקלאות ארץ ישראל.
היו"ר זבולון כלפה
הלאה, צביקה.
צביקה כהן
בתור אחד שמייצג גם את המשתלות, מודיע לך באופן מאוד ברור, שאם היה ניתן לעבוד, אז הם לא היו רוצים את הכסף הזה, ואני לא הייתי מבקש אותו.
רות קלדרון
אני יודעת.
צביקה כהן
בואו נהיה ברורים. הם לא מצליחים, הם לא יכולים לעבוד, אני לא פוסק הלכות, אני מנסה לדאוג שתהיה להם פרנסה.
היו"ר זבולון כלפה
אתה קורא את המציאות ולפי זה מציע פתרונות?
צביקה כהן
חד וחלק. אז זה 20 מיליון שקל.
רות קלדרון
היו יכולים לעבור למדרש.
צביקה כהן
כל זה מיותר.
רות קלדרון
לא, חלילה. שמיטה זה דבר חשוב מאוד.
צביקה כהן
לא צריך שמיטה בכלל.
רות קלדרון
צריך, מה זאת אומרת? בעיני, שמיטה זה הדבר הכי חשוב בעולם. לא? אל תעשה צחוק.
יצחק כהן
את עושה צחוק.
רות קלדרון
אני לא עושה צחוק.
היו"ר זבולון כלפה
חברי הכנסת כהן וקלדרון.
רות קלדרון
אני מכירה הלכות של שמיטה.
היו"ר זבולון כלפה
חברי הכנסת, תודה. צביקה, סעיף הבא.
צביקה כהן
זה הסעיף של סך-הכל 65 מיליון שקל, אנחנו מדברים על שבעה מיליון שקל שהמשרד מקצה והקצה לבתי צמיחה למגזר החרדי.
מעין נשר
שנייה, לפני שאתה עובר לסעיפים הבאים, חשוב להגיד, כל הסעיפים האלה שדובר עליהם עכשיו, יש בהחלטה, החלטה לסיכום משרד החקלאות, משרד הדתות, שבשביעית הבאה ההוצאה התקציבית כבר לא תהיה בהיקפים האלה, כי תבוא לפה חקיקה עד קרן שמיטה.
יעקב ליצמן
מה? לא שמעתי.
היו"ר זבולון כלפה
יש הצעת חוק, שעסוקה בעצם בייסוד קרן שמיטה. זאת אומרת שבמהלך כל השש שנים, לפני כן, החקלאים יפרישו לשם סכום, המדינה תוסיף משלה עוד סכום וביחד ניצור קופה גדולה שאמורה לתת את המענה לדבר הזה.
רות קלדרון
יפה.
היו"ר זבולון כלפה
רק לומר למעיין, אני אשמח לסגור אתכם רק את הסכומים הכספיים, כי אני מבחינתי, ההצעה מוכנה.
רות קלדרון
רעיון מקסים, זו הצעה שלך?
מעין נשר
אני לא יודעת של מי ספציפית, לקדם, יש שני משרדים שכתובים בהחלטה.
יעקב ליצמן
השני ישלם, הבנתי.
מעין נשר
אני קוראת, אם זה אצלך, צריך לקדם את זה.
היו"ר זבולון כלפה
במצבים האלה, הפיתרון הכי פשוט, יש שופט שנקרא משרד האוצר, והוא בדרך כלל פוסק בסכין החריף הוא חותך מייד ואין שום בעיה.
קריאה
יש לך זמן שבע שנים.
מעין נשר
לא, יש זמן לפי ההחלטה, יש זמן של פחות מכמה חודשים להביא את זה לפה, כדי שזה יעבור עד המועד המדובר.
רות קלדרון
ויתחילו בשנה הראשונה.
צביקה כהן
אני אציין מה שמעיין אמרה, באמת ה- 65 מיליון שקל הראשונים, הם קנדידטים לחוק הזה. כל חקלאי שמקבל כסף מאיתנו, מה- 65, מתחייב שבמידה ויהיה חוק, אז הוא, ואם הוא לא ישים את הכסף, אז לא יהיה לו כסף. אבל רק במידה ויהיה חוק, נקווה שיהיה. אני יכול להזכיר לכם שדובר על זה גם בתשס"ח ולא קרה. נקווה שהפעם זבולון יביא את זה, כי זה נכון.
היו"ר זבולון כלפה
בהחלטת ממשלה זה אמור להסתיים עד אוגוסט 2015.
צביקה כהן
כן, אני מקווה שזה, עליך. טוב. זה ה- 65. אנחנו מדברים על עוד שבעה מיליון שקל.
מעין נשר
אין דבר כזה "נקווה", יהיה חוק.
צביקה כהן
סליחה?
מעין נשר
יהיה חוק.
היו"ר זבולון כלפה
אנחנו רק נוסיף את המילה – בעזרת השם.
רות קלדרון
בעזרת השם, בדיוק. לא היה נעים לי להגיד את זה ראשונה.
היו"ר זבולון כלפה
בסדר, אמרנו את זה ביחד.
יעקב ליצמן
כן, גם ביבי התחיל להגיד בעזרת השם, זה בסדר.
היו"ר זבולון כלפה
עם הנצח, לא מפחד. כן. צביקה.
צביקה כהן
שבעה מיליון שקל הקצינו לנושא של מיעוטים, בתי צמיחה.
קריאה
גם הם שומרים שמיטה?
צביקה כהן
הם שומרים שמיטה. הם נהנים. פה אני מודה, יש פה הנאה גם לשמיטה וגם בתי צמיחה, הם לא חד שנתיים, אנחנו - - -
יעקב ליצמן
אצלם גם יהיה שבע שנים שהם ישלמו ויקבלו?
צביקה כהן
הבנתי שצמיחה במגזר הערבי הוא בחסר, לכן אין לנו בעיה ואנחנו בעד זה.
רות קלדרון
טוב אתם עושים.
יעקב ליצמן
אני משתגע מהרעיונות של האוצר, חבל על הזמן, איך לא לשלם.
רות קלדרון
איך זה רעיון של האוצר?
יעקב ליצמן
אני עוד בסעיף הקודם.
רות קלדרון
הקרן.
יעקב ליצמן
לא לא, זה בסדר, לא צריך להתייחס.
היו"ר זבולון כלפה
צביקה, המשך.
צביקה כהן
רק להזכיר לחבר הכנסת ליצמן, שכל הבסיס של השמיטה זה היה על מה שעשו בתשס"ח.
יצחק כהן
זה צריך להגיד לנו הרבה, תודה רבה.
רות קלדרון
תודה רבה לכם.
יצחק כהן
לא היה אף פעם מאה מיליון. הסכומים היו הרבה יותר - - -
צביקה כהן
נכון.
רות קלדרון
באמת תודה רבה לכם.
צביקה כהן
חמישה מיליון שקל נוספים, אנחנו מקצים להשקעות למצעים מנותקים במגזר היהודי, שוב, יש פה שני רווחים, גם לשמיטה וגם לעתיד. יש עוד שני מיליון שקל, ליישום תוצרת חקלאית טרייה, מהשישית - - -
היו"ר זבולון כלפה
תרחיב, טיפה.
צביקה כהן
אנחנו מאפשרים, בעיקר גזר, תפוח אדמה ובצל. עכשיו אספו את הגזר ואת הבצל, שאותם ישימו בקירור.
רות קלדרון
הבעל של גילי זיוון, הוא המומחה של הגזר. נכון?
היו"ר זבולון כלפה
לא, הוא לא המומחה, הוא המנהל של הגזר אצלנו, אורן ברנע.
רות קלדרון
הם משפחת הגזר.
היו"ר זבולון כלפה
גילי היא הבת של המושבניק, נכון?
צביקה כהן
בדיוק.
יעקב ליצמן
מה זה, משפחולוגיה כאן?
היו"ר זבולון כלפה
חבר הכנסת ליצמן, אלה חוויות של הדרומיים. כולנו מכירים שם את כולם, הדרומיים זה משפחה, אין מה לעשות, רואים את זה עכשיו במיוחד. צביקה, כן, אז מה עושים שם?
צביקה כהן
בימים אלו אוספים את הגזר ואת תפוח האדמה, לכל עם ישראל. אנחנו מנסים ליישם אותו עד ינואר, פברואר, כדי שייתן גם מענה לציבור החרדי.
היו"ר זבולון כלפה
את התוצרת של עכשיו?
צביקה כהן
כן.
רות קלדרון
שלא נצטרך לייבא גזר.
צביקה כהן
מה ששותלים באוקטובר, לא מתאים.
היו"ר זבולון כלפה
אתם נערים לכמויות הגדולות שנשארות מכיוון שהשנה היא שנה קשה מאוד בייצוא?
צביקה כהן
זה לא קשור לשמיטה.
רות קלדרון
זה דווקא טוב.
היו"ר זבולון כלפה
לא, אז ממילא יישארו פה עודפים גדולים מאוד שיוכלו גם לסייע לחברים מלקט ישראל.
צביקה כהן
זה נכון. אבל אנחנו נשמח, ככל שיישמו יותר, ככל שנוכל ליישם גם אחרי פברואר, אני לא מאמין בזה יותר מדי, אז יהיה לנו פחות בייבוא כי אין מקורות בתפוח אדמה וגזר למגזר החרדי, חוץ מייבוא מאירופה וטורקיה. לצערי הרב, אין מה לעשות.
רות קלדרון
טורקיה כרגע - - -
צביקה כהן
את יודעת שבסוף זה יהיה, לצערנו.
רות קלדרון
כן.
צביקה כהן
ככל שנוכל ליישם יותר, אז צריך פחות לייבא.
מעין נשר
איך אתם מוציאים את זה לפועל?
צביקה כהן
את מה?
היו"ר זבולון כלפה
את שני מיליון השקלים הללו.
צביקה כהן
על כל מה שדיברתי עכשיו, יש קול קורא ליישום, כל מי שרוצה ליישם, מבקש בקשה, מקבל את ה- X כסף, החל מינואר, כי הרי היישום שהוא עושה עכשיו לציבור הרגיל, אני לא נותן לו על זה כסף.
אני אומר עוד פעם, זה התקציב.
היו"ר זבולון כלפה
תענה לי על השאלה, הגיעה אלי פנייה, הרגע ראיתי עוד חצי מיליון שקל למנהלות, זה אצלכם לכלליות?
צביקה כהן
כן, כן.
יעקב ליצמן
רואה-חשבון מלווה.
היו"ר זבולון כלפה
הגיעה אלי פנייה מהמפקח הארצי במשרד החינוך שעוסק בנושא של חינוך לחקלאות, מר אבי אלקיים, הוא המפמ"ר לחקלאות שם ולהם יש חוות חקלאיות שפרושות בכל רחבי הארץ. והוא אמר לי – תשמע, זה תופעה מוזרה. אנחנו לא מתוקצבים לקראת השמיטה ורוצים להעמיק כלפי הילדים בכלל רחבי הארץ, בכלל האוכלוסיות, תקציב מאוד קטן, לא מדובר על הרבה מאוד כסף, סדר גודל של אחד נקודה משהו.
צביקה כהן
תקציב חינוך כזה.
היו"ר זבולון כלפה
כן.
רות קלדרון
זה לא במשרד החינוך?
היו"ר זבולון כלפה
משרד החינו, אני פניתי אל משרד החינוך.
יעקב ליצמן
זבולון, זה בושה גדולה שמתקציב כזה גדול שמשרד החינוך לא יכול להוציא מיליון שקל.
היו"ר זבולון כלפה
מיליון שקל, מיליון שקל.
יעקב ליצמן
אמרתי – מיליון.
רות קלדרון
לא, משרד החינוך מוציא כבר כסף.
היו"ר זבולון כלפה
אני שאלתי אם הוא יודע על פנייה כזאת, אם זה הגיע אליכם. לא.
יעקב ליצמן
לא, יש לו מספיק כסף. לא רק זה, הוא צריך לתת שניים, לא אחד.
מאור מויאל
אבי אלקיים הגיע אלינו וביקש מאיתנו כסף. אמרנו לו שאנחנו משרד החינוך, אם הם רוצים להקים חממות לשמיטה, חוות חקלאיות, אנחנו לא הכתובת.
רות קלדרון
זה לחקלאות?
היו"ר זבולון כלפה
כן.
רות קלדרון
הבנתי.
היו"ר זבולון כלפה
טוב. נציגי משרד הדתות, מי מכם מדבר? מאור? תפקידך ושמך המלא לטובת הפרוטוקול.
מאור מויאל
מאור, ראש המטה של סגן שר הדתות. סגן השר לשירותי דת.
היו"ר זבולון כלפה
המנכ"ל שלכם, מה איתו? הוא לא היה אמור להגיע?
מאור מויאל
ראשית, אני רוצה לפתוח בהתנצלות על זה שהמנכ"ל נעדר, בעקבות כך שהוא לא חש בטוב, המנכ"ל לשירותי דת.
רות קלדרון
רפואה שלמה.
מאור מויאל
אלחנן גלאט.
יצחק כהן
אף פעם לא ראינו אותו.
היו"ר זבולון כלפה
ראינו אותו.
מאור מויאל
הוא היה פה דווקא הרבה פעמים.
היו"ר זבולון כלפה
ראינו אותו הרבה פעמים. אנחנו נאחל לו רפואה שלמה.
יצחק כהן
רפואה שלמה, אבל שיראה את עצמו פעם, מדי פעם.
יעקב ליצמן
גלאט כושר?
מאור מויאל
גלאט כושר, כן. בני עקיבא.
יעקב ליצמן
ג'ובים, איך זה הולך?
היו"ר זבולון כלפה
חברי הכנסת ליצמן וכהן.
מאור מויאל
אחרי עכבות רבות, המשרד לשירותי דת התחיל לעבוד בערך לפני חודש, חודש ושבוע. החברה התחילה לעבוד, סקירה קצרה. יש כ- 13,000 חקלאים, מתוכם רלוונטיים להחתמה - - -
היו"ר זבולון כלפה
על איזה סעיף אתה הולך?
קריאה
מי זאת החברה?
מאור מויאל
החברה היא גל אורן,
יצחק כהן
זה שהיה עם הבית היהודי בבחירות?
היו"ר זבולון כלפה
זה לא רלוונטי עכשיו.
יצחק כהן
אני רוצה לדעת, לפרוטוקול.
מאור מויאל
לא יודע מי היה עם הבית היהודי ולכן - - -
יצחק כהן
אתה לא יודע באמת? אולי אתה יודע? היושב ראש, אתה יודע?
היו"ר זבולון כלפה
סליחה רגע.
יצחק כהן
אל תתעצבן, זה חופש מידע.
היו"ר זבולון כלפה
אני לא מתעצבן. אל תכניס לי, אני לא מתעצבן, אני רק מחייך. מאור, אני מבקש, בוא, תן את הסקירה.
מאור מויאל
סקירה קצרה.
היו"ר זבולון כלפה
כן.
מאור מויאל
מתוכם רלוונטיים להחתמה על היתר המכירה שזה האפיק המרכזי בשמיטה, כ- 9,500. עד היום - - -
היו"ר זבולון כלפה
כמה היו בשמיטה הקודמת?
מאור מויאל
בשמיטה הקודמת, השמיטה הקודמת, אני אתן טיפה הרחבה עוד מעט.
יעקב ליצמן
על איזה סעיף אתה מדבר?
מאור מויאל
לא לא, אני עדיין לא בסעיפים, אני תכף נותן סקירה מה נעשה היום ותכף אני אכנס לסעיפים התקציביים ובעצם בהיתר המכירה שהוא האפיק המרכזי, כדי שהמטרה של כולנו פה תושג, דהיינו, שעם ישראל יאכל כשר בשנת השמיטה ולא משנה אם זה בהיתר מכירה, באוצר בית דין או באפיקים אחרים, מצעים מנותקים ועוד, בעצם נשכרה חברה על-מנת לעשות את זה. היא עובדת היום. נוצר מגע עם כ- 2,600 חקלאים. 1,300 הסתיים טיפול, הם אמורים לקבל בימים הקרובים את התעודה מהרבנות הראשית, מה שנקרא התעודה, תעודת הכשרות לשמיטה.
יעקב ליצמן
מתי פורסמו הקריטריונים לזה?
מאור מויאל
איזה קריטריון?
יעקב ליצמן
מאיפה יודעים שמי שרוצה לפתוח, שיקבל תעודה?
מאור מויאל
יצא פרסום לציבור בכל האפיקים של החקלאים, דהיינו בכל העלונים שלהם, נעשו מכתבים אליהם, גם דרך משרד החקלאות וגם דרך המשרד לשירותי דת. אני רוצה לציין רק את שיתוף הפעולה בין - - -
יעקב ליצמן
אבל איפה פרסמתם את זה?
אפרים אנטמן
בקו למושב, קו לקיבוץ, ישראל היום - - -
יעקב ליצמן
אבל זה לא שייך. אני רוצה, מאיפה אני אמור לדעת על זה?
אפרים אנטמן
ברשותך, אתה שואל שאלה, אני עונה עד הסוף.
היו"ר זבולון כלפה
מה שמך?
אפרים אנטמן
אפריים אנטמן.
מאור מויאל
אפרים אנטמן, ממונה שמיטה ארצי, המשרד לשירותי דת.
אפרים אנטמן
דרך איגוד המושבים ההתיישבות העובדת, דרך התאחדות האיכרים ומשרד החקלאות.
יעקב ליצמן
אבל שאלתי אותך, מאיפה אני אמור לדעת.
אפרים אנטמן
הוועדות החקלאיות.
יעקב ליצמן
לא עונה לי.
היו"ר זבולון כלפה
שנייה רגע, הרב ליצמן, מה השאלה?
רות קלדרון
אם אתה חקלאי, אז אתה מחובר לאחד העיתונים האלה.
אפרים אנטמן
נכון.
רות קלדרון
שעלבים, מקבל הודעה?
אפרים אנטמן
זה מדובר על מגזרי עכשיו.
יעקב ליצמן
על איזה הטבה אתה מדבר? על איזה חלקים אתה מדבר?
אפרים אנטמן
אנחנו, בהיתר המכירה, חבר הכנסת ליצמן, אנחנו בסעיף היתר המכירה, שהוא הסעיף המרכזי, קראנו לכל החקלאים לבוא לחתום על הרשאות וחברה באה אליהם ומכיוון שהרבנות הראשית, שהיא המנחה ההלכתית הבלעדית, בנושא הזה, החליטה שייערכו שני מגעים עם כל חקלאי, על-מנת שתהיה גמירות דעת, זה נערך בצורה הזאת, דבר שקצת לקח זמן. הרבנות הראשית, אחרי ישיבת מעקב שנערכה ביום ראשון עם הרב הראשי ושר החקלאות וסגן השר, זה עלה לוועדת השמיטה והוחלט שם על כל מיני הקלות, על-מנת שבעצם נגיע לשמיטה, כאשר כולם בצורה מסודרת ולא כמו שקרה בשמיטה הקודמת שלצערנו כמות קטנה מאוד של חקלאים, כ- 1,500 חקלאים בסך-הכל חתמו על היתר המכירה. הפעם עושים את זה על-מנת להגיע לכולם.
רות קלדרון
סליחה, איזה ועדת שמיטה אתה מתכוון?
אפרים אנטמן
ועדת שמיטה הלכתית של הרבות הראשית לישראל. הרב הראש לישראל.
היו"ר זבולון כלפה
שנקבע מכוח החוק, בזמנו.
אפרים אנטמן
מכוח החוק, הוא יושב ראש והוא בעצם העלה כמה נקודות שהעלינו לו בישיבה ביום ראשון, ביום שני היתה ישיבה ואתמול יצא סיכום שבו הוא קידם אותנו מאוד לקראת שנת השמיטה.
רות קלדרון
אז 1,300, יש גמר טיפול וכמה עוד אתם מצפים השנה?
אפרים אנטמן
אנחנו מצפים להגיע בערך לבין 7,000 ל- 9,000, כאשר צריך לדעת שרשימת החקלאים היא הרבה פעמים החקלאים הם לא חקלאים באמת, אלא כמו שבמדינת ישראל חקלאות חוות - - -
היו"ר זבולון כלפה
רק נדייק את המשפט שאמרת כרגע. החקלאים בישראל הם חקלאים אמיתיים.
אפרים אנטמן
סליחה.
רות קלדרון
אז למה אתה מתכוון?
היו"ר זבולון כלפה
אני שומע פה, מקשיב.
מאור מויאל
מכיוון שחלק מהחקלאים עושים מה שנקרא שיתוף פעולה חקלאי, הסכמים כאלו ואחרים, לכן המספר כנראה - - -
היו"ר זבולון כלפה
הכל לפי החוק, במסגרת חוק ההתיישבות. הכל גלאט.
מאור מויאל
כמובן, הכל לפי החוק בצורה - - -
היו"ר זבולון כלפה
נכון, חבר הכנסת וקנין? הכל לפי החוק.
מאור מויאל
בצורה מסודרת.

מבחינת התקציב. התקציב של משרד החקלאות, כל מה שהוא ביקש פחות או יותר הוא קיבל. המשרד לשירותי דת, מה שהוא ביקש, בדרך כלל הוא לא קיבל ולכן הוא קיבל בחסר מלא, אבל מכיוון שיש לנו אחריות להגיע בזמן, סגן השר והשר הגיעו להסכמות האלה על מנת שזה ירוץ ולאחר מכן הבנות בעל פה שזה יתוקן.
קריאה
מה ירוץ?
מאור מויאל
השמיטה. כדי שנוכל לצאת לדרך ולעמוד בזמנים, אז הסכמנו, הסכמנו לתקציב שהוא בחסר. ולכן, פה אנחנו מבקשים - - -
קריאה
כמה? כמה חסר?
אפרים אנטמן
הנה, עכשיו אני אפרט, אעבור סעיף סעיף.
יצחק כהן
אל תחנוק.
היו"ר זבולון כלפה
חבר הכנסת כהן, יהיה לך זמן לשאלות.
יצחק כהן
זה נושא חשוב. פעם בשבע שנים.
היו"ר זבולון כלפה
אין בעיה, תקבל, תקבל הכל, אין שום בעיה.
מאור מויאל
שמיטה קודמת היתה 108 מיליון שקל, זה היה התקציב שלה.
יעקב ליצמן
כמה התחילו?
מאור מויאל
אני לא יודע.
מעין נשר
ומה היה הביצוע?
היו"ר זבולון כלפה
שנייה, רגע. רגע.
מאור מויאל
ברשותכם. 78 זה היה בעיקר בסעיפי משרד החקלאות, אני מחזיק את הנייר מולי, בתקציבים של המשרד לשירותי דת, ברשותכם, אני רוצה טיפה. קודם כל, אוכלוסיית מדינת ישראל בשבע השנים האחרונות, גדלה, מה לעשות? זה דבר ראשון. הקונצפט של העבודה בנושא של השמיטה, בשמיטה הנוכחית, הוא התייחסות רצינית, גם הרבנות הראשית וגם המשרד, רוצים להגיע לכל החקלאים, לפי הדרישות ההלכתיות שנקבעו. בלי לעשות הקלות כאלה ואחרות, בלי לשלוח בפקסים את ההיתרים, צריך לחתום בצורה, על המסמכי מקור, ולחתום אצל, שבעל הקרקע עצמו יחתום ולא שליחים כאלה ואחרים או מה שנקרא ארגונים. יכולנו להחתים את המושבים עצמם, יכולנו להחתים את מאגמי הקרקעות. אבל היום אנחנו מגיעים לבעלי הקרקע.
יעקב ליצמן
מה אתה רומז, שפעם היה ?
מאור מויאל
לא, אני לא רומז, חלילה, אני לא מטיל דופי באף אחד.
יעקב ליצמן
אני רוצה ללמוד מה היה.
מאור מויאל
בשמיטה הקודמת, בשמיטה הקודמת לא היתה התארגנות כמו שעכשיו. הוא בא לומר את זה בצורה, בפה מלא, לא בחצי פה, אנחנו היום עובדים בשיטה אחרת לגמרי, שגם החקלאים עצמם אומרים כל הכבוד, אתם עובדים בצורה הרבה יותר טובה, הרבה יותר נעימה וכך אנחנו מגיעים להרבה יותר חקלאים.
אפרים אנטמן
ולפני השמיטה. בשמיטה הקודמת החתימו את החקלאים תוך כדי שנת השמיטה.
היו"ר זבולון כלפה
נסחפתם עכשיו.
יצחק כהן
בשמיטה הקודמת אתה גם היית אחראי.
אפרים אנטמן
הייתי אחראי על מצומצם מאוד, איציק, אתה יודע.
מאור מויאל
לא, קודם כל, מותר להשתבח. אנחנו, חלילה, לא מטילים דופי. אנחנו רק מתקדמים, ברוך השם, ואני חושב - - -
יצחק כהן
כמו בהיסטוריה, שהוא גם תקציב. בשמיטה, הנה, מעיין תעיד. איפה מעיין?
השמיטה הקודמת, פעם ראשונה בהיסטוריה שהוא גם תקציב.
יעקב ליצמן
בדיוק, נכון.
יצחק כהן
ואתם עכשיו רוכבים על העובדה שנושא שמיטה .....
היו"ר זבולון כלפה
סליחה, חברי הכנסת.
יעקב ליצמן
מעיין, אני מבין שאת עובדת כאן שבע שנים כבר?
מעין נשר
לא. אבל אני יכולה להסתכל במחשב.
יעקב ליצמן
אז מאיפה היא יודעת?
יצחק כהן
יש במחשב הכל היום.
מעין נשר
במחשב אפשר לראות. גם שמיטה שלפני הקודמת היו ... בהיקפים יותר נמוכים.
קריאה
30 מיליון. כל השמיטות.
היו"ר זבולון כלפה
שום עץ לא צומח בלי שורשים, חבר הכנסת כהן. אין ספק שהיסודות שהנחתם בשמיטה הקודמת, עזרו רבות כדי להתקדם בשמיטה הזו.
מאור מויאל
חכבר הכנסת כנפה, ברשותך לגבי נושא התקציב. לגבי הטיפול בהכנות לקראת שנת השמיטה, מה שנקרא סעיף 8 בנייר שמולכם, היתר מכירה, הפערים של המשרד המוערכים על ידינו על-מנת לעמוד ביעדים - - -
היו"ר זבולון כלפה
רגע, דילגת על הסעיף הקודם.
מאור מויאל
כן, בכוונה. כי אני מתחיל מזה, כחמישה מיליון ש"ח. בנושא של היתר המכירה, אוצר בית דין. פה, אם אנחנו גם מסתכלים, גם על השמיטה הקודמת וגם על מה שאנחנו מעריכים היום לפי מה שיפעל - - -
יצחק כהן
אני רק רוצה להבהיר. בסעיף הזה שאמרת לגבי הטיפול בהיתר מכירה, חמישה מיליון תוקצב, חוסר מבחינתכם הוא כחמישה מיליון?
מאור מויאל
חמישה מיליון.
יצחק כהן
כאשר בשמיטה הקודמת התקציב היה שישה מיליון? והניצולת שלו היתה ביחס לכמות - - -
מאור מויאל
100%.
יצחק כהן
לא, כמה חקלאים טופלו אז, אמרת 1,000?
מאור מויאל
1,500.
יצחק כהן
אתה רוצה הפעם להגיע לכמה?
מאור מויאל
אנחנו רוצים להגיע בערך ל- 9,000. בין 7,000 ל- 9,000.
יצחק כהן
אוקיי, טוב.
מאור מויאל
זאת אומרת, היחסים הם יחסים אחרים לגמרי.
יצחק כהן
כן, ברור.
מאור מויאל
כמובן, זה לא רק המגע עם החקלאי. זה עבודת המיפוי הראשונית וזה עבודת הכנה מאוד מעמיקה שנדרשנו לבצע.

הדבר השני זה הנושא של אוצר בית דין, כאשר פה צריך להבין שזה מערכת תפעולית בעצם מערכת מנהלית ותפעולית, על-מנת שאנשים, שבעצם, בעיקר הציבור החרדי שצור את אוצר בית דין ואת הנושא של יבוא נוכרי, יוכל לאכול.
יצחק כהן
איך זה עובד?
מאור מויאל
אולי ברשותך, עוד משפט ואז אני אכנס בדיוק לאיך זה עובד, אני אתן לאפרים את זכות הדיבור להגיד מבחינה מקצועית. צריך להבין שהמטרה של הצוות היא שיוקר המחייה לא יעלה במדינת ישראל בשנת השמיטה. לא פתאום העגבנייה תעלה 15 ו- 20 שקל לקילו. כי בעצם ייווצר חוסר. כמעט כל המוסדות במדינת ישראל והמסעדות הם כמעט כשרות ולכן לא יתירו כניסת סחורה שאין לה תעודת היתר מכירה וכיוצא בזה ואם זה יוקפד אז כמובן שיוקר המחייה יעלה. לכן אנחנו רוצים שהכל יהיה מסודר, כל החקלאים יהיו חתומים והכל יהיה כשר ואז בעצם המשק יתנהל בצורה רגילה והמחירים יתנהגו בצורה סבירה.
יעקב ליצמן
כמה מכונים היו לכם?
מאור מויאל
יפה, הנה. ברשותך, חבר הכנסת ליצמן, יענה על זה מר אפרים אנטמן, שהוא ממונה שמיטה ארצי. בבקשה, אפרים.
אפרים אנטמן
לגבי אוצר בית דין, אנחנו נחלק את זה לשניים. יש את העניין של ההיערכות לשנת השמיטה.
יעקב ליצמן
לא, אני מבקש, לפני שאתה הולך קדימה, אני רוצה אחורה. כמה מכונים היו בשמיטה הקודמת, שעסקו - - -
רות קלדרון
בהיתר מכירה?
יעקב ליצמן
לא.
יצחק כהן
באוצר בית דין.
רות קלדרון
באוצר בית דין?
יעקב ליצמן
באוצר בית דין, כן.
אפרים אנטמן
שלושה.
יעקב ליצמן
מי הם?
אפרים אנטמן
מכון אוצר הארץ, אפרתי ורווח.
יעקב ליצמן
לא היו אחרים? רק שלושה איש וזהו?
יצחק וקנין
שלושה מכונים היו בשמיטה הקודמת, הרב ליצמן, שלושה מכונים היו.
קריאה
היו עוד כמה.
יעקב ליצמן
האם הם ידעו - - -
יצחק וקנין
עזוב את הקטנים, אני מדבר על שלושה שהיו. גם אני זוכר אפילו את ...
יעקב ליצמן
אני אומר במפורש, אני רוצה לפתוח את הסעיף הזה כי אלי פנו לפחות שמונה.
רות קלדרון
אבל למה לפתוח עוד?
יעקב ליצמן
למה רק שלושה?
מאור מויאל
לא, זה פתוח.
קריאה
זה פתוח, זה לא מוגבל.
מאור מויאל
עשו קול קורא, אני מאמין.
היו"ר זבולון כלפה
חברי הכנסת, אני מודה על המעורבות הגדולה והרבה.
יצחק וקנין
זה לא כסף צבוע. זה לא כסף צבוע.
יעקב ליצמן
לא, זה לא כסף צבוע, אבל זה - - -
יצחק וקנין
לא יכול לתבוע אותו גם, אם יגישו אחרים אז הם יוכלו להיכנס.
היו"ר זבולון כלפה
אני מודה על המעורבות הגדולה והרבה שחברי הכנסת מגלים. אני רוצה לשמוע איך זה הולך לעבוד. תסביר. האם רק יהיו שלושה מכונים או שזה פתוח לקהל, מי שירצה יוכל? יש קול קורא? אין קול קורא?
אפרים אנטמן
איך זה, שמפה אנחנו הולכים למשרד המשפטים על מנת לסגור את מבחני התמיכה? לעניין היערכות לקראת שנת השמיטה, .... אוצר בית דין, תהיה בנושא הדרכה, ימי עיון ומה שמסביב לזה וזה למעשה שלב א', של התמיכות. תמיכות 3 א' יפורסמו כקול קורא, כמו השבתה, כל מכון או כל אחד שרואה את עצמו מתאים למבחנים, ייכנס ויקבל על פי הקריטריונים הנדרשים.
היו"ר זבולון כלפה
לא לצד של התפעול, לצד של ההדרכה וההסברה, אתה מתכוון?
אפרים אנטמן
הדרכה, הסברה יש לנו ככה, את ההדרכה, הסברה, ואחר-כך תפעול חקלאים ובשלב יותר מאוחר, בשלב יותר מתקדם.
היו"ר זבולון כלפה
במקרה הזה זה לא רק תפעול חקלאים, זה גם מול הצרכנים, בעצם.
אפרים אנטמן
כן.
רות קלדרון
היושב ראש אני יכולה להעיר הערה קטנה? אם אנחנו כמדינה משקיעים 50 – 60 מיליון בהיתרי המכירה ואוצר בית דין, לא יכול להיות שאחר כך גם הגזר יעלה יותר. כלומר, אי אפשר לשלם על זה שלוש פעמים. אני אומרת את זה לחברינו, שאנחנו צריכים לשמור שלא יהיה עוד מאכערים. אתם עושים את העבודה שלכם מצוין במשרד החקלאות, כלומר החקלאי יכול לעבוד רגיל ויש לו כסף לעשות היתר מכירה. אחר כך כשמגיעים הגזרים, יש עוד כל מיני אנשים שמתפרנסים על זה. אנחנו צריכים לשים לב שאזרחי הישראל לא יצטרכו לשלם שלוש פעמים על אותו היתר מכירה.
היו"ר זבולון כלפה
אני רוצה לנצל את הבמה ולהפנות אותך להצעת חוק שהגשתי לפני שבוע ימים, את יכולה להצטרף.
רות קלדרון
הצטרפתי.
אפרים אנטמן
יש דבר נוסף, שמתחבר למה שאת אומרת.
יעקב ליצמן
יש כמה הצעות חוק.
אפרים אנטמן
על ירקות, זה גם דבר שרוצים להכניס.
רות קלדרון
תסביר מה זה רוצים להכניס עם ירקות?
אפרים אנטמן
אוצר בית דין, לנושא הירקות.
רות קלדרון
יופי. אם אנשים כתבו הצעות חוק אז תשלחו לכולם שנלמד.
יעקב ליצמן
לא, אני אמרתי לו שמגיש הצעת חוק על ההיתר מכירה, שיגיד כמה אוצר בית דין.
היו"ר זבולון כלפה
לא, אני לא הגשתי על היתר מכירה. הגשתי על פערי התיווך.
רות קלדרון
על פערי התיווך? אני אשמח לקרוא.
יעקב ליצמן
כל שנה או רק שמיטה?
קריאה
כל השנה.
מאור מויאל
ברשותך, חבר הכסת כלפה, לגבי, אני חושב שהפער שלנו באוצר בית דין, הוא פער של עשרה מיליון ש"ח לפי הערכת המשרד, זה לא עשרה מיליון ש"ח אחורה, זה לאחר שעשינו תחשיבים וישיבות עבודה שנערכות כל שבועיים במעמד של שר החקלאות וסגן השר לשירותי דת, ישיבות מעקב, על-מנת שבאמת לישיבות האלה, מטרתן להסרת חסמים, אנחנו מגיעים למסקנות האלה. ולכן זה נדרש.
מבחינת סדרי עדיפות של המשרד שלנו, הדבר הכי חשוב זה הנושא, קודם כל, של החמישה מיליון להיתר מכירה ואוצר בית דין, זה בסדר עדיפות הכי גבוה. וברשותכם, נעבור לסעיפים הבאים.
יעקב ליצמן
אני מדבר שוב פעם על אוצר בית דין. הפרסום, הולכים לפרסם, הבנתי.
מאור מויאל
בהחלט.
יעקב ליצמן
זאת אומרת, אתה, קול קורא.
רות קלדרון
מי שרוצה, עוד יכול להיכנס.
יעקב ליצמן
כן. עד מתי?
רות קלדרון
עד מתי עוד אפשר להיכנס?
אפרים אנטמן
אנחנו בדרך כלל נותנים לפי החוק כשלושה - - -
מאור מויאל
אז אני אענה. לגבי הקול קורא - - -
יעקב ליצמן
זה שאתה מפחד שהוא יענה, זה מטריד אותי, אבל בסדר.
היו"ר זבולון כלפה
לא לא, תן לו לענות.
מאור מויאל
יש כללים.
היו"ר זבולון כלפה
אבל הוא באמצע התשובות.
מאור מויאל
אוקיי, בסדר, הוא יענה.
היו"ר זבולון כלפה
סליחה. המשרד לשירותי דת, קדימה.
אפרים אנטמן
אנחנו עובדים היום על-פי שני עקרונות. אחד – על-פי דו"ח מבקר המדינה משנת השמיטה הקודמת, על-פי לוח הזמנים שנתבקש מאיתנו, נדרש מאיתנו לפרסם את המבחנים, יש הוראות החשב הכללי, שצריך לפרסם את המבחנים, אם יש הערות לציבור, משנים מבחנים בצורה כזו או אחרת, עד 14 יום יפורסם להערות הציבור ובעזרת השם, בעזרת השם אנחנו אמורים עד סוף חודש אוגוסט, בלי נדר, שאנחנו כבר נהיה אחרי פרסום מבחנים והוצאה.
יעקב ליצמן
עד סוף אוגוסט יהיה אחרי המבחנים? כבר התפרסמו המבחנים.
יצחק כהן
החקלאות, פרסם?
צביקה כהן
מזמן.
יצחק כהן
מה זה מזמן?
צביקה כהן
אצלנו הכל באוויר, כל השמונה - - -
יעקב ליצמן
מה פורסם?
צביקה כהן
כל הקולות קוראים של המשתלות, המשבתים, כרמי יין.
יעקב ליצמן
כן, אבל אני דיברתי על אוצר בית דין.
צביקה כהן
במהלך חודש אוגוסט, אני מפרסם את המבחנים לציבור לקבלת תמיכות.
יעקב ליצמן
עד חודש אוגוסט?
צביקה כהן
במהלך חודש אוגוסט.
היו"ר זבולון כלפה
טוב.
צביקה כהן
זה תלוי במשרד המשפטים.
יעקב ליצמן
אם כך, אז לא תפרסם בכלל.
היו"ר זבולון כלפה
אם תלוי במשרד המשפטים, הוא אומר, אתה לא תפרסם בכלל.
צביקה כהן
זה לא נכון.
יעקב ליצמן
אל תשכח שהשמיטה לא מחכה למשרד המשפטים.
צביקה כהן
נכון.
היו"ר זבולון כלפה
זה המזל הגדול שלנו.
יעקב ליצמן
כן, אבל אז תפסיד כסף, כי לא יהיו מבחנים.
היו"ר זבולון כלפה
כן. הסעיפים הבאים.
מאור מויאל
בסעיף הבא, תמיכה, סעיף 9, זה תמיכה בפעילות הסברה לערכי השמיטה.
היו"ר זבולון כלפה
מה זה, חברת הכנסת קלדרון, לא הבנתי.
מאור מויאל
לא, זו הערה פנימית.
רות קלדרון
חברת הכנסת קלדרון רוצה השנה להביא את רעיון השמיטה לכלל ישראל.
היו"ר זבולון כלפה
זו ההזדמנות להודות לנחמיה ראפל על הכנס הגדול שהיה בגן שמואל.
רות קלדרון
והמקסים.
קריאה
תודה לאלה שבאו. תודה לאלה שעשו את הכנס – כנס.
היו"ר זבולון כלפה
מיוחד במינו.
קריאה
איזה כנס?
רות קלדרון
היה כנס שמיטה של החקלאים.
היו"ר זבולון כלפה
חבר הכנסת וקנין, היו שם מאות אנשים מכל רחבי הארץ. צביקה כהן היה שם, ראינו.
יצחק כהן
אני לא הוזמנתי. הרב ליצמן גם לא הוזמן.
רות קלדרון
חבל, זה היה מאוד יפה.
היו"ר זבולון כלפה
בעזרת השם, יהיו עוד כנסים במהלך השמיטה.
רות קלדרון
אני רוצה רק להסביר.
קריאה
הוזמנו רבים, לא היה מקום לכל אלה שרצו להופיע. אנשי הלובי החקלאי - - -
היו"ר זבולון כלפה
סליחה, זמננו קצר, אנחנו צריכים לסיים תוך חצי שעה ולפנות פה לדיון הבא.
יצחק כהן
למדת משהו מניסן. אתה לא נותן לחברים להתבטא.
היו"ר זבולון כלפה
אני נותן לכולם להתבטא, חבר הכנסת כהן. במיוחד את אלה שהשקיעו ונשארו לישון בירושלים הלילה, כדי להגיע בזמן.
רות קלדרון
אדוני היושב ראש, נשאלתי שאלה ואני אשמח מאוד להסביר.
היו"ר זבולון כלפה
סיכמנו עם חבר הכנסת ליצמן, להתחיל את הישיבה לפנות בוקר. זה היה הסיכום.
יעקב ליצמן
אני מסכים, בשש בבוקר.
רות קלדרון
לעשות נץ פה.
יעקב ליצמן
שש בבוקר, יצחק.
רות קלדרון
אני מבקשת להסביר לחבריי שהשאיפה שלי היא שהשנה הזאת, שנת השמיטה הזאת, יצטרפו המוני בית ישראל הלא הלכתיים, להבין את עומקה של השמיטה ואת הרעיון הנפלא, גם חברתי, גם אקולוגי, גם יהודי, גם אנושי, שיש בה.
כדי לעשות את זה, אני ביקשתי תקציב קטן זה, כדי לעשות פרויקטים בצבא, בתנועות הנוער, עם יוצרים, ובבתי המדרש, כדי להסביר גם לעולם שלי, שאני גדלתי לא ידענו על שמיטה, את הרעיון הזה שאני רואה בכל מקום שאני מדברת עליו, שהוא מתקבל בתימהון, כמה שהוא יפה. פרויקט מיוחד שאנחנו עושים בלי כסף, הוא שאנחנו מזמינים 5,000 משפחות בחובות, להיכנס לתהליך החלמה בפעמונים או אחת מהעמותות האלה. ברגע שהם מגיעים ליציבות כלכלית, אנחנו הולכים אתם לבעל החוב שלהם, שליש נמחק ומייצר בעצם שמיטת חוב, שליש הם משלמים בלי ריבית ושליש, אנחנו מגייסים כספים ציבוריים, במטרה לנסות ולקיים גם את הרוח ... נוחה ממי שעושה שמיטת כספים, בלי כסף ממשלה בכלל. זה פתוח לכל יהודי ולכל אזרח ישראלי.
יעקב ליצמן
אנחנו נשמח שאת תביאי את מס הכנסה.
רות קלדרון
הם לא נותנים כסף לזה. זהו, זה ההסבר של שני המיליון האלה, תודה רבה.
אפרים אנטמן
למעשה, הכסף נכנס למשרד - - -
רות קלדרון
אנחנו עובדים יחד.
אפרים אנטמן
אנחנו מנהלים אותו מול נציגי חברת הכנסת קלדרון.
מאור מויאל
הדבר הנוסף זה סעיף 10, טקס הקל. כידוע, בסוף שנת השמיטה, זה לא בהתחלה, בסוף שנת השמיטה, צריך לעשות טקס הקל, רוצים לעשות את זה מכובד ורציני.
רות קלדרון
לא צריך לעשות, יש זכות.
מאור מויאל
יש זכות לעשות את זה. מי שמנהל את זה, זה משרד השיכון, על-ידי החברה לפיתוח הרובע היהודי.
יעקב ליצמן
אני יכול לבקש, מי חיבר את זה? משרד הדתות?
מאור מויאל
כן.
יעקב ליצמן
האם אתם יכולים גם להביא לנו, להמציא, לקראת הישיבה הבאה, אותו מסמך רק עם עוד טור מה היה בפעם הקודמת?
קריאה
אני יכול להגיד לך, ליצמן.
יעקב ליצמן
לא לא, אני מכבד, לא לא, אבל אני אומר שאחרת שאני יכול להשוות למה. כי אז אני בא בטענה לממשלה, באוצר, שזה מה שהיה, הם נתנו את זה גם בפעם הקודמת.
רות קלדרון
זה תלוי מי מנהל את התקציב.
יעקב ליצמן
הרבה דברים מה שהוא אמר, מה שהם אמרו עד לרגע זה, היה בפעם הקודמת רק מה, אין לי סעיף. לא מופיע לי. אני רוצה להראות להם שיש. היד מסתירה את זה.
רות קלדרון
אתה יכול להגיד.
היו"ר זבולון כלפה
לא, תכף.
רות קלדרון
היה באינטרנט.
היו"ר זבולון כלפה
סליחה,חברי הכנסת, חבר הכנסת ליצמן - - -
יעקב ליצמן
יש לי מחויבות ממך, שתביאי כסף מה שנתת בפעם הקודמת?
מעין נשר
לא.
היו"ר זבולון כלפה
חבר הכנסת ליצמן, תזכור שבבסיס, לא לא, אני מסכים אתך, תזכור שבבסיס, בשמיטה הקודמת התקציב הכולל עמד על 108 מיליון שקלים. 108 מיליון שקלים, בדוק.
יעקב ליצמן
אתה שם לב, אתה לא שם - - -
היו"ר זבולון כלפה
כמו שאמר הנציג של המשרד לשירותי דת, בין אז להיום, אל"ף - - -
יעקב ליצמן
לא, אתה לא שם לב.
היו"ר זבולון כלפה
חוסר בסעיפים מסוימים אתה אומר שפחתו?
יעקב ליצמן
אני מסכים אתךך בכל מילה, תעזוב, זה לא רלוונטי. כרגע אני מדבר עם מעיין, לא מדבר אל אף אחד.
רות קלדרון
אבל זה פורסם.
יעקב ליצמן
תנו לי, אני רוצה לעזור כאן. יש מאה ושמונה מיליון שהיה בפעם הקודמת.
רות קלדרון
נכון.
יעקב ליצמן
לכן, מן הדין היה, אם אנחנו מתחילים את הנייר ב- 108 מיליון שקל, אנחנו מתקדמים. כרגע, אנחנו מתחילים ב- 100 מיליון שקל. אנחנו צריכים לדון על מה שנתנו בפעם הקודמת, קרי – זה היה 108. משם להתחיל. לא נתחיל מ- 100 מיליון שקל. והם עובדים עלינו כרגע.
רות קלדרון
קודם נותנים כרגע.
יעקב ליצמן
חברת הכנסת קלדרון, את לא צודקת, תאמיני לי, לפחות תני לי את הקרדיט - - -
היו"ר זבולון כלפה
יש לו ניסיון בתור יושב ראש ועדת כספים.
יעקב ליצמן
הנייר הזה חסר. היה צריך להיות מה היה בשמיטה הקודמת, היה צריך להיות כתוב 108 מיליון שקל, לא 100 מיליון שקל, ואז אנחנו מתחילים לדבר, כי לא ידעו. האוכלוסייה גדלה. ואני לא מדבר על המשימות. מה שיקרה, שאנחנו לא דנים על ה- 100 מיליון שקל. זה מה שאמרתי.
היו"ר זבולון כלפה
מעיין.
מעין נשר
חבר הכנסת ליצמן, אין שום חוק, לא כתוב ולא לא כתוב.
יעקב ליצמן
עזבי חוק. אני לא מכיר את האוצר?
מעין נשר
רגע, שנייה. אתה לא נותן לי לענות.
רות קלדרון
תן לה לענות.
יעקב ליצמן
כשהיא נולדה, אני כבר הייתי יושב-ראש.
מעין נשר
טוב. על אף גילי, אין שום חוק - - -
היו"ר זבולון כלפה
זה יתרון, דרך אגב, במקרה שלנו.
מעין נשר
לא חוק כתוב ולא חוק לא כתוב, שלא בקשר לתקצוב של נושאים מסוימים בפרויקטים כמו פרויקט השמיטה או בקשר לבסיס התקציב שמה שהיה הוא שיהיה, בטח לא מבחינת סכומים וגם לא בהרכב הסכומים. יש פה שינוי בתמהיל.
יעקב ליצמן
זה בסדר הכל, אבל את צריכה גילוי נאות, את צריכה להביא לוועדה, כשאני יושב כאן, כשאני יושב כאן, זה אגב, זה קורה בכל תקציב מדינה כאן. תקציב המדינה, כל שנה, רואים מה היה בשנה הקודמת, ומשווים סעיף לסעיף ורואים.
מעין נשר
אבל זה מפורסם, יש פה עשרות טבלאות כאלה, כולם ראו את זה, כולם יודעים מה היה.
יעקב ליצמן
לא, אני מדבר על לא כולם. אני לא כולם. אני עולה חדש. אני רואה מה שכתוב כאן. זה מה שאני רואה. אני רוצה לשמוע סעיף סעיף כאן, ורוצה לדעת.
מעין נשר
צביקה, אתה מוכן להעביר לו את הטבלה, לפי מה שהיה בפעם הקודמת?
רות קלדרון
אני רק רוצה להעיר, חבר הכנסת ליצמן, על התקציב הקודם.
היו"ר זבולון כלפה
רגע, לסיכום.
רות קלדרון
היה דו"ח מבקר מדינה, שביקר אותו באופן חריף ויש כאן ניסיון לתקן, להתחיל מלכתחילה - - -
יעקב ליצמן
אבל דו"ח המבקר לא ביקר את הסכום. הוא ביקר את ההתנהלות שלהם. אני מדבר על אותו סכום. היה 108 מיליון שקל, צריך להיות 130 כרגע.
היו"ר זבולון כלפה
לבקשתו של חבר הכנסת ליצמן, אני מבקש, אם אפשר נציגי משרד החקלאות והדתות, להכין נייר שבעצם משקף אל"ף, את הסעיפים שהיו בשמיטה הקודמת, סליחה, חברי הכנסת, את הסעיפים שהיו בשמיטה הקודמת, כולל הסכומים, כולל הסכומים, ולאחר מכן את הסעיפים הקיימים בשמיטה הנוכחית, כולל הסכומים כדי שקודם כל, בואו מתוך זה נראה איפה אנחנו נמצאים.
מעין נשר
ואת הביצוע.
היו"ר זבולון כלפה
את הביצוע, אין בעיה.
יעקב ליצמן
מסכים.
היו"ר זבולון כלפה
אין בעיה.
יעקב ליצמן
בסדר, אין בעיה. אני מסכים אתך. אבל לא בגלל הקריטריונים שלכם.
מעין נשר
אני אמרתי שאין שום סיבה להניח שמה שהיה הוא שיהיה ובעתיד אני מקווה שבעוד שבע שנים, מי שיחליף אותי יבוא לפה והתקציב יחזור להיות 30 מיליון כי תהיה קרן ורוב התקציב שהולך להשבתת משקים, ייחסך. זה לא, מי אמר שצריך מה שהיה הוא שיהיה? זה שמתחילים מסכום מסוים, זה לא אומר שהלאה צריך יותר.
היו"ר זבולון כלפה
מעיין, ברשותך, הייתי רוצה לחלק את העסק לשני חלקים. יש את ההתייחסות לסעיפים עצמם ויש את הסכומים או המקורות, לצורך העניין. המקורות כרגע פחות רלוונטיים. יותר רלוונטי הסעיפים עצמם. כי הרי הכללים לא משתנים, להבדיל מהרבה דברים אחרים, התורה היא נצחית והכללים של ההלכה הם נצחיים ומה שהיה בשמיטה הקודמת, מה שהיה בשמיטה לפני, 20 שמיטות, ומה שהיה בשמיטות בעוד 20 שמיטות, הכללים הם אותם כללים.
אומר חבר הכנסת ליצמן, בואו ניקח את הסעיפים עצמם. זה שיכול להיות, כמו שאת אומרת, שנניח בגלל קרן השמיטה, ייווצר פיתרון, יוצר פיתרון שייצור בעצם איזה שהוא מין בנק שהוא משותף לחקלאים ולמדינה, כדי לתת מענה למשביתים או לכל מיני דברים כאלה ואחרים, זה יתרון. אבל זה לא פותר את זה שהסעיף עצמו צריך לקבל התייחסות. ואז נפנה לצורך העניין, יש סעיף טיפול במשביתים, מקורותיו – מקרן השמיטה. מקורותיו – מתקציב ממשלתי. מקורותיו, מלא יודע, מאיפה שלא יהיה. לכן אני אומר, אני חוזר על הבקשה, אני מבקש אם אפשר, מכיוון שהנתונים פה הם לדעתי כולם ידועים, מוכרים ומפורסמים וזמינים, אם אפשר - - -
יעקב ליצמן
לא, אני לא.
היו"ר זבולון כלפה
רגע. אז אני מבקש, את הטבלה לפי מה שדיברנו. סעיפי השמיטה הקודמת, כולל הסכומים, כולל הניצול, ולאחר מכן, סעיפי השמיטה הנוכחיים, כולל התקציב, לפי הצעת מחליטים. אם אפשר את הדבר הזה, אנחנו צריכים לזה, כמה? יומיים, זה סביר?
קריאה
סביר.
היו"ר זבולון כלפה
סביר. אז עד סוף השבוע, אם אפשר. ביום חמישי, נפיץ את זה. בסדר גמור, תודה רבה.

בבקשה, ישלים.
מאור מויאל
לגבי סעיף 11, כל אלה הם לחקלאים המשביתים את משקם. אנחנו חושבים שכמו שבאמת כתוב בתורה, צריך שבשנת השבע, החקלאים שמשביתים, החליטו בכל זאת לשמור שמיטה כהלכתה, שישבו ללמוד תורה והם צריכים את הפרנסה לעניין הזה. אני חושב שחברי הכנסת יכולים טיפה להרחיב בעניין, כי אתם מכירים את זה אפילו יותר טוב ממני.
היו"ר זבולון כלפה
בבקשה, חבר הכנסת וקנין.
יעקב ליצמן
על איזה סעיף אתה מדבר?
היו"ר זבולון כלפה
אנחנו בסעיף 11.
יצחק וקנין
רבותיי, מאחר ואני כבר עברתי פה שלוש שמיטות - - -
רות קלדרון
בתוך הכנסת?
יצחק וקנין
זו השמיטה השלישית, אני רוצה להגיד פה משהו. מי שזוכר, מעיין לא כל-כך זוכרת, אבל התקציב של השמיטה לא היה כזה. זה היה רחוק מהמציאות, היה 30 מיליון, 28 מיליון, בכל השמיטות. שמיטה אחרונה אנחנו החלטנו לעשות סדר בדבר הזה ואני חושב - - -
היו"ר זבולון כלפה
ועל כך תבורכו.
יצחק וקנין
חבר הכנסת ליצמן, שהיה יושב ראש ועדת כספים באותה תקופה ואני חושב שהוא גם היה חבר בוועדת השמיטה.
היו"ר זבולון כלפה
חבר הכנסת כהן היה שר הדתות באותה שנת שמיטה?
יצחק וקנין
בכיסא שאתה יושב כיושב-ראש ועדת שמיטה, מטעם ועדת שרים, היה רובי ריבלין. בקדנציה.
רות קלדרון
תראה לאן אתה עובר מכאן.
יצחק וקנין
תראה לאן אתה יכול להגיע.
היו"ר זבולון כלפה
אני רוצה לבטל את מוסד הנשיאות, אתה שם אותי על מקום לא טוב.
יצחק וקנין
לא כדאי לך לבטל.
קריאה
עכשיו אל תבטל.
יצחק וקנין
לא, לגופו של עניין. תראו, רבותיי. תחשבו שמתוך 30 מיליון, במשך כל השמיטות, היה נושא של לומדי, חקלאים לומדי שמיטה. ואני לא רוצה להגיד, כמושבניק, מה התועלת, מה הדבר הזה הביא בהרבה מושבים בדרום, בצפון, בכל המקומות. מה זה גרם. אנחנו באים דווקא את הסעיף הזה מוחקים אותו לגמרי.
רות קלדרון
מה זה גרם? תסביר. מה זה עושה?
יצחק וקנין
אני יכול להגיד - - -
יצחק כהן
דרך אגב, איציק, אז הסעיף היחידי שמבקר המדינה בדק אותו תוך כדי תנועה.
יצחק וקנין
תוך כדי פעולה. היחידי שבדק אותו.
רות קלדרון
אז מה זה עושה? מה זה כולל?
יצחק וקנין
תראי.
יצחק כהן
האשים אותו ושיבח אותו.
יצחק וקנין
אתה לוקח אנשים שלא כולם דתיים, לא כולם שומרי תורה ומצוות, אתה מביא אותם, לומדים שלוש שעות ביום, ומקבלים סכום זעיר כזה של בחודש ימים, 400, 500 שקל. זה היה הגובה כל הזמן, במשך כל השנים. ישבו אותם חקלאים, ולקחנו גם אנשים חילוניים וגם זה, והיה לנו מקרה של מושב אחד שהיו לנו גם נשים והתלבטנו במושב עוצם, שאנשים ישבו באזהרה, איך אנחנו מכניסים אותן והן היו חקלאיות. האם אפשר להכניס אותן גם לתוך המסגרת הזאת.

לצערי הרב, דווקא את הסעיף הזה מוחקים לגמרי, שהוא היה אגב שהיה 30 מיליון, כשהיה 30 מיליון, היה מתוך זה שבעה-שמונה מיליון קבוע, לדבר הזה. מחקו את הסעיף הזה, החליטו שלא צריך אותו. למה? אני לא יודע.
יעקב ליצמן
הם רוצים שאנחנו נדאג לזה.
יצחק וקנין
תראו, רבותיי. אני חושב שאני עשיתי עבודה בדבר הזה, היתה לנו ישיבה עם שר החקלאות היתה ישיבה עם סגן השר ודיברתי עם שר האוצר. והוא אמר לי לסכם כך את הדברים, לפחות עם שר החקלאות כבר יצא, אנחנו התקדמנו, עם השר לשירותי דת, אנחנו מקווים שעכשיו בתוך המסגרת של הוועדה הזו, אנחנו נעכב את התקציב לטובת הדבר הזה. אסור בשום פנים ואופן לבטל אותו. כיוון שהדבר הזה הביא לכך שמעל 700, 800 חקלאים, ישבו ולמדו כל יום. למה לבטל את זה?
רות קלדרון
אני מאוד רואה את זה בעין יפה, אבל אני רוצה לבקש שאם יש מקומות לימוד תורה, יהיו מקומות ברוח שונה, לא רק אורתודוכסי. אם מקובל שתורה לפי - - -
יצחק וקנין
רק חקלאים. בתנאי שזה רק חקלאים.
רות קלדרון
חקלאים, אבל לא רק אורתודוכסים.
יצחק וקנין
אין בעיה.
רות קלדרון
סבבה. התורה מונחת בקרן זווית.
יעקב ליצמן
פעם אחת, שלפחות מי שלא ילמד, שיעבוד בקרקע.
רות קלדרון
יש קיבוצים רפורמיים.
קריאה
בקריטריונים, זה חקלאי.
רות קלדרון
נכון, זה יהיה טוב. עוד אנשים ילמדו תורה. מה רע?
היו"ר זבולון כלפה
תודה, חברי הכנסת.
יצחק כהן
רגע, רגע, לא, אני אומר לך, הסעיף הזה, עם הגידול הטבעי, אמור להגיע לא לשמונה מיליון, אמור להגיע לעשרה מיליון. אוקיי? אם נוסיף את השני מיליון של רות קלדרון זה 12 מיליון, הייתי מאגם אותו באותו סעיף. מה שצריך לעשות עכשיו לדעתי, כרגע - - -
יצחק וקנין
אני יכול להגיד ששר החקלאות כבר נתן הסכמה.
יצחק כהן
לקחת מכל הסעיפים, לקחת מכל סעיף סכום מסוים, לאגד את התקציב הזה, ואחר כך ממילא יהיה תתי ביצוע פה ושם, אז אפשר - - -
יצחק וקנין
אני רוצה להגיד יותר מזה.
יצחק כהן
קודם כל, חשוב לי להבהיר, חשוב לי להבהיר, רק שנייה.
יצחק וקנין
רק אני אסכם בזה.
יצחק כהן
לא, רגע, אין בעיה, אין בעיה.
יצחק וקנין
ולא אדבר יותר?
היו"ר זבולון כלפה
תקבל. לא, לא.
רות קלדרון
עד שווקנין מדבר.
היו"ר זבולון כלפה
בעקבות ההערה שלך, חבר הכנסת כהן, חשוב לי להבהיר שבוועדה פה, יהיה לנו את המנדט לבצע את ההעברות בין הסעיפים השונים.
יצחק כהן
בוא נאגם עכשיו בתוך הסעיפים, כל מיני דברים שהם בסוף שנת השמיטה הבאה, ניקח סעיף וסעיף, אחר כך תוך כדי תנועה, אנחנו נעשה שינויים פנימיים.
היו"ר זבולון כלפה
אני רואה כבר את צביקה, מהנהן בראשו לאות הן. כן, או שטעיתי?
יצחק כהן
לא, אני רוצה להגיד משהו, כבוד היו"ר.

אני ישבתי בוועדה הקודמת. רבותיי, אני אומר לכם באחריות מלאה, מאחר ורוב הסעיפים פה, יש להם קריטריונים ומבחנים שצריך לממש אותם.
היו"ר זבולון כלפה
גם בסעיף הזה, דרך אגב.
יצחק כהן
בשמיטה הקודמת, שמנו 108 מיליון, נוצלו כ- 75 – 78 מיליון, סך-הכל.
היו"ר זבולון כלפה
72,719.
יצחק כהן
כן, אפילו פחות. זאת אומרת, מעל 30 מיליון הוחזרו בחזרה לאוצר. גם פה לדעתי, גם פה לדעתי, בתוך הסעיפים התקציביים, יהיה אפשר בתוך שנת השמיטה, בוא נגיד, לבדוק את הדברים, לבדוק. אולי יש חוסר, אולי בסעיפים מסוימים יהיה חוסר, צריך לתת להם תוספת. אני מאמין שקודם כל צריך לעגן את הדברים האלו, מבחינה תקציבית, לצאת לדרך ואם צריך לעשות שינויים תקציביים יעשו אותם.
היו"ר זבולון כלפה
איציק, בוא נעשה את זה עכשיו.
יצחק כהן
כן, ודאי אפשר.
אפרים אנטמן
ברשותך, אני רוצה משפט. כמו שחבר הכנסת וקנין אמר, שוב, כמו שהאוצר בדין, אם אנחנו באמת רוצים להגיע, לפרסם בזמן את המבחנים, חייבים לומר שיש כסף בתקנה ואז נוכל לפרסם, על מנת שנוכל עד ערב ראש השנה, שהמבחנים כבר יהיו באוויר. כי אחרת, תהיה לנו שוב בעיה כמו לפני שבע שנים, עשינו את זה אחרי והיה בלגאן אחד גדול.
רות קלדרון
שיהיו מבחנים לפני תחילת שנת השמיטה?
יצחק כהן
דרך אגב, שר החקלאות כבר נתן את הסכמתו בישיבה שישבנו אתו לגבי, כולל השמיטה, ואני דיברתי פה עם שר האוצר ואני צריך לשבת עם רות ואני מקווה שתהיה תוספת תקציבית לנושא הזה.
רות קלדרון
אם תהיה תוספת תקציבית, יהיו - - -
יצחק כהן
אני דיברתי אישית עם שר האוצר.
קריאה
דיברנו על זה עכשיו, שזו תוספת.
רות קלדרון
אם יהיו מבחנים לכתחילה, וכולם יעמדו במבחנים, שזה לחקלאים וזה, וכל הרוח של לימוד יהודי, ונעשה את זה מלפני, ולא יהיו לנו אחר כך שאלות, וגם כמובן חרדים, לא יהיו לנו שאלות ממבקר המדינה. אני מחכה לתשובה, אישור משר האוצר. לך יש כזה גיבוי?
מעין נשר
לא.
רות קלדרון
אז גם לי עוד לא. אני רוצה לשמוע. שמעתי רק מחברי וקנין, חזקה שהוא דובר אמת, אבל שלא יכעסו עלי אחר-כך. שיש לנו אפשרות להגדיל.
יעקב ליצמן
יש לך פקפוק?
רות קלדרון
לא, לזה אין לי. יש לי פקפוק - - -
יצחק וקנין
הוא אמר לי לשבת אתה.
רות קלדרון
מורי ורבי.
יצחק וקנין
אני גם ישבתי עם שר החקלאות שצביקה ישב.
רות קלדרון
צביקה הוא היד של שר החקלאות.
יצחק וקנין
הוא ישב איתנו בישיבה והוא יודע על מה מדובר. לא בפריצה מהתקציב.
היו"ר זבולון כלפה
צביקה, רצית להוסיף משהו בעניין הזה?
צביקה כהן
אני הייתי בישיבה, שבה דיברנו על הכוללים ובאמת שר החקלאות רואה את זה בעין יפה ומה שסוכם, מה שבוצע שסוכם, שבוועדה הזאת יפתחו את הסעיף החדש הזה. יש סעיף, בכלל, אל"ף, מה שאמר אפרים, אי-אפשר לעבוד אם אין סעיף, גם אם יש 20 שקל, אפשר להתחיל לעבוד. אז סוכם שבעזרת הוועדה - - -
יעקב ליצמן
מופיע אפס שם?
צביקה כהן
לא מופיע אפס. מוסכם שבעזרת הוועדה יפתחו סעיף ובשלב הראשון, בשלב הראשון חבר הכנסת וקנין ידאג, אני לא יודע איך תעשה את זה, אבל ידאג - - -
רות קלדרון
רגע, תנו לו לגמור לספר.
היו"ר זבולון כלפה
שנייה, רגע.
צביקה כהן
חבר הכנסת וקנין ידאג לסכום של שלושה וחצי מיליון ש"ח, הוא אמר שהוא דיבר עם האוצר, הוא כרגע ציין את זה.
רות קלדרון
אבל, זה מתוך התקציב.
יצחק וקנין
לא רק עם האוצר. דיברתי גם עם הרב בן דהן.
צביקה כהן
בדיוק, נכון. האוצר והרב בן דהן.
יצחק וקנין
האוצר הבטיח שהוא נותן שלוש וחצי.
צביקה כהן
אני אגיד, אני אגיד. תנו לי לסיים.
היו"ר זבולון כלפה
מעיין, איך את יכולה לסייע לפתיחת השורה התקציבית הזו?
יעקב ליצמן
לא, רגע, אדוני.
מעין נשר
לא צריך את הסיוע שלי, צריך תקציב. כרגע אין שום תקציב נוסף ממשרד האוצר, ככל שמשרד החקלאות רוצה יש במנהלת ההשקעות מקורות ואפשר - - -
היו"ר זבולון כלפה
מנהלת ההשקעות, יש לה כרגע יעדים חדשים.
רות קלדרון
אולי מדובר בשינוי ייעוד של כסף.
היו"ר זבולון כלפה
רגע. חבר הכנסת ליצמן.
יעקב ליצמן
אני מציע משהו אחר. אנחנו נבקש מחברת הכנסת קלדרון שהיא, קודם כל לפתוח סעיף, סעיף לא צריך כסף. סעיף, אפשר לפתוח בלי כסף. אפס. אני אגלה לכם משהו. כשהייתי יושב ראש, אני ביטלתי מס רכוש, בוועדה בזמנו. אבל אם אתם חושבים שמס רכוש בוטל – אתם טועים. זה רק באפס. זאת אומרת - - -
היו"ר זבולון כלפה
הסעיף מופיע.
יעקב ליצמן
הסעיף מופיע, זה רק אפס. זאת אומרת, האוצר בכל רגע נתון יכול לשנות את זה.
טמיר כהן
בתקציב האחרון ביטלתם במליאה את סעיפי האפס.
יעקב ליצמן
ביטלנו?
טמיר כהן
בהצבעות שעשינו, כמעט כל סעיף.
יעקב ליצמן
לכן, אני אבקש דבר אחד. זה לא שייך לכסף, כי כל פעם זה בידיו עדיין, אבל לפחות סעיף שיפתח עכשיו. שיפתח את הסעיפים שבאפס, שאנחנו, אם נניח תיאורטית, הוועדה תגיע להסכמה לשנות סעיפים, לשנות כסף, להביא כסף חדש ממשרדים אחרים, לא משנה איך, לפחות - - -
היו"ר זבולון כלפה
שהערוץ כבר יהיה קיים.
רות קלדרון
אני מאוד מבינה אותך. נשמע לי מאוד הגיוני. המחשבה שלי זה לאפשר לעשות את זה אם יש מבחנים לאיזה בתי מדרש יכולים להפעיל את זה, שזה יהיה פתוח לכל.
יעקב ליצמן
לא, אי-אפשר לפרסם, אי-אפשר לפרסם קול קורא, אם אין סעיף.
רות קלדרון
ברור. אני רק אומרת שאתם לא תופתעו אחר כך, שהסעיף הזה, זה מה שאנחנו מתכוונים. ורק נראה, אם אני רואה את פניה של נציגת האוצר, זה יהיה מאותו כסף ולא מכסף נוסף. מה אני מתכוונת? שכדי שלא יהיה בלגאן כמו שקראתי במבקר המדינה בפעם שעברה, אם אנחנו נכתוב סעיף כזה וכרגע יהיה בו אפס, נקווה שנכניס לתוכו כסף, או נזיז לתוכו כסף, המבחנים מי יכול להיות בית מדרש שנותן את הלימודים האלה, יהיו כתובים מראש, לפני שזה ייפתח והם יהיו פתוחים לכל עדות ישראל.
היו"ר זבולון כלפה
אני מציע, שאנחנו ניזום - - -
יעקב ליצמן
תיאורטית אני שואל, אם אני אבוא לשר בנט, תיאורטית, ואני אגיד לו – אתה יודע מה? במקום סעיף X שיש לי מחשבה תיאורטית, תעביר לי מיליון שקל, תיאורטית. אני רוצה להעביר את זה לכאן, כן? אז לשר האוצר לא יהיה איכפת, לאף אחד לא איכפת. אבל כל זמן שאין לי את הסעיף, אז אין לי מה לדבר אפילו אתו.
רות קלדרון
ברור. רק שכן יהיה לנו לכתוב שזה שמיטה לכל ישראל.
היו"ר זבולון כלפה
חברת הכנסת קלדרון, אני מציע לסיכום, בואו נעשה כזה דבר. אנחנו כוועדה, ניזום פניה לאגף התקציבים ולאוצר, בבקשה לפתוח סעיף כזה.
מעין נשר
אין צור לפתוח סעיף. יש משרד שאמור לתקצב את זה, משרד הדתות יהיה אחראי על זה? אז יש לו תקנות.
יעקב ליצמן
אם אני רוצה להעביר ממשרד טודרוס למשרד יוקלוס, מה זה משנה מאיפה אני מביא את הכסף?
מעין נשר
לא, זה עניין טכני.
יעקב ליצמן
מה את מדריכה עכשיו, שניקח מהם את הכסף?
מעין נשר
לא, אני לא אומרת.
רות קלדרון
12 שנות ניסיון, זה לא מספיק לנו?
יעקב ליצמן
תפתחי לי סעיף, לנו, לא לי, אין לי מזה כלום.
מעין נשר
אין בעיה, זה לא משהו שצריך, שמצריך איזו שהיא פנייה או השתנות של ועדת הכספים. זה עניין טכני, צריך להגיד באיזה נושא- - -
יעקב ליצמן
את רואה שגם אם אנחנו מתכננים, את לא רוצה.
רות קלדרון
חבר הכנסת ליצמן, ב- 12, 13, 14, לא מספיק לנו?
יעקב ליצמן
לא, כי אין סעיף.
רות קלדרון
סעיף 12, 13, 14.
יעקב ליצמן
לא, זה לא מופיע בסעיף הזה.
רות קלדרון
זה לא הסעיף הזה.
יצחק וקנין
הנייר שבפנינו זה הנייר של המשרד לשירותי דת שמרכז את התמונה.
רות קלדרון
חשבתי שכתוב אפס פה.
יעקב ליצמן
לא, לא.
מאור מויאל
חבר הכנסת כלפה ברשותך, לגבי המשרד לשירותי דת תומך, כמו שאמרנו, שדיברת עם סגן השר, ומאוד מעודד את העניין הזה. רק שיהיה ברור שאני חושב שהסעיף הזה צריך לעבור דרך המשרד לשירותי דת, בסדר?
יצחק וקנין
מי שתקצב את זה בפעם הקודמת זה החקלאות. מכיוון שהיתה בעיה. הלוואי ויכולתם לעשות את זה בפעם הקודמת.
קריאה
המשרד לשירותי דת, אפרים, מפקח.
יצחק וקנין
יש פה עניין של רישום החקלאים. לי אין בעיה.
היו"ר זבולון כלפה
אנחנו ניזום את הפנייה ונסקור את מה היה בדיוק העובדות ואת הסטאטוס הקיים. הכלים יהיו קיימים, מה שנקרא, בצורה טובה.

אפשר את הסעיפים האחרונים?
מאור מויאל
כן. הסעיפים האחרונים, ברשותכם, הם סעיפי הסברה, סעיפים 12 ו- 13. בעצם, כמו שאמרה חברת הכנסת קלדרון, עם ישראל צריך להבין מה קורה. השמיטה זה איזה שהוא שם קוד שאנשים לא מבינים לעמקם של הדברים. פתאום הם נתקלים בבעיות כשרות, בבעיות כזה, פתאום כל המשק מתנהג שונה, המשרד לשירותי דת.
רות קלדרון
שיתנהגו אחרת לפירות בשנת שמיטה, שיבינו את העומק של זה.
מאור מויאל
בדיוק, יתנהגו אחרת לפירות ובעצם אנחנו חושבים שהטמעה, זה סכום מינימאלי שיפנה כמובן לכל המגזרים במדינת ישראל, במיוחד לציבור החילוני וגם לזה.
היו"ר זבולון כלפה
ברור. סעיף אחרון.
מאור מויאל
הסעיף האחרון שזה לגבי מבחני הלכה וחידונים. על מנת לערב את הנוער - - -
היו"ר זבולון כלפה
אם אפשר מאחור שם, אנחנו לא שומעים פה. חבר הכנסת כהן וחבר הכנסת וקנין, להנמיך טיפה את הווליום, בבקשה.
מאור מויאל
לא, אולי, זה באמת נוגע.
היו"ר זבולון כלפה
חבר הכנסת וקנין וכהן. לא שומעים.
מאור מויאל
על מנת לעודד את לימוד התורה בקרב הנוער והילדים בנושא של השמיטה, אנחנו רוצים לעשות את מבחני ההלכה וחידונים. יש כבר תוכנית שלמה בעניין הזה, על מנת שיתרום למודעות בעצם, במילה אחרת, משרד החינוך היה צריך לעשות את זה ולהכניס את זה לתוכנית הלימודים בצורה מוסדרת, אבל מכיוון שכך, אני חושב - - -
היו"ר זבולון כלפה
יש לך פה משימה.
רות קלדרון
יש תוכנית במשרד החינוך ולדעתי היא ממומנת בתוך משרד החינוך, לחינוך לשמיטה.
היו"ר זבולון כלפה
חבל שאין פה תיאום בין המשרדים בעניין הזה.
רות קלדרון
אנחנו נשב ונדבר, אולי אפשר להגיע. זה דברים שונים.
מאור מויאל
לגבי הפירוט של הסעיף, אולי אפרים, אתה רוצה לתת שתי מילים לגבי הפירוט של הסעיף ובזה נסיים?
אפרים אנטמן
כן.
מאור מויאל
בבקשה.
אפרים אנטמן
נושא סעיף ההסברה חולק.
רות קלדרון
לא, החידונים.
מאור מויאל
החידונים עכשיו.
רות קלדרון
שלושה מיליון.
אפרים אנטמן
יש פה עניין של החידונים, שיש עמותות או כל מיני גופים שקשורים למשרד החינוך שמארגנים חידונים ארציים בתחום השמיטה כשהחידונים למעשה, התהליך מתחיל מתחילת שנת שמיטה ועד סופה, חידון מקומי, מחוזי, ארצי, וכל מה שקשור לזה, ויש במבחנים עצמם, מבחנים כמו מוכנים, מבחני התמיכה המוכנים, ששם יש ממש את כל הנושאים, פחות או יותר על מה מדובר ואיזה כמויות, על פי איזה כמויות אנחנו נותנים.
רות קלדרון
אני רק רוצה לוודא. אם זה שלושה מיליון, שגם ארגונים פלורליסטים או חילוניים, יוכלו להתחרות על האפשרות לעשות חידונים.
יעקב ליצמן
שילכו למשרד החינוך.
אפרים אנטמן
יש מבחני תמיכה - - -
רות קלדרון
לא, משרד הדתות זה לא לחילונים?
קריאה
רות, זה בעיקר לחילונים.
יעקב ליצמן
חילונים, כן, אבל - - -
רות קלדרון
לא, חילונים שאוהבים ללמוד תורה.
קריאה
מסכת שביעית.
אפרים אנטמן
אין שום בעיה. אני יכול להעביר לך את המבחנים באמת. תעברי על זה.
היו"ר זבולון כלפה
תודה. מעיין, את רוצה להוסיף דברים?
מעין נשר
לא, אין צורך.
היו"ר זבולון כלפה
אמרנו הכל.
מעין נשר
אני מזכירה, קרן השמיטה, צריך לקדם את זה, זה הכי חשוב.
היו"ר זבולון כלפה
אמרתי לך שאני צריך מכם את העזרה בנושא של - - -
מעין נשר
... צריך מטעמך, ועוד השבוע, אם אתה רוצה.
היו"ר זבולון כלפה
בסדר גמור. אנשי המשרדים שם, אתם רוצים עוד להוסיף?
יצחק כהן
אני רוצה להוסיף.
היו"ר זבולון כלפה
אתה מחברי הכנסת, חכה, תקבל.
יצחק כהן
לא, אסור להשאיר את זה פתוח.
היו"ר זבולון כלפה
את מה?
יצחק כהן
את הסעיף של הכוללים.
היו"ר זבולון כלפה
דיברנו אז על מה עושים עם זה.
יצחק כהן
מה עושים? מה הסיכום?
היו"ר זבולון כלפה
אנחנו נוציא פנייה למשרד האוצר, בבקשה.
מעין נשר
אנחנו נפתח סעיף, אין בעיה.
היו"ר זבולון כלפה
יפה, מצוין.
יצחק וקנין
נגמר הסיפור. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו. אני חושב שעל מנת ש, כיוון שרוב הכסף עבור משרד החקלאות, תקשיב לי.
היו"ר זבולון כלפה
הוא צופה את העתיד.
יצחק וקנין
מה זה רוב הכסף? שלוש וחצי אני מביא לך, זה לא מעניין אותך מאיפה, אוקיי? תקבל שלוש וחצי.
יעקב ליצמן
לסעיף הכוללים?
יצחק וקנין
אם אני רוצה לקבל את השלוש וחצי שלו, כן? אז צריך שהתקציב הזה יופעל דרכו, אחרת הוא לא יסכים לתת מהכסף שלו. רבותיי, פשוט צריך להבין את זה.
קריאה
אבל הניהול יהיה דרך אפרים אנטמן.
יצחק וקנין
אתה תדאג לזה, כמו בפעם הקודמת. מי ניהל את זה? אתם ניהלתם?
היו"ר זבולון כלפה
צביקה, נראה לי, מחייך כבר. ומעיין מהנהנת בראש לכן.
רות קלדרון
אני לא. אני פוליטיקאית חדשה, אני לא מבינה מאיפה יופיעו השלושה וחצי מיליון.
יעקב ליצמן
עצם הדבר שיש - - -
היו"ר זבולון כלפה
לא, סליחה. את אמרת את אמרת קודם.
מעין נשר
שאם יאוגם תקציב, אין שום בעיה.
היו"ר זבולון כלפה
לא, שנייה אחת. אני חוזר צעד לאחור. סליחה, חבר הכנסת ליצמן, כדאי שתקשיבו עכשיו. סיכמנו קודם, חבר הכנסת וקנין, סיכמנו קודם ואת אמרת שאת מבחינתך, פותחת שורה תקציבית.
מעין נשר
לפתוח תקנה, אין בעיה.
היו"ר זבולון כלפה
יפה. אז הבקשה היא שזה ייפתח במשרד החקלאות, זה הבקשה, כדי שאפשר מבחינת התפעול של הדברים לאחר מכן, לבצע את זה בצורה מיטבית ביותר בקשר בין שני המשרדים.
רות קלדרון
אז ייפתח בחקלאות וינוהל על-ידי דתות?
היו"ר זבולון כלפה
כן, היו דברים מעולם. היו דברים מעולם.
קריאה
כמו שחברת הכנסת רות קלדרון מנוהלת על-ידי המשרד לשירותי דת.
מעין נשר
משרד החקלאות הסכים.
היו"ר זבולון כלפה
שנייה, יש פה עוד אנשים, קבוצה, סליחה רגע, חבר הכנסת וקנין. יש פה מארגון לקט ישראל, מעמותת לקט ישראל, את ענת. בוא ניתן לה.
ענת פרידמן-קולס
שלום, ותודה על רשות הדיבור. ברשותכם, משפט אחד על לקט ישראל. בכל השנה אנחנו מצילים עודפי מזון ומעבירים אותם ל- 180 עמותות סיוע בכל הארץ. הדגש שלנו על איסוף יבול חקלאי. אנחנו מצפים שבשנת השמיטה, מתוך הניסיון שלנו בשנים קודמות, שהפנייה אלינו תהיה גדולה יותר.
יותר חקלאים יפנו אלינו לבוא לאסוף את היבול החקלאי שנשמט או שהושאר בקרקע ואנחנו מבקשים להקציב לפעילות שלנו בשנת השמיטה מתוך התקציב של שנת השמיטה שכרגע נדון, אנחנו מבקשים להקציב לנו איזה שהוא תקציב שיוכל לעזור לנו להגדיל את היקף הפעילות שאנחנו עושים במהלך כל השנה ואם אפשר להגדיר את הארגון שלנו כארגון שמהווה פיתרון לכל החקלאים ששומטים את הקרקע והיבול שלהם הולך לאבדון. אנחנו אוספים את המזון, יש לנו שני מרכזים לוגיסטיים במרכז הארץ ובצפון הארץ. אנחנו במהלך כל השבוע וכל השנה מעבירים את היבול שאנחנו אוספים לעמותות הסיוע ודרכם למאות אלפי נזקקים בכל הארץ.
חברי הכנסת הנכבדים שיושבים פה ביקרו אצלנו, ראו את הפעילות שלנו.
רות קלדרון
גם קטפו.
ענת פרידמן-קולס
קטפו, נחשפו לפעילות שאנחנו עושים ואנחנו מבקשים לדון גם באיזה שהוא תקציב למטרת הפעילות שלנו.
רות קלדרון
אני מאוד בעד.
דב ליפמן
אני רק רוצה להגיד שהיינו שם וכל מה שהיא אמרה, לא רק אמת אלא אנחנו באמת ממליצים שאנחנו נעשה את זה. אני חושב שמדברים על שני מיליון, אם אני לא טועה.
ענת פרידמן-קולס
שני מיליון שקלים.
דב ליפמן
שני מיליון שקלים ואני חושב שזה באמת יתרון.
יעקב ליצמן
צריך לראות כמה עוד - - -
יצחק וקנין
כמה גופים כאלה יש.
רות קלדרון
כמה מה?
יעקב ליצמן
לראות כמה עוד.
דב ליפמן
נשב ונדון. אני רק רוצה לפתוח את זה לדיון.
רות קלדרון
שתהיה תקנה כזאת ואיזה ארגונים שעובדים ככה, יעשו את זה. זה מגיע לאנשים שאין להם כסף, מקבלים ירקות ופירות וגם סנדביצ'ים לילדים, זה מאוד יפה.
גם סנדוויצ'ים לילדים.
קריאה
מי מפקח?
ידידיה רוזנברג
מבחינת ירקות, אין, כל עמותה מפרישה לעצמה. מבחינת תרומת מעשרות. אין בעיה של הירקות.
היו"ר זבולון כלפה
תודה רבה.
לסיכום. זו היתה, כמו שאמרנו והגדרנו מלכתחילה, בעצם ישיבה ראשונית של ועדת המשנה לענייני השמיטה, כדי ללמוד את המסגרת התקציבית ואת הסעיפים מבחינת מה קיים. לאפשר לנו, לחברת הכנסת קלדרון, לאפשר לנו לוועדה הזו בעצם לדון בהמשך גם לבצע לגבי הסוגיות של העברות בין כלל הסעיפים, בין הסעיפים השונים פה בתוך ההצעה עצמה, בהתאם להצעת המחליטים שגובשה בזמנו בממשלה לפני כחודש וחצי וגם מצד שני, לעקוב אחרי הדברים ולראות לגבי ההתקדמות, בסעיפים השונים.

להערכתי, אנחנו נזמן ישיבה נוספת מעט אחרי, משהו סמוך לתחילת המושב הבא, שבה בעצם עד אז אנחנו נבקש, אם אפשר להעביר אלינו, לקראת תחילת שנת השמיטה, או בוא נאמר, עם סיום ההתארגנות שלכם בנושא של ההסכמים מול החקלאים, את הכמות, המספרים, כמה הגעתם, שזה באמת עומד בתחזיות ובציפיות שלכם וברצון שלכם, כדי שנוכל לראות, כדי לפעול מול הגורמים השונים לסייע בעניין הזה של השלמת המקורות התקציביים לפי הצרכים ולפי הנייר שהוגש פה.
אנחנו ביקשנו פה לסיכום, גם לקבל טבלה מרכזת שמציגה מחד את תקציב השמיטה הקודמת, כולל את הניצול של הדבר הזה. הסיכום היה שזה עד סוף השבוע הזה מגיע לוועדה פה. כולל התקציב של השמיטה הנוכחית ואנחנו מתוך זה נוכל לראות כמובן את המרכיבים השונים. בסוגיה הזאת של הכוללים של משמיטים ושל שומטים ובכלל, הסיכום היה שייפתח סעיף תקציבי במשרד החקלאות ולגבי המקורות שלו, נצטרך למצוא את הדרך, את הפתרונות, בתקופה הקרובה בימים האלו, כדי ליצור שם פתרונות של, בוא נאמר, מקור תקציבי כזה או אחר, שיוכל לתת מענה לעניין.
לגבי היוזמה של לקט ישראל שעלתה פה בסוף, שהיא יוזמה ברוכה מאוד, אנחנו נצטרך, אל"ף, לראות ולהבין במה המדובר, האם זה מדובר בארגון יחיד או שישנם ארגונים נוספים כי אז צריך לדעת איך מתנהלים עם כזה דבר, יוזמה ברוכה מאוד שבוודאי כל דבר שיגרום לנו מה שנקרא להשמיד כמויות פחותות יותר של מזון, זה רק ודאי דבר מבורך וחשוב. ובמיוחד שאנחנו נמצאים בתקופה שיש לא מעט אנשים שצריכים את הדבר הזה ואז נצטרך למצוא ביחד, בסיועם של חבר הכנסת ליפמן וקלדרון, גם כן מקור תקציבי כדי לסייע לארגונים הללו, שיוכלו לעמוד במשימות האלו.

אני מודה לכולם על ההגעה. איך אמר חבר הכנסת ליצמן, לפנות בוקר?
יעקב ליצמן
אמרתי אמצע הלילה.
היו"ר זבולון כלפה
באמצע הלילה, סליחה. תודה רבה על הדיון. צביקה, רצית להוסיף?
צביקה כהן
גם אם אין כסף, צריך להכין את הנהלים, את נוהל הכוללים.
היו"ר זבולון כלפה
כן, בוודאי.
תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:00.>

קוד המקור של הנתונים