פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
16/07/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 391>
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, י"ח בתמוז התשע"ד (16 ביולי 2014), שעה 9:00
סדר היום
<שינויים בתקציב לשנת 2014>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
בועז טופורובסקי

זבולון כלפה

דב ליפמן

יעקב ליצמן

שמעון סולומון

חמד עמאר

אלעזר שטרן

סתיו שפיר
חנא סוייד
ייעוץ משפטי
אייל לב-ארי
שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אור שושני
<שינויים בתקציב לשנת 2014>
היו"ר ניסן סלומינסקי
בוקר טוב. אנחנו מתחילים בכמה רביזיות ומיד לאחר מכן נתחיל בדיון על מע"מ אפס.
טמיר כהן
רביזיה ראשונה זה פניות 98, 99, של משרד הכלכלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה?
סתיו שפיר
אנחנו לא קיבלנו תשובות על ה-28 מיליון. ישבו פה אתמול הנציגים ואתה לא אפשרת להם להגיד לאיזה עמותות באמת עובר הכסף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי נגד הרביזיה?
סתיו שפיר
ניסן, זה פשוט קצת עצוב.

הצבעה

בעד אישור הרביזיה – מיעוט

נגד – רוב

הרביזיה לא התקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
סתיו שפיר
זה עצוב לנהל ככה דיונים. יש לנו פה אפשרות לקבל תשובות ברורות על סכום של 30 מיליון שקלים, שהוא לא סכום מבוטל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הסבירו לך כבר.
סתיו שפיר
לא, לא הסבירו. אלעזר, אתה שמעת לאיזה עמותות זה עובר ה-28 מיליון? כי לנו הסבירו על עשרה.
אלעזר שטרן
ניסן, אני לא הצבעתי... אבל אני רוצה להגיד לך לפרוטוקול שאם אתה חושב שאני צוחק ושאנחנו נאיביים כמו - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אני לא חושב שאתה צוחק.
אלעזר שטרן
אז אני רוצה להגיד לך שבחלק מהעמותות האלה לא מתבצעת בקרה נאותה, ויש שם בזבוזים של כספי ציבור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז אני אמרתי שאנחנו נזמין אותן במיוחד לדיון בנושא השירות האזרחי - - -
סתיו שפיר
אבל למה קודם להעביר את הכסף ורק אחר כך לעשות דיון?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו נעשה דיון ממצה, אמיתי, נביא את האנשים הרלוונטיים. נעשה את הדיון, אני לא בורח מזה.
סתיו שפיר
אבל למה לא להעביר את הכסף אחרי שנקיים את הדיון?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אלעזר, כמוני כמוך, אני רוצה שהדברים יתנהלו שם בסדר גמור.
סתיו שפיר
איך יכול להיות שהדברים מתנהלים בסדר גמור כאשר אתה יודע שמה שמקבל אדם שעושה שנת שירות זה בסך הכול כמה מאות שקלים בחודש בשעה שמה שאנחנו מעבירים להם עכשיו זה אלפי שקלים על כל בן אדם שיוצא לשירות לאומי? איך זה יכול להיות? לאיפה הכסף הזה נעלם?
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר, אבל זה לא הנושא.
טמיר כהן
פניות 103 ו - - -
סתיו שפיר
לא, אבל העובדה היא שאתה לא רוצה לענות על שאלה פשוטה כמו "לאן זה עובר". זה אומר שיש פה איזה עניין עם העמותות האלה. זה מעלה חשש שאולי יש לכל מיני אנשים קשרים עם העמותות האלה ושהם לא רוצים לפרט כמה כסף עובר אליהם מהמדינה. זה מה שאתה רוצה שיקרה בוועדה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
פניות 100 עד 103, מי בעד הרביזיה?
סתיו שפיר
אתה רוצה שעמותות שמחוברות לכל מיני פוליטיקאים יקבלו 30 מיליון שקלים בלי שיינתן הפירוט לחברי הכנסת? פשוט להצביע, בלי לקיים דיון? ככה אתה רוצה שזה ילך?
אלעזר שטרן
לאן עברנו?
טמיר כהן
משרד הפנים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד הרביזיה? שירים את ידו.
הצבעה

בעד אישור הרביזיה – מיעוט

נגד – רוב

הרביזיה לא התקבלה.
סתיו שפיר
ניסן, אתה יודע שאתה יכול לנסות - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה. הסברתי שנעשה ישיבה בנושא.
סתיו שפיר
אז למה לא לעשות את הישיבה לפני שאתה מעביר להם את הכסף?
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה לא הכסף העיקרי שלהם. באמת, נו, יש להם סכומים יותר - - -
סתיו שפיר
30 מיליון שקל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הסבירו לך איך זה מתנהל.
סתיו שפיר
לא הסבירו. הסבירו על עשרה מיליון, אבל זאת הייתה העברה אחרת; העברה, אני מזכירה לך, שהצביעו נגדה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מבקש, פעם אחרונה. אנחנו באמצע דיון.
סתיו שפיר
מה פעם אחרונה? תענה לי על השאלה בצורה מכובדת במקום להתעלם ממני. אם אתה לא מכבד אותי, אני לא אכבד אותך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
את לא מכבדת אותי אף פעם הרי.
סתיו שפיר
אני מאוד מכבדת אותך. אתה מתעלם - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוועדה הצביעה - - -
סתיו שפיר
אותי מעניינות התשובות לשאלות שאני שואלת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, מעניין אותך להביע את דעתך.
סתיו שפיר
לא, לא, לא - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
ראינו שברגע שהיה נדמה לך שאין לי רוב, אמרת "תצביע מיד".
סתיו שפיר
ממש, ניסן. אתה זה שמונע הצבעות בכל פעם שאין לך פה אנשים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, בוא נצביע.
טמיר כהן
פניות 108 ו-109, משרד הבינוי והשיכון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה?
סתיו שפיר
אני מקווה שכולם יראו. אני מקווה שכל האורחים בחדר רואים איך עוברים פה הכספים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי נגד הרביזיה? הרביזיה נפלה.
יעקב ליצמן
רגע, היא דיברה, לא יכולתי להצביע. היא באמצע הדיבור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקיי, מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד אישור הרביזיה – מיעוט

נגד – רוב

הרביזיה לא התקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
טמיר כהן
פנייה 110, תמיכות בענפי משק, משרד הכלכלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד רביזיה 110? מי נגד?

הצבעה

בעד אישור הרביזיה – מיעוט

נגד – רוב

הרביזיה לא התקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
סתיו שפיר
אתם רואים איזה סכומים אלה? אתם עושים צחוק.
טמיר כהן
פנייה 111, של רשות מקרקעי ישראל - - -
יעקב ליצמן
- - -
סתיו שפיר
מה זה? איזה כסף זה? חברי הכנסת יודעים על מה אנחנו מדברים עכשיו? מישהו מחברי הכנסת יודע על איזה סכומים אנחנו מצביעים עכשיו?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה?
יעקב ליצמן
איזה מספר? אתה חייב להגיד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה קיבלת את זה ביד.
יעקב ליצמן
לא, תגיד מה המספר.
סתיו שפיר
תגיד על מה מדובר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
111.
סתיו שפיר
אז תחכה רגע בסבלנות, נשמע לאיפה זה עובר ומה זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אין דיון. היה כבד דיון והייתה כבר הצבעה.
סתיו שפיר
מה זה משנה? עכשיו הח"כים יודעים על איזה רביזיה הם מצביעים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
גם לזלזל בח"כים את רוצה?
סתיו שפיר
זה ממש לא זלזול, אני רוצה ליידע אותם על מה הם מצביעים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד רביזיה 111, שירים את ידו? מי נגד?

הצבעה

בעד אישור הרביזיה – מיעוט

נגד – רוב

הרביזיה לא התקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נפל. הלאה.
טמיר כהן
פניות 112 עד 115, שזה תמיכות לענפי המשק.
סתיו שפיר
מה זה ? לאן זה? כמה כסף? אף אחד לא מעניין אותו כמה כסף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תמיכות בענפי המשק, מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד אישור הרביזיה – מיעוט

נגד – רוב

הרביזיה לא התקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
טמיר כהן
פניות 116 עד 117 - - -
סתיו שפיר
מצוין, לקמפיין של יש עתיד על איפה הכסף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד אישור הרביזיה – מיעוט

נגד – רוב

הרביזיה לא התקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
טמיר כהן
פניות 118 עד 119, משרד ראש הממשלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה?
יעקב ליצמן
הוא לא צריך כסף היום.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי נגד?

הצבעה

בעד אישור הרביזיה – מיעוט

נגד – רוב

הרביזיה לא התקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
טמיר כהן
פנייה 123, של משרד הבינוי והשיכון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד אישור הרביזיה – מיעוט

נגד – רוב

הרביזיה לא התקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
טמיר כהן
פנייה 125, של משרד המשפטים.
יעקב ליצמן
רגע, רגע, תן לעבור על הדף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר, מאה אחוז.
סתיו שפיר
ניסן, כמה כסף זה? אפילו אתה לא יודע על מה זה עכשיו.
יעקב ליצמן
איזה משרד זה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה משרד המשפטים, הוא אמר.
סתיו שפיר
כמה זה? אתה זוכר מאתמול?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד אישור הרביזיה – מיעוט

נגד – רוב

הרביזיה לא התקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
סתיו שפיר
בדיחה, פשוט בדיחה.
טמיר כהן
פנייה 128, של רשות האוכלוסין וההגירה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רגע, אני אתן לך להסתכל. מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד אישור הרביזיה – מיעוט

נגד – רוב

הרביזיה לא התקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
טמיר כהן
פניות 129 עד 134, של משרד ראש הממשלה.
סתיו שפיר
זה היחסים הבין-לאומיים, המאבק בדה-לגיטימציה, הפרויקט שהם לא ידעו לאן בדיוק זה עובר ומה סיכויי ההצלחה שלו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה?
יעקב ליצמן
לא יודעים אפילו מה זה "קרן - - -
סתיו שפיר
לא, מעבירים לאותו פרויקט בעשרה משרדים שונים. מאות מילוני שקלים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי נגד?

הצבעה

בעד אישור הרביזיה – מיעוט

נגד – רוב

הרביזיה לא התקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
טמיר כהן
פנייה 153, של משרד ראש הממשלה.
יעקב ליצמן
רגע, רגע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר, אני נותן לך רגע.
מי בעד הרביזיה על 153? מי נגד?

הצבעה

בעד אישור הרביזיה – מיעוט

נגד – רוב

הרביזיה לא התקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
טמיר כהן
זהו לגבי הפניות. ולגבי הודעה אחת שאושרה אתמול, 36-014 - -
יעקב ליצמן
זה לא רלוונטי אפילו.
טמיר כהן
- - שהוגשה עליה רביזיה.
יעקב ליצמן
אגב, האם אפשר להצביע על מישהו שחתום על פנייה והוא כבר לא עובד שם? הרי בר סימן טוב פרש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד אישור הרביזיה – מיעוט

נגד – רוב

הרביזיה לא התקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.

טוב, רבותיי, אנחנו סיימנו את הדיון על הרביזיות.

<הישיבה ננעלה בשעה 09:10.>

קוד המקור של הנתונים